Måneds-nyt august 2015 Humble Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måneds-nyt august 2015 Humble Skole"

Transkript

1 Måneds-nyt august 2015 Humble Skole Velkommen til skoleåret 2015/16 Første skoledag efter sommerferien mandag d. 10. august. Velkommen i skole efter en dejlig sommerferie - vejrudsigten antyder, at vi skal have sommertøjet fundet frem.. Skolen har i løbet af sommerferien været igennem en grundig hovedrengøring inklusiv gulvpolish og vask af alle gardiner, hvorfor alt fremtoner rent og imødekommende. Skolens personale har brugt første uge af elevernes sommerferie samt ugen op til skolestart på at gøre klasselokalerne klar og sætte sidste præg på forberedelsen af undervisningen - alle er klar til start og vi glæder os. Mandag d. 10. august er første skoledag i det nye skoleår for 0.-6.kl. - med start kl for alle klasser. Skemaer for skoleåret 2015/16 er lagt i Intra og ligeledes synliggjort på skolens hjemmeside - Dagen starter med fællessamling i aulaen - sang og praktiske informationer herefter foregår samvær og undervisning i klasserne, som alle slutter dagen kl o Fællessamlingi aulaen kl o Pause (salg af klippekort i aulaen) kl o Kontaktlærertid til kl o Alm. skema fra kl o Pause kl o Skoledagen slutter kl Vi håber eleverne husker at invitere forældre og bedsteforældre med i skole denne dag I er velkomne og vi sørger for, at der er gratis kaffe/te på kanderne, som placeres i aulaen. Skolens kantine er naturligvis åben i begge dagens pauser for både elever og forældre menu fremgår af madplanen på skolens hjemmeside. 1

2 Køb af klippekort til kantinen På første skoledags første pause fra kl foregår salg af klippekort til kantinen i aulaen, hvor Daniel åbner en klippekortsbod. Der er to former for klippekort - et på kr. 50 (10 klip á kr. 5) samt et på kr. 150 (10 klip á kr. 15). Behov er individuelle - dagens ret/salat koster kr. 15, men er klippekortet blot et supplement til madpakken med mulighed for køb af f.eks. frugtbæger, et glas mælk eller en grovbolle, da anvendes oftest klippekortet med 5-kroners-klip. Sæt X i kalenderne: Sommerfest onsdag d. 26/8 kl "Lad os starte skoleåret med en Sommerfest" - således lyder opfordringen fra såvel bestyrelse, elevråd som personale! Pak en alsidig madkurv, tag skovturstæppet med og tag på Humble Skole for et par timers hyggeligt og socialt samvær. Sommerfesten er for alle børn i Børnehaven Rævehøj samt skolens elever fra 0.-6.kl. Invitér gene bedsteforældre, naboer og bekendte med - alle er velkomne. I løbet af den første skoleuge i august vælger eleverne i samråd med kontaktlærerne, hvilke boder de denne aften vil stå for. Forældre er særdeles velkomne til at være behjælpelige med det praktiske forud samt i løbet af aftenen. Kontaktlærerne lægger nærmere info ud på Intra mht evt. ønsker om assistance og hjælp. Indtægterne fra denne aften er et bidrag til børnehavekoloni og skolebyt - så støt er godt formål. I løbet af den første uge i det nye skoleår, vil klasserne aftale, hvilke boder de vil stå for og så snart dette er afklaret, lægges et endeligt program ud i Intra/hjemmesiden. Gauss - skolefotografering den 18/8 Atter tid for skolefotografering, så vi også kan få udskiftet og opdateret klassefotos foran alle klasser. Det foregår efter følgende tidsplan: tidspunkt klasse kl kl X (0.-3.kl. internationalklasse) kl kl Y (4.-6.kl. internationalklasse) personale kl kl kl. 2

3 Vedr. skema og skoleåret 2015/16 / v. Merete Borch Skema 1 (fra sommeren 15 til d. 15/1-2016) / skema 2 (fra 16/ sommerferien 2016) Skemaerne er som nævnt synliggjort i Intra og på hjemmesiden. For skoleåret 2015/16 er lagt 2 forskellige skemaer, hvor det synliggjorte er gældende frem til den 15/ Herefter lægges et nyt skema ud. Baggrunde for at have 2 forskellige skemaer er som nævnt i "månedsnyt juni", at Langelands skoler har fået del i midler fra A. P. Møllerfonden, hvilket bl.a. gør det muligt, at lærere og ledere i skoleåret 2015/16 uddannes - i liniefaget dansk eller matematik samt via PD-modulet "Procesledelse af lære- og udviklingsprocesser". Uddannelsen foregår på Langeland. På Humble Skole skal Pia og Linea deltage i liniefagsuddannelse i dansk torsdage i løbet af efteråret 2015, hvorefter Liselotte og Ulla i foråret 2016 tager en liniefagsuddannelse i matematik. Alle har mangeårig undervisningserfaring i fagene, men får efter endt uddannelse og eksamen tilføjet et liniefag til de øvrige på eksamenspapiret fra læreruddannelsen. I efteråret er Charlotte, Tina og undertegnede ikke på Humble Skole fredage, da vi ligeledes er i uddannelse - PD-modulet "Procesledelse af lære- og udviklingsprocesser". Det vil således fremgå af skemaerne frem til d. 15/1 2016, at Linea og Pia er skemafri torsdage og Tina og Charlotte fredage. Det giver optimale studieforhold for personalet, men også optimale undervisningsforhold for eleverne, da der ikke er behov for at vikardække i lærerens fravær. I skemaet fra den 15/ til sommerferien 2016 har Tina, Charlotte, Pia og Linea atter skema 5 ugedage, medens Ulla og Liselotte har skemafri torsdage for at kunne følge matematiklæreruddannelsen. Der vil også være fag, hvor hele timepuljen læses i et af skemaperioderne, hvilket også hænger sammen med lærernes fravær grundet uddannelse. Derfor - så savner I fag på skemaet, da kender i baggrunden. Tilsyn.. Før sommerferien blev bemærket en stigende uro på morgenstunden i området ved morgenfritteren - dvs. aulaområdet. Hermed en opfordring til at købe et morgenmodul i morgenfritteren, såfremt der er pasningsbehov på morgenstunden. Selvom skolens døre er åbne, er det ikke ensbetydende med, at der er tilsyn med børnene - denne starter reelt først kl , men med respekt for, at nogle busafgange medfører, at børnene er tidligere på skolen. Bad efter idræt? (gentagelse fra "månedsnyt juni") I skoleåret 2015/16 er 4.-6.klasses 3 ugentlige timer i idræt ændret til 2 timers idræt og 1 time IFU (Idrættens Faglige Udvikling). Idræt er et prøvefag i udskolingen, hvorfor vi allerede på mellemtrinnet forsøger at bibringe eleverne den nødvendige faglige viden for at kunne imødekomme og honorere kravene i prøvesituationen på et senere tidspunkt. Som et led i folkeskolereformen bliver idræt nu et prøvefag. Det sker for at understrege vigtigheden af bevægelse i skoledagen og for at styrke elevernes faglige udbytte af faget. Der bliver tale om en 3

4 mundtlig/praktisk prøve, hvor eleverne gruppevis fremviser et praksisprogram samt indgår i en idrætsfaglig dialog. Eleverne skal selv sammensætte praksisprogrammet ud fra de færdigheder og den viden, som de har erfaret sig i løbet af idrætsundervisningen. Det kan være, hvor eleverne viser deres færdigheder i redskabsaktiviteter og fysisk træning. Ud over at sammensætte et praksisprogram, skal eleverne også indgå i en idrætsfaglig dialog med lærer og censor. Denne dialog tager udgangspunkt i et overordnet tema, fx idræt og køn. Her skal eleverne vise deres evner til at reflektere over problematikker, der knytter an til det valgte tema, og sætte det i relation til deres eget liv og deres egen idrætspraksis. De 2 ugentlige idrætstimer på 0.-6.klassetrin fordrer omklædning, men til forskel fra tidligere, hvor bad var obligatorisk for ALLE, gør vi fremadrettet badet til et frivilligt - dvs. et til- eller fravalg. De elever, der i idræt fravælger afsluttende bad, er aktive frem til timens afslutning og de, der tilvælger badet, får mulighed for dette. Mellemtrinnet har i kommende skoleår idræt klassevis og tilknyttet både en lærer og en pædagogmedhjælper. Emnet "bad efter idræt?" blev drøftet på maj måneds bestyrelsesmøde. Her blev besluttet at afprøve frivilligheden omkring bad og evaluere på sidste bestyrelsesmøde i dette år. Morgensamling & markering af fødselsdage.. Alle klasser og personale mødes fortsat 2 gange ugentlig - mandag og fredag kl , men.. til forskel fra tidligere, da foregår markeringen af fødselsdage ikke fredag, men mandag. Dette, da Tina - vores musiklærer - fredage er i uddannelse og fraværende fra skolen. Fredage er det Pia, der står for den musikalske del af fællessamlingen og mandage Tina. Læsebånd, lektiecafé, kontaktlærertid.. Som det fremgår af skemaet, da er placeringen af lektiecaféen fra morgenstunde ændret. Dette efter mange drøftelser i bestyrelse og personalegruppe. Teamene omkring lektiecaféerne har holdt møde og lægger info ud i Intra mht struktur og især indhold samt forventninger. Kontaktlærerne på klassetrinnene har fået tildelt kontaktlærertid. Hvorledes denne tid udnyttes, melder de også ud i Intra og på kommende forældremøder. Trivsel - et indsatsområde I foråret deltog alle elever i en trivselsmåling. Disse resultater er blevet grundigt analyseret og indsatser igangsættes via klasseteamene på både klasse og skoleniveau, idet målet er, at optimere trivslen for os alle. "Den der trives lærer og den der lærer trives" - også mål jvf. skolereformen. Indsatserne er forskellige klassevis og derfor informeres I også her i Intra via kontaktlærerne. 4

5 Målet er naturligvis at øge trivslen og at det er synligt og målbart, når alle elever i foråret atter deltager i trivselsmålingen, som er landsdækkende. De skolemæssige fælles tiltag introduceres for alle elever på fællessamlingen fredag den 14/8. Skolebyt: I skoleåret 2015/16 drager Humble Skole til Als fora t tage ophold på Oksbøl Friskole et par dage og udforske nærområdet. Tilsvarende låner Oksbøl Friskole Humble Skole som base for aktiviteter og besøg på Langeland. Skolebyt med Oksbøl Friskole på Als foregår fra d april med deltagelse af ALLE elever og forhåbentlig også et team af forældre, som "madmødre & fædre". Busplan 2015/16: Busplanen for kommende skoleår er uændret. Dog: skoledagen slutter tidligere 4 dage i løbet af skoleåret, hvorfor bussen fra Humble Skole kører kl /12.20 (SFOen åben for tilmeldte børn): TRIM-dag d. 9/ juleafslutning d. 18/ sidste dag før vinterferien d. 12/ sidste skoledag før sommerferien d. 24/ Personale-nyt: Gill Kavanagh Wikkelsøe: asylklasserne - ny klassebetegnelse er henholdsvis klasse X (0.-3.kl.) og klasse Y (4.-6.kl.) - vil fra d. 14/8 til 17/11 blive fulgt af Gill Kavanagh Wikkelsøe, som er antropologistuderende og i gang med feltarbejde Camilla Rasmussen - uddannet pædagog med speciale i idræt er ansat som støttepædagog i indskolingen. Karina har fået forlænget perioden på Humble Skole og er en særdeles uundværlig hjælp på læringscentret og Britt ligeså med base i kantinen frem til midt november. Velkommen til alle - vi ser frem til at have jer med i "Team-Humble" 5

6 Onsdag d. 2/9: Fællesspisning på Humble Skole fra kl Tilmelding: via Humble Skoles hjemmeside / tlf Deadline for bindende tilmelding: fredag d. 28/8 kl Betaling ved ankomst. Deltagerpris: kr. 40 voksne / kr. 20 børn (3-12 år) Husk venligst at medbringe: service, drikkevarer til eget brug herunder også kaffe/te. Menu: frikadeller og stuver hvidkål & kringle På styregruppens vegne - Helle Kromann, Michael Bruun Madsen & Merete Borch Er du interesseret i at hjælpe i køkkenet, sætte borde & stole frem eller underholde, da kontakt venligst Helle Kromann Michael Bruun Madsen eller Merete Borch Kommende fællesspisning i 2015 på Humble Skole Sæt X i kalenderen: fredag d. 13/11: flæskesteg med tilbehør & kage 6

Slides fra Fyraftensmøde 25/6-2014

Slides fra Fyraftensmøde 25/6-2014 Slides fra Fyraftensmøde 25/6-2014 Da ikke alle forældre til børn på Humble Skole kunne deltage i fyraftensmødet d. 25/6, lægges dette powerpoint ud på Fronter og skolens hjemmeside - som info om og aktuel

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen Nu er det snart sommerferie Når eleverne fra 0.-8.klasse samt førskoleklasserne på fredag kl. 11.30 i Teatersalen slutter skoleåret med at synge Ferie, ferie,

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 35 / 2015. Indhold. Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet

Nyhedsbrev. uge 35 / 2015. Indhold. Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet Nyhedsbrev uge 35 / 2015 Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet Indhold Nyt fra Administrationen v. skoleleder Jesper Harrsen Nyt fra Kostafdelingen v. souschef Lotte Gjerulfsen Nyt

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO 1 Håndbog til nye forældre: Indledning Forventninger til jer som forældre Dagligdagen på Guldbæk friskole Praktiske informationer for Guldbæk Friskole Praktiske

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Nyt fra skolelederen Lysabild Børneunivers

Nyt fra skolelederen Lysabild Børneunivers Nyt fra skolelederen Lysabild Børneunivers Seneste nyt Kære forældre Foråret er godt på vej og 360 grader rundt om Børneuniverset springer træer og buske ud i de flotteste grønne farver. Det er noget der

Læs mere