Velkommen til Eventyrhulens side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Eventyrhulens side"

Transkript

1 Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle der være emner du ikke kan finde her, eller er der noget du gerne vil have uddybet eller undrer dig over, er du altid velkommen til at kontakte os! Børnehaven Eventyrhulen er en afdeling i Landsbyordningen i Voerladegård, det betyder at vi er en del af et fælles hus med skole, børnehave, SFO og fritidsklub og har fælles ledelse af de fire afdelinger. Kontakt Benyt mail og beskedsystemerne i Intra og Tabulex så meget som muligt. Alle telefon opkald til Landsbyordningen, herunder Eventyrhulen, går gennem telefonslusen på nr Benyt mail og beskedsystemerne i Intra og Tabulex så meget som muligt. Kontakt via mail kan ske til Leder Tina Sørensen: Afdelingsleder Sys Vad Steffensen: Åbningstider Eventyrhulens åbningstider: Mandag torsdag Fredag På skolefridage og ferier gælder følgende: Eventyrhulen, SFO og Klub holder lukket på helligdage samt: Grundlovsdag 5. juni og Juleaftensdag december. Disse dage tilbydes der ingen pasning! I andre perioder i forbindelse skoleferier vil der være ferietilpasset pasning. Det betyder, at de børn, der har behov for pasning, vil blive passet i samarbejde med andre institutioner. Der vil være mulighed for aflevering og afhentning i landsbyordningen. Det drejer sig om følgende dage: De tre dage op til påsken, fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, uge samt dagene mellem jul og nytår. Tilmelding i forbindelse med ferietilpasset pasning foregår via mail eller besked til Sys/Tina. For skolefrie perioder med fuldt åbent her (de øvrige sommerferieuger + uge 7 og uge 42) er der åbent hele dagen fra 6.30 til 17 (fredag til kl. 16). Tilmelding til pasning på disse dage foregår i Tabulex.

2 Indskrivning i Eventyrhulen Som udgangspunkt starter barnet i børnehave den til 1. i den måned det fylder 3 år, dvs. at hvis dit barn er født d. 17. marts, vil det starte i børnehaven d. 1. marts. Dette fraviges kun i helt særlige tilfælde og kun efter aftale med dagpleje/vuggestue. For at få dit barn indskrevet i Eventyrhulen skal du gå ind på hvor du under børnepasning finder den digitale pladsanvisning. Her kan du med dit nem-id logge på og skrive dit barn op, skulle der være knas med systemet er du velkommen til at kontakte os, så skal vi nok hjælp dig videre. Samarbejde med dagpleje og vuggestue Vi har et dejligt og givende samarbejde med både de lokale kommunale dagplejere og den private vuggestue Kastanjegården. Samarbejdet fungerer såvel på ledelsesplan, som blandt de udøvende medarbejdere. Vi får ugentligt besøg af både dagplejere og vuggestue som kommer i huset og dels låner gymnastiksalen, dels kommer på besøg i børnehaven. Det betyder at omgivelserne i børnehaven er velkendte for børnene når de starter, ligesom det kan betyde fastholdelse af de venskaber, børnene har knyttet, der hvor de var før børnehavetiden. Strukturen i Eventyrhulen Eventyrhulen er stueopdelt. Det betyder at dit barn bliver tilknyttet en fast gruppe med ca. 15 børn og 2 faste voksne, som vil være primærpersoner for såvel dig, som forælder, som for dit barn. Vi har to stuer - Troldene og Alferne - som er aldersblandede for de 3-5 årige. Når barnet vurderes udviklingsmæssigt parat til det, flytter det ind til Spirerne, som er vores faste førskolegruppe. Der foregår dagligt aktiviteter i børnehaven for de enkelte stuer, andre gange kan børnene være opdelt efter alder, køn, interesser osv. Opstart i børnehaven Ca. 1 måned før dit barn starter i børnehaven sender vi et velkomstbrev til jer. Her kan I se hvilken stue barnet skal starte på og hvem de voksne er. I brevet opfordres barnet til at komme på besøg i børnehaven inden starten, sammen med jer forældre. I forbindelse med besøget inden starten aftaler I sammen med personalet, hvordan jeres indkøringsforløb skal være. Der er store forskelle på hvilket behov børn - og forældre - kan have i forbindelse med opstarten. Generelt anbefaler vi dog at starte op med at være i

3 børnehaven en dag eller to sammen med mor eller far, hvor I langsomt trækker jer tilbage, efterfulgt af et par korte dage, hvor barnet hentes f.eks. lige efter frokosten er spist. Det allervigtigste for en god start er dog at du som forælder føler dig helt tryg ved at overlade guldklumpen til os! Hvis barnet sporer usikkerhed hos dig, vil det mærke det og reagere på det! Det er derfor nødvendigt, at du straks kontakter personalet og får talt om det der gør dig usikker eller utryg. Vi vil også gerne bede om at du som forælder er opmærksom på, altid at tale pænt om børnehaven og personalet når dit barn er i nærheden! Børnene i Eventyrhulen holder meget af deres voksne og omvendt, og barnet kan blive kastet ud i loyalitetskonflikter, hvis mor og far taler mindre pænt om pædagogen fra børnehaven... I stedet er vi altid åbne og klar til dialog om stort og småt vedrørende vores fælles projekt - at skabe en god, stabil og sammenhængende hverdag for dit barn. Pædagogik Vores fornemmeste opgave er at være med til at lægge grunden til at dit barn, sammen med de andre børn i Eventyrhulen, bliver livsduelige. Det betyder for os at hvert enkelt barn får mest muligt ud af de kompetencer og forudsætninger de hver især har, at vi er medvirkende til at holde så mange døre som muligt åbne frem mod den dag, hvor dit barn selv skal til at vælge i hvilken retning livet skal gå. Du vil derfor opleve at forskellige børn i børnehaven får forskellige aktivitets og lærings tilbud. Vi arbejder hele tiden med at give børnene succesoplevelser inden for de områder hvor de hver især er stærke - samtidig med at vi prøver at styrke de knap så stærke kompetencer. Helt overordnet har vi gennem de sidste år, i hele Skanderborg kommune, arbejdet med inklusion i daginstitutionerne. I den tanke ligger at alle børn skal føle sig som en del af, og vigtige for, et eller flere fællesskaber. I forhold til hvordan vi mere konkret arbejder henvises til vores lærerplaner. Et børnehavebarn er ikke en baby Vi arbejder som sagt ud fra at hjælpe børnene på vej til at blive livsduelige, med til det hører at børnene er så selvhjulpne som muligt, og at både du og vi stiller forventninger til dem, der passer til deres alder og udviklingsniveau. Rent praktisk betyder det at man ikke bruger sut i børnehaven, undtagelsesvis kan dit barn have sutten med hvis det sover til middag den første tid i børnehaven. Bruger barnet stadig sut derhjemme, så lav en rutine med at sutten ikke kommer frem før I har forladt børnehaven at det ikke bliver det første barnet beder om når det ser mor eller far.

4 Vi ser også helst at barnet har smidt bleen før starten i Eventyrhulen, men er det ikke lykkedes helt at komme af med den, så lav en aftale med personalet på barnets stue om, hvornår og hvordan I hjælper hinanden med at det sker. Ellers så handler det om at have lidt omtanke når der skal købes udstyr til dit barn. Tag barnet med på indkøb og tjek f.eks. om det selv kan (evt. med lidt hjælp) tage skoene eller jakken, af og på osv. Alle disse praktiske ting betyder, at dit barn får en oplevelse af at kunne selv, at dit barn kan komme ud og opleve og lære i stedet for at vente på at de voksne har tid til at hjælpe Samarbejde med skole og SFO Eventyrhulen har fælles morgenåbning med SFO i SFO-køkkenet. Her vil der være både en voksen fra Eventyrhulen og en fra SFO fra kl Der er morgensamling hver morgen kl til ca Her deltager Eventyrhulen sammen med hele skolen. Morgensamlingen varierer mellem morgensang og morgenløb. Hvis dit barn ikke er afleveret på stuen inden morgensamlingen, vil vi gerne have, at I venter sammen med barnet på stuen, eller finder os og afleverer barnet til morgensamlingen. Hver anden tirsdag holder personalet fra Eventyrhulen personalemøde fra kl Mens vi holder møde bliver børnene i børnehaven passet af de voksne fra SFO og klub. Vores samarbejde med SFO og skole betyder at børnene ligeså stille sammen med de kendte voksne fra Eventyrhulen kommer til at kende både hele huset og de andre voksne, så skolestarten glider rigtigt nemt for langt de fleste når den tid kommer. Skolestart Vi har rullende skolestart, hvor børnene optages i skolen i mindre grupper 4 gange årligt. For nærmere information om skolestartsforløbet henvises til særskilt beskrivelse. Personalets uddannelse Vi har i børnehaven ansat personale med forskelligt uddannelsesniveau. Vi har således 4 uddannede pædagoger, 1 pædagogisk assistent og 2 pædagogmedhjælpere. For alle grupper prioriterer vi kurser og efteruddannelse. Vi har således både en uddannet motorikvejleder og en sprogvejleder i Eventyrhulen. Ud over det faste personale har vi også ofte praktikanter fra pædagogisk assistent

5 uddannelsen, og kan også have folk i løntilskudsjob, arbejdspraktik og andet i samarbejde med jobcentret. Ude arealer Der må gerne være børn alene på børnehavens legeplads uden en voksen. Vi skønner, hvem der kan være alene ude, og vi ser til dem ind i mellem. Af og til leger vi i skolegården og den tilhørende legeplads. Her kan børnene møde udfordringer, der måske er lidt for store, hvorfor leg på disse arealer altid vil være under opsyn. Forældresamtaler Vi tilbyder to faste forældresamtaler, som ligger ca. 3 mdr. efter at dit barn er startet i Eventyrhulen, og omkring dit barns 5-års fødselsdag. Skulle du eller vi have behov for yderligere samtaler er der altid mulighed for dette. Samtalerne aftales med personalet på barnets stue, og ligger så vidt muligt mellem kl 6.30 og I forbindelse med forældresamtalerne bruger vi et materiale der hedder SUS (Status og Udviklings Samtaler), som vi mener giver et bedre grundlag for at samtalen bliver en dialog mellem forældre og personale omkring det enkelte barns trivsel og udvikling. Du kender muligvis materialet fra dagplejen eller vuggestuen. Forældreintra og Tabulex Når dit barn er startet i børnehaven, vil du en af de første dage modtage adgangskode og vejledning til vores forældreintra. Vi forventer herefter at du selv holder dig orienteret omkring ture ud af huset og andre aktiviteter. Her vil der også være tilmelding til feriepasning, indbydelser til vores forskellige arrangementer som forældremøder, forårsfest og meget andet. I forældreintra er der også et internt mailsystem, hvor I både kan skrive til andre forældre og til personalet. Vi vil dog gerne henstille til at mail systemet kun anvendes til praktiske beskeder, og at alt hvad der vedrører jeres eller jeres barns trivsel, bringes videre gennem personlig kontakt. Det er muligt i systemet at bede om at få en advisering til en selvvalgt e- mail adresse, når der lægges nye opslag på intra, så du ikke behøver at åbne intra hele tiden for at se om der er noget nyt. Tabulex indeholder en del funktioner, det er her vi har fremmødekontrol (X-lister), stamkort med jeres kontaktoplysninger, ferietilmelding, korte beskeder osv. Vejledning til Tabulex ligger som selvstændigt bilag og spørg endelig hvis der er noget som I er i tvivl om! Det er vigtigt at begge forældre kommer ind i Tabulex og får udfyldt (og vedligeholdt) stamkort-oplysninger så vi kan få fat på jer i forbindelse med sygdom m.m.

6 Skolebestyrelse og forældreråd Skolebestyrelsen fungerer som bestyrelse for hele landsbyordningen, og har 7 forældrevalgte medlemmer. Der er valg til skolebestyrelsen hvert 4. år og alle forældre med børn indskrevet i skole eller børnehave på valgtidspunktet er valgbare. Skolebestyrelsen udarbejder bl.a. principper for skolens virke indenfor forskellige områder, som f.eks. forældresamarbejde og økonomi. Under skolebestyrelsen har vi forældrerådet som et fast underudvalg. Forældrerådet har ikke nogen beslutningskompetence, men vi har et rigtigt godt samarbejde mellem de to organer, og skolebestyrelsen lytter til, og bakker op om, tiltag fra forældrerådet. Forældrerådets primære fokusområde er børnehave, SFO og klub. Forældrerådet har bl.a. spillet en stor rolle i udarbejdelsen af husets kostpolitikker, hygiejnepolitik, læreplaner m.m. Traditioner Også Eventyrhulen har sine traditioner hen over året. Nogle er for hele Landsbyordningen, andre er kun for børnehaven. Nærmere beskrivelser og placering på året kan du finde i forbindelse med Årshjulet, præcise datoer og invitationer kan findes i kalenderen og ved opslag i forældreintra. Kost Eventyrhulen indfører pr. 1. august 2014 kostordning. Ordningen er obligatorisk for alle børn i børnehaven og omfatter morgenmad (indtil 7.45), frokost, samt et mellemmåltid om formiddagen og eftermiddagen. Vi har ansat en uddannet ernæringsassistent, som står for planlægning og tilberedning af maden. Ofte inddrages børnene i tilberedningen, da dette foregår i børnehavens køkken. Madplanerne bliver løbende hængt op i børnehaven, så I kan følge med i, hvad jeres barn har fået at spise. Kostordningen koster 450,- kr. pr. måned, der opkræves automatisk sammen med forældrebetalingen, via pladsanvisningen. Der ydes fripladstilskud efter samme regler som til børnehavepladsen, og for de der har søskende i børnehaven er søskenderabatten på madordningen 100,- kr. pr. barn.

7 Sprogtest Alle børn har mulighed for at blive sprogtestet af en pædagog inden det fylder 3 år og 4 måneder. Hvis vi skønner at barnet har behov for at blive sprogtestet taler vi med Jer om det. Siger I ja tak til en sprogtest får I selv materiale med hjem til at notere iagttagelser på. Iagttagelserne bliver så en del af 3.mdr. samtalen, og er der behov for en ekstra indsats ang. den sproglige udvikling sættes den derfor tidligt i værk. Fødselsdage Barnets 3 års fødselsdag fejrer vi altid her i børnehaven til samling kl med at vi tænder lys i fødselsdags-toget og synger. De fleste tre-årige synes det er noget overvældende at blive fejret, så vi gør det stille og roligt. Har I lyst til at bidrage med lidt lækkert til samlingen er I velkomne, men det er ikke et must. I er velkomne til at deltage hvis det passer ind i Jeres planer, men det er heller ikke et must. Når barnet fylder 4 og 5 år vil vi gerne komme hjem og fejre det hjemme hos Jer i tidsrummet Alternativt gør vi det i børnehaven. Skal vi hjem til Jer beder vi Jer kontakte stuepersonalet en måned før for at aftale en dato. Det kan ikke altid lade sig gøre at det falder sammen med barnets rigtige fødselsdag, men vi strækker os langt. Når vi går til fødselsdag i hjemmet kommer vi oftest med hele stuen. Har I ikke plads til det må I aftale med stuepersonalet hvor mange vi kan komme med. I bestemmer hvad der serveres vi lægger op til fornuftig frokost og lidt kage/is/slik. Vi vil ikke have slikposer lige før vi går ud af døren det skaber ufred når vi kommer tilbage i børnehaven. Fejrer vi fødselsdagen i børnehaven, må der deles noget ud på stuen - dog ikke slik. Børnehaven giver altid en fælles fødselsdagsgave, og børnene skal derfor ikke medbringe egne gaver. Skiftetøj Du skal sørge for at der altid er det skiftetøj på rummet, som barnet kan forventes at få brug for den pågældende dag. Egnet tøj er praktisk tøj, der må blive beskidt og som passer til vejret. Af hensyn til børnenes sikkerhed på legepladsen må der ikke medbringes halstørklæder eller være snore i tøjet. Tjek jævnligt at skiftetøjet passer barnet og til årstiden - og at der er nok. Barnets tøj skal være på barnets garderobe rum. Vi efterstræber at børnene er så selvhjulpne som overhovedet muligt, så rummet skal være overskueligt og der skal ryddes op og fyldes op hver dag. Hjælp dit barn med at lære det. Rummene skal tømmes helt hver fredag.

8 Legetøjsdag Vi har legetøjsdag den sidste fredag i måneden. Vi vil gerne bede om at du ikke lader dit barn få legetøj med hjemmefra de øvrige dage i børnehaven. Børnene er meget interesserede i at se og låne hinandens legetøj, så tænk gerne på at tage noget med, som der er legeværdi i og ikke nips og pynt der er alt for sart Al legetøj, der medbringes i børnehaven, er på eget ansvar. Børnehaven påtager sig ikke noget ansvar for forsvundne eller ødelagte ting.

9 Dagligdagen i Børnehaven Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Vi spiser morgenmad i SFO`en eller leger i Sommerfuglen Børnehavens lokaler åbnes. Morgensamling/morgenløb sammen med skolen. Der er mulighed for at få formiddagsmad. Børnene må gå udenfor, hvis de har lyst til det. Der er aktiviteter på stuen, i faglokaler, udenfor eller der er ture ud af huset m.m. Der er fælles oprydning efterfulgt af samling på stuerne. Når samlingen er forbi vasker alle hænder, hjælper med at dække bordet og så spiser vi frokost. Heefter puttes sovebørnene. Børnene leger ude indtil ca. kl , hvor der ryddes op på legepladsen. Vi spiser frugt inde eller ude, afhængig af vejret. Børnene må lege inde eller ude. De resterende børn og voksne samles og hygger sig sammen i fællesrummet Hulen til lukketid. Kl Børnehaven lukker om fredagen kl Og så lige de sidste små praktiske Vi vil gerne have At barnet afleveres i SFO køkkenet ml. kl & 7.00, herefter afleveres i Eventyrhulen. At I vasker hænder med Jeres barn når I kommer i børnehaven, samt inden I går hjem. At I og jeres barn siger godmorgen og farvel til en voksen, når I kommer og går. At I skriver det på Tabulex, hvis jeres barn hentes af andre end forældrene. At I melder barnet sygt/fri via Tabulex. At der er navn på alt tøj, fodtøj og medbragt legetøj, når det er legetøjsdag. At I jævnligt ser på Intra/Tabulex og følger vores opslag på tavler ved dørene. Der er morgensamling hver morgen kl Hvis dit barn ikke er afleveret på stuen inden morgensamlingen, vil vi gerne have, at I venter sammen med barnet på stuen, eller finder os og afleverer barnet til morgensang eller morgenløb. At barnet har sin egen drikkedunk og rygsæk med i børnehaven hver dag.

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Va l l ø B ø r n e h u s

Va l l ø B ø r n e h u s Va l l ø B ø r n e h u s Velkommen Med denne folder vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Vallø Børnehus. Når jeres barn starter i institution, er der meget at forholde sig til, og der er mange

Læs mere

En kristen institution

En kristen institution En kristen institution Med denne folder ønsker vi, at informere om vores børnehus. I ønskes derfor rigtig hjerteligt velkommen til et aktivt og levende hus, hvor børnene er i centrum. Børnehuset Noas Ark

Læs mere

Mosebo børnehave. Mosevej 13, 2680 Solrød Strand. Virksomhedsplan

Mosebo børnehave. Mosevej 13, 2680 Solrød Strand. Virksomhedsplan Mosebo børnehave Mosevej 13, 2680 Solrød Strand Virksomhedsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside.. 1 Indholdsfortegnelse.. 2 Forord... 3 Velkommen i Mosebo... 4 Personalet... 5 Målsætning for børnehaven

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk Velkommen til Børnehaven Livstræet Samsøgade 21 9740 Jerslev Tlf.nr. 9945 4720 Mail: Hjemmeside: inge.hove@99454545.dk www.bhlivstraeet.dk Børnehaven Livstræet består af to nabo huse: Grenen og Kvisten,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 2 Børnebissens personale Stina Maria Inge 3 VELKOMMEN TIL BØRNEBISSEN Her i vores Virksomhedsplan vil I finde en masse relevante oplysninger om hverdagen i Børnebissen.

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Haastrup Børnehave, Elmevænget 7, 5600 Faaborg, Tlf. 72530448, Email: haastrupbh@faaborgmidtfyn.dk

Haastrup Børnehave, Elmevænget 7, 5600 Faaborg, Tlf. 72530448, Email: haastrupbh@faaborgmidtfyn.dk Velkommen til Haastrup Børnehave Haastrup børnehave er en integreret 0-6 års institution, der er indrettet som et åbent hus. D.v.s. at der ingen fysisk adskillelse er af de 0-2-årige og de 3-6-årige, men

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A.

Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Kære læser. Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Materialet er delt op i 2 hovedafsnit: Pædagogisk målsætning. Praktiske oplysninger. Hvert år bliver afsnittene

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Gårdbørnehaven Spirevippen Tlf.: 64 812 813 www.spirevippen@dlgmail.dk

Gårdbørnehaven Spirevippen Tlf.: 64 812 813 www.spirevippen@dlgmail.dk Gårdbørnehaven Spirevippen Tlf.: 64 812 813 www.spirevippen@dlgmail.dk Vores børnehave ligger på landet ca. 4 km. fra Bogense, midt i det dejlige nordfynske landskab. Her er højt til himmelen og rigelig

Læs mere