Bilag 1 - Århus Maskinmesterskoles organisation pr. januar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 - Århus Maskinmesterskoles organisation pr. januar 2007"

Transkript

1

2 Bilag Indhold Bilag...1 Bilag 1 - s organisation pr. januar Bilag 2 - Udvalg pr. januar 2007 på...3 Bilag Forundersøgelser Projektgrundlag...4 Bilag IT-plan Bilag 3.2- Oversigt Bilag Tidsplan Bilag Forundersøgelser Fordybelsesfasen Analyserapport Bilag 4.1 Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere, bearbejdet Bilag 4.2 Spørgeskemaundersøgelse for undervisere, resultater Bilag 4.3 Spørgeskemaundersøgelse for studerende, bearbejdet Bilag 4.4 Spørgeskemaundersøgelse for studerende, resultater Bilag 4.5 Fokusgruppeinterview Bilag 4.6 Interview med ledelsen Bilag Forundersøgelsesrapport Bilag 5.1 Scenarieværksted Bilag 5.2 Resultater fra scenarieværksted Bilag 5.3 Anbefalinger til systemet ud fra scenarieværkstedet Bilag 6 - Anbefalinger til systemet: Undervisere Bilag 7 - Anbefalinger til systemet: Studerende Bilag Fokusgruppe interview med underviserer ved Århus Maskinmesterskole Bilag 9.0 Fokusgruppe interview med studerende ved Århus Maskinmesterskole Bilag Interview med ledelsen

3 Bilag 1 - s organisation pr. januar 2007 s Bestyrelse Kvalitetskoordinator Flemming Pedersen 403 Forstander Anders Hanberg Sørensen 401 Indslusningsvejleder Per Hessellund 404 IT- og laboratorie- Ansvarlig Poul H. Boisen 407 Thorkild Sørensen 417 Michael Pedersen 417 Administration KarenThorndahl, kontorleder 410 Kristina Fosborg, Studiesekrætær 408 Teknisk afd. John Birk, skolebetjent 413 Michael Carbel Eva Kruse Kantine Inspektør Leif Tranborg 402 Eksamensafd. 404 og Værkstedsafd. 405 Kurt Bay Nielsen, maskinmester 404,7 Lars Anders Thomsen, maskinmester 404,19 Thomas Frederiksen, maskinmester 404,17 Jacob Høgni Jørgensen, maskinmester 404,20 Lars Hansen, maskinmester 404,10 Benny Dalgaard, Cand. Merc 404,21 Anna Eske Jensen, Cand. Scient 404,22 Per Hessellund, maskinmester 404,12 Ann Charlotte Graversen, Cand. Merc 404,23 Poul Høgh Maskinmester 404,24 Preben Lind, maskinmester 404,13 Niels Ole Vindum Stærkstrømsing 404,25 Flemming Pedersen, maskinmester 404,14 Karsten Jepsen, Maskinmester 404,26 Esben Sørensen, maskinmester 404,3 Henrik Møller Nielsen, Maskinmester 404,27 Niels B. Clausen, ingeniør 404,8 Louise Juul, Cand Mag 404,28 Oluf Jacobsen, Ingeniør 404,2 Magnus Jensen, faglærer 405,1 Henrik Rønbjerg, Ingeniør 404,9 Kurt Andkjær, faglærer 405,2 Niels Kampmann, Korrespondent 404,6 Frank Andersen, faglærer 405,3 Poul Bøgh, Lærer 404,29 Ole Thybo Christensen, faglærer 405,4 Hans Kurt Pedersen, Lærer 404,30 Simon Beck Rasmussen, Skibsfører 405,31 Henrik Kerstens, Civ. Ing 404,15 Simon Djernæs, Maskiningeniør 405,32 Niels Ole Birkelund, Civ. Ing 404,16 Bjørkild Jensen, Maskinmester/Ingeniør 405,33 Tom Andersen Maskinmester 404,18 2

4 Bilag 2 - Udvalg pr. januar 2007 på Udvalg Samarbejdsudvalg Sikkerhedsudvalg Kompetenceudvalg Aktivitetsfordelingsudvalg Budgetudvalg Kantineudvalg Internationaliseringsudval g IKT-udvalg Markedsføringsudvalg Erhvervsudvalg Fagudvalg: Management (og sprog) Elektroteknik Maskinlære (fysik/matematik) Automation Værksted Pædagogisk udvalg Studienævn Laboratorieansvarlige Medlemmer Formand: AHS Næstformand: NBC KTH, LT, LH, JHJ, MJ, PHB og 1 studerende Formand: AHS Sikkerhedsleder: FA (Værkst.) TAP: PHB Undervisning: KB Formand: AHS LT, PL, HR, PHB Formand: LT AHS, PL, NBC og TF Formand: AHS PL, KTH, NBC, LH Formand: KTH AHS, FHP, AEJ 1-2 stud. Formand: NOB, PL, BD, AEJ Formand: PHB PH, MJ, NOV, MEP Formand: PH POH, FA, LH, ES Formand: LH OTC, POH, FHP, LT Management m.m.: BD Elektroteknik: NOV Maskinlære: HK Automation: JHJ Værksted: FA Formand: JHJ LT, OTC, PH, LAT Formand: LT 4 medarbejdere og 4 stud. El-lab.: KB Automationslab.: PL GTS-lab.: FHP Maskinlab.: FHP+HR 3

5 Bilag Forundersøgelser Projektgrundlag 1. Udgangspunkt 1.1. Baggrund Skolens nuværende strukturering af den interne kommunikation på, stammer blev vedtaget af skoleudvalget i marts 2003, se bilag 3.1. Planen opdeler intranettet i tre dele: Intern hjemmeside som tilgås via internettet med adgangskode. Her kan administrationen lægge indhold ud, undervisere kan lave html-sider til brug i undervisningen. Efterfølgende er der kommet et kommunikationsforum til, hvor alle ansatte og studerende kan bidrage med indhold. Aarhus-server/netværk er betegnelsen for stedet hvor studerende og ansatte kan lægge filer. Serveren fungere som en filserver med mappe struktur. Alle ansatte og studerende med undtagelse af ansatte i administrationen har en privat mappe og adgang til offentlige mapper. Mapperne kan tilgås på skolen samt med VPN-forbindelse. Mail. Alle ansatte og studerende får tildelt en mailadresse. Overordnet er strukturen i dag som ved implementeringen medio Med ønsket om at sikre en effektiv kommunikation, internt på skolen, blev der i forbindelse med udfærdigelse af ny strategi for intern kommunikation truffet beslutning om implementering af ny intranet portal i efteråret Opgaven og formål Formålet med forundersøgelsen er at skabe et kvalificeret grundlag til valg af portalløsning for skolens interne kommunikation opsætning af prototype Opgaven er således ved undersøgelser blandt skolens ansatte og studerende at afdække brug af nuværende intranet, ønsker og forventninger til nyt intranet samt at udpege systemer der kunne være relevante for Økonomiske og tekniske rammer Budget Til forundersøgelsen bruges den fornødne tid til projektet, og der forventes ikke økonomiske udgifter i forbindelse med forundersøgelserne. Den efterfølgende implementering af nyt system arbejder ud fra denne budgetramme: Ekstern konsulent kr Konsulent udgiften tænkes brugt i forbindelse med at få det nye system i drift, samt uddannelse af relevant personale i drift og brug af systemet. Hardware kr Side 4 af 179

6 Udgift til indkøb af servere mm. Software kr Udgift til programmer og licenser Tekniske rammer De valgte løsninger skal som udgangspunkt hostes af, der også skal kunne forestå den daglige drift og vedligehold af systemet Kritiske faktorer Tidsplanen er stram og derfor skal der brages omsorg for at denne overholdes. Interessenternes holdning til omstrukturering af intranettet Organiseringen med en projektgruppe der laver forundersøgelsen som en del af et masterspeciale 2. Organisering 2.1. Projektets organisering Projektet ledes af en projektgruppe sammen med en styregruppe Projektgruppen Projektet styres af projektgruppen, bestående af Kirsten Jensen, Maria O Donovan og Per Hessellund. Projektgruppen planlægger og vurderer løbende sammen med styregruppen om planen overholdes. Projektgruppen skal producere det grundlag, som styregruppen skal styre efter, men er også i stand til på egen hånd at træffe beslutninger mellem styregruppemøderne, således projektet kan forløbe effektivt Styregruppen Styregruppens rolle er, på baggrund af oplæg fra projektgruppen, at træffe de beslutninger, der lægges op til, at håndtere eventuelle konflikter, at sikre forundersøgelsens fremdrift og at den leder til det ønskede resultat. Resultatet er naturligvis en størrelse, som styregruppen på grund af den usikkerhed, en forundersøgelse er underlagt, løbende må revidere sine forventninger til. Styregruppen har desuden det overordnede økonomiske ansvar samt ansvaret for at koordinere projektet i forhold til andre projekter, såvel IT-projekter som andre tiltag, der måtte relatere sig til det aktuelle projekt. Styregruppeformanden bør være en leder fra den mest berørte afdeling for at sikre projektets forankring i skolens ledelse. Styregruppen er sammensat således: Leif Tranborg formand Magnus Jensen Niels Ole Vindum Side 5 af 179

7 Poul H. Boisen Michael Pedersen Studerende (navn ikke kendt i skrivende stund) 2.2. Interessenter Da skolens intranet bruges af alle ansatte og studerende defineres disse som interessenter i forundersøgelsen Aftaler og koordinering Projektgruppen udarbejder de i bilag 3.2 nævnte produkter til styregruppen. Styregruppen træffer de fornødne beslutninger således projektet kan følge tidsplanen for dette. Styregruppen mødes ved afslutningen af hver fase efter planen på bilag 3.3, der kan dog indkaldes til ad hoc møder hvis det er nødvendigt. Projektgruppen kan træffe beslutninger mellem styregruppemøderne, således den kan arbejde effektivt. 3. Metode 3.1. Overordnet fremgangsmåde Forundersøgelsen bygger på metoderne beskrevet i bogen Professionel IT-forundersøgelser grundlaget for bæredygtige IT-anvendelser af Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, udgivet af samfundslitteratur, Plan Forundersøgelsen opdeles i disse tre faser: Forberedelsesfasen Produkter: o Projektgrundlag o Plan for den videre forundersøgelse Fordybelsesfasen Produkt: o Analyserapport der opsummerer mål, behov samt ideer til løsninger. Rapporten skal også indeholde en række beskrivelser af arbejdspraksis. Fornyelsesfasen Produkt: o Forundersøgelsesrapport, der omfatter: Visioner om den samlede forandring: IT-systemernes funktion og grænseflade IT-platform Arbejdets organisering Kvalifikationer Omkostninger, fordele og ulemper i forhold til: IT-systemerne Arbejdets organisering og uddannelsesbehov Skolens IT-strategi Strategi og plan for realisering: Side 6 af 179

8 Teknisk Organisatorisk Eventuelt mock-ups eller prototyper Se endvidere bilag 3.2, hvor fasernes indhold er opstillet på punktform. I bilag 3.3 er projektets tidsplan vist. Side 7 af 179

9 Bilag IT-plan 2003 Projekt Web-del: aams.dk/intern: en del af skolen hjemmeside som kun kan "åbnes" hvis man kender brugernavn og adgangskode. Her ligger referater, aktivitetskalender, mødeindkaldelser ol., oplysninger der kun skal kunne ses af studerende og ansatte på skolen. Links til ansatte og studerendes hjemmesider findes på den interne del af hjemmesiden. Alle ansatte får tilbudt hjemmeside plads som de selv bliver webmaster på. Ansatte der ikke har den fornødne knowhow tilbydes kursus i hvorledes hjemmesider strikkes sammen. Det skal understreges at hjemmesidepladsen er et tilbud til ansatte der kan se et behov for dette kommunikationsmiddel. Aarhus-server/netværk: De studerendes adgang til aarhus-serveren lettes således de har mulighed for adgang via vpn-tunnel. Der laves et ensartet mappesystem for hver klasse som er låst, i disse mapper kan de studerende så oprette mapper efter behov. Postkasser: Hver studerende får egen adresse samt hver klasse. Hertil benyttes domænet MMSKOLEN.DK. Dvs. mail-adressen bliver Disse adresser kan findes på den interne del af aams.dk under klasse listerne... Hvis man mailer til feks. vil denne mail blive sendt til alle i M-klassen, lign. grupper kunne laves til personalegrupper ol. IT-Plan Resurse Implementering: Oprettelse af aams.dk/intern ca. 25 timer Uddannelse af administrativ personale. Opdatering af aams.dk/intern ca. 20 min/dag Uddannelse af ansatte der ønsker at bruge hjemmeside som kommunikationsmiddel. De studerende har pt. mulighed for at logge på vha. software vpn-tunnel, hvis omfanget af de studerendes brug af denne mulighed øges vil der skulle købes udstyr der kan klare denne øgede belastning. Udgift=? Der skal nedsættes en arbejdsgruppe bestående af IT-folk og brugere af netværket, således netværket optimeres. Der skal findes en host til post-kasserne. Her må påregnes en udgift på omkring 2000 kr/år Mail-konti skal oprettes for alle studerende: 8 timer Alle studerende skal forsynes med brugernavn og adgangskode. Hvilke behov bliver dækket? alle med adgangskode vil have adgang til oplysninger om aktuelle begivenheder, referater, relevante links, mail-adresser på ansatte og studerende. ansatte der gerne vil bruge Internettet som kommunikationsmiddel bliver klædt på til dette, og der stilles hjemmesideplads til rådighed. Side 8 af 179

10 Skolens netværk opbygges således der er mulighed for større grad af orden..., her ligger de store datamængder som er tilgængelige på skolen men også hjemme fra. Alle studerende får deres egen mail adresse, hermed dækkes de studerendes behov for "mailplads". Side 9 af 179

11 Bilag 3.2- Oversigt Side 10 af 179

12 Bilag Tidsplan Tidsplan - forundersøgelser Påske Uge Forberedelsesfase x x -st Fordybelsesfase x x x X - st Fornyelsesfase x x x - Valg af system st opsætning af system x x x x x x X - st Note: Valg og opsætning af system er ikke en del af forundersøgelsen Forklaring: x: aktivitet pågår st: Styregruppemød Side 11 af 179

13 Bilag Forundersøgelser Fordybelsesfasen Analyserapport 4. Indhold Bilag Forundersøgelser Fordybelsesfasen Analyserapport Indhold Baggrund og fokus Spørgeskemaundersøgelser Fokusgruppeinterview Væsentlige karakteristika ved arbejdspraksis Spørgeskemaundersøgelse undervisere Konklusion på spørgeskemaundersøgelse undervisere Spørgeskemaundersøgelse studerende Konklusion på spørgeskemaundersøgelse studerende Fokusgruppeinterview Konklusion på fokusgruppeinterview med undervisere Konklusion på fokusgruppeinterview studerende Interview med ledelsen ved Forstander Anders Hanberg Sørensen og Inspektør Leif Tranborg Konklusion på ledelsesinterview Mål, problemer, behov og ideer til løsning Forslag til prioritering Bilag Bilag 4.1 Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere, bearbejdet Bilag 4.2 Spørgeskemaundersøgelse for undervisere, resultater Bilag 4.3 Spørgeskemaundersøgelse for studerende, bearbejdet Bilag 4.4 Spørgeskemaundersøgelse for studerende, resultater Bilag 4.5 Fokusgruppeinterview Fokusgruppeinterview undervisere Resume og citater fra interviewet Samarbejde Videndeling Brug af systemer Funktioner/værktøjer ønsker til et nyt intranet Konklusion på fokusgruppeinterview undervisere Fokusgruppeinterview studerende Resume og citater Samarbejde Brug af systemer Funktioner/værktøjer ønsker til et nyt intranet Konklusion på fokusgruppeinterview studerende Bilag 4.6 Interview med ledelsen Side 12 af 179

14 5. Baggrund og fokus Vi ønsker med baggrund i Wengers teori om praksisfællesskaber at opbygge et intranet på, der fremmer samarbejde og videndeling. Vi har valgt at fokusere på undervisere og studerende mht. deres brug af skolens intranet, da disse grupper udgør over 90 % af brugerne. Empiriske undersøgelser: spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere spørgeskemaundersøgelse blandt de studerende fokusgruppe interview med undervisere fokusgruppe interview med studerende Interview med ledelsen på 5.1. Spørgeskemaundersøgelser Vi har ønsket at få et billede af, hvilke forudsætninger, samarbejdsrelationer og holdninger undervisere og studerende på har i forbindelse med skolens intranet. Som første led har vi valgt at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse efter den kvantitative metode, nærmere bestemt ved udsendelse af elektroniske spørgeskemaer til samtlige studerende og undervisere på. Fremgangsmåden var således, at de involverede fik tilsendt en mail med en lille forklarende tekst på, hvilken undersøgelse vi gerne ville have dem til at deltage i, samt et link til det elektroniske spørgeskema. For at målrette spørgeskemaerne har vi udarbejdet to spørgeskemaer, et til underviserne og et til de studerende, således formuleringerne og svar muligheder direkte kunne rettes til respondenterne. Vi opstillede følgende overordnede mål med spørgeskemaundersøgelsen: Spørgeskemaundersøgelsen har til formål at belyse det generelle brug af skolens intranet i forbindelse med samarbejde og videndeling. Formål 5.2. Fokusgruppeinterview Formålet er at skabe dialog mellem brugerne af intranettet på, således brugernes meninger og synspunkter kommer frem. Fokusområderne for interviewet er aams.dk/intern (intern hjemmeside) aarhus-serveren (filserver) samarbejde/videndeling over intranettet Interviewet skal nuancere resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og afdække brug af intranettet og samarbejdsmønstre på dette. Side 13 af 179

15 6. Væsentlige karakteristika ved arbejdspraksis 6.1. Spørgeskemaundersøgelse undervisere Vi opstillede følgende overordnede mål med spørgeskemaundersøgelsen: Spørgeskemaundersøgelsen har til formål at belyse det generelle brug af skolens nuværende systemer/intranet i forbindelse med samarbejde og videndeling. Vi har ønsket at få et billede af, hvilke forudsætninger, samarbejdsrelationer og holdninger undervisere på har i forbindelse med skolens nuværende systemer. Vi opstillede følgende operationelle mål med spørgeskemaundersøgelsen: At undersøge undervisernes IT-færdigheder/forudsætninger At undersøge undervisernes anvendelse af skolen interne hjemmeside At undersøgelse undervisernes anvendelse af hjemmesider At undersøge om underviserne kommunikerer via forum/hjemmesider At undersøge undervisernes anvendelse af Aarhus serveren At undersøge hvorledes underviserne forbereder sig til deres undervisning At undersøge undervisernes samarbejde At undersøge undervisernes interesse i at videndele Resultaterne fra det elektroniske sørgeskema er via Inquisite overført til et Excel regneark, hvori al databehandling har fundet sted. De bearbejdede resultater af spørgeskemaundersøgelsen findes på bilag 4.1. De samlede resultater fra spørgeskemaundersøgelsen findes i bilag 4.2. Spørgeskemaet blev besvaret af 25 undervisere (ud af 33 mulige) svarende til en svarprocent på 76 % Konklusion på spørgeskemaundersøgelse undervisere Underviserne har generelt gode færdigheder i IT. Skolens nuværende interne hjemmeside anvendes ofte, idet 88% af underviserne bruger den mindst hver anden dag til at søge information om aktiviteter på skolen og information fra diverse referater. Kalenderen er også en hyppig anvendt. Underviserne kommunikerer med de studerende dels via hjemmesider, dels via forum og dels via Aarhus-serveren, som 88% af underviserne kigger i mindst en gang om ugen. Strukturen på Aarhus-serveren findes af nogle undervisere overskuelig, mens andre undervisere finder strukturen uoverskuelig. Kommunikation og samarbejde med kolleger finder sted face-2-face, via mail og via Aarhusserveren. Koordination af undervisningsforløb, udveksling af undervisningsmateriale, udveksling af erfaringer og information om hvor faglige oplysninger kan hentes er de typiske Side 14 af 179

16 opgaver man samarbejder med kolleger om. Når der skal søges information til konkrete undervisningsopgaver hentes denne ofte hos kolleger. Underviserne deler med glæde deres viden med andre - motivationsfaktorerne er et højere fagligt niveau, man får viden om hvad andre arbejder med og skal ikke starte forfra hver gang samt at det kan være tidsbesparende Spørgeskemaundersøgelse studerende Vi opstillede følgende overordnede mål med spørgeskemaundersøgelsen: Spørgeskemaundersøgelsen har til formål at belyse det generelle brug af skolens nuværende systemer/intranet i forbindelse med samarbejde og videndeling. Vi har ønsket at få et billede af, hvilke forudsætninger, samarbejdsrelationer og holdninger studerende på har i forbindelse med skolens nuværende systemer. Vi opstillede følgende operationelle mål med spørgeskemaundersøgelsen: At undersøge de studerendes IT-færdigheder/forudsætninger At undersøge de studerendes anvendelse af skolen interne hjemmeside At undersøgelse de studerendes anvendelse af hjemmesider At undersøge om de studerendes kommunikerer via forum/hjemmesider At undersøge de studerendes anvendelse af Aarhus serveren At undersøge hvorledes de studerendes forbereder sig til deres undervisning At undersøge de studerendes samarbejde At undersøge de studerendes interesse i at videndele Resultaterne fra det elektroniske sørgeskema er via Inquisite overført til et Excel regneark, hvori al databehandling har fundet sted. De bearbejdede resultater af spørgeskemaundersøgelsen findes på bilag 4.3. De samlede resultater fra spørgeskemaundersøgelsen findes i bilag 4.4. Spørgeskemaet blev besvaret af 154 (ud af 339 mulige) svarende til en svarprocent på 45%. De studerende er bredt repræsenteret fra de forskellige semestre på maskinmesterstudiet. De studerendes fordeling på semester i % (n=154) adgangskursus Værkstedsafdeling 1. semester Værkstedsafdeling 2. semester Værkstedsafdeling 3. semester Teoriforløb 1. semester Teoriforløb 2. semester 21 Teoriforløb 3. semester Teoriforløb 4. semester Teoriforløb 5. semester Teoriforløb 6. semester Side 15 af 179

17 Konklusion på spørgeskemaundersøgelse studerende De studerende har et godt kendskab til IT. Skolens nuværende interne hjemmeside benyttes ofte, idet 86% af de studerende benytter denne mindst hver anden dag eller oftere. Siden anvendes hovedsagelig til at søge information om aktiviteter på skolen og information fra undervisere. En mindre gruppe af de studerende benytter siden (forum?) til kommunikation med andre studerende. En stor del af de studerende (71%) anvender Aarhus serveren minimum en gang om ugen. Strukturen på Aarhus-serveren findes af halvdelen af de studerende overskuelig mens over en tredjedel finder strukturen uoverskuelig. Aarhus serveren benyttes i begrænset omfang af de studerende til samarbejde med medstuderende (26%). De studerende finder mails, møder og samvær face-2-face og de synkrone værktøjer Messenger og Skype relevante i forbindelse med samarbejde med studerende. I forbindelse med forberedelse til konkrete arbejdsopgaver anvendes skolens interne hjemmeside og Aarhus serveren af hhv. 32% og 42% af de studerende. 73% af de studerende deler med glæde deres viden med andre, dog svarer 25% af de regner med at få noget igen (bytteforhold). Motivationsfaktorerne er et højere fagligt niveau og det tidsbesparende element Fokusgruppeinterview Formål Formålet er at skabe dialog mellem brugerne af intranettet på, således brugernes meninger og synspunkter kommer frem. Fokusområderne for interviewet er aams.dk/intern (intern hjemmeside) aarhus-serveren (filserver) samarbejde/videndeling over intranettet Interviewet skal nuancere resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og afdække brug af intranettet og samarbejdsmønstre på dette. Se resume og citater på bilag Konklusion på fokusgruppeinterview med undervisere Underviserne anvender den interne hjemmeside i forbindelse med planlægning. Information om sygdom og lokaleændringer nævnes ligeledes. Forum anvendes af nogle undervisere til kommunikation med de studerende, opgaver og vejledende løsninger. Side 16 af 179

18 Aarhus serveren anvendes af nogle af underviserne, som lægger undervisningsmateriale, opgaver og supplerende materialer der. Underviserne samarbejder og videndeler gerne med kolleger, dels for at nå et højere fagligt niveau, dels for videre hvad andre arbejder med og dels fordi det er tidsbesparende. Kommunikationen foregår primært face-2-face eller pr. mail. Underviserne anvender forskellige kommunikationsmåder i forbindelse med kommunikationen med de studerende. Flere anvender Aarhus-serveren, hvor der findes undervisningsmaterialer, opgaver m.m. som de studerende henvises til. Andre anvender forum til kommunikation med de studerende. Andre anvender hjemmesider. Underviserne er godt klar over, at dette skaber forvirring blandt de studerende og efterspørger retningslinier for at få mere ensartethed. Brugervenligheden på filserveren er problematisk. Strukturen er uoverskuelig bl.a. fordi systemet har vokset sig stort og fordi alle lægger ud uden en fælles bestemt matrix og faste retningslinier. Underviserne ønsker mere ensartethed. Mht et nyt intranet ønsker underviserne, at det nye system skal tage afsæt i brugeren, og der skal være fælles retningslinier for at sikre ensartethed og overskuelighed. Følgende faciliteter ønskes: fildeling med søgefaciliteter konferencesystem den enkelte skal selv kunne lægge informationer ud også adgang udenfor skolen (via internet) mail SMS-kobling mulighed for podcasts? streaming? Konklusion på fokusgruppeinterview studerende Studerende med høj anciennitet bruger den interne hjemmeside ofte. Relevante beskeder og informationer er vigtige og de studerende ønsker et system, hvor indholdet kan personliggøres og målrettes den enkelte. Gruppen giver udtryk for at informationer og materiale ligger for spredt, med forskellige login og brugerflader. Aarhus serveren virker ustruktureret. Størstedelen af gruppen kigger ikke i andre klassers mapper, men en enkelt af de studerende har gjort det for at finde hints. En studerende udtrykker den manglende brug med, at hvis man ikke ved, hvad man kan finde, så er der ikke noget formål med at lede. Underviserne anvendelse af forskellige måder at kommunikere med de studerende på generer tydeligvis de studerende, der efterspørger en større grad af ensartethed. De studerende arbejder meget i grupper. Fællesskabet opretholdes med forskellige kommunikationsværktøjer (mails, MSN, Skype, Google-docs, SMS og telefon). Side 17 af 179

19 Mht at nyt intranet så ønsker de studerende større overskuelighed og intranettet skal kunne tilgås også uden for skolen. Siderne skal kunne personliggøres evt. ved abonnement på forskellige nyheder. Det skal kun være et login. Fildelingsfaciliteter efterspørges og gruppen vil gerne have et sted til samarbejde samt værktøjer til synkron bearbejdning af dokumenter Interview med ledelsen ved Forstander Anders Hanberg Sørensen og Inspektør Leif Tranborg Formålet med interviewet er at få afdækket ledelsens visioner vedrørende intranettet, herunder at afklare visioner for videndeling og samarbejde på skolen. Se uddrag af interviewet på bilag Konklusion på ledelsesinterview Skolen har ikke en nedskrevet vision om videndeling, men man har et grundsynspunkt om, at man deler den viden man har med andre. Dette understøttes blandt andet gennem den måde, man er organiseret på. Skolen har værdien åbenhed og man ønsker derfor at understøtte, at udarbejdet materiale m.m. gøres tilgængelig til inspiration for andre. Intranettet skal understøtte så høj en grad af videndeling som muligt. Der skal være en eller anden form for ensartethed, da det giver frustration hos de studerende, at underviserne anvender forskellige kanaler (forum, personlige hjemmesider, filserver m.m.). Systemet skal fungere optimalt i forhold til de studerende og skal kunne tilgås via internettet. 7. Mål, problemer, behov og ideer til løsning Følgende problemer ved det nuværende system og krav til det nye intranet er fremkommet af undersøgelserne samt ideer til løsninger: For mange forskellige systemer til kommunikation o Dette er grund til nogen frustration specielt hos de studerende der ikke finder det hensigtsmæssigt at underviserne kommunikerer i vidt forskellige systemer på forskellige måder. Det ville være hensigtsmæssigt, hvis underviserne blev enige om hvilket system de ville kommunikere i Der skal være adgang via internettet Systemet skal tilpasses den enkelte bruger, således irrelevante informationer undgås. Specielt de studerende ser gerne et nyt system, hvor brugerne selv tilmelder sig de nyheder de gerne vil have fx fra fag og administrationen. Til dette formål ville det være en ide at tilmeldingerne var som rss-feed, således feeds fra systemer udenfor skolen også kunne indpasses. Der ønskes fildelingsfaciliteter. På det nuværende intranet benyttes Aarhus-serveren til fildeling. Mange af de adspurgte finder dog aarhus-serveren uoverskuelig, og de Side 18 af 179

20 studerende ønskede også at kunne administrere adgangsrettigheder til fx gruppemapper, således gæster ikke gik ind og slettede mappen eller dokumenter. De studerende efterlyser værktøj til synkronbearbejdning af dokumenter fx i forbindelse med gruppearbejde. Her kunne et værktøj som Adobe-Connect være relevant man kunne også anvende et program som alene tog sig af den synkrone bearbejdning af dokumenter, da tale og chat kan køres over fx Skype. Der ønskes et SMS-modul til udsendelse af last-minute beskeder. Brugere der ønskede at få sms-beskeder skulle selv tilmelde sig listen. Der ønskes en ensartet brugergrænseflade mht. kommunikationen mellem undervisere og studerende. Der ønskes et konferencesystem 8. Forslag til prioritering Nedenstående prioritering er fremkommet ud fra spørgeskemaundersøgelserne og fokusgruppeinterview samt interview med ledelsen. Vi har vægtet videndelingsaspektet og samarbejdsaspektet højt og er derfor kommet frem til følgende prioritering. 1. Adgang via internettet. Adgangen til systemet er centralt og der skal være mulighed for at komme på systemet hvad enten man sidder hjemme, er på efteruddannelse eller i praktik i udlandet. 2. Ensartede kommunikationsveje, design og brugergrænseflader. Undersøgelserne viser at brugerne ønsker en ensartet måde at kommunikere på, som kun i mindre grad afhænger af de implicerede brugere. Fx ønsker de studerende at underviserne kommunikerer i samme system med klassen. 3. Fildelingssystem, hvor brugerne kan bestemme hvem der må se indhold i filer. Der ønskes et system til fildeling, hvor brugerne selv kan give rettigheder, således brugerne selv bestemmer, hvem der må se og administrere filerne. 4. Mulighed for individuel tilpasning af systemet. Brugerne ønsker høj grad af mulighed for selv at kunne tilpasse systemet, således de kan til- og fravælge nyheder fra forskellige fag mm. 5. Mulighed for asynkron kommunikation. Der skal være et diskussionsforum og/eller Blog til asynkron kommunikation. 6. Systemerne skal være integrerede i hinanden Brugerne ønsker ikke af skulle logge på flere forskellige systemer. 7. Værktøjer til synkron kommunikation. Specielt de studerende efterlyser værktøjer til synkronkommunikation. Der ønskes også et værktøj som kan bruges til synkron redigering af dokumenter. Side 19 af 179

21 Bilag 4.1 Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere, bearbejdet Undervisernes IT færdigheder 92 % af underviserne betegner deres kendskab til IT som godt eller meget godt. En enkelt underviser (4%) betegner sine færdigheder på ekspertniveau. Kun en enkelt underviser (4%) betegner sine færdigheder som lidt kendskab og erfaring. 92 % af underviser føler sig godt eller særdeles godt tilpas med skriftlig kommunikation. De resterende 8% føler sig nogenlunde tilpas med skriftlig kommunikation. Dette understøttes af at halvdelen af underviserne følger og læser diskussionsfora og 24% skriver i diskussionsfora. Undervisernes anvendelse af skolens interne hjemmeside og Aarhus serveren. Undersøgelsen viser, at skolens interne hjemmeside benyttes ofte. 88 % af underviserne bruger den aams.dk/intern hver anden dag eller oftere. Hvor ofte besøger du skolens interne hjemmeside?(n=25) procent dagligt ca. hver anden dag ca. en gang ugentligt jeg besøger ikke de interne sider 8 4 Siden bruges hovedsageligt til at søge information om aktiviteter på skolen og information fra diverse referater. Siden bruges dog også til kommunikation med studerende og kolleger. Side 20 af 179

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for FYS STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 januar 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft SharePoint.

Læs mere

Undervisernes digitale kompetencer

Undervisernes digitale kompetencer Undervisernes digitale kompetencer Linda Hauschildt Nielsen Januar-December 2010 Undervisernes digitale kompetencer Personlige redskaber Samarbejde Undervisningsaktiviteter Digitale materialer Publicering

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

Evaluering af BIT foråret 2014

Evaluering af BIT foråret 2014 Evaluering af BIT foråret 2014 Køn Uddannelse Går du på et bestemt forløb Går du på et bestemt forløb Hvilken klasse går du i Dine it-kundskaber I dette afsnit vil vi bede dig om at besvare nogle spørgsmål

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi Nyhedsbrev august - 2009 Hej alle gode MJ ere! Økonomi Generelt kører vi pænt efter budgettet - og vi er dybt taknemlige for Jespers (Spar købmandens) sponsorat. Årets sponsorat falder i år i to omgange:

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Indlæg i projektets diskussionklub

Indlæg i projektets diskussionklub Indlæg i projektets diskussionklub [Projektledelses logo] Lavet af: 990936X Ulla Thorup Nielsen Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indlæg i diskussionsklub... 3 Velkommen til kurset...

Læs mere

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris Virksomhedspanel er blevet spurgt om omfanget af deres IT-brug. Virksomhedspanelet består af 100 virksomheder og repræsenterer 15% af den samlede

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Mødelokalet v. kantinen på Beredskabsstyrelsen Midtjylland H P Hansens Vej 100, 7400 Herning Indkaldte Indbudte Kim Jensen, Lise Maj Rasmussen,

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Behovsafdækning del 2

Behovsafdækning del 2 Behovsafdækning del 2 Medarbejdernes behov for information og brug af Medarbejderportalen Juni 2014 HR Fredericia Indhold Indledning... 4 Metode... 4 Hovedkonklusion... 4 Brug af Medarbejderportalen...

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Fronter brugervejledning

Erhvervsakademi Sjælland. Fronter brugervejledning Erhvervsakademi Sjælland Fronter brugervejledning Indhold Kom godt i gang med Fronter: De studerendes manual Intro... 2 Jeg har brug for hjælp!... 2 Hvordan kommer jeg på Fronter?... 2 Gør dig selv synlig

Læs mere

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde SkoleKom... 2 Øvelse 1 Start SkoleKom... 2 Øvelse 2 Find en person på SkoleKom... 2 Svar på indlæg... 3 Øvelse 3 Svar på et indlæg i FC-Skole-IT...

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Skolens forside. Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo

Skolens forside. Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo Skolens forside. SkolePorten indeholder nogle standard-elementer der kan til- og fravælges.

Læs mere

Virtuel vejledning og undervisning på Cand.cur

Virtuel vejledning og undervisning på Cand.cur DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Virtuel vejledning og undervisning på Cand.cur præsen TATION Projekt Virtuel Vejledning: Vision At skabe en digital vejlednings- og undervisningsportal

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Ørslev Skole MINIMANUAL TIL FORÆLDREINTRA

Ørslev Skole MINIMANUAL TIL FORÆLDREINTRA Ørslev Skole MINIMANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang I din browser skrives i adressefeltet: www.orslevskole.dk Nedenstående side dukker op Klik på forældreintra Klik på log ind 2 Skriv

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Moodle for Adgangskursus

Moodle for Adgangskursus Moodle for Adgangskursus Moodle er et Learning Management System (e-læringssystem), som undervisere og sekretærer på Adgangskursus anvender til at formidle information til de studerende. Moodle er derfor

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Instruktion til Ungdomsskoleweb

Instruktion til Ungdomsskoleweb Instruktion til Ungdomsskoleweb SMS modul Version 1.02 2 Indholdsfortegnelse SMS-MODUL... 4 VÆLG HOLD... 4 Send SMS til hold... 5 SEND SMS TIL ALLE HOLDELEVER (NYT I VERSION 1.02)... 6 Administrere SMS

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

ForældreIntra som en lærer oplever det

ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra er nyt modul i SkoleIntra. Det er en udvidelse til Skoleporten, der giver lærere og forældrene i en klasse mulighed for at kommunikere og samarbejde

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Rudkøbing den 1. juni 2011

Rudkøbing den 1. juni 2011 Referat til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 1. juni 2011 Sted Langeland Rådhus,

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks.

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks. Løsninger til din arbejdsdag Systemerne fra I-Arkaden er udviklet i tæt samarbejde med dagligdagens brugere, og er derfor lavet til at løse arbejdsdagens opgaver så glidende som muligt. Modent system i

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Kursistvejledning til LUDUS Web

Kursistvejledning til LUDUS Web Kursistvejledning til LUDUS Web LUDUS Web er et kommunikationssystem I LUDUS Web kan du bl.a.: Se dit skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Få en oversigt over dine lektier Hente elektroniske materialer

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte forældre 18. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte forældre og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Brugervejledning MT Højgaards Projektweb

Brugervejledning MT Højgaards Projektweb Brugervejledning MT Højgaards Projektweb Indhold Generelt om Projektweb 3 Oprette og få adgang til en projektwebplads 3 Finde rundt på projektwebpladsen 4 Tilføje filer til projektwebpladsen 5 Arbejde

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Anneks 1 Evalueringsspørgsmål

Anneks 1 Evalueringsspørgsmål Anneks 1 Evalueringsspørgsmål Tabel A: Evalueringsspørgsmål A. Hvilken indflydelse har borgerne haft 1. Har borgerne deltaget i udarbejdelsen af visions Visioner udarbejdet af distriktet kontra dem der

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Preben Kihlgast Gefionsvej 6, 7480 Vildbjerg 29 85 03 53 97 13 70 06 preben@kihlgast.dk

Preben Kihlgast Gefionsvej 6, 7480 Vildbjerg 29 85 03 53 97 13 70 06 preben@kihlgast.dk Personlige data CV Navn: Preben Kihlgast Adresse: Gefionsvej 6, Skibbild Telefon: 97 13 70 06-29 85 03 53 E-mail: preben@kihlgast.dk Hjemmeside: www.kihlgast.dk Fødselsdato: 1.oktober 1963 Civilstand:

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere