NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts Central rolle inden for logistik og transport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012. Central rolle inden for logistik og transport"

Transkript

1 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012 Central rolle inden for logistik og transport Hospitalsenhed Midt er blevet betroet en central rolle i Region Midtjyllands arbejde med at omorganisere både transportområdet og hele vareforsyningsstrukturen. RH Viborg skal huse den ene af regionens to transport-satellitter, og i Hospitalsenhed Midts administration forankres den regionale driftsenhed, der får det overordnede ansvar for vareforsyningen i Region Midtjylland. Det er opgaver, som vi selvfølgelig har ønsket at få del i - ikke kun fordi vi har en central placering i regionen. I vores hospitalsenhed er der ikke alene særlige kompetencer og viden inden for de sundhedsfaglige specialer. I det administrative driftslag til at understøtte hospitalsdriften er der også en viden og erfaring, som andre end denne hospitalsenhed kan have glæde af. Vi er dygtige til at købe ind til alle typer af kliniske specialer, og på transportdelen har vi en veluddannet chaufførenhed med stor erfaring med både rutenet og (om)ladning af varer. Vi går med stolthed og ydmyghed til opgaven - og vi glæder os til, at Hospitalsenhed Midt kan være med til at løse disse vigtige regionale opgaver og få dem løst til alle hospitalers og institutioners bedste. Region Midtjylland centraliserer sine vareforsyninger Vareforsyningen til Region Midtjyllands hospitaler, institutioner og regionshuse vil i løbet af 2012 og 2013 blive samlet i én organisation. Den nye organisation indeholder to krumtappe: ét fælles centrallager, som afløser de nuværende centraldepoter og sterillagre på regionens hospitaler. Det nye centrallager skal dels modtage alle varer til regionen fra leverandørerne, dels sørge for at bringe varerne videre til hospitalerne. Denne opgave udliciteres til en ekstern logistikpartner via et udbud. én central driftsenhed, som får ansvaret for operationelle indkøb, fakturabehandling, samarbejde med den eksterne logistikpartner og leverandørerne, reklamationer og koordinerende kundesupport. Den centrale driftsenhed, som endnu ikke har fået et officielt navn, bliver organisatorisk forankret på Hospitalsenhed Midt på Regionshospitalet Viborg. skal lede den nye, Karsten F. Meng Som leder af den centrale driftsenhed er ansat Karsten F. Meng. Han kommer fra en stilling som centrale driftsenhed, der får afdelingssygeplejerske i Regionshospitalet Viborgs sterilcentral, som forsyner hospitalet med sterilt operationsudstyr og forbindsstoffer m.v. Karsten F. Meng er uddannet intensivsygeplejerske og ansvaret for de civiløkonom. Han er gift, har fire børn og bor i Birgittelyst ved Viborg. regionale opgaver i - Det bliver en spændende udfordring at samle lagrene og strømline vareflowet i Region Midtjylland. Her findes et stort besparelsespotentiale, som ikke får konsekvenser for patientbehandnings-struktur. den nye vareforsylingen. Desuden kan det lette bestillingsprocedurerne på hospitalerne og regionshusene, siger Karsten F. Meng. Karsten F. Meng vil i det daglige referere til kontorchefen for Økonomi & Plan, Leif P. Christensen. - Vi glæder os til samarbejdet med Karsten F. Meng i den nye centrale driftsenhed, lyder det fra ham. Centraliseringen af Region Midtjyllands vareforsyning blev besluttet i regionens store omstillingsplan fra Læs alt om projektet, der er benævnt Midtlogistik, på regionens intranet. Her findes også et kort notat, der pr. 18. januar 2012 gør status på projektet. Sidste udkald til TULE - og APV Siden mandag den 27. februar har alle Hospitalsenhed Midts ansatte haft mulighed for at svare på spørgsmål om trivsel i jobbet, ledelse og arbejdsmiljø i to store spørgeskemaundersøgelser - TULE og APV. Vi nærmer os nu sidste svarfrist, som er søndag den 11. marts. Du finder hurtig genvej til information om TULE og APV ved at klikke på denne knap på forsiden af intranettet. side 1 / 5

2 Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen Tlf.: Kommunikationschef Lene Christensen Tlf.: Ulrich Fredberg Tlf.: Chefsygeplejerske Tove Kristensen Tlf.: Oversygeplejerske Helle Andersen Tlf.: Driftschef Helle Bennedsgaard Tlf.: Cheflæge Christian Møller-Nielsen Tlf.: Agnete Hedemann Nielsen Tlf.: Teknisk chef Stig H. Tofteberg Tlf.: Administrationschef Rikke Skou Jensen Tlf.: Søren Søndergaard Mikkelsen Tlf.: Kvalitets- og forskningschef Charlotte Hjort Tlf.: Projektdirektør Jens Anton Dalgaard Tlf.: Chef for ledelsessekretariatet Helle Bach Lauridsen Tlf.: It-kundeansvarlig Anders Lyngsø Tlf.: Oversygeplejerske Jens Jørgen Daugaard Mette Fjord Nielsen Tlf.: Tlf.: HR-chef Tine Joensen Tlf.: Økonomi og planchef Leif P. Christensen Tlf.: Merete Stubkjær Christensen Tlf.: Service- og driftschef (Silkeborg) Sten Hansen Tlf.: Ledende oversygeplejerske Vibeke Prenter Tlf.: Ledende terapeut Lis Holm Kleinstrup Tlf.: Telefonister med en håndsrækning til klinikken Siden nummerskiftet i Hammel og Silkeborg i sidste uge har hele Hospitalsenhed Midt været på samme telefondatabase. Fra kl passes alle opkald udefra af den døgnbemandede Oplysning på RH Viborg. Herudover hjælper de to omstillinger i Silkeborg og Viborg hinanden med telefonerne på tværs efter behov. Det sker for at yde den bedste service for de, der kontakter Hospitalsenhed Midt. Men det er langt fra den eneste service, telefonisterne forsøger at understøtte klinikken med i det daglige. At pakke breve i kuverter, samle patientmapper, sætte labels på foldere og laminering af dokumenter er bare nogle af de praktiske opgaver, som centre/ afdeling/afsnit kan få hjælp til i de to omstillinger. Her kan opgaverne passes i de mere stille aften- og nattetimer. - Vi er åbne for nye og flere opgaver i det omfang, lægesekretærer og andre mener, de kan have glæde af vores hjælp. Det eneste, vi kræver, er sådan set, at det ikke må være hasteopgaver fra den ene dag til den anden. Og det skal være opgaver, vi kan gå til og fra. Vi ved jo aldrig, hvor travlt der er ved telefonerne uden for almindelig dagtid, eller hvor mange der henvender sig ved skranken, lyder det samstemmende fra lederne af hhv. Informationen i Silkeborg, Helle Vinther Kristensen, og Oplysningen i Viborg, Anette Tolstrup. Læs mere og se flere billeder vedr. hjælpen fra telefonisterne i Silkeborg og Viborg - på intranettet. Her kan man også læse om Kvindeafdelingens gode erfaringer med at få telefonisternes hjælp til at indskanne dokumenter i EPJ. Fotos: Informationen i Silkeborg. Oplysningen i Viborg - og nederst telefonist Karna Christensen fra RH Viborg i gang med at skanne dokumenter ind i en patients journal i EPJ. Lidt tekniske startvanskeligheder med telefonien - men du kan også hjælpe! Nummerskiftet og overgangen til Midt-Telefoni gav i weekenden lidt startvanskeligheder, da netværket ikke kørte helt som planlagt. Teknikerne var på weekendarbejde for at løse problemerne, og teknikerne tilkaldes løbende, hvis telefonien slår knuder. I Informationen i Silkeborg bruger telefonisterne en del tid på at viderestille opkald fra patienter og andre udefra, der har ringet ind på de gamle, direkte 8722-numre. De opkalde går automatisk videre til det nye hovednummer i Silkeborg eller Hammel: (Silkeborg) og (Hammel). Fra centralt hold er der givet besked til fx praktiserende læger, de præhospitale funktioner og de tre nærkommuner. Men det er vigtigt, at alle medarbejdere fortsat sørger for at give kontaktpersoner/samarbejdspartnere besked om de nye direkte numre. Som medarbejder kan man sikre sig, at det nye nummer fremgår af ens autosignatur i Outlook, og samtidig er det vigtigt at tjekke, at ens oplysninger i Min Profil det regionale BSK - BrugerStamdataKatalog - er korrekte. Det er fra BSK-systemet, at telefonisystemet får sine oplysninger. hallo! hallo! Se tjekliste - på jobbet under telefoni-knappen på intranet. Her finder du bl.a. link til BSK - BrugerStamdataKatalog - og link til, hvordan du laver en korrekt autosignatur i Outlook. Du kan finde dit nye telefonnummer i den elektroniske telefonbog for RH Silkeborg og RH Hammel Neurocenter. Her står det nye femcifrede lokalnummer i parentes ved siden af det gamle nummer. Afdelinger, afsnit og personaleledere i HE Midt HR har netop udarbejdet en oversigt over samtlige afdelinger / afsnit og personaleledere ved Hospitalsenhed Midt. Oversigten er opdateret med de nye Silkeborg-Hammel-numre. HR vil i øvrigt opdatere oversigten løbende. Oversigten ligger på intranettet > Om hospitalet > Ledere i Hospitalsenhed Midt. Her finder du i øvrigt også en oversigt med billeder af hospitalsledelsen, center- og afdelingsledelser. Hospitalsenhed Midt Hospitalsledelse center- og afdelingsledelser Hospitalsledelse Administration Kommunikation Driftsafdeling Teknisk Afdeling Projektafdeling It-afdeling Diagnostisk Center Center for Planlagt Kirurgi Hammel Neurocenter side 2 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012

3 Reviderede pakkeforløb for kræft Som en del af Kræftplan III har Sundhedsstyrelsen revideret samtlige pakkeforløb for kræft. Revisionen er sket i 2011 i regi af den landsdækkende Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet, som bl.a. har til opgave at sikre fagligt optimale pakkeforløb for i alt 34 kræftformer. Forløbene skal sikre, at patienterne får et hurtigt og veltilrettelagt forløb uden unødig ventetid. De reviderede pakkeforløb er netop offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Revisionen omfatter både generelle ændringer i alle pakkeforløb og specifikke ændringer i nogle af pakkeforløbene. Ændringerne træder i kraft henholdsvis 1. april, 1. juli og 1. oktober 2012 efter en implementeringsplan, Sundhedsstyrelsen har udsendt. Fristen er længst for de pakkeforløb, der kræver de største ændringer i forhold til de nugældende. Hospitalsenhedens afdelings- og centerledelser har modtaget implementeringsplanen og et notat, der opsummerer de væsentligste ændringer i pakkeforløbene. Som noget nyt har Sundhedsstyrelsen beskrevet Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft. Dette er sket i erkendelse af, at en stor patientgruppe med uspecifikke symptomer ikke kan henvises til et sygdomsspecifikt pakkeforløb, da der ikke er begrundet mistanke om en bestemt sygdom i et bestemt organ. Formålet er, at også disse patienter får et udredningsforløb uden ikke-fagligt begrundet ventetid. Det multidisciplinære samarbejde på tværs af sektorerne og internt på hospitalerne har en central plads i dette pakkeforløb. Det nye diagnostiske pakkeforløb baserer sig bl.a. på erfaringer fra RH Silkeborg, hvor Diagnostisk Center har gjort et pionerarbejde med at vende udredningspyramiden. I Silkeborg er patienter med uspecifikke symptomer ikke længere henvist til at bevæge sig fra monospecialist til monospecialist (sekvensdiagnostik). I stedet bliver de mødt af eksperter fra relevante specialer i et multidisciplinært team, som i fællesskab stiller diagnosen i et hurtigt, sammenhængende forløb (blokdiagnostik). I Region Midtjylland udredes disse patienter også på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Ulrich Fredberg fra Diagnostisk Center har på Region Midtjyllands vegne deltaget i den arbejdsgruppe, der har udarbejdet den nye retningslinje for diagnostiske pakkeforløb. Flere overlever kræft - kræftpakker nytter Opgørelser fra Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen viser, at flere overlever kræft. Forbedringerne slår især igennem på 1-års-overlevelsen (andelen af personer, som lever et år efter, at de har fået konstateret kræft) - og delvist på 3- og 5-års-overlevelsen. Kræftens Bekæmpelses opgørelse baserer sig på Cancerregistret og omfatter alle, der blev syge af kræft i Der sammenlignes med tal fra Ifølge Kræftens Bekæmpelse er 1-års-overlevelsen gået frem med 3 procentpoint, målt på alle kræftsygdomme. Enkelte kræftsygdomme viser fremgang på op til 11 procentpoint. Kræftens Bekæmpelse noterer, at tallene tyder på, at kræftplaner og kræftpakker, som blev indført i 2008, har betydning for patienternes overlevelse. Men at der går nogle år, før effekten kan måles med sikkerhed. Sundhedsstyrelsens tal baserer sig på Landspatientregistret og omfatter derfor kun sygehuspatienter. Perioden er , og der måles på otte af de hyppigst forekommende kræftformer. En enkelt af disse - livmoderhalskræft - viser en uændret tendens i 1-års-overlevelsen. For livmoderkræft og æggestokkræft viser undersøgelsen meget svagt faldende 5-års-overlevelse. Sundhedsstyrelsen konkluderer, at udviklingen i overlevelse efter brystkræft og prostatakræft i høj grad er påvirket af øget screening og dermed tidligere diagnosticering. Se billeder af nye kolleger på intranettet Husk, at du i begyndelsen af hver måned kan se billeder af dine nye kolleger på intranettet. Ved det månedlige introduktionsmøde for nyansatte bliver der taget gruppebilleder, som efterfølgende lægges på intranettet. Se billederne fra introduktionsmødet den 1. marts. side 3 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012

4 17 mio. kroner til sundhedsforskning i Region Midtjylland LUR - det nye Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet om sundhedsforskning i Region Midtjylland - har øremærket 2,5 mio. kroner til Hospitalsenhed Midt ud af en samlet pulje på 17 mio. kroner til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland. De 1,7 mio. kroner af bevillingen til Hospitalsenhed Midt skal bruges til at styrke forskningsmiljøet på hospitalsenheden, herunder etablering af universitetsklinikker. De resterende 0,8 mio. kroner er bestemt for paraplegiområdet, så arbejdet med at oprette en universitetsklinik kan få medvind. Pengene skal bruges med forskningsprofilen som rettesnor og vil bl.a. blive drøftet i forskningsrådet. Foto: Lars Kruse/AU-Foto. Fra Universitetsparken i Aarhus. Til de øvrige regionshospitaler og præhospitalet er der afsat 3,5 mio. kroner - og til den højtspecialiserede forskning og internationalisering af forskningen på Aarhus Universitetshospital 3 mio. kroner. Herudover har LUR forlods afsat 8 mio. kroner til fire særlige indsatsområder: akutområdet; svær overvægt; rehabilitering og sundhedstjenesteforskning samt psykiatrisk forskning. Disse indsatsområder går på tværs af hospitalerne. For hvert indsatsområde har LUR udpeget en videnskabelig tovholder, som skal udarbejde oplæg til et forskningsprogram. LUR drøfter oplæggene 26. marts og ventes herefter at melde ud om mulighederne for at komme i betragtning, når forskningsopgaverne på disse områder skal fordeles. Der er en kort beskrivelse af forventningen til forskningen på de fire særlige indsatsområder i referat fra regionsrådsmøde 22. februar (punkt 6). De nævnte beløb har tredobbelt værdi, idet de falder i hvert af årene 2012, 2013 og Hvert hospital skal fastlægge milepæle for mål, delmål og fremdrift. Den første milepæl skal være en plan for, hvordan forskningsmiljøet organiseres, og hvordan pengene bruges. Aarhus Universitet har som nævnt i NYHEDSbrevet uge 9 (side 3) overtaget ansvaret for forskningsledelse og lægeuddannelse på regionshospitalerne. LUR står i spidsen for universitet-regionssamarbejdet og har herunder det ledelsesmæssige og strategiske ansvar for forskningspuljen. LUR genfordeler pengene i forskningspuljen fra Billeddiagnostisk Afdeling Viborg-Skive sætter RIS på standby i weekenden BDA Viborg-Skive er i gang med at opgradere RIS- og PACS-systemerne. Denne weekend ( marts) arbejdes der med RIS-systemet, der håndterer henvisninger, interne arbejdsgange og beskrivelser/ svar. RIS-systemet lukker ned fredag den 9. marts klokken Fra dette tidspunkt kan BDA ikke læse fremsendte henvisninger digitalt / på skærmene. Men de skal alligevel være der, når systemet kører igen. Afdelingerne skal derfor som vanligt sende henvisning elektronisk fra EPJ (lægevagten pr. EDI) melde alle patienter til BDA telefonisk - lægekrævende undersøgelser / behandlinger som vanligt læge-til-læge på telefon og ikke-lægekrævende undersøgelser til radiograf / røntgensygeplejerske på telefon sende en papirhenvisning med patienten til BDA (print af EPJ-henvisningen eller håndskrevet). Henvisningen skal indeholde patientnavn, CPR, indikation, dato og afdeling. BDA lover at give besked så snart, RIS kører igen - forhåbentlig senest lørdag klokken 16. BDA beklager bøvlet og opfordrer alle, der savner respons fra BDA i weekenden, til at ringe, da der også kan forekomme periodevise problemer efter opgraderingen. Systemfolk fra BDA, It-Afdelingen og leverandøren lover at gøre alt for at begrænse nedlukningstiden og efterfølgende gener mest muligt. Informationsmøder om MidtEPJ på RH Viborg og RH Skive Planen er, at Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skive skal overgå til MidtEPJ medio november Sundheds-It Viborg ved, at mange kolleger er interesseret i at se, hvordan MidtEPJ ser ud, og hvad den indeholder. Vi har derfor aftalt med to af vores kolleger i Sundheds-It Silkeborg, at de kommer til Viborg og præsenterer MidtEPJ for alle interesserede. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til et af følgende informationsmøder: RH Viborg den 27. marts klokken i lokale RH Viborg den 28. marts klokken i lokale 22, og RH Skive den 28. marts klokken i festsalen. Der er ikke tilmelding på forhånd, men Sundheds-It Viborg håber at se så mange som muligt. side 4 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012

5 Opvarmning til sommerløb - og påmindelse om hold til 24 timers løb Hospitalsenhed Midt fortsætter traditionen med at bakke op om deltagelse i de fire motionsløb: Frijsenborgløbet (Hammel), Almindsø-Stafetten (Silkeborg), Skive-løbet og 24 timers løbet (Viborg). Der bliver lavet fælles løbetrøjer for Hospitalsenhed Midt, som udleveres til alle medarbejdere, der deltager i et af fire overstående løb. Når trøjerne er klar, vil de selvfølgelig blive præsenteret i nyhedsbrevet og på intranet. Løbeentusiasterne bag den samlede koordinering af hospitalskollegers deltagelse i 24 timers løbet i Viborg minder nu om, at det er tid til at tænke i lokale afdelingshold. Der blev åbnet for tilmelding den 1. marts til løbet, der finder sted lørdag den 11. august kl til søndag den 12. august kl Sidste år var der flere end 200 hospitalskolleger, der deltog i løbet, hvor der var fælles telt for alle afdelinger. Læs mere om tilmelding til årets 24 timers løb på intranet. Mon den særlige udstræknings-tingest kommer i brug igen i år? Ledige pladser på Hospitalsenhed Midts interne kurser i marts og april Efteruddannelsesudvalget minder om tilmelding til Hospitalsenhed Midts interne kurser i marts og april 2012: Excel regneark. RH Silkeborg d. 27. marts Rørt, ramt, rystet. RH Viborg d. 17. april Rørt, ramt, rystet. RH Silkeborg d. 18. april Det gode liv - sådan lever du 14 år længere. Aftenforedrag med Jerk W. Langer. RH Silkeborg d. 26. april. Kurserne er for alle medarbejdere på alle fire hospitaler i HE Midt. Du må selvfølgelig gerne melde dig på kurser, som foregår på et andet hospital, end hvor du arbejder til daglig. På intranet kan du læse mere om, hvordan du tilmelder dig. Spørgsmål vedr. de interne kurser kan rettes til Laila Andersen: Løbere på nord-trappen på RH Viborg den 11. marts RH Viborg lægger søndag formiddag trappetrin til et nyt terrænløb i Viborg. Det sker på nord-trappen kl I det tidsrum er trappen forbeholdt løberne, medmindre selvfølgelig der skulle opstå akutte situationer. Løbet hedder Viborg Urban Trial - et terrænløb, hvor de 12 etagers hospitalstrappe (fra etage) er med til at give løberne de sidste udfordringer på en knap 11 kilometer lang rute. Løbet har udstationeret en samarit og en kontrollør ved toppen af trappen på 14. etage, mens løbet står på. Foto: Arrangør Rolf Bücking på en af de øverste etager af nord-trappen. Tv-serien Sygehuset fra RH Viborg - 9. afsnit om bl.a. lungemedicin og håndkirurgi Mandag den 12. marts sendes afsnit nummer ni - det næstsidste i serien fra RH Viborg i denne omgang. Tv-holdet er med på besøg på Afsnit for Lungesygdomme, hvor de bl.a. taler med flere KOL-patienter og overlæge, lungemediciner Michael Skov Jensen. I Ortopædkirurgisk Ambulatorium foretager overlæge Steen Olesen en mindre håndoperation i operationsstuen i ambulatoriet. Optagelserne til tv-serien blev lavet i løbet af 2011 på en langt række afdelinger på RH Viborg. TV2 s regionalstation TV/MIDT-VEST ville lave en tv-serie, der kunne give et indblik i nogle af de mange funktion og patientforløb, som medarbejderne på hospitalet tager sig af. Se de tidligere afsnit af Sygehuset på hjemmesiden. Nyhedsbrevet udgives af hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt Tekst og layout: Kommunikation I Foto: Klinisk Foto og Kommunikation Kontakt: I telefon: side 5 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Et ledelsesudviklingskoncept, der understøtter relationel koordinering

Et ledelsesudviklingskoncept, der understøtter relationel koordinering Kik ind i ledelsesudviklingsværkstedet! Et ledelsesudviklingskoncept, der understøtter relationel koordinering Case fra projektet Relationel Koordinering, Region Nordjylland Juni 2014 Forfatter: Specialkonsulent

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar 2013. 672 nye parkeringspladser på RH Viborg

Nyhedsbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar 2013. 672 nye parkeringspladser på RH Viborg Nyhedsbrev Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar 2013 672 nye parkeringspladser på RH Viborg Det er med stor glæde, at vi i denne uge kan imødekomme det påtrængende behov for flere p-pladser på RH

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 20. februar 2015. Kvindeafdelingen flytter afsnit og skifter navn

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 20. februar 2015. Kvindeafdelingen flytter afsnit og skifter navn NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 8 den 20. februar 2015 Kvindeafdelingen flytter afsnit og skifter navn Tirsdag den 3. marts flytter to af Kvindeafdelingens sengeafsnit permanent ind på Patienthotellet

Læs mere

Ny styring i et patientperspektiv

Ny styring i et patientperspektiv Ny styring i et patientperspektiv Lars Dahl Pedersen, Hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt www.regionmidtjylland.dk Incitamentsstrukturer Belønning Straf Faglige Prof. Normer og standarder Godt omdømme

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Teknisk Afdelings ledelse Sommer 2015 Kalenderen siger, at sommeren burde være forestående, så det regner vi bestemt med, at den er, på trods af kølig og ustadig vejr. Redaktionen

Læs mere

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb Tegning: Lars Andersen Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb En Tretrins raket Tanken bag et pakkeforløb Personlig patient oplevelse Anbefalinger i fht brugerinddragelse 2 Hvad er et pakkeforløb Så er der

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør Nr. 37 27. oktober 2014 INDHOLD: Tomas Joen Jakobsen konstitueret som vicedirektør To mio. kr. til motionstilbud til overvægtige børn Er du klar til Windows 7? Ny og forbedret kursusportal Ansættelsesstop

Læs mere

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering Region Nordjylland Agenda Metode til at udarbejde implementeringsdrejebogen Forankring af EPJ projektet i klinikken Kan det lade

Læs mere

NYHEDSbrev. klar til genbesøg. onsdag den 11. januar 2012. Hospitalsenhed Midt nr. 2-2012 fredag den 13. januar

NYHEDSbrev. klar til genbesøg. onsdag den 11. januar 2012. Hospitalsenhed Midt nr. 2-2012 fredag den 13. januar NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt nr. 2-2012 fredag den 13. januar Godt kæmpet op til og under genbesøget! Akkrediteret uden bemærkninger! Det var en positiv indstilling til akkrediteringsstatus, de to eksterne

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten.

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. Nr. 7 juli 2011 Nyhedsbrev om MidtEPJ i psykiatrien Så er vi i gang Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. I dette nummer af EPJ-nyhedsbrevet

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen

IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen Birgitte Seierøe Pedersen Overlæge, speciallæge i onkologi og master i sundheds-it Koncern IT - Region Hovedstaden En MDT- overlæges

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Uge 24-2009 NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Husk - fri sommerbuffet 17. juni Sundhedsministeren på besøg Status på økonomi og budget Trepartsmidler til kompetenceudvikling i Vest Tredelt ledelse

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011 Det Regionale Dokumentationsråd Det Regionale Sygeplejefaglige Råd i Region Midtjylland besluttede primo 2007 at

Læs mere

NYHEDSbrev. nr. 21 den 23. september 2011. Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive. fusion i midt en

NYHEDSbrev. nr. 21 den 23. september 2011. Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive. fusion i midt en NYHEDSbrev nr. 21 den 23. september 2011 fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Nyt fra hospitalsledelsen: Vi er godt med på forskningsområdet! Forskning er en grundsten i al god patientbehandling.

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Sundhedshuset Helsingør er åbnet E-mailkultur Forskningens nytårskur Kompetencekort

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Politik. for. forebyggelse og anvendelse af tvang i rehabiliteringen

Politik. for. forebyggelse og anvendelse af tvang i rehabiliteringen Regionshospitalet Hammel Neurocenter Politik for forebyggelse og anvendelse af tvang i rehabiliteringen 2. reviderede udgave, Februar 2009 Patientperspektivet Indhold FORMÅL... 3 BAGGRUND... 4 TVANG...

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Brug funktionspostkasserne

Brug funktionspostkasserne nyhedsbrev Nr. 1 24. januar 2013:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Brug funktionspostkasserne Medarbejderne i Regionen gør i højere grad brug af hospitalernes funktionspostkasser i outlook bl.a. af hensyn

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl. 14.30-16.30.

Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl. 14.30-16.30. Regionshuset Viborg Kvalitet og Data Strategisk Kvalitet Godkendt REFERAT Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Tilsyn og Sundheds-it Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Sundheds-it Medicineringssystemer fx EPM FMK- fælles medicinkort EPJ-elektronisk patientjournal Prøve-svarssystemer,

Læs mere

Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde

Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde Hvad er det? Hvordan? Hvorfor? Kultur 1 Hvad er det? En konference, hvor beslutninger i pakke forløbet bliver truffet på det bedst mulige grundlag

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder Gennemførelse af informationsprojekter den, 26. maj 2009. Michael Hyldgaard, projektleder Region Midtjylland InfoRM understøtter Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, og sikrer dialogen mellem

Læs mere

Politik. for. forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen

Politik. for. forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen Regionshospitalet Hammel Neurocenter Politik for forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen 2. reviderede udgave Februar 2009. Personaleperspektiv Indhold FORMÅL... 3 BAGGRUND... 4 DEFINITION...

Læs mere

APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015

APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015 APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015 INDHOLD Valg af leverandører til trivselsundersøgelsen 2015 Samme fælles spørgeskema som tidligere Mulighed for at tilføje lokale spørgsmål Sådan har andre brugt de lokale

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Susanne Skeem Projektleder RN Lena H. Malmberg Implementeringsansvarlig projektleder RN Capgemini Sogeti - Århus 21.maj 2015 Agenda Nyt bookingsystem i Region

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere