NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts Central rolle inden for logistik og transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012. Central rolle inden for logistik og transport"

Transkript

1 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012 Central rolle inden for logistik og transport Hospitalsenhed Midt er blevet betroet en central rolle i Region Midtjyllands arbejde med at omorganisere både transportområdet og hele vareforsyningsstrukturen. RH Viborg skal huse den ene af regionens to transport-satellitter, og i Hospitalsenhed Midts administration forankres den regionale driftsenhed, der får det overordnede ansvar for vareforsyningen i Region Midtjylland. Det er opgaver, som vi selvfølgelig har ønsket at få del i - ikke kun fordi vi har en central placering i regionen. I vores hospitalsenhed er der ikke alene særlige kompetencer og viden inden for de sundhedsfaglige specialer. I det administrative driftslag til at understøtte hospitalsdriften er der også en viden og erfaring, som andre end denne hospitalsenhed kan have glæde af. Vi er dygtige til at købe ind til alle typer af kliniske specialer, og på transportdelen har vi en veluddannet chaufførenhed med stor erfaring med både rutenet og (om)ladning af varer. Vi går med stolthed og ydmyghed til opgaven - og vi glæder os til, at Hospitalsenhed Midt kan være med til at løse disse vigtige regionale opgaver og få dem løst til alle hospitalers og institutioners bedste. Region Midtjylland centraliserer sine vareforsyninger Vareforsyningen til Region Midtjyllands hospitaler, institutioner og regionshuse vil i løbet af 2012 og 2013 blive samlet i én organisation. Den nye organisation indeholder to krumtappe: ét fælles centrallager, som afløser de nuværende centraldepoter og sterillagre på regionens hospitaler. Det nye centrallager skal dels modtage alle varer til regionen fra leverandørerne, dels sørge for at bringe varerne videre til hospitalerne. Denne opgave udliciteres til en ekstern logistikpartner via et udbud. én central driftsenhed, som får ansvaret for operationelle indkøb, fakturabehandling, samarbejde med den eksterne logistikpartner og leverandørerne, reklamationer og koordinerende kundesupport. Den centrale driftsenhed, som endnu ikke har fået et officielt navn, bliver organisatorisk forankret på Hospitalsenhed Midt på Regionshospitalet Viborg. skal lede den nye, Karsten F. Meng Som leder af den centrale driftsenhed er ansat Karsten F. Meng. Han kommer fra en stilling som centrale driftsenhed, der får afdelingssygeplejerske i Regionshospitalet Viborgs sterilcentral, som forsyner hospitalet med sterilt operationsudstyr og forbindsstoffer m.v. Karsten F. Meng er uddannet intensivsygeplejerske og ansvaret for de civiløkonom. Han er gift, har fire børn og bor i Birgittelyst ved Viborg. regionale opgaver i - Det bliver en spændende udfordring at samle lagrene og strømline vareflowet i Region Midtjylland. Her findes et stort besparelsespotentiale, som ikke får konsekvenser for patientbehandnings-struktur. den nye vareforsylingen. Desuden kan det lette bestillingsprocedurerne på hospitalerne og regionshusene, siger Karsten F. Meng. Karsten F. Meng vil i det daglige referere til kontorchefen for Økonomi & Plan, Leif P. Christensen. - Vi glæder os til samarbejdet med Karsten F. Meng i den nye centrale driftsenhed, lyder det fra ham. Centraliseringen af Region Midtjyllands vareforsyning blev besluttet i regionens store omstillingsplan fra Læs alt om projektet, der er benævnt Midtlogistik, på regionens intranet. Her findes også et kort notat, der pr. 18. januar 2012 gør status på projektet. Sidste udkald til TULE - og APV Siden mandag den 27. februar har alle Hospitalsenhed Midts ansatte haft mulighed for at svare på spørgsmål om trivsel i jobbet, ledelse og arbejdsmiljø i to store spørgeskemaundersøgelser - TULE og APV. Vi nærmer os nu sidste svarfrist, som er søndag den 11. marts. Du finder hurtig genvej til information om TULE og APV ved at klikke på denne knap på forsiden af intranettet. side 1 / 5

2 Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen Tlf.: Kommunikationschef Lene Christensen Tlf.: Ulrich Fredberg Tlf.: Chefsygeplejerske Tove Kristensen Tlf.: Oversygeplejerske Helle Andersen Tlf.: Driftschef Helle Bennedsgaard Tlf.: Cheflæge Christian Møller-Nielsen Tlf.: Agnete Hedemann Nielsen Tlf.: Teknisk chef Stig H. Tofteberg Tlf.: Administrationschef Rikke Skou Jensen Tlf.: Søren Søndergaard Mikkelsen Tlf.: Kvalitets- og forskningschef Charlotte Hjort Tlf.: Projektdirektør Jens Anton Dalgaard Tlf.: Chef for ledelsessekretariatet Helle Bach Lauridsen Tlf.: It-kundeansvarlig Anders Lyngsø Tlf.: Oversygeplejerske Jens Jørgen Daugaard Mette Fjord Nielsen Tlf.: Tlf.: HR-chef Tine Joensen Tlf.: Økonomi og planchef Leif P. Christensen Tlf.: Merete Stubkjær Christensen Tlf.: Service- og driftschef (Silkeborg) Sten Hansen Tlf.: Ledende oversygeplejerske Vibeke Prenter Tlf.: Ledende terapeut Lis Holm Kleinstrup Tlf.: Telefonister med en håndsrækning til klinikken Siden nummerskiftet i Hammel og Silkeborg i sidste uge har hele Hospitalsenhed Midt været på samme telefondatabase. Fra kl passes alle opkald udefra af den døgnbemandede Oplysning på RH Viborg. Herudover hjælper de to omstillinger i Silkeborg og Viborg hinanden med telefonerne på tværs efter behov. Det sker for at yde den bedste service for de, der kontakter Hospitalsenhed Midt. Men det er langt fra den eneste service, telefonisterne forsøger at understøtte klinikken med i det daglige. At pakke breve i kuverter, samle patientmapper, sætte labels på foldere og laminering af dokumenter er bare nogle af de praktiske opgaver, som centre/ afdeling/afsnit kan få hjælp til i de to omstillinger. Her kan opgaverne passes i de mere stille aften- og nattetimer. - Vi er åbne for nye og flere opgaver i det omfang, lægesekretærer og andre mener, de kan have glæde af vores hjælp. Det eneste, vi kræver, er sådan set, at det ikke må være hasteopgaver fra den ene dag til den anden. Og det skal være opgaver, vi kan gå til og fra. Vi ved jo aldrig, hvor travlt der er ved telefonerne uden for almindelig dagtid, eller hvor mange der henvender sig ved skranken, lyder det samstemmende fra lederne af hhv. Informationen i Silkeborg, Helle Vinther Kristensen, og Oplysningen i Viborg, Anette Tolstrup. Læs mere og se flere billeder vedr. hjælpen fra telefonisterne i Silkeborg og Viborg - på intranettet. Her kan man også læse om Kvindeafdelingens gode erfaringer med at få telefonisternes hjælp til at indskanne dokumenter i EPJ. Fotos: Informationen i Silkeborg. Oplysningen i Viborg - og nederst telefonist Karna Christensen fra RH Viborg i gang med at skanne dokumenter ind i en patients journal i EPJ. Lidt tekniske startvanskeligheder med telefonien - men du kan også hjælpe! Nummerskiftet og overgangen til Midt-Telefoni gav i weekenden lidt startvanskeligheder, da netværket ikke kørte helt som planlagt. Teknikerne var på weekendarbejde for at løse problemerne, og teknikerne tilkaldes løbende, hvis telefonien slår knuder. I Informationen i Silkeborg bruger telefonisterne en del tid på at viderestille opkald fra patienter og andre udefra, der har ringet ind på de gamle, direkte 8722-numre. De opkalde går automatisk videre til det nye hovednummer i Silkeborg eller Hammel: (Silkeborg) og (Hammel). Fra centralt hold er der givet besked til fx praktiserende læger, de præhospitale funktioner og de tre nærkommuner. Men det er vigtigt, at alle medarbejdere fortsat sørger for at give kontaktpersoner/samarbejdspartnere besked om de nye direkte numre. Som medarbejder kan man sikre sig, at det nye nummer fremgår af ens autosignatur i Outlook, og samtidig er det vigtigt at tjekke, at ens oplysninger i Min Profil det regionale BSK - BrugerStamdataKatalog - er korrekte. Det er fra BSK-systemet, at telefonisystemet får sine oplysninger. hallo! hallo! Se tjekliste - på jobbet under telefoni-knappen på intranet. Her finder du bl.a. link til BSK - BrugerStamdataKatalog - og link til, hvordan du laver en korrekt autosignatur i Outlook. Du kan finde dit nye telefonnummer i den elektroniske telefonbog for RH Silkeborg og RH Hammel Neurocenter. Her står det nye femcifrede lokalnummer i parentes ved siden af det gamle nummer. Afdelinger, afsnit og personaleledere i HE Midt HR har netop udarbejdet en oversigt over samtlige afdelinger / afsnit og personaleledere ved Hospitalsenhed Midt. Oversigten er opdateret med de nye Silkeborg-Hammel-numre. HR vil i øvrigt opdatere oversigten løbende. Oversigten ligger på intranettet > Om hospitalet > Ledere i Hospitalsenhed Midt. Her finder du i øvrigt også en oversigt med billeder af hospitalsledelsen, center- og afdelingsledelser. Hospitalsenhed Midt Hospitalsledelse center- og afdelingsledelser Hospitalsledelse Administration Kommunikation Driftsafdeling Teknisk Afdeling Projektafdeling It-afdeling Diagnostisk Center Center for Planlagt Kirurgi Hammel Neurocenter side 2 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012

3 Reviderede pakkeforløb for kræft Som en del af Kræftplan III har Sundhedsstyrelsen revideret samtlige pakkeforløb for kræft. Revisionen er sket i 2011 i regi af den landsdækkende Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet, som bl.a. har til opgave at sikre fagligt optimale pakkeforløb for i alt 34 kræftformer. Forløbene skal sikre, at patienterne får et hurtigt og veltilrettelagt forløb uden unødig ventetid. De reviderede pakkeforløb er netop offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Revisionen omfatter både generelle ændringer i alle pakkeforløb og specifikke ændringer i nogle af pakkeforløbene. Ændringerne træder i kraft henholdsvis 1. april, 1. juli og 1. oktober 2012 efter en implementeringsplan, Sundhedsstyrelsen har udsendt. Fristen er længst for de pakkeforløb, der kræver de største ændringer i forhold til de nugældende. Hospitalsenhedens afdelings- og centerledelser har modtaget implementeringsplanen og et notat, der opsummerer de væsentligste ændringer i pakkeforløbene. Som noget nyt har Sundhedsstyrelsen beskrevet Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft. Dette er sket i erkendelse af, at en stor patientgruppe med uspecifikke symptomer ikke kan henvises til et sygdomsspecifikt pakkeforløb, da der ikke er begrundet mistanke om en bestemt sygdom i et bestemt organ. Formålet er, at også disse patienter får et udredningsforløb uden ikke-fagligt begrundet ventetid. Det multidisciplinære samarbejde på tværs af sektorerne og internt på hospitalerne har en central plads i dette pakkeforløb. Det nye diagnostiske pakkeforløb baserer sig bl.a. på erfaringer fra RH Silkeborg, hvor Diagnostisk Center har gjort et pionerarbejde med at vende udredningspyramiden. I Silkeborg er patienter med uspecifikke symptomer ikke længere henvist til at bevæge sig fra monospecialist til monospecialist (sekvensdiagnostik). I stedet bliver de mødt af eksperter fra relevante specialer i et multidisciplinært team, som i fællesskab stiller diagnosen i et hurtigt, sammenhængende forløb (blokdiagnostik). I Region Midtjylland udredes disse patienter også på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Ulrich Fredberg fra Diagnostisk Center har på Region Midtjyllands vegne deltaget i den arbejdsgruppe, der har udarbejdet den nye retningslinje for diagnostiske pakkeforløb. Flere overlever kræft - kræftpakker nytter Opgørelser fra Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen viser, at flere overlever kræft. Forbedringerne slår især igennem på 1-års-overlevelsen (andelen af personer, som lever et år efter, at de har fået konstateret kræft) - og delvist på 3- og 5-års-overlevelsen. Kræftens Bekæmpelses opgørelse baserer sig på Cancerregistret og omfatter alle, der blev syge af kræft i Der sammenlignes med tal fra Ifølge Kræftens Bekæmpelse er 1-års-overlevelsen gået frem med 3 procentpoint, målt på alle kræftsygdomme. Enkelte kræftsygdomme viser fremgang på op til 11 procentpoint. Kræftens Bekæmpelse noterer, at tallene tyder på, at kræftplaner og kræftpakker, som blev indført i 2008, har betydning for patienternes overlevelse. Men at der går nogle år, før effekten kan måles med sikkerhed. Sundhedsstyrelsens tal baserer sig på Landspatientregistret og omfatter derfor kun sygehuspatienter. Perioden er , og der måles på otte af de hyppigst forekommende kræftformer. En enkelt af disse - livmoderhalskræft - viser en uændret tendens i 1-års-overlevelsen. For livmoderkræft og æggestokkræft viser undersøgelsen meget svagt faldende 5-års-overlevelse. Sundhedsstyrelsen konkluderer, at udviklingen i overlevelse efter brystkræft og prostatakræft i høj grad er påvirket af øget screening og dermed tidligere diagnosticering. Se billeder af nye kolleger på intranettet Husk, at du i begyndelsen af hver måned kan se billeder af dine nye kolleger på intranettet. Ved det månedlige introduktionsmøde for nyansatte bliver der taget gruppebilleder, som efterfølgende lægges på intranettet. Se billederne fra introduktionsmødet den 1. marts. side 3 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012

4 17 mio. kroner til sundhedsforskning i Region Midtjylland LUR - det nye Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet om sundhedsforskning i Region Midtjylland - har øremærket 2,5 mio. kroner til Hospitalsenhed Midt ud af en samlet pulje på 17 mio. kroner til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland. De 1,7 mio. kroner af bevillingen til Hospitalsenhed Midt skal bruges til at styrke forskningsmiljøet på hospitalsenheden, herunder etablering af universitetsklinikker. De resterende 0,8 mio. kroner er bestemt for paraplegiområdet, så arbejdet med at oprette en universitetsklinik kan få medvind. Pengene skal bruges med forskningsprofilen som rettesnor og vil bl.a. blive drøftet i forskningsrådet. Foto: Lars Kruse/AU-Foto. Fra Universitetsparken i Aarhus. Til de øvrige regionshospitaler og præhospitalet er der afsat 3,5 mio. kroner - og til den højtspecialiserede forskning og internationalisering af forskningen på Aarhus Universitetshospital 3 mio. kroner. Herudover har LUR forlods afsat 8 mio. kroner til fire særlige indsatsområder: akutområdet; svær overvægt; rehabilitering og sundhedstjenesteforskning samt psykiatrisk forskning. Disse indsatsområder går på tværs af hospitalerne. For hvert indsatsområde har LUR udpeget en videnskabelig tovholder, som skal udarbejde oplæg til et forskningsprogram. LUR drøfter oplæggene 26. marts og ventes herefter at melde ud om mulighederne for at komme i betragtning, når forskningsopgaverne på disse områder skal fordeles. Der er en kort beskrivelse af forventningen til forskningen på de fire særlige indsatsområder i referat fra regionsrådsmøde 22. februar (punkt 6). De nævnte beløb har tredobbelt værdi, idet de falder i hvert af årene 2012, 2013 og Hvert hospital skal fastlægge milepæle for mål, delmål og fremdrift. Den første milepæl skal være en plan for, hvordan forskningsmiljøet organiseres, og hvordan pengene bruges. Aarhus Universitet har som nævnt i NYHEDSbrevet uge 9 (side 3) overtaget ansvaret for forskningsledelse og lægeuddannelse på regionshospitalerne. LUR står i spidsen for universitet-regionssamarbejdet og har herunder det ledelsesmæssige og strategiske ansvar for forskningspuljen. LUR genfordeler pengene i forskningspuljen fra Billeddiagnostisk Afdeling Viborg-Skive sætter RIS på standby i weekenden BDA Viborg-Skive er i gang med at opgradere RIS- og PACS-systemerne. Denne weekend ( marts) arbejdes der med RIS-systemet, der håndterer henvisninger, interne arbejdsgange og beskrivelser/ svar. RIS-systemet lukker ned fredag den 9. marts klokken Fra dette tidspunkt kan BDA ikke læse fremsendte henvisninger digitalt / på skærmene. Men de skal alligevel være der, når systemet kører igen. Afdelingerne skal derfor som vanligt sende henvisning elektronisk fra EPJ (lægevagten pr. EDI) melde alle patienter til BDA telefonisk - lægekrævende undersøgelser / behandlinger som vanligt læge-til-læge på telefon og ikke-lægekrævende undersøgelser til radiograf / røntgensygeplejerske på telefon sende en papirhenvisning med patienten til BDA (print af EPJ-henvisningen eller håndskrevet). Henvisningen skal indeholde patientnavn, CPR, indikation, dato og afdeling. BDA lover at give besked så snart, RIS kører igen - forhåbentlig senest lørdag klokken 16. BDA beklager bøvlet og opfordrer alle, der savner respons fra BDA i weekenden, til at ringe, da der også kan forekomme periodevise problemer efter opgraderingen. Systemfolk fra BDA, It-Afdelingen og leverandøren lover at gøre alt for at begrænse nedlukningstiden og efterfølgende gener mest muligt. Informationsmøder om MidtEPJ på RH Viborg og RH Skive Planen er, at Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skive skal overgå til MidtEPJ medio november Sundheds-It Viborg ved, at mange kolleger er interesseret i at se, hvordan MidtEPJ ser ud, og hvad den indeholder. Vi har derfor aftalt med to af vores kolleger i Sundheds-It Silkeborg, at de kommer til Viborg og præsenterer MidtEPJ for alle interesserede. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til et af følgende informationsmøder: RH Viborg den 27. marts klokken i lokale RH Viborg den 28. marts klokken i lokale 22, og RH Skive den 28. marts klokken i festsalen. Der er ikke tilmelding på forhånd, men Sundheds-It Viborg håber at se så mange som muligt. side 4 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012

5 Opvarmning til sommerløb - og påmindelse om hold til 24 timers løb Hospitalsenhed Midt fortsætter traditionen med at bakke op om deltagelse i de fire motionsløb: Frijsenborgløbet (Hammel), Almindsø-Stafetten (Silkeborg), Skive-løbet og 24 timers løbet (Viborg). Der bliver lavet fælles løbetrøjer for Hospitalsenhed Midt, som udleveres til alle medarbejdere, der deltager i et af fire overstående løb. Når trøjerne er klar, vil de selvfølgelig blive præsenteret i nyhedsbrevet og på intranet. Løbeentusiasterne bag den samlede koordinering af hospitalskollegers deltagelse i 24 timers løbet i Viborg minder nu om, at det er tid til at tænke i lokale afdelingshold. Der blev åbnet for tilmelding den 1. marts til løbet, der finder sted lørdag den 11. august kl til søndag den 12. august kl Sidste år var der flere end 200 hospitalskolleger, der deltog i løbet, hvor der var fælles telt for alle afdelinger. Læs mere om tilmelding til årets 24 timers løb på intranet. Mon den særlige udstræknings-tingest kommer i brug igen i år? Ledige pladser på Hospitalsenhed Midts interne kurser i marts og april Efteruddannelsesudvalget minder om tilmelding til Hospitalsenhed Midts interne kurser i marts og april 2012: Excel regneark. RH Silkeborg d. 27. marts Rørt, ramt, rystet. RH Viborg d. 17. april Rørt, ramt, rystet. RH Silkeborg d. 18. april Det gode liv - sådan lever du 14 år længere. Aftenforedrag med Jerk W. Langer. RH Silkeborg d. 26. april. Kurserne er for alle medarbejdere på alle fire hospitaler i HE Midt. Du må selvfølgelig gerne melde dig på kurser, som foregår på et andet hospital, end hvor du arbejder til daglig. På intranet kan du læse mere om, hvordan du tilmelder dig. Spørgsmål vedr. de interne kurser kan rettes til Laila Andersen: Løbere på nord-trappen på RH Viborg den 11. marts RH Viborg lægger søndag formiddag trappetrin til et nyt terrænløb i Viborg. Det sker på nord-trappen kl I det tidsrum er trappen forbeholdt løberne, medmindre selvfølgelig der skulle opstå akutte situationer. Løbet hedder Viborg Urban Trial - et terrænløb, hvor de 12 etagers hospitalstrappe (fra etage) er med til at give løberne de sidste udfordringer på en knap 11 kilometer lang rute. Løbet har udstationeret en samarit og en kontrollør ved toppen af trappen på 14. etage, mens løbet står på. Foto: Arrangør Rolf Bücking på en af de øverste etager af nord-trappen. Tv-serien Sygehuset fra RH Viborg - 9. afsnit om bl.a. lungemedicin og håndkirurgi Mandag den 12. marts sendes afsnit nummer ni - det næstsidste i serien fra RH Viborg i denne omgang. Tv-holdet er med på besøg på Afsnit for Lungesygdomme, hvor de bl.a. taler med flere KOL-patienter og overlæge, lungemediciner Michael Skov Jensen. I Ortopædkirurgisk Ambulatorium foretager overlæge Steen Olesen en mindre håndoperation i operationsstuen i ambulatoriet. Optagelserne til tv-serien blev lavet i løbet af 2011 på en langt række afdelinger på RH Viborg. TV2 s regionalstation TV/MIDT-VEST ville lave en tv-serie, der kunne give et indblik i nogle af de mange funktion og patientforløb, som medarbejderne på hospitalet tager sig af. Se de tidligere afsnit af Sygehuset på hjemmesiden. Nyhedsbrevet udgives af hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt Tekst og layout: Kommunikation I Foto: Klinisk Foto og Kommunikation Kontakt: I telefon: side 5 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner Notat af 31. januar 2011 Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner I forbindelse med finanslov 2011 er der indgået aftale om en Kræftplan III, hvorved der nu sættes fokus

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel. DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen

Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel. DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen Program Diagnostisk Center, HE Midt hvad er det? Hvorfor er det svært at måle

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt nr. 6 fredag den 10. februar 2012. Næste. NYHEDSbrev. udkommer 24. februar

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt nr. 6 fredag den 10. februar 2012. Næste. NYHEDSbrev. udkommer 24. februar Næste NYHEDSbrev udkommer 24. februar NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt nr. 6 fredag den 10. februar 2012 Stort fald i antallet af arbejdsulykker på alle vores hospitaler I HovedMED-udvalget blev vi i tirsdags

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital.

Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital Januar 2012 MidtEPJ Rul 4 WANTED Årsafslutning Uddata og forskning Ledelsesinfo Sygehussystemet og PDOK Ny funktionalitet: RM8 Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 15 den 13. april 2012. Ingen elite uden et bredt underlag

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 15 den 13. april 2012. Ingen elite uden et bredt underlag NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 15 den 13. april 2012 Ingen elite uden et bredt underlag Sundhedsvidenskabelig forskning er afgørende for at forbedre patientbehandlingen og har derfor stor strategisk

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Oktober 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

Oktober 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital Oktober 2011 Nye lokationsnumre Justeret udrulningsplan Booking implementeret i Skejby Indhold i RM8- opdateringen EPJ-stormødet for læger Adgang til e-journal Velkommen til

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den med opfølgning den

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den med opfølgning den Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den 01.10.12 med opfølgning den 20.02.13 Side3 Sammenfatning Denne rapport er udarbejdet som resultat af

Læs mere

Handleplan vedr. udredningsret i somatikken

Handleplan vedr. udredningsret i somatikken Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Handleplan vedr. udredningsret i somatikken Målsætning Det er Region Midtjyllands

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Fra kliniske retningslinier til pakkeforløb Landsdækkende kliniske retningslinjer Indgang til pakkeforlø b Udredning Behandling

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til Hospitalsenheden Vest HR Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 6090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk DAGSORDEN til HMU-møde Dato 18-03-2011 Bent Nørgaard Tanderup Tel. 45 9912 6053

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Alectia seminar d. 2. juni 2016 Preben Lynggaard Sørensen Økonomichef, Hospitalsenheden Vest Agenda 2 Kort præsentation af HE Vest Styringslogikken

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Klinisk Logistik som kommunikationsform på tværs af hospitalerne

Klinisk Logistik som kommunikationsform på tværs af hospitalerne Klinisk Logistik som kommunikationsform på tværs af hospitalerne v. Thea Boje Windfeldt, Innovationskonsulent Hospitalsenheden Horsens www.hospitalsenheden-horsens.dk Udfordringen Apopleksiomlægning (2012)

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 4. september 2008 i Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 4. september 2008 i Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 4. september 2008 i Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1 Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Lettere og hurtigere adgang til diagnostik på sygehuse

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport

Hospitalsenheden Vest. Rapport Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Holstebro Den 19. september Sammenfatning Denne rapport er udarbejdet som resultat af en patientsikkerhedsrunde

Læs mere

Region Midtjylland. Referat

Region Midtjylland. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 14. december 2012 /KRIDRE Referat af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 5. december 2012 kl. 13:00 i Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, Lok.

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk.

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk. 1. Forslag nr.: 7.2 2. Spareforslag overskrift: Fælles ledelse på Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning.

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Region Midtjylland AC-fuldmægtig Kristoffer Stegeager Kontorchef Jens Bejer Damgaard

Region Midtjylland AC-fuldmægtig Kristoffer Stegeager Kontorchef Jens Bejer Damgaard 09. april 2014 Sted: Medborgerhuset Bindslevsplads, 8600 Silkeborg Tidspunkt: Frokost fra 12.30 Møde: 13.00-15.30 Deltagere: Hospitalsenhed Midt Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsledelsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 1. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef Regionsrådet Region Midt 21.1.2009 Besluttede at fortsætte med Århus EPJ og indlede udrulning af den samlede EPJ på det

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet

19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTE- OMRÅDET R E F E R A T Emne 19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 13. maj 2011 Sted Regionernes Hus j.nr. 7-203-02-260/1/SJE

Læs mere

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Uge 43-2009 NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Nyrepatienter får godt arbejdsmiljø i Holstebro Store Uddannelsesdag gennemføres Farvel til ledende jordemoder Karen Stær Hele Region Midt er på e-dok

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør Indhold Status på Afdeling S Hvad er egentlig SFI? Al begyndelse er svær - også MidtEPJ Cytostatika og Afd. D Trykknapsintegration til e-journal Århus Sygehus kan noget helt særligt når det kommer til

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Uge Uge 37 06-2010 2010 NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Reagér på alvorlige og uventede bivirkninger Rene hænder - kampagne uge 38 EPJ-ansvarlige i gang Samarbejde skal tune operationer Mikrobiologiske

Læs mere

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland Juni 2013 Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Att. Louise Møller Afdeling Region Midtjylland Elin Kristensen Telefon 30381509 elk@cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES MAJESTÆT

Læs mere

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser N O T A T Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser Der har gennem de senere år været stigende fokus på det sammenhængende patientforløb i form af forløbsprogrammer og pakkeforløb

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ Regionshuset Viborg Til hospitalsledelser m.fl. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vedrørende kvalitetssikring og EPJ I forsommeren

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 597 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Åbent samråd 13. juni 2007 Taletid: Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Styrket samarbejde om multisyge patienter i Region Midtjylland

Styrket samarbejde om multisyge patienter i Region Midtjylland Selvevaluering af Styrket samarbejde om multisyge patienter i Region Midtjylland Praktiserende lægers deltagelse i hospitalets tværfaglige konferencer om patientforløb ved Klinik for Multisygdom og Polyfarmaci,

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Notat om TULE resultater i Region Midtjylland 2014

Notat om TULE resultater i Region Midtjylland 2014 Notat om TULE resultater i Region Midtjylland 2014 Grundlaget for regionens TULE-rapporter er indsamling af data og er en lang række spørgeskemaundersøgelser som gennemføres i alle driftsenheder, fællesfunktioner

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for rehabilitering af patienter med prostatakræft Baggrund og formål Prostatakræft er den næst hyppigste kræftform blandt mænd i Danmark.

Læs mere

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør Nr. 37 27. oktober 2014 INDHOLD: Tomas Joen Jakobsen konstitueret som vicedirektør To mio. kr. til motionstilbud til overvægtige børn Er du klar til Windows 7? Ny og forbedret kursusportal Ansættelsesstop

Læs mere

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar)

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar) Vakanceopgørelse pr. 1. november 2014 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Den årlige opgørelse af vakante stillinger inden for forskellige

Læs mere

Et ledelsesudviklingskoncept, der understøtter relationel koordinering

Et ledelsesudviklingskoncept, der understøtter relationel koordinering Kik ind i ledelsesudviklingsværkstedet! Et ledelsesudviklingskoncept, der understøtter relationel koordinering Case fra projektet Relationel Koordinering, Region Nordjylland Juni 2014 Forfatter: Specialkonsulent

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG)

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) DOOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Opdateret den 7. december 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt vedr. befordring under eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt vedr. befordring under eventuelt. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Referat af mødet i samarbejdsudvalget mellem Region Midtjylland og Brancheforeningen for private hospitaler og klinikker (BPK). Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere