NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts Central rolle inden for logistik og transport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012. Central rolle inden for logistik og transport"

Transkript

1 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012 Central rolle inden for logistik og transport Hospitalsenhed Midt er blevet betroet en central rolle i Region Midtjyllands arbejde med at omorganisere både transportområdet og hele vareforsyningsstrukturen. RH Viborg skal huse den ene af regionens to transport-satellitter, og i Hospitalsenhed Midts administration forankres den regionale driftsenhed, der får det overordnede ansvar for vareforsyningen i Region Midtjylland. Det er opgaver, som vi selvfølgelig har ønsket at få del i - ikke kun fordi vi har en central placering i regionen. I vores hospitalsenhed er der ikke alene særlige kompetencer og viden inden for de sundhedsfaglige specialer. I det administrative driftslag til at understøtte hospitalsdriften er der også en viden og erfaring, som andre end denne hospitalsenhed kan have glæde af. Vi er dygtige til at købe ind til alle typer af kliniske specialer, og på transportdelen har vi en veluddannet chaufførenhed med stor erfaring med både rutenet og (om)ladning af varer. Vi går med stolthed og ydmyghed til opgaven - og vi glæder os til, at Hospitalsenhed Midt kan være med til at løse disse vigtige regionale opgaver og få dem løst til alle hospitalers og institutioners bedste. Region Midtjylland centraliserer sine vareforsyninger Vareforsyningen til Region Midtjyllands hospitaler, institutioner og regionshuse vil i løbet af 2012 og 2013 blive samlet i én organisation. Den nye organisation indeholder to krumtappe: ét fælles centrallager, som afløser de nuværende centraldepoter og sterillagre på regionens hospitaler. Det nye centrallager skal dels modtage alle varer til regionen fra leverandørerne, dels sørge for at bringe varerne videre til hospitalerne. Denne opgave udliciteres til en ekstern logistikpartner via et udbud. én central driftsenhed, som får ansvaret for operationelle indkøb, fakturabehandling, samarbejde med den eksterne logistikpartner og leverandørerne, reklamationer og koordinerende kundesupport. Den centrale driftsenhed, som endnu ikke har fået et officielt navn, bliver organisatorisk forankret på Hospitalsenhed Midt på Regionshospitalet Viborg. skal lede den nye, Karsten F. Meng Som leder af den centrale driftsenhed er ansat Karsten F. Meng. Han kommer fra en stilling som centrale driftsenhed, der får afdelingssygeplejerske i Regionshospitalet Viborgs sterilcentral, som forsyner hospitalet med sterilt operationsudstyr og forbindsstoffer m.v. Karsten F. Meng er uddannet intensivsygeplejerske og ansvaret for de civiløkonom. Han er gift, har fire børn og bor i Birgittelyst ved Viborg. regionale opgaver i - Det bliver en spændende udfordring at samle lagrene og strømline vareflowet i Region Midtjylland. Her findes et stort besparelsespotentiale, som ikke får konsekvenser for patientbehandnings-struktur. den nye vareforsylingen. Desuden kan det lette bestillingsprocedurerne på hospitalerne og regionshusene, siger Karsten F. Meng. Karsten F. Meng vil i det daglige referere til kontorchefen for Økonomi & Plan, Leif P. Christensen. - Vi glæder os til samarbejdet med Karsten F. Meng i den nye centrale driftsenhed, lyder det fra ham. Centraliseringen af Region Midtjyllands vareforsyning blev besluttet i regionens store omstillingsplan fra Læs alt om projektet, der er benævnt Midtlogistik, på regionens intranet. Her findes også et kort notat, der pr. 18. januar 2012 gør status på projektet. Sidste udkald til TULE - og APV Siden mandag den 27. februar har alle Hospitalsenhed Midts ansatte haft mulighed for at svare på spørgsmål om trivsel i jobbet, ledelse og arbejdsmiljø i to store spørgeskemaundersøgelser - TULE og APV. Vi nærmer os nu sidste svarfrist, som er søndag den 11. marts. Du finder hurtig genvej til information om TULE og APV ved at klikke på denne knap på forsiden af intranettet. side 1 / 5

2 Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen Tlf.: Kommunikationschef Lene Christensen Tlf.: Ulrich Fredberg Tlf.: Chefsygeplejerske Tove Kristensen Tlf.: Oversygeplejerske Helle Andersen Tlf.: Driftschef Helle Bennedsgaard Tlf.: Cheflæge Christian Møller-Nielsen Tlf.: Agnete Hedemann Nielsen Tlf.: Teknisk chef Stig H. Tofteberg Tlf.: Administrationschef Rikke Skou Jensen Tlf.: Søren Søndergaard Mikkelsen Tlf.: Kvalitets- og forskningschef Charlotte Hjort Tlf.: Projektdirektør Jens Anton Dalgaard Tlf.: Chef for ledelsessekretariatet Helle Bach Lauridsen Tlf.: It-kundeansvarlig Anders Lyngsø Tlf.: Oversygeplejerske Jens Jørgen Daugaard Mette Fjord Nielsen Tlf.: Tlf.: HR-chef Tine Joensen Tlf.: Økonomi og planchef Leif P. Christensen Tlf.: Merete Stubkjær Christensen Tlf.: Service- og driftschef (Silkeborg) Sten Hansen Tlf.: Ledende oversygeplejerske Vibeke Prenter Tlf.: Ledende terapeut Lis Holm Kleinstrup Tlf.: Telefonister med en håndsrækning til klinikken Siden nummerskiftet i Hammel og Silkeborg i sidste uge har hele Hospitalsenhed Midt været på samme telefondatabase. Fra kl passes alle opkald udefra af den døgnbemandede Oplysning på RH Viborg. Herudover hjælper de to omstillinger i Silkeborg og Viborg hinanden med telefonerne på tværs efter behov. Det sker for at yde den bedste service for de, der kontakter Hospitalsenhed Midt. Men det er langt fra den eneste service, telefonisterne forsøger at understøtte klinikken med i det daglige. At pakke breve i kuverter, samle patientmapper, sætte labels på foldere og laminering af dokumenter er bare nogle af de praktiske opgaver, som centre/ afdeling/afsnit kan få hjælp til i de to omstillinger. Her kan opgaverne passes i de mere stille aften- og nattetimer. - Vi er åbne for nye og flere opgaver i det omfang, lægesekretærer og andre mener, de kan have glæde af vores hjælp. Det eneste, vi kræver, er sådan set, at det ikke må være hasteopgaver fra den ene dag til den anden. Og det skal være opgaver, vi kan gå til og fra. Vi ved jo aldrig, hvor travlt der er ved telefonerne uden for almindelig dagtid, eller hvor mange der henvender sig ved skranken, lyder det samstemmende fra lederne af hhv. Informationen i Silkeborg, Helle Vinther Kristensen, og Oplysningen i Viborg, Anette Tolstrup. Læs mere og se flere billeder vedr. hjælpen fra telefonisterne i Silkeborg og Viborg - på intranettet. Her kan man også læse om Kvindeafdelingens gode erfaringer med at få telefonisternes hjælp til at indskanne dokumenter i EPJ. Fotos: Informationen i Silkeborg. Oplysningen i Viborg - og nederst telefonist Karna Christensen fra RH Viborg i gang med at skanne dokumenter ind i en patients journal i EPJ. Lidt tekniske startvanskeligheder med telefonien - men du kan også hjælpe! Nummerskiftet og overgangen til Midt-Telefoni gav i weekenden lidt startvanskeligheder, da netværket ikke kørte helt som planlagt. Teknikerne var på weekendarbejde for at løse problemerne, og teknikerne tilkaldes løbende, hvis telefonien slår knuder. I Informationen i Silkeborg bruger telefonisterne en del tid på at viderestille opkald fra patienter og andre udefra, der har ringet ind på de gamle, direkte 8722-numre. De opkalde går automatisk videre til det nye hovednummer i Silkeborg eller Hammel: (Silkeborg) og (Hammel). Fra centralt hold er der givet besked til fx praktiserende læger, de præhospitale funktioner og de tre nærkommuner. Men det er vigtigt, at alle medarbejdere fortsat sørger for at give kontaktpersoner/samarbejdspartnere besked om de nye direkte numre. Som medarbejder kan man sikre sig, at det nye nummer fremgår af ens autosignatur i Outlook, og samtidig er det vigtigt at tjekke, at ens oplysninger i Min Profil det regionale BSK - BrugerStamdataKatalog - er korrekte. Det er fra BSK-systemet, at telefonisystemet får sine oplysninger. hallo! hallo! Se tjekliste - på jobbet under telefoni-knappen på intranet. Her finder du bl.a. link til BSK - BrugerStamdataKatalog - og link til, hvordan du laver en korrekt autosignatur i Outlook. Du kan finde dit nye telefonnummer i den elektroniske telefonbog for RH Silkeborg og RH Hammel Neurocenter. Her står det nye femcifrede lokalnummer i parentes ved siden af det gamle nummer. Afdelinger, afsnit og personaleledere i HE Midt HR har netop udarbejdet en oversigt over samtlige afdelinger / afsnit og personaleledere ved Hospitalsenhed Midt. Oversigten er opdateret med de nye Silkeborg-Hammel-numre. HR vil i øvrigt opdatere oversigten løbende. Oversigten ligger på intranettet > Om hospitalet > Ledere i Hospitalsenhed Midt. Her finder du i øvrigt også en oversigt med billeder af hospitalsledelsen, center- og afdelingsledelser. Hospitalsenhed Midt Hospitalsledelse center- og afdelingsledelser Hospitalsledelse Administration Kommunikation Driftsafdeling Teknisk Afdeling Projektafdeling It-afdeling Diagnostisk Center Center for Planlagt Kirurgi Hammel Neurocenter side 2 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012

3 Reviderede pakkeforløb for kræft Som en del af Kræftplan III har Sundhedsstyrelsen revideret samtlige pakkeforløb for kræft. Revisionen er sket i 2011 i regi af den landsdækkende Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet, som bl.a. har til opgave at sikre fagligt optimale pakkeforløb for i alt 34 kræftformer. Forløbene skal sikre, at patienterne får et hurtigt og veltilrettelagt forløb uden unødig ventetid. De reviderede pakkeforløb er netop offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Revisionen omfatter både generelle ændringer i alle pakkeforløb og specifikke ændringer i nogle af pakkeforløbene. Ændringerne træder i kraft henholdsvis 1. april, 1. juli og 1. oktober 2012 efter en implementeringsplan, Sundhedsstyrelsen har udsendt. Fristen er længst for de pakkeforløb, der kræver de største ændringer i forhold til de nugældende. Hospitalsenhedens afdelings- og centerledelser har modtaget implementeringsplanen og et notat, der opsummerer de væsentligste ændringer i pakkeforløbene. Som noget nyt har Sundhedsstyrelsen beskrevet Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft. Dette er sket i erkendelse af, at en stor patientgruppe med uspecifikke symptomer ikke kan henvises til et sygdomsspecifikt pakkeforløb, da der ikke er begrundet mistanke om en bestemt sygdom i et bestemt organ. Formålet er, at også disse patienter får et udredningsforløb uden ikke-fagligt begrundet ventetid. Det multidisciplinære samarbejde på tværs af sektorerne og internt på hospitalerne har en central plads i dette pakkeforløb. Det nye diagnostiske pakkeforløb baserer sig bl.a. på erfaringer fra RH Silkeborg, hvor Diagnostisk Center har gjort et pionerarbejde med at vende udredningspyramiden. I Silkeborg er patienter med uspecifikke symptomer ikke længere henvist til at bevæge sig fra monospecialist til monospecialist (sekvensdiagnostik). I stedet bliver de mødt af eksperter fra relevante specialer i et multidisciplinært team, som i fællesskab stiller diagnosen i et hurtigt, sammenhængende forløb (blokdiagnostik). I Region Midtjylland udredes disse patienter også på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Ulrich Fredberg fra Diagnostisk Center har på Region Midtjyllands vegne deltaget i den arbejdsgruppe, der har udarbejdet den nye retningslinje for diagnostiske pakkeforløb. Flere overlever kræft - kræftpakker nytter Opgørelser fra Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen viser, at flere overlever kræft. Forbedringerne slår især igennem på 1-års-overlevelsen (andelen af personer, som lever et år efter, at de har fået konstateret kræft) - og delvist på 3- og 5-års-overlevelsen. Kræftens Bekæmpelses opgørelse baserer sig på Cancerregistret og omfatter alle, der blev syge af kræft i Der sammenlignes med tal fra Ifølge Kræftens Bekæmpelse er 1-års-overlevelsen gået frem med 3 procentpoint, målt på alle kræftsygdomme. Enkelte kræftsygdomme viser fremgang på op til 11 procentpoint. Kræftens Bekæmpelse noterer, at tallene tyder på, at kræftplaner og kræftpakker, som blev indført i 2008, har betydning for patienternes overlevelse. Men at der går nogle år, før effekten kan måles med sikkerhed. Sundhedsstyrelsens tal baserer sig på Landspatientregistret og omfatter derfor kun sygehuspatienter. Perioden er , og der måles på otte af de hyppigst forekommende kræftformer. En enkelt af disse - livmoderhalskræft - viser en uændret tendens i 1-års-overlevelsen. For livmoderkræft og æggestokkræft viser undersøgelsen meget svagt faldende 5-års-overlevelse. Sundhedsstyrelsen konkluderer, at udviklingen i overlevelse efter brystkræft og prostatakræft i høj grad er påvirket af øget screening og dermed tidligere diagnosticering. Se billeder af nye kolleger på intranettet Husk, at du i begyndelsen af hver måned kan se billeder af dine nye kolleger på intranettet. Ved det månedlige introduktionsmøde for nyansatte bliver der taget gruppebilleder, som efterfølgende lægges på intranettet. Se billederne fra introduktionsmødet den 1. marts. side 3 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012

4 17 mio. kroner til sundhedsforskning i Region Midtjylland LUR - det nye Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet om sundhedsforskning i Region Midtjylland - har øremærket 2,5 mio. kroner til Hospitalsenhed Midt ud af en samlet pulje på 17 mio. kroner til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland. De 1,7 mio. kroner af bevillingen til Hospitalsenhed Midt skal bruges til at styrke forskningsmiljøet på hospitalsenheden, herunder etablering af universitetsklinikker. De resterende 0,8 mio. kroner er bestemt for paraplegiområdet, så arbejdet med at oprette en universitetsklinik kan få medvind. Pengene skal bruges med forskningsprofilen som rettesnor og vil bl.a. blive drøftet i forskningsrådet. Foto: Lars Kruse/AU-Foto. Fra Universitetsparken i Aarhus. Til de øvrige regionshospitaler og præhospitalet er der afsat 3,5 mio. kroner - og til den højtspecialiserede forskning og internationalisering af forskningen på Aarhus Universitetshospital 3 mio. kroner. Herudover har LUR forlods afsat 8 mio. kroner til fire særlige indsatsområder: akutområdet; svær overvægt; rehabilitering og sundhedstjenesteforskning samt psykiatrisk forskning. Disse indsatsområder går på tværs af hospitalerne. For hvert indsatsområde har LUR udpeget en videnskabelig tovholder, som skal udarbejde oplæg til et forskningsprogram. LUR drøfter oplæggene 26. marts og ventes herefter at melde ud om mulighederne for at komme i betragtning, når forskningsopgaverne på disse områder skal fordeles. Der er en kort beskrivelse af forventningen til forskningen på de fire særlige indsatsområder i referat fra regionsrådsmøde 22. februar (punkt 6). De nævnte beløb har tredobbelt værdi, idet de falder i hvert af årene 2012, 2013 og Hvert hospital skal fastlægge milepæle for mål, delmål og fremdrift. Den første milepæl skal være en plan for, hvordan forskningsmiljøet organiseres, og hvordan pengene bruges. Aarhus Universitet har som nævnt i NYHEDSbrevet uge 9 (side 3) overtaget ansvaret for forskningsledelse og lægeuddannelse på regionshospitalerne. LUR står i spidsen for universitet-regionssamarbejdet og har herunder det ledelsesmæssige og strategiske ansvar for forskningspuljen. LUR genfordeler pengene i forskningspuljen fra Billeddiagnostisk Afdeling Viborg-Skive sætter RIS på standby i weekenden BDA Viborg-Skive er i gang med at opgradere RIS- og PACS-systemerne. Denne weekend ( marts) arbejdes der med RIS-systemet, der håndterer henvisninger, interne arbejdsgange og beskrivelser/ svar. RIS-systemet lukker ned fredag den 9. marts klokken Fra dette tidspunkt kan BDA ikke læse fremsendte henvisninger digitalt / på skærmene. Men de skal alligevel være der, når systemet kører igen. Afdelingerne skal derfor som vanligt sende henvisning elektronisk fra EPJ (lægevagten pr. EDI) melde alle patienter til BDA telefonisk - lægekrævende undersøgelser / behandlinger som vanligt læge-til-læge på telefon og ikke-lægekrævende undersøgelser til radiograf / røntgensygeplejerske på telefon sende en papirhenvisning med patienten til BDA (print af EPJ-henvisningen eller håndskrevet). Henvisningen skal indeholde patientnavn, CPR, indikation, dato og afdeling. BDA lover at give besked så snart, RIS kører igen - forhåbentlig senest lørdag klokken 16. BDA beklager bøvlet og opfordrer alle, der savner respons fra BDA i weekenden, til at ringe, da der også kan forekomme periodevise problemer efter opgraderingen. Systemfolk fra BDA, It-Afdelingen og leverandøren lover at gøre alt for at begrænse nedlukningstiden og efterfølgende gener mest muligt. Informationsmøder om MidtEPJ på RH Viborg og RH Skive Planen er, at Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skive skal overgå til MidtEPJ medio november Sundheds-It Viborg ved, at mange kolleger er interesseret i at se, hvordan MidtEPJ ser ud, og hvad den indeholder. Vi har derfor aftalt med to af vores kolleger i Sundheds-It Silkeborg, at de kommer til Viborg og præsenterer MidtEPJ for alle interesserede. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til et af følgende informationsmøder: RH Viborg den 27. marts klokken i lokale RH Viborg den 28. marts klokken i lokale 22, og RH Skive den 28. marts klokken i festsalen. Der er ikke tilmelding på forhånd, men Sundheds-It Viborg håber at se så mange som muligt. side 4 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012

5 Opvarmning til sommerløb - og påmindelse om hold til 24 timers løb Hospitalsenhed Midt fortsætter traditionen med at bakke op om deltagelse i de fire motionsløb: Frijsenborgløbet (Hammel), Almindsø-Stafetten (Silkeborg), Skive-løbet og 24 timers løbet (Viborg). Der bliver lavet fælles løbetrøjer for Hospitalsenhed Midt, som udleveres til alle medarbejdere, der deltager i et af fire overstående løb. Når trøjerne er klar, vil de selvfølgelig blive præsenteret i nyhedsbrevet og på intranet. Løbeentusiasterne bag den samlede koordinering af hospitalskollegers deltagelse i 24 timers løbet i Viborg minder nu om, at det er tid til at tænke i lokale afdelingshold. Der blev åbnet for tilmelding den 1. marts til løbet, der finder sted lørdag den 11. august kl til søndag den 12. august kl Sidste år var der flere end 200 hospitalskolleger, der deltog i løbet, hvor der var fælles telt for alle afdelinger. Læs mere om tilmelding til årets 24 timers løb på intranet. Mon den særlige udstræknings-tingest kommer i brug igen i år? Ledige pladser på Hospitalsenhed Midts interne kurser i marts og april Efteruddannelsesudvalget minder om tilmelding til Hospitalsenhed Midts interne kurser i marts og april 2012: Excel regneark. RH Silkeborg d. 27. marts Rørt, ramt, rystet. RH Viborg d. 17. april Rørt, ramt, rystet. RH Silkeborg d. 18. april Det gode liv - sådan lever du 14 år længere. Aftenforedrag med Jerk W. Langer. RH Silkeborg d. 26. april. Kurserne er for alle medarbejdere på alle fire hospitaler i HE Midt. Du må selvfølgelig gerne melde dig på kurser, som foregår på et andet hospital, end hvor du arbejder til daglig. På intranet kan du læse mere om, hvordan du tilmelder dig. Spørgsmål vedr. de interne kurser kan rettes til Laila Andersen: Løbere på nord-trappen på RH Viborg den 11. marts RH Viborg lægger søndag formiddag trappetrin til et nyt terrænløb i Viborg. Det sker på nord-trappen kl I det tidsrum er trappen forbeholdt løberne, medmindre selvfølgelig der skulle opstå akutte situationer. Løbet hedder Viborg Urban Trial - et terrænløb, hvor de 12 etagers hospitalstrappe (fra etage) er med til at give løberne de sidste udfordringer på en knap 11 kilometer lang rute. Løbet har udstationeret en samarit og en kontrollør ved toppen af trappen på 14. etage, mens løbet står på. Foto: Arrangør Rolf Bücking på en af de øverste etager af nord-trappen. Tv-serien Sygehuset fra RH Viborg - 9. afsnit om bl.a. lungemedicin og håndkirurgi Mandag den 12. marts sendes afsnit nummer ni - det næstsidste i serien fra RH Viborg i denne omgang. Tv-holdet er med på besøg på Afsnit for Lungesygdomme, hvor de bl.a. taler med flere KOL-patienter og overlæge, lungemediciner Michael Skov Jensen. I Ortopædkirurgisk Ambulatorium foretager overlæge Steen Olesen en mindre håndoperation i operationsstuen i ambulatoriet. Optagelserne til tv-serien blev lavet i løbet af 2011 på en langt række afdelinger på RH Viborg. TV2 s regionalstation TV/MIDT-VEST ville lave en tv-serie, der kunne give et indblik i nogle af de mange funktion og patientforløb, som medarbejderne på hospitalet tager sig af. Se de tidligere afsnit af Sygehuset på hjemmesiden. Nyhedsbrevet udgives af hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt Tekst og layout: Kommunikation I Foto: Klinisk Foto og Kommunikation Kontakt: I telefon: side 5 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012

Projekt Stuegang. satte gang i omsætningen

Projekt Stuegang. satte gang i omsætningen NYHEDS BREVET mıdtnyt Projekt Stuegang satte gang i omsætningen side 2-3 Se prototyper på ny uniform på et hospital nær dig Ny MED- og Arbejdsmiljøaftale... Regionen rundt Nr. 02 24. januar 2013 side 4

Læs mere

fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Regionshospitalet Viborg, Skive Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6.

fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Regionshospitalet Viborg, Skive Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6. Regionshospitalet Viborg, Skive Uge 9-10 I 3. marts I 2011 Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6. Billedet af hospitalsfusionen i midten af Midt er blevet lidt skarpere. Side 3-4.

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014. Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014. Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014 Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation Med indførelsen af ambulante hofteoperationer har Center for Planlagt Kirurgi

Læs mere

IndenRigs. Rengøring i udbud. Fra ERS til REFLEX. Rigshospitalet får. Model for støtte til børn som pårørende. europæisk arbejdsmiljøpris

IndenRigs. Rengøring i udbud. Fra ERS til REFLEX. Rigshospitalet får. Model for støtte til børn som pårørende. europæisk arbejdsmiljøpris Rigshospitalet får europæisk arbejdsmiljøpris Fra ERS til REFLEX Center for Neuroendokrine Tumorer udnævnt til europæisk ekspertcenter Model for støtte til børn som pårørende Fra pakkeforløb til virkelighed

Læs mere

tema: NY PÅ HOSPITALET

tema: NY PÅ HOSPITALET Aarhus Universitetshospital personaleblad 05 2012 tema: NY PÅ HOSPITALET Mary giver lettere adgang til australske kræfterfaringer 4 Digital indkaldelse af patienter på vej 12 Gang i byggeriet 14 Redaktion:

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Nr 3 oktober 2010 Tema om forskning Flere sygeplejersker tager ph.d.-grad Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Lederforeningen: Vi vil have tillidsrepræsentanter for lederne Interview Sygeplejeforskningens

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne

Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne NYHEDS BREVET mıdtnyt Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne side 2 Stram økonomi i budget 2015 side 4 Budget 2015 ingen plads til begejstring Regionen rundt Nr. 16 18. september 2014 side

Læs mere

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02 juni 2014 Nr. 02 Det sidste blad? side 8 Fremtidens arbejdsplads side 14 Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro Medarbejderblad Hospitalsenheden Vest 1 Under Vesten leder Redaktion Kommunikationschef

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN Patientsikkert sygehus: Thy-Mors vil være landets første tryksårsfrie sygehus Tværfaglig indsats mellem sektorer: Psykiatrien leverer hjælp ud af huset til Aalborg Sygehus Sygehus Thy-Mors PERSONALEMAGASINET

Læs mere

OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING

OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING 2012 OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING Overlægeforeningens årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Parat til forandring... 3 /01 OK-13: Udsigt til svære forhandlinger... 4 /02 Nye sygehuse og nye organisationsformer...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem«

Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem« Esset For medarbejdere i Region Sjælland 4. årgang, april 2011»Tag bladet med hjem«akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS Med ekspresfart mod akkreditering Høj kvalitet i højhuset Bakkegården

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

erfaring gi r respekt elin hjælper mødre og børn i afghanistan side 6-8 ortopædisk rock læger og sygeplejersker spiller sammen i the rolling bones

erfaring gi r respekt elin hjælper mødre og børn i afghanistan side 6-8 ortopædisk rock læger og sygeplejersker spiller sammen i the rolling bones nr. 6 juni 2009 personaleblad for ouh okus erfaring gi r respekt elin hjælper mødre og børn i afghanistan side 6-8 ortopædisk rock læger og sygeplejersker spiller sammen i the rolling bones side 20-21

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Behov for en Kræftplan IV? 10 år med Second opinion. Ildsjælsportræt: Alice Skjold Braae - Patientforeningen Lungekræft

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Behov for en Kræftplan IV? 10 år med Second opinion. Ildsjælsportræt: Alice Skjold Braae - Patientforeningen Lungekræft N Y E V E J E I K R Æ F T B E H A N D L I N G E N PERSPEKTIV Nr. 17 DECEMBER 13 & debat TEMA: Behov for en Kræftplan IV? 1 år med Second opinion Ildsjælsportræt: Alice Skjold Braae - Patientforeningen

Læs mere

SPECIALSEKTOREN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

SPECIALSEKTOREN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER NYE CHEFER PÅ TVÆRS: De forløbsansvarlige viceklinikchefer skal bryde med sundhedsvæsnets gamle vaner og bane vej for mere effektive og sammenhængende patientforløb. SPECIALSEKTOREN

Læs mere

Tillidsposten PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT

Tillidsposten PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT Tillidsposten PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT September 2013 Udkommer 4 gange om året. marts-juni-september-december Årets DHL-stafetløb med rigtig mange regionaltansatte deltagere blev afviklet tirsdag

Læs mere

Mette letter trykket på en irriteret mave

Mette letter trykket på en irriteret mave NYHEDS BREVET mıdtnyt Nr. 11 30. maj 2013 FORSKNING Mette letter trykket på en irriteret mave side 2 Anna Amalierne skubber til den sociale ansvarlighed side 4 Regionen rundt side 6 Mette letter trykket

Læs mere

Drastiske udsving i kønshormoner gør kvinder særligt sårbare for at udvikle fødselsdepression

Drastiske udsving i kønshormoner gør kvinder særligt sårbare for at udvikle fødselsdepression På vej NR. 10 NYHEDSBREV FOR MEDARBEJDERNE PÅ RIGSHOSPITALET OG GLOSTRUP HOSPITAL 1. juni 2015 Drastiske udsving i kønshormoner gør kvinder særligt sårbare for at udvikle fødselsdepression Ny viden om

Læs mere

Nye veje. Læs om Lean. Vi går kvalitetsvejen Sprit giver raske kolleger. Pause med psykiatriske patienter Ro og overblik i en travl hverdag.

Nye veje. Læs om Lean. Vi går kvalitetsvejen Sprit giver raske kolleger. Pause med psykiatriske patienter Ro og overblik i en travl hverdag. Nye veje Esset Særnummer Februar 2011 Læs om Lean side 6-11 Vi går kvalitetsvejen Sprit giver raske kolleger Pause med psykiatriske patienter Ro og overblik i en travl hverdag NYE VEJE Temanummer om nogle

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag. Indholdsfortegnelse. 1. Et spørgsmål om tillid. 2. Fakta om Intern Medicin

Når opgaver holder flyttedag. Indholdsfortegnelse. 1. Et spørgsmål om tillid. 2. Fakta om Intern Medicin Når opgaver holder flyttedag - Artikelserie om opgaveflytning i Intern Medicin på Næstved Sygehus Indholdsfortegnelse 1. Et spørgsmål om tillid 2. Fakta om Intern Medicin 3. Oversigt over opgaveflytning

Læs mere