FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012"

Transkript

1 FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN udgave februar 2012

2 SKOLENS FORMÅL Fænøsund Friskole hviler på det grundtvigske livssyn og Kolds skoletanker. Skolen tager udgangspunkt i den danske kulturarv, hvor fortælling og sang vægtes højt. Skolen skal i hele sit virke afspejle værdierne: Kreativitet, refleksion, ansvarlighed, fællesskab og tillid. Skolen tilbyder musik med høje krav til fagligheden, ligesom der skal være vide muligheder for kunstnerisk, kreativ og kropslig udfoldelse. Eleverne skal have solide grundkundskaber samt en naturlig indføring i de grønne tanker omkring økologi og ressourcer.

3 EN GOD START PÅ DAGEN Er barnet tilmeldt morgen-sft (Frihjulet) er barnet velkommen fra kl Skolen åbner kl Vi opfordrer til, at barnet - gerne sammen med en voksen - gør følgende: Afleverer tøj i garderoben og sørger for, at der er orden. Barnet tager indesko på. Afleverer madpakkerne i køleskabet. Søger ind til bordet i SFT en og siger godmorgen til en voksen. Hvis barnet går i SFT, noteres det i skemaet på pulten, om barnet kommer (sæt /) eller holder fri den pågældende dag (sæt F). 0. og 1. klasse spørges også på klassen skal selv skrive sig på listen før morgensamlingen. Der bruges ikke tid på dette i klassen. Barnet må lege roligt i SFT en, egen klasse eller Halvmånen. Hvis der er særlige oplysninger om barnet, som den voksne vil give, kan dette naturligvis gives til en af indskolingslærerne ved morgenbordet. Det kan være, at læreren opfordrer til, at beskeden skrives i klassens bog, der ligger synligt i klassen. Sæt jer gerne og nyd en morgenstund ved SFTbordet morgenens samlingssted. Klokken ringer kl kl. samles i klassen og tager deres sangbog med til morgensamling. 1., 2. og 3. kl. finder deres sangbog og går direkte ud til morgensamlingen, hvor alle har faste pladser.

4 SKOLEDAGENS OPBYGNING Fra morgensamling til sidste time : Hvis der er børn, der har brug for hjælp til at sige farvel, hjælper vi gerne i dette tidsrum. Der er mulighed for at give lærerne praktiske beskeder Morgensamlingen. Hele skolen samles i Halvmånen. Vi værdsætter højt, at alle er med til morgensamlingen fra kl. 8.15, da det er dagens første undervisningslektion! Forældre bedes sidde ved deres barn på barnets plads på gulvet : Efter morgensamlingen går børnene direkte til fortælling i Dramalokalet. Her har alle børn faste pladser. Forældrene er velkomne. Det er vigtigt, at man bliver i hele fortælle timen, så fortælle-stunden ikke afbrydes : Time. Timen slutter med, at børnene tager deres 10-pause-forfriskning (f.eks. frugt) og går til frikvarter : Udendørs frikvarter ca.11.45: Time. Timen slutter med, at børnene nyder deres 12 er-mad og evt. mælk : Udendørs frikvarter. 0. klasse begynder SFT-tiden med at lege ude : Time : Time. Børnene går direkte i SFT eller tager hjem. Det er en stor hjælp, hvis børnene ved præcist, hvad de skal, når de har fri.

5 SYGEMELDING OG FRITAGELSE FRA UNDERVISNING Ring mellem kl og 8.10 til skolen på tlf og fortæl, hvis barnet er sygt. Hvis et barn er syg i flere dage, så skal man ringe hver dag. Ca. kl kontaktes familien, hvis barnet ikke er i skole, og vi ikke har fået en henvendelse. Det er meget tidskrævende for en lærer at skulle forlade sin klasse for at ringe, så husk at give besked i det omtalte tidsrum. Hvis barnet skal have fri fra en til to dage, orienteres klasselæreren gerne via intra. Hvis barnet skal have fri fra tre til flere dage, kontaktes skolens ledelse gerne via intra. ÅBNINGSTIDER I SFT EN Morgen-SFT: Hver dag fra kl Mandag til torsdag: kl Fredag: kl FØDSELSDAG Vi hejser flaget, når der er et barn, der har fødselsdag. Til morgensang ønskes barnet tillykke, og vi synger en fødselsdagssang for barnet. Det er forskelligt, hvordan barnet fejres i klassen. Barnet må gerne have noget med, der kan deles ud til alle i klassen. F.eks. et stykke frugt eller kage. Vi opfordrer til, at de ting, der deles ud, er nemme for børnene at nyde. F.eks. tager det næsten en time for et lillegruppebarn at nyde en slikkepind. Vi understreger, at det er ganske frivilligt, om man vil dele noget ud. Børnene nyder at blive inviteret til fødselsdag hos hinanden. Børnene er velkomne til at dele invitationer ud i skoletiden. Det er op til familien, hvem der skal inviteres, blot vil vi opfordre til, at man inviterer hele grupper. F.eks. hele klassen/gruppen, alle pigerne i klassen/gruppen, alle drengene i klassen/gruppen osv. Til fødselsdag giver børnene hinanden en lille gave. Pris: ca. 30 kr.

6 MORGEN-LÆRERE Hver morgen omkring SFT-bordet vil der oftest være lærere til stede. Pga. morgentimer fra kl og forskellige mødetider er det ikke muligt, at vi kan være der alle sammen. MÅNEDSBREVE Ca. en gang i måneden udsender klasselæreren et brev. Brevene handler om klassens sociale liv, fokusområder og undervisning. Brevene udsendes på intra. (Se afsnittet: Intra et rigtig godt redskab) BEKLÆDNING OG INDESKO Det er vigtigt, at barnet altid har tøj med, så det kan lege og modtage undervisning udendørs. Tøjet skal være i garderoben (gerne med navn). Børnene skal skifte til indesko i vinterperioden. Derfor beder vi alle børn have indesko med navn stående i garderoben. Vi skriver i månedsbrevet, når barnet skal i udeskole. UDESKOLE Ofte er børnene i udeskole. Vi orienterer om dette i månedsbrevet. Barnet skal medbringe følgende, når det er i udeskole: Beklædning, så barnet kan holde sig tør og varm, gerne lag på lag. (Sommer: Solcreme og hat). Fodtøj, der sidder fast på foden - altså ingen ballarinasko. En madpakke og drikkelse, der er nem at nyde og rydde op efter. En rygsæk gerne med brede remme, så barnet kan holde ud at gå med rygsækken i længere tid. Barnet skal have hænderne fri, når det går. Check DMI om morgenen, inden barnet skal i udeskole.

7 GLEMT TØJ Lægges i kassen opsat i garderoben mellem Halvmånen og SFT en. MORGENMAD, MADPAKKER OG MÆLK Det er lækkert at åbne en sund madpakke med mange farver hver dag. Vi nyder at spise sammen med børnene, og de er meget nemmere at undervise, når de flere gange i løbet af skoledagen spiser mad. Vi forventer, at alle børn har spist morgenmad, når de kommer i skole og medbringer madpakker. De skal have tre madpakker med. Den ene spiser de ca. kl Den anden ca. kl Den 3. i SFT-tiden, når eftermiddagsmaden nydes. Madpakkerne placeres i køleskab. 0. klasse benytter køleskabet i klassen kl. benytter det yderste køleskab i SFT en. Vi gør opmærksom på, at barnet ikke kan få varmet sin mad, og det er en stor hjælp, hvis barnet selv medbringer bestik, hvis det skal bruge det. Familierne kan bestille skolemælk direkte på nettet. Lærerne har intet med disse bestillinger at gøre. Spørgsmål til skolemælk besvares af skolesekretæren. MØDETIDER 0. kl.: Kl Dagen slutter med madpakkespisning og udendørs frikvarter kl.: Kl se skema (forskellige tider). SKOLENS KALENDER På forældreintra kan skolens årskalender ses. Den opdateres løbende. SKEMA Ved skoleårets begyndelse udleveres et skema. Fagene ændres i løbet af skoleåret, men dagens start og sluttider ændres ikke med undtagelse af emneuger, her kan skoledagen blive forlænget. Vi orienterer om dette i månedsbrevene.

8 LILLEGRUPPENS PRIMÆRE LÆRERE I SKOLEÅRET FØR-SKOLEN Klasselærer: Henrik Chrestensen (HC) By: Middelfart. Underviser i: Ansat i SFT og har ansvaret for førskolebørnene. Telefon: Træffetid: Helst via intra før kl Hvis det er meget vigtigt, opfordres forældrene til at ringe eller indtale en besked på telefonsvareren. Der kan også sendes en sms (oplys navn, barn og samtaleemne). Henrik kontakter jer hurtigst. 0. KLASSE Klasselærer: Maj-Britt Bruun (MB) By: Ejby Underviser i: Matematik, specialundervisning, støttetimer, tema-skema og 0. klasse-timer. Telefon: Træffetid: Morgen: Helst via intra før kl på hverdage. Eftermiddag: På telefon før kl MB kontakter jer hurtigst. Sms frabedes. 1. KLASSE Klasselærer: Tabita Radoor Jensen (TJ). By: Asperup. Underviser i: Dansk, matematik, drama, kristendom, natek, fortælling, idræt, udeskole, tema-skema samt musik og bevægelse. Telefon: Træffetid: Helst via intra før kl Hvis det er meget vigtigt, opfordres forældrene til at sende en sms (oplys navn, barn og samtaleemne). Tabita kontakter jer hurtigst.

9 2. KLASSE Klasselærer: Kirsten Thuesen (KT) By: Middelfart Underviser i: Dansk, tysk, begynder-engelsk, fortælling, kristendom, drama-fællesskab og specialundervisningslærer. Telefon: Træffetid: Helst via intra før kl Indtal en besked på telefonsvareren eller send en sms (oplys navn, barn og samtaleemne). Kirsten kontakter jer hurtigst. 3. KLASSE Klasselærer: Stine (ST) By: Assens Underviser i: Dansk, fortælling, idræt, udeskole, billedkunst, drama-fællesskab, tema- skema, musik/bevægelse og 0. kl.s timer Telefon: Træffetid: Helst via intra før kl Hvis det er meget vigtigt, opfordres forældrene til at ringe eller indtale en besked på telefonsvareren. Der kan også sendes en sms (oplys navn, barn og samtaleemne). Stine kontakter jer hurtigst.

10 SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Vi prioriterer skole-hjem-samarbejdet højt. Forældrene inviteres til møde i Lillegruppen 2 gange på et skoleår. Hvis der er emner, I gerne vil drøfte eller have belyst, er I altid meget velkomne til at komme med ideer til mødernes indhold. Det er lærerne, der laver det endelige program til møderne. Det er dejligt og en stor hjælp, når I bakker møderne op med højt deltagerantal, hjemmebag og hjælp til oprydning bagefter. Hvert skoleår inviteres forældrene ligeledes til 2 samtaler på skolen. Barnet deltager ikke i samtalen. Samtalen tager udgangspunkt i barnets trivsel samt sociale og faglige udvikling, og har en varighed på ca. 15 min. Der nedskrives altid udviklingspunkter ved samtalens afslutning. Vi laver handleplaner på alle børnene med afsæt i disse udviklingspunkter. Vi har valgt, at de er et redskab for lærernes arbejde, de udleveres derfor ikke til forældrene. Det er meget vigtigt for os at orientere om, at I altid er velkommen til at kontakte os ud over disse fastlagte møder, hvis I har brug for en ekstra samtale omkring barnets skoleliv. Ligeledes tillader vi os også at invitere til en ekstra samtale, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt. Lærerne udsender månedsbrev (i løbet af weekenden). I hvert månedsbrev skrives, hvornår I kan forvente at få det næste månedsbrev. Månedsbrevet indeholder en kort beskrivelse af livet i klassen og praktiske informationer om den kommende undervisning. Vi forventer, at familierne læser månedsbrevene. På klassernes egne sider på intra er der også mulighed for, at forældrene kan skrive sammen, og skolens kontor kan udsende beskeder herfra. Børnene har en postmappe i tasken. Her lægges informationer i papirform. Datoer for forældremøder i Lillegruppen bliver lagt ud på forældreintra.

11

12 EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE Vi har et tæt samarbejde med PPR, Sundhedsplejersken og Familiehuset. Sundhedsplejersken Navn: Lone Holm. Tlf.: Sundhedsplejersken uddeler sedler, når hun tilbyder at tale med børnene og deres forældre. Pædagogisk psykologisk rådgivning Hvis vi i samråd med forældrene er blevet enige om, at et barn skal testes i forhold til dets faglige eller sociale udvikling, skriver vi en indstilling til PPR i Middelfart Kommune. Før indstillingen afleveres, skal forældrene skrive under på den. Hvis et barn skal tildeles støtte- eller specialundervisning, er det PPR, der på baggrund af indstillingen og tests, som de udfører, laver en anbefaling. Dette arbejde skal gøres før 1. februar. Denne dato skal indstillingen nemlig være hos S.U. styrelsen. Det er dem, der bevilger timer til de frie skoler. Vi får besked ved skoleårets afslutning, om barnet har fået tildelt timer til det kommende skoleår. Støttetimer betyder, at barnet har en ekstra voksen i lokalet, der kan støtte barnet i skolens hverdag. Specialundervisning modtager børn, der har specifikke eller generelle indlæringsvanskeligheder. Vi prioriterer tidlig indsats! Dvs. at vi tror på, at jo før, vi sætter ind med ekstra støtte eller specialundervisning, jo bedre. Vi modtager kvalificeret hjælp og vejledning fra PPR. Det er absolut ikke altid, at en henvendelse ender med indstilling til støtte- eller specialundervisning. Det kan også være, at PPR over en periode vejleder familie og lærere til glæde for barnets udvikling.

13 Familiehuset Middelfart Kommune har en afdeling, der hedder Familiehuset. Her kan familier, der har brug for et godt råd til familielivet, søge vejledning. Vi har gode erfaringer med, at familier benytter sig af Familiehusets åbne rådgivning, der er gratis. Tlf Vi gør opmærksom på, at vi ikke kan lave aftaler omkring et barn med PPR, Familiehuset eller Sundhedsplejersken uden, at familien er orienteret på forhånd. Vi har fuld forståelse for, at det kan være en udfordring at få at vide, at vi er bekymrede for barnets udvikling og derfor anbefaler, at vi retter henvendelse til et af de tre ovenstående steder. Vi understreger, at vi har pligt til at gøre det - til barnets bedste og har gode erfaringer med forløbene. KLASSERÅD Der vælges på det første forældremøde i august et klasseråd på min. 3 personer i hver klasse. Hvert klasseråd sender en person til Lillegruppens forældreråd. Det er meget forskelligt, hvad klasse-rådene arbejder med. Det kan være drøftelse af emner, der er aktuelle i deres klasse lige nu. De kan arrangere klassearrangementer og møder. Lillegruppens forældreråd står for at arrangere et årligt fælles arrangement for alle familier i Lillegruppen. Lærerne er meget villige til at deltage i arrangementer, hvis det overhovedet er muligt for dem. Vi opfordrer til, at rådene melder datoer for arrangementer ud så hurtigt som muligt. Lærerne vil meget gerne have direkte besked, og så opfordrer vi til, at datoerne skrives på intra. LEGEAFTALER Det er dejligt, at børnene laver legeaftaler på kryds og tværs af alder og køn. Vi opfordrer til, at barnet leger med mange forskellige børn, og at forældrene sørger for, at legeaftalerne er lavet, før skoledagen begynder.

14 UNDERVISNINGSMATERIALER OG BØGER Alle børn har deres egen sangbog, som følger dem gennem skoletiden. Bogen skal pakkes ind, og på ryggen skal barnets navn stå med tydelige bogstaver. Klasselæreren fortæller, hvor børnene skal opbevare sangbogen. Børnene får bøger ved skoleårets begyndelse og i løbet af året. Flere bøger er genbrugsbøger, de skal pakkes ind, så de kan holde i mange år. Barnets navn skal så på forsiden af bogen. De bøger, som børnene skal skrive i er engangsmateriale. Vi opfordrer til, at de bliver pakket ind, men de skal ikke, da de ikke genbruges. Bøger er dyre, så vi håber, at forældrene vil hjælpe barnet til at passe godt på dem og have dem med i skole hver dag. Vi gør os umage med at sige, hvilke bøger der skal i tasken, og hvilke bøger, der kan blive i barnets skuffe i klassen. Hensigten er, at børnene skal bære på færrest bøger i deres taske. I klassen har barnet også et ringbind med navn. I dette samles løse ark, som barnet skal beholde. Vi bestræber os på, at barnet ikke har løse ark i tasken. Når I tager den ugentlige taskeoprydning med barnet, er det derfor oplagt at spørge barnet: Er det ark, du må beholde, eller er det ark til mappen? Spørg læreren, hvis I er i tvivl. Hvert år før sommerferien sorteres mappen og ark, der viser barnets udvikling gemmes i mappen. Barnet får resten med hjem. SKOLETASKEN OG PENNALHUSET Det er vigtigt, at barnet hver dag har sin taske med. Tasken kan med fordel stå ved barnets plads før morgensang. I tasken skal være: Postmappen, dagens bøger og et pennalhus (med spidse blyanter, viskelæder, farveblyanter og lineal). Lad gerne spil og legeting blive hjemme eller lav helt klare aftaler med barnet om, hvornår barnet må bruge legetingene.

15 MOBILTELEFON OG ANDET ELEKTRONISK UDSTYR Skolen har bærbare computere, som børnene benytter i undervisningen. Mobiltelefoner må børnene bruge i skolen fra 4. klasse. De må gerne have den med i skole fra kl., men den skal blive i tasken og være slukket i skoletiden. Nogle elever kan lide at lytte til stille musik, når de arbejder. Derfor laves der aftaler med nogle børn om, at de må bruge f.eks. mobiltelefon eller i-pod i den forbindelse. LEKTIER Børnene har lektier for. Det er forskelligt fra klasse til klasse, hvad de har for og hvornår. Lærerne orienterer i månedsbrevene om, hvordan det oplyses, hvad børnene har for. INTRA ET RIGTIG GODT REDSKAB På skolens hjemmeside kan der med kode logges direkte på skolens forældreintra. Det er Leo, der er ansvarlig for intra, så alle spørgsmål bedes rettet til ham. Med få undtagelser foregår al skriftlig kommunikation via intra. Vi opfordrer til, at familierne jævnligt kigger på siden. Her kan læses om skolens værdigrundlag, skolebestyrelsens arbejde og meget mere. MUSIKSKOLEN Vi tilbyder undervisning i vores egen musikskole. Før sommerferien udkommer en folder med tilbud og tilmelding. Sidste skoledag er der deadline for tilmelding. Ved skoleårets begyndelse oplyses tider og undervisere. LILLEGRUPPENS LOKALER Vi benytter primært: SFT, 0., 1., 2. og 3. kl., Drama og Halvmånen.

16 FORÆLDREDELTAGELSE I UNDERVISNINGEN Vid jer altid velkomne i undervisningen på Fænøsund Friskole! I må gerne kigge ind, hvis I har tid. Vi opfordrer til, at man melder sin ankomst til den pågældende lærer. Derfor må I meget gerne på forhånd skrive til de enkelte lærere, at I kommer. Læreren har dermed mulighed for at tænke jer ind i undervisningen. Det er altid dejligt med ekstra hænder i klasselokalet. Flere gange i løbet af året, vil vi også efterlyse forældrehjælp i undervisningen. Der er til tider ting, som vi brændende gerne vil gennemføre, men som kun er muligt, hvis vi har hjælpende hænder. BØRN PÅ SCENEN Børnene optræder tit for hinanden i gruppen eller for hele skolen. Vi orienterer jer i månedsbrevene om, hvornår de er på. Hver 3. uge er det Lillegruppens lærere, der på skift står for morgensamlingen. Fredagen i disse uger inddrages børnene tit i programmet fra kl , hvor hele skolen er samlet til lang morgensamling. Følgende arrangementer vil børnene højst sandsynligt også optræde til: Spil danskdagen, Lillegruppens forestilling og Forårskoncerten. TRIVSEL Det er meget vigtigt, at barnet er glad for at komme i skole. Vi arbejder målrettet med barnets og klassens sociale udvikling i faget: Drama og fællesskab. Vi anvender følgende metoder: Drama, fortællekreds og massage. Til tider inddrages materialerne: Fri for mobberi og Trin for trin. I hverdagen værdsætter vi højt, at børnene tager del i fællesskabet f.eks. ved at lege med flere forskellige, hjælpe med praktiske opgaver og være med til at skabe et roligt undervisningsrum. Det er vigtigt, at I fortæller, hvis der sker ændringer i barnets liv, så vi kan være ekstra opmærksomme på barnet og dets reaktioner i sådanne perioder.

17 FRIKVARTERER Børnene har to frikvarterer sammen med de andre elever på skolen. Begge frikvarterer er udendørs, idet vi mener, at børnene har brug for frisk luft og plads til at bruge deres krop. Hvis vi vurderer, at de har brug for mere luft indlægges naturligvis flere pauser. LILLEGRUPPENS ÅRLIGE FORESTILLING I år laver Lillegruppen deres egen forestilling. Forældrene inviteres til forestillingen. LUS Hvis barnet får lus, skal I have taget kampen op mod lusene, før barnet kommer i skole. Vi vil gerne vide, hvis barnet har lus. Vi orienterer via en generel skrivelse, at der er lus på skolen ved sådan en henvendelse. SKOVFLÅTER Vi opfordrer til, at barnet jævnligt tjekkes for skovflåter særligt, når vi har været i udeskole. Vi har altid udstyr parat til at fjerne skovflåter på skolen eller udflugter, men vi tjekker ikke børnene ved hjemkomsten. MEDICIN Hvis barnet tager medicin eller bruger andre hjælpemidler i hverdagen, skal I blot orientere os om, hvad og hvordan, vi skal forholde os til det. KONTORETS ÅBNINGSTIDER Skolens leder er: Kirsten Bennedsen Thomsen, tlf Skolens sekretær er: Lene Madsen, tlf

18 DANSK OG MODERSMÅLSUNDERVISNING Sådan underviser vi i læsning Vi har et udviklingsorienteret syn på læsning. Vi tror på, at børnene med fordel kan undervises i mange forskellige læsestrategier. I 0. klasse bruger vi materialet: Hop om bord i lyd og ord. Her lærer børnene, at bogstavet har et navn, en lyd, et tegn og en bevægelse. Vi bruger konsekvent børnestavningsprincippet, hvilket vil sige, at børnene opfordres til at legeskrive og skrive de bogstaver, som de kan høre. Det er meget vigtigt, at familierne bakker dette princip op. Det er børnene, der bedst ved, hvordan et ord staves! De skal altså ikke have foræret, hvordan man staver til f.eks. mælk. Hvis de vil finde ud af det, skal de enten skrive de bogstaver, som de kan høre eller de må tænke sig rigtig godt om, hvor de kan finde ordet mælk skrevet. Måske på en karton i køleskabet. Barnet er hermed selv aktiv i læringsprocessen. Det er meget vigtigt, at barnet læser og bliver læst for hver dag. Gerne 10 min. dagligt. Disse minutter er minutter, der nytter. Vi har et lille skolebibliotek på skolen. Her kan børnene låne bøger. Når de låner, skrives de op i en bog. Vi opfordrer familierne til at hjælpe med at få bøgerne retur. Vi vil på det kraftigste opfordre til, at familierne tager på de mange dejlige biblioteker, som kommunen har, da udvalget af bøger dér er meget større end friskolens. Det er vigtigt, at børnene finder bøger, de er motiveret for at læse. Spørg endelig bibliotekarerne til råds, de er meget dygtige til at vejlede. En tommelfingerregel er, at barnet selv skal kunne læse 8 ud af 10 ord i en bog, hvis den skal passe til deres niveau og dermed være oplagt som træningsbog. Vi skelner mellem træningsbog og oplevelsesbog. En træningsbog kan barnet selv læse (8 ud af 10 ord). En oplevelsesbog kan de kigge i eller få læst højt. I danskundervisningen bruger vi fra klasse forskellige læsebogssystemer og undervisningsmaterialer. Vi bruger mere end ét system, da vi går ind for lærerstyret undervisning og ikke læsebogsstyret undervisning.

19 Skrivning Vi mener, at det er vigtigt, at børnene har en pæn håndskrift. Vi underviser i skrivning først i de trykte bogstaver, og siden hen i sammenhængende skrift. MATEMATIK Vi bruger materialet FORMAT. Det er baseret på værkstedsprincippet, som vi mener er meget vigtigt for børnene at lære. Børnene har opgavebøger, og de arbejder i værksteder passende til deres aktuelle niveau, når de har fået gennemgået nyt stof. Bogen er inddelt i temaer, og når et nyt tema begynder, sættes et brev på intra, hvor I kan læse, hvad der nu arbejdes med. I dette brev er der også opgaver, som er sjove og lærerige at lave hjemme. Vi opfordrer til, at disse lege laves. TEMA-SKEMA Onsdag og fredag har hele Lillegruppen tema-skema. O. klasse har tema-skema selv frem til 1. marts. Herefter har de tema-skema sammen med før-skolen. Her arbejdes ud fra overordnede temaer og ofte med afsæt i årets gang, da vi lægger stor vægt på at skabe helheder for børnene i undervisningen. I tema-skema undervises der primært tværfagligt i følgende fag: Fridræt, natur og teknik (natek), historie, kristendom, billedkunst, dansk, matematik, musik og drama. Endvidere dækkes det, som vi kalder de timeløsefag også i tema-skema. Det er: Færdselslære, sundheds- seksual- og familieundervisning samt uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. I skolens kalender og månedsbrevene kan familierne følge med i, hvad vi arbejder med i tema-skema. ENGELSK Der undervises i engelsk senest fra 3. kl.

20 EMNEUGER OG -DAGE På friskolen har vi flere emneuger på et skoleår. I nogle emneuger arbejder vi sammen med de to andre grupper mellem- og ældstegruppen. I andre arbejder vi i Lillegruppen, men med det samme emne, som de to andre grupper. I skoleåret skal vi have følgende emneuger: Uge 41: 2 emneugedage om sundhed og motionsløb. Uge 47: Skrivning og lay-out. Uge 6: Kunst i børnehøjde. Uge 13: Lillegruppen laver forestilling. Uge 18 og 19 (udvalgte dage): Grøn emneuge IDRÆT OG FRILUFTSLIV FRIDRÆT Børnene har ikke idræt på skemaet. Undervisningen dækkes i tema-skema, når vi har fri-dræt. Størstedelen af idrætstimerne foregår udendørs. I idræt arbejdes med de grundmotoriske forudsætninger. Vi lægger derfor i Lillegruppen vægt på, at børnene har en velstimuleret labyrint-, føle- og kinæsthesisans og tager afsæt i leg for netop at skabe fundamentet til læring. Vi orienterer i god tid i, når børnene skal medbringe idrætstøj. Når børnene har fridræt udendørs, skal de ikke i bad bagefter, da vi ikke har badefaciliteter på skolen. Når vi har idræt i haller, forventer vi, at alle medbringer håndklæde og går i bad. Vi synes, det er en god vane, at gå i bad, når man har lavet idræt indendørs i en hal. MUSIK Børnene synger flere gange dagligt. Vi lægger stor vægt på, at børnene lærer mange forskellige sange nye som gamle. I Lillegruppen hænger musik og motorik sammen. Kroppen skal mærke, bevæges og lytte til rytme og puls for på sigt at kunne holde en takt og bevæge sig rytmisk Vi mener, at dette er grundlaget for på mellemtrinnet at lære at spille på et udvalgt instrument og indgå i et band. Børnene har musik på skemaet. Faget inddrages ligeledes tværfagligt i mange fag flere gange årligt.

21 BILLEDKUNST Der undervises i faget på alle klassetrin. Faget inddrages ligeledes tværfagligt i mange fag flere gange årligt. STØTTETIMER OG SPECIALUNDERVISNING De børn, der har fået tildelt støttetimer og specialundervisning, vil kort tid efter skoleårets begyndelse for at vide, hvordan lærerne har vedtaget at tilrettelægge støtten og undervisningen. Det er meget individuelt, hvordan vi underviser. Vi underviser ofte i specialundervisning fra kl Da det er vores erfaring, at barnet er meget motiveret og klar til at modtage undervisning i dette tidsrum. Idet undervisning er før skoledagens fælles start, er barnet med til så meget som overhovedet muligt i fællesskabet. Den ansvarlige specialundervisningslærer kontakter familien og fortæller, hvordan vi anbefaler, at undervisningen eller støtten tilrettelægges, og hvad og hvordan barnet skal arbejde hjemme. FORTÆLLING Vi holder af at inddrage fortælling i undervisningen og mener, at børnene skal have så mange fantasifulde oplevelser som muligt. Børnene har fortælling hver dag fra mandag til torsdag efter morgensamlingen. Vi prioriterer højt, at der er en rød tråd fra morgenens fortælling til undervisningen. Lillegruppens lærere fortæller en dag i hver uge. Hver lærer fortæller hver deres fortælling. En af lærerne fortæller altid om årets gang og traditioner, da vi bygger megen undervisning op netop omkring dette. Det er altså ikke én fortløbende fortælling, børnene lytter til. Vi oplever, at børnene har meget nemt ved at følge med i alle disse fortællinger.

22 TEAMSAMARBEJDE Alle lærere i Lillegruppen arbejder tæt sammen. Vi har møder hver uge, og vi giver hinanden sparring i hverdagen. Det er vigtigt for os, at vi kender alle børnene i Lillegruppen, selvom vi ikke er klasselærere for dem. Vi har et mål kære forældre! Det er at lave en fantastisk skoledag for netop jeres børn. Det er vigtigt for os, at vi har en konstruktiv dialog omkring barnets hverdag i skole. Kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål, undren eller en god fortælling. Med ønsket om et rigtig godt skoleår Med venlig hilsen Henrik, Maj-Britt, Kirsten, Stine og Tabita

23

24 Teglgårdsparken 38, 5500 Middelfart Tlf

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Sang: Våren er i luften. Det er blevet forår Det er forår i Danmark, og nyt spirer

Læs mere

2side. side. side. Det første skoleår. 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv. Trafikpolitik på skolerne viser vej

2side. side. side. Det første skoleår. 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv. Trafikpolitik på skolerne viser vej 2side Det første skoleår side 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv 10 Trafikpolitik på skolerne viser vej side Skolestart 2010 Det første s k oleår Afdelingslederne for indskolingen

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO 1 Håndbog til nye forældre: Indledning Forventninger til jer som forældre Dagligdagen på Guldbæk friskole Praktiske informationer for Guldbæk Friskole Praktiske

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Va l l ø B ø r n e h u s

Va l l ø B ø r n e h u s Va l l ø B ø r n e h u s Velkommen Med denne folder vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Vallø Børnehus. Når jeres barn starter i institution, er der meget at forholde sig til, og der er mange

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Velkommen til børnehaveklassen!

Velkommen til børnehaveklassen! Velkommen til børnehaveklassen! Mandag den 18. august 2014 starter den nye 0. klasse på Kildeskolen. Overgangen fra børnehave til skole, kaldet indskolingen, er en spændende tid, hvor barnet oplever et

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Kære forældre...3 Jeksendalskolens elever...3 Elever på skolen...4 Personalegruppen...4 Skolens fysiske rammer...4 Skolens fysiske miljø...5 Jeksendalskolen fælles og gruppeopdeling...6

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen Nu er det snart sommerferie Når eleverne fra 0.-8.klasse samt førskoleklasserne på fredag kl. 11.30 i Teatersalen slutter skoleåret med at synge Ferie, ferie,

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere