FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012"

Transkript

1 FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN udgave februar 2012

2 SKOLENS FORMÅL Fænøsund Friskole hviler på det grundtvigske livssyn og Kolds skoletanker. Skolen tager udgangspunkt i den danske kulturarv, hvor fortælling og sang vægtes højt. Skolen skal i hele sit virke afspejle værdierne: Kreativitet, refleksion, ansvarlighed, fællesskab og tillid. Skolen tilbyder musik med høje krav til fagligheden, ligesom der skal være vide muligheder for kunstnerisk, kreativ og kropslig udfoldelse. Eleverne skal have solide grundkundskaber samt en naturlig indføring i de grønne tanker omkring økologi og ressourcer.

3 EN GOD START PÅ DAGEN Er barnet tilmeldt morgen-sft (Frihjulet) er barnet velkommen fra kl Skolen åbner kl Vi opfordrer til, at barnet - gerne sammen med en voksen - gør følgende: Afleverer tøj i garderoben og sørger for, at der er orden. Barnet tager indesko på. Afleverer madpakkerne i køleskabet. Søger ind til bordet i SFT en og siger godmorgen til en voksen. Hvis barnet går i SFT, noteres det i skemaet på pulten, om barnet kommer (sæt /) eller holder fri den pågældende dag (sæt F). 0. og 1. klasse spørges også på klassen skal selv skrive sig på listen før morgensamlingen. Der bruges ikke tid på dette i klassen. Barnet må lege roligt i SFT en, egen klasse eller Halvmånen. Hvis der er særlige oplysninger om barnet, som den voksne vil give, kan dette naturligvis gives til en af indskolingslærerne ved morgenbordet. Det kan være, at læreren opfordrer til, at beskeden skrives i klassens bog, der ligger synligt i klassen. Sæt jer gerne og nyd en morgenstund ved SFTbordet morgenens samlingssted. Klokken ringer kl kl. samles i klassen og tager deres sangbog med til morgensamling. 1., 2. og 3. kl. finder deres sangbog og går direkte ud til morgensamlingen, hvor alle har faste pladser.

4 SKOLEDAGENS OPBYGNING Fra morgensamling til sidste time : Hvis der er børn, der har brug for hjælp til at sige farvel, hjælper vi gerne i dette tidsrum. Der er mulighed for at give lærerne praktiske beskeder Morgensamlingen. Hele skolen samles i Halvmånen. Vi værdsætter højt, at alle er med til morgensamlingen fra kl. 8.15, da det er dagens første undervisningslektion! Forældre bedes sidde ved deres barn på barnets plads på gulvet : Efter morgensamlingen går børnene direkte til fortælling i Dramalokalet. Her har alle børn faste pladser. Forældrene er velkomne. Det er vigtigt, at man bliver i hele fortælle timen, så fortælle-stunden ikke afbrydes : Time. Timen slutter med, at børnene tager deres 10-pause-forfriskning (f.eks. frugt) og går til frikvarter : Udendørs frikvarter ca.11.45: Time. Timen slutter med, at børnene nyder deres 12 er-mad og evt. mælk : Udendørs frikvarter. 0. klasse begynder SFT-tiden med at lege ude : Time : Time. Børnene går direkte i SFT eller tager hjem. Det er en stor hjælp, hvis børnene ved præcist, hvad de skal, når de har fri.

5 SYGEMELDING OG FRITAGELSE FRA UNDERVISNING Ring mellem kl og 8.10 til skolen på tlf og fortæl, hvis barnet er sygt. Hvis et barn er syg i flere dage, så skal man ringe hver dag. Ca. kl kontaktes familien, hvis barnet ikke er i skole, og vi ikke har fået en henvendelse. Det er meget tidskrævende for en lærer at skulle forlade sin klasse for at ringe, så husk at give besked i det omtalte tidsrum. Hvis barnet skal have fri fra en til to dage, orienteres klasselæreren gerne via intra. Hvis barnet skal have fri fra tre til flere dage, kontaktes skolens ledelse gerne via intra. ÅBNINGSTIDER I SFT EN Morgen-SFT: Hver dag fra kl Mandag til torsdag: kl Fredag: kl FØDSELSDAG Vi hejser flaget, når der er et barn, der har fødselsdag. Til morgensang ønskes barnet tillykke, og vi synger en fødselsdagssang for barnet. Det er forskelligt, hvordan barnet fejres i klassen. Barnet må gerne have noget med, der kan deles ud til alle i klassen. F.eks. et stykke frugt eller kage. Vi opfordrer til, at de ting, der deles ud, er nemme for børnene at nyde. F.eks. tager det næsten en time for et lillegruppebarn at nyde en slikkepind. Vi understreger, at det er ganske frivilligt, om man vil dele noget ud. Børnene nyder at blive inviteret til fødselsdag hos hinanden. Børnene er velkomne til at dele invitationer ud i skoletiden. Det er op til familien, hvem der skal inviteres, blot vil vi opfordre til, at man inviterer hele grupper. F.eks. hele klassen/gruppen, alle pigerne i klassen/gruppen, alle drengene i klassen/gruppen osv. Til fødselsdag giver børnene hinanden en lille gave. Pris: ca. 30 kr.

6 MORGEN-LÆRERE Hver morgen omkring SFT-bordet vil der oftest være lærere til stede. Pga. morgentimer fra kl og forskellige mødetider er det ikke muligt, at vi kan være der alle sammen. MÅNEDSBREVE Ca. en gang i måneden udsender klasselæreren et brev. Brevene handler om klassens sociale liv, fokusområder og undervisning. Brevene udsendes på intra. (Se afsnittet: Intra et rigtig godt redskab) BEKLÆDNING OG INDESKO Det er vigtigt, at barnet altid har tøj med, så det kan lege og modtage undervisning udendørs. Tøjet skal være i garderoben (gerne med navn). Børnene skal skifte til indesko i vinterperioden. Derfor beder vi alle børn have indesko med navn stående i garderoben. Vi skriver i månedsbrevet, når barnet skal i udeskole. UDESKOLE Ofte er børnene i udeskole. Vi orienterer om dette i månedsbrevet. Barnet skal medbringe følgende, når det er i udeskole: Beklædning, så barnet kan holde sig tør og varm, gerne lag på lag. (Sommer: Solcreme og hat). Fodtøj, der sidder fast på foden - altså ingen ballarinasko. En madpakke og drikkelse, der er nem at nyde og rydde op efter. En rygsæk gerne med brede remme, så barnet kan holde ud at gå med rygsækken i længere tid. Barnet skal have hænderne fri, når det går. Check DMI om morgenen, inden barnet skal i udeskole.

7 GLEMT TØJ Lægges i kassen opsat i garderoben mellem Halvmånen og SFT en. MORGENMAD, MADPAKKER OG MÆLK Det er lækkert at åbne en sund madpakke med mange farver hver dag. Vi nyder at spise sammen med børnene, og de er meget nemmere at undervise, når de flere gange i løbet af skoledagen spiser mad. Vi forventer, at alle børn har spist morgenmad, når de kommer i skole og medbringer madpakker. De skal have tre madpakker med. Den ene spiser de ca. kl Den anden ca. kl Den 3. i SFT-tiden, når eftermiddagsmaden nydes. Madpakkerne placeres i køleskab. 0. klasse benytter køleskabet i klassen kl. benytter det yderste køleskab i SFT en. Vi gør opmærksom på, at barnet ikke kan få varmet sin mad, og det er en stor hjælp, hvis barnet selv medbringer bestik, hvis det skal bruge det. Familierne kan bestille skolemælk direkte på nettet. Lærerne har intet med disse bestillinger at gøre. Spørgsmål til skolemælk besvares af skolesekretæren. MØDETIDER 0. kl.: Kl Dagen slutter med madpakkespisning og udendørs frikvarter kl.: Kl se skema (forskellige tider). SKOLENS KALENDER På forældreintra kan skolens årskalender ses. Den opdateres løbende. SKEMA Ved skoleårets begyndelse udleveres et skema. Fagene ændres i løbet af skoleåret, men dagens start og sluttider ændres ikke med undtagelse af emneuger, her kan skoledagen blive forlænget. Vi orienterer om dette i månedsbrevene.

8 LILLEGRUPPENS PRIMÆRE LÆRERE I SKOLEÅRET FØR-SKOLEN Klasselærer: Henrik Chrestensen (HC) By: Middelfart. Underviser i: Ansat i SFT og har ansvaret for førskolebørnene. Telefon: Træffetid: Helst via intra før kl Hvis det er meget vigtigt, opfordres forældrene til at ringe eller indtale en besked på telefonsvareren. Der kan også sendes en sms (oplys navn, barn og samtaleemne). Henrik kontakter jer hurtigst. 0. KLASSE Klasselærer: Maj-Britt Bruun (MB) By: Ejby Underviser i: Matematik, specialundervisning, støttetimer, tema-skema og 0. klasse-timer. Telefon: Træffetid: Morgen: Helst via intra før kl på hverdage. Eftermiddag: På telefon før kl MB kontakter jer hurtigst. Sms frabedes. 1. KLASSE Klasselærer: Tabita Radoor Jensen (TJ). By: Asperup. Underviser i: Dansk, matematik, drama, kristendom, natek, fortælling, idræt, udeskole, tema-skema samt musik og bevægelse. Telefon: Træffetid: Helst via intra før kl Hvis det er meget vigtigt, opfordres forældrene til at sende en sms (oplys navn, barn og samtaleemne). Tabita kontakter jer hurtigst.

9 2. KLASSE Klasselærer: Kirsten Thuesen (KT) By: Middelfart Underviser i: Dansk, tysk, begynder-engelsk, fortælling, kristendom, drama-fællesskab og specialundervisningslærer. Telefon: Træffetid: Helst via intra før kl Indtal en besked på telefonsvareren eller send en sms (oplys navn, barn og samtaleemne). Kirsten kontakter jer hurtigst. 3. KLASSE Klasselærer: Stine (ST) By: Assens Underviser i: Dansk, fortælling, idræt, udeskole, billedkunst, drama-fællesskab, tema- skema, musik/bevægelse og 0. kl.s timer Telefon: Træffetid: Helst via intra før kl Hvis det er meget vigtigt, opfordres forældrene til at ringe eller indtale en besked på telefonsvareren. Der kan også sendes en sms (oplys navn, barn og samtaleemne). Stine kontakter jer hurtigst.

10 SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Vi prioriterer skole-hjem-samarbejdet højt. Forældrene inviteres til møde i Lillegruppen 2 gange på et skoleår. Hvis der er emner, I gerne vil drøfte eller have belyst, er I altid meget velkomne til at komme med ideer til mødernes indhold. Det er lærerne, der laver det endelige program til møderne. Det er dejligt og en stor hjælp, når I bakker møderne op med højt deltagerantal, hjemmebag og hjælp til oprydning bagefter. Hvert skoleår inviteres forældrene ligeledes til 2 samtaler på skolen. Barnet deltager ikke i samtalen. Samtalen tager udgangspunkt i barnets trivsel samt sociale og faglige udvikling, og har en varighed på ca. 15 min. Der nedskrives altid udviklingspunkter ved samtalens afslutning. Vi laver handleplaner på alle børnene med afsæt i disse udviklingspunkter. Vi har valgt, at de er et redskab for lærernes arbejde, de udleveres derfor ikke til forældrene. Det er meget vigtigt for os at orientere om, at I altid er velkommen til at kontakte os ud over disse fastlagte møder, hvis I har brug for en ekstra samtale omkring barnets skoleliv. Ligeledes tillader vi os også at invitere til en ekstra samtale, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt. Lærerne udsender månedsbrev (i løbet af weekenden). I hvert månedsbrev skrives, hvornår I kan forvente at få det næste månedsbrev. Månedsbrevet indeholder en kort beskrivelse af livet i klassen og praktiske informationer om den kommende undervisning. Vi forventer, at familierne læser månedsbrevene. På klassernes egne sider på intra er der også mulighed for, at forældrene kan skrive sammen, og skolens kontor kan udsende beskeder herfra. Børnene har en postmappe i tasken. Her lægges informationer i papirform. Datoer for forældremøder i Lillegruppen bliver lagt ud på forældreintra.

11

12 EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE Vi har et tæt samarbejde med PPR, Sundhedsplejersken og Familiehuset. Sundhedsplejersken Navn: Lone Holm. Tlf.: Sundhedsplejersken uddeler sedler, når hun tilbyder at tale med børnene og deres forældre. Pædagogisk psykologisk rådgivning Hvis vi i samråd med forældrene er blevet enige om, at et barn skal testes i forhold til dets faglige eller sociale udvikling, skriver vi en indstilling til PPR i Middelfart Kommune. Før indstillingen afleveres, skal forældrene skrive under på den. Hvis et barn skal tildeles støtte- eller specialundervisning, er det PPR, der på baggrund af indstillingen og tests, som de udfører, laver en anbefaling. Dette arbejde skal gøres før 1. februar. Denne dato skal indstillingen nemlig være hos S.U. styrelsen. Det er dem, der bevilger timer til de frie skoler. Vi får besked ved skoleårets afslutning, om barnet har fået tildelt timer til det kommende skoleår. Støttetimer betyder, at barnet har en ekstra voksen i lokalet, der kan støtte barnet i skolens hverdag. Specialundervisning modtager børn, der har specifikke eller generelle indlæringsvanskeligheder. Vi prioriterer tidlig indsats! Dvs. at vi tror på, at jo før, vi sætter ind med ekstra støtte eller specialundervisning, jo bedre. Vi modtager kvalificeret hjælp og vejledning fra PPR. Det er absolut ikke altid, at en henvendelse ender med indstilling til støtte- eller specialundervisning. Det kan også være, at PPR over en periode vejleder familie og lærere til glæde for barnets udvikling.

13 Familiehuset Middelfart Kommune har en afdeling, der hedder Familiehuset. Her kan familier, der har brug for et godt råd til familielivet, søge vejledning. Vi har gode erfaringer med, at familier benytter sig af Familiehusets åbne rådgivning, der er gratis. Tlf Vi gør opmærksom på, at vi ikke kan lave aftaler omkring et barn med PPR, Familiehuset eller Sundhedsplejersken uden, at familien er orienteret på forhånd. Vi har fuld forståelse for, at det kan være en udfordring at få at vide, at vi er bekymrede for barnets udvikling og derfor anbefaler, at vi retter henvendelse til et af de tre ovenstående steder. Vi understreger, at vi har pligt til at gøre det - til barnets bedste og har gode erfaringer med forløbene. KLASSERÅD Der vælges på det første forældremøde i august et klasseråd på min. 3 personer i hver klasse. Hvert klasseråd sender en person til Lillegruppens forældreråd. Det er meget forskelligt, hvad klasse-rådene arbejder med. Det kan være drøftelse af emner, der er aktuelle i deres klasse lige nu. De kan arrangere klassearrangementer og møder. Lillegruppens forældreråd står for at arrangere et årligt fælles arrangement for alle familier i Lillegruppen. Lærerne er meget villige til at deltage i arrangementer, hvis det overhovedet er muligt for dem. Vi opfordrer til, at rådene melder datoer for arrangementer ud så hurtigt som muligt. Lærerne vil meget gerne have direkte besked, og så opfordrer vi til, at datoerne skrives på intra. LEGEAFTALER Det er dejligt, at børnene laver legeaftaler på kryds og tværs af alder og køn. Vi opfordrer til, at barnet leger med mange forskellige børn, og at forældrene sørger for, at legeaftalerne er lavet, før skoledagen begynder.

14 UNDERVISNINGSMATERIALER OG BØGER Alle børn har deres egen sangbog, som følger dem gennem skoletiden. Bogen skal pakkes ind, og på ryggen skal barnets navn stå med tydelige bogstaver. Klasselæreren fortæller, hvor børnene skal opbevare sangbogen. Børnene får bøger ved skoleårets begyndelse og i løbet af året. Flere bøger er genbrugsbøger, de skal pakkes ind, så de kan holde i mange år. Barnets navn skal så på forsiden af bogen. De bøger, som børnene skal skrive i er engangsmateriale. Vi opfordrer til, at de bliver pakket ind, men de skal ikke, da de ikke genbruges. Bøger er dyre, så vi håber, at forældrene vil hjælpe barnet til at passe godt på dem og have dem med i skole hver dag. Vi gør os umage med at sige, hvilke bøger der skal i tasken, og hvilke bøger, der kan blive i barnets skuffe i klassen. Hensigten er, at børnene skal bære på færrest bøger i deres taske. I klassen har barnet også et ringbind med navn. I dette samles løse ark, som barnet skal beholde. Vi bestræber os på, at barnet ikke har løse ark i tasken. Når I tager den ugentlige taskeoprydning med barnet, er det derfor oplagt at spørge barnet: Er det ark, du må beholde, eller er det ark til mappen? Spørg læreren, hvis I er i tvivl. Hvert år før sommerferien sorteres mappen og ark, der viser barnets udvikling gemmes i mappen. Barnet får resten med hjem. SKOLETASKEN OG PENNALHUSET Det er vigtigt, at barnet hver dag har sin taske med. Tasken kan med fordel stå ved barnets plads før morgensang. I tasken skal være: Postmappen, dagens bøger og et pennalhus (med spidse blyanter, viskelæder, farveblyanter og lineal). Lad gerne spil og legeting blive hjemme eller lav helt klare aftaler med barnet om, hvornår barnet må bruge legetingene.

15 MOBILTELEFON OG ANDET ELEKTRONISK UDSTYR Skolen har bærbare computere, som børnene benytter i undervisningen. Mobiltelefoner må børnene bruge i skolen fra 4. klasse. De må gerne have den med i skole fra kl., men den skal blive i tasken og være slukket i skoletiden. Nogle elever kan lide at lytte til stille musik, når de arbejder. Derfor laves der aftaler med nogle børn om, at de må bruge f.eks. mobiltelefon eller i-pod i den forbindelse. LEKTIER Børnene har lektier for. Det er forskelligt fra klasse til klasse, hvad de har for og hvornår. Lærerne orienterer i månedsbrevene om, hvordan det oplyses, hvad børnene har for. INTRA ET RIGTIG GODT REDSKAB På skolens hjemmeside kan der med kode logges direkte på skolens forældreintra. Det er Leo, der er ansvarlig for intra, så alle spørgsmål bedes rettet til ham. Med få undtagelser foregår al skriftlig kommunikation via intra. Vi opfordrer til, at familierne jævnligt kigger på siden. Her kan læses om skolens værdigrundlag, skolebestyrelsens arbejde og meget mere. MUSIKSKOLEN Vi tilbyder undervisning i vores egen musikskole. Før sommerferien udkommer en folder med tilbud og tilmelding. Sidste skoledag er der deadline for tilmelding. Ved skoleårets begyndelse oplyses tider og undervisere. LILLEGRUPPENS LOKALER Vi benytter primært: SFT, 0., 1., 2. og 3. kl., Drama og Halvmånen.

16 FORÆLDREDELTAGELSE I UNDERVISNINGEN Vid jer altid velkomne i undervisningen på Fænøsund Friskole! I må gerne kigge ind, hvis I har tid. Vi opfordrer til, at man melder sin ankomst til den pågældende lærer. Derfor må I meget gerne på forhånd skrive til de enkelte lærere, at I kommer. Læreren har dermed mulighed for at tænke jer ind i undervisningen. Det er altid dejligt med ekstra hænder i klasselokalet. Flere gange i løbet af året, vil vi også efterlyse forældrehjælp i undervisningen. Der er til tider ting, som vi brændende gerne vil gennemføre, men som kun er muligt, hvis vi har hjælpende hænder. BØRN PÅ SCENEN Børnene optræder tit for hinanden i gruppen eller for hele skolen. Vi orienterer jer i månedsbrevene om, hvornår de er på. Hver 3. uge er det Lillegruppens lærere, der på skift står for morgensamlingen. Fredagen i disse uger inddrages børnene tit i programmet fra kl , hvor hele skolen er samlet til lang morgensamling. Følgende arrangementer vil børnene højst sandsynligt også optræde til: Spil danskdagen, Lillegruppens forestilling og Forårskoncerten. TRIVSEL Det er meget vigtigt, at barnet er glad for at komme i skole. Vi arbejder målrettet med barnets og klassens sociale udvikling i faget: Drama og fællesskab. Vi anvender følgende metoder: Drama, fortællekreds og massage. Til tider inddrages materialerne: Fri for mobberi og Trin for trin. I hverdagen værdsætter vi højt, at børnene tager del i fællesskabet f.eks. ved at lege med flere forskellige, hjælpe med praktiske opgaver og være med til at skabe et roligt undervisningsrum. Det er vigtigt, at I fortæller, hvis der sker ændringer i barnets liv, så vi kan være ekstra opmærksomme på barnet og dets reaktioner i sådanne perioder.

17 FRIKVARTERER Børnene har to frikvarterer sammen med de andre elever på skolen. Begge frikvarterer er udendørs, idet vi mener, at børnene har brug for frisk luft og plads til at bruge deres krop. Hvis vi vurderer, at de har brug for mere luft indlægges naturligvis flere pauser. LILLEGRUPPENS ÅRLIGE FORESTILLING I år laver Lillegruppen deres egen forestilling. Forældrene inviteres til forestillingen. LUS Hvis barnet får lus, skal I have taget kampen op mod lusene, før barnet kommer i skole. Vi vil gerne vide, hvis barnet har lus. Vi orienterer via en generel skrivelse, at der er lus på skolen ved sådan en henvendelse. SKOVFLÅTER Vi opfordrer til, at barnet jævnligt tjekkes for skovflåter særligt, når vi har været i udeskole. Vi har altid udstyr parat til at fjerne skovflåter på skolen eller udflugter, men vi tjekker ikke børnene ved hjemkomsten. MEDICIN Hvis barnet tager medicin eller bruger andre hjælpemidler i hverdagen, skal I blot orientere os om, hvad og hvordan, vi skal forholde os til det. KONTORETS ÅBNINGSTIDER Skolens leder er: Kirsten Bennedsen Thomsen, tlf Skolens sekretær er: Lene Madsen, tlf

18 DANSK OG MODERSMÅLSUNDERVISNING Sådan underviser vi i læsning Vi har et udviklingsorienteret syn på læsning. Vi tror på, at børnene med fordel kan undervises i mange forskellige læsestrategier. I 0. klasse bruger vi materialet: Hop om bord i lyd og ord. Her lærer børnene, at bogstavet har et navn, en lyd, et tegn og en bevægelse. Vi bruger konsekvent børnestavningsprincippet, hvilket vil sige, at børnene opfordres til at legeskrive og skrive de bogstaver, som de kan høre. Det er meget vigtigt, at familierne bakker dette princip op. Det er børnene, der bedst ved, hvordan et ord staves! De skal altså ikke have foræret, hvordan man staver til f.eks. mælk. Hvis de vil finde ud af det, skal de enten skrive de bogstaver, som de kan høre eller de må tænke sig rigtig godt om, hvor de kan finde ordet mælk skrevet. Måske på en karton i køleskabet. Barnet er hermed selv aktiv i læringsprocessen. Det er meget vigtigt, at barnet læser og bliver læst for hver dag. Gerne 10 min. dagligt. Disse minutter er minutter, der nytter. Vi har et lille skolebibliotek på skolen. Her kan børnene låne bøger. Når de låner, skrives de op i en bog. Vi opfordrer familierne til at hjælpe med at få bøgerne retur. Vi vil på det kraftigste opfordre til, at familierne tager på de mange dejlige biblioteker, som kommunen har, da udvalget af bøger dér er meget større end friskolens. Det er vigtigt, at børnene finder bøger, de er motiveret for at læse. Spørg endelig bibliotekarerne til råds, de er meget dygtige til at vejlede. En tommelfingerregel er, at barnet selv skal kunne læse 8 ud af 10 ord i en bog, hvis den skal passe til deres niveau og dermed være oplagt som træningsbog. Vi skelner mellem træningsbog og oplevelsesbog. En træningsbog kan barnet selv læse (8 ud af 10 ord). En oplevelsesbog kan de kigge i eller få læst højt. I danskundervisningen bruger vi fra klasse forskellige læsebogssystemer og undervisningsmaterialer. Vi bruger mere end ét system, da vi går ind for lærerstyret undervisning og ikke læsebogsstyret undervisning.

19 Skrivning Vi mener, at det er vigtigt, at børnene har en pæn håndskrift. Vi underviser i skrivning først i de trykte bogstaver, og siden hen i sammenhængende skrift. MATEMATIK Vi bruger materialet FORMAT. Det er baseret på værkstedsprincippet, som vi mener er meget vigtigt for børnene at lære. Børnene har opgavebøger, og de arbejder i værksteder passende til deres aktuelle niveau, når de har fået gennemgået nyt stof. Bogen er inddelt i temaer, og når et nyt tema begynder, sættes et brev på intra, hvor I kan læse, hvad der nu arbejdes med. I dette brev er der også opgaver, som er sjove og lærerige at lave hjemme. Vi opfordrer til, at disse lege laves. TEMA-SKEMA Onsdag og fredag har hele Lillegruppen tema-skema. O. klasse har tema-skema selv frem til 1. marts. Herefter har de tema-skema sammen med før-skolen. Her arbejdes ud fra overordnede temaer og ofte med afsæt i årets gang, da vi lægger stor vægt på at skabe helheder for børnene i undervisningen. I tema-skema undervises der primært tværfagligt i følgende fag: Fridræt, natur og teknik (natek), historie, kristendom, billedkunst, dansk, matematik, musik og drama. Endvidere dækkes det, som vi kalder de timeløsefag også i tema-skema. Det er: Færdselslære, sundheds- seksual- og familieundervisning samt uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. I skolens kalender og månedsbrevene kan familierne følge med i, hvad vi arbejder med i tema-skema. ENGELSK Der undervises i engelsk senest fra 3. kl.

20 EMNEUGER OG -DAGE På friskolen har vi flere emneuger på et skoleår. I nogle emneuger arbejder vi sammen med de to andre grupper mellem- og ældstegruppen. I andre arbejder vi i Lillegruppen, men med det samme emne, som de to andre grupper. I skoleåret skal vi have følgende emneuger: Uge 41: 2 emneugedage om sundhed og motionsløb. Uge 47: Skrivning og lay-out. Uge 6: Kunst i børnehøjde. Uge 13: Lillegruppen laver forestilling. Uge 18 og 19 (udvalgte dage): Grøn emneuge IDRÆT OG FRILUFTSLIV FRIDRÆT Børnene har ikke idræt på skemaet. Undervisningen dækkes i tema-skema, når vi har fri-dræt. Størstedelen af idrætstimerne foregår udendørs. I idræt arbejdes med de grundmotoriske forudsætninger. Vi lægger derfor i Lillegruppen vægt på, at børnene har en velstimuleret labyrint-, føle- og kinæsthesisans og tager afsæt i leg for netop at skabe fundamentet til læring. Vi orienterer i god tid i, når børnene skal medbringe idrætstøj. Når børnene har fridræt udendørs, skal de ikke i bad bagefter, da vi ikke har badefaciliteter på skolen. Når vi har idræt i haller, forventer vi, at alle medbringer håndklæde og går i bad. Vi synes, det er en god vane, at gå i bad, når man har lavet idræt indendørs i en hal. MUSIK Børnene synger flere gange dagligt. Vi lægger stor vægt på, at børnene lærer mange forskellige sange nye som gamle. I Lillegruppen hænger musik og motorik sammen. Kroppen skal mærke, bevæges og lytte til rytme og puls for på sigt at kunne holde en takt og bevæge sig rytmisk Vi mener, at dette er grundlaget for på mellemtrinnet at lære at spille på et udvalgt instrument og indgå i et band. Børnene har musik på skemaet. Faget inddrages ligeledes tværfagligt i mange fag flere gange årligt.

21 BILLEDKUNST Der undervises i faget på alle klassetrin. Faget inddrages ligeledes tværfagligt i mange fag flere gange årligt. STØTTETIMER OG SPECIALUNDERVISNING De børn, der har fået tildelt støttetimer og specialundervisning, vil kort tid efter skoleårets begyndelse for at vide, hvordan lærerne har vedtaget at tilrettelægge støtten og undervisningen. Det er meget individuelt, hvordan vi underviser. Vi underviser ofte i specialundervisning fra kl Da det er vores erfaring, at barnet er meget motiveret og klar til at modtage undervisning i dette tidsrum. Idet undervisning er før skoledagens fælles start, er barnet med til så meget som overhovedet muligt i fællesskabet. Den ansvarlige specialundervisningslærer kontakter familien og fortæller, hvordan vi anbefaler, at undervisningen eller støtten tilrettelægges, og hvad og hvordan barnet skal arbejde hjemme. FORTÆLLING Vi holder af at inddrage fortælling i undervisningen og mener, at børnene skal have så mange fantasifulde oplevelser som muligt. Børnene har fortælling hver dag fra mandag til torsdag efter morgensamlingen. Vi prioriterer højt, at der er en rød tråd fra morgenens fortælling til undervisningen. Lillegruppens lærere fortæller en dag i hver uge. Hver lærer fortæller hver deres fortælling. En af lærerne fortæller altid om årets gang og traditioner, da vi bygger megen undervisning op netop omkring dette. Det er altså ikke én fortløbende fortælling, børnene lytter til. Vi oplever, at børnene har meget nemt ved at følge med i alle disse fortællinger.

22 TEAMSAMARBEJDE Alle lærere i Lillegruppen arbejder tæt sammen. Vi har møder hver uge, og vi giver hinanden sparring i hverdagen. Det er vigtigt for os, at vi kender alle børnene i Lillegruppen, selvom vi ikke er klasselærere for dem. Vi har et mål kære forældre! Det er at lave en fantastisk skoledag for netop jeres børn. Det er vigtigt for os, at vi har en konstruktiv dialog omkring barnets hverdag i skole. Kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål, undren eller en god fortælling. Med ønsket om et rigtig godt skoleår Med venlig hilsen Henrik, Maj-Britt, Kirsten, Stine og Tabita

23

24 Teglgårdsparken 38, 5500 Middelfart Tlf

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen I dette nummer vil du kunne læse om: Et halloween indlæg fra skolens store græskarmand om efterår og kommunevalg Velkommen til Nyt Nuntius. Velkommen til et nyt layout og en ny måde at præsentere vores

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Fredagsbrev den 30. januar 2015

Fredagsbrev den 30. januar 2015 Uge 6: Musical 9. og 10.kl. Emneuge 0.-8.kl. Onsdag den 4.2. kl. 19 Torsdag den 5.2. kl. 19 Uge 7: interferie Musical, billetter købes ved indgangen Musical, billetter købes ved indgangen, alle er velkomne!

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 SFO s tlf. 44 57 94 96 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. 1 Indholdsfortegnelse Personalet

Læs mere

Årsplan 2. klasse 09/10

Årsplan 2. klasse 09/10 Årsplan 2. klasse 09/10 Status 26 børn: 16 piger og 9 drenge. Klassen har netop taget afsked med de 2 gennemgående lærere og starter ud med 2 nye klasselærere. Klassen er som helhed fagligt meget dygtige

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles.

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles. PARKSKOLENS SFO ØnskeØen Park Allé 2, 7600 Struer Telefon: 97 85 11 52 Velkommen til Parkskolens SFO, ØnskeØen Denne folder er en orientering til børn, forældre, samarbejdsparter og andre interesserede,

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Skoleskema for 0.-3.C

Skoleskema for 0.-3.C Skoleskema for 0.-3.C 0.-3. C mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 8.20-9.05 9.05-9.50 10.05-10.50 10.50-11.35 12.00-12.45 HM Post,skema & lege HM Billedkunst /HM Matematik Post,skema & lege Natur/teknik

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet.

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk. Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund

Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk. Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund Nedenstående er skrevet til Jer som er interesseret i

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

leg fællesskab læring kreativitet venskab fællessang bevægelse glæde kundskaber muligheder færdigheder smil

leg fællesskab læring kreativitet venskab fællessang bevægelse glæde kundskaber muligheder færdigheder smil Indskolingen Vester Skerninge Friskole leg fællesskab læring kreativitet venskab fællessang bevægelse glæde kundskaber muligheder færdigheder smil Morgensang i indskolingen Alle lytter til den gode fortælling.

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Aktuelt. Forældrerengøringen i den kommende periode forestås af:

Aktuelt. Forældrerengøringen i den kommende periode forestås af: Uge 4 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460. Aktuelt Torsdag aften havde vi inviteret

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 1/7 Håndbog for børn og forældre Denne håndbog er en samling af en lang række forskellige praktiske informationer. Idrætsfriskolen er en skole med få regler.

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Årsplan 0. klasse 2014/15

Årsplan 0. klasse 2014/15 Uge Tema og danskarbejde Fremlæggelse onsdag/fredag 33 Her er jeg : Vi lærer hinanden at kende Vi lærer at gå i skole Arbejde ud fra skolestartsmaterialet om trafik Arbejde med AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel)

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

DIN SPROGVERDEN I SYDSLESVIG

DIN SPROGVERDEN I SYDSLESVIG SPROGFOLDER 0-6 ÅR DIN SPROGVERDEN I SYDSLESVIG handler om glæden ved at tale, skrive, læse og fællesskabet, der udspringer af det Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Sprog & LÆSNING I DAGINSTITUTIONEN

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre:

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre: Dus-folder 2014/15 Byplanvejens Skole, Byplanvej 2, 9210 Aalborg SØ Skole 99 82 47 70 DUS 99 82 47 80 www.byplanvejensskole.dk byplanvejensskole@aalborg.dk VELKOMMEN I DUS på Byplanvejens Skole 2014 /

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Sommerferien nærmer sig og vejret er jo helt fint. Vi er i gang med planlægningen af det kommende skoleår.

Sommerferien nærmer sig og vejret er jo helt fint. Vi er i gang med planlægningen af det kommende skoleår. Uge 23 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Sommerferien nærmer sig og

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere