Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012"

Transkript

1 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen fælles retningslinjer og handlemuligheder ifht. seksualitet. Samtidig har vi et ansvar for at gøre vores elever så livsduelige som muligt, med til livsduelighed hører også et sundt og afklaret forhold til egen og andres seksualitet. Definition I vores definitioner tager vi højde for at vores målgruppe ofte har svært ved at sætte grænser både i forhold til sig selv og andre, kan have begrænsede sociale kompetencer og svært ved at udtrykke sig. Definition af seksuelle overgreb: når en person påtvinger en anden person, en seksuel handling, enten ved trusler, overmagt, manipulation eller lokken. Definition af seksuelle krænkelser: når en person udsætter en anden person for upassende eller uønsket adfærd af seksuel karakter. Opmærksomhedspunkter for personalet: Hvor er eleverne Ikke have lukkede rum Ikke blotte sig for hinanden Magtbalance i relationer Ligeværdighed i forhold til alder Hvad er almindelig accepteret adfærd Personalet som rollemodeller Voksne er rollemodeller, her på skolen i højere grad end andre steder, dette gælder både for væremåde, krops-/talesprog og tøjvalg.

2 Ledelsen har det overordnede ansvar ifht. dette. Personalet er ikke venner med nuværende elever på facebook Hvis der kommunikeres på mail/sms så er det skolerelateret ikke privat. Personalet har et ansvar for ikke at komme i situationer, som kan misforstås af børn eller voksne, der skal f.eks. altid planlægges med at være 2 personer til badning efter idræt eller svømning. Bykymringsbarometer ( findes på intra under arkiv-dokumenter-seksualudvalg) Det grønne/gule/røde spor i bekymringsbarometeret skal konsulteres, når der er den mindste tvivl ifht. børns naturlige udvikling. Børns adfærd skal kunne indeholdes i det grønne/gule spor, men med opmærksomhed på det gule, som er bekymrende. Det røde spor kræver altid handling (se beredskabsplan) Forebyggelse Der skal seksualoplysning / undervisning i årsplanen på alle klassetrin og uge 6 skal være fast temauge. Krop/sundhed skal være punkt i handleplaner/statusbeskrivelser for alle elever, her under hører: kost, motion, hygiejne, seksualitet og grænser. Der tales seksualpolitik på min. 3 årlige personalemøder. Seksualudvalget fortsætter og kan bruges til sparring i de enkelte teams. Medlemmernes navne står på intra under arkiv-dokumenter-seksualudvalg. Seksualitet et vigtigt opmærksomhedspunkt ifht. social træning Elevrådet på de enkelte afdelinger skal inddrages.

3 Beredskabsplan (Gældende ved mistanke om overgreb eller seksuelle krænkelser) Der opstår undren/tvivl Observationer skrives ned Bekymrende adfærd afprøves ifht. bekymringsbarometer Det vendes med kolleger ledelsen informeres Ved mistanke om overgreb/krænkelser aftales afklarende møde med BUFO (bilag 1) Afd.leder aftaler mødet og er tovholder i forhold til handleplan. Ved en akut opstået sag følges kommunens vejledning i forhold til arbejdsgang. (Bilag 2) Afd.leder er tovholder på sagen. Hvem informeres og hvornår? Forældrene skal ikke informeres inden BUFO-møde. På BUFO-møde afklares om, der er tale om en sag hvor forældrene er involverede, og dermed om de skal informeres eller ikke. Hvis der skrives underretning skal forældrene ikke informeres, hvis underretningen omhandler mistanke mod forældrene eller nærmeste omgangskreds. Ved tvivl skal der ikke informeres. BUFO er sagskoordinerende ifht. Frederikssund-børn. BUFO er rådgivende ifht. børn fra andre kommuner. Den samlede personalegruppe informeres, hvis det er nødvendigt for at løse opgaven afd.leder informerer. På BUFO-møde aftales om forældregruppen skal informeres og af hvem.

4 Bilag 1

5

6 Bilag 2 Vejledning Arbejdsgang ved akut opstået eller akut erkendt behov for hjælp til børn, der er ofre for overgreb i relationerne voksen/barn og barn/barn eller mistanke herom Frederikssund Kommune Opvækst/Uddannelse og IKT Kendskab til sagen: Når skolens, dagtilbuddets eller sundhedsplejens ledelse eller den ansvarlige medarbejder i ledelsens fravær informeres om bekymrende adfærd skal følgende overvejes: Er sagen bekymrende, skal følgende overvejes: Skal der laves en handleplan for det videre forløb? Skal der laves en underretning? Familieafdelingen kan altid kontaktes, med det formål at drøfte en bekymring og træffe aftale om det videre forløb dette gælder også det tværfaglige Distriktteam. Er sagen akut, skal der handles med det samme: Hvis et barn viser tegn på, at være eller have været udsat for overgreb seksuelt, fysisk eller psykisk, og det vurderes, at sagen er akut, skal der omgående tages kontakt til familieafdelingen. Det vil sige samme dag! Kontakt til familieafdelingen: En socialrådgiver vil tilrettelægge forløbet i hver enkelt sag, ofte med inddragelse af det særlige indsatsteam BUFO (Børn udsat for overgreb). Kontakt til Familieafdelingen i kommunens åbningstid på tlf Kontakt til Familieafdelingens Sociale Døgnvagt uden for den almindelige åbningstid: Nordsjællands Politi på tlf Familieafdelingens rolle: skal kontaktes, før forældrene inddrages. Familieafdelingen afgør, hvordan forældrene inddrages i sagen eventuelt i et samarbejde med politiet. I familieafdelingen skal socialrådgiveren: som det første se på om barnet har brug for beskyttelse vurdere om sagen skal anmeldes til politiet med formål at afværge en forbrydelse vurdere om, der er behov for at handle her og nu eller om der er tid til/behov for en nærmere afklaring vurdere om der er behov for en lægeundersøgelse vurdere om sagen henvises til fx Rigshospitalets Team for børn, der har været udsat for seksuelle overgreb stå for den videre koordinering, hvis mistanken retter sig mod fx barnets forældre iværksætte støtte- og kriseforanstaltninger Fagcheferne orienteres: Ledere af dagtilbud orienterer:

7 chefen for dagtilbud Paw Kristian Holze Nielsen. Ledere af skoler, SFO og klubber orienterer: skolechef Anders Ramsing. Hvis den formodede krænker er ansat i kommunen, rettes der samtidig henvendelse til Personaleafdelingen på tlf , som herfra er ansvarlig for denne del af sagen. Samarbejdet med PPR: PPR-psykolog kan inddrages ved henvendelse i de tilfælde, hvor man i institutionen er i tvivl på samme måde, som man kan anvende anonym konsultation hos familieafdelingen eller distriktsteamet. Hvis der foreligger en egentlig og afklaret sag, indgår PPR i samarbejdet med familieafdelingen omkring sagen ud fra distriktssamarbejdet eller et sagsteam nedsat i forbindelse med sagen. Nærmere indsats aftales mellem sagsbehandler og distriktspsykolog ud fra sagens karakter og barnets behov som det ses i den konkrete sag. I tilfælde af sager omkring krænkelse o.lign. indgår PPR i arbejdet med distriktspsykolog og evt. andre relevante medarbejdere på linie med andre sager. Der kan i denne sammenhæng dispenseres fra normal indstillingspraksis, således at der hurtigere kan aftales indsats afstemt efter konkrete behov i sagen aftalt imellem sagsbehandler og distriktspsykolog. PPR indgår ikke i krisearbejde med voksne, men kan i mindre grad og efter distriktspsykologens vurdering deltage i en evt. formidling ved forældremøder o.lign. Ekstern støtte: I sager vedr. seksuelle overgreb kan følgende kontaktes: SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb). De tilbyder telefonrådgivning til fagpersonale. Rådgivningen er åben mandag til fredag klokken på telefon Juliane Marie Centeret Team for Seksuelt Misbrugte Børn 9.00 til på telefon Oversigt over sagsforløb Der er god hjælp at hente i følgende hæfter:

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Handleguide for SFO, Klub og Skole

Handleguide for SFO, Klub og Skole Handleguide for SFO, Klub og Skole for at styrke den tidlige og målrettede indsats overfor børn og unge Indledning Handleguiden er udarbejdet til Stevns kommunes medarbejdere, der arbejder med børn og

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Kys Frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund

Kys Frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund kys frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund illustration Caspar Ronak, glad)tegnestue Kys Frøen

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere