Selskabsmeddelelse. H. Lundbeck A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsmeddelelse. H. Lundbeck A/S"

Transkript

1 H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf DK-2500 Valby, København Fax CVR-nummer: Selskabsmeddelelse Otsukas og Lundbecks Abilify Maintena (aripiprazol) til én gang månedlig dosering er nu godkendt i Europa som vedligeholdelsesbehandling af skizofreni hos voksne stabiliseret med oral aripiprazol Forebyggelse af tilbagefald er en vigtig faktor i behandlingen af patienter med skizofreni. Pivotal-studier viser, at Abilify Maintena kan reducere risikoen for tilbagefald hos patienter med skizofreni relativt til placebo og er ikke-inferiør til oral aripiprazole i patienter med skizofreni 1,2 Godkendelsen af Abilify Maintena giver nu patienter med skizofreni adgang til en månedlig formulering med veletableret behandlingseffekt og en bivirkningsprofil, som er sammenlignelig med profilen for oral Abilify (aripiprazol) 2 Ved afslutningen af den randomiserede, dobbelt-blindede behandlingsfase i et af de pivotale studier, rapporterede 93 % af patienterne, at de var enten ekstremt, meget eller noget tilfredse med behandlingen med Abilify Maintena 3 Abilify Maintena er den eneste dopamin D 2 partielle agonist til månedlig injektion, der har fået markedsføringstilladelse i Europa som vedligeholdelsesbehandling af skizofreni Abilify Maintena bliver det første kommercialiserede produkt i Europa fra den globale alliance mellem Otsuka og Lundbeck, som fokuserer på globalt at udvikle behandlinger mod sygdomme i centralnervesystemet (CNS) Valby, Danmark og Tokyo, Japan, 21. november H. Lundbeck A/S (Lundbeck) og Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Otsuka) har i dag meddelt, at der er opnået markedsføringstilladelse fra Europa-Kommissionen til Abilify Maintena (aripiprazol), som er en intramuskulær (IM) formulering til månedlig injektion til vedligeholdelsesbehandling af skizofreni hos voksne patienter, som er stabiliseret med oral aripiprazol. Abilify Maintena reducerer risikoen for tilbagefald sammenlignet med placebo på langt sigt og udgør en effektiv behandling af skizofreni 1,2. Lægemidlet har en bivirkningsprofil, der er sammenlignelig med oral aripiprazol 1 og forbedrer i væsentlig grad patienternes personlige og sociale funktionsevne sammenlignet med placebo 1,4. 93 % af de patienter, der blev behandlet med Abilify Maintena var enten ekstremt, meget eller noget tilfredse med deres behandling ved slutningen af behandlingsfasen i studieperioden november 2013 Selskabsmeddelelse nr. 518 Side 1 af 5

2 Vi er overbeviste om, at Abilify Maintena vil få en varm velkomst blandt patienter med skizofreni og deres behandlere. Vort fokus, som selskab, er at udvikle behandlinger der forebygger tilbagefald, da vi ved, at hjernefunktionen uigenkaldeligt svækkes ved hvert tilbagefald, udtaler Ole Vahlgren, CEO & President, Otsuka Europe. Vi skal samarbejde med den lægefaglige verden og plejerne for at hjælpe patienterne med at få den bedste behandling, som fokuserer på at reducere risikoen for tilbagefald. Undersøgelser har vist, at tidlig brug af langtidsvirkende injicérbar medicin kan være mere effektiv end orale formuleringer til at forebygge, at en person med skizofreni får tilbagefald 5, fortæller Ole Chrintz, Senior Vice President for International Markets & Europe hos Lundbeck. Behandlingseffekt er blot et enkelt aspekt, men en behandling af en kronisk sygdom som f.eks. skizofreni skal også være veltolereret, så patienterne forbliver i behandling på langt sigt. Det er vores opfattelse, at Abilify Maintena opfylder dette behov. 1,2,3 Om studierne Behandlingseffekten af Abilify Maintena er blevet vist i to dobbeltblindede, randomiserede fase IIIstudier. Bivirkningsprofilen for Abilify Maintena var sammenlignelig med profilen for oral Abilify. De mest almindeligt forekommende bivirkninger, som sås hos 5 % af patienterne i to dobbeltblindede, kontrollerede kliniske studier med Abilify Maintena, var vægtstigning 9,0 %), akatisi (uro i kroppen) (7,9 %), søvnløshed (5,8%) og smerter stikstedet (5,1 %) 1,2. Om Abilify Maintena Abilify Maintena er den eneste dopamin D 2 partielle agonist til månedlig injektion, der har fået markedsføringstilladelse som vedligeholdelsesbehandling af skizofreni. Lægerne har nu et alternativt behandlingsvalg med en bivirkningsprofil, som er sammenlignelig med profilen for den etablerede behandling med oral Abilify, og hvormed de kan imødekommende det fortsatte behov for at reducere risikoen for tilbagefald hos patienter med skizofreni. Den europæiske godkendelse fastslår, at Abilify Maintena er et pulver og opløselig til forlænget frigørelse som en intra-muskulær injektion. Det er et sterilt frysetørret pulver, der efter rekonstitution med sterilt vand til injektion. Abilify Maintena er indikeret til vedligeholdelsesbehandling af skizofreni hos voksne patienter, som stabiliseres med oral aripiprazol. Efter en indledende injektion af Abilify Maintena samt en overlappende 14-dages periode med indtagelse af 10 mg til 20 mg oral aripiprazole behandling giver efterfølgende injektion af Abilify Maintena en uafbrudt medicinering i 30 dage ad gangen. Om skizofreni og sygdomstilbagefald Skizofreni er en hjernesygdom, der er karakteriseret ved forstyrrelse af tankeprocesser, som kan medføre hallucinationer og vrangforestillinger samt mangelfulde følelsesmæssige reaktioner. Skizofreni er en sygdom, der kan beskrives som en forvrængning i tankeprocessen og den følelsesmæssige 21. november 2013 Selskabsmeddelelse nr. 518 Side 2 af 5

3 forståelse. Sygdommen kommer oftest til udtryk i lydhallucinationer, paranoide eller bizarre vrangforestillinger eller uorganiseret tale og tankegang, og er i øvrigt associeret med stærk social og arbejdsmæssig dysfunktion. Symptomerne starter typisk i den tidlige voksenalder og er en kronisk tilstand, hvor det ofte kræver livslang behandling for at lindre sygdommen. Det estimeres, at ca. 1 % af den voksne befolkning i USA og Europa rammes af skizofreni, og ca. 24 millioner mennesker globalt 8,9. Ca. 4,4 millioner mennesker i Europa er ramt af skizofreni 10, ligeligt fordelt mellem begge køn 11,12. Sygdommen kan ikke helbredes, men symptomer og risiko for tilbagefald kan for de fleste patienters vedkommende kontrolleres med den rette antipsykotiske behandling. Derimod har patienten en øget risiko for tilbagefald, hvis sygdommen ikke behandles, hvilket kan føre til genfremkomst eller forværring af de psykotiske symptomer 13. Skizofreni udgør en væsentlig byrde for samfundet og er ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) den ottende mest førende årsag til tabte sygdomsjusterede leveår (DALYs) på globalt plan hos patienter i alderen år 9, og skizofreni anses også for at være blandt de økonomisk mest omkostningstunge sygdomme. Da 50% af patienterne ikke får passende pleje, og 80 % af patienterne får tilbagefald inden for de første 5 år 14, er der et signifikant udækket behandlingsbehov, som skal adresseres inden for skizofreni. Lundbeck kontakt Presse: Palle Holm Olesen Mads Kronborg Chief Specialist, Head of Investor Relations Media Relations Manager Tlf Jens Høyer Investor Relations Officer Tlf Otsuka kontakt: EUROPE Alison Ross Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Ltd. Presse: JAPAN/ASIA Jeffrey Gilbert Otsuka Pharmaceutical Co., , NORTH AMERICA Rose Weldon 21. november 2013 Selskabsmeddelelse nr. 518 Side 3 af 5

4 Otsuka America Pharmaceutical, Inc , (cell) Takuma Kimura Investor Relations Department Otsuka Holdings Co., Ltd Om Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. er en global medicinalvirksomhed, som arbejder ud fra følgende filosofi: 'Otsuka mennesker der skaber nye produkter til bedre sundhed verden over.' Otsuka forsker i, udvikler, fremstiller og markedsfører innovative og originale produkter med fokus på farmaceutiske produkter til behandling af sygdomme og konsumentprodukter til dagligdags opretholdelse af sundhed. Inden for lægemidler er Otsuka førende på det udfordrende område med psykiske lidelser, og selskabet har også forskningsprogrammer inden for flere utilstrækkeligt behandlede sygdomme, herunder tuberkulose, som udgør et stort sundhedsproblem globalt. Disse tiltag illustrerer bedre end ord, hvordan Otsuka inderst inde er et big venture -selskab med en ungdommelig og kreativ ånd. Otsuka er et 100% ejet datterselskab af Otsuka Holdings Co., Ltd., som er holdingselskab for Otsuka Group. Bestyrelsesformanden Akihiko Otsuka er tredje generation af Otsuka-familiens medlemmer, som står i spidsen for selskabet, der blev grundlagt tilbage i Otsuka-koncernen beskæftiger ca medarbejdere verden over, og dets produkter sælges i over 80 lande. I regnskabsåret 2012 (1. april 2012 til 31. marts 2013) opnåede koncernen en samlet omsætning på ca. USD 13 mia. (EUR 10 mia.). Der henvises til Otsukas globale hjemmeside på https://www.otsuka.co.jp/en/ Om Lundbeck Lundbeck er et globalt farmaceutisk selskab, der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Lundbeck arbejder således med hele værdikæden fra forskning, udvikling, og produktion til markedsføring og salg af lægemidler i hele verden. Selskabets produkter er rettet mod lidelser som depression, angst, psykoser, epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme. Lundbecks udviklingsportefølje består af en række udviklingsprogrammer i den mellemste og sene udviklingsfase. Lundbeck har i dag over ansatte verden over, hvoraf de arbejder i Danmark. Vi har medarbejdere i 57 lande, og vores produkter er registreret i mere end 100 lande. Vi har forskningscentre i Danmark, Kina og USA og produktionsfaciliteter i Italien, Frankrig, Mexico, Kina og Danmark. Lundbeck omsatte i 2012 for DKK 15,0 mia. Lundbecks aktier er noteret på fondsbørsen i København under symbolet "LUN". Lundbeck har et såkaldt sponsoreret ADR-program, som er noteret i USA (OTC) under symbolet "HLUYY". For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside 21. november 2013 Selskabsmeddelelse nr. 518 Side 4 af 5

5 REFERENSER: 1. Kane, JM et al. Aripiprazole intramuscular depot as maintenance treatment in patients with schizophrenia: a 52-week, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Clin Psychiatry 2012;73(5): Fleischhacker WW, Sanchez R, Perry PP, et al. Aripiprazole once-monthly for the treatment of schizophrenia: a double-blind, randomized, non-inferiority study vs. oral aripiprazole. Annual Meeting of the American Psychiatric Association, May, 2013 (poster). 3. Sanchez R, et al. Patient-reported Outcomes with Aripiprazole-Intramuscular-Depot for Long-term Maintenance Treatment in Schiziphrenia. NR (poster) 4. Carson WH, Perry P, Sanchez R, et al. Effects of a Once-Monthly Formulation of Aripiprazole on Secondary Efficacy Outcomes in Maintenance Treatment of Schizophrenia. Institute on Psychiatric Services meeting, October 4 7, 2012 (Poster) 5. Long-acting injectable antipsychotics in the treatment of schizophrenia: their role in relapse prevention. Agid O, et al. Expert Opin. Pharmacother. (2010) 11(14): Ayuso-Gutierrez JL, del Rio Vega JM. Factors influencing relapse in the long-term course of schizophrenia. Schizophr Res. 1997; 28(2-3): Baloush-Kleinman V, et al. Adherence to antipsychotic drug treatment in early-episode schizophrenia: a six-month naturalistic follow-up study. Schizophr Res. 2011;130(1-3): National Institute of Mental Health (NIMH). Health Topics: Statistics. Available at Accessed October 22, World Health Organization (WHO). Schizophrenia Fact Sheet Available at: Accessed October 22, World Health Organization (WHO) The global burden of disease:2004 update (2008) 11. National Institute of Mental Health (NIMH). The Numbers Count: Mental Disorders in America Available at America/index.shtml#Schizophrenia. Accessed October22, Regier DA, et al. The de facto US mental and addictive disorders service system. Epidemiologic catchment area prospective 1-year prevalence rates of disorders and services. Arch Gen Psychiatry. 1993;50(2): American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia. Second edition Available at Accessed October 28, Robinson D, et al. Predictors of relapse following response from a first episode of schizophrenia or schizoaffective disorder. Arch Gen Psychiatry. 1999;56(3): november 2013 Selskabsmeddelelse nr. 518 Side 5 af 5

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com Pressemeddelelse Valby den 7. april 2014 Månedlig behandling

Læs mere

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio.

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio. resultater for omsætning og vækst pr. region (dkk mio.) samlet omsætning +6% 14.802 (EKSKL. LEXAPRO) europa 7.734-3% 52% af samlet omsætning int. markeder 3.768 +9% 26% af samlet omsætning usa 2.099 +29%

Læs mere

årsrapport 2011 hoved- og nøgletal Behandling af hjernesygdomme

årsrapport 2011 hoved- og nøgletal Behandling af hjernesygdomme hoved- og nøgletal Koncern DKK mio. DKK mio. 2009 DKK mio. 2008 DKK mio. 2007 DKK mio. EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 16.007 14.765 13.747 11.572 11.171 2.148 2.987 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Læs mere

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT HOVEDTAL 2007 2006 2005 KONCERN EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 13.747 11.572 11.171 9.300 9.076 1.846 2.566 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.196 2.990 2.193 1.956 1.782 429 596

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio.

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio. Årsrapport Hoved- og nøgletal Koncern 2008 2007 2006 EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 14.765 13.747 11.572 11.171 9.300 1.983 2.625 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.045 3.196 2.990 2.193 1.956

Læs mere

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg ÅrsrApport 2008 Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg 2 Indhold Til vores aktionærer 4 Kort om NeuroSearch 6 Pipeline 12 Hoved- og nøgletal 14 Afgørende

Læs mere

Indhold. Ledelsens beretning 4. Vigtige begivenheder i 2002 8. Produktportefølje 10. Alzheimers sygdom 11. Depression 18. Parkinsons sygdom 27

Indhold. Ledelsens beretning 4. Vigtige begivenheder i 2002 8. Produktportefølje 10. Alzheimers sygdom 11. Depression 18. Parkinsons sygdom 27 Indhold Ledelsens beretning 4 Vigtige begivenheder i 2002 8 Produktportefølje 10 Alzheimers sygdom 11 Depression 18 Parkinsons sygdom 27 Skizofreni 32 Andre CNS-sygdomme 39 Risici 42 Forventninger til

Læs mere

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold ÅRSRAPPORT 2010 2 NEUROSEARCH 2010 Indhold ÅRSRAPPORT 2010 3 Forretningsmodel og strategi Til vores aktionærer og andre intressenter 5 Kort om NeuroSearch 6 Hoved- og nøgletal 7 Forretningsmodel og strategi

Læs mere

Værdifastsættelse af H. Lundbeck A/S

Værdifastsættelse af H. Lundbeck A/S Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab & Revision Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2009 Værdifastsættelse af H. Lundbeck A/S Forfatter: Brian Larsen, cpr.nr.: Vejleder: Jesper Banghøj

Læs mere

årsrapport science-to-life

årsrapport science-to-life årsrapport science-to-life virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43281200 Fax: +45 43281212 E-mail: info@zp.dk www.zealandpharma.com CVR nr.: 20 04 50

Læs mere

BEHANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME

BEHANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME BEANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME Kommentering af: Behandling af depressionssjukdomar. En systematisk litteraturöversikt. Volym 1-3. Statens beredning för medicinsk utvärdering 2005 Kommenterede udenlandske

Læs mere

Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt

Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt Hvilken aktuel viden findes der om, hvilke faktorer, der har betydning for adherencen hos patienter, der lider af skizofreni? - Et systematisk litteraturstudie

Læs mere

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs virksomhedsinformation Indholdsfortegnelse 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

virksomhedsinformation

virksomhedsinformation virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43 28 12 00 Fax: +45 43 28 12 12 Bestyrelsesmedlemmer Daan J. Ellens, Bestyrelsesformand Peter Benson Alain Munoz

Læs mere

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser?

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Videndeling og budskaber fra Lægemiddelindustriforeningens konference 4. juni 2013 Juli 2013 Indledning Psykiske

Læs mere

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad.

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad. en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Børn og unges mentale helbred af Pernille Due Finn Diderichsen Charlotte Meilstrup Merete Nordentoft

Læs mere

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion Årsrapport 2010 Indhold Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 3 Økonomiske forventninger til 2011 11 Global tilstedeværelse 13 Risikostyring

Læs mere

Opgave nr. 37. Værdiansættelse af. Køb af Ovation

Opgave nr. 37. Værdiansættelse af. Køb af Ovation H.D. studiet Finansiering Hovedopgave forår 2009 : Vejleder: Robert Neumann Opgave nr. 37 Værdiansættelse af Køb af Ovation Handelshøjskolen i København Indhold Indledning... 4 Problemformulering... 5

Læs mere

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004 En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Kort om NeuroSearch 3 2004 - Et år med vigtige fremskridt 5 Udviklings- og forskningsprogrammer

Læs mere

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Psykisk sygdom og ændringer i livsstil af Merete Nordentoft Jesper Krogh Peter Lange Ane Moltke

Læs mere

Orphan drugs fordele og ulemper

Orphan drugs fordele og ulemper Orphan drugs fordele og ulemper Hvad er et orphan drug? Hvor mange sjældne sygdomme findes der, hvor mange patienter er involveret, og hvad er de overordnede samfundsmæssige effekter af netop denne voksende

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

Kort om ALK. Vi bekæmper årsagen til allergi

Kort om ALK. Vi bekæmper årsagen til allergi Kort om Vi bekæmper årsagen til allergi 2 Velkommen Velkommen 3 Velkommen 20 % Årsagen til allergi skal behandles Mere end 20 % af befolkningen lider af luftvejsallergi 1. Allergi er en af de mest hyppige

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af H. Lundbeck A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af H. Lundbeck A/S Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Hovedopgave 2011 HD-R (Regnskab og Økonomistyring) Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af H. Lundbeck A/S Vejleder: Ole Sørensen

Læs mere

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen *

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen * Bestyrelse Ledelsesberetning og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Regnskab Hoved- og nøgletal 1 Årsrapport 2012 Bestyrelse og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige

Læs mere

Improving treatments Improving lives

Improving treatments Improving lives 2008 LifecyCle Pharma A/S å r s r a p p o r t Improving treatments Improving lives Om LifeCycle Pharma A/S (LCP) LCP er en specialiseret farmaceutisk virksomhed med hovedkontor i Hørsholm, Danmark, og

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

novo nordisk årsskrift

novo nordisk årsskrift novo nordisk årsskrift 214 EN KUR MOD TYPE 1-DIABETES kan drømmen blive virkelighed? VERDENS STORBYER SKAL BEKÆMPE DIABETES men hvordan? BEVAR FOKUS, TÆNK LANGSIGTET Novo Nordisks forretningsstrategi DET

Læs mere

Perspektiv. Tværs over Antarktis. Medicinmanden. Når A er lig B. Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes

Perspektiv. Tværs over Antarktis. Medicinmanden. Når A er lig B. Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes Perspektiv Det internationale magasin for Novo Nordisks interessenter Maj 2003 Tværs over Antarktis Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes Medicinmanden Interview med Novo Nordisks forskningsdirektør

Læs mere