Ny intranetside for studerende på RUC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny intranetside for studerende på RUC"

Transkript

1

2 Ny intranetside for studerende på RUC Humanistisk-teknologisk basisstudie 1. semester, efterår 2011 Helene Louise Horskjær Fallesen, Flemming Damsgaard Andersen, Kasper Wandahl Fogh, Katrine Lund Olsen, Ditte Simmelhack Eggen, Mikala Nowicki Nielsen, Vejleder: Pernille Karen Rosengaard Eisenhardt, studielektor Antal tegn (med mellemrum): Antal sider: 66 0

3 Forord Vi vil gerne sige en stor tak til de folk som har hjulpet os gennem projektet: Pernille Karen Rosengaard Eisenhardt, for god dialog og vejledning. Thomas Chamberlain, for at tage sig tid til at give os indsigt i RUCs IT-systemer. Anja Kastrup Christiansen, for et brugbart interview. Samt vores testpersoner i henholdsvis tænke-højt-test og fokusgruppe. 1

4 Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 5 INDLEDNING... 6 EMNE... 6 PROBLEMFELT... 6 FORMÅL MED PROJEKTET... 7 PROBLEMFORMULERING... 7 DIMENSIONER... 8 Design og konstruktion... 8 Subjektivitet, teknologi og samfund... 8 RAPPORTENS METODE... 9 HVAD ER RUC? RUCS IT-SYSTEMER Indgangen til RUCs intranet-sider Værktøjer TEORIEN BAG DEN NUVÆRENDE NAVIGATION VORES ERFARINGER MED DET EKSISTERENDE INTRANET INDLEDENDE DESIGNOVERVEJELSER UNDERSØGELSESDESIGN STATISTIK MÅLGRUPPE MÅLGRUPPETEORI Modtagerens livssituation Modtagerens formål med den konkrete adfærd Modtagerens relevansopfattelse Modtagerens informationsbehov Modtagerens opfattelse af informationsværdien Modtagerens opfattelse af informationsomkostningerne MÅLGRUPPEMETODE VORES MÅLGRUPPE MÅLGRUPPEANALYSE Livssituation Relevans- og informationsadfærd generelt

5 Nye informationsbehov i løbet af semesteret Kommunikations via mails Studiet fordrer aktiv opmærksomhed Forskellige studerende DESIGNOVERVEJELSER USABILITY WIDGETS JAKOB NIELSEN Venligt vs. brugbart Usability de fem hovedpunkter PRAKTISK USABILITY Brug af ikoner DESIGNOVERVEJELSER TÆNKE-HØJT-TEST TEORI METODE Vores forberedende tanker TESTMATERIALE TESTPERSONER GENNEMFØRELSE AF TÆNKE-HØJT-TESTEN ANALYSE DESIGNOVERVEJELSER KONCEPTUDVIKLING FOKUSGRUPPE TEORI METODE Vores forberedende tanker TESTMATERIALE TESTPERSONER SAMMENDRAG AF FOKUSGRUPPE Evaluering af de nuværende sider EVALUERING AF VORES KONCEPT Min side

6 Semestertidslinjen Kalender DESIGNOVERVEJELSER METODEEVALUERING KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE

7 Resumé Problemstillingen Da vi i august 2011 startede på Roskilde Universitet, blev vi i rusperioden introduceret for RUCs interne hjemmesider. Vi blev dog hurtigt klar over, at der var en del problemer ved hjemmesiderne; ikke nok med, at der var flere forskellige sider, man skulle have styr på, de var heller ikke særlig brugervenlige. Da vi gik i gang med vores undersøgelser og tests, blev vi kun bekræftet i vores antagelse RUCs hjemmesider fungerede ikke optimalt, og vi tænkte derfor, at det måtte kunne gøres bedre for de studerende. Metode og designet Vi udførte en række metoder, for at finde ud af hvor problemerne på hjemmesiderne opstod. Vi benyttede os af studerende på lige fod med os førsteårsstuderende, da de var vores målgruppe. På baggrund af undersøgelser kombineret med teori, kunne vi udarbejde et designforslag til en ny intranetside, som kunne samle alle de nødvendige informationer, de studerende har brug for i deres daglige studieliv, som både fungerer som en generel side, men også kan gøres personlig. Vi lod en fokusgruppe evaluere på vores designforslag. Konklusion Der skal være én intranetside, hvor alle studierelevante informationer er samlet, på en let og overskuelig måde dette gøres ved at bruge widgets. Disse widgets kan justeres, og derved kan den enkelte studerende tilpasse siden til deres eget behov. 5

8 Indledning Emne Projektet handler om at lave et nyt koncept til en intranetside for de studerende på RUC. Vi beskæftiger os med usability-teorier samt praktisk usability-brug. Vi vil forsøge, at lave en ny web-widget -baseret startside, der blandt andet trækker informationer ud af eksisterende interne og eksterne systemer. Vi arbejder med, hvordan man kan gøre siden justerbar og personlig. Desuden vil vi også lave en ny fælles kalender som et tillæg til konceptet. Problemfelt Når man starter på sit studie på RUC, er der mange nye informationer og arbejdsgange, der skal læres. Midt i alt dette er det vigtigt for de studerende at kunne finde frem til studierelevante informationer i det daglige på en nem og overskuelig måde, sådan at man ikke bruger mere tid end nødvendigt. I dag findes der tre indgange til RUCs intranet: portalino.ruc.dk, ruc.dk/forstuderende og intra.ruc.dk. Selvom de indeholder mange brugbare links og værktøjer, synes vi ikke at det fungerer optimalt. Kategorierne og inddelingen af links er dårligt vægtet i forhold til vigtigheden, set i forhold til de informationer de studerende har brug for i det daglige. Vi ser det som et problem, at der findes tre sider, der samler nogle af de samme links, men ikke alle, samt at de alle tre er forskellige fra hinanden med hensyn til det visuelle, funktionaliteten og den rent logiske opbygning Hvilken skal man benytte? Hvilken er den senest opdaterede? Nogle af de mest vigtige oplysninger for os som studerende er informationer omkring forelæsninger, øvelsesgange, afleveringsfrister, osv. Hvorfor er der ikke én central opdateret kalender med alle disse informationer? Vi som humanistisk-teknologisk studerende ser dette som et problem, men gør de andre studerende også det? er der forskel på hvordan de studerende opfatter det nuværende system i forhold til studieretning, køn og generelle IT-kompetencer? 6

9 Formål med projektet Vi vil prøve at finde ud af, hvordan man kan lave en ny intranetside, der nemt og hurtigt kan give de studerende de vigtigste nye informationer i forhold til deres studie. Vores løsningsforslag er kun på konceptudviklingsstadiet. Formålet med vores koncept er, at vise de funktioner, siden skal indeholde. Selvom vi laver en visuel repræsentation af løsningsforslaget, tager vi ikke endelig stilling til grafiske designspørgsmål som form, farve, typografi, symboler/ikoner, osv. Problemformulering Hvordan kan man lave en intranetside for studerende på Roskilde Universitet, som giver bedre overblik over de studierelevante informationer og værktøjer? Med tilhørende arbejdsspørgsmål Hvilke informationer og værktøjer er de vigtigste for nystartede studerende på RUC? Hvordan kan informationerne præsenteres så det giver bedre overblik? Hvordan kan man lave én central løsning, der passer til den individuelle studerende? Ordforklaring En intranetside er en intern internetside, der samler informationer for brugere tilknyttet en organisation. I dette tilfælde Roskilde Universitet. Med studierelevante informationer mener vi oplysninger fra universitetet (f.eks. mails) og med værktøjer menes der de services, der videregiver informationerne (f.eks. selve mailsystemet). Med studerende menes der her kun førsteårsstuderende på de fire dansksprogede basisstudier. 7

10 Dimensioner I dette afsnit vil vi redegøre for, hvordan vi opfylder dimensionerne Design og konstruktion og Subjektivitet, teknologi og samfund. Design og konstruktion Dimensionen Design og konstruktion har fokus på udvikling og evaluering af systemer og artefakter. 1 Vi inddrager dimensionen ved at evaluere på de eksisterende sider for studerende og udvikle et nyt koncept til denne side. Dimensionen omfatter design af hele eller dele af systemer og artefakter som f.eks. et IT-system eller et multimedieprodukt. Vores produkt er et koncept til en hjemmeside; en ny intranetside for de studerende på RUC. Udviklingsprocessen til dette koncept har omfattet målgruppeanalyse og forskellige test med målgruppen; indledende blev der udført tænke-højt-test af det nuværende system, og efterfølgende evaluerede en fokusgruppe på det nye forslag. Vi har med disse undersøgelser påbegyndt en iterativ proces, og ved en videreudvikling af vores koncept ville flere tests skulle gennemføres. Subjektivitet, teknologi og samfund Dimensionen har blandt andet fokus på relationer mellem teknologier og mennesker 2. Det samme gælder vores projekt. Vi undersøger, hvordan informationsteknologien kan viderebringe væsentlig information til de studerende på den mest hensigtsmæssige måde. Vi undersøger, hvilke forudsætninger, der ligger i de studerendes tilgang til hjemmesiden og deres studiegang, og hvordan vi opnår et sammenspil mellem deres dagligdag som studerende og hjemmesiden. Vi skal opfylde de studerendes behov ved at tilføje de informationselementer de har brug for. Vi arbejder med at få koblet form og funktion sammen på den mest brugervenlige måde. Vores produkt er også en afspejling af samfundsmæssige tendenser, eftersom vi oplever, at personlige sider bliver mere og mere udbredte på internettet

11 Rapportens metode Vi har i vores projekt valgt at gå kvalitativt til værks. Vi benytter os af en række kvalitative metoder, hvor enten målgruppen selv eller informanter om målgruppen er med som testpersoner eller interviewpersoner. I den indledende fase af projektet, hvor vi udelukkende researchede til vores koncept, benyttede vi os af tænke-højt-test med tre førsteårsstuderende (som er vores målgruppe) samt interview med en studiesekretær fra RUC og en fra RUCs kommunikations-team, der fungerer som informanter om målgruppen. I den afsluttende fase af projektet, hvor der skulle evalueres på vores koncept, benyttede vi os af en fokusgruppe igen med testpersoner fra vores målgruppe (førsteårsstuderende). Vi har desuden trukket meget på vores egne erfaringer og oplevelser, da vi selv er førsteårsstuderende på RUC. 9

12 Hvad er RUC? Roskilde Universitet (RUC) blev etableret i 1972 for 723 studerende. Tanken med universitetet var, at det skulle være et anderledes universitet med nye ideer om undervisning og videnskab end de daværende traditionelle universiteter. RUC skulle bære præg af et nyt undervisningskoncept, der blandt andet indebar basisstudier, tværfaglighed, problemorientering samt projekt- og gruppearbejde. Siden da har flere traditionelle universiteter taget koncepterne til sig, og især projekt- og gruppearbejde er blevet en anerkendt akademisk metode. RUC er i dag det femtestørste universitet i Danmark med over 9500 studerende 3. I 2011 blev der optaget cirka 1700 nye studerende på RUC 4. En bacheloruddannelse på RUC består af en 2-årig basisuddannelse efterfulgt af et bachelorår, hvor man læser to kombinerede fag. Der er syv basisuddannelser, hvoraf tre er internationale, ydermere findes der 36 bachelor- og kandidatfag. Der er mulighed for tage en kandidatuddannelse, en Ph.d. samt efter- og videreuddannelse. Desuden har universitetet også gæste- og udvekslingsstuderende 5. RUCs IT-systemer På RUCs intranetside stilles en række online-værktøjer til rådighed for de studerende. Igennem disse systemer kan de studerende finde de oplysninger, de har brug for i forbindelse med deres studie, f.eks. oplysninger og materiale til forelæsninger, webmails, samarbejdsværktøjer, osv. Vi vil præsentere de forskellige værktøjer og indgangen til disse med illustrationer af siderne samt beskrivelser. Indgangen til RUCs intranet-sider For at komme ind på alle interne sider og services på RUCs intranet skal man igennem et enkelt login-system med sit RUC-brugernavn og -adgangskode. Her

13 skal man kun logge ind én gang, hvorefter browseren husker brugerens login i 30 minutter. Dermed kan man klikke sig fra f.eks. mail til samarbejdsværktøjer og hele tiden være logget ind med sit RUC-login. Dette kaldes Single Sign-On. De værktøjer, de studerende har til rådighed, er samlet på forskellige intranetsider. I dag bruges der to inter sider, der hedder og portalino.ruc.dk. Der findes dog en tredje side, der stadig er under udvikling, men delvist taget i brug af en af basisuddannelserne. Siden for-studerende er en samling af links til forskellige informationer og værktøjer til de studerende. Siden er inddelt i nogle kategorier for at gøre det nemmere at finde det, man leder efter. De vigtigste genveje er placeret centralt på siden. Screenshot af siden ruc.dk/for-studerende Den anden side hedder Portalino. Mange links fra siden for-studerende går igen her. Portalino skiller sig ud ved, at man kan tilføje sine egne links. De kan enten tilføjes imellem de links der allerede eksisterer, eller de kan oprettes i et nyt faneblad inde på siden, så man har sine private links adskilt fra dem, RUC har valgt. Desuden kan man vælge imellem otte farveskemaer. De studerende har altså selv mulighed for at præge Portalino til en vis grad. 11

14 Sceenshot af siden portalino.ruc.dk/ Den sidste side, som er under opbygning, hedder Intra. Denne side samler, ligesom de to foregående sider, links til forskellige sider. Siderne, der bliver linket til på denne side, er primært informationer frem for værktøjer. Screenshot af siden intra.ruc.dk/studier-og-kurser/ Der findes altså i dag hele tre sider med mange links samlet, men stadig med små forskelle i inddeling såvel som funktionalitet. 12

15 Værktøjer De studerende bruger i det daglige nogle forskellige værktøjer til at holde sig opdateret om ændringer i forelæsninger, finde bøger, osv. Vi vil beskrive de værktøjer, de studerende bruger, og hvad de bruger dem til. Det vigtigste for de studerende er deres webmail. Det er en pligt for de studerende at tjekke deres webmail, da meget af den vigtige information modtages her (se bilag 1: referat af interview). Det kan være alt lige fra normal mailkommunikation til automatiske beskeder fra systemerne (f.eks. kvitteringer for tilmelding til fag). Sceenshot af siden webmail.ruc.dk Blandt de studerende på RUC bliver der brugt to platforme til at formidle materiale til forelæsninger, beskeder om ændringer i forelæsninger, osv fra forelæsere. Disse hedder Moodle 6 og BSCW 7. BSCW bruges desuden til at tjekke semesterkalender og eventuelle ændringer, og som samarbejdsværktøj til projektskrivning. Screenshot af siden moodle.ruc.dk 6 Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 7 Basic Support for Cooperative Work 13

16 Screenshot af siden bscw.ruc.dk Roskilde Universitetsbiblioteks hjemmeside kan bruges af de studerende til at finde og bestille materiale. Deres hjemmeside har en kviksøgning, der fører brugeren videre til den udvidede søgning, hvor man kan sætte flere parametre for søgningen. Denne side tilbyder foruden søgefunktionen også fornyelse af lån samt bestilling af materialer fra andre biblioteker. Screenshot af Roskilde Universitetsbibliotek Udover de systemer, de studerende benytter i det daglige, findes der også nogle eksterne sider, der kun benyttes en gang i mellem, men som er meget vigtige. Det drejer sig blandt andet om fagtilmelding i STADS-selvbetjening. På denne skal de studerende indimellem bekræfte, at de er studieaktive, tilmelde sig eksaminer osv. 14

17 Teorien bag den nuværende navigation Ifølge Thomas Chamberlain fra RUCs kommunikations-team, er det nuværende system i høj udstrækning, opbygget efter tesen: antal klik ikke er vigtigt, hvis man når målet. Denne tese er modstridende til tre-kliks-teorien, der er en af de ældste teorier indenfor navigation på nettet. Vi har derfor sat os ind i begge teorier for at være bedre rustet til designe et løsningsforslag. I Jeffrey Zeldmans bog Taking your talent to the web, skriver han at tre-kliksteorien er baseret på den måde mennesker bruger internettet på, altså at brugerne gerne vil komme hurtigt frem til den information de søger. Tre-kliks-teorien går altså ud på, at brugerne ideelt set skal kunne finde frem til sit mål med kun tre klik. Hvis brugeren ikke kan det risikerer man, at de søger et andet sted hen (Zelsman 2011:98). Joshua Porter har undersøgt denne påstand i sin artikel Testing the Three-Click Rule. Han har analyseret 44 brugere og siger, at de fleste mennesker ikke ville opgive at finde, hvad de søgte, efter blot tre klik: Our analysis showed that there wasn't any more likelihood of a user quitting after three clicks than after 12 clicks (http://www.uie.com/articles/three_click_rule/) Porter påstår altså, at reglen om, at folk opgiver at finde, hvad de ønskede at finde, ikke passer. Hans studier viser, at brugerne blev ved med at søge helt op til 25 klik, og teorien derfor er en myte. Tanken om, at brugeren skal kunne finde de informationer, de søger med kun tre klik er i sig selv god, men i praksis kan den desværre være svær at opfylde. James Robertson giver, i sin artikel The three click myth 8, Joshua Porter ret i sin kritik af tre-kliks teorien. Ved at følge teorien fulgt ud, vil forsiden på hjemmesiden være fyldt med 100 links, som gør hjemmesiden langt mindre brugervenlig. I stedet mener han, at designeren skal tænke nøje over, hvordan hjemmesiden fungerer bedst, i stedet for blindt at følge nogle regler

18 Vores erfaringer med det eksisterende intranet Da vi startede på RUC fik vi en kort introduktion til de forskellige intranetsider og værktøjer. Vi oplevede at det kunne være svært at finde de ting vi ledte efter, og man i hvert fald brugte flere end tre klik. Generelt har vi oplevet at leder man længe nok efter noget, så finder man det også, og det passer ret godt på tesen som hjemmesiden er bygget efter: antal klik ikke er vigtigt, hvis man når målet. Der er dog enighed i gruppen om at vi ikke synes det er optimalt, og derfor gik vi i gang med at tænke på et nyt koncept til navigationen. Det er irriterende, at der er rigtig mange tekstbaserede links som sender en videre til en ny side. Vi savner virkelig et fuldt integreret system, hvor alle de komponenter man har brug for som f.eks. mail, tilmeldinger osv. åbner på én og samme side. Indledende designovervejelser De første tanker vi gjorde os om vores designløsning var, at vi ville samle de mange informationer og værktøjer på én side og derved afhjælpe de problemer vi selv havde oplevet. Vi fandt hurtigt ud af, at vi kun perifert ville beskæftige os med det visuelle, fordi vi oplevede, at det største problem er navigationen. Vi valgte også at vi vil bevare toppen af det eksisterende design, altså toppen med de fire farvede kasser med RUCs logo i venstre side, fordi vi mener, at det er en del af RUCs visuelle identitet. Vi vil lave et koncept hvor den studerende ikke skal igennem en masse forskelligt for at tjekke om der er opdateringer eller ændringer i forhold til studiet, men hellere gå til ét sted for at tjekke om der var nogle ændringer. Siden skal altså fungere som en notifikationsside, samtidig med at man kan navigere sig videre til de enkelte værktøjer. En løsning på alt dette ville være at benytte sig af de såkaldte web widgets, der henter små bidder information ud fra forskellige steder til visning på et website. 16

19 Dette vil også kunne gøre, at den enkelte studerende selv kan tilrette designet, hvilket vi også synes, at der skal være mulighed for. Undersøgelsesdesign For at besvare vores problemformulering, har vi gennemgået en teoretisk og metodisk rejse. Statistik Først tænkte vi, at det ville være smart at indhente nogle kvantitative data, i form af statistik fra RUCs kommunikations-team, der kunne belyse, hvilke link, der er mest benyttet i det eksisterende IT-system. Da vi ikke fandt materialet, vi fik udleveret brugbart, supplerede vi med en samtale med Thomas Chamberlain fra RUCs kommunikations-team, som havde mange nyttige betragtninger og idéer. Denne samtale bliver dog ikke analyseret her i rapporten. Målgruppeanalyse Vi gik derefter videre med en målgruppeanalyse som bestod af et interview med vores studiesekretær, Anja Kastrup Christiansen. Til interviewet blev der skrevet et referat, som derefter blev analyseret med henblik på, at finde ud af hvilke problemer hun som studiesekretær oplevede ved det nuværende IT-system, samt hvordan hun oplever de studerendes studievaner. Tænke-højt-test Vi kombinerede målgruppeanalysen med en tænke-højt-test, hvor testpersonerne var førsteårsstuderende på nogle forskellige basisstudier. Testene blev optaget med et program som optager skærmbillede og lyd, så vi efterfølgende kunne analysere testene ved både at følge med i hvad de sagde, samt kunne se hvad de trykkede på. Usability For at gøre vores design så brugervenligt som muligt, gennemgik vi noget teori om, hvad godt hjemmesidedesign består af. Vi benyttede Jakob Nielsen, som er en 17

20 meget anerkendt usability-teoretiker. For at få noget mere konkret om usability i web-design, benyttede vi Steve Krug, som har arbejdet som usability-konsulent i mange år. Dette kombinerede vi med pointer fra vores interviews og tests. Herefter følte vi, at vi havde nok viden om hvad en god, ny intranetside skulle indeholde og vi lavede vores design. Fokusgruppe For at evaluere vores nye design til en intranetside, benyttede vi os af en fokusgruppe. Ved først at vise dem de gamle intranetsider, fik vi bekræftet, hvad vi tidligere havde kunnet erfare ved målgruppeanalyse og tænke-højt-test. Derefter viste vi dem vores bud på en ny intranetside, og de kom med respons på denne både gode og dårlige ting. Efter denne evaluering, forbedrede vi vores koncept. De næste kapitler skal læses som en rejse, hvor vi efter hver undersøgelse er blevet klogere på, hvad vores koncept skal indeholde. Vores løbende erkendelser har derfor påvirket vores videre færd. 18

21 Statistik Vi indhentede data i form af statistik over antal klik på links fra Thomas Chamberlain, ansat i RUCs kommunikationsteam (se bilag 6: statistik). Dataene dækker ruc.dk og tilhørende undersider fra perioden 22/ til 07/ Vi har valgt denne startdato, da det var den dato vi startede på RUC, og det er her, man kan forvente, at de studerende begynder at benytte RUCs intranetsider og tilhørende værktøjer. De tal vi har hentet er kun brugbare i meget begrænset grad. Tallene dækker kun alle sider fra domænet og undersiderne, der kommer efter stien. Det vil sige, at portalino.ruc.dk, intra.ruc.dk og deres undersider ikke er med i disse tal. Vi kan altså ikke se, hvor mange besøg, der er på disse sider. Dog kan vi se ud fra tallene, at den næstmest besøgte side (efter forsiden) er ruc.dk/for-studerende. Det giver os et billede af, at ruc.dk/for-studerende er en ofte besøgt side af de studerende, da man skal være logget ind for at se siden. 19

22 Målgruppe Målgruppeteori Til vores målgruppeanalyse har vi valgt at benytte Preben Sepstrups teori om informationsprocessen. Teorien beskriver blandt andet, hvordan menneskets adfærd er bestemmende for, hvordan informationsprocessen ser ud samt, hvordan det enkelte menneske anvender informationen (Sepstrup 1999:43). Sepstrup taler blandt andet om otte forhold ved modtagerne, der med fordel kan benyttes til at analysere modtagernes informationsadfærd (Sepstrup 1999:57). De otte forhold er: Livssituation Formål med den konkrete adfærd Psykologiske karakteristika Socialt netværk Relevansopfattelse Informationsbehov Opfattelse af informationsværdien Opfattelse af informationsomkostningerne Vi har ikke tænkt os at benytte alle otte forhold til at beskrive vores målgruppe, da de ikke alle er relevante i forhold til vores projekt. Vi har valgt ikke at beskæftige os med psykologiske karakteristika og socialt netværk. Modtagerens livssituation Livssituationen dækker over en række træk, der er medvirkende til at bestemme, hvilket og hvor stort et informationsbehov det enkelte menneske har. Disse træk er blandt andre viden, interesser, uddannelse, erhverv, alder og køn (Sepstrup 1999:58). 20

23 Modtagerens formål med den konkrete adfærd Man kan blive eksponeret for et medie eller en information, selvom dette ikke var det primære formål med adfærden (Sepstrup 1999:58). Dette forhold er tæt knyttet til Sepstrups teori om aktiv og passiv opmærksomhed, der handler om, at man enten bliver opmærksom på information, fordi man leder efter den (aktiv opmærksomhed) eller fordi man tilfældigvis falder over den (passiv opmærksomhed) (Sepstrup 1999:56). Modtagerens relevansopfattelse Relevansopfattelsen er det enkelte menneskes subjektive ide om, hvad der er relevant. Informationen skal være vedkommende for det enkelte menneske for, at der forekommer en relevansopfattelse. Denne er også bestemmende for, om en person bliver eksponeret for en information samt, om personen har en indledende og fortsat opmærksomhed for informationen - altså om der etableres en informationsproces og hvordan den forløber (Sepstrup 1999:60). Modtagerens informationsbehov Informationsbehovet er ligesom relevansopfattelsen subjektiv. Det handler om oplevelsen af forskellen mellem, hvad en person oplever at vide og gerne vil vide. Principielt oplever et menneske i forhold til alle emner enten at vide tilstrækkeligt, gerne at ville vide mere, eller ikke have nogen klar fornemmelse (Sepstrup 1999:63). Der skal være et informationsbehov før man kan modtage information, og informationen skal opfylde et behov/have værdi (det kan for eksempel være nytteværdi eller underholdningsværdi) (Sepstrup 1999:63). Modtagerens opfattelse af informationsværdien Forventningen til det informationsmæssige udbytte det kan være forekomsten af relevante emner, forståelighed, troværdighed eller underholdningsværdi (Sepstrup 1999:66). 21

24 Modtagerens opfattelse af informationsomkostningerne Informationsomkostningerne er det besvær, en person forventer ved at finde en bestemt information. De er subjektive, men vigtige omkostninger. Det kan være økonomi, tid eller psykiske ressourcer (Sepstrup 1999:65). Målgruppemetode For at få en bedre forståelse af vores målgruppe og derved kunne lave vores målgruppeanalyse, har vi foretaget et kvalitativt interview med vores studiesekretær. Formålet med interviewet var at blive klogere på vores målgruppe, især målgruppens informationsbehov og relevansopfattelse, som er to af de otte forhold ved modtagerne Sepstrup beskriver i sin teori om informationsprocessen, og som vi beskæftiger os med i målgruppeanalysen. Vi valgte at interviewe vores studiesekretær, Anja, da studiesekretærerne er dem, der står for størstedelen af al kommunikation med målgruppen (som er førsteårsstuderende på Roskilde Universitet). Hun er den, de studerende oftest henvender sig til med spørgsmål vedrørende deres studie, og hun må derfor have en klar ide om, hvad de studerende selv opfatter som værende væsentligt i deres studie. Og eftersom hun fungerer som formidler mellem universitet og de studerende, ved hun, hvad der faktisk er væsentligt for de studerende. Udover vores interview med vores studiesekretær, trækker vi også på erfaringer fra tænke-højt-test og midtvejsevalueringen i vores målgruppeanalyse. Kvalitativt interview Det kvalitative interview er en samtale mellem en interviewer og den interviewede, med en fast struktur og et klart formål (Kvale, Brinkmann 2009:19). Interviewet er en opmærksom, lyttende metode, der har til formål at forstå verden og oplevede fænomener, set fra interviewpersonens perspektiv for senere at kunne fortolke betydningen af de beskrevne fænomener (Kvale, Brinkmann 2009:17-19). Det har til formål at producere viden i samspillet mellem intervieweren og den interviewede. De to parter skal udveksle synspunkter om et emne af fælles interesse (Kvale, Brinkmann 2009:18). 22

25 Metoden er ikke en samtale mellem to jævnstillede parter, idet intervieweren kontrollerer situationen. Han/hun skal præsentere emnet for den interviewede samt forholde sig kritisk til dennes svar (Kvale, Brinkmann 2009:19). Vores målgruppe I vores projekt har vi valgt at afgrænse vores målgruppe til førsteårsstuderende på Roskilde Universitet, der læser på et af de fire danske basisstudier (humanistisk, humanistisk-teknologisk, naturvidenskabeligt og samfundsvidenskabeligt). Vi har bevidst fravalgt de internationale basisstudier, da vi har en formodning om, at deres behov på nogen områder kan være anderledes. På trods af, at vores produkt henvender sig til alle studerende, har vi valgt kun at fokusere på førsteårsstuderende, da systemet for dem er helt nyt og ukendt, men også meget vigtigt for deres studiestart og videre færd på studiet. Vi er selv førsteårsstuderende, og da vi startede på Roskilde Universitet oplevede vi, at der var store problemer med det eksisterende system. Vi har afgrænset os fra de studerende, der har læst på Roskilde Universitet i et eller flere år, fordi vi mener, at de har vænnet sig til systemet, og derfor sandsynligvis ikke oplever lige så mange problemer som førsteårsstuderende. Målgruppeanalyse Livssituation Vores målgruppe er hovedsageligt nystartede studerende på Roskilde Universitet i starten af 20erne. Fælles for størstedelen af målgruppen er, at de befinder sig samme sted i uddannelsessystemet. For de fleste er det at starte på en videregående uddannelse en helt ny oplevelse. De studerende skal finde sig til rette i et helt nyt og uvant miljø med andre krav og forventninger, end de før har oplevet. På samme tid skal de forholde sig til en masse ny information. Sideløbende med at starte nyt studie, står mange i den situation, at de lige er flyttet hjemmefra og skal til at stå på egne ben for første gang med alt, hvad det medfører. 23

26 Relevans- og informationsadfærd generelt Vi må formode, at de nystartede studerende har en interesse for det valgte studie og har gjort sig nogle tanker om, hvad dette skal føre med sig. Vi må derfor også formode, at de har interesse i- og et behov for at finde informationer, som har nytteværdi for netop dem. Dette bliver bekræftet af vores studiesekretær, der fortæller, at hendes oplevelse er, at de studerende er meget aktive i deres informationsadfærd. De er gode til selv at lede efter information og ligeledes til at videregive det til deres medstuderende (se bilag 1: referat af interview). Nye informationsbehov i løbet af semesteret Vi ved fra vores studiesekretær, at de studerendes informationsbehov ændrer sig i løbet af semesteret. Ved studiestart er det hovedsageligt praktiske informationer, der er behovet, her kan blandt andet nævnes SU og uddannelseskort. Senere bliver informationsbehovet mere studierelevant, de studerende søger mere konkret information i forhold til studieaktiviteter. Studiesekretæren oplever, at de studerendes primære informationsbehov er faglige og i mindre grad sociale (se bilag 1: referat af interview). Kommunikations via mails Studiesekretæren fortæller, at der på Roskilde Universitet er truffet en beslutning om, at al kommunikation med studerende sker via mails, fordi man vurderer, at dette er måden, hvorpå man når flest studerende. Disse mails omhandler oftest information om regler, deadlines og ændringer i forhold til studiet information, der også kan findes på hjemmesiden (se bilag 1: referat af interview). Af dette kan vi udlede, at der er en general opfattelse af, at netop disse oplysninger er de mest relevante for de studerende. De tre studerende vi har lavet tænke-højt-test (se bilag 2: referat af tænke-højt-test) af, fortæller da også, at deres webmail er et vigtigt værktøj, netop fordi de modtager vigtige informationer fra deres respektive studiesekretærer. 24

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Moodle for Adgangskursus

Moodle for Adgangskursus Moodle for Adgangskursus Moodle er et Learning Management System (e-læringssystem), som undervisere og sekretærer på Adgangskursus anvender til at formidle information til de studerende. Moodle er derfor

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4 Index INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 PROJECT KEY PURPOSE STATEMENT 2 DELIVERABLES STATEMENT 2 ACTIVITIES FOR EACH DELIVERABLES 2 UNDERSØGELSE: 2 RISIKOANALYSE 3 PLAN B 3 FOR TYNDT KONCEPT ERROR!

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Projekt 3 http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Carlas cupcakes Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen Indholdsfortegnelse PROJEKTFORMULERING 1.0 3

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Responsive Design Mul-a 2013 RAPPORT - opgave 3, Semester 2 Gruppe xx - The Cook Club Project/2 Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Ole Jørgen Hansen ohan@post.tele.dk www.gribskovweb.dk

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist.

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist. Ekspertvurdering Antal af eksperter: 1 Tid brugt til evaluere website: 2 timer. Konklusion: Da jeg gennemgik sitet for fejl, mangler og problemer fandt jeg hurtigt ud af, at det største issue var tekst,

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk.

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk. EfterUddannelse.dk Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk Side 1 Program Kort om brugeranalysen metode m.v. Kvantitativ undersøgelse Kvalitativ undersøgelse

Læs mere

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1 3 usability-tests Gangstertest Ekspertvurdering Kortsortering med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site Side 1 Køge Boldklubs web site Side 2 Gangstertest I gangstertesten har testpersonen fået stillet

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna Milestone 1 Usability test Test-dokument VOXHALL Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna 1 INDHOLD 3 Problemformulering 3 Formål med test 3 Arbejdshypoteser 4 Brugerprofiler (krav til segmentet) 4 Metode 4

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID.

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde anbefalinger og råd til

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte pårørende 25. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte pårørende og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Dokumentation for hjemmeside til Merry Maids Rengøring ApS.

Dokumentation for hjemmeside til Merry Maids Rengøring ApS. Dokumentation for hjemmeside til Rengøring ApS. Udført af U-TURN konsulentfirma. København den 16.11.01 Multimediedesigner 2. semester Lygten 16 København N Vejleder: Peter Askov Gruppe 8: Allan Jonas,

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT SYNOPSIS E-CONCEPT DEVELOPMENT INDHOLD 1. JONAS KROGSLUND HVEM ER JEG?... Side 3 2. PRÆSENTATION & MOTIVATION... Side 3 3. FAGLIGE UDFORDRINGER & PROBLEMER... Side 4 3.1 SCRUM...... Side 4 3.2 KRAVSPECOFIKATION...

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen HD optag Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen 1 Login til ansøgningsportalen (STADS-DANS): http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hduddannelse/hd-tilmelding Se desuden Vejledning til login på ansøgningsportalen

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere