TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015"

Transkript

1 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune

2 Forord Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt indblik i anbringelsesområdet i København pr. 1. juli Statistikken er udarbejdet af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge i Københavns Kommune. Data kommer fra Københavns Kommunes interne registreringssystemer Børne- og Ungesystem (BUS) og CSC Social, og er udtrukket den 26. og den 28. august Der skelnes løbende i kvartalsstatistikken mellem en børne-/ungegruppe i alderen 0-17 år og en ung voksengruppe i alderen år. Den sidste gruppe refereres til som efterværn. hjemmeboende børn og allerede anbragte børn at være i aflastning. Kvartalsstatistikken viser kun fordelingen for børn og unge i alderen 0-17 år. Det skyldes, at det er meget få unge, der er i efterværn i form af aflastning. Sidst i kapitlet vises aldersfordeling på anbragte børn og unge i aflastning i både BBU og BCH. Centernavnene Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap bruges i kvartalsstatistikker siden januar 2015 i stedet for hhv. Børnefamiliecenter København og Handicapcenter København. Dette skyldes en omstrukturering i Københavns Kommune. Kvartalsstatistikken for juli 2015 er delt i tre kapitler. Kapitel 1 viser anbringelsesmønsteret for børn og unge i døgnanbringelse i Københavns Kommune med nedslag 1. juli i årene 2013, 2014 og Dette kapitel viser fordelingen af anbragte børn og unge inden for forskellige anbringelsesindsatser under både Borgercenter Børn og Unge (BBU) og Borgercenter Handicap (BCH). Kapitel 2 giver en oversigt over udviklingen af andelen i familiepleje ud af samtlige anbringelsestyper. Kapitel 3 viser fordelingen af børn og unge i aflastning. Det er muligt for både Data for juli 2013 er trukket fra BUS, mens data for juli 2014 og 2015 er trukket fra CSC social. Indhold 1. Anbringelsesmønster for samtlige anbragte børn og unge i Københavns Kommune Anbringelsesmønster for familieplejeanbragte børn og unge i Københavns Kommune Børn og unge i aflastning fordelt på aflastningstyper

3 1. Anbringelsesmønster for samtlige anbragte børn og unge i Københavns Kommune Figurerne 1, 2 og 3 viser anbringelsesmønsteret i Københavns Kommune for børn og unge i alderen 0-17 år pr. 1. juli 2015, 2014 og De tre figurer giver et indblik i to overordnede tendenser. Den første tendens er en stigning i andelen af børn og unge anbragt i de fire familieplejetyper: ordinær familiepleje, netværkspleje, akutplejefamilie og forstærket plejefamilie. Den anden tendens er et samlet fald i antallet af anbragte børn og unge. Begge tendenser vil blive uddybet efter figur 3. Figur 1. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. juli 2015 Amager (N = 118) Bispebjerg (N = 84) Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 136) Valby-Vesterbro (N = 163) Nørrebro (N = 106) City-Østerbro (N = 71) Hele København (N = 678) 39,0% 41,1% 40,6% 42,3% 45,0% 51,5% 58,3% 3,4% 0,8% 15,3% 8,5% 6,8% 23,7% 2,5% 2,4% 1,2% 1,2 % 13,1% 20,2% 1,2% 2,4% 2,2% 2,9% 2,9% 17,6% 21,3% 1,5% 3,7% 3,7% 18,4% 4,3% 25,2% 3,1% 0,6% 3,8% 12,3% 11,3% 4,7% 7,5% 19,8% 1,4% 4,2% 11,3% 4,2% 33,8% 1,4% 1,4% 2,2% 4,1% 3,1% 15,3% 4,7% 23,6% 1,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Akutplejefamilie Eget værelse, bofællesskab Socialpædagogisk opholdssted Netværksplejefamilie Forstærket plejefamilie Kostskole, efterskole, skibsprojekt Døgninstitution 3

4 Figur 2. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. juli 2014 Amager (N = 137) Bispebjerg (N = 89) Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 143) Valby-Vesterbro (N = 171) Nørrebro (N = 127) City-Østerbro (N = 75) Hele København (N = 742) 38,7% 35,4% 46,9% 44,4% 41,3% 43,7% 58,4% 11,7% 13,4% 2,9% 3,6% 0,7% 36,5% 3,6% 2,2% 1,1% 1,1% 11,2% 0,0% 3,5% 1,4% 2,8% 2,2% 24,7% 14,0% 30,1% 0,7% 3,5% 2,3% 17,0% 25,7% 1,2% 4,7% 1,2% 1,6% 8,7% 7,1% 7,9% 26,0% 1,3% 4,0% 12,0% 6,7% 1,3% 4,0% 1,8% 2,8% 3,5% 13,6% 3,2% 2,6% 29,3% 28,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Akutplejefamilie Eget værelse, bofællesskab Socialpædagogisk opholdssted Netværksplejefamilie Forstærket plejefamilie Kostskole, efterskole, skibsprojekt Døgninstitution Figur 3. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. juli 2013 Amager (N = 191) 35,6% 12,0% 1,6% 13,1% 4,7% 5,2% 27,7% Bispebjerg (N = 121) Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 152) Valby-Vesterbro (N = 172) Nørrebro (N = 130) City-Østerbro (N = 77) Hele København (N = 843) 52,9% 49,3% 38,4% 45,4% 41,6% 43,2% 7,4% 7,4% 5,8% 5,0% 21,5% 2,0% 17,1% 6,6% 5,3% 19,1% 1,7% 1,7% 17,4% 32,6% 4,7% 3,5% 8,5% 3,8% 5,4% 8,5% 28,5% 1,3% 1,3% 13,0% 9,1% 6,5% 27,3% 0,9% 3,7% 12,9% 7,6% 5,3% 26,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution 4

5 Figurerne 1-3 illustrerer som nævnt to tendenser. For det første en stigning i andelen af børn og unge anbragt i de fire familieplejetyper Ordinær plejefamilie, Netværksplejefamilie, Akutfamiliepleje og Forstærket plejefamilie, og for det andet et fald i det samlede antal af anbragte børn og unge. Den første tendens ses konkret ved, at den samlede andel af børn og unge anbragt i en af de fire plejefamilietyper er steget med 10,2 procentpoint. I juli 2013 var andelen 57,1 procent, mens den tilsvarende andel i juli 2015 er 67,3 procent. Det er også en stigning i forhold til april 2015, hvor andelen af børn og unge anbragt i familiepleje udgjorde 65,6 procent (se Kvartalsstatistik april 2015). Stigningen er primært sket på bekostning af institutionstyperne socialpædagogisk opholdssted og døgninstitution. Den anden tendens kan også ses konkret. I juli 2015 er 678 børn mellem 0-17 anbragt i Københavns Kommune, mens dette tal i juli 2013 var 843. Forstærket plejefamilie Den nyeste type af familieplejeindsat kaldes forstærket plejefamilie, og dens udvikling er interessant at følge. Det er en indsats, hvor plejefamilien tilbydes yderligere hjælp i form af blandt andet øget konsulentstøtte, ekstrauddannelse og supervision. Indsatsen blev iværksat april 2012, men har først været mulig at registrere siden oktober I juli 2014 udgjorde forstærket plejefamilie 3,2 procent, og havde endnu ikke spredt sig til alle anbringelsesenheder. I juli 2015 udgør indsatsen 4,7 procent, og har spredt sig til alle enheder. På Nørrebro udgør den 11,5 procent af alle anbringelser. 5

6 Figur 4. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-17 år pr. 1. juli 2015, 1. juli 2014 og 1. juli 2013 i Borgercenter Handicap 4,7% 1,3% 2015 (N = 149) 23,5% 14,1% 54,4% 0,7% 0,7% 1,5% 2014 (N = 136) 27,1% 15,8% 54,9% 0,8% 2,3% 2013 (N = 130) 29,2% 16,2% 52,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Akutplejefamilie Eget værelse, bofællesskab Socialpædagogisk opholdssted Netværksplejefamilie Forstærket plejefamilie Kostskole, efterskole, skibsprojekt Døgninstitution Figur 4 viser anbringelsesmønsteret for samtlige 0-17-årige anbragt under Borgercenter Handicap (BCH). Anbringelsesmønsteret for BCH er relativt stabilt fra juli 2013 til juli Der er et fald i andelen af anbragte i ordinær plejefamilie på 5,7 procentpoint, men til gengæld er andelen af anbringelser i både Netværksplejefamilie, Akutplejefamilie og Forstærket plejefamilie steget med samlet 3,7 procentpoint. Andelen i familiepleje er altså samlet set faldet med 2,0 procentpoint. De små udsving skal yderligere ses i lyset af, at det er et relativt lavt antal børn og unge, som er anbragt i indsatser under BCH. Stigningen i antallet af anbragte børn og unge under BCH vil ikke få særlig opmærksomhed i denne statistik. Vi har grund til at tro, at denne stigning skyldes en administrativ omregistrering af anbringelsesenhed fra BBU til BCH. Sagt med andre ord mener vi ikke, at der netto er anbragt 29 nye børn og unge under BCH, men at stigningen skyldes, at de anbragte børn og unges stedplacering er blevet ændret fra BBU til BCH. 6

7 Tabel 5. Fordelingen af samtlige anbragte unge i alderen år, under BBU og BCH, pr. 1. juli 2015, 1. juli 2014 og 1. juli 2013 i Københavns Kommune opgjort på anbringelsesindsatser 2015 (N = 226) 2014 (N = 204) 2013 (N = 201) Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ordinær familiepleje 25 11,1% 15 7,4% 16 8,0% Netværksplejefamilie 8 3,5% 4 2,0% 2 1,0% Forstærket plejefamilie 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% Kostskole, efterskole, skibsprojekt 2 0,9% 5 2,5% 2 1,0% Eget værelse/hybel/kollegium 79 35,0% 74 36,3% 89 44,3% Døgninstitution 89 39,4% 80 39,2% 52 25,9% Socialpædagogisk opholdssted 22 9,7% 26 12,7% 40 19,9% Total ,0% ,0% ,0% Tabel 5 viser en oversigt over anbragte unge i alderen år i efterværn fordelt på anbringelsesindsatser. Efterværn er en støtte, som tilbydes fra kommunal side, efter den unge er fyldt 18 år, og til og med den unge er fyldt 23 år. Dette kan f.eks. være i form af opretholdelse af eksisterende anbringelse efter det 17. år, rådgivning, økonomisk bistand mv. Denne kvartalsstatistik har fokus på efterværn i form af opretholdte døgnanbringelser i forlængelse af forudgående anbringelsesforløb. Af figuren ses det, at der gennem perioden er sket en overordnet stigning i antallet af unge, der forbliver i deres anbringelse efter det 18. år. I 2013 modtog i alt 201unge efterværn i form af opretholdt anbringelse. I 2015 drejer det sig om 226 unge. Det er særligt efterværnsindsatsen opretholdelse af anbringelse på Døgninstitution, der er vokset. Her er der sket en stigning fra 52 til 89 unge. Det svarer til, at andelen af unge i efterværn på døgninstitution er vokset fra 25,9 procent i 2013 til 39,4 procent i En stigning på 13,5 procentpoint. Andelen i de tre familieplejetyper Ordinær plejefamilie, Netværksplejefamilie og Forstærket plejefamilie er også steget. I 2013 udgjorde andelen 9 procent, mens andelen i 2015 er 15 procent, en stigning på 6 procentpoint. Stigningen er primært sket på bekostning af anbringelsesindsatserne Eget værelse/hybel/kollegium og Socialpædagogisk opholdssted, der er faldet med hhv. 9,3 procentpoint og 10,2 procentpoint. Denne udvikling har medført, at Døgninstitution nu er den største anbringelsesindsats under denne form for efterværn. 7

8 Tabel 6. Fordelingen af samtlige unge i alderen 18, der er i videreførelse af en eksisterende anbringelse, under BBU og BCH i alderen år, pr. 1. juli 2015, 1. juli 2014 og 1. juli 2013 i Københavns Kommune opgjort på BBU-enhed og BCH 2015 (N = 226) 2014 (N = 204) 2013 (N = 201) Antal Procent Antal Procent Antal Procent City-Østerbro 28 12,4% 20 9,8% 26 12,9% Nørrebro 24 10,6% 26 12,7% 36 17,9% Vesterbro-Valby 32 14,2% 25 12,3% 25 12,4% Brønshøj-Husum-Vanløse 23 10,2% 31 15,2% 26 12,9% Bispebjerg 27 11,9% 27 13,2% 22 10,9% Amager 52 23,0% 45 22,1% 32 15,9% BCH 40 17,7% 30 14,7% 34 16,9% Total ,0% ,0% ,0% Tabel 6 illustrerer, som figur 5, en oversigt over unge i alderen år i efterværn i form af opretholdt døgnanbringelse her blot fordelt på BBU-enheder og BCH. Fordelingen af efterværnsanbringelser er nogenlunde stabil for enhederne over hele perioden, om end der ses et fald hos BBU Nørrebro og en tilvækst hos BBU Amager. 8

9 2. Anbringelsesmønster for familieplejeanbragte børn og unge i Københavns Kommune Figurer 7 illustrerer udviklingen i andelen af samtlige familieplejeanbringelser ud af det samlede antal anbragte børn og unge i aldersgruppen 0-17 år. Der skelnes yderligere mellem enhederne BBU og BCH. Figur 7. Udviklingen i andelen af familieplejeanbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap i perioden 1. juli 2013 til 1. juli ,0% 74,5 72,8% 65,0% 55,0% 45,0% 63,4 60,3% 57,1% 53,8% 49,2% 62,3% 67,3% 64,2% 56,3% Hele København (BBU) City-Østerbro Nørrebro Valby-Vesterbro Brønshøj-Husum-Vanløse Bispebjerg Amager BCH 35,0% 31,5% 29,5% 25,0% 2013 (N = 973) 2014 (N = 875) 2015 (N = 827) *Bemærk at BCH ikke er en del af den stiplede linje, idet denne udelukkende repræsenterer BBU Figur 7 viser, at andelen af børn og unge i familiepleje er steget støt fra juli 2013 til juli I 2013 udgjorde andelen 57,1 procent, mens andelen er steget til 67,3 procent i Det er en stigning på 10,2 procentpoint. Stigning er fordelt på alle anbringelsesenhederne med undtagelse af City-Østerbro, som ligger relativ stabil lavt. Amager og Bispebjerg står for de største procentvise stigninger. Amager har oplevet en stigning på 16,9 procentpoint, mens Bispebjerg har oplevet en stigning på 14,7 procent point. Andelen af familieplejeanbragte børn og unge under BCH er faldet med 2,9 procentpoint fra 2013 til 2014, men er fra 2014 til 2015 steget med 0,9 procentpoint. 9

10 3. Børn og unge i aflastning fordelt på aflastningstyper Kapitel 3 handler om aflastningsområdet, og fokuserer på, hvordan børn og unge i aflastning fordeler sig på aflastningstyper og på alder. Aflastning er en forebyggende foranstaltning, der tilbydes både til hjemmeboende og til i forvejen anbragte børn og unge. Aflastningen består typisk i, at barnet/den unge besøger en aflastningsfamilie, en døgninstitution eller lign., oftest et par weekender om måneden. Idet der er meget få over 17 år i aflastning, vil denne kvartalsstatistik kun se på børn og unge mellem 0-17 år. Figur 8. Fordelingen af samtlige børn og unge i aflastning på BBU-enhed, fra 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. juli 2015 Amager (N = 71) 53,5% 31,0% 8,5% 7,0% Bispebjerg (N = 14) 78,6% 7,1% 7,1% 7,1% Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 53) Valby-Vesterbro (N = 60) 50,9% 68,3% 22,6% 17,0% 21,7% 9,4% 3,3% 6,7% Nørrebro (N = 31) 80,6% 9,7% 3,2% 6,5% City-Østerbro (N = 37) 73,0% 16,2% 10,8% Hele København (N = 266) 63,5% 21,4% 8,6% 6,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aflastning i familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold 10

11 Figur 9. Oversigt over fordelingen af samtlige børn og unge i aflastning på indsatsområde, fra 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. juli 2013, 2014 og ,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 70,2% 62,4% 63,5% 18,5% 20,8% 21,4% 7,2% 4,2% 9,9% 6,9% 8,6% 6,4% 2013 (N = 265) 2014 (N = 274) 2015 (N = 266) Aflastning i familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold Figur 8 og 9 giver et indblik i fordelingen af børn og unge på henholdsvis enhed og indsats. Det ses at langt de fleste børn og unge i aflastning er i aflastning i familiepleje. I 2015 udgør andelen i familiepleje 63,5 procent, Også Aflastning i netværk er steget siden 2013, og udgør i ,4 procent. Omvendt er både Aflastning på døgninstitution og Øvrige aflastningsforhold faldet en smule siden Det mest iøjefaldende er dog den stabilitet, der har været på aflastningsområdet. Ingen af indsatsområderne er vokset eller skrumpet markant siden 2013, og antallet af børn er også stabilt omkring de

12 Figur 10. Aldersfordelingen af børn og unge i aflastning i Borgercenter Børn og Unge, fra 0-17 år pr. 1. juli 2015 Figur 10 illustrerer aldersfordelingen for børn og unge i aflastning i Borgercenter Børn og Unge. Cirkeldiagrammerne viser overordnet to tendenser. Børn i alderen 0-8 år er primært i Aflastning i familiepleje og kun i få tilfælde i Aflastning på døgninstitution. Således udgør døgninstitutionerne 0 procent i alderen 0-3 år og kun 4 procent i alderen 4-8 år. I aldersgruppen 9-17 er Aflastning i familiepleje stadig den største indsatsgruppe, men Aflastning i netværket og Aflastning på døgninstitution fylder mere hos denne aldersgruppe end hos de yngre børn. 12

13 Figur 11. Fordelingen af samtlige børn og unge i aflastning, fra 0-17 år pr. 1. juli 2015, 1. juli 2014 og 1. juli 2013 i Borgercenter Handicap 2015 (N = 117) 35,0% 13,7% 44,4% 6,8% 2014 (N = 128) 35,2% 8,6% 50,0% 6,3% 2,2% 2013 (N = 183) 33,3% 58,5% 6,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aflastning i familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold Figur 11 viser to overordnede tendenser i udviklingen fra For det første er der sket en stigning i andelen af børn og unge i Aflastning netværkspleje. I 2013 var kun 2,2 procent i netværkspleje, mens andelen i 2015 er 13,7 procent. Det er en stigning på 11,5 procentpoint. Stigningen er sket på bekostning af Aflastning på døgninstitution, som har oplevet et tab på 14,1 procentpoint. Den anden tendens er et samlet fald i antallet af børn og unge i aflastning. I 2013 var 183 børn og unge i aflastning, men tallet er faldet til 117 i Det er interessant at sammenligne figur 11 med figur 8 fra tidligere. Her ses det, at der er en langt større andel af børn og unge i familiepleje under BBU end under BCH. 13

14 Figur 12. Aldersfordelingen af børn og unge i aflastning i Borgercenter Handicap, fra 0-17 år pr. 1. juli 2015 Figur 12 viser aldersfordelingen for børn og unge i aflastning under BCH. Cirkeldiagrammet illustrerer, at andelen i familiepleje er væsentligt højere i aldersgruppen end i aldersgruppen 4-12 år. Stigningen sker dels på bekostning af Aflastning på døgninstitution og dels på bekostning af Aflastning i netværket. 14

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: April 2012 Center for / Videnscenter for Forord Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet i Københavns

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: April 2013 Tema: Forebyggelse Udarbejdet af: Center for /Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Oktober 2011 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsoversigt er en statistisk opgørelse over anbringelser

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 Videnscenter for Familiepleje, Center for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 3.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 3. Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Til Socialudvalget Kopi til Aarhus Kommune Den 3. april 2013 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Januar 2012 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2012 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt indblik i anbringelsesområdet

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk 1 Forord

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

Pædagogisk personale i grundskolen

Pædagogisk personale i grundskolen Pædagogisk personale i grundskolen Af Mathilde Molsgaard I perioden fra 2008/09 til 2011/12 er antallet af pædagogisk personale i grundskolen samlet set faldet. Nedgangen er overordnet sket blandt lærere

Læs mere

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn NOTAT Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn Udarbejdet af LOS, januar 2010 Samfundets udgifter til gruppen af udsatte børn og unge har i stigende grad været i fokus gennem de seneste.

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Juli 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i Københavns Kommune pr. 1.

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

Page 1 of 5 24 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud Generel definition:

Læs mere

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Februar 2015 Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Ordinære elever Aktiverede elever Udviklingen i ordinære og aktiverede årselever siden 1996 Kombinationsforløb Udnyttelsen af 10 % kvoten

Læs mere

22. december 2011. Rikke Lauritzen, MB. Sagsnr. 2011-180858. Dokumentnr. 2011-918776. Kære Rikke Lauritzen

22. december 2011. Rikke Lauritzen, MB. Sagsnr. 2011-180858. Dokumentnr. 2011-918776. Kære Rikke Lauritzen Rikke Lauritzen, MB 22. december 2011 Sagsnr. 2011-180858 Dokumentnr. 2011-918776 Kære Rikke Lauritzen Tak for din henvendelse af 16. december 2011, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri

Læs mere

Tak for din henvendelse af 15. oktober 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 15. oktober 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Lars Rasmussen, MB Nærumgade 3, 3.th., 2200 København N Dato: 23.10.09 Sagsnr.: 2009-141774 Dok.nr.: 2009-627878 Kære Lars Rasmussen Tak for din henvendelse af 15. oktober 2009, hvor du stiller følgende

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst december 2014 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT - N INGEN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 19. december 2011 Ref FBM Indledning Dette notat beskriver medarbejdersammensætningen i kommunerne ud fra køn,

Læs mere

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 A NALYSE Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 Af Bodil Helbech Hansen I dette notat opgøres udviklingen i den gennemsnitlige indlæggelsestid fra 2008

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Hjemmeplejen i Faxe Kommune er bygget op efter en BUM-model. Det vil sige, at det er Visitationen der

Læs mere

Strategi for Indsatser og Anbringelse

Strategi for Indsatser og Anbringelse Strategi for Indsatser og Anbringelse - I Børne- og Familieafdelingen, Hjørring Kommune Indeværende strategi er en naturlig forlængelse af Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik. Strategien

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Notat Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om til- og fraflytning i Faaborg-Midtfyn kommune for perioden

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009.

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009. 24. august 2012 OJ/he HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010 Notatet giver en beskrivelse af HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010. Den registrerede

Læs mere

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2014 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2014 (Ordinær)... 4 28.05.2014 (Ordinær)... 5 22.05.2014 (Netadgang)... 6 28.05.2014

Læs mere

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Juni 2014 Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Faktaarket bygger på data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. I dette faktaark undersøges krisens effekt på iværksætterlysten

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Den nuværende udbygning bør altså bibeholdes på 0 5 årsområdet da:

Den nuværende udbygning bør altså bibeholdes på 0 5 årsområdet da: Behovsprognose 2014 på 0 5 års området I 2013 fremgik det, at Børne og Ungdomsforvaltningens sprognose, at der var for 81 børnegrupper frem til 2017. Med en udbygning til 90 % af spidsbelastningset, så

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i antal boligydelsesmodtagere og real udgift til boligydelse 2007-15

Figur 1. Udviklingen i antal boligydelsesmodtagere og real udgift til boligydelse 2007-15 CB marts 2016 Antallet af boligydelsesmodtagere er faldet med 11 % siden 2007 Antallet af pensionister, der modtager boligydelse, falder støt, selv om antallet af pensionister, der kan søge boligydelse,

Læs mere

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr.

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr. København, oktober 2012 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser

Læs mere

Undersøgelse af kønsfordelingen i visse børsnoterede selskaber

Undersøgelse af kønsfordelingen i visse børsnoterede selskaber 24. marts 2015 Undersøgelse af kønsfordelingen i visse børsnoterede selskaber Erhvervsstyrelsen har foretaget en undersøgelse af kønsfordelingen pr. 19. februar 2015 samt pr. 1. januar i de seneste 10

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning.

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Pkt.nr. 10 Status på anbringelsesudviklingen pr. 31.12.2000. 302938 Indstilling: 1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Politisk

Læs mere

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør FORORD I 2011 vurderede Arbejdsskadestyrelsens Center for private erstatningssager i alt 5.247 erstatningssager, hvilket er 17 procent flere sager, end der blev oprettet. Næsten hver tredje sag handlede

Læs mere

FORORD. Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater.

FORORD. Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater. Private erstatningssager - statistik 2015 FORORD Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager er en uvildig myndighed, som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. Udtalelserne

Læs mere

Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11)

Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11) Nr. 6.02 Juni 1995 Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11) Ledigheden er fortsat faldet kraftigt i Århus Kommune i 1. kvartal 1995. Ledigheden er stadig større i Århus Kommune end i landet

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark

Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark Antallet af børn, der lever i familier i fattigdom er vokset i Danmark gennem mange år. I dag er der næsten 65.000 børn, der lever i fattige familier,

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Aldersfordeling 5 Datagrundlag Oprindeligt 3. marts 2010 Revideret pga. datakorrektion 5.

Læs mere

Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år

Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år DI ANALYSE Februar 1 Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år Efter et lille fald i bygge- og anlægsinvesteringerne i ventes fremgang i år og næste år. Særligt det lave nybyggeri

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

LIGHEDSUDREDNING FOR KØBENHAVNS KOMMUNE Februar 2016

LIGHEDSUDREDNING FOR KØBENHAVNS KOMMUNE Februar 2016 LIGHEDSUDREDNING FOR KØBENHAVNS KOMMUNE Februar 216 Sammenfatning Danmark har mindre økonomisk ulighed end de fleste lande, vi normalt sammenligner os med 1. På OECD s opgørelse over ulighed er Danmark

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune medio 2014

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune medio 2014 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune medio 2014 Centerstaben for Sundhed & Pleje Den udekørende hjemmepleje udgør en stor del af Social- og Sundhedsområdets budget samtidig med, at det er meget

Læs mere

Piger er bedst til at bryde den sociale arv

Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedre end drenge til at bryde den sociale arv. Mens næsten hver fjerde pige fra ufaglærte hjem får en videregående uddannelse, så er det kun omkring

Læs mere

SPF-Sundhedsstyringen - Status juni 2015

SPF-Sundhedsstyringen - Status juni 2015 SPF-Sundhedsstyringen - Status juni 2015 SPF-Sundhedsstyringen sidste nyt SPF-Sundhedsstyringen har i 2014 fået en ny hjemmeside, der skal sikre, at alle relevante oplysninger er til stede på en let og

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004).

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004). Kapitel 5 Alkohol Kapitel 5. Alkohol 51 Mænd overskrider oftere genstandsgrænsen end kvinder Unge overskrider oftere genstandsgrænsen end ældre Der er procentvis flere, der overskrider genstandsgrænsen,

Læs mere

Forslaget vil understøtte den overordnede vision for Aarhus Kommune er Aarhus en god by for alle, hvor:

Forslaget vil understøtte den overordnede vision for Aarhus Kommune er Aarhus en god by for alle, hvor: Forslag 3: Byrådsmøde d. 6. maj 2015 - Budgetforslag fra SF: Bedre forhold for handicappede Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om bedre forhold

Læs mere

2 Hovedresultater. Har ikke tv apparat i husstanden

2 Hovedresultater. Har ikke tv apparat i husstanden 2 Hovedresultater Daglig sening af traditionelt tv Den gennemsnitlige daglige tv sening af traditionelt flow tv er faldet fra 173 til 172 minutter om dagen fra 14 til 15. Gennemsnitlig daglig tv sening

Læs mere

Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Resumé af rapport for 2012-2013

Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Resumé af rapport for 2012-2013 Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Syddanmark Resumé af rapport for 2012-2013 Baggrund Denne rapport beskriver dødeligheden blandt mennesker med psykiatrisk sygdom i Syddanmark

Læs mere

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Børn- og Skoleudvalget

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Børn- og Skoleudvalget Side 1 af 1 Delegationsplan for Hørsholm Kommune, ørn- og Skoleudvalget Delegationsplan for Hørsholm Kommune, ørn- og Skoleudvalget... 1 Lovområder administreret af center for ørn og Voksne...2 Lov om

Læs mere

Børn og unge anbragt uden for hjemmet

Børn og unge anbragt uden for hjemmet Ankestyrelsens statistikker Børn og unge anbragt uden for hjemmet Kommunale afgørelser, årsstatistik 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Børn og unge anbragt uden for hjemmet, kommunale afgørelser

Læs mere

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Nærværende rapport er en udarbejdelse af statistisk materiale, der er dannet på baggrund af spørgeskemaer vedr. inklusion, besvaret af ledere, lærere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Tabel 1. Alle basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde 2009. Fravær pr ansat i Dagsværk

Tabel 1. Alle basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde 2009. Fravær pr ansat i Dagsværk Louise Kryspin Sørensen Maj 2011 Langtidssygefravær i 2007 og 2009 Langtidssygefraværet (over 28 dage) opgjort i dagsværk er faldet med 15,4 % fra 2007 til 2009. Faldet i langtidssygefraværet er sket både

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

Formue og arv i de sociale klasser i 2012

Formue og arv i de sociale klasser i 2012 Formue og arv i de sociale klasser i 212 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Fokus i analysen er på formuer, formueindkomster og arv i de fem sociale klasser.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Børn og unge anbragt uden for hjemmet Årsstatistik 2007

Ankestyrelsens statistikker. Børn og unge anbragt uden for hjemmet Årsstatistik 2007 Ankestyrelsens statistikker Børn og unge anbragt uden for hjemmet Årsstatistik 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Børn og unge anbragt uden for hjemmet årsstatistik 2007 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

1. Oprettelse af sag, 0-17årige

1. Oprettelse af sag, 0-17årige Side 1 af 28 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Afgørelse om anbringelse - 2013 Overtagelse af handlekommuneforpligtelse - 2013 Døgnophold i anbringelsessted fra det 18. år (efterværn) indberettes i Skema

Læs mere

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen Den 19. oktober 9 Als Fokus på ud af krisen Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores vigtigste samhandelslande: Tyskland,, USA og Storbritannien.

Læs mere

Blanket 20 Oversigt over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, lovhjemmel og kontoplansnummer, version 2.0

Blanket 20 Oversigt over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, lovhjemmel og kontoplansnummer, version 2.0 Blanket 20 Oversigt over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, lovhjemmel og kontoplansnummer, version 2.0 Ydelse Ydelse - underbegreb Tilbud Lovhjemmel Nr. i kommunal kontoplan Bemærkninger Nr. INDSATSER

Læs mere

Familieplejerundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelse af familieplejernes økonomiske vilkår

Familieplejerundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelse af familieplejernes økonomiske vilkår Familieplejerundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse af familieplejernes økonomiske vilkår December 2013 1 Udarbejdet af SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND ved Rikke Larsen og Vagn Michelsen 2 Indledning SOCIALPÆDAGOGERNE

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Tilskuddet til de videregående er i gennemsnit faldet 0,6 procent eller 400 kr. pr. studenterårsværk fra 2001 til 2004. Dette dækker dog over store

Læs mere