til den i Fellesskabet Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer okonomiske situation Graphs and Notes on the 7/8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til den i Fellesskabet Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer okonomiske situation Graphs and Notes on the 7/8"

Transkript

1 rssn Commission of he Eu rope n Communiies Kommissionen for De europiske Fellesskber Grphs nd Noes on he Economic Siuion in he Communiy Digrmmer og kommenrer il den okonomiske siuion i Fellesskbe Published monhly MAnedlig publikion i )

2 This publicion ppers monhly. l is inended, by mens of grphs nd brief commenries, o provide coninul nlysis of he developmen of he min economic indicors in he Communiy. ln ech issue n inroducory commenry, devoed o subjec of curren or specil ineres, is lwys ccompnied by he following grphs nd noes: A1 lndusril producion A2 Re of unemploymen 43 Consumer prices A4 Blnce of rde The oher grphs nd noes pper periodiclly, lerning s follows : Denne publikion udkommer manedlig. Den hr il formal ved digrmmer og kore kommenrer fremlegge en forlsbende nlyse f de vesenligse konjunkurindikorers forlob i Fellesskbe. En korfe kommenr vedrsrende e emne f serlig kulie eller ineresse eferfolges i hver nummer lid f nedennvne fire digrmmer og kommenrer: A1 ndusriprodukion A2 Arbejdsloshedsprocen A3 Forbrugerpriser A4 Hndelsblnce De ovrige digrmmer og kommenrer forekommer kun periodisk som nrl'. Jnury, April, JulyAugus, Ocober Jnur, pril, juliugus, okober B1 Expors 82 Trde beween member counries 83 Discoun re nd cllmoney res 84 Money supply 85 Effecive exchnge res 81 Ekspor 82 Hndel mellem medlemslndene 83 Diskonossogpengemrkedsrene 84 Pengeforsyning 85 Effekive vlukurser Februry, M"y, JulyAugus, November Februr, mj, juliugus, november C1 lmpors C2 Terms of rde C3 Wholesle prices C4 Reil sles C5 Wges C 1 lm por C2 Byeforhold C3 Engrospriser C4 Deilomsening C5 Lonninger Mrch, June, Sepember, December Mrs, iuni, sepember, december D1 Oupu in he mel producs indusries D2 Dwellings uhorized D3 Cenrl Governmen Budge D4 Shre Prices D5 Longerm ineres res D1 Produkion i melindusri D2 Boliger hvoril der er give byggeilldelse D3 Ssbudgee D4 Akiekurser D5 Lngfrisede renesser Resuls of he monhly business survey crried ou mong heds of enerprises in he Communiy re o be found immediely fer he grphs nd noes' The symbol g 3 signifies hreemonh moving verge; for furher observions on he grphs see ls pge. Resuler f den manedlig.e konjunkurundersogelse indhene blnd virksomhedsledelser i Fllesskbe findes umiddelbr efer digrmmerne og kommenrerne. Symbole A 3 beegner e remaneders lobende gennemsn i ; yderl i gere bemerkn i nger i d igrmmerne findes pa sidse side. Reproducion is subjec o cknowledgemen of he source Gengivelse er illd med kildengivelse

3 Commission of he Egopen Communiies DirecoreGenerl for Economic nd Finncil Affirs Direcore for Nionl Economies nd Economic Trends Rue de l Loi Bruxelles GRAPHS AND NOTES ON THE ECONOMC STUATON N THE COMMUNTY DAGRAMMER OG KOMMENTARER TL DEN AKONOMSKE STUATON FELLESSKABET Kommissionen for De europreiske Frellesskber Generldirekore for Akonomiske og Finnsielle Anliggender Direkore for Medlemssernes Akonomi og Koniunkurudvikling Rudcle l Loi 200, 1049 Bruxelles

4 THE WORLD ECONOMC STUATON AT THE END OF THE SUMMER Alhough world rde picked up slighly he end of he summer, i ws sill ffeced by inernionl economic developmens well ou of line wih longerm rends. Wheres he pce ofeconomic civiy seems o hve slowed down in he mjor indusrilized counries ouside he Communiy, nobly he Unied Ses, he smller indusrilized counries would, in generl, pper o hve moved on o period of less sluggish growh. Economic growh in he indusrilized world s whole, excluding he Communiy, seems o hve been some 3l2lhigher on n nnul bsis in he firs hlfofhe yer hn in he preceding six monhs, when n lmos idenicl nnul increse hd been recorded. n spie ofhis modes re ofeconomic expnsion in he indusrilized counries, he volume of world impors ppers o hve ghered momenum in he firs hlf of 1978,' excluding hose of he Communiy probbly rising by some 6"os gins 4lnd2l in he frrs nd second hlves of 1977 respecively. This improvemen cn be pu down minly o he brodbsed expnsion in rde beween indusrilized counries under he impc of more buoyn economic civiy in number ofcounries whose impornce in erms of world rde ouweighs heir impornce in erms ofproducion. n some cses, however, specil fcors were lso work. Assuming limied growh in world demnd nd oupu during he second hlf ofhe yer, rel gross domesic produc in he indusrilized counriesexcluding he Communiywill probbly grow by no more hn 4 l( in 1978 s whole, s gins 4.31in The re of expnsion in he volume of world rdegin excluding he Communiywill probbly ese from 521in 1917 o 421in Brussels, 5 Sepember 1978 DE NTERNATONALE KONJUNKTURER VED SOMMERENS AFSLUTNNG Til iods for en lille signing i den inernionle hndel, vr den,uig ved sommerens fsluning prrege f efervirkningerne f en inernionl okonomisk udvikling, som klr fviger fr endenserne pi lng sig. Medens der synes hve vrere en konjunkurfmning i de vigigse indusriliserede redjelnde og isrer i De forenede Ser, ser de ud som om udviklingen generel foregir mindre ovende i de mindre indusrilnde. hr den skonomiske veks i fsrse hlvir, i For indusrilndene som helhed eksklusive Frellesskbe forhold il de foregiende hlvir, formenlig vrre c. 3 y2 % pi irsbsis, hvilke er mege nrer den procenss, der blev konsere i nde hlvir Trods denne fdempede okonomiske ekspnsionsk i de indusriliserede lnde er signingen i verdenens smlede impormrengde (borse fr Frellesskbe) nok bleve forsrerke i fsrse hlvdel f 1918: den synes v&re nie op p6, c. 6 '" mod henholdsvis 4 og 2 % i fsrse og nden hlvdel f Denne ccelerion er isrer en flge f den generelle udvidelse f smhndelen.mellem indusriliserede lnde under pivirkning f de forbedrede indenlndske konjunkurer i flere lnde, hvis beydning i verdenshndelen er ssrre end i verdensprodukionen. visse ilfelde hr srerlige fkorer imidlerid ligeledes spille en rolle. For hele 1978 vil vksren for de indusriliserede lndes eksklusive Frellesskbe bruonionlproduk i fse priser under forudsrening f en begrnse signing i efersporgselen og verdensprodukionen i nde hlvir, uvivlsom ligge under 4 %, mod 4,3 %il97l. Den mengdemressige vreks i den inernionle smhndelsdigeksklusivefrellesskbeforvenesfldefr5y2%i1977rl 4Y2%i1978. Bruxelles, den 5. sepember 1978

5 A NDUSTRAL PRODUCTON NDUSTRPRODUKTON 1970 : 100 ndusry s whole Undjused indices Den smlede indusri lkke ssonkorrigerede l lj Cpil goods Adjused 3 Kpilgoder Sesonkorrigerede l. CEEGEC CEEG.EC F _ Y;' %;1 i{ Adjused indices V,r'^. Ssonkorrigerede 110.lK f"'.. la Consumer goods Adjused indices CEEGEC W 7.l rl r J '?.o rl Forbrugsgoder Ssonkorrigerede l. nermedie goods Adjused Hlvfbrik Ssonkorrigerede l CE. EG EC _J 125, {1. ' n he Communiy s 'whole, indusril producion excluding building nd consrucion cesed o expnd in April nd ws sill running in June is le1977 level. The ggrege f,rgures for he second qurer, djused for sesonl vriions, were much he sme i hose recorded in he preceding qurer, when indusril producion hd been sorye!"., higher^ on n nnul bsis hn ln he ls qurer of This loss of momenum is ribuble o he wekness of expor demnd nd o he slussish rend of business invesmen, no only in he cpil eoo'ds indusries, especilly mechnicl engineering. bu lso in re bsic indusries nd he indusries producing semimnufcures, nobly he seel indusry. n some counries, however, here ws revivl in civiy in he building nd consrucion indusry s, mong oher hings, he effecs of more expnsionry public spending policies begn o work hrough. n d'diion, privle con5umpion remined buoyn, judging, h is, by he number of new cr regisrions nd by purchses of consumer durbles nd quliy goods. Spending on ourism in priculr hs once ginbeen rising shrply since he spring. Fellesskbe under e er indusriprodukionen eksklusrve bysgeog nlegsvirksomhed ikke sege siden pril og vr i jdnipe slmme niveu som ved fsluningen f De smlede resufer fr nde kvrl i ssonkorrigerede l er nrsen undrede i forhold il de foregiende kvrl, hvor der vr en sienins pl c. 4'A pi irsbsis i iorhold il sidse kvrl f Dinne'iide iifi6dssillende udvikling skyldes den ringe udenlndske efersporgsel og fmningen i virksomhedernes inveseringsilbojelighed, som rmmer ikke blo inveseringsgode og isr mskinbygningsindusrien_, men ogs8_rivre og hlvfbrikindusrienl iseljern og silindusrien. Dog hr der i nogle lnde vere en signing i kivieen i bygge og nllssekoren bl.. som folge f den ekspn_sive offenlige udeifspoliik er begynd give resuler. ovrig viser silninien i nllef nyregisrerede privbiler' sm efersp6rgsilen efer vrige foibrrlgsgoder og kvliesproduker rusrloninqernes ef6rspsrgseifdrs er sor. Bl.. er ud giferne il ferierejse'r pi ny seg'e Seydelig siden forire.

6 NDUSTRAL PRODUCTON NDUSTRPRODUKTON A Adjused indices SemiLog. scle 1970 : Sesonkorrigerede l Semilog. skl CEEG EC Dnmrk BR Deuschlnd Frnce m lrelnd li Nederlnd BelgiqueBelgid r Luxembourg Unied Kingdom usa., chnge over l2monh period o n J T

7 A2 RATE OF UNEMPLOYMENT ARBEJDSLOSHEDSPROCENT % ' 'l '1 10. L (J EU Dnmrk BR Deuschlnd Frnce lrelnd li Nederlnd Belgique Belgie Luxembourg Unied Kingdom fl l{ n July, he sesonlly djused number of wholly unemployed in he Communiy s whole pssed he six million mrk for he firs ime, while in Augus he unemploymen re (sesonlly djused number of unemployed expressgd T q percenge of he ciiilin lbour force) once gin ouched he pek of recorded yer erlier. This deeriorion in he lbour mrke, which pushed up he sesonlly djused un m_ployme_n re in he Federl Republic of Germny, Frnce, he Unied Kingdom nd Luxemboulg, is due minly o he unusully lrge increse in he number of schoollevers seeking heir hrs jobs. n ddiion, he discourging economic clime h previled in he summer monhs led employers o pursue more cuious recruimen Dolicy hn usul. This shows up clerly in he sesonlly lojusieo number ofjob vcncies, which is good del lower in li Member Ses excep Belgium, where he figure hs been edging upwrds since ls April. By conrs,_ shorime hs coninued o decline in ll member counries; in July, i ws some 20 lower hn yer erlier. juli seg de sesonrensede nl f rbejdslose i Frellesskbe under 6for fsrse gng il 6 millioner, medens rbejdsloshedsprocenen i ugus (di for sesonudsving korrigerede nl rbejdslose i procen f den civile rbejdssyrke) pi ny^nllde op pi de mksimum pe 5,7 oo, der blev regisrere sidse ir. Denne iorverring f beskefigelsessiuionen, som i Forbundsrepublikken Tysklnd, Finkrig, De forenede Kongerige. og Luxembouig medfore en signing i den sesonrensede rbejdsloshedsprocen, skyldes fsrsl og fremmes den usedvnlig krfige signing i nlle f unge, som efer fsluningen f 9eres skolegng sogeirbejde for fsrie gng. Desuden hr de dirlige konomiske klim i sommerminederne ilskynde virksomhedslederne il fsre en forsigigere ns&elsespoliik end norml. Denne dfrerd fspejles ydelig i udviklingen i de ssonrensede nl f ledige ubesle sillinger, dgr er flde beydelig i lle medlemsser, med undgelse f Belgien, hvor de er sege ubeydelig siden pril. Tif gengld er delidsrbejdslosheden fors mindske overl; i juli vr den c. 20.under niveue e ir forinden.

8 CONSUMER PRCES FORBRUGERPRSER A : 100 Monhly vriions in, Mflnedlig rndring i '1976' ' '19 7' gl CE. EGEC Dnmrk BR Deuschlnd Frnce relnd li ff Nederlnd s BelgiqueBelgid Luxembourg Unied Kingdom,,, r, {,. r {, 7.,.., 4 7 z?. 4 < ' rl The esing in he monhly re of increse in he consumer price index for he Communiy s whole which ws in evidence in My coninued in June nd July. The welvemonh re of increse for he Communiy ws round 7 y2% in July. The impc of erlier flls in commodiy prices (in nionl cuirencies) is being seen in mny member counries, nd wge developmens hve no been such s o bring incresed upwrd pressure o ber on consumer prices, excep perhps in he UK. The index ws unchnged beween June nd July in he Federl Republic bu fell slighly in Augus. However, here hve been speific fcors, ending o increse prices, in number of cbunries. n Belgium nd he Neherlnds food prices incresed in July fer erlier flls, while in he sme monh he Duch uhoriies pplied subsnil increse in rens. ncresed public secor chrges hve been hving n impc in Frnce, where prive secor prices re lso progressively being freed. The firs of hese fcors, especilly, ws seen in he 1.2 rise in he index in July. n ly, however, he reccelerion in monhly res of increse eviden in he Spring ws reversed in July. n Denmrk he index excluding xes nd subsidies showed reurn o much more modere monhly increse in June. Efer nedgngen i signingsken i mj, er den minedlige signing i forbrugerpriserne i Fellesskbe under 6 flde yderligere i juni og juli. Den smlede inflionsk for den ienesie olvririnederiperiode er ikke deso mindre fors pi c. 7 y2%.virkningerne f de idligere regisrerede prisfld for visse rivrer viser sig nu i flere medlemsser, hvorimod lsnudviklingen, med indgelse f De forenede Kongerige, neppe hr virke simulerende pl signingen i forbrugerpriserne. Forbundsrepublikken Tysklnd er indekse uendre fr juni il juli, men flde ubeydelig i ugus. visse medlemsser hr "se rl i ge fk o rer fremine sii gn i n g:en. Si ledes seg fodev rep ri serne pfny i Belgien og NederlndEne i de foregflende mineder. og de nederlndske myndigheder gennemfore en beydelig lejeforhojelse. Frnkrig, hvoi priserne pi indusriproduker eferhinden er bleve frigive, er de imidlerid fors og fremmes forhojelsen f de offenliges kser. der ligger il grund for den signing i forbrugerprisindekse ph 1,2, der blev regisrere i juli. flien, hvor den minedlige signingsk for forbrugerpriserne pfl ny vr bleve sorre i forire, vende ender,rsen sig derimod i juli. Tilsvrende i Dnmrk er den minedlige signingsk for reguleringsprislle flde piny siden juni.

9 ^4 BALANCE OF TRADE Mio HANDELSBALANCE ce_eg_ec Dnmrk BR Deuschlnd Frnce l reno li Nederlnd E UEBL Unied Kingdom E J il 5 Reflecing he relively depressed inernl economic siuion nd he improvemen in he erms of rde, he Communiy's blnce of rde ws close o equilibruim he beginning of he summer. n Frnce nd he Neherlnds, he endency for he rde defici o decline (cibfob) coninued nd similr movemen go under wy in lrelnd. ly minined is sligh surplus up o June, while he Dnish blnce ended_o improve froin npil onwrds. Alhough, in he Unied Kingdom, modere growh of expors, ogeher wih sligh fll in impors, resuled in smller defici in June hn_in My, his counry's rde blnce deeriored once gin in July owing o shrf increse in is purchses of oil. Finlly,.he_surplus in he Federil Republic of Germny esed down in July from he relively high level recorded in he second qurer. Fellesskbes hndelsblnce, vr som flge f den indenlndske konjunkurfmning og forbedringen f bylleforholde, nsen i ligeveg i begyndelsen f sommeren. Frnkrig og Nederlndene forse endensen il en nedgng i hndelsunderskudde (ciffob) og en ilsvrende udvikling vise sig i rlnd. Endvidere fsholdes lliens beskedne overskud indil juni medens de dnske hndelsblnceforhold siden pril hr vis endens il en forbedring. Selv om der i De forenede Kongerige som folge f en moder eksporsigning kombinere med en lille nedgng i imporen i juni vr e mindre underskud end i den foregieide mlned, vider den folgende mined'en ny forvrring f hndelsblncoforholdene som folge f en beydelig signing i olieimporen. Endelig er Forbundsrepublikken Tysklnds overskud, der i nde kvrl vr forholdsvis sor, bleve lid mindre i juli.

10 Semilog. scle EXPORTS o nonmember counries Mio EKSPORT il ikke+nedlemslnde Semilog. skl B ceegec Dnmrk BR Deuschlnd Frnce lrelnd li Nedelnd UEBL _ Unied Kingdom Owing o he coninring low level of world demnd, he sesonllydjused vlue of Communiy expors o nonmember counries showed lile improvemen, in he second qurer of 1978, on he level reched he end ofls yer. The iend in volume erms ws probbly sill worse, since he expors of some Member Ses cully declined. Sles o nonmember indusrilized counries, which ccoun for some 35 of he Communiy's ol expors, were priculrly ffeced. Slckening domesic demnd in some Norhern Europen counries (rdiionl cusomers of he Communiy) nd in some Medierrnen counries gin influenced, lhough o lesser degree hn before, heir impors from Member Ses. As for sles o Norh Americ, he expor growh leders were he FederlRepublic of Germny nd he Unied Kingdom. Sles o nonoil producing developing counries pper o hve incresed only slowly indeed he Unied Kingdom's deliveries o hese counries cully fell in he second qurer. Finlly, he growh in volume erms of Communiy expors o OPEC counries seems o hve fllen below n nnul re of l0 %. Som folge f den fors ringe inernionle efersporgsel hr den ssonkorrigerede verdi i lsbende priser f Felle_sskbes ekspor il ikke:medlemslnde i nde kvrl f 1978 n eppe vcre hojere end niveue ved fsluningen f sidse 6r. Udviklingen i fse priser hr uden vivl vere endnu ringere, ide der endd hr kunne konseres en nedgng i visse medlemsser. De hr i fsrse omgng bersr Frellesskbes ekspor il indusriliserede redjelnde, som fger c. 35. f Fellesskbes smlede ekspor. Den indenlndske efersporgselsfmning i visse nordeuropeiske lnde, der er Fellesskbes rdiionelle kunder, sm i nogle middelhvslnde, hr nemlig fors, om end i mindre udsfkning end idligere, hf virkiing pi deres impor fr medlemsserne. Speciel hvd ngir eksporen il Nordmerik, er iser Forbundsrepublikken Tysklnds og De forenede Kongeriges ekspor fors sigende. Eksporen il ikkeolieproducerende udviklingslnde synes kun vrcre sege moder, og De forenede Kongeriges ekspor il disse lnde er endd flde i nde kvrl. Endelig ser de ud som om den m&ngemessige signing Fllesskbes ekspor il OPEClndene pi irsbsis nu er under l0 %.

11 B2 TRADE BETWEEN MEMBER COUNTRES Mio EUAERE Semilog. scle Bsis: HANDEL MELLEM MEDLEMSLANDENE Bsis: impor Semilog. skl Dnmrk BR Deuschlnd Frnce lrelnd li Nederlnd UEBL Unied Kingdom Afer period of firly rpid growh from ls summer onwrds, rde b6ween member cbuniries scrcely incresed during he firs hlf of However, his overll observion concels pern vrying from counry o counry. nrcommuniy impors Uy injf'eoerl Republic of Germny picked up fer sl'ckening in he firs quier. An upurn ws lso noed in relnd. n Frnce, inrcommuniy impors grew moderely in he second qurer, wheres Frnce's sles o oher Member Ses expnded sedily. Purchses by ly from he res.of he Communiy hve remined relively sble since he beginning of he yer nd is expors o oher Member Ses hve coninued o mke modere progress. The Unied Kingdom's inrcommuniy rde grew less rpidly hn is rde wih nonmember counries, in priculr wih oher Wesern Europen indusrilized counries. The rde of he oher Member Ses wih heir Communiy prners hs eiher mrked ime or gined only lile ground Jirice he beginning of he yer. Efer en forholdsvis sor opgng siden sidse romie. er hndelen inden for Fellesskbe neppe sege i forse hlvdel f Denne generelle udvikling drekker imidlerid over forskellige endenser fr lnd il lnd. Forbundsrepublikken Tysklnds impor fr ndre fllesskbslnde, hvis signingsk. fld i fsise kvrl, og derefer e opsving. Der kunne ligeledes konseres e opsving i rlnd. Frnkrig blev signingsken for imporen fr ndre frcllesskbslnde mindske i nde kvrl, medens eksporen il ndre medlemsser fors seg. liens impor fr ndre fllesskobslnde hr vere forholdsvis sbil siden begyndelsen f ire, og lndes ekspor il 4e ndre medlemsser er fors sege moder. De forenede Kongeriges hndel med de ovrige fllesskbslnde er sege i e mindre empo end lndes hndel med redjelnde og isr med de veseuropeiske indusrilnde. De ndre medlemssers hndel med der6s fellesskbsprnere hr siden ires begyndelse vrere undre eller er sege svg.

12 19 DSCOUNT RATE DSKONTOSATS CALL MONEY RATES PENGEMARKEDSRENTE B ' Dnmrk BR Deuschlnd Frnce lrelnd li Nederlnd BelgiqueBelgi6 Unied Kingdom,, r _l r T r 1 r #'{ U r r T _ 1_ J 1 J 'il T.i i Movemens of shorerm ineres res in he Communiy diverged o some exen during he summer. They endcd o fll in Frnce, in Denmrk, where he discoun re ws reduced fromg" o 8, in July, nd in ly, where i dropped_from 11.57" o 105% in Sepember. All hree counries were ble o relx ihe resriciive poficies pursued in his re s resul of he improvemen in heir exernl posiions. n conrs, ineres res were rised in he Unied Kingdom, Belgium, he Neherlnds nd lrelnd. The minimum lending re in he Unied Kingdom ws incresed from 9.o llin erly June s pr of pckge of mesures designed o dispel incipien nxieies bou he endency of economic policy. To couner he consequen ighening of he money mrke, he Bnk of Englnd relxed is policy on compulsory reserves. _n he Benelux counries he increse in he discoun re in July were inended o elimine he pressures wihin he snke on he currencies of hose counries. n he Federl Republic of Germny he money mrke remined relively srined. Afer suspending is fciliy of offering endy repurchse greemens ln midlune, he Bundesbnk rised he rediscoun quos on Julv. Der hr i lsbe f sommeren v&re visse forskelle i udviklingen den kore rene i Fllesskbe. Der blev konsere en fldende endens i Frnkrig. De smme vr ilfelde i Dnmrk, hvor diskonoen i juli blev neds fr 9 ll 9 eg i llien, hvor den i '0, sepember bl6v neds fr 1,5 il 10,5.For lle re lnde er de foibedringen f sillingen over for udlnde. der hrmuliggjor en lempelie f den resrikive poliik pi deeomride. ovrig hr der vdre renesigninger i De forenede Kongerige...Belgien. Nederlndene og ilnd. Forhojelsen f >>minimum lending re< fr 9 il l0 y,i begyndelsen fjrini vr indbefe i de kompleks f fornslininfdr, der blev gennemfor^ for lerne den beeyndende bekymring vedrorende De forenede. Kongeriges skbnomiske poliiik. For modvirke den eferfslgende srmming pi pengemrkede forse Bnk of Englnd.en smidigere ksselivoepoiik. Diskonoforhojelserne i juli i Beneluxlndene og sige pi fierne presse pl disse lndes vluer inden for selve >slngen<. Forbundsrepublikken Tysklnd vr pensemrkede sd forholdsvis srm. Efer i miden f juni i hve suspenderel idgesudlinene forhojede den yske Bundesbnk den l. juli koneringsloferne.

13 B4 lgtsl Dnmrk BR Deuschlnd FlnCe E lrelnd llli Nederlnd BelgiqueBelgiC Unied Kingdom 1'.. MONEY SUPPLY (nnul chnge) f n A ; rll l M! v u '1 i,l,r Y il PENGEFORSYNNG (nrlig rndring) 16 l r19 7l l n *{,7 f^ ( ' r v ^r h X 7 v,l v 19 7gl During he spring nd'summer, domesic liquidiy expnded differing res in he vrious Communiy counries. n hree of hem, ly, he Unied Kingdom nd relnd, money supply nrrowly defined (Ml) grew by over 20 compred wih he summer of 1977; however, o judge by he mos recen figures, he re of growh hs probbly begun o slow down in he Unied Kingdom nd lrelnd. Nex come he Federl Republic of Germny nd Frnce, where he re of increse is some l2l" nd where endency o slow down is lso discernible. Lsly, in he Benelux counries nd Denmrk, he res of increse re running s lile s bou l0"nd7respecively. n generl, money creion hs been primrily he resul of firly lively demnd for credi from boh he prive secor nd he public uhoriies; in ddiion, in boh he Federl Republic of Germny nd in ly he inflow of foreign currency hs remined significn fcor. The differing siuions in he vrious counries hve men h differing monery policies hve been needed. n June he Briish uhoriies reinroduced he 'corse', which ws exended in Augus unil June 1979: his sysem penlizes he bnks for excessive increses in ineresbering deposis by requiring hem o mke supplemenry deposis wih he Bnk of Englnd. n ly, oo, he resricion oncredi expnsion hs been exended unil Mrch 1979, hough some concessions hve been grned for smll lons. On he oher hnd, he Bundesbnk lowered he bnks'compulsory reserve rio in My nd in June he Dnish uhoriies rised he ceiling on he increse in credi by 47" fer n iniil 3oincrese he end of Februry. lsbe f sidse forflr oe sommer voksede den indenlndske likvidie i re forskellig Smfng i de forskellige fllesskbslnde. re f disse lnde, nemlig lien, De forenede Kongerige og rlnd, forogedes pengem&ngden i snver forsnd (Ml) med over 20 iforhold il sommeren 1977; dsmme efer de senese l er der imidlerid egn pi begyndende fld heri i De forenede Kongerige og rlnd. Derns kommer Forbundsrepublikken Tysklnii og Frnkrig, hvor signingsken er p&omkringl2, og hvor der ligeledes kn igges en endens il opbremsning. Endelig viser Beneluxlndene og Dnmrk kun en signingsk pi henloldsvis c. l0 op 7.. Generel skyldes pengdskselsen hovedsgelig en re livlig krediefersporgsel i bide den prive og offenlige sekor;endvidere hr ilfsrslen f udenlndsk vlu i Forbundsrepublikken Tysklnd og lien ogsi spille en rolle i denne henseende. Forskellene i lndenes udgngssiuion hr nodvendiggjor differeniere pengepoliik fr lnd il lnd. juni genindfore oe briiske myndigheder illregsindlinsordningen^ og forlngede den dernes i ugus il juni 1979 med henblik pi srffeoverdreven veks i reieber6nde bnkindlln (>Corie<). Ogsi i lien er begrensningen f krediforogelsen med visse lempelser for mindre kredier bleve forlenge il mrs Den yske Forbundsbnk senkede derimod koefhcienen for bnkernes obligoriske reserve i mj mined, mens udlinslofe i Dnmrk blev heve med 4 efer en forogelse pi 3 % i februr.

14 EXCHANGE RATES (weighed chnge in " since ls Qurer 1972) VEKSELKURSER (veje endringi y. i forhold il 1. kvr'l1972) B5 % r Dnmrk BR Deuschlnd FrnCe lrelnd li Nederlnd UEBL. BLEU Unied Kingdom EUAUCEUS $ USA 19 6r rg r r'.i =i rii ' r.,'. i., F l ll ll The summer did no resore clm o he exchnge mrkes. The firmer one of he Americn currency, eviden from he beginning of Mrch, lsed only unil he end of My. The su6sequeh decline ghered momenum nd culmined, in July nd Augus, in specculr flls gins mos of he mjor currencies. However, in he second fornigh of Augus, higher offrcil discoun re in he Unied Ses resuled in sligh rise for he dollr. For he period beween he end of Augus 1977 i.e. jus before he dollr begn o fll nd he end of Augus 1978, he Europen currencies pprecied gins he Americn currency by some 15 for he 'snke' currencies, ll, for serling, 13 for he French frnc nd 5y2% for he lir. The wekness of he dollr mus lso be prly blmed for he srins wihin he snke iself, priculrly he pressures which brough he mrk nd he Belgin frnc o he upper nd lower limis respecively of he Communiy bnd of flucuion nd necessied he pproprie inervenions. Sommeren brge ikke ro pi vlumrkede. De er endnu en gng dollren, der er hovednsvrlig for svingningeme i dee fidsium. Den sbiliesforbedring, som dollren vise fr begyndelsen f mrs, vrede kun il sluningen f mj. Den eferfolgende nedgng forverredes og ende i juli og ugus med opsigvekkende kursfld i forhold il sorsedelen f de vigigse uiluier. sidse hlvdel f ugus medfsre hevninferi f diskonossen i USA imidlerid en le signing i dollrkursen. iden mellem sluningen f ugus 1977 dvs kor fsr dollren og sluningen f ugus 1978 vr de begynde f flde europeiske vluers signing i forhold il dollren pi omkring l5 for >slngevluemes(( vedkommende, " for serling. 13. for den frnske frnc og 5 y2 for lirens vedkommende. De er il dels ligeledes den ivge dollrkurs, der er irsg il spndningerne inden for selve >slngen<<, nvnlig de pres, der hr brg mrken og den belgiske frnc'il den henholdsvis sverse og nederse giense for fllesskbsslngen, og som hr nodvendiggjor pssende inervenioner.

15 C MPORTS from nonmember counries MPORT fr ikkemedlemslnde l CE. EG E( Dnmrk Mio EUA l BR Deus ll hlnd l Frnce l, 7 r ^.fri; 1977 '976 T5,..,, 1_ '977 h,.d, 'O A lrelnd l 11 ll, r' A* li 1977 ll ''1977 h'. r^ J,. ry ' L njoenln 1977 ) F F ".v udel r f ' l ) n he erly monhs of he yer, Communiy impors were sill sluggish, nd from April onwrds ghered only lile srengh. This slckness ws minly due o he lck of buoyncy in indusril civiy, s resul of which impor demnd for rw merils nd semimnufcures ws confined o he replcemen of depleed socks on modes scle. Generlly speking. impors frbm he developing counries, including h_e oilproducing counries, eiher mrked ime or coninued o fll. The growh of Communiy purchses from indusrilized nonrember counries vri6d very considerbly from one Member Se o noher. All in ll, purchses from nonmember counries remined firly sble in he Unied Kingdom nd he Benelux counries, nd in Frnce here ws only modere increse. On he oher hnd, impors from nonmember counries showed n pprecible increse in lly, nd in he Federl Republic of Germny declining impor prices boosed he volumeof impors from nonmember counries in he firs hlf of he yer o more hn 3bove he figure recorded yer previously. Den svende udvikling, som endnu indil pril prgede Fellesskbes impor, er kun i ringe grd forbedre i iden derefer. Denne mhed skyldes hovedsgelig mnglende dynmik inden for indusrien, hvilke hr begrense efersporgslen efer impor f rivrer og hlvfbrik il kun omfe genopreelse f lgerbeholdninger. Generel se er imporen fr udviklingslndene, heri medregne de olieproducerende lnde, forbleveipfi smme niveu elle'r er fors hed flde. For si vid ngir Fllesskbes impor fr indusriliserede redielnde er denne vokse i mege forskellig omfng i de forskellige medlemsser. mporen fr ikkemedlemslnde er n&sen sbilisere i De forenede Kongerige og Beneluxlndene og er kun sege moder i Frnkrig. Der hr dog kunne konseres en signing i lien, mens en mrerkbr nedgng i imporpriserne i Forbundsiepublikken Tysklnd hr medfsr en signing i imporen fr redjelnde i fsrse hlvir pi mere end3 i forhold il Sre fsr.

16 TERMS OF TRADE BYTTEFORHOLD c : CEEGEC Dnmrk BR Deuschlnd FrnCe lrelnd Nederlnd G UEBL Unied Kingdom re f {,{ J A furher sligh improvemen in he erms of rde hs occurred in recen monhs. This hs been due no so much o he rise in expor prices, which hs remined modere, s o fcors ffecin! impor prices, from which mos of he Member Ses benefie?, rimely he depreciion of he dollr nd he movemen of impor prices for bsic merils. As resul of he fll in prices for bsic foodsuffs, he.developjng counries' expor prices expressed in dollrs hve, for he firs ime since 9i2, Gnded omrk ime, showing lile chnge over severl monhs. n ddiion, world demnd for crude oil hs been esier o mee s new sources of producion hve come on srem; since he spring, he csh price fbr crude oil hs, s resul, been flling slighly. lsbe f de sidse mineder er der ske en beskeden forbedring i byeforholde. Snrere end signingen i eksporpriserne, som hr vere beskeden, skyldes denne forbedring fkorer, der hr indvirke pi imporpriserne, og som de flese medlemslnde hr drge foldel f: dollrens nedskrivning og udviklingen i impbrpriserne pi bsisprodukerne. Som folge f prisnedgnsen foi primere levnedsmidler hr eksporpriserne udryk i dollrs i irdviklingslndene endog for fsrse gng siden 1972 ogi flere pi hinnden fslgende mineder vis en sbiliseringsendens.for si vid nsir riolie hr de vere leere dekke verdensefersporgslen] d der er ibne nye produkionskilder; fr forlre begynde siledes en svg nedgngi konnprisen pi rflolie.

17 c3 WHOLESALE PRCES ENGROSPRSER 1970 : 100 Monhly vriions in " Mlnedlig nndring i " + 2,5 CEEGEC Dnmrk BR Deuschlnd Frnce lrelnd li Nederlnd BelgiqueBelgi6 Unied Kingdom + 2,O +1,5 + 1,0 + 0,5 0 0,5 1,0 + 2,5 + 2.O + 1,5 + 1,0 +0,5. 0 0,5 1, ,5 FT AT FT A J il FilA,'4JJ 2,0 For he Communiy s whole he monhly re of increse of wholesle prices ppers o hve been rher sedy in nnul erms, round 6% for some monhs now. n Belgium, he les figure, for June, remined below h for yer erlier nd in he Federl Republic wholesle prices in July were prciclly unchnged from yer before. n Denmrk here hs been moderie rend in recen monhs. n some counries, however, recen monhomonh chnges indice h he decelerion in wholesle price increses (or, in some cses, flls) my hve been hled for he ime being. Wholesle prices re rising gin in Belgium, nd here hve been hins of some sligh reccelerion in fhe Unied Kingdom nd lrelnd. n ll hree counries merils prices were rising in he spring nd erly summer, lhough he movemen of UK merils prices ws reversed in July. Alhough he June increse in Frnce ws smller hn h in My i noneheless remined higher hn he rend increse during he ler hlf of However, he prices of rw rnerils impors ino Frnce fell shrply beween June nd July: he fll of nerly lzy"over he yer o July my help reduce he impc of he freeing of indusril prices. n lly, he rend re of increse of wholesle prices in recen monhs seems o hve been, expressed s n nnul re, round l0% somewh higher hn he end of 1977.n he Neherlnds, by conrs, producer prices fell slighly in April fer some monhs of smll increses. Fellesskbe som helhed hr den minedlige signing i engrospriserne i nogle mineder hold sig under en irsk pi 6. For Belgiens vedkommende li lle for jun! de senes ilgbngelige under de ilsvrende niveu fr ire fsr, mens foiskellen for Forbundsrepublikken Tysklnd fr de ene ir il de nde i juli mined vr n&sen lig nul. Dnmrk hr endensen il fdempning fors i de senese mineder. For visse medlemslndes vedkommende lder den sidse ids minedlige svingninger imidlerid formode, der er le om en fbrydelse i denne flempning f engrosprisernes signing eller for visse lndes vedkommende f nedgngen heri. 'Disse priser er i ovrig begynd sige i Belgien. og i De forenede Kongerige og rlnd hr mn igge visse egn p& en svg ccelerion. disse re lnde medfsre vluendringe.rne i forbre. _og begyndelsen f sommeren en prissigning pi rivrerne; i De foienede Kongerige vende endensei imidlerid ijuli mined. Frnkrig er signingen i engrospriserne rods den svge fdmpning, der regisreredes i smme mined forbleve hojere end iiigningsindensen i nde hlvir De bsr imidlerid fremhves, imporpriserne pi rivrer i dee lnd fld merkbr mellem juni ogjuli mined: den smlede nedgng pi nesen 12 siden ires begyndelse kn evenuel delvis udligne virkningen f indusriprisernes liberlisering. lien hr igningen i engrospriserne i de sidse m&neder formodenlig nie i0 %" pf, iribsis, hvilke er lid hojere end lle foi sluningen f sidse ir. Nederlndene flsse en svg nedgng i produklionspriserne i pril mflned derimod den beskedne signing i de foregiende mflneder.

18 RETAL SALES DETALOMS,flTNTNG C4 l CEEGE l l Dnmrk 1970: l BR Deus rlnd '977 z J' ' 200 r80 F l l 1977 q C ' l J rl P76l 220 ll Frnce ll lrelnd 380 li.i 1 978, 340 frre frl l ", n lr 1977 ^ ll 197i (gi ll l J l l 160 Neherl!no ' JFTAilJJAS.J ' 180 Jrgifr". ielgi6.. ed l 19 '.' JPJ ul'i"l ri gl,.nl 4" 1 q7r {f, ll FTAT '977 ' 4976 l AS r n he Communiy reil sles hve in generl been dvncing s decelering consumer prices nd, in some counries, fiscl mesures hve been boosing rel incomes in he firs hlf of he yer. The June reil sles figures for he Federl _ R_eplblic brough he volume increse beween he firs hlves of 1977 nd 19781o 4o, while new cr regisrions were very high in July. Afer srong firs qurer, reil sles in lly rose by furher 4.4"in he second qurer. n Frnce, oo, growh in reil sles coninued in he second qurer. n he Unied Kingdom here ws volume increse of 5" in reil sles beween he second hlf of 1977 nd he firs hlf of 1978; new cr regisrions incresed much more shrply sill. Alhough sles in he Neherlnds were slighly lower in April nd My hn he very high Mrch sles, he verge level for he firs five monhs of 1978 ws 9.higher hn for he sme period of 1977.n Belgium he My figures poin o volume increse of 2.8" on n_nnul compiison. n Denmrk, by conrs, reil sles in he firs five monhs of 1978 ken ogeher were nerly 2odown on he sme period in Signingen i Fellesskbes deilomsning forse generel se i s'omrierens lsb. Denne signing skyldes forbedringen i husholdningernes relindkoms, hvilke igen skyldes dempningen i prissigningerne i fsrse hlvir og, for nogle medlemslndes iedkirmmeide, keleelser. Forbirndsrepiblikken Tysklnd vise llene for juni en forogelse f deilomseningens omfng i fsrse hlvir hlvflr oli p8 pei 4'A i % i forhold il smme idsrum i Desuden vr nlle f indreei indregisrerede nye biler mege hsj i juli mined. lien eferfulges de ilfredssillende resuler for fsrse kvrl f en yderligere signin gpi4,4 indekvrl. Ogsi i Frnkrig er der i.nde kvrl ske en fors signing i deilomsningen. De forenede Kongerige er der konsere en signing i deilomsningen p5% mellem nde hlvlr 1977 o! fsrse hlvir 1978; signirigen hlr vere endnu krfigere forsi vid ngir nlle f indregisrerede nye biler. Nederlndene er llene for pril og mj en smule lvere end de udmerkede resuler fof mri: men sennemsnisniveue for ires fsrse fem mineder l8 9 o over niieue for de smme idsrum i Belgien viser resulerne for mj pi irsbsis en signing_ pi 2,8 7" i fse priser. Dnmrk viser de smlede l for de fem fsrse mineder f 1978 derimod en ilbgegng pi 2'.iforhold il den ilsvrende periode i 1977.

19 RESULTS OF THE BUSNESS SURVEY 1) OF COMMUNTY NDUSTRY RESULTATER AF KONJUNKTURUNDERSOGELSEN) NDUSTRSEKTOREN T F NLLESSKABET % of nswers oo f svr CEEG_EC BR Deuschlnd Frnce llli. r lrel nd Nederlnd Belgie Tol orderbooks Bedsmmelse f den smlede ordrebeholdning ie76rr JFMAMJJA J AS O N D 7o of nswers oo l svr TT ^f Assessmen of socks of finished goods Bedsmmelse f CE EG, EC 8R Deuschlnd Fnce lllr lrolnd Nederlnd BelgiqueBelgid JFMAMJJASONOJFMA ASONO J FMAMJ J A SONO J FMA MJ J ASONO r) Excluding consucion, food, beverges nd obcco. r) Eksklusive bygge og nlegsvirksomhed, nerings og nydelsesmiddelindusri.

20 TTf Expecions : producion ' f O % of nswers oo l svr CE EG, EC BR Dcurshlnd Frncg lrelnd l E Nodslnd EclgiqueEolgie Uni.d Krngdom r ro J A SO N D J Ffl AT J J A S O N D J FT AT J A S O N DJ FT AT J J A 5 O N D Grpls f show businessmen's views of heir ol orderhooks nd heir socks of finished goods, represened s hreemonh moving verges of he ifference belween he percenge of hose who fnd hem "bove norml" ( * ) nd he percenge of hose who find hem "below norml" (. Grph shows hreemonh moving verges of he difference (s percenge of replies) beween he number of businessmen who expeced producion o be up ( ) nd hose who expeced i o be down (). The sble below shows businessmen's ssessmens of heir ol orderbooks, foreign orderbooks nd socks of finished goods during he ls hree monhs, ( + ) beng bove norml, (: ) being norml, () being below norml. lso shows wheher. hey expec he following hree or four monhs o bring n increse ( * ), no chnge ( : ) or deuese () in heir producion nd in heir selling prices. Digrmmerne og l gengiver re mdneders glidende gennemsni J' forskelsverdien mellem virksomhedsledernes svr >rsorre<< ( + ) og >>mindr e<< ( ) vedr or ende or dr e bes nd og fcr digvr elgr e. Digrm viser ligeledes i form f re mdneders glidende gennemsni forskelsvcrdim (procen f svrene) mellem virksomhedsledernes forvenninger il en >>forogelse<< (+) eller en >>formindskelse< () f produkionen. Nedensdende bel gengiver for de senese re mdneder virksomhedsledernes bedsmmelse f, om de smlede ordrebeholdninger, udlndsordrer og frdigvrelgre vr forholdsvis sore ( * ), normle ( : 1 eller forholdsvis smd ('). Desuden er virksomhedsledernes forvenninger om voksende ( ), nogenlunde uendrede 1:) eller fgende () produkion og.slgspriser i de folgende re eller fire mdneder dor. CounrYLnd QuesionsSporgsmAl Tol orderbooks Den smlede ordre beholdning Expor orderbooks Den udenlndske ordrebeholdnins Socks of finished goods Fe rdigvrelgre BR Deul schlnc Frnce MJJ MJJ r 8' l + u) l7 14 l l 10 ' Expecions : producion r Produkionsforvenningerne 4 ir 7 Expecions: selling prices '83 84 Sl gsprisforvenninger ll 'l l l l 2l lrelnd li MJJ MJJ s r r l0 l ' l l Nederlnd MJJ 6' l l Belgique Belgid Luxem. bourg Unied Kingdom MJJ MJJ MJJ l l l' E l ll 'n69 l ' l 3 l0 l EC FF MJJ E l5 7l l

Den effektive beskatning af opsparingsafkast i Danmark

Den effektive beskatning af opsparingsafkast i Danmark Den effekive beskning f opspringsfks i Dnmrk Jesper Gregers Lin De Økonomiske Råds Sekreri Lrs Hgen Pedersen De Økonomiske Råds Sekreri Peer Birch Sørensen Dnmrks Nionlbnk Working Pper 2010:5 Sekrerie

Læs mere

Graphs and Notes on the. Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer. til den. okonomiske situation.

Graphs and Notes on the. Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer. til den. okonomiske situation. rssn 03784398 Commission of the Eu ropea n Communities Kommissionen for De europeiske Fallesskaber h: Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community 4 1978 Diagrammer og kommentarer til den

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

ff$fiafiyl til den i Fallesskabet and Notes Economic Situation in the Gommunity Diagrammer og kommentarer okonomiske situation Graphs on the

ff$fiafiyl til den i Fallesskabet and Notes Economic Situation in the Gommunity Diagrammer og kommentarer okonomiske situation Graphs on the )ommission of the European Communities Kommissionen for De europaiske Fallesskaber ft ff$fiafiyl 7 1977 Graphs on the and Notes Economic Situation in the Gommunity Diagrammer og kommentarer til den okonomiske

Læs mere

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Commission of the European Communities Kommissionen for De europceiske Fcellesskaber 7 1975 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation

Læs mere

Graphs and Notes on the. Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer. til den. okonomiske situation

Graphs and Notes on the. Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer. til den. okonomiske situation Commission of the Eu ropea n Communities Kommissionen for De europeiske Fallesskaber r0 1977 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den okonomiske situation

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine.

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine. l. l(rb f dtmskine Pi overvejer t ksbe en dtmskine. Hvor meget ville Pi komme til t betle for dtmskinen PC 386, nar der betles 295 kr. pr. maned i36 maneder? Hvor meget ville hun spre ved t kobe kontnt?

Læs mere

Indtcegter Medlemskontinqenter. Indtcegter i alt Udgifter 487.143. Udgifter i alt Resultat f0r hensaettelser 420.561 -45.220 -54.659-76.802 99.

Indtcegter Medlemskontinqenter. Indtcegter i alt Udgifter 487.143. Udgifter i alt Resultat f0r hensaettelser 420.561 -45.220 -54.659-76.802 99. Det Dnske Spejderkorps Regnskb: 212-1-1-212-12-31 Driftsregnskb Indtcegter Reliseret Budget Medlemskontinqenter 96.725 93. Tilskud fr Kommunen Lokletilskud Medlemstilskud *1 Kursustilskud *3 Andre tilskud

Læs mere

1. Andalusien - en provins i Spanien

1. Andalusien - en provins i Spanien 1. Andlusien - en prvins i Spnien Andres g hns fmilie skl pa ferie i Andlusien. I et rejsektlg finder de frskellige plysninger. Digrmmet viser fr hver maned, hvr mnge dge det regner mere end 1 mm i Mlg'

Læs mere

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Commission of the European Communities Kommissionen for De europceiske Fcellesskaber 1 1 19,75 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske sit.uation

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning , i 1. Honningpriser Skemet viser vregt og priser pi dnsk og udenlndsk honning. o Hvor stor er prisen i lt for 2 brgre lynghonning og 3 bregre okologisk honning. o Hvor stor er forskellen i pris pi den

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Danish and English. Standard Field Analysis (Diderichsen) Standard Field Analysis (Diderichsen)

Danish and English. Standard Field Analysis (Diderichsen) Standard Field Analysis (Diderichsen) Danish and English Some major poins of synacic conrass [Righ click for speaker s noes] Sandard Field nalysis (Diderichsen) Main clause able fel Forfel (Fundamenfel) Nexusfel ndholdsfel og Hvorfor Søren

Læs mere

Appendisk 1. Formel beskrivelse af modellen

Appendisk 1. Formel beskrivelse af modellen Appendisk. Formel beskrivelse af modellen I dee appendiks foreages en mere formel opsilning af den model, der er beskreve i ariklen. Generel: Renen og alle produenpriser - eksklusiv lønnen - er give fra

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer. til den. okonomiske situation

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer. til den. okonomiske situation tssn 03784398 Commission of the European Communities Kommissionen for De europeiske Fallesskaber Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community 3 1978 Diagrammer og kommentarer til den okonomiske

Læs mere

Graphs and Notes on the. Economic Situation in the Gommunity. Diagrammer og kommentarer. til den. okonomiske situation

Graphs and Notes on the. Economic Situation in the Gommunity. Diagrammer og kommentarer. til den. okonomiske situation tssn 03784398 Commission of the Eu ropea n Communities Kommissionen for De europaiske Fellesskaber Graphs and Notes on the Economic Situation in the Gommunity 6 1978 Diagrammer og kommentarer til den okonomiske

Læs mere

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community lmmission of the European Communities.ommissionen for De europreiske Frellesskaber 7 1976 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community >mmission of the European Communities ommissionen for De europreiske Frellesskaber 6 1976 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagramm.er og kommentarer til den 0konomiske situation

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Data og metode til bytteforholdsberegninger

Data og metode til bytteforholdsberegninger d. 3. maj 203 Daa og meode il byeforholdsberegninger Dee noa redegør for daagrundlage og beregningsmeoden bag byeforholdsberegningerne i Dansk Økonomi, forår 203.. Daagrundlag Daagrundlage for analysen

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Commission of the European Communities Kommissionen for De europceiske Fcellesskaber 89 1975 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske sit.uation

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Retail trade and repair work, except motor vehicles

Retail trade and repair work, except motor vehicles Antallet af ny-registrerede virksomheder har været let stigende gennem de sidste tre år. Figure 5.1 Number of new registrations and employees, 1992-1997 Den klare tendens i dette skema er, at antallet

Læs mere

CHAPTER 6 Derive differential Continuity, Momentum and Energy equations form Integral equations for control volumes.

CHAPTER 6 Derive differential Continuity, Momentum and Energy equations form Integral equations for control volumes. CHAPER 6 Derie differenil Conini, Momenm nd Energ eions form Inegrl eions for onrol olmes. imlif hese eions for -D sed, isenroi flo ih rible densi CHAPER 8 Wrie he D eions in erms of eloi oenil reding

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community

Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community )mmission of the European Communities ommissionen for De europceiske Fcellesskaber 4 1975 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske si tuation

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Tidsskrifter og årbøger fra Kommissionens tjenestegrene

Tidsskrifter og årbøger fra Kommissionens tjenestegrene Af Bodil Stubbe Bemærkninger: Nedenstående skema er ikke udtømmende, men skal ses som et repræsentativt udpluk af de vigtigste periodiske publikationer, som Europa-Kommissionens generaldirektorater udgiver.

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Eksponentielle sammenhänge

Eksponentielle sammenhänge Eksponenielle sammenhänge y 800,95 1 0 1 y 80 76 7, 5 5% % 1 009 Karsen Juul Dee häfe er en forsäelse af häfe "LineÄre sammenhänge, 008" Indhold 14 Hvad er en eksponeniel sammenhäng? 53 15 Signing og fald

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Midt i det hele, 120 x 150 cm, 2012

Midt i det hele, 120 x 150 cm, 2012 . -. i f# ' "'S 1. b #, r. - 10 Mid i de hele, 120 x 150 cm, 2012 Mellem id og sed Om Karen Gabel Madsens senese malerier Siden sluningen af 1990'erne bar Karen Gabel Madsen uduikle e maleri, der

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ARY. Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation i F~llesskabet

ARY. Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation i F~llesskabet ommission of the European Communities ARY ommissionen for De europreiske Frellesskaber 2 1977 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP... 2 1.Bggrund... 2 2.Køekrftpritet hvd er det?... 2 3.Formål og orgnistion... 3 4.Brugere og nvendelsesområder... 3

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Hermite-Hadamard-Fejer Type Inequalities for s Convex Function in the Second Sense via Fractional Integrals

Hermite-Hadamard-Fejer Type Inequalities for s Convex Function in the Second Sense via Fractional Integrals Filom 30: 06), 33 338 DOI 0.98/FIL63S Published by Fculy o Sciences nd Mhemics, Universiy o Niš, Serbi Avilble : hp://www.pm.ni.c.rs/ilom Hermie-Hdmrd-Fejer Type Ineuliies or s Convex Funcion in he Second

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Alternative metoder til køling af løg

Alternative metoder til køling af løg inspire demoprojekt Alterntive metoder til køling f løg Af Merete Edelenbos, Arhus Universitet Anne Drre-Østergrd og Bstin Junker, AgroTech November 2013 1 Energiforbruget ved lngtidslgring f løg er højt,

Læs mere

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k 0x-MA (0.0.08) _ opg (3:07) Integrtion ved substitution ( x + 7) 9 t x + 7 > t 9 t 0 + k 0 0 ( x + 7)0 + k b) x x + 4 t x + 4 > 3 x t t t x 3 t x x + k 3 t t + k ( ) x 4 3 x + 4 + + k c) cos( x)

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie Dødelighed og kræftforekomst i Avnersuq. Et registerstudie Peter Bjerregrd, Anni Brit Sternhgen Nielsen og Knud Juel Indledning Det hr været fremført f loklbefolkningen i Avnersuq og f Lndsstyret, t der

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Periodemeddelelse kvartal 2016

Periodemeddelelse kvartal 2016 Periodemeddelelse 1. - 3. kvrtl 2016 Hovedtl Meget tilfredsstillende resultt i Nordfyns Bnk efter 3. kvrtl 2016 Resultt før skt udgør 37,6 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter og ndre driftsindtægter

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

I forældrenes fodspor

I forældrenes fodspor D Indig Nummer 18 31. okober 26 I forældrene fodpor A f C h e f k o n u l e n D v i d J e n e n, d j @ d i. d k 3 Finlnd om koleekempel Finlnd udløer i dg de fglige poenile i lng flere koleelever, end

Læs mere

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst d. 02.11.2011 Esben Anon Schulz Baggrundsnoa: Esimaion af elasicie af skaepligig arbejdsindkoms Dee baggrundsnoa beskriver kor meode og resulaer vedrørende esimaionen af elasicieen af skaepligig arbejdsindkoms.

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Skriftlig Eksamen. Datastrukturer og Algoritmer (DM02) Institut for Matematik og Datalogi. Odense Universitet. Torsdag den 2. januar 1997, kl.

Skriftlig Eksamen. Datastrukturer og Algoritmer (DM02) Institut for Matematik og Datalogi. Odense Universitet. Torsdag den 2. januar 1997, kl. Skriflig Eksamen Daasrukurer og lgorimer (DM0) Insiu for Maemaik og Daalogi Odense Universie Torsdag den. januar 199, kl. 9{1 lle sdvanlige hjlpemidler (lrebger, noaer, ec.) sam brug af lommeregner er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne 1 Noa Afrapporering om danske underekser på nabolandskanalerne Sepember 2011 2 Dee noa indeholder: 1. Indledning 2. Baggrund 3. Rammer 4. Berening 2010 5. Økonomi Bilag 1. Saisik over anal eksede programmer

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen Finanskrisen er blevet til en statsgældskrise er vi fanget i en lavvækstfælde? Professor Torben M. Andersen Aarhus Universitet

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

I I I I. Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation i Frellesskabet

I I I I. Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation i Frellesskabet Commission of the European Communities Kommissionen for De europceiske Fcellesskaber 1 1977 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske situation

Læs mere

European Social Survey. Introduktion til ESS

European Social Survey. Introduktion til ESS European Social Survey Den europæiske samfundsundersøgelse Introduktion til ESS Torben Fridberg National Coordinator tf@sfi.dk 1 Formål med ESS 1. At følge ændringer i de europæiske befolkningers holdninger,

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente N O T A T Bankernes rener forklares af ande end Naionalbankens udlånsrene 20. maj 2009 Kor resumé I forbindelse med de senese renesænkninger fra Naionalbanken er bankerne bleve beskyld for ikke a sænke

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeorg -0- MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) FACITLISTE Udrejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger

Læs mere

I I. Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske sit.uation i Frellesskabet

I I. Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community. Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske sit.uation i Frellesskabet Commission of the European Communities Kommissionen for De europreiske Frellesskaber... 12 1975 Graphs and Notes on the Economic Situation in the Community Diagrammer og kommentarer til den 0konomiske

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere