Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6."

Transkript

1 Pkt. 1. Ad. 1 Godkendelse af referat. Godkendt. Pkt. 2. Punkter til dagsordenen. Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 3 Ad. 3 Nyt fra formanden. For at få indblik i drivkraften i bestyrelsen spurgte Bjarne bestyrelsesmedlemmerne om årsagen til, at de havde stillet op til bestyrelsen? Alle kunne samledes om, at man ønsker at gøre noget aktivt for klubben, så den ikke bliver lukket. Bjarnes fortalte, at han glædede sig meget til samarbejdet, og at han lagde vægt på, at Bestyrelsen er frivillige arbejder, tager tjansen af lyst og hjælper til ved de forskellige aktiviteter. Bestyrelsen arbejder sammen. Klubben samarbejder med Ridecentret, fx kan klubben være med til at vedligeholde spring m.v. Der ikke er en holdning dit og mit eller dem og os. Bestyrelsen får styr på økonomien, så vi kan nedbringe gælden og komme videre. Pkt. 4 Pkt. 4 a. Ad. 4 a. Pkt. 4 b. Ad. 4 b. Pkt. 4 c. Meddelelser fra: Ridecentret. Udsæt til næste gang. Brugerrådet. Intet. Dansk Rideforbund (DRF).

2 Ad. 4 c. Vi har modtaget besked fra DRF om den nye procedure for ridemærker (ryttermærker), Michelle har hængt beskeden op på opslagstavlen. Vi aftalte, at vi på næste bestyrelsesmøde drøfter, hvorvidt ARK kan forestå undervisningen i ryttermærker. Gitte undersøger, hvad det kræver at undervise. Vi har modtaget opdatering om regler for ridning, Michelle har opdateret mappen. Pkt. 4 d. Ad. 4 d. Pkt. 4 e. Ad. 4 e. Kommunen. Vi har modtaget medlemstilskud til klubben. Andre. Ingen. Pkt. 5 Ad. 5 Spørgsmål fra brugere? Ingen. Vi aftalte, at Anette laver et indlæg til Vrinsk, om at man gerne må stille spørgsmål til bestyrelsen og evt. møde op på mødet og fremlægge sit/sine spørgsmål. Pkt. 6 Ad. 6 Økonomi, herunder budget og likviditetsbudget. Michelle fortalte, at hun nu har fået adgang til vores bankkonti. Michelle fortalte endvidere, at Regningen til DRF er betalt. Der p.t. ikke er betalt afdrag til Gunnar Larsen. Der er regninger for kaffemaskine (leje af maskine, forsikring, montering m.v.), Heri, hjemmeside, DRF s regnskabsprogram, trykning af Vrinsk m.v. Gunnar Larsen og Søn rykker os for overførsel af penge til nedbringelse af vores gæld. Vi aftalte, at Michelle skal overføre kr. og sende en mail til Gunnar Larsen og Søn herom. Vi blev noget overraskede over, hvad det koster at leje kaffeautomaten og regnede derfor på, hvor meget der skal sælges, hvis lejeudgiften (+ øvrige udgifter) skulle kunne betales. Beregningerne viste, at det var meget vanskeligt at få det til at løbe rundt, og vi aftalte derfor, at Michelle skulle tage kontakt til Elsebeth (der har stået for alt arbejdet med anskaffelse, opsætning m.v.) og orientere hende om, at vi ikke mente, at vi havde råd til at fortsætte med at leje kaffeautomaten.

3 Det er efterfølgende besluttet at købe automaten, da det på lidt længere sigt er meget billigere, end at leje den. Anette og Michelle fortalte, at de havde forsøgt at finde ud af anvende DRF s regnskabsprogram, men at det ikke var lige til, og at det endvidere ikke kunne lade sig gøre at skrive girokort ud fra programmet, men at dette skulle gøres ved hjælp af flettefiler (Jan har nu sendt disse). Det betyder, at vi betaler for et program, som vi dels ikke kan finde ud af anvende til bogføring, dels ikke kan bruge til at få udskrevet kontingentopkrævninger. Vi blev derfor enige om, at vi vil opsige aftalen med DRF og i stedet opbygge et regneark, der kan håndtere det bogføringsmæssige og så anvende flettefilen fra Jan til udskrivning af kontingentopkrævning. Vi kan spare næsten kr. årligt ved at opsige aftalen med DRF. Anette og Michelle opbygger et regneark, der kan håndtere økonomien, og Michelle opdaterer medlemslisten. Michelle tager henvendelse til Charlotte for så vidt angår de medlemmer, der har hest opstaldet og ikke betaler deres kontingent. Vi overvejer, om det er muligt at uddele nogle af girokortene, så vi kan nedbringe udgifterne til porto. Der har tidligere været en holdning om, at bestyrelsesmedlemmer ikke betaler klubkontingent. Vi var enige om, at det gør vi gerne for at støtte klubben. Gitte foreslog, at vi gjorde det muligt at blive støttemedlem (det kunne fx være bedsteforældre). Gitte laver et oplæg til støttemedlemskab. Michelle orienterede om, at der var ønsker om, at spring- og dressurudvalget fik kiggeadgang til klubbens bankkonto, så de kan se, om deltagerne har betalt. Der kan ikke gives kiggeadgang til den bankkonto, vi har i dag, men vi kan få oprettet (nye) konti med kiggeadgang. Vi aftalte, at der bliver oprettet tre konti (med kiggeadgang for flere brugere) til stævneindtægter, én til dressur, én til spring og én til øvrige stævner. Michelle holder møde med Forstædernes bank herom. Vi aftalte, at der snarest skal laves et likviditetsbudget. Anette starter det op, og Michelle og Anette laver det færdigt efter distancestævnet. Gitte tager kontakt til Bilsby for at høre, om de vil sponsere skurvogne, så vi ikke skal ofre penge på at reparere de gamle. Det har efterfølgende vist sig, at Charlotte har skaffet to skurvogne. Pkt. 7 Ad. 7 Hvordan udbreder vi ridesporten, jf. vores formålsparagraf? Anette orienterede om, at hun godt kunne tænke sig en drøftelse af, hvordan vi udbreder ridesporten.

4 Vi var enige om, at vi skulle være bedre til at bruge AP, fx ved stævner. Michelle laver et udkast om distancestævnet, der kan bringes i AP, så der orienteres om, at skoven vil være fyldt med heste. Gitte tager kontakt til Morten fra AP med henblik på at få AP til at bringe indlægget. Vi aftalte, at vi arbejder videre emnet. Pkt. 8 Hvordan arbejder vi som bestyrelse: a. Hvordan bruger vi AP? Vi aftalte, at vi ved stævner skal bruge tid og sted, sporten med videre. b. Hvordan samarbejder vi? Vi drøftede vigtigheden af, at vi orienterer hinanden, om hvad der sker, så der ikke er nogen bestyrelsesmedlemmer, der skal høre informationer ude i byen. c. Hvordan fordeler vi opgaverne? Vi talte om, at det er vigtigt, at vi alle hjælper til, så det ikke bliver et slæb for én, og at vi viser os som en aktiv bestyrelse. Vi taler videre om, hvordan vi sikrer, at informationer glider godt mellem udvalg og bestyrelse. Gitte melder tilbage på spring og dressur (taler med Malene og Britt i forhold til dressurudvalgsinformationer), bestyrelsen er således repræsenteret i alle udvalg. d. Hvordan sikrer vi, at vi holder vores aftaler. Drøftet. Pkt. 9 Årskalender, punkt fra mødet d. 3. april Ad. 9 Vi talte på mødet d. 3. april 2007 om, at vi skulle udarbejde en årskalender, der skal give os et overblik, så vi kan tage højde for/planlægge i forhold til de forskellige aktiviteter. Anette laver et udkast og mailer det til bestyrelsen, der udfylder evt. mangler. Pkt. 10 Arbejdsdag/-weekend, punkt fra mødet d. 3. april Ad. 10 Vi aftalte, at vi prøver at arrangere en arbejdsweekend d. 25. og 26. august, hvor der repareres spring og ryddes op. Vi laver i samarbejde med Charlotte en liste over, hvad der skal laves, og hvem der skal lave hvad. Der sluttes af med fælles spisning. Anette laver udkast til invitation og mailer den til kommentering. Datoen ligger ikke fast, da Albertslund Kommune i denne weekend arrangerer Foreningens dag, og vi overvejer, om vi kan deltage.

5 Pkt. 11 Ad. 11 Afrapportering til bestyrelsen fra de forskellige udvalg. Hvordan skal vi sikre dette, tovholderfunktion? Andet? Vi drøftede bestyrelsens repræsentation i de forskellige udvalg og dermed muligheden for, at informationer let kan flyde mellem bestyrelse og udvalg. Pkt. 12 Ad. 12 Færdiggørelse af rytterstue, herunder middag til de arbejdende. Vi drøftede, hvad der mangler før, rytterstuen kan blive færdig, og vi aftalte, at Bjarne køber to spot (der mangler lidt lys). Bjarne tager fat i Charlotte i forhold til karm til døren. Kaj tager kontakt til fotomesterne. Kaj undersøger muligheden for at få et præmieskab. Når dette er på plads, finder vi en dag, hvor hjælperne kan blive belønnet. Pkt. 13 Ad. 13 Evt. Vi drøftede, om det er muligt selv at trykke Vrinsk og dermed spare penge. Der var ikke enighed om, at vi selv trykker Vrinsk, så vi fortsætter med at få det trykt i byen. Bjarne har fået nøgle til sodavandsautomaten. Bjarne kontakter Søren for at få kontrakter (vi køber hos Carlsberg) og øvrige papirer. Michelle har skaffet to medhjælpere til køkkenet til distancestævnet fra kl til Michelle, Bjarne og Anette taler sammen om, hvornår der handles ind. Alt hjælp er velkommen. Næste møde: tirsdag d. 26. juni 2007, kl Michelle bager kage.

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR.

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Deltagere: Erik Skov-Larsen, Henrik Møller, Louise Andersen, Michael Skov-Larsen, Pia Augustinus, Gitte Kliver, Casper Rasmussen fraværende: Hanne Jensen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat vedrørende bestyrelsesmøde 3. oktober 2006 2. Bestyrelsessammensætningen 2006

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 14. maj 2014

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 14. maj 2014 Indkaldt af: Referent: Deltager: Afbud fra: Formand Lars M. Jensen Linda Andersen Lars M. Jensen, Tom Atkins, Alice Dyssell, Søren R. Nielsen, Kim Johansen, Vagn Johnbeck og Linda Andersen Ejvind Wilms

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør.

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør. Referat bestyrelsesmødet d. 28-01-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 03-12-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Silkeborg Karateklub

Silkeborg Karateklub Dagsorden Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 1. Gennemgang af ref. fra sidste møde. Gennemgang af ref. fra generalforsamlingen. 2. struktur, og forventnings afklaring. Der skal være respekt for mødets

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013

Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013 Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Jesper Jensen, Petina Larsen og Pia v. Benzon Suppleante: Alice Jensen Afbud: Kirsten Mouritzen og John v. Benzon

Læs mere