SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk"

Transkript

1 Fokus på ejerskifte SURVEY MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

2 OM FSR SURVEY FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager udgangspunkt i aktuelle og relevante problemstillinger i erhvervslivet. Formålet med undersøgelserne er, at sætte fokus på relevante emner og nyttiggøre den unikke viden, som foreningens medlemmer besidder. Revisor er virksomhedernes foretrukne rådgiver og har i kraft af sin særlige position i erhvervslivet en dyb indsigt i virksomhedernes økonomi, regnskab og organisation. Gennem undersøgelserne ønsker FSR danske revisorer at udbrede kendskabet til revisorbranchen og bidrage til en kvalificeret debat om erhvervslivets rammevilkår. Det er tilladt at citere fra publikationen med tydelig kildeangivelse og med henvisning til FSR danske revisorer. OM DENNE UNDERSØGELSES: Der er i alt aktive godkendte revisorer i Danmark. 175 revisorer fra FSR danske revisorers panel har besvaret dette spørgeskema. Undersøgelsen er afsluttet i marts OM SVARPANELET Panelet består af 589 revisorer fordelt ud over hele landet. Størstedelen af de deltagende revisorer arbejder til dagligt som aktive revisorer og har deres daglige gang blandt danske virksomheder. En lille del (5 pct.) arbejder ikke længere som aktive revisorer, men som økonomidirektører, controllers eller med intern revision. 32 pct. af paneldeltagerne arbejder i Region Hovedstaden, 15 pct. arbejder i Region Sjælland, 10 pct. arbejder i Region Nordjylland, 25 pct. arbejder i Region Midtjylland og 18 pct. arbejder i Region Syddanmark. 87 pct. af paneldeltagerne er mænd og paneldeltagernes gennemsnitsalder er 52 år. 63 pct. af paneldeltagerne er statsautorisede revisorer og 37 pct. er registrerede revisorer. 45 pct. af paneldeltagerne er ansatte i en revisionsvirksomhed, mens 55 pct. er selvstændige. 62 pct. af paneldeltagerne reviderer virksomheder i regnskabsklasse A, 87 pct. reviderer virksomheder i regnskabsklasse B, 51 pct. reviderer virksomheder i regnskabsklasse C, 12 pct. reviderer virksomheder i regnskabsklasse D. 38 pct. af paneldeltagerne arbejder i revisionsvirksomheder med mere end 100 ansatte. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til: Chefkonsulent Sara Sayk: Erhvervspolitisk direktør Tom Vile Jensen: Kommunikationskonsulent Jakob Holm:

3 HOVEDPUNKTER FRA SURVEYEN 3 ud af 4 revisorer vurderer, at manglende ejerskifter skader dansk økonomi. 8 ud af 10 revisorer er enige i, at flere gennemførte ejerskifter kan bidrage til at øge væksten i samfundet. 3 ud af 4 revisorer vurderer, at en ejerskiftet virksomhed har større chance for at overleve end en nystartet virksomhed. Over halvdelen af revisorerne vurderer, at en ejerskiftet virksomhed typisk genererer mere vækst end en nystartet virksomhed. Hver femte revisor har indenfor de seneste 3 år oplevet, at sunde virksomheder er lukket på grund af manglende ejerskifte. 8 ud af 10 revisorer har oplevet, at ejerskifter er blevet stoppet under processen. o 6 ud af 10 revisorer peger på manglende køberfinansiering og uenighed om pris som hovedårsagerne til, at ejerskifteprocessen blev stoppet. De største barrierer for ejerskifter er manglende parathed hos nuværende ejer samt problemer for køber med at skaffe finansiering, vurderer revisorerne. 3 ud af 4 revisorer oplever, at sælgerfinansiering i høj grad er nødvendigt for at gennemføre et ejerskifte. o Knap 7 ud af 10 revisorer vurderer, at sælger kun i lav grad er indstillet på at medfinansiere et ejerskifte. Næsten 8 ud af 10 revisorer vurderer, at salgsprisen vil falde, hvis ikke et ejerskifte planlægges i tide. o Over halvdelen af revisorerne oplever, at mindre end hver tiende af deres kunder har lavet en plan for et fremtidigt ejerskifte. Over halvdelen af revisorerne vurderer, at en bestyrelses/et advisory boards kompetencer har stor betydning for at gennemføre et succesfuldt ejerskifte. o 8 ud af 10 revisorer vurderer, at virksomheder kun i lille grad eller slet ikke henter ejerskiftekompetencer ind i bestyrelsen i forbindelse med et ejerskifte 3

4 Manglende ejerskifte kan skade dansk økonomi Mange virksomheder står uden planer for et ejerskifte. Det kan betyde, at sunde virksomheder må lukke, eller salgsprisen på virksomheden falder. Omvendt kan et succesfuldt ejerskifte bidrage til at skabe vækst. Derfor sætter FSR danske revisorer i denne survey fokus på ejerskifter. Flere gennemførte ejerskifter kan nemlig bidrage til øget vækst i samfundet. Det er otte ud af 10 revisorer i undersøgelsen (80 pct.) enige eller meget enige i. Bliver ejerskiftet derimod ikke gennemført, er revisorerne enige om konsekvensen. Et manglende ejerskifte kan skade dansk økonomi. Den vurdering er tre ud fire revisorer (76 pct.) enten enige eller meget enige i. Figur: Hvor enig / uenig er du i følgende udsagn: Manglende ejerskifter skader dansk økonomi. 5 20% 17% 2% 0% 5% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Figur: Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: Flere gennemførte ejerskifter kan bidrage til at øge væksten i samfundet. 61% 19% 17% 1% 0% 3% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke De ejerskiftede virksomheder har samtidig et større potentiale end nystartede virksomheder, vurderer revisorerne. Tre ud af fire revisorer i undersøgelsen (76 pct.) vurderer, at en ejerskiftet virksomhed har større chance for at overleve end en nystartet virksomhed, mens mere end halvdelen (57 pct.) er enten enige eller meget enige i, at ejerskiftet virksomhed typisk generer mere vækst end en nystartet virksomhed. 4

5 Figur: Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: En ejerskiftet virksomhed har større overlevelseschancer end en nystartet virksomhed. 58% 18% 21% 1% 0% 2% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Figur: Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: Et ejerskifte genererer typisk mere vækst end en nystartet virksomhed. 47% 3 10% 3% 0% 5% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Sunde virksomheder lukker uden ejerskifte Konsekvensen af et manglende ejerskifte kan i sidste ende være, at en virksomhed må lukke. Dette sker også for sunde virksomheder. Hver femte revisorer i undersøgelsen (21 pct.) har indenfor de seneste 3 år oplevet, at sunde virksomheder er lukket på grund af manglende ejerskifte. Figur: Har du inden for de seneste 3 år oplevet, at sunde virksomheder er lukket på grund af manglende ejerskifte? 74% 21% Ja Nej Ved ikke 5

6 Manglende parathed og manglende køberfinansiering kan blokere et ejerskifte Der er flere elementer, som kan blokere for et ejerskifte. Revisorerne peger på manglende parathed hos den nuværende ejer samt problemer for køber med at skaffe finansiering, som de største barrierer for ejerskifter. Udover en generel manglende parathed hos den nuværende ejer til at ejerskifte sin virksomhed, peger mange revisorer også på, at mange virksomhedsejere simpelthen ikke er klar til at stoppe på arbejdsmarkedet da de anser ejerskiftet som pensionering. Figur: Hvilke barrierer er der for virksomhederne i forbindelse med et ejerskifte? (Angiv gerne flere svar) Manglende parathed hos nuværende ejer Det er svært for køber at få finansiering Ejeren er ikke klar til at stoppe på arbejdsmarkedet (anser ejerskifte som pensionering) Sælgers prisforventninger er ikke realistiske Manglende salgsmodning Det er svært at finde en køber af virksomheden Manglende planlægning Manglende afklaring af virksomhedens økonomiske værdi Virksomhedens selskabsform understøtter ikke et ejerskifte Ved ikke Andet: 72% 70% 60% 49% 48% 43% 38% 2 5% 2% 1% Sælgerfinansiering er nødvendigt, men sælger siger nej Syv ud af 10 revisorer i undersøgelsen (70 pct.) peger på, at det er en barriere for ejerskifter, at køber har svært ved at få finansiering. Derfor er det ikke overraskende, at næsten otte ud af 10 revisorer oplever (78 pct.), at sælgerfinansiering i høj grad er nødvendig for at gennemføre et ejerskifte. Når det kommer til sælgers villighed til at medfinansiere et ejerskifte peger mere end seks ud af 10 revisorer (66 pct.) dog på, at sælger kun i lav grad er indstillet på at medfinansiere et ejerskifte. 6

7 Figur: Oplever du i højere eller lavere grad, at sælgerfinansiering er nødvendigt for at gennemføre et ejerskifte? 5 22% 11% 2% 9% Meget høj grad Høj grad Lav grad Meget lav grad Ved ikke Figur: I hvor høj eller lav grad oplever du, at sælger er indstillet på at medfinansiere et ejerskifte? 58% 23% 1% 8% 11% Meget høj grad Høj grad Lav grad Meget lav grad Ved ikke Manglende finansiering og uenighed om pris stopper ejerskifte-processen Har køber og sælger fundet hinanden og sat gang i en ejerskifteproces, kan der fortsat være langt til mål. Næsten otte ud af 10 revisorer i undersøgelsen (77 pct.) har oplevet, at ejerskifter er blevet stoppet under processen. Hovedårsagen til, at en ejerskifteproces stopper, er uenighed om pris og manglende køberfinansiering, vurderer revisorerne. Figur: Har du oplevet at ejerskifter er blevet stoppet/forhindret under processen? 77% 17% 7% Ja Nej Ved ikke 7

8 Figur: Hvad var årsagen til, at ejerskifteprocessen blev stoppet/forhindret? (Angiv gerne flere svar) Manglende køberfinansiering (fx manglende tilsagn fra bank, realkredit mv.) 65% Uenighed om pris 63% Køber fortrød 31% Ejer fortrød 25% Manglende salgsmodning 20% Manglende sælgerfinansiering (fx earn out, løbende ydelser mv.) 20% Due diligence ændrede forudsætningerne for købet 8% Andet: 2% Ved ikke 1% Faldende salgspris kan være en konsekvens af manglende planlægning af ejerskifte Et succesfuldt ejerskifte afhænger i høj grad af sælgers forberedelser. Over halvdelen af revisorerne i undersøgelsen (54 pct.) vurderer, at mindre end hver tiende af deres kunder har lavet en plan for, hvordan et ejerskifte skal gennemføres. Samtidig vurderer næsten otte ud af 10 revisorer (77 pct.), at salgsværdien vil falde, hvis ikke et ejerskifte planlægges i tide. Figur: Hvor stor en andel af dine kunder har lavet en plan for, hvordan et fremtidigt ejerskifte skal gennemføres? 54% 22% 5% 5% 7% 0-10 pct pct pct pct. Mere end 50 pct. Ved ikke Figur: Hvad vurderer du, typisk er konsekvenserne af, at et ejerskifte ikke er planlagt i tide? (Angiv gerne flere svar) Salgsværdien falder 77% Virksomheden lukker 43% Arbejdspladser går tabt 43% Indtjeningen falder 39% Væksten i virksomheden falder 37% Viden/know how går tabt 35% Andet: 8% Ved ikke 5% Der er ikke nogen konsekvenser 2% 8

9 Figur: Har du inden for det seneste år aktivt anbefalet kunder at planlægge et fremtidigt ejerskifte? 91% 2% Ja Nej Ved ikke Det er svært at tegne et præcist billede af antallet af virksomheder, som står overfor et ejerskifte. Tre ud af 10 revisorer vurderer, at det er mindre end 10 procent af deres kunder, som står overfor et ejerskifte inden for de næste 5 år. Fire ud af 10 vurderer, at mellem 10 og 20 procent af deres kunder står overfor et ejerskifte inden for de næste fem år. Mens hver fjerde revisor vurderer, at mere end 20 procent af deres kunder står over for et ejerskifte inden for de næste fem år. Figur: Hvor mange af dine kunder står overfor et muligt ejerskifte indenfor de næste 5 år 31% 39% 19% 4% 1% Mindre end 10 pct pct pct pct. Mere end 40 pct. Ved ikke Manglende planlægning fjerner værdi En tredjedel af revisorerne i undersøgelsen (35 pct.) vurderer, at det typisk tager to til tre år at planlægge et optimalt ejerskifte. Bliver ejerskiftet ikke planlægt i tide, kan det få betydning for virksomhedens værdi. Kun 4 pct. af revisorerne i undersøgelsen vurderer, at de virksomheder, de har kendskab til, ikke risikerer at miste værdi, fordi et ejerskifte ikke er planlægt i tide. Modsat vurderer fire ud af 10 revisorer i undersøgelsen (43 pct.), at mere end 26 procent af de virksomheder, de har kendskab til, risikerer at miste værdi, fordi et ejerskifte ikke er planlægt i tide. 9

10 Figur: Hvor lang tid vurderer du, at en optimal ejerskifteproces typisk vil tage at gennemføre - fra overvejelse til planlægning og til gennemførsel? 35% 27% 18% 3% 13% 5% Mindre end 1 år 1 2 år 2 3 år 3 4 år Mere end 4 år Ved ikke Figur: Hvor lille eller stor en del af de virksomheder, som du har kendskab til og som står over for et ejerskifte, risikerer at miste værdi, fordi ejerskiftet ikke er planlagt i tide? 39% 4% 20% 17% 14% Ingen 0-25 pct pct pct pct. Ved ikke Kompetencer i bestyrelserne kan have stor betydning for et succesfuldt ejerskifte Hos de virksomheder, som har en bestyrelse eller et advisory board, har sammensætningen af bestyrelsen / advisory boardet stor betydning i forhold til at gennemføre et succesfuldt ejerskifte. Halvdelen af revisorerne i undersøgelsen (53 pct.) vurderer, at bestyrelsens/advisory boardets kompetencer har stor betydning for at gennemføre et succesfyldt ejerskifte. På trods af dette oplever otte ud af 10 revisorer (81 pct.), at virksomhederne kun i lille grad henter ejerskiftekompetencer ind i deres bestyrelser. Knap hver tiende revisor vurderer, at virksomheder slet ikke henter ejerskiftekompetencer ind i deres bestyrelser. 10

11 Figur: Har bestyrelsens / advisory boardets kompetencer større eller mindre betydning i forhold til at gennemføre et succesfuldt ejerskifte? 45% 20% 19% 8% 2% Meget stor betydning Stor betydning Lille betydning Meget lille betydning Ingen betydning Ved ikke Figur: I hvilket omfang vurderer du, at virksomhederne har eller henter ejerskiftekompetencer ind i bestyrelsen / advisory boardet i forbindelse med et ejerskifte? 43% 29% 1% 9% 13% Meget stor grad Stor grad Lille grad Meget lille grad Slet ikke Ved ikke 11

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider 2010 KULTURARVSSTYRELSEN TITEL: Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider UDGIVER / Kulturarvsstyrelsen (2010)

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Mads Engholm og Johanne Skriver UngdommensAnalyseEnhed Maj 2011 Udført for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere