Manual for EnergiTjek 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual for EnergiTjek 8"

Transkript

1 Manual for EnergiTjek 8

2 1 ENERGITJEK-8 Brugervejledning 2013/14 C. Lindstrøm Klinken Nivå. Tlf.:

3 2 Indholdsfortegnelse: K A P I T E L 1 Oversigt Introduktion 5 Nyheder 6 Systemkrav 6 Tidstarif elmåler 6 Installation 6 Afinstallation 8 K A P I T E L 2 Klargøring af programmet Opstart 9 Opsætning 10 Klargøring 14 Varmedatabasen 15 Klargøring tids tarif måler 16 Budget 17 Data fra tidligere versioner 18 Skift farve 20 K A P I T E L 3 Solceller Klargøring 21 K A P I T E L 4 Dataopsamling Udskriv en tom aflæsningsliste 25 Vælg database 26 Indtast forbrug 27 Indtast forbrug tidstarif måler 28 Indtast forbrug varmemåler 30 Indtast data for solceller 31 Kommentarfeltet 32 K A P I T E L 5 Bilregnskab Programbeskrivelse 35 Klargøring bilregnskab 36 Udskriv en tom købssliste 37 Indtast køb 38 Liste/Print 40 Vis bildata 42 Rette bildata og bilregnskab 43

4 3 K A P I T E L 6 Menupunktet: Redigér Målerudskiftning 45 Slette en uge 46 Rette en indtastning (uge) 46 Oliepåfyldning 48 K A P I T E L 7 Graddage Om graddage 49 Normalgraddage 50 Menupunktet graddage 50 Indtast graddage 50 Rette sidst indtastede 51 Slette én måned 52 Vis liste over graddage 52 Vis graddage 53 Vis graddage 5 år tilbage 53 K A P I T E L 8 Præsentation af data Vis forbrug 55 Liste/Print 56 Grafik 57 Databaser 58 Kommentarer 58 K A P I T E L 9 Diverse Eksport af data 61 Eksport fileformater 62 File Navne 63 Backup 63 Opdatering af programmet 65

5 4

6 5 Kapitel 1. Introduktion EnergiTjek 8 er det nyeste af en serie energi regnskabsprogrammer, der startede med et DOS program som hed Energi og efterfulgtes af Windowsprogrammerne EnergiKontrol 97, EnergiKontrol 98, EnergiTjek 2000, EnergiTjek 2001, EnergiTjek 2002, EnergiTjek XP, Energitjek-6 og Energitjek-7. EnergiTjek 8 er et energiregnskabsprogram, beregnet til at holde regnskab med alle hjemmets energiformer, elektricitet, naturgas, vand, fjernvarme eller olieforbrug. OBS! Som noget nyt er programmet nu udvidet så det også håndtere regnskab med sollceller. Det sker ved at man hver uge aflæser samtlige aktuelle målere, og derefter indtaster de aflæste værdier i programmets database, hvis pris og forventet forbrug samtidig indtastes i programmet, vil det være muligt at få et overblik over hjemmets totale udgifter til energiforbrug og vand. Aflæsningerne skal helst ske samme dag, og samme tid hver uge, men selv om man mister nogen registreringer på grund af ferie, bortrejse eller måske glemsomhed, vil programmet alligevel udregne et gennemsnitsforbrug af de antal uger, der er gået siden sidste aflæsning. Det skal dog bemærkes at programmet kun regner med 52 uger pr. år, hvis uge 53 indtastes fremkommer en fejlmeddelelse. Så i ugerne omkring nytår må man eventuelt fordele aflæsningstidspunkterne, således at det kommer til at passe nogenlunde med 52 uger. Alle de aflæste resultater gemmes i en database, og man kan senere bruge resultaterne til sammenligning af tidligere forbrug. Elforbruget kan tjekkes uanset om man har en almindelig måler, eller man bruger en tidstarif elmåler. Der er muligt at gemme data både fra en almindelig elmåler og fra en tidstarif elmåler, man skifter bare mellem målerne i menupunktet Opsætning.

7 6 På genvejstasten til el-databasen vises det hvilken måler type der er aktiv, idet der vises et 3 tal når det er tidstarif måleren. Brændstofforbrug for en eller flere biler kan også kontrolleres, der vises gennemsnitsforbrug fra gang til gang, og totalt, - km./liter og kr./km, samt grafik af forbruget (km/liter) og literprisen. Alle data om bilen, årgang, type, mærke, forsikring og service intervaller gemmes også i databasen. OBS Nyhed - Solceller! Det nu også muligt at holde regnskab med solceller: produktion, eget forbrug, købt og solgt til elselskabet. Læs mere på side 21. Systemkrav Programmet kører under Windows 95/98/ 2000/ME/XP, Windows NT 4.0 og alle senere versioner af Windows både 32 og 64 bit.. Tidstarif elmåler Hvis man er storforbruger af elektricitet, eller evt. har elvarme kan man hos nogle elselskaber få en tidstarif elmåler som har tre tælleværker, som måler strømforbruget i tre forskellige tidsperioder. Perioderne er benævnt: SPIDSLAST er den dyreste prisklasse HØJLAST er den mellemste prisklasse LAVLAST er den billigste prisklasse. Hvornår de enkelte prisklasser gælder, er forskelligt både for årstiden og for tidspunktet på dagen, men den dyreste prisklasse er på tidspunkter hvor der er stort strømforbrug typisk på hverdage om formiddagen, og om aften mellem og Den billigste takst gælder om natten samt lørdag og søndag. Hvis du har sådan en måler skal du markerer det i menupunktet 'Opsætning'. Installation husk at stoppe alle programmer inden installationen startes. Hvis du får følgende besked når installationen starter: Setup cannot continue because some system files are out of date on your system. Click OK if you would like setup to update these files for you now. You will need to restart Windows before you can run setup again. Click cancel to exit without updating system files. kan du roligt trykke på OK knappen, det drejer sig om to DLL filer som bliver udskiftet med nyere versioner. Der efter skal installationen gentages.

8 7 Programmet leveres på en CD-rom. CD rommen sættes i CD-drevet, og programmet installeres på normal vis: klik på Startknappen og vælg Kør - hvis ikke installationen starter automatisk. skriv D:\SETUP.EXE i indtastningsfeltet og klik OK. ( D er det aktuelle CD-rom drev.) Hvis der kommer en meddelelse om Version Conflict som du kan se herunder: Så skal du bare svare Ja eller Yes. OBS!! Denne meddelelse kan komme flere gange.

9 8 Afinstallation Hvis du af en eller anden grund ikke ønsker at bruge programmet mere, er det meget let at fjerne det fra computeren. Tryk på: Start gå videre til: Kontrolpanel vælg: Tilføj/Fjern programmer vælg: EnergiTjek-6 på listen tryk på knappen: Tilføj/Fjern tryk på Ja Nu er programmet afinstalleret og alle filer er fjernet fra din harddisk.

10 9 Klargøring af programmet Kapitel 2. Programmets åbningsskærm Klargøring af programmet Opstart Når programmet starter vises først ovenstående skærm, når du trykker på knappen: med pilen ser du programmets hovedskærm, som vises på næste side.

11 10 Programmets hovedskærm Opsætning Tryk på genvejstasten som ses til venstre for dette afsnit eller menuen Filer/Opsætning. Til brug for opsætning af programmet skal du have følgende oplysninger klar: målernummer eller installationsnummer for alle relevante målere, og størrelsen på din olietank, (hvor mange liter rummer den), hvis du har oliefyr, og ønsker at kontrollere dit olieforbrug. Disse oplysninger skal indtastes i skærmbilledet der vises på næste side:

12 11 Her vælges de energiformer der skal holdes regnskab med Dit navn bliver vist foroven i skærmen og det har du ikke mulighed for at ændre. Derefter skal du aktiverer de databaser du vil bruge, dette gøres ved at skrive måler- eller installationsnumre i de dertil indrettede felter, hvis du ikke kender numrene, kan du bare skrive et tilfældigt tal (dog ikke 0 (nul)). I gasdatabasen skal angives hvad gassen bruges til I gasdatabasen er der nu tre forbrugsprofiler: 1. Gasforbrug,- kun til opvarmning 2. Gasforbrug,- blandet opvarmning og husholdning 3. Gasforbrug,- kun til husholdning (gaskomfur). Forbrugsprofilen skal vælges som vist herover.

13 12 Her vælges måleenhed. Hvis du har fjernvarme skal du markerer hvilken måleenhed der står på din fjernvarmemåler, det kan være kwh, MWh, Gj, G cal., eller m³. OBS! Hvis du ønsker at holde øje med afkølingen, skal du markere i det felt der er mærket m³ og MWh, så vil afkølingen af det varme vand blive beregnet for den periode som aflæsningen dækker, det kritiske punkt d.v.s., hvor afkølingen bliver for dårlig og begynder at koste penge, skal også angives. Har du oliefyr og gerne vil bruge olie databasen skal du skrive hvor mange liter olie din olietank kan indeholde. Hvis du har elvarme, eller har en tidstarif elmåler skal det også markeres. OBS! Gasdatabasen og eller varmedatabasen kan, hvis du ikke ønsker at bruge dem, bruges til en anden energiform. Hvis de f. eks har to elmålere kan du bruge varmedatabasen til denne måler i stedet, idet du kan skrive en anden tekst i de røde felter, og derefter vælge målerenhed i feltet til højre. her bruges databasen til en ekstra elmåler Hvis du bruger fast brændsel kan Oliedatabasen bruges til dette formål i stedet for, forbruget måles så i kilo. Tryk på knappen Olie eller fast skifter imellem de to muligheder Der findes også mulighed for at vælge lyd og Godkend før gemme fra. (Se næste side).

14 13 Godkend før gemme Brug knapperne til disse valg Når lyden er valgt fra vises nedenstående icon i programmets hovedskærm. Det er også her du vælger solceller eller elforbrug fra elnettet, læs mere på side 21. Når alle oplysninger er som du ønsker det, trykker du på Gem knappen, og du er klar til at gå videre til Klargøring.

15 14 Klargøring Hvis du har data fra tidligere versioner af programmet skal du læse afsnittet Data fra tidligere programversioner på side 18, før du går videre, og klargøring skal så ikke bruges. For at klargøre databaserne skal du først gå til menupunktet Klargøring som du finder under Filer. Klargøring skal kun bruges til at indtaste første måleraflæsning. Når skærmen popper op, viser den det aktuelle uge nr. og årstal, hvis ikke det er korrekt kan du bare vælge det rigtige, derefter indtastes måleraflæsningen, og databasen er klar. Her indtastes den første måleraflæsning samt start ugenr. og år. Programmet hopper herefter selv til menupunktet 'Budget' hvor du skal indtaste forventet forbrug, og enhedsprisen pr. forbrugt enhed, denne pris skal indtastes i øre, og hvis du også kan oplyse evt. faste afgifter, vil du få et komplet oversigt over, hvad dine udgifter til energi og vand beløber sig til. Se budget indtastningsskærmen næste side. Når der er gået en uge bruger du knappen 'Indtast forbrug' til din næste måleraflæsning.

16 15 Varmedatabasen Her indtastes forventet forbrug og priser. Hvis du under Opsætning har sat mærke ved m³ og MWh, fordi du ønsker at få beregnet afkølingen for aflæsningsperioden, skal du indtaste start - værdier for både m³ og MWh tælleværkerne. Programmet hopper herefter selv til menupunktet 'Budget' hvor du skal indtaste forventet forbrug, og enhedsprisen pr. forbrugt enhed, denne pris skal indtastes i øre, og hvis du også kan oplyse evt. faste afgifter, vil du få en komplet oversigt over, hvad dine udgifter til energi og vand beløber sig til. Her indtastes den første måleraflæsning af både m³ og MWh, samt start ugenr. og år.

17 16 Klargøring tidstarifmåler Hvis du under Opsætning har valgt tidstarifmåler og genvejstasten til eldatabasen viser et 3 tal, vil nedenstående skærm poppe op når du under klargøring vælger eldatabasen. Hvis computeren ikke har foreslået det rigtige start ugenummer og år, må du selv rette det, så det passer. Indskriv alle målernes værdi her Hvis hovedmåleren er forsynet med en strømtransformator skal omsætningsfaktoren angives her, brug pilene til at vælge den rigtige faktor. Programmet hopper herefter selv til menupunktet 'Budget' hvor du skal indtaste forventet forbrug, og enhedsprisen pr. forbrugt enhed, denne pris skal indtastes i øre, og hvis du også kan oplyse evt. faste afgifter, vil du få et komplet oversigt over, hvad dine udgifter til energi og vand beløber sig til. Når der er gået en uge bruger du knappen Indtast forbrug til din næste måleraflæsning.

18 17 Budget Tryk på genvejstasten som ses til venstre for dette afsnit. Her kan du indtaste det forventede årsforbrug, samt enhedsprisen på de enkelte energiformer, (det skal indtastes i øre) og hvis du også kan oplyse evt. faste afgifter, vil du få et komplet oversigt over hvad dine udgifter til energi og vand, beløber sig til. Forventet årsforbrug, enhedspris, og evt. fast afgift for hver energiform angives her. Hvis du har et andet regnskabsår end kalenderåret, på nogen af dine energiformer, kan du angive hvilken uge regnskabsåret starter.

19 18 Data fra tidlige programversioner OBS! Kun data fra EnergiTjek 2001 og EnergiTjek 2002 samt EnergiTjek XP+, EnergiTjek-6, og EnergiTjek-7 kan kopieres til EnergiTjek-8. Data fra andre versioner af programmet kan ikke bruges. Hvis du har en backup på diskette eller USB nøgle, fra et af ovenstående programmer, er det bare at indlæse den i det nye program ved at bruge menupunktet: Filer/Hent backupdata eller genvejstasten: som findes i toppen af skærmen. Sæt flueben i boxen Indlæs diskette fra en tidligere version Hvis du har indlæst data fra en tidligere programversion, skal du gå til Opsætning og indtaste måler - eller installations numre for de aktuelle målere, samt hvis du bruger oliefyr, størrelsen på din olietank. Hvis du ikke kender disse numre, skal du bare indtaste et tilfældigt tal, (dog ikke nul), dette er vigtigt, ellers bliver databaserne ikke aktive. Hvis du har fjernvarmedata og ønsker at fortsætte med at bruge dine gamle data, men samtidig udnytte den nye funktion i EnergiTjek- 7, som gør det muligt det muligt at overvåge afkølingen, skal du gå til

20 19 Filer/Klargøring/Varme : Her skal du svare ja hvis du ønsker at bevare dine gamle data Derefter popper den næste besked op, Her trykker du på OK Og i næste skærm (se næste side) skal du kun indtaste hvor mange m³ din varmemåler viser. Her indtaster du hvor mange m³ din varmemåler viser, og afslut med Gem. Programmet går herefter selv til menupunktet 'Budget' hvor du skal indtaste forventet forbrug, og enhedsprisen pr. forbrugt enhed, denne pris skal indtastes i øre, og hvis du også kan oplyse evt. faste afgifter, vil du få en komplet oversigt over, hvad dine udgifter til energi og vand beløber sig til.

21 20 Skift farve Hvis du ønsker en anden baggrundsfarve på diverse bokse kan du gå til menupunktet: Filer/Skift farve, og i nedenstående skærm skal du pege med musen på den ønskede farve, og tryk på Gem, og alle skærme i programmet skifter til den valgte farve.

22 21 Kapitel 3. Solceller Hvis du har solceller installeret, og ønsker at holde kontrol med økonomien i dette anlæg, kan du i Filer/Opsætning, eller trykke på den ikon som er vist over denne tekst, få vist den skærm som er vist herunder: Vælg Solceller Ja

23 22 Klargøring af solceller Her kan du se at solceller er valgt. For at klargøre databasen skal du først gå til menupunktet Klargøring som du finder under Filer. Klargøring skal kun bruges til at indtaste første måleraflæsning. Når skærmen popper op, viser den det aktuelle uge nr. og årstal, hvis ikke det er korrekt kan du bare vælge det rigtige, derefter indtastes måleraflæsningen, for både invertere og elmåler køb og salg. Der efter er databasen er klar. Her indtastes den første måleraflæsning samt start ugenr. og år. Programmet hopper herefter selv til menupunktet 'Budget' hvor du skal indtaste forventet forbrug, og enhedsprisen pr. købt eller solgt enhed, denne pris skal indtastes i øre, og hvis du også kan oplyse evt. faste afgifter, vil du få et komplet oversigt over, hvad dine udgifter til solcelle energi beløber sig til. Se budget indtasningsskærmen næste side.

24 23 Når der er gået en uge bruger du knappen 'Indtast forbrug' til din næste måleraflæsning.

25 24

26 25 Kapitel 4. Dataopsamling Udskriv en tom aflæsningsliste Til brug for de ugentlige aflæsninger af alle relevante målere, er der en mulighed for at programmet kan udskrive en tom aflæsningsliste, med ugenumre, for et halvt år af gangen. Aflæsningsliste klar til brug

27 26 Gå til menupunktet: Filer/Udskriv en tom aflæsningsliste, og vælg om det skal være for første, eller andet halvår. Du kan selv bestemme overskriften på de enkelte kolonner, det gøres i skærmen der er vist herunder. Vælg database Der findes også aflæsningslister til solceller, tidstarifmåler og bildatabasen. Når programmet starter op er eldatabasen altid valgt, de øvrige databaser vælges ved at trykke på en af de nedenstående knapper, eller funktionsknapperne, F1 til F5. El Gas Vand Varme Olie Hvis tidstarif elmåleren er valgt i opsætning af programmet vises et 3 tal på knappen.

28 27 Indtast forbrug Indtastning af måleraflæsninger skal helst ske på samme dag, og tidspunkt Hver uge. Hvis du er bortrejst eller måske glemmer det en eller flere uger, sker der dog ikke noget ved det, idet programmet selv beregner et ugeforbrug for det tidsrum, der er gået siden sidst. Når du vælger funktionen 'Indtast forbrug' viser indtastningskærmen selv det næste ugenummer, og hvis der kun er gået en uge siden sidste aflæsning er det i orden, hvis der er gået flere uger skal du selv vælge det rigtige ugenummer. Derefter er det bare at indskrive den aktuelle måleraflæsning, og hvis du vil tilknytte en kommentar til aflæsningen er der mulighed for det inden du gemmer aflæsningen. Indtastningsskærmen Når du har indtastet måleraflæsningen kan du se på termometerskalaen om forbruget følger budgettet, hvis du ser et glad ansigt og skalaen er grøn så er det fint!

29 28 Det glade ansigt og skalaen der viser grønt viser at forbruget er mindre end budgettet. Inden aflæsningerne gemmes i databasen er det muligt at printe hele skærmen ud ved et tryk på 'Print' knappen. Når du trykker på 'Gem' er det klogt at kontrollere at resultatet er sandsynligt inden du svarer 'ja' til at gemme. I programmets hovedskærm findes også en termometerskala med et glad eller surt ansigt, det vise hvordan årets samlede forbrug ligger i forhold til budgettet. Indtast forbrug Tidstarifmåler Programmet foreslår selv årstal og ugenummer, hvis det ikke er korrekt, eller hvis der er forløbet mere end en uge siden sidste aflæsning, skal man selv indtaste det rigtige årstal, og ugenummer. Først indtastes hovedmålerens visning, og indtastningen afsluttes med 'Enter' eller 'pil ned' tasten, derefter indtastes tidstarif målernes visning. Under indtastningen kan forbrugets fordeling ses på "lagkage-grafen". Programmet kontrollerer for rigtig indtastning, og der fremkommer en Fejlmeddelelse, hvis noget er forkert. Hvis der opstår fejl under indtastningen er det muligt at gå tilbage til det forrige felt med 'pil op' tasten. Der findes også et tekstfelt til brug for eventuelle kommentarer til den forløbne aflæsningsperiode, disse kommentarer vil så blive gemt i databasen sammen med forbrugsresultaterne. Inden aflæsningerne gemmes i databasen er det muligt at printe hele skærmen ud ved et tryk på 'Print' knappen.

30 29 Indtastningsskærm for Tidstarif måler Hvis du ved en fejltagelse kommer ind i indtastningsskærmen uden at du ønsker at indtaste nye data, kan du komme tilbage til hovedmenuen ved at trykke på Annullér. Når du trykker på 'Gem' er det klogt at kontrollere at resultatet er sandsynligt inden du svarer 'ja' til at gemme.

31 30 Indtast forbrug varmemåler med registrering af m³og MWh Indtastning af måleraflæsninger skal helst ske på samme dag, og tidspunkt hver uge. Hvis du er bortrejst eller måske glemmer det en eller flere uger, sker der dog ikke noget ved det, idet programmet selv beregner et ugeforbrug for det tidsrum der er gået, siden sidst. Når du vælger funktionen 'Indtast forbrug' viser indtastningskærmen selv det næste ugenummer, og hvis der kun er gået en uge siden sidste aflæsning er det i orden, hvis der er gået flere uger skal du selv vælge det rigtige ugenummer. Derefter er det bare at indskrive den aktuelle måler aflæsning, og hvis du vil tilknytte en kommentar til aflæsningen er der mulighed for det inden du gemmer aflæsningen. Hvis afkølingen ºC ligger over det kritiske punkt, som er valgt under Opsætning, vil resultatfeltet være grønt, ellers bliver det rødt. Indtastningsskærm for varmemåler med registrering af både m³ og MWh

32 31 Indtast data for Solceller med registrering af samlet produktion, købt og solgt El Indtastningsskærm for solceller Den øverste ramme Gl. målervisning: viser hvad målerne stod på ved den foregående måleraflæsning. I den næste ramme Måleraflæsning: indtastes den nye aflæsning, hvis du kun har én inverter skal du indtaste 0 for inverter 2. Når alle fire felter er udfyldt beregner programmet eget forbruget efter følgende formel: (Solcelleproduktion + Købt El) Solgt El = Eget forbrug som vist på skærmen ( ) 30 = 40 kwh. Den samlede pris for 40 kwh er kr. 5,50, det giver en enhedspris på: 5,50 / 40 = 0,14.

33 32 Kommentarfeltet Når de ugentlige måleraflæsninger indtastes er det muligt at knytte en kommentar, til måleraflæsningen. Denne kommentar vil så altid være tilknyttet denne aflæsning, således at man senere kan læse hvad der måske var årsag til den store afvigelse af forbruget denne uge. Kommentaren bliver automatisk mærket med ugenummer og årstal. Uger med kommentarer kan findes ved at lave en liste over årsforbruget. Uge nummer 39 er mærket med en stjerne Alle uger med kommentarer tilknyttet, vil være tilføjet en stjerne (*) til ugenummeret, derefter kan man gå til: 'Vis forbrug en uge' og vælge det aktuelle ugenummer og derefter læse kommentaren som vist herunder

34 33 Du kan også trykke på genvejstasten i menubjælken øverst på skærmen, så vises en oversigt over alle kommentarer der findes for den på gældende database. Kommentaren kan læses ved at klikke på den pågældende uge. Så kan du klikke på den uge hvor du vil læse kommentaren.

35 34

36 35 Kapitel 5. Bilregnskab Programbeskrivelse Inkluderet i EnergiTjek-8 findes et regnskabsprogram der kan bruges til at kontrollere brændstofforbruget i alle benzin, diesel eller gasdrevne køretøjer. I en tid hvor brændstofpriserne stiger, kan det være interessant at følge økonomien i de enkelte køretøjers brændstofforbrug. Programmet kan bruges til alle køretøjer i familien, eller til et firmas samlede vognpark. Systemet bygger på at brændstoftanken i køretøjet fyldes helt op ved hver tankning, og samtidig aflæses kilometertælleren. Hvert køretøj medbringer en liste, hvor følgende noteres: kilometertælleren antal liter der tankes den samlede brændstofpris evt. andet køb Når alle disse oplysninger senere indtastes i programmet, vil programmet beregne literforbruget pr. km., og kr. pr. km, For hver tankning. Brændstofforbruget og pengeforbruget vil blive summeret op for hver gang der bliver tanket, og et gennemsnit af liter/km., og kr./km., vil blive beregnet. Udgifter til service, reparationer, skat og forsikringer mm. Kan også gemmes i programmet, så det bliver muligt at få et samlet overblik over alle udgifter til de enkelte køretøjer. Der kan udskrives lister over forbrug og alle udgifter, i valgbare perioder. Der kan vises grafer over gennemsnitsforbrug, og udsving i brændstofpriser.

37 36 Klargøring bilregnskab For at klargøre databasen til dit bilregnskab skal du først gå til menupunktet: Filer/Klargøring/Bilregnskab Derefter vises ovenstående skærm, her kan alle relevante oplysninger indtastes. For at gøre det nemmere at huske de enkelte køretøjer kan der bruges et alias for køretøjerne i stedet for registreringsnummeret. Det kan være lettere at huske Mors dyt end registreringsnummeret AB Registreringsnummeret eller alias, samt kilometertællerens værdi er vigtige for programmets funktion, alle andre oplysninger i dette skema, er kun til eget brug og dermed ikke vigtige. Når kilometertællerens værdi er indtastet, skal du trykke på Enter og derefter på Gem. OBS! Af hensyn til forbrugsberegningen, er det er vigtigt at tanken er fyldt helt op, når kilometertællerens værdi aflæses.

38 37 Udskriv en tom købssliste. Til at medbringe i køretøjet kan programmet udskrive en tom liste, med relevante rubrikker til at notere brændstof køb til senere indtastning i programmet. for at udskrive listen vælg menupunktet: Filer/Udskriv en tom aflæsningsliste/bilregnskab På denne skærm vælges bil ved at klikke på navnet og trykke Print Herefter vises et billede af den tomme liste.

39 38 Tryk på print knappen hvis du vil printe listen ud. Denne liste er beregnet til at medbringe i køretøjet, så alle køb af Brændstof, kan noteres til senere indtastning på computeren. OBS! Når programmet leveres findes der data for et køretøj nemlig Mors dyt. Det er kun ment som en demodatabase som er beregnet til at lære programmet at kende. Når du er kommet i gang med programmet, med dit eget køretøj Kan de slettes. Det gøres ved at bruge knappen Slet køretøj. Indtast køb Når du tanker næste gang, efter klargøringen beskrevet på side 36, kan du indskrive dit første køb. Ved tryk på knappen som vist herover fremkommer nedenstående skærm. Klik for at vælge køretøj og indtastningsboxen popper op, se næste side

40 39 Når denne box popper op, er dags dato valgt, hvis denne dato skal ændres, kan det ske som vist herunder : Ved et tryk på pilknappen i datofeltet, popper en kalender op, her kan den ønskede dato vælges. Nu skal alle de grå felter udfyldes i indtastningsskærmen, når alle felter er indtastet bliver Gem knappen aktiv. Tryk på knappen, og felterne i listen næste side, samt totalfelterne vil blive opdateret, skal der indtastet flere data, bruges knappen Ryd felter og nye data kan indtastes. Totalfelter- her skér en opsummering af alle data.

41 40 Her vises en liste over alle køb til det pågældende køretøj. nedenstående Regnskabet kan printes ud, ved et tryk på knappen herover, og på skærm kan vælges hvilke posteringer, der skal vises. Vælg her hvilke posteringer du vil se. En graf over forbruget (km/liter) samt gennemsnitsforbruget kan vises ved at vælge: Grafik km/liter. (Se næste side.)

42 41 En graf over literprisen vises ved at vælge: Grafik literpris Her vises en kurve over udviklingen i literprisen, kan også vises med søjler.

43 42 Vis bildata Ved tryk på knappen: Vis bildata, fremkommer nedenstående box hvor data for det ønskede køretøj kan ses.

44 43 Rette bildata og Bilregnskab Menupunktet: Redigér/Rette bildata giver adgang til at rette i oplysningerne om det enkelte køretøj: Det er dog kun forsikringsoplysninerne der kan rettes, alle andre Oplysninger, kan ikke rettes.

45 44 I menupunktet: Redigér/Rette bilregnskab kan der rettes i regnskabsoplysningerne uge for uge. OBS! Hvis du i dette menupunkt skal rette en indtastningsfejl, skal du være opmærksom på, at efterfølgende indtastninger også skal rettes, da de forskellige felter ikke automatisk bliver opdateret.

46 45 Kapitel 6. Menupunktet: Rediger Målerudskiftning Hvis det på et tidspunkt bliver aktuelt at udskifte en måler, og der derfor skal indtastes en ny startværdi, skal man bruge denne funktion. Det er dog nødvendigt først at aflæse den gamle måler for sidste gang, og indtaste denne aflæsning på normal vis. Den nye målers startværdi indtastes her Når den nye måler er monteret, bruges denne funktion til at indtaste målerens startværdi, det er som regel nul, og programmet er derefter klar til indtastning af forbrugsdata, når der er gået en uge. OBS! Denne funktion skal også bruges hvis målerens tælleværk når sin max. værdi, og starter ved nul igen, det er at betragte som en ny måler.

47 46 Slette en uge Hvis der sker en forkert indtastning og indtastningen er blevet gemt kan du bruge denne funktion, til at slette en uge af gangen bagud. Den sidst indtastede uge kan slettes her Rette en uge Her kan du rette forkerte indtastninger, vedr. forbrug og målerstand. Step til ugenummer og årstal, og indtast rettelserne og husk at gemme. OBS! Det skal bemærkes at der ikke sker beregning af forbrug, så funktionen skal bruges med varsomhed, og det ændrede forbrug skal beregnes manuelt, før det indtastes. (Se næste side)

48 47 I denne skærm kan rettelser indføres Der kan ikke rettes forkerte indtastninger for tidstarif elmåler.

49 48 Oliepåfyldning I denne skærm skal du indtaste den påfyldte oliemængde samt den samlede pris for den påfyldte mængde, så beregner programmet selv den nye literpris, og skriver den nye pris i budgetdatabasen. Du skal også angive hvornår du normalt aflæser dine målere. Men husk oliestanden før påfyldning skal indtastes først, - dette skal ske som ved normal måleraflæsning, og den følgende indtastning af forbrug skal først indtastes een uge efter den næste normale aflæsningsdag. Du skal altså springe den næste måleraflæsning af olieforbruget over. Indtastningsskærm til oliepåfyldning

50 49 Kapitel 7. Graddage Om graddage Programmet indeholder også oplysninger om graddage, som bruges som sammenligningsgrundlag i el., naturgas, fjernvarme og olie databaserne. Graddage er et mål for hvor koldt det har været, og hvor meget energi der bruges til rumopvarmning. Tallet beregnes som forskellen mellem middeltemperaturen ude, og en temperatur på 17 grader. Med graddagetallet kan man hver måned sammenligne energiforbruget med et normalår. Et normal år er et gennemsnit af graddage for årene 1941 til Graddage beregnes løbende af Danmarks Teknologiske Institut. Et døgns graddage beregnes som udetemperatur mindre end 17 grader C., er udetemperaturen f.eks. 10 grader C., svarer det til 7 graddage. Der beregnes ikke graddage i Juli og August. Energiforbruget til brugsvand beregnes ikke, da det er det samme måned for måned. Normalgraddage ligger fast i programmet, og graddage fra 1990 til december 2000 er indtastet. Oplysninger om aktuelle graddage kan hentes på internettet: Det letteste er dog at bruge programmets automatiske funktion for at opdatere graddage, gå til menupunktet: Graddage/Hent graddage fra internettet tryk på knappen Hent graddage fra internettet

51 50 Normalgraddage Et normalår er et gennemsnit af graddage for årene 1941 til 1980: Januar 525 Februar 480 Marts 460 April 302 Maj 79 Juni 1 Juli 0 August 0 September 36 Oktober 219 November 349 December 455 I alt: 2906 Menupunktet Graddage Menupunktet Graddage har følgende punkter: Hent graddage fra internettet (dette punkt er omtalt i forrige afsnit) Indtast graddage Rette sidst indtastet Slette én måned Vis liste over graddage Vis Graddage Vis Graddage 5 år tilbage Indtast graddage I denne skærm indtastes aktuelle graddage for en måned af gangen. Oplysninger om aktuelle graddage kan findes på internettet Graddagestallet kan også opdateres automatisk, ved at trykke på tasten Hent graddage på internettet som omtalt i forrige afsnit.

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 Trådløs kommunikation... 3 OPDATERING... 3 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 4 URSTYRING FRA PC...

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Kørebogen. Indholdsfortegnelse

Kørebogen. Indholdsfortegnelse Kørebogen Indholdsfortegnelse Kørebogen... 1 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kom godt igang... 5 Opret brugere... 5 Se nærmere i afsnittet Brugere.... 5 Opret biler... 5 Efter at de fornødne

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft.

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft. VIRK08 Virksomhedsordning 2008 1 VIRK08 Virksomhedsordning 2008 Copyright REVI-SOFT, november 2007. VIRK08 Virksomhedsordning 2008 anvendes til behandling af virksomhedsskatteloven for personligt drevne

Læs mere

Brugervejledning til administratorer

Brugervejledning til administratorer Brugervejledning til administratorer Version pr 20130612 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning - så

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

XELLENT BRUGER MANUAL

XELLENT BRUGER MANUAL XELLENT BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Introduktion... 6 Velkommen... 6 Nøgle features:... 7 Kom godt i gang... 8 Licens aftale... 10 Dongle udseende:... 11 Installation af Xellent...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere