Manual for EnergiTjek 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual for EnergiTjek 8"

Transkript

1 Manual for EnergiTjek 8

2 1 ENERGITJEK-8 Brugervejledning 2013/14 C. Lindstrøm Klinken Nivå. Tlf.:

3 2 Indholdsfortegnelse: K A P I T E L 1 Oversigt Introduktion 5 Nyheder 6 Systemkrav 6 Tidstarif elmåler 6 Installation 6 Afinstallation 8 K A P I T E L 2 Klargøring af programmet Opstart 9 Opsætning 10 Klargøring 14 Varmedatabasen 15 Klargøring tids tarif måler 16 Budget 17 Data fra tidligere versioner 18 Skift farve 20 K A P I T E L 3 Solceller Klargøring 21 K A P I T E L 4 Dataopsamling Udskriv en tom aflæsningsliste 25 Vælg database 26 Indtast forbrug 27 Indtast forbrug tidstarif måler 28 Indtast forbrug varmemåler 30 Indtast data for solceller 31 Kommentarfeltet 32 K A P I T E L 5 Bilregnskab Programbeskrivelse 35 Klargøring bilregnskab 36 Udskriv en tom købssliste 37 Indtast køb 38 Liste/Print 40 Vis bildata 42 Rette bildata og bilregnskab 43

4 3 K A P I T E L 6 Menupunktet: Redigér Målerudskiftning 45 Slette en uge 46 Rette en indtastning (uge) 46 Oliepåfyldning 48 K A P I T E L 7 Graddage Om graddage 49 Normalgraddage 50 Menupunktet graddage 50 Indtast graddage 50 Rette sidst indtastede 51 Slette én måned 52 Vis liste over graddage 52 Vis graddage 53 Vis graddage 5 år tilbage 53 K A P I T E L 8 Præsentation af data Vis forbrug 55 Liste/Print 56 Grafik 57 Databaser 58 Kommentarer 58 K A P I T E L 9 Diverse Eksport af data 61 Eksport fileformater 62 File Navne 63 Backup 63 Opdatering af programmet 65

5 4

6 5 Kapitel 1. Introduktion EnergiTjek 8 er det nyeste af en serie energi regnskabsprogrammer, der startede med et DOS program som hed Energi og efterfulgtes af Windowsprogrammerne EnergiKontrol 97, EnergiKontrol 98, EnergiTjek 2000, EnergiTjek 2001, EnergiTjek 2002, EnergiTjek XP, Energitjek-6 og Energitjek-7. EnergiTjek 8 er et energiregnskabsprogram, beregnet til at holde regnskab med alle hjemmets energiformer, elektricitet, naturgas, vand, fjernvarme eller olieforbrug. OBS! Som noget nyt er programmet nu udvidet så det også håndtere regnskab med sollceller. Det sker ved at man hver uge aflæser samtlige aktuelle målere, og derefter indtaster de aflæste værdier i programmets database, hvis pris og forventet forbrug samtidig indtastes i programmet, vil det være muligt at få et overblik over hjemmets totale udgifter til energiforbrug og vand. Aflæsningerne skal helst ske samme dag, og samme tid hver uge, men selv om man mister nogen registreringer på grund af ferie, bortrejse eller måske glemsomhed, vil programmet alligevel udregne et gennemsnitsforbrug af de antal uger, der er gået siden sidste aflæsning. Det skal dog bemærkes at programmet kun regner med 52 uger pr. år, hvis uge 53 indtastes fremkommer en fejlmeddelelse. Så i ugerne omkring nytår må man eventuelt fordele aflæsningstidspunkterne, således at det kommer til at passe nogenlunde med 52 uger. Alle de aflæste resultater gemmes i en database, og man kan senere bruge resultaterne til sammenligning af tidligere forbrug. Elforbruget kan tjekkes uanset om man har en almindelig måler, eller man bruger en tidstarif elmåler. Der er muligt at gemme data både fra en almindelig elmåler og fra en tidstarif elmåler, man skifter bare mellem målerne i menupunktet Opsætning.

7 6 På genvejstasten til el-databasen vises det hvilken måler type der er aktiv, idet der vises et 3 tal når det er tidstarif måleren. Brændstofforbrug for en eller flere biler kan også kontrolleres, der vises gennemsnitsforbrug fra gang til gang, og totalt, - km./liter og kr./km, samt grafik af forbruget (km/liter) og literprisen. Alle data om bilen, årgang, type, mærke, forsikring og service intervaller gemmes også i databasen. OBS Nyhed - Solceller! Det nu også muligt at holde regnskab med solceller: produktion, eget forbrug, købt og solgt til elselskabet. Læs mere på side 21. Systemkrav Programmet kører under Windows 95/98/ 2000/ME/XP, Windows NT 4.0 og alle senere versioner af Windows både 32 og 64 bit.. Tidstarif elmåler Hvis man er storforbruger af elektricitet, eller evt. har elvarme kan man hos nogle elselskaber få en tidstarif elmåler som har tre tælleværker, som måler strømforbruget i tre forskellige tidsperioder. Perioderne er benævnt: SPIDSLAST er den dyreste prisklasse HØJLAST er den mellemste prisklasse LAVLAST er den billigste prisklasse. Hvornår de enkelte prisklasser gælder, er forskelligt både for årstiden og for tidspunktet på dagen, men den dyreste prisklasse er på tidspunkter hvor der er stort strømforbrug typisk på hverdage om formiddagen, og om aften mellem og Den billigste takst gælder om natten samt lørdag og søndag. Hvis du har sådan en måler skal du markerer det i menupunktet 'Opsætning'. Installation husk at stoppe alle programmer inden installationen startes. Hvis du får følgende besked når installationen starter: Setup cannot continue because some system files are out of date on your system. Click OK if you would like setup to update these files for you now. You will need to restart Windows before you can run setup again. Click cancel to exit without updating system files. kan du roligt trykke på OK knappen, det drejer sig om to DLL filer som bliver udskiftet med nyere versioner. Der efter skal installationen gentages.

8 7 Programmet leveres på en CD-rom. CD rommen sættes i CD-drevet, og programmet installeres på normal vis: klik på Startknappen og vælg Kør - hvis ikke installationen starter automatisk. skriv D:\SETUP.EXE i indtastningsfeltet og klik OK. ( D er det aktuelle CD-rom drev.) Hvis der kommer en meddelelse om Version Conflict som du kan se herunder: Så skal du bare svare Ja eller Yes. OBS!! Denne meddelelse kan komme flere gange.

9 8 Afinstallation Hvis du af en eller anden grund ikke ønsker at bruge programmet mere, er det meget let at fjerne det fra computeren. Tryk på: Start gå videre til: Kontrolpanel vælg: Tilføj/Fjern programmer vælg: EnergiTjek-6 på listen tryk på knappen: Tilføj/Fjern tryk på Ja Nu er programmet afinstalleret og alle filer er fjernet fra din harddisk.

10 9 Klargøring af programmet Kapitel 2. Programmets åbningsskærm Klargøring af programmet Opstart Når programmet starter vises først ovenstående skærm, når du trykker på knappen: med pilen ser du programmets hovedskærm, som vises på næste side.

11 10 Programmets hovedskærm Opsætning Tryk på genvejstasten som ses til venstre for dette afsnit eller menuen Filer/Opsætning. Til brug for opsætning af programmet skal du have følgende oplysninger klar: målernummer eller installationsnummer for alle relevante målere, og størrelsen på din olietank, (hvor mange liter rummer den), hvis du har oliefyr, og ønsker at kontrollere dit olieforbrug. Disse oplysninger skal indtastes i skærmbilledet der vises på næste side:

12 11 Her vælges de energiformer der skal holdes regnskab med Dit navn bliver vist foroven i skærmen og det har du ikke mulighed for at ændre. Derefter skal du aktiverer de databaser du vil bruge, dette gøres ved at skrive måler- eller installationsnumre i de dertil indrettede felter, hvis du ikke kender numrene, kan du bare skrive et tilfældigt tal (dog ikke 0 (nul)). I gasdatabasen skal angives hvad gassen bruges til I gasdatabasen er der nu tre forbrugsprofiler: 1. Gasforbrug,- kun til opvarmning 2. Gasforbrug,- blandet opvarmning og husholdning 3. Gasforbrug,- kun til husholdning (gaskomfur). Forbrugsprofilen skal vælges som vist herover.

13 12 Her vælges måleenhed. Hvis du har fjernvarme skal du markerer hvilken måleenhed der står på din fjernvarmemåler, det kan være kwh, MWh, Gj, G cal., eller m³. OBS! Hvis du ønsker at holde øje med afkølingen, skal du markere i det felt der er mærket m³ og MWh, så vil afkølingen af det varme vand blive beregnet for den periode som aflæsningen dækker, det kritiske punkt d.v.s., hvor afkølingen bliver for dårlig og begynder at koste penge, skal også angives. Har du oliefyr og gerne vil bruge olie databasen skal du skrive hvor mange liter olie din olietank kan indeholde. Hvis du har elvarme, eller har en tidstarif elmåler skal det også markeres. OBS! Gasdatabasen og eller varmedatabasen kan, hvis du ikke ønsker at bruge dem, bruges til en anden energiform. Hvis de f. eks har to elmålere kan du bruge varmedatabasen til denne måler i stedet, idet du kan skrive en anden tekst i de røde felter, og derefter vælge målerenhed i feltet til højre. her bruges databasen til en ekstra elmåler Hvis du bruger fast brændsel kan Oliedatabasen bruges til dette formål i stedet for, forbruget måles så i kilo. Tryk på knappen Olie eller fast skifter imellem de to muligheder Der findes også mulighed for at vælge lyd og Godkend før gemme fra. (Se næste side).

14 13 Godkend før gemme Brug knapperne til disse valg Når lyden er valgt fra vises nedenstående icon i programmets hovedskærm. Det er også her du vælger solceller eller elforbrug fra elnettet, læs mere på side 21. Når alle oplysninger er som du ønsker det, trykker du på Gem knappen, og du er klar til at gå videre til Klargøring.

15 14 Klargøring Hvis du har data fra tidligere versioner af programmet skal du læse afsnittet Data fra tidligere programversioner på side 18, før du går videre, og klargøring skal så ikke bruges. For at klargøre databaserne skal du først gå til menupunktet Klargøring som du finder under Filer. Klargøring skal kun bruges til at indtaste første måleraflæsning. Når skærmen popper op, viser den det aktuelle uge nr. og årstal, hvis ikke det er korrekt kan du bare vælge det rigtige, derefter indtastes måleraflæsningen, og databasen er klar. Her indtastes den første måleraflæsning samt start ugenr. og år. Programmet hopper herefter selv til menupunktet 'Budget' hvor du skal indtaste forventet forbrug, og enhedsprisen pr. forbrugt enhed, denne pris skal indtastes i øre, og hvis du også kan oplyse evt. faste afgifter, vil du få et komplet oversigt over, hvad dine udgifter til energi og vand beløber sig til. Se budget indtastningsskærmen næste side. Når der er gået en uge bruger du knappen 'Indtast forbrug' til din næste måleraflæsning.

16 15 Varmedatabasen Her indtastes forventet forbrug og priser. Hvis du under Opsætning har sat mærke ved m³ og MWh, fordi du ønsker at få beregnet afkølingen for aflæsningsperioden, skal du indtaste start - værdier for både m³ og MWh tælleværkerne. Programmet hopper herefter selv til menupunktet 'Budget' hvor du skal indtaste forventet forbrug, og enhedsprisen pr. forbrugt enhed, denne pris skal indtastes i øre, og hvis du også kan oplyse evt. faste afgifter, vil du få en komplet oversigt over, hvad dine udgifter til energi og vand beløber sig til. Her indtastes den første måleraflæsning af både m³ og MWh, samt start ugenr. og år.

17 16 Klargøring tidstarifmåler Hvis du under Opsætning har valgt tidstarifmåler og genvejstasten til eldatabasen viser et 3 tal, vil nedenstående skærm poppe op når du under klargøring vælger eldatabasen. Hvis computeren ikke har foreslået det rigtige start ugenummer og år, må du selv rette det, så det passer. Indskriv alle målernes værdi her Hvis hovedmåleren er forsynet med en strømtransformator skal omsætningsfaktoren angives her, brug pilene til at vælge den rigtige faktor. Programmet hopper herefter selv til menupunktet 'Budget' hvor du skal indtaste forventet forbrug, og enhedsprisen pr. forbrugt enhed, denne pris skal indtastes i øre, og hvis du også kan oplyse evt. faste afgifter, vil du få et komplet oversigt over, hvad dine udgifter til energi og vand beløber sig til. Når der er gået en uge bruger du knappen Indtast forbrug til din næste måleraflæsning.

18 17 Budget Tryk på genvejstasten som ses til venstre for dette afsnit. Her kan du indtaste det forventede årsforbrug, samt enhedsprisen på de enkelte energiformer, (det skal indtastes i øre) og hvis du også kan oplyse evt. faste afgifter, vil du få et komplet oversigt over hvad dine udgifter til energi og vand, beløber sig til. Forventet årsforbrug, enhedspris, og evt. fast afgift for hver energiform angives her. Hvis du har et andet regnskabsår end kalenderåret, på nogen af dine energiformer, kan du angive hvilken uge regnskabsåret starter.

19 18 Data fra tidlige programversioner OBS! Kun data fra EnergiTjek 2001 og EnergiTjek 2002 samt EnergiTjek XP+, EnergiTjek-6, og EnergiTjek-7 kan kopieres til EnergiTjek-8. Data fra andre versioner af programmet kan ikke bruges. Hvis du har en backup på diskette eller USB nøgle, fra et af ovenstående programmer, er det bare at indlæse den i det nye program ved at bruge menupunktet: Filer/Hent backupdata eller genvejstasten: som findes i toppen af skærmen. Sæt flueben i boxen Indlæs diskette fra en tidligere version Hvis du har indlæst data fra en tidligere programversion, skal du gå til Opsætning og indtaste måler - eller installations numre for de aktuelle målere, samt hvis du bruger oliefyr, størrelsen på din olietank. Hvis du ikke kender disse numre, skal du bare indtaste et tilfældigt tal, (dog ikke nul), dette er vigtigt, ellers bliver databaserne ikke aktive. Hvis du har fjernvarmedata og ønsker at fortsætte med at bruge dine gamle data, men samtidig udnytte den nye funktion i EnergiTjek- 7, som gør det muligt det muligt at overvåge afkølingen, skal du gå til

20 19 Filer/Klargøring/Varme : Her skal du svare ja hvis du ønsker at bevare dine gamle data Derefter popper den næste besked op, Her trykker du på OK Og i næste skærm (se næste side) skal du kun indtaste hvor mange m³ din varmemåler viser. Her indtaster du hvor mange m³ din varmemåler viser, og afslut med Gem. Programmet går herefter selv til menupunktet 'Budget' hvor du skal indtaste forventet forbrug, og enhedsprisen pr. forbrugt enhed, denne pris skal indtastes i øre, og hvis du også kan oplyse evt. faste afgifter, vil du få en komplet oversigt over, hvad dine udgifter til energi og vand beløber sig til.

21 20 Skift farve Hvis du ønsker en anden baggrundsfarve på diverse bokse kan du gå til menupunktet: Filer/Skift farve, og i nedenstående skærm skal du pege med musen på den ønskede farve, og tryk på Gem, og alle skærme i programmet skifter til den valgte farve.

22 21 Kapitel 3. Solceller Hvis du har solceller installeret, og ønsker at holde kontrol med økonomien i dette anlæg, kan du i Filer/Opsætning, eller trykke på den ikon som er vist over denne tekst, få vist den skærm som er vist herunder: Vælg Solceller Ja

23 22 Klargøring af solceller Her kan du se at solceller er valgt. For at klargøre databasen skal du først gå til menupunktet Klargøring som du finder under Filer. Klargøring skal kun bruges til at indtaste første måleraflæsning. Når skærmen popper op, viser den det aktuelle uge nr. og årstal, hvis ikke det er korrekt kan du bare vælge det rigtige, derefter indtastes måleraflæsningen, for både invertere og elmåler køb og salg. Der efter er databasen er klar. Her indtastes den første måleraflæsning samt start ugenr. og år. Programmet hopper herefter selv til menupunktet 'Budget' hvor du skal indtaste forventet forbrug, og enhedsprisen pr. købt eller solgt enhed, denne pris skal indtastes i øre, og hvis du også kan oplyse evt. faste afgifter, vil du få et komplet oversigt over, hvad dine udgifter til solcelle energi beløber sig til. Se budget indtasningsskærmen næste side.

24 23 Når der er gået en uge bruger du knappen 'Indtast forbrug' til din næste måleraflæsning.

25 24

26 25 Kapitel 4. Dataopsamling Udskriv en tom aflæsningsliste Til brug for de ugentlige aflæsninger af alle relevante målere, er der en mulighed for at programmet kan udskrive en tom aflæsningsliste, med ugenumre, for et halvt år af gangen. Aflæsningsliste klar til brug

27 26 Gå til menupunktet: Filer/Udskriv en tom aflæsningsliste, og vælg om det skal være for første, eller andet halvår. Du kan selv bestemme overskriften på de enkelte kolonner, det gøres i skærmen der er vist herunder. Vælg database Der findes også aflæsningslister til solceller, tidstarifmåler og bildatabasen. Når programmet starter op er eldatabasen altid valgt, de øvrige databaser vælges ved at trykke på en af de nedenstående knapper, eller funktionsknapperne, F1 til F5. El Gas Vand Varme Olie Hvis tidstarif elmåleren er valgt i opsætning af programmet vises et 3 tal på knappen.

28 27 Indtast forbrug Indtastning af måleraflæsninger skal helst ske på samme dag, og tidspunkt Hver uge. Hvis du er bortrejst eller måske glemmer det en eller flere uger, sker der dog ikke noget ved det, idet programmet selv beregner et ugeforbrug for det tidsrum, der er gået siden sidst. Når du vælger funktionen 'Indtast forbrug' viser indtastningskærmen selv det næste ugenummer, og hvis der kun er gået en uge siden sidste aflæsning er det i orden, hvis der er gået flere uger skal du selv vælge det rigtige ugenummer. Derefter er det bare at indskrive den aktuelle måleraflæsning, og hvis du vil tilknytte en kommentar til aflæsningen er der mulighed for det inden du gemmer aflæsningen. Indtastningsskærmen Når du har indtastet måleraflæsningen kan du se på termometerskalaen om forbruget følger budgettet, hvis du ser et glad ansigt og skalaen er grøn så er det fint!

29 28 Det glade ansigt og skalaen der viser grønt viser at forbruget er mindre end budgettet. Inden aflæsningerne gemmes i databasen er det muligt at printe hele skærmen ud ved et tryk på 'Print' knappen. Når du trykker på 'Gem' er det klogt at kontrollere at resultatet er sandsynligt inden du svarer 'ja' til at gemme. I programmets hovedskærm findes også en termometerskala med et glad eller surt ansigt, det vise hvordan årets samlede forbrug ligger i forhold til budgettet. Indtast forbrug Tidstarifmåler Programmet foreslår selv årstal og ugenummer, hvis det ikke er korrekt, eller hvis der er forløbet mere end en uge siden sidste aflæsning, skal man selv indtaste det rigtige årstal, og ugenummer. Først indtastes hovedmålerens visning, og indtastningen afsluttes med 'Enter' eller 'pil ned' tasten, derefter indtastes tidstarif målernes visning. Under indtastningen kan forbrugets fordeling ses på "lagkage-grafen". Programmet kontrollerer for rigtig indtastning, og der fremkommer en Fejlmeddelelse, hvis noget er forkert. Hvis der opstår fejl under indtastningen er det muligt at gå tilbage til det forrige felt med 'pil op' tasten. Der findes også et tekstfelt til brug for eventuelle kommentarer til den forløbne aflæsningsperiode, disse kommentarer vil så blive gemt i databasen sammen med forbrugsresultaterne. Inden aflæsningerne gemmes i databasen er det muligt at printe hele skærmen ud ved et tryk på 'Print' knappen.

30 29 Indtastningsskærm for Tidstarif måler Hvis du ved en fejltagelse kommer ind i indtastningsskærmen uden at du ønsker at indtaste nye data, kan du komme tilbage til hovedmenuen ved at trykke på Annullér. Når du trykker på 'Gem' er det klogt at kontrollere at resultatet er sandsynligt inden du svarer 'ja' til at gemme.

31 30 Indtast forbrug varmemåler med registrering af m³og MWh Indtastning af måleraflæsninger skal helst ske på samme dag, og tidspunkt hver uge. Hvis du er bortrejst eller måske glemmer det en eller flere uger, sker der dog ikke noget ved det, idet programmet selv beregner et ugeforbrug for det tidsrum der er gået, siden sidst. Når du vælger funktionen 'Indtast forbrug' viser indtastningskærmen selv det næste ugenummer, og hvis der kun er gået en uge siden sidste aflæsning er det i orden, hvis der er gået flere uger skal du selv vælge det rigtige ugenummer. Derefter er det bare at indskrive den aktuelle måler aflæsning, og hvis du vil tilknytte en kommentar til aflæsningen er der mulighed for det inden du gemmer aflæsningen. Hvis afkølingen ºC ligger over det kritiske punkt, som er valgt under Opsætning, vil resultatfeltet være grønt, ellers bliver det rødt. Indtastningsskærm for varmemåler med registrering af både m³ og MWh

32 31 Indtast data for Solceller med registrering af samlet produktion, købt og solgt El Indtastningsskærm for solceller Den øverste ramme Gl. målervisning: viser hvad målerne stod på ved den foregående måleraflæsning. I den næste ramme Måleraflæsning: indtastes den nye aflæsning, hvis du kun har én inverter skal du indtaste 0 for inverter 2. Når alle fire felter er udfyldt beregner programmet eget forbruget efter følgende formel: (Solcelleproduktion + Købt El) Solgt El = Eget forbrug som vist på skærmen ( ) 30 = 40 kwh. Den samlede pris for 40 kwh er kr. 5,50, det giver en enhedspris på: 5,50 / 40 = 0,14.

33 32 Kommentarfeltet Når de ugentlige måleraflæsninger indtastes er det muligt at knytte en kommentar, til måleraflæsningen. Denne kommentar vil så altid være tilknyttet denne aflæsning, således at man senere kan læse hvad der måske var årsag til den store afvigelse af forbruget denne uge. Kommentaren bliver automatisk mærket med ugenummer og årstal. Uger med kommentarer kan findes ved at lave en liste over årsforbruget. Uge nummer 39 er mærket med en stjerne Alle uger med kommentarer tilknyttet, vil være tilføjet en stjerne (*) til ugenummeret, derefter kan man gå til: 'Vis forbrug en uge' og vælge det aktuelle ugenummer og derefter læse kommentaren som vist herunder

34 33 Du kan også trykke på genvejstasten i menubjælken øverst på skærmen, så vises en oversigt over alle kommentarer der findes for den på gældende database. Kommentaren kan læses ved at klikke på den pågældende uge. Så kan du klikke på den uge hvor du vil læse kommentaren.

35 34

36 35 Kapitel 5. Bilregnskab Programbeskrivelse Inkluderet i EnergiTjek-8 findes et regnskabsprogram der kan bruges til at kontrollere brændstofforbruget i alle benzin, diesel eller gasdrevne køretøjer. I en tid hvor brændstofpriserne stiger, kan det være interessant at følge økonomien i de enkelte køretøjers brændstofforbrug. Programmet kan bruges til alle køretøjer i familien, eller til et firmas samlede vognpark. Systemet bygger på at brændstoftanken i køretøjet fyldes helt op ved hver tankning, og samtidig aflæses kilometertælleren. Hvert køretøj medbringer en liste, hvor følgende noteres: kilometertælleren antal liter der tankes den samlede brændstofpris evt. andet køb Når alle disse oplysninger senere indtastes i programmet, vil programmet beregne literforbruget pr. km., og kr. pr. km, For hver tankning. Brændstofforbruget og pengeforbruget vil blive summeret op for hver gang der bliver tanket, og et gennemsnit af liter/km., og kr./km., vil blive beregnet. Udgifter til service, reparationer, skat og forsikringer mm. Kan også gemmes i programmet, så det bliver muligt at få et samlet overblik over alle udgifter til de enkelte køretøjer. Der kan udskrives lister over forbrug og alle udgifter, i valgbare perioder. Der kan vises grafer over gennemsnitsforbrug, og udsving i brændstofpriser.

37 36 Klargøring bilregnskab For at klargøre databasen til dit bilregnskab skal du først gå til menupunktet: Filer/Klargøring/Bilregnskab Derefter vises ovenstående skærm, her kan alle relevante oplysninger indtastes. For at gøre det nemmere at huske de enkelte køretøjer kan der bruges et alias for køretøjerne i stedet for registreringsnummeret. Det kan være lettere at huske Mors dyt end registreringsnummeret AB Registreringsnummeret eller alias, samt kilometertællerens værdi er vigtige for programmets funktion, alle andre oplysninger i dette skema, er kun til eget brug og dermed ikke vigtige. Når kilometertællerens værdi er indtastet, skal du trykke på Enter og derefter på Gem. OBS! Af hensyn til forbrugsberegningen, er det er vigtigt at tanken er fyldt helt op, når kilometertællerens værdi aflæses.

38 37 Udskriv en tom købssliste. Til at medbringe i køretøjet kan programmet udskrive en tom liste, med relevante rubrikker til at notere brændstof køb til senere indtastning i programmet. for at udskrive listen vælg menupunktet: Filer/Udskriv en tom aflæsningsliste/bilregnskab På denne skærm vælges bil ved at klikke på navnet og trykke Print Herefter vises et billede af den tomme liste.

39 38 Tryk på print knappen hvis du vil printe listen ud. Denne liste er beregnet til at medbringe i køretøjet, så alle køb af Brændstof, kan noteres til senere indtastning på computeren. OBS! Når programmet leveres findes der data for et køretøj nemlig Mors dyt. Det er kun ment som en demodatabase som er beregnet til at lære programmet at kende. Når du er kommet i gang med programmet, med dit eget køretøj Kan de slettes. Det gøres ved at bruge knappen Slet køretøj. Indtast køb Når du tanker næste gang, efter klargøringen beskrevet på side 36, kan du indskrive dit første køb. Ved tryk på knappen som vist herover fremkommer nedenstående skærm. Klik for at vælge køretøj og indtastningsboxen popper op, se næste side

40 39 Når denne box popper op, er dags dato valgt, hvis denne dato skal ændres, kan det ske som vist herunder : Ved et tryk på pilknappen i datofeltet, popper en kalender op, her kan den ønskede dato vælges. Nu skal alle de grå felter udfyldes i indtastningsskærmen, når alle felter er indtastet bliver Gem knappen aktiv. Tryk på knappen, og felterne i listen næste side, samt totalfelterne vil blive opdateret, skal der indtastet flere data, bruges knappen Ryd felter og nye data kan indtastes. Totalfelter- her skér en opsummering af alle data.

41 40 Her vises en liste over alle køb til det pågældende køretøj. nedenstående Regnskabet kan printes ud, ved et tryk på knappen herover, og på skærm kan vælges hvilke posteringer, der skal vises. Vælg her hvilke posteringer du vil se. En graf over forbruget (km/liter) samt gennemsnitsforbruget kan vises ved at vælge: Grafik km/liter. (Se næste side.)

42 41 En graf over literprisen vises ved at vælge: Grafik literpris Her vises en kurve over udviklingen i literprisen, kan også vises med søjler.

43 42 Vis bildata Ved tryk på knappen: Vis bildata, fremkommer nedenstående box hvor data for det ønskede køretøj kan ses.

44 43 Rette bildata og Bilregnskab Menupunktet: Redigér/Rette bildata giver adgang til at rette i oplysningerne om det enkelte køretøj: Det er dog kun forsikringsoplysninerne der kan rettes, alle andre Oplysninger, kan ikke rettes.

45 44 I menupunktet: Redigér/Rette bilregnskab kan der rettes i regnskabsoplysningerne uge for uge. OBS! Hvis du i dette menupunkt skal rette en indtastningsfejl, skal du være opmærksom på, at efterfølgende indtastninger også skal rettes, da de forskellige felter ikke automatisk bliver opdateret.

46 45 Kapitel 6. Menupunktet: Rediger Målerudskiftning Hvis det på et tidspunkt bliver aktuelt at udskifte en måler, og der derfor skal indtastes en ny startværdi, skal man bruge denne funktion. Det er dog nødvendigt først at aflæse den gamle måler for sidste gang, og indtaste denne aflæsning på normal vis. Den nye målers startværdi indtastes her Når den nye måler er monteret, bruges denne funktion til at indtaste målerens startværdi, det er som regel nul, og programmet er derefter klar til indtastning af forbrugsdata, når der er gået en uge. OBS! Denne funktion skal også bruges hvis målerens tælleværk når sin max. værdi, og starter ved nul igen, det er at betragte som en ny måler.

47 46 Slette en uge Hvis der sker en forkert indtastning og indtastningen er blevet gemt kan du bruge denne funktion, til at slette en uge af gangen bagud. Den sidst indtastede uge kan slettes her Rette en uge Her kan du rette forkerte indtastninger, vedr. forbrug og målerstand. Step til ugenummer og årstal, og indtast rettelserne og husk at gemme. OBS! Det skal bemærkes at der ikke sker beregning af forbrug, så funktionen skal bruges med varsomhed, og det ændrede forbrug skal beregnes manuelt, før det indtastes. (Se næste side)

48 47 I denne skærm kan rettelser indføres Der kan ikke rettes forkerte indtastninger for tidstarif elmåler.

49 48 Oliepåfyldning I denne skærm skal du indtaste den påfyldte oliemængde samt den samlede pris for den påfyldte mængde, så beregner programmet selv den nye literpris, og skriver den nye pris i budgetdatabasen. Du skal også angive hvornår du normalt aflæser dine målere. Men husk oliestanden før påfyldning skal indtastes først, - dette skal ske som ved normal måleraflæsning, og den følgende indtastning af forbrug skal først indtastes een uge efter den næste normale aflæsningsdag. Du skal altså springe den næste måleraflæsning af olieforbruget over. Indtastningsskærm til oliepåfyldning

50 49 Kapitel 7. Graddage Om graddage Programmet indeholder også oplysninger om graddage, som bruges som sammenligningsgrundlag i el., naturgas, fjernvarme og olie databaserne. Graddage er et mål for hvor koldt det har været, og hvor meget energi der bruges til rumopvarmning. Tallet beregnes som forskellen mellem middeltemperaturen ude, og en temperatur på 17 grader. Med graddagetallet kan man hver måned sammenligne energiforbruget med et normalår. Et normal år er et gennemsnit af graddage for årene 1941 til Graddage beregnes løbende af Danmarks Teknologiske Institut. Et døgns graddage beregnes som udetemperatur mindre end 17 grader C., er udetemperaturen f.eks. 10 grader C., svarer det til 7 graddage. Der beregnes ikke graddage i Juli og August. Energiforbruget til brugsvand beregnes ikke, da det er det samme måned for måned. Normalgraddage ligger fast i programmet, og graddage fra 1990 til december 2000 er indtastet. Oplysninger om aktuelle graddage kan hentes på internettet: Det letteste er dog at bruge programmets automatiske funktion for at opdatere graddage, gå til menupunktet: Graddage/Hent graddage fra internettet tryk på knappen Hent graddage fra internettet

51 50 Normalgraddage Et normalår er et gennemsnit af graddage for årene 1941 til 1980: Januar 525 Februar 480 Marts 460 April 302 Maj 79 Juni 1 Juli 0 August 0 September 36 Oktober 219 November 349 December 455 I alt: 2906 Menupunktet Graddage Menupunktet Graddage har følgende punkter: Hent graddage fra internettet (dette punkt er omtalt i forrige afsnit) Indtast graddage Rette sidst indtastet Slette én måned Vis liste over graddage Vis Graddage Vis Graddage 5 år tilbage Indtast graddage I denne skærm indtastes aktuelle graddage for en måned af gangen. Oplysninger om aktuelle graddage kan findes på internettet Graddagestallet kan også opdateres automatisk, ved at trykke på tasten Hent graddage på internettet som omtalt i forrige afsnit.

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer.

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Manual for BenzinTjek-xp Side. C. Lindstrøm 2005-2006 Sidst revideret 14. januar 2006 Side 2. Manual for BenzinTjek-xp Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme vand og el Marts Normalår Graddag Aflæste forbrug + Besparelse Summeret Aflæste forbrug måned Budget Korr.budget Forbrug pr. VKO- - Merforbrug Korr.budg.

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Kom godt i gang med epostkasse

Kom godt i gang med epostkasse Kom godt i gang med epostkasse Brugervejledning Kom godt i gang med epostkasse Dette hæfte er en introduktion til brugen af epostkasse. epostkasse er et værktøj til transport af data mellem programmer

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Nyheder i version 3.x (siden 2.x)

Nyheder i version 3.x (siden 2.x) Nyheder i version 3.x (siden 2.x) Generelle ændringer: Vista kompatibel 64bit kompatibel Nyt grafisk layout Nemmere installationsprogram Beregning af den hurtigste vej fra forrige stop til den fanger log

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Vejledning til budget for fagkomiteerne ved Træfagenes Byggeuddannelse.

Vejledning til budget for fagkomiteerne ved Træfagenes Byggeuddannelse. Vejledning til budget for fagkomiteerne ved Træfagenes. Om denne vejledning: De skærmbilleder der er i denne vejledning, er med Windows XP, eller oftest fra Excel 2003, så der kan være enkelte ting / skærmbilleder

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

PineApple. Brugermanual. PineApple 2.82. Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. Tjenesteudbyder: SuperGros a/s

PineApple. Brugermanual. PineApple 2.82. Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. Tjenesteudbyder: SuperGros a/s PineApple Brugermanual PineApple 2.82 Tjenesteudbyder: SuperGros a/s Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. 1 Indholdsfortegnelse Start... 4 Topmenu... 5 Bestilling...

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Kom godt i gang med PcBase Water og MT Pro wm-bus

Kom godt i gang med PcBase Water og MT Pro wm-bus Kom godt i gang med PcBase Water og MT Pro wm-bus Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling 8660 Skanderborg TEL: 89 93 10 00 FAX: 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er udarbejdet således, at brugeren nemt kan få installeret Dyreregistrering. Dyreregistrering kan installeres på Windows 2000, Windows XP eller Windows

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Vejledning til budget for fagkomiteerne ved Træfagenes Byggeuddannelse.

Vejledning til budget for fagkomiteerne ved Træfagenes Byggeuddannelse. Vejledning til budget for fagkomiteerne ved Træfagenes. Om denne vejledning: De skærmbilleder der er i denne vejledning, er med Windows XP, eller oftest fra Excel 2003, så der kan være enkelte ting / skærmbilleder

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. LO Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2012 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Kom godt i gang med Klovregistrering

Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Denne vejledning giver en introduktion til Klovregistreringsprogrammet, som er udviklet af Dansk Kvæg i samråd med engagerede klovbeskærere.

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Brugervejledning Brovægtprogram F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Introduktion F.L. Teknik Brovægtprogram er udviklet som supplement til eksisterende og nye brovægte. Programmet understøtter

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Hovedproceduren er 1. I excel dannes en fil med en bestemt kolonnerækkefølge 2. Denne fil gemmes som semikolonsepareret fil (CSV MSDOS) 3.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Dataudlæsning/indlæsning. Generelt om udlæsning/indlæsning af data. Andre udlæsnings/indlæsningsfunktioner. Dataudlæsning

Dataudlæsning/indlæsning. Generelt om udlæsning/indlæsning af data. Andre udlæsnings/indlæsningsfunktioner. Dataudlæsning Generelt om udlæsning/indlæsning af data Forskellige principper I programmet er der en række forskellige funktioner til at udlæse/indlæse data. Dataudlæsning/indlæsning (Beskrevet i dette afsnit af vejledningen)

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Indhold 2 Indledning 3 1. Log på 3 Siden 3 Sprog 3 Kundenummer og password 4 2. Funktioner 4 A. Kundeinformation

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009 2012 Manual til Løn ShopProloen Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn Consulo ApS 02-06-2009 1 Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Anvendelse 4 2 Referencer 5

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere