Priser for særlige ydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Priser for særlige ydelser"

Transkript

1 Priser for særlige ydelser Gældende fra : Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler til andre Overførsel af beløb: pengeinstitutter Dankort: Udstedelse og brug i forretninger 2 gratis hævninger pr. måned.*) - uanset hvor der hæves Brug af kort i automater: Derefter 5 kr. i fremmede automater Brug i egne automater: Gratis fortsat at hæve i Middelfart Sparekasse-automater *) Kontoudskrift: For hver 60 bevægelser Betalinger: Automatisk via Betalingsservice Budgetkonto: Med automatiske betalinger (Dog betaling for evt. kvitteringer, besked om overførte beløb Netbank - privat: og evt. checks) SMS-Beskedservice: Automatisk besked om bevægelser og saldo på konto Checkhæfte: Automatisk levering Checkforbrug: Private checkkonti: Én checks pr. måned *) Gælder ikke for MasterCard og udenlandske automater Andre ydelser: 1. Kasse, mv. Indbetalingskort ved kassen - (ikke kunder: + 25,00) 30,00 Ovf. til andre pengeinstitutter - manuel via afdeling - (ikke kunder: + 25,00) 30,00 Ekstra for særskilt advisering af modtager 10,00 Gavecheck, inkl. telegram og kuvert 35,00 Ringe om dækning på fremmede konti + udbetaling 300,00 Optælling af mønter: gratis for kunder andre betaler: 1%, min. 50,00 Møntruller: gratis for kunder andre betaler: pr. rulle 10,00 2. Valuta Køb/salg af kontanter, pr. ekspedition - (ikke kunder + 25,00) 35,00 (Gratis ved garantkapital på mindst kr.) Kontant udbetaling på valutakonto 35,00 Udstedelse af udenlandske checks, stk. minimum 150,00 Betaling til udlandet: Generelt Tillæg for mangelfulde betalingsoplysninger 50,00 Tillæg hvis afsender ønsker at betale alle omkostninger 100,00 Ændring/efterlysning på foranledning af afsender Udenlandske omk ,00 Via Netbank: EU overførsel i Euro (2 dage) 20,00 Almindelig overførsel (2 dage) 40,00 Ekspres alle valutaer (1 dag) 290,00 + 0,10 % Ekspres uden omveksling (1 dag) DKK + USD 200,00 Manuel via afdeling: EU overførsel i Euro (2 dage) 40,00 Almindelig overførsel (2 dage) 150,00 Ekspres alle valutaer (1 dag) 450,00 + 0,10 % Ekspres uden omveksling (1 dag) DKK + USD 200,00 Indløsning af udenlandske checks: Checks tages normalt til inkasso 2,5 promille, minimum 900,00 Vi anbefaler, at man får afsender til af foretage en bankoverførsel Mindre checks kan dog indløses direkte 75,00

2 Overførsler fra udlandet: Med korrekte kontooplysninger 20,00 Med fejl i kontooplysninger 100,00 Undersøgelse/indhentning af oplysninger hos udenlandsk bank 350,00 3. Diverse Hævning i fremmede automater efter sammenlagt 2 hævninger pr. måned: 5,00 Ekstra private checks, udover én pr. måned: 5,00 Brevchecks, pr. stk: 5,00 Ekstra kontoudskrifter, pr. stk. (gratis ved 60 bevægelser) 15,00 Kopi af kontoudskrifter, fondsnotaer mv. pr. stk. 25,00 Øvrige fotokopier 25,00 Fremfinding af bilag 125,00 Skift af fuldmagtshaver 250,00 Timebetaling for særlige opgaver 750,00 Budgetoversigt 1.000,00 4. Kort Dankort 0,00 Visa/Dankort - (Gratis for år: Cosmo) 150,00 MasterCard Debit Standard - (Gratis for år) 150,00 Tillæg for individuelt kortdesign (1. kort gratis for år) 75,00 Hastebestilling af kort 350,00 Forsendelse med kurér til udlandet, mindst 300,00 Udbetaling i udenlandske automater: 1%, dog min. 30,00 Kurstillæg for udenlandske transaktioner MasterCard Kredit: Øvrige kort: > Se basiskurser på: Europæiske valutaer: 1,50% 1,00% Andre valutaer: 2,00% 1,50% Bestilling at nyt kort (bortset fra slitage) 100,00 Nulstilling af forbrugssaldo på Visa/Dankort 200,00 Spærring af kort ved misbrug 200,00 Uberettiget indsigelse om misbrug på kort 300,00 MasterCard Kredit: 1.kort: Familiekort: Standard - (max kr.) 295,00 95,00 Guld - (max kr. 795,00 195,00 Platinum - (max eller kr.) 1.395,00 195,00 Priority Pass (kun på Platinumkort) årsafgift 0,00 Pr. lounge-besøg 150,00 Udbetaling i automater (kreditkort) i ind- og udland: 2%, dog min. 50,00 5. Netbank Tilsendt kvittering / besked om ovf. beløb 10,00 Selvbetjeningschecks inkl. porto 15,00 Se priser på betalinger til udlandet under 2. Valuta Kvartalsabonnement for NetBank-Erhverv (NetBank-privat er gratis) 200,00 Handel med værdipapirer i Netbank Køb/salg aktier/investeringsbeviser: 0,15% af kursværdien - minimum 29,00 Køb/salg obligationer: 0,10% af kursværdien - minimum 50,00 Nordiske aktier: 0,15% af kursværdi - minimum. 29,00 Aktier øvrige udland: 0,75% af kursværdi - minimum 200,00 (Udenlandske obligationer kan ikke handles i Netbank - kontakt afdeling) Se oplysninger vedr. kurstillæg/fradrag mv. i Netbank 6. Indlån, pension mv. Proforma opgørelse, pr. konto 125,00 - max. 950,00 Ovf. af pensionsordning til fremmed PI 950,00 Pension - ophævelse i utide 950,00 (herunder ændring til aldersopsparing eller ratepension) Deludbetaling på en kapitalpensionskonto (uanset beløb): 950,00 Skilsmisse/bodeling af pensionsordninger 950,00 Deling øvrige, pr. konto 250,00 - max. 950,00

3 7. Lån, kreditter og garantier Cosmokredit (18-29 år) på kr. 250,00 Lønkontokredit kr. 900,00 Oprettelse og forhøjelse af lån og kreditter - 2% i stiftelsesprov.. + pr. dok. 900,00 Dokumentgebyr 900,00 Ændring af lån og kreditter 900,00 Ydelsesfritagelse: (nyt dokument) 900,00 Forlængelse af kreditter 900,00 Forespørgsel i bil- og personbog 200,00 Elektronisk udtræk 500,00 Panthaverdeklaration (ny/ændr.) (excl. forsikringsgebyr, fx type F 920 kr.) 900,00 (Gratis ved skift til NEM Forsikring) Tinglysning af skifteretsattest (hensidden i uskiftet bo) 1.500,00 7.a) Gebyr til Totalkredit 4.000,00 7.b) Gebyr til sparekassen Almindelige lån - (excl. evt. rykning af ejerpantebrev) 4.000,00 Erhvervsudlån DLR 7.500,00 Rykning af ejerpantebrev for egne lån og Totalkreditlån 1.000,00 Rykning af ejerpantebrev for fremmede lån 1.800,00 Hushandler - salg 4.000,00 Hushandler - køb - (excl. evt. rykning af ejerpantebrev) 5.000,00 Overtagelse af evt. ejerpantebrev fra tidligere ejer 1.500,00 Hushandler + ombygning 5.000,00 Nybyggeri og ombygning 6.000,00 Besigtigelse pr. gang + færdigmelding (om- og nybyg) 1.000,00 Sagsgarantier, købesumsgarantier, garantier ved om- og nybyggeri mv ,00 Garantiprov. for forhåndslån mv. 3,25% p.a. (om- og nybyg) - pr. kvartal min. 100,00 Fastkursaftale/Kurskontrakt 900,00 Ny refinansieringsaftale (ændring af flexlånstype) 900,00 7.c) Erhverv Oprettelse af FI-kreditor 200,00 Notering af transport/håndpant 900,00 Oprettelse af arbejdsgaranti 1.500,00 Arbejdsgarantier, 3,25% p.a. pr. kvartal min. 100,00 Afvisning af betaling pga. manglende dækning - incl. udg. til andre, fx Nets 500,00 Engagementsopgørelse til revisor 900,00 8. Restance mv. Rykkerbreve 100,00 Returnering af betalinger via kort, BS, checks mv. 200,00 Bevilling af overtræk: 2% minimum 100 kr., maksimum 500 kr. Indtil 5.000: 100, : 2,00 % Større end : 500,00 Bevilling af overtræk på erhvervskreditter: 0,5%, minimum 1.500,00 9. Investering og værdipapirer Kurtage aktier: (handel via afdeling) Danmark/Norden: kursværdi < : 0,75% min. 175,00 max. 500,00 Danmark/Norden: kursværdi > : 0,50% Øvrige udland: 0,75% af kursværdien min. 400,00 Unoterede aktier : 1,00% min. 400,00 Aktie- og tegningsretter (emission) 1,00% min. 75,00 Kurtage obligationer: (handel via afdeling) Danmark/Norden: kursværdi < 1 mio.: 0,15% min. 175 max ,00 Danmark/Norden: kursværdi > 1 mio.: 0,10% min max ,00 Øvrige udland: kursværdi < 3 mio. 0,25% min. 400 max ,00 Øvrige udland: kursværdi > 3 mio. 0,125% min max ,00 Kurstillæg/fradrag på obligationer: 0,20 fortsætter.

4 9. Investering og værdipapirer (fortsat) Middelfart Sparekasse tager forbehold for ekstraordinære handelsomkostninger og særlige markedsgebyrer, der pålægges handlen, fx London Stock Exchange Hjemtagelse/indfrielse af realkreditlån: Kurtage: 0,15 % Kurstillæg/fradrag: 0,10 Gebyr: 200,00 MS Depotpleje: - (rente på kontantkonto: 0,125%) Incl. moms fra Kurtage 0,00 % Administration: af de første ,75 % af de næste ,625% derefter af beløb over 1 mio. 0,50 % Halvårlige afkastrapporter i juni og december - leveret i eboks gratis Ekstra for kvartalsvise rapporter pr. stk. 300,00 Ekstra for afkastrapporter tilsendt på papir pr. stk. 300,00 Skift af investeringsprofil 300,00 Puljer: (pension- og børneopsparing) Puljegebyr pr. år 0,75 % Puljeskift 300,00 Opbevaring pr. fondskode pr. år:*) - beløbene tillægges 25% moms Danske obligationer i VP årligt pr. fondskode 24,00 Unoterede aktier/oblg. kursværdi < : 0,30% min. 400,00 Unoterede aktier/oblg. kursværdi > : 0,30% af de første, , 0,20% af resten Udenlandske aktier/oblg. < : 0,30% min. 400,00 Udenlandske aktier/oblg. > : 0,30% af de første, , 0,20% af resten *) Halvårlig opkrævning - beregnet af den højeste kursværdi i halvåret Engangsudg. kan forekomme ved ovf. af udenlandsk fonds fra andre pengeinstitutter Depot- og øvrige fondsgebyrer: excl. moms inkl. moms Årligt VP-kontogebyr pr. depot (danske obligationer) 72,00 90,00 Rente- og udbyttemeddelelse 20,00 25,00 Beholdnings- og ændringsmeddelelser 20,00 25,00 Øvrige udskrifter 20,00 25,00 Fast VP-gebyr pr. transaktion 16,00 20,00 Eventuel kontoudskrift pr (ikke momspligtig) 30,00 Pensionsinvestering/automatisk geninvestering: 0,5% minimum 75,00 Manuel pensionsafkastopgørelse (PAL) unoterede aktier 1.000,00 Flytning af depot til andet pengeinstitut Danske værdipapirer, pr. fondskode 150,00 max. 750,00 Udenlandske værdipapirer pr. fondskode 400,00 + evt. udenlandske omkostninger 10. Unge kunder MasterCard Debit Standard: (13-18 år) 0,00 Cosmo: (18-29 år) 0,00 Tillæg for individuelt kortdesign (1. kort er gratis) 75,00 MasterCard, Standard Kredit (18-29 år) 125,00 Genbestilling at nyt kort (bortset fra slitage) 100, Boksleje - (gældende fra ) inkl. moms Små bokse 400,00 Store bokse 600,00 X-Large (Fredericia, Vejle, Ødsted, Horsens og Odense) 800,00 XX-Large (Fredericia og Ødsted) 1.600,00 Små bokse (Middelfart) 400,00 Medium (Middelfart) 500,00 Store (Middelfart) 700,00 Ekstra store (Middelfart) 1.000,00 Ekstra kort til bokse i Middelfart 100,00 Udskiftnings af boks/lås, hvis nøgle bortkommer 1.500,00 Opboring af boks hvis ingen nøgle tilstede 2.000,00

5

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser:

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler

Læs mere

Prisliste 12. maj 2014

Prisliste 12. maj 2014 Prisliste 12. maj 2014 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Bankbog Pr. kvartal 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort

Læs mere

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan. GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012 Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.dk Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9.30-16.00 Torsdag til

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12 Prisliste 1. januar 2015 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Konti med bankbog Pr. kvartal forud 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås

Læs mere

Forkortelse Betydning Betalingsformidling

Forkortelse Betydning Betalingsformidling Prisliste pr. 20. april 2015 Denne prisliste indeholder priser for samtlige almindeligt forekommende serviceydelser i Hvidbjerg Bank. Vore medarbejdere uddyber gerne, hvad der er omfattet af de enkelte

Læs mere

Forkortelse Betydning Betalingsformidling

Forkortelse Betydning Betalingsformidling Prisliste pr. 20. april 2015 Denne prisliste indeholder priser for samtlige almindeligt forekommende serviceydelser i Hvidbjerg Bank. Vore medarbejdere uddyber gerne, hvad der er omfattet af de enkelte

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.03.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort ***) kr 35,00 Indbetalingskort, i

Læs mere

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Indhold 1. Daglig økonomi:... 2 1.1 Lønkonto... 2 1.2 Indbetaling/Udbetaling i kassen:... 2 1.3 Checks:... 2 1.4 Bøger:... 2 1.5 Netbank mv. : (se også

Læs mere

GrønlandsBANKENs Prisbog

GrønlandsBANKENs Prisbog GrønlandsBANKENs Prisbog 1. december 214 1. december 214 - Side 1 af 26 Rentesatser Indlån Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Pålydende rente Særlige vilkår/bemærkninger Aktionærkonto Beløb op til

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.07.2013 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 28,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION Saxo Privatbank - Prisinformation 10102014 10. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE SERVICEYDELSER Check... 3 Betalingsformidling... 3 Øvrige priser... 3 Kontoudskrift...

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Faaborg

Prisbog. for Sparekassen Faaborg Prisbog for Sparekassen Faaborg Pr. 17. oktober 2012 17. oktober 2012 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli 2015 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

Prisliste Salling Bank 01.07.2015

Prisliste Salling Bank 01.07.2015 Nem Hverdag Betalingerm a) Betaling af giro/fi kort pr. stk. 40 a) Interne overførsler (gratis BudgetService) pr. stk. 15 a) Overførsel til konto i andet pengeinstitut pr. stk. 40 Overførsel via Nationalbanken

Læs mere

19. november 2014 GEBYRSATSER

19. november 2014 GEBYRSATSER 19. november 2014 GEBYRSATSER Betalingsformidling Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (gratis via Netbank 30,00 pr. overførsel og ved faste betalinger) Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Indlån 25. marts 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Anfordringskonto 0,000% 0,000% Budgetkonto 0,000% 0,000% Foreningskonto

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. bog Rente- og gebyrsatser bogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf 01-07-15 folder - er gældende pr. 1. juni 14 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Priser for serviceydelser

Priser for serviceydelser Alm Brand Bank er for serviceydelser Gældende fra 1. juli 2015 Indhold SERVICEYDELSER Konto 2 Kontoopgørelse 2 Kontoudskrifter 2 Betalingskort 3 Saldooplysninger 4 Betalinger/overførsler 4 Check 5 Indbetalingskort

Læs mere

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER...

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER... ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SIDE 1 INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER Konto... 2 Kontoopgørelse... 2 Kontoudskrifter... 2 Betalingskort... 3 Saldooplysninger...

Læs mere

Prisinformation. Prisinformation. 02.05.2013/Side 1 af 47

Prisinformation. Prisinformation. 02.05.2013/Side 1 af 47 Prisinformation 02.05.2013/Side 1 af 47 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort 4 4 4 5 5 Dokumentgebyr

Læs mere

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2 Gældende pr. 1. august 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Lån og kreditter... 6 Serviceydelser... 14 Betalingskort... 18 Betalinger til/fra udlandet... 22 Depotgebyr... 26 Handel med værdipapirer...

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Prisinformation I denne prisinformationen finder du en oversigt over priserne på rentesatser og serviceydelser for hovedsagelig privatkunder i

Læs mere