Fokus på Den Universelle Periodiske Bedømmelse En kort præsentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på Den Universelle Periodiske Bedømmelse En kort præsentation"

Transkript

1 n THE DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS Fokus på Den Universelle Periodiske Bedømmelse En kort præsentation Anette Faye Jacobsen på dansk ved Lisbeth Arne Nordager Thonbo INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

2 1. den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation... 5 Hvad er den Universelle Periodiske Bedømmelse?... 5 UPR og Menneskerettighedsrådet... 6 Særlige procedurer... 8 UPR samlinger i WG og HRC Plenarforsamlinger... 9 Hvor og hvornår? Det retlige grundlag for UPR UPR's status Styrker og svagheder Hvordan skal det fungere? Muligheder og trusler Hvem deltager? Styrker og svagheder Interessenternes roller og opgaver Stater NHRI'er og ICC Civilsamfundsorganisationer (NGO'er) FN's Højkommissær for Menneskerettigheders kontor (OHCHR) Centrale FN dokumenter Bag den Universelle Periodiske bedømmelse Resolutioner om oprettelsen af UPR Dokumenter der fastlægger procedurerne for UPR Guide til hjemmesider om den universelle periodiske bedømmelse side 3 fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

3 1. Den Universelle Periodiske Bedømmelse - En kort præsentation Denne præsentation, der beskriver, hvorledes den Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR) fungerer, er tiltænkt både aktivister, og de der arbejder professionelt med menneskerettigheder. Der er således fokus på maskineriet og hovedaktørerne. Mekanismen er fortsat under udvikling, så præsentationen søger endvidere at beskrive både muligheder og udfordringer og trusler i systemet. De engelske forkortelser, som anvendes i teksten, er forklaret i en liste på side xx. De officielle dokumenter, som der henvises til i teksten, er kort beskrevet i afsnittet Centrale FN-dokumenter. Hvad er den Universelle Periodiske Bedømmelse? UPR er en mekanisme, hvorved De Forenede Nationers (FN) medlemsstater får gennemgået deres standarder og opfyldelse af forpligtelser på menneskerettighedsområdet. Det er således det første bedømmelsessystem, som er universelt, forstået på den måde at alle lande skal gennemgå processen, et efter et og på lige fod. UPR begyndte at fungere i begyndelsen af UPR s primære formål er at forbedre menneskerettighederne i praksis. Det skal man hele tiden huske ikke mindst hvis mekanismens mange teknikaliteter synes at tage kontrollen fra ens engagement. side 5 fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

4 UPR og Menneskerettighedsrådet UPR er oprettet som en mekanisme under Menneskerettighedsrådet (HRC). HRC blev etableret i 2006 som afløser for Menneskerettighedskommissionen. HRC har 47 medlemmer valgt for en periode på tre år blandt FN's medlemsstater med en indbygget geografisk fordeling. Fordelingen er som beskrevet i Figur 1. Figur 1: Antal stater i de forskellige grupper i HRC Afrikanske stater 13 Asiatiske stater 13 Østeuropæiske stater (EEG) 6 Latinamerikanske og caribiske stater (GRULAC) 8 Vesteuropæiske stater, Nordamerika, Australien og New Zealand (WEOG) 7 Samlet antal medlemmer af HRC 47 De almindeligt anvendte forkortelser for grupperne af stater er anført i parentes. Man kan finde de nuværende medlemmer af HRC på: side 6 Fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

5 Figur 2: Geografisk fordeling af HRC medlemmerne Afrikanske gruppe Asiatiske gruppe Østeuropæiske gruppe Latinamerikanske og Caribiske gruppe Vesteuropæiske m.fl. gruppe FN medlemmer uden for gruppe Stat eller territorium der ikke er medlem af FN Kilde: NB: De geografiske grupper er defineret ved FN-maskineriets praksis. Der findes således ingen officiel liste over medlemmer i hver gruppe. side 7 fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

6 HRC er det vigtigste FN-forum for diskussioner om menneskerettighederne. Det holder mindst tre ordinære samlinger om året, som hver varer ca. tre uger. Dagsordenen for de ordinære samlinger indeholder altid UPR som dagsordenens punkt 6. HRC har også andre opgaver end UPR, herunder at tage initiativ til ny menneskerettighedsinstrumenter, drøftelse af og evt. handling vedrørende aktuelle, hastende menneskerettighedsspørgsmål samt tilsyn med de permanente overvågningsmekanismer, der ikke knytter sig til en konvention. De konventionsbundne mekanismer dækker komitéernes overvågning af staternes opfyldelse af de menneskerettighedskonventioner, som de har ratificeret. Disse komitéer kaldes samlet for overvågningskomitéerne. Disse komitéers overvågning af de enkelte stater er omfattet af UPR gennem OHCHR s rapporter (se afsnittet nedenfor). På den anden side omfatter de overvågningsmekanismer, der ikke knytter sig til en konvention, UPR, den fortrolige klageprocedure som behandler alvorlige og systematiske krænkelser af menneskerettigheder samt de Særlige Procedurer. Særlige Procedurer De Særlige Procedurer (SP) er eksperter, kaldet Særlige Rapportører, Uafhængige Eksperter, Særlige Repræsentanter for Generalsekretæren eller Arbejdsgrupper med mandat til at rapportere systematisk om et særligt menneskerettighedstema eller menneskerettighederne i et givet land. I øjeblikket er der 39 tematiske SP'er og otte SP'er med et landemandat. SP'erne rapporterer til HRC, ofte hvert år, og rapporterne drøftes i HRC's ordinære plenarsamlinger. SP'ernes anmodninger og rapporter til de enkelte lande udgør også input til UPR-processen som et element i OHCHR s side 8 Fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

7 Samling af FN oplysninger vedr. Stater under Bedømmelse (Compilation Reports on FN Information pertaining to the State under Review (SuR). Tre typer information fra SP'er er omfattet af OHCHR s Samlerapporter: 1) Den enkelte regerings samarbejdsniveau anføres blot ved at oplyse, om regeringen har besvaret breve og anmodninger om besøg fra SP'er; 2) iagttagelser og konklusioner fra landebesøg; og 3) anbefalinger om at handle vedr. visse spørgsmål. Stater og andre interessenter kan påberåbe sig relevante SP oplysninger og anbefalinger i UPR samlingerne og dermed styrke denne overvågningsmekanisme. Ydermere kan interessenter fra det pågældende land overveje at knytte deres bidrag til, hvad der er allerede er påpeget i SP-rapporter for at påvirke staten mest muligt til at afhjælpe det påklagede forhold. Det fremgår af UPR samlingerne, at anbefalinger om at acceptere besøg af SP'er eller udstede stående invitationer (det vil sige, at regeringen altid vil acceptere anmodninger fra alle tematiske SP'er om besøg i landet) forekommer ganske ofte. De enkelte SP'er offentliggør rapporter om deres arbejde, og det er muligt at søge efter et givet land på tværs af alle SP'er på deres fælles hjemmeside: UPR samlinger i WG og HRC Plenarsamlinger UPR er oprettet som en overvågningsmekanisme i HRC regi, og alle ordinære HRC Plenarsamlinger vil have UPR på dagsordenen (Punkt 6, som nævnt ovenfor). UPR samlingerne i Genéve, Schweiz, foregår imidlertid i to fora: den ordinære HRC Plenarsamling og i Arbejdsgruppens (WG) samling (jf. Figur 4, nedenfor). Formålet med at gennemføre bedømmelsen i to fora, i WG og HRC Plenarsamlingen, er at give tilstrækkelig tid til den side 9 fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

8 interaktive dialog mellem staterne, og samtidig at sikre at HRC Plenarforsamlingen ikke alene bruger sine kræfter på UPR. Perioden mellem WG og HRC Plenarsamlingen giver endvidere staten under bedømmelse tid til at overveje og træffe beslutning om de anbefalinger, der bliver foreslået i WG, før de endelige kommentarer afgives og bedømmelsen afsluttes i HRC Plenarsamlingen. Modsat i de ordinære HRC Plenarsamlinger har alene stater taleret i WG-møderne; andre interessenter kan godt deltage i møderne men uden ret til at intervenere. Denne struktur betyder således, at det kun er stater, der kan afgive anbefalinger til SuR. Selvom andre interessenter kan tage ordet under HRC Plenarsamlingen, er det meningen, at dette forum kommenterer resultatet af bedømmelsen i WG, og SuR skal alene tage stilling til den liste af anbefalinger, der er afgivet i WG. Ngo er og NHRI er bør være opmærksomme på disse betingelser, når de planlægger deres strategi for fortalervirksomhed. WG består af de samme lande som HRC. Muligheden for at tage ordet er imidlertid ikke begrænset til Rådets medlemslande hverken i WG eller i HRC Plenarsamlingen. I begge fora kan alle FN medlemmer også tage ordet i dialogen med SuR. WG samlingerne fastlægges separat fra de ordinære HRC Plenarsamlinger og anvender deres egen nummerering af samlingerne dette dobbelte nummersystem er ganske kompliceret og forvirrende, når man ikke er indviet. Hvor og hvornår? Alle samlinger finder sted i FN's bygninger i Genéve, og ca. 50 lande bliver bedømt hvert år. Alle bedømmelse af et land begynder i Genéve i WG og afsluttes i plenum i HRC ca. et halvt år senere. Tidsplanen og listen over lande, der skal bedømmes i de to fora, fremgår bl.a. af OHCHR s hjemmeside (jf. Guide til hjemmesider om UPR på side 35). Over en periode på fire år vil alle 192 FN medlemsstater være blevet bedømt, og et ny fire års UPR forløb begynder. Det første UPR forløb går fra 2008 til side 10 Fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

9 Det retlige grundlag for UPR Gennemgangen af staternes menneskerettighedsforhold tager udgangspunkt i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne samt de menneskerettighedskonventioner, som det enkelte land har tilsluttet sig. Herudover inddrages også humanitær ret og anbefalinger fra SP'er og andre FN mekanismer. Ydermere kan stater frivilligt forpligte sig ved at afgive tilsagn, fx når de er kandidater til at blive valgt til HRC (se nedenfor i afsnittet om Guide til hjemmesider, IV, UPR s status Bedømmelsen er obligatorisk for alle medlemmer af FN. Den er primært organiseret som en drøftelse blandt ligemænd, og det meste af tiden er afsat til, at medlemslandene giver anbefalinger til SuR. Anbefalingerne er ikke juridisk bindende for SuR; de har snarere karakter af udveksling af synspunkter og forslag mellem suveræne stater. Det ligger imidlertid i mekanismen, at stater frivilligt forpligter sig til at gennemføre de anbefalinger, de vælger at acceptere. Og disse forpligtelser må betragtes som bindende for staterne. Styrker og svagheder UPR s styrker omfatter dens universalitet og ligebehandling af staterne samtidig med at være en offentlig international bedømmelse blandt ligemænd. Det betyder for det første, at ingen stat længere, i princippet i det mindste, kan vælge ikke at anerkende menneskerettighederne som en fælles standard for det internationale samfund så vel som for det enkelte land. For det andet, er den offentlige bedømmelse blandt ligemænd en international begivenhed, som ingen stat vil nægte at deltage i, med mindre den ønsker at fremstå, som om den ikke lever op til de fælles standarder. Indtil videre er den generelle opfattelse, at mekanismen er blevet taget alvorligt af SuR. side 11 fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

10 For det tredje er UPR holistisk i den forstand, at det retlige grundlag, som minimum, omfatter Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, som omfatter alle hovedkategorier af rettigheder og friheder. Hertil kommer, at bedømmelsen omfatter alle et givent lands traktatlige forpligtelser og anbefalinger til staten fra menneskerettighedsorganerne. Bedømmelsen omfatter således en bredere vifte af menneskeretlige forpligtelser end nogen anden mekanisme. For det fjerde, er UPR periodisk, hvilket vil sige, at alle stater løbende bliver bedømt hvert fjerde år. Det giver ny muligheder for at holde SuR ansvarlig i forhold til deres tilsagn fra den foregående bedømmelse. I hvilket omfang dette vil vise sig at være effektivt, kan afprøves under det andet UPR forløb. For det femte, knytter UPR de internationale mekanismer og den nationale gennemførelse af menneskerettighederne sammen på en ny måde. Det åbner ny muligheder for fortalervirksomhed og aktiviteter til fremme af menneskerettighederne. På den anden sider er der også overhængende trusler mod UPR mekanismen. Der er to hovedtendenser, som kan underminere mekanismen: For det første kan grupper af lande ofte de der ikke støtter menneskerettighederne helhjertet benytte lejligheden til ros frem for en vurdering af deres ligemænds opfyldelse af menneskerettighedsforpligtelser. Det kan blive ødelæggende for mekanismens troværdighed. For det andet kan stater vælge at forpligte sig så uklart eller så selektivt, at de ikke kan holdes fast herpå, hvorved UPR s virkning vil miste sin betydning. side 12 Fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

11 Hvordan skal det fungere? Set fra det enkelte lands perspektiv, er UPR en løbende proces med nationalt udgangspunkt (se Figur 3 på side 14). Fase 1 har til formål at udarbejde de oplysninger, der er brug for til bedømmelsen. Her er staten den ledende aktør, men oplysningerne skal udarbejdes gennem en bredt national høring med alle relevante interessenter, som det fremgår af Doc. 5/1, The Institution-building Package. Relevante interessenter omfatter den nationale menneskerettighedsinstitution, hvor en sådan findes, ngo er og andre med ekspertise eller særlig interesse i menneskerettigheder. Der findes ikke yderligere officielle FN retningslinier for statens høring med nationale interessenter heller ikke vedr. formål eller modaliteter. Det er imidlertid et klart krav, at SuR inddrager civilsamfundet og NHRI i processen, samt at metodik og fremgangsmåde for høringen dokumenteres i den nationale rapport (jf. Decision 6/102, point A). Oplysninger, der beskriver fremgangsmåden for høringen, skal fremgå af den nationale rapport fra SuR. Kravet om dokumentation gør det muligt at samle oplysninger om, hvorledes SuR har opfordret andre interessenter til at deltage i den indledende fase. Fase 2 i processen består af rapportering som både SuR og andre nationale interessenter deltager i og forelægger for OHCHR. Strukturen i den nationale rapport følger (stort set) de retningslinier, der fremgår af Decision 6/102 A-G. Rapporter fra ngo er og fra NHRI er bør indeholde yderligere oplysninger. De kan være supplerende eller kritiske i forhold til de oplysninger, der er anført i den nationale rapport. Bidragene fra andre interessenter fremgår ikke direkte i bedømmelsesdokumenterne men sammendrages i en rapport (max 10 sider) udarbejdet af OCHR. Endvidere samler OHCHR en rapport side 13 fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

12 med aktuelle konklusioner og anbefalinger fra overvågningskomitéerne og SP vedrørende SuR. Det er således disse tre rapporter, der til sammen udgør grundlaget for første halvdel af den internationale bedømmelse, samlingen i WG. Figur 3: UPR forløbet set fra SuR s perspektiv Trin 4 National gennemførelse Samfundet NGO'er Trin 1 National høring NHRI STAT NHRI HRC OHCHR Særlige procedurer Trin 3 International bedømmelse NGO'er Arbejdsgrupper Overvågningskomitéer Trin 2 International rapportering side 14 Fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

13 Fase 3 i UPR forløbet beskriver de internationale samlinger mhp bedømmelsen, som finder sted i FN's bygninger i Genéve (jf. også Figur 4 side 16). Denne internationale del af UPR består af to etaper: Først finder dialogen mellem stater sted i WG. Det er udelukkende under WG samlingen, at der kan gives konkrete anbefalinger til SuR. Andre interessenter skal være opmærksomme på, at alene disse anbefalinger vil blive vedtaget som resultat af bedømmelsen og som følge heraf blive taget i betragtning af SuR som en mulig frivillig forpligtelse. Det er således i fase 3, at andre interessenter kan overveje at søge indflydelse hos andre landes repræsentanter, mhp at få dem til at tage deres mærkesager op som anbefalinger under WG s bedømmelse. Herefter foregår den afsluttende debat i plenum i HRC. Her kan både stater og ngo er og NHRI er intervenere. Senest under plenarsamlingen i HRC skal SuR klart angive, hvilke anbefalinger den accepterer at gennemføre. Nogle stater påtager sig efter samlingen i WG at erklære deres reaktion på anbefalinger skriftligt og meddele, hvorvidt SuR accepterer eller afviser dem eller vil overveje dem yderligere. Disse skriftlige erklæringer udkommer separat som et addendum til WG rapporten (og får samme dokumentnummer som rapporten blot med tilføjelsen Add.1 ). Endelig vedtager HRC Plenarsamlingen formelt resultatet af bedømmelsen. Det betyder, at HRC beslutter at anerkende, at bedømmelse af et givet land har fundet sted og er dokumenteret i WG rapporter, i SuR s frivillige tilsagn samt i bidrag og overvejelser vedr. SuR under samlingen i HRC. side 15 fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

14 Figur 4: Bedømmelsesforløbet i Genéve Dokumenter Nationale rapporter (max.20 sider) OHCHR Samling af anbefalinger fra overvågningskomitéer og særlige procedurer (max. 10 sider) OHCHR Sammendrag af NGO'er og NHRI's rapporter (max. 10 sider) Møde i arbejdsgruppen 3 timer / SuR Staten fremlægger nationale rapporter (30 min.) Dialog mellem stater Dokumenter Sammendrag af synspunkter fremsat i arb.grp. Ikke obligatoriske Liste over anbefalinger med angivelse af SUR's accept eller afvisning HRC Plenarsamling 1 time / SuR Staten (20 min.) Andre stater (20 min.) Andre interessenter (20 min.) Dokumenter Mundtlige indlæg på OHCHR Extranet Sammendrag af plenumsamlingen i HRC Punkt 5 i rapporten side 16 Fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

15 Fase 4 kommer efter den internationale bedømmelse i Genéve. I denne fase bør staten sikre, at dens frivillige tilsagn bliver gennemført. Med henblik herpå kan den inddrage andre interessenter og endvidere søge bistand fra det internationale samfund. Resultaterne af disse bestræbelser udgør grundlaget for det næste UPR forløb. Det betyder, at statens anden bedømmelse efter fire år vil fokusere på, i hvilket omfang SuR s frivillige tilsagn er blevet realiseret i forhold til at gennemføre de anbefalinger, der blev accepteret under UPR processen i Genéve. Muligheder og trusler Som beskrevet ovenfor giver hver fase ny muligheder for at fremme menneskerettighederne. Fase 1 skal sikre, at alle aktører, der er engageret i menneskerettigheder nationalt, samler oplysninger og analyserer menneskerettighedssituationen og de udfordringer, der er i det pågældende land. Endvidere bør en tættere dialog mellem staten og civilsamfundet med NHRI en som facilitator støttes. En velorganiseret national høring vil resultere i øget bevidsthed om menneskerettigheder blandt alle interessenter. Truslerne mod høringen bliver til virkelighed, hvis hverken staten eller andre interessenter er villige eller i stand til at deltage i dialogen, eller hvis høringen gennemføres på fordomsfuld, diskriminerende, selektiv eller ikke gennemsigtig vis, hvor visse problemer eller interessenter udelukkes eller undertrykkes. Fase 2 er karakteriseret ved såvel national som international, dvs. til OHCHR, rapportering, Rapporter af høj kvalitet er i sig selv værdifulde redskaber til lokalt at sætte ny målsætninger for forbedring af menneskerettighederne. OHCHR s samling af anbefalinger til SuR fra overvågningskomitéerne og de særlige procedurer giver endnu en mulighed for at følge op på udestående forslag fra FN's menneskerettighedsmaskineri. side 17 fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

16 Hvis hverken SuR eller andre interessenter er villige eller i stand til at frembringe omfattende og troværdige oplysninger og analyser af landets menneskerettighedssituation og udfordringer i forbindelse hermed, bringes rapporteringens værdi i fare. Fase 3, den internationale bedømmelse i Genéve, åbner et nyt udgangspunkt for fortalervirksomhed til fremme af menneskerettighederne i hjemlandet, ikke mindst hvis der er god dækning i de nationale medier. Webcast af UPR samlingerne giver mulighed for at koble bidragene fra bedømmelsen i Genéve til det nationale publikum i landet under bedømmelse. Bedømmelsen i Genéve giver også mulighed for bistand fra internationale eller bilaterale aktører til gennemførelse af de anbefalinger, som SuRs regering accepterer. Truslen mod en frugtbar bedømmelse i Genéve opstår, hvis et antal SuRs ikke er villige til at indgå i en oprigtig dialog om deres menneskerettighedsforhold. I så fald vil processen blive anset for forgæves og spild af tid og penge, hvilket kan bidrage til at miskreditere hele FN's menneskerettighedsmaskineri. På den anden side kan der være tale om en spildt mulighed, hvis anbefalingerne til SuR er dårligt forberedt, fx hvis de er af dårlig kvalitet, for brede og umulige at gennemføre, ikke er baseret på lovgivning om menneskerettigheder eller ikke er baseret på fakta. Fase 4, den nationale gennemførelse af anbefalingerne fra UPR kan forbedre landets standarder på menneskerettighedsområdet samt øge viden om og forståelse for sammenhængen i samspillet mellem internationale menneskerettighedsmekanismer og lokale kræfter. side 18 Fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

17 Risikoen består i, at regeringerne kun gør lidt eller ingen ting for at gennemføre de anbefalinger, der blev givet under bedømmelsen, eller at andre interessenter ikke har den fornødne styrke til at holde regeringen ansvarlig herfor. Det kan igen bane vej for mistillid overfor menneskerettighederne blandt lokale aktivister eller befolkningen som sådan. Hvem deltager? På nationalt niveau er regeringen den centrale aktør og ansvarlig for den nationale proces. Andre interessenter omfatter statslige institutioner som parlament og retsvæsenet. Hertil kommer civilsamfundsorganisationer i bredeste forstand herunder fagforeninger, religiøse grupperinger, akademikere og andre foreninger og institutioner, der er involveret i menneskerettighedsprogrammer. Medierne bør også involveres, og endelig bør nationale menneskerettighedsinstitutioner være betydelige bidragydere. På internationalt niveau kan alle medlemmer af FN deltage i den dialog mellem stater, som udgør kernen i den del af bedømmelsen, der foregår i Genéve. Herudover kan alle ngo er med rådgivende status under ECOSOC også bidrage ligesom nationale institutioner og International Coordinating Committee (ICC) på vegne af NHRI er. FN's OHCHR spiller også en vigtig rolle som sekretariat for den internationale bedømmelsesproces. Kontoret samler både de skriftlige bidrag fra ngo er og NHRI er til møderne i WG og anbefalinger fra overvågningsmekanismerne og de særlige procedurer. HRC og WG udgør grundlæggende det samme forum af 47 FN medlemmer. Medlemmerne vælges blandt alle FN lande med en fast geografisk fordeling (jf. Figur 1 på side 6). Ledelsen af bedømmelsesprocessen i HRC er betroet en såkaldt Trojka. Som ordet viser, er der tre medlemmer af Trojkaen. Til hver enkelt SuR, vælges Trojka-medlemmerne ved lodtrækning blandt medlemmerne af HRC, idet det sikres, at de repræsenterer forskellige regioner. SuR kan anmode om, at side 19 fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

18 et af Trojka-medlemmerne kommer fra dens egen region. Formanden for HRC spiller en vigtig rolle, fordi han/hun har ansvar for at træffe beslutninger om procedurerne vedr. bedømmelsen. Styrker og svagheder UPR processen skal baseres på dialog mellem interessenterne på nationalt niveau. Dette er understreget i reglerne for UPR, og reglerne kræver endvidere, at dialogmetoden skal beskrives i SuR s rapport. Denne høring, som det kaldes, er overordentlig vigtigt og udgør et nyt aspekt i de internationale forpligtelser som staterne er pålagt. Det kan give ny muligheder for at gøre civilsamfundets engagement i gennemførelsen af menneskerettighederne bredere og dybere. De frivillige forpligtelser, som staterne har offentliggjort i det højt profilerede internationale forum, som HRC udgør, kan også vise sig at være et stærkt middel til at motivere staterne til at holde deres løfter. I nogle lande går regeringen måske ikke ind i en oprigtig dialog med civilsamfundet, fordi uafhængige ngo er ikke er tilladt eller bliver taget alvorligt som uafhængige aktører i samfundet. En anden risiko består i, at nogle regeringer afgiver meget uklare eller tvetydige tilsagn eller ganske enkelt helt afviser at tage imod anbefalinger og dermed undgår yderligere forpligtelser i henhold til UPR. side 20 Fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

19 Interessenternes roller og opgaver Interessenternes roller og opgaver i UPR er beskrevet generelt i de officielle dokumenter, som forskellige FN organer har vedtaget og suppleret af erklæringer fra Formanden for HRC om procedurespørgsmål. Ydermere udarbejder OHCHR (se Centrale FN dokumenter på side 29), halv-officielle retningslinjer til stater, ngo er og NHRI er vedrørende rapportering. I praksis er afvigelser fra normerne og idealerne ikke usædvanligt, og nedenfor gives korte beskrivelser af interessenternes normer, roller og opgaver samt kommentarer om, hvordan den praktiske gennemførelse har udviklet sig. Stater Stater har to roller i UPR processen: På den ene side skal de alle under bedømmelse, og på den anden side skal de deltage i andre landes bedømmelse. SuR skal beskrive både de retlige rammer for menneskerettighederne og praksis for gennemførelse og udfordringer i en rapport forud for bedømmelsen. Regeringerne skal forpligte sig til at involvere civilsamfundet og NHRI er i rapporteringsprocessen. OHCHR har udarbejdet retningslinjer for staternes rapporter (jf. Centrale FN dokumenter på side 29). Under den internationale bedømmelse i WG og i Plenarsamlingen i HRC i Genéve, skal SuR lytte til kommentarer, spørgsmål og anbefalinger vedrørende den nationale rapport og de øvrige rapporter, en baseret på oplysninger fra overvågningsmekanismerne og særlige procedurer og den anden om bidrag fra landets NHRI og ngo er. Endelig anmodes SuR om at erklære, hvilke anbefalinger den kan tilslutte sig. For at give andre interessenter den bedste mulighed for at forberede deres indlæg, så de stemmer overens med SuRs planer og hensigter, anbefales det, at det sker skriftligt så tidligt som muligt før Plenarsamlingen i HRC. Det er ikke alle SuR, der forbereder en sådan skriftlig liste over frivillige forpligtelser vedrørende anbefalingerne fra WG. side 21 fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

20 Det er underforstået, at de anbefalinger, der accepteres, forpligter SuR og skal gennemføres i opfølgningsfasen til bedømmelsen. Kvaliteten og virkningen af bedømmelsesprocessen afhænger således i høj grad af SuRs vilje og evne til at leve op til mekanismens hensigt. Der er ofte en tendens til, at SuR beskriver menneskerettighedssituationen i landet med vægt på regeringens anstrengelser for at forbedre menneskerettighederne snarere end at beskrive fiaskoer og uløste problemer. Men andre interessenter har fået adgang til at påvirke processen. Dette samspil, nationalt og internationalt, er stadig under udvikling, men kan i de kommende år udvikle sig til ny former for fortalervirksomhed for menneskerettighederne. Andre stater er hovedaktører med ansvar for de interaktive bedømmelsesmøder i Genéve. Alle medlemsstater kan deltage med skriftlige spørgsmål til SuR eller gennem mundtlige indlæg i WG og senere ved Plenarsamlingen i HRC. Afhængig af deres forståelse for og prioriteringer i forhold til menneskerettighederne vælger staterne forskellige roller under bedømmelsen. Ikke overraskende, bidrager andre interesser ofte til at forme statens adfærd. Fx når ligesindede regeringer forsøger at beskytte SuR mod andre taleres kritik ved at bruge så meget tid som muligt blot for at rose eller støtte SuR. Den tendens, der findes blandt visse stater til at danne alliancer for at støtte hinanden, er i virkeligheden ødelæggende for de principper, der ligger til grund for UPR, og som er understreget i dokumentet om institutionsopbygning, herunder universalitet, gennemsigtighed, non-selectivity dvs. at det ikke længere er enkelte men alle lande, der bliver bedømt i HRC/UPR, og lige behandling af alle stater. Nogle stater er imidlertid oprigtigt engagerede i bedømmelsesmekanismen og åbne for at drøfte koordinering af bidrag på en mere frugtbar måde end blot at opnå tvivlsom støtte fra deres ligemænd. Fx er nogle stater villige til at støtte anbefalinger fra ngo er, når de passer sammen med statens egne prioriteringer. side 22 Fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

21 NHRI er og ICC Nationale Menneskerettighedsinstitutioner (NHRI er) er udtrykkeligt inkluderet i den internationale UPR proces i Genéve, selvom ikke alle stater har etableret nationale institutioner. I de tilfælde hvor der er etableret en NHRI i SuR, skal regeringen selvfølgelig inkludere den i den brede høring, der er påkrævet til forberedelse af den nationale rapport. NHRI er har fungeret som nationale fokuspunkter for oplysning om UPR til civilsamfundet, offentligheden, sårbare grupper, medierne og andre nationale aktører. NHRI er har også indledt nationale dialogprocesser, forberedt fælles platforme og handlingsplaner og bistået nationale interessenter i deres rapportering. NHRI er opfordres også til at fremlægge oplysninger om deres hjemland, når det skal bedømmes, og disse oplysninger indgår i det sammendrag fra såkaldt andre interessenter, som OHCHR forbereder. NHRI er skal være opmærksomme på den meget tidlige frist, som skal overholdes for skriftlige bidrag. Bidrag skal ofte afleveres til OHCHR fem til otte måneder før det relevante bedømmelsesmøde. De præcise frister findes på Extranet (Nr. III i guiden til UPR hjemmesider). NHRI er opfordres endvidere til at tage ordet vedrørende deres SuR i Plenarsamlingen i HRC under dagsordenspunktet om UPR. De skriftlige indlæg skal følge de retningslinjer, som OHCHR har udarbejdet (jf. Centrale FN Instrumenter nedenfor). De skriftlige indlæg skal også følge visse regler herunder meget begrænset taletid. NHRI er som beslutter at deltage i møderne i Genéve bør søge råd hos ICC (se næste afsnit) eller OHCHR s Enhed for Nationale Institutioner (kontaktoplysninger kan findes på hjemmesiderne II og III i Guide til UPR hjemmesider på side 35). NHRI er har også en vigtig rolle at spille i den nationale opfølgning. NHRI en kan overvåge gennemførelsen af de frivillige forpligtelser, som staten har påtaget sig under bedømmelsen, og den kan også i sine årsrapporter til parlamentet, ministerier og andre rapportere om forbedringer eller bekymringer i forbindelse med gennemførelsen. side 23 fokus på Den universelle periodiske bedømmelse En kort præsentation

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI

MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI SYSTE M ATISK ME NNE SKE R ETTIGHEDSOVERVÅGNI N G MED GE NNE M SLAGSKR A FT INTRO SYSTEMATISK MENNESKERETTIGHEDSOVERVÅGNING MED GENNEMSLAGSKRAFT MISSION ˮInstitut for

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen cwg@eogs.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. januar 2012 J.NR.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

EU-retningslinjer for dialoger om menneskerettigheder med tredjelande Ajourføring

EU-retningslinjer for dialoger om menneskerettigheder med tredjelande Ajourføring EU-retningslinjer for dialoger om menneskerettigheder med tredjelande Ajourføring 1. Indledning I sine konklusioner af 25. juni 2001 udtalte Rådet tilfredshed med Kommissionens meddelelse af 8. maj 2001

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 2010/1 BSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-6306 Fremsat den 4. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave

EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave I. INDLEDNING i) De Forenede Nationer har opstillet strenge betingelser for anvendelse af dødsstraf, bl.a. i den internationale konvention

Læs mere

Bedre borgerinddragelse

Bedre borgerinddragelse Bedre borgerinddragelse Anbefalinger til Naalakkersuisut NGO Koalitionen for Bedre Borgerinddragelse 11-03-2014 En redegørelse for hvad god borgerinddragelse er og en række anbefalinger til Naalakkersuisut

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

En kort præsentation af CPT

En kort præsentation af CPT En kort præsentation af CPT Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf (CPT) Forebyggelse af mishandling af frihedsberøvede personer i Europa

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 November 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 72 04 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 FORMANDSKABETS OVERORDNEDE FUNKTION... 3 3 SAMMENSÆTNING OG DIREKTIONENS DELTAGELSE... 4 4 BESLUTNINGSDYGTIGHED

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention. 4. februar 2012 Signe Stensgaard

Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention. 4. februar 2012 Signe Stensgaard Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention 4. februar 2012 Signe Stensgaard Dagsorden Hvad er Institut for Menneskerettigheder? Hvad laver Institut for Menneskerettigheder?

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. november 2012 Forretningsorden Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. Institutionens formål... 1 2. Grundlaget for institutionens virke og sagsbehandling... 1 3. Afholdelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

DET INTERNATIONALE MENNESKERETTIGHEDSARBEJDE. Strategi for regeringens tilgang

DET INTERNATIONALE MENNESKERETTIGHEDSARBEJDE. Strategi for regeringens tilgang DET INTERNATIONALE MENNESKERETTIGHEDSARBEJDE Strategi for regeringens tilgang INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er Danmarks tilgang til det internationale menneskerettighedsarbejde?... 4 Hvorfor en international

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesdelen

Vejledning til bedømmelsesdelen Vejledning til bedømmelsesdelen Denne vejledning fungerer som et hjælpeværktøj til, hvordan du udfærdiger en bedømmelse og afholder en bedømmelsessamtale i FOKUS. Personelbedømmelsens formål FOKUS bedømmelsen

Læs mere

Insiderlister og de typiske fejl

Insiderlister og de typiske fejl Finanstilsynet KARE Insiderlister og de typiske fejl I sommeren 2016 kom der nye krav til, hvordan udstedere skal udforme insiderlister. Finanstilsynet har gennemgået et udvalg af de lister, som er indhentet

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(97)36 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 2: SPECIALORGANER TIL BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG

Læs mere

Den Internationale Arbejdsorganisation - ILO. Rapporteringer til ILO om konventioner

Den Internationale Arbejdsorganisation - ILO. Rapporteringer til ILO om konventioner April 2017 Den Internationale Arbejdsorganisation - ILO Rapporteringer til ILO om konventioner Vejledning sådan gør man Hvad er ILO, og hvorfor skal man rapportere? Den Internationale Arbejdsorganisation

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning i Verdenshandelsorganisationens Råd for

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

Indhold. Forord 11 DEL I 13

Indhold. Forord 11 DEL I 13 Indhold Forord 11 DEL I 13 Kapitel 1. FN - en introduktion 15 FN's formål og grundlæggelse 15 Grundlæggende principper 17 FN's struktur 20 Generalforsamlingen 20 Sikkerhedsrådet 23 Sekretariatet 24 Det

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 18. marts 2010. Europaudvalgets spørgsmål nr. 30 af 20. januar 2010 (EUU alm. del) Spørgsmål nr. 30:

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Bedre borgerinddragelse

Bedre borgerinddragelse Bedre borgerinddragelse Anbefalinger til Naalakkersuisut NGO Koalitionen for Bedre Borgerinddragelse 11-03-2014 En redegørelse for hvad god borgerinddragelse er og en række anbefalinger til Naalakkersuisut

Læs mere