Hvor ska Djursland Landboforening hen, du? side 3 Generalforsamling i Hornslet Hallen den 10. marts side 5-7 Officiel indvielse af Rådgivningscenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor ska Djursland Landboforening hen, du? side 3 Generalforsamling i Hornslet Hallen den 10. marts side 5-7 Officiel indvielse af Rådgivningscenter"

Transkript

1 Nr. 40 Februar 2009 Hvor ska Djursland Landboforening hen, du? side 3 Generalforsamling i Hornslet Hallen den 10. marts side 5-7 Officiel indvielse af Rådgivningscenter Følle side 8 Har andre adgang til din netbank? side 19 Vinterprogram og vigtige datoer side 21

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningen: Hvor ska Djursland Landboforening hen, du? Sekretariat: Generalforsamling i Hornslet Hallen den 10. marts Foreningen Åbent Hus i Djursland Landboforenings nye lokaler Landmandsportræt: Samarbejde i familien sikrer driften af Karensminde Økonomi: Hvad kan regnskabsafdelingen tilbyde? Foreningen: Fokus på nicheproduktion og mindre jordbrugsbedrifter Planter & Natur: Teknologirundtur på Agromek med fokus på luftrensning Agro-IT: Har andre adgang til din net-bank? Medarbejderportræt: Alsidig økonomikonsulent med rødder i praktisk landbrug Foreningen orienterer: Vinterprogram og vigtige datoer Landsforeningen for Landboturisme: Slap af og nyd Danmark Djurs Bioenergi amba: Biogasanlæg ved Andi er på vej LandboMidtØst Svin: Ny viden om pladskrav til svin Dansk Landbrug Midt-Østjylland: Spændende muligheder i Grøn Vækst Dansk Landbrugsrådgivning: 33 japanske gæster besøgte Følle den 3. november LandboUngdom Region Århus: LandboUngdom/LandboConsult H at lære ved at udføre Vikarservice Østjylland: Vikarservice Østjylland flytter i nye lokaler Landbrugsmessen Gl. Estrup: Landbrugsmessen Gl. Estrup 2009 melder klar Foreningen orienterer: Landboforeningens medarbejdere Andre nyttige kontakter Udvalgene i Djursland Landboforening Forsidefoto: Redaktionen: Annonceekspedition: Irene Kjær Madsen Åbent Hus arrangement 30. januar 2009 på landbocentret i Følle Gårdejer Hans Gæmelke formand Chefkonsulent Jørgen Flensborg (ansvarsh.) Chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Sekretær Irene Kjær Madsen Redaktionen sluttet den 28. januar 2009 Djursland Landboforening Føllevej 5, 8410 Rønde tlf Sekretær Anni Poulsen Sort/hvid: - Reproklar materiale 1/3 side kr ,00 1/2 side kr ,00 2/3 side kr ,00 1/1 side kr ,00. Bagsiden: 1/1 side kr ,00 4-farve tryk: - Reproklar materiale 1/3 side kr ,00 1/2 side kr ,00 2/3 side kr ,00 1/1 side kr ,00. Bagsiden: 1/1 side kr ,00. Alle priser er ekskl. moms. Udkommer medio februar, april, oktober og december. Bladet tilgår alle medlemmer af Djursland Landboforening samt interesseorganisationer o.a. Oplag: eksemplarer. ISSN Landbocentret Følle Føllevej 5, 8410 Rønde Tlf.: Fax: Åbningstid: Mandag - torsdag kl. 8,00-16,00 Fredag kl. 8,00-13,00

3 DJURSLAND LANDBOFORENING Hvor ska Djursland Landboforening hen, du? - hvordan skal landboforeningen være organiseret, hvilke interesser skal den varetage og hvilke ydelser skal den udbyde om et årti eller to? Gennem de seneste års udvikling og forandringer, hvor landboforeninger har fusioneret og rådgivningsselskaber er blevet etableret, har bestyrelsen for Djursland Landboforening fastholdt ved, at foreningen fortsat skal være en selvstændig forening med selvstændig rådgivning. Djursland Landboforening har i denne fase omstruktureret og samlet al sin rådgivningsaktivitet på landbocentret i Følle. Og efter en periode hvor koncentrationen har været samlet om at realisere denne beslutning, er der nu mulighed for at frigøre energi og ressourcer til at lægge langsigtet strategi for, hvordan Djursland Landboforening skal udvikle sig det næste årti eller mere. Strategiproces Bestyrelsen har derfor besluttet at indbyde alle folkevalgte, chefkonsulenter og afdelingsledere i Djursland Landboforening for at revidere foreningens strategi, i første omgang gennem afvikling af et strategiforløb bestående af fire møder. På de tre første møder skal der hentes viden og inspiration fra en række oplægsholdere. Ved det fjerde møde skal der arbejdes med scenarier, hvor de folkevalgte skal drøfte de foregående emner som afsæt for en formulering af oplæg til ny strategi. De tre emneområder omkring den fremtidige udvikling af Djursland Landboforening handler om nogle af tidens trends, og hvilke muligheder disse kan indebære for landbrugserhvervet og udviklingen på Djursland, og hvordan landboforeningen bedst møder nye udfordringer, kommunikerer med fremtidige kundegrupper og medlemmer i foreningen. Dernæst om kommuneplaner og kommunale indsatsområder omkring erhvervsudvikling, bosætning og landdistriktsudvikling. Afslutningsvis handler det om samfunds- og erhvervsøkonomi, om dansk landbrugs økonomiske potentiale, finanskrise og om udviklingsperspektiver for Dansk Landbrug og Djursland Landboforening. Kun fantasien sætter begrænsningerne At tyngden i den fremadrettede strategi skal ligge i spændingsfeltet omkring varetagelse af de landbrugspolitiske interesser og den medlemsbaserede rådgivning, er der nok ingen tvivl om, - men hvordan med den kommende strukturudvikling med færre og større erhvervsbedrifter, og flere deltidsbrug, nicheproducenter, fritidsjordbrugere - landboere - som vil komme til at forvalte en større del af den nære natur og miljøet omkring landsbyer og rekreative områder. Vil landboerne efterspørge rådgivning - og i givet fald hvilken? Stik modsat vil vi måske komme til at opleve jordløse selskabsejede husdyrfarme, hvor salg af energi fra tilhørende biogasanlæg eller til nærliggende bioenergivirksomheder vil udgøre en væsentlig del af virksomheden. Vil de jordløse husdyrfarme efterspørge rådgivning - og i givet fald hvilken? Vil de være medlemmer af Djursland Landboforening eller af Dansk Industri? Fremtiden rummer mange spændende og udfordrende opgaver for Djursland Landboforening. Fremtidsforsker Marianne Levinsen holder indlæg ved Djursland Landboforenings strategimøde. Foto: Djursland landboforening (SL) Formand Hans Gæmelke Projektkoordinator Christian Thomsen 3

4 4

5 SEKRETARIATET Generalforsamlingen i Djursland Landboforening Tirsdag den 10. marts 2009 i Hornslet Hallerne (hal 2) Kl Kl Dagsorden Foreningen er vært ved et stykke smørrebrød Der kræves tilmelding (se side 7) Generalforsamling 1. Valg af stemmetællere og dirigent Bestyrelsen foreslår konsulenter som stemmetællere og Ole Andersen, Ørum Djurs, indstilles som dirigent 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt arbejdsplaner for indeværende år Formand Hans Gæmelke 3. Forhandling om formandens beretning 4. Redegørelse om rådgivningsvirksomheden, fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår. Sekretær og chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Chefkonsulent Jørgen Flensborg Regnskabet skal godkendes jfr. vedtægternes Behandling af indkomne forslag Godkendelse af vedtægtsændring Kaffe med lagkage 6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer På valg er: Hans Gæmelke (Valgmetode: Absolut flertal) Valg af tre fritvalgte bestyrelsesmedlemmer På valg er: Henning Revsbech Jørgen Ivar Mikkelsen Mogens Høeg Hørning (Valgmetode: Prioriteringsmetoden) Valg af to fritvalgte til Samfundskontaktudvalget/Åbent Landbrug På valg er: Karen Revsbech Christian Thomsen (Valgmetode: Prioriteringsmetoden) 7. Øvrige valg Valg af revisor På valg er: KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 8. Eventuelt 9. Foredrag Indlæg ved folketingsmedlem Henrik Høegh med emnet Fra Axelborg til Christiansborg 5

6 TRANSPORT AF KORN TILBYDES Al kørsel af korn med suge/blæse biler tilbydes. Levering af materialer og kørsel med containerbiler. RING OG HØR NÆRMERE VOGNMAND PETER JENSEN Vandværksvej 28 Assentoft 8900 Randers Telefon KONFLIKT MELLEM DET PRAKTISKE OG DET SMUKKE? Smukke bygninger behøver ikke at koste en bondegård. Der er ingen grund til at nye erhvervsbygninger skal fremstå som kedelige. I Arkikon ved vi, at enkle praktiske løsninger faktisk kan være de smukkeste. Udfordringen er at skabe funktionelle og harmoniske erhvervs- og produktionsbygninger. Bed os om et skitseforslag på dit nyeste byggeprojekt - så ser du hvad vi mener. Digitale projektering- og styringsprocesser giver økonomiske og tidsmæssige besparelser - foruden et bedre byggeri. Djursland Landboforenings nye base er et godt eksempel på vores udnyttelse af dette. A R K I T E K T E R + I N G E N I Ø R E R Udvikling af din landbrugsvirksomhed? Tag os med på råd. Kirkegade 3, 8900 Randers. Telefon Torvet 4, 8500 Grenaa. Telefon nordea.dk 6

7 SEKRETARIATET Generalforsamling i Hornslet Hallen den 10. marts 2009 Djursland Landboforening afholder sin ordinære generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 i Hornslet Hallen. Dagsordnen for generalforsamlingen er tr ykt i dette blad og udsendes også til samtlige medlemmer ugen før generalforsamlingen. Som der nu er tradition for, vil Djursland Landboforening være vært ved en lettere frokost kl , hvilket er en time, før generalforsamlingen starter. Der er tilmelding til denne frokost, og dette kan ske, enten på nedenstående tilmeldingskupon, gennem landboforeningens hjemmeside eller ved tilmelding til landboforeningens sekretariat. Under dagsordnens punkt 5 fremlægger bestyrelsen forslag til ændringer i foreningens vedtægter. Der er alene tale om små ændringer, der tilpasser de navneforandringer, der er sket gennem tiden, siden vedtægterne sidst blev rettet. Dog har bestyrelsen besluttet at indstille til generalforsamlingen, at de medarbejderrepræsentanter, der skal vælges, fremover bliver fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen, hvilket også indebærer en stemmeret til de to medarbejdere, der af de ansatte bliver valgt ind i bestyrelsen. Ændringsforslag til vedtægterne vil være trykt i det regnskab, der udsendes til medlemmerne. Efter generalforsamlingen har tidligere viceformand for Dansk Landbrug og nu folketingsmedlem Henrik Høegh indvilget i at holde foredrag over emnet Fra Axelborg til Christiansborg. Djursland Landboforening håber, at medlemmerne møder talstærkt op, så meninger kan komme frem, og de folkevalgte kan få et arbejdsgrundlag for det kommende foreningsår. Vel mødt til generalforsamlingen. Chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Tilmeldingblanket til spisning på Djursland Landboforenings generalforsamling i Hornslet Hallerne den 10. marts 2009 kl Der er følgende muligheder for tilmelding: - ved indsendelse af denne blanket senest den 6. marts til: Djursland Landboforening Sekretariatet Føllevej 5, 8410 Rønde fax nr , eller via Jeg ønsker at deltage i spisning : Sæt kryds Dato: Underskrift: 7

8 Åbent Hus i Djursland Landboforen 8

9 FORENINGEN ORIENTERER ings nye lokaler, Føllevej 5, Rønde Fredag den 30. januar

10 Samarbejde i familien sikrer dr Af journalist Kim Ellermann Sammenhold i medgang og modgang er omdrejningspunktet for familien Hjort på deres økologiske kvægbrug nær Auning Det er jo kun et familiebrug, siger Hans Hjort med et glimt i øjet om sin bedrift Karensminde mellem Auning og Mørke. Den økologiske ejendom er trods alt pænt større end gennemsnittet af økologiske kvæggårde i Danmark med sine 190 hektar jord og 150 SDM-malkekøer. Ser man derimod på arbejdskraften på Karensminde giver ordet familiebrug god mening, for både Hans kone, Ingrid, og de voksne børn, Charlotte og Christian, deltager i driften. Sådan har det været længe, men samarbejdet i familien er blevet tættere efter en arbejdsulykke, som Hans var ude for i Ny stald gav arbejdsglæde og mere mælk Forbipasserende på Auningvej undgår ikke at bemærke den smukke staldbygning, hvis grå og gule farver falder godt ind i omgivelserne. Gyllebeholderen er ligesom stalden lavet af gul, italiensk granit - for helhedsindtr ykkets skyld. Øst for vejen, på samme side som stalden, ligger også græsmarkerne, som strækker sig helt til Pindstrup. Stuehuset, maskinhuset og de oprindelige stalde ligger vest for vejen. Og netop besværet med at genne køerne over den stadig Teamet på Karensminde. Fra venstre Charlotte, landbrugseleven Marie, Christian, Hans og Ingrid Foto: Kim Ellermann 10

11 LANDMANDSPORTRÆT iften af Karensminde mere trafikerede Auningvej satte skub i tankerne om at bygge den ny stald, som blev færdig i Det var en kæmpe lettelse for familien. Og for køerne, som takkede for de nye omgivelser ved hver at levere 2000 kg mælk mere om året i mælketanken. Arbejdet ligger i faste rammer. Hans passer fodringsanlægget. Ingrid malker sammen med eleven, Marie, og ordner kontorarbejdet. Christian, der går på Asmildkloster Landbrugsskole, pløjer, harver, sår og strigler i fritiden. Charlotte er netop færdig med sin uddannelse til social- og sundhedshjælper og giver en hånd med i stalden om eftermiddagen og i weekenden. Omlagde til økologi i 1995 Skiftet til økologi kom i 1995 af to grunde. Hans kunne ikke tåle at sprøjte markerne. Arbejdet med kemikalierne gav ham hovedpine og udslet i ansigtet. Og så lokkede en økonomisk gevinst. Det daværende MD Foods tilbød en merpris for mælken på 15 procent eller cirka 35 øre per kg til landmænd, der ville lægge om til økologisk drift. Vi var nok mest levebrødsøkologer, da vi lagde om, erkender Hans, men i dag kunne vi ikke tænke os andet. De største udfordringer ved overgangen til økologisk drift var de mange regler og pileurter. Reglerne er en jungle, og jeg var nervøs for dem i begyndelsen, men i dag er de ikke noget problem, siger Hans, der efterhånden har 14 års erfaring at trække på. 80 procent af gårdens areal er mosejord, som dyrkes med kløvergræs og helsæd med udlæg. Pileur ter dominerer ukrudtsbestanden. Men ved at ensilere helsæden tidligt som grønkorn, når det genstridige ukrudt ikke at udvikle sig. Her ligger Karensminde På markjorden dyrker Hans og Ingrid triticale, rug og vårbyg, som de bytter til en færdigblandet, økologisk kraftfoderblanding. Efter overgangen til økologi er markdriften på en måde mere enkel, for der er begrænsede muligheder for at rette op på skrantende afgrøder. Vi er mere underlagt Vor Herre. Hvis en afgrøde ikke vil lykkes, kan vi ikke rigtig reparere på det, må Hans konstatere. Gennem årene har Hans forøget jordtilliggendet til Karensminde ved opkøb af flere ejendomme i området og små jordlodder i mosen. Den lyse og åbne stald bygget i 2004 gav en stor stigning i køernes mælkeydelse. Foto: Kim Ellermann 11

12 Den overdækkede gyllebeholder er ligesom stalden bygget i gul, italiensk granit Foto: Kim Ellermann Åbner sig mod omverdenen Selv om der er nok at se til, lukker familien Hjort sig ikke omkring de daglige gøremål. Der er overskud til at tage imod besøgende fra børnehaver og skoler. Også gæster fra Holland, Norge og Finland har været forbi Karensminde. I de seneste tre år har gården været med i arrangementet Økodag - Køernes forårsfest. En landsdækkende begivenhed, hvor økologiske kvægbrug inviterer byfolk til at opleve køernes første dag på græs efter en lang vinter. Sidste år var 1000 for ventningsfulde mennesker mødt op på Karensminde. Forberedelserne er omfattende, men det hele værd, mener Hans og Ingrid, som havde hyret tre parkeringsvagter til at holde styr på de mange biler, der næsten blokerede Auningvej. Det er en fin dag. Både for gæsterne, som får en god oplevelse, og for os, som ser en masse glade mennesker, siger Hans og tilføjer, at Karensminde er med igen i år. Familien overkommer også at udføre et stykke socialt arbejde. Hans har vist sig at have et godt tag på unge mennesker, og gården har taget mod flere praktikanter fra Praktisk Grund-Uddannelse Rosenholm, som er et rehabiliteringstilbud for unge med særlige behov. Aktiv i Djursland Landboforening Hans blev sidste år valgt ind i Økologisk udvalg. Han vil kæmpe for, at Djursland Landboforenings økologikonsulent, Henrik Østergaard Nielsen, kan koncentrere sig fuldtids om økologi. Det lader sig ikke gøre i en forholdsvis lille FOR SIKKERHEDENS SKYLD Dan Group Alarm Tyverialarmer til erhverv og privat Adgangskontrol - Overvågning Vagt og alarmudrykning Godkendt af Forsikringsselskaber og Rigspolitiet Tlf Tangvejen Rønde 12

13 landboforening, og Hans mener, at Djursland Landboforening bør ind - gå i et samarbejde med Økologirådgivning Midtjylland. Hans og Ingrid nyder både det faglige og det sociale samvær med kolleger. Hans deltager på 14. år i en erfa-gruppe for økologer, og Ingrid har i 10 år været med i en erfa-gruppe for kvinder. Ulykke med alvorlige følger En mørk vinterdag for to år siden er Hans i stalden for at flytte en tyr. Det ender helt galt. Det 1000 kg tunge dyr kaster Hans op i luften og maser ham ind mod inventaret. Et øjeblik efter stormer en rædselsslagen Charlotte ind og skriger op, tyren bliver uopmærksom, og Hans krabber sig med besvær ind i en boks gennem en åbning i en låge. 18 dage senere forlader Hans Skejby Sygehus. Lungekapaciteten er nedsat. Hukommelsen forringet. Den ene arm svækket. 11 brækkede ribben er så småt ved at heles. Psykisk er det hårdt. For hele familien. Gennem landboforeningen får Hans hjælp til at søge erstatning efter arbejdsulykken. I dag er Hans arbejdsevne ikke, hvad den har været. Han overkommer ikke længere så meget. En landbrugsvikar møder op en gang om måneden og tager sig af det tunge arbejde. Og familien yder en ekstra indsats. Havde det ikke været for børnene, kunne vi ikke køre gården videre, vurderer Ingrid. Vil gerne geare ned Hans og Ingrid har haft et langt og travlt arbejdsliv. Hans tænker på at trappe ned. Armen vil ikke rigtig mere. Slidgigten har meldt sin ankomst. Støvet i stalden generer lungerne. Ingrid ser frem til at gå ned i tid, når hun kan gå på efterløn om to år. For der skal også være tid til at nyde livet. En tur til Grønland er en af drømmene. Håbet er, at børnene vil overtage gården. Hvis de føler for det. Men de er endnu for unge. Så familien planlægger en overgangsperiode. Vi håber, at vi kan skaffe arbejds- Karensminde Hans Hjort, 62 år Ingrid Hjort, 58 år Charlotte og Christian, 19 og 20 år landbrugselev landbrugsvikar en gang om måneden 190 hektar jord, overvejende mose 150 malkekøer med opdræt, SDM økologisk siden 1995 kraft, til Christian eller Charlotte vil overtage gården, siger Hans. Også aftægtsboligen er der tænkt på. Hans og Ingrid har købt et hus i Auning, som Charlotte bor i indtil videre. Huset ligger så tilpas tæt på Karensminde, at den æl - dre generation Hjort kan starte bilen og køre ud og hjælpe den yngre. Rollerne byttes om. Og der er håb for, at familiebruget Karensminde kan fortsætte. Ingrid og Hans modtager gerne besøgende på deres økologiske landbrug Foto: Kim Ellermann 13

14 Hvad kan regnskabsafdelingen Afdelingsleder Henrik Larsen FLEXregnskab - forenklet regnskab til deltidslandmænd, nye arbejdsprocedurer i regnskabsafdelingen, mange muligheder for at føre kassebog. Der er i Dansk Landbrugsrådgivning udviklet et nyt koncept omkring udarbejdelse af mindre regnskaber for eksempelvis deltidslandmænd. Konceptet bygger på en aftale mellem landmanden og regnskabsafdelingen med beskrivelse af, hvilke produkter landmanden ønsker, og en beskrivelse af, hvilke bilag og hvordan/hvornår landmanden så skal indsende disse til regnskabsafdelingen. Følges vejledningen i indsendelse af bilag fra kundens side, vil dette resultere i en hurtig arbejdsgang fra regnskabsafdelingens side og dermed et produkt til lavest mulige pris. Mange af tingene i dette koncept er allerede praktiseret nu i forhold til nogle af vores nu - værende mindre regnskaber men der er nu sket en nedskrivning og formalisering af tingene. Djursland Landboforenings regnskabsafdeling tilbyder selvfølgelig også dette nye koncept og skulle nogen være interesseret i at høre mere eller modtage materialet, er de meget velkomne til at kontakte regnskabsafdelingen. Regnskabsafdelingen har ændret sine arbejdsgange, fra vi modtager bilag, til regnskabet er færdigt. Disse ændringer vil kunderne og - så kunne mærke. Fra og med 2009 forbliver bilag på regnskabskontoret indtil regnskabet er af - sluttet. Hvis det ønskes, kan bilag sendes hjem efter bogføring, dette skal så aftales særskilt. Manglende bilag i forbindelse med kasseregistrering og regnskabsafslutning, er ofte med til at forøge tidsforbruget på det enkelte regnskab. Regnskabsafdelingen vil derfor fremover forsøge at skaffe samtlige relevante bilag for at mindske tidsforbruget. Anholt 85 Område 85 Ole Moesgaard Andersen»Bendstrupgaard«Mejlbyvej Hjortshøj Tlf Fax: Ved vurdering af ejendomme med stor svineproduktion medvirker desuden Frode Jensen Tyrstingvej 3, Ring 8740 Brædstrup Tlf Fax: Silkeborg Them Langå 86 Mariager 89 Randers Århus Auning Grenaa 85 Ebeltoft Område 86 Frede Lundgaard Madsen Søndergade Gjern Tlf Fax: Ved vurdering af ejendomme med stor svineproduktion medvirker desuden Karl Damsgaard»Vibsig«, Vibsigvej Brønderslev Tlf Fax: Område 89 Anton Krogh Kærby Møllevej 29 Kærby 8983 Gjerlev Tlf Fax: Ved vurdering af ejendomme med stor kvægproduktion medvirker desuden Herluf Jørgensen Boldingvej 17 A 6752 Glejbjerg Tlf Fax: er realkredit 14

15 REGNSKABSAFDELINGEN tilbyde: Regnskabsafdelingen har sammen med udsendelse af statussedlerne vedlagt en vejledning omkring indsendelse af bilag. Regnskabsafdelingen forsøger, at beskrive hvilke bilag, der skal indsendes og hvornår, således der opnås en rationel arbejdsgang. Medlemmer og kunder med en forskudt status vil på samme måde modtage en vejledning, når skatteregnskabet udsendes i lø - bet af foråret EDB har givet flere og flere muligheder for at føre kassebog. Den gamle kassebog i papirform afløses derfor stille og roligt. Flere vælger at droppe kassebogen og sender bilag og kontoudtog ind til regnskabsafdelingen, som så foretager registreringen direkte på edb. Dette er tidsmæssigt neutralt, men landmanden kan spare den tid, der før blev brugt på kassebogen. Det vigtigste er som sagt, at alle bilag er sendt ind, og at der eventuelt skrives en forklaring på bilag, hvis der kan være tvivl om fortolkningen af det pågældende bilag. Dette kan f.eks. være udgifter til byggematerialer, hvor det bør fremgå, hvor udgiften tilhører - driftsbygning, stuehus, udlejningshus eller noget helt andet. Hvis der i regnskabet indgår en kontant beholdning med løbende kontante indtægter og udgifter, skal der stadig føres en kassebog, i dette tilfælde er der et lovmæssigt krav om afstemning af kassebeholdning. Det elektroniske medie giver også andre muligheder. Via netbank kan kontoudtog over føres elektronisk til regnskabskontoret. Der findes programmer til kasseregistrering, hvis dette ønskes. Det gamle program Bedriftsløsningen er på vej ud i forhold til Ø- 90 Online, som er et nyt program, hvor der registreres direkte i samme database, som anvendes af regnskabsafdelingen. Muligheden for farmersekretærservice, hvor assistenterne kører ud til kunderne og bogfører på stedet, er forsat også til stede. Kontakt regnskabsafdelingen for at høre om jeres muligheder for at lave kasseregistrering tilpasset jeres situation og behov. Lad ikke dine pengesager styre af tilfældet Styrk din formue midt i krisen Det er en realitet, at vi er i en finanskrise, og mange ting er usikre. Det er meget nemt at komme i tvivl om, hvordan man bedst styrker sin formue, laver de rigtige investeringer og sikrer sin pension. Derfor vil vi, Djursland Landboforening, Regnskabsafdelingen og Nykredit, gerne invitere til temaaften, hvor vi tager emnerne op, og du får mulighed for at få svar på dine spørgsmål. Mødet finder sted tirsdag den 24. marts 2009 kl. 17:30 til 20:00 på Landbocentret i Følle, Føllevej 5, 8410 Rønde. Det er gratis at deltage, men vi vil gerne have, at I tilmelder jer på: tlf eller via senest den 20. marts. 15

16 FORENINGEN ORIENTERER Fokus på nicheproduktion og mindre jordbrugsbedrifter Projektkoordinator Christian Thomsen Efterhånden er der rigtig mange landbrug, som på den ene eller anden måde koncentrerer sig om nicheproduktion og specialprodukter inden for husdyr, frugt, bær og grøntsager eller jordbrug som har et mere fritidsbetonet formål. Djursland Landboforenings aktiviteter og rådgivning målretter sig primær t mod det egentlige erhver vsbetonede produktionsjordbrug og i mindre grad mod niche- og fritidsjordbrug. For at afklare behovet for rådgivning eller blot interesse for information, vejledning eller sparring, vil Djursland Landboforening sæt - te fokus på de mindre jordbrugsbedrifter og afvikle en møderække for nicheproducenter og mindre jordbrugere, som i første omgang vil omhandle fire nedenstående emneområder. Møderne bliver afholdt som aftenmøder og vil være åbne for alle interesserede. En konkretisering af indhold, tid og sted vil fremgå af næste medlemsblad. Grøntsager på Landbrugsmessen Gl. Estrup. Foto: Kristian Jensen Emneområde Økonomi Markbrug Hestehold Husdyr: kødkvæg, får, geder, fjerkræ Emneindhold Regnskab, moms, skat, investering og afskrivning Drift kontra forpagtning, EU-regelsæt, Naturpleje. Hvordan holder man hest - bedst? Pasning, fodring, miljøkrav, stalddørssalg, gårdbutik m.v. Tænder du på... økologi og bæredygtighed uddannelse til økologisk landmand islandsheste et internationalt miljø et godt kammeratskab... så kom til Kalø og få en uddannelse med masser af muligheder. Se mere på TLF , 16

17 NATUR OG MILJØ Teknologirundtur på Agromek med fokus på luftrensning Det er nu to år siden, at den nye miljøgodkendelsesordning blev gennemført. De sidste to år er de miljømæssige krav til reduktion af ammoniakfordampningen, samt anvendelsen af BAT (bedst tilgængelig teknik) blevet skærpet ud fra den tanke, at der skal sættes skub i den miljøteknologiske udvikling indenfor landbruget. Den 26. november var jeg på Agromek for at se på udvalget af teknologier. Overordnet set er udvalget af gennemtestede teknologiske løsninger ikke stort, specielt ikke for kvægbrug, der er fastlåst i et begrænset udvalg. Biologisk luftrensning Biologisk luftrensning er en teknologi, der ikke er ny længere, men som er ved at blive optimeret til brug i fremtidens svinestalde. Teknologiens anvendelighed i svinestalde kan øges ved delrensning, idet de driftsmæssige omkostninger reduceres væsentligt. Delrensning bygger på et princip om lav udskiftning af staldluften i vin- terhalvåret. Denne luft har som udgangspunkt en højere ammoniakkoncentration end staldluften har om sommerhalvåret. Dermed er der størst miljømæssig gevinst i at rense staldluften i vinterhalvåret. Ulempen er, at der ikke er en lugtmæssig effekt ved at delrense. Skovs Farm AirClean Det mest gennemtestede biologiske filter er Skovs Farm AirClean moduler. Disse moduler er på den oprindelige teknologiliste, hvor det kan fjerne op til 70 % af ammoniakfordampningen og 30 % af lugten. En opgørelse fra Dansk Svineproduktion viser, at driftsomkostningerne for Skovs Farm AirClean moduler er 2-6 kr. pr. produceret dyr, alt efter om det er delrensning eller fuldrensning af staldluften. En ulempe ved filteret er, at det har haft en tendens til at tilstoppe. Dette har Skov forsøgt at løse ved installering af en fuldautomatisk vaskerobot, der vasker filtrene rene for støv. Skiold CleanTube Skiold har forsøgt at skabe et mere fleksibelt filter, som lettere kan installeres i de eksisterende stalde. Intentionen med filteret er, at det på mange måder skal gøre op med de funktionsmæssige ulemper, som mange andre filtre har, såsom tilstopning, løbende vedligeholdelse og et stor t energiforbrug. De første forsøg har vist en ammoniak reducerende effekt på 44 % og lugtreduktion på knap 20 %. På trods af intentionerne har filteret stadig funktionsmæssige problemer, da der er et markant tryktab over filteret, hvilket ikke er godt for energi- og driftsomkostningerne. Filteret er endnu ikke færdigudviklet, og driftsomkostningerne er endnu ikke beregnet. Delrensning ved hjælp af gulvudsugning Indledende forsøg har vist, at gulv - udsugning kan fastholde en stor Fortsætter næste side. Natur- og miljøkonsulent Erik Bruun Landmanden vælger New Holland - for her har du mulighed for at vælge mellem Danmarks mest alsidige program...! Bredgade Kolind Tlf Traktorer - Landbrugsmaskiner Traktorer - Landbrugsmaskiner 17

18 andel af ammoniakken i gyllekummerne. Ved at kombinere gulvudsugning med f.eks. luftrensning er der muligheder for delrensning af staldluften. Konceptet indeholder desuden den fordel, at det kan forbedre luftkvaliteten i stalden. Der mangler stadig en del udviklingsarbejde på dette koncept, specielt optimering af spaltegulvarealet i forhold udsugningskapacitet. Derudover skal det vurderes, om der også kan være en effekt i forhold til lugt. Forsuring Fordelene ved forsuringsanlæg er dets evne til at binde ammoniak- ken til gyllen. Dermed er der en gevinst ved % reduktion af ammoniakfordampningen fra stalden. Derudover er der en produktionsmæssig gevinst på arealerne, idet der er en lavere ammoniakfordampning fra marken og en bedre udnyttelse af kvælstoffet i gyllen. Omkostningerne ved forsuring er forskellige alt efter anlæg og gødningstype. Elforbruget ligger som udgangspunkt på kwh, og der bruges mellem 4-9 kg svovlsyre pr. kubikmeter gylle, hvor gylle med højt tørstofindhold kræver mere svovlsyre end gylle med et lavt tørstofindhold. Smellfighter I starten af 2008 forsøgte Infarm at kombinere forsuringsteknologi med separation og ozonering i et nyt produkt kaldet Smellfighter. Overordnet skulle Smellfighter reducere ammoniakfordampningen, samt lugtgener. Derudover skulle teknologien minimere udvaskningen af næringsstoffer fra markerne. Produktet er endnu ikke færdigudviklet, og erfaringerne fra storskalaforsøg forventes at foreligge sidst i Forsuringsteknologi med separation og ozonering i et nyt produkt, kaldet Smellfighter. Foto: Infarm VI GIVER DIG KVALITET TIL EN PRIS - DER HOLDER Byggeri med indbygget erfaring Du får vores mangeårige erfaring med landbrugsbyggeri, når du vælger os. Vore erfarne og pålidelige håndværkere løser effektivt dit behov, uanset om det handler om staldbyggeri, ladebyggeri eller opførelse af et nyt stuehus. Få et uforpligtende tilbud/overslag. Ring og få en nærmere aftale. BETON- MURER- KLOAK- & TØMRERARBEJDE DIAMANTBORING & -SKÆRING 18

19 AGRO-IT Har andre adgang til din net-bank? Ondsindet spyware retter sig mod netbanker, og tusindvis af pc ere er allerede angrebet. Angrebet medfører, at It-kriminelle kan få adgang til netbanken. Det er vigtigt at sikre sig, at udtjente pc ere bortskaffes på en måde, der umuliggør, at data fra den gamle pc kan genskabes og falde i forkerte hænder. Spyware retter sig mod banker Tusindvis af danske pc ere er blevet inficeret med spyware (spionprogrammer) der medfører, at Itkriminelle kan opnå adgang til netbanken hos de personer, der er blevet angrebet. Ifølge Finansrådet har flere banker der for fundet det nødvendigt i konkrete tilfælde at tage kontakt til kunder, for at advare mod spionprogrammet samt spærre kundens netbank. I Agro-IT har vi også haft flere tilfælde af landmænd, der har fået deres netbank lukket, indtil banken har fået dokumentation for, at pc en er blevet renset for spyware og er opdateret korrekt. I disse tilfælde renses pc en, og der foretages en fuld opdatering. Derefter udstedes en skrivelse fra Agto-IT til banken, hvori der beskrives, hvad der er udført for at hindre, at pc en bliver inficeret igen. De netbankindbrud, vi har set i Danmark, er uden undtagelse sket ved, at It-kriminelle lægger spionprogrammer på de enkelte pc - ere. Spionprogrammet giver de Itkriminelle adgang til alt på kundens pc, fx adgangskoder, fotos og mailboks, og dermed også adgang til kundens netbank. En løbende opdatering af programmerne på computeren samt et opdateret antivirus-program er det bedste værn mod netbankindbrud. De It-kriminelle udnytter sikkerhedshuller i uopdaterede systemer og software til at få spionprogrammet ind på pc erne. Har du modtaget et brev fra din bank om, at din netbank er lukket, eller er du i tvivl, om din pc er tilstrækkeligt sikret, kan Agro-IT kontaktes. Slettede data er ikke væk Når en udtjent pc skal bortskaffes, vælger mange at aflevere den gamle pc på den lokale genbrugsstation. I den sammenhæng skal man være opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt at slette alle data eller omformatere den udtjente pc. It-kyndige personer vil i løbet af kort tid kunne rekonstruere slettede data fra en pc, også selvom der er foretaget en omformatering af pc ens harddisk. Det er selvsagt meget uhensigtsmæssigt, hvis andre får adgang til følsomme data og informationer fra en gammel pc, og derfor er det meget vigtigt, at harddisken fra den udtjente pc destrueres på en sådan måde, at genskabelse af data er umulig. Agro-IT tilbyder destruktion af gamle harddiske, således man er helt sikker på, at følsomme data fra den gamle pc ikke kommer i forkerte hænder. Chef for Agro-IT Lars Krüger Forår 2009 Flytning af gylle med lastbil Slangebom med alle bredder op til 32 meter Alt forefaldende maskinstations udføres Kni Maskinstation - Jens Hansen Mobil Tlf Fax

20 MEDARBEJDERPORTRÆT Alsidig økonomikonsulent med rødder i praktisk landbrug Af journalist Kim Ellermann Anders Lange knuser tal i sit job som økonomikonsulent, og i fritiden står den på kvæg, heste og jord Når man selv driver landbrug, får man en god fornemmelse for, hvad der rører sig ude i erhvervet, for eksempel gennem kontakt til foderstoffen og andre rådgivere, siger Anders Lange om fordelen ved at passe et landbrug ved siden af jobbet som økonomikonsulent. Økonomikonsulent er egentlig en for smal betegnelse for den vifte af opgaver, den 50-årige regnskabstekniker og merkonom i regnskabsvæsen påtager sig. Anders arbejder også med driftsøkonomi, skat, finansiering, efterløn og pension. Og som særlig sagkyndig skriver han under på YJ-lån, gældssaneringslån og ansøgninger om efterløn. Men først og fremmest har han ansvaret for 120 regnskaber. Kunderne spænder vidt. Fra deltidslandmænd over store svineproducenter til erhvervsdrivende fra helt andre brancher. Fra nyetablerede til gar vede landmænd. Anders yngste kunde er en 26- årig mælkeproducent, den ældste en 94-årig fåreavler. I et lille bijob sidder han som den ene af to medarbejderrepræsentanter i Djursland Landboforenings bestyrelse. Selv om vi kun er observatører uden stemmeret, er det en spændende opgave. Særlig dengang fusionsforhandlingerne mellem landboforeningerne stod på, siger han. Anders har selv gjort flere fusioner med, siden han blev ansat i den daværende Kalø Vig Landboforening i Hjem til støvler og kedeldragt Når Anders forlader kontoret på Føllevej og tager hjem til gården i Sdr. Kastrup, er det ikke lænestolen, der venter. 25 ammekøer af racen limousine, ni islandske heste og 35 hektar jord passer ikke sig selv. Og et stuehus af bindingsværk fra med stråtag - kræver med jævne mellemrum en kærlig hånd. De fire hunde, tre racekatte og en stor flok farvestrålende papegøjer og undulater er mest resten af familiens interesse. Der bliver også tid til hustruen Ninna, der er psykolog på sygehuset i Viborg, og de tre sønner på 22, 20 og 16 år. Alle fem holder af at ride på de islandske heste Anders Lange hjemme på gården i skovene omkring Kastrup, og den mandlige del af familien kører ofte til Randers og hepper på Randers FC ved holdets hjemmekampe. Anders finder også tid til at sidde i bestyrelsen for Hvilsager-Lime Sparekasses Alm. Fond og i re - præsentantskabet for Søby-Skader-Halling Sparekasse, hvor han får gavn af sin økonomiske indsigt. Anders Lange er i gang med et af de 120 regnskaber, han har ansvaret for. Foto: Kim Ellermann 20

Generalforsamling i Djurs Bioenergi d. 17. marts 2011

Generalforsamling i Djurs Bioenergi d. 17. marts 2011 Generalforsamling i Djurs Bioenergi d. 17. marts 2011 1. Valg af stemmetællere og dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v/ formand Lars Jakobsen. 3. Godkendelse af bestyrelsens beretning. 4. Godkendelse

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005.

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af stemmetællere og dirigent. 1. Godkendelse af formandens beretning. 2. Godkendelse

Læs mere

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg ved Andi Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg på Djursland Generelt om biogas Leverandører og aftagere Placering og visualisering Gasproduktion og biomasser CO2 reduktion Landbrugsmæssige

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2018

HK Senior Djursland Program 2018 HK Senior Djursland Program 2018 Praktiske oplysninger Seniorklubben bestyrelse 2017 Formand: Ruth Nyhus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 30225530 mail:

Læs mere

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Salgschef Indhold præsentationen Lidt om mig Infarms historie Infarms produkter Svinebrugenes miljø udfordringer Infarms løsning på ammoniak ved svin Fakta om NH4+ anlægget

Læs mere

Praktiske informationer

Praktiske informationer HK Senior Djursland Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2016 Formand: Ruth Nyhuus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 mail:ejsing.rasmussen@gmail.com

Læs mere

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer.

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer. dyr i Ørsted 16 tons trækkraft Der er tyngde i landbruget i dag. Kjeld og Charlotte Holm driver en toptunet planteavlsgård. Ikke bare egen jord, men også dyrkningsaftaler med andre landmænd i området,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

ScanAirclean A/S, Skov A/S og Staring Miljø A/S. Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg den 7. juni 2006

ScanAirclean A/S, Skov A/S og Staring Miljø A/S. Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg den 7. juni 2006 ScanAirclean A/S, Skov A/S og Staring Miljø A/S Dir. Thorkil Dahlgreen, ScanAirclean Dir. Allan Skovgaard, Staring Miljø Dir. Jørgen Yde Jensen, Skov Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 150 meter væk, næste nabo er ca. 600 meter væk Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Side 10: Det samlede resultat i 2008 blev kr. 686.467. De samlede indtægter udgjorde

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings Seniorklub Program for 2017 Højskoledag på Agerskov ungdomsskole onsdag den 22. februar. Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.15 Foredrag ved journalist, foredragsholder og

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling v/foreningssekretær Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling v/foreningssekretær Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling v/foreningssekretær Hans-Henrik Dalsgaard Tirsdag den 9. marts 2010 Side 10: Det samlede resultat i 2009 blev kr. 256.954. De samlede indtægter

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Vedtægter For Djursland Landboforening

Vedtægter For Djursland Landboforening Vedtægter For Djursland Landboforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Djursland Landboforening, og dens hjemsted er Følle, Rønde Kommune. 2 Formål Foreningens formål er: at virke til landbrugets

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 3. oktober 2013 MH/hhh Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 Torsdag den 21. november 2013 Trinity Hotel & Konference

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Beretning til Generalforsamling varmeåret 2014/15 1. Valg af dirigent ** Kurt Johansen blev valgt 2. Beretning til generalforsamling - varmeåret 2014/15 Afslutning af varmeår

Læs mere

Østjylland og Djursland tirsdag d. 15. aug. onsdag d. 16. aug. 2017

Østjylland og Djursland tirsdag d. 15. aug. onsdag d. 16. aug. 2017 Ringkøbing-Ulfborg Landboseniorklub Sommer-udflugt til Østjylland og Djursland tirsdag d. 15. aug. onsdag d. 16. aug. 2017 Lille Malunds Have Slottet det tidligere statsfængsel i Horsens Odder Park Hotel

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Indhold Bioenergi og biogas Råstofferne og muligheder Fordele og ulemper Biogas i Region Midt Biogas i Silkeborg Kommune Tendenser for biogas Bæredygtighed Vedvarende

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 1 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ

Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ Miljødage for miljørådgivere 2/12 2009 v/ Helge Kjær Sørensen Landbo Midt v/ Steen Vindum Viborg Kommune Djursland

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER

FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER Michael Holm, Chefforsker, Innovation Malene Jørgensen, Seniorkonsulent, Innovation Herning, DISPOSITION Miljøregulering i DK Miljøtiltag til

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Tema 5 Udfordringer og muligheder for kvægbedrifterne Driftsøkonom Jens Norup LandboFyn Muligheder for kvægbedriften

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Tommelfingerregler for kontrakter og økonomi. v/ Karen Jørgensen VFL-bioenergi Den 1. marts 2013, Holstebro

Tommelfingerregler for kontrakter og økonomi. v/ Karen Jørgensen VFL-bioenergi Den 1. marts 2013, Holstebro Tommelfingerregler for kontrakter og økonomi v/ Karen Jørgensen VFL-bioenergi Den 1. marts 2013, Holstebro Transport F.eks. Transport- hvem gør det og på hvilke betingelser Gylle Fast gødning Grønne biomasser

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Velkommen! Ordinær generalforsamling Jyllingehallerne Tirsdag den 29. april 2014

Velkommen! Ordinær generalforsamling Jyllingehallerne Tirsdag den 29. april 2014 Velkommen! Ordinær generalforsamling Jyllingehallerne Tirsdag den 29. april 2014 29.04.2014 / 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling 11. maj 2015

Generalforsamling 11. maj 2015 1 of 7 Generalforsamling 11. maj 2015 Dagsorden / Referat 11. maj 2015, kl. 16.30 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft

Læs mere

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved.

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl. 10.00 15.00 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Landdistrikternes Fællesråd Dagsorden: 09:30 Ankomst, registrering og morgenkaffe 10:00 Landdistrikternes

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, lørdag d. 7. maj 2011 kl. 14.00 i Blåvandshuk Idrætscenter Strandvejen 2, Oksbøl. (Den gamle hal).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, lørdag d. 7. maj 2011 kl. 14.00 i Blåvandshuk Idrætscenter Strandvejen 2, Oksbøl. (Den gamle hal). Indkaldelse til ordinær generalforsamling, lørdag d. 7. maj 2011 kl. 14.00 i Blåvandshuk Idrætscenter Strandvejen 2, Oksbøl. (Den gamle hal). Ifølge vedtægternes 12 er dagsordenen: a. Valg af dirigent.

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne.

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Invitér på gårdbesøg Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Rigtig mange mennesker uden for erhvervet

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP Vedtægter for Foreningen Landbrugsmessen GI. Estrup 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Landbrugsmessen GI. Estrup. Landbrugsmessens hjemsted er ved Dansk Landbrugsmuseum

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Tema 12: Driv kvægbrug i en miljøtid Dansk Kvægs Kongres 2009 Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Kvægpolitisk chef, Arne Munk Disposition Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kvægbrugerens

Læs mere

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg Historisk udvikling Teknologi udvikling 1950-2010 Typebedrifter Fodring og

Læs mere

Vedtægter for BioenergiSyd

Vedtægter for BioenergiSyd Vedtægter for BioenergiSyd 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BioenergiSyd. Foreningen har hjemsted hos LandboSyd i Aabenraa kommune. 2 Formål Foreningens formål er under hensyntagen til

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard

Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard Punkt 14. Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard 2017-032651 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender vedtægtsændringer for Hugdrupgaard Kunstog Kulturhus. Cæcilie L. Andersen

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Driftssikker miljøteknologi. Afdelingsleder Merete Lyngbye & Seniorprojektleder Anders Leegaard Riis

Driftssikker miljøteknologi. Afdelingsleder Merete Lyngbye & Seniorprojektleder Anders Leegaard Riis Driftssikker miljøteknologi Afdelingsleder Merete Lyngbye & Seniorprojektleder Anders Leegaard Riis Disposition Luftrensere på markedet Luftrensere på vej Delrensning Gyllebehandling Drift og vedligehold

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Produktionsskoleforeningens. Årsmøde 2013. Fra den 18. til den 20. april på Vingsted Centret

Produktionsskoleforeningens. Årsmøde 2013. Fra den 18. til den 20. april på Vingsted Centret Produktionsskoleforeningens Årsmøde 2013 Fra den 18. til den 20. april på Vingsted Centret Faktuelle oplysninger Sted: Tid: Vingsted Centret Vingsted Skovvej 2 7182 Bredsten. Fra torsdag den 18. april

Læs mere

Team Rødovre Cykelklub

Team Rødovre Cykelklub Team Rødovre Cykelklub REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30 MARTS 2011 Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Team Rødovre Cykelklub i klublokalet Milestedet Nørrekær

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere