Hvor ska Djursland Landboforening hen, du? side 3 Generalforsamling i Hornslet Hallen den 10. marts side 5-7 Officiel indvielse af Rådgivningscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor ska Djursland Landboforening hen, du? side 3 Generalforsamling i Hornslet Hallen den 10. marts side 5-7 Officiel indvielse af Rådgivningscenter"

Transkript

1 Nr. 40 Februar 2009 Hvor ska Djursland Landboforening hen, du? side 3 Generalforsamling i Hornslet Hallen den 10. marts side 5-7 Officiel indvielse af Rådgivningscenter Følle side 8 Har andre adgang til din netbank? side 19 Vinterprogram og vigtige datoer side 21

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningen: Hvor ska Djursland Landboforening hen, du? Sekretariat: Generalforsamling i Hornslet Hallen den 10. marts Foreningen Åbent Hus i Djursland Landboforenings nye lokaler Landmandsportræt: Samarbejde i familien sikrer driften af Karensminde Økonomi: Hvad kan regnskabsafdelingen tilbyde? Foreningen: Fokus på nicheproduktion og mindre jordbrugsbedrifter Planter & Natur: Teknologirundtur på Agromek med fokus på luftrensning Agro-IT: Har andre adgang til din net-bank? Medarbejderportræt: Alsidig økonomikonsulent med rødder i praktisk landbrug Foreningen orienterer: Vinterprogram og vigtige datoer Landsforeningen for Landboturisme: Slap af og nyd Danmark Djurs Bioenergi amba: Biogasanlæg ved Andi er på vej LandboMidtØst Svin: Ny viden om pladskrav til svin Dansk Landbrug Midt-Østjylland: Spændende muligheder i Grøn Vækst Dansk Landbrugsrådgivning: 33 japanske gæster besøgte Følle den 3. november LandboUngdom Region Århus: LandboUngdom/LandboConsult H at lære ved at udføre Vikarservice Østjylland: Vikarservice Østjylland flytter i nye lokaler Landbrugsmessen Gl. Estrup: Landbrugsmessen Gl. Estrup 2009 melder klar Foreningen orienterer: Landboforeningens medarbejdere Andre nyttige kontakter Udvalgene i Djursland Landboforening Forsidefoto: Redaktionen: Annonceekspedition: Irene Kjær Madsen Åbent Hus arrangement 30. januar 2009 på landbocentret i Følle Gårdejer Hans Gæmelke formand Chefkonsulent Jørgen Flensborg (ansvarsh.) Chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Sekretær Irene Kjær Madsen Redaktionen sluttet den 28. januar 2009 Djursland Landboforening Føllevej 5, 8410 Rønde tlf Sekretær Anni Poulsen Sort/hvid: - Reproklar materiale 1/3 side kr ,00 1/2 side kr ,00 2/3 side kr ,00 1/1 side kr ,00. Bagsiden: 1/1 side kr ,00 4-farve tryk: - Reproklar materiale 1/3 side kr ,00 1/2 side kr ,00 2/3 side kr ,00 1/1 side kr ,00. Bagsiden: 1/1 side kr ,00. Alle priser er ekskl. moms. Udkommer medio februar, april, oktober og december. Bladet tilgår alle medlemmer af Djursland Landboforening samt interesseorganisationer o.a. Oplag: eksemplarer. ISSN Landbocentret Følle Føllevej 5, 8410 Rønde Tlf.: Fax: Åbningstid: Mandag - torsdag kl. 8,00-16,00 Fredag kl. 8,00-13,00

3 DJURSLAND LANDBOFORENING Hvor ska Djursland Landboforening hen, du? - hvordan skal landboforeningen være organiseret, hvilke interesser skal den varetage og hvilke ydelser skal den udbyde om et årti eller to? Gennem de seneste års udvikling og forandringer, hvor landboforeninger har fusioneret og rådgivningsselskaber er blevet etableret, har bestyrelsen for Djursland Landboforening fastholdt ved, at foreningen fortsat skal være en selvstændig forening med selvstændig rådgivning. Djursland Landboforening har i denne fase omstruktureret og samlet al sin rådgivningsaktivitet på landbocentret i Følle. Og efter en periode hvor koncentrationen har været samlet om at realisere denne beslutning, er der nu mulighed for at frigøre energi og ressourcer til at lægge langsigtet strategi for, hvordan Djursland Landboforening skal udvikle sig det næste årti eller mere. Strategiproces Bestyrelsen har derfor besluttet at indbyde alle folkevalgte, chefkonsulenter og afdelingsledere i Djursland Landboforening for at revidere foreningens strategi, i første omgang gennem afvikling af et strategiforløb bestående af fire møder. På de tre første møder skal der hentes viden og inspiration fra en række oplægsholdere. Ved det fjerde møde skal der arbejdes med scenarier, hvor de folkevalgte skal drøfte de foregående emner som afsæt for en formulering af oplæg til ny strategi. De tre emneområder omkring den fremtidige udvikling af Djursland Landboforening handler om nogle af tidens trends, og hvilke muligheder disse kan indebære for landbrugserhvervet og udviklingen på Djursland, og hvordan landboforeningen bedst møder nye udfordringer, kommunikerer med fremtidige kundegrupper og medlemmer i foreningen. Dernæst om kommuneplaner og kommunale indsatsområder omkring erhvervsudvikling, bosætning og landdistriktsudvikling. Afslutningsvis handler det om samfunds- og erhvervsøkonomi, om dansk landbrugs økonomiske potentiale, finanskrise og om udviklingsperspektiver for Dansk Landbrug og Djursland Landboforening. Kun fantasien sætter begrænsningerne At tyngden i den fremadrettede strategi skal ligge i spændingsfeltet omkring varetagelse af de landbrugspolitiske interesser og den medlemsbaserede rådgivning, er der nok ingen tvivl om, - men hvordan med den kommende strukturudvikling med færre og større erhvervsbedrifter, og flere deltidsbrug, nicheproducenter, fritidsjordbrugere - landboere - som vil komme til at forvalte en større del af den nære natur og miljøet omkring landsbyer og rekreative områder. Vil landboerne efterspørge rådgivning - og i givet fald hvilken? Stik modsat vil vi måske komme til at opleve jordløse selskabsejede husdyrfarme, hvor salg af energi fra tilhørende biogasanlæg eller til nærliggende bioenergivirksomheder vil udgøre en væsentlig del af virksomheden. Vil de jordløse husdyrfarme efterspørge rådgivning - og i givet fald hvilken? Vil de være medlemmer af Djursland Landboforening eller af Dansk Industri? Fremtiden rummer mange spændende og udfordrende opgaver for Djursland Landboforening. Fremtidsforsker Marianne Levinsen holder indlæg ved Djursland Landboforenings strategimøde. Foto: Djursland landboforening (SL) Formand Hans Gæmelke Projektkoordinator Christian Thomsen 3

4 4

5 SEKRETARIATET Generalforsamlingen i Djursland Landboforening Tirsdag den 10. marts 2009 i Hornslet Hallerne (hal 2) Kl Kl Dagsorden Foreningen er vært ved et stykke smørrebrød Der kræves tilmelding (se side 7) Generalforsamling 1. Valg af stemmetællere og dirigent Bestyrelsen foreslår konsulenter som stemmetællere og Ole Andersen, Ørum Djurs, indstilles som dirigent 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt arbejdsplaner for indeværende år Formand Hans Gæmelke 3. Forhandling om formandens beretning 4. Redegørelse om rådgivningsvirksomheden, fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår. Sekretær og chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Chefkonsulent Jørgen Flensborg Regnskabet skal godkendes jfr. vedtægternes Behandling af indkomne forslag Godkendelse af vedtægtsændring Kaffe med lagkage 6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer På valg er: Hans Gæmelke (Valgmetode: Absolut flertal) Valg af tre fritvalgte bestyrelsesmedlemmer På valg er: Henning Revsbech Jørgen Ivar Mikkelsen Mogens Høeg Hørning (Valgmetode: Prioriteringsmetoden) Valg af to fritvalgte til Samfundskontaktudvalget/Åbent Landbrug På valg er: Karen Revsbech Christian Thomsen (Valgmetode: Prioriteringsmetoden) 7. Øvrige valg Valg af revisor På valg er: KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 8. Eventuelt 9. Foredrag Indlæg ved folketingsmedlem Henrik Høegh med emnet Fra Axelborg til Christiansborg 5

6 TRANSPORT AF KORN TILBYDES Al kørsel af korn med suge/blæse biler tilbydes. Levering af materialer og kørsel med containerbiler. RING OG HØR NÆRMERE VOGNMAND PETER JENSEN Vandværksvej 28 Assentoft 8900 Randers Telefon KONFLIKT MELLEM DET PRAKTISKE OG DET SMUKKE? Smukke bygninger behøver ikke at koste en bondegård. Der er ingen grund til at nye erhvervsbygninger skal fremstå som kedelige. I Arkikon ved vi, at enkle praktiske løsninger faktisk kan være de smukkeste. Udfordringen er at skabe funktionelle og harmoniske erhvervs- og produktionsbygninger. Bed os om et skitseforslag på dit nyeste byggeprojekt - så ser du hvad vi mener. Digitale projektering- og styringsprocesser giver økonomiske og tidsmæssige besparelser - foruden et bedre byggeri. Djursland Landboforenings nye base er et godt eksempel på vores udnyttelse af dette. A R K I T E K T E R + I N G E N I Ø R E R Udvikling af din landbrugsvirksomhed? Tag os med på råd. Kirkegade 3, 8900 Randers. Telefon Torvet 4, 8500 Grenaa. Telefon nordea.dk 6

7 SEKRETARIATET Generalforsamling i Hornslet Hallen den 10. marts 2009 Djursland Landboforening afholder sin ordinære generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 i Hornslet Hallen. Dagsordnen for generalforsamlingen er tr ykt i dette blad og udsendes også til samtlige medlemmer ugen før generalforsamlingen. Som der nu er tradition for, vil Djursland Landboforening være vært ved en lettere frokost kl , hvilket er en time, før generalforsamlingen starter. Der er tilmelding til denne frokost, og dette kan ske, enten på nedenstående tilmeldingskupon, gennem landboforeningens hjemmeside eller ved tilmelding til landboforeningens sekretariat. Under dagsordnens punkt 5 fremlægger bestyrelsen forslag til ændringer i foreningens vedtægter. Der er alene tale om små ændringer, der tilpasser de navneforandringer, der er sket gennem tiden, siden vedtægterne sidst blev rettet. Dog har bestyrelsen besluttet at indstille til generalforsamlingen, at de medarbejderrepræsentanter, der skal vælges, fremover bliver fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen, hvilket også indebærer en stemmeret til de to medarbejdere, der af de ansatte bliver valgt ind i bestyrelsen. Ændringsforslag til vedtægterne vil være trykt i det regnskab, der udsendes til medlemmerne. Efter generalforsamlingen har tidligere viceformand for Dansk Landbrug og nu folketingsmedlem Henrik Høegh indvilget i at holde foredrag over emnet Fra Axelborg til Christiansborg. Djursland Landboforening håber, at medlemmerne møder talstærkt op, så meninger kan komme frem, og de folkevalgte kan få et arbejdsgrundlag for det kommende foreningsår. Vel mødt til generalforsamlingen. Chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Tilmeldingblanket til spisning på Djursland Landboforenings generalforsamling i Hornslet Hallerne den 10. marts 2009 kl Der er følgende muligheder for tilmelding: - ved indsendelse af denne blanket senest den 6. marts til: Djursland Landboforening Sekretariatet Føllevej 5, 8410 Rønde fax nr , eller via Jeg ønsker at deltage i spisning : Sæt kryds Dato: Underskrift: 7

8 Åbent Hus i Djursland Landboforen 8

9 FORENINGEN ORIENTERER ings nye lokaler, Føllevej 5, Rønde Fredag den 30. januar

10 Samarbejde i familien sikrer dr Af journalist Kim Ellermann Sammenhold i medgang og modgang er omdrejningspunktet for familien Hjort på deres økologiske kvægbrug nær Auning Det er jo kun et familiebrug, siger Hans Hjort med et glimt i øjet om sin bedrift Karensminde mellem Auning og Mørke. Den økologiske ejendom er trods alt pænt større end gennemsnittet af økologiske kvæggårde i Danmark med sine 190 hektar jord og 150 SDM-malkekøer. Ser man derimod på arbejdskraften på Karensminde giver ordet familiebrug god mening, for både Hans kone, Ingrid, og de voksne børn, Charlotte og Christian, deltager i driften. Sådan har det været længe, men samarbejdet i familien er blevet tættere efter en arbejdsulykke, som Hans var ude for i Ny stald gav arbejdsglæde og mere mælk Forbipasserende på Auningvej undgår ikke at bemærke den smukke staldbygning, hvis grå og gule farver falder godt ind i omgivelserne. Gyllebeholderen er ligesom stalden lavet af gul, italiensk granit - for helhedsindtr ykkets skyld. Øst for vejen, på samme side som stalden, ligger også græsmarkerne, som strækker sig helt til Pindstrup. Stuehuset, maskinhuset og de oprindelige stalde ligger vest for vejen. Og netop besværet med at genne køerne over den stadig Teamet på Karensminde. Fra venstre Charlotte, landbrugseleven Marie, Christian, Hans og Ingrid Foto: Kim Ellermann 10

11 LANDMANDSPORTRÆT iften af Karensminde mere trafikerede Auningvej satte skub i tankerne om at bygge den ny stald, som blev færdig i Det var en kæmpe lettelse for familien. Og for køerne, som takkede for de nye omgivelser ved hver at levere 2000 kg mælk mere om året i mælketanken. Arbejdet ligger i faste rammer. Hans passer fodringsanlægget. Ingrid malker sammen med eleven, Marie, og ordner kontorarbejdet. Christian, der går på Asmildkloster Landbrugsskole, pløjer, harver, sår og strigler i fritiden. Charlotte er netop færdig med sin uddannelse til social- og sundhedshjælper og giver en hånd med i stalden om eftermiddagen og i weekenden. Omlagde til økologi i 1995 Skiftet til økologi kom i 1995 af to grunde. Hans kunne ikke tåle at sprøjte markerne. Arbejdet med kemikalierne gav ham hovedpine og udslet i ansigtet. Og så lokkede en økonomisk gevinst. Det daværende MD Foods tilbød en merpris for mælken på 15 procent eller cirka 35 øre per kg til landmænd, der ville lægge om til økologisk drift. Vi var nok mest levebrødsøkologer, da vi lagde om, erkender Hans, men i dag kunne vi ikke tænke os andet. De største udfordringer ved overgangen til økologisk drift var de mange regler og pileurter. Reglerne er en jungle, og jeg var nervøs for dem i begyndelsen, men i dag er de ikke noget problem, siger Hans, der efterhånden har 14 års erfaring at trække på. 80 procent af gårdens areal er mosejord, som dyrkes med kløvergræs og helsæd med udlæg. Pileur ter dominerer ukrudtsbestanden. Men ved at ensilere helsæden tidligt som grønkorn, når det genstridige ukrudt ikke at udvikle sig. Her ligger Karensminde På markjorden dyrker Hans og Ingrid triticale, rug og vårbyg, som de bytter til en færdigblandet, økologisk kraftfoderblanding. Efter overgangen til økologi er markdriften på en måde mere enkel, for der er begrænsede muligheder for at rette op på skrantende afgrøder. Vi er mere underlagt Vor Herre. Hvis en afgrøde ikke vil lykkes, kan vi ikke rigtig reparere på det, må Hans konstatere. Gennem årene har Hans forøget jordtilliggendet til Karensminde ved opkøb af flere ejendomme i området og små jordlodder i mosen. Den lyse og åbne stald bygget i 2004 gav en stor stigning i køernes mælkeydelse. Foto: Kim Ellermann 11

12 Den overdækkede gyllebeholder er ligesom stalden bygget i gul, italiensk granit Foto: Kim Ellermann Åbner sig mod omverdenen Selv om der er nok at se til, lukker familien Hjort sig ikke omkring de daglige gøremål. Der er overskud til at tage imod besøgende fra børnehaver og skoler. Også gæster fra Holland, Norge og Finland har været forbi Karensminde. I de seneste tre år har gården været med i arrangementet Økodag - Køernes forårsfest. En landsdækkende begivenhed, hvor økologiske kvægbrug inviterer byfolk til at opleve køernes første dag på græs efter en lang vinter. Sidste år var 1000 for ventningsfulde mennesker mødt op på Karensminde. Forberedelserne er omfattende, men det hele værd, mener Hans og Ingrid, som havde hyret tre parkeringsvagter til at holde styr på de mange biler, der næsten blokerede Auningvej. Det er en fin dag. Både for gæsterne, som får en god oplevelse, og for os, som ser en masse glade mennesker, siger Hans og tilføjer, at Karensminde er med igen i år. Familien overkommer også at udføre et stykke socialt arbejde. Hans har vist sig at have et godt tag på unge mennesker, og gården har taget mod flere praktikanter fra Praktisk Grund-Uddannelse Rosenholm, som er et rehabiliteringstilbud for unge med særlige behov. Aktiv i Djursland Landboforening Hans blev sidste år valgt ind i Økologisk udvalg. Han vil kæmpe for, at Djursland Landboforenings økologikonsulent, Henrik Østergaard Nielsen, kan koncentrere sig fuldtids om økologi. Det lader sig ikke gøre i en forholdsvis lille FOR SIKKERHEDENS SKYLD Dan Group Alarm Tyverialarmer til erhverv og privat Adgangskontrol - Overvågning Vagt og alarmudrykning Godkendt af Forsikringsselskaber og Rigspolitiet Tlf Tangvejen Rønde 12

13 landboforening, og Hans mener, at Djursland Landboforening bør ind - gå i et samarbejde med Økologirådgivning Midtjylland. Hans og Ingrid nyder både det faglige og det sociale samvær med kolleger. Hans deltager på 14. år i en erfa-gruppe for økologer, og Ingrid har i 10 år været med i en erfa-gruppe for kvinder. Ulykke med alvorlige følger En mørk vinterdag for to år siden er Hans i stalden for at flytte en tyr. Det ender helt galt. Det 1000 kg tunge dyr kaster Hans op i luften og maser ham ind mod inventaret. Et øjeblik efter stormer en rædselsslagen Charlotte ind og skriger op, tyren bliver uopmærksom, og Hans krabber sig med besvær ind i en boks gennem en åbning i en låge. 18 dage senere forlader Hans Skejby Sygehus. Lungekapaciteten er nedsat. Hukommelsen forringet. Den ene arm svækket. 11 brækkede ribben er så småt ved at heles. Psykisk er det hårdt. For hele familien. Gennem landboforeningen får Hans hjælp til at søge erstatning efter arbejdsulykken. I dag er Hans arbejdsevne ikke, hvad den har været. Han overkommer ikke længere så meget. En landbrugsvikar møder op en gang om måneden og tager sig af det tunge arbejde. Og familien yder en ekstra indsats. Havde det ikke været for børnene, kunne vi ikke køre gården videre, vurderer Ingrid. Vil gerne geare ned Hans og Ingrid har haft et langt og travlt arbejdsliv. Hans tænker på at trappe ned. Armen vil ikke rigtig mere. Slidgigten har meldt sin ankomst. Støvet i stalden generer lungerne. Ingrid ser frem til at gå ned i tid, når hun kan gå på efterløn om to år. For der skal også være tid til at nyde livet. En tur til Grønland er en af drømmene. Håbet er, at børnene vil overtage gården. Hvis de føler for det. Men de er endnu for unge. Så familien planlægger en overgangsperiode. Vi håber, at vi kan skaffe arbejds- Karensminde Hans Hjort, 62 år Ingrid Hjort, 58 år Charlotte og Christian, 19 og 20 år landbrugselev landbrugsvikar en gang om måneden 190 hektar jord, overvejende mose 150 malkekøer med opdræt, SDM økologisk siden 1995 kraft, til Christian eller Charlotte vil overtage gården, siger Hans. Også aftægtsboligen er der tænkt på. Hans og Ingrid har købt et hus i Auning, som Charlotte bor i indtil videre. Huset ligger så tilpas tæt på Karensminde, at den æl - dre generation Hjort kan starte bilen og køre ud og hjælpe den yngre. Rollerne byttes om. Og der er håb for, at familiebruget Karensminde kan fortsætte. Ingrid og Hans modtager gerne besøgende på deres økologiske landbrug Foto: Kim Ellermann 13

14 Hvad kan regnskabsafdelingen Afdelingsleder Henrik Larsen FLEXregnskab - forenklet regnskab til deltidslandmænd, nye arbejdsprocedurer i regnskabsafdelingen, mange muligheder for at føre kassebog. Der er i Dansk Landbrugsrådgivning udviklet et nyt koncept omkring udarbejdelse af mindre regnskaber for eksempelvis deltidslandmænd. Konceptet bygger på en aftale mellem landmanden og regnskabsafdelingen med beskrivelse af, hvilke produkter landmanden ønsker, og en beskrivelse af, hvilke bilag og hvordan/hvornår landmanden så skal indsende disse til regnskabsafdelingen. Følges vejledningen i indsendelse af bilag fra kundens side, vil dette resultere i en hurtig arbejdsgang fra regnskabsafdelingens side og dermed et produkt til lavest mulige pris. Mange af tingene i dette koncept er allerede praktiseret nu i forhold til nogle af vores nu - værende mindre regnskaber men der er nu sket en nedskrivning og formalisering af tingene. Djursland Landboforenings regnskabsafdeling tilbyder selvfølgelig også dette nye koncept og skulle nogen være interesseret i at høre mere eller modtage materialet, er de meget velkomne til at kontakte regnskabsafdelingen. Regnskabsafdelingen har ændret sine arbejdsgange, fra vi modtager bilag, til regnskabet er færdigt. Disse ændringer vil kunderne og - så kunne mærke. Fra og med 2009 forbliver bilag på regnskabskontoret indtil regnskabet er af - sluttet. Hvis det ønskes, kan bilag sendes hjem efter bogføring, dette skal så aftales særskilt. Manglende bilag i forbindelse med kasseregistrering og regnskabsafslutning, er ofte med til at forøge tidsforbruget på det enkelte regnskab. Regnskabsafdelingen vil derfor fremover forsøge at skaffe samtlige relevante bilag for at mindske tidsforbruget. Anholt 85 Område 85 Ole Moesgaard Andersen»Bendstrupgaard«Mejlbyvej Hjortshøj Tlf Fax: Ved vurdering af ejendomme med stor svineproduktion medvirker desuden Frode Jensen Tyrstingvej 3, Ring 8740 Brædstrup Tlf Fax: Silkeborg Them Langå 86 Mariager 89 Randers Århus Auning Grenaa 85 Ebeltoft Område 86 Frede Lundgaard Madsen Søndergade Gjern Tlf Fax: Ved vurdering af ejendomme med stor svineproduktion medvirker desuden Karl Damsgaard»Vibsig«, Vibsigvej Brønderslev Tlf Fax: Område 89 Anton Krogh Kærby Møllevej 29 Kærby 8983 Gjerlev Tlf Fax: Ved vurdering af ejendomme med stor kvægproduktion medvirker desuden Herluf Jørgensen Boldingvej 17 A 6752 Glejbjerg Tlf Fax: er realkredit 14

15 REGNSKABSAFDELINGEN tilbyde: Regnskabsafdelingen har sammen med udsendelse af statussedlerne vedlagt en vejledning omkring indsendelse af bilag. Regnskabsafdelingen forsøger, at beskrive hvilke bilag, der skal indsendes og hvornår, således der opnås en rationel arbejdsgang. Medlemmer og kunder med en forskudt status vil på samme måde modtage en vejledning, når skatteregnskabet udsendes i lø - bet af foråret EDB har givet flere og flere muligheder for at føre kassebog. Den gamle kassebog i papirform afløses derfor stille og roligt. Flere vælger at droppe kassebogen og sender bilag og kontoudtog ind til regnskabsafdelingen, som så foretager registreringen direkte på edb. Dette er tidsmæssigt neutralt, men landmanden kan spare den tid, der før blev brugt på kassebogen. Det vigtigste er som sagt, at alle bilag er sendt ind, og at der eventuelt skrives en forklaring på bilag, hvis der kan være tvivl om fortolkningen af det pågældende bilag. Dette kan f.eks. være udgifter til byggematerialer, hvor det bør fremgå, hvor udgiften tilhører - driftsbygning, stuehus, udlejningshus eller noget helt andet. Hvis der i regnskabet indgår en kontant beholdning med løbende kontante indtægter og udgifter, skal der stadig føres en kassebog, i dette tilfælde er der et lovmæssigt krav om afstemning af kassebeholdning. Det elektroniske medie giver også andre muligheder. Via netbank kan kontoudtog over føres elektronisk til regnskabskontoret. Der findes programmer til kasseregistrering, hvis dette ønskes. Det gamle program Bedriftsløsningen er på vej ud i forhold til Ø- 90 Online, som er et nyt program, hvor der registreres direkte i samme database, som anvendes af regnskabsafdelingen. Muligheden for farmersekretærservice, hvor assistenterne kører ud til kunderne og bogfører på stedet, er forsat også til stede. Kontakt regnskabsafdelingen for at høre om jeres muligheder for at lave kasseregistrering tilpasset jeres situation og behov. Lad ikke dine pengesager styre af tilfældet Styrk din formue midt i krisen Det er en realitet, at vi er i en finanskrise, og mange ting er usikre. Det er meget nemt at komme i tvivl om, hvordan man bedst styrker sin formue, laver de rigtige investeringer og sikrer sin pension. Derfor vil vi, Djursland Landboforening, Regnskabsafdelingen og Nykredit, gerne invitere til temaaften, hvor vi tager emnerne op, og du får mulighed for at få svar på dine spørgsmål. Mødet finder sted tirsdag den 24. marts 2009 kl. 17:30 til 20:00 på Landbocentret i Følle, Føllevej 5, 8410 Rønde. Det er gratis at deltage, men vi vil gerne have, at I tilmelder jer på: tlf eller via senest den 20. marts. 15

16 FORENINGEN ORIENTERER Fokus på nicheproduktion og mindre jordbrugsbedrifter Projektkoordinator Christian Thomsen Efterhånden er der rigtig mange landbrug, som på den ene eller anden måde koncentrerer sig om nicheproduktion og specialprodukter inden for husdyr, frugt, bær og grøntsager eller jordbrug som har et mere fritidsbetonet formål. Djursland Landboforenings aktiviteter og rådgivning målretter sig primær t mod det egentlige erhver vsbetonede produktionsjordbrug og i mindre grad mod niche- og fritidsjordbrug. For at afklare behovet for rådgivning eller blot interesse for information, vejledning eller sparring, vil Djursland Landboforening sæt - te fokus på de mindre jordbrugsbedrifter og afvikle en møderække for nicheproducenter og mindre jordbrugere, som i første omgang vil omhandle fire nedenstående emneområder. Møderne bliver afholdt som aftenmøder og vil være åbne for alle interesserede. En konkretisering af indhold, tid og sted vil fremgå af næste medlemsblad. Grøntsager på Landbrugsmessen Gl. Estrup. Foto: Kristian Jensen Emneområde Økonomi Markbrug Hestehold Husdyr: kødkvæg, får, geder, fjerkræ Emneindhold Regnskab, moms, skat, investering og afskrivning Drift kontra forpagtning, EU-regelsæt, Naturpleje. Hvordan holder man hest - bedst? Pasning, fodring, miljøkrav, stalddørssalg, gårdbutik m.v. Tænder du på... økologi og bæredygtighed uddannelse til økologisk landmand islandsheste et internationalt miljø et godt kammeratskab... så kom til Kalø og få en uddannelse med masser af muligheder. Se mere på TLF , 16

17 NATUR OG MILJØ Teknologirundtur på Agromek med fokus på luftrensning Det er nu to år siden, at den nye miljøgodkendelsesordning blev gennemført. De sidste to år er de miljømæssige krav til reduktion af ammoniakfordampningen, samt anvendelsen af BAT (bedst tilgængelig teknik) blevet skærpet ud fra den tanke, at der skal sættes skub i den miljøteknologiske udvikling indenfor landbruget. Den 26. november var jeg på Agromek for at se på udvalget af teknologier. Overordnet set er udvalget af gennemtestede teknologiske løsninger ikke stort, specielt ikke for kvægbrug, der er fastlåst i et begrænset udvalg. Biologisk luftrensning Biologisk luftrensning er en teknologi, der ikke er ny længere, men som er ved at blive optimeret til brug i fremtidens svinestalde. Teknologiens anvendelighed i svinestalde kan øges ved delrensning, idet de driftsmæssige omkostninger reduceres væsentligt. Delrensning bygger på et princip om lav udskiftning af staldluften i vin- terhalvåret. Denne luft har som udgangspunkt en højere ammoniakkoncentration end staldluften har om sommerhalvåret. Dermed er der størst miljømæssig gevinst i at rense staldluften i vinterhalvåret. Ulempen er, at der ikke er en lugtmæssig effekt ved at delrense. Skovs Farm AirClean Det mest gennemtestede biologiske filter er Skovs Farm AirClean moduler. Disse moduler er på den oprindelige teknologiliste, hvor det kan fjerne op til 70 % af ammoniakfordampningen og 30 % af lugten. En opgørelse fra Dansk Svineproduktion viser, at driftsomkostningerne for Skovs Farm AirClean moduler er 2-6 kr. pr. produceret dyr, alt efter om det er delrensning eller fuldrensning af staldluften. En ulempe ved filteret er, at det har haft en tendens til at tilstoppe. Dette har Skov forsøgt at løse ved installering af en fuldautomatisk vaskerobot, der vasker filtrene rene for støv. Skiold CleanTube Skiold har forsøgt at skabe et mere fleksibelt filter, som lettere kan installeres i de eksisterende stalde. Intentionen med filteret er, at det på mange måder skal gøre op med de funktionsmæssige ulemper, som mange andre filtre har, såsom tilstopning, løbende vedligeholdelse og et stor t energiforbrug. De første forsøg har vist en ammoniak reducerende effekt på 44 % og lugtreduktion på knap 20 %. På trods af intentionerne har filteret stadig funktionsmæssige problemer, da der er et markant tryktab over filteret, hvilket ikke er godt for energi- og driftsomkostningerne. Filteret er endnu ikke færdigudviklet, og driftsomkostningerne er endnu ikke beregnet. Delrensning ved hjælp af gulvudsugning Indledende forsøg har vist, at gulv - udsugning kan fastholde en stor Fortsætter næste side. Natur- og miljøkonsulent Erik Bruun Landmanden vælger New Holland - for her har du mulighed for at vælge mellem Danmarks mest alsidige program...! Bredgade Kolind Tlf Traktorer - Landbrugsmaskiner Traktorer - Landbrugsmaskiner 17

18 andel af ammoniakken i gyllekummerne. Ved at kombinere gulvudsugning med f.eks. luftrensning er der muligheder for delrensning af staldluften. Konceptet indeholder desuden den fordel, at det kan forbedre luftkvaliteten i stalden. Der mangler stadig en del udviklingsarbejde på dette koncept, specielt optimering af spaltegulvarealet i forhold udsugningskapacitet. Derudover skal det vurderes, om der også kan være en effekt i forhold til lugt. Forsuring Fordelene ved forsuringsanlæg er dets evne til at binde ammoniak- ken til gyllen. Dermed er der en gevinst ved % reduktion af ammoniakfordampningen fra stalden. Derudover er der en produktionsmæssig gevinst på arealerne, idet der er en lavere ammoniakfordampning fra marken og en bedre udnyttelse af kvælstoffet i gyllen. Omkostningerne ved forsuring er forskellige alt efter anlæg og gødningstype. Elforbruget ligger som udgangspunkt på kwh, og der bruges mellem 4-9 kg svovlsyre pr. kubikmeter gylle, hvor gylle med højt tørstofindhold kræver mere svovlsyre end gylle med et lavt tørstofindhold. Smellfighter I starten af 2008 forsøgte Infarm at kombinere forsuringsteknologi med separation og ozonering i et nyt produkt kaldet Smellfighter. Overordnet skulle Smellfighter reducere ammoniakfordampningen, samt lugtgener. Derudover skulle teknologien minimere udvaskningen af næringsstoffer fra markerne. Produktet er endnu ikke færdigudviklet, og erfaringerne fra storskalaforsøg forventes at foreligge sidst i Forsuringsteknologi med separation og ozonering i et nyt produkt, kaldet Smellfighter. Foto: Infarm VI GIVER DIG KVALITET TIL EN PRIS - DER HOLDER Byggeri med indbygget erfaring Du får vores mangeårige erfaring med landbrugsbyggeri, når du vælger os. Vore erfarne og pålidelige håndværkere løser effektivt dit behov, uanset om det handler om staldbyggeri, ladebyggeri eller opførelse af et nyt stuehus. Få et uforpligtende tilbud/overslag. Ring og få en nærmere aftale. BETON- MURER- KLOAK- & TØMRERARBEJDE DIAMANTBORING & -SKÆRING 18

19 AGRO-IT Har andre adgang til din net-bank? Ondsindet spyware retter sig mod netbanker, og tusindvis af pc ere er allerede angrebet. Angrebet medfører, at It-kriminelle kan få adgang til netbanken. Det er vigtigt at sikre sig, at udtjente pc ere bortskaffes på en måde, der umuliggør, at data fra den gamle pc kan genskabes og falde i forkerte hænder. Spyware retter sig mod banker Tusindvis af danske pc ere er blevet inficeret med spyware (spionprogrammer) der medfører, at Itkriminelle kan opnå adgang til netbanken hos de personer, der er blevet angrebet. Ifølge Finansrådet har flere banker der for fundet det nødvendigt i konkrete tilfælde at tage kontakt til kunder, for at advare mod spionprogrammet samt spærre kundens netbank. I Agro-IT har vi også haft flere tilfælde af landmænd, der har fået deres netbank lukket, indtil banken har fået dokumentation for, at pc en er blevet renset for spyware og er opdateret korrekt. I disse tilfælde renses pc en, og der foretages en fuld opdatering. Derefter udstedes en skrivelse fra Agto-IT til banken, hvori der beskrives, hvad der er udført for at hindre, at pc en bliver inficeret igen. De netbankindbrud, vi har set i Danmark, er uden undtagelse sket ved, at It-kriminelle lægger spionprogrammer på de enkelte pc - ere. Spionprogrammet giver de Itkriminelle adgang til alt på kundens pc, fx adgangskoder, fotos og mailboks, og dermed også adgang til kundens netbank. En løbende opdatering af programmerne på computeren samt et opdateret antivirus-program er det bedste værn mod netbankindbrud. De It-kriminelle udnytter sikkerhedshuller i uopdaterede systemer og software til at få spionprogrammet ind på pc erne. Har du modtaget et brev fra din bank om, at din netbank er lukket, eller er du i tvivl, om din pc er tilstrækkeligt sikret, kan Agro-IT kontaktes. Slettede data er ikke væk Når en udtjent pc skal bortskaffes, vælger mange at aflevere den gamle pc på den lokale genbrugsstation. I den sammenhæng skal man være opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt at slette alle data eller omformatere den udtjente pc. It-kyndige personer vil i løbet af kort tid kunne rekonstruere slettede data fra en pc, også selvom der er foretaget en omformatering af pc ens harddisk. Det er selvsagt meget uhensigtsmæssigt, hvis andre får adgang til følsomme data og informationer fra en gammel pc, og derfor er det meget vigtigt, at harddisken fra den udtjente pc destrueres på en sådan måde, at genskabelse af data er umulig. Agro-IT tilbyder destruktion af gamle harddiske, således man er helt sikker på, at følsomme data fra den gamle pc ikke kommer i forkerte hænder. Chef for Agro-IT Lars Krüger Forår 2009 Flytning af gylle med lastbil Slangebom med alle bredder op til 32 meter Alt forefaldende maskinstations udføres Kni Maskinstation - Jens Hansen Mobil Tlf Fax

20 MEDARBEJDERPORTRÆT Alsidig økonomikonsulent med rødder i praktisk landbrug Af journalist Kim Ellermann Anders Lange knuser tal i sit job som økonomikonsulent, og i fritiden står den på kvæg, heste og jord Når man selv driver landbrug, får man en god fornemmelse for, hvad der rører sig ude i erhvervet, for eksempel gennem kontakt til foderstoffen og andre rådgivere, siger Anders Lange om fordelen ved at passe et landbrug ved siden af jobbet som økonomikonsulent. Økonomikonsulent er egentlig en for smal betegnelse for den vifte af opgaver, den 50-årige regnskabstekniker og merkonom i regnskabsvæsen påtager sig. Anders arbejder også med driftsøkonomi, skat, finansiering, efterløn og pension. Og som særlig sagkyndig skriver han under på YJ-lån, gældssaneringslån og ansøgninger om efterløn. Men først og fremmest har han ansvaret for 120 regnskaber. Kunderne spænder vidt. Fra deltidslandmænd over store svineproducenter til erhvervsdrivende fra helt andre brancher. Fra nyetablerede til gar vede landmænd. Anders yngste kunde er en 26- årig mælkeproducent, den ældste en 94-årig fåreavler. I et lille bijob sidder han som den ene af to medarbejderrepræsentanter i Djursland Landboforenings bestyrelse. Selv om vi kun er observatører uden stemmeret, er det en spændende opgave. Særlig dengang fusionsforhandlingerne mellem landboforeningerne stod på, siger han. Anders har selv gjort flere fusioner med, siden han blev ansat i den daværende Kalø Vig Landboforening i Hjem til støvler og kedeldragt Når Anders forlader kontoret på Føllevej og tager hjem til gården i Sdr. Kastrup, er det ikke lænestolen, der venter. 25 ammekøer af racen limousine, ni islandske heste og 35 hektar jord passer ikke sig selv. Og et stuehus af bindingsværk fra med stråtag - kræver med jævne mellemrum en kærlig hånd. De fire hunde, tre racekatte og en stor flok farvestrålende papegøjer og undulater er mest resten af familiens interesse. Der bliver også tid til hustruen Ninna, der er psykolog på sygehuset i Viborg, og de tre sønner på 22, 20 og 16 år. Alle fem holder af at ride på de islandske heste Anders Lange hjemme på gården i skovene omkring Kastrup, og den mandlige del af familien kører ofte til Randers og hepper på Randers FC ved holdets hjemmekampe. Anders finder også tid til at sidde i bestyrelsen for Hvilsager-Lime Sparekasses Alm. Fond og i re - præsentantskabet for Søby-Skader-Halling Sparekasse, hvor han får gavn af sin økonomiske indsigt. Anders Lange er i gang med et af de 120 regnskaber, han har ansvaret for. Foto: Kim Ellermann 20

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 43 Januar 2010 DJURSLAND LANDBOFORENING Generalforsamlingen side 7 Landmandsportræt: Et landmandsliv på toppen side 8 Revision af miljøgodkendelsesloven side 18 Vær opmærksom på hackernes ønskeliste

Læs mere

Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af

Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af www.landboforening.dk Nr. 36 Februar 2008 Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af forpagtningsafgifter side 13

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 45 April 2010 DJURSLAND LANDBOFORENING Landmandsportræt: Fritidslandbrug med livskvalitet for børn og voksne side 6 Vær opmærksom på vand- og naturplanerne side 10 Natura 2000-planer side 13 Dyrskuer

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 61 April 2014 DJURSLAND LANDBOFORENING Landmandsportræt: Køerne kom for at blive side 4 Går du med tanker om at bygge nyt på din landejendom? side 13 Nye omsætningsgrænser for moms side 18 Pas på som

Læs mere

www.landboforening.dk Nr. 42 oktober 2009

www.landboforening.dk Nr. 42 oktober 2009 www.landboforening.dk Nr. 42 oktober 2009 Landmandsportræt: Det skal også være sjovt side 6 Byggeri & Teknik med ændret ejerkreds side 10 Obligatoriske opfølgningskurser til sprøjtecertifikat/sprøjtebevis

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10 Nyt fra LandboThy Historien om et godt samarbejde Læs side 10 Indhold Foreningsnyt Velkommen... Mors Thy Familielandbrug...1 Glæd jer til sommermødet 26. juni 2008!...1 Medarbejdernyt...2 Største dyrskue

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE INDHOLDSFORTEGNELSE Side: BESTYRELSENS BETRAGTNINGER------------ 3 FORMANDENS BETRAGTNINGER

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed #4 SEPTEMBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Klima

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 Nyt fra LandboThy Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 LandboThy Lyspunkter og efterslæb Af Morten Yde, formand LandboThy Vi har taget hul på et nyt år, hvor der er masser af lyspunkter,

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til.

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til. STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009 Tillykke til årets konfirmander! Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns

Læs mere

grobund04 2011 Fokus på energispild 6 På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund04 2011 Fokus på energispild 6 På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund04 2011 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 Fokus på energispild 6 grobund 2 INDHOLD GROBUND Grobund nr. 04 2011 Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning Majsmarken

Læs mere

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål LANDBRUGSNYT Nr. 8-21. februar 2012-41. årgang Til samtlige jordbrugere Ugens gård: Pælegård Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. Det er meldingen fra formanden

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening September 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening September 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening September 2013 Læs bl.a om: Er det farligt at bruge netbank? Ja for virksomheder kan det

Læs mere

Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14

Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14 PROFILMAGASIN NOVEMBER 2010 Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14 Vestforsyning tager nye skridt i klimapolitikken. vindmøller

Læs mere

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt Regler svækker konkurrencen Så næste års gødning nu Sund konkurrence i køledisken Den økologiske landmand skal følge de samme regler, som den konventionelle landmand. Resultatet er ofte, at den økologiske

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Nyt fra LandboThy Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Indhold Medarbejdernyt... Stor interesse for Åbent Landbrug... 1 Henvendelser fra SKAT... 2 Forventes en større restskat for 2008?... 2

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2014

PROFILMAGASIN MAJ 2014 PROFILMAGASIN MAJ 2014 10 Indvielse af byggeri 18 Godt samarbejde 32 Gratis energitjek Varmeforsyningen Danmark traf i starten af 1980 erne nogle vigtige beslutninger om den fremtidige varmeforsyning det

Læs mere

Landbrugsreform på plads Robotter skal høste græs Solhjulet er landet i Silkeborg

Landbrugsreform på plads Robotter skal høste græs Solhjulet er landet i Silkeborg Landbrugsreform på plads Robotter skal høste græs Solhjulet er landet i Silkeborg LANDBRUGSSTØTTE: Det tog to år for Europa-Parlamentet og EU s Ministerråd at blive enige om en ny landbrugsreform. For

Læs mere

Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10

Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10 INFORMATION FRA HEDEN & FJORDEN // NR. 27 // MAJ 2015 Maskinstationen tager risikoen side 4 Landmand for livet side 8 Samarbejde giver stor 6 budgetsikkerhedside Mavefornemmelsen er udgangspunktet side

Læs mere

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 Nyt fra LandboThy» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 LandboThy Tro på fremtiden! Af Niels Jørgen Pedersen, formand LandboThy Vi står midt i store udfordringer, hvor blandt andet økonomi

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

Nyt fra LandboThy. LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1...

Nyt fra LandboThy. LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1... Nyt fra LandboThy LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1... Foreningsnyt Nytårsstatus Her ved nytåret er det tid til at gøre status og kigge i krystalkuglen. 2008 har på mange måder

Læs mere

MINKKRIGEN RASER SIDE 4 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22. www.gront3fpunkt.

MINKKRIGEN RASER SIDE 4 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22. www.gront3fpunkt. www.gront3fpunkt.dk APRIL 2012 NR. 3 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 MINKKRIGEN RASER SIDE 4 VIND BILL ETTER KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22 MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE

Læs mere