75 år i fuld fart. Vingesuset. 1. skoledag. Alt om fødselsdagen. 3. klasse i skole som i 50 erne Besøg fra Kultutskolerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "75 år i fuld fart. Vingesuset. 1. skoledag. Alt om fødselsdagen. 3. klasse i skole som i 50 erne Besøg fra Kultutskolerne"

Transkript

1 Nr. 1 Årgang 2009 Vingesuset 75 år i fuld fart Alt om fødselsdagen 3. klasse i skole som i 50 erne Besøg fra Kultutskolerne De små - og de store synger Morgensang er et hit Tranefonden Hvad er der sket hvad skal der ske? Godt nyt fra skolebestyrelsen 1. skoledag

2 Linds Leder Vingesuset Vingesuset er i luften igen i en forbedret udgave. Vi har igennem en periode arbejdet på at få Vingesuset til at fremstå i en mere indbydende form. Ikke mindst trykkvaliteten og layout har været et problem. Bladet er nydesignet og nytænkt. Når det har været muligt skyldes det ikke mindst gode forældres store indsats. Der skal her fra derfor lyde en stor tak til Pernille Jakobsen og Jes Dorph- Petersen, som har arbejdet med hele konceptet og designet. mere reklame - noget der lokker. Vi skal bevare bladet på papir, det er ikke nok at være på nettet. Bladet skal være nærværende for primært forældre og elever. Debatemner som madordninger, sikker skolevej, mobning mv. Klasserne bør nævnes regelmæssigt. Der laves en mini-redaktion på 2-3 mand, der står for hvert nummer. Vingesuset udkommer 4-6 gange om året. Faste sider for Torben Lind. forældre-repræsentanter, skolebestyrelse, elevråd og Tranefonden Alt dette vil vi søge at indarbejde i løbet af skoleåret. Nu er vi i hvert fald i luften igen. Torben Lind 75 år og stadig fuld af liv og mod og lyst på fremtiden Nogle af de vigtigste overvejelser har gået på: Nyt layout og bedre trykkvalitet. Opstramning af struktur. Bedre udfoldning af informationer, da læserne grundlæggende ikke ved noget som helst. Forsiden skal have variation i billede og tekst. Der skal være Vores vision er at ligge fast i top 2 % bedste danske folkeskoler. Der er 1542 folkeskoler, så det betyder, at vi arbejder på at ligge blandt de bedste skoler i Danmark. Vores målepunkter tager udgangspunkt i vores 3 værdier: Faglighed, ordentlighed og fællesskab. I faglighed måler vi os i karakterer, læsning og optaget Det er vigtigt at have en god kommunikation med sine interessenter. Nogle af de vigtigste interessenter for Tranegårdskolen er forældre og elever på den ene side og lærere og pædagoger på den anden side. Men vi har også vores opmærksomhed rettet mod vores forvaltning og politikere samt omgivende samfund. Tranegårdskolens vision og værdier på en ungdomsuddannelse, i ordentlighed måler os i respekt og tolerance, selvværd og livsduelighed og livsglæde og ansvar mens vi i fællesskab måler os i sociale relationer, læring og kompetencer, trygge og velkendte rammer og venskab, tryghed og nærhed. Det er ukompliceret at måle sig i karakterer, læsning og optaget Vores vigtigste skriftlige kommunikationskanaler er Vingesuset, hjemmesiden og forældreintra. Vingesuset henvender sig især til forældre og elever generelt, mens intra især henvender sig til forældre/ elever i klassen. Hjemmesidens målgruppe er mere blandet: Alle med en interesse for Tranegårdskolen. på en ungdomsuddannelse. Mens de er mere kompliceret at måle os i værdierne ordentlighed og fællesskab. Vi tror på, at det er muligt at måle på værdierne, og vi arbejder på sammen med forældrene at finde en form, der gør dem målbare. Den 1. september fyldte Tranegårdskolen 75 år. Det blev fejret med et brag af en fest. Eftermiddagen igennem fejrede børn og voksne fødselsdagen med indslag, boder, musik, sange og taler samt gaveoverrækkelse. Borgmester Hans Toft holdt fødselsdagstale og forærede skolen en bronzeelefant af Bernhard Lipsøe. Elefanten er et symbol på styrke, klogskab, energi og god dømmekraft. To elever tog i mod den fine gave og takkede for den på skolens vegne. Klasserne optrådte og havde slået boder op, hvorfra der var indslag og salg. På scenen var der optræden, musik og taler. Der blev sunget godt igennem både ved de mange indslag og ved fællessange, men da de nåede til Tranesangen, aftenens højdepunkt, kunne det høres i hele Hellerup. Tranegårdskolen blev født den 1. september 1934, hvor den blev oprettet som selvstændig skole med eget skoledistrikt. Allerede fra starten var der stor søgning til skolen. På det tidspunkt var der indskrevet 463 elever på skolen, fordelt på 16 klasser, hvilket svarer til en klassekvotient på ca. 29, næsten det samme som 75 år senere. Skolen bestod dengang af den gamle hovedbygning og gymnastiksalen, men siden er der blevet bygget både etager, bygninger og nye faglokaler samt multihal til, så Tranegårdskolen i dag fremstår som moderne og funktionel skole. Arrangementet var fyldt med glade børn og voksne, der synligt er stolte over deres skole. Og som ikke bare er glade og stolte over de første 75 år, men som er fulde af håb og forventning til fremtiden for Tranegårdskolen. Den første linje i Tranesangen lyder: Trane, flyv højt på himlen, trane, du vort symbol. Tranen er et symbol på livsglæde, langt liv, visdom og intelligens. Den gamle trane flyver så højt som nogen sinde. Tillykke med de 75 år, Tranegård.

3 En skole er et fællesskab Torsdag d. 3. september var en hektisk dag, hvor vi fejrede skolens fødselsdag. Dagen lang var elever, pædagoger og lærere optaget af at forberede en bod eller en aktivitet til aftenens fest i skolegården. Der var livlig aktivitet på gangene, i klasselokalerne og i skolens faglokaler, hvor der blev bagt, malet, snedkereret og pakket præmier ind. Skolens billedkunstlokale var omdannet til fælles maleværksted, hvor man kunne få malet skilte og dekorationer til aftenens bod. Indimellem blev der skævet nervøst til himlen udenfor og de skyer, der truede i horisonten. Holder vejret mon? En udendørs fest bliver alt andet lige mere festlig i tørvejr end i regnvejr. Da regnen så endelig kom lige over frokost, kunne nogle glæde sig over, at deres boder var sikret med plastik andre måtte ile ud og dække til. Men efterhånden trak skyerne sig tilbage og midt på eftermiddagen kunne vi ånde lettet op med udsigten til en solrig eftermiddag og aften. Knap børn og voksne havde tilmeldt sig festen. Gæsterne udefra mødte op til en skolegård, der summede af liv: jazzmusik fra scenen, duften af grillpølser, bagværk og kaffe. Overalt, var boderne i gang modige elever lagde krop og ansigt til flødebollekast. 3.b s modeshow førte os på en rejse i mode og stil op gennem de sidste 75 år med stor charme og opfindsomhed lige fra påklædning og catwalk til musikvalg. På vej over til den gule villa var det svært ikke at lade sig friste af duften af grillpølser. Heldigvis kunne man få tilgivelse i 4.klasses TE-tempel, hvor man blev indhyllet i en stemning af god karma til duften af røgelse og krydret te. Med en pose karma-knas i hånden fortsatte turen rundt til fiskedam, dåsekast og andre fornøjelser. En kop kaffe med en pandekage satte prikken over i et. Glade ansigter, genlyd af stemmer, der hilser og taler sammen. Nogle kom for at genopfriske gamle minder både tidligere elever og tidligere ansatte. For nogle var der tale om et kært gensyn for andre en førstegangsoplevelse af et fællesskab, man selv eller ens børn skulle til at være en del af de næste mange år. Den fælles fødselsdagssang med det store kor af elever oppe foran scenen og de efterfølgende taler gav dagen og festen fælles mål og retning. Her kunne vi få oplevelsen af, at en skole er et fællesskab. Det blev synligt for enhver med al ønskelig tydelighed. De aktiviteter, der var forberedt i løbet af dagen, var nu en del af den fælles fest. Vi kunne se hinanden, gå rundt mellem hinanden se dét, de andre klasser havde forberedt og tage del i det. Det er ved sådan en lejlighed, at man virkelig fornemmer, hvor stort et fællesskab en skole er for det var den følelse, man gik rundt med: Dette her er Tranegård, og vi hører sammen; vi er fælles om denne skole, og vi er med til at skabe den både børn og voksne. Og det gav god mening med alle de glade mennesker. Mange gav efterfølgende udtryk for, hvor vigtigt det er med den slags samlende arrangementer. Det er ofte dem, der huskes, når man mange år efter ser tilbage på sin skolegang, men også det, der giver energi i hverdagen og minder os om, hvorfor vi er her. Rie Rask, afdelingsleder Fødselsdagstalen Af skoleleder Torben Lind 75 år har Tranegård vist sin I livskraft og levedygtighed og leveret flotte resultater i et fantastisk samspil mellem dygtige pædagoger, lærere og elever og deres store og engagerede indsats. Vi kan være stolte af os selv, og det vi står for. Jeg vil benytte min tale til et øjebliks refleksion over, hvad vi er, og hvad vi står for. Tranegård er en unik skole. Et godt sted at være og et godt sted at lære. I en tid, hvor alle i deres iver efter at være forskellige kommer til at ligne hinanden, har Tranegård igennem 75 år haft modet til at være sig selv og holde fast i de værdier og holdninger, der præger os den dag i dag. Vi kalder os selv for modern classic. Andre har i tidens løb kaldt os noget andet. Men uanset hvad vi eller andre kalder os selv, har resultaterne altid talt for sig selv. Vi er styret af værdier som faglighed, ordentlighed og fællesskab i en tro på, at man lærer bedst et sted, hvor man trives. Vi er med til at udvikle livsglade mennesker med mod på livet. Faglighed betyder meget her. Men vi har blik for hele mennesket. Uddannelse skal ses sammen med dannelse. Hvad hjælper det at komme ud med et flot karaktergennemsnit, hvis man ikke er et ordentligt menneske? For os er opgaven ikke lykkedes, hvis der ikke er en balance mellem kravet til faglighed på den ene side og kravet til ordentlighed på den anden side. Og det sker i et forpligtende fællesskab. Det er ikke kun den enkelte elev og individet, der er i centrum, men også klassen og fællesskabet. Det er ikke altid mig og mine behov, der er styrer. Nogle gange er det os og vores. Det er i hverdagen, vi skaber vores resultater. Vi er et hold, og vi er afhængige af hinanden. Når eleverne afslutter 9. klasse, har alle del i resultatet. Ingen kan undværes. Vi er rammesættende. Vi har valgt at tage udgangspunkt i klassen, klasseværelset og klasselæreren. Hvor andre bryder ned, er vi ikke bange for at bygge op. Vi mener, at den enkelte elev trives i en overskuelig ramme, hvor klasselæreren er det centrale omdrejningspunkt både for den enkelte elev og klassen men også for de øvrige lærere omkring klassen og klassens forældre. Vi har holdninger og tør have forventninger og stille krav. Både til os selv men også til vores samarbejdspartnere ikke mindst vores elever og deres forældre. Når rammen er klar, skabes der ro og overblik. En skole med klare grænser og klare holdninger og meninger trives. Når rammen tydeliggøres, kan energien formålsrettes. Vi er en skole fast forankret i tradition, men med mod på fornyelse. Morgensang, tranedage og skolekomedie betyder meget i vores hverdag. Tilfredshedsundersøgelser synliggør en meget stor tilfredshed med Tranegårdskolen. Det ses også i, at søgningen til skolen er stor, uanset om det gælder elever eller lærere. Det er vi stolte over. Det er godt at være ønsket. Selvom det kniber med pladsen. Alt dette har kun været muligt i kraft af dygtige og engagerede medarbejdere. Både de, der har været her, de der er her, og de der kommer. Tiden har vist, at forskellen ikke ligger i bygninger og fysiske rammer, men i de mennesker der er her. Det er dem, der dagligt skaber vores resultater, og dem der tegner billedet af Tranegård. Det Tranegård, vi holder så meget af. Tranen vores symbol er et symbol på livsglæde, langt liv, visdom og intelligens. Den er et sendebud fra guderne og ikke mindst, så opfattes den som en amulet mod slaphed. Den og det vil vi gerne kendes ved. Med 75 år på bagen har vi en solid historie og står på ryggen af en fortid, vi kan være stolte over. Men med kig på nutiden, er der ikke en mindre tro på, at vi også vil gøre det strålende i fremtiden. Vi kan og vi vil. Jeg er stolt og glad over at stå som repræsentant for de mange mennesker, der har og har haft deres gang her. Det føles godt at være en af Tranerne fra Tranegård. Med de ord synes jeg, vi skal udbringe et 3-foldigt leve for Tranegård

4 Ekstrabladsfodbold Trafik Trafiksituationen om morgenen har igennem lang tid været en udfordring. I forbindelse med oprydning i mine mapper, har jeg kunnet finde papirer, der diskuterer forældrenes kørsel og parkering omkring Lindorffs Allé og Gruts Allé samt Gersonsvej fra kl helt tilbage i Vi har nu valgt at omsætte nogle af de mange ideer til konkrete indsatser for at regulere trafikken om morgenen. Vi arbejder på at gøre trafiksituationen bedre, da det må være i alles interesse, at Tranegårds elever kan komme sikkert i skole. På Gruts Allé er der absolut stopforbud fra hjørnet af Lindorffs Allé og et stykke til højre ned ad Gruts Allé, hvorefter stopforbuddet har en undtagelse for afsætning ud for Øregård Gymnasium i et mikroskopisk øjeblik. Døren ind til GFO en er låst, og skolepatruljen har uddelt sedler fra Tranefonden med trafikale opfordringer. Vi arbejder på at få malet kantstenen gul, dels ud for hjørnerne på Lindorffs Allé og Gruts Allé, og dels ud for indgangen mellem cykelskuret og Øregård Gymnasium. Ligesom vi mangler at få et indkørsel forbudt skilt til Lindorffs Allé. Tanken er, at forældre og børn, der kommer fra Gruts Allé, skal benytte indgangen fra Lillegård. Vi kan se, at nogle af de mange tiltag virker, da vi nu har fået et øget pres på vores cykelstativer, men det er en anden snak. Torben Lind T-shop åbner den 4. januar 2010 Trane-shoppen åbner den 4. januar og er Tranegårdskolens nye webshop. Her kan man købe T-shirts, Sweatshirts, Hættesweatshirt, Polos, træningstrøjer, Caps, og jakker I løbet af foråret vil der komme forskelligt andet tilbehør såsom tasker, nøglering, kopper, drikkedunke og meget mere Så kik ind på dk den 4. januar Tranegårdskolen deltager i en række sportsbegivenheder hen over skoleåret. I flæng kan nævnes: Traniade, Nykredit Cup, atletik og volleyball. år stillede vi med et drengehold til Ekstrabladsfodbold. I Holdet nåede til 7 runde og var tæt på at spille finalekamp om København. Undervejs var der spændende kampe og opgør både på banen og udenfor banen. Sammenlagt kan det fastslås, at drengene gjorde det flot. Det gælder både deres spil og opførsel. Tranefonden skaffede trøjer, bukser og strømper til holdet, så de kunne spille i samme dragt. Trøjen og strømperne er blå og bukserne er sorte. Desuden skaffede Tranefonden holdet en stor taske, bolde og drikkedunke. Det er værdsat og allerede brugt med stort held, da drengene efter en noget omtumlet start vandt 2-1 over Grantofteskolen og samtidig indviede tøjet med en sejr. Det gør noget ved et hold at stille i samme kampdragt. Spiller kampe Mål Alexander Baungaard Rasmussen 4 0 Aske Emil Dall 5 3 Carl Christian Riberholdt Winther 4 0 Christian Johan Rosenlund Agesen 6 6 Daniel Fenstrup 5 1 Emil Leander Nielsen 6 0 Frederik Philip Schmidt 6 2 Gustav Andreas Arnesen 5 0 Gustav Ole Grimm Dyrhauge 3 0 Johan Sølling 5 0 Jonathan Domenici 4 1 Julius Klitgaard 6 2 Marc Tørper 3 0 Marcus Freiesleben Hjort 1 0 Nicolai Vedel Rasmussen 3 2 Phillip Dam Olesen 6 0 Sofus Peder Faber Laursen 6 1 Willian Riparbelli Rasmussen 6 7 Trænerne er Morten Poulsen og Rasmus Dvinge

5 Nye i ledelsen Morgensang Tranegårdskolen har søgt og fået to dynamiske, livsglade og dygtige pædagogiske afdelingsledere, der i samarbejde og dialog vil skabe de bedste rammer og betingelser for skolens elever, forældre og ansatte, så vi sammen kan nå vores mål. De er blevet lovet masser af arbejde og udfordringer, muligheder for udvikling og indflydelse og ikke mindst godt selskab, engagement og vilje og lyst til at lave god skole. Ledelsens ansvarsområder Tidligere bestod ledelsen af en skoleinspektør og en viceskoleinspektør. Det blev i første omgang ændret til en skoleinspektør, viceskoleinspektør og en administrativ økonomisk leder. Men da vi i højere grad ønsker at være en del af dagligdagen og kommen nærmere på dem, der har med vores primære kerneydelse at gøre, lærere og pædagoger, så har vi fået lov til at ændre i forståelsen af viceskoleinspektøren, der er ændret til to afdelingsledere. Rie Rask vil især skulle arbejde med børn med særlige behov, relationer og trivsel foruden arbejdet med klasserne. Vi har ændret i ledelsesstrukturen for at tilføre ledelsen energi og kraft. Vi har nu haft afdelingsledere i et halvt år og har evalueret på strukturen og opgavefordelingen. Det fører til, at vi laver nogle ændringer i opgavefordelingen og ansvarsområderne for at skærpe fokus og engagement. Målet er, at vores elever skal blive fagligt dygtige, men at det ikke må ske på bekostning af det personlige og sociale, der skal vægtes lige så højt. Vi søger en balance mellem faglighed på den ene side og ordentlighed på den anden side. Vi har vist, at vi kan placere os i blandt de bedste 2 % af de danske folkeskoler ud fra en snæver faglig vinkel på karakterer, men vi vil også gerne sikre, at værdier som ordentlighed, livsglæde og trivsel optones. Værdierne er stadig: Faglighed, fællesskab og ordentlighed. Anne Bunch vil især skulle arbejde med kvalitets- og kompetenceudvikling, classroommanagement og evaluering. Det er ikke, fordi ting er vanskelige, vi ikke tør. Det er fordi, vi ikke tør, ting er vanskelige. Seneca Vores overordnede strategi er: Ledelsesnærvær og social kapital. Vi vil fremover have to ledere tilknyttet klassetrin: Anne Bunch vil i den fremtidige struktur tage sig specielt af klassetrin, mens jeg vil tage mig af klassetrin. Rie Rask vil have hele sit fokus på trivsel og implementering af værdier på alle årgangene. Vi vil snarest fremlægge vores indbyrdes opgave- og ansvarsområder på intra. Tranegårdskolen har en lang tradition med at synge morgensang. Traditionen har været skudt lidt i sænk på grund af vores byggeri, der har vanskeliggjort muligheden for at samles. Men fra i år mødes vi igen hver dag for at synge morgensang i fællesrummet. Morgensang er en vigtig begivenhed, hvor vi samles som skole samt nyder fællesskabet og glæden ved at synge. Til morgensang ser vi nogle af vores vigtigste værdier i spil. Værdier som tradition, fællesskab, ramme og struktur samt ikke mindst får kendskab til vores sangskat. I år har vi valgt at prøve at lægge morgensangen mellem 2. og 3. lektion, for at se om det giver os nogle fordele. Morgensang består dels nogle sange dels nye toner Kim Ottesen har skænket sin fars fine, gamle flygel til Tranegårdskolen. nogle beskeder. Sangene hentes fra vores sangkanon, der især er sammensat af ældre sange. Ud over de ældre sange synger vi også nyere og nye sange samt har optræden af forskellig art. Optræden kan være en klasse, en gruppe af elever eller én elev, der synger, spiller eller fremfører et drama, et digt osv. Arrangementet tager ca minutter 4-5 gange om ugen og evt. lidt længere 1-4 gange om måneden. Tranesangen Tranegårdskolen har sin helt egen sang, som vi synger ofte og gerne. Sangen har melodi af Elo Lindhardsen og tekst af Anette Storm Erichsen. Den blev skrevet til vores 50 års fødselsdag og er blevet en fast del af vores sangskat. Trane, flyv højt på himlen. Trane, du vort symbol. Lad vort mål med fremtids liv og gerning Følge dig følge din flugt! Ungdom og lærdom og lykke Er dine svingfjers kraft og styrke. Børn gi r din opvind varme. Tag dem med på livets himmelflugt! Trane, flyv højt på himlen. Trane, du vort symbol. Lad vort mål med fremtids liv og gerning Følge dig følge din flugt!

6 0. klasse Besøg af Kulturskolernes Frk. Jensen og Fru Henriksen På Tranegårdskolen benytter vi ofte Gentofte kommunes Kulturpakke tilbud. Kulturpakkerne er en samling kreative undervisningsforløb og oplevelser inden for musik, billedkunst, dans, drama og litteratur samt lokal kulturarv formidlet af professionelle kunstnere. Børnehaveklassernes 1. skoledag skoledag er noget ganske særligt. Uanset 1. hvilken klasse det drejer sig om. Men for børnehaveklasserne er der tale om noget særligt ud over det sædvanlige. I flere år har de glædet til sig til dette øjeblik. Nu skal de i skole. Inden de starter her, har de allerede været på skolen i forskellige sammenhænge. Introduktionsmøder, kiggeture med børnehaven og måske er der ældre søskende, der har kunnet fortælle om skolen. Mange af børnehaveklassebørnene starter i vores GFO tidligere end de starter i skolen. På den måde skabes der allerede tidligt en vis afdramatisering og indkøring inden det store øjeblik. På dagen mødtes vi i skolegården til en fælles velkomst. Klasserne blev samlet og gik af sted sammen med deres lærere. Forældrene blev tilbage og blev underholdt med informationer om skolen. Da klokken blev gik forældrene ud i klasserne og fik lejlighed til at se deres børn i klassen samlet for første gang. Det var et stort øjeblik, der kaldte på kamera og stolte blikke. Nu starter et livslangt forløb fyldt med oplevelser og opdagelser. Eleverne har indfundet sig på deres pladser. Da det banker på døren, stiller de sig hurtigt bag deres stole. Der er helt stille i klasselokalet og Frk. Jensen, og Fru Henriksen kommer ind i 2.b. De har spanskrør under armen og marcherer på høje hæle ind i klassen med knold i nakken og brillerne på næsen. Ved kateteret gør de hold, og siger med høj og skinger stemme. God morgen 3.b. Eleverne i 3.b svarer i kor, som om det altid har været sådan, God morgen Frk. Jensen og Fru Henriksen. Herefter få eleverne besked på at sætte sig ned. Dagens første programpunkt er afkrydsning, hvorefter eleverne stiller op på to rækker, for at marchere ned til morgensang. Pigerne har knæstrømper på og fletninger, mens drengene er i skjorte og har vandkæmmet hår. Eleverne fniser en smule, fordi situationen er så meget anderledes, end de er vant til, men de lytter opmærksomt og synger godt med. Tilbage i klassen er tonen også hård. De dygtige elever får meget ros, mens der bliver slået hårdt ned på dem, der ikke kan kongerækken. Eleverne indlever sig i en skoledag i 1950 erne med morgensang, disciplin, madpakker, march i lige rækker og klasseundervisning som på mormors tid. Der undervises i Skrivning, Historie, Gymnastik og Naturhistorie. Nu har 3.b ikke kun hørt om skolen i 50 erne, de har faktisk været der.

7 Vi vil gøre lidt ekstra for vores skole. Vil du være med? En designer viser, hvordan man arbejder med trends og ender med tøj og tasker i butikkerne. En ørelæge fortæller børn om høresans og høreapparater. En foredragsholder underviser de store elever i præsentations teknik. Eksempler på frivillig arbejdskraft fra forældre og en drivkraft bag Tranefonden. Tranefonden, skolens nye forældreforening, blev etableret i juni Formålet er at forøge glæden ved at gå på skolen for elever, personale og forældre. Det gør vi - som forældre - ved at engagere os med frivilligt arbejde, et økonomisk bidrag og hjælp til at søge om midler hos virksomheder og sponsorer. -for en endnu bedre skole Et fællesskab, der kan rykke Der er 530 elever på vores skole og cirka 800 forældre. Vi er mange, og i fællesskab kan vi udrette spændende ting. Vi kan sætte gang i mange af de gode skoleprojekter, der ellers aldrig bliver til noget pga. mangel på tid, penge og kræfter. Tranefonden ønsker at være med til at give eleverne et positivt og udbytterigt skoleforløb Du kan læse mere om vores aktiviteter, ideer og arbejdsform på næste side, eller på tranefonden.dk Vi afliver lige et par myter. Tranefondens indsamlede midler bliver ikke modregnet af kommunen i skolens budget. Kommunen bakker desuden op og er positiv overfor forældreforeningens mission og engagement Tranefonden blander sig ikke i den pædagogiske linje, undervisning eller andre af skolens traditionelle arbejdsgange Tranefondens midler og ressourcer kommer ALLE børn på skolen til gode på lige vilkår Donationer til Tranefonden sker anonymt Tranefonden erstatter den gamle forældreforening Tranegårdskolen har i mange år haft en forældreforening, som alle forældre blev bedt om at støtte med 100 kr. hvert år. Formålet var bla.: - at støtte skolepatruljen med årspræmier og en årlig fest som tak for deres indsats. - at yde tilskud til forældre, som ikke havde økonomisk råderum til deres børns skoleture. De senere år har foreningen hverken særlig synlig eller særlig aktiv. Derfor har Tranefonden overtaget forpligtelserne og midlerne, og den gamle forening er ophørt. Indtil nu. Se her et udpluk af, hvad aktive forældre har nået indtil nu: Arrangeret et amerikansk lotteri på skolens fødselsdag. Vi fik indsamlet kr. Givet de nye børn i 0.-klasserne en velkomstpakke med GYM T-shirt, drikkedunk og postkort. Sørget for nyt udstyr til skolens hold i Ekstra Bladets fodboldturnering. Et flot fodboldsæt, der naturligvis går i arv til næste års team. De vandte 7 kampe. kanon! Grafisk, redaktionelt og trykmæssig opgradering af skolebladet Vingesuset. Mange gode kræfter har lagt energi i det arbejde. Et professionelt præsentationskursus på engelsk over to hele lørdage for vores 9.klasser. (Se i øvrigt oplæg på Tranefonden.dk) Fået trykt diverse bannere, post-go-cards, t-shirts til løbende brug. Uddelt 2 trafik-skriv til billister for at forbedre parkeringssituationen om morgenen. Doneret penge til Skolepatruljen Tusinde tak til alle forældre som har bidraget det skaber en masse glæde og motivation for andre. Mere på vej. Der er mange gode ideer og nok at tage fat på. Se nedenfor nogle af de aktiviteter, vi arbejder med lige nu: Vi støtter skolens langsigtede motions/kost projekt. Vi vil kæmpe for at få Chris Macdonald som motions inspirator Etablering af drivhus ved GFO en. Børnene kan plante frø og se det hele gro. Måske ender krydderurterne endda i den store suppegryde på bålpladsen. Vi arbejder for flere drikkevandssteder med koldere vand på skolen. Aktiviteter for de ældste elever, så de får nogle praktiske oplevelser om fællesskab i det kommende voksne liv. Emile van Hauen holder bl.a. foredrag om det at have et fællesskab. Foredragsrække for voksne og elever. Vi starter ud med Thomas Uhrskov: Hvad vi voksne kan lære af de unge Velkomstgave til nye elever, som starter på skolen i løbet af skoleåret. Plus et velkomstbrev til forældrene. Og så vil vi gerne støtte skolens kor og skolekomedie, der skaber glæde og sammenhold på tværs af aldre og klasser. Sig til, hvis du også har en ide eller et projekt, som kunne være et godt supplement til det fine arbejde, som skolen selv laver. Du kan også se vores bruttoliste med ideer på tranefonden.dk. Måske har du selv lyst til at deltage. Du kan skrive til os på tranefonden.dk Tak! Når vi kigger tilbage på Tranefondens fødsel, er der grund til at sige tak til en masse mennesker: Til Torben Lind. Fordi han hele vejen igennem har lyttet og været positiv. Til lærere og GFO personalet. De spiller med og forsøger at tænke ideerne ind i en skolemæssig sammenhæng. Og til skolebestyrelsen. Der har været opbakning hele vejen igennem. Og til alle på kontoret. Forespørgsler om dit og dat, sider der skal kopieres og møder, der skal arrangeres. De hjælper os troligt og utroligt. Vi er meget glade for deres hjælp.

8 Sådan arbejder vi Jo flere engagerede, jo flere skibe får vi i søen. Vores arbejdsform gør det muligt at have mange projekter kørende på samme tid og med flere forskellige aktive, så det ikke bliver Tordenskjolds soldater, der gør det hele. Se her, hvordan vi arbejder: 1. Tranefonden har en bruttoliste med ideer. (en projektbank, du kan se på tranefonden.dk) 2. Vi udvælger og konkretiserer ideerne. 3. Skoleledelse/ skolebestyrelse, godkender projekteterne. 4. Hvert projekt får en sjakbajds fra bestyrelsen, som finder de forældre på skolen, der kan og vil hjælpe med at gøre idé til virkelighed. Sjakbajdsen sørger også for at økonomien styres, og at alle relevante skolepersoner er informeret og bliver holdt a jour. 5. Projektgruppen sørger for løbende relevant information til Tranefondens hjemmeside. 6. når projektet er afsluttet, bliver arbejdsgruppen opløst. Meld dig ind i dag 100 forældre er allerede medlem af Tranefonden. Jo flere vi er, des større gennemslagskraft har vi. Derfor bør begge forældre registrere sig. En forening med en stor medlemsskare får mere opmærksomhed. Det gælder, når vi søger virksomheder om bidrag, men også hvis vi skal søge om støtte fra kommunen til vores projekter. Begge steder har vi brug for at vise, at mange forældre bakker op. Vi har også brug for penge Der er mange projekter der ikke kan blive til noget uden ekstra midler. Og der er fx. foreningens forpligtelser til skolepatruljen. Vi ved godt, at økonomi er et følsomt emne i en folkeskole. Men vi synes, at tiltagene kan bringe så meget ekstra, at et lille tilskud kan forsvares. Så vi arbejder med: - Frivillige indbetalinger fra forældre - Støtte fra firmaer, private erhvervsdrivende eller organisationer Vi tror på, at det vil gavne foreningens forhandlingsevne i visse situationer, at vi selv vil bidrage med midler Så aktivér dit medlemskab på Det tager 2 minutter. Tak til dem der har støttet Maxim, sportsnutrition PULS, løbeudstyr, butik Audi Gladsaxe Axelhus Lejrskole Liebhaverboligen Paradis IS Cafe Sundet, Svanemøllen Livol vitaminer Vi er virkelig glade for jeres støtte og interesse for skolen. Og vi håber, at man vil tænke på jer, når der skal foretages indkøbsvalg. Vi foreslår 30 kr. om måneden pr. barn = 360 kr. om året pr. barn. Dette beløb kan du indsætte på reg kontonr (Danske Bank, Øregård afdeling). Hvis alle støtter op, vil det give kr. om året + det vi kan skaffe andre steder. Så kan vi altså få udrettet noget! Større beløb modtages med kyshånd! Præsentationteknik for 9. klasse Chris Rycroft, lærte 9. klasserne at forstå og strukturere en præsentation på engelsk! am a professional presentation coach and I have children in both second and fifth grade, I work for Percepti Global, a danish consultancy and work at all levels of organizations, from Chief Executives to front line employees. The objective of this programme was to help the pupil understand how to structure a presentation and deliver it to maximum effect. The course would help them Capture their audience within 90 seconds Identify the power of the WIIFY (What s in it for You) Handling Nervousness Skillful use of Body language Develop a more persuasive speaking style The course ran over 2 saturdays and 2 monday mornings. Each pupil was filmed and presented a 5 minute presentation with constructive feedback. 54 pupils got through! I am pleasently surprised at their command of english and several of them was exceptionally good at presenting. Hvad er din WIIFY? Hvordan fanger man publikums opmærksomhed? Hvad er power gestures? Hvor længe skal man kigge en person i øjnene under et foredrag? Hvordan skiller man sig ud fra mængden i en ansættelsessamtale? Svarene på disse spørgsmål kan man få ved at spørge eleverne i 9. klasserne. Men det hele handler om WIIFY. I begyndelsen af november deltog begge 9. klasse i et kursus i præsentationstræning. Kursusleder var Chris Rycroft. Målet for kurset var at give eleverne et indblik i de dynamikker man skal beherske som foredragsholder, og de værktøjer man kan gøre brug at for at holde et publikum fanget. Kurset var delt om i en introduktionsdel og en præsentationsdel. Introduktionsdelen foregik om mandagen. Her blev eleverne præsenteret for en række af værktøjerne, eksempelvis det at huske at kigge folk i øjnene, gestikulere uden at overdrive, bevæge sig rundt i rummet, og ikke mindst at huske WIIFY. Lørdag samme uge fik eleverne så mulighed for at afprøve disse værktøjer. Her mødtes eleverne med Chris til en dag, hvor hver enkelt elev fik mulighed for at præsentere et valgfrit emne foran resten af klassen. En stor udfordring, som ikke blev mindre af at det hele skulle foregå på engelsk. Efterfølgende blev der givet feedback på præsentationen, både fra resten af klassen og fra Chris, på alt fra indhold til brugen af præsentationsværktøjerne. Og endeligt fik man lov til at gense sin præsentation på video. Dagen igennem blev vi præsenteret for alt lige fra Beyoncé og TuPac, over Wrestling, snowboarding og Champions League, til Walt Disney og Liechtenstein. Engagementet, variationen og opfindsomheden var stor, og der blev gjort flittigt brug af præsentationsværkstøjerne. Derfor var det også en tilfreds Chris Rycroft, som efterfølgende gav udtryk for at det havde været spændende at arbejde med klasserne, og at standarden generelt havde været høj. At eleverne også var glade for kurset kom tydeligt frem under den efterfølgende evaluering, hvor kommentarer som spændende, grænseoverskridende og det var noget jeg kunne bruge var fremtrædende. Derfor skal der også lyde en stor tak til Chris for de mange timer han lagde i dette projekt. Det var spændende og lærerigt! Og hvad WIIFY så er? Det må man spørge om i 9. klasserne Jacob Rützou Frederik (9.A) synes, at mødet med Chris var utroligt spændende og inspirerende. Chris evne til at tilpasse sig publikummet, gjorde at man fik endnu mere ud af det. Jeg fik rigtig meget ud af undervisningen, og er sikker på at det kan bruges til eksamen og i fremtiden.

9 nyt fra skolebestyrelsen godt nyt om klassekvotienter, indeklima og plads Indeklima og plads har i længere tid været et stort problem på Tranegårdskolen. Alt for mange børn på alt for lidt plads i varme og indelukkede lokaler. - Dette giver ikke det bedste udgangspunkt for at trives og at præstere. Det har fyldt meget for alle på Tranegård. Ledelsen og ikke mindst skolebestyrelsen har haft sin fulde opmærksomhed på elevtal, plads og indeklima. De sidste 2 år har det været fast punkt på dagsordenen, uanset om vi har mødtes i skolebestyrelsen eller med forældre til repræsentantskabsmøder og forældremøder. Vi har derfor i længere tid ligget i forhandling med vores politikere og Skole og Fritid for at finde løsninger. Vi har ønsket at lave løsninger, der sikrer os på både på kort og lang sigt. På kort sigt har vi ønsket os løsninger, der sikrer en bedre trivsel for de elever og ansatte, der allerede er her. Indeklima, plads, inventar og delehold er nogle af de områder, vi har arbejdet med. På lang sigt har vi ønsket, at vores klassekvotient låses på et lavere elevantal startende alle-rede i 0-klasserne. Søgningen til skolen har gennem de sidste mange år været så stor, at vi ville ende med at have 28 elever i alle klasser eller klassedelinger. Det er skolen ikke bygget til. Vi er gået efter at få alle ønsker på plads, således at vi på kort og lang sigt kan give vore børn og lærere de bedst mulige rammer. Det har været et ambitiøst mål at sætte sig, og undervejs i forhandlingerne med vores politikere og Skole og Fritid, har der da også været mange muligheder for at bøje af undervejs. Men det her er et meget vigtigt punkt for vores skole og den måde, vi gerne vil have skole på. Det er vores børn. Og derfor har vi valgt at holde fast i hele pakken. Det er vi glade for nu. Efter snart 2 års forhandlinger og benarbejde samt godt støttet af forældreopbakning har vi indgået aftale med Frank Andersen, skoledirektør i Gentofte Kommune, om følgende: Klassekvotient Elevtallet låses på 25 på alle klassetrin pr ultimo november Ventilation Indeklimaet optimeres, renoveres, forbedres i alle lokaler. Ventilation/indeklima lever op til alle gældende lovkrav for nye/ renoverede bygning. Inventar Eksisterende inventar (stole, borde, andet) udskiftes med nyt fleksibelt inventar. Udskiftningen begynder i klasser med 25 elever og over primo 2010 og fortsætter med resten af skolen inden ultimo Tranegårdskolens bygninger Skolen revurderer brugen af egne lokaler. For at skabe plads flyttes rundt på klasserne herunder overvejes inddragelse af GFO en til undervisning. Skolen laver en række større ændring på fordelingen af klasser, faglokaler, medarbejderrum, mødelokaler og GFO og får tildelt den nødvendige økonomi for at lave de bygningsmæssige ændringer. Disse ændringer foretages medio Samtidigt overvejer skolen i samarbejde med Skole Fritid mulighederne for at anvende lokaler i Hellerup Fritidscenter på Gersonsvej og lokaler i Gruthuset. Delehold og undervisningsdifferentiering i klasse med mere end 25 elever Skolen ansøger om midler til 5 dele/hold timer pr klasse pr uge i puljen af kompetenceudviklingsmidler. Skole og Fritid garanterer, at Tranegårdskolen har første prioritet på kompetence puljen. Det er aftalt, at skolens ledelse og skolebestyrelsen holder møde med Skole og Fritid indenfor de næste par uger for at påbegynde arbejdet på ovennævnte. Michael C. Jørgensen, skolebestyrelsesformand

Præsentation af Tranegårdskolen

Præsentation af Tranegårdskolen Præsentation af Tranegårdskolen Præsentation af Tranegårdskolen Vi vil kendes på Tranegårdskolen ønsker at være et godt sted at være og at være et godt sted at lære: In schola villae gruis cum discimus

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune Nyhedsbrev juni 2012 Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og næste års planlægning er på plads. Vores 9. klasser har allerede holdt sidste skoledag med fest og farver. Alt foregik i god ro og orden,

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev Oktober 2014 Dette nyhedsbrev er det første efter flere års pause. Skolebestyrelsen drøftede på sit møde i september skolens kommunikation med forældre og lokalsamfund. Det er efterhånden mange år siden,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Maj nyheder Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Peter plys Kære Forældre Kom maj, du søde, milde... gør skoven atter grøn. Sådan lyder de første strofer i en kendt, dansk forårssang.

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD

KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD Som forældre er vi naturligvis interesserede i, at vores børn får så god en skolegang som overhovedet muligt. En af de vigtigste forudsætninger for at opnå dette er, at alle forældre,

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Lockout perioden, og derefter nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014. Folkeskole reform, og hermed afledte effekter på os

Lockout perioden, og derefter nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014. Folkeskole reform, og hermed afledte effekter på os Årsmøde den 10. oktober 2013 Årsberetning Vi fejrede i august skolens 147 års fødselsdag blandt andet med den nyere tradition, fælles kaffebord for forældre og ansatte inden alle øvrige aktiviteter. I

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK. Kristian Kochs. Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler

PRÆSENTATIONSTEKNIK. Kristian Kochs. Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler Kristian Kochs PRÆSENTATIONSTEKNIK Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler Kristian Kochs vigtigste råd Print dem ud, så du har de vigtigste råd ved hånden, når du har behov

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse..

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse.. Side 1 VORES nye UNGE-skole udvikler sig dag for dag tiden flyver, og efterårsferien er lige om hjørnet. Inden vi når så langt, skal vi i næste uge på hele skolen arbejde med et fælles tema: den internationale

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

Sommerferiebrev. København V, juni 2014. Kære forældre.

Sommerferiebrev. København V, juni 2014. Kære forældre. Sommerferiebrev Slesvigsgade 6 1762 København V Tlf. 33 22 18 01 www.vesterbronyskole.kk.dk mail@vesterbronyskole.kk.dk Kære forældre. København V, juni 2014 Sommeren står for døren, og så skal I selvfølgelig

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere