Troværdighed Fællesskab Demokrati - Samarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Troværdighed Fællesskab Demokrati - Samarbejde"

Transkript

1 Tune Idrætsforening - 85 år juni 2009 Indledning Endnu en stor mærkedag i Tune IF s historie. Det er værd at stoppe op og se på den store udvikling, der er sket i TUNE IF igennem de mange år og samtidig se frem, hvor er vi på vej hen, hvordan kommer vi derhen, og hvornår vil vi være der. Tune IF er en flerstrenget bredde idrætsforening, dybt forankret i vort lokale samfund og med en udvikling, der er i fint sammenspil med udviklingen i omgivelserne. Tune IF er en forening med succes, en forening med mange dygtige og motiverede ledere, der går mod de samme mål. TUNE IF s værdier er en stor del af succesen. I Tune IF har vi intet problem med at skaffe frivillige ledere til at lede og styre vor forening mod de fastlagte mål. Hos os får den enkelte plads og frihed til at markere sit ståsted, med baggrund i vore værdier og holdninger. Ved en målrettet indsats er det lykkedes fortsat at stå sammen som en samlet idrætsforening. Fællesskabet er et stort aktiv i Tune IF, som vore folkevalgte politikere også har bemærket bl.a. i forbindelse med den årlige idrætsfest, hvor vi hylder vore frivillige ledere. Vi skaber respekt i TUNE IF. Vi samarbejder rigtig godt med det lokale samfund, erhvervsliv og foreninger med mm. Vi har i TUNE IF gennem 2008 og 2009 arbejdet med udvikling af vor forening. Afdelinger og udvalg har arbejdet med udviklingsplaner for fremtiden. Vi ser frem uden at glemme, hvor vi kommer fra. Historisk udvalg er i fuld gang med at skrive TUNE IF s historie, og en foreløbig opdatering vil blive lagt på vor hjemmeside i forbindelse med 85-års fødselsdagen. Idræts- og fritidslivet står over for en række udfordringer, som vi skal have løst, og som sikkert vil falde på plads, når alle har forstået, at pengeidræt er en privat sag, som man selv må betale og ikke en konkurrence mellem kommunale pengekasser. TUNE IF s mål: Vi står vagt om TUNE IF s værdier og holdninger Færdiggørelse af vore visioner mål og handlingsplaner Tune Hal 3 mulighed for aktivitetsudvidelse TUNE IF s overtagelse af Tunehallerne Svømmesal i Tune, projekt er klar Udbygning af lokaler for Center for Bedre Livskvalitet (CBL) Uddannelse og videreuddannelse af vore ledere for at sikre fremdrift Vi skal være idrætspolitisk aktive og være opmærksom på uligheder Visionen bygger på fire kerneværdier, som udtrykker det, vi ønsker at stå for: Troværdighed Fællesskab Demokrati - Samarbejde Medlemsudvikling Vi har en medlemsfremgang på næsten 30 % over de sidste 4 år, ikke fordi vi har et ønske om at være store, men fordi vi fokuserer på at give vore medlemmer kvalitet. Center for Bedre Livskvalitet er en stor årsag til, at TUNE IF blomstrer. 1

2 Afslutning. På generalforsamlingen i maj 1987 blev jeg valgt som hovedformand. Det har været en fantastisk positiv oplevelse at samarbejde med så mange positive og dygtige ledere igennem snart 25 år. Jeg er derfor utrolig glad for mit genvalg som hovedformand for TUNE IF på generalforsamlingen den 11. maj Der skal lyde et til lykke til os alle med vor Idrætsforening Tune IF. Vi er gutterne fra Tune IF på vej mod nye mål. Sven Edelmann Hovedformand Tune IF Jubilæumsskrift begynder på side 3 2

3 Tune Idrætsforening 85 år Med baggrund i at Tune IF den 20. juni 2009 kan fejre sin 85 års fødselsdag har hovedbestyrelsen nedsat et historisk udvalg, der har til opgave at samle Tune IF s historie og få den fastholdt for eftertiden. Der er tidligere, sidste gang ved foreningens 75-årsdag i 1999 udgivet et jubilæumsskrift, og det er stort set et ajourført genoptryk af dette skrift, der her fremlægges. Perspektivet denne gang er at slutte med Tune IF s visioner for de kommende 5 år. Det er naturligvis ikke muligt at få hele foreningens historie med, men et udpluk af årstalsrelaterede begivenheder, bestyrelsesarbejdet og en række mærkedage kan give et vist indtryk af udviklingen op gennem årene. At en sådan udvikling har kunnet finde sted må tilskrives en stor mængde af idealistiske og fremsynede ledere, trænere og andre, der gennem årene har arbejdet for foreningen. Det har også været en forudsætning, at det er lykkedes at få de faciliteter til rådighed, som er en absolut nødvendighed for at drive en idrætsforening. Der skal derfor lyde en stor tak til alle disse idealister, der på den ene eller anden måde har været med til at forme og drive foreningen og bringe den frem til det, den står for i dag. Også en stor tak til de sponsorer, der gennem årene har hjulpet med økonomisk støtte til den ene eller anden aktivitet, idrætsgren eller afdeling. Stor tak skal også lyde til foreningens samarbejdspartnere, idrætsorganisationerne, Greve kommune, Lions Club, tidligere Tune Erhvervsforening m.fl. Det er fortsat et ønske, at det fremover vil være muligt at skaffe kvalificerede trænere og ledere, og at det gode forhold til de forskellige samarbejdspartnere og sponsorer vil kunne videreføres og udbygges til gavn for idrætten. Tune Idrætsforenings profil. Tune idrætsforening er stiftet den 20. juni 1924, kun med fodbold på programmet, men allerede året efter blev gymnastik, og senere er en række andre sportsgrene og aktiviteter tilkommet. Tune IF er i dag en moderne dynamisk flerstrenget idrætsforening, der har tilpasset sine aktiviteter til den tid, vi lever i. Vi har over de sidste 3 år forøget vort medlemstal med næsten 1000 medlemmer. Tune IF er i dag organiseret med en hovedforening og 10 afdelinger samt en række udvalg. Foreningens daglige ledelse er forretningsudvalget, der har reference til hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget (6 medlemmer) samt en repræsentant fra hver afdeling, herudover deltager formanden for udvalg nedsat af hovedforeningen samt formanden for Tunehallerne. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. maj, og foreningens regnskab går fra 1/1 til 31/12. Afdelingernes generalforsamlinger skal være afholdt senest 15. april. Foreningens formålsparagraf er: At samle medlemmer til idrætslige og kulturelle aktiviteter, samt virke koordinerende og udadvendt for alle specialafdelingerne. Udover vore vedtægter har vi beskrevet vore værdier og holdninger, som vi forholder os til i hverdagen: Troværdighed Fællesskab Demokrati Samarbejde Foreningen er medlem af Dansk Idrætsforbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (D.G.I.). ligesom hver afdeling er tilsluttet de respektive specialforbund under Dansk Idræts Forbund. Tune IF har i dag ca aktive medlemmer fordelt på vore 10 afdelinger: Badminton, bordtennis, fodbold, gymnastik, håndbold, petanque, svømning, tennis og trim samt de af hovedforeningen ledede udvalg, som er Center for Bedre Livskvalitet (CBL), Tune Lokale Sundhedsudvalg (TLS), IT udvalg, EDB undervisning og Lokal TV, hvor vi har Tune Kabelnet som partner. Foreningen er hjemmehørende i Greve kommune, nærmere bestemt i Tune Idrætscenter, dog foregår svømmeafdelingens aktiviteter i Greve svømmehal. Foreningen råder over 2 idrætshaller, begge med internationale mål, 4 tennisbaner med kunstgræsbelægning, 1 opvisningsbane for fodbold, 1 grusbane og en boldfælled med plads til 4 á 5 3

4 fodboldbaner, 14 petanquebaner, 1 idrætslegeplads med skateboardbane og bane indrettet med mål og bander for rullehockey, boldspil samt en klatrevæg m.m. Foreningen har bestyrelses- og klublokaler i Tunehallerne, og tennis, fodbold/trim og petanque har egne klubhuse. Foreningen har siden gange årligt udsendt sit eget klubblad til alle husstande i Tuneområdet og har også sin egen hjemmeside på internettet, som orienterer om foreningen og dens aktiviteter. Alle trænere eller instruktører, der i Tune IF har med børn at gøre, skal have afleveret børneattest som regelmæssig blive fornyet. Tune IF har gennem 2008 og 2009 arbejdet med visioner for de næste 5 år, bygget op nede fra de enkelte afdelinger og udvalg for til sidst at blive samlet i Tune IF s visioner, der også omfatter Tunehallerne. Tune IF s historie En forening startes Det var en flok fodboldinteresserede unge mennesker, der for 85 år siden startede Tune Idrætsforening. De brugte det meste af deres fritid på at spille fodbold enten i en kalvefold på Højgården eller på roekulepladsen på Nordgården. Men efterhånden modnedes den tanke at stifte en egentlig forening, og den 20. juni 1924 blev den stiftende generalforsamling afholdt og første formand blev Holger Nielsen (Tømrerens Holger). Generalforsamlingen blev efter sigende afholdt i Tømrerens lysthus.. Foreningens aktiviteter var de første år selvsagt fodbold, og man lejede hvert år en græsmark på en af egnens gårde, og selv om jævnhed og græsbestand ikke altid var det bedste, lykkedes det at indrette en, efter datidens forhold, brugelig fodboldbane. Lejeprisen var 200 kr. årligt. Omklædning foregik i det fri og brusebad forefandtes kun i regnvejr. Allerede i sæson 1925/26 blev idrætsgren nr. 2 sat på programmet, nemlig gymnastik. Dette medførte et ønske om, at foreningen burde anskaffe sig en fane. For at skaffe penge til en sådan afholdt man i 1926 fastelavnsridning, og det lykkedes at indsamle 142,51 kr. Men da fanen kostede 155 kr., måtte man opkræve ekstra kontingent af gymnasterne. Det var en stor begivenhed, da fanen skulle hentes i København, hvilket kan ses af, at hele bestyrelsen tog af sted for at hente den. Officiel faneindvielse blev, ved en festlig lejlighed, afholdt den 3. april Af de gamle forhandlingsprotokoller kan man læse, at i 1928 var medlemskontingentet 25 øre årligt, men selv om det var vanskeligt at inddrive dette kæmpebeløb, måtte man i 1929 hæve kontingentet til det dobbelte. Demokratisering og flere nye initiativer I 1928 havde specielt kvindegymnastik stor fremgang, og der opstod fra denne gruppe et ønske om medbestemmelse i foreningens ledelse. Det medførte at i efteråret dette år blev vedtægterne ændret sådan, at bestyrelsen blev udvidet fra 5 til 7 medlemmer, hvoraf 2 skulle være kvinder. Folkedans blev sat på programmet i 1929, og man antog en leder fra hjemstavnsforeningen i Roskilde. Da der ikke fandtes TV eller dårligt nok radioer eller andre adspredelser til fritiden, og da Tune var et landområde med mange karle og tjenestepiger rundt på egnens gårde, blev dette initiativ en stor succes, også fordi her var en mulighed for at flirte med det modsatte køn. I 1930 begyndte en flok piger at spille håndbold for sjov, og bestyrelsen besluttede at sætte denne idrætsgren på programmet i foråret Foreningen arrangerede den 7. maj 1931 et cykelløb med fri tilmelding. Distancen var ca. 50 km., men det blev ingen succes, idet kun 6 ryttere deltog og kun 4 gennemførte. Førstepræmien var 6 kr., andenpræmien 4 kr., mens nr. 3 og 4 hver fik 1 kr. Samme år udbrød der mund- og klovsyge i Tuneområdet, hvilket medførte omfattende karantænebestemmelser, for at denne frygtede kvægsygdom ikke skulle brede sig, og flere arrangementer og aktiviteter måtte aflyses i en periode. 4

5 Selvejende baneforhold Den 28. maj 1932 blev foreningen indmeldt i Roskilde Gymnastikforening, der senere blev til Amtsforeningen (R.A.G.). Siden foreningens stiftelse i 1924 havde man flere gange måttet flytte fodboldbane, hvilket selvfølgelig var en meget stor ulempe, og i 1933 blev der derfor nedsat en komite for oprettelse af egen, permanent fodboldbane. Det var nogle af byens mest prominente personer, der fik sæde i denne komite. Søndag den 15. oktober 1933 blev der afholdt et medlemsmøde, hvor komiteen fremlagde et projekt over køb af Anders Larsens vænge, der lå lige midt i byen, for en pris af kr. Komiteen havde fået forkøbsret til arealet, og havde påtaget sig at skaffe den fornødne kapital til udbetaling og istandsættelse. Daværende formand fik fuldmagt til, ifølge protokollen, for fuld bindende virkning for foreningen, at underskrive som køber af den påtænkte idrætsplads. Pladsen skulle planeres og indhegnes, hvilket skete ved helt frivillig arbejdskraft. Der blev indhentet 2 tilbud på levering af hegn. Man valgte det billigste tilbud, der var på 36 øre pr. m2. Det dyreste var på 39 øre pr. m2. Den 5. august 1934 blev banen indviet. Efter forhandling med kommunen blev man enig om, at skolen kunne leje idrætsbanen til skolebørnenes idrætsaktiviteter, mod at kommunen betalte halvdelen af de faste udgifter. Allerede året efter i 1935 var pladsen blevet for trang, og man lejede et stykke jord ved siden af. I 1936 havde man ønske om at vende banen fra øst-vest til nord-syd, og for at dette kunne lade sig gøre, måtte man mageskifte et areal med et par naboer. Samlingssted for sport og fest I 1937 blev badminton sat på programmet og man spillede i den daværende gymnastiksal, der tilhørte skolen. Der kunne lige netop være badmintonbane, selvom kakkelovnen stod lidt inde på banen i det ene hjørne. Der var udmærket lofthøjde, men man skulle passe på nedhængende bomme. Skolens gymnastiksal var foreningens samlingssted helt frem til efteråret 1963, og her blev også alle fester afholdt. Her kan bl.a. nævnes: Andespil, juletræsfest, gymnastik- og folkedansopvisning, dilettantforestilling m.m. med efterfølgende bal. Andespil var set med nutidens øjne en noget spøjs forestilling. Gevinsterne var normalt ænder, lagkager, kolonialpakker el. lign. Det var ikke grydeklare ænder, der blev spillet om, men rigtig levende ænder, der stod i en grisekasse i et hjørne af salen under spillet, og de var ikke altid helt lydløse. Når det hele var overstået udvalgte de heldige vindere, efter tur, hver sin and, som blev taget under armen og båret hjem. Det første andespil, der er omtalt i gamle forhandlingsprotokoller, blev afholdt den 6. november Som gevinster var 6 ænder, 2 haner, 2 lagkager og 6 kolonialpakker á 2 kr. Prisen for kort var 25 øre for ænder, 15 øre for haner og 10 øre for kolonialpakker. Frem mod 50-erne I 1940 udvidedes bestyrelsen fra 7 til 9 medlemmer, hvoraf 2 fortsat skulle være kvinder, dog højest 4. Træning til idrætsmærket blev startet op i dette år og var en fast årlig sommeraktivitet gennem en årrække. I 1942 var der 24, der bestod prøverne, som var en række atletikdiscipliner samt 20 km. cykelløb. Ved at bestå prøverne år efter år kunne deltagerne få bronze-, sølv og guldtegn og mange opnåede flere guldtegn med sløjfe. Foreningen købte i 1941 det jordareal, der ligger helt ud til Østergade for kr. Der blev optaget et lån på kr. over 10 år, og nu var foreningens samlede gæld kr. Gennem årene, siden indvielsen af egen bane, havde man søndag efter søndag set fodboldspillere og andre frivillige studse græsset ved hjælp af 2 stk. 18 håndplæneklippere, først i 1944 blev den første motorplæneklipper indkøbt til en pris af kr. Kommunen betalte halvdelen. Daværende vejmand overtog herefter klipning af banen. Opkridtning m.m. måtte man selv sørge for. Lige efter krigen blev der i Tune oprettet en afholdscafe Tinghøj, som blev et udpræget samlingssted for byens borgere og ungdom. Her var Tune I.F. også aktiv, idet der i 1946/47 bl.a. blev arrangeret interne billardturneringer. Det blev i 1950 besluttet at opsætte nyt hegn i 2 meters højde, dog 6 meter bag målene, omkring idrætsbanen, da man i et par år havde haft problemer med et par naboer, der brugte banen som hønsegård, hvilket medførte meget hønsemøg på banen og var noget ulækkert, når fodboldspillerne faldt. Igen måtte der lånes penge, denne gang kr. Opsætning var ved frivillig arbejdskraft. I 5

6 1951 opførtes den første dilettantforestilling arrangeret af Idrætsforeningen, og dette fortsatte som et årligt tilbagevenden arrangement de næste 20 år, og altid for fulde huse. Klubhus Det var primitive forhold for omklædning, man kunne tilbyde fod- og håndboldspillerne, da det foregik i skolens forgang, hvor der kun forefandtes én håndvask endda kun med koldt vand. Derfor begyndte man i 1951 at tale om at opføre et klubhus på banen. Der blev udarbejdet planer, og økonomien blev sammen med kommunen endevendt i alle detaljer. Kommunen kunne ikke finansiere byggeriet, men ville betale halvdelen af renter og afdrag, såfremt Idrætsforeningen kunne låne til finansieringen. En ekstraordinær generalforsamling den 28. juni 1952 godkendte igangsættelse og finansiering, der bestod af et privat lån på kr., sparekasselån kr. og forventet tilskud fra tipstjenesten på kr. Opførelsen kom til at koste ,95 kr. og klubhuset blev indviet den 19. april For at kunne holde opførelsesudgifterne nede blev der ikke indlagt el. og man måtte klare sig med Petromax -lygter. Økonomisk blev det nogle strenge år for foreningen, især da tilskuddet fra tipstjenesten blev væsentligt mindre end forventet, så foreningen måtte yderligere låne kr. af et privat medlem. En god indtægt til klubkassen havde i mange år været den årlige fastelavnsridning, hvor man besøgte hvert et hus og hver en gård i sognet, men midt i 50 erne måtte man trappe ned, da det kneb med at skaffe heste. Først ændrede man til kørsel i hestevogn, senere endog til lastbil. I 1959 ophørte den gamle skik, og en indtægtskilde forsvandt. I klubhuset var der kun koldt vand i bruserne, men i 1958 blev der installeret en gasvandvarmer, der lige netop kunne forsyne én bruser i hvert omklædningsrum med varmt vand, men dette var en enorm forbedring. Først i 1963 blev der indlagt elektrisk lys i klubhuset. Bedre forhold for indendørsidrætten 1963 var også året, hvor den nye skole blev taget i brug, og det ændrede totalt forholdene til det bedre for alle indendørs aktiviteter. Nu var der en tidssvarende gymnastiksal, gode omklædningsforhold, varmt vand i bruserne m.m. og den gamle skolebygning blev frigjort, hvilket medførte at man i 1964 kunne oprette en bordtennisafdeling i det ene af de to klasseværelser, efter selv at have renoveret lokalet og fået fremstillet nogle bordtennisborde. Idrætsforeningens eget medlemsblad, KLUB-NYT, udkom 1. gang, og det var også året, hvor der blev nedsat et udvalg til at arbejde med fremtiden såsom lysanlæg, nyt idrætsanlæg, halbyggeri m.m., da man kunne se, at udviklingen i tilflyttere til kommunen ville stige markant i fremtiden, og det nuværende baneareal midt i byen ikke ville være tidssvarende. Ændrede ledelsesformer Siden foreningens start i 1924 og frem til 10. marts 1966 er der hvert år blevet afholdt 2 ordinære generalforsamlinger, i marts og i september. Alle idrætsudvalg valgtes på generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamling den 10. marts 1966 blev det vedtaget, at der fremover kun skulle afholdes en ordinær generalforsamling årligt og det i januar måned. Regnskabsåret fastlagdes til at gå fra 1. november til 31. oktober. Bestyrelsen bestod fortsat af 9 medlemmer. Idrætsudvalgene indstilledes af idrætsudøverne i de forskellige idrætsgrene, ved et møde der afholdtes umiddelbart før generalforsamlingen, men valgtes af generalforsamlingen. Denne ledelsesform kørte helt frem til 26. april Denne dato er skelsættende for Tune IF, for det var første gang der valgtes en hovedbestyrelse, bestående af 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen, og som var forretningsudvalg, der så suppleredes med 1 medlem fra hver afdeling, valgt på afdelingens generalforsamling. På dette tidspunkt var der 6 afdelinger, så bestyrelsen bestod af 11 medlemmer. Generalforsamlingen skulle afholdes senest 1. maj, og regnskabsåret ændredes til 1. april til 31. marts. Denne ledelsesform består stort set stadig, dog er der indført kalenderårsregnskab 1. januar til 31. december, og hovedforeningens generalforsamling skal afholdes inden den 15. maj og afdelingsgeneralforsamling inden 15. april. 6

7 Fremtiden planlægges idrætsanlæg og hal På et fællesmøde mellem repræsentanter fra idrætsforeningen og Tune sogneråd i juli 1967 blev der taget en generel beslutning om at arbejde med planerne om at flytte hele idrætsanlægget til de af kommunen opkøbte arealer (det nuværende idrætsanlæg) og i første omgang at etablere en midlertidig træningsbane på det nye areal samt at nedsætte et idrætsudvalg til varetagelse af hele problematikken vedrørende nyt idrætsanlæg inkl. hal m.m var også året, hvor den gamle bane blev forsynet med lysanlæg på 6 master, pris kr., og skolen fik en tilbygning, der bl.a. indeholdt en stor kældersal, og bordtennisafdelingen flyttede til denne sal. I foråret 1968 kom der rigtig gang i planlægningen af det nye idrætsanlæg, og man kom hurtigt i gang med anlæg af en kampbane og en træningsbane. Arbejdet blev udført delvis ved frivillig arbejdskraft inkl. jordflytning og planering med store maskiner. Dræning og tilsåning blev dog udført af et professionelt firma. Sideløbende med aktiviteterne omkring anlæg af banearealer arbejdedes der videre med mulighed for opførelse af en idrætshal i Tune. Idrætsforeningen tilbyder at lade det gamle baneanlæg inkl. klubhus kapitalisere og lade dette beløb indgå i et halbyggeri, forudsat at Idrætsforeningen kan få indflydelse på såvel byggeri som drift. På en generalforsamling 20. januar 1969 afholdtes en vejledende afstemning om at lade foreningens midler indgå i et kommende halbyggeri, såfremt hallen kunne blive en selvejende institution, eller foreningen selv kunne drive den. Der var et stort flertal for dette forslag. Et nedsat teknikerudvalg fremkom med et skitseforslag, der dog var noget dyrere end de 2 mio.kr., som der politisk var rygdækning for, og da der skulle være kommunesammenlægning pr. 1. april 1970 besluttede sognerådet, at det af tidsnød m.m. blev nødvendigt med et kommunalt byggeri, og dette nødvendigvis måtte indgå i kommunens sammenlægningsforhandlinger med Greve- Kildebrønde og Karlslunde-Karlstrup kommuner. I marts 1970 kunne et tilbud på nøglefærdigt halbyggeri til en pris af mio. kr. forelægges. Denne pris reguleredes senere til mio. kr., og der blev skrevet kontrakt med bygmester Dansk Protekta. Byggeriet startede midt på sommeren 1970 med Greve kommune som bygherre. Tune IF var repræsenteret i byggeudvalget. Allerede ultimo marts måned 1971 afholdtes det første idrætsarrangement i Tunehallen. Selve halareal og omklædningsrum var færdige, men der gik endnu nogle måneder, før man kan anvende nordenden med cafeteria og div. møderum. Afleveringsforretning afholdtes 30. juni Forhandlingerne med Greve kommune om at gøre Tunehallen til en selvejende institution kunne afsluttes, og den 8. september 1971 kunnen skøde og vedtægter godkendes på et konstituerende møde i Tunehallens bestyrelse, som bestod af 3 medlemmer valgt af Tune IF og 3 medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen samt 1 medlem valgt af Tune skole. Købsprisen androg 3.3 mio. kr. Tune I.F. havde indskudt værdien af den gamle idrætsbane med tilhørende klubhus, i alt kr. Officiel indvielse af Tunehallen afholdtes 9. oktober Sideløbende med opførsel af Tunehallen, blev der arbejdet støt på at få forbedret vilkårene for fodbolden, og i sommeren 1970 kunne såvel træningsbane som den nuværende opvisningsbane tilsås, og begge blev taget i brug, inden efterårsturneringen 1971 startede. I 1970 blev Idrættens Kontaktudvalg (IKG) oprettet som et samlet talerør for idrætten over for Greve kommune. Tune IF s daværende formand, Helge Hansen, blev den første formand. IKG blev i 1975 ændret til Idrætsunion, og igen senere til det nuværende Idrætsrådet. Store forbedringer og stigende aktiviteter Med Tunehallen og det nye idrætsanlæg fik idrætten gode forhold, og aktiviteterne steg voldsomt i medlemstal, hvilket medførte, at Tune IF 26. april 1972 ændrede sine vedtægter, sådan at afdelingerne blev mere selvstændige, dog stadig bibeholdtes fællesskabet i en hovedforening, der lededes af en hovedbestyrelse på seks medlemmer valgt af en generalforsamling, samt et medlem fra hver afdeling valgt af de aktive i hver idrætsgren. Billardafdeling opstartedes i 1971, og foreningen havde nu seks afdelinger, men nye idrætsgrene begyndte snart at presse sig på, da det blev moderne at motionere. Således blev der i begyndelsen af 70 erne, som underafdeling under gymnastikafdelingen, tilbudt motionsløb, også kaldet trim. Denne idrætsgren blev en selvstændig afdeling i

8 I 1974/75 genoptoges folkedans som en prøveordning under gymnastikafdelingen. Folkedans fik sin egen afdeling i Tune IF indledte i 1974 og 1975 et samarbejde med Lions Club vedrørende den årlige sommerfest og afholdelse af bankospil. Selvom der i starten var delte meninger om dette samarbejde, blev det fortsat og udbygget, dog blev man i 1990 enig om at slutte med at afholde bankospil. I 1976 tog hovedbestyrelsen initiativ til at afholde en fælles lederfest for alle afdelingernes frivillige ledere og trænere, for på denne måde at takke for årets indsats. Denne fælles årlige fest med spisning og dans er fortsat gennem årene og er stadig et stort aktiv for foreningen. Ikke mindre end tre nye afdelinger opstartedes i 1977, nemlig svømning, tennis og volleyball. Fodboldafdelingen afholdt Fodboldens Weekend for første gang i Idrætsgrenen karate opstartedes i Tune som et privat foretagende, men blev i 1976 optaget under Tune IF, og blev en selvstændig afdeling i Svømning foregik i Greve svømmehal, og tennis kunne råde over to baner på Tune stadion. I 1979 udvidedes til fire baner, og i efteråret 1980 fik tennis eget klubhus. Volleyball fik træningstid i Tunehallen og kæmpede gennem årene med at skaffe en bæredygtig medlemskreds. Hedeboløbet i forbindelse med den årlige sommerfest kørtes første gang i Pladsmangel hal 2 opføres Som følge af de sportslige resultater og den store medlemstilgang gennem 1. halvdel af 70 erne begyndte man at få mangel på timer i Tunehallen, og timefordelingen, som udarbejdedes af hovedbestyrelsens forretningsudvalg, gav hvert år anledning til mange diskussioner. I 1977/78 måtte fodboldafdelingen undvære timer til indefodbold, hvilket gav store dønninger i medlemsskaren, og i 1979 fik fodboldafdelingen igen timer i hallen. Manglen på idrætsfaciliteter i hele Greve kommune var stor, og i 1976 anmodedes de tre områder Greve, Karlslunde og Tune om at udarbejde en udbygningsplan for lokalområdet. De udarbejdede planer samles i en kommunal udbygningsplan med titlen Idrætskommune nr. 1, og for Tune området gjaldt, at en udbygning af såvel hal som idrætsplads var tvingende nødvendig inden for en kort årrække. I 1979 var aktivitetsmedlemstallet medlemmer fordelt på 11 selvstændige afdelinger. Dette medlemstal blev stort set fastholdt uændret i en årrække, hvorefter der måtte konstateres en ca. 10 % s nedgang i antallet af aktivitetsmedlemmer, før medlemstallet i 2002 igen steg. I 1981 fremlagdes lokalplan for idrætsområdet i Tune og presset over for Greve kommune for at få udbygget Tunehallen skærpedes. Dette medførte også, at der i det kommunale budget afsattes penge til opførelse af hal 2, hvilket skulle ske i 1983/84, kostpris 6 mio.kr. Tune IF skulle selv skaffe kr. I efteråret 1982 nedsattes et programmeringsudvalg, og der afholdtes indbudt licitation. De afgivne tilbud var alle større end forventet, og der måtte ske besparelser. Hallen måtte max. koste 8 mio.kr. Tune IF s bidrag steg til kr. Besparelserne blev godkendt og første spadestik til hal 2 blev taget den 24. april Hal 2 blev indviet og overdraget til den selvejende institution Tunehallen 17. november sal i hal 2, som blev sparet væk ved opførelsen, færdiggjordes og blev taget i brug i efteråret 1985, og første hovedbestyrelsesmøde i det nye klublokal kunne afholdes i januar Tune IF formand, Helge Hansen, blev i 1983 udnævnt til foreningens første æresmedlem. Udviklingen fortsætter I 1985 er håndboldafdelingens årlige Hedeboeturnering blevet så stor en succes, at det blev nødvendigt at afvikle et antal kampe i Havdruphallen foruden Tunehal 1 og 2. Tilmeldingen var 36 klubber, 109 hold, 177 kampe, og ikke mindre end 127 skulle overnatte og bespises. Pr. 1. januar 1986 ændredes halbestyrelsen til 5 medlemmer (tidligere 7), hvor Tune I.F. valgte de 3 medlemmer og kommunalbestyrelsen 2. Samme år indmeldte Tune IF sig også i DDSG&I bl.a. af hensyn til svømmeafdelingen. I 1987 afgik Helge Hansen som formand og afløstes af Sven Edelmann. Helge havde været formand uafbrudt i 23 år og i alt 30 år sammenlagt. I 1988 fik tennisafdelingen nyt klubhus. Tune IF anskaffede EDB-udstyr og håndboldafdelingen startede flaskeindsamling til fordel for ungdomsafdelingen. 8

9 Tune Ride- og Køreklub optoges i 1989 som 13. afdeling under Tune IF efter mange forhandlinger med Dansk Rideforbund og Dansk Idrætsforbund. En ekstraordinær generalforsamling den 28. november 1989 godkendte optagelsen, og nødvendige ændringer i bestående vedtægter vedtoges samtidig. Samme år måtte man konstatere, at den gamle fane fra 1927 snart måtte på aftægt, og det besluttedes at anskaffe en ny. I 1989 udnævntes Vagn Nielsen til æresmedlem nr.2. Fodboldafdelingen havde i en årrække haft stor succes med gode resultater til følge for såvel ungdom som seniorer, og i 1990 begyndte afdelingen at arbejde på at få et klubhus på banearealerne i lighed med tennisafdelingen. I 1991 søgte BR-legetøj Greve kommune om at købe et areal af idrætsbanen for at kunne udvide med flere bygninger. Det var specielt tennisbanerne og et stykke af den eksisterende grusbane, der var tale om. Denne sag kørte helt frem til foråret 1993, før det meddeltes, at købet alligevel ikke ville finde sted. Tennisafdelingen kom lidt i klemme i denne sag, idet banerne ikke blev vedligeholdt i perioden med de mange forhandlinger, men i 1993 skete en kærkommen renovering af 2 baner. På Tune skole blev der i 1992 frigjort nogle midlertidigt opstillede skolepavilloner, og Tune IF søgte om at få et par af disse stillet til rådighed, da de ville være godt egnet som klubhus. Denne sag trak noget i langdrag, og først i foråret 1994 kunne flytning til banearealet finde sted. Den 15. juni 1992 modtog Tune IF via Danmarks Samfundet sin nye fane ved en ceremoni i Roskilde Domkirke. Fanen forsynedes med dobbeltdug og div. inskriptioner og kunne indvies ved en ceremoni i Tunehallen den 24. november Ikke alt er idyl og dog Der opstod jævnligt en del uro i Tune IF rideafdeling, og hovedforeningen valgte den 15. september 1992 at sætte afdelingen under administration. Gennem de næste par år skete der flere afgange af bestyrelsesmedlemmer, og det undersøgtes om en fusion med andre rideklubber kunne være aktuel, men i 1995 var rideafdelingen igen på rette spor, og administrationen ophævedes. Tune pensionistforening indstiftede i 1994 en vandrepokal, som hvert år skal uddeles til Årets Kammerat. Udvælgelsen foretages af Tune IF, men overrækkelsen foretages af Pensionistforeningens formand. I 1994 begyndte petanque også at vinde indpas i Tune, og der nedsattes et udvalg til at fremme denne sportsgren. Allerede i 1995 søgtes om anlæg af petanquebaner på stadion, og disse udførtes i 1996 hovedsagelig ved frivillig arbejdskraft, med god hjælp fra Helge Hedeboe, ejer af den lokale grusgrav. Afdelingen blev selvstændig i I 1995 ændrede karateafdelingen navn til workout. Samme år udnævntes Aage Nielsen til æresmedlem nr. 3. I 1997 var der igen problemer med rideafdelingen, idet lejemålet på Grønagergård blev opsagt, og det blev nødvendigt at fraflytte. Nye muligheder måtte undersøges, evt. fusion med Nordgården, men afdelingen måtte stilles i bero, og de af foreningen ejede heste måtte sælges. Der klagedes til Greve kommune over manglende vedligeholdelse af idrætsanlæg og tennisbaner. Tune IF tilbød selv at stå for vedligeholdelsen, såfremt en økonomisk aftale kunne indgås. Ungdomsudvalget, der havde kørt i nogle år, måtte opgive, da det ikke var muligt at hverve medlemmer nok til div. tiltag, interessen var for lille. Efter flere års pause arrangeredes i samarbejde med støtteforeningen Fodboldens Venner en stor aftenfest i Tunehallen (60 er fest). Arrangementet blev en stor succes, da alt var udsolgt inden festdagen, og man satsede på, at tilsvarende arrangement kunne blive en årligt tilbagevendende tradition. Der nedsattes et udvalg for at undersøge mulighed for opstart af en idrætslegeplads for specielt de børn og unge, der ikke var interesseret i andre tilbudte aktiviteter. Skateboardbanen renoveredes og kunne være et godt aktiv, men andre former for aktivitetsudøvelse måtte indgå, såfremt en sådan legeplads skulle kunne tiltrække ungdommen. Dette måtte ses som første skridt til et mere decideret socialt arbejde. 9

10 Også et internationalt arbejde påbegyndtes i 1997 med udvekslingsbesøg fra sportsklubber i udlandet. Tyskland var første skridt og en delegation fra Rostock besøgte foreningen i begyndelsen af Senere blev dette arbejde dog stillet i bero. I 1997 måtte volleyballafdelingen standse sine aktiviteter efter flere års medlemstilbagegang, hvorimod det gik strygende for petanqueafdelingen, som nu arbejdede på at få etableret et lysanlæg og et mindre klubhus ved de anlagte baner. Den 12. januar 1998 afgår tidligere mangeårige formand Helge Hansen ved døden, og en af Tune IF s store profiler gennem en årrække begravedes fra Tune kirke ved en smuk højtidelighed. Der opstod i workoutafdelingen store problemer med at skaffe ledelse, og dette resulterede i, at afdelingen måtte lukkes pr. 1. maj 1998, og aktiviteterne overførtes og videreførtes i gymnastikafdelingen. Denne afdeling modtog Unibanks Idrætspris på kr. som anerkendelse for godt udført arbejde i bestyrelsen gennem en årrække. Connie Clausen udnævntes den 14. maj 1998 til æresmedlem nr. 4, som påskønnelse af det store arbejde hun havde udført i mere end 30 år i såvel badmintonafdelingen som i hovedbestyrelsen. Tune IF s bedste fodboldhold gik suverænt gennem turneringen, og allerede mens der endnu resterede 4 spillerunder var oprykning til serie 1 en kendsgerning, efter 10 år at have været placeret i serie 2. Som følge af oprykningen blev det nødvendigt at foretage ændring vedrørende opvisningsbanen, idet SBU s regler sagde, at spillearealet skulle have en afgrænsning for tilskuere. Det medførte, at der opsattes et rørhegn/gelænder, og samtidig blev der anlagt en del siddepladser for tilskuere på den ene langside. Der blev endvidere oprettet måltavle med stadionur. Også håndboldafdelingen havde stor sportslig succes, både det bedste herrehold og damehold rykkede op i Sjællandsserien. Tune IF tilsluttede sig i april 1998 Tune Lokal-TV som parthaver sammen med Tune Kabelnet og Elkærparkens grundejerforening, og der nedsattes et I.T.-udvalg. Nye initiativer En Idrætslegeplads havde gennem et stykke tid været på ønskelisten, og nu blev der taget initiativ til etablering af en sådan. Den eksisterende skateboardbane skulle renoveres og indgå i projektet. Finansieringen faldt på plads og selve etableringen gik planmæssigt, så det samlede projekt kunne indvies på Tune IF s 80 års jubilæumsdag den 20. juni Samme dato udnævntes Sven Edelmann til æresmedlem nr. 5. Petanqueafdelingen fik i 2002 sit eget klubhus, der efter lidt renovering og udvidelse officielt indviedes i starten af I et forsøg på at forenkle de enkelte afdelingskassereres regnskabsføring påbegyndtes en fælles bogføring, der foreløbig opstartedes med svømning og senere skulle følges op med foreløbig håndbold og badminton. Pr. 31/ kunne foreningen registrere et medlemstal på medlemmer, hvilket var en fremgang på 180 i forhold til sidste år. Det havde et stykke tid gået mindre godt for folkedansafdelingen, da deltagerantallet var gået støt nedad. Den manglende interesse for denne aktivitet medførte, at afdelingen den 20. april 2004 måtte lukke. Nye tanker og ideer blev rejst i hovedbestyrelsen, og der arbejdedes på at få etableret et motionscenter, samt sideløbende også en Net-Café. For at indhente inspiration besøges en række motionscentre, og der arbejdedes hårdt med at få de finansielle muligheder undersøgt. I efteråret 2004 var man så langt fremme vedrørende et motionscenter, at der kunne fremlægges et oplæg for hovedbestyrelsen vedrørende lokaleforhold, maskinindkøb, finansiering m.m. Alt så ud til at kunne falde i hak, hvilket medførte, at man i sommeren 2005 kunne ansætte en instruktør som daglig leder, og der var ikke mindre end 16 frivillige, der tog et hjælpeinstruktørkursus. Forhåndstilmeldingen var gået over al forventning, og alt tegnede til en succes, 254 tilmeldinger var indgået. Den officielle indvielse af Center for Bedre Livskvalitet /motionscenter skete den 10. september Der registreredes allerede i november over 400 aktive medlemmer, og spinning, som foregik i hal 2 på 1. sal, er fuldtegnet. 10

11 Svømmesal i Tune var ikke glemt, og Teknologisk Institut blev anmodet om at udføre nogle skitser/tegninger og fremkom med nogle beregninger, som man kunne arbejde ud fra. Også arbejdet med at etablere en Net-Cafë skred godt frem, og også her var den finansielle side af sagen på plads. Caféen placeredes i ungdomsklubben Atlantic s lokaler, og indvielsen skete den 12. marts Der blev installeret 12 maskiner. Greve kommune vedtog, at der ikke fremover ville være byrådsmedlemmer i Tune Hallernes bestyrelse, hvorfor vedtægterne ændredes, så Tune IF vælger alle medlemmer til bestyrelsen. Samtidig ændredes antallet fra 5 til 7 medlemmer. Nu rejste det spørgsmål sig, om det kunne være en fordel at ændre Tune Hallernes status fra at være en selvejende institution til at være en foreningsejet. Hvis Tune IF kunne overtage ejerforholdet, kunne der måske optages lån i hallerne til at finansiere en svømmesal og også give mulighed for evt. tilbygninger til hallerne. Hvis denne løsning ikke kan gennemføres, så hallerne fortsat vil være en selvejende institution men ledet af Tune IF må alle tænkelige muligheder for finansiering af såvel svømmesal som haludbygning undersøges nøje. Den nuværende bestyrelse er godt klar over, at såvel opførelse som drift af en svømmesal kræver store beløb, men der arbejdes fortsat på at finde en brugbar løsning på problematikken for fremtidige finansieringer af udbygningsplaner. Pr. 31. december 2005 var medlemstallet i foreningen steget til 3.260, hvilket var en fremgang på 17,4 %. Den store fremgang kan især tilskrives motionscenteret, da søgningen hertil var stor. For at kunne flytte spinning tættere på de øvrige motionsaktiviteter blev billardlokalet inddraget, og denne aktivitet flyttedes til hal 2 på 1. sal. Tune IF gik videre i bestræbelserne for at få folk til at motionere og leve sundt, hvorfor der blev nedsat et sundhedsudvalg. Dette udvalg, der består af folk med forstand på sundhed, kunne holde deres første møde den 4. januar Tune Lokale Sundhedsudvalg, som er det officielle navn barslede med 3 projekter som begyndelse. 1. En frugtordning i afdelingerne 2. Motion for overvægtige børn 3. En foredragsrække med eksperter på hele sundhedsområdet. Net-Caféen blev ikke den succes, man havde håbet og troet på, og den må på grund af manglende interesse fra de unge lukke pr. 1. januar Maskinerne flyttedes til Tune Hallerne og kan anvendes i afdelingsregi og til undervisningskurser. Finn Hansen udnævntes i 2007 til æresmedlem nr. 6. Svømmeafdelingen kommer meget i klemme, da Greve Svømmehal skal lukkes i længere tid, grundet renovering. Alternative muligheder for svømning må forsøges. En svømmesal i Tune er ikke glemt, men det kræver en stor investering, og også driftsomkostninger er store. Den nuværende finanskrise gør heller ikke mulighederne større, så det bliver nok stadig et fremtidsønske. Tune IF har i samarbejde med Lions Club og SuperBest afholdt en række foredrag, der alle har været rettet mod en sundere livsstil. At der er stor interesse for dette emne kan ses af, at foredragsholderen Chris MacDonald kunne tiltrække over 500 tilhørere, ikke kun fra Tune men også fra Greveområdet. Sidste afholdte foredrag i rækken handlede om stress og var med den fra TV kendte læge, Peter Qvortrup Geisling, 350 personer deltog. Den årlige leder-/idrætsfest, der blev afholdt den 18. april 2009 for 34. gang, havde samlet over 300 deltagere. Sædvanen tro blev der uddelt en del jubilæumspokaler, erindringsgaver, pokal for årets kammerat samt to gavechecks fra Nordea. Alle som en påskønnelse til modtagerne for en stor indsats i foreningsarbejdet. Aftenens højdepunkt var udnævnelse af et nyt æresmedlem, nemlig Lis Hansen, som dermed blev æresmedlem nr. 7 i rækken. Tune IF og fremtiden Hvad fremtiden vil bringe på såvel den sportslige som den kulturelle side er svært at spå om, men det ligger fast at der fortsat må arbejdes med at skabe de bedste rammer om er godt idrætsliv og gode muligheder for kulturelle aktiviteter, kort sagt: At følge med tiden. Det er den nuværende ledelses håb og ønske, at det fortsat vil være muligt at skaffe de frivillige ledere, der er en nødvendighed, for at den brede idræt kan bestå i fremtiden. 11

12 Tune IFs fundament bygger, som formanden udtrykker det i Klub-Nyt, på nogle kærneværdier: Troværdighed Fællesskab Demokrati og samarbejde Respekt og Traditioner, men også på socialt samvær. Det er vigtigt at stå vagt om disse værdier. Der ligger store arbejdsopgaver forude, bl. a. ønsket om at få en svømmesal opført i Tune, at få flere lokaler til rådighed, og ellers fastholde og udbygge de rent idrætslige, motionsagtige og kulturelle aktiviteter. Der er i såvel hovedforeningen som i afdelingerne udarbejdet visioner, mål og handlingsplaner for de nærmeste år, så nu arbejdes der på at få disse målsætninger opfyldt. Formænd gennem tiderne 20/ / Holger Nielsen 6/ / Chr. Petersen 1/ / Olaf Peteresen 14/ / Lars Larsen 24/ / A.Klemp 8/ / Hans Madsen 7/ / Otto Nielsen 22/ / Einer Nielsen 26/ / Holger Rasmussen M 11/ / Henry Rocatis 29/ / Svend G. Madsen 10/ / Johs. Hansen 27/ / Jens P. Nielsen 14/ / Johs. Hansen 14/ / Verner Sejdenfaden 2/ / Holger Rasmussen M 7/ / Vagn Jensen 5/ / Helge Hansen 30/ / Svend Carlsen 10/ / Arne Nielsen 14/ / Svend Carlsen 28/ / Lars Juel Nielsen 10/ / Helge Hansen 5/ Sven Edelmann Kasserere gennem tiderne? - 7/ Holger Rasmussen M 7/ / Peter Andersen 12/ / Holger Rasmussen M 26/ / Carl Nielsen 3/ / Hans Aage Rasmussen 15/ / Johs. Hansen 28/ / Holger Rasmussen M 2/ / Holger Rasmussen T 13/ / Johs. Hansen 5/ / Aase Hansen 23/ / Henry Rasmussen 27/ / Erik Hansen 3/ / Erling Hansen 17/ / Aksel Kronborg 14/ / Hans Christiansen 15/ / Erland Petersen 26/ / Børge Kristiansen 12

13 10/ / Viggo Jensen 31/ / Gunner Nielsen 13/ / Svend E. Petersen 12/ / Alfred Larsen 10/ / Annelise Jensen 10/ / Preben Petterson 14/ / Aage Nielsen 19/ / Per Bolvig 26/ / Inger Skovgård 22/ / Herman Petersen 7/ / Flemming Flannov 6/ / Lise Persson 14/ / Kaj Søgaard 25/ / Pia Jacobsen 14/ / Søren Nielsen 2/ / Fritz Jüngling 8/ / Brian Hemmingsen 1/ / Fritz Jüngling 18/ Søren Sørensen Æresmedlemmer Helge Hansen 1983 ( ) Vagn Nielsen 1989 ( ) Aage Nielsen 1995 Connie Clausen 1998 Sven Edelmann 2004 Finn Hansen 2007 Lis Hansen 2009 Afdelingerne Sammenfattet har også den enkelte afdeling sin egen historie med op- og nedture. Følgende oversigt og kort omtale af den enkelte afdeling, kan give et lille indtryk af afdelingens udvikling gennem årene. Afdelingernes totale medlemstal fremlagt på generalforsamlingen den 11. maj 2009 er opgjort til i alt 3759 personer og er en lille tilbagegang fra året før på 112 personer. Afdelingerne Fodbold startet 20/ Gymnastik - ca. 1/ Folkedans - 1/ til 31/ / 2/ / udgået Håndbold - 20/ Badminton - 6/ Bordtennis - 2/ Billard - 24/ Trim startet under gymnastik / selvstændig afdeling Svømning 12/ Tennis 12/ Volleyball 12/ udgået 31/ Karate i Tune I.F. 11/ , selvstændig afdeling 12/ /4 1995, derefter Workout -1/ udgået Petanque 1/5 1994, selvstændig afdeling 23/ Motionscenter 10/ Sundhedsudvalg 4/

14 Ridning privat 1987, i Tune IF 28/ , lukket 3/ Idrætslegeplads indviet 20/ Nøgletal for medlemsudviklingen i Tune IF Badminton Denne idrætsgren blev startet i 1937 med spillested i den gamle skoles gymnastiksal. Datidens krav til egnet spillested var ikke så store, men i Tune var forholdene bedre end mange andre steder, idet der var rimeligt højt til loftet, kun nogle nedhængende bomme og en kakkelovn, der stod lidt inde på banen i den ene ende af salen, kunne genere. Det var hovedsagelig motionsspil, men også venskabskampe, der blev dyrket i starten, men allerede i 1942 meldte man sig ind i Sjællands Badminton Kreds, og mere organiserede turneringer blev indført. Dette blev dog ret hurtigt ændret, idet krigen satte en midlertidig stopper for aktiviteterne. Det var vanskeligt at skaffe bolde og ketsjere, og Tune skoles gymnastiksal blev også besat af tyskerne i en længere periode. Først i 1963, da den nye skoles gymnastiksal blev taget i brug, begyndte afdelingen at vokse, men den helt store udvikling skete, da Tune Hallen i 1971 blev taget i brug. Op gennem 70 erne steg medlemstallet støt og var f.eks. i 1984 på 640 medlemmer, hvoraf ikke mindre end 140 var ungdomsspillere, som opnåede flere Lands- og Danmarksmesterskaber, og en enkelt spiller blev endda Europamester og fik landsholdsstatus. Et sådant aktiv trækker altid endnu flere unge til. Afdelingen deltager i holdturneringer under såvel Sjællands Badminton Kreds som D.G.I., og der er gennem årene opnået mange fine placeringer. Såvel ungdom som senior deltager fortsat i amts- og landsmesterskaber, og det er blevet til mange mesterskaber såvel individuelt som for hold. Ungdomsafdelingen har siden 1981 fået økonomisk støtte fra den oprettede støtteforening Gråmulerne. I midten af 90 erne skete der en medlemstilbagegang, hvilket både skyldtes de små årgange, men også at andre idrætsgrene trak mere. Den samme tendens blev set på landsplan. Gennem de senere år er det dog lykkedes at stabilisere, og endda forøge medlemstallet. Det er specielt et øget fokus på ungdomsafdelingen og en målrettet indsats på trænerområdet, der har givet fremgang. Også indførelse af ældrebadminton har været med til at forøge medlemstallet. Afdelingen har ved sidste opgørelse i alt 470 medlemmer, og er i fortsat fremgang og har stor tro på fremtiden. Billard Ved opførelsen af Tune Hallen blev der indrettet et lokale med forstærkede gulvliggere m.m. for at kunne tilgodese oprettelse af en billardafdeling. I efteråret 1971 gik man så i gang med at få en billardafdeling op at stå. Der blev indkøbt et 1/1 match-bord samt lånt et ¾ match-bord, og i foråret 1972 blev afdelingen spillemæssigt startet. I 1973 indmelder man sig i Sjællands Billard Union. Afdelingen havde da ca. 30 medlemmer. I 1975 indkøbtes yderligere et 1/1 match-bord, og medlemstallet steg til ca. 50. Sportsligt gik det godt for afdelingen, således blev man Sjællandsmester i 5.division i Gennem årene har afdelingen haft en rimelig konstant medlemsskare, uden på noget tidspunkt at være overbooket. Afdelingens aktiviteter er i 2008 flyttet fra det oprindelige billardlokale til hal 2, for at give plads til motionscentrets aktivitet spinning. Afdelingen er Tune IF s mindste med en lille stabil medlemskreds på ca aktive, og der er plads for ny tilgang. 14

15 Bordtennis Opstartet i 1964 i et nedlagt skolelokale i den gamle skole (nuværende ungdomshus Atlantic) efter at nogle initiativtagere havde restaureret lokalet og havde fået et par borde fremstillet. Man spillede under disse noget primitive forhold frem til 1967, hvorefter man flyttede til nye lokaler i kældersalen på Tune nye skole. Ideelle forhold fik man i 1971, da man flyttede til et decideret bordtennislokale i Tune Hallen. De bedste sportslige resultater blev opnået i 1976, da afdelingens damehold rykkede op i 1.division. På dette høje stade holdt man sig i 2-3 sæsoner. Medlemstallet har været svingende gennem årene, men de sportslige og sociale resultater har været tilfredsstillende for en afdeling af denne størrelse. Afdelingens aktiviteter er flyttet ud af det oprindelige lokale grundet oprettelse af motionscenteret og foregår nu i hal 2. Afdelingen var meget utilfreds med at miste sit lokale, og det medførte en del uro i afdelingens bestyrelse. Der måtte vælges en hel ny bestyrelse. Tingene er nu stabiliseret og der arbejdes på at skabe øget interesse for bordtennis. Afdelingen tæller pr. 31. december medlemmer men må nok notere en lille tilbagegang på det sidste. Fodbold Fodbold er selvsagt den ældste af alle afdelingerne i Tune IF, idet det var den sportsgren, der startede det hele i Datidens forhold var meget primitive, idet kampbane/spillested var en almindelig græsmark på en af sognets gårde. Kontingentet var i kr. for hele året. I sommeren 1931 blev der spillet 20 kampe, hvoraf 10 blev vundet, 8 tabt og 2 endte uafgjort. I 1932 var der så mange spillere, at der kunne stilles 2 hold og i 1933 også et drengehold, samt et oldboyshold. Indtil 1933 var det udelukkende trænings- og venskabskampe samt kampe ved stævner og sommerfester, der blev arrangeret, men dette år blev Tune IF indmeldt i Sjællands Boldspil Union, og man deltog med et B-hold i turneringen. Der har været spillested på ret mange forskellige steder i Tune, men i 1933 erhvervede man et areal midt i byen for at få et permanent spillested. Og efter et kæmpe arbejde med planering, tilsåning, opsætning af hegn m.m. alt sammen på frivillig basis, kunne foreningens egen bane indvies i august De næste par år blev banearealet udvidet og banen vendt til nord-syd, som den for øvrigt ligger i dag. Den næste store landvinding skete i 1953, da foreningen opførte sit eget murfaste klubhus (det nuværende pensionistcenter) og hermed blev foreningens forhold væsentlig bedre end alle naboklubbernes. Disse rammer var foreningens aktiv helt frem til 1970, hvor et nyt idrætsanlæg og halbyggeri var blevet påkrævet, idet også Tune havde fået vokseværk med mange tilflyttere i den sportsaktive alder. Det gamle idrætsanlæg blev kapitaliseret og overtaget af kommunen og kapitalen indskudt i Tune Hallen. Rent sportsligt har fodboldafdelingen klaret sig særdeles godt gennem alle 75 år med enkelte højdepunkter. Således rykkede 1.holdet i 1951 op i mellemrækken, der var rækken lige under Sjællandsserien. Det blev til 2 sæsoner i denne høje række og herefter kom man ind i en krise, idet mange spillere flyttede fra byen, hvilket medførte, at fodbold for seniorer helt ophørte i Men allerede i 1957 fik man hold på tingene igen, og siden har afdelingen udviklet sig kolossalt både resultatmæssigt og medlemsmæssigt. Fodbolden har i dag gode forhold på det nuværende idrætsanlæg og er en af Tune IF s store afdelinger. Afdelingen har gennem tiderne forstået at forny og videreudvikle sig, dette kan aflæses af de aktiviteter, som der tilbydes medlemmerne, bl.a. udenlandsrejser for ungdomsspillere, stort årligt ungdomsstævne Fodboldens Weekend og en årlig træningsturnering før sæsonstart for seniorholdene. Afdelingen har på den finansielle side skaffet sig gode sponsorer og ikke mindst har den i 1979 stiftede støtteforening Fodboldens Venner været et særdeles godt aktiv. I 1994/95 får afdelingen eget klubhus på idrætsbanen og går i samarbejde med Trimafdelingen om anvendelsen. Hermed er et længe ønsket aktiv blevet indfriet. 15

16 I efteråret 1998 lykkedes det så endelig at opnå oprykning for 1.holdet til serie 1 efter 10 år at have ligget i serie 2 og i perioden haft mange oprykningschancer, som dog glipper i sidste øjeblik. Tune IF har som tidligere nævnt en gang før været oppe i rækken lige under Sjællandsserien, nemlig i 1951, men en sammenligning med præstationens størrelse dengang og i dag skal man sikkert undlade, men ét er givet, det er et meget flot resultat af en klub af Tune IF s størrelse. Det gennem flere år afholdte ungdomsstævne, Fodboldens Weekend, har man som følge af svigtende tilmeldinger opgivet at videreføre. I stedet har man valgt at afholde Fodboldens Dag to gange om året, hvori også sponsorarrangementet Skattejagt videreføres. Afdelingen har i dag ca. 330 medlemmer, hvoraf ca. 70 % er ungdomsspillere, og man deltager i turneringer under SBU og DGI samt REOS. Antallet af tilmeldte turneringshold har i en årrække ligget stabilt. Der er p.t. 4 seniorhold, hvor det bedste ligger i serie 3. Derudover er der 6 oldboys/veteranhold samt 16 ungdomshold. Folkedans Tune IF indførte folkedans første gang så tidligt som i 1929, under ledelse af en leder fra hjemstavnsforeningen i Roskilde. Daværende andenlærer Carl Nielsen fik interesse for dansen og tog initiativ til folkedans i skoletimerne. Han blev også leder af voksendansen under Tune IF og var i en lang årrække en initiativrig leder af denne aktivitet. Da Carl Nielsen flyttede fra byen i 1944 overtog Johs. Hansen ledergerningen, og de næste 16 år, helt frem til 1960, var der folkedans med årlig opvisning i den gamle gymnastiksal. Disse opvisninger, hvortil man lejede gamle dragter til deltagerne, foregik altid for fulde huse. Efter 1960 lå folkedansen stille frem til 1974/75 hvor der på prøve under gymnastikafdelingen blev opstartet et hold igen. Første danseaften var den 2. oktober Det viste sig, at der var interesse for at genoptage de gamle danse, og deltagerantallet steg gennem de næste par år og i 1978 blev folkedans en selvstændig afdeling. Afdelingen har siden deltaget i en lang række opvisninger, legestuer, høstfester m.m. og indledte hurtigt et samarbejde med en række naboforeninger om afholdelse af fælles arrangementer. Allerede i 1977 startede man dragtsyning sådan at der i afdelingen er mange, der selv har fremstillet deres dragter, mens andre har købt sig til dem. Gennem årene lå medlemstallet rimeligt stabilt på voksendeltagere. Man har også med skiftende succes prøvet at opstarte børnehold, men det har ikke været muligt at fastholde interessen for børnene, selvom der i en periode var ca , der momentvis deltog. Afdelingen gjorde meget for at sende folk på såvel lederkursus som kursus i dragtsyning, og der blev lagt megen vægt på det sociale samvær. Afdelingen måtte dog lukke pr. 20/4 2004, som følge af manglende interesse for denne aktivitet. Gymnastik Denne idrætsgren, som blev foreningens sportsgren nr. 2 startede i 1925/26. Allerede fra starten var der mange deltagere, hvilket også skal ses i lyset af, at de daværende udfoldelsesmuligheder var meget begrænsede og noget anderledes end dem, vi kender i dag. Der har været gymnastik på programmet lige siden starten, men med meget varierende deltager antal, og også de gymnastikvarianter, der har været tilbudt har været meget forskellige. Et fælles træk i aktiviteterne har altid været, at sæsonen sluttede med en fælles opvisning, der altid var, og er, godt besøgt. Tidligere var der bal bagefter, hvor ungdommen rigtig kunne more sig. Af gamle forhandlingsprotokoller kan det aflæses, at billetprisen for at overvære opvisningen i 1926 var 50 øre for voksne og 25 øre for børn. Foreningen blev i 1932 indmeldt i Roskilde Amts Gymnastikforening (R.A.G.) og Tune IF sendte hvert år hold til fælles amtsopvisninger i henholdsvis Roskilde og Borrevejle, både karle- som damehold og for Borrevejles vedkommende også børnehold. Kontingentet for at dyrke gymnastik var eksempelvis i ,50 kr. for voksne og 2,00 kr. for børn, unægtelig en noget anden pris end i I 1943, under krigen, var de fælles opvisninger i Borrevejle rene tilløbsstykker, og Tune IF sendte ikke mindre end 70 børn af sted, og transporten måtte som følge af forholdene ske med hestekøretøjer. Samme år registreredes, at der var 36 karle, 20 piger og 14 motionsdamer foruden alle børneholdene. 16

17 I den følgende tid skete der en afvandring fra landbruget, og specielt karleholdene fik færre deltagere, for til sidst at gå helt i stå. I takt med at behovet for mere direkte motionsidrætter steg, optog gymnastikken i begyndelsen af 70 erne motionsløb på programmet. Deltagerantallet det første år var 15, men allerede i 1974 var der 266 deltagere, og udviklingen fortsatte, og navnet Trim blev indført, og Trimafdelingen blev selvstændig i Gymnastikafdelingen har, specielt siden 1970, udviklet sig stærkt og er i dag en af de store afdelinger, hvilket skyldes, at der hele tiden er sket en fornyelse i tilbudene til gymnasterne, og at afdelingen er drevet moderne med alle de nye former for legemsøvelser, der er dukket op. Da workoutafdelingen den 1. maj 1998 må lukke videreførtes denne afdelings aktiviteter i gymnastikafdelingen, der også menes at være det rigtige sted for denne aktivitet. Afdelingen er også blevet påskønnet for den store indsats, der gennem årene er udført specielt for børn og unge, idet Unibanks Idrætspris for Roskilde og omegn på kr. i 1998 blev tildelt afdelingen. Afdelingen udvikler sig hver sæson og tilpasser sig nutidens efterspørgsel. Bl. a. blev Line-Dance indført i 2003, og denne aktivitet har udviklet sig hurtigt, så der i dag er 5 hold, og danserne udgør ca. 50 % af de voksne medlemmer. Det skal også nævnes, at et herrehold i 2009 har 25-års jubilæum med den samme leder i alle årene. Den årlige gymnastikopvisning med et meget alsidigt program trækker hvert år mange tilskuere. Det er specielt de mange børnehold samt de voksnes Line-Dance, der præger opvisningen. Afdelingen har p.t. 440 medlemmer fordelt på 20 forskellige hold, heraf 8 børnehold, et ungdomshold og 10 voksenhold samt et seniorhold. Håndbold Håndbold er også en af de helt gamle afdelinger, idet Idrætsforeningen i 1931 satte denne sportsgren på programmet. Det skete efter pres fra en del unge piger, der selv havde moret sig en hel del med spillet, men nu ønskede sig mere organiserede forhold. Første års kontingent var 3,00 kr. for voksne og 1.50 kr. for børn. Det første håndboldstævne blev afholdt den 10. juli 1931 i forbindelse med et fodboldarrangement og bestod af en enkelt kamp mod Solrød. Senere udviklede begrebet sommerfester sig stærkt, og foreningen deltog i mange af disse hver sommer, ligesom man også deltog i Borrevejledagene med flere hold. Håndbold var helt frem til slutningen af tresserne en udendørs sommeridræt, men efterhånden som der blev bygget flere idrætshaller ændredes dette til at håndbold blev en decideret indendørsidræt. Dette skete for Tune IF, da Tune Hallen blev taget i brug i 1971, efter at man et par vintre havde trænet i skolens gymnastiksal og afviklet sine hjemmekampe i Greve Hallen. I 1973 startede man Hedeboturneringen, en turnering over en weekend og hovedsagelig for naboklubber, men man måtte senere udvide antallet af indbudte klubber til et større område for at få et fornødent deltagerantal. Efterhånden blev Hedeboturneringen en stor succes, ja endda i 1985 så stor, at turneringen kun kunne afvikles ved at låne en fremmed hal. Succesen for denne turnering er fortsat, og i 1998 var der deltagelse af 600 børn fra hele landet, og ca. 500 af disse overnattede og blev bespist på Tune skole. Ud over det sportslige har afdelingen også et godt økonomisk overskud fra denne årlige turnering. Håndboldafdelingen var hurtig til at indføre babyhåndbold, hvilket skulle vise sig at blive en stor succes. Afdelingen har på det sportslige markeret sig stærkt i turneringerne under Sjællands Håndboldforbund og har f. eks. haft et herrejuniorhold med i Danmarks bedste række. I en periode har der været samarbejde med Gadstrup for det bedste herrehold. Sæson 1998/99 rykkede det bedste herre- og damehold i Sjællandsserien. Siden 1988 har afdelingen med jævne mellemrum indsamlet vinflasker, som videresælges, og provenuet tilgår ungdomsafdelingen. Mellem kr. pr. år kan det blive til, og pengene anvendes fortrinsvis til deltagelse i stævner i ind- og udland. Siden 1990 har afdelingen også hvert år haft en bod på Roskilde Festival hvor frivillige har kunnet hjemføre et pænt økonomisk overskud. Afdelingen har gennem de senere år medlemsmæssigt ligget meget stabilt med meget små udsving, og har i dag ca. 300 medlemmer. 17

18 I har afdelingen 4 seniorhold, 2 oldieshold, 9 ungdomshold, mikro- og babyhåndbold med nu ca. 70 deltagere, 28 trænere og holdledere, i alt ca. 350 medlemmer. Ungdomsafdelingen er i stadig rivende udvikling med meget store årgange på såvel baby-, mikrohold, U 12 og U 14 piger. Også U 18 drenge er med på programmet. Afdelingen arrangerer instruktørdage, klubaftener, samtræning m.m. og deltager i en række stævner omkring i landet, bl.a. i Fakse og Støvring. Hedeboturneringen fortsætter for 36. gang i 2009 og såvel flaskeindsamling og bod på Roskilde Festivalen er stadig en god indtægtskilde for afdelingen. Afdelingens hidtidige bedste sæson resultatmæssig var 2004/2005, da det bedste herrehold rykkede i 2. div. og de bedste damer i 3. div. I sæson 2008/2009 spiller begge hold i 3. div. Afdelingen har et fortræffeligt samarbejde med en række sponsorer, og dette samarbejde søges vedligeholdt fremover. Karate Starter som privat foretagende, men bliver den 11. oktober 1976 optaget i Tune IF. Karate bliver en selvstændig afdeling den 12. maj 1977 og tager workout på programmet i 1982/83. Workout bliver en stor succes og overgår medlemsmæssigt stort karate, så afdelingen skifter navn til Workout den 19. april Efterhånden sker der dog en tilbagegang i medlemstal og der opstår ledelsesproblemer. Afdelingen bliver lukket den 1. maj 1998, men aktiviteten fortsætter i gymnastikafdelingen. Karate er muligvis ved at få en ny renæssance, da motionscenterets ledelse de sidste par år har prøvet at få denne aktivitet i gang igen. Og tilsyneladende er der igen interesse for at få denne aktivitet genoptaget. Der er registreret 35 aktiver i sæson 2008/2009. Petanque Denne idrætsgren er Tune IF s yngste, idet der først i 1994 blev nedsat et udvalg for at forsøge opstartet en sådan aktivitet. Der viser sig hurtigt en bæredygtig medlemskreds, og året efter søger man om lov til at anlægge deciderede baner, idet man hidtil har spillet på grusbanen, hvilket ikke er optimalt. I 1996 anlægges der, stort set ved frivillig arbejdskraft, hele 14 baner, og dermed bliver forholdene væsentlig forbedret for denne aktivitet. Der afholdes stiftende generalforsamling den 23/ og Petanque afdelingen bliver selvstændig afdeling i Tune IF. Afdelingen får yderligere forbedret forholdene, idet man sidst på året 1997 nærmere betegnet den 8/12 kan indvie et lysanlæg, og i foråret 1998 får man et mindre samlingslokale i form af en skurvogn til rådighed. Denne bliver i foråret 2003 afløst af et mere fast klubhus med en stor overdækket terrasse. Medlemstallet i denne nye sportsgren er steget støt og roligt, og også resultaterne i de tilmeldte turneringer viser, at afdelingen er bæredygtig. Afdelingen er medlem af Dansk Petanque Forbund og deltager i turneringer som arrangeres af såvel D.P.F. som af amtsforeningen (D.G.I.). I D.G.I. deltager afdelingen med 4 hold. Allerede i 1997 blev opnået et amtsmesterskab. Afdelingen er i fortsat udvikling og har et ret stabilt medlemstal på personer.. Ridning Stiftet som Tune Ride- og Køreklub i Optaget i Tune IF 28. november 1989 som en selvstændig afdeling. Efter gentagne driftsproblemer og interne stridigheder må denne afdeling lukke i starten af Ejerforhold til såvel navn som materiel m.m. skaber dog en del problemer af juridisk art, og må indbringes for retten for endelig afklaring, så sagen kan afsluttes, hvilket først sker i efteråret Svømning I 1976 gik en arbejdsgruppe i gang med at undersøge mulighed for oprettelse af en svømmeafdeling og allerede i efteråret 1977 blev der afholdt stiftende generalforsamling. I Greve kommune havde man vedtaget at opføre en stor svømmehal med alle tænkelige moderne faciliteter, så den også kunne anvendes til internationale stævner og mesterskaber. Der havde i idrætskredse været en del forskellige holdninger til dette store, af mange benævnt 18

19 prestigebyggeri, contra opførelse af 3 mindre svømmehaller fordelt i 3 lokalområder. Men afgørelsen blev den fælles store svømmehal. Det var på daværende tidspunkt ikke muligt at stifte en fælles svømmeklub for hele Greve kommune, og på den baggrund fik Tune IF i 1997 sin egen svømmeafdeling. I foråret 1978 blev de første svømmere sendt i vandet i Greve Svømmehal, som lige var blevet indviet. Svømmeafdelingen fik også timer i Tjørnelyskolens svømmesal. I 1979 blev svømmeafdelingen indmeldt i Sjællands Svømme Union for at kunne deltage i stævner og turneringer. For at kunne deltage i disse kræves også et stort og bredt engagement af både svømmere og forældre, og dette nødvendiggjorde at afdelingen i foråret 1986 indledte et samarbejde med Karlslunde Idrætsforening vedrørende træning af konkurrence- og talentsvømmere, men dette samarbejde holder kun et par sæsoner, hvorefter man går i samarbejde med Greve Svømmeklub (tidligere en del af Greve I.F.), og dette samarbejde består fortsat. Elitesamarbejdet udvides i 2008 med Ishøj Svømmeklub, hvilket har den umiddelbare fordel, at Eliteafdelingen igen får adgang til en langbane, som er vigtig da alle større internationale konkurrencer foregår på langbane. Afdelingen deltager i mange konkurrencer og stævner, og har gennem årene opnået mange fine resultater, ligesom det er lykkedes at få svømmere på årgangslandshold og juniorlandshold. Eliteafdelingen er en meget vigtig del af breddearbejdet i afdelingen. Det er således nuværende og tidligere konkurrencesvømmere, der uddannes som instruktører, og de aktive forældre i bestyrelsen og på bassinkanten i øvrigt, er alle forældre til nuværende og tidligere konkurrencesvømmere. Instruktørstaben har været rimelig stabil, og der uddannes løbende nye, så kvaliteten i svømmeundervisningen kan fastholdes til glæde for alle de mange børn, der gerne vil lære at svømme. Medlemsskaren har været rimelig konstant og er p.t. ca. 770 medlemmer, hvoraf hovedparten er børn og unge. Med den vandtid afdelingen har til rådighed p.t. er det ikke muligt at udvide medlemstallet yderligere. Den fremtidige udvikling afhænger af den forestående renovering af Greve Svømmehal, som påbegyndtes 1. maj 2009 og først forventes afsluttet i efteråret I lukkeperioden vil der kun kunne udbydes meget begrænset svømmeundervisning. Tennis Tennisafdelingen havde stiftende generalforsamling den 18. august 1977, og de første to baner blev taget i brug i september Interessen var meget stor og afdelingen fik mange medlemmer. For at kunne deltage i diverse turneringer blev afdelingen indmeldt i Sjællands Tennis Union inden sæsonstart i I 1979 blev yderligere to baner taget i brug og medlemstallet steg til 330 medlemmer. Endvidere blev klublivet udbygget, da man i efteråret 1980 fik et rimeligt godt klubhus opstillet tæt på banerne. I 1998 bliver også bad og toiletforhold bragt i orden. De fire baner, der fortsat er til rådighed, har gennem årene være genstand for div. ombygninger og forbedringer, bl.a. med kunstgræs, men der har ofte været rejst stor kritik over for Greve kommune på grund af manglende eller dårlig vedligeholdelse. Efter opførelsen af Tune Hal 2 fik afdelingen endelig mulighed for at kunne spille indendørs i vinterhalvåret, men det er selvsagt den udendørs aktivitet, der er den altdominerende og derfor er det også vigtigt, at baneforhold og banestandard er i orden, hvilket på nuværende tidspunkt er tilfældet, idet det efter megen polemik med Greve kommune lykkedes at få totalrenoveret de to dårligste baner i sensommeren De sportslige resultater frem til midten af 90 erne må betragtes som tilfredsstillende, idet man kunne deltage med såvel seniorhold som ungdomshold i turneringer, og flere af holdene havde oprykninger. Op mod år 2000 skete en medlemstilbagegang, hvilket er analog med hvad der sker på landsplan, men også de periodevis dårlige baneforhold med manglende vedligeholdelse spillede afgørende ind. Afdelingen har senere haft nogle gode trænere, hvilket resulterede i en stor fremgang, specielt i ungdomsafdelingen og denne har ligget ret stabilt på medlemmer. Samlet har tennis ca. 160 medlemmer i snit, dog en fremgang i 2008 til i alt ca. 200 medlemmer. Afdelingen har 3 hold i 19

20 motionistrækken, 2 hold i seniorrækken og 3 hold i juniorrækken. Der er opstartet oldboys med stor succes, som hyggetennis og socialt samvær. Trim Trim, eller rettere sagt motionsløb, startede i begyndelsen af 70 erne i gymnastikafdelingen og blev gennem de næste 3-4 år en større og større succes og stigende deltagerantal af både voksne og børn. Det er hovedsageligt på stisystemer og gennem grusgravsområdet (senere Hedeland) at motionseller kondiløbene foregår. I kan man registrere over 400 deltagere (medlemmer), og i 1980 udvides aktiviteterne fra at have været en decideret sommeraktivitet til nu også at være en vinteraktivitet, ligesom der i efteråret 1980 arrangeres et decideret skovløb. Den 9/ blev afdelingen selvstændig og aktiviteterne udvides yderligere med Gjeddesdalløb og deltagelse i Eremitageløb, hvortil der har været arrangeret fortræning i skoven. Op gennem 80 erne arrangerer afdelingen mange varianter i kondiløbene bl.a. også orienteringsløb, konditest, stjerneløb m.m. Afdelingen har senere yderligere udvidet udbudet idet begreberne vandretrim og cykeltrim er på programmet. Efter et par sæsoner må dog vandretrim ophøre, men cykel- og løbetrim fortsætter og kan stadig samle et pænt deltagerantal. Rulleskøjteløb og powerwalking kom på programmet i 2003 og stavgang i Kortfattet kan Trim i dag tilbyde mange varianter i motion, såsom løb, stavgang, powerwalk, rullehockey og vandre- og cykelture m.m. Afdelingen er tilsluttet Danmarks Trimkomite. Afdelingen har også sendt deltagere på div. kurser arrangeret af Danmarks Trimkomite og der er et glimrende samarbejde med Fløng I.F. kondi vedrørende div. arrangementer, som hovedsagelig foregår i Hedeland, bl. a Hedeland Bjergløb. Afdelingen har p.t. i alt 176 medlemmer fordelt på de enkelte aktiviteter. Center for bedre Livskvalitet/motionscenter, udvalg under hovedforeningen. Denne aktivitet er den, der har det største medlemstal, og derfor også må betegnes som en meget stor succes. Centeret, der blev indviet den 10. september 2005, har de mest moderne maskiner, og kan tilbyde motion og træning af stort set alle legemets muskelfunktioner. Udover fitness, spinning, pilates og flere andre varianter, tilbydes også jævnligt kurser og foredrag vedrørende ernæring, livsstil og sund levevis. Centerets meget udførlige program, aktiviteter og nye tilbud m.m. kan læses i Klub-Nyt hver måned. Alle centerets forskellige aktiviteter foregår under kyndig ledelse af uddannede instruktører. Medlemstallet der vedrører denne aktivitet er opgjort til 819 personer, en lille tilbagegang fra

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år Tune Idrætsforening 20. juni 1924-1999 75 år 1 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper

Læs mere

HBTK Historie

HBTK Historie HBTK Historie 1934-1984 HBTK s bestyrelse i 1954: Johs. Eriksen, Jonas Petersen, Anders Nielsen, Knud Christiansen, Jørgen Jensen og Sv. Aa. Lorenzen HBTK s formænd gennem 65 år K.V. Orsholt 1934-38 N/A

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune STATUSRAPPORT 2008/2009 En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune Statusrapportens formål Medvirke til at skabe et samlet overblik over idrætsforhold i Gentofte Kommune Belyse en række centrale

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING 2008: Bestyrelsens beretning vil bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med en beretning fra de respektive afdelinger.

Læs mere

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet Resume af Center For Bedre Livskvalitets medlemsmøde mandag den 15. april 2013. Medlemsmøde den 15. april, dagsorden a. Velkommen og overordnet om året, Sven. Sven bød velkommen og pointerede fra start

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for BOLBRO GIF

Vedtægter for BOLBRO GIF Vedtægter for BOLBRO GIF 1 - FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Bolbro GIF. 2. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 - FORENINGENS FORMÅL 1. at fremme forståelsen for foreningslivet 2. at

Læs mere

Tranum GF. Struktur 2012

Tranum GF. Struktur 2012 Tranum GF Struktur 2012 Foreningens formål Foreningens formål er at skabe muligheder for at dyrke idræt for børn og voksne i alle aldre. Dette opnås ved at have engagerede og velkvalificerede trænere og

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2016-2017 Sæsonen 2016-2017 er startet op for alle hold. Vi har træning for mandag, tirsdag,

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC Ballerup d. 09-03-2016 Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Medlemmerne 4.

Læs mere

Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte.

Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte. Referat fra generalforsamlingen fredag den 6. marts 2015. Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte. 1. Valg af dirigent Morten Esmann

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Sponsorkoncept GUG BOLDKLUB

Sponsorkoncept GUG BOLDKLUB GUG Koncept 2012 14/03/12 16:29 Side 1 Sponsorkoncept GUG BOLDKLUB GUG Koncept 2012 14/03/12 16:29 Side 2 Gug Boldklub, der har fodbolden som interesseområde, er utvivlsomt lokalområdets mest synlige idrætsforening.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR APRIL 2006

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR APRIL 2006 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 5 Indhold 1. OSTED IDRÆTSFORENINGS HOVEDGENERALFORSAMLING... 1 2. PASSIVT MEDLEM I OSTED IDRÆTSFORENING... 3 3. UDDELING AF POKALER... 4 4. SAMTYKKEERKLÆRING

Læs mere

SKOVSHOVED IDRÆTSFORENING

SKOVSHOVED IDRÆTSFORENING SKOVSHOVED IDRÆTSFORENING Skovshoved Idrætsforening (SIF) blev stiftet i 1909 og har siden 1920 ligget på arealerne på Krøyersvej. I dag består SIF af fire afdelinger: fodbold, badminton, tennis og skydning.

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017 AIF har ca. 3300 medlemmer ultimo 2016: Generalforsamlingen den 16. maj 2016 Dorthe Johansen, håndbold blev valgt til næstformand og Lars Jensen genvalgt til hovedkasserer. Hovedafdelingen har således

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Formandens beretning 2010

Formandens beretning 2010 Formandens beretning 2010 Så har vi igen fået en ny kalender med et nyt årstal på, og det betyder at formanden skal have gjort status på det år som er gået. Der skal kigges i referater og klubblade for

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2015-2016 Sæsonen 2015-2016 starter med første træningsdag den 11. august for holdspillerne

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Håndbog / Forretningsorden ev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Generelt om LUI LUI organiserer den største del af idrætten i Lynge-Uggeløse. Det er foreningens formål at tilbyde et bredt udvalg

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune Idrætspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune Skole- og Fritidsudvalget vedtog i 2000 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til en Idrætspolitik - arbejdsgruppens kommissorium blev godkendt

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Vedtægter. for. (bc37)

Vedtægter. for. (bc37) Vedtægter for Badmintonclubben af 19 (bc) 1 Navn, hjemsted og formål 11 Klubbens navn er (BC) Dens hjemsted er Københavns Kommune, og dens postadresse er, 2300 København S 12 Klubben er gennem Københavns

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE Beretning til foreningsgeneralforsamling 31. marts 2014 1 Præsentation 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 Floorball

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Vedtægter for Stilling Idrætsforening.

Vedtægter for Stilling Idrætsforening. Vedtægter for Stilling Idrætsforening. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er STILLING IDRÆTSFORENING. Aktiviteter i foreningen drives tillige under navnet SIF. Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole Kolding Kommune 17. STEPPING Skoledistrikt: Stepping Skole Stepping er beliggende i kommunens sydvestlige hjørne ca. 23 km fra Kolding by. Den gamle del af landsbyens bebyggelse er anlagt som forteby,

Læs mere

Fritidscenter i Ryomgård. Prospekt

Fritidscenter i Ryomgård. Prospekt 1 of 9 Fritidscenter i Ryomgård Prospekt Et fritidscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 Dagsorden for hovedgeneralforsamling onsdag den 14. januar 2009 kl. 19.30 i Station 14. Til stede: 27 fremmødte 1. Valg af dirigent og to stemmetællere Flemming

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

LOVE. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974

LOVE. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974 LOVE Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974 1. Klubbens navn er Kløvermarkens Tennis Klub (KTK), og dens hjemsted er København. Den er stiftet i 1926 og er indmeldt i Dansk Tennis Forbund

Læs mere

LOVE FOR KJØBENHAVNS SKØJTELØBERFORENING STIFTET 4. FEBRUAR 1869

LOVE FOR KJØBENHAVNS SKØJTELØBERFORENING STIFTET 4. FEBRUAR 1869 LOVE FOR KJØBENHAVNS SKØJTELØBERFORENING STIFTET 4. FEBRUAR 1869 Lovene er senest revideret maj 2013, efter ordinær generalforsamling 15.5 2013. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Kjøbenhavns

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening tirsdag d. 24.2.15 kl 19.00

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening tirsdag d. 24.2.15 kl 19.00 Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening tirsdag d. 24.2.15 kl 19.00 Tilstede: Poul Erik og Lars fra støtten, Louise, Ernst, Peder og Rie fra hovedbestyrelsen, Bendt fra Senior, Peter, Jens fra håndbold,

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Hundslund IF s historie

Hundslund IF s historie Foreningens start Gym Skytter HIF 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Foreningerne Hundslund IF s historie Hundslund Sogns Gymnastikforening - ca. 1916 Hundslund Sogns

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Ejby IF Gymnastik afdelingen

Ejby IF Gymnastik afdelingen Ejby IF Gymnastik afdelingen Referat af generalforsamling i Ejby Gymnastik den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset 1. Valg af dirigent Hanne Olesen blev valgt som dirigent. Hanne konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Vedtægter for FK Odsherred

Vedtægter for FK Odsherred Vedtægter for FK Odsherred Fælles Klub Odsherred Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FK Odsherred. Foreningen er hjemmehørende i Odsherred Kommune. Fodboldafdelingen registrerer deres hold under navnet

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2014-2015 i Ribe Håndboldklub ved generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2014-2015 i Ribe Håndboldklub ved generalforsamlingen. Udskrift af forhandlingsprotokollen i Ribe Håndboldklub Den 5. oktober 2015 kl. 19.00 i Ribe Fritidscenter afholdtes den årlige generalforsamling i Ribe Håndboldklub. 1. Som dirigent blev valgt Jørgen

Læs mere

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Referat af generalforsamling i Lemming IF Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Sted: Tilstedeværende: Klubhuset Louise T. Kristensen, Lasse Schultz, Jesper Bang, Egon

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Arbejdstitel: Egedal

Arbejdstitel: Egedal Oplæg til fusion mellem seniorafdelingerne i Stenløse Boldklub og Ølstykke Fodbold Club af 1918 Arbejdstitel: Egedal Indledning Oplæg til etablering af fusion mellem seniorafdelingerne i Stenløse Boldklub

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere