Health for sale Efterspørgselsorienteret analyse af markedet for private fysioterapeutiske ydelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Health for sale Efterspørgselsorienteret analyse af markedet for private fysioterapeutiske ydelser"

Transkript

1 Health for sale Efterspørgselsorienteret analyse af markedet for private fysioterapeutiske ydelser For Danske Fysioterapeuter December 2011

2 Lighthouse Cph A/S 2011 for Danske Fysioterapeuter

3 Indhold Introduktion... 3 Udgangspunkt...3 Formål...3 Metode...3 Rapportens opbygning....4 Om Lighthouse Cph A/S...5 DEL 1: Sundhedsmarkedet...6 Forståelsesrammen...7 Det historiske sundhedsmarked....7 Det nutidige sundhedsmarked...7 På vej mod det fremtidige sundhedsmarked...8 Hvad er sundhed?....8 Rask eller syg det private eller det offentlige?.. 9 Sundheden er både samfundets og ens eget ansvar... 9 Det offentliges sundhedsinteresse... 9 Sundhedsprofessionerne har ikke længere monopol på sundhed...10 Virksomhedernes sundhedsinteresse Sundhed er ikke længere et privat anliggende...10 Et bredere sundhedsbegreb Definition af det private sundhedsmarked Opsummering Sundhedsmarkedet Udbydere på sundhedsmarkedet Struktur og spillere på det private sundhedsmarked Udbydermodellen Udbyderanalyse...14 Sundhedsydelser med udgangspunkt i bevægeapparatet Strategiske alliancer og distribution Grupper af udbydere på sundhedsmarkedet...22 Konklusion udbyderanalyse...42 DEL 2: Efterspørgslen og nye behov Et holistisk syn på sundhed...47 Fra reaktivitet til proaktivitet Megatrends mønstre i adfærdsændringer...52 Teknologi - Digitalisering Din sundhed er dit eget ansvar!...52 Forbrugerne har deres eget kredsløb Specialisering Ekstremsport på flere niveauer...55 ROTI (Return on time investment) - Quick-fix Nye patienter Behov for tryghed og håb Mental sundhed...57 Kost fokus Sundhedsfanatisme - sundhed som religion Sundhed på arbejdspladsen Konklusion Behovsdrevne segmenter indenfor private sundhedsydelser...63 Forbedringssegmentet Forebyggelsessegmentet Behandlingssegmentet Genopbygningssegmentet DEL 3: Strategiske muligheder på fremtidens marked for private sundhedsydelser Fysioterapeuterne på det private sundhedsmarked Strategiske muligheder og retninger FORBEDRING AF HELBRED strategiske muligheder og retning...73 FOREBYGGELSE AF SYGDOM strategiske muligheder og retning...74 BEHANDLING AF SYGDOM strategiske muligheder og retning...75 GENOPBYGNING AF HELBRED strategiske muligheder og retning Afsluttende bemærkninger...77 Livsstilsfokus skaber gennemgribende ønske om kontrol Mental kontrol Kontrolleret kontroltab... 50

4 Introduktion Udgangspunkt Danske Fysioterapeuter ønsker at udarbejde en erhvervspolitik, som bl.a. skal indeholde en holdning til, hvilke muligheder, der eksisterer for fysioterapeuter og fysioterapeutiske ydelser i den private sektor og mulighederne for de erhvervsservicetilbud, som foreningen i forlængelse heraf skal udvikle for sine medlemmer. I et ønske om at kvalificere denne indsats og sikre, at Danske Fysioterapeuter får mest muligt ud af det markedspotentiale, der måtte vise sig at være for private fysioterapeutiske ydelser, har Danske Fysioterapeuter initieret en efterspørgselsorienteret markedsanalyse af det private marked for fysioterapeutiske ydelser. Formål Formålet med markedsanalysen er at give Danske Fysioterapeuter optimale betingelser for at støtte op om medlemsvirksomhederne og allokere fokus og ressourcer i en gunstig retning, når det gælder fysioterapeutiske ydelser på det private marked. I sidste ende er formålet at udstyre Danske Fysioterapeuter med den nødvendige viden, inspiration og retning i forhold til at skabe fremtidige jobs, forretningskoncepter og services til fysioterapeuter i den private sektor. Derfor søger analysen at give en præcis beskrivelse af den fremadrettede efterspørgsel blandt forbrugerne/ borgerne/patienterne og hvordan markedet og udbuddet udvikler sig for at kunne vurdere det private sundhedsmarkeds økonomiske værdi og pege på de strategiske retninger og muligheder, der eksisterer for fysio-terapeuterne. som overhovedet muligt indenfor det pågældende område og analysere disse for at identificere mønstre i disse adfærdsændringer. Adfærdsændringer 2 er således metodens data. Der er som udgangspunkt to krav til data; at det er en adfærdsændring, og at den bryder med det, der er dominerende adfærd nu og her. Adfærdsændringen betyder, at den enkelte observation kan kontrolleres for sin validitet og at man i øvrigt undgår en af de største analytiske fælder i form af kløften mellem intention og adfærd, mellem holdning og handling. At det er adfærdsændringer, der bryder med dominerende adfærd betyder, at mønstrene i adfærdsændringerne tegner et yderst præcist billede af den nære fremtid. Det gør det bl.a., fordi mængden af observationer sikrer, at her er tale om noget der påvirker bredt, og fordi den nye adfærd allerede er i gang, den er bare spredt over det hele og svær at få øje på, hvis man ikke anvender korrekte metoder. Pattern Based Forecasting er udover at være yderst stringent og dokumenteret særligt velegnet og effektiv, når det gælder om at identificere fremadrettet kommerciel efterspørgsel dvs. Markedsmuligheder. Udover Lighthouse Cph s Pattern Based Forecasting er der blevet anvendt andre metoder i udarbejdelsen af analysen. Især har vi suppleret med statistiske og økonomiske metoder, samt omfattende desk-research. Analysens fornemste opgave er at skabe en forståelse for, hvad er det for et marked derude, når vi taler markedet for private fysioterapeutiske og sundhedsfaglige ydelser og inspirere Danske Fysioterapeuter og alle medlemmerne til i højere grad at agere på dette marked. Metode Analysen tager udgangspunkt i Lighthouse Cph s Pattern Based Forecasting metode 1, som er en metode til at indsamle og bearbejde adfærdsændringer i forbrugernes/ borgernes liv, finde mønstre i adfærdsændringerne med henblik på at identificere fremadrettet kommerciel efterspørgsel og fremadrettede behov. I anvendelsen af Pattern Based Forecasting består researchfasen i at finde, indsamle og bearbejde så mange adfærdsændringer 1 Pattern Based Forecasting er en metode til operationel og fakta-baseret forståelse af fremtidige behov og efterspørgsel. Metoden baserer sig på systematisk indsamling af adfærdsændringer generelt eller indenfor et specifikt områder, identificering af mønstre i adfærdsændringer og en sociologisk analyse af disse adfærdsændringer og deres påvirkning på fremtidig efterspørgsel. Metoden er dokumenteret, præcis og yderst operationel idet den baserer sig på konkrete adfærdsændringer. 2 Adfærdsændringer kan også være adfærdsændringer blandt kommercielle udbydere og aktører. Dvs. at adfærdsændringer også kan være nye/andre/anderledes ting der bringes på markedet eller bringes på markedet på en ny/ anderledes måde. 3

5 Rapportens opbygning Rapporten er bygget op af følgende dele: DEL 1: SUNDHEDSMARKEDET I. Det private sundhedsmarked. En analyse af det private sundhedsmarked både overordnet, men også specifikt i forhold til, hvilke udbydere der agerer på markedet, hvilke nye udbydere og ydelser markedet består af, samt en analyse af de mest relevante udbydere på markedet. Denne del af rapporten beskriver dimensionerne: a. Hvad kendetegner det private sundhedsmarked? b. Hvilke relevante udbydere er på markedet? c. Hvad kendetegner udbyderne på markedet? II. Det private sundhedsmarkeds værdi. Er det muligt at værdiestimere det private sundhedsmarked, som det er defineret i analysen? Hvad er det private sundhedsmarkeds værdi og er det muligt at se nogen udvikling i denne værdi enten opad- eller nedadgående? DEL 2: EFTERSPØRGSEL OG NYE BEHOV III. Efterspørgslen. En analyse af bevægelser i forbrugernes adfærd og orientering, når det gælder sundhed. Denne del af rapporten beskriver dimensionerne: a. Hvor er efterspørgslen nu og fremover? b. Hvad benytter forbrugerne sig i stigende grad af, når det gælde private sundhedsydelser? c. Hvad er der af gennemgående tendenser blandt forbrugerne, som påvirker efterspørgslen? IV. Behovsdrevne segmenter indenfor private sundhedsydelser. Med udgangspunkt i den etablerede forståelsesramme af det private sundhedsmarked beskrives nogle af de vigtigste kundesegmenter på det private sundhedsmarked. Segmenterne beskrives med udgangspunkt i deres behov når det gælder sundhedsmarkedet, og deres betalingsvillighed søges vurderet. DEL 3: STRATEGISKE MULIGHEDER PÅ FREMTIDENS SUNDHEDSMARKED I. Fysioterapeuterne på det private sundhedsmarked. En opsamlende og konkluderende del, der peger på strategiske muligheder for fysioterapeuter på det private sundhedsmarked. Eksempler på disse strategiske muligheder udarbejdes som faglige og metodiske funderede hypoteser, som kan fungere som pejlemærker for, hvad der kan være fysioterapeuternes fremtidige potentiale og rolle på et sundhedsmarked i forandring. 4

6 Om Lighthouse Cph A/S Lighthouse Cph har specialiseret sig i at identificere og forstå nutidig adfærd og fremtidig efterspørgsel. Vi arbejder med udgangspunkt i en sociologisk funderet og metodisk stringent metode, hvor vi indsamler og analyserer adfærdsændringer i forbrugernes/kundernes/ borgernes hverdagsliv for at identificere nye mønstre i adfærd og behov og hvilke muligheder disse fører med sig. Lighthouse Cph s Battern Based Forecasting er mest kendt som en metode til at forstå adfærdsændringer og ændringer i behov og efterspørgsel blandt slutbrugere/ forbrugere. Men Lighthouse Cph har omfattende erfaring med at anvende samme metode til at foretage branche- og konkurrentanalyser. Fordelen ved at anvende Battern Based Forecasting når man iagttager et specifikt marked og udbyderes specifikke handlinger er, at man udover at forstå, hvad der foregår på mikroniveau også får et klart billede af udbyderes og en branches fremadrettede strategiske retning. Det gør man, fordi metoden muliggør, at man kan se mønstre i mikro-adfærden. Efterspørgselsorienteret markedsanalyse er et begreb skabt af Ligthouse Cph, fordi det ved hjælp af Battern Based Forecasting viste sig muligt at tage traditionelle markedsanalyser et helt nyt sted hen. Efterspørgselsorienteret markedsanalyse er kendetegnet ved at bevæge sig mere i den nære fremtid end i fortiden og nutiden dvs. presse markedsforståelse fremad via den anvendte metode. Derudover muliggør analysens konkretiseringsniveau, at der kan afstikkes strategiske retninger og muligheder, lige som det har vist sig muligt at værdiestimere markedspotentialet. Lighthouse Cph har omfattende erfaring med at arbejde med efterspørgsels-orienteret markedsanalyse blandt andet indenfor den finansielle sektor, hvor Lighthouse Cph har leveret markeds- og efterspørgselsanalyser til nordens største finansielle spillere på kvartalsbasis i en årrække. Derudover har Lighthouse Cph gennemført flere efterspørgselsorienterede markedsanalyser både for aktører indenfor den offentlige og den private sektor. Således står Lighthouse Cph bl.a. bag en omfattende markedsundersøgelse af den fremtidige region Fehmarnbelts fremtidige turismepotentiale, lige som det også er tilfældet med analyser af fremtidige rejsebehov. Yderligere har Lighthouse Cph arbejdet med sundhedsmarkedet i forbindelse med opgaver for forsikringsselskaber og sundhedsudbydere. Lighthouse Cph har kontorer der dækker Østeuropa og Sydeuropa samt et netværk af samarbejdspartnere og researchere i diverse lande for at kunne levere internationale opgaver. 5

7 DEL 1: Sundhedsmarkedet 6

8 Forståelsesrammen I arbejdet med analysen har Lighthouse Cph udviklet en forståelsesramme, eller model om man vil, som giver mulighed for at illustrere de forskellige dimensioner af sundhedsmarkedet og de tendenser og nye behov, som påvirker det private sundhedsmarked. Som analysen skrider frem vil denne model udvikle sig i takt med den forståelse, der kommer fra analysens dele. Det nutidige sundhedsmarked Det aktuelle sundhedsmarked, som vi kender det og forstår det, er udover at være præget af teknologisk udvikling, som muliggør nye behandlinger og behandlingsmetoder, der konstant forbedres og udvikler sig, kendetegnet ved, at FOREBYGGELSE for alvor er blevet en dimension, som er afgørende for forståelsen af sundhedsmarkedet. Forståelsesrammen opererer i krydsfeltet mellem rask og syg, men fordi nutidens og fremtidens sundhedsmarked handler om meget andet end at undgå sygdom, er disse begreber nuanceret i forståelsesrammen. Inspireret af forbrugernes stigende forventning til, at alt hvad der har med deres kroppe og sind at gøre kan fikses, fysioterapeuternes virkefelt i form af bevægeapparatet og analogien mellem kroppen og maskinen har vi valgt at arbejde indenfor begreberne: VIRKER (jeg er rask) VIRKER IKKE (Jeg er syg). I modsætning til syg og rask kan disse begreber gradbøjes og nuanceres, som de afspejler virkeligheden og i særdelshed fremtidens praksis indenfor sundhedsområdet: JEG VIRKER BEDRE eller JEG VIRKER IGEN. Det historiske sundhedsmarked Det er ikke fordi det traditionelle sundhedssystem ikke har forsøgt at få forebyggelse på agendaen længe før, men FOREBYGGELSE blev først virkelighed den dag forbrugerne/patienter og borgere begyndte at beskæftige sig med at undgå sygdom og sikre, sig, at de fortsat VIRKER. Denne ændrede adfærd kom ikke fra den ene dag til den anden. Den ændrede adfærd kom i takt med, at såkaldte livsstilssygdomme udgjorde en større og større andel af sundhedsudgifterne, Danmark blev ramt af fedme-bølgen, stress blev en folkesygdom, der blev flere kronisk syge 3, som øgede behovet for forebyggelse og demografien talte sit ydelige sprog i form af en aldrende befolkning. Dette afstedkom et voksende fokus på forebyggelse fra sundhedssystemets side, og det var også her, at det gik op for forbrugerne/patienterne og borgerne, at det, de allermest risikerede at blive syge af eller dø af ikke længere var udefrakommende sygdomme eller påvirkninger, men deres egen livsførsel. Ups, det var straks værre og når vi tilmed lever længere, så var det jo i stigende grad forbrugerens eget ansvar og potentielt også egen skyld, hvis de ikke holdt sig sunde og raske så længe som overhovedet muligt. Dette skabte det store adfærdsskred hen imod stigende fokus på forebyggelse. Ser man på det historiske sundhedsmarked ud fra denne forståelsesramme, så opererede det udelukkende i nedre halvdel af modellen dér hvor det handlede om, at hvis man ikke virkede så fik man BEHANDLING (blev repareret) og fik evt. tilbudt GENOPBYGNING i form af genoptræning, så man kunne komme til at virke igen. Hvis man derimod virkede, så var alt godt og man havde ingen kontakt med sundhedsmarkedet, for sundhed spillede ingen rolle i tilværelsen, fordi man ikke havde noget motiv for at have noget med sundhedsmarkedet at gøre. Selvom det ikke er mere end et par årtier siden, at dette var virkeligheden indenfor sundhedsopfattelsen og sundhedsmarkedet, så er der sker meget siden da. Faktisk er sundhed nok det område i Danmark (sammen med teknologi), som har undergået de mest voldsomme forandringer og hvor forbrugerne har ændret mest markant adfærd i nyere tid. Sundhedsopfattelsen ændrede sig ved indgangen af det nye årtusinde. Sundhedsproblemer, som hidtil var blevet oplevet som luksusproblemer (bare man mekanisk virker) blev nu opfattet som reelle sundhedsproblemer, der skulle tages hånd om, fordi sundhedsopfattelsen flyttede sig fra at handle om at virke rent mekanisk/fysisk til at virke hele vejen rundt (dvs. bl.a. også mentalt og socialt) og virke i en sådan grad, at risikoen for ikke at være (blive syg) blev minimeret. Det var en mere holistisk sundhedsopfattelse. Dette resulterede i, eller skete parallelt med, at accepten af skavanker blandt forbrugerne faldt til nærmest nultolerance. Det gjorde den, fordi det blev oplevet som helt centralt og fordi det var muligt (både behandlingsmæssigt og økonomisk) at blive repareret. Det gjaldt den fysiske sundhed, den mentale og sågar den æstetiske, at der udviklede sig en holdning om, at det der ikke virkede eller man ikke var tilfreds med, kunne fikses. Det var nok ikke tilfældigt, at det var nøjagtig samtidig, at private sundhedsforsikringer blev en mulighed for de danske arbejdspladser og deres medarbejdere og for 3 Pga. befolkningens alderssammensætning, flere livsstilssygdomme, større bevidsthed om psykiske diagnoser mm. 7

9 alvor begyndte at spille en rolle for danskernes sundhedsmuligheder og for sundhedssystemet generelt. På vej mod det fremtidige sundhedsmarked spydspids mod den dominerende tendens indenfor moderne medicin, som den teknologisk orienterede, reparerende virksomhed 6. Tidligere var lægevidenskabens rolle således ikke at transformere menneskelige egenskaber og evner, men at genskabe tabt normalitet. Kroppen havde sine naturlige normer, sygdom var tab af disse normer, og lægelige interventioner søgte at kurere patologier og forbedre afvigelser fra generelt accepterede funktioner blandt andet ved at genskabe normerne eller imitere dem. Formålet med indgreb var, at man derved kunne helbrede eller behandle individet, således at det ville være i stand til at udleve sit naturlige liv på en måde, der nærmede sig det normale 7. Med WHO s definition af sundhed tages der afstand til denne fysiske reduktionisme, hvor sygdom var reduceret til kropslige dysfunktioner, og hvor de sociale, psykologiske og adfærdsmæssige dimensioner af sygdom ikke var inkluderet 8. Vi står på tærsklen til 2012 og ved godt, at der fortsat sker store udviklinger og bevægelser på sundhedsmarkedet. Allermest centralt er det, at sundhedens rolle i tilværelsen, i forbrugernes og borgerne liv, ændrer sig markant. Fra at være noget, der primært hørte privatlivet og fritiden til og noget, som primært optog forbrugerne, når der var noget galt med helbredet, har sundhed indtaget en yderst central rolle i forbrugernes liv, på arbejdspladserne og i samfundet. Hvad er sundhed? Sundhedsmarkedet er et marked i markant vækst, og der synes ikke at være noget tegn på at det vil ændre sig foreløbig. Vi vil se lidt nærmere på hvad sundhedsmarkedet egentlig dækker over for at blive i stand til at definere det private sundhedsmarked. Ifølge WHO er sundhed en tilstand af fuldkommen fysisk, mentalt og socialt velvære ikke kun fravær af sygdom. Sundhed er således mere end blot det, at man ikke er syg. Og man kan sågar tale om grader af sundhed 4. Med dette udsagn har man forsøgt at give sundhedsbegrebet et selvstændigt, positivt indhold ved at knytte det til velvære på alle planer i menneskelivet, og med definitionen fremhæves ønsket om at fremme et offensivt helhedssyn på medicinens og sundhedstjenestens opgaver 5. Erklæringen blev i sin tid udformet som 4 The bibliographic citation for this definition is: Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19 June - 22 July 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April The definition has not been amended since 1948 (http://www.who.int/suggestions/faq/en/index.html) 5 WHO s definition er kritiseret for at være verdensfjern, fordi det er de færreste, som kan opnå at være sunde ud fra denne definition. Derudover peges der på, at det snarere er en definition af lykke end sundhed (http://www.denstoredanske.dk/samfund,_ jura_og_politik/filosofi/menneskets_grundvilk%c3%a5r/sundhed). På græsk hedder sundhed hygieia (hygiejne), og i den græske mytologi er navnet på sundhedens gudinde Hygieia. Hun er datter af Asklepios, lægekunstens gud. Det har altid været naturligt at se sundhed i nær forbindelse med lægedom og sygdom. Sundhed står således i modsætning til sygdom og sund synes traditionelt set at være ensbetydende med rask 9. Men når man taler om at være sund og rask, er det ikke en tautologi, dvs. et overflødigt dobbeltudtryk, for man kan godt være rask uden at være sund, og man kan være sund uden at være rask. Den influenzaramte er syg uden nødvendigvis at være usund. Forbigående sygdom er ikke i sig selv udtryk for dårlig sundhed. Heller ikke vedvarende sygdom behøver at være ensbetydende med usundhed. F.eks. kan en patient, der sidder i kørestol, en patient, der har allergi, og en patient, der får hormontilskud for nedsat stofskifte, være sunde. Omvendt opfattes den overvægtige ryger, der let bliver forpustet, som usund uden at være syg. Selvom sundhedsbegrebet i dag er meget bredt, så giver det stadig mening at forstå sundhed også som fravær af sygdom. Det er der flere gode grunde til. Sygdom er en umiddelbar manifestation af manglende sundhed. Sygdom kræver konkret handling i form af behandling, pleje og omsorg. Manglende sundhed, der ikke har givet sig udslag i sygdom, er en mere abstrakt tilstand, hvor handling i form af sundhedsfremme ikke nødvendigvis giver samme synlige resultater som sygdomsbehandling. En anden væsentlig grund til den traditionelle fokusering på sygdom er, at det også er svært at måle sundhed. Det 6 7 Nikolas Rose: Livets politik - biomedicin, magt og subjektivitet i det 21. århundrede, Peter E. S. Freund, Linda S. Podhurst, Meredith B. McGuire: Health, Illness and the Social Body: A Critical Sociology, Den store danske encyklopædi jura_og_politik/filosofi/menneskets_ grundvilk%c3%a5r/sundhed. 8

10 er betydelig enklere at måle tilstedeværelsen af forholdsvis veldefinerede sygdomme som lungekræft og sukkersyge eller funktionstab, som medfører førtidspension eller sygefravær. Rask eller syg det private eller det offentlige? Det danske sundhedsvæsen er en meget integreret del af den danske velfærdsmodel, hvilket betyder at det som udgangspunkt i det danske samfund skal være alle forundt at blive behandlet når der er syge. Udgangspunkt er således at det er gratis at blive behandlet for sygdom, dvs. det er gratis at gå til lægen og det er gratis at komme på hospitalet. Når det er sagt er der dog en masse områder hvor patienterne selv skal betale, som f.eks. for psykologhjælp, tandlægebehandling mm. Har man i Danmark en kronisk sygdom eller er man kommet ud for et ulykke er rehabiliteringen også typisk noget der bliver betalt af det offentlige. Som udgangspunkt har det været sådan, at er du syg betaler det offentlige, og er du egentlig rask, ja så skal du selv betale. Det betyder, at jo mere vi bevæger os over mod det mere forebyggende og livsstilsorienterede sundhedsforbrug, i jo højere grad skal patienterne/ forbrugerne selv betale. Der sker en række opbrud i disse strukturer: * Med det stigende fokus på at øge befolkningens generelle sundhedstilstand og forebyggelse er der en øget tendens til at det offentlige tilbyder gratis ydelser indenfor en lang række af disse områder. Først og fremmest indenfor KRAM områderne (Kost Rygning - Alkohol - Motion). * Parallelt med dette er der en tendens, der går i hvad der kunne synes at være den modsatte retning, nemlig en tendens til at der opstår private tilbud indenfor stort set alle områder. Fra egentlig lægelig behandling via privathospitaler og klinikker til forskellige forebyggende eller supplerende behandlinger. Sundheden er både samfundets og ens eget ansvar Den tankegang, at de fleste tilfælde af sygdom skyldes et usundt miljø og usunde levevaner og derfor kan undgås, har vundet frem i den vestlige verden, ikke mindst i sidste halvdel af 1900-tallet. Sygdom ses dermed ikke som et udtryk for uheld eller vanskæbne, og sundhed bliver både samfundets og i endnu højere grad den enkeltes ansvar. Gennem sundhedsfremme søger individet og samfundet at øge den enkeltes evne til at undgå at blive syg, f.eks. gennem motion, sund kost, rygeophør eller tryghed i ansættelse. f.eks. arbejds- og boligmiljø og sygdomsforebyggelse. Den enkelte får medansvar for sin egen sundhed. Forfølges tankegangen, kan det blive den ansvarlige borgers pligt at holde sig sund, og sygdom anskues som resultatet af forkert adfærd. Ord som livsstilssygdomme opstår. Den enkelte bliver skyld i sin sygdom, og den syge betragtes som skyldig eller endog syndig. Selvom officielle anbefalinger udformes mere moderat, spores der en nypuritanisme eller nymoralisme, hvor f. eks. den overvægtige, den tobaksafhængige, den stofmisbrugende, alkoholisten og patienten med aids fordømmes og stemples som uansvarlig (stigmatiseres). Der ses tillige en tendens til, at behandling af patienter, som er usunde eller har en usund og risikobetonet livsstil, f.eks. misbruger alkohol eller tobak, prioriteres lavere, og der er et stigende antal eksempler på, at sygdomsbehandling endog nægtes disse patienter. Det bliver også i stigende grad både normalt og accepteret, at forsikringsselskaber og arbejdspladser kan indhente viden om det enkelte individs sundhedstilstand. Det offentliges sundhedsinteresse I 1985 fremhævede WHO s rådgivende komité for sundhedsforskning: Sygdom er ikke en uundgåelig del af den menneskelige tilværelse. Undtagen når den er opstået ved graviditet, skyldes sygdom principielt usunde levevaner og kan derfor undgås, såfremt man kan ændre disse vaner. Dette afspejler en udbredt tiltro til, at mange eller de fleste sygdomme kan forhindres i at opstå, og at udgifterne til sundhedsvæsenet kan reduceres, hvis man kan få folk til at spise det rigtige, motionere, lade være at ryge osv. I en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen har man fundet at 30 % af den danske befolkning over 18 år har en af 5 udbredte kroniske sygdomme 10.Tal fra 2010 viser at 47 % af den voksne danske befolkning er overvægtige (BMI>25) og ca. 13 % er svært overvægtige (BMI >30) Så der er behov for en stor indsats på sundhedsområdet og ikke mindst på hele det forebyggende område. Og der er dermed også et langsigtet økonomisk incitament fra det offentliges side til at gå aktivt ind i forebyggelse. Statens Institut for Folkesundhed har gennemført en række projekter til belysning af sundhedsforhold i Danmark, bl.a. ved store spørgeskemaundersøgelser. Instituttets undersøgelser og publikationer har haft stor betydning for den danske debat om sygdoms-forebyggelse og sundhedsvæsen. Konkret har det haft stor betydning for det offentliges forebyggende arbejde og sundhedsfremme, herunder de statslige forebyggelsesprogrammer. Der bliver således fra offentlig side i dag brugt en del ressourcer på sundhedsfremme og forebyggelse. Først og fremmest ved konkrete tilbud og rådgivning. Samfundet forpligtes og berettiges derved til at sætte ind med sundhedsbevarende foranstaltninger inden for 10 Diabetes, hjerte-kar sygdomme, kronisk lungesygdomme, psykisk sygdom og knogleskørhed/leddegigt. 11 Berlingske Tidende den , Fri. 9

11 Behovet for at styre udgifterne til sundhedssektoren har givet forskellige former for sundhedsoplysning, idet man håber at kunne forebygge en række sygdomme. Men trods store sundhedskampagner 12 og andre sundhedsfremmende initiativer findes der stadig omfattende folkesundhedsproblemer i den danske befolkning. Sundhedsprofessionerne har ikke længere monopol på sundhed Den øgede fokusering på sundhed påvirker forholdet mel- lem befolkningen og sundhedsvæsen. Mens patienter for blot få årtier siden var objekt for behandlingen, og den primære opgave var at følge den foreskrevne behandling, tager patienter nu i stigende grad ansvaret for behandling og sundhed, bl.a. ved at søge oplysninger om sygdom, behandlingsmuligheder og sundhedsfremme på Internettet og ved hjælp af second opinion muligheder. I takt hermed ændres sundhedsprofessionernes rolle til at blive mere og mere konsultativ i forhold til patienterne. Dette stiller stigende krav til sundhedsformidling på alle niveauer og inden for alle områder af sundhedsvæsenet og blandt alle aktører på hele sundhedsområdet. Sundhedsprofessionernes monopol på indsigt og kompetence, lader sig stadig vanskeligere opretholde og det er givet, at patienterne hyppigere sætter spørgsmålstegn ved den behandling og rådgivning, de tilbydes. Det hastigt stigende antal formelle patientklager over sundhedsvæsenets indsats er et af udtrykkene for denne udvikling lige som forbrugernes og patienternes tilbøjelighed til at søge andre behandlingsformer også udenfor landets grænser er det. Et andet udtryk er den stigende brug af alternativ behandling, der afspejler en kløft mellem sundhedsvæsenets dominerende biomedicinske sygdomsbegreb og befolkningens forestillinger om sundhed og sygdom, hvor et helhedssyn på krop og sjæl og en tro på, at man selv spiller en vigtig rolle for helbredelse, er centrale elementer. Stadig større dele af befolkningen lever med kroniske sygdomme, funktionshæmninger og aldersproblemer. Det hænger dels sammen med, at der bliver flere ældre, dels med forbedrede behandlingsresultater af f.eks. kræft, hjerte-kar-sygdomme og sukkersyge, som gør, at flere overlever med disse sygdomme. 12 Aktiviteterne har som regel bestået i en bredspektret indsats med elementer som oplysningskampagner, tilbud om helbredsundersøgelse, sundhedsfremmetiltag på arbejdspladser, i skoler og institutioner, samarbejde med fødevareproducenter, restauranter og detailhandlende om mere fedtfattige produkter, medieomtale mv. Sundhedsoplysning synes dog at prelle af på store befolkningsgrupper, der på trods af den givne information fortsat vælger en risikobetonet livsstil, f.eks. rygning. Det har uden tvivl også betydning, at tilliden til sundhedsoplysningen svækkes, fordi der i tidens løb har været overdrevne eller direkte modstridende oplysninger om, hvad der gavner eller skader sundheden, især hvad angår ernæring og kosttilskud. Virksomhedernes sundhedsinteresse Der er i dag en udbredt opfattelse af at det kan betale sig for virksomhederne at fokusere på sunde medarbejdere. For blot få år siden var den enkeltes sundhed overvejende en privat sag. I dag er det under opbrud. Flere og flere virksomheder har sat fokus på deres medarbejderes sundhed og har erfaret, at der er en frugtbar vekselvirkning mellem sundhed, trivsel, arbejdsmiljø og produktivitet 13. Der er forskellige forklaringer på denne trend. For det første er der kommet en bredere erkendelse af betydningen af gode kostvaner, tobak og alkohol for sundhedstilstanden, lige som mange virksomheder har erfaret, at forskellige sundhedsfremmende tilbud til medarbejderne bidrager til en øget medarbejdertilfredshed og dermed direkte og indirekte kan fremme motivation og produktivitet på virksomheden. Yderligere er der muligheden for at nedbringe sygefraværet ved at forbedre medarbejdernes sundhed og trivsel. Sunde medarbejdere har derudover ofte en positiv indflydelse på virksomhedernes image udadtil. Der har specielt i de senere år været en masse initiativer fra virksomhedernes side for at øge medarbejdernes sundhed. Ved f.eks. sunde mad/kantineordninger, gratis frisk frugt, vand fremfor sodavand, mulighed for motion og sundhedstjek, at støtte motion økonomisk, diverses foredrag og arrangementer omkring sundhed, rygestoptiltag osv. I dag har stort set alle virksomheder, offentlige og private, en eller anden form for sundhedsordning for medarbejderne. Det kan være alt fra frugt og motionsrum til massage, sundhedstjek og sundhedsforsikringer. Derudover har der været en kraftig vækst i virksomhedsbetalte sundhedsforsikringer som et direkte udtryk for, at man her har med et område at gøre, som flere og flere virksomheder prioriterer højt. Virksomhedernes politik og tilbud på sundhedsområdet bliver i høj grad fremhævet, når der skal rekrutteres medarbejdere og opleves ofte af medarbejderne som et medarbejdergode. Sundhed er ikke længere et privat anliggende Virksomhedernes interesserer sig i dag meget bredt for medarbejdernes livsstil. Det er ikke nyt, at virksomheder interesserer sig for medarbejdernes helbred. Men interessen har tidligere primært handlet om arbejdets og arbejdsmiljøets påvirkning af medarbejderne. Ligesom området har været og er reguleret af Arbejdsmiljøloven. Det er til gengæld relativt nyt, at virksomhederne interesserer sig for medarbejdernes livsstil og dermed for 13 En sammenhæng som senest også er videnskabeligt dokumenteret. 10

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 GRAFISK PENSION Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 Nye ydelser fra 2017 Sundhedstest og anbefaling (screeningsværktøj) Rådgivning ved sygefravær Guide i sundhedssystemet Indsats mod længerevarende

Læs mere

ØKONOMISK NYHEDSBREV. Juni 2015

ØKONOMISK NYHEDSBREV. Juni 2015 ØKONOMISK NYHEDSBREV Juni 2015 Velkommen til Økonomisk Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om: De mange positive tegn i dansk økonomi, der sammen tyder på økonomisk fremgang, højere beskæftigelse

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

1. Indledning. Hvad er folkesundhed?

1. Indledning. Hvad er folkesundhed? 1. Indledning Det er hensigten med denne bog om folkesundhed i Grønland at give en samlet fremstilling af en række større sundhedsproblemer. Den umiddelbare årsag til at bogen skrives netop nu er, at Hjemmestyret

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti HVAD GØR DU når du får en skade eller bliver syg? Når du får brug for undersøgelse eller behandling, er hjælpen altid lige ved hånden. På www.mølholm-forsikring.dk

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

SUNDHEDSTJEK. fokus på medarbejdertrivsel

SUNDHEDSTJEK. fokus på medarbejdertrivsel SUNDHEDSTJEK fokus på medarbejdertrivsel et SUNDHEDSTEGN... når virksomheden tager medansvar for de ansattes sundhed og trivsel Tag del i medarbejdersundheden det betaler sig! Det moderne samfund med overflod

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

Sådan får medarbejderne gavn af sundhedspakken

Sådan får medarbejderne gavn af sundhedspakken Sådan får medarbejderne gavn af sundhedspakken 0 1 Hjælp til navigation i det offentlige system via Sundhedsdoktor Danica Sundhedsrådgivning sikrer, at sundhedssikringskunder kan få rådgivning ved afslag

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Sundhedspædagogik - viden og værdier

Sundhedspædagogik - viden og værdier Sundhedspædagogik - viden og værdier EPOS LÆRERKONFERENCE 26.01.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Forelæsningens indhold I. Viden og værdier hvorfor det? II. III.

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Hvorfor en vision om fælles sundhed?

Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvad skal Region Syddanmark og kommunerne i regionen være kendt for når det gælder borgernes sundhed? Hvordan skal borgerne opleve behandling og omsorg i kommuner,

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder

SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder SUNDHEDSFORSIKRING SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder Velkommen til din nye sundhedsforsikring nu er hjælpen til sygdom og skade altid inden for rækkevidde! Hos Mølholm Forsikring tror vi på,

Læs mere

Sundhed og sundhedsfremme - i det pædagogiske arbejde

Sundhed og sundhedsfremme - i det pædagogiske arbejde Sundhed og sundhedsfremme - i det pædagogiske arbejde EPOS KONFERENCE FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG 26.10.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT, INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE (DPU) AU Disposition I. Hvad

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Sundhedspædagogik LÆRERKONFERENCE PASS LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU

Sundhedspædagogik LÆRERKONFERENCE PASS LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Sundhedspædagogik LÆRERKONFERENCE PASS 10.03.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Oplæggets indhold I. Viden og værdier hvorfor det? II. III. IV. Sundhedspædagogik

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

Sundhedsordning. Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommune. Information til medarbejdere

Sundhedsordning. Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommune. Information til medarbejdere Sundhedsordning Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommune Information til medarbejdere Sundhedsordning Din arbejdsplads har tilmeldt sig den sundhedsordning, som er aftalt mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Spørgsmål og svar - ny sundhedsordning

Spørgsmål og svar - ny sundhedsordning Notatark Sagsnr. 88.00.00-Ø54-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 27.11.2014 Spørgsmål og svar - ny sundhedsordning 1. Kan der gives en nærmere beskrivelse af hvad der ligger i ydelsen psykomotorisk terapi,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Debatoplæg. Vision om fælles sundhed. Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner

Debatoplæg. Vision om fælles sundhed. Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner Debatoplæg Vision om fælles sundhed Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvad skal Region Syddanmark og kommunerne i regionen være kendt

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Sundhedssikring. giver virksomheden et ekstra løft

Sundhedssikring. giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores Sundhedssikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet og

Læs mere

National handlingsplan mod muskel- og ledsygdomme

National handlingsplan mod muskel- og ledsygdomme Sundhedsminister Ellen Trane Nørby Ældreminister Thyra Frank National handlingsplan mod muskel- og ledsygdomme Kære Ellen Trane Nørby og Thyra Frank Tillykke med udnævnelserne til sundhedsminister og ældreminister.

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

SUNDHEDSPÆDAGOGIK SOM LEDELSESTILGANG

SUNDHEDSPÆDAGOGIK SOM LEDELSESTILGANG Karen Wistoft 2013 1 SUNDHEDSPÆDAGOGIK SOM LEDELSESTILGANG Rehabilitering med andre øjne November/december 2013 Karen Wistoft Professor (mso) Grønlands Universitet Lektor Institut for Pædagogik og Uddannelse

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

En sund sjæl i et sundt legeme

En sund sjæl i et sundt legeme En sund sjæl i et sundt legeme Institut for Sundhed og Livskvalitet INSTITUT FOR SUNDHED OG LIVSKVALITET SKABER SUNDE RESULTATER Ordsproget En sund sjæl i et sundt legeme er mere aktuelt end nogen sinde.

Læs mere

KRAM dit arbejdsmiljø

KRAM dit arbejdsmiljø KRAM dit arbejdsmiljø Om fundamentet for mental robusthed og trivsel i (arbejds)livet set i et salutogent perspektiv Peter Thybo Sundhedsinnovator, Ikast-Brande kommune Forfatter, Fysioterapeut, Master

Læs mere

Bedre koordinering mellem sundheds- og beskæftigelsesindsatsen

Bedre koordinering mellem sundheds- og beskæftigelsesindsatsen Bedre koordinering mellem sundheds- og beskæftigelsesindsatsen Seniorfagleder, sociolog og dr med Lars Iversen live@cowi.dk 28.08.09 Patientuddannelse - Region Syddanmark Også er der nye udfordringer på

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

- ET ANDET PERSPEKTIV PÅ

- ET ANDET PERSPEKTIV PÅ ALTERNATIV MEDICIN - ET ANDET PERSPEKTIV PÅ DANSKERNES MENTALE TILSTAND FU, 10.03.2015 v. Lasse Skovgaard, cand.mag.psyk., cand.pæd., PhD scient.san. Forsker og konsulent FOKUS? Ikke en gennemgang af

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta Behandling af fedme og overvægt - Tal og fakta 1 Næsten 100.000 danskere vejer så meget, at de har problemer med deres helbred som følge af deres overvægt... 2 Forekomst af overvægt og fedme i Danmark

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Population Health Management - Hvem vil dele hvilke data med hvem? Sune Borregaard E-sundhedsobservatoriet 2017 Parallelsession C1 11.

Population Health Management - Hvem vil dele hvilke data med hvem? Sune Borregaard E-sundhedsobservatoriet 2017 Parallelsession C1 11. Population Health Management - Hvem vil dele hvilke data med hvem? Sune Borregaard E-sundhedsobservatoriet 2017 Parallelsession C1 11. oktober 2017 Agenda Hvem er vi Baggrund for analysen Udfordringer

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Sundhedsfremme på virksomheder.

Sundhedsfremme på virksomheder. Sundhedsfremme på virksomheder. Kommunerne og forebyggelsen 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. Stk.

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

Sundhedspædagogik i sygeplejen - hvordan kan det bruges?

Sundhedspædagogik i sygeplejen - hvordan kan det bruges? Sundhedspædagogik i sygeplejen - hvordan kan det bruges? SKA 04.03.2015 Marie Lavesen, Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital Samarbejde med sundhedsprofessionelle (akut) Generelt

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3F Holstebro 1 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 2 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3 3F Holstebro, Tujavej 20,

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter

Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter Forord: Siden midt 60`erne har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen fra ikkevestlige lande og det har således gjort Danmark til

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune ønsker en yderligere styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, derfor er denne Sundhedspolitiske Vision

Læs mere

Interview med hospitalsdirektør Rachel Santini foretaget af Malene Frederiksen og Sacha Lucassen, Patientforeningen Spis for Livet

Interview med hospitalsdirektør Rachel Santini foretaget af Malene Frederiksen og Sacha Lucassen, Patientforeningen Spis for Livet Ortoreksi er blevet danskernes nye religion 24. september 2015 Interview med hospitalsdirektør Rachel Santini foretaget af Malene Frederiksen og Sacha Lucassen, Patientforeningen Spis for Livet Sundhed

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere