Håndbog. Askov Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog. Askov Efterskole"

Transkript

1 Håndbog Askov Efterskole

2 Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i ca. 10 måneder, som man gør på en efterskole, så kræver det nogle fælles regler om, hvordan man gør forskellige praktiske ting for at få hverdagen til at fungere til alles tilfredshed. I denne håndbog kan du læse om nogle af disse regler. Det er naturligvis ikke alle ting, du finder svar på, og du og din familie er altid velkommen til at henvende jer, hvis I er i tvivl. Udover de praktiske ting, som håndbogen beskriver, så kræver et godt efterskoleår også noget af dig som person. Vi forventer naturligvis, at du arbejder positivt med på de ting, du bliver præsenteret for i løbet af året. Hvis der opstår uenigheder eller konflikter og det gør der så har vi en forventning om, at vi kan tale om tingene. Vi ser samtalen som noget helt centralt, når vi i fællesskab skal få tingene til at fungere. God fornøjelse med håndbogen, men først og fremmest med dit efterskoleår. Aftenelever Hver uge er der et antal aftenelever, der hjælper til med aftenserveringen og rydder op i Spisesalen og evt. på andre fællesområder efter klokken To af afteneleverne kan, hvis de vil, skiftes til at gå med vagtlærerne rundt for at sige godnat til de øvrige elever. Ankomst efter ferier og weekender sker i tidsrummet til dagen før første undervisningsdag. Når man kommer tilbage på skolen, møder man ALTID i Spisesalen kl til obligatorisk aftenservering. Besøg på skolen Der er mulighed for, at du kan få besøg af dine venner eller din familie, når du er på efterskolen. Gæster skal deltage i eventuelle arrangementer, der finder sted, i mens du har besøg. Der vil i begrænset omfang kunne gives tilladelse til at have overnattende gæster i weekenderne. Ønsker du at have besøg skal dette på forhånd aftales med vagtlæreren. Din familie er altid velkommen til at besøge dig på skolen, i mens dine venner må vente til efter d. 10. september, så du har lært dine efterskolekammerater at kende først. Hvis du har gæster på besøg betaler de 25 kr. pr. måltid. Dette gælder dog ikke forældre. Betalingskort Vi beder dig medbringe et betalingskort til dine lommepenge det kan være Visa Elektron eller Mastercard. Vi opbevarer ikke kontanter for dig på skolen.

3 Computer Du må gerne medbringe en computer. Er det en stationær computer, skal du stille den op på dit eget værelse. Da der ofte er rift om at bruge skolens printer, er det en god ide at medbringe din egen. Skolen påtager sig intet ansvar i forbindelse med brug af egen soft- eller hardware. Bærbare computere må naturligvis gerne bruges i undervisningen men kun efter aftale med læreren og kun til relevant brug. (Skolen forbeholder sig ret til at konfiskere din computer, hvis dette ikke overholdes (se: Misbrug af computere)) Cykel Du SKAL medbringe en cykel og en cykelhjelm. Når din cykel ikke er i brug, skal den stå på den plads, du har fået tildelt i cykelkælderen eller cykelgaragen. Ferieplan På årsplanen kan man se, hvornår efterårs-, jule-, og vinterferie er placeret. Bemærk at vi ikke har påskeferie udover helligdagene. Fester Efterskolen afholder flere traditionsrige fester på skolen i løbet af skoleåret. Disse fester arrangerer efterskolens lærere og elever i fællesskab. Dertil arrangerer eleverne ofte fester uden for efterskolen typisk i et forsamlingshus. Disse fester har INTET med skolen at gøre. Alligevel tillader skolen at blande sig i følgende: - Der skal være et festråd bestående af elever, der arrangerer festerne. I dette festråd er efterskolens forstander repræsenteret, selvom forstanderen ikke deltager i selve festen. - Der SKAL være minimum 6 voksne til stede ved festen til at holde opsyn og evt. udskænke alkohol. Voksne er IKKE søskende på 18 år. Festrådet og de voksne, der deltager ved festen, afholder et møde, inden festen afholdes. Festerne holdes typisk en fredag. Efterskolen sørger for at eleverne spiser aftensmad, inden de forlader skolen samt at de bliver fragtet i bus til forsamlingshuset. Eleverne kan IKKE tage tilbage til efterskolen efter festen. De skal således sove i forsamlingshuset eller afhentes efter festen. Forsikring: Af vores forsikringsselskab er vi blevet bedt om at oplyse følgende: Efterskolen er forsikret mod ansvarspådragende forvoldt af efterskolen og dennes medarbejdere. Falder en elev eksempelvis pga. sne/is på gangarealerne, idet efterskolen ikke har overholdt sin snerydningspligt, er efterskolen således erstatningsansvarlig for eventuelle erstatningskrav fra eleven. Efterskolen har derimod ikke risikoen for elevernes medbragte tøj, bøger mm. hvis dette skulle blive ødelagt ved eks. brand eller tyveri. Eleverne bærer desuden risikoen for ødelæggelse af efterskolens bygninger og løsøre.

4 Ovennævnte er normalt dækket på en almindelig familieforsikring/ indboforsikring. Dog skal man være opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke er forsikringsdækning for skader forvoldt af eleven på selve indlogeringsværelset, kun på skader på fællesarealer o.l.. Endelig bærer eleven selv risikoen for ulykkestilfælde, som efterskolen ikke er ansvarlig for, eksempelvis hvis en elev får en bold i ansigtet og knækker en tand eller lignende. En sådan skade vil normalt være dækket af en privat ulykkesforsikring. Det anbefales derfor, at elever dels har en familieforsikring og dels en privat ulykkesforsikring. Forældreweekend. I løbet af efteråret inviterer vi dine forældre og søskende til at komme og opleve livet på Askov Efterskole. Ud over forældresamtaler vil der være forskellige andre aktiviteter fra fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag. BEMÆRK Fritagelse fra undervisning og obligatoriske arrangementer Det er kun dine forældre, der kan bede dig fri, og det kan kun ske ved henvendelse til forstander Helle Barnhøj ( ) eller viceforstander Thomas Tarp Hansen ( ). Fritagelser skal begrænses mest muligt, da vi mener det er vigtigt, at du, af hensyn til undervisningen og dine kammerater, er på efterskolen. Dine forældre kan naturligvis altid bede dig fri til læge- eller tandlægebesøg. Det er også muligt at få fri et enkelt døgn til familiebegivenheder. Efterskolen mister sit statstilskud, hvis du er fraværende af andre årsager end læge- og tandlægebesøg. På Askov har vi valgt, at skolen pådrager sig tabet af skolepenge, hvis der er tale om en fritagelse i forbindelse med en enestående familiebegivenhed f.eks. en rund fødselsdag eller andet af samme karakter. Hvis dine forældre beder dig fri f.eks. til koncerter eller andre begivenheder, der ikke relateres til familien, eller hvis de beder dig fri til ferier uden for efterskolens ferieplan, opkræves en merbetaling. Vi fakturerer ekstra skolepenge kr. 2050,00 pr. uge. Fritid I fritiden kan du være både på og uden for skolen. Ønsker du at forlade skolen i din fritid, skal du aftale det med vagtlæreren. Gangtid Du skal være på din gang senest klokken 22:00.

5 Grundreglerne Vi forventer at du: respekterer og overholder henstillinger fra lærerne. arbejder positivt på at få og give andre et godt efterskoleophold. behandler dine medelever ordentligt og respekterer dem. Hjemsendelse Mobning kan medføre hjemsendelse. (mobning: gentagne, bevidste fysiske eller psykiske overgreb). Grov, uansvarlig opførsel kan medføre hjemsendelse. Gentagende overtrædelse af skolens regler eller generel manglende motivation/engagement eller dårlig opførsel overfor kammerater eller ansatte kan medføre hjemsendelse. Hvis en elev begår en kriminel handling i forbindelse med sit ophold på skolen, kan det medføre hjemsendelse samt en politianmeldelse. Indtagelse og/eller besiddelse af alkohol, narkotiske eller euforisende stoffer kan medføre hjemsendelse. Ligesom indtagelse af narkotiske eller euforiserende stoffer i ferier og/eller weekender kan medføre hjemsendelse, da dette er en ulovlig handling. Seksuelt samkvem på skolen kan medføre hjemsendelse. Det er ikke tilladt at ryge på efterskolen. Det er heller ikke tilladt at ryge andre steder, så længe man er i skolens varetægt. Hvis man er ryger, inden man starter på efterskolen, kan man tilmelde sig et rygestopkursus, som finder sted på skolen og varetages af en lærer, der er uddannet rygestop-konsulent. Rygning kan medføre hjemsendelse. Hvis man opholder sig andre steder end i sin seng eller på toilettet efter kl , kan dette medføre hjemsendelse. Skolens område er meget stort, og værelserne ligger spredt. Hvis der f.eks. opstår en brand i løbet af natten, skal lærerne kunne være sikre på, at eleverne er at finde på deres værelser, således at der ydes en hurtig og effektiv evakuering. I forbindelse med hjemsendelse forbeholder skolen sig ret til at fastsætte kriterierne i hver enkelt sag. Hjemsendelse er skolens reaktion på, at eleven har forbrudt sig mod skolens regler eller gentagne gange udviser manglende motivation/engagement eller dårlig opførsel overfor kammerater eller ansatte. Skolen er derfor berettiget til at få dækket sit tab. Afbrydelsesbetaling ved disse sager udgør på Askov Efterskole et beløb svarende til to ugers elevbetaling.

6 ipods, Mp3-afspillere og lign. Det er selvfølgelig OK, at du lytter til musik. Bare ikke i spisesalen, og når vi har samlinger og arrangementer. Det er kun tilladt at lytte til musik i timerne efter aftale med læreren. (Skolen forbeholder sig ret til at konfiskere din ipod/mp3-afspiller, hvis dette ikke overholdes (se: Misbrug af computere)) Kontaktgrupper Eleverne bliver inddelt i mindre kontaktgrupper, hvor der er en kontaktlærer tilknyttet. Gruppen spiser sammen og mødes til kontaktgruppemøde hver uge, hvor mindre og større sager debatteres. Hver kontaktgruppe er desuden ansvarlig for at planlægge og afvikle forskellige arrangementer for de andre elever i løbet af året. Din kontaktlærer vil være det naturlige bindeled mellem dine forældre og skolen. Kontaktlærerens telefonnummer vil du og dine forældre få på ankomstdagen. I løbet af skoleåret afholder hver kontaktlærer to trivselssamtaler med sine elever. Kontaktgruppe-weekender Hver kontaktgruppe skal arrangere en weekend for de øvrige elever. Denne weekend er obligatorisk for alle elever i kontaktgruppen. I kan på årsplanen se kontaktlærerens initialer påført den obligatoriske weekend. Lektiecafé Der er lektiecafé hver aften, hvor du har tid til at lave lektier. I lektiecaféen er der er mulighed for at få hjælp af en lærer. Læge Der er læge i Vejen (1½ km fra skolen, og du skal normalt transportere dig selv derhen). Lægebesøg aftales med morgenvagten lige efter morgenmaden. Derefter skal man selv tage til lægen. Medbringes (pakkeliste) Cykel, når du ankommer på skolen skal du medbringe en driftsikker cykel. Desuden skal du medbringe lygter og lås, hvis disse ikke er fastmonteret på cyklen. Hvis cyklen går i stykker i løbet af året er du og/eller dine forældre ansvarlige for at den bliver repareret. Cykelhjelm Dyne, pude og sengelinned Rullemadras Vækkeur (ud over det der er i mobiltelefonen) Regntøj Hygiejneartikler Håndklæder Tøj og sko Idrætstøj og sko, både til udendørs og indendørs brug Skoletaske Evt. ordbøger til de sprog du modtager undervisning i. Lommeregner (evt. TI-30X II S eller B)

7 Tegnetrekant og vinkelmåler Passer Lineal Skriveredskaber Sygesikringskort OGSÅ det blå. Sovepose Liggeunderlag Badetøj Må medbringes Musikinstrumenter Computer, evt. printer Stereoanlæg (det kan være en god idé først at aftale det med din værelseskammerat) Må ikke medbringes Elkedel, mikrobølgeovn, toastere, kaffemaskiner, varmeblæsere o. lign. elektriske apparater. TV Kæledyr Knallert, uden forudgående aftale Medicin Skal du tage medicin mens du er på skolen, orienterer du din kontaktlærer og træffer evt. aftaler med hensyn til opbevaring og udlevering. Man må ikke opbevare smertestillende piller på værelset. Disse udleveres på lærerværelset eller på forstandernes kontor. Misbrug af computere, telefoner, Ipods, musikanlæg etc. kan medføre at vi inddrager dem i en uge. I gentagne tilfælde, må du beholde udstyret derhjemme. Mobiltelefoner Mobiltelefonen må ikke medbringes på skolen den første uge. Hvis du har din telefon med ved ankomsten, vil vi bede dig aflevere den, og vi vil opbevare den i skolens pengeskab. Du kan låne skolens telefon den første tid, hvis det er nødvendigt. Efter den første uge bekendtgør vi skolens regler for brug af mobiltelefoner. Mødepligt Du har naturligvis mødepligt til alle dine timer, til måltider, morgensamlinger, obligatoriske arrangementer, rengøringsopgaver og i øvrigt, når du får at vide, at du skal møde op. Vi accepterer ikke pjæk!! (gentagen pjæk kan medføre hjemsendelse)

8 Måltider Måltider er obligatoriske, det vil sige at du skal deltage i samtlige måltider, der afvikles, mens du er på skolen. For at et måltid kan blive afviklet på ordentlig vis, er der nogle regler omkring måltidet, dem får du nærmere besked om i løbet af de første dage af dit ophold. Nøgler På ankomstdagen får du udleveret en eller to nøgler til dit værelse. Jeres værelse skal være låst, når I forlader det, så det er en god idé altid at tage din nøgle med dig, når du forlader værelset. Du har ansvaret for de nøgler, der er udleveret til dig og de er erstatningspligtige, hvis de bortkommer. Prisen for en nøgle er: ca. 275 kr. Post Hvis du får post, udleveres den i forbindelse med aftensmaden. Post til elever kan sendes til: Elevens navn Askov Efterskole Maltvej Vejen Det er vigtigt, at I husker at skrive Askov Efterskole, da vi også har mange elever på højskolen. Det letter vores sortering af posten. Rengøring Almindelig oprydning og lettere rengøring af værelser, gang og toiletter sker hver dag efter frokost. Desuden deltager du ugentligt i grundigere rengøring af dit eget værelse og din egen gang og toiletter, samt rengøring af et tildelt område på skolen. Rusmidler Det er selvfølgelig IKKE tilladt at indtage eller være påvirket af alkohol, narkotiske eller euforiserende stoffer, mens man er på skolen eller på vej til og fra skolen. Ligesom det ikke er tilladt at medbringe eller opbevare rusmidler af nogen art på skolen. Det er heller ikke tilladt at indtage narkotiske eller euforiserende stoffer i weekender og/eller ferier, imens man går på skolen, da dette er en ulovlig handling. Sengetid Du skal ligge i din seng klar til at sove senest kl. 22:30. Når vagtlæreren kommer mellem 22:30 og 23:00 skal levende lys, musik, computere og mobiltelefoner slukkes. Derefter bliver man på sit værelse. Klokken 23:00 skal også det elektriske lys slukkes. Efter kl opholder man sig KUN i sin seng eller på toilettet. Hvis man efter kl opholder sig andre steder end på sit værelse eller på toilettet, kan dette medføre hjemsendelse. Slik, chips, sodavand Slik, chips og sodavand må ikke indtages på skolens område i løbet af dagen. Det er fordi vi gerne vil have, at du spiser ordentlig mad, så du er frisk til at deltage i timerne.

9 Stilletime Der er lektiecafé hver aften, hvor du har tid til at lave lektier. Der er også stilletid i løbet af dagen samt tirsdag aften, som du kan bruge til lektielæsning.. I disse tidsrum skal du være på dit værelse eller i lektiecaféen, hvor der er mulighed for at få hjælp af en lærer. Sygdom Sygemelding foregår hos morgenvagten lige efter morgenmaden. Du skal komme med til morgenmad, og derefter gå direkte ned på dit værelse. Bliver du syg i løbet af dagen kan du henvende til frokostvagten efter frokost. Er du sygemeldt, skal du være sengeliggende hele dagen, og hverken du eller din værelseskammerat må modtage besøg. Din værelseskammerat eller en anden elev sørger for at du får leveret mad til frokost og aftensmad. Lige efter frokost går frokostvagten en runde til dem, der eventuelt ligger syge. Vi aftaler det med dine forældre, hvis du skal hjem for at blive rask igen. Tandlæge/anden speciallæge Skal du hjem til læge, tandlæge eller speciallæge, beder vi dig at gøre det i forbindelse med weekender. Transport Der går bus direkte til Esbjerg og Kolding. Bussen standser i Vejen, hvorfra der afgår tog i næsten alle retninger. Passer bus og tog ikke sammen, kan eleverne cykle, gå eller arrangere fælleskørsel i taxa. Skolen transporterer ikke eleverne til og fra togstationen. BEMÆRK Bussen til Vejen kører ikke i weekender. Elever skal derfor 2 timer før ankomst til Vejen Station ringe til Sydtrafiks flextaxa, som fragter eleverne til efterskolen. Kører man alene med flextaxa koster det 35 kr. er man min. 2 personer koster det 18 kr. Tøjvask Der er vaskeri på skolen. På skolens kontor kan der købes vaskekort. Man skal selv sørge for vaskepulver og evt. skyllemiddel. Undervisning Vi forventer at du følger skolens undervisning og deltager aktivt. Alle afleveringer skal afleveres. Hvis du mangler at aflevere én til flere opgaver, kan du blive bedt om at tage hjem, indtil de er afleveret. Det er faglæreren, der afgør, om en aflevering er acceptabel. Weekender Weekender på en efterskole er noget helt særligt. Her følger vi normalt ikke hverdagens stramme skema. Det betyder, at du er sammen med de elever og lærere, der også er der i weekenden, på en helt anden og mere afslappet måde. Man lærer simpelthen hinanden at kende på en anden måde. Der vil ofte være sjove, udfordrende eller bare hyggelige aktiviteter. Hver onsdag sendes weekendlisten rundt, på den angiver du med et kryds, om du bliver på skolen, tager hjem eller tager et andet sted hen i weekenden. Fra- eller tilmelding til en weekend gælder for hele weekenden; man kan altså ikke nøjes med at blive på skolen en del af weekenden. I løbet af skoleåret vil der være et

10 antal weekender, hvor du skal blive på skolen (se årsplanen.) Ligeledes vil der være nogle forlængede weekender hjemrejseweekender - hvor vi har fri typisk fredag eller mandag. Årsplanen Vi udleverer en endelig årsplan ved skoleårets start. Årsplanen er en kalender, der viser hvad der foregår i løbet af skoleåret. (Årsplanen kan også findes på skolens hjemmeside; ) HUSK endvidere at følge med på vores Facebookside: Askov Efterskole Skolens kontaktoplysninger: Askov Efterskole, Maltvej 1, 6600 Vejen Hovednummer: Forstander Helle Barnhøj Viceforstander Thomas Tarp Hansen Sekretær Helle Klitgaard

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler Husorden 2015 16 På Sædding Efterskole har vi nogle regler og rutiner, som vi ønsker at leve efter. Vi har ikke regler for alting, for det ønsker vi ikke. Reglerne fortæller dig fx ikke noget om, hvorvidt

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Alle nye elever møder søndag d. 9. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på skolen. Klokken 14.30 mødes

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30 Kære kommende elev Du bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Medbring sommerbrevet på første skoledag,

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Kære kommende elev og forældre Hermed fremsender vi noget materiale omkring skolen. Der står noget omkring skolens dagligdag, vores fag og regler. Det er vigtigt at du og dine forældre læser hele materialet

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Velkommen til elever og forældre Søndag d. 9. august 2015 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation af

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016

Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016 Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016 Til alle elever på Frøstruphave Eerskole i skoleåret 2015-16 og deres forældre Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge fly!er ind på vores skole,

Læs mere

Elev- og Forældremagasin 2015-16

Elev- og Forældremagasin 2015-16 Elev- og Forældremagasin 2015-16 ADRESSE- OG TELEFONLISTE Skolen: Forstander : Viceforstander: Forretningsfører : Formand for Skolebestyrelsen: Formand for Skolekredsen: Formand for Venneskræsen: Runegårdsalle

Læs mere

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015 Elbæk Efterskole Skoleåret 2014 2015 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er til vejledning for dig og dine

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015

Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015 Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015 Adresse: Hvis du under opholdet får ny hjemadresse, skal denne straks meldes til kontoret. Skolens adresse samt tlf.nr.: Se side 31. Aftensmad: Hver

Læs mere

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Velkommen til en oplevelse for livet! Fælleskabet er stærkt vanedannende! Vi vægter gensidig tillid højt! INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive

Læs mere

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 NB. Da der løbende kan forekomme ændringer i reglementet, opfordres du ALTID til at kigge på den

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole SKOLEKONTRAKT Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole I denne kontrakt har vi samlet en række vigtige oplysninger, som vi vil sikre os, at forældre og elever på Mellerup Efterskole er

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Grenaa Gymnasiums Kostskole

Grenaa Gymnasiums Kostskole Grenaa Gymnasiums Kostskole Kostskolens Studie- og ordensregler Velkommen til Grenaa! At bo på en kostskole er en mellemting mellem at bo ude alene på et værelse, og at bo hjemme hos familien. Du kan i

Læs mere

Studieforberedende kursus

Studieforberedende kursus Studieforberedende kursus nn Sociale kompetence tilegnelse, netværksbygning og socialt samvær Andebølle Ungdomshøjskole Andebøllevej 138 5492 Vissenbjerg Danmark Telefon: 63473760 Fax: 63473770 E-mail:

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere