Fremmødt: Søren Kristian, Rasmus Overgaard Jensen, Søren Thorup, Jacob Hansen, Kåre Murmann, Uffe Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremmødt: Søren Kristian, Rasmus Overgaard Jensen, Søren Thorup, Jacob Hansen, Kåre Murmann, Uffe Jensen"

Transkript

1 28. juni 2012 Fremmødt: Søren Kristian, Rasmus Overgaard Jensen, Søren Thorup, Jacob Hansen, Kåre Murmann, Uffe Jensen Afbud: Søren Parbæk Formalia Ordstyrer: Jacob Hansen Referent: Daniel Kansberg 1. Konstituering Den nye bestyrelse skal konstitueres og der skal vælges hvem der besidder hvilke ansvarsposter. Opgaver til fordeling: Udvalgsansvarlig - Jacob Hansen Rengøringsansvarlig - Rasmus Overgaard Lokaleansvarlig - Søren Kristian Næstformand - Kåre Referent og Kommunikationsansvarlig - Kåre 2. Opgavelisten Yvonne har indkaldt til møde omkring stort rollespilsprojekt. Hvordan gik det? Det gik bestemt ikke som forventet. Alt for få tilbagemeldinger. Vi lægger opgaven på hylden. Yvonne tager kontakt til Morten og fortæller at vi hellere ser noget på benene når vi får initiativ herfra. Yvonne skriver dokumentation på førstehjælpskurset i uge 25. Yvonne og Thorup tager fat i Tove for at få godkendt vores plan ang. rengøring og så skal der laves et stillingsopslag. Yvonne ringer igen. Yvonne og Søren Kristian følger op på klagen efter festen og sørger for at vi får kontaktet udlejer og siger, vi er kede af det og omdeler information til de øvrige i ejendommen omkring vores aktiviteter og information om vores fester. Det skal gøres senest d. 10. juni af hensyn til den kommende fest. Søren Kristian tager teten. Opgaven løses på tirsdag d. 3. juli. Denne opgave har absolut høj prioritet! troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_d96cc4a1.php.html 1/6

2 Thorup og Parbæk har ansvaret for at lave en ny analog kalender til klubben, som passer bedre på vores nuværende aktivitetsstruktur. Stadig udestående. Thorup har ansvaret for at lave en liste omkring oprydning efter workshop (se referat for liste over indhold) og distribuere den i lokaler og på forum. Thorup tager den med og får den sat op. Søren Kristian skal offentliggøre datoer for arbejdsweekend i weekenden d. 7. / 8. Det var en velafholdt weekend, men kræver flere folk og mere tid end først ventet. Søren Kristian undersøger reglerne for brug af Epoxy lim i foreninger. Søren Kristian har fået en liste med regler vedr. brug af Epoxy. Søren Kristian laver nogle laminerede opslag til stuen. Uffe skal skrive de sidste datoer ind i bestyrelsens kalender inkl. GF dato mm. Er gjort. Uffe går videre med projektet med at se på, om vi kan få gjort noget ved loftet, så det kan være anvendeligt. En dialog med udlejer skal startes vedr. tilskud eller tilknytning af flere kvadratmeter. Opgaven fortsætter stadig. Bo mangler at indhente de sidste underskrifter for børneattester. Bo skal orientere Enigma om, at al fremtidig indkøb fra TRoA er kun gyldig hvis sendt fra Uffe har meddelt Enigma omkring proceduren. Bo må gerne se efter et alternativ til Formstack. Baagøe vil undersøge mulighederne for at lave en online-kalender. Parbæk har ansvaret for at anskaffe et Mastercard Debit og finder ud af de præcis betingelser jvf. referatet fra mødet Mastercard Debit er bestilt, og effektive fra denne uge. Parbæk følger op på den skyldige leje for 2 tortuga telte som monstergruppen lånte til Krigslive VIII - ialt 300 DKK. Parbæk tager ansvaret for at købe layoutprogram og orientere Xenoglossia om det. Det er installeret på den bærbare. Parbæk har ansvaret for at opdatere informationssedlerne omkring hvordan alarmen fungerer og det skal omkodes til at fungere efter de nye ansvarlig. Kåre kontakter Den Hvide Krig og orienterer dem om lejebetingelser for teltene. troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_d96cc4a1.php.html 2/6

3 Opgave løst. Kåre har ansvaret for at kontakte Rebild kommune og melde ud, at vi ikke ønsker at deltage i Rebild-arrangementet og hvorfor. Den er lukket. Daniel undersøger om vi kan have en shippingcontainer hos det nye Airsoft spillested. Det kan ikke lade sig gøre. Tilgengæld bliver det en trailer som der undersøges på. Hvilende opgaver Vi afventer respons på Rollespillets Dag fra Jost. Lige nu sker der intet. Vi vil gerne have stillet roll-ups i Kennedy arkaden med reklame for TRoA men lige nu ligger det stille. Vi har endnu ikke hørt noget fra TRoA Øst folkene. Bestyrelsen burde bliver orienteret når det sker. Hen over sommeren vil Uffe kigge på Foreningsretsbogen og lave en let-læselig version. Vi vender tilbage til at booke PITSTOP gennem DGI efter værdidebatten. Engang i Juli skal vi følge op på samarbejde med Anima Kita og om vi ønsker at fortsætte det. 3. Indkommen post Kåre har sendt en mail vedrørende lån af udstyr. Det godkendes af bestyrelsen. 4. Sekretæren Ingen. 5. Affaldshåndtering Latex, narvsværte og terpentin burde have seperat affaldshåndtering. Hvordan håndterer vi det? Der skal foretages affaldssortering, da dette skal afleveres til miljøfarligt affald. Søren Kristian har teten på at få købt en stor grøn affaldsspand, hvor der bliver noteret latex på. Søren Thorup får rettet vejledning. 6. Problemer med aflåsning af lokaler Der har været flere situationer hvor folk ikke har været gode nok til at låse til lokalerne. Hvordan skal vi håndtere det? Vi starter med opråb til de forskellige rollespilshold, og de øvrige medlemmer der kommer i klubben. Vi tager den videre til næste møde. 7. Tornby Projektet Hvordan håndterer vi projektet fremadrettet? troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_d96cc4a1.php.html 3/6

4 Skovlov: Vi står i en situation hvor en skovlov kan gå ind og blokere vores fremskridt. Der hvor vi har brugsret kan vi IKKE få lov at bygge. Der afholdes et møde i skoven klokken 9.00 mandag d. 2. juli. Uffe kommer med til mødet. Mødet skal give et overblik over hvordan vi kan løse problemet bedst muligt fremadrettet. Krav fra Friluftsrådet: Friluftsrådet kræver at der laves publikationer vedrørende udeskoledidaktik, som UCN er kommet med indover. Dette er et projekt som der bevilliges ekstra penge til, og kører sideløbende. Manglende bevillinger: Der mangler nogle penge til projektet. Der er lavet forslag omkring området som en naturlegeplads. Det er afvist. Claus har ansøgt Nordea-fonden. Likviditet: De penge vi ikke kan få udbetalt til før efter realiseringen bør vi gå til kommunen omkring. De notater Claus ligger med, bør kunne give en bankgaranti hos kommunen. Vi har dette som et punkt igen til næste møde, hvor vi blandt andet beskæftiger os med det møde som afholdes 2/7. Vi skal have nogen ansvarlige som sammen med Claus Uffe og Jacob vil gerne sidde som ansvarlig, og har nu ansvaret for at holde sig informeret, det være fremmøde til møder, total information bestyrelsen og projektet imellem. Parbæk er ligeledes på opgaven. 8. Indføring af kildesortering (papir) i TRoA For et stykke tid siden havde Parbæk og Yvonne en diskussion om Kraters brug af fortrykte XPlabelsark med dato til hver spilgang, hvor Yvonne mente at det var ressourcespild at vi fortrykte de ca 8-10 labelsark til hver spilgang og derefter smide dem vi ikke har brugt ud. Parbæk foreslår derfor at hvis Yvonne mener at vi skal forsøge at spare ressourcer/genbruge at vi indføre kildesortering af papir i foreningen, da jeg mener at det giver væsentligt mere til miljøet end at Krater skal printe 2-4 færre ark labels til hver spilgang. I den forbindelse har vi fået følgende tilbud fra Marius Pedersen på 2 x minicontainere (58x73x106 cm) til papir/pap: - Tømning af en eller to minicontainere a 240 liter en gang om måneden: 56,25 pr container incl moms. (Vi vælger om det er en eller to containere vi stiller ud. - Marius P betaler for det afhentede papir med ca kr pr 50 kg - Vi skal IKKE forvente at dette betaler for tømningen, men det reducerer prisen pr tømning. - Pris for levering er 450 kr + moms (engangsudgift) Forventet årlig pris ved 1 container pr måned = 675 kr incl moms (herfra skal der trækkes troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_d96cc4a1.php.html 4/6

5 afregningen for papirets vægt) Bestyrelsen synes det her er en god idé. Den sendes videre til Parbæk. 9. Lagerplads Retningslinier for lagerplads og strategi for fremtidig lagerplads i forhold til lokale 6. Daniel kommer med et mere uddybende oplæg. Daniel foreslår flere hylder, det synes at være en god idé. Det gøres til den rengøringsansvarliges opgave at holde opsyn med at gulvet er frit. Fremtidsperspektiv: Vi vil rigtig gerne have frigjort 6'eren som spillerum. Der nedsættes et udvalg til at finde en plan for fremtidig opbevaring og lager. Thorup og Daniel tager denne tete. 10. Børneattester - ændringer i reglerne Der er kommet nogle ændringer i reglerne omkring børneattester der indskærper fra hvilke personer, der skal indkræves børneattester. Skal vi ændre i vores procedurer på baggrund af dette? Uffe tager den her med tilbage til Bifrost, for at få en rollespilsspecificeret udgave af de ændrerede regler. Indtil Uffe vender tilbage, vælger vi at indsamle børneattester på alle vores faste hjælpere, herunder blandt andet NPC'ere. 11. Forum - fællestur Skal vi organisere noget fælles omkring tur til Forum? Her tænker jeg særligt på muligheden for at få "ledertilskud" for turen som jo kræver at foreningen er inde over det. Ja, det skal vi. Uffe organiserer samkørsel og får søgt kommunen. TRoA støtter ikke økonomisk. 12. Anima Kita status Det er Kåres indtryk, at der ikke er sker nogle samarbejdsaktiviteter siden den ene aften de holdt i foreningens lokaler. Skal vi tage kontakt til dem og høre hvordan vi fortsætter samarbejdet? På tirsdag d. 3. juli afholdes der et møde med Kasper fra Anima Kita. Der skal diskuteres afholdelse af de fremtidige arrangementer. 13. Airsofts nye bane Spørgsmål i forbindelse med den nye bane herunder; - Definition af indhold til brugskontrakt. - Økonomisk behov i forbindelse med flytning og oprettelse derude. troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_d96cc4a1.php.html 5/6

6 - Opdatering af 2012 budget Godkendt af bestyrelsen. 14. Kompressor og generator Daniel har foreslået anskaffelse af kompressor og generator. Vi skal have snakket om budget, pris, hvad der skal anskaffes, hvor det skal opbevares og hvorvidt det er relevant. Før bestyrelsen har et regnskab sammenholdt med et budget vil der ikke blive brugt penge til kompressor og generator. 15. Eventuelt Diskussion om PR kommer til møde i august. Der planlægges mødedato for næste møde om Arbejdsmoral i bestyrelsen. Lørdag d. 13/10 klokken troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_d96cc4a1.php.html 6/6

Yvonne skal sende en mødedato til Anima Kita med henblik på et afslutningsmøde.

Yvonne skal sende en mødedato til Anima Kita med henblik på et afslutningsmøde. 8. januar 2013 Fremmødt: Rasmus, Daniel, Parbæk, Thorup, Yvonne, Kåre, Uffe. Afbud: Ingen. Ikke fremmødt: Ingen. Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre 1. Opgavelisten Yvonne skal sende en mødedato

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Fremmødt: Nadia, Holland, Bo, Parbæk, Steffen, Baagøe, Thorup, Kåre, Kathrine Afbud: Daniel, Kappers, Yvonne Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk, Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt et papir-brev

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 5. august 2014 kl. 18.30

Referat Bestyrelsesmøde d. 5. august 2014 kl. 18.30 Referat Bestyrelsesmøde d. 5. august 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Holland, Kåre, Nadia, Kathrine, Steffen, Parbæk, Bo Afbud: Thorup, Baagøe Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TROA Formål: Flytning til nye lokaler Torsdag d. 21. maj 2015 kl 19:00 på Godthåbsgade 8A FORMALIA Til stede: 39 stemmeberettigede. Derudover 3 repræsentater

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders Møller Madsen Jakob Becker Kirkegaard Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Birte Martin Anne-Sofie A. Hansen Kenneth H.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere