Tættere på. TAT tager endnu et skridt mod øget digitalisering... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tættere på. TAT tager endnu et skridt mod øget digitalisering... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd"

Transkript

1 Tættere på TAT tager endnu et skridt mod øget digitalisering... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr årgang marts 2005

2 Indhold Når man har brikker at flytte rundt med... Det store omstruktureringsspil i stat, amt og kommuner er i fuld gang! Der er ikke nok fokus på at medarbejderne risikerer at komme i klemme i strukturreformen. 4 Det grænseløse arbejde 6 Vi er tilgængelige«i alle døgnets 24 timer. Nye ledelsesformer på jobbet kræver mere af os. Vi skal være fleksible, og vi skal elske vores arbejde! Passiv rygning koster liv 18 Vi ved godt at røg er en stille dræber. I denne artikel beskriver Klaus Fremm hvordan Danmark er bagud med en formaliseret rygepolitik. En politik der kræver 100% ledelsesopbakning for at kunne lykkes. Bevar ro og orden! 25 I anledning af 60-året for Danmarks befrielse 4. maj 1945 skriver Gunner Hansen, der tidligere var medlem af foreningens hovedbestyrelse og formand for Seniorgruppen i TAT, om nogle af sine oplevelser under besættelsen. Ferie i Frankrig 28 TAT har som en forsøgsordning lejet to feriehuse i ferieparken Douce Quiétude ved St. Raphaël, som vi udlejer til medlemmerne til en favorabel pris. Læs mere om tilbuddet inde i bladet. Læs mere om TAT en DK ISSN Når man har brikker at flytte med 4 Det grænseløse arbejde 6 Foreningsmeddelelser et»mislydenes«år 12 CO II Bank 15 Forsikringsdækning ved kritisk sygdom 16 Læsehjørnet 20 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Niels Hemmingsens Gade DK 1153 København K Telf.: Fax: web: Næste nummer udkommer juni 2005 Forsidefoto: TargAd Webnyt 31

3 Leder Endnu et skridt Af Lars B. Eriksen, Formand Vores forening har igennem det sidste år gennemgået en bemærkelsesværdig forandring og fornyelse hen imod en større brug af digitale værktøjer. Vi kan konstatere at interessen for hjemmesiden er blevet markant større og at mange tager sig tid til at stemme i vores internet-afstemninger. Det har jeg orienteret om ved flere lejligheder og det er derfor med særlig glæde, at jeg nu kan annoncere at TAT tager endnu et skridt på vores tillidsmandsmøde d april på Sørup Herregaard. Som en af de første fagforeninger herhjemme vil TAT nu give sine medlemmer mulighed for at drøfte både faglige og foreningsmæssige problemstillinger via et særligt forum på foreningens hjemmeside. Igennem de sidste måneder har hovedbestyrelsen brugt dette forum til at drøfte foreningens virke, og det har blandt andet har haft den effekt, at vi sparer både besvær og porto til papirudsendelser til HB. Men det giver meget mere end det. Det er i virkeligheden en hel ny måde at kommunikere på, en ny form for dialog, der giver større interaktion i hovedbestyrelsen mellem vores ordinære møder og en måde at få flere informationer tilgængelige for flere personer i foreningen. De nye fora der etableres bliver også oprettet med henblik på, at hver lokalafdeling kan få deres eget afgrænsede forum, hvor man kan diskutere arbejdspladsrelaterede emner. Disse fora vil kun være tilgængelige for dem, der arbejder på pågældende arbejdsplads så ingen uvedkommende får adgang til informationerne. Derudover vil der være nogle større diskussionsfora hvor alle medlemmer af TAT kan diskutere løs på tværs af faglighed og på tværs af arbejdspladser, styrelser og institutioner. Min forhåbning er at dette kan være en løftestang til større medlemsdemokrati, flere input fra medlemmerne og større medlemsindflydelse. Jeg håber derfor at medlemmerne vil tage godt imod dette nye tilbud og vil bruge det til at få mere ud af deres medlemskab af TAT. Velkommen til de nye fora fra d. 19. april 2005! TAT s elektroniske diskussionsfora bliver åbnet for medlemmerne den 19. april Velkommen på 3

4 Når man har brikker at flytte rundt med... Når en styrelse træffer beslutninger og lader hånt om centralt indgåede aftaler kommer medarbejderne til kort og bliver Sorte Per. De kommer nemlig selv til at betale for styrelsens beslutninger! Det store omstruktureringsspil i stat, amt og kommuner er i fuld gang! Og når man har sat et så stort spil i gang, bliver alle kendte regler ofte sat under pres. Brikkerne (læs: medarbejderne) bliver flyttet efter forgodtbefindende og pludselig ved ingen, hvad der er rigtigt eller forkert, hverken i styrelserne eller i de faglige organisationerne. Det følgende er en lille historie fra det virkelige liv: I Arbejdstilsynet er reglerne vedr. flyttegodtgørelse, kontorholdsgodtgørelse og kørselsgodtgørelse sat under hårdt pres. Og netop på grund af en historisk omstrukturering flettes det hele ind i hinanden, og kun få - måske ingen - kan overskue konsekvenserne. Arbejdstilsynets omstrukturering, som er i fuld gang, består i, at det nuværende kredssystem omdannes til et centersystem. 14 kredse omdannes til 4 tilsynscentre hvorfra al kontakt til virksomheder og borgere skal udgå. De 3 af 4 centre er besluttet placeret i København (Østerbro), Ringsted og Kolding. Placeringen af det 4. center for Midt/ Nordjylland er endnu ikke fastlagt. Medarbejderne i de 3 førstnævnte centre har alle modtaget breve, hvori Arbejdstilsynet først har varslet og siden be- kræftet, at tjenestestedet er ændret til en ny adresse. For langt de fleste medarbejdere betyder det, at der nu bliver væsentlig længere afstand mellem hjem og tjenestested. Men da det jo slet ikke er meningen, at de tilsynsførende medarbejdere skal komme på centeret hver dag - man skal nemlig føre tilsyn i det geografiske område, hvor man har sin bopæl - så har Arbejdstilsynets personalekontor udtalt, at medarbejderne slet ikke er omfattet af cirkulæret om flyttegodtgørelse, fordi Arbejdstilsynet ikke ønsker, at man flytter nærmere centrene. Den enkelte medarbejder skal altså selv betale transporten til tjenestestedet, når der er indkaldt til møder x-antal gange om ugen. Paradokset i Arbejdstilsynets melding er, at man bl.a. henviser til, at alle er blevet tilbudt en distancearbejdsplads. En sådan distancearbejdsplads har dog hele tiden været udmeldt som værende en frivillig sag. Og her ligger det næste store uafklarede diskussionsemne - kontorholdsgodtgørelse. I centrene er der slet ikke plads til, at alle kan være der på én gang. Arbejdstilsynet har klart meldt ud, at man ikke vil binde pengene i»mursten«. Konsekvensen heraf vil efter medarbejdernes opfattelse være, at systemet bryder sammen, hvis alle vælger distancearbejdspladserne fra. Medarbejderne er af den opfattelse, at det vil være rimeligt om Arbejdstilsynet betaler for husleje, el og varme hos de tilsynsførende, når man skynder sig at spare på»mursten«i centrene. Man lejer sig jo rent faktisk ind hos den enkelte medarbejder - men vil bare ikke betale for det. Men uanset hvilken holdning medarbejderne har til emnet, så har Arbejdstilsynet tolket reglerne omkring kontorholdsgodtgørelse sådan, at medarbejderne ikke er omfattet af cirkulæret. Uanset hvordan vi vender og drejer det, så fastslår Arbejdstilsynet, at medarbejderne hverken er omfattet af cirkulæret om kontorholdsgodtgørelse eller reglerne om flyttegodtgørelse. Et af vore medlemmer er et godt eksempel. Han har i dag 8 km til sit tjenestested og i tid ca. 7 minutters kørsel. I fremtiden vil han få ca. 100 km og 1 times kørsel (udenfor myldretiden) til det ny tjenestested. I TAT er vi klart af den opfattelse, at vores medlem er omfattet af reglerne for flyttegodtgørelse, hvis han beslutter sig for at flytte sin bopæl væsentligt nærmere sit ny tjenestested. 4

5 Af sekretariatsleder Hans-Jørgen Møllegaard Foto: Arkiv I de lokale forhandlinger har Arbejdstilsynet klart afvist, at dette skulle være tilfældet og har dermed valgt en strategi, hvorefter man ser stort på alle de nu gældende aftaler. Når dette så er sagt, så må vi konstatere, at indholdet og formuleringerne i de nævnte cirkulærer heller ikke egner sig til at blive brugt, når systemerne omstruktureres i den skala, som det nu sker. Og netop derfor har vi forsøgt at få indarbejdet ændringer i forbindelse med aftaleforhandlinger, der finder sted netop nu, men vi har desværre ikke opnået lydhørhed for vore synspunkter i CO II. Vågn nu op inden det er for sent! 5

6 Det grænseløse arbejde hvem ejer egentlig Når arbejde og fritid smelter sammen stilles der krav til den enkelte medarbejder om at sætte grænser. Men flere og flere har svært ved at finde balancen. Nogen steder i verden er det en dyd ikke at arbejde, det er»fint,«hvis man kan leve uden at bestille noget. Men sådan er det ikke i Danmark, vi er et af de mest arbejdsomme folk i verden. Sådan skriver Lisbeth Lyngse i bladet Teknologidebat, og hun har jo ret i, at vi i høj grad definerer os selv i forhold til vores arbejde. Hvis man er til selskab, er noget af det første, man spørger sin borddame/herre om ofte: Hvad laver du? Og det er ikke mange der er stolte over at svare: Ingenting. Globaliseringens følger Både den teknologiske udvikling og globaliseringen stiller øgede krav til os om at være fleksible. Grænsen mellem arbejdstid og fritid er blevet flydende. Vi har efterhånden alle , mobiltelefon etc. som gør, at vi er»tilgængelige«i alle døgnets 24 timer. Nye ledelsesformer på jobbet kræver ligeledes mere af os. Vi skal være fleksible, og vi skal elske vores arbejde! Det gør vi også især hvis vi har intellektuelt og kreativt arbejde. Så er det næsten umuligt for os at holde op. Men det har sine omkostninger»både den teknologiske udvikling og globaliseringen stiller øgede krav til os om at være fleksible.«hvis vi ikke formår det, bliver vi taberne i det store globale spil om arbejdspladser og ressourcer, f.eks. har organisationen Handel, Transport og Service vurderet, at danske arbejdspladser uden større problemer kan flyttes til lavtlønsområder som Østeuropa eller Asien. Nye arbejdsredskaber som computere, og mobiltelefoner har ført til helt nye former for organisering af arbejdet og til ændringer i ledelsesformerne. Heller ikke privatlivet går ram forbi, og for mange er det blevet vanskeligt at skelne mellem arbejdsliv og privatliv. Det kan selvfølgelig være godt for dem, der har et interessant arbejde, men når en flydende arbejdstid kombineres med managementteorier, der arbejder med kompetenceregnskaber og evalueringsprocedurer, så sker der altså noget med vores selvforståelse. Når alt bliver evalueret, så skyldes det ikke mindst, at man har mistillid til andre, og moderne ledelse lægger evalueringen ind i den enkelte som en form for selvkontrol. Nogen steder er det et problem, at medarbejdersamtaler er blevet en kontrolform, for det handler jo bl.a. om, at du skal vise, at du elsker dit arbejde. Svært at sige nej Det er både godt og ondt, at de nye ledelsesformer interesserer sig for både personligheden, arbejds- og familielivet det man kalder det hele menneske. For fleksibiliteten kan vende sig mod en selv den dag, hvor virksomheden skal indskrænke. Så bliver det dem, der har vist svaghed, der ryger ud først dem der fortalte personalechefen om personlige problemer, eller som har indrømmet, at de har svært ved at følge med. Der snakkes om medarbejdernes privatliv, for i dag interesserer ledelsen sig for de ansattes personlige forestillinger om deres fremtid, visioner og behov for videreuddannelse. Det lyder selvfølgelig godt, men det betyder også, at der bliver lagt en form for udviklingsrammer for den enkelte, der gør det svært at sige: Nej, nu vil jeg ikke være med mere. 6

7 vores tid? Af Klavs Fremm, medlem af Hovedbestyrelsen Fleksibiliteten giver muligheder for de mange, der arbejder på mærkelige måder med mange forskellige jobs, men folk, der er bundet i en arbejdspladskultur, hvor alle skal fremlægge en form for beskrivelse af, hvor meget de forsker eller hvor mange kurser, der har været på eller hvor meget de har udviklet sig, de kan ikke sige nej. Deres mantra hedder: Synliggøre og dokumentere, og hvis du ikke er beredvillig ved f.eks. en medarbejdersamtale, så er du et dårligt kort. Teknologiens betydning Der er nogen der mener, at hippitidens visioner om, at arbejde og fritid kan komme til at hænge sammen, er ved at blive en realitet. Vi skal bare sørge for, at det er os, der styrer teknologien og ikke omvendt. Som det siges: Teknologien sover aldrig. Der er 24 timers transport, 24 timers computer, ja, 24 timers alt muligt. Vi kan jo ikke køre i samme gear som maskinerne, vi skal både spise, sove og elske. Modsætningen mellem det døde arbejde teknologien og det levende arbejde kroppen er der til stadighed, men uanset om vi kan følge med maskinerne og den nye teknologi eller ej, så er der tilsyneladende en ting, der er fuldstændig umulig: At få os til at arbejde mindre. (fortsættes på side 8) Foto: Modelfoto 7

8 Det grænseløse arbejde hvem ejer egentlig (fortsat fra side 7) Alle med højere uddannelser, alle som arbejder med kunst, design og videnskab, holder aldrig fri, og så er spørgsmålet, om mennesket faktisk er så nysgerrigt, at det vil have det sådan? Ingeniørforeningens undersøgelse I 2002 fik Ingeniørforeningen i Danmark lavet en undersøgelse med titlen»ingeniører mellem arbejdsliv, familieliv og stress.«ingeniørernes hverdag var ofte præget af, at grænsen mellem arbejde og fritid flød sammen som oftest på familielivets bekostning.»vi har med andre ord ikke lært at bruge teknologien på en fornuftig måde«undersøgelsen koblede fire ting: Hvordan var arbejdet organiseret? Hvilken arbejdsdeling havde ingeniørerne hjemme? Hvilke muligheder havde de for at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen? Og så skulle de svare på, om de følte sig stressede. Undersøgelsen viste, at mange deadlines ikke nødvendigvis er stressende, men at mange afbrydelser stresser meget. s, telefoner og storrum, hvor man sidder mange sammen og hele tiden bliver afbrudt, var medvirkende til forøget stress. Hovedkonklusionen i undersøgelsen var dog, at dem der bar hovedansvaret for den praktiske omsorg i familien, også er de mest stressede og det var kvinderne. Det nye ved undersøgelsen var, at det, at skulle få arbejds- og familieliv til at hænge sammen, faktisk er en stressfaktor, og på de arbejdspladser, hvor man arbejdede med familievenlighed, var folk mindre stressede. Lær at sætte grænser Når mennesker stadig bliver stressede af manglende sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv, skyldes det blandt andet, at vi ikke har lært at sætte grænser og sige: Nu er mit arbejde slut, nu begynder fritiden. Det hænger jo sammen med, at meget arbejde bliver sjovere, når man har fleksible arbejdsvilkår, og selv tager ansvaret for det. I forhold til det fleksible arbejde har der været 3 bølger i diskussionen. I 1980 erne var fleksibilitet løsningen, når der taltes om arbejdsliv og familieliv. Man fokuserede meget på både de faglærtes og de ufaglærtes problemer som var, at de var bundet både plads- og tidsmæssigt. Det»... hippitidens visioner om, at arbejde og fritid kan komme til at hænge sammen, er ved at blive en realitet...«gjorde det svært at få arbejdsog familielivet til at hænge sammen, så det drejede sig om at få så meget fleksibilitet som muligt. I 1990 erne sagde man, at fleksibilitet ikke bare var lykken for mange af dem, der havde de mest fleksible arbejdsvilkår, arbejdede mange flere timer om ugen, og derfor havde problemer med familie- og arbejdslivet. Nu er vi i en epoke, hvor det gælder om at lære at administrere fleksibiliteten. Unge mennesker er mere vant til fleksibilitet og vant til at administrere, at man selv sætter grænser og disponerer sin tid mellem arbejde og fritid. Det er de ikke helt unge, der mest er vant til at disponere deres tid på arbejdet, men vi skal vænne os til at sige, at nu er arbejdet slut, og nu overtager fritiden. Man skal tænke over, hvad man vil med sit liv udenfor arbejdet. Det er svært at standse Når der tales om det grænseløse arbejde, er det på både godt og ondt afhængig af, hvad man laver. Det kan være en fordel, hvis man kan ordne private ting på tidspunkter, hvor andre er på arbejde. Men hvis man ikke har nogen fast arbejdstid, i hvert fald ikke i realiteten, så bruger nogen de- 8

9 vores tid? res fritid på at nå det, de synes de skal nå, eller som andre synes de skal nå. Et grelt eksempel var et forsikringsselskab, hvor de havde fast arbejdstid og stempel-ur. Nogen stemplede ud og gik så tilbage og arbejdede videre gratis, så det så ud som om, de kunne klare deres arbejde på de timer, de var registreret til at have arbejdet. En undersøgelse fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Hillerød af itbranchen viste, at 80% af de adspurgte selv gerne ville arbejde 45 timer om ugen. Det var ikke et direkte pres fra arbejdsgiverne, men måske et indirekte. I Udenrigsministeriet under EUformandskabet var det normen i de kontorer, der havde direkte med formandskabet at gøre, at hvis man gik før halv otte om aftenen, så blev der set lidt skævt til det. Lær at stresse af Mange af os kan også arbejde hjemme på grund af teknologien. Vi har vores computere og mobiltelefoner, så det er nemt at liste sig ind til computeren om aftenen. Og det er præcis det, der har medført en lang række stresstilfælde, fordi folk er bange for, at der kommer en mail, de skal svare på. De arbejder til kl. ti og tolv om aftenen, og så kan de ikke forstå, at de ikke kan sove. Vi har med andre ord ikke lært at bruge teknologien på en fornuftig måde. Det grænseløse arbejde har også den bivirkning, at det går ud over vore tid til rekreation. Selv folk, der holder ferie, tænder deres computere, og på den måde bliver ferien ingen rigtig ferie. Det er den type mennesker, der dukker op på stressklinikkerne, og det er meget sært at få dem talt fra at arbejde i ferierne. Men det er ikke kun den flydende grænse mellem arbejde og fritid, der er den store stressfaktor. Dårlige ledere og dårlige sociale kontakter er det også. Det er en væsentlig afstressende faktor, at man kan sidde sammen og have det sjovt i kaffepausen, og et socialt netværk på arbejdspladsen, der måske kan bruges i fritiden, er af uvurderlig betydning. Foto: Modelfoto 9

10 Foreningsmeddelelser Tillidsrepræsentantkorpset Med udgangen af december måned 2005 er TAT s lokalafdeling i Erhvervs- og Boligstyrelsen nedlagt. Fuldmægtig Tom Loesch, Økonomi- og Erhvervsministeriets departement, der er tillidsrepræsentant for departementets lokalafdeling, fungerer med virkning fra den 1. januar 2005 tillige som tillidsrepræsentant for de medlemmer, der er ansat i Økonomi- og Erhvervsministeriets KoncernIT og er placeret i Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Efter anmodning fra foreningens medlemmer i Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning har TAT i brev af 28. januar 2005 over for Danske Skov- og Landskabsingeniører bekræftet, at skovfoged Kim Schou Larsen med skovfoged Christopher Butterschøn fungerer som tillidsrepræsentant for TAT s medlemmer sammesteds. De pågældende repræsenterer endvidere Danske Skov- og Landskabsingeniører og Kort- og Landmålerteknikernes Forening. To nye gode tilbud til medlemmerne Igennem længere tid har vi i TAT og CO II arbejdet med et par nye tilbud til medlemmerne. Statstjenestemændenes Centralorganisation II har etableret de overordnede rammer for en helbredsforsikring i PFA Pension og et MasterCard i Lån & Spar Bank. CO II Helbredssikring Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd har inden for en ramme, som er forhandlet mellem Statstjenestemændenes Centralorganisation II og PFA Pension indgået en aftale om CO II Helbredssikring på fordelagtige vilkår. Med en CO II Helbredssikring får du mulighed for hurtig behandling og helbredelse via bl.a. privathospitaler/-klinikker og speciallæger, hvis du skulle blive ramt af sygdom. Formålet med CO II Helbredssikring er at gøre din sygdomsperiode så kort som mulig. Foto: Arkiv Forsikringen tilbydes til en fordelagtig pris. I 2005 og 2006 udgør prisen kun 63 kr. pr. måned. I 2007 bliver prisen fastsat ud fra alderssammensætningen af de personer, der har tilmeldt sig ordningen og størrelse af udbetalinger til behandling. Særligt informationsmateriale om denne ordning er udsendt til medlemmerne sammen med Årsopgørelsen over indbetalt kontingent og gruppelivspræmie i kalenderåret Se også artiklen om CO II Helbredsordning andetsteds i bladet. MasterCard i CO II Banken I et samarbejde mellem Stats- 10

11 Meddelelser fra Sekretariatet tjenestemændenes Centralorganisation II og Lån & Spar Bank A/S er der etableret et tilbud til medlemmerne af Danmarks Kordegneforening, Foreningen af Præliminære Organister, Trafikforbundet, Handelsskolernes Lærerforening og Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd om et gratis Master- Card med kredit på kr. i CO II Bank. Som medlem af TAT har du mulighed for at få rabat på en række af dine bankforretninger. Gratis MasterCard med kredit på kr. Til forskel for VISA/ Dankortet er et MasterCard et rigtigt kreditkort. Det betyder, at du har mulighed for at få op til 42 dages gratis kredittid. Kortet kan bruge i det meste af verden, både til at betale med i forretninger og til at hæve kontanter i pengeautomater. Se artiklen om CO II Banks tilbud til TAT s medlemmer andetsteds i bladet. Årsopgørelsen for 2004 Når dette læses vil alle medlemmer have modtaget skriftlig information om størrelsen af det kontingent, der er betalt til foreningen i Årsopgørelsen indeholder tillige oplysning om størrelsen af det kontingent, som du måtte have indbetalt i lokalafdelingskontingent. Udover kontingent til TAT og lokalafdeling indeholder Årsopgørelsen også oplysning om betalt præmie til den frivillige gruppelivsforsikring. Være opmærksom på, at forsikringspræmien ikke er fradragsberettiget på selvangivelsen. Foto: Arkiv Nye afstemninger hver måned på Giv din mening til kende 11

12 Formanden skriver Et»mislydenes«år? 2004 fik på alle måder en trist og dramatisk afslutning med jordskælvs- og flodbølgekatastrofen 2. juledag. Katastrofen i Asien ramte os alle dybt, og vi føler med de mange tusinde, der har mistet alt. Familier blev revet fra hinanden, og deres liv og hverdag med arbejde og skole blev med et slag ødelagt eller i bedste fald sat mange år tilbage. En sådan oplevelse fortæller bare, hvor små og skrøbelige vi er, og hvor store kræfter og energi naturen besidder. Midt i dette kaos var det dejligt at opleve, at vi trods alt i 2005 er i stand til at vise hjælpsomhed og solidaritet, hvilket gav sig udslag i et stort hjælpeprogram og massive økonomiske bidrag til de uheldsramte områder i Asien. Det tankevækkende ved situationen var, at de voldsomme begivenheder i Asien for en stund fjernede opmærksomheden fra de mange andre områder i verden, der ligeledes skriger på hjælp og menneskelighed. Globalisering raser over landet, hvor der flyttes opgaver til lande med lavere lønomkostninger og mindre tyngende krav til erhvervslivet. Slagteriarbejderne mærker for alvor virkningen af dette fænomen. De statistiske beregninger siger, at der er balance mellem udflytning og udvikling af nye job, men hvor længe? Foto: Arkiv I Finland, hvor man fra statens side har postet milliarder af finmark og euro i uddannelse, forskning og andre innovative ideer, ser man desværre en fortsat kraftig negativ vækst i beskæftigelsen. Det man ville opnå ved at satse på uddannelse og udvikling, har ikke skabt balance mellem udflytning af jobs til»omkostningsbillige lande«og de nye job, der burde opstå i Finland. Udover at miste arbejdspladser, sker der også en regional skævvridning mellem de enkelte egne af Finland. Yderområderne bliver hårdere og hårdere ramt, idet udflytningen af arbejdspladserne medfører, at de ressourcestærke dele af befolkningen gøres til nomader og forlader områderne, på rejse efter arbejde. Herved har vi igangsat en negativ spiral, der er meget vanskelig at få stoppet. Herhjemme bliver det spændende at se, om vi formår at holde balance mellem udflytning og ny skabelse af arbejdspladser. Den stadig voksende liberalisering og privatisering af opgaver vil forøge presset på arbejdspladserne såvel private som offentlige. Udenlandske virksomheder vil ikke bare være aktive udenfor vores landegrænser, men vil også blive mulige aktører på en stadig større del af vores arbejdsmarked fx hjemmehjælp, rengøring, myndighedsopgaver, administration. Det er derfor vigtigt, at vi får rettet fokus på de værktøjer, der skal sikre en sund udvikling. Uddannelse er derfor blevet vigtig på alle niveauer, således at vi bliver i stand til at modernisere vores arbejdsmarked. Udvikling og 12

13 Af Lars B. Eriksen, Formand plads til nye tanker og ideer er ligeledes en af vejene til at fastholde og skabe arbejdspladser. At det ikke er let, og at der ikke findes nogen nem mikstur, beskriver situationen i Finland med al tydelighed. Uddannelse løser derfor ikke alle problemer i forbindelse med følgerne af globaliseringen; der er også behov for nogle politiske initiativer, hvor rammerne for fremtidens arbejdsmarked og arbejdsliv defineres. Kampen for at fastholde vores velfærd er kun lige startet, og det er vigtigt, at vi får oprustet alle dele af vores samfund, således at vi sammen fastholder en god ramme for vores liv. I forsøget på at fastholde vores velfærd står fagbevægelsen overfor nogle meget vigtige år, hvor der skal ske en modernisering og skærpet fokus på medlemmerne og deres særlige behov. Vi skal til at trække i samme retning, og ikke fortabe os i at se tingene gennem en minimalistisk tankemodel. Der er brug for at se bredt og i helheder frem for i små fragmenter. Aftaleforhandlingerne for de kommende år er i gang. De første møder har været afholdt, hvor teknikergrupperne er nedsat fx omkring arbejdstid, samarbejdsreglerne, pension etc.. På det kommunale område har vi set de første fingerpeg i hvilken retning forhandlingerne vil gå. De første delforlig er indgået, hvor det bl.a. har været mere i løn og en styrkelse af Ny Løn som et decentralt aflønningssystem. Folketingsvalget har sat en midlertidig stopper for aftaleforhandlingerne, og vi må afvente, at befolkningen har stemt, og der bliver dannet en ny regering. Det bliver spændende at se, hvilket resultat vi kommer i mål med, og hvor lang en aftaleperiode vi får. Aftaleperioden er meget interessant i forhold til de store forandringer, vi kommer til at mærke ved de mange flytninger af opgaver og medarbejdere fra kommunalt /amtskommunalt regi til stat og regioner. De to områder har meget store forskelle i såvel løn som ansættelsesmæssige sammenhænge. Disse forskelle skal ikke forringe vores vilkår tværtimod - vi ønsker ikke den laveste fællesnævner. Arbejdspladserne ændres og tanken er, at der skal være mere og mere fleksibilitet til stede. Virtuelle arbejdspladser uden bord og stole bliver snart hverdag, hvor man tvinges til hjemmearbejdspladser og hvor flytning sker over store geografiske afstande uden kompensation af nogen form. Situationen er helt grotesk i Arbejdstilsynet. Medarbejdere flyttes som følge af strukturelle tilpasninger til andre regionale afdelinger. De skal fortsat arbejde i de»gamle«områder, og operere ud fra hjemmet og ikke ud fra nuværende arbejdsplads. Man forsøger at sno sig udenom flyttegodtgørelse, regler for distancearbejdspladser, kørselsgodtgørelse etc., ved at fortolke reglerne til ugunst for medarbejderne i et helt ukendt omfang. Tjenestemænd skal tåle utrolig meget, men her er der tale om et helt uholdbart fortolkningssystem. Bliver dette hverdagen, kan man frygte for, hvordan moderniseringen og tilpasningen i forbindelse med strukturreformen kommer til at påvirke arbejdsvilkårene for mange ansatte. Mange medlemmer har i disse tider gjort brug af vores samarbejde med FTF s socialrådgivere. Ordningen og en tæt koordinering mellem medlemmet og vores sekretariatet har vist sig utrolig givende og har medvirket til nogle gode ordninger for vores medlemmer. I bakspejlet er jeg utrolig glad for, at vi politisk valgte at tilslutte os og støtte FTF s initiativ med en»brugerfinansieret«socialrådgiverordning. Denne ordning er helt nødvendig i en verden, hvor sagerne kompliceres, og hvor økonomi fortrænger åbenlyse menneskelig behov. (fortsættes på side 14) 13

14 Formanden skriver... (fortsat fra side 13) Det sociale kapitel er ikke nogen naturlov! Af nye initiativer vil TAT s medlemmer fra 1. april kunne tegne en helbredsforsikring via PFA. En forsikring der giver behandlingsgaranti og dermed undgå lange ventetider på behandling. Prisen for denne ordning er yderst favorabel. Lån og Spar Bank har i samarbejde med CO II skabt»co II Bank«, hvor TAT s medlemmer har mulighed for at få et Master- Card på yderst fine vilkår. Såvel CO II Helbredssikring som CO II Bank og MasterCard er beskrevet nærmere i bladet og på vores hjemmeside. Jeg håber tilbudene falder i medlemmernes smag. Med virkning fra den 1. januar 2005 har TAT fået en række nye medlemmer i Fødevarestyrelsen og Fiskeridirektoratet. Foreningen af Funktionærer i Fiskerikontrollen, Rednings- og Havundersøgelsesskibene traf sidste år beslutning om at opløse sig selv, og efter en afstemning i medlemskredsen har en del af medlemmerne truffet beslutning om at blive medlemmer af Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Funktionærforeningen var en organisation i Statsansattes Kartel, og kartellet har med virkning fra den nævnte dato meddelt Personalestyrelsen, at aftale- og forhandlingsretten for 27 stillinger i Fødevarestyrelsen og 34 stillinger i Fiskeridirektoratet er overført til Statstjenestemændenes Centralorganisation II, der har videredelegeret medlemmerne til TAT. Vi har endvidere haft et møde i Politiforbundet med en række medlemmer, der som følge af oprettelsen af Familie og forbrugerministeriet er blevet flyttet fra Politiforbundets til TAT s forhandlingsområde. I ønskes alle hjertelig velkommen i TAT og håber, at I må få glæde af jeres medlemskab af foreningen. Mange faglige foreninger har tilbud om sommerhuse og ferielejligheder. TAT har ikke tidligere været aktiv på dette område, men vi har i år fundet et godt tilbud, hvor vi får mulighed for at tilbyde vores medlemmer ferie i et mobilhome (mulighed for 6 personer fordelt på 3 rum) og/ eller i en hytte (5 personer fordelt på 2 rum) i Sydfrankrig tæt på St. Tropez. Priserne ligger et godt stykke under de almindelige listepriser. Området og de praktiske forhold er beskrevet nærmere inde i bladet. Da det er noget helt nyt, har vi valgt at lease mobilhome og hytte. Herved er vi kun bundet til en periode, og vi vil til efteråret evaluere ordningen. Bliver det en succes, vil vi indgå i en mere langsigtet ordning, hvor vi samtidig vil vurdere omfanget af vores engagement i henhold til udbud og efterspørgsel. De nye tiltag giver foreningens medlemmer muligheder for at komme ned til det sydlige Frankrig. Her får man så mulighed for at et godt glas»ta(t)vel«i liggestolen på terrassen. Foto: Modelfoto 14

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 18. årgang marts 2008 Indhold Nye administrative servicecentre Der er lagt op til store omvæltninger med

Læs mere

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Integrationsindsatsen skal ud i lyset Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 15. årgang juni 2005 Indhold Vi er der, når du har brug for hjælp! Mange medlemmer får gavn af socialrådgiverordningen

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Hovedbestyrelsen på valg Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 16. årgang juni 2006 Indhold Medlemmerne i fokus 4 Hvordan påvirkes medlemmerne af at arbejde på en moderne arbejdsplads

Læs mere

Struktur på reformen medlemmet i centrum. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Struktur på reformen medlemmet i centrum. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Struktur på reformen medlemmet i centrum Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 4 15. årgang december 2005 Indhold Er fyraften aflyst? 4 Er arbejdet ved at tage magten over dagligdagen?

Læs mere

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 19. årgang juli 2009 Indhold Anerkendelse og tillid - vejen til arbejdskraft i den offentlige sektor En af de største

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Beretning 2003/06 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmøde Sørup Herregaard 27. april 2006 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Niels Hemmingsens Gade 10 1153

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Demens har mange ansigter Lyspunkt i skoven Kærlighed og åbenhed gør forskel Forsikring ved kritisk sygdom Nr. 1 19. årgang marts 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold LEDER Udgives

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Hjemmesiden: www.psykiatriklubben.dk

Hjemmesiden: www.psykiatriklubben.dk MEDLEM LEMSBL BLAD FOR PSYK YKIA IATRIK RIKLUBBE UBBEN FOA ÅRHUS NUMMER 2 - APRIL 2001 Hjemmesiden: www.psykiatriklubben.dk Indlæg fra vores udsendte på Grønland, Lonni Thomassen, Nuuk, tidligere afsnit

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

Nr. 1. 2012. Mette var trainee:

Nr. 1. 2012. Mette var trainee: Nr. 1. 2012 Mette var trainee: Brug dit netværk og bliv klogere på dig selv side 8 Funktio-hvaffor-noget? Kend funktionærloven side 10 Fyret da han blev far side 12 Sådan får du tid til både familie og

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx DM med i Guldfireren Seminarie bladet side 31-39 Forbud mod hemmelige aftaler side 5

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx DM med i Guldfireren Seminarie bladet side 31-39 Forbud mod hemmelige aftaler side 5 nr. nr. 1 11 19. 20. jannuar juni 2008 2007 magisterbladet Forbud mod hemmelige aftaler side 5 Parkeret i årevis side 10-13 Tidsskrifter frygter for deres overlevelse side 18-19 Sander vil belønne de bedste

Læs mere