Tættere på. TAT tager endnu et skridt mod øget digitalisering... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tættere på. TAT tager endnu et skridt mod øget digitalisering... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd"

Transkript

1 Tættere på TAT tager endnu et skridt mod øget digitalisering... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr årgang marts 2005

2 Indhold Når man har brikker at flytte rundt med... Det store omstruktureringsspil i stat, amt og kommuner er i fuld gang! Der er ikke nok fokus på at medarbejderne risikerer at komme i klemme i strukturreformen. 4 Det grænseløse arbejde 6 Vi er tilgængelige«i alle døgnets 24 timer. Nye ledelsesformer på jobbet kræver mere af os. Vi skal være fleksible, og vi skal elske vores arbejde! Passiv rygning koster liv 18 Vi ved godt at røg er en stille dræber. I denne artikel beskriver Klaus Fremm hvordan Danmark er bagud med en formaliseret rygepolitik. En politik der kræver 100% ledelsesopbakning for at kunne lykkes. Bevar ro og orden! 25 I anledning af 60-året for Danmarks befrielse 4. maj 1945 skriver Gunner Hansen, der tidligere var medlem af foreningens hovedbestyrelse og formand for Seniorgruppen i TAT, om nogle af sine oplevelser under besættelsen. Ferie i Frankrig 28 TAT har som en forsøgsordning lejet to feriehuse i ferieparken Douce Quiétude ved St. Raphaël, som vi udlejer til medlemmerne til en favorabel pris. Læs mere om tilbuddet inde i bladet. Læs mere om TAT en DK ISSN Når man har brikker at flytte med 4 Det grænseløse arbejde 6 Foreningsmeddelelser et»mislydenes«år 12 CO II Bank 15 Forsikringsdækning ved kritisk sygdom 16 Læsehjørnet 20 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Niels Hemmingsens Gade DK 1153 København K Telf.: Fax: web: Næste nummer udkommer juni 2005 Forsidefoto: TargAd Webnyt 31

3 Leder Endnu et skridt Af Lars B. Eriksen, Formand Vores forening har igennem det sidste år gennemgået en bemærkelsesværdig forandring og fornyelse hen imod en større brug af digitale værktøjer. Vi kan konstatere at interessen for hjemmesiden er blevet markant større og at mange tager sig tid til at stemme i vores internet-afstemninger. Det har jeg orienteret om ved flere lejligheder og det er derfor med særlig glæde, at jeg nu kan annoncere at TAT tager endnu et skridt på vores tillidsmandsmøde d april på Sørup Herregaard. Som en af de første fagforeninger herhjemme vil TAT nu give sine medlemmer mulighed for at drøfte både faglige og foreningsmæssige problemstillinger via et særligt forum på foreningens hjemmeside. Igennem de sidste måneder har hovedbestyrelsen brugt dette forum til at drøfte foreningens virke, og det har blandt andet har haft den effekt, at vi sparer både besvær og porto til papirudsendelser til HB. Men det giver meget mere end det. Det er i virkeligheden en hel ny måde at kommunikere på, en ny form for dialog, der giver større interaktion i hovedbestyrelsen mellem vores ordinære møder og en måde at få flere informationer tilgængelige for flere personer i foreningen. De nye fora der etableres bliver også oprettet med henblik på, at hver lokalafdeling kan få deres eget afgrænsede forum, hvor man kan diskutere arbejdspladsrelaterede emner. Disse fora vil kun være tilgængelige for dem, der arbejder på pågældende arbejdsplads så ingen uvedkommende får adgang til informationerne. Derudover vil der være nogle større diskussionsfora hvor alle medlemmer af TAT kan diskutere løs på tværs af faglighed og på tværs af arbejdspladser, styrelser og institutioner. Min forhåbning er at dette kan være en løftestang til større medlemsdemokrati, flere input fra medlemmerne og større medlemsindflydelse. Jeg håber derfor at medlemmerne vil tage godt imod dette nye tilbud og vil bruge det til at få mere ud af deres medlemskab af TAT. Velkommen til de nye fora fra d. 19. april 2005! TAT s elektroniske diskussionsfora bliver åbnet for medlemmerne den 19. april Velkommen på 3

4 Når man har brikker at flytte rundt med... Når en styrelse træffer beslutninger og lader hånt om centralt indgåede aftaler kommer medarbejderne til kort og bliver Sorte Per. De kommer nemlig selv til at betale for styrelsens beslutninger! Det store omstruktureringsspil i stat, amt og kommuner er i fuld gang! Og når man har sat et så stort spil i gang, bliver alle kendte regler ofte sat under pres. Brikkerne (læs: medarbejderne) bliver flyttet efter forgodtbefindende og pludselig ved ingen, hvad der er rigtigt eller forkert, hverken i styrelserne eller i de faglige organisationerne. Det følgende er en lille historie fra det virkelige liv: I Arbejdstilsynet er reglerne vedr. flyttegodtgørelse, kontorholdsgodtgørelse og kørselsgodtgørelse sat under hårdt pres. Og netop på grund af en historisk omstrukturering flettes det hele ind i hinanden, og kun få - måske ingen - kan overskue konsekvenserne. Arbejdstilsynets omstrukturering, som er i fuld gang, består i, at det nuværende kredssystem omdannes til et centersystem. 14 kredse omdannes til 4 tilsynscentre hvorfra al kontakt til virksomheder og borgere skal udgå. De 3 af 4 centre er besluttet placeret i København (Østerbro), Ringsted og Kolding. Placeringen af det 4. center for Midt/ Nordjylland er endnu ikke fastlagt. Medarbejderne i de 3 førstnævnte centre har alle modtaget breve, hvori Arbejdstilsynet først har varslet og siden be- kræftet, at tjenestestedet er ændret til en ny adresse. For langt de fleste medarbejdere betyder det, at der nu bliver væsentlig længere afstand mellem hjem og tjenestested. Men da det jo slet ikke er meningen, at de tilsynsførende medarbejdere skal komme på centeret hver dag - man skal nemlig føre tilsyn i det geografiske område, hvor man har sin bopæl - så har Arbejdstilsynets personalekontor udtalt, at medarbejderne slet ikke er omfattet af cirkulæret om flyttegodtgørelse, fordi Arbejdstilsynet ikke ønsker, at man flytter nærmere centrene. Den enkelte medarbejder skal altså selv betale transporten til tjenestestedet, når der er indkaldt til møder x-antal gange om ugen. Paradokset i Arbejdstilsynets melding er, at man bl.a. henviser til, at alle er blevet tilbudt en distancearbejdsplads. En sådan distancearbejdsplads har dog hele tiden været udmeldt som værende en frivillig sag. Og her ligger det næste store uafklarede diskussionsemne - kontorholdsgodtgørelse. I centrene er der slet ikke plads til, at alle kan være der på én gang. Arbejdstilsynet har klart meldt ud, at man ikke vil binde pengene i»mursten«. Konsekvensen heraf vil efter medarbejdernes opfattelse være, at systemet bryder sammen, hvis alle vælger distancearbejdspladserne fra. Medarbejderne er af den opfattelse, at det vil være rimeligt om Arbejdstilsynet betaler for husleje, el og varme hos de tilsynsførende, når man skynder sig at spare på»mursten«i centrene. Man lejer sig jo rent faktisk ind hos den enkelte medarbejder - men vil bare ikke betale for det. Men uanset hvilken holdning medarbejderne har til emnet, så har Arbejdstilsynet tolket reglerne omkring kontorholdsgodtgørelse sådan, at medarbejderne ikke er omfattet af cirkulæret. Uanset hvordan vi vender og drejer det, så fastslår Arbejdstilsynet, at medarbejderne hverken er omfattet af cirkulæret om kontorholdsgodtgørelse eller reglerne om flyttegodtgørelse. Et af vore medlemmer er et godt eksempel. Han har i dag 8 km til sit tjenestested og i tid ca. 7 minutters kørsel. I fremtiden vil han få ca. 100 km og 1 times kørsel (udenfor myldretiden) til det ny tjenestested. I TAT er vi klart af den opfattelse, at vores medlem er omfattet af reglerne for flyttegodtgørelse, hvis han beslutter sig for at flytte sin bopæl væsentligt nærmere sit ny tjenestested. 4

5 Af sekretariatsleder Hans-Jørgen Møllegaard Foto: Arkiv I de lokale forhandlinger har Arbejdstilsynet klart afvist, at dette skulle være tilfældet og har dermed valgt en strategi, hvorefter man ser stort på alle de nu gældende aftaler. Når dette så er sagt, så må vi konstatere, at indholdet og formuleringerne i de nævnte cirkulærer heller ikke egner sig til at blive brugt, når systemerne omstruktureres i den skala, som det nu sker. Og netop derfor har vi forsøgt at få indarbejdet ændringer i forbindelse med aftaleforhandlinger, der finder sted netop nu, men vi har desværre ikke opnået lydhørhed for vore synspunkter i CO II. Vågn nu op inden det er for sent! 5

6 Det grænseløse arbejde hvem ejer egentlig Når arbejde og fritid smelter sammen stilles der krav til den enkelte medarbejder om at sætte grænser. Men flere og flere har svært ved at finde balancen. Nogen steder i verden er det en dyd ikke at arbejde, det er»fint,«hvis man kan leve uden at bestille noget. Men sådan er det ikke i Danmark, vi er et af de mest arbejdsomme folk i verden. Sådan skriver Lisbeth Lyngse i bladet Teknologidebat, og hun har jo ret i, at vi i høj grad definerer os selv i forhold til vores arbejde. Hvis man er til selskab, er noget af det første, man spørger sin borddame/herre om ofte: Hvad laver du? Og det er ikke mange der er stolte over at svare: Ingenting. Globaliseringens følger Både den teknologiske udvikling og globaliseringen stiller øgede krav til os om at være fleksible. Grænsen mellem arbejdstid og fritid er blevet flydende. Vi har efterhånden alle , mobiltelefon etc. som gør, at vi er»tilgængelige«i alle døgnets 24 timer. Nye ledelsesformer på jobbet kræver ligeledes mere af os. Vi skal være fleksible, og vi skal elske vores arbejde! Det gør vi også især hvis vi har intellektuelt og kreativt arbejde. Så er det næsten umuligt for os at holde op. Men det har sine omkostninger»både den teknologiske udvikling og globaliseringen stiller øgede krav til os om at være fleksible.«hvis vi ikke formår det, bliver vi taberne i det store globale spil om arbejdspladser og ressourcer, f.eks. har organisationen Handel, Transport og Service vurderet, at danske arbejdspladser uden større problemer kan flyttes til lavtlønsområder som Østeuropa eller Asien. Nye arbejdsredskaber som computere, og mobiltelefoner har ført til helt nye former for organisering af arbejdet og til ændringer i ledelsesformerne. Heller ikke privatlivet går ram forbi, og for mange er det blevet vanskeligt at skelne mellem arbejdsliv og privatliv. Det kan selvfølgelig være godt for dem, der har et interessant arbejde, men når en flydende arbejdstid kombineres med managementteorier, der arbejder med kompetenceregnskaber og evalueringsprocedurer, så sker der altså noget med vores selvforståelse. Når alt bliver evalueret, så skyldes det ikke mindst, at man har mistillid til andre, og moderne ledelse lægger evalueringen ind i den enkelte som en form for selvkontrol. Nogen steder er det et problem, at medarbejdersamtaler er blevet en kontrolform, for det handler jo bl.a. om, at du skal vise, at du elsker dit arbejde. Svært at sige nej Det er både godt og ondt, at de nye ledelsesformer interesserer sig for både personligheden, arbejds- og familielivet det man kalder det hele menneske. For fleksibiliteten kan vende sig mod en selv den dag, hvor virksomheden skal indskrænke. Så bliver det dem, der har vist svaghed, der ryger ud først dem der fortalte personalechefen om personlige problemer, eller som har indrømmet, at de har svært ved at følge med. Der snakkes om medarbejdernes privatliv, for i dag interesserer ledelsen sig for de ansattes personlige forestillinger om deres fremtid, visioner og behov for videreuddannelse. Det lyder selvfølgelig godt, men det betyder også, at der bliver lagt en form for udviklingsrammer for den enkelte, der gør det svært at sige: Nej, nu vil jeg ikke være med mere. 6

7 vores tid? Af Klavs Fremm, medlem af Hovedbestyrelsen Fleksibiliteten giver muligheder for de mange, der arbejder på mærkelige måder med mange forskellige jobs, men folk, der er bundet i en arbejdspladskultur, hvor alle skal fremlægge en form for beskrivelse af, hvor meget de forsker eller hvor mange kurser, der har været på eller hvor meget de har udviklet sig, de kan ikke sige nej. Deres mantra hedder: Synliggøre og dokumentere, og hvis du ikke er beredvillig ved f.eks. en medarbejdersamtale, så er du et dårligt kort. Teknologiens betydning Der er nogen der mener, at hippitidens visioner om, at arbejde og fritid kan komme til at hænge sammen, er ved at blive en realitet. Vi skal bare sørge for, at det er os, der styrer teknologien og ikke omvendt. Som det siges: Teknologien sover aldrig. Der er 24 timers transport, 24 timers computer, ja, 24 timers alt muligt. Vi kan jo ikke køre i samme gear som maskinerne, vi skal både spise, sove og elske. Modsætningen mellem det døde arbejde teknologien og det levende arbejde kroppen er der til stadighed, men uanset om vi kan følge med maskinerne og den nye teknologi eller ej, så er der tilsyneladende en ting, der er fuldstændig umulig: At få os til at arbejde mindre. (fortsættes på side 8) Foto: Modelfoto 7

8 Det grænseløse arbejde hvem ejer egentlig (fortsat fra side 7) Alle med højere uddannelser, alle som arbejder med kunst, design og videnskab, holder aldrig fri, og så er spørgsmålet, om mennesket faktisk er så nysgerrigt, at det vil have det sådan? Ingeniørforeningens undersøgelse I 2002 fik Ingeniørforeningen i Danmark lavet en undersøgelse med titlen»ingeniører mellem arbejdsliv, familieliv og stress.«ingeniørernes hverdag var ofte præget af, at grænsen mellem arbejde og fritid flød sammen som oftest på familielivets bekostning.»vi har med andre ord ikke lært at bruge teknologien på en fornuftig måde«undersøgelsen koblede fire ting: Hvordan var arbejdet organiseret? Hvilken arbejdsdeling havde ingeniørerne hjemme? Hvilke muligheder havde de for at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen? Og så skulle de svare på, om de følte sig stressede. Undersøgelsen viste, at mange deadlines ikke nødvendigvis er stressende, men at mange afbrydelser stresser meget. s, telefoner og storrum, hvor man sidder mange sammen og hele tiden bliver afbrudt, var medvirkende til forøget stress. Hovedkonklusionen i undersøgelsen var dog, at dem der bar hovedansvaret for den praktiske omsorg i familien, også er de mest stressede og det var kvinderne. Det nye ved undersøgelsen var, at det, at skulle få arbejds- og familieliv til at hænge sammen, faktisk er en stressfaktor, og på de arbejdspladser, hvor man arbejdede med familievenlighed, var folk mindre stressede. Lær at sætte grænser Når mennesker stadig bliver stressede af manglende sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv, skyldes det blandt andet, at vi ikke har lært at sætte grænser og sige: Nu er mit arbejde slut, nu begynder fritiden. Det hænger jo sammen med, at meget arbejde bliver sjovere, når man har fleksible arbejdsvilkår, og selv tager ansvaret for det. I forhold til det fleksible arbejde har der været 3 bølger i diskussionen. I 1980 erne var fleksibilitet løsningen, når der taltes om arbejdsliv og familieliv. Man fokuserede meget på både de faglærtes og de ufaglærtes problemer som var, at de var bundet både plads- og tidsmæssigt. Det»... hippitidens visioner om, at arbejde og fritid kan komme til at hænge sammen, er ved at blive en realitet...«gjorde det svært at få arbejdsog familielivet til at hænge sammen, så det drejede sig om at få så meget fleksibilitet som muligt. I 1990 erne sagde man, at fleksibilitet ikke bare var lykken for mange af dem, der havde de mest fleksible arbejdsvilkår, arbejdede mange flere timer om ugen, og derfor havde problemer med familie- og arbejdslivet. Nu er vi i en epoke, hvor det gælder om at lære at administrere fleksibiliteten. Unge mennesker er mere vant til fleksibilitet og vant til at administrere, at man selv sætter grænser og disponerer sin tid mellem arbejde og fritid. Det er de ikke helt unge, der mest er vant til at disponere deres tid på arbejdet, men vi skal vænne os til at sige, at nu er arbejdet slut, og nu overtager fritiden. Man skal tænke over, hvad man vil med sit liv udenfor arbejdet. Det er svært at standse Når der tales om det grænseløse arbejde, er det på både godt og ondt afhængig af, hvad man laver. Det kan være en fordel, hvis man kan ordne private ting på tidspunkter, hvor andre er på arbejde. Men hvis man ikke har nogen fast arbejdstid, i hvert fald ikke i realiteten, så bruger nogen de- 8

9 vores tid? res fritid på at nå det, de synes de skal nå, eller som andre synes de skal nå. Et grelt eksempel var et forsikringsselskab, hvor de havde fast arbejdstid og stempel-ur. Nogen stemplede ud og gik så tilbage og arbejdede videre gratis, så det så ud som om, de kunne klare deres arbejde på de timer, de var registreret til at have arbejdet. En undersøgelse fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Hillerød af itbranchen viste, at 80% af de adspurgte selv gerne ville arbejde 45 timer om ugen. Det var ikke et direkte pres fra arbejdsgiverne, men måske et indirekte. I Udenrigsministeriet under EUformandskabet var det normen i de kontorer, der havde direkte med formandskabet at gøre, at hvis man gik før halv otte om aftenen, så blev der set lidt skævt til det. Lær at stresse af Mange af os kan også arbejde hjemme på grund af teknologien. Vi har vores computere og mobiltelefoner, så det er nemt at liste sig ind til computeren om aftenen. Og det er præcis det, der har medført en lang række stresstilfælde, fordi folk er bange for, at der kommer en mail, de skal svare på. De arbejder til kl. ti og tolv om aftenen, og så kan de ikke forstå, at de ikke kan sove. Vi har med andre ord ikke lært at bruge teknologien på en fornuftig måde. Det grænseløse arbejde har også den bivirkning, at det går ud over vore tid til rekreation. Selv folk, der holder ferie, tænder deres computere, og på den måde bliver ferien ingen rigtig ferie. Det er den type mennesker, der dukker op på stressklinikkerne, og det er meget sært at få dem talt fra at arbejde i ferierne. Men det er ikke kun den flydende grænse mellem arbejde og fritid, der er den store stressfaktor. Dårlige ledere og dårlige sociale kontakter er det også. Det er en væsentlig afstressende faktor, at man kan sidde sammen og have det sjovt i kaffepausen, og et socialt netværk på arbejdspladsen, der måske kan bruges i fritiden, er af uvurderlig betydning. Foto: Modelfoto 9

10 Foreningsmeddelelser Tillidsrepræsentantkorpset Med udgangen af december måned 2005 er TAT s lokalafdeling i Erhvervs- og Boligstyrelsen nedlagt. Fuldmægtig Tom Loesch, Økonomi- og Erhvervsministeriets departement, der er tillidsrepræsentant for departementets lokalafdeling, fungerer med virkning fra den 1. januar 2005 tillige som tillidsrepræsentant for de medlemmer, der er ansat i Økonomi- og Erhvervsministeriets KoncernIT og er placeret i Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Efter anmodning fra foreningens medlemmer i Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning har TAT i brev af 28. januar 2005 over for Danske Skov- og Landskabsingeniører bekræftet, at skovfoged Kim Schou Larsen med skovfoged Christopher Butterschøn fungerer som tillidsrepræsentant for TAT s medlemmer sammesteds. De pågældende repræsenterer endvidere Danske Skov- og Landskabsingeniører og Kort- og Landmålerteknikernes Forening. To nye gode tilbud til medlemmerne Igennem længere tid har vi i TAT og CO II arbejdet med et par nye tilbud til medlemmerne. Statstjenestemændenes Centralorganisation II har etableret de overordnede rammer for en helbredsforsikring i PFA Pension og et MasterCard i Lån & Spar Bank. CO II Helbredssikring Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd har inden for en ramme, som er forhandlet mellem Statstjenestemændenes Centralorganisation II og PFA Pension indgået en aftale om CO II Helbredssikring på fordelagtige vilkår. Med en CO II Helbredssikring får du mulighed for hurtig behandling og helbredelse via bl.a. privathospitaler/-klinikker og speciallæger, hvis du skulle blive ramt af sygdom. Formålet med CO II Helbredssikring er at gøre din sygdomsperiode så kort som mulig. Foto: Arkiv Forsikringen tilbydes til en fordelagtig pris. I 2005 og 2006 udgør prisen kun 63 kr. pr. måned. I 2007 bliver prisen fastsat ud fra alderssammensætningen af de personer, der har tilmeldt sig ordningen og størrelse af udbetalinger til behandling. Særligt informationsmateriale om denne ordning er udsendt til medlemmerne sammen med Årsopgørelsen over indbetalt kontingent og gruppelivspræmie i kalenderåret Se også artiklen om CO II Helbredsordning andetsteds i bladet. MasterCard i CO II Banken I et samarbejde mellem Stats- 10

11 Meddelelser fra Sekretariatet tjenestemændenes Centralorganisation II og Lån & Spar Bank A/S er der etableret et tilbud til medlemmerne af Danmarks Kordegneforening, Foreningen af Præliminære Organister, Trafikforbundet, Handelsskolernes Lærerforening og Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd om et gratis Master- Card med kredit på kr. i CO II Bank. Som medlem af TAT har du mulighed for at få rabat på en række af dine bankforretninger. Gratis MasterCard med kredit på kr. Til forskel for VISA/ Dankortet er et MasterCard et rigtigt kreditkort. Det betyder, at du har mulighed for at få op til 42 dages gratis kredittid. Kortet kan bruge i det meste af verden, både til at betale med i forretninger og til at hæve kontanter i pengeautomater. Se artiklen om CO II Banks tilbud til TAT s medlemmer andetsteds i bladet. Årsopgørelsen for 2004 Når dette læses vil alle medlemmer have modtaget skriftlig information om størrelsen af det kontingent, der er betalt til foreningen i Årsopgørelsen indeholder tillige oplysning om størrelsen af det kontingent, som du måtte have indbetalt i lokalafdelingskontingent. Udover kontingent til TAT og lokalafdeling indeholder Årsopgørelsen også oplysning om betalt præmie til den frivillige gruppelivsforsikring. Være opmærksom på, at forsikringspræmien ikke er fradragsberettiget på selvangivelsen. Foto: Arkiv Nye afstemninger hver måned på Giv din mening til kende 11

12 Formanden skriver Et»mislydenes«år? 2004 fik på alle måder en trist og dramatisk afslutning med jordskælvs- og flodbølgekatastrofen 2. juledag. Katastrofen i Asien ramte os alle dybt, og vi føler med de mange tusinde, der har mistet alt. Familier blev revet fra hinanden, og deres liv og hverdag med arbejde og skole blev med et slag ødelagt eller i bedste fald sat mange år tilbage. En sådan oplevelse fortæller bare, hvor små og skrøbelige vi er, og hvor store kræfter og energi naturen besidder. Midt i dette kaos var det dejligt at opleve, at vi trods alt i 2005 er i stand til at vise hjælpsomhed og solidaritet, hvilket gav sig udslag i et stort hjælpeprogram og massive økonomiske bidrag til de uheldsramte områder i Asien. Det tankevækkende ved situationen var, at de voldsomme begivenheder i Asien for en stund fjernede opmærksomheden fra de mange andre områder i verden, der ligeledes skriger på hjælp og menneskelighed. Globalisering raser over landet, hvor der flyttes opgaver til lande med lavere lønomkostninger og mindre tyngende krav til erhvervslivet. Slagteriarbejderne mærker for alvor virkningen af dette fænomen. De statistiske beregninger siger, at der er balance mellem udflytning og udvikling af nye job, men hvor længe? Foto: Arkiv I Finland, hvor man fra statens side har postet milliarder af finmark og euro i uddannelse, forskning og andre innovative ideer, ser man desværre en fortsat kraftig negativ vækst i beskæftigelsen. Det man ville opnå ved at satse på uddannelse og udvikling, har ikke skabt balance mellem udflytning af jobs til»omkostningsbillige lande«og de nye job, der burde opstå i Finland. Udover at miste arbejdspladser, sker der også en regional skævvridning mellem de enkelte egne af Finland. Yderområderne bliver hårdere og hårdere ramt, idet udflytningen af arbejdspladserne medfører, at de ressourcestærke dele af befolkningen gøres til nomader og forlader områderne, på rejse efter arbejde. Herved har vi igangsat en negativ spiral, der er meget vanskelig at få stoppet. Herhjemme bliver det spændende at se, om vi formår at holde balance mellem udflytning og ny skabelse af arbejdspladser. Den stadig voksende liberalisering og privatisering af opgaver vil forøge presset på arbejdspladserne såvel private som offentlige. Udenlandske virksomheder vil ikke bare være aktive udenfor vores landegrænser, men vil også blive mulige aktører på en stadig større del af vores arbejdsmarked fx hjemmehjælp, rengøring, myndighedsopgaver, administration. Det er derfor vigtigt, at vi får rettet fokus på de værktøjer, der skal sikre en sund udvikling. Uddannelse er derfor blevet vigtig på alle niveauer, således at vi bliver i stand til at modernisere vores arbejdsmarked. Udvikling og 12

13 Af Lars B. Eriksen, Formand plads til nye tanker og ideer er ligeledes en af vejene til at fastholde og skabe arbejdspladser. At det ikke er let, og at der ikke findes nogen nem mikstur, beskriver situationen i Finland med al tydelighed. Uddannelse løser derfor ikke alle problemer i forbindelse med følgerne af globaliseringen; der er også behov for nogle politiske initiativer, hvor rammerne for fremtidens arbejdsmarked og arbejdsliv defineres. Kampen for at fastholde vores velfærd er kun lige startet, og det er vigtigt, at vi får oprustet alle dele af vores samfund, således at vi sammen fastholder en god ramme for vores liv. I forsøget på at fastholde vores velfærd står fagbevægelsen overfor nogle meget vigtige år, hvor der skal ske en modernisering og skærpet fokus på medlemmerne og deres særlige behov. Vi skal til at trække i samme retning, og ikke fortabe os i at se tingene gennem en minimalistisk tankemodel. Der er brug for at se bredt og i helheder frem for i små fragmenter. Aftaleforhandlingerne for de kommende år er i gang. De første møder har været afholdt, hvor teknikergrupperne er nedsat fx omkring arbejdstid, samarbejdsreglerne, pension etc.. På det kommunale område har vi set de første fingerpeg i hvilken retning forhandlingerne vil gå. De første delforlig er indgået, hvor det bl.a. har været mere i løn og en styrkelse af Ny Løn som et decentralt aflønningssystem. Folketingsvalget har sat en midlertidig stopper for aftaleforhandlingerne, og vi må afvente, at befolkningen har stemt, og der bliver dannet en ny regering. Det bliver spændende at se, hvilket resultat vi kommer i mål med, og hvor lang en aftaleperiode vi får. Aftaleperioden er meget interessant i forhold til de store forandringer, vi kommer til at mærke ved de mange flytninger af opgaver og medarbejdere fra kommunalt /amtskommunalt regi til stat og regioner. De to områder har meget store forskelle i såvel løn som ansættelsesmæssige sammenhænge. Disse forskelle skal ikke forringe vores vilkår tværtimod - vi ønsker ikke den laveste fællesnævner. Arbejdspladserne ændres og tanken er, at der skal være mere og mere fleksibilitet til stede. Virtuelle arbejdspladser uden bord og stole bliver snart hverdag, hvor man tvinges til hjemmearbejdspladser og hvor flytning sker over store geografiske afstande uden kompensation af nogen form. Situationen er helt grotesk i Arbejdstilsynet. Medarbejdere flyttes som følge af strukturelle tilpasninger til andre regionale afdelinger. De skal fortsat arbejde i de»gamle«områder, og operere ud fra hjemmet og ikke ud fra nuværende arbejdsplads. Man forsøger at sno sig udenom flyttegodtgørelse, regler for distancearbejdspladser, kørselsgodtgørelse etc., ved at fortolke reglerne til ugunst for medarbejderne i et helt ukendt omfang. Tjenestemænd skal tåle utrolig meget, men her er der tale om et helt uholdbart fortolkningssystem. Bliver dette hverdagen, kan man frygte for, hvordan moderniseringen og tilpasningen i forbindelse med strukturreformen kommer til at påvirke arbejdsvilkårene for mange ansatte. Mange medlemmer har i disse tider gjort brug af vores samarbejde med FTF s socialrådgivere. Ordningen og en tæt koordinering mellem medlemmet og vores sekretariatet har vist sig utrolig givende og har medvirket til nogle gode ordninger for vores medlemmer. I bakspejlet er jeg utrolig glad for, at vi politisk valgte at tilslutte os og støtte FTF s initiativ med en»brugerfinansieret«socialrådgiverordning. Denne ordning er helt nødvendig i en verden, hvor sagerne kompliceres, og hvor økonomi fortrænger åbenlyse menneskelig behov. (fortsættes på side 14) 13

14 Formanden skriver... (fortsat fra side 13) Det sociale kapitel er ikke nogen naturlov! Af nye initiativer vil TAT s medlemmer fra 1. april kunne tegne en helbredsforsikring via PFA. En forsikring der giver behandlingsgaranti og dermed undgå lange ventetider på behandling. Prisen for denne ordning er yderst favorabel. Lån og Spar Bank har i samarbejde med CO II skabt»co II Bank«, hvor TAT s medlemmer har mulighed for at få et Master- Card på yderst fine vilkår. Såvel CO II Helbredssikring som CO II Bank og MasterCard er beskrevet nærmere i bladet og på vores hjemmeside. Jeg håber tilbudene falder i medlemmernes smag. Med virkning fra den 1. januar 2005 har TAT fået en række nye medlemmer i Fødevarestyrelsen og Fiskeridirektoratet. Foreningen af Funktionærer i Fiskerikontrollen, Rednings- og Havundersøgelsesskibene traf sidste år beslutning om at opløse sig selv, og efter en afstemning i medlemskredsen har en del af medlemmerne truffet beslutning om at blive medlemmer af Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Funktionærforeningen var en organisation i Statsansattes Kartel, og kartellet har med virkning fra den nævnte dato meddelt Personalestyrelsen, at aftale- og forhandlingsretten for 27 stillinger i Fødevarestyrelsen og 34 stillinger i Fiskeridirektoratet er overført til Statstjenestemændenes Centralorganisation II, der har videredelegeret medlemmerne til TAT. Vi har endvidere haft et møde i Politiforbundet med en række medlemmer, der som følge af oprettelsen af Familie og forbrugerministeriet er blevet flyttet fra Politiforbundets til TAT s forhandlingsområde. I ønskes alle hjertelig velkommen i TAT og håber, at I må få glæde af jeres medlemskab af foreningen. Mange faglige foreninger har tilbud om sommerhuse og ferielejligheder. TAT har ikke tidligere været aktiv på dette område, men vi har i år fundet et godt tilbud, hvor vi får mulighed for at tilbyde vores medlemmer ferie i et mobilhome (mulighed for 6 personer fordelt på 3 rum) og/ eller i en hytte (5 personer fordelt på 2 rum) i Sydfrankrig tæt på St. Tropez. Priserne ligger et godt stykke under de almindelige listepriser. Området og de praktiske forhold er beskrevet nærmere inde i bladet. Da det er noget helt nyt, har vi valgt at lease mobilhome og hytte. Herved er vi kun bundet til en periode, og vi vil til efteråret evaluere ordningen. Bliver det en succes, vil vi indgå i en mere langsigtet ordning, hvor vi samtidig vil vurdere omfanget af vores engagement i henhold til udbud og efterspørgsel. De nye tiltag giver foreningens medlemmer muligheder for at komme ned til det sydlige Frankrig. Her får man så mulighed for at et godt glas»ta(t)vel«i liggestolen på terrassen. Foto: Modelfoto 14

15 CO II Bank Et nyt samarbejde mellem CO II og Lån & Spar Bank betyder, at medlemmer af Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd nu kan får deres helt egen CO II Bank med rabatter på en række bankydelser. En fagforenings vigtigste opgave er at tjene medlemmernes interesser fagligt såvel som økonomisk. Det kan ske på mange forskellige måder. Senest har CO II indledt et samarbejde med Lån & Spar Bank, som betyder, at de enkelte foreninger under CO II har mulighed for at få en række kontante fordele til deres medlemmer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd har valgt at sige ja-tak til disse fordele i CO II Bank, som åbner den 1. april Gratis MasterCard I CO II Bank får alle medlemmer af TAT for eksempel tilbud om et gratis MasterCard med kredit på kr. Kreditkortet, som normalt koster 480 kr. om året, kan bruges i det meste af verden både som betalingsmiddel i forretninger og til at hæve kontanter i pengeautomater. Men, det er ifølge Gruppeleder Henriette Boldinger ikke de eneste fordele, der følger kortet.»når du bruger kortet, går der op til 42 dage, før pengene bliver trukket på kontoen, og den løbende kredit, du får, betaler du hverken renter eller gebyrer af«, forklarer hun. Tilbudet om gratis MasterCard gælder i øvrigt ikke alene medlemmerne, men også deres eventuelle ægtefæller/samlevere. Lån med rabat Medlemmerne af TAT kan også spare penge, når de skal låne. Henriette Boldinger fortæller, at CO II Bank giver 50 % rabat på den normale stiftelsesprovision i forbindelse med optagelse af et forbrugslån eller lån til ny bil. Og hun fortsætter:»der er også 50 % rabat på lånesagsgebyret for de boligejere eller andelsbolighavere, som ønsker at optage et af vores nye Prioritetslån.«Derudover kan medlemmerne også spare 1000 kr. i lånesagsgebyr, hvis de optager et realkreditlån hos BRFkredit via CO II Bank. En ener i bankverdenen Hvordan skiller Lån & Spar Bank eller CO II Bank sig ud på markedet? Henriette Boldinger fortæller, at Lån & Spar Bank er en ren privatkundebank og blandt andet derfor, er banken en oplagt samarbejdspartner for TAT, der i øvrigt også er aktionær i Lån & Spar Bank.»Det betyder populært sagt, at banken ikke behøver at varetage både købmandens og købmandens kunders interesser«, fortæller hun. I Lån & Spar Bank er det altså lønmodtagernes interesser, der er i centrum, nøjagtig som det også er det i TAT. Foto: Arkiv»Af samme grund har Lån & Spar Bank i dag fået opbygget en unik ekspertise i at rådgive private, og du kan altid være sikre på at få kompetent hjælp med privatøkonomiske emner som pension, investering og boligfinansiering«, fortæller hun. Samtidig har Lån & Spar Bank en ejerkreds, som har meldt klart ud, at den ikke er sat i verden for at skabe et kæmpe overskud til sine aktionærer. Man kan med andre ord altid være sikker på at finde Lån & Spar Bank blandt landets billigste banker og i CO II Bank får medlemmerne altså yderligere rabatter. Hvis du har spørgsmål til de nye muligheder, er du altid velkommen til at henvende dig til CO II Bank på telefon eller 15

16 HUSK mulighederne for forsikringsdækning Forenede Gruppeliv Alle statens medarbejdere er omfattet af gruppelivsaftale nr i Forenede Gruppeliv. Ordningen omfatter en dødsfaldsdækning på kr., en børnesum på kr. til hvert barn under 21 år, som gruppemedlemmet efterlader ved sin død samt en forsikringssum på kr. ved kritisk sygdom. Kritisk sygdom Foreningen har i flere tilfælde oplevet, at medlemmer har været igennem et sygdomsforløb, hvor det ville have været muligt at få en forsikringssum på grund af kritisk sygdom, men hvor de ikke har fået det, fordi de ikke var bekendt med, at de var forsikret i den givne situation. Hvilke sygdomme opfattes som kritisk sygdom? Forsikringssummen på kr. bliver udbetalt, hvis du får konstateret en diagnose inden for disse kritiske sygdomme: Ondartede kræftformer, blodprop i hjertet, by-pass opererede tilfælde af lidelser i hjertets kranspulsårer, ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer, hjerneblødning/blodprop i hjernen, sækformet udvidelse af hjernens pulsårer, visse godartede svulster i hjerne og rygmarv, hjerteklapkirurgi, større organtransplantationer (hjerte, lunge og lever), nyresvigt, dissemineret sklerose, amyotrofisk lateralsklerose (ALS), muskelsvind, HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte, AIDS, Parkinsons sygdom, blindhed, døvhed, Aorta sygdom, hjerne- eller hjernehindebetændelse og borreliainfektion. De præcise diagnoser fremgår af forsikringsbetingelserne. Her er også undtagelserne beskrevet. Man kan få en forsikringssum mere end én gang Ved diagnoser på kritiske sygdomme, der er stillet den 1. februar 2000 eller senere er det muligt at få udbetalt en forsikringssum ved kritisk sygdom mere end én gang, hvis der forløber mindst 6 måneder mellem diagnoserne, og der er tale om forskellige sygdomme. Det vil dog ikke være muligt at få to forsikringssummer ved to forskellige former for kræft. Der skal være tale om en helt anden kritisk sygdom. Kan man være tilsluttet flere forsikringer med kritisk sygdom? Ja, det kan man godt. Forenede Gruppeliv udbetaler forsikringssummen, selvom der er tegnet andre forsikringer ved kritisk sygdom. Modregning ved dødsfald Hvis en forsikret dør inden 3 måneder efter, at diagnosen for den kritiske sygdom er stillet, modregner Forenede Gruppeliv de udbetalte kr. for kritisk sygdom i dødsfaldssummen. Hvor kan man læse mere? Du kan se de præcise regler for udbetaling i forsikringsbetingelserne på Forenede Gruppelivs hjemmeside: Hvordan anmeldes kritisk sygdom? Du eller dine pårørende skal anmelde sygdommen til personalekontoret på din arbejdsplads, som giver Forenede Gruppeliv besked. Hvis du sender en journaludskrift med diagnosen for den kritiske sygdom til Forenede Gruppeliv, vil udbetalingen gå hurtigt. Skal Forenede Gruppeliv rekvirere journalen på hospitalet, vil udbetalingen tage længere tid. Foto: Arkiv 16

17 ved kritisk sygdom Af faglig sekretær Birthe Bendtsen 17

18 Passiv rygning koster også liv Rygepolitikken i Danmark er endnu ikke fuldt formaliseret. Hvis en rygepolitik skal have succes kræver det 100% opbakning fra ledelsen. Hvert år dør ca. 50 mennesker af lunge- eller hjertekarsygdomme og 1100 indlægges på hospital som følge af passiv rygning på arbejdspladsen skriver bladet Arbejdsmiljø. Det fremgår af en undersøgelse lavet af Arbejdsmiljøinstituttet for nylig. På mange arbejdspladser har man i dag en mere eller mindre formaliseret rygepolitik. Nogen stede må man ryge udendørs, andre steder må man ryge på sit eget kontor eller i deciderede rygeområder. En af rapportens konklusioner er, at passiv rygning i en branche som hotel og restauration ikke kan løses ved frivillige ordninger, men må løses ved et totalt rygeforbud. Hvis en rygepolitik skal virke, skal den både fjerne al røg i lokaler, hvor ikke-rygere kommer, og reglerne skal efterleves. Og det er svært at håndhæve reglerne overfor rygende kolleger. Rygeområder Der er tre faktorer, der er af afgørende betydning for at få et rygeområde til at fungere effektivt.»danmark er et af de lande i vesten, der er længst bagud i forhold til at have røgfri miljøer. «Det skal for det første være totalt adskilt fra omgivelserne, der skal være ventilation fra rygerummet ud af bygningen, og denne skal være helt adskilt fra det øvrige ventilationssystem. En anden mulighed kunne være rygekabiner, der fungerer som en stor emhætte, der opfanger røgen, og gennem et filter sender den tilbage til rummet. Det er dog langtfra sikkert, at luften uden for en rygekabine ikke er skadelig, men der er endnu ikke lavet grundige undersøgelse på dette område. Danmark er bagud Danmark er et af de lande i vesten, der er længst bagud i forhold til at have røgfri miljøer. Både Norge og Sverige, ja selv Irland, som ellers har haft en stærk rygetradition på pubberne, har forbud mod rygning på alle arbejdspladser, inklusive restauranter, pubber og cafeer. I Danmark er rygepolitikken baseret på frivillige aftaler, og passiv rygning er stadig et problem mange steder. Foto: Arkiv 18

19 Af Klavs Fremm, medlem af Hovedbestyrelsen Derfor søsætter Sundhedsstyrelsen i efteråret en stor kampagne, der fokuserer på passiv rygning på arbejdet, offentlige steder og i hjemmet. Det skal være lettere at sige nej tak til passiv rygning, det sker alt for ofte, at folk accepterer andres røg for ikke at skabe konflikter. Er man generet af passiv rygning på arbejdspladsen, er der flere muligheder, man kan benytte. Udover at tale direkte med kollegerne om det, kan man gå til Sikkerhedsudvalget, Samarbejdsudvalget eller ledelsen, for at få hjælp. AT og BST Ifølge Finn Gamel fra Arbejdstilsynet er de typiske gener ved passiv rygning lugten samt irritation i øjne, næse og svælg. Er der passiv rygning på en arbejdsplads, kræver Arbejdstilsynet, at der gøres noget ved problemet. Arbejdspladsen kan lave rygeforbud, rygeområder eller forbedre ventilationen. For at sikre en rimelig luftkvalitet i lokaler, hvor der ryges, er det nødvendigt med et væsentlig større luftskifte end normalt, siger Finn Gamel. Arbejdsmiljøsygeplejerske Lis Ødegaard fra BST rådgiver om passiv rygning, og det er hendes vurdering, at den måde, problemet gribes an på, er meget afhængig af den kultur, der er på arbejdspladsen. Skal en ny rygepolitik lykkes, er der foruden»jo færre rygere, desto mindre passiv rygning «kulturen to ting, der er meget afgørende. Dels skal der være en bred opbakning til den politik arbejdspladsen udarbejder, dels skal ledelsen stå 100% bag den, siger hun. Det er min erfaring, at begge dele er nødvendige for at sikre, at rygerne overholder politikken. Når politikken så har fungeret i en periode, er det meget vigtigt at vurdere, om den rent faktisk virker, eller om de skal ændringer til. BST laver også rygestopkurser og møder. Disse tiltag hjælper også med til at mindske problemet med passiv rygning. Sidegevinst Jo færre rygere, desto mindre passiv rygning. Parallelt gælder det, at jo strengere rygerestriktioner, desto færre rygere. Specielt får et direkte rygeforbud på arbejdspladsen mange unge til at kvitte smøgerne, og det har vist sig, at rygeforbud på arbejdspladsen har ført til en halvering af de unges cigaretforbrug, fremgår det af rapporten fra Arbejdsmiljøinstituttet. På TAT s hjemmeside kan du finde årets uddannelsesplan under Temadage og kurser 19

20 Læsehjørnet Med skovl, murske, pensel og pen Siden min tidlige skoletid har historie og arkæologi optaget mig meget. Da jeg var i konfirmationsalderen deltog jeg i et aftenskolekursus om arkæologi om Danmarks Oldtid, der havde den meget inspirerende amatørarkæologi, nu afdøde Johannes Broager, som underviser. Han var en af grundlæggerne af den arkæologiske klub»flækken«i Kongens Lyngby, som jeg også var medlem af i nogle år. En onkel og tante, der allerede tidligt havde bemærket min særlige interesse gav mig det var vist til min 10-års fødselsdag - et gaveabonnement på tidsskriftet»skalk«(udsendt fra 1957 og fremefter), og samtlige årgange til og med 2003, står i dag indbundet på mine boghylder. I 1976 den»17/2«står der på det flotte optagelsesbevis med segl og blækunderskrifter blev jeg medlem Det kongelige Nordiske Oldskriftselskab, så interessen for arkæologien er af gammel dato. Arkæologisk litteratur har derfor været en del af min læsning gennem mange år. Den arkæologiske opdeling af oldtiden tre perioder,»aldre«, skyldes dansk museumsvæsens nestor, Christian Jürgensen Thomsen, der i sin bog Ledetraad til Nordisk Oldkyndighed [København 1836] fremlagde det såkaldte tre-periodesystem. Foto: Arkiv Det var ikke blot en opdeling af oldtiden i tre aldre, men rummede også en mængde kronologiske iagttagelse, fx: sølv bruges i jernalderen, ikke i sten og bronzealderen. Han ved også, at guld allerede var i brug i bronzealderen, ja endog i slutningen af stenalderen. Brugen af bronze fortsætter ind i jernalderen. Glaskar hører hjemme i jernalderen, men glasperler findes allerede i bronzealderen. Rav har vid udbredelse i stenalderen, keramik forekommer i alle tre aldre. Både jordfæste og ligbrænding forekommer i jernalderen og bronzealderen, men jordfæste udelukkende i stenalderen. Dysserne og jættestuerne dateres til stenalderen men små stenkister til bronzealderen. Tømmerbyggede grave, skibssætninger og hestegrave dateres til jernalderen. I 1938 udsendte Nationalmuseets daværende direktør, arkæologen Johannes Brøndsted, første bind af sin udgave af Danmarks Oldtid, nemlig bindet om stenalderen, og senere fulgte de to bind om henholdsvis bronzealderen og jernalderen. At det var en bedrift for Johannes Brøndsted at skrive sit værk efter Nationalmuseets store ombygning og nyordning i slutningen af 1930-erne og krigsårene derefter er uomtvisteligt. De tre store pragtfulde skindbind vidner både om dansk arkæologis høje stade og om den store indsigt, man havde fået ud 20

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK Forsikringer for ansatte i HK Gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. Gældende fra juli 2017 HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 1 Hvad er en forsikring mod visse kritiske sygdomme? Forsikringen dækker, hvis du eller dine børn i forsikringstiden får stillet

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK 2016 Forsikringer for ansatte i HK Orienterende oplysninger om gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 27. oktober 2010 er redigeret til brug for

Læs mere

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Spørgsmål & svar katalog Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Indholdsfortegnelse Side 1. Spørgsmål til den ny gruppeordning?... 1 2. Jeg vil gerne indmeldes i den nye gruppeordning eller ændre min bestående

Læs mere

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE gruppeliv - for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.06.2008 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2008-4

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.06.2008 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2008-4 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.06.2008 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2008-4 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 10. juni 2008 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

FAQ Helt røgfri arbejdsplads

FAQ Helt røgfri arbejdsplads FAQ Helt røgfri arbejdsplads Få svar på alle spørgsmål om rygeregler Rygereglerne gælder fra den 1.10.2013 Hvordan er rygereglerne i Egedal Kommune? Egedal Kommune er en helt røgfri arbejdsplads. Det betyder,

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Arbejdsmiljø, strategier og konsekvenser i relation til rygepolitikker

Arbejdsmiljø, strategier og konsekvenser i relation til rygepolitikker Arbejdsmiljø, strategier og konsekvenser i relation til rygepolitikker Seniorforsker Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Temadebat Røgfrihed på arbejdspladsen Århus 28.04.2005 Risikovurdering Udsættelse

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003.

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Som bekendt blev mæglingsforslaget i 2002 kun vedtaget med nogle få tusinde ja-stemmers overvægt. Jeg har forstået,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver

Læs mere

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 14. april 2016 Sagsnr.: 2015-013258-1 Telefon +45 8888 5500

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Et liv med dit barn og mit barn er langtfra uden konflikter. Og tabuerne er svære at bryde Af Susanne Johansson, 30. september 2012 03 Bonusmor med skyld på 06

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.13 Frivilligt arbejde 40 % af borgerne i Region Syddanmark arbejder i deres fritid uden at få en krone for det. Det viser noget om den tillid,

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

RYGELOVEN OG PASSIV RØG

RYGELOVEN OG PASSIV RØG 30 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 3: RYGELOVEN OG PASSIV RØG for og imod regler for rygning www.op-i-røg.dk 31 Kapitel 3: Indhold Kapitlet gennemgår den gældende lov for det røgfri

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

sparbank free du er kun ung én gang

sparbank free du er kun ung én gang sparbank free du er kun ung én gang DU ER KUN UNG ÉN GANG Som ung står du over for en verden af muligheder. Du kan vælge at få en uddannelse, arbejde eller rejse jorden rundt. Du kan gå til fodbold, på

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

4 NY FORSTÅELSE AF SORG

4 NY FORSTÅELSE AF SORG 32 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 4 NY FORSTÅELSE AF SORG Vores forståelse af sorg har ændret sig de seneste år. Denne ændring vil både komme til at forandre vores viden om livet med sorg,

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere