Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg"

Transkript

1 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Besøg fra Rejsekort A/S 1 2 Billetautomer i bybusserne i Aarhus 2 3 Fejl i prisen for 4-zones klippekort til pensionister 4 4 Program for workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder 5 5 Passagertælling 2011 og stregi for fremtidige bybustællinger 8 6 Tegningsberettigede i Midttrafik 10 7 Rammer for godkendelse af gris kørsel 11 8 Emner til repræsentantskabsmødet 4. november Nye billetautomer på Odderbanen Orientering om opgaveløsning ved samdrift mellem Odderbanen og Grenåbanen Orientering om udviklingen i passagerindtægterne Orientering om udbud af buskørsel i Samsø Kommune Orientering om stus for omlægningen af bybuskørsel i Aarhus, Silkeborg og Horsens Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen Eventuelt 30

3 Besøg fra Rejsekort A/S Resumé Bestyrelsesformand og administrerende direktør for Rejsekort A/S deltager i møde med Bestyrelsen for Midttrafik for drøfte spørgsmål omkring rejsekortet. Sagsfremstilling På mødet 17. juni 2011 behandlede Bestyrelsen en dagsorden om kapitaltilførsel til Rejsekort A/S. Indstillingen blev godkendt, men behandlingen gav samtidig anledning til en generel drøftelse af rejsekortet, hvor der blev udtrykt en skepsis omkring projektet. Bestyrelsen besluttede derfor også, Formandskabet skulle tage kontakt til Folketingets Trafikudvalg med henblik på uddybe Midttrafiks skepsis over for rejsekortet, eventuelt ved foretræde for Trafikudvalget. Administrionen blev ligeledes bedt om komme med en yderligere afklaring af Midttrafiks holdning til rejsekortet og alternive billetteringsformer. 24. juni 2011 modtog Midttrafik en henvendelse fra den administrerende direktør for Rejsekort A/S, der på vegne af Rejsekortselskabet og en kreds af ejere bag selskabet, bad om foretræde for Bestyrelsen for Midttrafik for drøfte Midttrafiks skepsis i forhold til rejsekortet inden et møde mellem Midttrafik og Folketingets Trafikudvalg. Bestyrelsen besluttede på mødet 19. august 2011 efterkomme ønsket om foretræde../. Invition til Rejsekort A/S med spørgsmål, som ønskes belyst under mødet vedlægges. Fra Rejsekort A/S deltager bestyrelsesformand Peder Ø. Andreasen og administrerende direktør for Rejsekort A/S Bjørn Wahlsten. Direktøren indstiller, rejsekortet drøftes med Rejsekort A/S bestyrelsesformand og direktør med udgangspunkt i de foreslåede spørgsmål Bilag Invition til Rejsekort A/S med spørgsmål, som ønskes belyst under mødet

4 Billetautomer i bybusserne i Aarhus Resumé I 2008 blev billetautomerne i bybusserne i Aarhus udskiftet med nye automer til salg af kontantbilletter. Der har været en del indkøringsvanskeligheder med automerne, og der er forts problemer, der skal løses. Administrionen orienterer om stus for billetautomerne og indstiller en ændring i servicen, så fejlrisikoen bliver mindre. Sagsfremstilling Der er oprindeligt installeret 210 billetautomer i bybusserne i Aarhus. Automerne bruges af kunderne til selv købe kontantbilletter. Betjeningen foregår via en trykfølsom skærm, og der kan betales med mønter eller betalingskort. Betalingskortene er enten Dankort, VisaDankort, MasterCard eller Visa. MasterCard og Visa kan være enten debet- eller kreditkort. Automerne har givet anledning til en række problemer. Stus er, nu er alle fejlkilder identificeret og de fleste problemer løst. Der arbejdes med optimere driften og vedligeholdet af maskiner, så der fx altid er tilgængelige reservedele. Tilsvarende arbejdes der med optimere efterbehandling af da, betalinger m.m. for sikre et konstant overblik over automernes stus. Midttrafik har valgt anvende eksterne parter til sikre stabil drift. Reparion, service og vedligeholdelse varetages af et eksternt firma, Tokheim Scandinavia, som har stor erfaring med billet- og betalingsautomer. Værdihåndteringen varetages af værdihåndteringsfirmaet Loomis Danmark. Kortbetaling Det største tilbageværende problemområde er anvendelse af kortbetaling. Nogle kunder oplever det som en god service, der kan betales med fx Dankort i busserne. Automerne kræver mobil daforbindelse for kunne håndtere betalingskort. Aftalen med Nets (tidligere PBS) kræver, automerne laver online tjek af debetkort for godkende betaling, hvorimod betaling med kreditkort kan gennemføres uden et direkte tjek I Aarhus-området er der flere steder med sorte huller i mobildækningen, så kortbetalingsfunktionen ikke kan være online, eller forbindelsen er så dårlig, det giver lang ekspeditionstid. Den til tider lange ekspeditionstid for de kort, der kræver onlineforbindelse, medfører også lang ekspeditionstid for de kunder, der venter på betale med mønter eller Dankort. Det medfører utilfredse kunder, der havde forventet betale med betalingskort. Kunderne kan i sådanne tilfælde orientere chaufføren og derefter rejse uden billet, men det kan alligevel give anledning til konflikt mellem kunder og billetkontrollører, hvis der ved efterfølgende billetkontrol konsteres, betalingskortfunktionen virker.

5 3 Da det kun er debetkort, der kræver online-forbindelse, er det især disse kort, der giver anledning til problemer. MasterCard og Visa består som nævnt af såvel debet- som kreditkort, som p.t. ikke kan adskilles, så automen fx kun kan modtage kreditkort. Der kræves ikke PIN-kode i forbindelse med brug af betalingskort i billetautomerne, da det ville være svært for den enkelte kunde beskytte sin kode i en bus med mange passagerer. I henhold til regler fra Nets, kan man derfor ikke adskille debet- og kreditkort. Det hidtidige salg i 2011 på automerne er fordelt således, ca. 82 % betales kontant med mønter, 16 % med Dankort (eller VisaDankort) og resten med MasterCard og Visa (debet og kredit). Med henblik på sikre hurtigere ekspedition for kunder med Dankort og mønter, reducere risiko for fastholdte kort, øge driftssikkerhed samt reducere risiko for konflikter i kontrolsituioner, anbefaler administrionen, automerne fremadrettet kun skal kunne modtage betaling med mønt og/eller Dankort, således sorte huller ikke fremover udgør et problem for billetteringen. Administrionen anbefaler, dette sker fra 1. november Midttrafik har drøftet spørgsmålet med administrionen i Aarhus Kommune, der er enig i fjerne muligheden for betale med MasterCard og Visa for sikre bedre service for kunder med Dankort (herunder VisaDankort) samt mønter. Direktøren indstiller, billetautomerne i bybusserne i Aarhus fra 1. november 2011 ikke modtager betaling med MasterCard eller Visa men kun med Dankort og mønter.

6 Fejl i prisen for 4-zones klippekort til pensionister Resumé Administrionen har opdaget en fejl i de takster, der blev vedtaget 9. september 2011, som skal ændres. Sagsfremstilling Bestyrelsen vedtog på mødet 9. september 2011 nye takster i busdrift fra Administrionen har efterfølgende opdaget en fejl. Prisen i takstområderne Midt, Syd og Øst på et klippekort til pensionister i 4 zoner var angivet til 225 kr. Den korrekte pris skal være 230 kr. Baggrunden er, der skal være samme priser på klippekort til voksne og pensionister i 1-4 zoner, af hensyn til salg af fortrykte klippekort i Århus og andre byer med bybusser. Direktøren indstiller, taksten for et 4-zoners pensionistklippekort i takstområderne Midt, Syd og Øst ved takstændringen i 2012 fastsættes til 230 kr.

7 Program for workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder Resumé Bestyrelsen har tidligere besluttet afholde workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder 21. november Administrionen fremlægger forslag til program og invition. Sagsfremstilling Bestyrelsen besluttede på sit møde 17. juni 2011 afholde workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder i efteråret På bestyrelsesmødet 19. august 2011 blev det foreløbige program for en workshop 21. november 2011 godkendt, og i forlængelse af bestyrelsesmødet 9. september 2011 blev en foreløbig invition sendt til alle kommuner og regionen. Indhold Formålet med workshoppen er, politikere, vognmænd, borgere og andre interessenter drøfter og får inspirion til bedre løsninger for kollektiv trafik i tyndt befolkede områder. Debten om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder har hidtil vist, det oftest er en udfordring for unge i ungdomsuddannelser samt ældre, der benytter kollektiv trafik til indkøb, lægebesøg, familiebesøg osv. Administrionen foreslår derfor, disse to kundegruppers udfordringer især vil være i fokus på workshoppen. Administrionen foreslår flg. program: kl Velkomst ved Arne Lægaard og ordstyrerne kl Indlæg af ca. 10 minutter ved: Preben Vilhof, konsulent ved COWI med stort kendskab til forskellige former for kollektiv trafik. Elever fra en ungdomsuddannelse om udfordringerne ved bruge kollektiv trafik til uddannelse. Jytte von Seelen fra Holstebro Ældreråd om ældres behov for kollektiv trafik i tyndt befolkede områder. Repræsentantskabsmedlem og formand for Skanderborg Kommunes Miljø- og Planudvalg Claus Leick om kommunens gennemførte omlægning af den kollektive trafik, så også de tyndt befolkede områder af kommunen får betjening med teletaxa og lignende. Udviklingskonsulent Thomas Frank, Hedensted Kommune, om mulighederne for se kollektiv trafik som en del af kommunens samlede transportløsninger.

8 6 Kl I mindre grupper fordelt efter geografisk tilhørsforhold drøftes udfordringerne og mulighederne for kollektiv trafik i tyndt befolkede områder. Gruppedrøftelserne ledes af et medlem af Repræsentantskabet eller Bestyrelsen for Midttrafik. Der vil være vejledende spørgsmål, som sikrer, grupperne får inspirion til, hvilke emner der kan drøftes. I løbet af gruppearbejdet vil konsulenterne gå mellem bordene og sikre, drøftelserne inden afslutningen bliver oms til konkrete forslag, der kan arbejdes videre med. Kl Opsamling på arbejdet i grupperne ved konsulenterne samt afslutning ved direktør Jens Erik Sørensen. Konsulenter Administrionen har valgt forberede og gennemføre workshoppen med to konsulenter, der dels vil være ordstyrere under indlæggene, dels sætte rammerne for en god og konstruktiv deb ved bordene. De to konsulenter er Susanne Willumsen fra Proceshuset i Randers og Lars Fridberg fra Innovionsdesign i Holstebro. Meriale Administrionen vil inden workshoppen udarbejde et kort skriftligt meriale til deltagerne, hvor indlægsholderne og emnerne for dagen præsenteres. Merialet vil være i et journalistisk snit og give deltagerne baggrundsviden. Efter workshoppen vil administrionen udarbejde en rapport over de forslag, der blev drøftet ved bordene under workshoppen. Rapporten vil desuden indeholde Midttrafiks anbefalinger af, hvilke forslag der arbejdes videre med. Det tilstræbes, denne rapport med de umiddelbare anbefalinger kan forelægges Bestyrelsen på mødet 9. december En egentlig handlingsplan kan forelægges Bestyrelsen på mødet 27. januar Deltagere Deltagerantallet er begrænset til 100 personer. Administrionen foreslår, flg. inviteres: Byråds- og regionspolitikere i Midtjylland. Medlemmer af Midttrafiks entreprenørudvalg for busvognmænd. Brancherepræsentanter for taxavognmænd. Elever på udvalgte ungdomsuddannelser i Viborg, Skive, Ringkøbing-Skjern og Norddjurs kommuner. De fem midtjyske medlemmer af bestyrelsen for Danske Ældreråd fra hhv. Holstebro, Skive, Viby J, Allingåbro og Juelsminde. Interesseorganisioner som fx Landdistrikternes Fællesråd. Kommunale og regionale embedsmænd. Tid og sted Det er tidligere besluttet, workshoppen afholdes 21. november 2011 kl på Hotel Westergaard i Videbæk.

9 7 Invition./. Administrionen har udarbejdet vedlagte forslag til invition til workshoppen 21. november Det foreslås, tilmeldingsfristen er 9. november 2011, idet der har været møde i Repræsentantskabet inden da. Direktøren indstiller, det foreslåede program for workshoppen godkendes. den foreslåede deltagersammensætning godkendes. forslaget til invition godkendes. Bilag forslag til invition til workshoppen 21. november 2011

10 Passagertælling 2011 og stregi for fremtidige bybustællinger Resumé Midttrafik gennemførte i foråret en passagertælling i alle lokal-, regional- og bybusser - bortset fra bybusserne i Aarhus. Administrionen orienterer om resulterne. Midttrafik har i forbindelse med tællingerne i 2011 modtaget henvendelser fra flere bybusselskaber og chauffører bl.a. i Midttrafiks kvalitets- og entreprenørudvalg. De oplyser, de opfter det som uhensigtsmæssigt chaufførerne skal tælle på bybusser. Administrionen indstiller, der fremadrettet kun gennemføres bybustællinger, når der er et konkret behov, og der anvendes eksterne tællere. Sagsfremstilling Midttrafik gennemførte i foråret en passagertælling i alle lokal-, regional- og bybusser bortset fra bybusserne i Aarhus. Der blev talt på 101 regionale ruter, 78 lokale ruter og 97 bybusruter../. Administrionen har udarbejdet en rapport for passagertællinger 2011, der er vedlagt som bilag. Det skal bemærkes tællingerne er gennemført før de regionale besparelser trådte i kraft, og før de store bybusændringer i Horsens og Silkeborg men efter ændringerne i Herning. Tællingerne er i al væsentlighed gennemført af chaufførerne på ruterne, bortset fra udvalgte ture/ruter med så stor belægning, der har været anvendt ekstern hjælp. Passagertællingerne er gennemført over 5 dage 3 hverdage og en weekend. Den begrænsede tælleperiode gør sammenholdt med det kan være vanskeligt for især bybuschauffører gennemføre en præcis tælling der er usikkerhed forbundet med tællingerne, og en direkte sammenligning mellem tællinger kan være vanskelig. Samtidig er tællingerne gennemført i foråret hvor tællingerne i 2009 blev gennemført i efteråret. Det kan også give afvigelser mellem de 2 tællinger. Bybusbyerne er generelt gået frem, med Herning som undtagelse. Det skyldes sandsynligvis den store besparelse i Herning i vinteren 2011 efter der er gennemført reduktioner på timer om året. På lokalruterne er der en generel tendens til tilbagegang. Dette understøtter behovet for forts arbejde målrettet med andre kørselstyper i landområder fx i form minibusser, teletaxa eller flextrafik.

11 9 Tællerapporten indeholder oversigter over passagertallene på samtlige ruter, som kan anvendes af Midttrafik og af bestillerne i forbindelse med den fremtidige planlægning. Desuden råder Midttrafik over tællinger på hver eneste tur, som ligeledes anvendes til planlægningsformål herunder finde ud af, hvor store busser kan ersttes af mindre busser, teletaxa eller flextrafik eller hvor der er kundemæssigt grundlag for udvidelser. På de regionale ruter viser tællingerne umiddelbart en tilbagegang på ca. 10 %. Dette er ikke i overensstemmelse med udviklingen i indtægterne. Det er primært en tilbagegang i den østlige del af Midttrafik. Her er der ved tællingen i 2011 anvendt en anden metode, idet der er talt ved hjælp af billetudstyr i stedet for som tidligere ved hjælp af chaufførudfyldte skemaer. Ved chaufførudfyldte skemaer, kan der selvfølgelig også tælles forkert, men det vil både være i opad- og nedadgående retning. Ved brug af billetudstyret, skal chaufføren trykke på en tast på billetmaskinen, hver gang en kunde stiger på. De fejl, der typisk opstår her, er chaufføren glemmer det. Dermed undervurderes passagertallet. Dette kan have påvirket tallene i nedadgående retning, og forklare afvigelsen i forhold til udviklingen i indtægter. I forbindelse med tællingerne har Midttrafik modtaget henvendelser fra bybusselskaber og chauffører bl.a. på Midttrafik entreprenør- og kvalitetsudvalgsmøder. Henvendelserne har gået på, chaufførerne vurderer, det er en stor belastning skulle udføre tællinger manuelt i bybusser. Det påvirker chaufførerne arbejdsmiljø og medfører usikkerhed om tællingernes resulter. Derfor foreslås det, der udelukkende gennemføres bybustællinger efter et konkret behov. Dette aftales mellem Midttrafik og bestillerne. Når der gennemføres bybustællinger anvendes eksterne tællere (studerende eller lignende) til formålet. Det skal bemærkes, der heller ikke før Midttrafiks etablering var kutyme for årlige passagertællinger i bybusbyer. Dog foreslås det, der som minimum gennemføres tællinger hvert 4. år. På regional- og lokalruter fortsætter tællingerne som hidtil, med en årlig passagertælling over 5 dage. Dog vil der blive arbejdet med finde andre metoder til passagertælling på de østjyske regionalruter, da metoden med billetudstyr har vist sig uhensigtsmæssige. På de meget tunge ruter omkring Aarhus, er det i stigende grad nødvendigt anvende eksterne tællere. Direktøren indstiller, orienteringen tages til efterretning. der gennemføres passagertællinger i bybusbyer efter behov dog mindst hvert 4. år ved hjælp af eksterne tællere. Bilag rapport for passagertællinger 2011

12 Tegningsberettigede i Midttrafik Resumé Med henblik på præcisering af hvem der er tegningsberettigede i Midttrafik, har administrionen udarbejdet en tilføjelse til kasse- og regnskabsregulivet. Sagsfremstilling Administrionen i Midttrafik har på baggrund af ny organisering vurderet, der bør være en præcisering af, hvem der er tegningsberettigede i Midttrafik. Af kasse- og regnskabsregulivets afsnit 10 fremgår, hvis der ønskes indarbejdet større ændringer i dette, skal det forelægges for Bestyrelsen til godkendelse. Administrionen foreslår, nedenstående oversigt over tegningsberettigede indarbejdes som bilag 7 i kasse- og regnskabsregulivet. Bestyrelse Direktion Underskriftsret Køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån, påtagelse af garantiforpligtelser Tegningsret Kontrakter på over 5 mio. kr. Person Formand eller næstformand Direktør, Vicedirektør Områdeledere Kontrakter på mellem 0,5 mio. kr. og 5 mio. kr. Områdeleder service, Områdeleder rådgivning Gruppeledere Indgåelse af nye kontrakter aftalt med områdeleder, Fornyelse af kontrakter der er aftalt med områdeleder. Drift/kundeservice/Internservice, Billetkontrol, Økonomi, IT, Køreplanlægning, Flextrafik, Kommunikion og HR Koordinorer Ingen Ingen Medarbejder Ingen Ingen Underskriftsret kan ikke uddelegeres Oversigten over tegningsberettigede er godkendt af Midttrafiks revision. Direktøren indstiller, administrionens forslag til tegningsberettigede godkendes.

13 Rammer for godkendelse af gris kørsel Resumé Det foreslås, Midttrafiks Direktion inden for visse rammer bemyndiges til kunne godkende mindre forsøg med gris kørsel for udvalgte kundegrupper og godkende gris kørsel i forbindelse med særlige kørselsarrangementer, som en kommune eller regionen ønsker gennemført. Bestyrelsen vil efterfølgende blive orienteret om Direktionens godkendelser. Sagsfremstilling Kompetencen til beslutninger om takster m.m., ligger iflg. Lov om Trafikselskaber hos Bestyrelsen for Midttrafik. Når administrionen modtager forespørgsler om gris kørsel, er praksis derfor, sagen forelægges Bestyrelsen til godkendelse. Eksempler på forespørgsler om gris kørsel, som Bestyrelsen tidligere har taget stilling til: Gris kørsel på en ny lufthavns rute. Gris kørsel for Nteravne. Gris kørsel for institutioner i Holstebro. Nogle af disse afgørelser om gris kørsel er af en sådan karakter, det kan overvejes, om Bestyrelsen burde inddrages i sagen, eller om beslutningen rent faktisk kunne være truffet af Midttrafiks direktion. På den baggrund foreslås, Direktionen bemyndiges til godkende simple forespørgsler om gris kørsel inden for visse retningslinjer: Midttrafik modtager en henvendelse fra en kommune/region og omfanget af gris kørsel er kun gældende for en kommune. Direktionens godkendelse sker på baggrund af en specifik aftale mellem Midttrafik og kommunen henholdsvis regionen. Direktionens godkendelse får kun minimal betydning for indtægterne i busdrift. Direktionens godkendelse giver ikke afsmittende virkninger eller danner præcedens i forhold til øvrig bustrafik. Gris kørsel medfører ikke indtægtsmæssig kompension imellem finansieringsparter, dvs. kommune/region. Gris kørsel har et fremmende formål for busdrift i Midttrafik. Ekstraordinære situioner som kræver her og nu beslutninger i administrionen og ikke kan afvente bestyrelsens beslutning. Eksempelvis griskørsel under ekstraordinært snekaos i Randers.

14 12 Direktøren indstiller, Direktionen bemyndiges til kunne godkende gris kørsel, når det ligger inden for ovennævnte rammer. Bestyrelsen efterfølgende orienteres om Direktionens godkendelser.

15 Emner til repræsentantskabsmødet 4. november 2011 Resumé Midttrafik afholder repræsentantskabsmøde 4. november Bestyrelsen forelægges det, som administrionen anbefaler sætte på dagsordenen til det møde. Sagsfremstilling Midttrafik afholder 2 repræsentantskabsmøder om året. I foråret afholdes et møde med godkendelse af regnskab og indledende drøftelse af budgetforudsætninger for det følgende år, og i efteråret afholdes et møde med drøftelse af overordnede temaer, aktiviteter og handlingsplaner for det kommende år inden for det vedtagne budget. Mødet i efteråret afholdes 4. november 2011 kl i Midttrafik, Aarhus. Repræsentantskabet skal iflg. vedtægternes 9 godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. Det foreslås derfor, følgende punkter kommer på dagsordenen: 1. Orientering om de endelige budgetter for 2012 for drift af kollektiv trafik og Trafikselskabets budget for administrion og fællesudgifter. 2. Godkendelse af byrdefordelingen for Administrionen vil derudover foreslå, følgende punkter kommer på dagsordenen: 3. Temadrøftelse om, hvad Midttrafik og bestillerne kan gøre for få flere og mere tilfredse kunder. 4. Orientering om stus for implementering af omlægninger af regional-, lokal- og bybuskørsel sommeren 2011 samt arbejdsprogrammet for køreplanlægning og udbud i 2012, som blev behandlet af Bestyrelsen på mødet 19. august Repræsentantskabet for Midttrafik udpeger medlemmer og personlige suppleanter til Bestyrelsen for Midttrafik. Struer Kommune har meddelt, Georg Sabroe udtræder af Repræsentantskabet for Midttrafik, og Helle V. Lyng indtræder i stedet. Georg Sabroe har hidtil været personlig suppleant for bestyrelsesmedlem Finn Stengel Petersen, hvorfor Repræsentantskabet skal udpege en ny suppleant. Administrionen foreslår derfor, der på dagsordenen vil være et punkt: 5. Udpegning af personlig suppleant for Finn Stengel Petersen til Bestyrelsen for Midttrafik. Indkaldelse med foreløbig dagsorden Ifølge forretningsordenen for Repræsentantskabet for Midttrafik, skal formanden for Bestyrelsen sørge for indkaldelse til repræsentantskabsmøder med 4 ugers varsel og med angivelse af en foreløbig dagsorden. Indkaldelse til mødet 4. november 2011 skal derfor

16 14 foretages senest 7. oktober Administrionen sender en sådan indkaldelse med angivelse af en foreløbig dagsorden svarende til de emner, Bestyrelsen godkender. Direktøren indstiller, den foreslåede dagsorden til repræsentantskabsmødet 4. november 2011 godkendes.

17 Nye billetautomer på Odderbanen Resumé I 2010 forsvandt muligheden for benytte Dankort til køb af billetter i de gamle billetautomer (Rebaut) langs Odderbanen, da der fremover skulle benyttes chip for læse Dankort. Bestyrelsen bestemte i september 2010, der først skulle træffes en beslutning om nye billetautomer og mulighed for dankortbetaling på Odderbanen, når der var kommet en afklaring på samdrift mellem Grenåbanen og Odderbanen. Nu er der truffet aftale mellem Region Midtjylland og DSB om, der indføres samdrift mellem Grenåbanen og Odderbanen fra 11. december DSB har i starten af 2011 ops nye billetautomer (Nautila) langs Grenåbanen. Der skal tages stilling til, om de gamle billetautomer langs Odderbanen skal udskiftes med nye Nautila billetautomer, for det igen bliver muligt betale med Dankort, og for harmonisere billetautomerne på hele strækningen Odder Aarhus Grenå. Sagsfremstilling Region Midtjylland har afs ca. 5 mio. kr. til investeringer i perronforlængelser og nyt billetudstyr i forbindelse med samdriften. I øjeblikket sælges der billetter fra 18 gamle Rebaut billetautomer, som dækker stionerne langs Odderbanen. Billetmaskinerne er omkring 15 år gamle. DSB har udfaset alle deres Rebaut billetautomer, og lokalbanerne er ved udfase Rebaut billetautomerne. Hvis Midttrafik vælger beholde Rebaut billetudstyret, må der påregnes øgede udgifter til vedligeholdelse, og driftsikkerheden kan falde. Af hensyn til den nemmeste betjening for kunderne og en minimering af driftsudgifterne vil det være nærliggende, der skal indkøbes samme type billetudstyr til Odderbanen, som DSB har indkøbt til Grenåbanen, det vil sige Nautila billetudstyr. Fordelene ved Nautila billetautomer i stedet for de gamle Rebaut billetautomer er, kunderne kan betale med Dankort, der er lavere driftsudgifter, og de er mere driftssikre. Det er ikke muligt, nå indkøbe og opstille nye billetautomer, inden der etableres samdrift i december 2011, så Rebaut automerne skal køre videre, indtil der er en anden løsning på plads. Det forventes, vare ca. 6 måneder fra beslutningen om indkøb af nye Nautila billetautomer er truffet, til billetautomerne er klar til drift. På Rebaut billetautomerne sælges der også 24-timers billetter og kombibilletter til Ktegcentret og Djurs Sommerland, hvilket ikke umiddelbart er muligt på Nautilla billetautomerne. Det vil koste ca kr. få disse produkter tilføjet, og det er der ikke økonomisk grundlag for. DSB har givet ca kr. pr. billetautom, og der forventes en pris i samme niveau for Midttrafik på regionens vegne.

18 16./. Det er en forholdsvis høj pris for en billetautom, når der ses på, hvor stor omsætningen er på de mindre stioner/stop langs Odderbanen. Der vedlægges en oversigt over omsætningen på alle stioner langs Odderbanen i 2010 og de første 8 måneder af De 3 stop med den mindste omsætning i de nuværende billetautomer, har hver især en årlig omsætning på under kr. Det er Vilhelmsborg, Egelund og Assedrup. De næste 4 automer med den mindste omsætning er Mølleparken i Mårslet, Kongsvang og Øllegårdsvej i Viby som alle har en årsomsætning mellem og kr. Det er administrionens anbefaling, det ikke er økonomisk hensigtsmæssigt indkøbe nye automer til alle stioner/stop. Mange af de mindste stop, der alle ligger øde hen om nten, har også tidligere været uds for indbrud og hærværk på billetmaskinerne. Det er ikke nødvendigt købe en billetautom til Viby Stion, da denne stion allerede har en Nautila billetautom, fordi det også er en Arriva stion mellem Aarhus og Skanderborg. Der skal heller ikke købes til Aarhus H, da der findes automer i forvejen samt et stort betjent billetsalg. Der er ikke mulighed for købe billet i toget. Midttrafik har i sin tid foreslået DSB, der skulle monteres billetautomer i togene i stedet for på stionerne langs Grenåbanen og Odderbanen. Det ønskede DSB imidlertid ikke, da det er imod DSB s billetteringskoncept. Det er ikke en relevant mulighed, beholde Rebaut billetautomerne på de mindste stop samtidig med indkøb af Nautila billetautomer til de større stioner. Driftsudgifterne og ulemperne ved holde 2 billetsystemer kørende er for store. Hvis der købes Nautila billetautomer til de 10 resterende stioner/stop med den største omsætning, må der påregnes en udgift på ca. 1,5 mio. kr. Hvis kun de 3 stop med den mindste omsætning fravælges, skal der købes 14 Nautila billetautomer, og så er udgiften ca. 2,1 mio. kr. I begge tilfælde skal der tillægges udgifter til opsætning af billetautomerne. Regionen er løbende administrivt orienteret om Midttrafiks anbefalinger til billetteringsudstyr, herunder Midttrafik anbefaler fravælge billetautomer på nogle standsningssteder for minimere anskaffelsesudgifterne. Regionen betaler omkostningerne til billetteringsudstyret. Hvis man vælger undlade opsætning af billetautomer på de mindst benyttede stioner/stop, skal der i god tid i forvejen informeres meget grundigt om, der ikke kan købes kontantbilletter fra disse steder. Informionen skal være tydelig og permanent, på de stop hvor der ikke findes billetautomer. De kunder, der ønsker købe en kontantbillet fra de mindst benyttede stop, skal i stedet henvises til nærmeste stion med billetautom og nærmeste salgssted for klippekort. De faste kunder som kører på klippekort eller periodekort, kan forts benytte toget uden besvær. Kunderne kan i øjeblikket ikke købe klippekort fra Midttrafiks webbutik. Midttrafik vil undersøge mulighederne for udvide webbutikken med den service, der kan købes klippekort over nettet. Der er selvbillettering både på Odderbanen og på Grenåbanen. Det vil sige kunden altid skal have et periodekort, eller et klippekort som afstemples på perronen eller have købt en kontantbillet inden påstigning af toget. Ellers vil kunden i tilfælde af billetkontrol

19 17 i toget få tildelt en kontrolafgift. De enkelte kunder, der måtte få en kontrolafgift ved påstigning på stioner uden billetautom, og som klager til Midttrafik over kontrolafgiften, vil blive sagsbehandlet individuelt. Der er mulighed for pr. kulance frafalde kontrolafgiften ved førstegangs tilfælde. Direktøren indstiller, der ikke opstilles billetautomer på følgende stop: Vilhelmsborg, Egelund, Assedrup, Mølleparken i Mårslet, Kongsvang og Øllegårdsvej i Viby. der indkøbes 10 Nautila billetautomer. Bilag oversigt over omsætningen på alle stioner langs Odderbanen i 2010 og de første 8 måneder af 2011

20 Orientering om opgaveløsning ved samdrift mellem Odderbanen og Grenåbanen Resumé Region Midtjylland og DSB har indgået en aftale om, der indføres samdrift med gennemkørende tog mellem Odderbanen og Grenåbanen fra 11. december I praksis foregår samdriften ved Midttrafik køber kørslen hos DSB, som så udfører kørslen med de tog, som kører på Grenåbanen. I det efterfølgende betegnes samdriften Aarhus Nærbane. Der har været neds en arbejdsgruppe mellem DSB, Midtjyske Jernbaner og Midttrafik til aftale, hvordan forskellige opgaver i forbindelse med samdriften skal løses. Det overordnede hensyn har været, kunderne skal opleve Aarhus Nærbane som ét produkt, uanset om man kører nord eller syd for Aarhus. Sagsfremstilling Der er opnået enighed blandt parterne om, det overordnet er Midttrafiks rejsebestemmelser, der kommer til gælde for Aarhus Nærbane med nogle undtagelser. Der har tidligere været en del af Midttrafiks produkter, der har været gyldige på Odderbanen, men ikke har været gyldige i Grenåbanens tog. Fra samdriftens start vil disse produkter være gyldige i Aarhus Nærbane: Institutionsklippekort Institutionsperiodekort Museums billetter til grupperejser for skolerne 24-timers billet Midttrafik frikort Der er også et par af DSB s produkter, der som noget nyt bliver gyldige på Odderbanen: DSB frikort og DSB gæstebilletter, som fremover vil gælde til Aarhus Nærbane. Tidligere har Midttrafiks cykelbilletter været et fællesprodukt mellem Odderbanen og Midttrafiks busser. Det ændres til være DSB s cykelbillet, der bliver det gældende produkt på Aarhus Nærbane. Dette valg skyldes: der ikke er takstsamarbejde mellem bus og tog på cykelbilletter. togene er mere egnede til medtage cykler end busserne. det er mere sandsynligt, kunderne ønsker rejse videre fra Aarhus Nærbane med cyklen i et tog end i en bus.

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011 WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN DECEMBER 2011 KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk Deltagerne på Midttrafiks workshop 21. november 2011 mødte op med mange

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 19. august 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Rabih Azad-Ahmad var forhindret i deltage.

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. juni 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Arne Lægaard var forhindret i deltage.

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 2. november 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.00 og forts kl. 12.30-13.00. Frank Borch-Olsen

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v.

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. november 2011 kl. 12.30 Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 3.06, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tegningsberettigede

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. september 2007 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Bestyrelsesmødet blev afholdt kl. 10.00-12.10. Der var afbud fra Finn Stengel

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden sprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Mødet blev afholdt kl. 12.45-15.30

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30.

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udmøntning af besparelser i

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. august 2016 0-3-3-07 Thomas D. Mikkelsen tdm@midttrafik.dk 8740 8364 Opdaterede vedtægter for Midttrafik VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. august 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45. Fra administrionen deltog direktør Jens

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 25. maj 2007 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afviklet kl. 9.30-11.50. Bestyrelsesmedlemmerne Finn Stengel Pedersen,

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 17. maj 2011 1-00-2-11 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Beslutningsprotokol for

Beslutningsprotokol for sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.00 efterfølgende temamøde Mads Nikolajsen og

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl. 14.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i bybusserne

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 16. april 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.00. Bjarne Schmidt Nielsen og hans suppleant

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: Off-Peak klippekort // Aarhus Nærbane // SMS- og mobilbilletter // Ændring på Scanpoint maskiner i SYD // Nye priser i januar // Nyt extranet for chauffører og konkurrence! Klippekort med

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 18. juni 2010 kl. 09:30 afholdt ved Busselskabet Århus Sporveje, Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Hans

Læs mere

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen.

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Bestyrelsesmøde, den 29. juni 2011 Dagsordensnr.: 46/11, bilag nr.: 1 J.nr.: 30 90 01 2 11 Troels Keilgaard Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Formålet med dette notat er at

Læs mere

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne SIDEN SIDST Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne Fly High obligatorisk fra nu, drøftes og forhandles

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2017 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Oplæg om planerne for Aarhus H ved mobilitetschef

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45. Rabih Azad-Ahmad og Torben Nørregaard var

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 30. oktober 2015 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 30. oktober 2015 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 12.15 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Indstilling vedrørende sammenlægning

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. november 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Finansiering af køb af kontantautomater 1. Resume Kontantautomaterne i bybusserne

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 9 - JULI 2011 Årsberetning 2010: Stabil drift og økonomisk fremgang 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 9 - JULI 2011 Årsberetning 2010: Stabil drift og økonomisk fremgang 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 9 - JULI 2011 Årsberetning 2010: Stabil drift og økonomisk fremgang 2 Nye bybusnet i Aarhus, Silkeborg og Horsens 2 Kunderne kårer Midttrafiks bedste rute og chauffører

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst samt økonomi Velkomst ved Jens Erik Sørensen Den nedsatte tekniske referencegruppe er blevet bedt

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 12:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 12:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 12:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2009

Læs mere

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 7. november 2011 1-00-2-11 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager Horsens Kommune Dato Sagsbehandler e-mail Telefon 19. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Ændringer på bybusnettet i Horsens grundet ændringer i forløb og trafikale forhold Siden omlægningen

Læs mere

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18.

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. august 2016 Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse Efter gennemført offentlig høring tidligere på året er der udarbejdet

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 15. september 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 15. september 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Oplæg om planerne for Aarhus H ved mobilitetschef Susanne Krawack i Aarhus Kommune

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. maj 2008 kl. 13:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Jørgen Nørby forlod mødet kl. 13.50, og deltog ikke under punkt 7-13. Fra administrionen

Læs mere

Fortsat god og stabil drift

Fortsat god og stabil drift Fortsat god og stabil drift Busserne kører til tiden og få klager Fortsat fremgang i indtægterne: 2% over i forhold til 10 (hvor der var 10 % fremgang) Fly Highog God tur skal løfte servicen -fokus fra

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afviklet kl. 13.00-14.00. Alle bestyrelsesmedlemmer var til

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: For chauffører i ØST Beklagelse vedr. billetautomater i Århus side 1 Passagertælling i bybusserne i Århus side 2 For alle chauffører Læs Midttrafiks nyhedsbreve side 1 Kvittering og farve

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. september 2007 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. september 2007 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. september 2007 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Budget 2008 og oprettelse af en udviklingspulje

Læs mere

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. forslag til Budget 2013 til 1. behandling 2 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 1. arbejdsprogram

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Bilag til åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 17. juni 2013 Bilag til åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Bilag nr. 1 LokalMED-udvalg

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. november 2010 1-15-0-75-3-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 1. november 2010

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Takst Vest 1 2 Ændring af budgetforløb

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11 Side 1 af 4 9-1-1-06 4. Forslag til overordnet organisering samt geografisk placering af

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Kontrolafgift på 750 grundet manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at hun kunne rejse med bybussen i Århus på en DSB-billet.

Kontrolafgift på 750 grundet manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at hun kunne rejse med bybussen i Århus på en DSB-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0173 Klageren: XX 8220 Brabrand Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 grundet manglende

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

April-juni 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

April-juni 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk April-juni 215 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert kvartal med data for de tre foregående måneder. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 6. november 2009 kl. 12:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 12.30-14.15. Mogens Nyholm var forhindret

Læs mere

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at man kunne købe billet om bord på toget.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at man kunne købe billet om bord på toget. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0103 Klageren: XX 8000 Århus C Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel.

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere