Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg"

Transkript

1 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Besøg fra Rejsekort A/S 1 2 Billetautomer i bybusserne i Aarhus 2 3 Fejl i prisen for 4-zones klippekort til pensionister 4 4 Program for workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder 5 5 Passagertælling 2011 og stregi for fremtidige bybustællinger 8 6 Tegningsberettigede i Midttrafik 10 7 Rammer for godkendelse af gris kørsel 11 8 Emner til repræsentantskabsmødet 4. november Nye billetautomer på Odderbanen Orientering om opgaveløsning ved samdrift mellem Odderbanen og Grenåbanen Orientering om udviklingen i passagerindtægterne Orientering om udbud af buskørsel i Samsø Kommune Orientering om stus for omlægningen af bybuskørsel i Aarhus, Silkeborg og Horsens Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen Eventuelt 30

3 Besøg fra Rejsekort A/S Resumé Bestyrelsesformand og administrerende direktør for Rejsekort A/S deltager i møde med Bestyrelsen for Midttrafik for drøfte spørgsmål omkring rejsekortet. Sagsfremstilling På mødet 17. juni 2011 behandlede Bestyrelsen en dagsorden om kapitaltilførsel til Rejsekort A/S. Indstillingen blev godkendt, men behandlingen gav samtidig anledning til en generel drøftelse af rejsekortet, hvor der blev udtrykt en skepsis omkring projektet. Bestyrelsen besluttede derfor også, Formandskabet skulle tage kontakt til Folketingets Trafikudvalg med henblik på uddybe Midttrafiks skepsis over for rejsekortet, eventuelt ved foretræde for Trafikudvalget. Administrionen blev ligeledes bedt om komme med en yderligere afklaring af Midttrafiks holdning til rejsekortet og alternive billetteringsformer. 24. juni 2011 modtog Midttrafik en henvendelse fra den administrerende direktør for Rejsekort A/S, der på vegne af Rejsekortselskabet og en kreds af ejere bag selskabet, bad om foretræde for Bestyrelsen for Midttrafik for drøfte Midttrafiks skepsis i forhold til rejsekortet inden et møde mellem Midttrafik og Folketingets Trafikudvalg. Bestyrelsen besluttede på mødet 19. august 2011 efterkomme ønsket om foretræde../. Invition til Rejsekort A/S med spørgsmål, som ønskes belyst under mødet vedlægges. Fra Rejsekort A/S deltager bestyrelsesformand Peder Ø. Andreasen og administrerende direktør for Rejsekort A/S Bjørn Wahlsten. Direktøren indstiller, rejsekortet drøftes med Rejsekort A/S bestyrelsesformand og direktør med udgangspunkt i de foreslåede spørgsmål Bilag Invition til Rejsekort A/S med spørgsmål, som ønskes belyst under mødet

4 Billetautomer i bybusserne i Aarhus Resumé I 2008 blev billetautomerne i bybusserne i Aarhus udskiftet med nye automer til salg af kontantbilletter. Der har været en del indkøringsvanskeligheder med automerne, og der er forts problemer, der skal løses. Administrionen orienterer om stus for billetautomerne og indstiller en ændring i servicen, så fejlrisikoen bliver mindre. Sagsfremstilling Der er oprindeligt installeret 210 billetautomer i bybusserne i Aarhus. Automerne bruges af kunderne til selv købe kontantbilletter. Betjeningen foregår via en trykfølsom skærm, og der kan betales med mønter eller betalingskort. Betalingskortene er enten Dankort, VisaDankort, MasterCard eller Visa. MasterCard og Visa kan være enten debet- eller kreditkort. Automerne har givet anledning til en række problemer. Stus er, nu er alle fejlkilder identificeret og de fleste problemer løst. Der arbejdes med optimere driften og vedligeholdet af maskiner, så der fx altid er tilgængelige reservedele. Tilsvarende arbejdes der med optimere efterbehandling af da, betalinger m.m. for sikre et konstant overblik over automernes stus. Midttrafik har valgt anvende eksterne parter til sikre stabil drift. Reparion, service og vedligeholdelse varetages af et eksternt firma, Tokheim Scandinavia, som har stor erfaring med billet- og betalingsautomer. Værdihåndteringen varetages af værdihåndteringsfirmaet Loomis Danmark. Kortbetaling Det største tilbageværende problemområde er anvendelse af kortbetaling. Nogle kunder oplever det som en god service, der kan betales med fx Dankort i busserne. Automerne kræver mobil daforbindelse for kunne håndtere betalingskort. Aftalen med Nets (tidligere PBS) kræver, automerne laver online tjek af debetkort for godkende betaling, hvorimod betaling med kreditkort kan gennemføres uden et direkte tjek I Aarhus-området er der flere steder med sorte huller i mobildækningen, så kortbetalingsfunktionen ikke kan være online, eller forbindelsen er så dårlig, det giver lang ekspeditionstid. Den til tider lange ekspeditionstid for de kort, der kræver onlineforbindelse, medfører også lang ekspeditionstid for de kunder, der venter på betale med mønter eller Dankort. Det medfører utilfredse kunder, der havde forventet betale med betalingskort. Kunderne kan i sådanne tilfælde orientere chaufføren og derefter rejse uden billet, men det kan alligevel give anledning til konflikt mellem kunder og billetkontrollører, hvis der ved efterfølgende billetkontrol konsteres, betalingskortfunktionen virker.

5 3 Da det kun er debetkort, der kræver online-forbindelse, er det især disse kort, der giver anledning til problemer. MasterCard og Visa består som nævnt af såvel debet- som kreditkort, som p.t. ikke kan adskilles, så automen fx kun kan modtage kreditkort. Der kræves ikke PIN-kode i forbindelse med brug af betalingskort i billetautomerne, da det ville være svært for den enkelte kunde beskytte sin kode i en bus med mange passagerer. I henhold til regler fra Nets, kan man derfor ikke adskille debet- og kreditkort. Det hidtidige salg i 2011 på automerne er fordelt således, ca. 82 % betales kontant med mønter, 16 % med Dankort (eller VisaDankort) og resten med MasterCard og Visa (debet og kredit). Med henblik på sikre hurtigere ekspedition for kunder med Dankort og mønter, reducere risiko for fastholdte kort, øge driftssikkerhed samt reducere risiko for konflikter i kontrolsituioner, anbefaler administrionen, automerne fremadrettet kun skal kunne modtage betaling med mønt og/eller Dankort, således sorte huller ikke fremover udgør et problem for billetteringen. Administrionen anbefaler, dette sker fra 1. november Midttrafik har drøftet spørgsmålet med administrionen i Aarhus Kommune, der er enig i fjerne muligheden for betale med MasterCard og Visa for sikre bedre service for kunder med Dankort (herunder VisaDankort) samt mønter. Direktøren indstiller, billetautomerne i bybusserne i Aarhus fra 1. november 2011 ikke modtager betaling med MasterCard eller Visa men kun med Dankort og mønter.

6 Fejl i prisen for 4-zones klippekort til pensionister Resumé Administrionen har opdaget en fejl i de takster, der blev vedtaget 9. september 2011, som skal ændres. Sagsfremstilling Bestyrelsen vedtog på mødet 9. september 2011 nye takster i busdrift fra Administrionen har efterfølgende opdaget en fejl. Prisen i takstområderne Midt, Syd og Øst på et klippekort til pensionister i 4 zoner var angivet til 225 kr. Den korrekte pris skal være 230 kr. Baggrunden er, der skal være samme priser på klippekort til voksne og pensionister i 1-4 zoner, af hensyn til salg af fortrykte klippekort i Århus og andre byer med bybusser. Direktøren indstiller, taksten for et 4-zoners pensionistklippekort i takstområderne Midt, Syd og Øst ved takstændringen i 2012 fastsættes til 230 kr.

7 Program for workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder Resumé Bestyrelsen har tidligere besluttet afholde workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder 21. november Administrionen fremlægger forslag til program og invition. Sagsfremstilling Bestyrelsen besluttede på sit møde 17. juni 2011 afholde workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder i efteråret På bestyrelsesmødet 19. august 2011 blev det foreløbige program for en workshop 21. november 2011 godkendt, og i forlængelse af bestyrelsesmødet 9. september 2011 blev en foreløbig invition sendt til alle kommuner og regionen. Indhold Formålet med workshoppen er, politikere, vognmænd, borgere og andre interessenter drøfter og får inspirion til bedre løsninger for kollektiv trafik i tyndt befolkede områder. Debten om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder har hidtil vist, det oftest er en udfordring for unge i ungdomsuddannelser samt ældre, der benytter kollektiv trafik til indkøb, lægebesøg, familiebesøg osv. Administrionen foreslår derfor, disse to kundegruppers udfordringer især vil være i fokus på workshoppen. Administrionen foreslår flg. program: kl Velkomst ved Arne Lægaard og ordstyrerne kl Indlæg af ca. 10 minutter ved: Preben Vilhof, konsulent ved COWI med stort kendskab til forskellige former for kollektiv trafik. Elever fra en ungdomsuddannelse om udfordringerne ved bruge kollektiv trafik til uddannelse. Jytte von Seelen fra Holstebro Ældreråd om ældres behov for kollektiv trafik i tyndt befolkede områder. Repræsentantskabsmedlem og formand for Skanderborg Kommunes Miljø- og Planudvalg Claus Leick om kommunens gennemførte omlægning af den kollektive trafik, så også de tyndt befolkede områder af kommunen får betjening med teletaxa og lignende. Udviklingskonsulent Thomas Frank, Hedensted Kommune, om mulighederne for se kollektiv trafik som en del af kommunens samlede transportløsninger.

8 6 Kl I mindre grupper fordelt efter geografisk tilhørsforhold drøftes udfordringerne og mulighederne for kollektiv trafik i tyndt befolkede områder. Gruppedrøftelserne ledes af et medlem af Repræsentantskabet eller Bestyrelsen for Midttrafik. Der vil være vejledende spørgsmål, som sikrer, grupperne får inspirion til, hvilke emner der kan drøftes. I løbet af gruppearbejdet vil konsulenterne gå mellem bordene og sikre, drøftelserne inden afslutningen bliver oms til konkrete forslag, der kan arbejdes videre med. Kl Opsamling på arbejdet i grupperne ved konsulenterne samt afslutning ved direktør Jens Erik Sørensen. Konsulenter Administrionen har valgt forberede og gennemføre workshoppen med to konsulenter, der dels vil være ordstyrere under indlæggene, dels sætte rammerne for en god og konstruktiv deb ved bordene. De to konsulenter er Susanne Willumsen fra Proceshuset i Randers og Lars Fridberg fra Innovionsdesign i Holstebro. Meriale Administrionen vil inden workshoppen udarbejde et kort skriftligt meriale til deltagerne, hvor indlægsholderne og emnerne for dagen præsenteres. Merialet vil være i et journalistisk snit og give deltagerne baggrundsviden. Efter workshoppen vil administrionen udarbejde en rapport over de forslag, der blev drøftet ved bordene under workshoppen. Rapporten vil desuden indeholde Midttrafiks anbefalinger af, hvilke forslag der arbejdes videre med. Det tilstræbes, denne rapport med de umiddelbare anbefalinger kan forelægges Bestyrelsen på mødet 9. december En egentlig handlingsplan kan forelægges Bestyrelsen på mødet 27. januar Deltagere Deltagerantallet er begrænset til 100 personer. Administrionen foreslår, flg. inviteres: Byråds- og regionspolitikere i Midtjylland. Medlemmer af Midttrafiks entreprenørudvalg for busvognmænd. Brancherepræsentanter for taxavognmænd. Elever på udvalgte ungdomsuddannelser i Viborg, Skive, Ringkøbing-Skjern og Norddjurs kommuner. De fem midtjyske medlemmer af bestyrelsen for Danske Ældreråd fra hhv. Holstebro, Skive, Viby J, Allingåbro og Juelsminde. Interesseorganisioner som fx Landdistrikternes Fællesråd. Kommunale og regionale embedsmænd. Tid og sted Det er tidligere besluttet, workshoppen afholdes 21. november 2011 kl på Hotel Westergaard i Videbæk.

9 7 Invition./. Administrionen har udarbejdet vedlagte forslag til invition til workshoppen 21. november Det foreslås, tilmeldingsfristen er 9. november 2011, idet der har været møde i Repræsentantskabet inden da. Direktøren indstiller, det foreslåede program for workshoppen godkendes. den foreslåede deltagersammensætning godkendes. forslaget til invition godkendes. Bilag forslag til invition til workshoppen 21. november 2011

10 Passagertælling 2011 og stregi for fremtidige bybustællinger Resumé Midttrafik gennemførte i foråret en passagertælling i alle lokal-, regional- og bybusser - bortset fra bybusserne i Aarhus. Administrionen orienterer om resulterne. Midttrafik har i forbindelse med tællingerne i 2011 modtaget henvendelser fra flere bybusselskaber og chauffører bl.a. i Midttrafiks kvalitets- og entreprenørudvalg. De oplyser, de opfter det som uhensigtsmæssigt chaufførerne skal tælle på bybusser. Administrionen indstiller, der fremadrettet kun gennemføres bybustællinger, når der er et konkret behov, og der anvendes eksterne tællere. Sagsfremstilling Midttrafik gennemførte i foråret en passagertælling i alle lokal-, regional- og bybusser bortset fra bybusserne i Aarhus. Der blev talt på 101 regionale ruter, 78 lokale ruter og 97 bybusruter../. Administrionen har udarbejdet en rapport for passagertællinger 2011, der er vedlagt som bilag. Det skal bemærkes tællingerne er gennemført før de regionale besparelser trådte i kraft, og før de store bybusændringer i Horsens og Silkeborg men efter ændringerne i Herning. Tællingerne er i al væsentlighed gennemført af chaufførerne på ruterne, bortset fra udvalgte ture/ruter med så stor belægning, der har været anvendt ekstern hjælp. Passagertællingerne er gennemført over 5 dage 3 hverdage og en weekend. Den begrænsede tælleperiode gør sammenholdt med det kan være vanskeligt for især bybuschauffører gennemføre en præcis tælling der er usikkerhed forbundet med tællingerne, og en direkte sammenligning mellem tællinger kan være vanskelig. Samtidig er tællingerne gennemført i foråret hvor tællingerne i 2009 blev gennemført i efteråret. Det kan også give afvigelser mellem de 2 tællinger. Bybusbyerne er generelt gået frem, med Herning som undtagelse. Det skyldes sandsynligvis den store besparelse i Herning i vinteren 2011 efter der er gennemført reduktioner på timer om året. På lokalruterne er der en generel tendens til tilbagegang. Dette understøtter behovet for forts arbejde målrettet med andre kørselstyper i landområder fx i form minibusser, teletaxa eller flextrafik.

11 9 Tællerapporten indeholder oversigter over passagertallene på samtlige ruter, som kan anvendes af Midttrafik og af bestillerne i forbindelse med den fremtidige planlægning. Desuden råder Midttrafik over tællinger på hver eneste tur, som ligeledes anvendes til planlægningsformål herunder finde ud af, hvor store busser kan ersttes af mindre busser, teletaxa eller flextrafik eller hvor der er kundemæssigt grundlag for udvidelser. På de regionale ruter viser tællingerne umiddelbart en tilbagegang på ca. 10 %. Dette er ikke i overensstemmelse med udviklingen i indtægterne. Det er primært en tilbagegang i den østlige del af Midttrafik. Her er der ved tællingen i 2011 anvendt en anden metode, idet der er talt ved hjælp af billetudstyr i stedet for som tidligere ved hjælp af chaufførudfyldte skemaer. Ved chaufførudfyldte skemaer, kan der selvfølgelig også tælles forkert, men det vil både være i opad- og nedadgående retning. Ved brug af billetudstyret, skal chaufføren trykke på en tast på billetmaskinen, hver gang en kunde stiger på. De fejl, der typisk opstår her, er chaufføren glemmer det. Dermed undervurderes passagertallet. Dette kan have påvirket tallene i nedadgående retning, og forklare afvigelsen i forhold til udviklingen i indtægter. I forbindelse med tællingerne har Midttrafik modtaget henvendelser fra bybusselskaber og chauffører bl.a. på Midttrafik entreprenør- og kvalitetsudvalgsmøder. Henvendelserne har gået på, chaufførerne vurderer, det er en stor belastning skulle udføre tællinger manuelt i bybusser. Det påvirker chaufførerne arbejdsmiljø og medfører usikkerhed om tællingernes resulter. Derfor foreslås det, der udelukkende gennemføres bybustællinger efter et konkret behov. Dette aftales mellem Midttrafik og bestillerne. Når der gennemføres bybustællinger anvendes eksterne tællere (studerende eller lignende) til formålet. Det skal bemærkes, der heller ikke før Midttrafiks etablering var kutyme for årlige passagertællinger i bybusbyer. Dog foreslås det, der som minimum gennemføres tællinger hvert 4. år. På regional- og lokalruter fortsætter tællingerne som hidtil, med en årlig passagertælling over 5 dage. Dog vil der blive arbejdet med finde andre metoder til passagertælling på de østjyske regionalruter, da metoden med billetudstyr har vist sig uhensigtsmæssige. På de meget tunge ruter omkring Aarhus, er det i stigende grad nødvendigt anvende eksterne tællere. Direktøren indstiller, orienteringen tages til efterretning. der gennemføres passagertællinger i bybusbyer efter behov dog mindst hvert 4. år ved hjælp af eksterne tællere. Bilag rapport for passagertællinger 2011

12 Tegningsberettigede i Midttrafik Resumé Med henblik på præcisering af hvem der er tegningsberettigede i Midttrafik, har administrionen udarbejdet en tilføjelse til kasse- og regnskabsregulivet. Sagsfremstilling Administrionen i Midttrafik har på baggrund af ny organisering vurderet, der bør være en præcisering af, hvem der er tegningsberettigede i Midttrafik. Af kasse- og regnskabsregulivets afsnit 10 fremgår, hvis der ønskes indarbejdet større ændringer i dette, skal det forelægges for Bestyrelsen til godkendelse. Administrionen foreslår, nedenstående oversigt over tegningsberettigede indarbejdes som bilag 7 i kasse- og regnskabsregulivet. Bestyrelse Direktion Underskriftsret Køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån, påtagelse af garantiforpligtelser Tegningsret Kontrakter på over 5 mio. kr. Person Formand eller næstformand Direktør, Vicedirektør Områdeledere Kontrakter på mellem 0,5 mio. kr. og 5 mio. kr. Områdeleder service, Områdeleder rådgivning Gruppeledere Indgåelse af nye kontrakter aftalt med områdeleder, Fornyelse af kontrakter der er aftalt med områdeleder. Drift/kundeservice/Internservice, Billetkontrol, Økonomi, IT, Køreplanlægning, Flextrafik, Kommunikion og HR Koordinorer Ingen Ingen Medarbejder Ingen Ingen Underskriftsret kan ikke uddelegeres Oversigten over tegningsberettigede er godkendt af Midttrafiks revision. Direktøren indstiller, administrionens forslag til tegningsberettigede godkendes.

13 Rammer for godkendelse af gris kørsel Resumé Det foreslås, Midttrafiks Direktion inden for visse rammer bemyndiges til kunne godkende mindre forsøg med gris kørsel for udvalgte kundegrupper og godkende gris kørsel i forbindelse med særlige kørselsarrangementer, som en kommune eller regionen ønsker gennemført. Bestyrelsen vil efterfølgende blive orienteret om Direktionens godkendelser. Sagsfremstilling Kompetencen til beslutninger om takster m.m., ligger iflg. Lov om Trafikselskaber hos Bestyrelsen for Midttrafik. Når administrionen modtager forespørgsler om gris kørsel, er praksis derfor, sagen forelægges Bestyrelsen til godkendelse. Eksempler på forespørgsler om gris kørsel, som Bestyrelsen tidligere har taget stilling til: Gris kørsel på en ny lufthavns rute. Gris kørsel for Nteravne. Gris kørsel for institutioner i Holstebro. Nogle af disse afgørelser om gris kørsel er af en sådan karakter, det kan overvejes, om Bestyrelsen burde inddrages i sagen, eller om beslutningen rent faktisk kunne være truffet af Midttrafiks direktion. På den baggrund foreslås, Direktionen bemyndiges til godkende simple forespørgsler om gris kørsel inden for visse retningslinjer: Midttrafik modtager en henvendelse fra en kommune/region og omfanget af gris kørsel er kun gældende for en kommune. Direktionens godkendelse sker på baggrund af en specifik aftale mellem Midttrafik og kommunen henholdsvis regionen. Direktionens godkendelse får kun minimal betydning for indtægterne i busdrift. Direktionens godkendelse giver ikke afsmittende virkninger eller danner præcedens i forhold til øvrig bustrafik. Gris kørsel medfører ikke indtægtsmæssig kompension imellem finansieringsparter, dvs. kommune/region. Gris kørsel har et fremmende formål for busdrift i Midttrafik. Ekstraordinære situioner som kræver her og nu beslutninger i administrionen og ikke kan afvente bestyrelsens beslutning. Eksempelvis griskørsel under ekstraordinært snekaos i Randers.

14 12 Direktøren indstiller, Direktionen bemyndiges til kunne godkende gris kørsel, når det ligger inden for ovennævnte rammer. Bestyrelsen efterfølgende orienteres om Direktionens godkendelser.

15 Emner til repræsentantskabsmødet 4. november 2011 Resumé Midttrafik afholder repræsentantskabsmøde 4. november Bestyrelsen forelægges det, som administrionen anbefaler sætte på dagsordenen til det møde. Sagsfremstilling Midttrafik afholder 2 repræsentantskabsmøder om året. I foråret afholdes et møde med godkendelse af regnskab og indledende drøftelse af budgetforudsætninger for det følgende år, og i efteråret afholdes et møde med drøftelse af overordnede temaer, aktiviteter og handlingsplaner for det kommende år inden for det vedtagne budget. Mødet i efteråret afholdes 4. november 2011 kl i Midttrafik, Aarhus. Repræsentantskabet skal iflg. vedtægternes 9 godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. Det foreslås derfor, følgende punkter kommer på dagsordenen: 1. Orientering om de endelige budgetter for 2012 for drift af kollektiv trafik og Trafikselskabets budget for administrion og fællesudgifter. 2. Godkendelse af byrdefordelingen for Administrionen vil derudover foreslå, følgende punkter kommer på dagsordenen: 3. Temadrøftelse om, hvad Midttrafik og bestillerne kan gøre for få flere og mere tilfredse kunder. 4. Orientering om stus for implementering af omlægninger af regional-, lokal- og bybuskørsel sommeren 2011 samt arbejdsprogrammet for køreplanlægning og udbud i 2012, som blev behandlet af Bestyrelsen på mødet 19. august Repræsentantskabet for Midttrafik udpeger medlemmer og personlige suppleanter til Bestyrelsen for Midttrafik. Struer Kommune har meddelt, Georg Sabroe udtræder af Repræsentantskabet for Midttrafik, og Helle V. Lyng indtræder i stedet. Georg Sabroe har hidtil været personlig suppleant for bestyrelsesmedlem Finn Stengel Petersen, hvorfor Repræsentantskabet skal udpege en ny suppleant. Administrionen foreslår derfor, der på dagsordenen vil være et punkt: 5. Udpegning af personlig suppleant for Finn Stengel Petersen til Bestyrelsen for Midttrafik. Indkaldelse med foreløbig dagsorden Ifølge forretningsordenen for Repræsentantskabet for Midttrafik, skal formanden for Bestyrelsen sørge for indkaldelse til repræsentantskabsmøder med 4 ugers varsel og med angivelse af en foreløbig dagsorden. Indkaldelse til mødet 4. november 2011 skal derfor

16 14 foretages senest 7. oktober Administrionen sender en sådan indkaldelse med angivelse af en foreløbig dagsorden svarende til de emner, Bestyrelsen godkender. Direktøren indstiller, den foreslåede dagsorden til repræsentantskabsmødet 4. november 2011 godkendes.

17 Nye billetautomer på Odderbanen Resumé I 2010 forsvandt muligheden for benytte Dankort til køb af billetter i de gamle billetautomer (Rebaut) langs Odderbanen, da der fremover skulle benyttes chip for læse Dankort. Bestyrelsen bestemte i september 2010, der først skulle træffes en beslutning om nye billetautomer og mulighed for dankortbetaling på Odderbanen, når der var kommet en afklaring på samdrift mellem Grenåbanen og Odderbanen. Nu er der truffet aftale mellem Region Midtjylland og DSB om, der indføres samdrift mellem Grenåbanen og Odderbanen fra 11. december DSB har i starten af 2011 ops nye billetautomer (Nautila) langs Grenåbanen. Der skal tages stilling til, om de gamle billetautomer langs Odderbanen skal udskiftes med nye Nautila billetautomer, for det igen bliver muligt betale med Dankort, og for harmonisere billetautomerne på hele strækningen Odder Aarhus Grenå. Sagsfremstilling Region Midtjylland har afs ca. 5 mio. kr. til investeringer i perronforlængelser og nyt billetudstyr i forbindelse med samdriften. I øjeblikket sælges der billetter fra 18 gamle Rebaut billetautomer, som dækker stionerne langs Odderbanen. Billetmaskinerne er omkring 15 år gamle. DSB har udfaset alle deres Rebaut billetautomer, og lokalbanerne er ved udfase Rebaut billetautomerne. Hvis Midttrafik vælger beholde Rebaut billetudstyret, må der påregnes øgede udgifter til vedligeholdelse, og driftsikkerheden kan falde. Af hensyn til den nemmeste betjening for kunderne og en minimering af driftsudgifterne vil det være nærliggende, der skal indkøbes samme type billetudstyr til Odderbanen, som DSB har indkøbt til Grenåbanen, det vil sige Nautila billetudstyr. Fordelene ved Nautila billetautomer i stedet for de gamle Rebaut billetautomer er, kunderne kan betale med Dankort, der er lavere driftsudgifter, og de er mere driftssikre. Det er ikke muligt, nå indkøbe og opstille nye billetautomer, inden der etableres samdrift i december 2011, så Rebaut automerne skal køre videre, indtil der er en anden løsning på plads. Det forventes, vare ca. 6 måneder fra beslutningen om indkøb af nye Nautila billetautomer er truffet, til billetautomerne er klar til drift. På Rebaut billetautomerne sælges der også 24-timers billetter og kombibilletter til Ktegcentret og Djurs Sommerland, hvilket ikke umiddelbart er muligt på Nautilla billetautomerne. Det vil koste ca kr. få disse produkter tilføjet, og det er der ikke økonomisk grundlag for. DSB har givet ca kr. pr. billetautom, og der forventes en pris i samme niveau for Midttrafik på regionens vegne.

18 16./. Det er en forholdsvis høj pris for en billetautom, når der ses på, hvor stor omsætningen er på de mindre stioner/stop langs Odderbanen. Der vedlægges en oversigt over omsætningen på alle stioner langs Odderbanen i 2010 og de første 8 måneder af De 3 stop med den mindste omsætning i de nuværende billetautomer, har hver især en årlig omsætning på under kr. Det er Vilhelmsborg, Egelund og Assedrup. De næste 4 automer med den mindste omsætning er Mølleparken i Mårslet, Kongsvang og Øllegårdsvej i Viby som alle har en årsomsætning mellem og kr. Det er administrionens anbefaling, det ikke er økonomisk hensigtsmæssigt indkøbe nye automer til alle stioner/stop. Mange af de mindste stop, der alle ligger øde hen om nten, har også tidligere været uds for indbrud og hærværk på billetmaskinerne. Det er ikke nødvendigt købe en billetautom til Viby Stion, da denne stion allerede har en Nautila billetautom, fordi det også er en Arriva stion mellem Aarhus og Skanderborg. Der skal heller ikke købes til Aarhus H, da der findes automer i forvejen samt et stort betjent billetsalg. Der er ikke mulighed for købe billet i toget. Midttrafik har i sin tid foreslået DSB, der skulle monteres billetautomer i togene i stedet for på stionerne langs Grenåbanen og Odderbanen. Det ønskede DSB imidlertid ikke, da det er imod DSB s billetteringskoncept. Det er ikke en relevant mulighed, beholde Rebaut billetautomerne på de mindste stop samtidig med indkøb af Nautila billetautomer til de større stioner. Driftsudgifterne og ulemperne ved holde 2 billetsystemer kørende er for store. Hvis der købes Nautila billetautomer til de 10 resterende stioner/stop med den største omsætning, må der påregnes en udgift på ca. 1,5 mio. kr. Hvis kun de 3 stop med den mindste omsætning fravælges, skal der købes 14 Nautila billetautomer, og så er udgiften ca. 2,1 mio. kr. I begge tilfælde skal der tillægges udgifter til opsætning af billetautomerne. Regionen er løbende administrivt orienteret om Midttrafiks anbefalinger til billetteringsudstyr, herunder Midttrafik anbefaler fravælge billetautomer på nogle standsningssteder for minimere anskaffelsesudgifterne. Regionen betaler omkostningerne til billetteringsudstyret. Hvis man vælger undlade opsætning af billetautomer på de mindst benyttede stioner/stop, skal der i god tid i forvejen informeres meget grundigt om, der ikke kan købes kontantbilletter fra disse steder. Informionen skal være tydelig og permanent, på de stop hvor der ikke findes billetautomer. De kunder, der ønsker købe en kontantbillet fra de mindst benyttede stop, skal i stedet henvises til nærmeste stion med billetautom og nærmeste salgssted for klippekort. De faste kunder som kører på klippekort eller periodekort, kan forts benytte toget uden besvær. Kunderne kan i øjeblikket ikke købe klippekort fra Midttrafiks webbutik. Midttrafik vil undersøge mulighederne for udvide webbutikken med den service, der kan købes klippekort over nettet. Der er selvbillettering både på Odderbanen og på Grenåbanen. Det vil sige kunden altid skal have et periodekort, eller et klippekort som afstemples på perronen eller have købt en kontantbillet inden påstigning af toget. Ellers vil kunden i tilfælde af billetkontrol

19 17 i toget få tildelt en kontrolafgift. De enkelte kunder, der måtte få en kontrolafgift ved påstigning på stioner uden billetautom, og som klager til Midttrafik over kontrolafgiften, vil blive sagsbehandlet individuelt. Der er mulighed for pr. kulance frafalde kontrolafgiften ved førstegangs tilfælde. Direktøren indstiller, der ikke opstilles billetautomer på følgende stop: Vilhelmsborg, Egelund, Assedrup, Mølleparken i Mårslet, Kongsvang og Øllegårdsvej i Viby. der indkøbes 10 Nautila billetautomer. Bilag oversigt over omsætningen på alle stioner langs Odderbanen i 2010 og de første 8 måneder af 2011

20 Orientering om opgaveløsning ved samdrift mellem Odderbanen og Grenåbanen Resumé Region Midtjylland og DSB har indgået en aftale om, der indføres samdrift med gennemkørende tog mellem Odderbanen og Grenåbanen fra 11. december I praksis foregår samdriften ved Midttrafik køber kørslen hos DSB, som så udfører kørslen med de tog, som kører på Grenåbanen. I det efterfølgende betegnes samdriften Aarhus Nærbane. Der har været neds en arbejdsgruppe mellem DSB, Midtjyske Jernbaner og Midttrafik til aftale, hvordan forskellige opgaver i forbindelse med samdriften skal løses. Det overordnede hensyn har været, kunderne skal opleve Aarhus Nærbane som ét produkt, uanset om man kører nord eller syd for Aarhus. Sagsfremstilling Der er opnået enighed blandt parterne om, det overordnet er Midttrafiks rejsebestemmelser, der kommer til gælde for Aarhus Nærbane med nogle undtagelser. Der har tidligere været en del af Midttrafiks produkter, der har været gyldige på Odderbanen, men ikke har været gyldige i Grenåbanens tog. Fra samdriftens start vil disse produkter være gyldige i Aarhus Nærbane: Institutionsklippekort Institutionsperiodekort Museums billetter til grupperejser for skolerne 24-timers billet Midttrafik frikort Der er også et par af DSB s produkter, der som noget nyt bliver gyldige på Odderbanen: DSB frikort og DSB gæstebilletter, som fremover vil gælde til Aarhus Nærbane. Tidligere har Midttrafiks cykelbilletter været et fællesprodukt mellem Odderbanen og Midttrafiks busser. Det ændres til være DSB s cykelbillet, der bliver det gældende produkt på Aarhus Nærbane. Dette valg skyldes: der ikke er takstsamarbejde mellem bus og tog på cykelbilletter. togene er mere egnede til medtage cykler end busserne. det er mere sandsynligt, kunderne ønsker rejse videre fra Aarhus Nærbane med cyklen i et tog end i en bus.

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. august 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45. Fra administrionen deltog direktør Jens

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0304 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. juni 2015 1-15-0-75-41-15 Anette Bjerregaard abn@midttrafik.dk 87 40 82 03 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Mødetidspunkt 9. juni 2015 Sted Midttrafik,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Orientering om den foreløbige plan for køreplanprojekter

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol i Aarhus Kommune Billetkontrol i Aarhus Kommune Problematisk og ustabil drift Lang tids uro og uenighed mellem nogle kontrollører og Midttrafik 9 suspenderes/bortvises for misbrug af CPR-register og fiktive kontroller

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. marts 2011 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. marts 2011 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. marts 2011 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fastlæggelse af bevillingsniveau og overførselsadgang

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Opfølgning på bestyrelsesmødet 24. oktober 2008

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0275 Klageren: Indklagede: XX 8240 Riiskov Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0003 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0172 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Midttrafik CVR.nummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Det aflyste møde 12. september

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0081 Klageren: XX 8210 Aarhus V Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 THISTED > STRUER Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer Information

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. april 2009 kl. 12:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. april 2009 kl. 12:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. april 2009 kl. 12:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revisionsberetning nr. 4 af 13. marts 2009 1 2 Resultopgørelse

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: Nyt Turkort erstatter institutionskort og museumsbilletter Fejlbillet/Fejlstemplingsbillet på Scanpoint billetudstyr Kvalitetskontrol i busserne HyperCard giver ret til billet til børnepris

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0286 Klageren: Indklagede: XX på vegne af ægtefællen YY 6000 Kolding Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. marts 2014 1-15-0-75-819-2-14 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet 3. marts 2014 Sted Midttrafik, Søren Nymarks Vej

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Referat Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 14. november 2008 19. november

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe. TEKNIK OG MILJØ Trafik og Veje Aarhus Kommune

Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe. TEKNIK OG MILJØ Trafik og Veje Aarhus Kommune Kollektiv Trafik Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 Hermed svar på 10-dages forespørgsel omkring dels kontantautomaterne i bybusserne og dels alternative muligheder

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 14. september 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 14. september 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 14. september 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Budget 2013 1 2 Regionens ønsker om besparelser

Læs mere