Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg"

Transkript

1 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Besøg fra Rejsekort A/S 1 2 Billetautomer i bybusserne i Aarhus 2 3 Fejl i prisen for 4-zones klippekort til pensionister 4 4 Program for workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder 5 5 Passagertælling 2011 og stregi for fremtidige bybustællinger 8 6 Tegningsberettigede i Midttrafik 10 7 Rammer for godkendelse af gris kørsel 11 8 Emner til repræsentantskabsmødet 4. november Nye billetautomer på Odderbanen Orientering om opgaveløsning ved samdrift mellem Odderbanen og Grenåbanen Orientering om udviklingen i passagerindtægterne Orientering om udbud af buskørsel i Samsø Kommune Orientering om stus for omlægningen af bybuskørsel i Aarhus, Silkeborg og Horsens Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen Eventuelt 30

3 Besøg fra Rejsekort A/S Resumé Bestyrelsesformand og administrerende direktør for Rejsekort A/S deltager i møde med Bestyrelsen for Midttrafik for drøfte spørgsmål omkring rejsekortet. Sagsfremstilling På mødet 17. juni 2011 behandlede Bestyrelsen en dagsorden om kapitaltilførsel til Rejsekort A/S. Indstillingen blev godkendt, men behandlingen gav samtidig anledning til en generel drøftelse af rejsekortet, hvor der blev udtrykt en skepsis omkring projektet. Bestyrelsen besluttede derfor også, Formandskabet skulle tage kontakt til Folketingets Trafikudvalg med henblik på uddybe Midttrafiks skepsis over for rejsekortet, eventuelt ved foretræde for Trafikudvalget. Administrionen blev ligeledes bedt om komme med en yderligere afklaring af Midttrafiks holdning til rejsekortet og alternive billetteringsformer. 24. juni 2011 modtog Midttrafik en henvendelse fra den administrerende direktør for Rejsekort A/S, der på vegne af Rejsekortselskabet og en kreds af ejere bag selskabet, bad om foretræde for Bestyrelsen for Midttrafik for drøfte Midttrafiks skepsis i forhold til rejsekortet inden et møde mellem Midttrafik og Folketingets Trafikudvalg. Bestyrelsen besluttede på mødet 19. august 2011 efterkomme ønsket om foretræde../. Invition til Rejsekort A/S med spørgsmål, som ønskes belyst under mødet vedlægges. Fra Rejsekort A/S deltager bestyrelsesformand Peder Ø. Andreasen og administrerende direktør for Rejsekort A/S Bjørn Wahlsten. Direktøren indstiller, rejsekortet drøftes med Rejsekort A/S bestyrelsesformand og direktør med udgangspunkt i de foreslåede spørgsmål Bilag Invition til Rejsekort A/S med spørgsmål, som ønskes belyst under mødet

4 Billetautomer i bybusserne i Aarhus Resumé I 2008 blev billetautomerne i bybusserne i Aarhus udskiftet med nye automer til salg af kontantbilletter. Der har været en del indkøringsvanskeligheder med automerne, og der er forts problemer, der skal løses. Administrionen orienterer om stus for billetautomerne og indstiller en ændring i servicen, så fejlrisikoen bliver mindre. Sagsfremstilling Der er oprindeligt installeret 210 billetautomer i bybusserne i Aarhus. Automerne bruges af kunderne til selv købe kontantbilletter. Betjeningen foregår via en trykfølsom skærm, og der kan betales med mønter eller betalingskort. Betalingskortene er enten Dankort, VisaDankort, MasterCard eller Visa. MasterCard og Visa kan være enten debet- eller kreditkort. Automerne har givet anledning til en række problemer. Stus er, nu er alle fejlkilder identificeret og de fleste problemer løst. Der arbejdes med optimere driften og vedligeholdet af maskiner, så der fx altid er tilgængelige reservedele. Tilsvarende arbejdes der med optimere efterbehandling af da, betalinger m.m. for sikre et konstant overblik over automernes stus. Midttrafik har valgt anvende eksterne parter til sikre stabil drift. Reparion, service og vedligeholdelse varetages af et eksternt firma, Tokheim Scandinavia, som har stor erfaring med billet- og betalingsautomer. Værdihåndteringen varetages af værdihåndteringsfirmaet Loomis Danmark. Kortbetaling Det største tilbageværende problemområde er anvendelse af kortbetaling. Nogle kunder oplever det som en god service, der kan betales med fx Dankort i busserne. Automerne kræver mobil daforbindelse for kunne håndtere betalingskort. Aftalen med Nets (tidligere PBS) kræver, automerne laver online tjek af debetkort for godkende betaling, hvorimod betaling med kreditkort kan gennemføres uden et direkte tjek I Aarhus-området er der flere steder med sorte huller i mobildækningen, så kortbetalingsfunktionen ikke kan være online, eller forbindelsen er så dårlig, det giver lang ekspeditionstid. Den til tider lange ekspeditionstid for de kort, der kræver onlineforbindelse, medfører også lang ekspeditionstid for de kunder, der venter på betale med mønter eller Dankort. Det medfører utilfredse kunder, der havde forventet betale med betalingskort. Kunderne kan i sådanne tilfælde orientere chaufføren og derefter rejse uden billet, men det kan alligevel give anledning til konflikt mellem kunder og billetkontrollører, hvis der ved efterfølgende billetkontrol konsteres, betalingskortfunktionen virker.

5 3 Da det kun er debetkort, der kræver online-forbindelse, er det især disse kort, der giver anledning til problemer. MasterCard og Visa består som nævnt af såvel debet- som kreditkort, som p.t. ikke kan adskilles, så automen fx kun kan modtage kreditkort. Der kræves ikke PIN-kode i forbindelse med brug af betalingskort i billetautomerne, da det ville være svært for den enkelte kunde beskytte sin kode i en bus med mange passagerer. I henhold til regler fra Nets, kan man derfor ikke adskille debet- og kreditkort. Det hidtidige salg i 2011 på automerne er fordelt således, ca. 82 % betales kontant med mønter, 16 % med Dankort (eller VisaDankort) og resten med MasterCard og Visa (debet og kredit). Med henblik på sikre hurtigere ekspedition for kunder med Dankort og mønter, reducere risiko for fastholdte kort, øge driftssikkerhed samt reducere risiko for konflikter i kontrolsituioner, anbefaler administrionen, automerne fremadrettet kun skal kunne modtage betaling med mønt og/eller Dankort, således sorte huller ikke fremover udgør et problem for billetteringen. Administrionen anbefaler, dette sker fra 1. november Midttrafik har drøftet spørgsmålet med administrionen i Aarhus Kommune, der er enig i fjerne muligheden for betale med MasterCard og Visa for sikre bedre service for kunder med Dankort (herunder VisaDankort) samt mønter. Direktøren indstiller, billetautomerne i bybusserne i Aarhus fra 1. november 2011 ikke modtager betaling med MasterCard eller Visa men kun med Dankort og mønter.

6 Fejl i prisen for 4-zones klippekort til pensionister Resumé Administrionen har opdaget en fejl i de takster, der blev vedtaget 9. september 2011, som skal ændres. Sagsfremstilling Bestyrelsen vedtog på mødet 9. september 2011 nye takster i busdrift fra Administrionen har efterfølgende opdaget en fejl. Prisen i takstområderne Midt, Syd og Øst på et klippekort til pensionister i 4 zoner var angivet til 225 kr. Den korrekte pris skal være 230 kr. Baggrunden er, der skal være samme priser på klippekort til voksne og pensionister i 1-4 zoner, af hensyn til salg af fortrykte klippekort i Århus og andre byer med bybusser. Direktøren indstiller, taksten for et 4-zoners pensionistklippekort i takstområderne Midt, Syd og Øst ved takstændringen i 2012 fastsættes til 230 kr.

7 Program for workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder Resumé Bestyrelsen har tidligere besluttet afholde workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder 21. november Administrionen fremlægger forslag til program og invition. Sagsfremstilling Bestyrelsen besluttede på sit møde 17. juni 2011 afholde workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder i efteråret På bestyrelsesmødet 19. august 2011 blev det foreløbige program for en workshop 21. november 2011 godkendt, og i forlængelse af bestyrelsesmødet 9. september 2011 blev en foreløbig invition sendt til alle kommuner og regionen. Indhold Formålet med workshoppen er, politikere, vognmænd, borgere og andre interessenter drøfter og får inspirion til bedre løsninger for kollektiv trafik i tyndt befolkede områder. Debten om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder har hidtil vist, det oftest er en udfordring for unge i ungdomsuddannelser samt ældre, der benytter kollektiv trafik til indkøb, lægebesøg, familiebesøg osv. Administrionen foreslår derfor, disse to kundegruppers udfordringer især vil være i fokus på workshoppen. Administrionen foreslår flg. program: kl Velkomst ved Arne Lægaard og ordstyrerne kl Indlæg af ca. 10 minutter ved: Preben Vilhof, konsulent ved COWI med stort kendskab til forskellige former for kollektiv trafik. Elever fra en ungdomsuddannelse om udfordringerne ved bruge kollektiv trafik til uddannelse. Jytte von Seelen fra Holstebro Ældreråd om ældres behov for kollektiv trafik i tyndt befolkede områder. Repræsentantskabsmedlem og formand for Skanderborg Kommunes Miljø- og Planudvalg Claus Leick om kommunens gennemførte omlægning af den kollektive trafik, så også de tyndt befolkede områder af kommunen får betjening med teletaxa og lignende. Udviklingskonsulent Thomas Frank, Hedensted Kommune, om mulighederne for se kollektiv trafik som en del af kommunens samlede transportløsninger.

8 6 Kl I mindre grupper fordelt efter geografisk tilhørsforhold drøftes udfordringerne og mulighederne for kollektiv trafik i tyndt befolkede områder. Gruppedrøftelserne ledes af et medlem af Repræsentantskabet eller Bestyrelsen for Midttrafik. Der vil være vejledende spørgsmål, som sikrer, grupperne får inspirion til, hvilke emner der kan drøftes. I løbet af gruppearbejdet vil konsulenterne gå mellem bordene og sikre, drøftelserne inden afslutningen bliver oms til konkrete forslag, der kan arbejdes videre med. Kl Opsamling på arbejdet i grupperne ved konsulenterne samt afslutning ved direktør Jens Erik Sørensen. Konsulenter Administrionen har valgt forberede og gennemføre workshoppen med to konsulenter, der dels vil være ordstyrere under indlæggene, dels sætte rammerne for en god og konstruktiv deb ved bordene. De to konsulenter er Susanne Willumsen fra Proceshuset i Randers og Lars Fridberg fra Innovionsdesign i Holstebro. Meriale Administrionen vil inden workshoppen udarbejde et kort skriftligt meriale til deltagerne, hvor indlægsholderne og emnerne for dagen præsenteres. Merialet vil være i et journalistisk snit og give deltagerne baggrundsviden. Efter workshoppen vil administrionen udarbejde en rapport over de forslag, der blev drøftet ved bordene under workshoppen. Rapporten vil desuden indeholde Midttrafiks anbefalinger af, hvilke forslag der arbejdes videre med. Det tilstræbes, denne rapport med de umiddelbare anbefalinger kan forelægges Bestyrelsen på mødet 9. december En egentlig handlingsplan kan forelægges Bestyrelsen på mødet 27. januar Deltagere Deltagerantallet er begrænset til 100 personer. Administrionen foreslår, flg. inviteres: Byråds- og regionspolitikere i Midtjylland. Medlemmer af Midttrafiks entreprenørudvalg for busvognmænd. Brancherepræsentanter for taxavognmænd. Elever på udvalgte ungdomsuddannelser i Viborg, Skive, Ringkøbing-Skjern og Norddjurs kommuner. De fem midtjyske medlemmer af bestyrelsen for Danske Ældreråd fra hhv. Holstebro, Skive, Viby J, Allingåbro og Juelsminde. Interesseorganisioner som fx Landdistrikternes Fællesråd. Kommunale og regionale embedsmænd. Tid og sted Det er tidligere besluttet, workshoppen afholdes 21. november 2011 kl på Hotel Westergaard i Videbæk.

9 7 Invition./. Administrionen har udarbejdet vedlagte forslag til invition til workshoppen 21. november Det foreslås, tilmeldingsfristen er 9. november 2011, idet der har været møde i Repræsentantskabet inden da. Direktøren indstiller, det foreslåede program for workshoppen godkendes. den foreslåede deltagersammensætning godkendes. forslaget til invition godkendes. Bilag forslag til invition til workshoppen 21. november 2011

10 Passagertælling 2011 og stregi for fremtidige bybustællinger Resumé Midttrafik gennemførte i foråret en passagertælling i alle lokal-, regional- og bybusser - bortset fra bybusserne i Aarhus. Administrionen orienterer om resulterne. Midttrafik har i forbindelse med tællingerne i 2011 modtaget henvendelser fra flere bybusselskaber og chauffører bl.a. i Midttrafiks kvalitets- og entreprenørudvalg. De oplyser, de opfter det som uhensigtsmæssigt chaufførerne skal tælle på bybusser. Administrionen indstiller, der fremadrettet kun gennemføres bybustællinger, når der er et konkret behov, og der anvendes eksterne tællere. Sagsfremstilling Midttrafik gennemførte i foråret en passagertælling i alle lokal-, regional- og bybusser bortset fra bybusserne i Aarhus. Der blev talt på 101 regionale ruter, 78 lokale ruter og 97 bybusruter../. Administrionen har udarbejdet en rapport for passagertællinger 2011, der er vedlagt som bilag. Det skal bemærkes tællingerne er gennemført før de regionale besparelser trådte i kraft, og før de store bybusændringer i Horsens og Silkeborg men efter ændringerne i Herning. Tællingerne er i al væsentlighed gennemført af chaufførerne på ruterne, bortset fra udvalgte ture/ruter med så stor belægning, der har været anvendt ekstern hjælp. Passagertællingerne er gennemført over 5 dage 3 hverdage og en weekend. Den begrænsede tælleperiode gør sammenholdt med det kan være vanskeligt for især bybuschauffører gennemføre en præcis tælling der er usikkerhed forbundet med tællingerne, og en direkte sammenligning mellem tællinger kan være vanskelig. Samtidig er tællingerne gennemført i foråret hvor tællingerne i 2009 blev gennemført i efteråret. Det kan også give afvigelser mellem de 2 tællinger. Bybusbyerne er generelt gået frem, med Herning som undtagelse. Det skyldes sandsynligvis den store besparelse i Herning i vinteren 2011 efter der er gennemført reduktioner på timer om året. På lokalruterne er der en generel tendens til tilbagegang. Dette understøtter behovet for forts arbejde målrettet med andre kørselstyper i landområder fx i form minibusser, teletaxa eller flextrafik.

11 9 Tællerapporten indeholder oversigter over passagertallene på samtlige ruter, som kan anvendes af Midttrafik og af bestillerne i forbindelse med den fremtidige planlægning. Desuden råder Midttrafik over tællinger på hver eneste tur, som ligeledes anvendes til planlægningsformål herunder finde ud af, hvor store busser kan ersttes af mindre busser, teletaxa eller flextrafik eller hvor der er kundemæssigt grundlag for udvidelser. På de regionale ruter viser tællingerne umiddelbart en tilbagegang på ca. 10 %. Dette er ikke i overensstemmelse med udviklingen i indtægterne. Det er primært en tilbagegang i den østlige del af Midttrafik. Her er der ved tællingen i 2011 anvendt en anden metode, idet der er talt ved hjælp af billetudstyr i stedet for som tidligere ved hjælp af chaufførudfyldte skemaer. Ved chaufførudfyldte skemaer, kan der selvfølgelig også tælles forkert, men det vil både være i opad- og nedadgående retning. Ved brug af billetudstyret, skal chaufføren trykke på en tast på billetmaskinen, hver gang en kunde stiger på. De fejl, der typisk opstår her, er chaufføren glemmer det. Dermed undervurderes passagertallet. Dette kan have påvirket tallene i nedadgående retning, og forklare afvigelsen i forhold til udviklingen i indtægter. I forbindelse med tællingerne har Midttrafik modtaget henvendelser fra bybusselskaber og chauffører bl.a. på Midttrafik entreprenør- og kvalitetsudvalgsmøder. Henvendelserne har gået på, chaufførerne vurderer, det er en stor belastning skulle udføre tællinger manuelt i bybusser. Det påvirker chaufførerne arbejdsmiljø og medfører usikkerhed om tællingernes resulter. Derfor foreslås det, der udelukkende gennemføres bybustællinger efter et konkret behov. Dette aftales mellem Midttrafik og bestillerne. Når der gennemføres bybustællinger anvendes eksterne tællere (studerende eller lignende) til formålet. Det skal bemærkes, der heller ikke før Midttrafiks etablering var kutyme for årlige passagertællinger i bybusbyer. Dog foreslås det, der som minimum gennemføres tællinger hvert 4. år. På regional- og lokalruter fortsætter tællingerne som hidtil, med en årlig passagertælling over 5 dage. Dog vil der blive arbejdet med finde andre metoder til passagertælling på de østjyske regionalruter, da metoden med billetudstyr har vist sig uhensigtsmæssige. På de meget tunge ruter omkring Aarhus, er det i stigende grad nødvendigt anvende eksterne tællere. Direktøren indstiller, orienteringen tages til efterretning. der gennemføres passagertællinger i bybusbyer efter behov dog mindst hvert 4. år ved hjælp af eksterne tællere. Bilag rapport for passagertællinger 2011

12 Tegningsberettigede i Midttrafik Resumé Med henblik på præcisering af hvem der er tegningsberettigede i Midttrafik, har administrionen udarbejdet en tilføjelse til kasse- og regnskabsregulivet. Sagsfremstilling Administrionen i Midttrafik har på baggrund af ny organisering vurderet, der bør være en præcisering af, hvem der er tegningsberettigede i Midttrafik. Af kasse- og regnskabsregulivets afsnit 10 fremgår, hvis der ønskes indarbejdet større ændringer i dette, skal det forelægges for Bestyrelsen til godkendelse. Administrionen foreslår, nedenstående oversigt over tegningsberettigede indarbejdes som bilag 7 i kasse- og regnskabsregulivet. Bestyrelse Direktion Underskriftsret Køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån, påtagelse af garantiforpligtelser Tegningsret Kontrakter på over 5 mio. kr. Person Formand eller næstformand Direktør, Vicedirektør Områdeledere Kontrakter på mellem 0,5 mio. kr. og 5 mio. kr. Områdeleder service, Områdeleder rådgivning Gruppeledere Indgåelse af nye kontrakter aftalt med områdeleder, Fornyelse af kontrakter der er aftalt med områdeleder. Drift/kundeservice/Internservice, Billetkontrol, Økonomi, IT, Køreplanlægning, Flextrafik, Kommunikion og HR Koordinorer Ingen Ingen Medarbejder Ingen Ingen Underskriftsret kan ikke uddelegeres Oversigten over tegningsberettigede er godkendt af Midttrafiks revision. Direktøren indstiller, administrionens forslag til tegningsberettigede godkendes.

13 Rammer for godkendelse af gris kørsel Resumé Det foreslås, Midttrafiks Direktion inden for visse rammer bemyndiges til kunne godkende mindre forsøg med gris kørsel for udvalgte kundegrupper og godkende gris kørsel i forbindelse med særlige kørselsarrangementer, som en kommune eller regionen ønsker gennemført. Bestyrelsen vil efterfølgende blive orienteret om Direktionens godkendelser. Sagsfremstilling Kompetencen til beslutninger om takster m.m., ligger iflg. Lov om Trafikselskaber hos Bestyrelsen for Midttrafik. Når administrionen modtager forespørgsler om gris kørsel, er praksis derfor, sagen forelægges Bestyrelsen til godkendelse. Eksempler på forespørgsler om gris kørsel, som Bestyrelsen tidligere har taget stilling til: Gris kørsel på en ny lufthavns rute. Gris kørsel for Nteravne. Gris kørsel for institutioner i Holstebro. Nogle af disse afgørelser om gris kørsel er af en sådan karakter, det kan overvejes, om Bestyrelsen burde inddrages i sagen, eller om beslutningen rent faktisk kunne være truffet af Midttrafiks direktion. På den baggrund foreslås, Direktionen bemyndiges til godkende simple forespørgsler om gris kørsel inden for visse retningslinjer: Midttrafik modtager en henvendelse fra en kommune/region og omfanget af gris kørsel er kun gældende for en kommune. Direktionens godkendelse sker på baggrund af en specifik aftale mellem Midttrafik og kommunen henholdsvis regionen. Direktionens godkendelse får kun minimal betydning for indtægterne i busdrift. Direktionens godkendelse giver ikke afsmittende virkninger eller danner præcedens i forhold til øvrig bustrafik. Gris kørsel medfører ikke indtægtsmæssig kompension imellem finansieringsparter, dvs. kommune/region. Gris kørsel har et fremmende formål for busdrift i Midttrafik. Ekstraordinære situioner som kræver her og nu beslutninger i administrionen og ikke kan afvente bestyrelsens beslutning. Eksempelvis griskørsel under ekstraordinært snekaos i Randers.

14 12 Direktøren indstiller, Direktionen bemyndiges til kunne godkende gris kørsel, når det ligger inden for ovennævnte rammer. Bestyrelsen efterfølgende orienteres om Direktionens godkendelser.

15 Emner til repræsentantskabsmødet 4. november 2011 Resumé Midttrafik afholder repræsentantskabsmøde 4. november Bestyrelsen forelægges det, som administrionen anbefaler sætte på dagsordenen til det møde. Sagsfremstilling Midttrafik afholder 2 repræsentantskabsmøder om året. I foråret afholdes et møde med godkendelse af regnskab og indledende drøftelse af budgetforudsætninger for det følgende år, og i efteråret afholdes et møde med drøftelse af overordnede temaer, aktiviteter og handlingsplaner for det kommende år inden for det vedtagne budget. Mødet i efteråret afholdes 4. november 2011 kl i Midttrafik, Aarhus. Repræsentantskabet skal iflg. vedtægternes 9 godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. Det foreslås derfor, følgende punkter kommer på dagsordenen: 1. Orientering om de endelige budgetter for 2012 for drift af kollektiv trafik og Trafikselskabets budget for administrion og fællesudgifter. 2. Godkendelse af byrdefordelingen for Administrionen vil derudover foreslå, følgende punkter kommer på dagsordenen: 3. Temadrøftelse om, hvad Midttrafik og bestillerne kan gøre for få flere og mere tilfredse kunder. 4. Orientering om stus for implementering af omlægninger af regional-, lokal- og bybuskørsel sommeren 2011 samt arbejdsprogrammet for køreplanlægning og udbud i 2012, som blev behandlet af Bestyrelsen på mødet 19. august Repræsentantskabet for Midttrafik udpeger medlemmer og personlige suppleanter til Bestyrelsen for Midttrafik. Struer Kommune har meddelt, Georg Sabroe udtræder af Repræsentantskabet for Midttrafik, og Helle V. Lyng indtræder i stedet. Georg Sabroe har hidtil været personlig suppleant for bestyrelsesmedlem Finn Stengel Petersen, hvorfor Repræsentantskabet skal udpege en ny suppleant. Administrionen foreslår derfor, der på dagsordenen vil være et punkt: 5. Udpegning af personlig suppleant for Finn Stengel Petersen til Bestyrelsen for Midttrafik. Indkaldelse med foreløbig dagsorden Ifølge forretningsordenen for Repræsentantskabet for Midttrafik, skal formanden for Bestyrelsen sørge for indkaldelse til repræsentantskabsmøder med 4 ugers varsel og med angivelse af en foreløbig dagsorden. Indkaldelse til mødet 4. november 2011 skal derfor

16 14 foretages senest 7. oktober Administrionen sender en sådan indkaldelse med angivelse af en foreløbig dagsorden svarende til de emner, Bestyrelsen godkender. Direktøren indstiller, den foreslåede dagsorden til repræsentantskabsmødet 4. november 2011 godkendes.

17 Nye billetautomer på Odderbanen Resumé I 2010 forsvandt muligheden for benytte Dankort til køb af billetter i de gamle billetautomer (Rebaut) langs Odderbanen, da der fremover skulle benyttes chip for læse Dankort. Bestyrelsen bestemte i september 2010, der først skulle træffes en beslutning om nye billetautomer og mulighed for dankortbetaling på Odderbanen, når der var kommet en afklaring på samdrift mellem Grenåbanen og Odderbanen. Nu er der truffet aftale mellem Region Midtjylland og DSB om, der indføres samdrift mellem Grenåbanen og Odderbanen fra 11. december DSB har i starten af 2011 ops nye billetautomer (Nautila) langs Grenåbanen. Der skal tages stilling til, om de gamle billetautomer langs Odderbanen skal udskiftes med nye Nautila billetautomer, for det igen bliver muligt betale med Dankort, og for harmonisere billetautomerne på hele strækningen Odder Aarhus Grenå. Sagsfremstilling Region Midtjylland har afs ca. 5 mio. kr. til investeringer i perronforlængelser og nyt billetudstyr i forbindelse med samdriften. I øjeblikket sælges der billetter fra 18 gamle Rebaut billetautomer, som dækker stionerne langs Odderbanen. Billetmaskinerne er omkring 15 år gamle. DSB har udfaset alle deres Rebaut billetautomer, og lokalbanerne er ved udfase Rebaut billetautomerne. Hvis Midttrafik vælger beholde Rebaut billetudstyret, må der påregnes øgede udgifter til vedligeholdelse, og driftsikkerheden kan falde. Af hensyn til den nemmeste betjening for kunderne og en minimering af driftsudgifterne vil det være nærliggende, der skal indkøbes samme type billetudstyr til Odderbanen, som DSB har indkøbt til Grenåbanen, det vil sige Nautila billetudstyr. Fordelene ved Nautila billetautomer i stedet for de gamle Rebaut billetautomer er, kunderne kan betale med Dankort, der er lavere driftsudgifter, og de er mere driftssikre. Det er ikke muligt, nå indkøbe og opstille nye billetautomer, inden der etableres samdrift i december 2011, så Rebaut automerne skal køre videre, indtil der er en anden løsning på plads. Det forventes, vare ca. 6 måneder fra beslutningen om indkøb af nye Nautila billetautomer er truffet, til billetautomerne er klar til drift. På Rebaut billetautomerne sælges der også 24-timers billetter og kombibilletter til Ktegcentret og Djurs Sommerland, hvilket ikke umiddelbart er muligt på Nautilla billetautomerne. Det vil koste ca kr. få disse produkter tilføjet, og det er der ikke økonomisk grundlag for. DSB har givet ca kr. pr. billetautom, og der forventes en pris i samme niveau for Midttrafik på regionens vegne.

18 16./. Det er en forholdsvis høj pris for en billetautom, når der ses på, hvor stor omsætningen er på de mindre stioner/stop langs Odderbanen. Der vedlægges en oversigt over omsætningen på alle stioner langs Odderbanen i 2010 og de første 8 måneder af De 3 stop med den mindste omsætning i de nuværende billetautomer, har hver især en årlig omsætning på under kr. Det er Vilhelmsborg, Egelund og Assedrup. De næste 4 automer med den mindste omsætning er Mølleparken i Mårslet, Kongsvang og Øllegårdsvej i Viby som alle har en årsomsætning mellem og kr. Det er administrionens anbefaling, det ikke er økonomisk hensigtsmæssigt indkøbe nye automer til alle stioner/stop. Mange af de mindste stop, der alle ligger øde hen om nten, har også tidligere været uds for indbrud og hærværk på billetmaskinerne. Det er ikke nødvendigt købe en billetautom til Viby Stion, da denne stion allerede har en Nautila billetautom, fordi det også er en Arriva stion mellem Aarhus og Skanderborg. Der skal heller ikke købes til Aarhus H, da der findes automer i forvejen samt et stort betjent billetsalg. Der er ikke mulighed for købe billet i toget. Midttrafik har i sin tid foreslået DSB, der skulle monteres billetautomer i togene i stedet for på stionerne langs Grenåbanen og Odderbanen. Det ønskede DSB imidlertid ikke, da det er imod DSB s billetteringskoncept. Det er ikke en relevant mulighed, beholde Rebaut billetautomerne på de mindste stop samtidig med indkøb af Nautila billetautomer til de større stioner. Driftsudgifterne og ulemperne ved holde 2 billetsystemer kørende er for store. Hvis der købes Nautila billetautomer til de 10 resterende stioner/stop med den største omsætning, må der påregnes en udgift på ca. 1,5 mio. kr. Hvis kun de 3 stop med den mindste omsætning fravælges, skal der købes 14 Nautila billetautomer, og så er udgiften ca. 2,1 mio. kr. I begge tilfælde skal der tillægges udgifter til opsætning af billetautomerne. Regionen er løbende administrivt orienteret om Midttrafiks anbefalinger til billetteringsudstyr, herunder Midttrafik anbefaler fravælge billetautomer på nogle standsningssteder for minimere anskaffelsesudgifterne. Regionen betaler omkostningerne til billetteringsudstyret. Hvis man vælger undlade opsætning af billetautomer på de mindst benyttede stioner/stop, skal der i god tid i forvejen informeres meget grundigt om, der ikke kan købes kontantbilletter fra disse steder. Informionen skal være tydelig og permanent, på de stop hvor der ikke findes billetautomer. De kunder, der ønsker købe en kontantbillet fra de mindst benyttede stop, skal i stedet henvises til nærmeste stion med billetautom og nærmeste salgssted for klippekort. De faste kunder som kører på klippekort eller periodekort, kan forts benytte toget uden besvær. Kunderne kan i øjeblikket ikke købe klippekort fra Midttrafiks webbutik. Midttrafik vil undersøge mulighederne for udvide webbutikken med den service, der kan købes klippekort over nettet. Der er selvbillettering både på Odderbanen og på Grenåbanen. Det vil sige kunden altid skal have et periodekort, eller et klippekort som afstemples på perronen eller have købt en kontantbillet inden påstigning af toget. Ellers vil kunden i tilfælde af billetkontrol

19 17 i toget få tildelt en kontrolafgift. De enkelte kunder, der måtte få en kontrolafgift ved påstigning på stioner uden billetautom, og som klager til Midttrafik over kontrolafgiften, vil blive sagsbehandlet individuelt. Der er mulighed for pr. kulance frafalde kontrolafgiften ved førstegangs tilfælde. Direktøren indstiller, der ikke opstilles billetautomer på følgende stop: Vilhelmsborg, Egelund, Assedrup, Mølleparken i Mårslet, Kongsvang og Øllegårdsvej i Viby. der indkøbes 10 Nautila billetautomer. Bilag oversigt over omsætningen på alle stioner langs Odderbanen i 2010 og de første 8 måneder af 2011

20 Orientering om opgaveløsning ved samdrift mellem Odderbanen og Grenåbanen Resumé Region Midtjylland og DSB har indgået en aftale om, der indføres samdrift med gennemkørende tog mellem Odderbanen og Grenåbanen fra 11. december I praksis foregår samdriften ved Midttrafik køber kørslen hos DSB, som så udfører kørslen med de tog, som kører på Grenåbanen. I det efterfølgende betegnes samdriften Aarhus Nærbane. Der har været neds en arbejdsgruppe mellem DSB, Midtjyske Jernbaner og Midttrafik til aftale, hvordan forskellige opgaver i forbindelse med samdriften skal løses. Det overordnede hensyn har været, kunderne skal opleve Aarhus Nærbane som ét produkt, uanset om man kører nord eller syd for Aarhus. Sagsfremstilling Der er opnået enighed blandt parterne om, det overordnet er Midttrafiks rejsebestemmelser, der kommer til gælde for Aarhus Nærbane med nogle undtagelser. Der har tidligere været en del af Midttrafiks produkter, der har været gyldige på Odderbanen, men ikke har været gyldige i Grenåbanens tog. Fra samdriftens start vil disse produkter være gyldige i Aarhus Nærbane: Institutionsklippekort Institutionsperiodekort Museums billetter til grupperejser for skolerne 24-timers billet Midttrafik frikort Der er også et par af DSB s produkter, der som noget nyt bliver gyldige på Odderbanen: DSB frikort og DSB gæstebilletter, som fremover vil gælde til Aarhus Nærbane. Tidligere har Midttrafiks cykelbilletter været et fællesprodukt mellem Odderbanen og Midttrafiks busser. Det ændres til være DSB s cykelbillet, der bliver det gældende produkt på Aarhus Nærbane. Dette valg skyldes: der ikke er takstsamarbejde mellem bus og tog på cykelbilletter. togene er mere egnede til medtage cykler end busserne. det er mere sandsynligt, kunderne ønsker rejse videre fra Aarhus Nærbane med cyklen i et tog end i en bus.

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for 2013 2 2 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2012 1. Årsberetning 2012 for Midttrafik 3 Direktørens orientering

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

s y d t r a f ik beretning 2009 beretning 2009

s y d t r a f ik beretning 2009 beretning 2009 beretning 2009 beretning 2009 Sydtrafiks organisation Kommuner Sydtrafiks repræsentantskab Region Syddanmark Sydtrafiks bestyrelse Sydtrafiks direktør: H.C. Bonde HR, IT og Økonomi: Kirsten Therkildsen

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport Udkast Trafikplan evalueringsrapport Resume... 2 0 Indledning... 5 0.1 Historie og baggrund... 5 0.2 Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan... 6 0.3 Beskrivelse af R-nettet og øvrige

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december 2012 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Der afholdes

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort 2 Pristilbud på periodekort mellem Randers og Aarhus 3

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 21. februar 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport indeholder 5 afsnit. I det første afsnit sætter Kundeambassadøren DSB s kunder og kundeinformation

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. marts 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere