kommer her for at træne teknikker, der med fokus på forskellige former for kropslig praksis som yoga,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kommer her for at træne teknikker, der med fokus på forskellige former for kropslig praksis som yoga,"

Transkript

1 Kroppen i fokus Fire antropologistuderende har været på feltarbejde i et alternativt behandlingstilbud til unge stofmisbrugere og kriminelle. Det alternative består i en kombination af yoga, kampsport, meditation og åndedrætsøvelser, som deltagerne kan bruge til at styre deres liv i en mere positiv retning. AF MILLE BECH, JENS KONGSLEV, METTE MORTENSEN & LEA SØRENSEN Vores første møde med Jakob Lund fører os til et lille, sortmalet træhus på en stille villavej i Holte. Huset er Jakobs eget private hjem og danner samtidig ramme om projektet Breathe SMART, et alternativt behandlingstilbud til udsatte unge, der har eller har haft problemer med stoffer og kriminalitet. Efter at have smidt skoene i den lille gang bliver vi budt velkommen i det tilstødende køkken, og på vores vej til det lille, interimistiske kontor med den bærbare computer og papirer i stakkevis danner vi os et hurtigt overblik over stedets beskedne, men hyggelige, fysiske rammer. Den grønne stue, som er tømt for møbler med undtagelse af en seng, der er stillet på højkant mod endevæggen, fungerer som træningsrum for de unge mennesker, der jævnligt har deres gang i huset. De kommer her for at træne teknikker, der med fokus på forskellige former for kropslig praksis som yoga, kampsport, meditation og åndedrætsøvelser har til formål at give de unge oplevelsen af, at det er muligt at bryde med gamle, uhensigtsmæssige mønstre og opnå erfaring med, at de selv er i stand til at styre deres liv. I de senere år er brugerinddragelse og ansvarliggørelse blevet nøgleord inden for den socialpolitiske diskurs. I den henseende er kroppen blevet locus for kontrol og ansvarliggørelse af individet, og inddragelse af kropslige aktiviteter i behandlingsøjemed ses i stadig højere grad som et effektivt middel til at opnå kontrol over sig selv og sit liv. Dette fokus på krop og kontrol var udgangspunktet for vores 3 uger lange feltarbejde hos Jakob, hvor vi var interesserede i at undersøge sammenhængen mellem stedets kropslige praksisser og de unges evne til at styre deres liv i en mere positiv retning. Opmærksomhed mod og med kroppen Udgangspunktet for ethvert forløb hos Jakob er deltagelsen i et fem dages Breathe SMART-kursus, der består af yogaøvelser, meditation og en række specielle åndedrætsteknikker. Derudover foregår der også en form for psykoedukation, dvs. en slags undervisning i sindets mekanismer, hvor Jakob videregiver den erfaring og indsigt i livet, han selv har opnået. Kurset kan altså siges at være en kombination af refleksive elementer, hvor de unge præsenteres for en bestemt tilgang til livet, og kropslige praksisser, hvor især åndedrættet er af vital betydning. En kombination med det formål at igangsætte en positiv individuel udvikling. Holdet på det kursus, hvor vi har fået lov at deltage, er en broget flok mænd og kvinder, teenagere 50

2 foto: breathe smart og midaldrende, men alle med det udgangspunkt, at deres liv enten er eller har været præget af problemer, overvejende med stofmisbrug, som de håber, at kurset kan afhjælpe. Jakob slår det fast fra starten. Fortæller os, mens vi sidder i skrædderstilling på vores meditationsmåtter, at vi må fralægge os vores forventninger; det er nuet, det handler om. Hvad vi i sidste ende får ud af kurset er udelukkende op til os selv det afhænger af vores villighed til at være til stede her og nu og til at være åbne for de følelser, der end måtte dukke op. I kursusugen skal vi i fællesskab smide vores masker og vende blikket indad. Og vi skal bruge kroppen. Kroppen er udgangspunktet for alle vores følelser, og det kommer især til udtryk, understreger Jakob, i åndedrættet. Vi trækker vejret i overensstemmelse med vores følelsesmæssige tilstand; på én bestemt måde, når vi er vrede, på en anden, når vi er glade, og på en tredje, når vi er kede af det. Det betyder, at et aktivt arbejde med vejrtrækningen kan blive en nøgle til den selverkendelse, der nødvendigvis må ligge til grund for, at man kan forandre sin livssituation. Åndedrættet kan med andre ord bruges til at opnå en forløsning af følelser og derved skabe et rum, hvor man efterhånden kan lære at håndtere dem på en konstruktiv måde. At de teknikker, vi lærer på kurset, er forløsende, kan der ikke være tvivl om. Dette gælder især sudarshan kriya den rensende handling, som er 45 minutters åndedrætsøvelser, hvor man guidet af rytmen fra et mantra trækker vejret i skiftende tempi. Øvelsen kan ikke beskrives fyldestgørende hér, men den kræver at man først lærer nogle indledende teknikker og at det hele foregår under kontrollerede forhold. Alle er tydeligt påvirkede, efter at vi på tredjedagen er blevet introduceret til denne øvelse. Nogle græder, nogle ser nærmest saligt lykkelige ud, mens andre fortæller, at de føler et generelt ubehag både fysisk og psykisk. Vi har selv oplevet, hvordan øvelsen frembringer følelser af både lykke og sorg, og rent kropsligt har vi også været Om Breathe SMART Jakob Lund er 34 år. Han startede Breathe SMART-projektet for seks år siden ud fra ønsket om at videregive de teknikker, der havde hjulpet ham selv ud af et liv med stoffer og kriminalitet. Via sin baggrund og sine personlige erfaringer kender Jakob kun alt for godt til den rastløshed og trang til at føle sig i live, der ofte manifesterer sig på en destruktiv og voldelig måde hos de unge. Hans projekt er en videreudvikling af Prison SMART, et kursus i åndedrætsteknikker og meditation, som er udviklet af NGO-organisationen Art of Living, og som benyttes i fængsler verden over. Breathe SMART startede på privat initiativ, men har løbende indgået samarbejde med Kriminalforsorgen, adskillige kommuner samt statsfængslet i Horserød. Ud over Jakob er 35-årige cand.mag. i psykologi og filosofi Helle Balsby også tilknyttet stedet, først som frivillig medarbejder i en periode, siden februar 2006 projektansat på puljemidler fra Socialministeriet. Hun tilbyder bl.a. de unge udviklende samtaler, yder hjælp til jobansøgninger og ansøgninger om lærepladser og træner dem i boksning. En del af de unge har fået kendskab til Jakob gennem miljøet, men flere og flere kommer nu efter at have været i kontakt med Kriminalforsorgen, sagsbehandlere eller andre instanser i det offentlige system. 51

3 i tilstande af både krampe, svimmelhed og et stort fysisk velvære. Alle har vi været igennem en intens kropslig og følelsesmæssig oplevelse, og det er denne oplevelse, denne kropslige grunderfaring, der er udgangspunktet for de unge, der bliver ved med at vende tilbage til Jakob og hans yoga, meditation og åndedrætsteknikker. Jeg kan huske første gang, at jeg lavede den der, sudarshan kriya, der var jeg bare sådan helt wow! Det var simpelthen for vildt det her. Det var ligesom at være på ecstacy. Jeg kan huske, jeg bare sad med sådan et kæmpe, kæmpe smil på. Og der skete virkelig ting og sager, fortæller Simon på 27 år, som er kommet hos Jakob gennem de sidste tre år. Teknikken kan altså bl.a. forstås som en slags substitution for den oplevelse, det giver at tage stoffer, der for mange af deltagerne har været et middel til at opnå følelsen af tilstedeværelse i verden. Helle Balsby fortæller, at mange af de unge giver udtryk for, at de har og har haft problemer med at kunne være i deres krop og hoved, og at stofferne for dem udgør en mulighed for at opnå den følelse af positiv væren og lykke, de savner. Men rusen er for stofmisbrugeren ikke bare et middel til at opnå velvære. Den er i høj grad også et middel til at flygte fra smerten. Og her ophører ligheden med Breathe SMART, hvor det afgørende ifølge Jakob er, at man lærer at acceptere og tage ansvar for alle de følelser, man indeholder. Som Jakob siger har mange af de unge en mur, der gør, at de hverken kan mærke sig selv eller andre mennesker: I det øjeblik der begynder at komme en åbning i den mur, så begynder man også lige pludselig at kunne mærke andre mennesker. Det er den empati, man skal ind i, både følelsen af sig selv og medfølelsen for andre mennesker. Det bunder jo også i kærlighed til sig selv. Med det udgangspunkt, at oplevelsen af selvet er bundet til relationer til andre, bliver det muligt at forstå det sociale rum hos Jakob som en afgørende faktor for, hvad der ellers ligner en meget individuel form for kropsterapi. Antropologen Thomas Csordas benytter i sin udredning af sammenhængen mellem kroppen og bevidste refleksive processer begrebet somatiske opmærksomhedsformer. Dette indbefatter en definition af opmærksomheden som både mod og med kroppen, hvilket vil sige, at vi i vores rettethed mod kropslige tilstande og følelser er opmærksomme med vores krop, der uundgåeligt påvirkes af det miljø, den er indlejret i. Opmærksomhed mod kroppen konstitueres altså relationelt. I stuen i Holte er denne dobbelte opmærksomhed allestedsnærværende. I anerkendelsen af hinandens lukkede og indadvendte øjne opstår en samhørighed, hvor tilliden til fællesskabets accept af den enkeltes følelser kan danne grundlag for den afgørende, grundlæggende tillid til egen identitet og værd. Kampsport Døren ud til den lille terrasse står på vid gab, og igennem den strømmer ud over haven en blanding af technorytmer, høje råb og lyden af kraftfulde slag. Det er tirsdag eftermiddag, og i den ene ende af den lille stue træner Helle en flok svedende unge i boksning, mens to mænd i den anden ende af stuen vælter hinanden rundt i submission wrestling. Hver tirsdag og fredag har de unge mulighed for at deltage i forskellige former for kampsport inden den efterfølgende meditation. Jakob og Helle er ofte blevet mødt med kritik og skepsis over det tilsyneladende paradoksale i, at de lærer de unge at slås unge, som for manges vedkommende har et liv fyldt med vold og anden kri- 52

4 Jeg mødte en, som sagde, han havde taget et kursus herude. Jeg mødte ham faktisk, da jeg stod og tog kokain. Jeg stod på det ene lokum og tog kokain, og han stod på det andet lokum og tog kokain. Så lånte jeg hans pengeseddel, fordi jeg havde ikke nogen. Og så sad vi og snakkede. Jeg var hjemløs der og var lige gået fra min kæreste og havde det ad helvedes til. Så sagde han, at det kunne være, jeg skulle tale med Jakob... (Citat fra Mark). foto: breathe smart minalitet bag sig. En af disse unge, Simon, har flere voldsdomme bag sig: Der var en gang, hvor jeg sådan fuldstændig kom ind i sådan en blodrus eller det gjorde jeg flere gange, hvor når jeg sådan først gik amok, så var det ikke nok bare at give ham et par på hovedet, så skulle de bare ned og ligge og trampes på og sparkes, rigtig slå og alle sådan nogle modbydelige ting. Som den danske antropolog Camilla Kvist påpeger, er vold af den art et instrument til at underlægge sig andre sin vilje med fysisk magt - og dermed en konstituering af sin egen væren på bekostning af en negering af den andens. Volden aktualiserer således den evige spænding mellem subjektivitet og objektivitet, mellem det at handle og det at blive handlet med. Som Simon fortæller: Det gav virkelig et kick sådan følelsesmæssigt Wow! Jeg kunne mærke, at jeg levede, mærke min egen krop. I en særlig relation mellem ham selv og den anden havde volden for Simon ikke bare en destruktiv, men også en konstruktiv dimension, der havde at gøre med etableringen af magt og erfaringen af agens 4, altså oplevelsen af at være aktivt handlende i sit eget liv. Som sådan var volden en motiveret kropslig handling i verden en måde for Simon at mærke, at han fandtes, og dermed en kilde til oplevelse af væren og selv-identitet. Følelsen af subjektivitet synes således intimt forbundet med oplevelsen af at være aktivt handlende i sit eget liv. Som det eksistentielle udgangspunkt for selvet er det kroppen, som på én gang er redskab til både at fratage og indgyde oplevelsen af agens, af at handle. Hos Jakob indgår kropslige aktiviteter som eksempelvis boksning og brydning som led i at give de unge konkrete erfaringer med at kunne mestre deres liv, deres krop og deres sind. Her udspiller volden sig som kropslige oplevelser, der er konstituerende for de unges oplevelse af sig selv uden samtidig at negere den anden. Troen på sig selv og følelserne af intensitet og ultimativt nærvær svarende til dem, de unge har søgt i stofferne og kriminaliteten, optræder nu i et rum, hvor relationerne er hængt op på tillid og nærhed, og hvor de unge samtidig oplever, at de er i stand til at bevare fokuset og overblikket, selv om de er oppe i det røde felt. I træningen kan de unge udleve mange ting, som de også står over for til daglig. Det handler især om at lære at træffe nogle beslutninger, at tro på dem og handle ud fra dem her og nu. De unge er ifølge Helle vant til at re-agere på andre frem for at agere for sig selv, og for hende og Jakob er det derfor vigtigt at give de unge oplevelsen af, at de har et valg at de kan ændre negative reaktionsmønstre. Kroppen bliver her en indgang til et absolut nærvær i nuet, et fokus, som også Simon beskriver: Jeg kommer ind i sådan et flow, hvor jeg ikke rigtig tænker, men hvor det bare er kroppen, der arbejder det er lidt ligesom meditation så er du lige nu og her, ik. Det er kæmpe beroligende Efter træningen er der åndedrætsøvelser og meditation, og der bliver langsomt fyldt op i den lille stue. Flere hjemmevante unge mennesker kommer ind, snupper en hjemmebagt bolle i køkkenet på vejen og hilser på de andre med store krammere og hyggelige udvekslinger om, hvordan det står til. Efter fem minutter i denne atmosfære har man fuldstændig glemt, at man er sammen med mennesker, der prøver at få styr på deres liv og droppe stofferne, - man er i et hjem. Denne hyggelige og familiære stemning har stor betydning for de 53

5 MILLE BECH, JENS KONGSLEV, METTE MORTENSEN LEA SØRENSEN STUDERENDE PÅ INSTITUT FOR ANTROPOLOGI VED KØBENHAVNS UNIVERSITET unge, der refererer til stedet som et fællesskab og til de mennesker, der kommer hér, som deres anden familie. På denne måde opfatter de unge det ikke som et behandlingssted. Som 26-årige Jeppe siger: I behandling, der bliver du smidt ud lige med det samme, hvis du har været på en tur eller et eller andet, ik. Her kan du komme tilbage igen lige så tosset du vil jo. Det er fedt at kunne komme herop, og folk begynder at savne dig, når du ikke har været her et stykke tid ringer og hører, hvordan du har det. Det er sgu rart. Selv når de fucker op, bliver de unge bakket op, idet de forbliver en del af fællesskabet, og på den måde udgør stedet en blivende platform i deres turbulente liv. Som det fremgår er nærhed og tillid centrale elementer i de kropslige praksisser og det sociale fællesskab hos Jakob. De unge beskriver den følelsesmæssige kontakt som en af de ting, der adskiller stedet fra andre behandlingstilbud, og disse familiære bånd, samt den kontinuerlige tilknytning til stedet, som de unge opretholder, er selvfølgelig af stor betydning i en vurdering af Breathe SMART. Samtidig åbner disse elementer op for et fokus på problematikker omkring afhængighed af behandlingssystemer. Eftersom Breathe SMART ikke udelukkende er et behandlingssystem, men også en praktisk livsfilosofi, er det en afgørende forskel på Jakobs projekt og offentlige behandlingsinstitutioner, at udslusning fra fællesskabet ikke i sig selv er et formål. Relevante spørgsmål som, hvad der sker med familiefølelsen - om de nære relationer kan opretholdes, når familien udvides - samt hvilke ekskluderende mekanismer, der også kan være på spil i det sociale fællesskab, er vi på baggrund af vores tre ugers feltarbejde med analytisk fokus på de kropslige praksisser dog ikke i stand til at besvare. De fysiske kroppe bliver omdrejningspunkt for et intersubjektivt rum, hvor man sveder, man mister kontrollen, man er grimme, åndssvage og latterlige sammen, og gradvist ryger maskerne af, så man også bliver i stand til at være vrede, frustrerede, kede af det og glade sammen. På denne måde bliver der skabt et socialt rum, hvor de unge er mennesker, før de er misbrugere. De kropslige handlinger skaber en fælles erfaringsramme, og med kurset som udgangspunkt skabes der et kollektivt narrativ, som omfatter de unges individuelle fortællinger fra både fortid og nutid, og som er definerende for et fællesskab, der kan erstatte det, der blev skabt gennem stofferne. Jeppe beskriver de følelser, der kan komme, når man har lavet sudarshan kriya, og hvordan det kan hjælpe lige at få snakket om det med nogen, der ved, hvad det drejer sig om: De har alle sammen prøvet den tur der og har været igennem den mange gange, ik. Så bare det der med at gribe knoglen og sige, jeg har det af røvens til i dag...bare det, man lige er sammen med folk, der ved, hvad du går igennem, det er kæmpe beroligende. Den fælles erfaringsramme, han kan henvise til, er en ramme, der er udgangspunktet for det fællesskab, der er i huset. Krop og kontrol Mange af de unge er vant til at spille roller, at bevare en facade og en attitude, som skjuler frygten og smerten, der ligger bagved. Ifølge Jakob er dette udtryk for en kontrol, der holder de unge på overfladen, så de ikke når helt ned i dybden med sig selv, og det er først i det øjeblik, de giver slip på den kontrol, at de opnår frihed og ro. Men for at kunne give slip, skal der dog en anden type kontrol til en form for disciplin og villighed til at fortsætte, selv om tingene ikke lige flasker sig. Samtidig kræver det mod at turde være ligeglad med, hvad andre folk tænker, og i stedet mærke efter i sig selv, følge sine egne fornemmelser og træffe de rigtige beslutninger Det er denne form for kontrol, Jakob ønsker at give videre til de unge igennem de kropslige oplevelser og erfaringer. Man skal ikke flygte, når man går igennem smerte, angst og kedsomhed. Det kræver en stor selvkontrol at kunne fortsætte, når man er ude på gyngende grund og ikke ved, hvad fremtiden vil bringe. LITTERATUR Csordas, T.: Somatic Modes of Attention I: Cultural Anthropology 8(2), s Kvist, C.: Vold og væren. Antropologi og den voldelige relation I: Tidsskriftet Antropologi 46, s NOTER 1. Stress Management and Rehabilitation Training er udviklet af The Art of Living Foundation, en international humanitær NGO-organisation. Breathe SMART tager udgangspukt i Prison SMART, som benyttes i fængsler i flere lande. I fængslerne anvendes dog ikke kampsport. Kilde: 2. Csordas, 1993: Kvist, 2002:44 4. Kvist, 2002:43 Baggrund I forbindelse med et 4.semesters kvalitativt metodekursus på Institut for Antropologi ved Københavns Universitet udførte vi i løbet af marts og april 2006 et tre uger langt feltarbejde i Jakob Lunds behandlingstilbud, Breathe SMART. Her fik vi mulighed for at indgå i hverdagen sammen med de unge, hvilket bl.a. indebar deltagelse i boksetræning, yoga, åndedrætsøvelser og meditation. Desuden fik to af os mulighed for at deltage i Breathe SMARTkurset, hvilket gav os en større indsigt i meditationen og åndedrætsøvelserne. Artiklen bygger derfor på vores deltagelse i de forskellige aktiviteter og på samtaler med Jakob, Helle og de unge. Vi har i vores analyse ladet os inspirere af en eksistentiel-fænomenologisk tilgang, hvor fokuset er på den umiddelbart oplevede verden de kropsligt levede erfaringer. Der foreligger ikke evalueringer af eller anden dokumentation for anvendelsen af Breathe SMART-metoden i Danmark, men der er beskrivelser og yderligere information om metoden på: Nyhedsbrev for Rusmiddelforskning Nr. 1, 2004, på: og på Kriminalforsorgens hjemmeside: Jakob Lund kan desuden kontaktes via mail: Simon, Jeppe og Mark er opdigtede navne. Deres rigtige navne er kendt af skribenterne. Tak til Jakob, Helle og alle de unge, som tog godt imod os og lukkede os ind i familien i de tre uger, vi tilbragte sammen. 54

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014:

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014: Programoversigt Mandag Dialoggruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Mindfulness DAT-behandling Efterår 2014 Onsdag DAT-behandling Torsdag Dialoggruppen Stemmehørergruppen ADHD-gruppen Grupper efterår

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

Heste hjælper os på vej

Heste hjælper os på vej Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det?

Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det? Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det? Mindstep omfatter: Uddannelser Personlig udviklingskurser Coaching Konsulentydelser Organisation Stress forebyggelse, behandling og fastholdelse

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Slip kontrollen, lad brugerne styre

Slip kontrollen, lad brugerne styre STOF nr. 21, 2013 Slip kontrollen, lad brugerne styre - I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

LUDOM ANI TAL OM DET

LUDOM ANI TAL OM DET LUDOMANI TAL OM DET DERFOR ER FAGPERSONER SÅ VIGTIGE Ludomani kaldes ofte det skjulte misbrug. Det skyldes, at de fleste tegn på misbruget ikke er lette at se og nemt kan forveksles med andre problemer.

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast 20 Indholdsfortegnelse Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted...

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Skadesreduktion Er det blevet stuerent?

Skadesreduktion Er det blevet stuerent? Skadesreduktion Er det blevet stuerent? KABS konference 2015 Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Skader på individ og samfund Model

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet.

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. Bjørn Dean Petersen TankeRevision 2015 Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision.dk 1 TankeRevision 2015 Copyright 2015 ved Bjørn Dean

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Hos Dansk Fitness kan du gå til mange forskellige hold. Det er ikke alle centre som tilbyder alle hold, men alle

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk Mindfulness Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011 www.vossromme.dk Mindfulness Den opmærksomhed der opstår når vi er bevidst nærværende, åben, accepterende og ikke - vurderende overfor vores erfaringer

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Sammenhæng Hvad er vilkårene og nuværende status? Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring,

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Programoversigt BEHANDLINGSGRUPPER 2015. Grupper 2015:

Programoversigt BEHANDLINGSGRUPPER 2015. Grupper 2015: Programoversigt Mandag Rusmiddelgruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Kroppen på toppen DAT-behandling 2015 Onsdag DAT-behandling Torsdag Rusmiddelgruppen Stemmehørergruppen Grupper 2015: Kroppen på

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Fordomme og negative tanker

Fordomme og negative tanker En kæmpe lettelse Både Bjørn, Sara og Pernille har børn, der bruger rusmidler og går i behandling i U-turns daggruppe for unge. De sagde derfor ja til at deltage i et kursus for forældre i U-turn. Kurset

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource Unleash The Champion Within 6 Hours Concept Titelbælte 2014 Hvad Human performance Institute har betydet for mig! Af Joachim Christensen Hvis man ser bort fra Johans og min relation fra de tidligere år

Læs mere

Formiddagens program

Formiddagens program Formiddagens program Lidt om Peter En succeshistorie fra praksis Socialt relationsarbejdes paradoks Brudstykker fra en samtale Fordringer til og vilkår for relationsarbejdet Lidt inspiration Hvem er jeg?

Læs mere

Hurtigere rask med Mindfulness.

Hurtigere rask med Mindfulness. Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Hurtigere rask med Mindfulness. Projektperiode : Der er tale om et

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende:

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende: PROJEKT BØRN I BALANCE FORMÅL BalanceGolf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for særligt udfordrede børn i aldersgruppen 7-15 år samt deres familier. BalanceGolf tilbyder et effektivt

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Mindfulness i organisationer v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Vores sind Fortid Mig NU NU Dig Fremtid Grundindstillinger i mindfulness? Opmærksomt nærvær mellem stimulus og respons > disciplin i handling

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Veje til tilstedeværelse i kropsterapien Somatic Experience Psykomotorik Mindfulness med multitraumatiserede

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Antropolog Inge Wittrup Læring og mestring patientuddannelse på deltagernes præmisser Oversigt Formål med evalueringen Kerneværdier i L&M De sundhedsprofessionelle

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Benita Holt Rasmussen

Benita Holt Rasmussen LAP Konferencen Mennesket i Balance - 26 februar 2013 Mindfulness baseret Stress Reduktion (MBSR) -et evidensbaseret forløb v.psykolog & mindfulness-instruktør fra CFM Benita Holt Rasmussen Det danske

Læs mere

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre Mindfulness for kommende og nybagte forældre HVAD ER MINDFULNESS Mindfulness er centreret om nærvær. Om at være bevidst opmærksom på alt, hvad der opstår, udfolder og forandrer sig i hvert øjeblik, og

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Jeg valgte ikke det gjorde min krop.

Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Steen Lykke Tænke handle - modus Vi har lært at tænke os ud af sindsstemninger ved at regne ud hvad der er galt og hvorfor, og laver sammenligninger med tidligere eller

Læs mere