kommer her for at træne teknikker, der med fokus på forskellige former for kropslig praksis som yoga,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kommer her for at træne teknikker, der med fokus på forskellige former for kropslig praksis som yoga,"

Transkript

1 Kroppen i fokus Fire antropologistuderende har været på feltarbejde i et alternativt behandlingstilbud til unge stofmisbrugere og kriminelle. Det alternative består i en kombination af yoga, kampsport, meditation og åndedrætsøvelser, som deltagerne kan bruge til at styre deres liv i en mere positiv retning. AF MILLE BECH, JENS KONGSLEV, METTE MORTENSEN & LEA SØRENSEN Vores første møde med Jakob Lund fører os til et lille, sortmalet træhus på en stille villavej i Holte. Huset er Jakobs eget private hjem og danner samtidig ramme om projektet Breathe SMART, et alternativt behandlingstilbud til udsatte unge, der har eller har haft problemer med stoffer og kriminalitet. Efter at have smidt skoene i den lille gang bliver vi budt velkommen i det tilstødende køkken, og på vores vej til det lille, interimistiske kontor med den bærbare computer og papirer i stakkevis danner vi os et hurtigt overblik over stedets beskedne, men hyggelige, fysiske rammer. Den grønne stue, som er tømt for møbler med undtagelse af en seng, der er stillet på højkant mod endevæggen, fungerer som træningsrum for de unge mennesker, der jævnligt har deres gang i huset. De kommer her for at træne teknikker, der med fokus på forskellige former for kropslig praksis som yoga, kampsport, meditation og åndedrætsøvelser har til formål at give de unge oplevelsen af, at det er muligt at bryde med gamle, uhensigtsmæssige mønstre og opnå erfaring med, at de selv er i stand til at styre deres liv. I de senere år er brugerinddragelse og ansvarliggørelse blevet nøgleord inden for den socialpolitiske diskurs. I den henseende er kroppen blevet locus for kontrol og ansvarliggørelse af individet, og inddragelse af kropslige aktiviteter i behandlingsøjemed ses i stadig højere grad som et effektivt middel til at opnå kontrol over sig selv og sit liv. Dette fokus på krop og kontrol var udgangspunktet for vores 3 uger lange feltarbejde hos Jakob, hvor vi var interesserede i at undersøge sammenhængen mellem stedets kropslige praksisser og de unges evne til at styre deres liv i en mere positiv retning. Opmærksomhed mod og med kroppen Udgangspunktet for ethvert forløb hos Jakob er deltagelsen i et fem dages Breathe SMART-kursus, der består af yogaøvelser, meditation og en række specielle åndedrætsteknikker. Derudover foregår der også en form for psykoedukation, dvs. en slags undervisning i sindets mekanismer, hvor Jakob videregiver den erfaring og indsigt i livet, han selv har opnået. Kurset kan altså siges at være en kombination af refleksive elementer, hvor de unge præsenteres for en bestemt tilgang til livet, og kropslige praksisser, hvor især åndedrættet er af vital betydning. En kombination med det formål at igangsætte en positiv individuel udvikling. Holdet på det kursus, hvor vi har fået lov at deltage, er en broget flok mænd og kvinder, teenagere 50

2 foto: breathe smart og midaldrende, men alle med det udgangspunkt, at deres liv enten er eller har været præget af problemer, overvejende med stofmisbrug, som de håber, at kurset kan afhjælpe. Jakob slår det fast fra starten. Fortæller os, mens vi sidder i skrædderstilling på vores meditationsmåtter, at vi må fralægge os vores forventninger; det er nuet, det handler om. Hvad vi i sidste ende får ud af kurset er udelukkende op til os selv det afhænger af vores villighed til at være til stede her og nu og til at være åbne for de følelser, der end måtte dukke op. I kursusugen skal vi i fællesskab smide vores masker og vende blikket indad. Og vi skal bruge kroppen. Kroppen er udgangspunktet for alle vores følelser, og det kommer især til udtryk, understreger Jakob, i åndedrættet. Vi trækker vejret i overensstemmelse med vores følelsesmæssige tilstand; på én bestemt måde, når vi er vrede, på en anden, når vi er glade, og på en tredje, når vi er kede af det. Det betyder, at et aktivt arbejde med vejrtrækningen kan blive en nøgle til den selverkendelse, der nødvendigvis må ligge til grund for, at man kan forandre sin livssituation. Åndedrættet kan med andre ord bruges til at opnå en forløsning af følelser og derved skabe et rum, hvor man efterhånden kan lære at håndtere dem på en konstruktiv måde. At de teknikker, vi lærer på kurset, er forløsende, kan der ikke være tvivl om. Dette gælder især sudarshan kriya den rensende handling, som er 45 minutters åndedrætsøvelser, hvor man guidet af rytmen fra et mantra trækker vejret i skiftende tempi. Øvelsen kan ikke beskrives fyldestgørende hér, men den kræver at man først lærer nogle indledende teknikker og at det hele foregår under kontrollerede forhold. Alle er tydeligt påvirkede, efter at vi på tredjedagen er blevet introduceret til denne øvelse. Nogle græder, nogle ser nærmest saligt lykkelige ud, mens andre fortæller, at de føler et generelt ubehag både fysisk og psykisk. Vi har selv oplevet, hvordan øvelsen frembringer følelser af både lykke og sorg, og rent kropsligt har vi også været Om Breathe SMART Jakob Lund er 34 år. Han startede Breathe SMART-projektet for seks år siden ud fra ønsket om at videregive de teknikker, der havde hjulpet ham selv ud af et liv med stoffer og kriminalitet. Via sin baggrund og sine personlige erfaringer kender Jakob kun alt for godt til den rastløshed og trang til at føle sig i live, der ofte manifesterer sig på en destruktiv og voldelig måde hos de unge. Hans projekt er en videreudvikling af Prison SMART, et kursus i åndedrætsteknikker og meditation, som er udviklet af NGO-organisationen Art of Living, og som benyttes i fængsler verden over. Breathe SMART startede på privat initiativ, men har løbende indgået samarbejde med Kriminalforsorgen, adskillige kommuner samt statsfængslet i Horserød. Ud over Jakob er 35-årige cand.mag. i psykologi og filosofi Helle Balsby også tilknyttet stedet, først som frivillig medarbejder i en periode, siden februar 2006 projektansat på puljemidler fra Socialministeriet. Hun tilbyder bl.a. de unge udviklende samtaler, yder hjælp til jobansøgninger og ansøgninger om lærepladser og træner dem i boksning. En del af de unge har fået kendskab til Jakob gennem miljøet, men flere og flere kommer nu efter at have været i kontakt med Kriminalforsorgen, sagsbehandlere eller andre instanser i det offentlige system. 51

3 i tilstande af både krampe, svimmelhed og et stort fysisk velvære. Alle har vi været igennem en intens kropslig og følelsesmæssig oplevelse, og det er denne oplevelse, denne kropslige grunderfaring, der er udgangspunktet for de unge, der bliver ved med at vende tilbage til Jakob og hans yoga, meditation og åndedrætsteknikker. Jeg kan huske første gang, at jeg lavede den der, sudarshan kriya, der var jeg bare sådan helt wow! Det var simpelthen for vildt det her. Det var ligesom at være på ecstacy. Jeg kan huske, jeg bare sad med sådan et kæmpe, kæmpe smil på. Og der skete virkelig ting og sager, fortæller Simon på 27 år, som er kommet hos Jakob gennem de sidste tre år. Teknikken kan altså bl.a. forstås som en slags substitution for den oplevelse, det giver at tage stoffer, der for mange af deltagerne har været et middel til at opnå følelsen af tilstedeværelse i verden. Helle Balsby fortæller, at mange af de unge giver udtryk for, at de har og har haft problemer med at kunne være i deres krop og hoved, og at stofferne for dem udgør en mulighed for at opnå den følelse af positiv væren og lykke, de savner. Men rusen er for stofmisbrugeren ikke bare et middel til at opnå velvære. Den er i høj grad også et middel til at flygte fra smerten. Og her ophører ligheden med Breathe SMART, hvor det afgørende ifølge Jakob er, at man lærer at acceptere og tage ansvar for alle de følelser, man indeholder. Som Jakob siger har mange af de unge en mur, der gør, at de hverken kan mærke sig selv eller andre mennesker: I det øjeblik der begynder at komme en åbning i den mur, så begynder man også lige pludselig at kunne mærke andre mennesker. Det er den empati, man skal ind i, både følelsen af sig selv og medfølelsen for andre mennesker. Det bunder jo også i kærlighed til sig selv. Med det udgangspunkt, at oplevelsen af selvet er bundet til relationer til andre, bliver det muligt at forstå det sociale rum hos Jakob som en afgørende faktor for, hvad der ellers ligner en meget individuel form for kropsterapi. Antropologen Thomas Csordas benytter i sin udredning af sammenhængen mellem kroppen og bevidste refleksive processer begrebet somatiske opmærksomhedsformer. Dette indbefatter en definition af opmærksomheden som både mod og med kroppen, hvilket vil sige, at vi i vores rettethed mod kropslige tilstande og følelser er opmærksomme med vores krop, der uundgåeligt påvirkes af det miljø, den er indlejret i. Opmærksomhed mod kroppen konstitueres altså relationelt. I stuen i Holte er denne dobbelte opmærksomhed allestedsnærværende. I anerkendelsen af hinandens lukkede og indadvendte øjne opstår en samhørighed, hvor tilliden til fællesskabets accept af den enkeltes følelser kan danne grundlag for den afgørende, grundlæggende tillid til egen identitet og værd. Kampsport Døren ud til den lille terrasse står på vid gab, og igennem den strømmer ud over haven en blanding af technorytmer, høje råb og lyden af kraftfulde slag. Det er tirsdag eftermiddag, og i den ene ende af den lille stue træner Helle en flok svedende unge i boksning, mens to mænd i den anden ende af stuen vælter hinanden rundt i submission wrestling. Hver tirsdag og fredag har de unge mulighed for at deltage i forskellige former for kampsport inden den efterfølgende meditation. Jakob og Helle er ofte blevet mødt med kritik og skepsis over det tilsyneladende paradoksale i, at de lærer de unge at slås unge, som for manges vedkommende har et liv fyldt med vold og anden kri- 52

4 Jeg mødte en, som sagde, han havde taget et kursus herude. Jeg mødte ham faktisk, da jeg stod og tog kokain. Jeg stod på det ene lokum og tog kokain, og han stod på det andet lokum og tog kokain. Så lånte jeg hans pengeseddel, fordi jeg havde ikke nogen. Og så sad vi og snakkede. Jeg var hjemløs der og var lige gået fra min kæreste og havde det ad helvedes til. Så sagde han, at det kunne være, jeg skulle tale med Jakob... (Citat fra Mark). foto: breathe smart minalitet bag sig. En af disse unge, Simon, har flere voldsdomme bag sig: Der var en gang, hvor jeg sådan fuldstændig kom ind i sådan en blodrus eller det gjorde jeg flere gange, hvor når jeg sådan først gik amok, så var det ikke nok bare at give ham et par på hovedet, så skulle de bare ned og ligge og trampes på og sparkes, rigtig slå og alle sådan nogle modbydelige ting. Som den danske antropolog Camilla Kvist påpeger, er vold af den art et instrument til at underlægge sig andre sin vilje med fysisk magt - og dermed en konstituering af sin egen væren på bekostning af en negering af den andens. Volden aktualiserer således den evige spænding mellem subjektivitet og objektivitet, mellem det at handle og det at blive handlet med. Som Simon fortæller: Det gav virkelig et kick sådan følelsesmæssigt Wow! Jeg kunne mærke, at jeg levede, mærke min egen krop. I en særlig relation mellem ham selv og den anden havde volden for Simon ikke bare en destruktiv, men også en konstruktiv dimension, der havde at gøre med etableringen af magt og erfaringen af agens 4, altså oplevelsen af at være aktivt handlende i sit eget liv. Som sådan var volden en motiveret kropslig handling i verden en måde for Simon at mærke, at han fandtes, og dermed en kilde til oplevelse af væren og selv-identitet. Følelsen af subjektivitet synes således intimt forbundet med oplevelsen af at være aktivt handlende i sit eget liv. Som det eksistentielle udgangspunkt for selvet er det kroppen, som på én gang er redskab til både at fratage og indgyde oplevelsen af agens, af at handle. Hos Jakob indgår kropslige aktiviteter som eksempelvis boksning og brydning som led i at give de unge konkrete erfaringer med at kunne mestre deres liv, deres krop og deres sind. Her udspiller volden sig som kropslige oplevelser, der er konstituerende for de unges oplevelse af sig selv uden samtidig at negere den anden. Troen på sig selv og følelserne af intensitet og ultimativt nærvær svarende til dem, de unge har søgt i stofferne og kriminaliteten, optræder nu i et rum, hvor relationerne er hængt op på tillid og nærhed, og hvor de unge samtidig oplever, at de er i stand til at bevare fokuset og overblikket, selv om de er oppe i det røde felt. I træningen kan de unge udleve mange ting, som de også står over for til daglig. Det handler især om at lære at træffe nogle beslutninger, at tro på dem og handle ud fra dem her og nu. De unge er ifølge Helle vant til at re-agere på andre frem for at agere for sig selv, og for hende og Jakob er det derfor vigtigt at give de unge oplevelsen af, at de har et valg at de kan ændre negative reaktionsmønstre. Kroppen bliver her en indgang til et absolut nærvær i nuet, et fokus, som også Simon beskriver: Jeg kommer ind i sådan et flow, hvor jeg ikke rigtig tænker, men hvor det bare er kroppen, der arbejder det er lidt ligesom meditation så er du lige nu og her, ik. Det er kæmpe beroligende Efter træningen er der åndedrætsøvelser og meditation, og der bliver langsomt fyldt op i den lille stue. Flere hjemmevante unge mennesker kommer ind, snupper en hjemmebagt bolle i køkkenet på vejen og hilser på de andre med store krammere og hyggelige udvekslinger om, hvordan det står til. Efter fem minutter i denne atmosfære har man fuldstændig glemt, at man er sammen med mennesker, der prøver at få styr på deres liv og droppe stofferne, - man er i et hjem. Denne hyggelige og familiære stemning har stor betydning for de 53

5 MILLE BECH, JENS KONGSLEV, METTE MORTENSEN LEA SØRENSEN STUDERENDE PÅ INSTITUT FOR ANTROPOLOGI VED KØBENHAVNS UNIVERSITET unge, der refererer til stedet som et fællesskab og til de mennesker, der kommer hér, som deres anden familie. På denne måde opfatter de unge det ikke som et behandlingssted. Som 26-årige Jeppe siger: I behandling, der bliver du smidt ud lige med det samme, hvis du har været på en tur eller et eller andet, ik. Her kan du komme tilbage igen lige så tosset du vil jo. Det er fedt at kunne komme herop, og folk begynder at savne dig, når du ikke har været her et stykke tid ringer og hører, hvordan du har det. Det er sgu rart. Selv når de fucker op, bliver de unge bakket op, idet de forbliver en del af fællesskabet, og på den måde udgør stedet en blivende platform i deres turbulente liv. Som det fremgår er nærhed og tillid centrale elementer i de kropslige praksisser og det sociale fællesskab hos Jakob. De unge beskriver den følelsesmæssige kontakt som en af de ting, der adskiller stedet fra andre behandlingstilbud, og disse familiære bånd, samt den kontinuerlige tilknytning til stedet, som de unge opretholder, er selvfølgelig af stor betydning i en vurdering af Breathe SMART. Samtidig åbner disse elementer op for et fokus på problematikker omkring afhængighed af behandlingssystemer. Eftersom Breathe SMART ikke udelukkende er et behandlingssystem, men også en praktisk livsfilosofi, er det en afgørende forskel på Jakobs projekt og offentlige behandlingsinstitutioner, at udslusning fra fællesskabet ikke i sig selv er et formål. Relevante spørgsmål som, hvad der sker med familiefølelsen - om de nære relationer kan opretholdes, når familien udvides - samt hvilke ekskluderende mekanismer, der også kan være på spil i det sociale fællesskab, er vi på baggrund af vores tre ugers feltarbejde med analytisk fokus på de kropslige praksisser dog ikke i stand til at besvare. De fysiske kroppe bliver omdrejningspunkt for et intersubjektivt rum, hvor man sveder, man mister kontrollen, man er grimme, åndssvage og latterlige sammen, og gradvist ryger maskerne af, så man også bliver i stand til at være vrede, frustrerede, kede af det og glade sammen. På denne måde bliver der skabt et socialt rum, hvor de unge er mennesker, før de er misbrugere. De kropslige handlinger skaber en fælles erfaringsramme, og med kurset som udgangspunkt skabes der et kollektivt narrativ, som omfatter de unges individuelle fortællinger fra både fortid og nutid, og som er definerende for et fællesskab, der kan erstatte det, der blev skabt gennem stofferne. Jeppe beskriver de følelser, der kan komme, når man har lavet sudarshan kriya, og hvordan det kan hjælpe lige at få snakket om det med nogen, der ved, hvad det drejer sig om: De har alle sammen prøvet den tur der og har været igennem den mange gange, ik. Så bare det der med at gribe knoglen og sige, jeg har det af røvens til i dag...bare det, man lige er sammen med folk, der ved, hvad du går igennem, det er kæmpe beroligende. Den fælles erfaringsramme, han kan henvise til, er en ramme, der er udgangspunktet for det fællesskab, der er i huset. Krop og kontrol Mange af de unge er vant til at spille roller, at bevare en facade og en attitude, som skjuler frygten og smerten, der ligger bagved. Ifølge Jakob er dette udtryk for en kontrol, der holder de unge på overfladen, så de ikke når helt ned i dybden med sig selv, og det er først i det øjeblik, de giver slip på den kontrol, at de opnår frihed og ro. Men for at kunne give slip, skal der dog en anden type kontrol til en form for disciplin og villighed til at fortsætte, selv om tingene ikke lige flasker sig. Samtidig kræver det mod at turde være ligeglad med, hvad andre folk tænker, og i stedet mærke efter i sig selv, følge sine egne fornemmelser og træffe de rigtige beslutninger Det er denne form for kontrol, Jakob ønsker at give videre til de unge igennem de kropslige oplevelser og erfaringer. Man skal ikke flygte, når man går igennem smerte, angst og kedsomhed. Det kræver en stor selvkontrol at kunne fortsætte, når man er ude på gyngende grund og ikke ved, hvad fremtiden vil bringe. LITTERATUR Csordas, T.: Somatic Modes of Attention I: Cultural Anthropology 8(2), s Kvist, C.: Vold og væren. Antropologi og den voldelige relation I: Tidsskriftet Antropologi 46, s NOTER 1. Stress Management and Rehabilitation Training er udviklet af The Art of Living Foundation, en international humanitær NGO-organisation. Breathe SMART tager udgangspukt i Prison SMART, som benyttes i fængsler i flere lande. I fængslerne anvendes dog ikke kampsport. Kilde: 2. Csordas, 1993: Kvist, 2002:44 4. Kvist, 2002:43 Baggrund I forbindelse med et 4.semesters kvalitativt metodekursus på Institut for Antropologi ved Københavns Universitet udførte vi i løbet af marts og april 2006 et tre uger langt feltarbejde i Jakob Lunds behandlingstilbud, Breathe SMART. Her fik vi mulighed for at indgå i hverdagen sammen med de unge, hvilket bl.a. indebar deltagelse i boksetræning, yoga, åndedrætsøvelser og meditation. Desuden fik to af os mulighed for at deltage i Breathe SMARTkurset, hvilket gav os en større indsigt i meditationen og åndedrætsøvelserne. Artiklen bygger derfor på vores deltagelse i de forskellige aktiviteter og på samtaler med Jakob, Helle og de unge. Vi har i vores analyse ladet os inspirere af en eksistentiel-fænomenologisk tilgang, hvor fokuset er på den umiddelbart oplevede verden de kropsligt levede erfaringer. Der foreligger ikke evalueringer af eller anden dokumentation for anvendelsen af Breathe SMART-metoden i Danmark, men der er beskrivelser og yderligere information om metoden på: Nyhedsbrev for Rusmiddelforskning Nr. 1, 2004, på: og på Kriminalforsorgens hjemmeside: Jakob Lund kan desuden kontaktes via mail: Simon, Jeppe og Mark er opdigtede navne. Deres rigtige navne er kendt af skribenterne. Tak til Jakob, Helle og alle de unge, som tog godt imod os og lukkede os ind i familien i de tre uger, vi tilbragte sammen. 54

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af.

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af. Lektion 2 The Power of Silence Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed på kroppen Mindfulness handler om at være vågen og fuldt nærværende i nuet. I de næste tre lektioner skal du derfor

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Forældre Loungen Juli 2015

Forældre Loungen Juli 2015 Forældre Loungen Juli 2015 De fleste af os ar et meget hektisk liv med mange ansvarsområder: børn, arbejde, familie, venner og andre aktiviteter. Det kræver en konstant udadrettet opmærksomhed, og derfor

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

En dag er der ingenting tilbage

En dag er der ingenting tilbage For et halvt år siden fik Helle Johansen at vide, at hun lider af demenssygdommen Alzheimers. Den har ændret hende for altid, og hun kæmper stadig med at forene sig med tanken om, at sygdommen er uhelbredelig.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og nå jeres mål

Bryd vanen, bøj fisken og nå jeres mål Bryd vanen, bøj fisken og nå jeres mål Kursus for kursusledere den 25. september 2013 Opgaver & værktøjer Tilmeld dig: Nå dine mål med Torben Wiese Få inspirationsmail på www.habitmanager.com 1 Værktøj:

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi 1) Alt er energi. Penge er energi og penge er et redskab til at udveksle værdi. På den måde er penge et symbol på noget vi værdsætter. Ritual - Mærk efter: Hver gang du overvejer at købe noget, så mærk

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv At kunne være sig selv Katja 13 år : altså jeg bliver lidt ked af det, fordi det er sådan lidt jeg synes at det er lidt frustrerende at skifte hele

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Sevel 2016 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Agape 1. Hvordan reagerer mennesker når livet gør ondt? 2. Hvordan kan man leve og leve videre

Læs mere

Flygtningen (Final draft) 8.B - Henriette Hørlück Skole

Flygtningen (Final draft) 8.B - Henriette Hørlück Skole Flygtningen (Final draft) af 8.B - Henriette Hørlück Skole SC 1- GANGEN (DAG 1) Burhan går ned ad gangen mod klasseværelset. Han hører musik på sin mobil. Folk stopper deres snak. Elev 1 (Karls ven) ser

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Interviewer1: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon:

Interviewer1: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer1: Vil du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Jon: Hvad er det jeg skal fortælle om min baggrund? Interviewer2: Du kan fortælle os lige det du har lyst til, om dig og dit liv. Jon: Jeg

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

www.positive-vibes.nu

www.positive-vibes.nu www.positive-vibes.nu http://www.huffingtonpost.com/2013/10/28/body-on-yoga_n_4109595.html Velkommen til Kundaliniyoga Kundalini er bevidsthedens og vitalitetens yoga. Den er kendt som hverdagens yoga.

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen. Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov

Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen. Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov Skolen som fristed eller hjælper Børn, der er kriseramt, kan have forskellige reaktion:

Læs mere

Boble-Byen. - Et indre rum af ro og styrke. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske

Boble-Byen. - Et indre rum af ro og styrke. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Boble-Byen - Et indre rum af ro og styrke Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen starter

Læs mere

YOGARETREAT I THAILAND Skøn yoga- og Mindfulnessrejse til Thailand - 9 dage med yogainstruktør Pernille Kristensen

YOGARETREAT I THAILAND Skøn yoga- og Mindfulnessrejse til Thailand - 9 dage med yogainstruktør Pernille Kristensen YOGARETREAT I THAILAND Skøn yoga- og Mindfulnessrejse til Thailand - 9 dage med yogainstruktør Pernille Kristensen AFREJSE : 13. - 21. marts 2016 og november 2016 (datoer på vej) - 9 dage DKK 15.900 YOGARETREAT

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast 20 Indholdsfortegnelse Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted...

Læs mere

kognitiv center Misbrug

kognitiv center Misbrug Misbrug Kognitiv adfærdsterapi er en behandlingsform, der er baseret på forskning. Misbrug kan være mange ting: Alt fra overforbrug af alkohol, dagligt forbrug af amfetamin, extacy, hash, heroin m.m. Men

Læs mere

Kunstterapeutisk udviklingsforløb

Kunstterapeutisk udviklingsforløb Institut for kunstterapi Engelsholmvej 10, 7182 Bredsten tlf:26 14 95 44 E-mail: kunstterapi@kunstterapi.dk Kunstterapeutisk udviklingsforløb Sammenlagt 7 kurser á 4 dage Dette kursusforløb henvender sig

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

www.mentaltrainingformusicians.com Bogens indhold.

www.mentaltrainingformusicians.com Bogens indhold. www.mentaltrainingformusicians.com Bogens indhold. Bogen er en selvhjælps bog, der består af kapitler, der indeholder meget forskellige teknikker, som tilsammen kan bekæmpe sceneskrækken/ præstationsangsten.

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

KSU s målgruppen er unge i aldersklassen 18-30 år, som skal lære at klare sig i egen bolig.

KSU s målgruppen er unge i aldersklassen 18-30 år, som skal lære at klare sig i egen bolig. Kofoeds Skoles Ungdomsboliger Kofoeds Skoles Ungdomsboliger, KSU, er fire bofællesskaber for hjemløse og socialt udsatte unge. KSU arbejder ud fra Kofoeds Skoles grundmetode, hjælp til selvhjælp, med anerkendelse

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune. Kære læser

Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune. Kære læser Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Mariager Fjord PPR og sundhedspleje. Du kan også læse om Mariager fjords

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Kropslige øvelser til at mestre angst

Kropslige øvelser til at mestre angst September 2012 Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Fysioterapeuterne Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Denne pjece er udarbejdet af

Læs mere

Statusrapport for TUBA Stevns

Statusrapport for TUBA Stevns Stevns Kommune Center chef - Tina Mørk & Afsnitsleder - Thomas Jakobsgaard Statusrapport for TUBA Stevns Den 27. januar 2017 I TUBA er vi rigtig glade for at kunne tilbyde rådgivning og terapi, til børn

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Skadesreduktion Er det blevet stuerent?

Skadesreduktion Er det blevet stuerent? Skadesreduktion Er det blevet stuerent? KABS konference 2015 Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Skader på individ og samfund Model

Læs mere

Brumbassens - Pædagogiske læreplaner

Brumbassens - Pædagogiske læreplaner Brumbassens - Pædagogiske læreplaner 2016/2017 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Læringsmål for 2016/2017... 3 Mindfulnessen s læringsmiljø... 4 - Mål... 4 Udelivets læringsmiljø... 5 - Mål... 5 Det anerkendende

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape

Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan reagerer mennesker når livet gør ondt? 2. Hvordan

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere