Beretning Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2013. Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning."

Transkript

1

2 Beretning 2013 Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning. I år er det kongres år, og derfor afholder vi generalforsamling allerede den 2. lørdag i juni. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling været på kursus, hvor vi har arbejdet med begrebet Faglig stolthed, medlemshvervning, synlighed m.v. Bestyrelsen har desværre måtte sige farvel til Henrik Larsen, Han måtte trække sig fra bestyrelsen, da omlægninger i boligselskabet gjorde, at der ikke længere skulle være en tillidsrepræsentant. Jeg vil herved gerne takke Henrik for hans indsats i bestyrelsen. Men intet er som bekendt ikke så skidt uden det er godt for noget andet, det gjorde så, at suppleant Johnny Johnsen fra Brøndby trådte ind i Henrik s resterende valgperiode. Bestyrelsen udvikler sig hver gang, der har været afholdt kursus og derfor er suppleanterne også inviteret med hver gang. Bestyrelsen er meget fokuseret på både nutiden og fremtiden, samt den utrolige gode skare af tillidsvalgte i systemet tillidsrepræsentanter, lokaltillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter, til at bakke op om arbejdet. Det er samtidig også et år, hvor vi skal i gang med overenskomstforhandlinger med BL-Danmarks almene boliger. På TR-LTR-AMR kurset på Metalskolen i Jørlunde, prøvede vi at ændre den gamle kendte metode om slavisk at gennemgå overenskomsten fra side 1. I stedet fik deltagerne en opfordring til at tænke tilbage på, hvilke problemstillinger man har kæmpet med, siden vi sidst kiggede på overenskomst ønsker. Meget af det som gik igen var, at vi skulle passe på vores arbejdspladser, der var nemlig flere og flere som blev truet med udlicitering. Der blev debatteret om vigtigheden i at være synlig i dagligdagen, for hvis beboerne så os hele tiden, ville de ikke have et firma med forskellige medarbejdere hver uge i afdelingerne. Der er ingen selskaber, som husker at få alle opgaver med i et udliciterings materiale. Vi bruger rigtig meget tid på medlemshvervning, uden at glemme alle de nuværende medlemmer, for medlemsfastholdelse er mindst lige så vigtig som hvervning hvis ikke vigtigere, for det nytter ikke noget, at få nye medlemmer ind i EFK, hvis der samtidig forsvinder flere ud i den anden ende. Her kunne vi godt bruge noget hjælp fra jer ude på pladserne. Vi vil meget gerne vide, hvis i går sammen med kollegaer der ikke er organiseret i EFK, så vil vi gerne komme ud og besøge jer i kaffepausen og få en snak om vigtigheden i at være organiseret i den overenskomstbærende fagforening. Alligevel er jeg optimistisk med hensyn til fremtiden. Vi skal fortsætte med at synliggøre os i hverdagen. Vi skal vise, at vi er de bedste, at de private firmaer, både store og små, ikke er noget alternativ til at have fastansatte ejendomsfunktionærer. Vi er fleksible, kan lave mange forskellige HER og NU opgaver, så der ikke skal ringes efter en håndværker. Vi startede sammen med ESL en Medlemshvervningsuddannelse i efteråret 2012, den har givet genlyd flere steder i fagbevægelsen. Serviceforbundet kunne også se det spændende i tiltaget og gik ind i projektet, så det kunne køres på FIU midler. Nu starter der så et hold i efteråret 2013, hvor vi allerede nu har tilmeldinger, men vi kunne faktisk godt bruge nogle flere kursister. Så lad mig komme med en opfordring til at deltage, hvis man brænder for at gøre en forskel på sin arbejdsplads eller selskab.

3 Det er beklageligt, at der stadig er så mange faglige sager i vores system, og der er ikke noget der tyder på, at vi får færre sager fremover. Sagerne drejer sig om advarsler, opsigelser, bortvisninger, manglende feriepenge, manglende pension, overtidsbetaling, manglende udbetaling af de særlige feriefritimer ved arbejdsophør samt tolkning af overenskomsterne. Som man kan se i regnskabet har vi fået en del ind i boder i 2012, det er noget som man ikke kan budgettere med. Nogle selskaber vælger at betale sig til viden og andre sørger selv for at sætte sig ind i reglerne. Vi oplever desværre også nogle steder, at man er ligeglad med de forskellige spilleregler og politikker, og efter et kort forhandlingsmøde blot spørger hvad koster det at komme af med den pågældende.det er det værste spørgsmål vi kan få, for så ved vi allerede, at vores kollega vil miste sit arbejde, når de er ligeglade med prisen. Service har haft en artikel om udlicitering i Midtjylland, Beboerne ville ikke af med ejendomsfunktionærer. Her havde boligselskabet regnet ud, at beboerne kunne spare 57,- kr. om måneden, hvis plejen af de grønne arealer blev udliciteret. Det lykkedes ikke boligselskabet at virksomhedsoverdrage 24 ud af 36 ejendomsfunktionærer ved udlicitering. Beboerne protesterede, og i sidste øjeblik måtte boligselskabet aflyse underskrivelsen af udlicitationskontrakten. Ejendomsfunktionærerne gik ind i en arbejdsgruppe for at se på de opgaver og muligheder der var for at få mest arbejde for pengene. Tillidsrepræsentanten mener, at man med denne løsning, kan bibeholde den kvalitet i ejendomsservicen, som beboerne efterspørger, og som de netop tilkendegav, at de ikke ville slippe i forbindelse med udliciteringssagen. LO startede OK oplysningsindsatsen op den 5. november, den skal foreløbig løbe i 3 år og så evalueres, men jeg kan sagtens se den fortsætte fremover. Vi deltager i LO arbejdet, med det vi kan. Som en lille fagforening blandt de store, er det et godt sted at skabe netværk og udbrede vores eksistens, så de ikke bare optager vores kollegaer. Som tidligere nævn er medlemshvervning højt prioriteret. Vi får rigtig god respons fra kollegaerne ude på pladserne når vi kommer, for de er faktisk rigtig glade for at se os derude. Vi synes, det er vigtigt at komme ud i frokoststuerne i kaffe pauserne, endelig ikke i frokosten for der vil de fleste gerne lige have et pusterum, inden de skal ud og virke igen. Lærer lockouten ramte vel de fleste af os. Det kan godt være, at nogle synes lærerne er forkælede, når de ikke har flere undervisningstimer, ekstra frihed når de er fyldt 60 m.m., men det er rettigheder de har forhandlet sig til tidligere og det er et klart brud på Den Danske Model, at gå ind og bare fjerne disse ting. Jeg forstår nu godt regeringen greb ind, for parterne talte ikke sammen, men det var som jeg ser det også Finansministeriet der holdt Kommunernes Landsforening i kort snor. Regeringen kunne dog langt tidligere have grebet ind, da det var dem der allerede i februar 2012 havde meddelt Kommunernes Landsforening, at arbejdstidsaftalen skulle fjernes. Den Danske Model som er kendetegnet med frie ukoordinerede overenskomstforhandlinger, som ved den afsluttede lærer lockout, hvor Kommunernes Landsforening og regeringen i et tæt samspil udsatte lærerne for en kæft, trit og retnings strategi. Regeringen har fra første dag den kom til magten, overfor fagbevægelsen vist, at et af regeringens foretrukne politikpunkter tilsyneladende er at gøre livet besværligt for fagbevægelsen, blandt andet forringe Den Danske Model. Regeringen kunne på mange måder have vist sit kendskab til sine rødder, ved bl.a. at vende fradragsretten for faglige kontingenter til, at de første 3.000,- kr. ikke er fradragsberettiget. Det er godt nok at have en ambition om at føre landet igennem finanskrisen på en god måde, men det nytter ikke, at det sker på en måde, så regeringen bevæger sig længere og længere væk fra den folkelige base. Længere væk fra arbejdspladsernes folk. Og endnu længere væk fra kernevælgerne.

4 Måske vi skulle melde Helle Thorning til programmet Her er dit liv så hun kunne komme tilbage til rødderne. Hun bør bruge partiets stolte historie til at genskabe socialdemokratisk politik om lighed og velfærd. Begge dele er gamle socialdemokratiske værdier, som bør stå mere klart og markant i profilen, hvis vi igen skal opleve fremgang for parti og arbejderbevægelse. Fagforeningen har fået ny hjemmeside der er lavet af medlemmer for medlemmer. Jeg efterlyste sidste år på generalforsamling og i beretningen, medlemmer som kunne være interesseret i at hjælpe med dette projekt Ny hjemmeside og Facebook den sidste halter stadig lidt, så skulle der være en som er interesseret i dette, hører jeg meget gerne om det. På arbejdsmiljøområdet spiller det psykiske arbejdsmiljø en større og større rolle. Ofte, når der startes en faglig sag op, dukker der dårligt arbejdsmiljø op. Det kan være svært at håndtere, når medlemmet ikke har givet udtryk for dårligt psykisk arbejdsmiljø til tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant inden en opsigelse. Der har ikke været en stigning af vold og trusler mod ejendomsfunktionærerne i de sidste 4 år, men dermed ikke sagt at vi bare skal være tilfredse med det, vi skal til hver en tid reagere på disse tilfælde, for faktisk er et tilfælde, et tilfælde for meget. Boligselskaberne er ret gode til at tage fat i de eventuelle sager, der er på området, ved at anmelde til politi samt give ejendomsfunktionæreren, der måtte have haft en skræmmende oplevelse, psykisk førstehjælp. Vi indførte tilbage i 2004 det vi kalder servicekald, det går ud på, at vi kontakter nye medlemmer på telefon og det lykkes faktisk at få fat på 90-95% nogle får også en besked på deres svarer. Vi byder velkommen og spørger bl.a. om de har spørgsmål til overenskomsten. Der bliver faktisk drøftet mangt og meget. Nogle samtaler munder ud i et besøg ude på arbejdspladserne. Her får vi taget en snak om løst og fast, samt taget hånd om eventuelle problemer eller misforståelser, vi fik kendskab til via servicekaldet. Det er en god måde at få løst nogle problemer på, inden de vokser sig store og vanskelige. De nye kollegaer tager godt imod vores henvendelse, mange er faktisk overraskede over vi ringer til dem, for det har de ikke oplevet at fagforeningerne har gjort før. Dette er noget vi fortsætter med og nu kan man også i hvert nummer af Servicebladet se hvem der har meldt sig ind i EFK, siden sidste Serviceblads deadline. Vores kollegaer ved staten har fået sat kæmpe store forandringer i værk, nemlig alle dem som var blevet varslet forrige år, det slås de en del med. De Styrelser og Ministerområder der er blevet gennemgået af div. Konsulentfirmaer føler nu virkningerne af de mange rapporter, der er blevet skrevet om dem. Alle de muligheder der er for besparelse er blevet udnyttet uanset om det var realistisk eller ej. Det eneste det gik ud på, var at prøve at føre konsulenternes rapporter ud i virkeligheden, uanset om det kunne lade sig gøre eller ej. Dette har gjort, at der har været utrolig travlt for statens tillidsrepræsentanter, der har kæmpet for, at afbøde de store problemer som det giver for vore kollegaer. Vores overbevisning om at udlicitering ikke kan betale sig er nu blevet synliggjort ved den store udlicitering der blev lavet i Politiet. Der er blevet ansat mange konsulenter der skal styre kontrakterne, og der er også et firma der selvfølgelig skal tjene penge. Det er synligt for enhver, at det bliver rigtig meget dyrere på sigt. Men politikkerne er glade. På trods af denne travlhed vil vores arbejde med at få skabt et fornuftigt og trygt arbejdsmiljø for alle vores kollegaer, fortsætte i de kommende år. Vi vil med vores gode Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter, fortsætte ude på arbejdspladserne og sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen.

5 Desværre kan vi se at økonomien mange steder går forud for arbejdsmiljøet i de Statslige virksomheder, og derved bliver den enkelte kollega ude på arbejdspladsen bare en brik i et økonomisk cirkus, men dette gør bare at det er endnu mere aktuelt, at vi fortsætter derude. LO Storkøbenhavn har pr. 1. januar 2013 fusioneret med LO Nordsjælland, og er således nu LO Hovedstaden. LO Hovedstaden skal indenfor et halvt års tid vælge ny formand, da Peter Kaj Mortensen går på pension. Der er pt. 2 kandidater til formandsposten, og i EFK s bestyrelse vil vi gå efter at pege på den formandskandidat der er bedst kan være en samlende formand for de forskellige fagforeninger i Hovedstadsområdet. Vi har brug for sammenhold, også mellem de lokale fagforeninger. Det er kun ved sammenhold det giver indflydelse. På vegne af EFK vil jeg gerne takke tillidsrepræsentanterne, Arbejdsmiljørepræsentanterne, lokaltillidsrepræsentanterne, bestyrelsen, udvalgsmedlemmerne og ikke mindst de ansatte i EFK. Alle gør et godt stykke arbejde for, at EFK kan fungere. Jeg vil gerne takke vores direkte samarbejdspartnere indenfor bevægelsen Ejendom- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning i daglig tale ESL, Serviceforbundet og LO for det gode samarbejde i perioden der er gået siden forrige generalforsamling. Der skal lyde en stor tak til alle medlemmer af EFK, for uden jer ingen fagforening. Vi håber at se mange på generalforsamling lørdag den 8. juni 2013, i Kulturstationen ved Vanløse Station EFK vil stadigvæk være med til at sætte dagsordenen, og udvikle sig til gavn for vores medlemmer. På bestyrelsens vegne Bo Kjærulf

6 Resultatopgørelse for 1. januar december 2012 Balance pr. 31. december 2012 Note Note t.kr. Aktiver 1 Kontingent Ejendomme Andre indtægter Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0 Primære indtægter Materielle anlægsaktiver Personaleudgifter Anlægsaktiver i alt Lokaleudgifter Andre tilgodehavender Kontingenter Periodeafgrænsningsposter Administrationsudgifter Diverse tilgodehavender, Panumsvej Møder Tilgodehavender Aldersmedl. og efterlønsmodtagere Værdipapirer Oplysningsarbejde Likvide beholdninger Ejendommens drift Omsætningsaktiver i alt Resultat af ordinær primær drift Andre driftsindtægter Passiver Aktiver i alt Driftsresultat før afskrivninger Formue Afskrivninger på anlægsaktiver Egenkapital i alt Driftsresultat Prioritetsgæld Finansielle poster Anden gæld Resultat før skat Langfristet gæld Foreningsskat 0 0 Mellemregning med forbund Årets resultat Mellemregning med ESL Forslag til resultatdisponering Skyldige offentlige kreditorer Overf. til formuekontoen for fagf Skyldig feriepengeforpligtelse Disponeret i alt Anden gæld Diverse gæld, Panumsvej Kortfristet gæld Gældsforpligtelse i alt Passiver i alt Eventualforpligtelse t.kr.

7 Ledelsespåtegning Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for l. januar december 2012 for Ejendomsfunktionæremes Fagforening. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Ejendomsfunktionæremes Fagforenings aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 3l. december 2012 samt resultat af Ejendomsfunktionæremes Fagforenings aktiviteter for regnskabsåret l. januar - 3l. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 13. marts 2013 Daglig ledelse Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Ejendomsfunktionærernes Fagforening Vi har revideret årsregnskabet for Ejendomsfunktionærernes Fagforening for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for fagforeningens udarbejdelse, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fagforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

8 Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Ejendomsfunktionærernes Fagforenings aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af fagforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 13. marts 2013 Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bilagskontrollanter I henhold til fagforeningens love har vi foretaget en kritisk gennemgang af bilagsmaterialet og fundet det i overensstemmelse med bogføringen. Vi har ikke foretaget lovpligtig revision i henhold til fonds- og foreningslovgivningen. København, den 13. marts 2013 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomhed. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgøreisen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til- eller fragå fagforeningen, og forpligteisens værdi kan måles pålideligt. Ved indregningen og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet fremlægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og - omkostninger, realiserede og u realiserede kursgevinster og - tab vedrørende værdipapirer, som indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Foreningsskat Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrive s ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivemes forventede brugstider: Ejendomme Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 100 år 3 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Finansielle gældsforpligtelser Prioritetsgæld og andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til forbundet, offentlige kreditorer og anden gæld, måles til nominel værdi.

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

pwc Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18

pwc Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18 Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2013. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2013. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2013 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2014 Dirigent

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2012 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2013 Dirigent

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KNB. Kalalliit Nunaanni brugseni. årsrapport

KNB. Kalalliit Nunaanni brugseni. årsrapport KNB Kalalliit Nunaanni brugseni 2014 årsrapport Sisimiut Maniitsoq Sisimiut Postboks 1019 3911 Sisimiut Tlf. 86 40 86 Fax 86 47 73 sisimiut@brugseni.gl Maniitsoq Postboks 148 3912 Maniitsoq Tlf. 81 33

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent 2 Hejrevej 43 2400 København CVR-nr. 19 17 48 83 Årsrapport 2012 (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013 Anne Lindhardt Dirigent Indholdsfortegnelse Side Nøgletalsoversigt 2008-2012

Læs mere

Årsrapport for 2011/2012

Årsrapport for 2011/2012 Årsrapport for 2011/2012 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

Roskilde Forsyning A/S CVR-nr. 32837212. Årsrapport 2013

Roskilde Forsyning A/S CVR-nr. 32837212. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Roskilde Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD

ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Dansk Sygeplejeråd... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 6 Ledelsesberetning for Dansk Sygeplejeråd...

Læs mere

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent Groupcare A/S CVR-nr. 29 52 15 49 Årsrapport for 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Athos Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nimbusparken

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere