Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu"

Transkript

1 Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

2 En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre, at fremtiden bliver økonomisk tryg og sikker også hvis det uforudsete skulle ske. Det bedste resultat får du, hvis du gør dig klart, hvilke ønsker du har til tilværelsen. Hvad er vigtigt i dag, og hvad er vigtigt senere i livet? Der kan f.eks. være tale om levestandard, boligforhold, børn og deres uddannelse, børnebørn, rejseaktiviteter og meget mere. Med den rette sammensætning af forsikring og opsparing sikrer du dig og din familie økonomisk tryghed og sikkerhed hele livet. På de følgende sider præsenterer vi forskellige pensionsopsparinger og forsikringsløsninger, du kan etablere hos os. Vi kan rådgive dig og lave beregninger om alle pensionsspørgsmål og efterfølgende give gode råd om den bedste måde at placere din opsparing på. Når du kender dine ønsker, kan vi hjælpe med at beregne, hvor meget du skal spare op, så du får en god pensionstilværelse. Samtidigt er det vigtigt, at du tænker på, hvordan resten af dit liv skal forme sig, hvis du får varigt nedsat erhvervsevne. Og hvordan situationen skal være efter et dødsfald. Derfor omfatter en pensionsordning også forsikringer. 2

3 Indholdsfortegnelse: Ratepension side 4 Skema over samspil mellem pensionsopsparing, skat m.v. side 4 Kapitalpension side 5 Familiesikring - pension side 6 Familiesikring tab af erhvervsevne side 7

4 Ratepension En ratepension med lønningsdag hver måned i op til 25 år Oprettelse og indbetaling Ratepensionen kan oprettes af alle, som endnu ikke er fyldt 75. Dine indbetalinger på en ratepension giver fradrag i den personlige indkomst i bund- og topskatten, afhængig af din indkomst. Du må indbetale op til kr. hvert år, og du bestemmer selv om indbetalingen skal ske via din løn, eller om du selv vil stå for indbetalingen. Udbetaling Du får udbetalt ratepensionen i månedlige rater over minimum 10 år og maksimalt 25 år. Udbetalingen kan begynde, når du når din efterlønsalder og skal være afsluttet senest 25 år efter opnået efterlønsalder. Dine udbetalinger fra ratepensionen beskattes som personlig indkomst og kan medføre modregning i sociale ydelser. Pension og skat For mange mennesker har skattebetaling stor betydning for valg af pensionsopsparing. Skattesystemet i Danmark er opdelt i nogle knæk. Vi har alle et personfradrag, som betyder, at vi ikke betaler skat af personlig indkomst indtil kr. Det næste knæk kommer ved en personlig indkomst på kr. Indtil dette knæk beskattes indkomsten med ca. 38 %, og er man over dette beløb, så skal der også betales topskat, og dermed lander beskatningen på ca. 52,5 %. Fradragsregler Indbetalinger til en ratepension må du trække fra i skatten, også topskatten. Det betyder, at fradraget er på ca. 38 %, hvis din indkomst er under kr. og ca. 52,5 % hvis din indkomst er over kr. Vi anbefaler, at du benytter ratepensionen, såfremt din personlige indkomst er over kr. Beskatning af renterne Når du får renter af din opsparing, så skal du betale skat af renterne. Der er dog stor forskel på hvor meget. Hvis din opsparing er placeret på en kapitalpension eller en ratepension, så er skatten 15 % af renterne. Hvis din opsparing er en fri opsparing, så er skatten typisk mellem 34 % og 52,5 % alt efter hvor stor din samlede indkomst er. Det er dermed billigst at få renterne på pensionskontoen. Din opsparing vokser hurtigst på pensionskontoen. Skattetrappe Skattesatser i % 52,5% Skattebetaling er opdelt i knæk 38,0% 0% Personling indkomst 4

5 Kapitalpension Med en kapitalpension bestemmer du selv, hvad du vil finde for enden af regnbuen Kapitalpension kan oprettes af alle personer, der ikke er fyldt 75 år. Fradragsregler Indbetalinger til en kapitalpension må du trække fra i skatten dog ikke topskatten. Det betyder, at fradraget er på ca. 38 % hvis din lønindkomst er over kr. og ca. 37 % hvis din lønindkomst er under kr. Denne lille forskel skyldes påvirkning af beskæftigelsesfradraget. Vi anbefaler, at du benytter kapitalpensionen, såfremt din personlige indkomst er under kr. Indbetalingerne må ikke overstige kr. i Udbetaling Du kan få opsparingen udbetalt som én samlet sum, dog tidligst når du når efterlønsalderen, og du skal senest have pengene udbetalt 15 år efter efterlønsalderen. Du har mulighed for at hæve én af flere kapitalpensionskonti eller at foretage delophævelse af enkelte kapitalpensioner, mod en afgift på 40 %. Opsparingen kan udbetales ved død og kan, hvis du ønsker det, udbetales ved varig nedsat erhvervsevne, der berettiger til førtidspension. Begunstiget Din samlever kan begunstiges. Udbetalingen har p.t. ikke negativ indflydelse på muligheden for at få folkepension og boligydelse. Efterløn Der gælder særlige regler for efterløn. Spørg din rådgiver i Salling Bank. Ved udbetalinger i utide, det vil sige før efterlønsalderen, skal du betale en afgift på 60 % af det hævede beløb. Alle indskud på kapitalpension i danske pengeinstitutter er fuldt sikret af indskydergarantifonden, og de er tilmed kreditorbeskyttet. Beskatning af renterne Når du får renter af din opsparing, så skal du betale skat af renterne. Der er dog stor forskel på hvor meget. Hvis din opsparing er placeret på en kapitalpension eller en ratepension, så er skatten 15 % af renterne. Hvis din opsparing er en fri opsparing, så er skatten typisk mellem 34 % og 52,5 % alt efter hvor stor din samlede indkomst er. Det er dermed billigst at få renterne på pensionskontoen. Din opsparing vokser hurtigst på pensionskontoen.

6 Familiesikring Pension Måske har du allerede en forsikring - privat, gennem arbejdsgiveren eller fagforeningen. Der er dog god grund til at gå forsikringerne igennem sammen med banken, så du er sikker på, at du er ordentligt dækket. Vær f.eks. opmærksom på om dine forsikringer kun dækker som følge af ulykke. En forsikring, der kun dækker ved død som følge af ulykkestilfælde, er ikke nok! Familiesikring Pension dækker både som følge af sygdom og ulykke. Se mere under afsnittet dækning. Du skal kunne afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. Hvad dækker forsikringen? Familiesikring Pension dækker hvis: Du dør, inden du bliver 67 år. Du varigt mister din generelle erhvervsevne og tilkendes førtidspension fra det offentlige. Hvis gruppeforsikringen omfatter invalidesum, kan du læse mere om denne dækning i forsikringsbetingelserne. Hvordan får jeg en Familiesikring Pension? Du skal være under 60 år. Du skal have en pensionsopsparing hos os på minimum kr. eller indbetale fast kr. om året. Hvad koster forsikringen? Dækning og pris ved død Præmie pr. kvt. Engangsudbetaling Eller pr. år i 10 år kr. 408,00 306,00 204,00 102, Dækning og pris ved varig tab af erhvervsevne Præmie pr. kvt. Engangsudbetaling Eller pr. år i 10 år kr. 804, ,00 534,00 267, Præmien kan hæves på din pensionskonto og kan derved give skattefradrag. 6

7 Familiesikring Tab af erhvervsevne Du må se i øjnene, at du kan risikere at blive syg eller miste din erhvervsevne, og du derfor ikke kan arbejde mere - måske endda i en tidlig alder. Der vil typisk være et stort spring fra din nuværende indkomst til de offentlige ydelser. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig økonomisk med en forsikring, der supplerer de offentlige ydelser med udbetalinger hver måned indtil du bliver 62 år. Hvordan får jeg en Familiesikring - tab af erhvervsevne? Du skal være under 50 år. Du har en pensionsopsparing hos os på minimum kr. eller indbetaler årligt minimum det dobbelte af forsikringspræmien på pensionskontoen. Du har et job eller studie, som ikke er farligt. Du kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. Hvordan dækker forsikringen? Familiesikring - tab af erhvervsevne kommer til udbetaling, når den generelle erhvervsevne i mere end tre måneder er nedsat, og såfremt din erhvervsevne vurderes nedsat i henhold til de følgende afsnit. Der kan i særlige tilfælde ske udbetaling som beskrevet under Nedsættelse af fagrelateret erhvervsevne og Udbetaling ved revalidering. Hel udbetaling ved to tredjedele erhvervsudygtighed Nedsættelse af generel erhvervsevne: Hvis den generelle erhvervsevne i ethvert erhverv på grund af sygdom eller ulykke er nedsat til 1/3 eller derunder, kan der udbetales fuld ydelse. Er den generelle erhvervsevne i ethvert erhverv på grund af sygdom eller ulykke nedsat til mellem 1/2 og 1/3, kan der udbetales halv ydelse. Nedsættelse af fagrelateret erhvervsevne: Hvis erhvervsevnen i nuværende eller tidligere erhverv på grund af sygdom eller ulykke er nedsat til 1/3 eller derunder, kan der udbetales fuld ydelse i op til 6 måneder. Hvis erhvervsevnen i nuværende eller tidligere erhverv på grund af sygdom eller ulykke er nedsat til mellem 1/2 og 1/3 udbetales halv ydelse i op til 6 måneder. Hel udbetaling ved halv erhvervsudygtighed Nedsættelse af generel erhvervsevne: Hvis den generelle erhvervsevne i ethvert erhverv på grund af sygdom eller ulykke er nedsat til 1/2 eller derunder, kan der udbetales fuld ydelse. Nedsættelse af fagrelateret erhvervsevne: Hvis erhvervsevnen i nuværende eller tidligere erhverv på grund af sygdom eller ulykke er nedsat til 1/2 eller derunder, kan der udbetales fuld ydelse i op til 6 måneder. I alle tilfælde skal der foreligge et dokumenteret indtægtstab, der svarer til henholdsvis to tredjedele eller halvdelen af indtægten før erhvervsevnenedsættelsen. Udbetaling ved revalidering Kommer du under revalidering, vil udbetaling ske efter reglerne i forsikringsbetingelserne i op til 3 år. Herefter vil du normalt ikke få udbetalt beløb fra forsikringen i samme sygdomsforløb. Beløbet, der udbetales under revalidering, udgør forskellen mellem din lønindtægt før erhvervsevnen blev nedsat minus arbejdsmarkedsbidrag (offentlig vurdering) og din indtjening efter erhvervsevnen blev nedsat (summen af arbejdsindtægt plus beløb og tilskud fra det offentlige og inklusive ydelse under revalidering samt eventuelle udbetalinger fra forsikringer, som du får, når erhvervsevnen er nedsat). Den samlede udbetaling kan ikke være større end forsikringsdækningen, og ophører såfremt erhvervsevnen genvindes, eller ved død før dækningen ophører. Hvad koster forsikringen? Hel udbetaling ved 2/3 erhvervsudygtighed Præmie kr. pr. kvt. Dækning og pris Udbetaling kr. pr. år 4.284, , , , , , , , ,00 714, ,00 Hel udbetaling ved 1/2 erhvervsudygtighed Præmie kr. pr. kvt. Dækning og pris Udbetaling kr. pr. år 5.148, , , , , , , , , , ,00 858, ,00 Præmien hæves på din pensionskonto og giver derved skattefradrag.

8 Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 62 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning med hensyn til alder, køn og erhverv. Du kan læse mere i forsikringsbetingelserne. Familiesikring Pension og Familie sikring Tab af erhvervsevne er udviklet i samarbejde mellem LOKALE PENGEINSTITUTTER Danmarks lokale banker og sparekassers forening og: PFA Pension, forsikringsaktieselskab (CVR ) Sundkrogsgade 4, DK-2100 København Ø, Danmark. Telefon Fax Hovedkontor Frederiksgade Skive Tlf Højslev afdeling Viborgvej Højslev Tlf.: Stoholm afdeling Vestergade Stoholm Tlf.: Roslev afdeling Rybjergvej Roslev Tlf.: Viborg-/Fjernkunde afdeling Farvervej 1, 1 th 8800 Viborg Tlf.: SB 02/2010

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Familiesikring Pension er betryggende, hvis du dør eller bliver invalid

Familiesikring Pension er betryggende, hvis du dør eller bliver invalid Familiesikrin f af ma mi li ilei se iski rk irni n Familiesikrin Pension er betryende, hvis du dør eller bliver invalid Hvorfor tene Familiesikrin Pension? For ikke at få økonomiske problemer i en i forvejen

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere