Værktøj for fællesskab og relationer. Rundt om relationer. FDF har fokus på fællesskab mellem børn og positive relationer mellem børn og ledere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værktøj for fællesskab og relationer. Rundt om relationer. FDF har fokus på fællesskab mellem børn og positive relationer mellem børn og ledere."

Transkript

1 Værktøj for fællesskab og relationer Rundt om relationer FDF har fokus på fællesskab mellem børn og positive relationer mellem børn og ledere.

2 Værktøj for fællesskab og relationer N O G ET PÅ H J E R T E Relationer F D F E R ET F R I R U M, H V O R O G U N G E G L Æ D E S, O P L E V E R O G V O KS E R I M Ø D ET M E D L E D E R E, D E R H A R B Ø R N 2

3 Fællesskab og relationer Tankerne bag udviklingsmålet FDFs landsmøde vedtog i november 2014 udviklingsmålet Fællesskab og relationer i FDF. Siden har hovedbestyrelsen omsat udviklingsmålet til strategi og handlingsplan, og det er nu for alvor tid til at gøre udviklingsmålet til virkelighed i kredsene. Målet handler om at øge fokus på fællesskab og relationer mellem børn, unge og voksne og har to fokusområder: Fællesskab mellem børn samt relationer mellem børn og ledere. FDF insisterer på fællesskabet i en tid, hvor store dele af samfundet har individet i centrum. Mennesket er til i kraft af, og dannes i fællesskabet. Det stiller krav til den måde, vi er sammen på i FDF. Når vi skal leve op til vores formål og værdier, skal arbejdet bæres af gode relationer. Når vi laver sjove, spændende og udfordrende aktiviteter i FDF, handler det aldrig kun om aktiviteten, men også om den måde vi er sammen om aktiviteten på. I FDF er der altid noget, man er god til. Målet er ikke at blive til noget, men at blive til nogen, og i FDF bliver man altid til nogen sammen med andre. At gode relationer skaber et stærkt fællesskab, er ikke nyt i FDF. Det er selve FDFs berettigelse og en del af formålet at møde børn og unge, hvor de er. Vi skal turde tage snakken i lederflokken om, hvordan vi er sammen i kredsen. Hvordan taler vi til hinanden som ledere? Og hvordan taler vi til og med børnene? Relationer er også med til at gøre dannelse i FDF mere konkret. Dannelse er at lære at være menneske med alt, hvad det indebærer. Vi tror på, at relationerne mellem børn og ledere også er med til at skabe en særlig pædagogisk praksis i FDF, hvor mødet mellem børn og voksne med noget på hjerte er afgørende. Fællesskab og relationer udvikles i høj grad lokalt i kredse og landsdele, og kredse og landsdele skal derfor arbejde med, hvordan de kan være med til at sætte emnet på dagsordenen. God arbejdslyst Med venlig hilsen FDFs hovedbestyrelse Kolofon Udarbejdet af Mette la Cour, Lasse Nybo og Bitten Schjødt Kjær. Illustration Process Ink. Layout Morten Haake. Udgivet af Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF, foråret

4 Værktøj for fællesskab og relationer Fællesskab mellem børn Delmål vedtaget på landsmødet 2014 FDF skal være et frirum for alle Omverdenen skal forstå fællesskabet betydning Når vi i dag arbejder med fællesskab i FDF, sker det ofte uden, at vi sætter ord på det. Meget af arbejdet med fællesskab sker i måden, vi gør tingene på, og er sammen på. Når lederne planlægger aktiviteter, er det med øje for, hvilke børn, der er i kredsen, så alle kan være med. Mange kredse styrker fællesskabet på det enkelte klassemøde, og mange børn og unge i FDF får hen over året muligheden for at være i fællesskab på tværs af aldre. Dét giver et særligt bånd mellem store og små, der kan udnyttes positivt. Et inkluderende fællesskab er centralt i arbejdet, og lederen skal møde børn og unge med et anerkendende blik for, hvem de er, og hvad de kommer med. Det ugentlige FDFmøde er det faste omdrejningspunkt for kredsenes arbejde med fællesskab og relationer. Fællesskabet og relationerne mellem børnene skabes og styrkes også på lejre og ture, der er tilbagevendende højdepunkter i stort set alle kredse. Dér deler man hele dage og får oplevelser sammen, der giver et stærkt og unikt fællesskab. For nogle ledere er det en udfordring at være anerken dende og nysgerrig på at forstå forskellige børn, så fællesskabet f.eks. er til gavn for både barnet med et højt aktivitetsniveau, den kreative og den, der tidligere har været udsat for mobning. At håndtere en mangfoldig børnegruppe bedst muligt ligger FDF-ledere meget på sinde, så derfor er det vigtigt at bruge værktøjet, der klæder lederne godt på til kontakten med børnene. Der er allerede megen viden at hente om pædagogiske værktøjer i FDF bl.a. på kurser og i udgivelser, men lederne kan stadig opleve, at de mangler konkrete værktøjer i det daglige arbejde med etablere et fællesskab med plads til alle i kredsen. Den måde, vi taler sammen på i FDF, er afgørende for vores fællesskab. Voksne er rollemodeller i FDF, og måden, voksne taler sammen på, smitter af på, hvordan børnene taler med hinanden og er sammen. Et møde med ledere, der vil barnet og anerkender det, som det er, gør en stor forskel for et barn. I FDF vil vi møde børn med forskellige behov med åbenhed. 4

5 Relationer børn og ledere Delmål vedtaget på landsmødet 2014 FDFs pædagogiske praksis skal i fokus Ny viden om relationer og pædagogik skal inspirere os At børn mødes af engagerede voksne ledere er centralt for FDFs arbejde. Lederne kommer med det, de hver især har at give, som de mennesker, de er. Det er en del af styrken ved FDF, at børn mødes af ansvarlige og engagerede voksne, der brænder for noget, og vil børnene, uden at være deres forældre eller professionelle. Man taler om en særlig pædagogisk praksis i FDF, der bl.a. er kendetegnet ved, at frivillige voksne leder børn. Ligesom med fællesskab, sætter vi sjældent ord på det særlige ved relationen mellem voksne og børn i FDF. Det kan være svært at finde tid til at stoppe op og sammen reflektere over den praksis, som man har i kredsen. Det bliver måske til en runde om klasserne til ledermødet, eller en uformel snak om aftenens forløb efter et børnemøde. I kredsenes dagligdag går praktiske og driftsorienterede opgaver ofte forud for tid til at reflektere over, hvad der skaber et godt og meningsfyldt lederarbejde, og hvor der er rum for at forbedre og udvikle arbejdet. i kredsene. Både Ung 1, 2 og 3 og mesterlære udfordrer nye ledere til at reflektere over, hvordan den gode leder møder og arbejder med børnene. Mesterlære sætter fokus på, at den nye leder forstår børnegruppen, og det enkelte barns behov, og planlægger aktiviteter derefter med hjælp fra den erfarne leder. Selvom der er taget initiativer, der styrker lederne i deres relation til børnene, er der fortsat behov for at sikre, at nye såvel som erfarne ledere vedvarende styrkes i arbejdet med relationer. Gode ledere er helt centrale i et godt FDF, hvor børn og unge trives og har lyst til at være. Glade og motiverede ledere med overskud, positivitet og en legende tilgang til aktiviteter, skaber en god stemning til børnemødet. Udover selve mødet med børnene er fællesskabet med andre ledere også vigtigt for voksne i FDF. Det er motiverende at være en del af et godt lederfællesskab, hvor man har det sjovt og udvikler sig. For mange ledere er det vigtigt at kunne mødes og lære hinanden at kende uden for børnearbejdet. FDF har med uddannelsesåret 2014 sat fokus på uddannelse af ledere, bl.a. med de nye uddannelser Ung 1, 2 og 3 og mesterlæreforløbet, hvor nye ledere lærer af erfarne ude 5

6 Værktøj for fællesskab og relationer Information til mødelederen Formålet med dette værktøj er, at kredsen på en god måde får taget snakken omkring fællesskab og relationer på et ledermøde. Her er direkte hjælp til at drøfte, hvordan jeres kreds arbejder med fællesskabet mellem børnene i kredsen og relationerne mellem børn og ledere. Pakken indeholder derfor et værktøj, Rundt om relationer, som med en legende tilgang vil åbne op for jeres snakke og erfaringer omkring ledermødebordet. Derudover er der en procesplakat, som I kan bruge, når I skal vælge mål og konkrete handlinger. Tidsoversigt Brikker Brik 1: 15 min. Brik 2: 15 min. Brik 3: 10 min Brik 4: 10 min Procesplakat Fokusområde: 10 min. Mål: 15 min. Hvordan: 10 min. Hvem: 5 min. Tegn 10 min. Lyt - Lyt - Lyt - Det er en god følelse at blive lyttet til. - Det styrker fællesskabet at høre, hvad andre tænker. - At lytte skaber fælles sprog. - Evnen til at lytte tålmodigt giver større overskud i relationerne med børn. Rundt om relationer Omdrejningspunktet i Rundt om relationer er de fire brikker. Rejs jer op omkring et bord og lad hver brik repræsentere en side omkring et bord. Lederne deles ind i hold, så der står cirka lige mange ved hver side af bordet. Hver spillebrik har sin egen opgave, som lederne skal tale om på skift. Start Fortæl inden Rundt om relationer starter, at denne proces skal ende ud i et valg af fokusområde i forlængelse af de fire delmål fra Landsmødet Herefter tager Rundt om relationer sin start ved, at gruppen ved brik 1 taler om deres opgave, mens resten af lederne lytter. Når tiden er gået, lægges brikken ind midt på bordet og turen går videre til gruppen omkring brik 2. Slut Når alle har lagt deres brik ind på bordet, anbefaler vi, at lederne turnerer en tur mod højre, hvorved de kommer til en ny opgave. Brikkerne tages nu ud til siden af bordet igen. Herefter kører Rundt om relationer en tur mere. Når denne runde er slut, ledes lederne over til den illustrerede procesplakat, hvor der skal foretages valg af det fokusområde, som kredsen i tråd med delmålene vil arbejde med. Se separat procesplakat for valg af fokusområde. 6

7 Brik 1 fotos Fokus: Her er der fokus på, at lederne bliver gode til at observere. Tid: 15 min. Materialer: Otte postkort med fotos. Handling: Spred billederne ud på bordet, og lad dem vælge et til to fotos at tale om. Brug evt. hjælpespørgsmålene. Brik 2 briller Fokus: Her er der fokus på, at lederne bliver gode til at indleve sig i andre. Tid: 15 min. Materialer: 3 par briller. Casene finder du separat på de to casekort. Handling: Vælg en case ud og læs den højt i gruppen. Lad to (eller flere) ledere vælge og efterfølgende repræsentere en af personerne, som er med i casen. De to snakker nu sammen om, hvilke motiver der kan lægge til grund for personens handlinger. Tag brillerne på, hvis dette kan hjælpe på snakken. Herefter er det andre lederes tur til at vælge en person fra casen og tale om dennes motiver for handlingerne. Hjælpespørgsmål: Hvorfor reagerer den valgte person, som han/hun gør? Hvad kan lægge til grund for handlingerne? Hvad ville have været en mere hensigtsmæssig måde at reagere på? Brik 3 fællesskabsord Fokus: Her får lederne ord for fællesskab, og samlet set giver det lederflokken et stærkere grundlag at bygge fællesskabet i kredsen på. Tid: 10 min. Materialer: Fællesskabstræ og fællesskabsord til kopi (side 8-9). Lim eller tape. Handling: Lad lederne tale om, hvilke ord, de synes, er kendetegnende ved jeres fællesskab i kredsen, men også hvilke ord, de gerne vil have, bliver kendetegnende for jeres fællesskab. Gruppen af lederne vælger et antal ord (3 eller 4) ud, som klistres fast på plakaten. Når I kører en runde mere, får I flere ord til plakaten. Brik 4 fortæl om din egen relation Fokus: Her får lederen begreber for egen relationspraksis. Tid: 10 min. Materialer: Ingen. Handling: Lederne udvælger en person, som fortæller om en relation, han/hun har til et barn/leder/forældre i kredsen. Lederne fortæller, hvad der umiddelbart er på hjertet. Start evt. med at fortælle om, hvorfor det lige er den relation, som vælges. De andre ledere stiller nysgerrige spørgsmål til relationen. Hjælpespørgsmål: Hvad er det positive i relationen? Hvilken del har lederen i relationen? Hvordan påvirker lederen relationen? Er der nogle ting, du gerne vil forbedre i relationen? 7

8 Værktøj for fællesskab og relationer Til kopi Fællesskabstræ 8

9 Til kopi Fællesskabsord Værdighed Venskab Rummelighed Legende tilgang Flere generationer Åbenhed Nærværende Nysgerrighed Tillid Forskellighed Kreativitet Overbærenhed Loyalitet Gejst Vildskab Livsvigtig Humor Fanden ivoldskhed Inkluderende 9

10 Værktøj for fællesskab og relationer FÆLLESSKAB OG RELATIONER I 3 HVORDAN 4 HVEM 1 FOKUSOMRÅDE FÆLLESSKAB MELLEM BØRN RELATIONER BØRN OG LEDERE 2 MÅL 5 TEGN PÅ, AT VI LYKKES FDF KREDS.dk Procesplakaten: Valg af fokusområde Formålet med dette værktøj er, at kredsen på en god måde får taget snakken omkring fællesskab og relationer på et ledermøde. Her er direkte hjælp til at drøfte, hvordan jeres kreds arbejder med fællesskabet mellem børnene i kredsen og relationerne mellem børn og ledere. Pakken indeholder derfor et værktøj, Rundt om relationer, som med en legende tilgang vil åbne op for jeres snakke og erfaringer omkring ledermødebordet. Derudover er der en procesplakat, som I kan bruge, når I skal vælge mål og konkrete handlinger. Når I har gennemført Rundt om relationer, samler I brikkerne på bordet, og I vil se en oversigt over de fire delmål. Gå herefter videre til den illustrerede procesplakat, hvor I skal vælge fokusområde. I kan vælge at arbejde med delmålene, eller selv definere jeres fokusområde. Du kan sige følgende: Nu har vi haft rigtig mange gode snakke omkring fællesskab og relationer, og nu skal vi prøve at beslutte os for, hvad vi gerne vil arbejde videre med i den kommende periode. Så på baggrund af de øvelser og snakke, vi har været igennem, hvad, tænker I så, er vigtigst for os at arbejde med? Følg disse trin: Kredsnavn: Start nederst til venstre med at skrive jeres kredsnavn. Det, I laver er en handlingsplan for netop jeres arbejde med fællesskab og relationer. 1. Fokusområde (10 min.): Vælg, om I vil arbejde enten med fællesskab mellem børn eller relationer børn og ledere. Eksempel: Fællesskab mellem børn 2. Mål (15 min.): Mål angiver konkret, hvad I vil arbejde med i det valgte fokusområde. Mål skal realistisk kunne opnås inden for en overskuelig tidsramme, og de skal være så håndgribelige, at I skal kunne vurdere, om I arbejder i den rette retning eller ej. Om I vælger at arbejde med FDFs valgte delmål, eller om I sætter jeres egne, er op til jer. Hvis I er mange, kan I også lave en brainstorm i grupper, og så vælge ud fra det. Eksempel: FDF skal være et frirum for alle 3. Hvordan (10 min.): Her skal I skrive de handlinger, som I vil gøre for at indfri jeres mål. Mangler I ideer til handlinger, kan I lave en brainstorm på aktiviteter. I kan godt have flere handlinger. Eksempel: 1) Have flere fælles møder for at sikre, at børnene kender hinanden på tværs af klasser. 2) Snak med kommunen om mulighed for at inkludere et par udsatte børn. 3) Arbejde med emnet Venner i de mindste klasser for at sikre trivsel. 4. Hvem (5 min.): Den, eller de af jer, som er ansvarlig for at føre de valgte handlinger ud i livet. 5: Tegn på, at vi lykkes (10 min.): Her beslutter I, hvad det er, I vil kigge efter for at se, om I arbejder i den rette retning. Hvordan vil I gerne se, at jeres handlinger begynder at virke? Hvad kigger I efter? Eksempel: 1) Flere snakke på tværs af aldersgrupperne. 2) Have et møde med kommunen ang. inklusion af udsatte børn. 3) Større accept af hinandens forskelligheder. 10

11 Afslutning I har nu været igennem en proces, hvor I har udvalgt, hvilke(t) delmål I gerne vil arbejde med i jeres kreds. Der er mange muligheder i, hvordan I arbejder med Rundt om relationer. I kan lave jeres egne cases, hvis I har bestemte situationer, som ofte dukker op i jeres kreds. Nogen gange er det nemmere at arbejde med svære situationer, når det er noget, man leger, som I gør, når I bruger brillerne til at indtage forskellige roller, og går på opdagelse i dem. I kan hænge jeres udfyldte procesplakat et synligt sted i kredshuset. I kan evt. bruge den til at fortælle forældrene om, hvad I pt. arbejder med, og hvordan I gør det. Har I brug for støtte i jeres arbejde med udviklingsmålet, er I som altid velkomne til at kontakte jeres forbundssekretær. Mere information om Fællesskab og relationer strategi med indsatser og handlinger Landsmødet 2014 vedtog udviklingsmålet Fællesskab og relationer med fire delmål. Siden landsmødet har hovedbestyrelsen konkretiseret udviklingsmålet gennem en strategi og handlingsplan. Strategien angiver de konkrete indsatser og handlinger, som hovedbestyrelsen og forbundet arbejder med for at støtte op om kredsenes arbejde med udviklingsmålet. Den samlede strategi med indsatser og handlinger for Fællesskab og relationer findes på FDF.dk FOTO BRILLER FDFs pædagogiske praksis skal i fokus Ny viden om relationer og pædagogik skal inspirere os FDF skal være et frirum for alle RELATION FÆLLESSKAB 11

12 FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra Relationer FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og vokser i mødet med ledere, der har noget på hjerte. Tro FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt grundlag. Leg I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfordringer lærer at indgå i forpligtende fællesskaber. Samfundsengagement FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere, der engagerer sig i den verden, vi lever i.

Hvordan kan forældrene

Hvordan kan forældrene Dialogkort Hvordan kan forældrene Vise interesse for fagene og skolearbejdet? Være aktive i skole-hjem-samarbejdet? Tale elever, klasse, lærere og skolen op? Tage ansvar for hele klassen alle elever? Åbne

Læs mere

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik Børnesyn og nyttig viden om pædagogik I Daginstitution Langmark Udarbejdet 2014 Børnesyn i Langmark Alle børn i daginstitution Langmark skal opleve sig som en del af de fællesskaber, vi har. De skal anerkendes

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND 72 Små og store venner Børn hjælper børn Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND Små og store venner Kort

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Til udvalgsdrøftelse d. 9. december 2015: Notat til Børn og Unge-udvalget på baggrund af byrådsdrøftelse d. 2. december 2015 af indstilling om ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Indstillingen

Læs mere

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Kære forældre Byrådet i Gladsaxe er optaget af,

Læs mere

Forståelse af sig selv og andre

Forståelse af sig selv og andre 12 Forståelse af sig selv og andre Bamse Buller Skrevet med input fra pædagogerne Lone Kelly og Jane Andersen, Kildemosen, afd. Kilden i Kolding Kommune Forståelse af sig selv og andre Kort om metoden

Læs mere

DU SÆTTER AFTRYK. Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv?

DU SÆTTER AFTRYK. Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv? DU SÆTTER AFTRYK Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv? #OPPORTUNITYISNOWHERE Hvad står der? Opportunity is now here

Læs mere

Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, KL s Børnetopmøde

Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, KL s Børnetopmøde Tale af Jane Findahl Ref. Sae/jbs Side 1/11 Anledning Børnetopmøde 2012 Dato 2. februar 2012 Sted Aalborg Kl. 10.08 10.20 Titel Taletid 8-9 minutter Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg,

Læs mere

Opholdssted NELTON ApS

Opholdssted NELTON ApS Opholdssted NELTON ApS Tel: 23 71 20 94 Afdeling Vestergårdsvej: Vi har eksisteret siden 2008 og har specialiseret os i arbejdet med unge med store udfordringer i livet. Vi har stor erfaring i at få de

Læs mere

Strategi for fællesskab og relationer i FDF

Strategi for fællesskab og relationer i FDF Strategi for fællesskab og relationer i FDF Strategi for fællesskab og relationer i FDF FDF øger fokus på fællesskab og relationer mellem børn, unge og voksne. FDFs landsmøde 2014 har vedtaget to udviklingsmål.

Læs mere

dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret

dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret Dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens målsætninger > Alle børn trives og udvikler sig > Leg og læring går nye veje > Dagtilbuddet mestrer engagement, mod og handlekraft

Læs mere

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller Informationsfolder Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller regionsyddanmark.dk Det gode samarbejde Indledning Denne folder har til formål at sætte fokus på det

Læs mere

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden Kære voksne til børn i Sundbrinkens Børnehus Sundbrinkens børn og vores børns måde at være i verden på, er en del af en helhed. Derfor er vi rigtig glade for at kunne dele vores verden med jer, når I har

Læs mere

PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen

PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om PTSD. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som du finder

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 Uge 29: Nørd Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 HIPPY HippHopp uge_29_guidevejl_nørd.indd 1 06/07/10 10.42 Denne vejledning er et supplement

Læs mere

Pædagogisk praksis i førskolen. Langhøjs SFO.

Pædagogisk praksis i førskolen. Langhøjs SFO. Pædagogisk praksis i førskolen Langhøjs SFO. Barnets alsidige og personlige udvikling. - Gode opstarts forløb med nye børn og forældre. så man føler sig velkommen og godt modtaget, når man starter i. -

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Vi passer på hinanden

Vi passer på hinanden Vi passer på hinanden Sammen kan vi lege os til forståelse, sjov og fællesskab. For voksne og børn, de vilde og de stille. Aktiviteter for både born og forældre Forældreaften Side 6-7 Vind en sjov fest

Læs mere

Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: Pædagogiske mål:

Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: Pædagogiske mål: Ældste børn i børnehaven: Krop og bevægelse: - Barnet føler glæde og velvære ved at bruge sin krop. - Barnet udvikler kropsbevidsthed. - Barnet udvikler sin grov- og finmotorik. - Barnet selv klarer af

Læs mere

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Hvorfor denne publikation? Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret

Læs mere

INKLU. I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e VI BYGGER FÆLLESSKABER. Inklusion på Korup Skole

INKLU. I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e VI BYGGER FÆLLESSKABER. Inklusion på Korup Skole INKLU I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e fællesskab og mangfol digh ed VI BYGGER FÆLLESSKABER Inklusion på Korup Skole Citater fra elever på Korup Skole Inklusion betyder, at der skal være

Læs mere

Gældende fra den 1.-3.-2013. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den 1.-3.-2013. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Frederiks Skole Gældende fra den 1.-3.-2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Børnene på Frederiks Skole siger: Vi vil forebygge mobning på Frederiks Skole, og så vil

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Bakkegård distrikt Værdibaseret program. At bygge er den ny. skole, bedste. lektie hele året. Elias, 0. a, 2002/2003 GENTOFTE KOMMUNE

Bakkegård distrikt Værdibaseret program. At bygge er den ny. skole, bedste. lektie hele året. Elias, 0. a, 2002/2003 GENTOFTE KOMMUNE Bakkegård distrikt Værdibaseret program At bygge er den ny bedste skole, lektie hele året. Elias, 0. a, 2002/2003 GENTOFTE KOMMUNE overblik Gentofte Kommunes Skoleudviklings- Formål og udbygningsprojekt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Tema 1: Barnets personlige udvikling Tema 2: Sociale kompetencer Tema 3: Sprog Tema 4: Krop og bevægelse Tema 5: Natur og naturfænomener Tema 6: Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Møde for kommende forældre på Gerbrandskolen. D. 21. juni 2016

Møde for kommende forældre på Gerbrandskolen. D. 21. juni 2016 Møde for kommende forældre på Gerbrandskolen D. 21. juni 2016 Snak før mødestart Sig goddag til din sidemand og spørg ham/hende om, hvordan hun mener, at hun som forældre bedst hjælpe sit barn til en god

Læs mere

Indhold. Idégrundlag - hvad er det? Arbejdsmarkedsorganisation på et kristent grundlag. Værdighed. Fællesskab. Engagement og ansvar

Indhold. Idégrundlag - hvad er det? Arbejdsmarkedsorganisation på et kristent grundlag. Værdighed. Fællesskab. Engagement og ansvar Vores idégrundlag 3 Indhold Idégrundlag - hvad er det? Arbejdsmarkedsorganisation på et kristent grundlag Værdighed Fællesskab Engagement og ansvar Potentiale og begrænsninger 4 6 8 10 12 14 4 Idégrundlag

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Alle for én mod mobning i dagtilbud

Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle for én mod mobning i dagtilbud 1 Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane

Læs mere

Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015

Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015 Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015 Læringsgrundlag Forskning (jvf. bl.a. Ole Henrik Hansen) viser at en struktureret tilgang til at arbejde med læring har en gavnlig effekt. 3 forhold der

Læs mere

Mølleholmskolens vision, målsætning og værdier

Mølleholmskolens vision, målsætning og værdier Mølleholmskolens vision, målsætning og værdier Skolens vision er høj trivsel samt en høj grad af læring for alle. Skolens målsætning er at gøre værdierne synlige i skolens fysiske rammer i den daglige

Læs mere

FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED. Frivilligpolitik - Social og Sundhed

FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED. Frivilligpolitik - Social og Sundhed FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED Frivilligpolitik - Social og Sundhed 2016 /2 Ollerup Plejecenter Vi vil Frivillighed i Svendborg Kommune Den første frivilligpolitik udkom i 2009. Her blev grundstenen til det

Læs mere

Mobning i dit barns klasse: hvad du kan gøre. Tag mobning alvorligt og reagér, hvis der er mobning i dit barns klasse.

Mobning i dit barns klasse: hvad du kan gøre. Tag mobning alvorligt og reagér, hvis der er mobning i dit barns klasse. Mobning i dit barns klasse: hvad du kan gøre Tag mobning alvorligt og reagér, hvis der er mobning i dit barns klasse. Indhold 1 Mobning er et udbredt problem 2 Tegn på dit barn bliver mobbet 3 Vær opmærksom

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse SFO- Myretuen - Dybkærskolen Arendalsvej 271 Fritidsleder. Jimmy Wistisen 8600 Silkeborg 89702590 -jiw@silkeborg.dk Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Hvad er filosofisk coaching?

Hvad er filosofisk coaching? Indsigt, forståelse, refleksion, innovation. Hvad er filosofisk coaching? 1 Kontaktoplysninger: Visbjerg Hegn 14 830 Mårslet 980-8558 el. 86-6180. www.filosofiskvejleder.dk Læs på vores blog om aktuelle

Læs mere

I Guds hånd -4. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

I Guds hånd -4. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter I Guds hånd -4 I Guds hånd er jeg velsignet. Mål: At lære børnene, at Gud velsigner dem, når de holder sig tæt til ham. Gud holder hånden over deres liv, så der altid vil komme noget godt ud af alt. Tekst:

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori Ny Nordisk Skole Arbejdshæfte til forandringsteori Introduktion Ny Nordisk Skole handler om at styrke dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at give børn og unge et fagligt løft. Dette

Læs mere

VISION for læring i dagtilbud i Kolding Kommune. Alle børn i Kolding har et godt børneliv med optimale muligheder for leg, læring og udvikling.

VISION for læring i dagtilbud i Kolding Kommune. Alle børn i Kolding har et godt børneliv med optimale muligheder for leg, læring og udvikling. VISION for læring i dagtilbud i Kolding Kommune. Alle børn i Kolding har et godt børneliv med optimale muligheder for leg, læring og udvikling. Værdigrundlaget I dagtilbudene i Kolding Kommune er det værdifuldt

Læs mere

FORÆLDRESAMARBEJDE DER VIRKER. Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk www.life-lab.dk

FORÆLDRESAMARBEJDE DER VIRKER. Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk www.life-lab.dk FORÆLDRESAMARBEJDE DER VIRKER Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk www.life-lab.dk Forskningsdesign Kvalitativ undersøgelse Best practice, institutioner udvalgt på positive kriterier 3 deltagende

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet - 1 - Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Vi forventer at det ca. vil tage 15 minutter at udfylde spørgeskemaet. Spørgeskemaet omhandler din vurdering

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter Guds engle -1 Mål: Vi vil give børnene bibelske sandheder omkring engle. Læs derfor også vedlagt fil Guds Engle info igennem, så du er klar til at svare på børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Kerteminde Kommune 2012-2015

Børne- og Ungepolitikken i Kerteminde Kommune 2012-2015 Børne- og Ungepolitikken i Kerteminde Kommune 2012-2015 1 Indholdsfortegnelse Forord s. 3 Vision s. 5 1. Børnesyn sådan ses og mødes børn og unge s. 6 2. Børn- og ungepolitik s. 9 2.1 Forældre, netværk

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

Kærnen. - Vuggestuen. TEMA: Personlige kompetencer

Kærnen. - Vuggestuen. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. Kærnen TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset - Vuggestuen Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Børnehuset Molevittens formål;

Børnehuset Molevittens formål; Den 4.9.2012 Børnehuset Molevittens formål; Institutionens formål er at skabe et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Vi vil sikre barnets

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til pårørende 2 Kort om denne pjece Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, der skal i gang med et behandlingsforløb hos Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Læs mere

principper for TILLID i Socialforvaltningen

principper for TILLID i Socialforvaltningen 5 principper for TILLID i Socialforvaltningen De fem principper for tillid i Socialforvaltningen I slutningen af 2012 skød vi gang i tillidsreformen i Socialforvaltningen. Det har affødt rigtig mange konstruktive

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Natur og naturfænomener eget

Natur og naturfænomener eget Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere

Fra individuel til systemisk traume forståelse familierettet psykoedukation

Fra individuel til systemisk traume forståelse familierettet psykoedukation Fra individuel til systemisk traume forståelse familierettet psykoedukation k SynErGaia Integrationsministeriets pulje til integration Peter Berliner Pårørendes udsagn om forløbet Det var dejligt at sidde

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej. Skoledistrikt Øst. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst

SE MIG! ...jeg er på vej. Skoledistrikt Øst. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst SE MIG!...jeg er på vej Skoledistrikt Øst - En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er

Læs mere

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag Fællesskab Viden Glæde TrygFonden Besøgshunde er kærligt selskab i en ensartet hverdag. Samvær med en hund kan tænde lys i øjnene, mindske ensomhed og starte nye samtaler. Når en hund logrer med halen,

Læs mere

UDKAST Målsætning for De bemandede legepladser i Københavns Kommune

UDKAST Målsætning for De bemandede legepladser i Københavns Kommune UDKAST Målsætning for De bemandede legepladser i Københavns Kommune Indholdsfortegnelse Indledning...2 Legepladsernes grundlag...2 Samarbejdet med brugerne...4 Trivsel i hverdagen...5 Integration...6 Samarbejde

Læs mere

Go On! 7. til 9. klasse

Go On! 7. til 9. klasse Go On! 7. til 9. klasse Fra skoleåret 2013 / 2014 Introduktion til linjer Alle er genier. Men hvis du dømmer en fisk på dens evne til at klatre i træer, vil den leve hele sit liv i den tro, at den er dum.

Læs mere

Natur og natur fænomener:

Natur og natur fænomener: Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Børn:14 storegruppebørn 5-6 år Deltagende voksne: Mai-Britt og Camilla Tidsramme:

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune 176 Hjemmebesøg Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune Overgange Hjemmebesøg BAGGRUND Kort om metoden Hjemmebesøg er

Læs mere

Der er i de senere år kommet mere opmærksomhed på barnets sprogudvikling. Sprogudviklingen har indflydelse på barnets kommunikation med andre og

Der er i de senere år kommet mere opmærksomhed på barnets sprogudvikling. Sprogudviklingen har indflydelse på barnets kommunikation med andre og Der er i de senere år kommet mere opmærksomhed på barnets sprogudvikling. Sprogudviklingen har indflydelse på barnets kommunikation med andre og senere barnets læse-og skrivefærdigheder. Faktorer der

Læs mere

Stærke børnefællesskaber - om trivsel og læring for alle børn

Stærke børnefællesskaber - om trivsel og læring for alle børn Stærke børnefællesskaber - om trivsel og læring for alle børn Konference for Undervisningsministeriets samarbejdskommuner 12. maj 2015 Uddannelseskonsulent Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Agenda

Læs mere

Inspirationsmateriale til drøftelse af. rammerne for brug af alkohol i. kommunale institutioner med børn

Inspirationsmateriale til drøftelse af. rammerne for brug af alkohol i. kommunale institutioner med børn Inspirationsmateriale til drøftelse af rammerne for brug af alkohol i kommunale institutioner med børn Rammer for brugen af alkohol som led i en alkoholpolitik i kommunale institutioner med børn Indledning

Læs mere

INKLUSIONS- FORTÆLLINGER

INKLUSIONS- FORTÆLLINGER INKLUSIONS- FORTÆLLINGER ET FOKUS PÅ MILJØ OG SAMSPILSPROCESSER Det enkelte barns læring og deltagelsesmuligheder Institutionsmiljø: Samarbejde om organisering af pædagogisk praksis Faglighed: Børnesyn

Læs mere

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd?

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd? Oplæg til debat Hvem mangler i jeres menighedsråd? Menighedsrådsvalg 2016 Indledning Til efteråret skal der vælges nye kandidater til menighedsrådene i hele landet. Mange steder betyder det, at der skal

Læs mere

Krop & Kompetencer Den Åbne Skole

Krop & Kompetencer Den Åbne Skole Krop & Kompetencer Den Åbne Skole Krop & Kompetencer Den Åbne Skole Skolereformen sætter for alvor fokus på mere og bedre idræt, motion og bevægelse i skoledagen. Krop & Kompetencer er et kompetenceløft,

Læs mere

genvej til innovation på arbejdspladsen

genvej til innovation på arbejdspladsen FORNYELSE I FÆLLESSKAB genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET Fornyelse i Fællesskab giver resultater Projekt Fornyelse i Fællesskab har udviklet en række trin og værktøjer, som I

Læs mere

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag Glæde Forskning TrygFonden Besøgshunde er kærligt selskab i en ensartet hverdag. Samvær med en hund kan tænde lys i øjnene, mindske ensomhed og starte nye samtaler. Når en hund logrer med halen, får mennesker

Læs mere

Et træningstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade

Et træningstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade Et træningstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade Træningen Træningstilbuddet foregår primært i et privat fitnesscenter, men kan også foregå ude enten i form af ture i skoven eller lignende. Det

Læs mere

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk Netværksguide sådan bruger du dit netværk Danmarks måske stærkeste netværk Step 1 Formålet med guiden Hvor kan netværk hjælpe? Netværk er blevet et centralt middel, når det gælder om at udvikle sig fagligt

Læs mere

Christiansø Skole Christiansø Skole - forældretilfredshed April 2016 1

Christiansø Skole Christiansø Skole - forældretilfredshed April 2016 1 Christiansø Skole 1 Helt enig Mest enig Hverken enig eller uenig Mest uenig Helt uenig 6 5 4 3 2 1 0 God skole Tryg ved at God God og Godt og sende mit barn information ligeværdig tillidsfuldt dialog samarbejde

Læs mere

Indbyder til søskende kursus

Indbyder til søskende kursus Indbyder til søskende kursus Lørdag den 21. september og 22.september 2013 På Vilcon Hotel og Konferencecenter i Slagelse Hvordan lærer man at være søster eller bror til en handicappet søskende Det kan

Læs mere

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt Succesfuld start på dine processer En e-bog om at åbne processer succesfuldt I denne e-bog får du fire øvelser, der kan bruges til at skabe kontakt, fælles forståelser og indblik. Øvelserne kan bruges

Læs mere

PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL

PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL 114659_Manual_250x250 17/10/03 13:38 Side 1 Kunde & Co. Frederiksholms Kanal 6 1220 København K Tlf: 33 92 40 49 perst@perst.dk www.perst.dk Løngangstræde 25, 4. 1468 København K Tlf: 38 17 81 00 cfu@cfu-net.dk

Læs mere

4. Sociale kompetencer

4. Sociale kompetencer 4. Sociale kompetencer Ved du hvorfor det er vigtigt at børn deltager i fælles aktiviteter i børnehaven? Fordi: Børn udvikler sig og lærer sammen med andre børn og voksne. Børns venskaber er vigtige. De

Læs mere

Læreplaner for Kernehuset

Læreplaner for Kernehuset Læreplaner for Kernehuset Beskrivelse af de seks temaer Barnets alsidige personlige udvikling - Skabe rammerne for at barnets individuelle personlighed udvikles. - Barnet får en forståelse af eget værd

Læs mere

Dagplejen har valgt at skrive den pædagogiske læreplan til det enkelte barn ud fra et børneperspektiv.

Dagplejen har valgt at skrive den pædagogiske læreplan til det enkelte barn ud fra et børneperspektiv. Den pædagogiske læreplan for Mariagerfjord Dagpleje Alt arbejde i Mariagerfjord Dagpleje udspringer af vores pædagogiske læreplan, som tager udgangspunkt i Mariagerfjord Kommunes børnepolitik og værdierne

Læs mere

Missionen Hvorfor er Coding Pirates?

Missionen Hvorfor er Coding Pirates? Missionen Hvorfor er Coding Pirates? Coding Pirates består af, udvikler og omfavner mange forskellige processer, aktiviteter og forløb der foregår på mange forskellige måder og tager mange forskellige

Læs mere

SPROGHÆFTE Dit barns sprog - en handleguide til forældre

SPROGHÆFTE Dit barns sprog - en handleguide til forældre Lund Børnehus SPROGHÆFTE Dit barns sprog - en handleguide til forældre Kære forældre Vi vil med denne sprog folder give inspiration til hvad du kan gøre for at støtte dit barn i at udvikle sit sprog. Sprog

Læs mere

MINDFULNESS I SKOLER OG INSTITUTIONER

MINDFULNESS I SKOLER OG INSTITUTIONER MINDFULNESS I SKOLER OG INSTITUTIONER Praksisnære forløb for lærere og pædagoger der vil arbejde konkret med ro, opmærksomhed, koncentration, empati og trivsel. email web mobil CVR 36282363 VIL I HA BESØG?

Læs mere

Indledning s.2 SFO Oasens værdigrundlag s.3 Mål- og indholdsbeskrivelse s.4

Indledning s.2 SFO Oasens værdigrundlag s.3 Mål- og indholdsbeskrivelse s.4 Esbjerg Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Oasen. Indhold: Indledning s.2 SFO Oasens værdigrundlag s.3 Mål- og indholdsbeskrivelse s.4 Det pædagogiske indhold s.4 Barnets personlighedsudvikling

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

Forslag til pædagogiske læreplaner

Forslag til pædagogiske læreplaner Forslag til pædagogiske læreplaner Tema 1 Barnets alsidige udvikling Overordnede mål At tilbyde børnene mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Når jeres barn begynder i vuggestuen, får det sin egen mappe. Denne mappe skal vi i fællesskab udfylde med billeder fra både hjemmet og vuggestuen.

Når jeres barn begynder i vuggestuen, får det sin egen mappe. Denne mappe skal vi i fællesskab udfylde med billeder fra både hjemmet og vuggestuen. Velkommen til Vuggestuen Rønnebo Her i Vuggestuen Rønnebo glæder vi os til at lære jer og jeres barn at kende. Den første dag i vuggestuen afsættes til en uformel snak om jeres barn og barnets vaner, men

Læs mere

Røde Kors. Røde Kors 2016 Frants Christensen Familiesparring. Mail@kuhlman.nu 1

Røde Kors. Røde Kors 2016 Frants Christensen Familiesparring. Mail@kuhlman.nu 1 Røde Kors 1 Præsentation Mit navn er: Alder: Frants Christensen 51 år Min familie Baggrund: socialpædagog familieterapeut leder udd. konsulent udd. ART træner 2 Leder af Dagbehandlingsskolen Kejserdal

Læs mere

Læringshjul til forældre børn på vej mod 3 år

Læringshjul til forældre børn på vej mod 3 år Læringshjul til forældre børn på vej mod 3 år Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion På vej mod børnehave* I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer typisk

Læs mere

ledelsesgrundlag Københavns Kommunes Ungdomsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole

ledelsesgrundlag Københavns Kommunes Ungdomsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole ledelsesgrundlag 2 ledelsesgrundlag 2008 s ledelsesgrundlag Ungdomsskolens ledelsesgrundlag er et udtryk for de forventninger, du som medarbejder kan have til din leder. Det er udarbejdet i fællesskab

Læs mere

HØRINGSUDGAVE. Høringsfrist den 1. februar 2016 kl. 12.00. Høringssvar sendes til Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk

HØRINGSUDGAVE. Høringsfrist den 1. februar 2016 kl. 12.00. Høringssvar sendes til Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk HØRINGSUDGAVE. Høringsfrist den 1. februar 2016 kl. 12.00. Høringssvar sendes til Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk Egedal Kommunes Ungestrategi 2015 1 2 Forord 138 unge i Egedal har besøgt campingvognen Egedal

Læs mere

Retningslinjer for den kommunale dagpleje TILSYN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Retningslinjer for den kommunale dagpleje TILSYN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Retningslinjer for den kommunale dagpleje TILSYN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Tilsyn i den kommunale dagpleje ved Struer Kommune Lovgivningen Tilsynet sker i henhold til Dagtilbudslovens 5: Kommunalbestyrelsen

Læs mere

LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling. Fase 8 Vi følger op på tiltag hvordan går det med eleven? Forberedelse

LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling. Fase 8 Vi følger op på tiltag hvordan går det med eleven? Forberedelse Fase 8 Vi følger op på tiltag hvordan går det med eleven? Forberedelse Fase 7 Vi gennemfører tiltag, der skal støtte elevens trivsel og udvikling Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede for? Fase

Læs mere

Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg

Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg Side 1 af 8 1. Sammendrag har været inde i en god udvikling. Der er sat fokus på pædagogisk udvikling, den enkelte medarbejders kompetencer og hvordan disse bliver

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen børnehave

Barnets alsidige personlige udvikling Højen børnehave Barnets alsidige personlige udvikling Højen børnehave Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

SSP tilbud i skoleåret 2016 / 2017

SSP tilbud i skoleåret 2016 / 2017 0. - 2. klasse Forældreaftaler/forældrenetværk Forældrearrangement (ca. 45 min.) SSP konsulenten laver et oplæg, der skal styrke sammenholdet blandt elever og forældre. Undgå mobning og optimere elevernes

Læs mere

Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014. Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret?

Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014. Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret? Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014 Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret? Skolereform hvorfor? 17 % aflægger ikke afgangsprøve eller opnår karakteren 2 i dansk

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Billund Kommune

Det pædagogiske grundlag i Billund Kommune Det pædagogiske grundlag i Billund Kommune Indledning: Mennesket er værdifuldt og unikt. Det er i stand til at indgå i sociale relationer og har potentiale for udvikling. Det er det menneskesyn, som det

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt 3. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Mål Handlinger Niveau Barnet udvikler et

Mål Handlinger Niveau Barnet udvikler et Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Barnet udvikler et - Vi giver

Læs mere

Billedpolitik i Dagplejen

Billedpolitik i Dagplejen Billedpolitik i Dagplejen Vejledning i brug af foto og video GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderborg Kommune Denne pjece er henvendt til både ansatte og forældre til børn i Dagplejen. Indledning I Skanderborg

Læs mere