Efter- og videreuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter- og videreuddannelse"

Transkript

1 Efter- og videreuddannelse Styrk dine kompetencer med en efteruddannelse fra Erhvervsakademi Sjælland

2 2 Friheden til at vælge I dit arbejdsliv, også i skiftet fra ét job til et andet, kan du få brug for at efteruddanne dig. Det kan være et enkelt kursus eller en hel uddannelse, du har behov for. Uanset hvad dit behov er, har du friheden til at vælge og sammensætte et forløb eller den uddannelse, som passer bedst til dig og den virksomhed, du måtte arbejde for. Erhvervsakademi Sjælland uddanner mennesker til job i erhvervslivet. Vi bidrager til vækst, udvikling og innovation i det regionale erhvervsliv, og vi har fokus på videndeling og på virksomhedernes behov. Både i relation til udvikling af nye uddannelsestilbud og i forbindelse med kvalitetssikring af de eksisterende, hvor virksomhedscases, praksis og relevans for erhvervslivet udgør et væsentligt omdrejningspunkt. Vi dækker hele regionen, og det er vores fremmeste mål at hjælpe dig og vores region med at få tilfredsstillet det behov for kompetenceudvikling, der løbende opstår. Ulla Skaarup Rektor Vi bidrager til vækst, innovation og udvikling i det regionale erhvervsliv

3 3 INDHOLD Velkommen til Erhvervsakademi Sjælland 4 Campusinformation 5 Akademiuddannelsen 7 Hvad er en akademiuddannelse? 7 Uddannelsens opbygning 7 Afgangsprojektet 8 Akademiuddannelser fagområder 9 Ledelse 9 Kommunikation og formidling 12 International handel og markedsføring 15 Økonomi og ressourcestyring 20 Finansiel rådgivning 23 Retail 26 Innovation, produkt og produktion 29 Informationsteknologi 33 Laboratorie- og bioteknologi 36 Sundhedspraksis 39 Diplomuddannelsen 43 Hvad er en diplomuddannelse? 43 Uddannelsens opbygning 44 Afgangsprojektet 45 Diplomuddannelser fagområder 46 Diplom i ledelse 46 Diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi 50 For ledige 52 Andre kurser 53 International efteruddannelse 55

4 4 Velkommen til Erhvervsakademi Sjælland Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig uddannelsesinstitution, der udbyder erhvervsrettede videregående uddannelser i fem campusbyer på Sjælland. Byerne er Roskilde, Køge, Slagelse, Næstved og Nykøbing F. Uddannelserne spænder fra videregående fuldtidsuddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau til videregående efteruddannelse i form af akademi- og diplomuddannelser, hvorfra den studerende kan sammenstykke sit eget uddannelsesforløb som enkeltkurser eller vælge at tage en fuld uddannelse. Hver af de fem campusser har egen administration og selvstændige profil, mens rektoratet og efteruddannelsessekretariatet ligger i Køge, og den øverste myndighed er placeret i København i form af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Erhvervsakademi Sjællands uddannelser ligger inden for det merkantile, tekniske, it og sundhed. Det gælder for alle uddannelserne, at de er praksisorienterede og erhvervsrettede, og at der i undervisningen bliver inddraget relevante virksomhedscases og -projekter. Efteruddannelse Erhvervsakademi Sjælland efteruddannelsesaktiviteter fordeler sig på de fem campusser med hver deres efteruddannelsesprofil. Det gælder dog for alle aktiviteterne, at de udbygges og udvides efter behov. Udbuddet skræddersys i tæt samarbejde med virksomhederne og placeres også fysisk efter det behov, der løbende opstår. Det er kendetegnende for Erhvervsakademi Sjællands Center for efter- og videreuddannelse, at der er fokus på, at uddannelsesforløbene er fleksible og med størst muligt udbytte for den enkelte. Undervisningen tager ofte udgangspunkt i den studerendes erfaring og relaterer sig til den virkelighed vedkommende oplever eller på sigt vil komme til at opleve i sit arbejdsliv. Som uddannelsinstitution har Erhvervsakademi Sjællands Center for efter- og videreuddannelse som mål, at studerende via efteruddannelse hos Erhvervsakademi Sjælland kan give deres virksomheder og organisationer et ryk fremad. Uddannelse er ikke blot et gode for den enkelte studerende men også en investering for virksomheden. Erhvervsakademi Sjællands Center for Erhvervs- og videreuddannelse har fokus på, at viden og teori operationaliseres, fungerer i praksis og udmønter sig positivt på virksomhedens bundlinje. Samarbejde Et væsentligt træk ved Erhvervsakademi Sjællands virke er det tætte samarbejde med de andre uddannelsesinstitutioner og -partnere i regionen. På listen over samarbejdspartnere kan nævnes: Roskilde Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, University College Sjælland, Center for Erhvervsrettede uddannelser, VEU Centre, Væksthus Sjælland, Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole, Næstved Handelsskole, SOSU Sjælland m.fl. Historie Erhvervsakademi Sjælland blev grundlagt i 2008 og udspringer af de videregående uddannelser, der tidligere var placeret på især handelsskolerne i regionen. Erhvervsakademiet er således en moderne konstruktion, der har rødder i institutioner, der ofte er mere end 100 år gamle. Det historiske udspring afspejler sig også i campusplaceringerne, der ofte ligger i umiddelbar nærhed af andre uddannelsesinstitutioner. I dag er Erhvervsakademi Sjælland landets femtestørste erhvervsakademi med mere end studerende.

5 5 Campusinformation CAMPUS ROSKILDE Campus Roskilde er Erhvervsakademi Sjællands nordligste og største campus. Campus Roskilde ligger 10 minutters gang fra Roskilde centrum og har gode busforbindelser. Campusset består af to adresser og er placeret i et område sammen med andre uddannelsesinstitutioner: Roskilde Handelsskole, Teknisk Skole og Uddannelsescentret i Roskilde. CAMPUS KØGE Campus Køge er Erhvervsakademi Sjællands østligste og næststørste campus. Campus Køge deler adresse med Køge Handelsskole på Lyngvej og har gode busforbindelser til Køge centrum. Campusset udbyder it- og merkantile uddannelser og har et internationalt fokus. Dertil kommer, at Erhvervsakademi Sjællands rektorat og Center for Efter- og Videreuddannelse ligger på Campus Køge. CAMPUS SLAGELSE Campus Slagelse er Erhvervsakademi Sjællands campus i vest. I 2012 fik Campus Slagelse samlet alle sine uddannelser under ét tag i nyistandsatte bygninger på Bredahlsgade 1, ti minutters gang fra Slagelse station og tæt på Selandia CEU. Campus Slagelse udbyder it-, tekniske og merkantile uddannelser. CAMPUS NÆSTVED Campus Næstved er Erhvervsakademi Sjællands campus centralt/sydligt i regionen. Campus Næstved fordeler sig over tre adresser og udbyder merkantile, tekniske og sundhedspraktiske uddannelser. På Handelsskolevej 3, hvor Campus Næstved deler adresser med ZBC, og Femøvej 3 ligger de merkantile og tekniske uddannelser, mens de sundhedspraktiske ligger på Troensevej 2. CAMPUS NYKØBING F Campus Nykøbing F er Erhvervsakademi Sjællands sydligste campus. Campus Nykøbing F fordeler sig over to adresser. Centralt i Nykøbing F, to minutters gang fra stationen, ligger Bispegade 5, der huser de merkantile uddannelser og deler adresse med bl.a. UCSJ. De tekniske uddannelser ligger i forbindelse med de tekniske uddannelser på CELF på Kringelborg Allé 7.

6 6

7 7 Hvad er en akademiuddannelse? En akademiuddannelse er en kort, videregående erhvervsrettet efteruddannelse på deltid for voksne. Uddannelsen er en bredt anerkendt uddannelse, som tager afsæt i den virkelige verdens behov, og som du kan bruge til at blive endnu bedre til dit fag og til at søge mod nye jobområder. Akademiuddannelsen rummer et meget bredt spektrum af uddannelsestilbud. Det betyder, at du kan plukke og sammensætte lige netop det uddannelsesforløb, der passer til dig, og i det tempo, der passer dig bedst. Uddannelsen er nøje tilpasset erhvervslivets krav til kompetencer og er samtidigt det oplagte valg for virksomheder, der ønsker at tilrettelægge skræddersyede uddannelsesforløb, som passer præcist til medarbejdernes og virksomhedens behov. Akademiuddannelsen svarer i niveau til den korte videregående erhvervsakademiuddannelse på fuld tid. Akademiuddannelsen er tilrettelagt sådan, at den kan tages ved siden af et fuldtidsjob. Har du ikke mod på, eller brug for, en hel akademiuddannelse, er der mulighed for at tage et enkelt fagmodul for at skærpe dine kompetencer på et bestemt område. Uddannelsens opbygning Akademiuddannelse OBLIGATORISKE MODULER VALGFRIE MODULER AFGANGSPROJEKT Obligatoriske moduler 2-3 moduler á Valgfrihed mellem modulerne på uddannelseslinjerne Hver uddannelseslinje består af seks moduler, som er fordelt på fem fagmoduler og et afsluttende projekt. På de forskellige linjer, vil der være obligatoriske moduler og valgmoduler, som varierer efter linjens overordnede tema. Som valgfrit modul kan du vælge alle de fag, der udbydes, dog undtagen det afsluttende projekt, som kun kan ligge som det sjette i modulrækkefølgen. Hvert modul tæller fem eller ti ECTS-point dvs. 60 ECTS points for den samlede uddannelse. Hvert modul afsluttes med en statskontrolleret eksamen. For at opnå en akademiuddannelse stilles der krav til sammensætningen af fag, men du kan også vælge at sammensætte dit helt eget uddannelsesforløb ved at tage en akademiuddannelse uden profil. Generelle adgangskrav på akademiuddannelsen En gymnasial uddannelse En relevant erhvervsuddannelse En relevant grunduddannelse for voksne (GVU) En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovennævnte 2 års relevant erhvervserfaring

8 8 Afgangsprojektet Det sidste skridt på vejen til en akademiuddannelse er dit afgangsprojekt. Når du har læst og bestået eksamen i de fem foregående fag, er du klar til at bruge dine nye kompetencer og udarbejde den skriftlige rapport, der er afslutningen på din uddannelse. I afgangsprojektet skal du vise din evne til metodisk og analytisk, at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks opgaveløsning inden for din valgte uddannelsesprofil. Undervisningsmodulets indhold Afgangsprojektet er en selvstændig arbejdsform med vejledning efter behov og skal indbefatte: Anvendelse af teorier, metoder og modeller på løsning af en kompleks praktisk problemstilling. Formulering og afgrænsning af problemstillingen inden for det valgte opgavefelt. Vurdering, valg og anvendelse af relevant faglig metode. Præsentation af problemstilling, metode, problemløsning og konklusion i rapportform Præsentation og fremlæggelse af hovedresultaterne af den skriftlige rapport samt indgåelse i en kvalificeret dialog omkring valg af problemstilling, metodemæssige overvejelser, løsningsforslag og konklusion ved det mundtlige forsvar. Når du har bestået dit afgangsprojekt, har du afsluttet din akademiuddannelse med eller uden profil. Uddannelsen er kompetencegivende, og du opnår for visse linjers vedkommende adgang til HD 2. del eller andre diplomuddannelser.

9 9 Akademiuddannelsen i ledelse Alle medarbejdere har brug for en god og kompetent ledelse. Hvad enten de arbejder i små teams eller store, internationale virksomheder. En akademiuddannelse i ledelse er din mulighed for at blive den bedst mulige leder. Til gavn for dine medarbejdere såvel som for din personlige udvikling. Med uddannelsen får du de færdigheder, du skal bruge for at være en motiverende og effektiv leder. Du lærer, hvordan du mest formålstjenesteligt kan anvende dine ledelseskompetencer, når du samarbejder og kommunikerer med dine medarbejdere, og du får udviklet din personlige ledelsesstil. Uanset om du ønsker en lederstilling i et mindre projektteam eller en stor international virksomhed eller allerede er leder det givne sted understøtter akademiuddannelsen i ledelse dine praktiske, organisatoriske og strategiske lederevner. Uddannelsen giver dig overblikket til at analysere, planlægge og udføre ledelse. Både når det gælder hverdagen, perioder med organisatoriske forandringer og ved generel strategisk udvikling af virksomheden. Akademiuddannelsen i ledelse OBLIGATORISKE MODULER Ledelse i praksis Organisation og arbejdspsykologi Det strategiske lederskab VALGFRIE MODULER Valgfrie moduler á 5 eller 10 ECTS svarende til 20 ECTS-point AFGANGSPROJEKT

10 10 Ledelse i praksis Obligatorisk modul (10 ECTS) Kommunikation, psykologi og overblik er nogle af de kompetencer, du får brug for, når du skal lede dine medarbejdere gennem en travl og udfordrende hverdag. Med faget Ledelse i praksis dygtiggør du dig som leder og høster masser af ny viden. Ledelse i praksis giver dig indsigt i, hvad der driver dig som leder, hvordan det påvirker den måde, du leder på, og dermed også dine medarbejdere. Du får konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig til at se og analysere problemstillinger fra flere vinkler og på baggrund heraf opstille begrundede forslag til løsninger og handlinger. Ledelse i praksis skaber læring, der kan gøre dig til en mere helstøbt leder, og du får koblet din egen personlige lederudvikling med værktøjer til at lede dine medarbejdere. På Ledelse i praksis lærer du om virkemidler inden for det pædagogiske og følelsesmæssige felt, som har betydning for dine medarbejderes læring og udvikling. Både kommunikationens betydning inden for strategisk ledelse og de tilknyttede psykologiske aspekter berøres, og du får et overblik over de forventninger, som både medarbejdere og andre ledere har til din praktiske udførelse af lederrollen. Ledelsesteori Personlig ledelsesstil Lærings- og udviklingsprocesser Konflikthåndtering Kommunikation Psykologiske aspekter Organisation og arbejdspsykologi Obligatorisk modul (10 ECTS) At skabe vedvarende forandringer og udvikling er en kunst i sig selv. Overblik og forståelse for organisationens sammensætning er grundlæggende faktorer for at sno sig gennem problemstillingerne og dermed opnå de fastlagte mål. Med modulet organisation og arbejdspsykologi sikrer du dig en fundamental viden om organisations- og virksomhedsstruktur, kultur og værdier, og du får viden om samspillet mellem organisationen og omgivelserne. Du får desuden kendskab til organisationsstrukturen og hvilke styringsprocesser, der er på spil, når der skal skabes forandringer og organisationsudvikling, der varer ved. Undervisningen giver dig indblik i ledelse, og du får forståelse for gruppedannelser, gruppeprocesser og lærer at analysere konflikter. Du bliver klogere på samfunds-, virksomheds- og subkulturer, og hvilken betydning de har, ligesom du får en række strategiske værktøjer, du kan bruge til at afdække den strategiske situation og finde udviklingsmuligheder. Organisations- og virksomhedsstruktur Kultur, vision og værdier Samfunds- virksomheds- og subkulturer Projektstyring Styringsprocesser Det strategiske lederskab Obligatorisk modul (10 ECTS) Misforståelser og konflikter er en del af dagligdagen for mange ledere og medarbejdere. Det er med til at dræne energier og ineffektivisere de menneskelige ressourcer. Hvis tid er penge for din organisation, så er det nu du skal have styr på både ledelsesteorier og -værktøjer. Lederskabsmodulet er for dig, der gerne vil dygtiggøres i lederskab, strategisk kompetenceudvikling, coaching og sparring. Du får tilegnet dig specifikke ledelsesværktøjer til at besejre små som store udfordringer, og du vil blive en mere sikker og kompetent leder. Modulet tager dig med ind i en verden af ledelsesformer og -stile. Du bliver i stand til at lede efter en strategi, der tager udgangspunkt i analysering af organisationens kultur og værdier, samt mission og vision. Endvidere tilegner du dig også viden om forandrings- og kvalitetsledelse, innovations- og salgsledelse, samt politisk ledelse. Ledelsesteorier og værktøjer Lederskab Strategisk kompetenceudvikling Coaching Ledelsesformer og lederstile Organisationens kultur, vision, mission og værdier

11 11 VALGFRIE MODULER Akademiuddannelsen i ledelse: Coaching i organisation (10 ECTS) Human Resource Management (10 ECTS) LEAN ledelse i praksis (10 ECTS) Personalejura (10 ECTS). Projektstyring i praksis (10 ECTS) Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS) Forandringsledelse (10 ECTS) Mediation (10 ECTS) Filosofi i ledelse (10 ECTS) Arbejdsmiljø (10 ECTS) Arbejdsmiljøledelse (10 ECTS) Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser (10 ECTS) Ledelse der skaber social kapital (5 ECTS) Ledernes forretningsforståelse (10 ECTS) Positiv psykologi i ledelse (5 ECTS) Positiv psykologi i organisationen (5 ECTS) Procesfacilitering (5 ECTS) Teamledelse (5 ECTS) Grundlæggende bestyrelsesansvar (5 ECTS) Udvidet bestyrelsesansvar (5 ECTS) Læs mere på

12 12 Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling Man må skille sig ud for at blive hørt. Sådan er præmisserne i den verden, som virksomheder i dag skal kommunikere i. Virksomheder skal forholde sig til en lang række forskellige interessenter, der alle kræver deres egen vinkel på det samme budskab en opgave, der kræver overblik og indblik. Værdifulde kommunikationsmedarbejdere og -konsulenter forstår at kommunikere et budskab klart og præcist til bestemte målgrupper, og kan sætte kommunikationen ind i en større sammenhæng. De evner kan du få med efteruddannelse inden for kommunikation og formidling. En akademiuddannelse i kommunikation og formidling vil give dig et overblik over de forskellige former for kommunikation en virksomhed skal håndtere både internt og eksternt. Med videreuddannelse inden for kommunikation og formidling bliver du klædt på til at analysere, planlægge og gennemføre større kommunikationsopgaver. Det betyder, at du: Bliver i stand til selvstændigt og professionelt at håndtere skriftlige, mundtlige og digitale kommunikationsopgaver. Lærer om de forskellige interessenter, en virksomhed kan have, og om principperne for hvad og hvordan, der skal kommunikeres med de enkelte målgrupper. Får indføring i de særlige forhold, der gør sig gældende for eksempelvis kommunikation på hjemmesider. Får forståelse for de organisatoriske, økonomiske og samfundsmæssige forhold, der har betydning for kommunikation. Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling OBLIGATORISKE MODULER VALGFRIE MODULER AFGANGSPROJEKT Kommunikation i praksis Strategisk kommunikation Valgfrie moduler á 5 eller svarende til 30 ECTS-point

13 13 Kommunikation i praksis Obligatorisk modul (10 ECTS) Slå igennem med dit budskab og bliv hørt, set og læst! Vi kan alle lære at blive bedre til at kommunikere og få vores budskab igennem. Kommunikation i praksis handler om kommunikationens psykologi, sprog og forholdet mellem modtager og afsender. Du lærer at bruge effektive planlægnings- og formidlingsværktøjer, så du kan planlægge og udføre både intern og ekstern kommunikation. Du får kompetencerne til selvstændigt at udføre verbale, skriftlige og digitale kommunikationsopgaver på et professionelt niveau. Kommunikationspsykologi og -modeller Planlægnings- og formidlingsværtøjer Kommunikationsopgaven i praksis. Strategisk kommunikation Obligatorisk modul (10 ECTS) Bliv kommunikatør på et professionelt niveau og vær med til at løse spændende kommunikative opgaver i et nationalt såvel som et internationalt erhvervsmiljø. Med Strategisk kommunikation bliver du rustet til professionelt og selvstændigt at løfte virksomhedens kommunikationsindsats, så jeres budskaber når målgrupperne. Netop Strategisk kommunikation er i højsædet, når du lærer at analysere virksomhedens vision, mål og strategier som grundlag for en kommunikationsstrategi. Du får redskaberne til at sikre professionel, målrettet og effektiv kommunikation både eksternt og internt på din arbejdsplads. Det kommunikative arbejdsfelt Kommunikationsanalyse Kommunikationsplanlægning.

14 14 VALGFRIE MODULER Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling: Online kommunikation (10 ECTS) Global kommunikation (5 ECTS) Sociale medier (10 ECTS) Præsentationsteknik (5 ECTS) Fundraising i praksis (10 ECTS) Strategisk fundraising (10 ECTS) Pressehåndtering i praksis (10 ECTS) Skriftlig kommunikation (5 ECTS) Læs mere på

15 15 Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring Med en akademiuddannelse i international handel og markedsføring får du en uddannelse, der er rettet mod jobfunktioner inden for salg og marketing både nationalt og internationalt. Uddannelsen i international handel og markedsføring tager udgangspunkt i virksomhedens behov for, at indsamle tendenser på markedet og stimulere kundernes efterspørgsel. Du får viden og kompetencer, der sætter dig i stand til at analysere, planlægge og gennemføre målrettede salgs- og markedsføringsaktiviteter. Du lærer, at: Analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der vedrører international handel og markedsføring i private og offentlige virksomheder. Kombinere din viden om organisatoriske, økonomiske og samfundsmæssige forhold med teoretiske metoder og praktiske overvejelser i et globalt marked. Skabe de bedste muligheder for salg af produkter til kunder på både business-to-business- og business-toconsumer-markedet. Og du får indblik i markedsføringens rolle i virksomheder og i de aktuelle udviklingstendenser inden for feltet.

16 16 Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring - Salgsprofil Du kan vælge at tilrettelægge din akademiuddannelse i international handel og markedsføring sådan, at den bliver med en salgsprofil. I dette tilfælde bliver der føjet yderligere to obligatoriske moduler til din uddannelse: Strategisk salg og Salgspsykologi og grundlæggende salg. Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring Salgsprofil giver dig et grundfundament inden for afsætningsstrategi og markedsføring med fokus på salget. Du får færdigheder og kompetencer i de strategiske, taktiske og operationelle markedsføringsopgaver, samt lærer at håndtere salgssituationer gennem anvendelse af centrale salgsteknikker, viden om salgspsykologi, salgsplanlægning og strategisk salg. Vælger du salgsprofilen, bliver dine valgfrie moduler tilsvarende færre. Ved salgsprofilen skal du dække 10 ECTS i stedet for 30 ECTS med valgfrie moduler. Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring OBLIGATORISKE MODULER VALGFRIE MODULER AFGANGSPROJEKT SALGSPROFIL Afsætningsstrategi Markedsføring Strategisk salg Salgspsykologi og grundlæggende salg Valgfrie moduler á svarende til 30 ECTS-point Valgfrie moduler á svarende til

17 17 Afsætningsstrategi Obligatorisk modul (10 ECTS) Få styr på virksomhedens kunder og deres købsadfærd og bliv bedre rustet til at sælge virksomhedens produkter via strategisk planlægning. Afsætningsstrategi er faget for dig, der gerne vil arbejde med virksomhedens markedsføring på strategisk niveau. Afsætning giver dig overblikket over, hvordan markedsføring, strategisk planlægning, konkurrentanalyse og segmentering kan spille sammen og styrke salget af virksomhedens produkter. Markedsføring Strategisk planlægning Konkurrenceforhold Købsadfærd Markedsføring Obligatorisk modul (10 ECTS) Markedsføring ruster dig til at arbejde effektivt med markedsføringsaktiviteter i dagligdagen. Med faget Markedsføring opnår du en markedsføringsmæssig kompetence til at analysere markedssituationen og planlægge den rette markedsføringsstrategi. Der tages udgangspunkt i grundlæggende forhold, begreber, modeller og værktøjer, således at du i praksis kan analysere, planlægge og gennemføre virksomhedens nationale og internationale markedsføringsaktiviteter. Virksomhedens internationalisering Markedsanalyse og prognoser Parameteranvendelse Markedsføringsplanlægning.

18 18 Salgspsykologi og grundlæggende salg Obligatorisk modul (10 ECTS) Dine kunder er din forretning! Få indblik i salgsstrategier og forskellige former for kundeadfærd og hjælp dine salgsresultater på vej. Med faget Salgspsykologi og grundlæggende salg opnår du en forståelse af grundlæggende salgspsykologi og kompetence til selvstændigt at agere i forhold til forskellig kundeadfærd og tilpasse egen adfærd og kommunikation til forskellige kundetyper for derved at opnå bedre salgsresultater. Deltagelse i faget vil give dig en forståelse for vigtigheden af planlægning, og færdigheder i at anvende konkrete værktøjer til at planlægge og prioritere din tid effektivt og forebygge negativ stress i salgsarbejdet. Persontyper og adfærdsforståelse Salgs- og kommunikationsstrategier Argumentationsstrategier Argumentationsteknikker Tillidsskabende kommunikation Planlægning og prioritering Stresshåndtering Strategisk salg Obligatorisk modul (10 ECTS) Med fagmodulet Strategisk salg får du en bred indføring i salgsverdenen og får styr på planlægning af salget og salgsledelse, så du kan gennemføre salg med succes. Strategisk salg giver dig kompetencer til selvstændigt at lede, analysere, tilrettelægge og gennemføre salg på strategisk niveau. Du får færdigheder i styring af kilderne til og antallet af leads (kundeemner), salgsledelse, samt key account management. Hertil kommer viden om, samt forståelse for, indkøbsstrategi og risikostyring i salgsindsatsen.

19 19 VALGFRIE MODULER Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring International markedsføring og -analyse (10 ECTS) Erhvervsret (10 ECTS) Digital markedsføring (10 ECTS) E-handel (10 ECTS) Læs mere på

20 20 Akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring Det er vigtigt for alle virksomheder, at have styr på økonomi og regnskab uanset virksomhedens størrelse og branche. Akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring fokuserer på at tilføre dig kompetencer inden for såvel intern som ekstern økonomistyring. Talmæssigt overblik, samt evnen til at foretage grundige analyser gør dig i stand til, at medvirke til at træffe beslutninger der har med virksomhedens økonomi at gøre. I løbet af uddannelsen opnår du viden, færdigheder og kompetencer, der gør dig i stand til at forstå de fundamentale økonomiske sammenhænge i en virksomhed. Du lærer således at forstå forskellene og sammenhængene mellem indtjening, balancestruktur og likviditet, og i forlængelse heraf opnår du dybere viden om de enkelte elementer, der indgår i økonomistyringen. Akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring OBLIGATORISKE MODULER VALGFRIE MODULER AFGANGSPROJEKT Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis Valgfrie moduler á svarende til 30 ECTS-point

21 21 Erhvervsøkonomi Obligatorisk modul (10 ECTS) En sund virksomhed bygger på en sund økonomi. Erhvervsøkonomi giver dig en helhedsopfattelse af virksomheders økonomi og de mange parametre der spiller ind på god økonomisk planlægning, analyse og opfølgning. Du får en kvalificeret økonomisk viden og kendskab til mange faktorers betydning og samspil. Afsætnings- og omkostningsforhold Optimering Budgettering Investering og finansiering Du lærer selvstændigt, at udarbejde de forskellige budgettyper, fremstille analyser på efterspørgsel, afsætning, konkurrenceforhold og omkostninger. Økonomistyring i praksis Obligatorisk modul (10 ECTS) Medarbejdere med kendskab til økonomi er altid efterspurgte, og med modulet Økonomistyring i praksis kan du blive en vigtig ressource for din virksomhed. Økonomistyring i praksis ruster dig til opgaver inden for økonomisk planlægning og -styring. Økonomistyring i praksis er modulet, hvor du omsætter din teoretiske viden fra Erhvervsøkonomi til praktisk anvendelse. Du lærer at se sammenhængene mellem de teoretiske modeller og praksis, at forklare totalbudgetter både verbalt og talmæssigt, at anvende nøgletal til at styre efter og at forholde teori og metode til de beslutninger, du skal tage i praksis. Fra teori til praksis Budget og budgetkontrol Intern økonomirapportering Investering Finansiering

22 22 VALGFRIE MODULER Akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring Regneark til økonomistyring (10 ECTS) Global økonomi (10 ECTS) Statistik (10 ECTS) Læs mere på

23 23 Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning Daglig kontakt med kunder i pengeinstitutter, revisionsfirmaer og realkreditinstitutter stiller krav om imødekommende og ansvarlig rådgivning. Det samme gælder inden for ejendomsadministration og i ejendomsmæglerbranchen. Det kræver forståelse og indsigt i økonomi og finansiering, og den indsigt og forståelse får du med en akademiuddannelse i finansiel rådgivning. En uddannelse i finansiel rådgivning klæder dig på til et job inden for investering og finansiering og kvalificerer dig til selvstændigt at analysere, planlægge og gennemføre løsninger inden for området. Med en efteruddannelse i finansiel rådgivning får du et fagligt og metodisk grundlag for analyse af finansielle problemstillinger. Akademiuddannelsen er skabt i samarbejde med Realkreditrådet, Forsikring og Pension, Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendomsforeningen Danmark, Foreningen Registrerede Revisorer og Finansrådet og er dermed tilpasset branchens behov. Uddannelsen er desuden den naturlige studiemæssige overbygning på en basisuddannelse inden for den finansielle sektor (Finansuddannelsen). Har du gennemført en akademiuddannelse i finansiel rådgivning, har du fremadrettet mulighed for at blive certificeret som finansiel rådgiver, eller for at tage uddannelsen til ejendomsmægler. og opbygning Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning OBLIGATORISKE MODULER VALGFRIE MODULER AFGANGSPROJEKT Erhvervsjura i den finansielle sektor, Samfundsøkonomi Valgfrie moduler á 15 ECTS-point svarende til 30- ECTS-point

24 24 Erhvervsjura i den finansielle sektor Obligatorisk modul (10 ECTS) Det er målet med undervisningen, at du via et grundlæggende kendskab til centrale juridiske emner bliver i stand til selv at give løsningsforslag på diverse juridiske problemstillinger i relation til den relevante finansielle rådgivning og bibringes en forståelse for grundlæggende retsprincipper. Der lægges vægt på, at du tilegner dig en juridisk metode, så du bliver i stand til også i fremtiden, at analysere og anvende ny lovgivning og praksis, hvilket gør dig i stand til: At forebygge eventuelle juridiske problemer i forbindelse med den finansielle rådgivning. At kunne afgøre, hvornår der bør indhentes anden sagkyndig bistand til løsning af en problemstilling. At kunne beskrive problemstillingen med de korrekte juridiske termer ved forelæggelse af problemstillingen for en sagkyndig ekspert. Undervisningen tager udgangspunkt i de behov, som forskellige modtagere af den finansielle rådgivning kan forventes at have eller få, og du får derved kendskab til de nødvendige juridiske aspekter forbundet med finansiel rådgivning inden for en bred vifte af juridiske emner. Samfundsøkonomi Obligatorisk modul (10 ECTS) Det er målet med faget at give dig viden om nationaløkonomiens grundlæggende begreber og teorier. Du får kendskab til de nationaløkonomiske sektorer og deres samspil, og du tilegner dig indsigt i såvel teorierne bag mikro- som makroøkonomi. Indsigten betyder, at du får en bred og nuanceret opfattelse af de nationaløkonomiske relationer, således at du bliver i stand til at beskrive, vurdere og inddrage påvirkningerne af f.eks. økonomiske, demografiske, miljømæssige og sociale forhold på både nationalt og globalt plan i den finansielle rådgivning. I mikroøkonomien lægges der vægt på en analyse af markedets rolle som allokeringsmekanisme. Endvidere fokuseres på offentlige myndigheders og internationale organisationers påvirkning af markedsøkonomien. Arbejdsmarkedet og boligmarkedet gives i denne sammenhæng en stor vægt. I makroøkonomien lægges der vægt på analyser af ligevægtsdannelsen på valutamarkeder, pengemarkeder, varemarkeder og arbejdsmarkeder samt samspillet mellem disse markeder. Endvidere fokuseres på den økonomiske politik og det internationale samarbejde om den økonomiske udvikling, samt på beskrivelse og vurdering af konjunkturudviklingen og den strukturelle udvikling. Undervisningen tager udgangspunkt i de behov, som forskellige modtagere af den finansielle rådgivning kan forventes at have eller få, hvorved du opnår kendskab til de nødvendige økonomiske og finansielle aspekter forbundet med finansiel rådgivning inden for et bredt spektrum af dagligdags emner.

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser 2012 2013 Akademiuddannelse 5833 7,7 5081 7,6 Finansiel rådgivning 1133 5,2 1322 5,4 Afgangsprojekt fast ejendom 16 6,5 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank

Læs mere

OVERSIGT RELEVANTE AKADEMIUDDANNELSER

OVERSIGT RELEVANTE AKADEMIUDDANNELSER OVERSIGT RELEVANTE AKADEMIUDDANNELSER LEDELSE AU i Ledelse AU i international handel og markedsføring SERVICE, PRODUKTION, IT, BYGGE OG ANLÆG MV. AU i informationsteknologi (DIO I, DIO II) AU i HR AU i

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

Efteruddannelse - Erhvervsakademi Sjælland - Akademiuddannelsen Kursusoversigt efterår 2013

Efteruddannelse - Erhvervsakademi Sjælland - Akademiuddannelsen Kursusoversigt efterår 2013 pr.02.07.2013 Kursusoversigt efterår 2013 Indledningsfag Erhvervsøkonomi 30 Aften 22.10.2013 10.12.2013 Tirsdag Ingen Campus Roskilde Erhvervsøkonomi 28 Aften 02.09.2013 Mandag Ingen Campus Næstved Matematik

Læs mere

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12 AU /Merkonom Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linier: Ledelse (L)

Læs mere

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Akademiuddannelser Automation og drift Finansiel rådgivning Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank og real 12 8,6 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - ejendomsmægl

Læs mere

Udbud efterår Akademiuddannelser - videregående uddannelser på deltid

Udbud efterår Akademiuddannelser - videregående uddannelser på deltid Udbud efterår 2013 Akademiuddannelser - videregående uddannelser på deltid Indholdsfortegnelse Om Akademiuddannelser...3 Grafiske oversigter over AU-linjernes opbygning...4 Adgangskrav...8 Finansiel rådgivning...

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KEA Kompetence Holdoversigt Efterårssemester 2016

KEA Kompetence Holdoversigt Efterårssemester 2016 KEA Kompetence Holdoversigt Efterårssemester 2016 Indledningsfag (side 3) Indledende erhvervsøkonomi med regneark Akademiuddannelsen i Ledelse (side 3-4) Ledelse i praksis Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Kontoruddannedes brug af akademiuddannelser

Kontoruddannedes brug af akademiuddannelser Kontoruddannedes brug af akademiuddannelser I det følgende præsenteres de kontoruddannede elevers brug af AU-moduler. Dataene er via New Insight udtrukket af Danmarks Statistik ultimo 2013. 1. Nyuddannede

Læs mere

Detailhandelsuddannedes brug af akademiuddannelser

Detailhandelsuddannedes brug af akademiuddannelser Detailhandelsuddannedes brug af akademiuddannelser I det følgende præsenteres de detailhandelsuddannede elevers brug af AU-moduler. Dataene er via New Insight udtrukket af Danmarks Statistik ultimo 2013.

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Inspiration til uddannelse 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Velkommen Kirsten Jensen Mette Will Gitte Jensen Har du deltaget i et webinar før?

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Fleksibel videreuddannelse - fokus på dig og dine behov

Fleksibel videreuddannelse - fokus på dig og dine behov Fleksibel videreuddannelse - fokus på dig og dine behov AU International handel og markedsføring AU Kommunikation og formidling AU Økonomiog ressourcestyring AU Ledelse AU Informationsteknologi AU Finansiel

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673

Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673 Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673 Gåhjemmøde om Akademiuddannelse i Ernæring, ErhvervsAkademi Sjælland Campus Roskilde, torsdag den 26. september, klokken 14-16 i den Store Foredragssal: Gåhjemmøde

Læs mere

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis AKADEMIFAG 1. halvår 2015 Organisation og arbejdspsykologi Teamledelse Det strategiske lederskab Positiv psykologi i ledelse Skriftlig kommunikation Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E: Akademiuddannelserne

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E:  Akademiuddannelserne Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks 1038 3900 Nuuk T: +299 32 30 99 F: +299 32 32 55 E: ninuuk@ninuuk.gl www.ninuuk.gl AU Akademiuddannelserne AU Akademiuddannelserne Akademiuddannelserne er for dig,

Læs mere

. Innovation og produktion. Uden profil. Finansiel rådgivning

. Innovation og produktion. Uden profil. Finansiel rådgivning Merkonom- Teknonom- og IBC Kurser. International handel og markedsføring. Kommunikation og formidling. Økonomi og ressourcestyring. Ledelse. rmationsteknologi. Retail. Human Resource. International transport

Læs mere

MÅLRETTET EFTERUDDANNELSE DER VIRKER

MÅLRETTET EFTERUDDANNELSE DER VIRKER MÅLRETTET EFTERUDDANNELSE DER VIRKER SÅDAN BRUGER DU KATALOGET På Erhvervsakademi Sjælland får du brugt din erfaring, og vi lægger vægt på, at teori kobles på praksis. Teori skal bruges, og din erfaring

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje Sapiens

Læs mere

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis AKADEMIFAG -2. halvår 2014 Det strategiske lederskab Ledelse i praksis Coaching og konflikthåndtering Positiv psykologi i ledelse Økonomistyring i praksis Human Resource Management Erhvervsøkonomi Kommunikation

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD 02»Medarbejdere der er klar til fremtidens udfordringer bidrager til vores succes«i en stor revisions- og rådgivningsvirksomhed som EY er vi afhængige

Læs mere

FRA AKADEMIUDDANNELSE I RETAIL TIL HD 2. DEL HDO med specialisering i Sales & Marketing Management

FRA AKADEMIUDDANNELSE I RETAIL TIL HD 2. DEL HDO med specialisering i Sales & Marketing Management FRA AKADEMIUDDANNELSE I RETAIL TIL HD 2. DEL HDO med specialisering i Sales & Marketing Management SAMARBEJDE MELLEM: Du stifter blandt andet bekendskab med konceptstyring, personlig ledelse, økonomi &

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Retailakademi - for dig, der arbejder med salg og kundeservice

Retailakademi - for dig, der arbejder med salg og kundeservice IBC Kurser Retailakademi Hos IBC Kurser tilbyder vi dig kurser, efteruddannelse og netværk som skaber værdi i din virksomhed Grundl. voksenuddannelse Butiksmedhjælper Salgsassistent Akademiuddannelse Diplomuddannelse

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG.

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG. KURSER FOR LEDIGE // Forår 2013 // CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG KURSER FOR LEDIGE // Uddan dig, mens du er ledig // Alle kurser tilrettelægges

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

FRA AKADEMIUDDANNELSE I RETAIL TIL HD 2. DEL HDO med specialisering i Sales & Marketing Management

FRA AKADEMIUDDANNELSE I RETAIL TIL HD 2. DEL HDO med specialisering i Sales & Marketing Management FRA AKADEMIUDDANNELSE I RETAIL TIL HD 2. DEL HDO med specialisering i Sales & Marketing Management SAMARBEJDE MELLEM: Du stifter blandt andet bekendskab med konceptstyring, personlig ledelse, økonomi &

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ADMINISTRATIVE UDDANNELSER SERVICEØKONOM erhvervsuddannelse + specifikke krav SPORTSMANAGEMENT, PROF.BA (overbygning) ADGANGSKRAV: Markedsføringsøkonom, serviceøkonom, finansøkonom INTERNATIONAL HOSPITALITY

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

HD på AAU. - din fremtid starter her

HD på AAU. - din fremtid starter her HD på AAU - din fremtid starter her 2017 »DER STILLES STORE KRAV TIL AT VORE MEDARBEJDERE HAR DEN RIGTIGE VIDEN«Som kommerciel direktør i Keflico A/S er det mit ansvar at sikre, at vi har de rigtige erhvervsøkonomiske

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Erhvervsuddannelser. reform og kompetenceudvikling

VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Erhvervsuddannelser. reform og kompetenceudvikling VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Erhvervsuddannelser reform og kompetenceudvikling Erhvervsskolereform Erhvervsskolereform muligheder og udfordringer Erhvervsskolereformen

Læs mere

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Beskrivelse af DEN ERHVERVSPÆDAGOGISKE LÆRERUDDANNELSE PÅ UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

Læs mere

KEA Kompetence Holdoversigt Efterårssemester 2015

KEA Kompetence Holdoversigt Efterårssemester 2015 KEA Kompetence Holdoversigt Efterårssemester 201 Klik på uddannelsen og se mere om tid, sted, pris og tilmelding Indledningsfag (side 3) Indledende erhvervsøkonomi med regneark Akademiuddannelsen i Ledelse

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

GOLFMANAGEMENT UDDANNELSEN 2017 MERKANTIL AKADEMIUDDANNELSE MED FOKUS PÅ LEDELSE AF GOLFKLUBBER

GOLFMANAGEMENT UDDANNELSEN 2017 MERKANTIL AKADEMIUDDANNELSE MED FOKUS PÅ LEDELSE AF GOLFKLUBBER GOLFMANAGEMENT UDDANNELSEN 2017 MERKANTIL AKADEMIUDDANNELSE MED FOKUS PÅ LEDELSE AF GOLFKLUBBER Uddannelsen udbydes i samarbejde med Dansk Golf Union, GAF Danmark og PGA of Denmark under åben uddannelse

Læs mere

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING EN SIKKER VEJ MOD ET NYT VÆRDISKABENDE JOB Projektledelse og koordinering er et vigtigt element, næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere. En uddannelse

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

KMD OPUS PROCESRÅDGIVER

KMD OPUS PROCESRÅDGIVER KMD OPUS PROCESRÅDGIVER CERTIFICERET UDDANNELSE FOR ADMINISTRATIVE MEDARBEJDERE I DET OFFENTLIGE, INKLUSIV KOMPETENCEGIVENDE EKSAMEN. BLIV CERTIFICERET KMD OPUS PROCESRÅDGIVER FÅ OVERBLIK OVER KOMMUNENS

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

CPHBUSINESS PARTNER. Videreuddannelse af medarbejdere Rekruttering af medarbejdere Forretningsudvikling og innovation

CPHBUSINESS PARTNER. Videreuddannelse af medarbejdere Rekruttering af medarbejdere Forretningsudvikling og innovation CPHBUSINESS PARTNER Videreuddannelse af medarbejdere Rekruttering af medarbejdere Forretningsudvikling og innovation VELKOMMEN TIL CPHBUSINESS Copenhagen Business Academy eller blot Cphbusiness er et af

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

Savner du personlige og faglige udfordringer i din sundhedspraksis?

Savner du personlige og faglige udfordringer i din sundhedspraksis? Savner du personlige og faglige udfordringer i din sundhedspraksis? Så er Akademiuddannelse en spændende mulighed! I et samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt udbyder Efter- og videreuddannelse på

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

LEDERNES KOMPETENCECENTER

LEDERNES KOMPETENCECENTER LEDERNES KOMPETENCECENTER KURSUSOVERBLIK 2015 VIDEN DER BRINGER DIG VIDERE COACHING COACHING OG KONFLIKTHÅNDTERING 23/9 NY LEDER - HVAD NU? Adgang til modul i 3 måneder ÅRETS PROJEKTDAG 2015 Pris kr. 3.495

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser

Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser Akademilederuddannelse Gennem et intensivt forløb over 4 moduler styrker du dine personlige og ledelsesfaglige kompetencer, og skaber dermed bedre resultater.

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Coaching i organisationer Deltageren udvikler i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis sin samtale- og kommunikationskompetence med særligt fokus på at kunne coache i organisatorisk kontekst.

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI ØKONOMI ADMINISTRATIONSØKONOM FINANSØKONOM LOGISTIKØKONOM ADGANGSKRAV: Gymnasial uddannelse Uddannelse inden for hvordan samarbejdet mellem borger og forvaltninger samt kunder og virksomheder fungerer.

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. 1 Baggrund

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål Virksomhed Titel Elever Præsentation af forløbet Omfang Planlægning (Elevernes forudsætninger inden forløbet starter) XL-BYG Tømmergaarden Gjern Forretningsforståelse GF 2 - voksen Eleverne skal med deres

Læs mere