Bestyrelsesmøde. Møde den Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Møde den Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne Lunddal Jensen (HL) Bjørn Foss () Afbud: Henning Madsen (HM) Gæst: Jesper Helmer () Næste møde 19. oktober 2011 Dagsorden den Meddelelser fra formanden - Anmodning om brug af klubhuset - Kontrakt med Peter Olsen - Oplæg til generalforsamling - vedtægtsændringer 2. Meddelelser fra Kassereren - Medlemstal pr Herunder udmeldelser - Økonomien Budget Meddelelser fra udvalgene a. Ungdoms- /eliteudvalg - Arbejdet i udvalget - Brev fra Køge og DGU - Elitens økonomi b. Klubhus c. Turneringsudvalg - Spillepres på banen. Afvikling af turneringer d. Sponsorudvalg - Nye scorekort e. Baneudvalg - Ny EL-tavle i pumpehuset - Lange drives på rangen - Ændringer på baneforløbet - Vand fra klubhustaget f. Begynderudvalg - Forslag om afvikling af kanintiden g. Regel- og handicap h. Informationsudvalg i. Klubber i klub: Hopla, 60 er, Dame og Herre Løbende Færdig Behandlet Ansvarlig AL AL- HL Alle KH KH HL AL - 1

2 j. Visionsudvalg 3. A Meddelelser fra andre 4. Meddelelser fra sekretæren - Ny hjemmeside hurtig gennemgang - Punkter udsendt via mail inden mødet. 5. Huskeliste fra tidligere møder 6. Andre punkter til orientering 7. Godkendelse af referat 1. Meddelelser fra formanden (AL). Ansvarlig - Anmodning om brug af klubhuset. Et medlem har spurgt om muligheden for at bruge en del af klubhuset til liberalt erhverv. AL Bestyrelsen vil ikke bevilge denne mulighed. - Kontrakt med Peter Olsen. Allan Larsen og Jesper Helmer har snakket kontrakt med Peter Olsen gældende for næste sæson. Der er stort set enighed om indholdet. Der vil dog blive afholdt et møde med Peter om afviklingen af juniortræningen, hvor også Hanne Lunddal deltager. Jesper arrangerer. - Oplæg til generalforsamling vedtægtsændringer Bestyrelsen overvejede, om der skulle være ændringer til vedtægterne, men fandt ikke grund til ændringer fra bestyrelsens side. Der kan jo stadig komme ændringsforslag fra medlemmerne. Alle På valg til bestyrelsen i år er: Knud Heinrichs, som kasserer (genopstiller), Bjørn Foss (som genopstiller) Inge Johannesson (som genopstiller) og Hanne Lunddal (som genopstiller) 2. Meddelelser fra kassereren - Medlemstal pr Herunder udmeldelser Bestyrelsen gennemgik tallene for indmeldelser i år og det samlede medlemstal. Faktisk er medlemstallet temmelig højt. Det skal dog ses i sammenhæng med de medlemmer, der allerede nu har meldt sig ud med virkning til , og også de medlemmer vi forventer melder sig ud inden Bestyrelsen vil i budgettet for 2012 anslå et forsigtigt antal medlemmer, så der ikke kommer ubehagelige overraskelser. - Økonomien Knud omdelte regnskab for 11 måneder. Det antydes, at klubben i år ikke har været præget af de store overraskelser og at det er muligt at komme ud af regnskabet med et mindre overskud. KH - Budget Knud vil på baggrund af indstillinger fra bestyrelsen, regnskabstallene fra medlemsforventningen og forslag til investeringer udforme et foreløbigt budget for Dette budget kan forelægges bestyrelsen til næste møde den KH Der er nu lavet en prioriteret liste med ønsker og denne liste vil blive realiseret i et fornuftigt budget. 3. Meddelelser fra udvalgene a. Ungdomsudvalg/eliteudvalg - Arbejdet i udvalget Udvalget og arbejdet kunne godt trænge til lidt støtte og hjælp fra forældre og/eller andre interesserede. Det er forbundet med en del besvær at kontakte og få respons til og fra de unge, selvom der er forsøgt med sedler, telefon og Facebook. Hen over sommeren er nogle træningspas er blevet aflyst pga. sygdom og der er også bøvl med presset på banen onsdag og fredag. Alt i alt ikke befordrende for et godt ungdomsarbejde og det er et dybtfølt håb, at det kan se anderledes ud i næste sæson. - Brev fra Køge og DGU En divisionsmatch mod Køge har indeholdt nogle forhold som Køgespillerne har fundet anledning til at skrive til DGU om. Fra spillerne i Albertslund har DGU modtaget et svar på henvendelsen og derefter har DGU så svaret begge klubber. HL 2

3 Svaret fra DGU er fuldt tilfredsstillende for Albertslund og vi tager DGU s henvendelse og de angivne anvisninger til efterretning. - Elitens økonomi. Holdlederen for eliteholdet har gjort sig store og hæderlige anstrengelser for at holde det udmeldte budget. Bestyrelsen ser gerne, at budgettet holdes men anerkender indsatsen og den aktuelle lille overskridelse får ingen konsekvenser for næste år. b. Klubhus c. Turneringsudvalg Spillepres på banen. Afvikling af turneringer Trods flere og lange debatter om presset på banen især om foråret er der ikke kommet skelsættende forslag eller ideer frem. Det der kan og vil blive ændret er, at regionsmatcher afvikles med kun en match pr. dag, og at de løbende matcher Wittrup par match, Peter Maler cup, og Nykredit cup, først har sæsonstart en måned senere end normalt. Bestyrelsen er helt på det rene med at presset er stort i foråret, da mange spillere er meget opsatte på at komme ud at spille golf. Der er mange golfhungrende nye og gamle medlemmer samtidig med, at der er en del turneringer og arrangementer der bliver afviklet. Det vil blive efterstræbt at annoncere bedre om de banelukninger, der skal være gennem en bedre kalender på hjemmesiden. Samtidig må hele klubben erkende og acceptere, at det er en 9 hullers klub vi er medlem af. Med de fordele og fornøjelser det giver. Det uheldige ved en 9 hullers bane er, at spillere der spiller 18 huller kommer tilbage til udgangspunktet 1½ - 2 timer efter start, og vil dermed optage en del nye starttider. d. Sponsorudvalg - Nye scorekort. Der er kommet nye scorekort. Der er ikke ændringer i forhold til golf-delen, men der er kommet nogle nye sponsoer. e. Baneudvalg - Ny EL-tavle i pumpehuset Der har været en del bøvl med strøm og vand til boldvaskeren. El-kablet til pumpehuset er lavet så det kan holde i nogle år. Vandet til boldmaskinen styres af de pumper, der også forsyner vandingsanlægget på banen. Det er nogle store pumper, som starter hver gang der bruges vand i boldmaskinen. De store pumper kan dog ikke klare at pumpe så små mængder vand og relæet slår fra hver gang. Der har været foreslået flere løsninger, men det antydes nu, at en udskiftning af El-tavlen kan løse problemet permanent. Det bliver noget af en investering, men vil også blive en holdbar og varig løsning ikke kun for boldmaskinen men også for vandingsanlægget. - Lange drives på rangen Der er i forbindelse med klubmesterskaberne set flere rangebolde på hul 2. Det antages at være langtslående spillere, der slår de store driverslag. Bestyrelsen henstiller at spillere - der ved, at de kan slå ikke bare til hegnet men også over hegnet for enden af rangen ikke slår driver. Det er ganske enkelt for farligt. - Ændringer på baneforløbet Fra et medlem har baneudvalget modtaget forslag til ændringer på banen. Det handler om anlæggelse af flere teesteder så hullerne 1 9 spilles på et sæt teesteder og 10 til 18 spille på et andet sæt teesteder. Baneudvalget og bestyrelsen finder forslaget interessant og faktisk også realiserbart. Forslaget vil blive gemt, men ikke glemt. - Vand fra klubhustaget. Der blev stillet et forslag om at indsamle regnvand fra klubhustaget til brug for toiletskyl. Forslaget er ikke helt afvist, men savner projektering og økonomi. HM f. Begynder(kanin) udvalg - Afvikling af kanintiden. Bestyrelsen diskuterede de forhold, der er gældende for kanintiden og dermed spilletilladelser i klubben. Der er enkelte ting, som bør ændres, og dette vil blive diskuteret med kaninførerne og blive nedskrevet, så alle kender forholdene. 3

4 Allan Larsen har skrevet nogle forslag, som ændrer en del på forholdene for kaniner og kanintiden. Forslaget medtages til møderne med de involverede. Forholdene for 2011 har været lavet for at give kaniner en chance for at komme til at spille golf og ikke bare stå på rangen. Dermed har vi nogle erfaringer som vi kan bruge til at lave nye og tilpassede forhold med. g. Informationsudvalg AL-HL- h. Klub-i-klub: 60-er, Dame og Herre i. Visioner 3.A Meddelelser fra andre 4. Meddelelser fra sekretæren - Ny hjemmeside hurtig gennemgang Casper Fischer fik i begyndelsen af mødet mulighed for at gennegå de væsentlige dele af den nye hjemmeside. Bestyrelsen fik stillet spørgsmål og forventningerne blev sat. Hjemmesiden vil være klar i demoversion midt i oktober, og klar til fremvisning ved generalforsamlingen. - Punkter udsendt via mail inden mødet. Ansøgninger til Tuborg Fonden og til Nordea Fonden har begge givet afslag. - Bagskabe er i meget høj kurs. Mange medlemmer søger at få et bagskab. Alle skabe er dog optaget lige nu og ventelisten er derfor temmelig lang. Et medlem ønsker plads til en EL-vogn. Samlet giver det anledning til at se på mulighederne for udvidelse af kapaciteten af skabe. Der er et par forslag som kan bearbejdes efter behandling i budgettet. - Diverse tal og statistikker omansattes arbejdstid, medlemmer, øl og kaffesalg var medsendt. 5. Huskeliste fra tidligere møde 6. Andre punkter til orientering 7. Godkendelse af referat Referatet fra blev ikke underskrevet 4

5 Til godkendelse referat nr Formand Allan Larsen Kasserer Knud Heinrichs Henning Madsen Bjørn Foss Inge Johannesson Hanne Lunddal Jesper Helmer 5

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke 1 Det er blevet så moderne at google sig til al information. Har man lige glemt navnet eller stedet, filmen eller komponisten ja, så kan man rimelig hurtigt finde svaret på sin smart- eller iphone. Det

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 15.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 15.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA Vision: Mission: 1. Give den enkelte mulighed for at udfolde sit potentiale. Sikre gode forhold og vilkår for elitebrydere. Det skal være attraktivt at bryde i ungdomsrækkerne med henblik på en øget seniormasse.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent

Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent Mathias valgt som ordstyrer, Peter var storsindet nok til

Læs mere

Brug af ansatte ressourcer

Brug af ansatte ressourcer SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG x Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) Beslutningsbilag (B) HB-protokol (Udfyldes efter mødet) Bilagsnummer: 2.10 Ansvarlig: MS Brug af

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere