Håndbog. Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere. Udgave 05/ / DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog. Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere. Udgave 05/2007 11381493 / DA"

Transkript

1 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Automatisering \ Service Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere Udgave 05/ / DA Håndbog

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Gyldige komponenter Vigtige anvisninger Generelle sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger for MOVIMOT -gearmotorer med integreret frekvensomformer Supplerende sikkerhedsanvisninger for feltfordelere Integreret sikkerhedsteknik Sikkerhedskoncept for PROFIsafe -feltfordelere Sikkerhedskoncept for MOVIMOT -frekvensomformeren Sikkerhedstekniske påbud Tip vedrørende stopkategorierne Krav til installation Krav til eksterne sensorer og aktuatorer Krav til idrifttagning Krav til driften Apparatets opbygning Feltbusinterfaces Feltfordelere MOVIMOT -frekvensomformer (integreret i feltfordeler Z.7/Z.8) Mekanisk installation Installationsforskrifter Feltfordelere Elektrisk installation Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter Installationsforskrifter for feltfordelere Tilslutning af feltfordeler MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MQS Tilslutning af sikre indgange og udgang Tilslutning af standardind-/udgange Bustilslutning med valgfri tilslutningsteknik Tilslutning af specialkabler Idrifttagning med PROFIBUS (MQS) Idrifttagningsforløb Projektering af MQS i PROFIBUS DP med STEP PROFIBUS-interface MQS funktion Datakommunikation med MQS Integreret styringsfunktion Default-program Aktivering via PROFIBUS-DP Parametrering via PROFIBUS-DP Parametrering via PROFIBUS-DPV LED-lampernes betydning Fejltilstande i standardmodul Fejltilstande i sikkerhedsmodulet Diagnose via PROFIBUS Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere 3

4 11 Supplerende idrifttagningsanvisninger for feltfordelere Feltfordelere MQS.../Z Feltfordelere MQS.../MM../Z Feltfordelere MQS.../MM../Z MOVIMOT -frekvensomformer integreret i feltfordeleren MOVILINK -profil Kodning af procesdataene Programeksempel i forbindelse med Simatic S7 og feltbus Parameter MQ..-parameteroversigt MOVIMOT -diagnose Status-LED Fejloversigt Fejloversigter for MQS Fejloversigt til standardmodul Fejloversigt til sikkerhedsmodul Tekniske data Tekniske data PROFIBUS-interface MQS Tekniske data for feltfordelere Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere

5 Gyldige komponenter 1 Håndbog 1 Gyldige komponenter Kort beskrivelse PROFIsafe -feltfordelere MQS.2F/Z2.F tilbyder en forbindelse mellem MOVIMOT - motorer og det sikre kommunikationssystem PROFIsafe. Feltbusinterfacet i model MQS22F er udstyret med over fire standardbinærindgange og to standardbinærudgange. Feltbusinterfacet i model MQS32F er udstyret med over seks standardbinærindgange og ingen standardbinærudgange. Desuden er PROFIsafe -interface MQS.2F udstyret med en sikker binærudgang og to sikre binærindgange. Med den sikre binærudgang kan der i forbindelse med en sikkerhedstyring via PROFIsafe etableres funktionen "sikkert stop" for MOVIMOT - motoren. Typebetegnelser Der anvendes følgende typebetegnelser for PROFIsafe -interfaces model MQS: MQS22F 4DI / 2DO (via M12-stik) + 2F-DI / 1F-DO (2-polet) MQS32F 6DI / 0DO (via M12-stik) + 2F-DI / 1F-DO (2-polet) I forbindelse med MOVIMOT -applikationer med sikkert stop af drivmotoren iht. stopkategori 0 eller 1 iht. EN og sikring af beskyttelsen mod genstart iht. EN 954-1, kategori 3 i varianter med feltfordeler må der kun anvendes følgende feltfordelerkombinationer. Godkendte feltfordelerkombinationer Feltfordelere Z.6 MQS22F / Z26F / AF0 MQS22F / Z26F / AF2 MQS22F / Z26F / AF3 Feltfordelere Z.7 MQS22F / MM.../ Z27F. MQS22F / MM.../ Z27F. / AVT2/AWT2 Feltfordelere Z.8 MQS22F / MM.../ Z28F. / AF0 MQS22F / MM.../ Z28F. / AF2 MQS22F / MM.../ Z28F. / AF3 MQS32F / Z26F / AF0 MQS32F / Z26F / AF2 MQS32F / Z26F / AF3 MQS32F / MM.../ Z27F. MQS32F / MM.../ Z27F. / AVT2/AWT2 MQS32F / MM.../ Z28F. / AF0 MQS32F / MM.../ Z28F. / AF2 MQS32F / MM.../ Z28F. / AF3 Følgende er ikke muligt: Kombinationer med feltfordeler Z.1 Kombinationer med feltfordeler Z.3 Varianter uden M12 Yderligere kombinationer og variationer, der nævnes i andre materialer, er ikke tilladt! Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere 5

6 P R O F I PROCESSFIELDBUS B U S 1 Gyldige komponenter Oversigt Nedenstående oversigt viser mulige feltfordelervarianter i forbindelse med PROFIsafe - interfacet MQS. Aktivering af "sikkert stop" med MOVIMOT sker gennem PROFIsafe - feltfordeleren via standard-profibus-forbindelsen. 24 V-strømforsyningen til MOVIMOT -motoren slukkes her via den sikre binærudgang (intern ledningsføring). I an MQS.2F/Z28F/AF. Profibus 2 x 24V DC 400 V net P R O FI afe P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S s MQS.2F/Z26F/AF. MQS.2F/MM../Z27F 2 F-DI 2 F-DI 2 F-DI MOVIMOT 4 DI 2 DO 59782ADA 6 Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere

7 Vigtige anvisninger 2 2 Vigtige anvisninger Navngivning I denne dokumentation anvendes forkortelsen "F" for "Failsafe" i navngivningen af sikre apparater og mekanismer. Sikkerhedsog advarselsanvisninger Følg nøje de beskrevne sikkerheds- og advarselsanvisninger i denne tryksag! Fare på grund af elektrisk stød. Mulige følger: Død eller alvorlige personskader. Alvorlig risiko. Mulige følger: Død eller alvorlige personskader. Farlig situation. Mulige følger: Lettere eller mindre betydelige kvæstelser. Skadelig situation. Mulige følger: Beskadigelse af apparat og omgivelser. Anvendelsestip og nyttige informationer. Anden gældende dokumentation Driftsvejledning "MOVIMOT MM..C" Driftsvejledning "Vekselstrømsmotorer DR/DT/DV, asynkrone servomotorer CT/CV" Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere 7

8 2 Vigtige anvisninger Bestemmelsesmæssig anvendelse MOVIMOT er konstrueret til industrielle anlæg. De er i overensstemmelse med de gældende normer og forskrifter og opfylder kravene i lavspændingsdirektiv 2006/95/EF. MOVIMOT -motorer er kun i begrænset omfang egnet til hejseværksapplikationer! Tekniske data og angivelser i forbindelse med de tilladte betingelser på anvendelsesstedet, kan man finde på typeskiltet og i denne driftsvejledning. Disse angivelser skal altid overholdes! Idrifttagning (påbegyndelse af korrekt anvendelse) er ikke tilladt, før det er konstateret, at maskinen overholder EMC-direktivet, 89/336/EØF, og at slutproduktet er i overensstemmelse med Maskindirektivet, 98/37/EF (EN skal ligeledes overholdes). Der må i sikkerhedsapplikationer kun anvendes komponenter, som udtrykkeligt er leveret af SEW-EURODRIVE i denne udførelse! Arbejdsomgivelser Følgende er forbudt, medmindre apparatet udtrykkeligt er beregnet til dette: Anvendelse i eksplosionsbeskyttede miljøer Anvendelse i omgivelser med skadelige olier, syrer, gasser, dampe, støv, stråling osv. Anvendelse til ikke-stationære formål, hvor der optræder mekaniske svingnings- og stødbelastninger, der overstiger kravene i EN Anvendelse til formål, hvor MOVIMOT -omformeren alene (uden overordnede sikkerhedssystemer) varetager sikkerhedsfunktioner, som skal garantere sikkerheden for maskiner og personer. Bortskaffelse Dette produkt består af: jern aluminium kobber plast elektroniske komponenter Bortskaf disse dele i henhold til gældende regler og bestemmelser! 8 Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere

9 Generelle sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger for MOVIMOT -gearmotorer med integreret frekvensomformer 3 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 3.1 Sikkerhedsanvisninger for MOVIMOT -gearmotorer med integreret frekvensomformer Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. I tilfælde af beskadigelser skal der omgående reklameres over dette hos transportøren. Installations-, idrifttagnings- og servicearbejde må kun udføres af autoriserede elinstallatører med relevant uddannelse i forebyggelse af arbejdsulykker iht. de gældende forskrifter (f.eks. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/ 0160). Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsudstyr skal overholde de gældende forskrifter (f.eks. EN eller EN 50178). Nødvendig sikkerhedsforanstaltning: Jording af MOVIMOT Apparatet opfylder alle krav med hensyn til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene om sikker adskillelse. Før MOVIMOT -omformeren fjernes, skal den afbrydes fra el-nettet. Der kan stadig være farlige spændinger i op til 1 minut efter strømafbrydelsen. Så snart der er tilsluttet netspænding til MOVIMOT eller feltfordeleren, skal tilslutningskassen eller feltfordeleren være lukket, og MOVIMOT -omformeren skal være fastskruet. Slukningen af drifts-led en og andre visningselementer er ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til omformeren er afbrudt og den er spændingsløs. Mekanisk blokering eller interne sikkerhedsfunktioner kan føre til motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller en reset kan resultere i, at motoren starter af sig selv. Er dette af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilladt, skal strømmen til MOVIMOT - omformeren afbrydes, før fejlen afhjælpes. OBS! Risiko for forbrænding: Overfladetemperaturen på MOVIMOT og eksternt ekstraudstyr, f.eks. bremsemodstand (især af kølelegemet) kan være mere end 60 C under driften! I sikkerhedsapplikationer må der kun anvendes komponenter, som udtrykkeligt er leveret af SEW-EURODRIVE i denne udførelse! I forbindelse med sikkerhed skal anvisningerne i denne tryksag følges nøje. Dette gælder specielt for de påbud, der er et resultat af kontrolrapporterne fra TÜV. Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere 9

10 3 Generelle sikkerhedsanvisninger Supplerende sikkerhedsanvisninger for feltfordelere 3.2 Supplerende sikkerhedsanvisninger for feltfordelere MFZ.6. Inden tilslutningskassens dæksel fjernes fra nettilslutningen, skal strømtilførslen til apparatet afbrydes Der kan stadig være farlige spændinger i op til 1 minut efter strømafbrydelsen. Bemærk! Serviceafbryderen afbryder kun strømmen til MOVIMOT. Feltfordelerens klemmer er stadig forbundet med netspændingen, når serviceafbryderen er blevet aktiveret. Under driften skal dækslet til tilslutningskassen for nettilslutningen og stikket på hybridkablet være monteret og skruet fast på feltfordeleren. MFZ.7. Før MOVIMOT -omformeren fjernes, skal strømtilførslen til apparatet afbrydes. Der kan stadig være farlige spændinger i op til 1 minut efter strømafbrydelsen. Under driften skal MOVIMOT -omformeren og hybridkablets stik være monteret og skruet fast på feltfordeleren. MFZ.8. Inden dækslet til tilslutningskassen for nettilslutningen eller MOVIMOT -omformeren fjernes, skal strømtilførslen til feltfordeleren afbrydes. Der kan stadig være farlige spændinger i op til 1 minut efter strømafbrydelsen. Bemærk! Serviceafbryderen afbryder kun strømtilførslen til den tilsluttede motor. Feltfordelerens klemmer er stadig forbundet med netspændingen, når serviceafbryderen er blevet aktiveret. Under driften skal dækslet for tilslutningskassen for nettilslutningen, MOVIMOT - omformeren og stikket på hybridkablet være monteret og skruet fast på feltfordeleren. 10 Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere

11 Integreret sikkerhedsteknik Sikkerhedskoncept for PROFIsafe -feltfordelere 4 4 Integreret sikkerhedsteknik 4.1 Sikkerhedskoncept for PROFIsafe -feltfordelere PROFIsafe -feltfordelere har inden for PROFIsafe -interface MQS.. et integreret sikkert elektronikmodul med sikre ind- og udgange (F-DI, F-DO). Sikkerhedskonceptet i dette modul er baseret på, at der skal findes en sikker tilstand for alle sikre processtørrelser. Ved PROFIsafe -interface MQS.. er det værdien "0" for alle indgange F-DI og udgange F-DO. Med en redundant systemstruktur med to kanaler til sikkerhedsmodulet opfyldes kravene iht. SIL 3, iht. EN 61508, kategori 4 iht. EN samt performance-level e iht. EN ISO ved hjælp af egnede overvågningsmekanismer. Når systemet registrerer fejl, reagerer det ved at gå over i sikker tilstand. På den måde sikres sikkerhedsfunktionen i form af sikre ind- og udgang med forbindelsen til en overordnet sikkerhedsstyring via PROFIsafe -kommunikationen. Der udføres ingen lokal analyse eller logisk forarbejdning af de sikre ind- og udgange i MQS-interfacets sikkerhedsmodul. Med den sikre udgang F-DO kan der slukkes for 24 V-strømforsyningen til MOVIMOT - frekvensomformeren for at sætte motoren ud af drift ved sikkert stop. I den forbindelse skal nedenstående sikkerhedskoncept for MOVIMOT -frekvensomformeren samt alle sikkerhedsanvisninger, betingelser og installationsanvisninger i denne håndbog overholdes. Bemærk! MOVIMOT -frekvensomformerens sikkerhedsfunktion er kun tilladt for applikationer til kategori 3 iht. EN (se certifikat). Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere 11

12 4 Integreret sikkerhedsteknik Sikkerhedskoncept for MOVIMOT -frekvensomformeren 4.2 Sikkerhedskoncept for MOVIMOT -frekvensomformeren Potentielle farer, som kan forårsages af en maskine, skal ved risiko for fare udbedres så hurtigt som muligt. Farlige bevægelser undgåes som regel bedst, når motoren ikke har genstart efter stop. Ved frakobling af 24 V-forsyningsspændingen sikres det, at al nødvendig forsyningsspænding til frekvensomformeren er afbrudt på sikker vis og automatisk genstart ikke er mulig. I stedet for galvanisk adskillelse af motor og net via aktuatorer og afbryder, forhindrer man ved frakobling af 24 V-forsyningen, at effekthalvlederen i frekvensomformeren aktiveres. Dermed afbrydes den pågældende motors udvikling af et drejefelt. Den enkelte motor kan i denne tilstand ikke udvikle noget drejemoment, til trods for, at strømforsyningen stadig er sluttet til. Begrænsninger Bemærk! Sikkerhedskonceptet er kun egnet til gennemførsel af mekaniske arbejder på motordrevne anlægs-/maskinkomponenter. Bemærk! Ved brug af termistorbeskyttelse er beskyttelsen mod genstart ved udløsning af termistorbeskyttelsen ikke sikret. Dette faktum skal der tages højde for i forbindelse med risikoanalysen og evt. træffes egnede forholdsregler. Bemærk! I hvert tilfælde skal anlægs-/maskinproducenten foretage en anlægs-/ maskintypisk risikoanalyse og der skal tages hensyn til denne ved anvendelse af drivsystemet med MOVIMOT. Advarsel, livsfare: Ved frakobling af 24 V-forsyningsspændingen findes der stadig netspænding ved frekvensomformerens mellemkreds. Bemærk! Under arbejde på den elektriske del af systemet, skal spændingsforsyningen afbrydes via en ekstern afbryderknap. 12 Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere

13 Integreret sikkerhedsteknik Sikkerhedskoncept for MOVIMOT -frekvensomformeren 4 Skematisk visning af "Sikkerhedskoncept til MOVIMOT " [1] [2] MOVIMOT +5V [14] [3] [4] U_O U_U [12] UZ- [8] [9] [5] [13] +24V 0V24 [6] +5V [10] [11] +15V UZ- UZ- [7] U V W +24V 0V AXX [1] Sikker feltfordeler MQS.2F/Z2.F til PROFIsafe [2] Afbrydelse af forsyningsspænding til controller, derved forhindres dannelsen af impulsmønstre [3] Klemmer til RS-485- og binærsignaler [4] Afbrydelse af forsyningsspænding til aktivering af de øverste effekttransistorer [5] Afbrydelse af forsyningsspænding til aktivering af de nederste effekttransistorer [6] Koblingsnetdel-regulator [7] Spændingsdeling [8] Aktivering foroven [9] Level-shifter [10] Aktivering forneden [11] Aktiveringsenhed [12] Controller [13] Net [14] Feltbustilslutning til PROFIBUS-DP med PROFIsafe Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere 13

14 5 Sikkerhedstekniske påbud Tip vedrørende stopkategorierne 5 Sikkerhedstekniske påbud Ved installation og drift af PROFIsafe -feltfordelere og MOVIMOT MM..C i sikre applikationer iht. de allerede nævnte sikkerhedsklasser (se side 11) skal følgende påbud følges. Påbuddene er delt op i følgende afsnit: Krav til installation Krav til eksterne sensorer og aktuatorer Krav til idrifttagning Krav til driften Ved anvendelse af en temperaturføler og automatisk udkobling ved overtemperatur skal man være opmærksom på, at der sker en automatisk genstart ved afkøling af motoren. Hvis det skulle medføre farer, skal der træffes ekstra foranstaltninger så adgang til faresteder, der har forbindelse med motoren forhindres. 5.1 Tip vedrørende stopkategorierne Ved stopkategori 0 skal styresignalerne frakobles samtidig med den sikre 24 V-strømforsyning. Ved stopkategori 1 overholdes følgende proces: motoren forsinkes med en egnet bremserampe via det indstillede setpunkt. derefter slukkes der for den sikre 24 V-forsyningsspænding. 14 Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere

15 Sikkerhedstekniske påbud Tip vedrørende stopkategorierne 5 Fare ved at motoren genstarter Der skal tages højde for, at der kan være efterløb, hvis den mekaniske bremse er defekt eller mangler. Anvisning: Hvis efterløbet forårsager applikationsafhængig fare, skal der træffes ekstra sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. fleksible afdækninger med lås), som afskærmer farezonen, indtil der ikke længere er fare for personer. De ekstra sikkerhedsforanstaltninger skal være udformet og integreret i maskinen i henhold til den gældende sikkerhedskategori. Efter at udkoblingskommandoen er givet, skal tilgangen alt efter faretype afspærres indtil motoren står helt stille. Eller tilgangs- hhv. indgrebstidspunkter skal fastlægges således, at sikkerhedsafstanden overholdes. Princip ved nødstopfrakobling En person opdager, at det er nødvendigt at foretage NØDSTOP Aktivering af NØDSTOP Nulstilling (frikobling) af NØDSTOP-enheden Drift Startkommando Stop Tilstand opnået med NØDSTOP Tid EN 418 Maskinen kan sættes i gang igen 59815ADA Ved udførelser med bremsemotor falder bremsen automatisk i ved slukning af 24 V-strømforsyningen. Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere 15

16 5 Sikkerhedstekniske påbud Krav til installation 5.2 Krav til installation Til applikationer med PROFIsafe -feltfordelere og MOVIMOT samt sikkert stop af motoren iht. stopkategori 0 eller 1 iht. EN og sikring af beskyttelsen mod genstart iht. EN 954-1, kategori 3 i varianter med feltfordeler må der kun anvendes et SEW-hybridkabel. SEW-hybridkabler må ikke afkortes. Der skal anvendes originale kabellængder med stik konfektioneret fra fabrikken. Sørg for korrekt tilslutning. Til applikationer med PROFIsafe -feltfordelere og MOVIMOT samt sikkert stop af motoren iht. stopkategori 0 eller 1 iht. EN og sikring af beskyttelsen mod genstart iht. EN 954-1, kategori 3 skal el-ledninger og 24 V-strømforsyning monteres i separate kabler. Ved tilslutning af omdrejningsretningssignaler og nominel værdiskift (klemmer højre, venstre, f1/f2) er kun spændingen til den sikre 24 V-forsyning tilladt. Følg også anvisningerne i driftsvejledningen "MOVIMOT MM..C" for EMC-korrekt udførelse af installationen: 24 V-strømforsyningen/-strømforsyningerne til PROFIsafe -feltfordeleren og alle deltagerne, der er sluttet til feltbussen, skal være udført som sikker funktionslavspænding. I den forbindelse skal spændingen ligge inden for de grænseværdier, der er fastlagt i de tekniske data. Desuden må følgende spændingsværdier ikke overskrides i tilfælde af fejl (iht. EN 60950): Maks. 60 V DC Maks. 120 V DC i 200 ms Kravet om sikker funktionslavspænding gælder for alle komponenter og 24 V-strømkredse i systemet. I applikationer med sikkert stop af motoren iht. stopkategori 0 eller 1 iht. EN og sikring af beskyttelsen mod genstart iht. EN 954-1, kategori 3 skal feltfordelernes jumpere mellem "X40" og "X29" med påskriften "Caution, remove jumper for safety Operation" fjernes. (Se nedenstående illustration). for safety operation CAUTION remove jumper CAUTION remove jumper for safety operation 54124AXX Den korrekte ledningsføring fremgår af side Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere

17 Sikkerhedstekniske påbud Krav til eksterne sensorer og aktuatorer Krav til eksterne sensorer og aktuatorer Valg og anvendelse af eksterne sensorer og aktuatorer til tilslutning til de sikre ind- og udgange i PROFIsafe -interfacet MQS.. er projektlederens og den driftsansvarlige for anlægget eller maskinens ansvar. Bemærk, at størstedelen af den maks. tilladte sandsynlighed for farlige fejl for den tilstræbte sikkerhedsklasse generelt kommer fra sensor- og aktuatorsystemet. For at opnå den krævede sikkerhedskategori og/eller SIL-klasse, skal der derfor anvendes egnede og godkendte sensorer og aktuatorer, og derudover skal de godkendte eldiagrammer fra afsnittet "Tilslutning af sikre indgange og udgange", side 37, følges. Ved PROFIsafe -interfaces MQS.. må der kun anvendes sensorer med kontakt iht. hvilestrømsprincippet ved de sikre indgange F-DIx. Strømforsyningen skal komme fra den interne sensorforsyningsspænding F-SSx. For at sensorsignalerne kan registreres korrekt via de sikre indgange, må signalerne ikke have en varighed på under 15 ms. 5.4 Krav til idrifttagning Idrifttagningen skal dokumenteres og sikkerhedsfunktionen skal kunne påvises. I applikationer med PROFIsafe -feltfordeleren og MOVIMOT samt sikkert stop af motoren iht. stopkategori 0 eller 1 iht. EN og sikring af beskyttelsen mod genstart iht. EN 954-1, kategori 3 skal der principielt foretages idrifttagningskontrol af frakoblingsenheden og foretages korrekt ledningsføring samt føres protokol. Ved idrifttagning/funktionskontrol skal den korrekte placering af den pågældende strømforsyning (f.eks. Safety Power X40, forsyning busmodul X29 eller X20) kontrolleres for hver måling. Funktionskontrollen skal foretages for alle potentialer efter hinanden, dvs. separat. 5.5 Krav til driften Drift er kun tilladt inden for de specificerede grænser, som nævnes i databladene. Det gælder både for PROFIsafe -feltfordelerne og for MOVIMOT og det tilladte ekstraudstyr. Det skal regelmæssigt kontrolleres, at sikkerhedsfunktionerne fungerer korrekt. Afstanden mellem kontrollerne skal fastlægges i overensstemmelse med risikoanalysen. Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere 17

18 6 Apparatets opbygning Feltbusinterfaces 6 Apparatets opbygning 6.1 Feltbusinterfaces Feltbusinterface MQS22F, MQS32F AXX [1] Status-LED [2] M12-stikdåser [3] Diagnoseinterface (under skrueforbindelsen) [4] Diagnose-LED er Modulunderside 20152AXX [1] Forbindelse til tilslutningsmodulet [2] DIP-switch S1 til PROFIBUS DP-adresse [3] DIP-switch S2 til PROFIsafe -adresse [4] Tætning 18 Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere

19 Apparatets opbygning Feltfordelere Feltfordelere Feltfordelere MQS.../Z [1] Tilslutning for hybridkabel, forbindelse til MOVIMOT (X9) [2] Tilslutning af spændingsudligning [3] Serviceafbryder med ledningsbeskyttelse (med 3-dobbelt låsemulighed, farve: sort/rød) [4] Klemmer til net- og PE-tilslutning (X1) [5] 2 x M25 x 1,5 [6] Klemmer til bus-, sensor-, aktuator-, 24 V-tilslutning (X20) [7] 6 x M20 x 1,5 (2 EMC-kabelsamlinger medfølger) [8] Klemblok til 24 V-gennemsløjfning (X29), internt forbundet med 24 V-tilslutning til X20 [9] Indstiksklemme "Safety Power" for 24 V-MOVIMOT -forsyning (X40) 05903AXX Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere 19

20 6 Apparatets opbygning Feltfordelere Feltfordelere MQS.../MM../Z AXX [1] MOVIMOT -frekvensomformer [2] Tilslutning af hybridkabel, forbindelse til vekselstrømsmotor (X9) [3] Tilslutning af spændingsudligning [4] Klemmer til bus-, sensor-, aktuator-, 24 V-tilslutning (X20) [5] Indstiksklemme "Safety Power" for 24 V-MOVIMOT -forsyning (X40) [6] Kabelsamling 5 x M20 x 1,5 (2 EMC-kabelsamlinger medfølger) [7] Klemblok til 24 V-gennemsløjfning (X29), internt forbundet med 24 V-tilslutning til X20 [8] Kabelsamling 2 x M25 x 1,5 [9] Klemmer til net- og PE-tilslutning (X1) [10] Forbindelse til frekvensomformeren [11] Klemme til integreret bremsemodstand [12] Klemmer til frikobling af omdrejningsretning 20 Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere

21 Apparatets opbygning Feltfordelere 6 Feltfordelere MQS.../MM../Z AXX [1] Klemmer til net- og PE-tilslutning (X1) [2] Serviceafbryder (med 3-dobbelt låsemulighed, farve: sort/rød) Ø 5...Ø 8 mm I ON I ON 0 OFF 0 OFF 03546AXX [3] Kabelsamling 2 x M25 x 1,5 [4] Klemmer til bus-, sensor-, aktuator-, 24 V-tilslutning (X20) [5] Kabelsamling 6 x M20 x 1,5 (2 EMC-kabelsamlinger medfølger) [6] MOVIMOT -frekvensomformer [7] Tilslutning af spændingsudligning [8] Tilslutning af hybridkabel, forbindelse til vekselstrømsmotor (X9) [9] Klemblok til 24 V-gennemsløjfning (X29), internt forbundet med 24 V-tilslutning til X20 [10] Indstiksklemme "Safety Power" for 24 V-MOVIMOT -forsyning (X40) Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere 21

22 6 Apparatets opbygning MOVIMOT -frekvensomformer (integreret i feltfordeler Z.7/Z.8) 6.3 MOVIMOT -frekvensomformer (integreret i feltfordeler Z.7/Z.8) AXX [1] Køleenhed [2] Forbindelsesstik til tilslutningsenhed med omformer [3] Elektroniktypeskilt [4] Beskyttelseskappe til omformerens elektronik [5] Setpunktpotentiometeret f1 (ikke synligt), tilgængeligt fra oversiden af tilslutningskassens dæksel via en skrueforbindelse [6] Setpunkt-kontakt f2 (grøn) [7] Kontakt t1 til integratorrampe (hvid) [8] DIP-switch S1 og S2 (indstillingsmuligheder, se kapitlet "Idrifttagning") [9] Status-LED (synlig fra oversiden af dækslet til tilslutningskassen, se kapitlet "LED-lampernes betydning") 22 Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere

23 Mekanisk installation Installationsforskrifter 7 7 Mekanisk installation 7.1 Installationsforskrifter Ved levering af feltfordelerne skal stikket til motorudgangen (hybridkabel) forsynes med en transportbeskyttelse. Denne har kun kapslingsklasse IP40. For at opnå den specificerede kapslingsklasse skal transportbeskyttelsen fjernes og den passende stikmodpart sættes på og skrues fast. Montering Feltfordelere må kun monteres på et plant, vibrationsfrit og vridningsstabilt underlag. Til montering af feltfordeleren MFZ.6, MFZ.7 eller MFZ.8 skal der anvendes skruer i størrelse M6 med passende underlagsskiver. Spænd skruerne med en momentnøgle (maks. tilladt tilspændingsmoment 3,1 til 3,5 Nm (27 til 31 lb.in)). Opstilling i vådrum eller udendørs Anvend passende skrueforbindelser til kablerne (anvend eventuelt reduktioner). Ubenyttede kabelgennemføringer og M12-stikdåser skal tætnes med lukkeskruer. Ved kabelindføring fra siden skal kablet trækkes med en drypsløjfe. Inden genmontering af busmodul/dæksel til tilslutningskassen skal tætningsfladerne kontrolleres og evt. rengøres Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere 23

24 7 Mekanisk installation Feltfordelere 7.2 Feltfordelere Montering af feltfordelere MQS.../Z.6. Nedenstående illustration viser monteringsmålene for feltfordeler..z.6.: 365 mm M6 180 mm M AXX 24 Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere

25 Mekanisk installation Feltfordelere 7 Montering af feltfordelere MQS.../MM../Z.7. Nedenstående illustration viser monteringsmålene for feltfordeler..z.7.: mm M6 59,5 mm M AXX Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere 25

26 7 Mekanisk installation Feltfordelere Montering af feltfordelere MQS.../MM03- MM15/Z.8. (størrelse 1) Nedenstående illustration viser monteringsmålene for feltfordeler..z.8. (størrelse 1): 200 mm M6 290 mm 270 mm M AXX 26 Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere

27 350mm Mekanisk installation Feltfordelere 7 Montering af feltfordelere MQS.../MM22- MM3X/Z.8. (størrelse 2) Nedenstående illustration viser monteringsmålene for feltfordeler..z.8. (størrelse 2): 205 mm M6 290 mm M AXX Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere 27

28 8 Elektrisk installation Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter 8 Elektrisk installation 8.1 Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter Anvisninger til placering og montering af installationskomponenter Det rigtige valg af ledninger, korrekt jordforbindelse og velfungerende spændingsudligning er af afgørende betydning for en vellykket installation af decentrale motorer. Som udgangspunkt skal de gældende normer overholdes. Desuden skal man være specielt opmærksom på følgende punkter: Spændingsudligning Uafhængigt af funktionsjord (tilslutning af beskyttelsesleder) skal der etableres en lavimpedant, HF-egnet spændingsudligning (se også VDE 0113 eller VDE 0100, del 540), f.eks. med en plan forbindelse af metalliske (anlægs-)dele ved brugen af båndjordelektroder (HF-bånd) 03643AXX Dataledningers afskærmning må ikke anvendes til spændingsudligning. Dataledninger og 24 V-forsyning Skal trækkes adskilt fra støjemitterende ledninger (f.eks. magnetventilers styreledninger, motorledninger). Feltfordelere Til forbindelsen mellem feltfordeler og motor anbefales specialfremstillede SEW-hybridkabler 03047AXX Kabelsamlinger Der skal vælges en samling med stor skærmkontaktflade (jvf. anvisningerne til valg og korrekt montering af kabelsamlinger) 28 Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere

29 Elektrisk installation Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter 8 Ledningsafskærmning skal have gode EMC-egenskaber (stor skærmdæmpning) må ikke kun anvendes til mekanisk beskyttelse af kablet skal ved ledningsenderne have fladekontakt til apparatets metalhus (via EMC-metalkabelsamlinger (jvf. anvisningerne til valg og korrekt montering af kabelsamlinger)) Du kan finde yderligere oplysninger i SEW-publikationen "Drive Engineering Practical Implementation, Electromagnetic Compatibility (EMC) in Drive Engineering". Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere 29

30 8 Elektrisk installation Installationsforskrifter for feltfordelere 8.2 Installationsforskrifter for feltfordelere Tilslutning af netledninger MOVIMOT -omformerens referencespænding og -frekvens skal stemme overens med dataene for forsyningsnettet. Ledningstværsnit: iht. indgangsstrøm I net ved referenceydelse (se kapitlet "Tekniske data"). Installer en ledningsbeskyttelse i starten af netledningen bag samleskinneforgreningen. Sikringer Anvend type D, D0, NH eller beskyttelsesrelæ. Dimensionering af sikringen iht. ledningstværsnittet. Det er ikke tilladt at anvende et almindeligt fejlstrømsrelæ som sikkerhedsudstyr. Det er tilladt at anvende universalstrømsensitive fejlstrømsrelæer ("type B") som sikkerhedsudstyr. I normal drift af MOVIMOT -gearmotorer med integreret frekvensomformer kan der opstå afledningsstrømme på > 3,5 ma. I henhold til EN er det nødvendigt med en ekstra PE-forbindelse (min. med samme tværsnittet som elledningen) parallelt med beskyttelseslederen via separate tilslutningssteder. Der kan opstå driftsmæssige afledningsstrømme på > 3,5 ma. Til aktivering/deaktivering af MOVIMOT -motorer skal der anvendes aktuatoromkoblingskontakter i brugskategori AC-3 iht. IEC 158. SEW anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt (IT-net) anvendes Isolationsvagter, der arbejder efter puls-kode-målemetoden. Derved undgås fejludløsning af isolationsvagten som følge af omformerens jordkapacitet. Tilladt tilslutningstværsnit og strømbelastning for klemmerne Effektklemmer X1, X21 (skrueklemmer) Styreklemmer X20 (fjederklemmer) Tilslutningstværsnit (mm 2 ) 0,2 mm 2 4 mm 2 0,08 mm 2 2,5 mm 2 Tilslutningstværsnit (AWG) AWG 24 AWG 10 AWG 28 AWG 12 Strømbelastning 32 A 12 A (maks. konstant strøm) Det tilladte tilspændingsmoment for effektklemmerne ligger på 0,6 Nm. 30 Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere

31 Elektrisk installation Installationsforskrifter for feltfordelere 8 Yderligere tilslutningsmuligheder med feltfordelere MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8 I 24 V DC -forsyningens tilslutningsområde findes der en klemblok X29 med to stagbolte M4 x 12 og en indstiksklemme X AXX Klemblok X29 kan anvendes som alternativ til klemme X20 til videresløjfning af 24 V-forsyningsspænding. De to stagbolte er internt forbundet med 24 V-tilslutningen på klemme X20. Klemmeplacering Nr. Navn Funktion X V 24 V-spændingsforsyning til modulelektronik, (F-)sensorer og standardaktuatorer (stagbolte, brokoblet med klemme X20/11) 2 GND 0V24-referencespænding (stagbolte, brokoblet med klemme X20/13) Indstiksklemmen X40 ("Safety Power") skal bruges til 24 V DC -strømforsyningen til MOVIMOT -omformeren via den sikre udgang på PROFIsafe -feltfordeleren MQS.2F. Klemmeplacering Nr. Navn Funktion X V 24 V-spændingsforsyning til sikkert stop af MOVIMOT 2 GND 0V24-referencespænding til sikkert stop af MOVIMOT Fra fabrikken brokoblet er klemmerne X40/1 med X20/31 og X40/2 med X20/33, så MOVIMOT -omformeren er sluttet til den sikre binærudgang på PROFIsafe - feltfordeler MQS.2F. Stagboltene kan belastes med 16 A. Det tilladte tilspændingsmoment for sekskantmøtrikkerne er 1,2 Nm ± 20 %. Skrueklemme X40 kan belastes med 10 A. Tilslutningstværsnittet er 0,25 mm 2 til 2,5 mm 2 (AWG 24 til AWG 12). Det tilladte tilspændingsmoment er 0,6 Nm. Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere 31

32 8 Elektrisk installation Installationsforskrifter for feltfordelere Opstillingshøjder over m.o.h. MOVIMOT -motorer med netspændinger mellem 380 og 500 V kan anvendes i højder fra 1000 over normalnul til maksimalt 4000 m over normalnul på følgende betingelser. Den konstante nominelle effekt reduceres på grund af den reducerede køling over m (se driftsvejledningen til MOVIMOT ). Fra m.o.h. er luft- og krybestrækningerne kun tilstrækkelige for overspændingsklasse 2. Hvis der i forbindelse med installation kræves overspændingsklasse 3, skal det sikres via en ekstra ekstern overspændingssikring, at overspændingsspidser begrænses til 2,5 kv fase-fase og fase-jord. Hvis der kræves sikker elektrisk adskillelse, skal den i højder fra m.o.h. realiseres uden for apparatet (sikker elektrisk adskillelse iht. EN og EN 60204). Den tilladte nominelle driftsspænding på 3 x 500 V til m.o.h. reduceres med 6 V pr. 100 m til maksimalt 3 x 380 V ved m.o.h. Sikkerhedsudstyr MOVIMOT -gearmotorer med integreret frekvensomformer er udstyret med integrerede beskyttelsesanordninger mod overbelastning, og eksterne beskyttelsesanordninger er derfor ikke nødvendige. UL-korrekt installation af feltfordelere Som tilslutningskabel må der kun anvendes kobberledninger med temperaturområde 60/75 C. MOVIMOT er egnet til drift ved spændingsnet med jordforbundet stjernepunkt (TN- og TT-net), der kan levere en maks. netstrøm på A AC og har en maks. nominel spænding på 500 V AC. En UL-konform anvendelse af MOVIMOT forudsætter, at der anvendes smeltesikringer, hvis effektdata ikke overskrider 35 A/600 V. Som eksterne 24 V DC -spændingskilder må der kun anvendes godkendte omformere med begrænset udgangsspænding (Umaks. = 30 V DC ) og begrænset udgangsstrøm (I = 8 A). UL-certificeringen gælder kun for drift ved spændingsnet med spændinger mod jord til maks. 300 V. 32 Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere

33 Elektrisk installation Installationsforskrifter for feltfordelere 8 EMC-metalkabelsamlinger EMC-metalkabelsamlingerne fra SEW EURODRIVE skal monteres på følgende måde: [1] [1] OBS! Skær isoleringsfolien af - må ikke trækkes tilbage AXX Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere 33

34 8 Elektrisk installation Installationsforskrifter for feltfordelere Kontrol af ledningsføring For at undgå personskader samt skader på anlægget og maskinen som følge af forkert ledningsføring skal ledningsføringen kontrolleres, før strømmen sluttes til første gang. Træk alle busmoduler ud af tilslutningsmodulet Træk alle MOVIMOT -omformere af tilslutningsmodulet (kun ved MFZ.7, MFZ.8) Adskil alle stik på motorudgangene (hybridkabler) fra feltfordeleren Kontrollér ledningsføringens isolering iht. de gældende nationale normer Kontrollér jordforbindelsen Kontrollér isoleringen mellem netledning og 24 V DC -ledning Kontrollér isoleringen mellem netledning og kommunikationsledning Kontrollér polariteten i 24 V DC -ledningen Kontrollér polariteten i kommunikationsledningen Kontrollér netfasefølgen Kontrollér, at spændingsudligningen mellem de forskellige feltbusinterfaces er korrekt Efter kontrol af ledningsføring Sæt alle motorudgange (hybridkabler) på, og skru dem fast Sæt alle busmoduler på, og skru dem fast Sæt alle MOVIMOT -omformere på, og skru dem fast (kun ved MFZ.7, MFZ.8) Monter alle dækslerne til tilslutningskasserne Tætn de ubenyttede stiktilslutninger Tilslutning af PROFIBUSledning i feltfordeler Sørg for, at PROFIBUS-tilslutningskorerne inde i feltfordeleren er så korte som mulig og altid er lige lange for indgående og udgående bus. Desuden bør de uafskærmede PROFIBUS-ledningerne af hensyn til EMC-forholdene ikke trækkes direkte ved siden af andre el- eller signalledninger. 34 Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere

35 Elektrisk installation Tilslutning af feltfordeler MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MQS Tilslutning af feltfordeler MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MQS.. Tilslutningsmodul MFZ26, MFZ27, MFZ28 med feltbusmodul MQS.2 og to 24 V DC -spændingskredse MFZ26 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm 2 (AWG10) MFZ27 [2] PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE [3] mm (AWG12) X20 MFZ28 + MQS22 MQS32 A B 24V GND [1] 1 A 2 B 3 DGND A 4 5 B PROFIBUS- DP DGND res. [1] 8 VP 9 10 DGND res. 24 V V 12 GND 13 GND V_LS 24V_LS 16 GND 17 GND 18 A B 24V GND 2 x 24 V DC 24V_LS GND 24V_LS GND 20153AXX 0 = spændingsniveau 0 1 = spændingsniveau 1 [1] EMC-metalkabelsamling [2] Se kapitlet Tilslutning af sikre indgange og udgange, side 37 [3] Safety-jumperen (ledningsføring fra fabrikken) må ikke fjernes! Klemmeplacering Nr. Navn Retning Funktion X20 1 A Indgang PROFIBUS-DP dataledning A (indgående) 2 B Indgang PROFIBUS-DP dataledning B (indgående) 3 DGND - Datareferencespænding til PROFIBUS-DP (kun til test) 4 A Udgang PROFIBUS-DP dataledning A (udgående) 5 B Udgang PROFIBUS-DP dataledning B (udgående) 6 DGND - Datareferencespænding til PROFIBUS-DP (kun til test) reserveret 8 VP Udgang +5 V-udgang (maks. 10 ma) (kun til tests) 9 DGND - Referencespænding til VP (klemme 8) (kun til test) reserveret V Indgang 24 V-spændingsforsyning til modulelektronik, (F-)sensorer og standardaktuatorer V Udgang 24 V-spændingsforsyning (brokoblet med klemme X20/11) 13 GND Indgang 0V24-referencespænding 14 GND Udgang 0V24V-referencespænding (kortsluttet med klemme X20/13) 15 24V_LS Indgang 24 V-belastningsspændingsforsyning til sikker udgang (F-DO0) 16 24V_LS Udgang 24 V-belastningsspændingsforsyning (brokoblet med klemme X20/15) 17 GND Indgang 0V24V-referencespænding 18 GND Udgang 0V24V-referencespænding (brokoblet med klemme X20/17) Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere 35

36 8 Elektrisk installation Tilslutning af feltfordeler MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MQS.. Tilslutningsmodul MFZ26, MFZ27, MFZ28 med feltbusmodul MQS.2 og fælles 24 V DC -spændingskredse MFZ26 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm 2 (AWG10) MFZ27 [2] PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE [3] mm (AWG12) X20 MFZ28 + MQS22 MQS32 A B 24V GND [1] 1 A 2 B 3 DGND A 4 5 B PROFIBUS- DP DGND res. [1] 8 VP 9 10 DGND res. 24 V V 12 GND 13 GND V_LS 24V_LS 16 GND 17 GND 18 A B 24V GND 1x 24 V DC 20168AXX 0 = spændingsniveau 0 1 = spændingsniveau 1 [1] EMC-metalkabelsamling [2] Se kapitlet Tilslutning af sikre indgange og udgange, side 37 [3] Safety-jumperen (ledningsføring fra fabrikken) må ikke fjernes! Klemmeplacering Nr. Navn Retning Funktion X20 1 A Indgang PROFIBUS-DP dataledning A (indgående) 2 B Indgang PROFIBUS-DP dataledning B (indgående) 3 DGND - Datareferencespænding til PROFIBUS-DP (kun til test) 4 A Udgang PROFIBUS-DP dataledning A (udgående) 5 B Udgang PROFIBUS-DP dataledning B (udgående) 6 DGND - Datareferencespænding til PROFIBUS-DP (kun til test) reserveret 8 VP Udgang +5 V-udgang (maks. 10 ma) (kun til tests) 9 DGND - Referencespænding til VP (klemme 8) (kun til test) reserveret V Indgang 24 V-spændingsforsyning til modulelektronik, (F-)sensorer og standardaktuatorer V Udgang 24 V-spændingsforsyning (brokoblet med klemme X20/11) 13 GND Indgang 0V24-referencespænding 14 GND Udgang 0V24V-referencespænding (brokoblet med klemme X20/13) 15 24V_LS Indgang 24 V-belastningsspændingsforsyning til sikker udgang (F-DO0) 16 24V_LS Udgang 24 V-belastningsspændingsforsyning (brokoblet med klemme X20/15) 17 GND Indgang 0V24V-referencespænding 18 GND Udgang 0V24V-referencespænding (brokoblet med klemme X20/17) 36 Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere

37 Elektrisk installation Tilslutning af sikre indgange og udgang Tilslutning af sikre indgange og udgang De sikre indgange (F-DIx) og den sikre udgang (F-DO0) sluttes til via den øverste række på klemrække X20 (klemme 19 til 36). I de følgende afsnit vises og beskrives klemmekonfigurationen og de tilladte tilslutningsmuligheder. Bearbejdningen af alle sikre ind- og udgange sker generelt i PROFIsafe -interface MQS.. med 2 kanaler. De sikre ind- og udgange er således egnede til applikationer op til kategori 4 iht. EN 954-1, Performance-level e iht. EN ISO og SIL 3 iht. EN De eksterne sensorer og aktuatorer, der skal tilsluttes, og deres ledningsføring skal stemme overens med den krævede sikkerhedsklasse. Vær i den forbindelse opmærksom på nedenstående tilslutningsdiagrammer og listen over registrerede fejl. Desuden skal "kravene til eksterne sensorer og aktuatorer", side 17 overholdes. Tilslutning via klemrække X20 X20 F-DI0 GND res. F-SS0 GND res. F-DI1 GND res F-SS1 GND res. F-DO0_P GND F-DO0_M GND 24V_LS. GND 20154AXX Nr. Navn Retning Funktion X20 19 F-DI0 Indgang Sikker binærindgang #0 20 GND - 0V24-referencespænding 21 res. - reserveret 22 F-SS0 Udgang Sikker sensorforsyning til F-DI0 23 GND - 0V24-referencespænding 24 res. - reserveret 25 F-DI1 Indgang Sikker binærindgang #1 26 GND - 0V24-referencespænding (skal være brokoblet med klemme X20/36!) 27 res. - reserveret 28 F-SS1 Udgang Sikker sensorforsyning til F-DI1 29 GND - 0V24-referencespænding 30 res. - reserveret 31 F-DO0_P Udgang "pluspolsskiftende" kanal til sikker udgang #0 32 GND - 0V24-referencespænding 33 F-DO0_M Udgang "stelskiftende" kanal til sikker udgang #0 34 GND - 0V24-referencespænding 35 24V_LS Indgang 24 V-spændingsforsyning til aktuatorer (brokoblet med klemme X20/15+16) 36 GND2 Indgang 0V24-referencespænding (brokoblet med klemme X20/17+18 og skal desuden være brokoblet med klemme X20/26!) Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere 37

38 8 Elektrisk installation Tilslutning af sikre indgange og udgang Tilslutning af F-DIx / F-SSx Anvisninger vedrørende ledningsføring til sensorer: Der skal generelt ikke anvendes afskærmede ledninger til sikre binærindgange. Der må kun sluttes sensorer med kontakt iht. hvilestrømsprincippet (f.eks. nødstopkontakter, dørkontakter osv.) til de sikre indgange F-DIx. De to sensorstrømforsyninger F-SS0 og F-SS1 er generelt synkroniseret. Ved tilslutning af sensorerne er det vigtigt, at F-SS0 er forbundet med F-DI0 via sensoren (fast placering) og F-SS1 er forbundet med F-DI1 via sensoren (fast placering) Ikke-anvendte indgange skal ikke forbindes. En åben indgang analyseres altid som "0"-signal. Kun nedenstående ledningsføringer er tilladt til sikre applikationer: a) To sensorer, tilsluttet med en pol X20 F-DI0 GND res. F-SS0 GND res. F-DI1 GND res F-SS1 GND res. F-DO0_P GND F-DO0_M GND 24V_LS. GND 59776AXX Ved hjælp af de interne test og overvågningen registreres følgende fejl: Kortslutning til forsyningsspænding Krydsforbindelse mellem de to indgangssignaler Ledningsbrud eller kortslutning til referencespænding analyseres som "0"-signal (ikke en fejltilstand) Bemærk! En kortslutning mellem sensorforsyning F-SSx og den tilhørende sikre indgang F-DIx (brokobling af sensoren med jumper) registreres ikke. En sådan kortslutning skal udelukkes ved hjælp af en egnet ledningsføring! Når systemet registrerer en fejl, går det over i sikker tilstand, dvs. alle sikkerhedsprocesstørrelser (F-DI og F-DO) nulstilles (værdi "0"). Desuden sker der en passivering af sikkerhedsmodulet (se kapitlet "Fejloversigt til sikkerhedsmodul", side 82). Fejltilstanden markeres med LED en "F-STATE" (se kapitlet "LED-lampernes betydning", side 79). 38 Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere

39 Elektrisk installation Tilslutning af sikre indgange og udgang 8 b) En sensor, tilsluttet med to poler X20 F-DI0 GND res. F-SS0 GND res. F-DI1 GND res F-SS1 GND res. F-DO0_P GND F-DO0_M GND 24V_LS. GND 59777AXX Bemærk! Med denne tilslutningsvariant sker der ingen intern operation og ingen analyse af tidsuoverensstemmelser mellem de to indgangssignaler. Signalerne F-DI0 og F-DI1 overføres generelt enkeltvis til den overordnede sikkerhedsstyring. Den logiske operation og analysen af tidsuoverensstemmelser skal ske der. Ved hjælp af de interne test og overvågningen registreres følgende fejl: Kortslutning til forsyningsspænding Krydsforbindelse mellem de to indgangssignaler Ledningsbrud eller kortslutning til referencespænding analyseres som "0"-signal (ikke en fejltilstand) Bemærk! En kortslutning mellem sensorforsyning F-SSx og den tilhørende sikre indgang F-DIx (brokobling af sensoren med jumper) registreres ikke. En sådan kortslutning skal udelukkes ved hjælp af en egnet ledningsføring! Når systemet registrerer en fejl, går det over i sikker tilstand, dvs. alle sikkerhedsprocesstørrelser (F-DI og F-DO) nulstilles (værdi "0"). Desuden sker der en passivering af sikkerhedsmodulet (se kapitlet "Fejloversigt til sikkerhedsmodul", side 82). Fejltilstanden markeres med LED en "F-STATE" (se kapitlet "LED-lampernes betydning", side 79). Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere 39

40 8 Elektrisk installation Tilslutning af sikre indgange og udgang Tilslutning F-DO0 Den sikre binære udgang er 2-polet, er udført som P-M-kontakt og aktiveres via PROFIsafe af en overordnet sikkerhedsstyring. Tilslutningen af en aktuator til den sikre udgang F-DO0 skal generelt ske 2-polet mellem P- og M-kontaktudgangen (F-DO0_P og F-DO0_M). Den etpolede tilslutning mellem F-DO0_P og referencespænding GND er ikke tilladt og medfører en fejltilstand, så snart udgangen aktiveres. Den sikre udgang testes cyklisk internt. Med en frakobling er testimpulserne til tilslutningsklemmerne dog ikke synlige, og der skal ikke tages hensyn til dem under driften. Kun nedenstående ledningsføring er tilladt til sikre applikationer: X20 F-DI0 GND res. F-SS0 GND res. F-DI1 GND res F-SS1 GND res. F-DO0_P GND F-DO0_M GND 24V_LS. GND R L 59778AXX Man kan finde forskellige eksterne fejl ved hjælp af interne tests og overvågninger: Når en udgang er aktiveret, kan man finde følgende fejl: Kortslutning mellem P-udgang og referencespænding Kortslutning mellem M-udgang og DC+24 V-forsyningsspænding Kortslutning mellem P-udgang og M-udgang Når en udgang er deaktiveret, kan man finde følgende fejl: Kortslutning mellem P-udgang og referencespænding Kortslutning mellem M-udgang og referencespænding Kortslutning mellem P-udgang og DC+24 V-forsyningsspænding Kortslutning mellem M-udgang og DC+24 V-forsyningsspænding Når systemet registrerer en fejl, går det over i sikker tilstand, dvs. alle sikkerhedsprocesstørrelser (F-DI og F-DO) nulstilles (værdi "0"). Desuden sker der en passivering af sikkerhedsmodulet (se kapitlet "Fejloversigt til sikkerhedsmodul", side 82). Fejltilstanden markeres med LED en "F-STATE" (se kapitlet "LED-lampernes betydning", side 79). 40 Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere

41 Elektrisk installation Tilslutning af sikre indgange og udgang 8 Til sikkert stop af MOVIMOT -motoren med PROFIsafe skal den sikre udgang F-DO0 forbindes med 24 V-spændingsforsyningen til MOVIMOT -frekvensomformeren på følgende måde: X20 F-DI0 GND res. F-SS0 GND res. F-DI1 GND res. F-SS1 GND res. F-DO0_P GND F-DO0_M GND 24V_LS GND AXX Bemærk! MOVIMOT -frekvensomformerens sikkerhedsfunktion er kun godkendt til applikationer op til kategori 3 iht. EN I den forbindelse skal de tilhørende anvisninger og påbud i kapitel 4 og 5 følges. Ved udlevering af en komplet PROFIsafe -feltfordeler MQS.2F/Z2.F von SEW-EURODRIVE er disse forbindelser allerede etableret fra fabrikken. Det skal dog kontrolleres, at ledningsføringen er korrekt. Korrekt sikkerhedsfunktion skal påvises og dokumenteres ved idrifttagning. Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere 41

42 8 Elektrisk installation Tilslutning af standardind-/udgange 8.5 Tilslutning af standardind-/udgange Tilslutning via M12-stik med... feltbusinterfaces MQS22 med 4 digitale indgange og 2 digitale udgange: Sensorer/aktuatorer må kun tilsluttes via M12-hunstik! Slut sensorer/aktuatorer med to kanaler til DI0, DI2 og DO0. DI1, DI3 og DO1 kan i så fald ikke anvendes til andre formål. 24 V (V024) DI0 24 V (V024) DI1 DI3 DO1 DI2 DO0 GND GND GND DIO DI2 DO0 24 V (V024) DI1 24 V (V024) DI3 DO DI1 GND DI3 GND DO1 GND 20155AXX Bemærk! Ubenyttede tilslutninger skal lukkes med M12-muffer for at garantere kapslingsklassen IP65! Sikre sensorer/aktuatorer skal sluttes til klemrække X20! 42 Håndbog Drivsystem til decentral installation af PROFIsafe -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564780 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564985 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. Omformer i kontaktskab MOVITRAC B Funktionel sikkerhed

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. Omformer i kontaktskab MOVITRAC B Funktionel sikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Håndbog Omformer i kontaktskab MOVITRAC B Funktionel sikkerhed Udgave 05/2009 16811283 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation. Udgave 07/ / DA FC220000

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation. Udgave 07/ / DA FC220000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopeninterfaces, -feltfordelere Udgave 07/2006 11400692 / DA FC220000 Håndbog

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere. Udgave 11/ / DA

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere. Udgave 11/ / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service open Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/2008 16738497 / DA Håndbog

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed

Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed Udgave 07/2011 19300492 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC Udgave 10/2008 11663081 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Til Installatøren. Modul EM10. Ekstern fejl- samt 0-10V reguleringsmodul EM 10 CE. 230Vac/50Hz IP 40 1.6 AT

Til Installatøren. Modul EM10. Ekstern fejl- samt 0-10V reguleringsmodul EM 10 CE. 230Vac/50Hz IP 40 1.6 AT 0Vac/50Hz IP 40 Til Installatøren Modul EM0 Ekstern fejl- samt 0-0V reguleringsmodul EM 0 CE.6 AT Dansk Modul EM0 Dansk Dette apparat opfylder kravene i relevante EU-direktiver. Overensstemmelsen er dokumenteret.

Læs mere

Kompakt håndbog P R O F I B U S. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

Kompakt håndbog P R O F I B U S. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere Transmissionsteknik \ utomatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog P R O F I PROCESS FIELD US U S Drivsystem til decentral installation PROFIUS-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/2009

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Afsnit Indhold Side. General information 3. 1 Beskrivelse 4. 2 Samlevejledning 4. 3 Igangsætning 5. 4 Reservedelsliste 6.

Afsnit Indhold Side. General information 3. 1 Beskrivelse 4. 2 Samlevejledning 4. 3 Igangsætning 5. 4 Reservedelsliste 6. INDHOLD Afsnit Indhold Side General information 3 1 Beskrivelse 4 2 Samlevejledning 4 3 Igangsætning 5 4 Reservedelsliste 6 5 Sikkerhed 8 6 Produkt specifikation 8 7 Pumpe 9 8 Vedligehold 9 9 Tilslutning

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC Udgave 10/2008 11662697 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Flex coil a/s Knøsgårdvej 115 DK-9440 Aabybro Tel.: +45 98 24 49 99 Fax: +45 98 24 49 90 e-mail: flexcoil@flexcoil.dk web: www.flexcoil.

Flex coil a/s Knøsgårdvej 115 DK-9440 Aabybro Tel.: +45 98 24 49 99 Fax: +45 98 24 49 90 e-mail: flexcoil@flexcoil.dk web: www.flexcoil. El-batterier HEA BRUGERVEJLEDNING 1 Revision: 17. Revision: Juni 201017. Juni 2010 INDEX SIDE VED MODTAGELSE AF VARE.... 3 TRANSPORTERINGS- SAMT LØFTEANVISNING.. 3 INSTALLATIONS INSTRUKTIONER.. 4 VEDLIGEHOLDELSES

Læs mere

Installationsvejledning for CTS-Boks.

Installationsvejledning for CTS-Boks. CB Svendsen A/S THF/PS 14-08-2003/ rev. 1.1 Installationsvejledning for CTS-Boks. 1. Beskrivelse CTS Boksen er beregnet til kopiering af signaler fra el-, varme- og vandmålere til CTS anlæg, således at

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Fjernstyret Golfvogn Betjeningsvejledning for Model Silver EF

Fjernstyret Golfvogn Betjeningsvejledning for Model Silver EF Fjernstyret Golfvogn Betjeningsvejledning for Model Silver EF 1 1. Samling af golfvognen : Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt, og du vil være parat til at anvende din golfvogn i løbet af få minutter.

Læs mere

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2.

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2. 145 145P01 Synco 700 Tvillingpumpemodul RMZ786 Funktionsmodul for universalregulator RMU7... og varmeregulator RMH760 4 digitale indgange for tilbagemeldinger 4 potentialfri relæudgange til styring af

Læs mere

DUKA vinduesventilator

DUKA vinduesventilator DUKA vinduesventilator type MAO2 L og type MAO2 L TH Anvendelse: Produktet beskrevet i denne manual er designet til ventilation af små og mellem store beboelser, hvor beboelsen også er op-varmet i vinterperioden.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER Vigtige sikkerhedsforanstaltninger.... 02 Advarsel.... 03 Apparatets dele.... 05 Sådan samles juiceren.... 07 Tips vedr. betjening... 09 Tips vedr. ingredienser...

Læs mere

* _0516* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler)

* _0516* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler) Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *22515135_0516* Håndbog MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler) Udgave 05/2016 22515135/DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA MOVIMOT MM..C Udgave 8/23 Driftsvejledning 1121 8193 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger... 7 3 Opbygning... 8 3.1 MOVIMOT -omformer (standardudførelse)...

Læs mere

BeoLink Passive. Setting-up Guide

BeoLink Passive. Setting-up Guide BeoLink Passive Setting-up Guide Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel. B E O L I N K S Y S T

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1 1 959 1959P02 Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation til brug sammen med CO 2 /VOC-føler QPA63 AQP631 Driftsspænding AC 24 V Indgangssignaler DC 010 V Udgangssignal DC 010 V Anvendelse I ventilations-

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

FROSTSIKRINGSTERMOSTAT

FROSTSIKRINGSTERMOSTAT INSTALLATIONSVEJLEDNING KT-M10MA FROSTSIKRINGSTERMOSTAT Revision.0 INDHOLD Beskrivelse af KT-M10MA... Indikatorer... Kompensering af kabelmodstand... Tilslutning... Specifikationer... Fejlovervågning...

Læs mere

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/27 11478292 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/2006 11668 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Brugervejledning hjælpemotor tricykel

Brugervejledning hjælpemotor tricykel Brugervejledning hjælpemotor tricykel Mærke Pro-Movec Indholdsfortegnelse 1. Funktioner/indstillinger... 4 1.1 Batteriindikator... 4 1.2 Assist-funktion... 4 1.3 LCD display funktioner... 5 1.4 Kørsel

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. Smart Fan med fugt- og tidsstyring VENTILATION

Brugs- og monteringsvejledning. Smart Fan med fugt- og tidsstyring VENTILATION DK Brugs- og monteringsvejledning Smart Fan med fugt- og tidsstyring DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der

Læs mere

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Håndbog MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed Udgave 12/2011 19387296 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2 -1 og -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) SENSORKONSTRUKTION. Elektronik. B. Øvre kabinet med tætning.. Nedre hus med tætning.. dapterplade med pakning. E. Optisk røgsensor. F. Gummibøsning (kun til isolerede eller

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

GT1000 Brugervejledning

GT1000 Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer SMS kommando Bemærkning Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal optokoblet indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7 14 VDC typisk 12VDC 2A (maks)

Læs mere

Udluftningstørretumbler

Udluftningstørretumbler Installasjonsplan Udluftningstørretumbler PT 7186 G da - DK 12.09 M.-Nr. 07 738 320 / 01 M.-Nr. 07 738 320 / 01 2 Teknisk datablad Tørretumbler: Opvarmningstype: PT 7186 Gas (G) Signaturforklaring

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Det skal følges. Se også punkt 4.2.3.

Det skal følges. Se også punkt 4.2.3. ? Spørgsmål 1. Hvor stramt skal følgende fortolkes mht. praktikanter? AFSNIT 5, KAPITEL 4, GRUNDLÆGGENDE BESTEMMELSER 4.2.4 Opgaver på eller nær ved anlæg under spænding må kun udføres af personer, der

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Information om TallyBee systemet 3. TBB2 & TBB6 Radioer 4. Mekanisk installation 5

Information om TallyBee systemet 3. TBB2 & TBB6 Radioer 4. Mekanisk installation 5 Type: TBB6 Information om TallyBee systemet 3 Hvordan virker TallyBee?... 3 Hvorfor er TallyBee så stabilt et system?... 3 TBB2 & TBB6 Radioer 4 TallyBee TBB2 & TBB6 Radioer... 4 Features TBB2:... 4 Features

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur Henvisning For at undgå en manipulation af kompaktalarmeringen, skal produktet opsættes mindst 3 meter oppe. Vær også opmærksom på gældende lokale bestemmelser for udendørs sirener. I nogle europæiske

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 610 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Fartpilot & begrænser

Fartpilot & begrænser Instruction Comfort Cruise Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Model Suzuki Swift Type 3 --> 2010 Suzuki Sx4 Manual & Automat gear Type of model Description Partnumber

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

Suzuki Celerio Fartpilot & begrænser

Suzuki Celerio Fartpilot & begrænser Vejledning Varenummer: CC50-0313 Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk DK Suzuki Celerio Fartpilot & begrænser Monteringsvejledning for fartpilot Betjeningsvejledning:

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Tablet-PC. Sikkerhedsanvisigner

Tablet-PC. Sikkerhedsanvisigner Tablet-PC Sikkerhedsanvisigner Denne sikkerhedsbrochure er en del af din dokumentation. Opbevar denne sikkerhedsbrochure sammen med den øvrige dokumentation. MSN 4004 6476 1. Om denne brugsanvisning Læs

Læs mere

Rettelse MOVIFIT -SC

Rettelse MOVIFIT -SC Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Rettelse MOVIFIT -SC Udgave 01/2011 17069696 / DA 1 Tilføjelse/rettelse Oversigt 1 Tilføjelse/rettelse BEMÆRK Der er tilføjelser og rettelser

Læs mere

DUKA ventilator S7. Brugs- og monteringsvejledning. dukaventilation.dk

DUKA ventilator S7. Brugs- og monteringsvejledning. dukaventilation.dk DUKA ventilator S7 Brugs- og monteringsvejledning dukaventilation.dk VIGTIGT! Læs denne vejledning igennem inden installering og anvendelse. Ventilatoren er beregnet til fast installation og skal tilsluttes

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D. Udgave 12/ / DA GC310000

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D. Udgave 12/ / DA GC310000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D GC310000 Udgave 12/2005 11407093 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving

Læs mere

Advarsler Før Deres PSmover tages i brug, bedes De venligst læse det følgende omhyggeligt igennem:

Advarsler Før Deres PSmover tages i brug, bedes De venligst læse det følgende omhyggeligt igennem: Brugermanual Tillykke med valget af Deres nye PSmover Deres nye PSmover er en god hjælp når du skal have flyttet Deres campingvogn eller trailer. PSmover består af følgende komponenter: 2 trækruller med

Læs mere

* _0616* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

* _0616* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *22513140_0616* Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed Udgave 06/2016 22513140/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 MG.03.A3.62 VLT is a registered Danfoss trademark 1 Fabriksindstilling Montering af motorer af type B14 og B34 Reset (trykknap) Start Jog Hastighedsreference

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

Roth Basicline digital termostat, 230V

Roth Basicline digital termostat, 230V Roth Basicline digital termostat, 230V Brugermanual - kort og nem Living full of energy /9 Roth Basicline digital termostat, 230V Roth Basicline digital termostat er en alene stående 230V AC 50 Hz termostat/styreenhed,

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 316

DK Installationsvejledning. devireg 316 DK Installationsvejledning devireg 316 Ž Anvendelsesområder: devireg 316 er en universal DIN-skinnetermostat med en byggehøjde på kun 52 mm. devireg 316 kan anvendes til styring af rumtemperatur, gulvtemperatur,

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion Intelligent Drivesystems, Worldwide Services DK SK 135E Starter med soft start og reverseringsfunktion NORD DRIVESYSTEMS Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Integralmotorer en stor familie fra

Læs mere

Reliable solutions - safe flow. Termostatisk cirkulationsventil i rødgods

Reliable solutions - safe flow. Termostatisk cirkulationsventil i rødgods Reliable solutions - safe flow Termostatisk cirkulationsventil i rødgods Rossweiner VVC Brugsvandscirkulation Tekniske data Anvendelsesområde: Varmt brugsvandsanlæg Materiale: Ventilhus: Rødgods Pakninger:

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning for AP900 til Hyundai i30 2007> med Original betjening

Monteringsvejledning for AP900 til Hyundai i30 2007> med Original betjening Monteringsvejledning for AP900 til Hyundai i30 2007> med Original betjening www.asmarketing.dk Side 1 4 -polet stik på bremsepedal Bremsekontakt Lod brun til hvid ledning tættest på kontakten. Lod brun/hvid

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 501-49 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 501-49 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 01-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Installation og konfiguration

Installation og konfiguration Dometic Communication Unit Version 0.37 820 9505 18 - ed0110 Installation og konfiguration INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt 1.1. DCU som standardudstyr 4 1.2. DCU som eftermonteringssæt 4 1.3. Modeloversigt

Læs mere

Brugermanual for Ecofit system

Brugermanual for Ecofit system Kære kunde, Bosal takker Dem for at have købt dette Ecofit anhængertræk system. Bosal har udviklet, produceret og dokumenteret dette produkt i overensstemmelse med de gældende standarder og direktiver.

Læs mere