Agenda 21 Fokus miljø og klima

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agenda 21 Fokus miljø og klima"

Transkript

1 Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008

2 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9 Økonomisk overslag

3 AGENDA 21 Fokus på miljø og klima Jammerbugt Kommune har sammen med Planstrategien vedtaget en strategi for Agenda 21. Agenda 21 arbejdet giver anledning til at sætte miljø- og klimaproblematikken på dagsordenen, hvilket Klima- og Energiministeriet bl.a har opfordret til med sin kampagne 1-tons mindre. Det er tidligere aftalt at udarbejde et konkret forslag til, hvordan Jammerbugt kommune skal gå i gang med første del af arbejdet, der vedrører det interne Agenda 21 arbejde. I det følgende fremlægges en handleplan for dette arbejde indenfor de næste 4 år.

4 Prioritering af indsatsen Jammerbugt Kommunes strategi for Agenda 21 indeholder en række mål for Jammerbugt Kommunes bud på en bæredygtig udvikling. Det drejer sig om overordnede mål indenfor følgende områder: mindskelse af miljøbelastningen bæredygtig byudvikling biologisk mangfoldighed borgerinddragelse samspil og koordinering Da det er hensigtsmæssigt, at indsatsen følger planprocessen, foreslås det, at denne første fase omfatter 4 års-perioden , hvorefter blikket rettes mod aktiviteter, der involverer flere foreninger og private aktører. Denne del af arbejdet som altså ligger et stykke ud i fremtiden - er det planen at linke op på den rullende Helhedsplanlægning. Målene favner vidt og peger i mange retninger, hvilket har gjort det nødvendigt at lave en prioritering af indsatsen, som kan være udgangspunkt for Agenda 21-arbejdet i helhedsplanen. Det foreslås som nævnt, at der i Agenda 21 arbejdet sættes særligt fokus på miljø- og klimaproblematikken Endvidere er det vigtigt, at kommunen i den første fase af arbejdet går forrest og sørger for at feje for egen dør. Dette betyder at indsatsen i første omgang lægges i kommunens egne virksomheder og institutioner. Da der her er tale om alle driftsvirksomheder, skoler, børnehaver, plejehjem, forvaltninger m.v., vil det også være en indsats som vil række langt ud i kommunen og involvere mange borgere (ansatte) og børn. 4 Fokus på miljø og klima

5 Projektidé - praktisk miljøledelse Før kommunesammenlægningen har der i én af Jammerbugt Kommunes tidligere kommuner været arbejdet med praktisk miljøledelse. Erfaringerne hermed er gode og idéen er at rulle projektet ud i hele Jammerbugt Kommune og som nævnt sætte særligt fokus på miljø- og klimaproblematikken. Praktisk miljøledelse går i korthed ud på at sikre, at der sker et systematisk miljøarbejde, hvor der er fokus på at nå nogle konkrete ressource-, miljø- og klimamæssige forbedringer samtidig med at sikre, at der sker en videns- og holdningsbearbejdning. Sidstnævnte skal gerne bidrage til at projektet forankres og dermed er starten på en vedvarende proces i de omfattede virksomheder og institutioner. Det foreslås, at projektet omfatter følgende virksomheder/institutioner: 1. Institutioner i form af børnehaver, skoler, plejehjem m.v. 2. De administrative enheder/forvaltninger 3. Driftsvirksomheder som materielgårde, genbrugspladser m.v. 5

6 Idéen er at disse virksomheder/institutioner skal igennem et forløb, hvor de får besøg af 2 konsulenter indenfor hhv. energi og øvrige miljøforhold, som vil gennemgå virksomheden/ institutionen sammen med dem. Gennemgangen vil omfatte en kortlægning af ressourceforbrug og miljø- og klimamæssige belastninger, opstilling af forbedringstiltag i en handlingsplan og efterfølgende gennemførelse af denne. De omfattede områder er: Energi i form af el og varme Alternative/vedvarende energiformer Forbrug af vand Forbrug af produkter (hvor der både ses på forbrugets størrelse og produkternes miljøbelastning). Affaldstyper og mængder herunder den videre bortskaffelse/genanvendelse af disse. Evt. andre miljøbelastninger Fokus på miljø og klima

7 På nogle af områderne er der også behov for en fælles, tværgående indsats i kommunen. Det drejer sig om følgende områder: Delprojekt om grøn/klimavenlig indkøbspolitik Delprojekt om sund/klimavenlig kostpolitik Systematisk opsamling af forbrugsdata og affaldsdata fra virksomheder/institutioner og forvaltninger. Udarbejdelse af CO2-regnskaber/-barometre for Jammerbugt Kommunes aktiviteter (bl.a. til helhedsplanen) Forebyggelse af fremtidige problemer i forbindelse med vandstandsstigning (f.eks. ved placering af nybyggeri og veje og ved planlægning/udbygning af kloaksystemer). Derudover er der af hensyn til forankringen af miljøarbejdet behov for aktiviteter indenfor opkvalificering/videnformidling. Det drejer sig om følgende områder: Hvad angår de økonomiske konsekvenser af de ovennævnte tiltag er det almindeligt anerkendt at fokus på ressourceforbrug og miljøbelastninger ofte medfører økonomiske besparelser i de enkelte virksomheder/institutioner. Grøn indkøbspolitik og grøn/sund kostpolitik kan pege i flere retninger afhængig af måden initiativet tilrettelægges på. Vedlagt er 3 publikationer, der på forskellig vis berører dette. Et lille hæfte Grønne indkøb. kan også være en god forretning, der fortæller om erfaringerne indenfor området. Klimatildes Køkken, kort artikel om klimavenlig mad og hvordan man får budgettet til at hænge sammen. Endelig en publikation fra Miljøstyrelsen Miljømæssige og økonomiske konsekvenser af øgede offentlige grønne indkøb fra Uddannelse af nøglemedarbejdere fra de omfattede virksomheder/institutioner/forvaltninger Etablering af erfa-grupper for f.eks. pedeller, rengøringspersonale, indkøbere. Udarbejdelse af nyhedsbreve. Det vil endvidere være oplagt at koordinere projektet med miljøoplysende aktiviteter for børn i skoler og børnehaver. Miljømæssige og økonomiske konsekvenser af øgede offentlige grønne indkøb Erik Hansen Niels Erik von Freiesleben Linda Høibye Inge Lise Slot Jan Bach Nielsen Charlotte Libak Hansen Jan Holmegård Hansen COWI A/S Miljøprojekt Nr Fokus på miljø og klima

8 Opstart af projektet Som opstart på projektet skal der udarbejdes mere deltaljerede køreplaner for de enkelte delprojekter. Med køreplaner menes projektbeskrivelser, planlægning/organisering af arbejdet samt tilvejebringelse af de værktøjer, som der vil blive brug for. Det drejer sig om køreplaner indenfor hhv. de administrative enheder/forvaltninger, institutioner og driftsvirksomheder. Disse køreplaner skal også indeholde aktiviteter vedr. opkvalitficering/videnformidling. Endvidere udarbejdes der køreplaner for delprojekterne om grøn/klimavenlig indkøbspolitik, sund/klimavenlig kostpolitik, dataopsamling og udarbejdelse af CO2-regnskaber samt aktiviteter til forebyggelse af fremtidige problemer i forbindelse med vandstandsstigning. Sideløbende med udarbejdelse af køreplaner igangsættes nogle af de fælles overordnede aktiviter f.eks. grøn indkøbspolitik og grøn/sund kostpolitik i samarbejde med de relevante parter. Koordinering med energimærkning. Arbejdet vil blive koordineret med det lovpligtige arbejde med energimærking, som kommunen gennemfører i perioden Arbejdet med energimærkning matcher fremgangsmåden i praktisk miljøledelse, idet der ligedeles her er tale om 8 Fokus på miljø og klima

9 kortlægning/beregning af bygningens energimæssige forhold og opstilling af handlingsplan med forbedringsforslag. (Der er her krav om gennemførelse af tiltag med max. 5 års afskrivning). I forbindelse med energimærkning vil der også blive indkøbt et registreringsprogram til systematisk opsamling af data om el-, vand- og varmeforbrug. Der kan muligvis opsamles andre data. Organisering og forankring af projektet Der nedsættes en styregruppe for det samlede projektet med deltagelse af udvalgte ledere/repræsentanter fra driftsvirksomheder, institutioner og forvaltningsenheder, som ved jævnlige møder, f.eks. 1 gang i kvartalet, vil følge projektet m.h.p. at sikre dets fremdrift og implementering. På de enkelte institutioner udpeges der nøglemedarbejdere og/eller nedsættes arbejdsgrupper afhængig af størrelse og behov. Der projektansættes en miljø- og klimamedarbejder, som vil have en funktion som både koordinator/tovholder for det samlede projekt med igangsættelse og opfølgning på aktiviteterne og som deltager i en række af aktiviteterne. Denne projektansættelse er en forudsætning for projektets gennemførelse. Der koordineres som omtalt med aktiviteterne omkring energimærkning af bygninger, der varetages af en ekstern rådgiver. Fokus på miljø og klima 9

10 Økonomisk overslag I første omgang består udgiften i projektansættelse af en miljø- og klimamedarbejder. Denne medarbejder vil starte med at udarbejde detaljerede køreplaner for delprojekterne, som nævnt under afsnittet opstart af arbejdet. Af disse vil også fremgå nærmere redegørelse for de enkelte delprojekters økonomi. I det første års projektansættelse forventes tiden (1150 timer) fordelt på følgende måde: I alt ca. 560 timer til udarbejdelse af køreplaner fordelt på følgende områder: Institutioner (80 timer) administrative enheder/forvaltninger (80 timer) driftsvirksomheder (80 timer) grøn indkøbspolitik (80 timer) grøn/sund kostpolitik (80 timer) dataopsamling og udarbejdelse af CO2-regnskaber (80 timer) aktiviteter til forebyggelse af fremtidige problemer i forbindelse med vandstandsstigning (80 timer). Udover udarbejdelse af køreplaner skal miljø- og klimamedarbejderen indenfor det første år også gennemføre udredningsarbejde og aktiviteter om: grøn/klimavenlig indkøbspolitik (295 timer) sund/klimavenlig kostpolitik (295 timer) 10 Fokus på miljø og klima

11 11

12 Teknik- og Miljøforvaltningen Lundbakvej Pandrup Tlf.:

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

Planlægning er politik 5 anbefalinger

Planlægning er politik 5 anbefalinger til beslutningstagere i kommunerne Planlægning er politik 5 anbefalinger når politiske mål skal omsættes til planstrategi og kommuneplan Miljøministeriet Realdania planlægning er politik Planlægning er

Læs mere