Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk),

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011"

Transkript

1 Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet idet den udelukkende koncentrerer sig om en række udvalgte sider herpå (se oversigten nedenfor). Det skal dog understreges, at udeladelsen af den resterende del af websitet på ingen måde er ensbetydende med, at dertilhørende tekstmateriale ikke vil drage nytte af en tekstrevision. Tekstrevisionen beskæftiger sig udelukkende med den dansksprogede del af websitet. Følgende sider indgår i tekstrevisionen: Om banken Kort om os (inkl. de tilhørende undersider). Skriftfarve Den sporadiske anvendelse af blå skriftfarve i forbindelse med citaterne i denne tekstrevision er ikke et udtryk for fejl i teksten, men en nøjagtig gengivelse af originaltekstens typografi. Kommatering Dansk Sprognævn anbefaler, at man ikke anvender startkomma, men det er dog stadigvæk i orden at gøre brug af startkomma. Størstedelen af de danske sprogbrugere ser bort fra Dansk Sprognævns anbefaling og anvender startkomma. Uanset hvad man gør, skal det dog understreges, at man bør gribe kommateringen an på konsekvent vis: Enten anvender man startkomma, eller også anvender man ikke startkomma. Det er voldsomt forvirrende at blive præsenteret for begge kommatilgange side om side i den samme tekst. I teksten, som denne tekstrevision koncentrerer sig om, anvendes der startkomma. FEJLTYPE ANTAL Kommatering 04 Konsekvens 00 Layout 00 Præcision 01 Slåfejl 00 Sprogfejl 03 Stavefejl 02 Tegnsætning 13 1/6

2 Om banken Kort om os Profil 1. Ydelser og kunder I alt betjener Danske Bank 2,2 mio. privatkunder samt en væsentlig del af erhvervslivet og de offentlige og institutionelle virksomheder i Danmark. Blandt vores ydelser er ind- og udlån investering og formuepleje leasing aktier og obligationer valutahandel realkredit pension og forsikring. Tegnsætning. Sætningen inden punktopstillingen bør afsluttes med et kolon: "Blandt vores ydelser er:" (Jf. punkt 5, 11 og 16). 2. Tilgængelighed [ ] Derudover har vores kunder adgang til 24 timers telefonisk betjening, ligesom kunderne via vores online-løsninger som eksempelvis Danske Netbank kan få overblik over deres økonomi 24 timer i døgnet dage om året. Sprogfejl. Formuleringen "adgang til 24 timers telefonisk betjening" i 2. linje er stærkt problematisk og bør erstattes med f.eks. "adgang til telefonisk betjening døgnet rundt" eller "adgang til telefonisk betjening i alle døgnets timer". ("Adgang til 24 timers telefonisk betjening" betyder i princippet, at I opererer med en tidsbegrænsing i forbindelse med jeres telefoniske betjening: Man kan blive betjent i 24 timer, og derefter er der ikke længere adgang til denne service). Kommatering. Det parentetiske sætningsled "som eksempelvis Danske Netbank" i 3. linje bør isoleres vha. kommaer: ", som eksempelvis Danske Netbank,". Tegnsætning. Tankestregen i sidste linje skal ændres til en egentlig tankestreg (lige nu er der blot tale om en bindestreg). Om banken Kort om os Vision og mission 3. Vision: Nummer ét. Punktum I Danske Bank i Danmark vil vi være Nummer ét. Punktum. Det betyder, at vi specifikt stræber efter at være den foretrukne bank på det danske marked - både for privat- og erhvervskunder. Tegnsætning. Tankestregen i 3. linje ("danske marked - både for") skal ændres til en egentlig tankestreg (lige nu er der blot tale om en bindestreg). 2/6

3 Om banken Kort om os Kerneværdier 4. Fælles pejlemærker for arbejdet med vision og mission Kompetence - gennem høje standarder for kvalitet og faglighed. Ordentlighed - i forretningsadfærd og som en del af samfundet. Værdiskabelse - for kunder, medarbejdere og aktionærer. Engagement - i kundens finansielle forhold. Tilgængelighed - elektronisk og fysisk. Tegnsætning. Tankestregerne i denne punktopstilling (der er tale om i alt 5 sådanne streger) skal ændres til egentlige tankestreger (lige nu er der blot tale om bindestreger). Om banken Kort om os Organisation 5. Seks ressourceområder Danske Bank har overordnet seks ressourceområder, der implementerer og udfører koncepter. Forretningsudvikling Jura HR Kredit Kompetenceudvikling Økonomi Tegnsætning. Sætningen inden punktoptillingen kan med fordel afsluttes med et kolon i stedet for et punktum: "der implementerer og udfører koncepter:" I tilfælde af at dette kolon anvendes, skal den efterfølgende punktopstilling afsluttes med et punktum: " Økonomi." (Jf. punkt 1, 11 og 16). Om banken Kort om os Historie tallet Tre private storbanker fødes I 1846 åbnede Danmarks første private bank, Fyens Discontokasse, som siden - via en række fusioner - blev landsdækkende under navnet Provinsbanken. Tegnsætning. De to tankestreger i 2. og 3. linje skal ændres til egentlige tankestreger (lige nu er der blot tale om bindestreger). 3/6

4 Fra landmandsbank til danskernes bank Tegnsætning. Tankestregen i denne overskrift skal ændres til en egentlig tankestreg (lige nu er der blot tale om en bindestreg) Liberalisering og fusioner [...] Liberaliseringen gav friere tøjler for markedsføring og produktudvikling og fortsatte teknologiske fornyelser. Kommatering. Opremsningen "markedsføring og produktudvikling og fortsatte teknologiske fornyelser" bør evt. ændres til "markedsføring, produktudvikling og fortsatte teknologiske fornyelser". Der er tale om en mindre betydningsforskel i forbindelse med denne opremsningsvariation Sammensmeltningen af Danske Bank og BG Bank Tegnsætning. Tankestregen skal ændres til en egentlig tankestreg (lige nu er der blot tale om en bindestreg) Global økonomisk krise Tegnsætning. Tankestregen skal ændres til en egentlig tankestreg (lige nu er der blot tale om en bindestreg). Om banken Kort om os Servicemål 11. I Danske Bank arbejder vi konstant på at øge kvaliteten i vores service. Derfor har vi fastsat en række servicemål, som vi ønsker at overholde. 1. Vi besvarer dit opkald inden for 30 sekunder, efter at du har identificeret dig med dit konto- eller personnummer. [...] 5. Du kan altid ringe til os - 24 timer i døgnet 365 dage om året! Tegnsætning. Sætningen inden punktoptillingen bør evt. afsluttes med et kolon i stedet for et punktum: "Derfor har vi fastsat en række servicemål, som vi ønsker at overholde:" (Jf. punkt 1, 5 og 16). 4/6

5 Vi vil vende tilbage samme dag på telefonbeskeder lagt inden kl. 14. Sprogfejl. Man kan ikke vende tilbage på en telefonbesked. Denne formulering er i høj grad præget af talesprog og fungerer ikke godt i forbindelse med skriftsprog, som i princippet bør operere med et højere præcisionsniveau. Man kan evt. anvende denne formulering i stedet for: "3. Vi vil besvare telefonbeskeder (modtaget inden kl. 14) samme dag." (I dette forslag har jeg også ændret verbet "lagt" til verbet "modtaget", hvilket ligeledes øger den sproglige præcision og lægger afstand til den tidligere omtalte uformelle talesprogstone). (Jf. punkt 13) Telefonbeskeder lagt efter kl. 14 vender vi tilbage på senest dagen efter inden kl. 12, såfremt det er en bankdag. Sprogfejl. Man kan ikke vende tilbage på en telefonbesked. Denne formulering er i høj grad præget af talesprog og fungerer ikke godt i forbindelse med skriftsprog, som i princippet bør operere med et højere præcisionsniveau. Man kan evt. anvende denne formulering i stedet for: "Telefonbeskeder modtaget efter kl. 14 besvarer vi senest dagen efter inden kl. 12, såfremt det er en bankdag." (I dette forslag har jeg også ændret verbet "lagt" til verbet "modtaget", hvilket ligeledes øger den sproglige præcision og lægger afstand til den tidligere omtalte uformelle talesprogstone). (Jf. punkt 12) Du kan altid ringe til os - 24 timer i døgnet 365 dage om året! Tegnsætning. Tankestregen skal ændres til en egentlig tankestreg (lige nu er der blot tale om en bindestreg). Kommatering. Der bør indsættes et komma i den sidste del af sætningen (efter "døgnet"): "24 timer i døgnet, 365 dage om året!" Tegnsætning. Udråbstegnet bør tages op til overvejelse. Udråbstegnet er et uhyre voldsomt tegn, som i princippet indikerer, at man skal råbe det ord eller den sætningsdel, som tegnet er placeret umiddelbart efter. På en anden underside anvender I ikke dette tegn i forbindelse med en lignende formulering (undersiden 'Profil': "Tilgængelighed [...] Derudover har vores kunder adgang til 24 timers telefonisk betjening, ligesom kunderne via vores online-løsninger som eksempelvis Danske Netbank kan få overblik over deres økonomi 24 timer i døgnet 365 dage om året."). Om banken Kort om os Koncernen 15. Målt på samlede aktiver er Danske Bank-koncernen den største finansielle virksomhed i Danmark og en af de største i Norden. Koncernen tilbyder danske og internationale kunder en lang række ydelser inden for bank, realkredit, forsikring, leasing, boligformidling og kapitalforvaltning. Præcision. Substantivet "bank" i 3. linje bør evt. ændres til "bankvirksomhed" eller "bankvæsen". Når "bank" anvendes på denne måde, sættes den sproglige præcision til dels over styr, idet dette substantiv har flere betydninger. 5/6

6 16. Bankvirksomhed Koncernen betjener privat- og erhvervskunder gennem banker med landsdækkende filialnetværk i Danmark Sverige Norge Nordirland Irland Finland de baltiske lande. Tegnsætning. Sætningen inden selve punktopstillingen bør evt. afsluttes med et kolon : "med landsdækkende filialnetværk i:" (Jf. punkt 1, 5 og 11). 17. Private Banking [...] Fra Luxemburg betjener et datterselskab Private Banking-kunder, og et datterselskab i St. Petersborg betjener bankens erhvervskunder. Stavefejl. "St. Petersborg" skal ændres til "Skt. Petersborg". 18. Vækst og udvikling [...] I kraft af en betydlig kapitalstyrke kan vi udvide vores forretningsomfang samtidig med, at bestående aktiviteter tilpasses konkurrenceforholdene. Stavefejl. Adjektivet "betydlig" skal ændres til "betydelig". Kommatering. Kommaet i sidste linje skal justeres (kommaet efter "med" skal rykkes to pladser til venstre i sætningen): "I kraft af en betydelig kapitalstyrke kan vi udvide vores forretningsomfang, samtidig med at bestående aktiviteter tilpasses konkurrenceforholdene". 6/6

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse Danske Perspektiv Danske Bank-koncernens medarbejdere deler på tværs af landegrænser de samme mål: At skabe de bedste løsninger for kunderne og det bedste resultat for aktionærerne. Danske Perspektiv tegner

Læs mere

DANSKE BANK-KONCERNENS HOVEDTAL REGNSKABSKOMMENTAR

DANSKE BANK-KONCERNENS HOVEDTAL REGNSKABSKOMMENTAR Danske Perspektiv Danske Bank ønsker at blive kundernes foretrukne valg ved på tværs af landegrænser at forbinde den nære og personlige rådgivning med kompetencer og løsninger, som kun en storbank kan

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word.

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Tekstbehandling WORD Det vigtigste Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Åbn et nyt dokument. Klik Gem som og giv dit dokument et navn f.eks. Inger om Vietnam Brug

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

nyt fra Alm. Brand Invest

nyt fra Alm. Brand Invest nyt fra Alm. Brand Invest Et godt aktietip kan være ikke at købe aktier Afdragsfrihed hvad gik galt? Overvads Overblik: Det overraskende er det, som ikke er med Danskerne er blevet investeringslystne 1

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE

VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE K ARNOV GROUP DENMARK A/S Sankt Petri Passage 5, 1165 København K T: 33 74 07 00 K ARNOVGROUP.DK Indholdsfortegnelse Velkommen til Karnov Group 3 Fra manuskript til færdig

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Hvad vil I med jeres hjemmeside?

Hvad vil I med jeres hjemmeside? Hvad vil I med jeres hjemmeside? God historiefortælling på hjemmesiden kræver, at I først har tænkt grundigt igennem, hvad I egentlig vil fortælle og hvorfor. De historier, I vælger at fortælle på hjemmesiden,

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen It- og finansvirksomheders kompetencebehov Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen 7. juni 2011 Indholdsfortegnelse Resume...7 Udvælgelse af casestudier...10

Læs mere

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Regnskab for første halvår 2008

Regnskab for første halvår 2008 Pressemøde Regnskab for første halvår 2008 7. august 2008 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Parat til en fremtid, der er begyndt.

Parat til en fremtid, der er begyndt. Intro Parat til en fremtid, der er begyndt. Møder man ID i dag, er vi en virksomhed, der på mange måder udlever både vores navn og vores mission om at levere profilbeklædning, der understreger virksomheders

Læs mere

Pengeinstitutterne og de private kunder

Pengeinstitutterne og de private kunder Jesper Bo Jensen Pengeinstitutterne og de private kunder Den fremtidige udvikling 1996 1 Indledning September 1996 Denne rapport handler om den fremtidige udvikling i pengeinstitutterne på privatkundeområdet.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Miljøministeriet Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Tekstrapport December 2013 Projektkonsulenter Jacob Falk Ebbekær Thore Stenfeldt Asger H. Nielsen Om MEGAFON MEGAFON er dedikeret til

Læs mere

Svarprocenten viser sundhedstilstanden. Case: SAS. HR-chefen ind på direktionsgangen. Case: Pensam. 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s.

Svarprocenten viser sundhedstilstanden. Case: SAS. HR-chefen ind på direktionsgangen. Case: Pensam. 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s. A c t u p o n k n o w l e d g e O k t o b e r 2 0 1 0 / N o 1 0 D a n m a r k Svarprocenten viser sundhedstilstanden 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s. 4-5 Case: SAS Engagerede medarbejdere i

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Om kommunikationspolitikken 5 Hvem skriver du til? 6 Tekstens struktur 7 Korrektur 8 Faldgruber

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor KAPITEL 3 Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor 3.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Den finansielle sektor har stor samfundsmæssig betydning. I et moderne samfund kan ingen klare sig uden ind- og udlån,

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere