STUDIEINFORMATION HA Cand.merc. Cand.merc.aud.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEINFORMATION 2008. HA Cand.merc. Cand.merc.aud."

Transkript

1 STUDIEINFORMATION 2008 HA Cand.merc. Cand.merc.aud. STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI, ODENSE INDHOLD HA-uddannelsen i Odense... 2 Beskæftigelsesmuligheder... 3 Uddannelsesmiljøet... 4 Uddannelsens indhold... 5 Studieintroduktion... 5 Undervisningsformer... 5 Eksamen... 6 Bacheloruddannelsens opbygning... 7 Oversigt over HA-uddannelsen fordelt på semestre... 7 Semesterplan... 8 De enkelte fag på bacheloruddannelsen... 9 Bachelorprojektet Kandidatuddannelsen Cand.merc Finansiering Global logistik og Supply Chain Management International marketing Marketing, Globalization, and Communication Strategi og organisation Økonomisk styring Cand.merc.aud Udlandsophold Optagelse på uddannelsen Optagelseskrav Ansøgning Yderligere information / cvm 1

2 HA-uddannelsen i Odense Formålet med HA-uddannelsen er at skabe handlekraftige ledere og beslutningstagere, som kan drive virksomheder både inden for den offentlige og den private sektor. Når du har gennemført en HAuddannelse, er du i stand til at analysere og løse en bred række af problemstillinger i virksomhedens regnskabs-, marketings-, produktions- og administrationsafdeling. En HA-uddannelse gearer dig til den stigende globalisering og gør dig i stand til at skabe og føre forandringer ud i livet. HA-uddannelsen er primært rettet mod det private erhvervsliv og giver dig et bredt og alsidigt overblik over virksomhedens økonomiske og ledelsesmæssige forhold. Ved at vælge HA-uddannelsen får du en god karriere-adgangsbillet til erhvervslivet samtidigt med, at uddannelsen giver stor erhvervskompetence. Du er selv med til at skabe din jobprofil med en HA-uddannelse, og hvor du med andre studier skal træffe dit endelige karrierevalg, før du egentlig er startet på uddannelsen, er HA-uddannelsen tilrettelagt som et meget fleksibelt studium, der kan bruges til mange forskellige karriereveje efter endt uddannelse. Har du f.eks. tænkt over, at du med en HA-uddannelse efterfølgende kan vælge at arbejde med så forskellige fagområder som: Kommunikation Revision og regnskab Marketing og salg Finansiering Ledelse og organisation Planlægning og produktionsoptimering Personaleledelse (Human Ressource Management) IT og datalogi Strategi Erhvervsjura International ledelse og kultur HA-uddannelsen er derfor en rigtig god all-round uddannelse, hvor man efter en grundig teoretisk indføring i de erhvervsøkonomiske fagområder kan vælge mellem flere forskellige karriereveje praktisk såvel som teoretisk. Læs mere om HA-uddannelsen på internettet: 2

3 Beskæftigelsesmuligheder HA-uddannelsen giver en alsidig og bred erhvervskompetence, der er efterspurgt i både det private og i det offentlige. HA ere får da også jobs inden for stort set alle virksomhedens administrative funktioner, f.eks. regnskab, edb, marketing, planlægning, personale, administration og organisation. Med en HA-uddannelse i bagagen står man derfor stærkt, hvis man f.eks. ønsker at starte i et traineeforløb i en stor dansk eller udenlandsk virksomhed. For mange HA ere er en traineestilling en god måde at kombinere den brede teoretiske uddannelse med en bred praktisk indføring i virksomhedens forskellige afdelinger og funktioner. Den brede uddannelse giver også en glimrende basis for at starte i en mindre eller mellemstor virksomhed, hvor de forskellige funktioner kan kombineres. Ønsker man derfor at få et selvstændigt ansvarsområde fra starten, er der rig mulighed for at begynde sin erhvervskarriere i en mindre virksomhed, hvor man har mulighed for at skabe sine egne ansvarsområder og resultater. Her er et par eksempler på, hvad en færdiguddannet har fået som første job: Ansat som Sales Manager, SAS H.C. Andersen Hotel. Arbejdsopgaver: Tilrettelæggelse af salgsaktiviteter, i sammenhæng med den øvrige salgsorganisation i Danmark. Udarbejdelse af diverse salgsmateriale, Power Point præsentationer mv. Tilrettelæggelse og udførsel af plejende og opsøgende salg af serviceydelser, (gen- eller nyforhandling af aftaler om hotelophold med lokale virksomheder). Samme funktion, men med konferencekundesegmentet, der særligt betyder kontakt med store organisationer, fagforeninger, andre foreninger i Danmark, offentlige styrelser mv. og desuden mange større virksomheder. Key Account management på udvalgte kunder, der har produktion på tværs af kædens hoteller. Aktieanalytiker i stabsfunktion i en større bank. Udvikling og anvendelse af modeller til undersøgelse af, om visse aktiekurser er undervurderet af markedet. Af andre typiske stabsfunktioner kunne nævnes analysefunktion af obligationsinvesteringer, valutahandel o.l. 3

4 Mange HA ere supplerer deres HA-uddannelse med en specialisering ved f.eks. at læse en cand.merc., cand.merc.aud. (revisorkandidatuddannelsen), en HD- eller en MBA-grad. Med erhvervserfaring og supplerende uddannelse, har HA erne meget gode muligheder for senere at varetage såvel generelle lederposter som topposter i dansk erhvervsliv. Som eksempler på danske topledere med erhvervsøkonomisk baggrund kan nævnes: Peder Tuborgh Adm. Direktør i ARLA Jess Søderberg, cand.merc. Adm. Direktør og Skibsreder i A.P. Møller-Mærsk Ditlev Engel, HD Adm. Direktør i Vestas Peter Straarup, HD Ordførende Direktør i Danske Bank Klaus Riskær Pedersen, HA Adm. Direktør i Copygen Carsten Hänel, cand.merc. Adm. Direktør KiMs A/S Uddannelsesmiljøet HA-uddannelsen i Odense foregår i et internationalt universitetsmiljø, hvor godt 800 forskere og knap studerende arbejder sig frem til ny viden på mere end m 2 med auditorier, læsesale, kantiner, hyggekroge, laboratorier mv. Campus Odense er desuden hjemsted for at stort universitetsbibliotek, der i vid udstrækning understøtter forskning og uddannelse af højeste, internationale standart. En af de store fordele ved HA-uddannelsen i Odense er, at du bliver en del af et universitetsmiljø, hvor du møder studerende fra mange vidt forskellige udannelsesretninger. Odense byder på et varieret studieliv med masser af sociale og faglige muligheder. Med over indbyggere er Odense Danmarks tredjestørste by, og som studerende er det forholdsmæssigt nemt og billigt at bosætte sig i Odense Kommune. Cirka hver 5. indbygger i Odense er studerende, og cirka hver 10. læser på en videregående uddannelse, og det præger byens biografer, gågadenet, cafeer, grønne områder, fortovsrestauranter og butikker. 4

5 Uddannelsens indhold Den erhvervsøkonomiske uddannelse (HA) består af en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på 2 år (cand.merc.). Som bachelor (HA) har du også muligheden for at læse andre specialretninger i såvel Danmark som i udlandet, og styrken ved uddannelsen er netop, at den er fleksibel og et godt adgangskort til mange uddannelser og praktikstillinger. Når kandidatuddannelsen er bestået, er man kandidat i erhvervsøkonomi (cand.merc.). Hvis du efter endt HAuddannelse vælger at få et arbejde, har du muligheden for senere i karrieren at læse videre enten som fuldtidsstuderende på en kandidatuddannelse eller som deltidsstuderende på en diplom- eller masteruddannelse (f.eks. MBA). Efter kandidateksamen findes endnu en grad for dem, som har lyst og evner til at gå forskervejen, ph.d.-graden, som kræver yderligere tre års studium med hovedvægten lagt på udarbejdelse af en større videnskabelig afhandling. Studieintroduktion Studiestart er 1. september hvert år. I august afholdes der informationsmøder og rusarrangementer hvor undervisere og tutorer (ældre studerende) sørger for en grundig faglig og social velkomst til studiet. Når du starter på studiet, bruger du derfor den første uge på at lære om studiets opbygning og indhold, det faglige og sociale liv i Odense samt universitetets organisatoriske opbygning. Det er vigtigt at vide, at uddannelserne i Odense ikke blot er et tilbud til de studerende, men at de studerende er aktive medspillere og har stor indflydelse på uddannelserne gennem evalueringer samt forskellige råd og udvalg. Vigtigst af alt er dog, at introforløbet er med til, at du lærer alle de nye mennesker at kende, som du skal studere sammen med de næste mange år. Det kan virke overvældende for de fleste at starte på universitetet, og rusarrangementerne er med til at skabe et godt socialt fundament for ens studietilværelse samt afklare de spørgsmål, du måtte have om studiet specifikt og universitetet og byen generelt. Når man starter på HA-uddannelsen i Odense er man derfor ikke alene, og mange af de sociale og faglige venskaber der knyttes i den første uge hænger ved i mange år efter, at man har forladt universitetet. Undervisningsformer Som på alle andre universiteter opdeles studieåret i to semestre, som hver har 15 undervisningsuger. Efterårssemesteret starter den 1. september og slutter lige før jul. Januar måned er reserveret til eksamen. Forårssemesteret starter den 1. februar og slutter omkring den 1. juni. Juni måned er på tilsvarende vis reserveret til eksamen. Undervisningen på universitetet består af forelæsninger og holdundervisning samt individuel vejledning i forbindelse med større opgaver/projekter. I forelæsningerne vil en forsker/underviser på universitetet, ofte en professor, skabe et overblik over litteraturen i det pågældende fag. Her vil man stifte bekendtskab med de forskellige teorier, og underviseren vil bruge tid på at gennemgå de måske svært forståelige dele af bøgerne. Forelæsningsholdene kan være så store, at det kan være svært at få større diskussioner i gang. 5

6 Men der vil altid være mulighed for at stille spørgsmål eller bringe et emne op til debat, ligesom læreren, hvis tiden tillader det, kan finde på at kaste et spørgsmål ud til de studerende. Sideløbende med forelæsningerne benytter SDU sig af e-læringsværktøjet BlackBoard, hvor man som studerende kan hente forelæsningsnoter, diverse informationer om faget samt diskutere faglige spørgsmål med sine medstuderende og underviseren via virtuelle opslagstavler. I nogle fag er der kun forelæsninger. Men i en del fag er der til forelæsningerne knyttet holdundervisning, hvor der undervises i mindre grupper på studerende. Her vil der blive gennemgået supplerende litteratur, løst opgaver samt gennemgået konkrete cases. Endelig vil der på bacheloruddannelsen være individuel vejledning i de fag, hvor der skal skrives større seminaropgaver. Det gælder specielt det afsluttende bachelorprojekt. Her kan den enkelte studerende forholdsvist frit vælge sit emne, og opgaven skrives under vejledning af en forsker/underviser på universitetet. Mange af disse opgaver skrives med udgangspunkt i konkrete problemstillinger i danske og internationale virksomheder og mange studerende vil her opleve tilfredsstillelsen i at kunne bidrage med og koble ny viden til erhvervslivet. Bacheloruddannelsen består således af undervisning i seks semestre. I et typisk semester vil der være undervisning i timer per uge. Timetallet bygger på den filosofi, at man ikke er elev, men derimod studerende. At være studerende indebærer, at man selv har hovedansvaret for at søge ny viden på ens studium. Undervisningen skal betragtes som et tilbud eller en hjælp hertil, men er ikke den væsentligste aktivitet, mens man er indskrevet på universitetet. Den sociale og intellektuelle udvikling sker primært gennem ens studium, markarbejde, udarbejdelse af opgaver og måske ikke mindst i arbejdet sammen med andre studerende. En vigtig del af ens studie er den sociale og menneskelige udvikling mod det hele menneske og en af de bedste aktiviteter, man selv kan sætte i gang, består i at etablere læsegrupper med to-tre medstuderende, hvor man mødes og diskuterer de emner og den litteratur, der tages op i den egentlige undervisning. Du styrer derfor selv, hvor meget du vil benytte universitets sociale og faglige ressourcer i forbindelse med din udvikling. Det er ikke noget krav om hvor meget man skal møde op på ens uddannelse. Universitetet er et tilbud i forbindelse med ens læring og uddannelsen bygger på filosofien om, at man som studerende er voksen og selv kan tage vare på sin menneskelige og faglige udvikling. Dette afspejles også i universitetets slogan: Vejen der ikke starter i hjertet ender blindt Eksamen På HA-studiet bruges der mange forskellige eksamensformer: skriftlig og mundtlig eksamen, takehome-eksamen, ugeopgaver og egentlige seminaropgaver. En ugeopgave bygger på, at der ved begyndelsen af ugen udleveres et eksamensspørgsmål, som typisk vil bestå af en række underspørgsmål. Man har så en uge til at udarbejde en opgavebesvarelse. Seminaropgaver skrives typisk løbende over semesteret. Her kan man selv vælge emne indenfor nærmere afstukne rammer. Enkelte af eksamenerne bedømmes som bestået/ikke bestået. Det typiske er imidlertid, at der gives karakter efter 7-trinsskalaen. For at opnå bachelorgraden skal gennemsnittet på uddannelsen være mindst 2,0. Klarer man sig rigtig dårligt i et fag, dvs. hvis man får karakteren 0 eller derunder, har man mulighed for at tage faget om. På uddannelsen findes der noget, der hedder 1. årsprøven. Denne prøve skal bestås senest 2 år efter studiestart. Prøven er bestået, når de karaktergivende fag på 1. år har et gennemsnit på mindst 2,0. 6

7 Bacheloruddannelsens opbygning Den tre-årige bacheloruddannelse består af en række fag, som man kan opdeles i nogle grupper, nemlig: - de erhvervsøkonomiske fag, - de samfundsøkonomiske fag, og - redskabsfagene Nogle af disse fag er obligatoriske på uddannelsen mens andre fag er valgfrie. Ud over disse fag arbejdes der med større skriftlige opgaver. Specielt på sidste semester skal der skrives en stor opgave, nemlig bachelorprojektet. De valgfrie fag og valget af emne til specielt bachelorprojektet gør det muligt, at tone din uddannelse i den specialiseringsretning, du sigter mod. Oversigt over fagene på HA-uddannelsen fordelt på semestre 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5.semester 6. semester Redskabsfag Edb Statistik 1 Statistik 1 Jura Matematik 1 Videnskabelig metode Videregående EDB Samfundsøkonomi Virksomheden i samfundet Mikroøkonomi 1 Makroøkonomi 1 Samfundsøkonomisk valgfag Økonomisk samfundsbeskrivelse 1 Erhvervsøkonomi Erhvervsøkonomi 1a Erhvervsøkonomi 1c Regnskab Markedsføring Erhvervsøkonmisk valgfag Erhvervsøkonomisk valgfag Erhvervsøkonomi 2a Erhvervsøkonomi 3a Finansiering Ressourcestyring og supply chain management Organisation Erhvervsøkonomisk seminar Erhvervsøkonomisk projekt Erhvervsøkonomisk projekt Bachelorprojekt Bachelorprojekt 7

8 Semesterplan I nedenstående skema ses semesterplanen for HA-uddannelsen. FAGTITEL 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. 6. sem. F Ø F Ø F Ø F Ø F Ø F Ø 1. del Edb 1 3 Matematik Virksomheden i samfundet 2 Erhvervsøkonomi 1a 2 Erhvervsøkonomi 1c 2 Erhvervsøkonomi 2a 3 1 Erhvervsøkonomi 3a 3 1 Mikroøkonomi Videnskabelig metode 1 2. del Statistik Makroøkonomi Regnskab 4 Økonomisk samfundsbeskrivelse 1 2 2* Erhvervsøkonomisk projekt x x Videregående edb i alt 60 t. Markedsføring 3 1 Organisation 3 1 Finansiering 3 1 Resourcestyring og supply chain management x Erhvervsøkonomisk seminar Samfundsøkonomisk valgfag Erhvervsøkonomisk valgfag x x Jura 5 1 Bachelorprojekt Anm.: Ovenstående plan er en normalstudieplan for de obligatoriske fag. Endeligt timetal vil blive annonceret én gang årligt, når fagbeskrivelserne opdateres. Valgfag kan af den studerende vælges placeret på et andet semester. * Kun undervisning i ½ semester. x x x 8

9 De enkelte fag på bacheloruddannelsen Gruppen af erhvervsøkonomisk fag: Undervisningen i Erhvervsøkonomi 1a, 1c, 2a og 3a optager et stort antal timer på 1. år. I fagene præsenteres du for de mest grundlæggende teorier inden for erhvervsøkonomien. Det betyder, at der arbejdes med emner inden for organisation, markedsføring, finansiering, regnskab, omkostningslære og produktion. En væsentlig del af fagene vil centrere sig om den klassiske erhvervsøkonomi, herunder hvorledes en virksomhed kan sammensætte sin produktion bedst muligt under hensyntagen til udbud og efterspørgsel. På 2. semester ligger undervisningen i faget Videnskabelig metode. Faget har til formål at give indsigt i, hvordan man arbejder videnskabeligt, bl.a. i relation til rapportskrivning. Nogle af de faglige problemstillinger, hvor videnskabelighed illustreres, hentes fra andre 1. års fag, f.eks. erhvervsøkonomi 1a. På 3. semester ligger undervisningen i faget regnskab. Undervisningen i dette fag kan deles op i to hovedemner: internt og eksternt regnskab. Internt regnskab indeholder emner som økonomistyring og budgettering. Eksternt regnskab beskæftiger sig med, hvordan virksomheden bedst aflægger regnskab overfor omverdenen, samt hvordan det er muligt at vurdere andre virksomheder på basis af deres eksterne regnskab. Der anvendes edb i forbindelse med undervisningen. Undervisningen i faget markedsføring starter på 4. semester. Den har til formål at give indsigt i teorier om, hvordan kunder, konkurrenter og leverandører handler, hvordan der udføres analyser af markedet, og hvordan virksomheden har mulighed for selv at påvirke omgivelserne, således at den kan overleve på længere sigt. Samtidig med undervisningen i markedsføring påbegyndes undervisningen i faget organisation, som beskæftiger sig med teorier om, hvordan det er mest hensigtsmæssigt for virksomheden at opbygge og lede sin organisation. I faget diskuterer I også, hvordan enkelte menneskers og gruppers adfærd er i forhold til hinanden og deres job, og hvordan denne adfærd eventuelt kan påvirkes i positiv retning. Også undervisningen i finansiering ligger på studiets 4. semester og beskæftiger sig med virksomhedens mulighed for at benytte de finansielle markeder (eksempelvis aktiemarkedet) til at foretage investeringer og fremskaffe kapital. Til fagets emnekreds hører også overvejelser i forbindelse med handel i fremmed valuta. På HA-uddannelsens første 4 semestre finder du ikke meget valgfrihed. Semestrene består hovedsageligt af en række obligatoriske fag, som tilsammen giver dig en redskabskasse af metoder samt en basal viden om erhvervs- og samfundsøkonomiske fagområder. 9

10 De to sidste semestre på HA-uddannelsen indeholder derimod mange valgmuligheder. Valgmulighederne leder nemlig i en vis udstrækning frem mod de cand.merc.-profiler, som kan vælges. Du har således mulighed for at sammensætte et 5. og 6. semester, der retter sig mod en eller flere cand.merc.-profiler. Valgmulighederne knytter sig primært til følgende tre aktiviteter: i) valgfag på 5. og 6 semester, ii) en skriftlig opgave på 5. semester (det erhvervsøkonomiske seminar) og endelig iii) bachelorprojektet på 6. semester, som er en større skriftlig opgave, som kan udarbejdes i mindre grupper. For begge skriftlige opgavers vedkommende vælger du et emne, som typisk knytter sig til en af cand.merc.- profilerne. Du har derefter under vejledning mulighed for at fordybe dig med henblik på at præstere såvel en mundtlig som skriftlig præsentation af det erhvervede overblik. Den erhvervsøkonomiske bachelorafhandling er en central og afsluttende del af studiet. Gruppen af samfundsøkonomisk fag: Gruppen af samfundsøkonomiske fag består af virksomheden i samfundet, økonomisk samfundsbeskrivelse, mikroøkonomi 1 samt makroøkonomi 1. Herudover skal man vælge et af de samfundsøkonomiske valgfag. Undervisningen i faget virksomheden i samfundet på 1. semester består af en indføring i samfundsøkonomiske forhold i relation til arbejdsmarkedet og kapitalmarkedet, men også energi- og miljøforhold inddrages. Fokus er på samspillet mellem den private sektor, faktormarkederne og de offentlige institutionelle forhold. Undervisningen i økonomisk samfundsbeskrivelse på 3. semester består i en indføring i de samfundsøkonomiske forhold primært i det danske samfund. De emnekredse, der tages op i samfundsbeskrivelse, er bl.a. nationalregnskab, betalingsbalance, udenrigshandel, pris- og mængdeindeks, befolkningsforhold samt indkomstfordeling. Undervisningen i mikroøkonomi 1 er placeret på 2. semester, mens undervisningen i makroøkonomi 1 er placeret på 3. semester. I faget mikroøkonomi gives en indføring i modeller, der kan beskrive den enkelte virksomhed og dens muligheder i forhold til de markeder, den handler på. I makroøkonomi beskæftiger I jer med teorierne på samfundsniveau og herunder den betydning, forskellige politiske indgreb har på forhold, der er af betydning for den enkelte virksomhed. Foruden disse to nævnte obligatoriske fag skal der som sagt vælges et samfundsøkonomisk valgfag. Gruppen af redskabsfag: Denne gruppe af fag omfatter erhvervsjura, statistik, Indledende edb, og Videregående EDB, samt matematik. Undervisningen i erhvervsjura har til formål at give en viden om de retslige spilleregler, der gælder ved løsningen af forskellige erhvervsøkonomiske problemer. Det er f.eks. regler om køb eller regler, der vedrører konkurs. Statistik er et fag, der hovedsagelig beskæftiger sig med stikprøver og talanalyse. Statistik er et vigtigt redskab i andre fag, f.eks. i afsætningsøkonomi og finansiering, hvor man ofte har brug for at indsamle og undersøge forskellige former for markedsdata. 10

11 I Edb undervises der primært i brug af forskellige edb-programmer. Efter en introduktion til sådanne edb-værktøjer anvendes disse i besvarelsen af en række spørgsmål formuleret i tilknytning til andre fag. I videregående edb-fag på 3. semester er formålet, at den studerende opnår indgående kendskab til virksomhedens informationssystemer. I faget arbejdes der således blandt andet med database- og økonomistyringssystemer samt optimering. Undervisningen i matematik understøtter mange af de erhvervsøkonomiske fag, hvor der indgår forskellige beregninger og dataanalyser. Da meget af erhvervsøkonomien går ud på at optimere virksomhedens interne og eksterne processer, er f.eks. integral- og differentialregning desuden med til at give dig en bedre mulighed for at følge ræsonnementerne i de øvrige fag. Bachelorprojektet Når der skal skrives bachelorprojekt, kan der vælges mellem et større antal emner. Som eksempel på emner kan nævnes følgende: $ økonomisk styring, budgetter $ balanced scoreboard $ virksomhedsvurdering skal vi købe virksomhed X $ prisfastsættelse af optioner $ medarbejderoptioner $ risikostyring med finansielle instrumenter $ den virtuelle organisation $ organisation og IT $ vidensbaserede organisationsformer $ ruteplanlægningsmodeller $ produktionsstyring $ produktivitetsmåling $ måling af reklamens effekt $ psykologiske motivationsteorier $ forbrugeradfærd over for chips og snacks Mange studerende skriver deres bachelorprojekt i samarbejde med en erhvervsvirksomhed. 11

12 Kandidatuddannelsen En bestået HA giver uanset karaktergennemsnit fri adgang til samtlige cand.merc.-profiler, cand.merc.aud. samt HD, 2. del. Der er pr. 1. september 2003 desuden indført et optagelseskrav på HD, 2. del, så den studerende skal oparbejde mindst 2 års relevant erhvervsfaring inden påbegyndelsen af HD, 2. del. Derudover giver HA adgang til cand.oecon., dog med krav om tillægsprøver. Cand.merc. At studere cand.merc. vil sige at specialisere sig. I Odense kan du i øjeblikket specialisere dig inden for følgende profiler, idet der altid tages forbehold for, at der er et tilstrækkeligt antal tilmeldte studerende til, at profilerne oprettes. ODENSE cand.merc. i: Finansiering Global logistik og Supply Chain Management International marketing Marketing, Globalization, and Communication Strategi og organisation Økonomisk styring På hver profil er der et antal konstituerende fag samt en række valgfag, derfor er der i langt højere grad valgfrihed på cand.merc., end der er på HA-uddannelsen. Der kan bl.a. vælges fag fra andre profiler eller fra cand.oecon. De konstituerende fag og valgfagene lægger tilsammen beslag på halvandet år, hvor der typisk skal bestås 9 fag. Det sidste halve år er reserveret til at udarbejde en kandidatafhandling. Beskrivelse af de enkelte cand.merc.-profiler kan ses på de efterfølgende sider. Læs mere om kandidatuddannelsen på internettet: 12

13 Finansiering Udbydes på dansk og engelsk En cand.merc. fra Syddansk Universitet med en finansieringsprofil har en bred viden om og forståelse af virksomheders og husholdningers centrale finansielle problemstillinger og en særlig dyb indsigt i risiko- og porteføljestyring; prisdannelsen på aktier, obligationer og afledte aktiver, fundamentalanalyse af aktier og virksomheders strategiske beslutninger vedrørende finansiering og investering. Finansieringskandidater fra Syddansk Universitet er analytisk meget stærke og kan opstille og løse avancerede modeller for en række vigtige finansielle problemer med forståelse for modellernes praktiske anvendelighed. Kandidaterne er rustede til at forstå og anvende aktuelle og kommende forskningsresultater i finansiering, hvilket er en egenskab efterspurgt af den finansielle sektor, hvor ny forskning hurtigt omsættes til innovation af forretningsgange og produkter. Kandidater med denne profil finder typisk beskæftigelse i den finansielle sektor eller i større virksomheders finansafdelinger. De kan således arbejde som analytikere af finansielle markeder (f.eks. aktiemarkedet), styre porteføljer for et pengeinstitut, uføre risikostyring i et pensionsselskab o.l. Profilens konstituerende fag udgøres af Corporate Finance, der omhandler den enkelte virksomheds finansiering, Asset Pricing, der fokuserer på prisfastsættelsen af de forskellige typer af værdipapirer på de finansielle markeder, Derivatives hvor forskellige afledte aktiver (f.eks. optioner) prisfastsættes samt Valuation, der omhandler vurderingen af hele virksomheder. Inden for profilen er der mulighed for enten at lægge vægt på sammenhængen med nationaløkonomi eller sammenhængen med den enkelt virksomheds information. 13

14 Global logistik and Supply Chain Management Udbydes på dansk og engelsk Kompetenceprofilen i Global Logistics and Supply Chain Management har til formål at give de studerende en indgående forståelse af de centrale aspekter af Global Logistics og Supply Chain Management og give de studerende værktøjer til at analysere og løse problemer inden for disse områder. De studerende vil opnå spidskompetence i både de strategiske, taktiske og operationelle aspekter af Supply Chain Management. De studerende vil få kompetencer, som giver mulighed for beskæftigelse inden for supply chain management, lean management, management consulting, corporate staff functions, generel ledelse eller virksomhedsudvikling. Kernen i profilen i Global Logistics and Supply Chain Management udgøres af fire konstituerende fag: Supply Chain Inventory and Production Planning, Supply Chain Links and Enterprise Resource Planning (ERP), Strategic Issues in Supply Chain Management og Management Accounting. Disse fag kombinerer strategiske, taktiske og operationelle aspekter af supply chain management. Management accounting og ERP leverer løsninger på kontrol-problemstillinger i relation til både de enkelte partnere i forsyningskæden som den samlede forsyningskæde. Inden for profilen er det muligt at kombinere en række konstituerende fag og valgfag, eksempelvis en kombination med vægt på Organizational Issues eller Advanced Cost Accounting Issues. 14

15 International marketing Udbydes på dansk Uanset om en virksomhed opererer internationalt eller på hjemmemarkedet, er globalisering og kommunikationsteknologi blevet en naturlig del af markedsvilkårene. Det stiller nogle nye og mere komplekse krav til virksomhedens måde at organisere, udforme og implementere sine markedsstrategier, og kræver desuden en grundig forståelse for de metoder, der ligger til grund for indsamling af informationer om markedet. Cand.merc.-uddannelsen International marketing sigter målrettet imod at uddanne kandidater, der kan opfylde disse virksomheders behov. De fleste færdige kandidater vil opleve både at skulle arbejde med markedsføring rettet mod private kunder og mod det industrielle marked. Uddannelsen har derfor fokus på begge disse markeder. Derudover lægges der stor vægt på markedsanalyse, hvor der bliver mulighed for at arbejde i praksis med både kvantitative og kvalitative metoder. Centralt for profilen International marketing er forståelsen af samspillet mellem virksomhedens kompetencer og de behov, der er på markedet. Cand.merc.-uddannelsen i International marketing er bygget op omkring fire konstituerende fag, som danner fundamentet for opnåelse af ovennævnte kompetencer. Videregående forbrugeradfærd og Internationale markedsrelationer giver en grundig indføring i det særlige ved de markedsvilkår, som gør sig gældende for virksomheder, der opererer på hhv. B2C og B2B markederne. Metodefagene Kvantitativ markedsanalyse og Kvalitativ markedsanalyse sigter imod indlæring af de metodiske overvejelser og analytiske færdigheder, som er nødvendige for at kunne indsamle information om markederne. Inden for profilen er det muligt at kombinere en række konstituerende fag og valgfag, eksempelvis en kombination med vægt på Business to Consumer, Kommunikation, Business Development eller Strategi. 15

16 Marketing, Globalization, and Communication Udbydes på engelsk This master s programme seeks to provide students with knowledge and skills in marketing, development and communication in an increasingly globalized market. Key competences in a global world is communication, creativity and innovation. Therefore, based on state-of-the-art knowledge, the programme provides the students with analytical skills in contemporary marketing, communication and business development and how to apply these skills in various market contexts. Such core competences are provided through a series of constituent classes and include: skills in analyzing contemporary relationships between marketing and culture and managing similarities and differences between different cultures (Marketing and Culture) ability to understand and navigate the fundamental social and cultural principles and logics that spur processes of globalization and their consequences for markets and consumers (Globalization Processes) applying contemporary principles of brand management in a globalizing experience economy (Brand Management) analytical and managerial skills to address the communicative challenges of contemporary corporations public as well as private (Corporate Communication) knowledge of international entrepreneurship and how entrepreneurship feeds into business development in international markets (International Entrepreneurship) knowledge of the development of new products and processes when firms face uncertainty and spurious products in global markets (Product and Innovation Management) The programme is addressed at students who wish to pursue careers in firms and organizations that develop, market and communicate products and brands on a global scale both in larger corporations or at the entrepreneurial level. Students have the possibility to develop further competencies according to their own choice. One semester is devoted to electives chosen either from courses supplementary to core disciplines or from other specialization courses offered by the Business School. Finally, as an alternative but highly encouraged option, electives can be taken by spending a semester at one of our partner universities around the world. 16

17 Strategi og Organisation Udbydes på dansk og engelsk Profilen i Strategi og organisation har til formål at give de studerende kompetence inden for områderne strategisk ledelse og organisationsdesign. Indholdet bygger på fronten af forskning og praksis inden for strategi og organisation. Profilen i Strategi og organisation henvender sig til studerende, som ønsker beskæftigelse inden for ledelsesrådgivning, stabsfunktioner, generel ledelse eller virksomhedsudvikling. Grundstammen i Strategi og organisation udgøres af fire konstituerende fag: Foundations of Strategy, Applied Strategy, Foundations of Organization og Applied Organization. Disse fag forener to separate spor, der omhandler henholdsvis strategi og organisation. Hvert spor har en klar progression: På første trin gennemgås teorien, og på andet trin indsættes teorien i praksis. Studerende, som ønsker det, kan derefter tilføje et tredje trin ved at vælge faget Advanced Strategy and Organization Theory. Dette fag samler sporene i strategi og organisation på et højt teoretisk niveau. Faget Value Chain Design giver ligeledes en sammenkædning på praktisk niveau. Inden for profilen er det muligt at kombinere en række konstituerende fag og valgfag, eksempelvis en kombination med vægt på Strategi og Organisationsdesign, International Management, Human Ressource Management eller generel ledelse. 17

18 Økonomisk styring Udbydes på dansk Cand.merc.-profilen i Økonomisk styring henvender sig til studerende, der er interesseret i virksomhedens økonomiske informationssystemer både til brug for virksomheden selv og til brug for stakeholders uden for virksomheden. Virksomhedens økonomifunktion er ikke alene vigtig for klassiske produktionsvirksomheder, men også for moderne videnbaserede virksomheder. Det centrale arbejde for økonomifunktionen er konstruktion og anvendelse af virksomhedens finansielle informationssystemer. Udfordringen er at sikre, at der tages behørigt hensyn til, at viden er en vigtig ressource for den moderne virksomhed, og at denne viden er spredt i organisationen. Viden kan således anvendes strategisk af såvel hele virksomheden som den enkelte medarbejder. Profilen giver mulighed for beskæftigelse indenfor virksomhedens økonomifunktion, f.eks. som controller, indenfor logistik området eller i finansafdelingen. Analyse af virksomhedens økonomiske informationssystemer danner udgangspunkt for profilen, idet de obligatoriske fag omfatter Management Accounting (økonomistyring), Advanced Management Accounting samt Årsregnskab. Med dette udgangspunkt fokuseres der på relationen mellem informationens anvendelse og opbygningen af informationssystemerne, f.eks. i forhold til kapitalmarkedet, långivere, strategiske produktbeslutninger, markedsstrategier og styring af selvstændige enheder i organisationen. Profilens sidste obligatoriske fag, Foundations of Organization, understreger den snævre sammenhæng mellem virksomhedens organisationsstruktur og økonomistyringen. Inden for profilen er det muligt at kombinere en række konstituerende fag og valgfag, eksempelvis en kombination med vægt på Finansiering og Regnskab eller Økonomistyring og supply chain management. 18

19 Cand.merc.aud. Udbydes på dansk i Odense og Kolding Cand.merc.aud.-studiet benævnes også Revisorkandidatuddannelsen. Dette studium er den eneste vej til at blive statsautoriseret revisor i Danmark, hvilket også betyder, at uddannelsens primære sigte er at skabe den teoretiske viden og baggrund, der er nødvendig for at kunne virke som revisor. Cand.merc.aud.-uddannelsen giver også adgang til andre spændende jobmuligheder, f.eks. som registreret revisor, intern revisor, regnskabschef eller beskæftigelse inden for Skat. Uddannelsen består af 4 obligatoriske kernemoduler: Regnskab Revision Erhvervsret Skatteret Derudover vil der på 2. studieår være mulighed for at vælge valgfag, hvis emne vil ligge inden for rammerne af revisors arbejdsområde. Endelig skal uddannelsen som alle andre kandidatstudier ved Syddansk Universitet afsluttes med en kandidatafhandling. Kernemodulernes indhold: Regnskabsmodulet opdeles i internt regnskab og økonomistyring samt eksternt regnskab. I internt regnskab og økonomistyring ses regnskabet som et informations- og styringssystem, hvor der opnås en grundlæggende forståelse af regnskabsrapportering til interne ledelsesformål. I eksternt regnskab ses regnskabet som en informationskilde for virksomhedens forskellige eksterne interessegrupper, hvor fokus er rammen omkring det eksterne regnskab, dvs. regnskabslovgivning og -regulering, overskudsog værdiopgørelse samt årsregnskabets opbygning. I revisionsmodulet vil undervisningen bibringe den studerende en indføring i revision og revisionsmæssig tankegang, hvor der med udgangspunkt i revisionsteori tilstræbes en indføring og forståelse af god revisoradfærd, revisionens planlægning, gennemførelse og rapportering, revision af edb-systemer samt statistik og revision. I erhvervsretsmodulet undervises i de områder af den juridiske regulering, der er særlig relevant for revisorer. Der lægges betydelig vægt på den selskabsretlige regulering, kreditsikringsret og insolvensret. Undervisningen i skatteretsmodulet vil give den studerende et indgående kendskab til reglerne for fysiske og juridiske personers skattepligt, reglerne for beregning, opkrævning og inddrivning af indkomstskatterne, centrale skatteforvaltningsretlige problemstillinger, herunder de skattestrafferetlige regler samt de gældende regler vedrørende indirekte skatter såsom merværdiafgift, lønsumsafgift samt grønne afgifter. 19

20 Udlandsophold For mange studerende vil det være naturligt at lade et udlandsophold af kortere eller længere varighed indgå i studieforløbet, og der er også åbnet mulighed for at få et sådant ophold godskrevet som en del af uddannelsen. Et studieophold i udlandet vil som regel være henlagt til 3. år på bacheloruddannelsen og til overbygningsuddannelsen, dvs. til en fase i studiet, hvor man allerede har opnået en vis faglig kompetence og personlig modenhed. Udlandsopholdet er derved ikke blot med til at give bredde i studierne og international forståelse, men kan også tænkes at indgå i specialestudiet og eventuelt pege frem mod senere arbejdsmæssig specialisering. Det vil typisk komme på tale at opholde sig ved et udenlandsk universitet i et enkelt semester. Der vil dog også være mulighed for at deltage i korterevarende forløb, typisk nordiske eller europæiske sommerskoler, hvor man enten kan dyrke særlige metodiske eller faglige emner. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet indgår i et større antal internationale netværk, nordiske såvel som europæiske, som den studerende kan benytte sig af. 20

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

HA i Entreprenørskab & Innovation

HA i Entreprenørskab & Innovation Studieinformation 2004 HA i Entreprenørskab & Innovation Indhold HA i Entreprenørskab & Innovation i Kolding... 2 Optagelseskrav... 2 Ansøgning... 2 HA i Entreprenørskab & Innovation - indhold og opbygning...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Bilag 2. Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense

Bilag 2. Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense Bilag 2 Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense Fra og med 1 af 6 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I ODENSE... 3 2. OVERSIGT

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Bilag 2. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Odense

Bilag 2. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Odense Bilag 2 Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Odense 2008, ver.2 1 af 6 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: DEN TEORETISKE DEL AF UDDANNELSEN

Læs mere

Kompetenceprofiler for cand. merc. uddannelserne.

Kompetenceprofiler for cand. merc. uddannelserne. Kompetenceprofiler for cand. merc. uddannelserne. Kompetenceprofil: Cand.merc. i finansiering Engelsk titel: Master of Science in Finance Faglige kompetencer En cand.merc. fra Syddansk Universitet med

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Bilag 1. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Kolding

Bilag 1. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Kolding Bilag 1 Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Kolding 2010, ver.1 1 af 6 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: DEN TEORETISKE DEL AF UDDANNELSEN

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt.

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt. HA Almen Erhvervsøkonomi HA er den klassiske bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, oprettet i 1928, og opbygget omkring de fire grund-discipliner, som i vore dage anses for at være erhvervsøkonomiens kerneområder:

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Matematik-økonomi 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Hvorfor skal jeg vælge Matematik-økonomi? 4 gode grunde ligger lige for: 1. Du bliver

Læs mere

Jordbrugsøkonomi. En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling. Jordbrugsøkonomi

Jordbrugsøkonomi. En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling. Jordbrugsøkonomi d e t n at u r - o g b i o v i d e n s k a b e l i g e fa k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Jordbrugsøkonomi En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling Jordbrugsøkonomi

Læs mere

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE ETISKE REGNSKABER ØKONOMISTYRING ÅRSREGNSKABER REVISION SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER LEDELSESRÅDGIVNING ASSURANCE-SERVICE Revisorkandidat Uddannelsen på Aalborg Universitet 1 Cand.merc.aud. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 3 Market Economists/Marketing Management with statistics

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 7. december 2010

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 7. december 2010 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI I ODENSE 16. december 2010 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 7. december 2010 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen,

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

MASTER of. Business Administration MBA

MASTER of. Business Administration MBA E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS HVEM STUDERER GLOBAL BUSINESS INFORMATICS? Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan organisationer

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12 AU /Merkonom Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linier: Ledelse (L)

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 22. marts 2012 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012 Tilstedeværende: Per Andersen, Ole Friis, Christian Kronborg, Bjarne Toft, Clement Lyngborg Tofterup, Morten

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD. DIPLOM i. Kontakt. Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer.

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD. DIPLOM i. Kontakt. Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer. E f t e r u d d a n n e l s e DIPLOM i erhvervsøkonomi HD E f t e r u d d a n n e l s e DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Kontakt Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer.

Læs mere

Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323

Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323 Deltagere Dagsorden Per Madsen; Søren Erik Nielsen; Frank Pedersen; Steen Nielsen; Finn

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet Husdyrvidenskab 1 2 PRODUKTIONSDYR

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

MASTER i. evaluering

MASTER i. evaluering E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i evaluering f or sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse Grib kvalificeret ind 2 Vi lever i et samfund, hvor evaluering får stigende betydning. På masteruddannelsen

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012. Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2012 Med ændring 2015 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser 2012 2013 Akademiuddannelse 5833 7,7 5081 7,6 Finansiel rådgivning 1133 5,2 1322 5,4 Afgangsprojekt fast ejendom 16 6,5 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt d e t n at u rv i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Idræt en tværvidenskabelig uddannelse Idræt 1 2 KATAPULT Idræt Bidrag til en sundere og mere fysisk aktiv

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere