STUDIEINFORMATION HA Cand.merc. Cand.merc.aud.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEINFORMATION 2008. HA Cand.merc. Cand.merc.aud."

Transkript

1 STUDIEINFORMATION 2008 HA Cand.merc. Cand.merc.aud. STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI, ODENSE INDHOLD HA-uddannelsen i Odense... 2 Beskæftigelsesmuligheder... 3 Uddannelsesmiljøet... 4 Uddannelsens indhold... 5 Studieintroduktion... 5 Undervisningsformer... 5 Eksamen... 6 Bacheloruddannelsens opbygning... 7 Oversigt over HA-uddannelsen fordelt på semestre... 7 Semesterplan... 8 De enkelte fag på bacheloruddannelsen... 9 Bachelorprojektet Kandidatuddannelsen Cand.merc Finansiering Global logistik og Supply Chain Management International marketing Marketing, Globalization, and Communication Strategi og organisation Økonomisk styring Cand.merc.aud Udlandsophold Optagelse på uddannelsen Optagelseskrav Ansøgning Yderligere information / cvm 1

2 HA-uddannelsen i Odense Formålet med HA-uddannelsen er at skabe handlekraftige ledere og beslutningstagere, som kan drive virksomheder både inden for den offentlige og den private sektor. Når du har gennemført en HAuddannelse, er du i stand til at analysere og løse en bred række af problemstillinger i virksomhedens regnskabs-, marketings-, produktions- og administrationsafdeling. En HA-uddannelse gearer dig til den stigende globalisering og gør dig i stand til at skabe og føre forandringer ud i livet. HA-uddannelsen er primært rettet mod det private erhvervsliv og giver dig et bredt og alsidigt overblik over virksomhedens økonomiske og ledelsesmæssige forhold. Ved at vælge HA-uddannelsen får du en god karriere-adgangsbillet til erhvervslivet samtidigt med, at uddannelsen giver stor erhvervskompetence. Du er selv med til at skabe din jobprofil med en HA-uddannelse, og hvor du med andre studier skal træffe dit endelige karrierevalg, før du egentlig er startet på uddannelsen, er HA-uddannelsen tilrettelagt som et meget fleksibelt studium, der kan bruges til mange forskellige karriereveje efter endt uddannelse. Har du f.eks. tænkt over, at du med en HA-uddannelse efterfølgende kan vælge at arbejde med så forskellige fagområder som: Kommunikation Revision og regnskab Marketing og salg Finansiering Ledelse og organisation Planlægning og produktionsoptimering Personaleledelse (Human Ressource Management) IT og datalogi Strategi Erhvervsjura International ledelse og kultur HA-uddannelsen er derfor en rigtig god all-round uddannelse, hvor man efter en grundig teoretisk indføring i de erhvervsøkonomiske fagområder kan vælge mellem flere forskellige karriereveje praktisk såvel som teoretisk. Læs mere om HA-uddannelsen på internettet: 2

3 Beskæftigelsesmuligheder HA-uddannelsen giver en alsidig og bred erhvervskompetence, der er efterspurgt i både det private og i det offentlige. HA ere får da også jobs inden for stort set alle virksomhedens administrative funktioner, f.eks. regnskab, edb, marketing, planlægning, personale, administration og organisation. Med en HA-uddannelse i bagagen står man derfor stærkt, hvis man f.eks. ønsker at starte i et traineeforløb i en stor dansk eller udenlandsk virksomhed. For mange HA ere er en traineestilling en god måde at kombinere den brede teoretiske uddannelse med en bred praktisk indføring i virksomhedens forskellige afdelinger og funktioner. Den brede uddannelse giver også en glimrende basis for at starte i en mindre eller mellemstor virksomhed, hvor de forskellige funktioner kan kombineres. Ønsker man derfor at få et selvstændigt ansvarsområde fra starten, er der rig mulighed for at begynde sin erhvervskarriere i en mindre virksomhed, hvor man har mulighed for at skabe sine egne ansvarsområder og resultater. Her er et par eksempler på, hvad en færdiguddannet har fået som første job: Ansat som Sales Manager, SAS H.C. Andersen Hotel. Arbejdsopgaver: Tilrettelæggelse af salgsaktiviteter, i sammenhæng med den øvrige salgsorganisation i Danmark. Udarbejdelse af diverse salgsmateriale, Power Point præsentationer mv. Tilrettelæggelse og udførsel af plejende og opsøgende salg af serviceydelser, (gen- eller nyforhandling af aftaler om hotelophold med lokale virksomheder). Samme funktion, men med konferencekundesegmentet, der særligt betyder kontakt med store organisationer, fagforeninger, andre foreninger i Danmark, offentlige styrelser mv. og desuden mange større virksomheder. Key Account management på udvalgte kunder, der har produktion på tværs af kædens hoteller. Aktieanalytiker i stabsfunktion i en større bank. Udvikling og anvendelse af modeller til undersøgelse af, om visse aktiekurser er undervurderet af markedet. Af andre typiske stabsfunktioner kunne nævnes analysefunktion af obligationsinvesteringer, valutahandel o.l. 3

4 Mange HA ere supplerer deres HA-uddannelse med en specialisering ved f.eks. at læse en cand.merc., cand.merc.aud. (revisorkandidatuddannelsen), en HD- eller en MBA-grad. Med erhvervserfaring og supplerende uddannelse, har HA erne meget gode muligheder for senere at varetage såvel generelle lederposter som topposter i dansk erhvervsliv. Som eksempler på danske topledere med erhvervsøkonomisk baggrund kan nævnes: Peder Tuborgh Adm. Direktør i ARLA Jess Søderberg, cand.merc. Adm. Direktør og Skibsreder i A.P. Møller-Mærsk Ditlev Engel, HD Adm. Direktør i Vestas Peter Straarup, HD Ordførende Direktør i Danske Bank Klaus Riskær Pedersen, HA Adm. Direktør i Copygen Carsten Hänel, cand.merc. Adm. Direktør KiMs A/S Uddannelsesmiljøet HA-uddannelsen i Odense foregår i et internationalt universitetsmiljø, hvor godt 800 forskere og knap studerende arbejder sig frem til ny viden på mere end m 2 med auditorier, læsesale, kantiner, hyggekroge, laboratorier mv. Campus Odense er desuden hjemsted for at stort universitetsbibliotek, der i vid udstrækning understøtter forskning og uddannelse af højeste, internationale standart. En af de store fordele ved HA-uddannelsen i Odense er, at du bliver en del af et universitetsmiljø, hvor du møder studerende fra mange vidt forskellige udannelsesretninger. Odense byder på et varieret studieliv med masser af sociale og faglige muligheder. Med over indbyggere er Odense Danmarks tredjestørste by, og som studerende er det forholdsmæssigt nemt og billigt at bosætte sig i Odense Kommune. Cirka hver 5. indbygger i Odense er studerende, og cirka hver 10. læser på en videregående uddannelse, og det præger byens biografer, gågadenet, cafeer, grønne områder, fortovsrestauranter og butikker. 4

5 Uddannelsens indhold Den erhvervsøkonomiske uddannelse (HA) består af en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på 2 år (cand.merc.). Som bachelor (HA) har du også muligheden for at læse andre specialretninger i såvel Danmark som i udlandet, og styrken ved uddannelsen er netop, at den er fleksibel og et godt adgangskort til mange uddannelser og praktikstillinger. Når kandidatuddannelsen er bestået, er man kandidat i erhvervsøkonomi (cand.merc.). Hvis du efter endt HAuddannelse vælger at få et arbejde, har du muligheden for senere i karrieren at læse videre enten som fuldtidsstuderende på en kandidatuddannelse eller som deltidsstuderende på en diplom- eller masteruddannelse (f.eks. MBA). Efter kandidateksamen findes endnu en grad for dem, som har lyst og evner til at gå forskervejen, ph.d.-graden, som kræver yderligere tre års studium med hovedvægten lagt på udarbejdelse af en større videnskabelig afhandling. Studieintroduktion Studiestart er 1. september hvert år. I august afholdes der informationsmøder og rusarrangementer hvor undervisere og tutorer (ældre studerende) sørger for en grundig faglig og social velkomst til studiet. Når du starter på studiet, bruger du derfor den første uge på at lære om studiets opbygning og indhold, det faglige og sociale liv i Odense samt universitetets organisatoriske opbygning. Det er vigtigt at vide, at uddannelserne i Odense ikke blot er et tilbud til de studerende, men at de studerende er aktive medspillere og har stor indflydelse på uddannelserne gennem evalueringer samt forskellige råd og udvalg. Vigtigst af alt er dog, at introforløbet er med til, at du lærer alle de nye mennesker at kende, som du skal studere sammen med de næste mange år. Det kan virke overvældende for de fleste at starte på universitetet, og rusarrangementerne er med til at skabe et godt socialt fundament for ens studietilværelse samt afklare de spørgsmål, du måtte have om studiet specifikt og universitetet og byen generelt. Når man starter på HA-uddannelsen i Odense er man derfor ikke alene, og mange af de sociale og faglige venskaber der knyttes i den første uge hænger ved i mange år efter, at man har forladt universitetet. Undervisningsformer Som på alle andre universiteter opdeles studieåret i to semestre, som hver har 15 undervisningsuger. Efterårssemesteret starter den 1. september og slutter lige før jul. Januar måned er reserveret til eksamen. Forårssemesteret starter den 1. februar og slutter omkring den 1. juni. Juni måned er på tilsvarende vis reserveret til eksamen. Undervisningen på universitetet består af forelæsninger og holdundervisning samt individuel vejledning i forbindelse med større opgaver/projekter. I forelæsningerne vil en forsker/underviser på universitetet, ofte en professor, skabe et overblik over litteraturen i det pågældende fag. Her vil man stifte bekendtskab med de forskellige teorier, og underviseren vil bruge tid på at gennemgå de måske svært forståelige dele af bøgerne. Forelæsningsholdene kan være så store, at det kan være svært at få større diskussioner i gang. 5

6 Men der vil altid være mulighed for at stille spørgsmål eller bringe et emne op til debat, ligesom læreren, hvis tiden tillader det, kan finde på at kaste et spørgsmål ud til de studerende. Sideløbende med forelæsningerne benytter SDU sig af e-læringsværktøjet BlackBoard, hvor man som studerende kan hente forelæsningsnoter, diverse informationer om faget samt diskutere faglige spørgsmål med sine medstuderende og underviseren via virtuelle opslagstavler. I nogle fag er der kun forelæsninger. Men i en del fag er der til forelæsningerne knyttet holdundervisning, hvor der undervises i mindre grupper på studerende. Her vil der blive gennemgået supplerende litteratur, løst opgaver samt gennemgået konkrete cases. Endelig vil der på bacheloruddannelsen være individuel vejledning i de fag, hvor der skal skrives større seminaropgaver. Det gælder specielt det afsluttende bachelorprojekt. Her kan den enkelte studerende forholdsvist frit vælge sit emne, og opgaven skrives under vejledning af en forsker/underviser på universitetet. Mange af disse opgaver skrives med udgangspunkt i konkrete problemstillinger i danske og internationale virksomheder og mange studerende vil her opleve tilfredsstillelsen i at kunne bidrage med og koble ny viden til erhvervslivet. Bacheloruddannelsen består således af undervisning i seks semestre. I et typisk semester vil der være undervisning i timer per uge. Timetallet bygger på den filosofi, at man ikke er elev, men derimod studerende. At være studerende indebærer, at man selv har hovedansvaret for at søge ny viden på ens studium. Undervisningen skal betragtes som et tilbud eller en hjælp hertil, men er ikke den væsentligste aktivitet, mens man er indskrevet på universitetet. Den sociale og intellektuelle udvikling sker primært gennem ens studium, markarbejde, udarbejdelse af opgaver og måske ikke mindst i arbejdet sammen med andre studerende. En vigtig del af ens studie er den sociale og menneskelige udvikling mod det hele menneske og en af de bedste aktiviteter, man selv kan sætte i gang, består i at etablere læsegrupper med to-tre medstuderende, hvor man mødes og diskuterer de emner og den litteratur, der tages op i den egentlige undervisning. Du styrer derfor selv, hvor meget du vil benytte universitets sociale og faglige ressourcer i forbindelse med din udvikling. Det er ikke noget krav om hvor meget man skal møde op på ens uddannelse. Universitetet er et tilbud i forbindelse med ens læring og uddannelsen bygger på filosofien om, at man som studerende er voksen og selv kan tage vare på sin menneskelige og faglige udvikling. Dette afspejles også i universitetets slogan: Vejen der ikke starter i hjertet ender blindt Eksamen På HA-studiet bruges der mange forskellige eksamensformer: skriftlig og mundtlig eksamen, takehome-eksamen, ugeopgaver og egentlige seminaropgaver. En ugeopgave bygger på, at der ved begyndelsen af ugen udleveres et eksamensspørgsmål, som typisk vil bestå af en række underspørgsmål. Man har så en uge til at udarbejde en opgavebesvarelse. Seminaropgaver skrives typisk løbende over semesteret. Her kan man selv vælge emne indenfor nærmere afstukne rammer. Enkelte af eksamenerne bedømmes som bestået/ikke bestået. Det typiske er imidlertid, at der gives karakter efter 7-trinsskalaen. For at opnå bachelorgraden skal gennemsnittet på uddannelsen være mindst 2,0. Klarer man sig rigtig dårligt i et fag, dvs. hvis man får karakteren 0 eller derunder, har man mulighed for at tage faget om. På uddannelsen findes der noget, der hedder 1. årsprøven. Denne prøve skal bestås senest 2 år efter studiestart. Prøven er bestået, når de karaktergivende fag på 1. år har et gennemsnit på mindst 2,0. 6

7 Bacheloruddannelsens opbygning Den tre-årige bacheloruddannelse består af en række fag, som man kan opdeles i nogle grupper, nemlig: - de erhvervsøkonomiske fag, - de samfundsøkonomiske fag, og - redskabsfagene Nogle af disse fag er obligatoriske på uddannelsen mens andre fag er valgfrie. Ud over disse fag arbejdes der med større skriftlige opgaver. Specielt på sidste semester skal der skrives en stor opgave, nemlig bachelorprojektet. De valgfrie fag og valget af emne til specielt bachelorprojektet gør det muligt, at tone din uddannelse i den specialiseringsretning, du sigter mod. Oversigt over fagene på HA-uddannelsen fordelt på semestre 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5.semester 6. semester Redskabsfag Edb Statistik 1 Statistik 1 Jura Matematik 1 Videnskabelig metode Videregående EDB Samfundsøkonomi Virksomheden i samfundet Mikroøkonomi 1 Makroøkonomi 1 Samfundsøkonomisk valgfag Økonomisk samfundsbeskrivelse 1 Erhvervsøkonomi Erhvervsøkonomi 1a Erhvervsøkonomi 1c Regnskab Markedsføring Erhvervsøkonmisk valgfag Erhvervsøkonomisk valgfag Erhvervsøkonomi 2a Erhvervsøkonomi 3a Finansiering Ressourcestyring og supply chain management Organisation Erhvervsøkonomisk seminar Erhvervsøkonomisk projekt Erhvervsøkonomisk projekt Bachelorprojekt Bachelorprojekt 7

8 Semesterplan I nedenstående skema ses semesterplanen for HA-uddannelsen. FAGTITEL 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. 6. sem. F Ø F Ø F Ø F Ø F Ø F Ø 1. del Edb 1 3 Matematik Virksomheden i samfundet 2 Erhvervsøkonomi 1a 2 Erhvervsøkonomi 1c 2 Erhvervsøkonomi 2a 3 1 Erhvervsøkonomi 3a 3 1 Mikroøkonomi Videnskabelig metode 1 2. del Statistik Makroøkonomi Regnskab 4 Økonomisk samfundsbeskrivelse 1 2 2* Erhvervsøkonomisk projekt x x Videregående edb i alt 60 t. Markedsføring 3 1 Organisation 3 1 Finansiering 3 1 Resourcestyring og supply chain management x Erhvervsøkonomisk seminar Samfundsøkonomisk valgfag Erhvervsøkonomisk valgfag x x Jura 5 1 Bachelorprojekt Anm.: Ovenstående plan er en normalstudieplan for de obligatoriske fag. Endeligt timetal vil blive annonceret én gang årligt, når fagbeskrivelserne opdateres. Valgfag kan af den studerende vælges placeret på et andet semester. * Kun undervisning i ½ semester. x x x 8

9 De enkelte fag på bacheloruddannelsen Gruppen af erhvervsøkonomisk fag: Undervisningen i Erhvervsøkonomi 1a, 1c, 2a og 3a optager et stort antal timer på 1. år. I fagene præsenteres du for de mest grundlæggende teorier inden for erhvervsøkonomien. Det betyder, at der arbejdes med emner inden for organisation, markedsføring, finansiering, regnskab, omkostningslære og produktion. En væsentlig del af fagene vil centrere sig om den klassiske erhvervsøkonomi, herunder hvorledes en virksomhed kan sammensætte sin produktion bedst muligt under hensyntagen til udbud og efterspørgsel. På 2. semester ligger undervisningen i faget Videnskabelig metode. Faget har til formål at give indsigt i, hvordan man arbejder videnskabeligt, bl.a. i relation til rapportskrivning. Nogle af de faglige problemstillinger, hvor videnskabelighed illustreres, hentes fra andre 1. års fag, f.eks. erhvervsøkonomi 1a. På 3. semester ligger undervisningen i faget regnskab. Undervisningen i dette fag kan deles op i to hovedemner: internt og eksternt regnskab. Internt regnskab indeholder emner som økonomistyring og budgettering. Eksternt regnskab beskæftiger sig med, hvordan virksomheden bedst aflægger regnskab overfor omverdenen, samt hvordan det er muligt at vurdere andre virksomheder på basis af deres eksterne regnskab. Der anvendes edb i forbindelse med undervisningen. Undervisningen i faget markedsføring starter på 4. semester. Den har til formål at give indsigt i teorier om, hvordan kunder, konkurrenter og leverandører handler, hvordan der udføres analyser af markedet, og hvordan virksomheden har mulighed for selv at påvirke omgivelserne, således at den kan overleve på længere sigt. Samtidig med undervisningen i markedsføring påbegyndes undervisningen i faget organisation, som beskæftiger sig med teorier om, hvordan det er mest hensigtsmæssigt for virksomheden at opbygge og lede sin organisation. I faget diskuterer I også, hvordan enkelte menneskers og gruppers adfærd er i forhold til hinanden og deres job, og hvordan denne adfærd eventuelt kan påvirkes i positiv retning. Også undervisningen i finansiering ligger på studiets 4. semester og beskæftiger sig med virksomhedens mulighed for at benytte de finansielle markeder (eksempelvis aktiemarkedet) til at foretage investeringer og fremskaffe kapital. Til fagets emnekreds hører også overvejelser i forbindelse med handel i fremmed valuta. På HA-uddannelsens første 4 semestre finder du ikke meget valgfrihed. Semestrene består hovedsageligt af en række obligatoriske fag, som tilsammen giver dig en redskabskasse af metoder samt en basal viden om erhvervs- og samfundsøkonomiske fagområder. 9

10 De to sidste semestre på HA-uddannelsen indeholder derimod mange valgmuligheder. Valgmulighederne leder nemlig i en vis udstrækning frem mod de cand.merc.-profiler, som kan vælges. Du har således mulighed for at sammensætte et 5. og 6. semester, der retter sig mod en eller flere cand.merc.-profiler. Valgmulighederne knytter sig primært til følgende tre aktiviteter: i) valgfag på 5. og 6 semester, ii) en skriftlig opgave på 5. semester (det erhvervsøkonomiske seminar) og endelig iii) bachelorprojektet på 6. semester, som er en større skriftlig opgave, som kan udarbejdes i mindre grupper. For begge skriftlige opgavers vedkommende vælger du et emne, som typisk knytter sig til en af cand.merc.- profilerne. Du har derefter under vejledning mulighed for at fordybe dig med henblik på at præstere såvel en mundtlig som skriftlig præsentation af det erhvervede overblik. Den erhvervsøkonomiske bachelorafhandling er en central og afsluttende del af studiet. Gruppen af samfundsøkonomisk fag: Gruppen af samfundsøkonomiske fag består af virksomheden i samfundet, økonomisk samfundsbeskrivelse, mikroøkonomi 1 samt makroøkonomi 1. Herudover skal man vælge et af de samfundsøkonomiske valgfag. Undervisningen i faget virksomheden i samfundet på 1. semester består af en indføring i samfundsøkonomiske forhold i relation til arbejdsmarkedet og kapitalmarkedet, men også energi- og miljøforhold inddrages. Fokus er på samspillet mellem den private sektor, faktormarkederne og de offentlige institutionelle forhold. Undervisningen i økonomisk samfundsbeskrivelse på 3. semester består i en indføring i de samfundsøkonomiske forhold primært i det danske samfund. De emnekredse, der tages op i samfundsbeskrivelse, er bl.a. nationalregnskab, betalingsbalance, udenrigshandel, pris- og mængdeindeks, befolkningsforhold samt indkomstfordeling. Undervisningen i mikroøkonomi 1 er placeret på 2. semester, mens undervisningen i makroøkonomi 1 er placeret på 3. semester. I faget mikroøkonomi gives en indføring i modeller, der kan beskrive den enkelte virksomhed og dens muligheder i forhold til de markeder, den handler på. I makroøkonomi beskæftiger I jer med teorierne på samfundsniveau og herunder den betydning, forskellige politiske indgreb har på forhold, der er af betydning for den enkelte virksomhed. Foruden disse to nævnte obligatoriske fag skal der som sagt vælges et samfundsøkonomisk valgfag. Gruppen af redskabsfag: Denne gruppe af fag omfatter erhvervsjura, statistik, Indledende edb, og Videregående EDB, samt matematik. Undervisningen i erhvervsjura har til formål at give en viden om de retslige spilleregler, der gælder ved løsningen af forskellige erhvervsøkonomiske problemer. Det er f.eks. regler om køb eller regler, der vedrører konkurs. Statistik er et fag, der hovedsagelig beskæftiger sig med stikprøver og talanalyse. Statistik er et vigtigt redskab i andre fag, f.eks. i afsætningsøkonomi og finansiering, hvor man ofte har brug for at indsamle og undersøge forskellige former for markedsdata. 10

11 I Edb undervises der primært i brug af forskellige edb-programmer. Efter en introduktion til sådanne edb-værktøjer anvendes disse i besvarelsen af en række spørgsmål formuleret i tilknytning til andre fag. I videregående edb-fag på 3. semester er formålet, at den studerende opnår indgående kendskab til virksomhedens informationssystemer. I faget arbejdes der således blandt andet med database- og økonomistyringssystemer samt optimering. Undervisningen i matematik understøtter mange af de erhvervsøkonomiske fag, hvor der indgår forskellige beregninger og dataanalyser. Da meget af erhvervsøkonomien går ud på at optimere virksomhedens interne og eksterne processer, er f.eks. integral- og differentialregning desuden med til at give dig en bedre mulighed for at følge ræsonnementerne i de øvrige fag. Bachelorprojektet Når der skal skrives bachelorprojekt, kan der vælges mellem et større antal emner. Som eksempel på emner kan nævnes følgende: $ økonomisk styring, budgetter $ balanced scoreboard $ virksomhedsvurdering skal vi købe virksomhed X $ prisfastsættelse af optioner $ medarbejderoptioner $ risikostyring med finansielle instrumenter $ den virtuelle organisation $ organisation og IT $ vidensbaserede organisationsformer $ ruteplanlægningsmodeller $ produktionsstyring $ produktivitetsmåling $ måling af reklamens effekt $ psykologiske motivationsteorier $ forbrugeradfærd over for chips og snacks Mange studerende skriver deres bachelorprojekt i samarbejde med en erhvervsvirksomhed. 11

12 Kandidatuddannelsen En bestået HA giver uanset karaktergennemsnit fri adgang til samtlige cand.merc.-profiler, cand.merc.aud. samt HD, 2. del. Der er pr. 1. september 2003 desuden indført et optagelseskrav på HD, 2. del, så den studerende skal oparbejde mindst 2 års relevant erhvervsfaring inden påbegyndelsen af HD, 2. del. Derudover giver HA adgang til cand.oecon., dog med krav om tillægsprøver. Cand.merc. At studere cand.merc. vil sige at specialisere sig. I Odense kan du i øjeblikket specialisere dig inden for følgende profiler, idet der altid tages forbehold for, at der er et tilstrækkeligt antal tilmeldte studerende til, at profilerne oprettes. ODENSE cand.merc. i: Finansiering Global logistik og Supply Chain Management International marketing Marketing, Globalization, and Communication Strategi og organisation Økonomisk styring På hver profil er der et antal konstituerende fag samt en række valgfag, derfor er der i langt højere grad valgfrihed på cand.merc., end der er på HA-uddannelsen. Der kan bl.a. vælges fag fra andre profiler eller fra cand.oecon. De konstituerende fag og valgfagene lægger tilsammen beslag på halvandet år, hvor der typisk skal bestås 9 fag. Det sidste halve år er reserveret til at udarbejde en kandidatafhandling. Beskrivelse af de enkelte cand.merc.-profiler kan ses på de efterfølgende sider. Læs mere om kandidatuddannelsen på internettet: 12

13 Finansiering Udbydes på dansk og engelsk En cand.merc. fra Syddansk Universitet med en finansieringsprofil har en bred viden om og forståelse af virksomheders og husholdningers centrale finansielle problemstillinger og en særlig dyb indsigt i risiko- og porteføljestyring; prisdannelsen på aktier, obligationer og afledte aktiver, fundamentalanalyse af aktier og virksomheders strategiske beslutninger vedrørende finansiering og investering. Finansieringskandidater fra Syddansk Universitet er analytisk meget stærke og kan opstille og løse avancerede modeller for en række vigtige finansielle problemer med forståelse for modellernes praktiske anvendelighed. Kandidaterne er rustede til at forstå og anvende aktuelle og kommende forskningsresultater i finansiering, hvilket er en egenskab efterspurgt af den finansielle sektor, hvor ny forskning hurtigt omsættes til innovation af forretningsgange og produkter. Kandidater med denne profil finder typisk beskæftigelse i den finansielle sektor eller i større virksomheders finansafdelinger. De kan således arbejde som analytikere af finansielle markeder (f.eks. aktiemarkedet), styre porteføljer for et pengeinstitut, uføre risikostyring i et pensionsselskab o.l. Profilens konstituerende fag udgøres af Corporate Finance, der omhandler den enkelte virksomheds finansiering, Asset Pricing, der fokuserer på prisfastsættelsen af de forskellige typer af værdipapirer på de finansielle markeder, Derivatives hvor forskellige afledte aktiver (f.eks. optioner) prisfastsættes samt Valuation, der omhandler vurderingen af hele virksomheder. Inden for profilen er der mulighed for enten at lægge vægt på sammenhængen med nationaløkonomi eller sammenhængen med den enkelt virksomheds information. 13

14 Global logistik and Supply Chain Management Udbydes på dansk og engelsk Kompetenceprofilen i Global Logistics and Supply Chain Management har til formål at give de studerende en indgående forståelse af de centrale aspekter af Global Logistics og Supply Chain Management og give de studerende værktøjer til at analysere og løse problemer inden for disse områder. De studerende vil opnå spidskompetence i både de strategiske, taktiske og operationelle aspekter af Supply Chain Management. De studerende vil få kompetencer, som giver mulighed for beskæftigelse inden for supply chain management, lean management, management consulting, corporate staff functions, generel ledelse eller virksomhedsudvikling. Kernen i profilen i Global Logistics and Supply Chain Management udgøres af fire konstituerende fag: Supply Chain Inventory and Production Planning, Supply Chain Links and Enterprise Resource Planning (ERP), Strategic Issues in Supply Chain Management og Management Accounting. Disse fag kombinerer strategiske, taktiske og operationelle aspekter af supply chain management. Management accounting og ERP leverer løsninger på kontrol-problemstillinger i relation til både de enkelte partnere i forsyningskæden som den samlede forsyningskæde. Inden for profilen er det muligt at kombinere en række konstituerende fag og valgfag, eksempelvis en kombination med vægt på Organizational Issues eller Advanced Cost Accounting Issues. 14

15 International marketing Udbydes på dansk Uanset om en virksomhed opererer internationalt eller på hjemmemarkedet, er globalisering og kommunikationsteknologi blevet en naturlig del af markedsvilkårene. Det stiller nogle nye og mere komplekse krav til virksomhedens måde at organisere, udforme og implementere sine markedsstrategier, og kræver desuden en grundig forståelse for de metoder, der ligger til grund for indsamling af informationer om markedet. Cand.merc.-uddannelsen International marketing sigter målrettet imod at uddanne kandidater, der kan opfylde disse virksomheders behov. De fleste færdige kandidater vil opleve både at skulle arbejde med markedsføring rettet mod private kunder og mod det industrielle marked. Uddannelsen har derfor fokus på begge disse markeder. Derudover lægges der stor vægt på markedsanalyse, hvor der bliver mulighed for at arbejde i praksis med både kvantitative og kvalitative metoder. Centralt for profilen International marketing er forståelsen af samspillet mellem virksomhedens kompetencer og de behov, der er på markedet. Cand.merc.-uddannelsen i International marketing er bygget op omkring fire konstituerende fag, som danner fundamentet for opnåelse af ovennævnte kompetencer. Videregående forbrugeradfærd og Internationale markedsrelationer giver en grundig indføring i det særlige ved de markedsvilkår, som gør sig gældende for virksomheder, der opererer på hhv. B2C og B2B markederne. Metodefagene Kvantitativ markedsanalyse og Kvalitativ markedsanalyse sigter imod indlæring af de metodiske overvejelser og analytiske færdigheder, som er nødvendige for at kunne indsamle information om markederne. Inden for profilen er det muligt at kombinere en række konstituerende fag og valgfag, eksempelvis en kombination med vægt på Business to Consumer, Kommunikation, Business Development eller Strategi. 15

16 Marketing, Globalization, and Communication Udbydes på engelsk This master s programme seeks to provide students with knowledge and skills in marketing, development and communication in an increasingly globalized market. Key competences in a global world is communication, creativity and innovation. Therefore, based on state-of-the-art knowledge, the programme provides the students with analytical skills in contemporary marketing, communication and business development and how to apply these skills in various market contexts. Such core competences are provided through a series of constituent classes and include: skills in analyzing contemporary relationships between marketing and culture and managing similarities and differences between different cultures (Marketing and Culture) ability to understand and navigate the fundamental social and cultural principles and logics that spur processes of globalization and their consequences for markets and consumers (Globalization Processes) applying contemporary principles of brand management in a globalizing experience economy (Brand Management) analytical and managerial skills to address the communicative challenges of contemporary corporations public as well as private (Corporate Communication) knowledge of international entrepreneurship and how entrepreneurship feeds into business development in international markets (International Entrepreneurship) knowledge of the development of new products and processes when firms face uncertainty and spurious products in global markets (Product and Innovation Management) The programme is addressed at students who wish to pursue careers in firms and organizations that develop, market and communicate products and brands on a global scale both in larger corporations or at the entrepreneurial level. Students have the possibility to develop further competencies according to their own choice. One semester is devoted to electives chosen either from courses supplementary to core disciplines or from other specialization courses offered by the Business School. Finally, as an alternative but highly encouraged option, electives can be taken by spending a semester at one of our partner universities around the world. 16

17 Strategi og Organisation Udbydes på dansk og engelsk Profilen i Strategi og organisation har til formål at give de studerende kompetence inden for områderne strategisk ledelse og organisationsdesign. Indholdet bygger på fronten af forskning og praksis inden for strategi og organisation. Profilen i Strategi og organisation henvender sig til studerende, som ønsker beskæftigelse inden for ledelsesrådgivning, stabsfunktioner, generel ledelse eller virksomhedsudvikling. Grundstammen i Strategi og organisation udgøres af fire konstituerende fag: Foundations of Strategy, Applied Strategy, Foundations of Organization og Applied Organization. Disse fag forener to separate spor, der omhandler henholdsvis strategi og organisation. Hvert spor har en klar progression: På første trin gennemgås teorien, og på andet trin indsættes teorien i praksis. Studerende, som ønsker det, kan derefter tilføje et tredje trin ved at vælge faget Advanced Strategy and Organization Theory. Dette fag samler sporene i strategi og organisation på et højt teoretisk niveau. Faget Value Chain Design giver ligeledes en sammenkædning på praktisk niveau. Inden for profilen er det muligt at kombinere en række konstituerende fag og valgfag, eksempelvis en kombination med vægt på Strategi og Organisationsdesign, International Management, Human Ressource Management eller generel ledelse. 17

18 Økonomisk styring Udbydes på dansk Cand.merc.-profilen i Økonomisk styring henvender sig til studerende, der er interesseret i virksomhedens økonomiske informationssystemer både til brug for virksomheden selv og til brug for stakeholders uden for virksomheden. Virksomhedens økonomifunktion er ikke alene vigtig for klassiske produktionsvirksomheder, men også for moderne videnbaserede virksomheder. Det centrale arbejde for økonomifunktionen er konstruktion og anvendelse af virksomhedens finansielle informationssystemer. Udfordringen er at sikre, at der tages behørigt hensyn til, at viden er en vigtig ressource for den moderne virksomhed, og at denne viden er spredt i organisationen. Viden kan således anvendes strategisk af såvel hele virksomheden som den enkelte medarbejder. Profilen giver mulighed for beskæftigelse indenfor virksomhedens økonomifunktion, f.eks. som controller, indenfor logistik området eller i finansafdelingen. Analyse af virksomhedens økonomiske informationssystemer danner udgangspunkt for profilen, idet de obligatoriske fag omfatter Management Accounting (økonomistyring), Advanced Management Accounting samt Årsregnskab. Med dette udgangspunkt fokuseres der på relationen mellem informationens anvendelse og opbygningen af informationssystemerne, f.eks. i forhold til kapitalmarkedet, långivere, strategiske produktbeslutninger, markedsstrategier og styring af selvstændige enheder i organisationen. Profilens sidste obligatoriske fag, Foundations of Organization, understreger den snævre sammenhæng mellem virksomhedens organisationsstruktur og økonomistyringen. Inden for profilen er det muligt at kombinere en række konstituerende fag og valgfag, eksempelvis en kombination med vægt på Finansiering og Regnskab eller Økonomistyring og supply chain management. 18

19 Cand.merc.aud. Udbydes på dansk i Odense og Kolding Cand.merc.aud.-studiet benævnes også Revisorkandidatuddannelsen. Dette studium er den eneste vej til at blive statsautoriseret revisor i Danmark, hvilket også betyder, at uddannelsens primære sigte er at skabe den teoretiske viden og baggrund, der er nødvendig for at kunne virke som revisor. Cand.merc.aud.-uddannelsen giver også adgang til andre spændende jobmuligheder, f.eks. som registreret revisor, intern revisor, regnskabschef eller beskæftigelse inden for Skat. Uddannelsen består af 4 obligatoriske kernemoduler: Regnskab Revision Erhvervsret Skatteret Derudover vil der på 2. studieår være mulighed for at vælge valgfag, hvis emne vil ligge inden for rammerne af revisors arbejdsområde. Endelig skal uddannelsen som alle andre kandidatstudier ved Syddansk Universitet afsluttes med en kandidatafhandling. Kernemodulernes indhold: Regnskabsmodulet opdeles i internt regnskab og økonomistyring samt eksternt regnskab. I internt regnskab og økonomistyring ses regnskabet som et informations- og styringssystem, hvor der opnås en grundlæggende forståelse af regnskabsrapportering til interne ledelsesformål. I eksternt regnskab ses regnskabet som en informationskilde for virksomhedens forskellige eksterne interessegrupper, hvor fokus er rammen omkring det eksterne regnskab, dvs. regnskabslovgivning og -regulering, overskudsog værdiopgørelse samt årsregnskabets opbygning. I revisionsmodulet vil undervisningen bibringe den studerende en indføring i revision og revisionsmæssig tankegang, hvor der med udgangspunkt i revisionsteori tilstræbes en indføring og forståelse af god revisoradfærd, revisionens planlægning, gennemførelse og rapportering, revision af edb-systemer samt statistik og revision. I erhvervsretsmodulet undervises i de områder af den juridiske regulering, der er særlig relevant for revisorer. Der lægges betydelig vægt på den selskabsretlige regulering, kreditsikringsret og insolvensret. Undervisningen i skatteretsmodulet vil give den studerende et indgående kendskab til reglerne for fysiske og juridiske personers skattepligt, reglerne for beregning, opkrævning og inddrivning af indkomstskatterne, centrale skatteforvaltningsretlige problemstillinger, herunder de skattestrafferetlige regler samt de gældende regler vedrørende indirekte skatter såsom merværdiafgift, lønsumsafgift samt grønne afgifter. 19

20 Udlandsophold For mange studerende vil det være naturligt at lade et udlandsophold af kortere eller længere varighed indgå i studieforløbet, og der er også åbnet mulighed for at få et sådant ophold godskrevet som en del af uddannelsen. Et studieophold i udlandet vil som regel være henlagt til 3. år på bacheloruddannelsen og til overbygningsuddannelsen, dvs. til en fase i studiet, hvor man allerede har opnået en vis faglig kompetence og personlig modenhed. Udlandsopholdet er derved ikke blot med til at give bredde i studierne og international forståelse, men kan også tænkes at indgå i specialestudiet og eventuelt pege frem mod senere arbejdsmæssig specialisering. Det vil typisk komme på tale at opholde sig ved et udenlandsk universitet i et enkelt semester. Der vil dog også være mulighed for at deltage i korterevarende forløb, typisk nordiske eller europæiske sommerskoler, hvor man enten kan dyrke særlige metodiske eller faglige emner. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet indgår i et større antal internationale netværk, nordiske såvel som europæiske, som den studerende kan benytte sig af. 20

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets

Læs mere

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012 Bacheloruddannelser 2012 Bachelor Programmes 2012 Where University Means Business Her i brochuren kan du læse om alle CBS bacheloruddannelser. Vi tilbyder en bred vifte af erhvervsrettede universitetsstudier

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura

Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura Med en uddannelse i erhvervsjura får du en alsidig viden om erhvervsjura og erhvervsøkonomi. Du får en indføring i de dele af juraen og økonomien, der

Læs mere

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET HD Mod til mere Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS HD Mod til mere Velkommen 2 HD-uddannelse ved Aarhus BSS HD er en videregående erhvervsøkonomisk

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration (MBA) Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences Bachelorog kandidatuddannelser på School of Business and Social Sciences 2014 2 Bachelor- og kandidatuddannelser Bachelor Kandidat Aarhus Erhvervsøkonomi med tilvalg, BA soc. Economics and Business Administration,

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

AARHUS HERNING KØBENHAVN

AARHUS HERNING KØBENHAVN AARHUS HERNING KØBENHAVN e bach l or bachelor studieguide 91 måder at starte på På Aarhus Universitet vil du blive inspireret, glemme tid og sted, blive fanget og drevet til den fordybelse, som gør studielivet

Læs mere

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt.

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt. HA Almen Erhvervsøkonomi HA er den klassiske bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, oprettet i 1928, og opbygget omkring de fire grund-discipliner, som i vore dage anses for at være erhvervsøkonomiens kerneområder:

Læs mere

Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014

Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014 Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014 24 05 2011 Regler og bestemmelser for professionsbachelorer i Leisure Management, der tilbydes i Roskilde (Dansk) og i Nykøbing

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Hvad er økonomi? Det sociale liv Les lanciers og skitur til Alperne. UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS

Hvad er økonomi? Det sociale liv Les lanciers og skitur til Alperne. UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS POLIT EN Information om Økonomistudiet på Københavns Universitet UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS Bliv student i Nationalbanken eller Økonomiministeriet Hvad er

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

MASTER of. Business Administration MBA

MASTER of. Business Administration MBA E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Markedsføringsøkonom Institutionsdel Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 20. november 2014 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne

Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne BSc.merc. (HA) Entreprenørskab og Innovation Forår 2013 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Samfundsvidenskabeligt

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi Aarhus Universitet Rektor Brian Bech Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@ @au.dk, mj@ @adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i offentlig politik og økonomi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere