Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017."

Transkript

1 Sag 3: Ny erhvervsplan for Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus Camilla Fabricius: Erhvervshandlingsplanen har været et samarbejde, som er løbet hen over et godt stykke tid. Og hvis man kigger på høringssvarene, så kan man også se, at det faktisk er blevet indarbejdet rigtig fint. Da jeg startede i byrådet, kunne jeg godt tænke, at det her med en erhvervshandlingsplan var en lille smule langhåret, og hvad flyttede det? Men her for nogle måneder siden eller lige lidt over en måned siden, hvor vi havde Aarhus Festuge, var jeg nede og besøge Foodfestivallen nede i Aarhus nede på Tangkrogen og fik en rundvisning og så på de mange fantastiske boder, der var. Noget af det, der blev præciseret fra direktøren fra Foodvestivalen var, at det var noget, som samlede utrolig mange frivillige, som samlede utrolig meget vækst til Aarhus i forhold til de mange fødevarevirksomheder, som var på festivalen. Ud over at det generede en fantastisk event, som forbruger var fantastisk at besøger, så var det også et sted, hvor erhvervsliv og brugere og frivillige og forretningsdrivende havde muligheden for at koble sig sammen. Det er noget af det, som erhvervshandlingsplanen retter sig mod, nemlig at vi både fra virksomhedernes side, fra borgernes side og fra Aarhus Kommunes side forsøger at gå sammen i fælles front for at skabe en by, som er i fremdrift og i vækst både i forhold til udvikling og i forhold til arbejdspladser. Det er en ekstremt visionær erhvervshandlingsplan, som virkelig rummer højt til loftet og rigtig gode takter. Og så har jeg lyst til lige at lege Mogensen og Christiansen fra Tirsdagsanalysen. De kommer altid med et raskt lille citat fra ugen der gik om, hvem der har udtalt hvad og hvorfor. For Aarhus ligger den umiddelbare effekt selvsagt i de mange spændende og attraktive nye arbejdspladser, og det vil blive et resultat af planerne. Det er i sig selv utrolig glædeligt, men derudover er vejen nu banet for endnu større perspektiver. Agro Food Park er godt på vej til at blive et af Nordeuropas fyrtårne, og inden for fødevareinnovation, som kan yde et afgørende bidrag til fremtidens vækst i Danmark. Og her vil Mogensen og Christiansen sikker pege på og kigge på hinanden og være larmende enige om, at det her selvfølgelig er udtalt af Aarhus Kommunes borgmester Jacob Bundsgaard i forhold til, at Arla Food vil etablere sig på Agro Food Park. Det, at vi har så markant en erhvervshandlingsplan, som retter sig både i viden og i arbejdspladser og i udvikling gør netop, at vi kan trække store virksomheder til, som har en utrolig indflydelse på Aarhus. Vi har brug for stærke virksomheder, som også trækker vores studerende til, så vi kan give vækst til både viden, i knowhow og i borgere. Det er fremadsynet, og jeg er fra Socialdemokraternes side utrolig tilfreds med det her. 1

2 Jan Ravn Christensen: Jeg troede, at når vi snakkede Mogensen og Christiansen, så skulle til at snakke om mere fokus på design og slag af dyre sko til tidligere statsministre, som tager rundt på klimakonferencer og så videre, men det er godt, vi holder os til den mere lokale del her og fokuserer på selve erhvervsplanen, der ligger. Vi synes, det er en rigtig god erhvervsplan, som vi behandler her i dag. Og vi er enige i langt det meste, af det der står, og i rigtig mange af de rigtige flotte initiativer, der er i planen. Der er et enkelt punkt, som vi savner, og det er måske også først sådan for alvor blevet aktualiseret sådan for alvor her på det seneste, og det handler omkring genanvendelse af ressourcer. Regeringen har jo lige fremlagt en meget ambitiøs ressourcestrategi. Og spørgsmålet er i virkeligheden, og vi ikke også i Aarhus kunne forsøge at fokusere yderligere på hele det her område omkring genanvendelse af vores ressourcer. Hvis man kigger på afsnittet omkring miljø, energi og klima, så er det jo meget målrettet på vand og energi men ikke så meget på affald og den ressourceanvendelse, der kan ligger der. Så det kunne godt være, det var et område, vi skulle kigge på. Er der nogle særlige kompetencer, vi har, eller vi kan opdyrke på det område, som jo også er et område, der kan være med til at skave innovation og vækst blandt en lang række virksomheder. Der er i hvert fald en masse spændende eksempler på, hvordan man kan genbruge materialer fra forskellige produkter. Jeg tror, det er 330 leverpostejbakker, der kan blive til en cykel eller noget i den stil. Ellers vil jeg sige, at planen i sig selv bygger på hele den her tankegang, som vi kender i forvejen omkring det her østjyske bybånd fra Randers til Kolding, hvor Aarhus er den centrale by og også er dynamo i regionen. Og det er jo rigtigt, at Aarhus er en central studieby. Vi har rigtig mange studerende. Og vores erhvervsliv bygger jo også i høj grad på viden, som det også er beskrevet i planen, og den sammenkobling der er mellem viden og produktion. Og samtidig må vi også sige, at vi har langt flere arbejdspladser i Aarhus, end der er mennesker i den arbejdsdygtige alder, så kort sagt er Aarhus en attraktiv by for erhvervslivet. Det er vores opfattelse, at den mest centrale faktor for, at virksomheder placerer sig i Aarhus, det er, at vi har en veluddannet og velkvalificeret arbejdskraft. Og derfor er vi enige i, at der skal være et rigtig stort fokus på et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, som erhvervsplanen lægger op til. Den nok næstmest centrale faktor, det kan man i øvrigt se i den her flotte avis fra Dansk Industris transportdivision med et billede af en OSF-minister på forsiden, det drejer sig om infrastrukturen. Vi tror også, det er helt rigtigt, at det er det, der skal være fokus på, og at det er det, erhvervslivet også i høj grad efterspørger. Vi vil gerne fokusere på nogle lidt andre elementer end dem, der er trukket frem i planen. På kollektive trafikløsning. På parker og rejs -anlæg på cykelstier og så videre, end tilfældet er i planen. De, der ikke har haft lejlighed til at åbne rapporten endnu, det er jo ikke sikkert, alle byrådsmedlemmer har haft tid til det, de kan jo prøve at slå op på side 29, der viser, hvor langt man kan komme, hvis man kører i bil på en halv time, hvor langt man kan komme, hvis man bruger 2

3 kollektiv trafik på en halv time, og hvor langt man kan komme sammenligneligt, hvis man gør det i en time. Det viser, at der stadigvæk er nogle udfordringer for, hvilke muligheder vi giver folk for at transportere sig med den kollektive trafik og komme hurtigt frem og tilbage mellem forskellige knudepunkter, ikke bare i Aarhus Kommune men i hele den østjyske region. Så der er nogle ting, vi skal have arbejdet videre med på den led. Der er også nogle andre ting i forhold til infrastrukturen. Der er mange gode ting. Dem vil jeg ikke gå i dybden med. Der er nogle enkelte ting, vi gerne vil tage forbehold for. Det kommer jeg tilbage til, til sidst. Men der er en særlig ting, jeg gerne vil fremhæve. Det er det her forslag omkring citydistribution. Det er et forslag, som vi selv haft kigger lidt på i SF, om det var noget, vi kunne arbejde med fremadrettet. Altså få en anden distribution af varer ind til butikkerne i midtbyen. Vi synes, det er rigtig fornuftigt, at man nu vil sætte gang i et helt konkret forsøg også i Aarhus og se, hvilke erfaringer man kan få med det. Det er i hvert fald noget, der kan mindske trafikmængden i midtbyen og også være med til at mindske forureningen fra trafikken. Der er også en række andre ting, som man kan rose planen for. Det er måske for langhåret at komme igennem det hele. Men jeg synes, det er godt, der er fokus på, at vi skal være aktive i forhold til vores rolle som indkøber. Vi skal også være med til at lægge pres på for, at der kommer mere innovation. Vi synes også, det er rigtig godt at se, at der er kommet mere fokus på små og mellemstore virksomheder i den erhvervsplan, der ligger nu her. Vi skal være bedre til både at understøtte en nyetablering af små og mellemstore virksomheder. De er nok små i starten de fleste af dem. Men også når de bliver mellemstore, at vi understøtter deres eksistens både i forhold til kapital og i forhold til de udfordringer, de må stå med. I forhold til hele delen omkring Aarhus som erhvervsvenlig kommune, der er det rigtig godt, at vi også kan genfinde mange af de elementer, som var en del af arbejdet med struktur og styreform og mange af de inputs, som vi fik fra dialogmøderne med erhvervslivet. Jeg synes, der er rigtig mange gode initiativer der, som også er en del af erhvervsplanen, og som der vil blive arbejdet med fremadrettet. Og i den forbindelse er det selvfølgelig også godt, at man så siger, om vi kan blive lidt skarpere på at måle det lokale erhvervsklima, så vi ikke skal tage udgangspunkt i sådan en lidt tilfældig rapport fra Dansk Industri, som har en masse fejl og mangler, men at der rent faktisk kommer noget hel lokal viden i forhold til, hvordan erhvervslivet opfatter os. Og i den forbindelse synes vi jo også, det særligt bliver interessant at kigge på nogle af de områder, som vi måske kan pille relativt nemt ved, for eksempel byggesagsbehandlingen. Efterspørger man i virkeligheden mere end hurtigere byggesagsbehandling end en billigere byggesagsbehandling? Giver det mening, at vi gør det en smule dyrere at få byggesagsbehandling i Aarhus Kommune, mod at vi til gengæld også leverer en lidt hurtigere og lidt bedre ydelse. Det, synes jeg da, er et relevant spørgsmål også at blive klogere på fremadrettet. Vi er rigtig billige på byggesagsbehandling. Men vi er måske ikke i top hvad angår hastighed. Så det kunne være noget, man kunne se på. 3

4 Ellers tror jeg bare, jeg vil runde af med lige at fortælle nogle af de forbehold, som vi gerne vil have ført til protokol. Jeg skal nok sende en mail med dem, så du behøver ikke notere. For det første er vi ikke enige i, at der er behov for en udbygning af E45 på hele strækningen mellem Kolding og Randers. Vi er for det andet heller ikke enige i, at der er behov for at etablere Marselistunnelen. Så den del kan vi heller ikke bakke op om i erhvervsplanen. Og for det tredje mener vi heller ikke, der er behov for en fuld opgradering af rute 26. Og der er i hvert fald ikke behov for en etablering af en motorvej på strækningen, sådan som der muligvis er lagt op til. Så vi kunne egentlig godt tænke os at få planen til udvalgsbehandling. Så det er måske i virkeligheden først efter, at erhvervsplanen kommer tilbage, at det skal noteres til protokol, men for at få fokus på hele det her genanvendelsesspørgsmål. Er det noget, vi kan arbejde mere styrket med også for måske at vende hele spørgsmålet omkring sagsbehandlingen på myndighedsområderne. Kan vi blive dygtigere og bedre? Og kan vi lave nogen nye modeller der? Gert Bjerregaard: Erhvervs- og kontaktudvalget med de mange dygtige mennesker, der sidder der, herunder dygtige ledere og organisationer for erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner med videre også repræsentanter her fra byrådet fra Magistrat og borgmester har jo taget de mange høringssvar til sig og indarbejdet det i den plan, vi ser og behandler her i aften. Og det, synes vi i Venstre, er rigtig godt. Det har givet planen mere tyngde, og det har også sat fokus på, hvad det er for nogle fejl og mangler, man ser fra erhvervslivets side af. I Venstre synes vi så fortsat, at vi godt kunne være lidt mere ambitiøse og se på, hvordan vi kunne sikre nogle endnu stærkere rammevilkår for vores virksomheder, både dem der er her, men så sandelig også dem, vi ønsker at tiltrække. Vi ved, at de omkringliggende byer, ja både Horsens og Odense har jo Socialdemokratiske borgmestre, de har set lyset, de har set mulighederne for, hvordan vi kan gøre os mere lækre over for virksomhederne i form af nedsatte afgifter. Her tænker jeg på dækningsafgift. Jeg tænker også på byggesagsgebyrer. I Odense har man valgt ved det seneste budgetforlig at afskaffe det. Så til SF s ordfører er vi i den stik modsatte retning. Vi ønsker at afskaffe de her gebyrer. Det skal ikke betyde, og det er det, jeg hører SF siger, at det så tager længere tid. Men ved samme lejlighed vil vi da gerne drøfte og se mulighederne for at gøre det endnu hurtigere. Så det her er en prioritering og en investering i vækst i den her by, og det synes vi er fint at få drøftet, når vi også har en udvalgsbehandling. I Venstre tror vi, det er nødvendigt at indskrive i sådan en plan, som skal have sigte mange år frem, at vi har intentioner om at gøre rammevilkårene bedre for virksomhederne. Og jeg tror, at vi også godt kan få indarbejdet det, også uden at det i første omgang til det budget, vi lige har lavet, koster kroner og ører. For det er der jo nogen, der har styret udenom. Det skal vi diskutere i morgen. Men det er en af de retninger, vi ønsker at bibringe med i erhvervsplanen for Aarhus. Noget af det vi synes er rigtig fint, det er i forhold til, og det skal der være ros til, det der er indarbejdet i forhold til uddannelse. De mange aspekter, der ligger der. Det kan vi fuldt ud støtte op 4

5 omkring. Ligeledes kan vi også støtte op om de helt konkrete hensigter, der er, i forhold til infrastruktur. Marselistunnel, E45-udbygningen. Det er tydeligt at høre, at SF og Jan Ravn Christensen ikke har været en tur på E45. For de mennesker, der bevæger sig her, at det sander til. Men står i myldretiden helt stille. Det kan vi ikke blive ved med at leve med. Og det er et absolut afgørende netop for, at det østjyske bånd er levedygtigt fremadrettet. Så tror vi, at man kan være endnu mere ambitiøs i forhold til infrastrukturen. Og vi vil også gerne drøfte i udvalget, om man ikke kan prøve at lave nogle yderligere hensigtserklæringer, vi binder hinanden op på til fremtidige budgetter. Vores helt klare udfordring, vi har jo valgt til det budget, vi diskuterer i morgen i forhold til anlæg, ikke at sætte penge af til fremtidige investeringer til infrastrukturen. Det er en håbløs beslutning, som et flertal vil i den her by. Det er en af de mest afgørende ting for vækst. Og det er ikke bare virksomhederne, der siger det. Det er også regeringen, der siger det. Men vi går i den stik modsatte retning i Aarhus. Det er ærgerligt. Kunne vi ikke prøve i den her plan som minimum have nogle hensigtserklæringer om, at et nyt byråd må vise mere mod end det budget, vi skal behandle i morgen. Det er desværre ikke ambitiøst nok, når man ikke vil investere yderligere i den infrastruktur, der er så mangelfuld i den her by. Marc Perera Christensen: En af journalisterne på Jyllands Postens hovedsektion Orla Borg skrev for noget tid siden en artikel omkring skaffedyrene. Den lille gruppe af danskere, det er konkret 13 procent, han omtaler, som skaber den merværdiindtægt, som resten af samfundet lever af. Dem, der skaber de aktiviteter, der skaber valutahandel på tværs af de danske grænser og skaber den grundlæggende indtægt, som vi så får som finansieringskilde ind i vores offentlige sektor, som bruges som det supplement ind i vores private erhvervsliv, der skaber rigtig mange af de arbejdspladser, som resten af vores samfund er så dybt afhængig af. Og når jeg vælger at starte med Orla Borgs begreb skaffedyrene, så er det som indledning til diskussionen om vores erhvervspolitik, og hvorfor den er så vigtig. Det er nemlig den her plan og de initiativer og det engagement og det drive, der ligger i byens erhvervsliv, der er selve fundamentet for de andre ting, vi foretager os. Det er der, beskæftigelsens hovedkilde ligger. Og det er derfra byens beskatningsgrundlag opstår, så vi har mulighed for at levere den gode skole, den nære pleje, de spændende udfordrende kulturtilbud og den sociale indsats for dem, der har brug derfor. Og derfor er det så vigtigt at have et erhvervsklima og en erhvervsplan, der fremmer privat beskæftigelse. Det har været et rigtig spændende år. Og der har været et intensivt og spændende arbejde med et hav af arbejdsgrupper med stærk repræsentation fra erhvervslivets aktører ind i det her for at skabe netop den her erhvervsplan, en erhvervsplan der peger frem imod en by, der har appetit på mere, og som har ambitioner for mere, og som understreger de klynger og de styrker og de formater, Aarhus har på en række områder. Man bliver glad, når man sidder og læser i planen. Man bliver glad, når man ser, der stadigvæk er et højt ambitionsniveau i forhold til vores til vores infrastruktur. Nu ligger der en opgave for byrådet i at indfri målsætningerne og om at skabe de løsninger, der kan sikre en god implementering. 5

6 En tragisk bilulykke i dag på Fyn-motorvejen med to omkomne viser, hvor sårbart vores samfund er med den svage infrastruktur har. To mennesker er døde. Det er frygteligt. Men det er også et billede på, at det pludseligt går meget i stå, og lange køer ødelægger rigtig meget. Det er et billede på nødvendigheden af en fast forbindelse over Kattegat. Det er et billede på nødvendigheden af en fuldt udbygget E45. Det er et billede på nødvendigheden af en havn, der kan blive ved med at eksportere. Det er også en erindring om, at flere millioner mennesker bliver fragtet af Molsliniens færger på tværs af det blå bånd mellem Aarhus og Sjælland. Der er flere med Molsliniens færger, end der flyver indenrigsfly og indenrigstrafik i hele Danmark. Men det er et billede på, at vores infrastruktur er sårbar. Og det er en af de største udfordringer, vores erhvervsliv står overfor. Ikke at kunne få arbejdskraften frem. Ikke at kunne få kunderne frem. Og vi risikerer, at folk lægger virksomhederne andre steder. De analyser, som Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening laver er ikke den endegyldige sandhed. Deri er jeg enig med ordføreren fra Socialistisk Folkeparti. Men de rummer en grad af sandhed. Og derfor skal vi tage dem alvorligt. Vi skal forholde os til, når dele af arbejdsmarkedet rejser en løftet pegefinger og siger: Vi føler ikke, at erhvervsklimaet er tilfredsstillende. Så kan vi sidde med vores fakta, både fakta om skat, sagsbehandlingstider og mange andre ting. Men ved sidste afkørsel ved beslutningsrampen, der er det jo følelsen, der afgør, om man lægger virksomheden på den ene eller anden side af kommunegrænsen. Jeg ved, at vores gode nabo i Farverskov er utrolig glad for, at vi har en dækningsafgift i Aarhus. For det får folk til at etablere virksomhederne i Farverskov. Og jeg tror, der er en grund til, at Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti i Odense byråd lige har banket 100 millioner af sted i en vækstplan, hvor man afskaffer byggesagsgebyret, og hvor man meget hurtigt lemper dækningsafgiften. Fordi SF, Socialdemokrater, Venstre, Konservative og DF i Odense er klar over, at hvis Odense skal fastholde en konkurrenceplatform, så må man gøre noget der. De har nu en dækningsafgift på fire promille i Odense med en ambition om, at den skal væk. Er det interessant for os, hvad de gør i Odense? Ja, det er det. Med den infrastruktur, vi har i landet, så er også Odense en konkurrenceby for Aarhus. Vi har en aftale om dækningsafgiften. Den er vi glade for. Vi var glade for, det lykkedes at få Socialdemokraterne med tilbage i en aftale om dækningsafgiften, der samtidig sikrer Marselistunnelen, som er et visionært og afgørende infrastrukturelt knudepunkt i vores bys udvikling. Må jeg minde om, at da Hr. Kampmand i 1898 tegnede Ringgaden for første gang, der var der seks indregistrerede biler i Aarhus. Så nogle gange kan det være svært at se det volumen, der skal fylde en infrastrukturel beslutning i nuet. Men hvor er vi glade for, at man tænkte den. Vi skal tage den her erhvervsplan i hånden, og så skal vi gå alle vores instanser igennem og se, om de er tunet til at implementere den. Oplever man en hurtig sagsbehandling i Teknik og Miljø? 6

7 Kan man få indblik i, hvor ens sag ligger? Har man et konkret ansigt? Oplever man en medarbejder, der siger, jeg er din medarbejder på den sag. Jeg holder den i hånden, fra du kommer med den, til vi afslutter den. Og byggeriet og virksomheden er oppe og køre, som man gør det i København. Vi skal have track and trace på alle sagerne, så man kan se, hvor ens sag er i vores system. Vi skal have en ambition om at blive oplevet som den mest erhvervsvenlige kommune i landet. Det må være vores ambition at ligge forrest. Og så skal vi have en ambition om et afgiftsniveau, der er lavt. En grundlæggende præmis om, at vores kommune kan klare sig for kommuneskatten og bloktilskuddet og visernere i afgifter og smågebyrer, som hæmmer vores by. Den enkelte afgift gør måske ikke den store konkurrencemæssige forskel. Men summen af dem og den vedvarende fokusering på at få dem væk er afgørende. Der ligger masser af potentialer i den her erhvervsplan. Der ligger masser af potentialer for beskæftigelse. Masser af potentialer for at fastholde de unge studerende, der forlader vores uddannelsesinstitutioner og skal ud på arbejdsmarkedet. Og de skal ud på vores arbejdsmarked. De skal arbejde på arbejdspladser, der ligger i vores kommune eller i vores businessregion, hvis det endelig skal være. Men de skal understøtte det, der sker i Aarhus. Jeg ser frem til udvalgsbehandlingen af den her sag. Jette Skive: Omkring 100 driftige og dygtige erhvervsfolk har siddet og arbejdet med den her plan. Jeg er meget, meget glad og tilfreds over, at man har indarbejdet høringssvarene. Det er alfa og omega, at man lytter, at det ikke bare er skinhøringer, man laver. Så har vi hørt fire partier udtale sig om den her erhvervsplan. Og de tre af partierne, vi har hørt indtil nu, har hovedsageligt koncentreret sig om infrastruktur. Og jeg kan kun give de to af dem ret. Vi er med i et budgetforlig, for når man er med i sådan et forlig, så må man give og tage. Og vi har gjort det her, fordi vi syntes, det var meget vigtigt, at vi havde nogle store hængepartier her i kommunen omkring det sociale. Dem fik vi løst, og derfor er vi med. Vi havde meget gerne set, at vi havde kunnet finde noget til noget infrastruktur. Men når man nu laver forlig med nogen, der hellere vil samle leverpostejsbakker og lave dem til cykler eller hellere vil nedlægge vores transportcenter, og så have at erhvervslivet skal køre frem i bus, så er det ikke nemt. Og så er man nødt til at prioritere, og det har vi gjort. Jeg er glad for, at Jan Ravn Christensen holdt sig til det, han holdt sig til, for ellers havde det været for langhåret. Jeg synes virkelig, det var langhåret i forvejen. Det var ikke særlig erhvervsvenligt. Men vi håber på, at vi hen ad vejen kan se hinanden i øjnene og sige: Lad os nu løfte den her fremdrift for erhvervslivet, så alting blive glidende, og det virker. For det er ikke kun erhvervslivet. Det er også for det enkelte menneske. Hvis ikke vi støtter op omkring erhvervslivet og sørger for, der er fremkommelighed, hvordan skal de så gå for vores hverdag? Det er dem, der bærer vores hverdag. 7

8 Vi håber også på, at vi fremadrettet får mulighed og økonomi til at sige, at vi stopper de gebyrer, så vi ikke har gebyrer fra vores erhvervsliv. Men alt i alt er vi meget glade for, at der har siddet så mange dygtige mennesker. Og det synes jeg, vi skal lytte til. Og så synes jeg, det er rigtig trist, at man så dermed hellere vil køre med cykel og bus. Jeg synes ikke, det er i orden. Henrik Vestergaard: Jeg vil gerne tiltræde sag nummer 3 omkring en ny erhvervsplan for Aarhus. Jeg synes, det er positivt, at bystyret og erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne er i dialog omkring det, man så kan blive enige om kan skabe vækst, fremme vækst, bidrage til nye arbejdspladser i Aarhus. Enighed er altid positiv. Men jeg synes også, at endnu en snak om erhvervsplan, en snak om deltagerbudgetter, endnu en snak om den kommende kommuneplan understreger, hvor vigtigt det er, at Aarhus nu tager fat på at skabe en bystrategi altså en retning, et indhold for et samlet bysamfund, ikke kun for erhvervslivet og dem, der gerne vil have deltagerbudgetter, ikke kun for de frivillige, ikke kun for de sociale, men for det samlede community, der ligesom kan være med til at pege i retning af at sige, hvem vi er, og hvor vi gerne vil hen, og at der bliver skabt ejerskab til den bystrategi. Vi mangler simpelthen at komme op på den højere klinge. Jeg ved ikke, hvor mange erhvervshandlingsplaner jeg har været med til at vedtage i det her byråd. Og jeg skal nok lave være med at overhøre byrådets medlemmer i, hvad der stod i den sidste og den forrige, og hvor meget det så bidrog med. Jeg overhørte dog ikke, at SF s før forblommede snak om mangfoldighed den stoppede, da vi så kom til trafikformer. Det var ikke mangfoldighed i form af bilister i hvert fald, der skulle skabes bedre fremkommelighed for. Det var ikke lastbiler med containere på ladet, hvori Danmarks handelsbalance jo i virkeligheden ligger. Det var ikke det, der skulle sikres fremadrettet. Det er nu dog heldigvis fastholdt i forbindelse med det budget, der bliver vedtaget næste år. De penge, der er til Marselistunnelen, er til Marselistunnelen, og det skal de bruges til. Når man siger, der ikke bliver arbejdet med infrastruktur, så er jeg bare nødt til at sige, at jeg har kendt fire trafikrådmænd, der har snakket om Beder-Bering Vejen. For første gang bliver det rent faktisk vedtaget og sat penge af til at komme i gang med Beder-Bering Vejen. Så meget kan man jo snakke sig til. Men som vi snakkede om også med deltagerbudgettet, så er handling nu bedre end det. I øvrigt vil jeg også godt sige, at erhvervslivets betaling af dækningsafgiften falder med 25 millioner kroner. Det, synes jeg da, er positivt. Det ved jeg også godt, hvilke partier der har arbejdet for, at det kunne lade sig gøre. Og på den helt lange bane så er det jo på vej til at blive afskaffet. Så kan man have større ambitioner end det. Fair nok. Men noget sker der dog trods alt, der trak i den rigtige retning. Selve erhvervskontaktudvalget der er det stadigvæk min personlige opfattelse, at på samme måde, som nogen gerne vil kigge festugebestyrelsens sammensætning efter, på samme måde som vi 8

9 kigger Aarhus Havns sammensætning efter, så mener jeg også, at man på et tidspunkt aktivt skal arbejde med at sige, om det er den rigtige konstruktion, vi har der, netop til at fremme det innovative. Eller er det for foreningsorganisationsbaseret? Er det altid dem, der repræsenterer de mange, som er de vigtigste at lytte til, når vi snakker vækst? Sådan er det jo sjældent på iværksætterdelen i hvert fald. Noget af det, som Danmark er allerdårligst til. Og i virkeligheden kunne jeg jo godt tænke mig endnu flere tiltag helt nede på folkeskoleniveau. I øvrigt også på de gymnasiale øvrige ungdomsuddannelser, at det er der, vi får sat ind. For vi skal simpelthen have skabt nogle mennesker med en hel anden kultur end den, vi andre er opvokset med som flertal. Folk som synes, det er i orden, at andre sætter i værk og rent faktisk får et udbytte af det. Det er jo der, det kommer til at halte på et tidspunkt, når misundelsen sniger sig frem. Og nogen der rent faktisk har kompetencerne til at være innovative. Noget de færreste i det her lokale jo lærte på deres uddannelse. Hvordan man konkret arbejde med det, men som de unge mennesker faktisk bliver sat til i dag. Det bedste ved den her erhvervshandlingsplan er, at den kan være et element i den bystrategi, som jeg tror, Aarhus har så hårdt brug for, for netop at være et community i Europa i fremtiden. Borgmesteren: Godt. Nu er vi igennem ordførerrunden. Jeg vil tillade mig lige at knytte et par bemærkninger til den her sag. Sammen med København er Aarhus Danmarksmestre i vækst. Siden 2005 er byen vokset med indbyggere og arbejdspladser. Så mere end en fjerdedel af alle private arbejdspladser i Midtjylland i dag er placeret i Aarhus. Det er selvfølgelig en udvikling, vi skal fortsætte. Og med den nye erhvervs- og vækstplan, som er fremlagt i dag, der har vi et stærkt redskab til at nå frem mod det mål, vi har sat i fællesskab, nemlig at der skabes arbejdspladser i Aarhus. Vi skal være indbyggere i Vi har et stærkt udgangspunkt. Som danmarksmester i vækst, der er Aarhus dynamoen i den østjyske byregion. Og en daglig nettoindpendling til Aarhus på cirka personer taler jo sit tydelige sprog. Der bliver etableret rigtig mange virksomheder i Aarhus. Visionen for erhvervsplanen er klar. Aarhus skal fortsat udvikle sig som et nationalt vækstcenter med international gennemslagskraft, være en førende videns og uddannelsesby. Aarhusregionen skal være et af Nordeuropas mest attraktive arbejdsmarkeder. Erhvervsplanen er ambitiøs og omfattende. Den rummer en lang række konkrete indsatser angående arbejdskraft og uddannelse, innovation og infrastruktur samt erhvervsklynger, som vi lige har set et eksempel på udvidet i dag, energi, miljø, sundhed, it, kreative erhverv, oplevelseserhverv og meget, meget mere. Det er et overflødighedshorn af forskellige initiativer og vigtige perspektiver. Erhvervs- og vækstplanen er blevet til i et tæt og omfattende samarbejde med mere end 100 repræsentanter for områdets erhvervsliv, organisationer, vidensinstitutioner og myndigheder, som har arbejdet på at udvikle og prioritere nye vækstinitiativer. Og det betyder også, at erhvervsplanen 9

10 er summen af en masse gode kræfter, der har en brændende ambition om at udvikle Aarhus, som ønsker at skabe vækst og udvikling, som ønsker at skabe arbejdspladser i vores del af Danmark. Dem vil jeg gerne sige en meget stor tak til. De har givet et helt afgørende bidrag til udviklingen af Aarhus med den her erhvervsplan. Og så vil jeg gerne rette en misforståelse, der fremgik af Venstres ordførerindlæg, hvor man påstod, at der ikke er afsat midler til infrastruktur i det budgetforlig, vi skal beslutte i morgen. En hurtig sammenregning viser, at der faktisk i det budgetforlig er afsat mere en 1 milliard kroner til infrastruktur. Og det betyder jo altså, at vi også kan realisere nogle af de ambitioner, der er, i forhold til at skabe en god og effektiv infrastruktur. Så skal man selvfølgelig kunne løfte opgaven. Men der er afsat ganske betydelige midler til infrastruktur i det budgetforlig, vi skal behandle i morgen. Jan Ravn Christensen: Allerførst undrer jeg mig lidt over de udtalelser, som Jette Skive fra Dansk Folkeparti havde kort før pausen, at det skulle være et problem for borgerne og erhvervslivet, at man skulle til at sortere mere affald. Mit indtryk er, at borgerne er rigtig interesserede i at genanvende så meget affald som muligt. Og mit indtryk er sådan set også, at erhvervslivet kan se nogle perspektiver i at fokusere yderligere på genanvendelse af affald. Så jeg synes egentlig, det er lidt trist, at Dansk Folkeparti vælger at bruge tiden i aften på at angribe alle, der gerne vil genanvende og bruge ressourcerne mest fornuftigt. Så jeg kan kun ærgre mig over, at det er udgangspunktet. Så til Marc Perera Christensen som taler omkring den fremsynede Hr. Kampmand i forhold til Ringgadebroen. Sådan er det jo. Nogle gange rammer man plet. Andre gange gør man ikke. Jeg tror, der er få herinde, der vil rose de fremsynede folk, der besluttede, vi skulle have motorvej helt op til Hirtshals for at få god motorvejskapacitet deroppe. Fair nok. Der er behov for det, når færgerne lige ankommer, og lige inden de skal af sted. Så kan de måske give god mening. Men det er jo ikke ligefrem der, hvor man siger, at man har lavet et godt kig ind i spåkuglen. Og der tror jeg bare, at nogle gange rammer man rigtigt, og nogle gange gør man ikke. Og jeg tror ikke, at man rammer rigtigt med Marselistunnelen overhovedet, og lad os ellers lade den debat ligge til et andet tidspunkt. Det kommer vi også tilbage til senere i aften. Og så synes jeg, at det er lidt en trist fejlslutning, at udgangspunktet for de borgerlige partier i byrådet er, at for at gøre Aarhus attraktiv for erhvervslivet, så skal vi sætte alle skatter og gebyrer ned og så videre og så videre. Det, synes jeg, er rigtig ærgerligt. Det, der er Aarhus styrkeposition, er netop, at vi er en så videnstung by. Vi er en by, hvor der er rigtig mange mennesker, der gerne vil bo og studere. Og det er det, erhvervslivet synes, der er rigtig attraktivt. Og der kan jeg kun ærgre mig over, at man har et så endimensionelt syn på erhvervslivet, at det kun handler om skat og afgifter, når vi ved at selv erhvervslivets egne målinger peget på, at der er en lang række andre problemstillinger og udfordringer, der er langt mere centre og vigtige for erhvervslivet. Og jeg må også sige, at det tydeligste bevis på, at Aarhus er en god by for erhvervslivet og en by, hvor det er interessant for erhvervslivet at være, det er, at der er en massiv indpendling til Aarhus 10

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

Aarhus Kommune, Økonomiudvalget tirsdag 9. juni 2015. Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn

Aarhus Kommune, Økonomiudvalget tirsdag 9. juni 2015. Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn Hans Halvorsen (S): Må jeg have lov at byde velkommen. Velkommen til et åbent økonomiudvalgsmøde i Aarhus Kommune her på rådhuset. Mit navn er Hans Halvorsen, jeg er

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

Bilag 1. Figur og tabel

Bilag 1. Figur og tabel Bilag 1. Figur og tabel TABEL 1: ANALYSERAMME... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 2: INTERVIEWETS 7 FASER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 3: TRADITION ROLLE IMAGE OG NYE ROLLER OG DILEMMA

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 7. møde Tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 3: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om svangreomsorg.

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir Competencehouse ADRESSE TELEFON FAX MAIL WEB DATO MOVING HUMAN CAPITAL Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø +45 38 38 00 00 +45 38 38 00 11 mbu@competencehouse.dk www.competencehouse.dk 27. januar 2005

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

81. møde. Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1

81. møde. Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1 Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1 81. møde Torsdag den 10. maj 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 38: Forespørgsel til justitsministeren om EU og dansk udlændingepolitik.

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627).

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627). Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1 (Spm. nr. S 2627). 59. møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte

Læs mere

TS: Hvor længe har du været kommunalpolitiker, og hvad for nogle interesseområder har du? Og hvad var dit formål med at gå ind i politik?

TS: Hvor længe har du været kommunalpolitiker, og hvad for nogle interesseområder har du? Og hvad var dit formål med at gå ind i politik? Bilag D: Interview med Jens Jørgen Nygaard, borgmester i Ledøje-Smørum Kommune og medlem af sammenlægningsudvalget i den nye Egedal Kommune for de Konservative. Tilstede: JJN: Jens Jørgen Nygaard TS: Trine

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Formanden : Mødet er åbnet.

Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. marts 2012 (D) 1 Kl. 09:00 55. møde Fredag den 2. marts 2012 kl. 9.00 Mødet er åbnet. Dagsorden 1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 43: Forslag til folketingsbeslutning om opfordring

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

86. møde. Onsdag den 23. maj 2012 (D) 1. helt eller delvist at fastholde gældende fordelingsniveau afhængigt af ansøgerkredsen«? (Spm. nr. S 3288).

86. møde. Onsdag den 23. maj 2012 (D) 1. helt eller delvist at fastholde gældende fordelingsniveau afhængigt af ansøgerkredsen«? (Spm. nr. S 3288). Onsdag den 23. maj 2012 (D) 1 86. møde Onsdag den 23. maj 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 4) Til kulturministeren af: Vil ministeren forklare,

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FORORD En ny start til kriseramte virksomheder Iværksættere skaber arbejdspladser og vækst. Det er derfor afgørende, at vi i Danmark

Læs mere

80. møde. Onsdag den 13. april 2011 (D) 1. dagtilbudslovens bestemmelser om klubtilbud ind i folkeskoleloven? (Spm. nr. S 1555).

80. møde. Onsdag den 13. april 2011 (D) 1. dagtilbudslovens bestemmelser om klubtilbud ind i folkeskoleloven? (Spm. nr. S 1555). Onsdag den 13. april 2011 (D) 1 80. møde Onsdag den 13. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til

Læs mere