Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017."

Transkript

1 Sag 3: Ny erhvervsplan for Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus Camilla Fabricius: Erhvervshandlingsplanen har været et samarbejde, som er løbet hen over et godt stykke tid. Og hvis man kigger på høringssvarene, så kan man også se, at det faktisk er blevet indarbejdet rigtig fint. Da jeg startede i byrådet, kunne jeg godt tænke, at det her med en erhvervshandlingsplan var en lille smule langhåret, og hvad flyttede det? Men her for nogle måneder siden eller lige lidt over en måned siden, hvor vi havde Aarhus Festuge, var jeg nede og besøge Foodfestivallen nede i Aarhus nede på Tangkrogen og fik en rundvisning og så på de mange fantastiske boder, der var. Noget af det, der blev præciseret fra direktøren fra Foodvestivalen var, at det var noget, som samlede utrolig mange frivillige, som samlede utrolig meget vækst til Aarhus i forhold til de mange fødevarevirksomheder, som var på festivalen. Ud over at det generede en fantastisk event, som forbruger var fantastisk at besøger, så var det også et sted, hvor erhvervsliv og brugere og frivillige og forretningsdrivende havde muligheden for at koble sig sammen. Det er noget af det, som erhvervshandlingsplanen retter sig mod, nemlig at vi både fra virksomhedernes side, fra borgernes side og fra Aarhus Kommunes side forsøger at gå sammen i fælles front for at skabe en by, som er i fremdrift og i vækst både i forhold til udvikling og i forhold til arbejdspladser. Det er en ekstremt visionær erhvervshandlingsplan, som virkelig rummer højt til loftet og rigtig gode takter. Og så har jeg lyst til lige at lege Mogensen og Christiansen fra Tirsdagsanalysen. De kommer altid med et raskt lille citat fra ugen der gik om, hvem der har udtalt hvad og hvorfor. For Aarhus ligger den umiddelbare effekt selvsagt i de mange spændende og attraktive nye arbejdspladser, og det vil blive et resultat af planerne. Det er i sig selv utrolig glædeligt, men derudover er vejen nu banet for endnu større perspektiver. Agro Food Park er godt på vej til at blive et af Nordeuropas fyrtårne, og inden for fødevareinnovation, som kan yde et afgørende bidrag til fremtidens vækst i Danmark. Og her vil Mogensen og Christiansen sikker pege på og kigge på hinanden og være larmende enige om, at det her selvfølgelig er udtalt af Aarhus Kommunes borgmester Jacob Bundsgaard i forhold til, at Arla Food vil etablere sig på Agro Food Park. Det, at vi har så markant en erhvervshandlingsplan, som retter sig både i viden og i arbejdspladser og i udvikling gør netop, at vi kan trække store virksomheder til, som har en utrolig indflydelse på Aarhus. Vi har brug for stærke virksomheder, som også trækker vores studerende til, så vi kan give vækst til både viden, i knowhow og i borgere. Det er fremadsynet, og jeg er fra Socialdemokraternes side utrolig tilfreds med det her. 1

2 Jan Ravn Christensen: Jeg troede, at når vi snakkede Mogensen og Christiansen, så skulle til at snakke om mere fokus på design og slag af dyre sko til tidligere statsministre, som tager rundt på klimakonferencer og så videre, men det er godt, vi holder os til den mere lokale del her og fokuserer på selve erhvervsplanen, der ligger. Vi synes, det er en rigtig god erhvervsplan, som vi behandler her i dag. Og vi er enige i langt det meste, af det der står, og i rigtig mange af de rigtige flotte initiativer, der er i planen. Der er et enkelt punkt, som vi savner, og det er måske også først sådan for alvor blevet aktualiseret sådan for alvor her på det seneste, og det handler omkring genanvendelse af ressourcer. Regeringen har jo lige fremlagt en meget ambitiøs ressourcestrategi. Og spørgsmålet er i virkeligheden, og vi ikke også i Aarhus kunne forsøge at fokusere yderligere på hele det her område omkring genanvendelse af vores ressourcer. Hvis man kigger på afsnittet omkring miljø, energi og klima, så er det jo meget målrettet på vand og energi men ikke så meget på affald og den ressourceanvendelse, der kan ligger der. Så det kunne godt være, det var et område, vi skulle kigge på. Er der nogle særlige kompetencer, vi har, eller vi kan opdyrke på det område, som jo også er et område, der kan være med til at skave innovation og vækst blandt en lang række virksomheder. Der er i hvert fald en masse spændende eksempler på, hvordan man kan genbruge materialer fra forskellige produkter. Jeg tror, det er 330 leverpostejbakker, der kan blive til en cykel eller noget i den stil. Ellers vil jeg sige, at planen i sig selv bygger på hele den her tankegang, som vi kender i forvejen omkring det her østjyske bybånd fra Randers til Kolding, hvor Aarhus er den centrale by og også er dynamo i regionen. Og det er jo rigtigt, at Aarhus er en central studieby. Vi har rigtig mange studerende. Og vores erhvervsliv bygger jo også i høj grad på viden, som det også er beskrevet i planen, og den sammenkobling der er mellem viden og produktion. Og samtidig må vi også sige, at vi har langt flere arbejdspladser i Aarhus, end der er mennesker i den arbejdsdygtige alder, så kort sagt er Aarhus en attraktiv by for erhvervslivet. Det er vores opfattelse, at den mest centrale faktor for, at virksomheder placerer sig i Aarhus, det er, at vi har en veluddannet og velkvalificeret arbejdskraft. Og derfor er vi enige i, at der skal være et rigtig stort fokus på et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, som erhvervsplanen lægger op til. Den nok næstmest centrale faktor, det kan man i øvrigt se i den her flotte avis fra Dansk Industris transportdivision med et billede af en OSF-minister på forsiden, det drejer sig om infrastrukturen. Vi tror også, det er helt rigtigt, at det er det, der skal være fokus på, og at det er det, erhvervslivet også i høj grad efterspørger. Vi vil gerne fokusere på nogle lidt andre elementer end dem, der er trukket frem i planen. På kollektive trafikløsning. På parker og rejs -anlæg på cykelstier og så videre, end tilfældet er i planen. De, der ikke har haft lejlighed til at åbne rapporten endnu, det er jo ikke sikkert, alle byrådsmedlemmer har haft tid til det, de kan jo prøve at slå op på side 29, der viser, hvor langt man kan komme, hvis man kører i bil på en halv time, hvor langt man kan komme, hvis man bruger 2

3 kollektiv trafik på en halv time, og hvor langt man kan komme sammenligneligt, hvis man gør det i en time. Det viser, at der stadigvæk er nogle udfordringer for, hvilke muligheder vi giver folk for at transportere sig med den kollektive trafik og komme hurtigt frem og tilbage mellem forskellige knudepunkter, ikke bare i Aarhus Kommune men i hele den østjyske region. Så der er nogle ting, vi skal have arbejdet videre med på den led. Der er også nogle andre ting i forhold til infrastrukturen. Der er mange gode ting. Dem vil jeg ikke gå i dybden med. Der er nogle enkelte ting, vi gerne vil tage forbehold for. Det kommer jeg tilbage til, til sidst. Men der er en særlig ting, jeg gerne vil fremhæve. Det er det her forslag omkring citydistribution. Det er et forslag, som vi selv haft kigger lidt på i SF, om det var noget, vi kunne arbejde med fremadrettet. Altså få en anden distribution af varer ind til butikkerne i midtbyen. Vi synes, det er rigtig fornuftigt, at man nu vil sætte gang i et helt konkret forsøg også i Aarhus og se, hvilke erfaringer man kan få med det. Det er i hvert fald noget, der kan mindske trafikmængden i midtbyen og også være med til at mindske forureningen fra trafikken. Der er også en række andre ting, som man kan rose planen for. Det er måske for langhåret at komme igennem det hele. Men jeg synes, det er godt, der er fokus på, at vi skal være aktive i forhold til vores rolle som indkøber. Vi skal også være med til at lægge pres på for, at der kommer mere innovation. Vi synes også, det er rigtig godt at se, at der er kommet mere fokus på små og mellemstore virksomheder i den erhvervsplan, der ligger nu her. Vi skal være bedre til både at understøtte en nyetablering af små og mellemstore virksomheder. De er nok små i starten de fleste af dem. Men også når de bliver mellemstore, at vi understøtter deres eksistens både i forhold til kapital og i forhold til de udfordringer, de må stå med. I forhold til hele delen omkring Aarhus som erhvervsvenlig kommune, der er det rigtig godt, at vi også kan genfinde mange af de elementer, som var en del af arbejdet med struktur og styreform og mange af de inputs, som vi fik fra dialogmøderne med erhvervslivet. Jeg synes, der er rigtig mange gode initiativer der, som også er en del af erhvervsplanen, og som der vil blive arbejdet med fremadrettet. Og i den forbindelse er det selvfølgelig også godt, at man så siger, om vi kan blive lidt skarpere på at måle det lokale erhvervsklima, så vi ikke skal tage udgangspunkt i sådan en lidt tilfældig rapport fra Dansk Industri, som har en masse fejl og mangler, men at der rent faktisk kommer noget hel lokal viden i forhold til, hvordan erhvervslivet opfatter os. Og i den forbindelse synes vi jo også, det særligt bliver interessant at kigge på nogle af de områder, som vi måske kan pille relativt nemt ved, for eksempel byggesagsbehandlingen. Efterspørger man i virkeligheden mere end hurtigere byggesagsbehandling end en billigere byggesagsbehandling? Giver det mening, at vi gør det en smule dyrere at få byggesagsbehandling i Aarhus Kommune, mod at vi til gengæld også leverer en lidt hurtigere og lidt bedre ydelse. Det, synes jeg da, er et relevant spørgsmål også at blive klogere på fremadrettet. Vi er rigtig billige på byggesagsbehandling. Men vi er måske ikke i top hvad angår hastighed. Så det kunne være noget, man kunne se på. 3

4 Ellers tror jeg bare, jeg vil runde af med lige at fortælle nogle af de forbehold, som vi gerne vil have ført til protokol. Jeg skal nok sende en mail med dem, så du behøver ikke notere. For det første er vi ikke enige i, at der er behov for en udbygning af E45 på hele strækningen mellem Kolding og Randers. Vi er for det andet heller ikke enige i, at der er behov for at etablere Marselistunnelen. Så den del kan vi heller ikke bakke op om i erhvervsplanen. Og for det tredje mener vi heller ikke, der er behov for en fuld opgradering af rute 26. Og der er i hvert fald ikke behov for en etablering af en motorvej på strækningen, sådan som der muligvis er lagt op til. Så vi kunne egentlig godt tænke os at få planen til udvalgsbehandling. Så det er måske i virkeligheden først efter, at erhvervsplanen kommer tilbage, at det skal noteres til protokol, men for at få fokus på hele det her genanvendelsesspørgsmål. Er det noget, vi kan arbejde mere styrket med også for måske at vende hele spørgsmålet omkring sagsbehandlingen på myndighedsområderne. Kan vi blive dygtigere og bedre? Og kan vi lave nogen nye modeller der? Gert Bjerregaard: Erhvervs- og kontaktudvalget med de mange dygtige mennesker, der sidder der, herunder dygtige ledere og organisationer for erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner med videre også repræsentanter her fra byrådet fra Magistrat og borgmester har jo taget de mange høringssvar til sig og indarbejdet det i den plan, vi ser og behandler her i aften. Og det, synes vi i Venstre, er rigtig godt. Det har givet planen mere tyngde, og det har også sat fokus på, hvad det er for nogle fejl og mangler, man ser fra erhvervslivets side af. I Venstre synes vi så fortsat, at vi godt kunne være lidt mere ambitiøse og se på, hvordan vi kunne sikre nogle endnu stærkere rammevilkår for vores virksomheder, både dem der er her, men så sandelig også dem, vi ønsker at tiltrække. Vi ved, at de omkringliggende byer, ja både Horsens og Odense har jo Socialdemokratiske borgmestre, de har set lyset, de har set mulighederne for, hvordan vi kan gøre os mere lækre over for virksomhederne i form af nedsatte afgifter. Her tænker jeg på dækningsafgift. Jeg tænker også på byggesagsgebyrer. I Odense har man valgt ved det seneste budgetforlig at afskaffe det. Så til SF s ordfører er vi i den stik modsatte retning. Vi ønsker at afskaffe de her gebyrer. Det skal ikke betyde, og det er det, jeg hører SF siger, at det så tager længere tid. Men ved samme lejlighed vil vi da gerne drøfte og se mulighederne for at gøre det endnu hurtigere. Så det her er en prioritering og en investering i vækst i den her by, og det synes vi er fint at få drøftet, når vi også har en udvalgsbehandling. I Venstre tror vi, det er nødvendigt at indskrive i sådan en plan, som skal have sigte mange år frem, at vi har intentioner om at gøre rammevilkårene bedre for virksomhederne. Og jeg tror, at vi også godt kan få indarbejdet det, også uden at det i første omgang til det budget, vi lige har lavet, koster kroner og ører. For det er der jo nogen, der har styret udenom. Det skal vi diskutere i morgen. Men det er en af de retninger, vi ønsker at bibringe med i erhvervsplanen for Aarhus. Noget af det vi synes er rigtig fint, det er i forhold til, og det skal der være ros til, det der er indarbejdet i forhold til uddannelse. De mange aspekter, der ligger der. Det kan vi fuldt ud støtte op 4

5 omkring. Ligeledes kan vi også støtte op om de helt konkrete hensigter, der er, i forhold til infrastruktur. Marselistunnel, E45-udbygningen. Det er tydeligt at høre, at SF og Jan Ravn Christensen ikke har været en tur på E45. For de mennesker, der bevæger sig her, at det sander til. Men står i myldretiden helt stille. Det kan vi ikke blive ved med at leve med. Og det er et absolut afgørende netop for, at det østjyske bånd er levedygtigt fremadrettet. Så tror vi, at man kan være endnu mere ambitiøs i forhold til infrastrukturen. Og vi vil også gerne drøfte i udvalget, om man ikke kan prøve at lave nogle yderligere hensigtserklæringer, vi binder hinanden op på til fremtidige budgetter. Vores helt klare udfordring, vi har jo valgt til det budget, vi diskuterer i morgen i forhold til anlæg, ikke at sætte penge af til fremtidige investeringer til infrastrukturen. Det er en håbløs beslutning, som et flertal vil i den her by. Det er en af de mest afgørende ting for vækst. Og det er ikke bare virksomhederne, der siger det. Det er også regeringen, der siger det. Men vi går i den stik modsatte retning i Aarhus. Det er ærgerligt. Kunne vi ikke prøve i den her plan som minimum have nogle hensigtserklæringer om, at et nyt byråd må vise mere mod end det budget, vi skal behandle i morgen. Det er desværre ikke ambitiøst nok, når man ikke vil investere yderligere i den infrastruktur, der er så mangelfuld i den her by. Marc Perera Christensen: En af journalisterne på Jyllands Postens hovedsektion Orla Borg skrev for noget tid siden en artikel omkring skaffedyrene. Den lille gruppe af danskere, det er konkret 13 procent, han omtaler, som skaber den merværdiindtægt, som resten af samfundet lever af. Dem, der skaber de aktiviteter, der skaber valutahandel på tværs af de danske grænser og skaber den grundlæggende indtægt, som vi så får som finansieringskilde ind i vores offentlige sektor, som bruges som det supplement ind i vores private erhvervsliv, der skaber rigtig mange af de arbejdspladser, som resten af vores samfund er så dybt afhængig af. Og når jeg vælger at starte med Orla Borgs begreb skaffedyrene, så er det som indledning til diskussionen om vores erhvervspolitik, og hvorfor den er så vigtig. Det er nemlig den her plan og de initiativer og det engagement og det drive, der ligger i byens erhvervsliv, der er selve fundamentet for de andre ting, vi foretager os. Det er der, beskæftigelsens hovedkilde ligger. Og det er derfra byens beskatningsgrundlag opstår, så vi har mulighed for at levere den gode skole, den nære pleje, de spændende udfordrende kulturtilbud og den sociale indsats for dem, der har brug derfor. Og derfor er det så vigtigt at have et erhvervsklima og en erhvervsplan, der fremmer privat beskæftigelse. Det har været et rigtig spændende år. Og der har været et intensivt og spændende arbejde med et hav af arbejdsgrupper med stærk repræsentation fra erhvervslivets aktører ind i det her for at skabe netop den her erhvervsplan, en erhvervsplan der peger frem imod en by, der har appetit på mere, og som har ambitioner for mere, og som understreger de klynger og de styrker og de formater, Aarhus har på en række områder. Man bliver glad, når man sidder og læser i planen. Man bliver glad, når man ser, der stadigvæk er et højt ambitionsniveau i forhold til vores til vores infrastruktur. Nu ligger der en opgave for byrådet i at indfri målsætningerne og om at skabe de løsninger, der kan sikre en god implementering. 5

6 En tragisk bilulykke i dag på Fyn-motorvejen med to omkomne viser, hvor sårbart vores samfund er med den svage infrastruktur har. To mennesker er døde. Det er frygteligt. Men det er også et billede på, at det pludseligt går meget i stå, og lange køer ødelægger rigtig meget. Det er et billede på nødvendigheden af en fast forbindelse over Kattegat. Det er et billede på nødvendigheden af en fuldt udbygget E45. Det er et billede på nødvendigheden af en havn, der kan blive ved med at eksportere. Det er også en erindring om, at flere millioner mennesker bliver fragtet af Molsliniens færger på tværs af det blå bånd mellem Aarhus og Sjælland. Der er flere med Molsliniens færger, end der flyver indenrigsfly og indenrigstrafik i hele Danmark. Men det er et billede på, at vores infrastruktur er sårbar. Og det er en af de største udfordringer, vores erhvervsliv står overfor. Ikke at kunne få arbejdskraften frem. Ikke at kunne få kunderne frem. Og vi risikerer, at folk lægger virksomhederne andre steder. De analyser, som Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening laver er ikke den endegyldige sandhed. Deri er jeg enig med ordføreren fra Socialistisk Folkeparti. Men de rummer en grad af sandhed. Og derfor skal vi tage dem alvorligt. Vi skal forholde os til, når dele af arbejdsmarkedet rejser en løftet pegefinger og siger: Vi føler ikke, at erhvervsklimaet er tilfredsstillende. Så kan vi sidde med vores fakta, både fakta om skat, sagsbehandlingstider og mange andre ting. Men ved sidste afkørsel ved beslutningsrampen, der er det jo følelsen, der afgør, om man lægger virksomheden på den ene eller anden side af kommunegrænsen. Jeg ved, at vores gode nabo i Farverskov er utrolig glad for, at vi har en dækningsafgift i Aarhus. For det får folk til at etablere virksomhederne i Farverskov. Og jeg tror, der er en grund til, at Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti i Odense byråd lige har banket 100 millioner af sted i en vækstplan, hvor man afskaffer byggesagsgebyret, og hvor man meget hurtigt lemper dækningsafgiften. Fordi SF, Socialdemokrater, Venstre, Konservative og DF i Odense er klar over, at hvis Odense skal fastholde en konkurrenceplatform, så må man gøre noget der. De har nu en dækningsafgift på fire promille i Odense med en ambition om, at den skal væk. Er det interessant for os, hvad de gør i Odense? Ja, det er det. Med den infrastruktur, vi har i landet, så er også Odense en konkurrenceby for Aarhus. Vi har en aftale om dækningsafgiften. Den er vi glade for. Vi var glade for, det lykkedes at få Socialdemokraterne med tilbage i en aftale om dækningsafgiften, der samtidig sikrer Marselistunnelen, som er et visionært og afgørende infrastrukturelt knudepunkt i vores bys udvikling. Må jeg minde om, at da Hr. Kampmand i 1898 tegnede Ringgaden for første gang, der var der seks indregistrerede biler i Aarhus. Så nogle gange kan det være svært at se det volumen, der skal fylde en infrastrukturel beslutning i nuet. Men hvor er vi glade for, at man tænkte den. Vi skal tage den her erhvervsplan i hånden, og så skal vi gå alle vores instanser igennem og se, om de er tunet til at implementere den. Oplever man en hurtig sagsbehandling i Teknik og Miljø? 6

7 Kan man få indblik i, hvor ens sag ligger? Har man et konkret ansigt? Oplever man en medarbejder, der siger, jeg er din medarbejder på den sag. Jeg holder den i hånden, fra du kommer med den, til vi afslutter den. Og byggeriet og virksomheden er oppe og køre, som man gør det i København. Vi skal have track and trace på alle sagerne, så man kan se, hvor ens sag er i vores system. Vi skal have en ambition om at blive oplevet som den mest erhvervsvenlige kommune i landet. Det må være vores ambition at ligge forrest. Og så skal vi have en ambition om et afgiftsniveau, der er lavt. En grundlæggende præmis om, at vores kommune kan klare sig for kommuneskatten og bloktilskuddet og visernere i afgifter og smågebyrer, som hæmmer vores by. Den enkelte afgift gør måske ikke den store konkurrencemæssige forskel. Men summen af dem og den vedvarende fokusering på at få dem væk er afgørende. Der ligger masser af potentialer i den her erhvervsplan. Der ligger masser af potentialer for beskæftigelse. Masser af potentialer for at fastholde de unge studerende, der forlader vores uddannelsesinstitutioner og skal ud på arbejdsmarkedet. Og de skal ud på vores arbejdsmarked. De skal arbejde på arbejdspladser, der ligger i vores kommune eller i vores businessregion, hvis det endelig skal være. Men de skal understøtte det, der sker i Aarhus. Jeg ser frem til udvalgsbehandlingen af den her sag. Jette Skive: Omkring 100 driftige og dygtige erhvervsfolk har siddet og arbejdet med den her plan. Jeg er meget, meget glad og tilfreds over, at man har indarbejdet høringssvarene. Det er alfa og omega, at man lytter, at det ikke bare er skinhøringer, man laver. Så har vi hørt fire partier udtale sig om den her erhvervsplan. Og de tre af partierne, vi har hørt indtil nu, har hovedsageligt koncentreret sig om infrastruktur. Og jeg kan kun give de to af dem ret. Vi er med i et budgetforlig, for når man er med i sådan et forlig, så må man give og tage. Og vi har gjort det her, fordi vi syntes, det var meget vigtigt, at vi havde nogle store hængepartier her i kommunen omkring det sociale. Dem fik vi løst, og derfor er vi med. Vi havde meget gerne set, at vi havde kunnet finde noget til noget infrastruktur. Men når man nu laver forlig med nogen, der hellere vil samle leverpostejsbakker og lave dem til cykler eller hellere vil nedlægge vores transportcenter, og så have at erhvervslivet skal køre frem i bus, så er det ikke nemt. Og så er man nødt til at prioritere, og det har vi gjort. Jeg er glad for, at Jan Ravn Christensen holdt sig til det, han holdt sig til, for ellers havde det været for langhåret. Jeg synes virkelig, det var langhåret i forvejen. Det var ikke særlig erhvervsvenligt. Men vi håber på, at vi hen ad vejen kan se hinanden i øjnene og sige: Lad os nu løfte den her fremdrift for erhvervslivet, så alting blive glidende, og det virker. For det er ikke kun erhvervslivet. Det er også for det enkelte menneske. Hvis ikke vi støtter op omkring erhvervslivet og sørger for, der er fremkommelighed, hvordan skal de så gå for vores hverdag? Det er dem, der bærer vores hverdag. 7

8 Vi håber også på, at vi fremadrettet får mulighed og økonomi til at sige, at vi stopper de gebyrer, så vi ikke har gebyrer fra vores erhvervsliv. Men alt i alt er vi meget glade for, at der har siddet så mange dygtige mennesker. Og det synes jeg, vi skal lytte til. Og så synes jeg, det er rigtig trist, at man så dermed hellere vil køre med cykel og bus. Jeg synes ikke, det er i orden. Henrik Vestergaard: Jeg vil gerne tiltræde sag nummer 3 omkring en ny erhvervsplan for Aarhus. Jeg synes, det er positivt, at bystyret og erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne er i dialog omkring det, man så kan blive enige om kan skabe vækst, fremme vækst, bidrage til nye arbejdspladser i Aarhus. Enighed er altid positiv. Men jeg synes også, at endnu en snak om erhvervsplan, en snak om deltagerbudgetter, endnu en snak om den kommende kommuneplan understreger, hvor vigtigt det er, at Aarhus nu tager fat på at skabe en bystrategi altså en retning, et indhold for et samlet bysamfund, ikke kun for erhvervslivet og dem, der gerne vil have deltagerbudgetter, ikke kun for de frivillige, ikke kun for de sociale, men for det samlede community, der ligesom kan være med til at pege i retning af at sige, hvem vi er, og hvor vi gerne vil hen, og at der bliver skabt ejerskab til den bystrategi. Vi mangler simpelthen at komme op på den højere klinge. Jeg ved ikke, hvor mange erhvervshandlingsplaner jeg har været med til at vedtage i det her byråd. Og jeg skal nok lave være med at overhøre byrådets medlemmer i, hvad der stod i den sidste og den forrige, og hvor meget det så bidrog med. Jeg overhørte dog ikke, at SF s før forblommede snak om mangfoldighed den stoppede, da vi så kom til trafikformer. Det var ikke mangfoldighed i form af bilister i hvert fald, der skulle skabes bedre fremkommelighed for. Det var ikke lastbiler med containere på ladet, hvori Danmarks handelsbalance jo i virkeligheden ligger. Det var ikke det, der skulle sikres fremadrettet. Det er nu dog heldigvis fastholdt i forbindelse med det budget, der bliver vedtaget næste år. De penge, der er til Marselistunnelen, er til Marselistunnelen, og det skal de bruges til. Når man siger, der ikke bliver arbejdet med infrastruktur, så er jeg bare nødt til at sige, at jeg har kendt fire trafikrådmænd, der har snakket om Beder-Bering Vejen. For første gang bliver det rent faktisk vedtaget og sat penge af til at komme i gang med Beder-Bering Vejen. Så meget kan man jo snakke sig til. Men som vi snakkede om også med deltagerbudgettet, så er handling nu bedre end det. I øvrigt vil jeg også godt sige, at erhvervslivets betaling af dækningsafgiften falder med 25 millioner kroner. Det, synes jeg da, er positivt. Det ved jeg også godt, hvilke partier der har arbejdet for, at det kunne lade sig gøre. Og på den helt lange bane så er det jo på vej til at blive afskaffet. Så kan man have større ambitioner end det. Fair nok. Men noget sker der dog trods alt, der trak i den rigtige retning. Selve erhvervskontaktudvalget der er det stadigvæk min personlige opfattelse, at på samme måde, som nogen gerne vil kigge festugebestyrelsens sammensætning efter, på samme måde som vi 8

9 kigger Aarhus Havns sammensætning efter, så mener jeg også, at man på et tidspunkt aktivt skal arbejde med at sige, om det er den rigtige konstruktion, vi har der, netop til at fremme det innovative. Eller er det for foreningsorganisationsbaseret? Er det altid dem, der repræsenterer de mange, som er de vigtigste at lytte til, når vi snakker vækst? Sådan er det jo sjældent på iværksætterdelen i hvert fald. Noget af det, som Danmark er allerdårligst til. Og i virkeligheden kunne jeg jo godt tænke mig endnu flere tiltag helt nede på folkeskoleniveau. I øvrigt også på de gymnasiale øvrige ungdomsuddannelser, at det er der, vi får sat ind. For vi skal simpelthen have skabt nogle mennesker med en hel anden kultur end den, vi andre er opvokset med som flertal. Folk som synes, det er i orden, at andre sætter i værk og rent faktisk får et udbytte af det. Det er jo der, det kommer til at halte på et tidspunkt, når misundelsen sniger sig frem. Og nogen der rent faktisk har kompetencerne til at være innovative. Noget de færreste i det her lokale jo lærte på deres uddannelse. Hvordan man konkret arbejde med det, men som de unge mennesker faktisk bliver sat til i dag. Det bedste ved den her erhvervshandlingsplan er, at den kan være et element i den bystrategi, som jeg tror, Aarhus har så hårdt brug for, for netop at være et community i Europa i fremtiden. Borgmesteren: Godt. Nu er vi igennem ordførerrunden. Jeg vil tillade mig lige at knytte et par bemærkninger til den her sag. Sammen med København er Aarhus Danmarksmestre i vækst. Siden 2005 er byen vokset med indbyggere og arbejdspladser. Så mere end en fjerdedel af alle private arbejdspladser i Midtjylland i dag er placeret i Aarhus. Det er selvfølgelig en udvikling, vi skal fortsætte. Og med den nye erhvervs- og vækstplan, som er fremlagt i dag, der har vi et stærkt redskab til at nå frem mod det mål, vi har sat i fællesskab, nemlig at der skabes arbejdspladser i Aarhus. Vi skal være indbyggere i Vi har et stærkt udgangspunkt. Som danmarksmester i vækst, der er Aarhus dynamoen i den østjyske byregion. Og en daglig nettoindpendling til Aarhus på cirka personer taler jo sit tydelige sprog. Der bliver etableret rigtig mange virksomheder i Aarhus. Visionen for erhvervsplanen er klar. Aarhus skal fortsat udvikle sig som et nationalt vækstcenter med international gennemslagskraft, være en førende videns og uddannelsesby. Aarhusregionen skal være et af Nordeuropas mest attraktive arbejdsmarkeder. Erhvervsplanen er ambitiøs og omfattende. Den rummer en lang række konkrete indsatser angående arbejdskraft og uddannelse, innovation og infrastruktur samt erhvervsklynger, som vi lige har set et eksempel på udvidet i dag, energi, miljø, sundhed, it, kreative erhverv, oplevelseserhverv og meget, meget mere. Det er et overflødighedshorn af forskellige initiativer og vigtige perspektiver. Erhvervs- og vækstplanen er blevet til i et tæt og omfattende samarbejde med mere end 100 repræsentanter for områdets erhvervsliv, organisationer, vidensinstitutioner og myndigheder, som har arbejdet på at udvikle og prioritere nye vækstinitiativer. Og det betyder også, at erhvervsplanen 9

10 er summen af en masse gode kræfter, der har en brændende ambition om at udvikle Aarhus, som ønsker at skabe vækst og udvikling, som ønsker at skabe arbejdspladser i vores del af Danmark. Dem vil jeg gerne sige en meget stor tak til. De har givet et helt afgørende bidrag til udviklingen af Aarhus med den her erhvervsplan. Og så vil jeg gerne rette en misforståelse, der fremgik af Venstres ordførerindlæg, hvor man påstod, at der ikke er afsat midler til infrastruktur i det budgetforlig, vi skal beslutte i morgen. En hurtig sammenregning viser, at der faktisk i det budgetforlig er afsat mere en 1 milliard kroner til infrastruktur. Og det betyder jo altså, at vi også kan realisere nogle af de ambitioner, der er, i forhold til at skabe en god og effektiv infrastruktur. Så skal man selvfølgelig kunne løfte opgaven. Men der er afsat ganske betydelige midler til infrastruktur i det budgetforlig, vi skal behandle i morgen. Jan Ravn Christensen: Allerførst undrer jeg mig lidt over de udtalelser, som Jette Skive fra Dansk Folkeparti havde kort før pausen, at det skulle være et problem for borgerne og erhvervslivet, at man skulle til at sortere mere affald. Mit indtryk er, at borgerne er rigtig interesserede i at genanvende så meget affald som muligt. Og mit indtryk er sådan set også, at erhvervslivet kan se nogle perspektiver i at fokusere yderligere på genanvendelse af affald. Så jeg synes egentlig, det er lidt trist, at Dansk Folkeparti vælger at bruge tiden i aften på at angribe alle, der gerne vil genanvende og bruge ressourcerne mest fornuftigt. Så jeg kan kun ærgre mig over, at det er udgangspunktet. Så til Marc Perera Christensen som taler omkring den fremsynede Hr. Kampmand i forhold til Ringgadebroen. Sådan er det jo. Nogle gange rammer man plet. Andre gange gør man ikke. Jeg tror, der er få herinde, der vil rose de fremsynede folk, der besluttede, vi skulle have motorvej helt op til Hirtshals for at få god motorvejskapacitet deroppe. Fair nok. Der er behov for det, når færgerne lige ankommer, og lige inden de skal af sted. Så kan de måske give god mening. Men det er jo ikke ligefrem der, hvor man siger, at man har lavet et godt kig ind i spåkuglen. Og der tror jeg bare, at nogle gange rammer man rigtigt, og nogle gange gør man ikke. Og jeg tror ikke, at man rammer rigtigt med Marselistunnelen overhovedet, og lad os ellers lade den debat ligge til et andet tidspunkt. Det kommer vi også tilbage til senere i aften. Og så synes jeg, at det er lidt en trist fejlslutning, at udgangspunktet for de borgerlige partier i byrådet er, at for at gøre Aarhus attraktiv for erhvervslivet, så skal vi sætte alle skatter og gebyrer ned og så videre og så videre. Det, synes jeg, er rigtig ærgerligt. Det, der er Aarhus styrkeposition, er netop, at vi er en så videnstung by. Vi er en by, hvor der er rigtig mange mennesker, der gerne vil bo og studere. Og det er det, erhvervslivet synes, der er rigtig attraktivt. Og der kan jeg kun ærgre mig over, at man har et så endimensionelt syn på erhvervslivet, at det kun handler om skat og afgifter, når vi ved at selv erhvervslivets egne målinger peget på, at der er en lang række andre problemstillinger og udfordringer, der er langt mere centre og vigtige for erhvervslivet. Og jeg må også sige, at det tydeligste bevis på, at Aarhus er en god by for erhvervslivet og en by, hvor det er interessant for erhvervslivet at være, det er, at der er en massiv indpendling til Aarhus 10

11 fra folk, der kommer fra omegnskommunerne for at arbejde i Aarhus Kommune. Det tyder da på, at det er interessant at have sin virksomhed liggende i Aarhus, og at det ikke er et problem for langt de fleste virksomheder, at vi måske har en dækningsafgift, der er en smule større, end den er i omegnskommunerne. Så jeg synes, man skal prøve at tage et helikopterperspektiv på og så se, hvor det egentlig er, virksomhederne placerer sig. Og det er i høj grad i Aarhus Kommune. Og derfor synes jeg, det er forfejlet at kigge så endimensionelt på skatter og afgifter. Det sidst jeg vil sige er i forhold til motorvejsudbygning. Det er jo overraskende at blive angrebet for at være økonomisk ansvarlig. Jeg vil bare sige, at hvis vi skal udvide E45 på strækningen fra Kolding til Randers, så koster det 8-9 millioner kroner. Så er der også ønske om i vores erhvervsplan, at vi skal have en Kattegatforbindelse, der koster måske 4, 5, 6, 7, 8 gange så meget, alt efter hvilket scenarie man går efter. Jeg synes da, det er fint, vi modererer os siger, at det er klart, der er nogle steder på E45, hvor der er behov for en kapacitetsudvidelse. Det er vi heller ikke afvisende over for i SF, at der godt kan være nogle steder, det kan give mening både af sikkerhedsmæssige grunde og også af kømæssige grunde. Men vi synes, det er en forkert ambition for Aarhus Kommune, at vi skal gå ind og sige, at vi skal have hele strækningen udvidet til at være sekssporet. Det synes vi i hvert fald er overbudspolitik, så det basker. Så lad og prøve at få lidt mere realitetssans ind i de budskaber, vi kommer med. Og der vil vi i hvert fald gerne være en smule mere moderate end flertallet her i byrådet vil være. Rådmand Bünyamin Simsek: Jeg er nødt til at komme med en faktuel oplysning til Jan Ravn Christensen. Når Jan Ravn Christensen siger, at dækningsafgiften er en smule højere i Aarhus Kommune end i omegnskommunerne. Så må jeg fortælle Jan Ravn Christensen, at omegnskommunerne, dem der er omkring Aarhus Kommune, ingen af dem har noget, der hedder dækningsafgift. Så jeg kan ikke forstå, hvordan det kan være en smule højere i Aarhus Kommune, når de andre kommuner ikke har den. Der er den nul. For de har nemlig fundet ud af, at det er nødvendigt for dem at foretage sig noget, hvis de skal konkurrere med en kommune som Aarhus Kommune i forhold til at få virksomhederne på vej til Aarhus til at gøre stop og lade virksomhederne placere i deres kommuner frem for Aarhus Kommune. Det har man gjort i Skanderborg Kommune. Det har man gjort i Farverskov Kommune med god succes. Man kan jo undre sig, hvorfor vi har haft svært ved at sætte gang i Lisbjerg bakke i forhold til erhvervsområde, mens vores nabokommune har stor succes med at tiltrække virksomheder. Men jeg er enig i, at det ikke er det altafgørende. For der er virksomheder af en vis størrelse, der er ligeglade med dækningsafgiften. For dem er den geografiske beliggenhed, hvor Aarhus Kommune og den by, vi er, det vigtigste, og derfor gør de det. Men der er også små og mellemstore virksomheder, der vækster, hvor , , kroner er rigtig mange penge for dem. Derfor bliver det en faktor for dem, når de skal vælge beliggenhed i forhold til deres fremtidige virksomhed. En anden ting, som fyldte rigtig meget, det er den her ressourcestrategi, der er kommet fra regeringen, som faktisk er fornuftig. Men må jeg ikke godt sige, at vi i Aarhus i mange år har gjort rigtig meget inden for det her område både politisk men også i forhold til det system, der er bygget 11

12 op omkring, hvor vi ligger på 40 procent i genanvendelse. Og målet er jo for regeringen, at vi skal nå op på 50. Det skal vi nok komme. Jeg glæder mig over, der er indbygget fleksibilitet i forhold til de enkelte kommuner, således at det ikke er one size fits all, men hver kommune har lidt frihed til at gøre tingene på hver sin måde med henblik på at nå målsætningen. Hvis man for eksempel alene kigger på vores genbrugspladser, så ligger vi på 85 procent i genanvendelse, som er forholdsvist højt. Og så synes jeg, det er en skam, når man måler sig op af undersøgelser, der bliver lavet af andre. I det her tilfælde blev Dansk Industris undersøgelse nævnt i debatten. Vi oplever jo, at borgmesteren, når Aarhus bliver placeret godt i toppen, så er man jo ikke tilbageholdende med at sende pressemeddelelser ud og fryde sig og glæde sig og være stolt. Det synes jeg sådan set er okay. På samme måde skal man selvfølgelig tage undersøgelser alvorligt, når man har en dårlig placering og bruge det som motivation til at sige: Okay vi er ikke helt enige i forudsætningerne, der er nogle spørgsmålstegn, men vi bruger det som afsæt til at rykke på vores erhvervsvenlighed. Det synes jeg faktisk er en fair og ordentlig måde at gøre det på i stedet for at kalde det skrivebordsarbejde. I Forhold til E45, som jo har stået i erhvervsplanen i periode efter periode, uden vi har kunnet sætte flueben ved den, så er det jo ikke os, der siger, at den skal være tresporet. Det er jo trafikforskere der siger, at den skal være firesporet og ikke tresporet. Hvis man skal fremtidssikre E45, så skal man faktisk lave den firesporet allerede nu, og jeg synes, det er vigtigt, vi i Aarhus har den her ambition om at begynde med tre sport forhåbentligt fire spor i hver retning men også tænke på at have nogle delmål over for enhver tid siddende regering i forhold til at sige: Hvad så indtil da? Hvad så indtil Kattegatbroen kommer? Hvad så indtil, at regeringen finder penge til at lave tre og fire spor på E45 i hver retning? Der har vi brug for, at nødsporet bliver taget i brug. Vi har brug for at dele af E45 kan lavet om til tre spor allerede nu. For eksempel fra Skanderborg Nord til Aarhus, der kunne man med fordel lave tre spor, uden man skulle lave om på broer og andet anlæg. Så vi skal have nogle delløsninger og delmål i vores tilstræbelser på at nå vores målsætning. Vi vil jo opleve i morgen, at Jacob Bundsgaard sammen med andre socialdemokratiske borgmestre vil stå på Ejer Bavnehøj, tankstationen formoder jeg, og kræve tre spor på E45. Det synes jeg er rigtig godt, det bakker vi stærkt op omkring. Men jeg synes også, der hvor man er herre i eget hus, og hvor man kan gøre noget og rykke noget selv, der skal man jo have noget beslutningskraft og handlekraft til at gøre det. Og med det budgetforlig, der kommer i morgen, er det jo mangel på samme. Jeg vil sige tak til, at vi ikke er en del af budgetforliget, for indtil vi var i lokalet til klokken seks om morgenen, der var der lagt frem, at der var afsat 2 millioner kroner til Bering-Beder Vejen hvert eneste år som opsparing. Og med den model, da vi var inde i lokalet, som borgmesteren lagde frem for de politiske partier, der ville finansieringen til Bering-Beder Vejen være på plads være på plads i Så jeg er glad for, Venstre forlod lokalet. For da vi forlod lokalet, der afsatte man et engangsbelød på 57 millioner i Godt nok et engangsbeløb. Men lad os bare sige, at man fortsætte med det de næste 10 år. Så har man en finansiering til en Bering-Beder vej på 10 år. 12

13 Altså den dag vi rammer nul på nedtrapning af dækningsafgiften i 2032, vil der kunne stå en Bering-Beder Vej, som aarhusianerne vil kunne benytte engang. Jo i Aarhus kommer der en god løsning i morgen. Vi ser det således, at infrastruktur er forudsætning for vores erhvervsliv. Erhvervsliv er forudsætning for vores velstand og velfærd, og det er i den rækkefølge tingene kommer. Jan Ravn Christensen: Jeg vil bare lige sige, at jeg aldrig har sagt, at det ikke er en faktor for nogen virksomheder, at der er en dækningsafgift. Mere naiv er jeg trods alt heller ikke. Selvfølgelig er der for nogen, hvor det er en faktor. For andre er der bare nogle faktorer, der vægter væsentligt tungere. Og derfor er det jo helt naturligt, at der er nogle virksomheder, der placerer sig i Aarhus, nogle i Farverskov Kommune, nogen i Mellemamerika, nogen i Afrika. Der er forskellige faktorer, der er centrale for, hvordan man placerer en virksomhed. Jeg synes, det, vi skal slå på i Aarhus, er høj kvalitet, videnstunge erhverv, der er koblet sammen med gode solide produktionserhverv. Og det er der, hvor jeg synes, vi har en spidskompetence i Aarhus. Og den synes jeg, vi skal fokusere på. I forhold til ressourceanvendelse, der er jeg helt med på, at vi er gode til at genanvende husholdningsaffald. Jeg er så lidt mere i tvivl om de andre affaldsparametre. Det er jo kun husholdningsaffald, rådmanden har været ude med. Hvordan forholder det sig med genanvendelse på de andre områder? Det, synes jeg da, er en af de ting, vi skal blive skarpe på. Og i virkeligheden var det heller ikke så meget en kritik af, at vi ikke var bedre på området. Er det et sted, hvor vi egentlig har nogle styrker? Så lad os da bruge dem bedre erhvervsmæssigt, hvis vi kan det. Lad os da få sat det i spil og sige, at det her er et marked, der vokser. Det er et sted, hvor der er potentiale for vækst, også for dansk eksport. Så lad os da se, om vi kan fokusere på det. Og der synes jeg bare, at hvis man kigger erhvervsplanen igennem, så er der mange steder, hvor der er andre forskellige brancher, der er nævnt. Aarhus Vand er nævnt nogle steder. Der er andre brancher, der er nævnt. Men der er ikke nævnt noget om AffaldVarme i forhold til, hvordan vi kan arbejde erhvervsmæssigt. Og der tænker jeg, lad os da se på, om vi ikke kan blive lidt skarpere på det og bruge nogle af de potentialer, der kunne være der. Og så må jeg sige, at det godt kan være, jeg sagde nabokommuner, men der er jo en lang række kommuner i det østjyske bybånd, som har dækningsafgift. Randers Silkeborg, Horsens og Kolding har jo alle sammen dækningsafgift. Og det er jo ikke fordi, det går synderligt dårligt i de kommuner sammenlignet med nogle af de andre. Så lad os bare sige, at Aarhus er noget særligt. Vi har en anden strategi end de kommuner, der vil brace to the bottom på dækningsafgiften. Vi vil høj kvalitet. Vi vil have høj viden. Vi vil have solide arbejdspladser i Aarhus. Og også at Aarhus er en by, hvor folk har lyst til at bo. Og derfor også en by, hvor erhvervslivet har lyst til at komme. Gert Bjerregaard: 13

14 Ja, men forledes jo til at sige efter Jan Ravn Christensens indlæg, at Aarhus har en anden strategi. Det er jo også det, signalerne fra SF har været i aften. Den strategi er, at i Aarhus kan man være sikker på de højeste afgifter i forhold til virksomhederne. Man kan være sikker på, at vores infrastruktur sander til. Der giver jo netop et helt andet set up. Og det er jo de konkurrenceparametre, vi lever med og er i udfordring på her eneste dag i forhold til de kommuner, vi sammenligner os med. I Venstre har vi det sådan, at SF stiller sig op på den ølkasse og råber det, det kan vi vil leve med. Det er vel ikke der, vi forventer, der er de store ambitioner for, hvordan vi får en større vækst i den her by. Men at en borgmester vælger at hoppe op på siden af SF på den ølkasse, det forstår vi simpelthen ikke. Vi har set kommuner af en vis størrelse, Horsens og ikke mindst Odense, der laver brede politiske aftaler, hvor man investerer betragtelige beløb i erhvervslivet. Vi har til gode at se en borgmester i Aarhus, der vil det. Måske skal der et valg til for at ændre forståelsen og sammensætningen i byrådet på, hvor vigtigt det er for den udvikling, vi skal i Aarhus. Vi vil arbejde benhårdt på i den proces, vi går ind i nu i det udvalgsarbejde at sikre, at vi får skrevet nogle af de vigtige pejlemærker for erhvervslivet ind, som også er gældende for Venstre, netop at se på omkostningssiden. Byggesagsomkostninger, dækningsafgift og infrastruktur. Borgmesteren: Godt. Der er ikke flere indtegnede på listen. Jeg vil bare kvittere for den modtagelse, der har været af erhvervsplanen. Jeg glæder mig til at drøfte den videre i udvalget. Og så vil jeg måske bare sige, at jeg synes, det er en fælles opgave for det første at tage det meget alvorligt, at vi af virksomheder i Aarhus er vurderet, som vi er vurderet i den her DIundersøgelse, der er lavet. Det skal vi tage dybt alvorligt. Men vi bør også tage på os, og det er sådan set rettet til Venstres ordfører, at fortælle hvordan verden ser ud, så vi er sammen om at kommunikere, at Aarhus er en erhvervsvenlig by. Aarhus er en by, hvor skaber gode ramme betingelser for virksomheder. Bare for at tage to af de ting, der har været oppe i debatten. Tager man byggesagsgebyrerne i Aarhus, så ligger det på en tredjedel af landsgennemsnittet. Det er da en fantastisk fortælling at få ud til de virksomheder, som planlægger enten at udvide eller etablere sig i Aarhus. Det er en rigtig god historie. Det samme gør sig gældende, når man kigger på skatten i Aarhus. Vi har den 16. laveste personbeskatning i Danmark. Og det er da en væsentlig historie at få fortalt, fordi det også har en betydning for, hvilken løn man får i de virksomheder, man er ansat i, i Aarhus. Og sammenligner vi det skattetryk, der er i Aarhus, og indregner også den erhvervsbeskatning, der er, i forbindelse med dækningsafgiften, så ligger vi noget under samtlige andre kommuner i vores område. Og det, synes jeg da, er en stærk fortælling, som vi skal have ud til virksomhederne, så de for det første har et retvisende billede af, hvordan det ser ud, men så de også bliver inspirerede til at slå sig ned og skabe arbejdspladser i Aarhus. Og det er jo den fælles ambition, vi har. Det er da at tiltrække endnu flere virksomheder, så vi kan skabe arbejdspladser. 14

15 Vi har sat en ambition om, at vi skal tiltrække 2000 nye arbejdspladser om året. Og det er et ambitiøst mål. Men det er også mål, vi er i fuld gang med at indfri. Og det skal vi bare have gjort endnu bedre. Og med det afsæt, der ligger i erhvervsplanen, så har vi en rigtig god forudsætning for at komme i mål. Gert Bjerregaard: Venstre støtter jo i overordnet linje op omkring erhvervshandlingsplanen. DI s undersøgelse, siger borgmesteren, støtter vi også op om. Det bør vi så også gøre noget ved, når vi ligger som nummer 93, når vi ser på skatter og afgifter i forhold til de 96 kommuner. Det er noget, vi kan arbejde med. Vi anerkender, vi ligger på fornuftigt niveau i forhold til personbeskatning. Det er heller ikke det, vi anfægter. Vi anfægter, at erhvervslivets skatter kan blive væsentligt mindre. Vi drøfter i øjeblikket, og det er vi glade for, at se på, hvordan vi så kan få det her ned. Det ville da være et fint pejlemærke. Så har vi da alle sammen ansvaret for at sikre, der komme flere virksomheder. Men nu har vi nogle forskellige politiske tilgange. Og der peger vi blot på, hvordan vi kan skrue på de her håndtag, stærkere end planen er her. Jeg tror, at når vi har haft en udvalgsbehandling, og vi får drøftet det godt igennem og får indføjet nogle af de gode idéer, vi samlet set har som byråd, så tror jeg også, vi når i mål flere arbejdspladser. Ja, det er vores mål. Vi vil lidt mere. Er lidt mere ambitiøse. Vi har peget på, at vi med en plan omkring dækningsafgiften kan kommer yderligere 600 op om året. Er det 400, 500 eller 600? Det er da noget, vi skal tage ind i en drøftelse. Vi har et fællesskab om, hvordan vi sikrer den bedst mulige løsning for erhvervslivet og væksten og Aarhus og dermed at få folk i beskæftigelse. Rådmand Bünyamin Simsek: Vi er helt enige med borgmesteren i forhold til at fortælle den gode historie omkring Aarhus. Og det gør vi også hver eneste sted, vi kommer. Men vi er helle ikke bange for at fortælle om de udfordringer, Aarhus også har. Nu er det således, at de stole, vi sidder på, uanset om man er borgmester, rådmand eller byrådsmedlem, så er de kun til låns i en periode. Vi nyder godt af, at der er andre politikere før os, der har været visionære og turde tænke nogle tanker i forhold til at skabe noget udvikling og nogle rammer for byens vækst. Der har vi også et ansvar i forhold til at forslå den linje i fællesskab. Så den del af opgaven er vi sådan set med på. Vi synes, den plan, der ligger, har gennemgået en rigtig god proces i forhold til de arbejdsgrupper, der har været i erhvervskontaktudvalget, den høring der har været, i erhvervskontaktudvalget efterfølgende. Så samlet set er der et godt materiale at arbejde videre på. Men det, vi anfægter, er selvfølgelig, at når man tager roserne, det synes vi, er helt naturligt, at man gør som borgmester, når tingene går godt, og man får nogle gode placeringer, så synes jeg også bare, man skal tage det som en motivation, når man så er blevet placeret dårligt i nogle undersøgelser og lade være med at anfægte det som noget skrivebordsarbejde og stille spørgsmålstegn ved grundlaget, og så bruge det som noget motivation til at sige, at vi selvfølgelig kan gøre det bedre og vil arbejde på det. Og det vil vi gerne fra Venstres side i den videre proces. Lars Skov: 15

16 Jeg synes bare, når man læser, hvad man har gjort i andre byer, så har de måske nogle lidt lavere erhvervsskatter, men der har de så også indgået nogle kontrakter med de virksomheder, at mod mindre erhvervsbeskatning, så sætter man også beskæftigelsen op. Fordi for virksomheden er det jo den totale omkostning, der er den afgørende. Og jeg synes jo, hvis man skal gå ind i en dialog om, hvilke erhvervsskatter, der skal sættes ned, så skal man også have hånd i hanke med, at den gevinst, virksomhederne får, vil de også bruge til at ansætte nogle af vores mange arbejdsløse. Borgmesteren: Uden at vi skal kaste os ud i en kæmpe diskussion omkring dækningsafgiften, så jeg har jeg bare en enkelt bemærkning af faktuel karakter. Så er det altså således, at dækningsafgiftens beskæftigelseseffekt er minimal. Og det ved Venstres ordfører også godt. Og derfor er det jo også således, at hverken Dansk Industri eller Dansk Byggeri vil lave en aftale om, at der skal ligge et bestemt antal arbejdspladser, hvis man sænker dækningsafgiften. For det kan man committe sig til. Det er ikke realistisk, og det er ikke muligt at lave den sammenhæng. Kigger man på de gængse modeller, man bruger, og lægger de allermest optimistiske forudsætninger ind, altså forudsætninger som er på vej til at briste de her modeller, så giver det et sted mellem 80 og 100 arbejdspladser, hvis man sænker dækningsafgiften med 168 millioner kroner. Det er altså nogle dyre arbejdspladser at skabe på den måde. Og jeg tror i virkeligheden, at man vil få en endnu bedre effekt ved at investere de penge i infrastruktur, god velfærd, velfungerende skoler og daginstitutioner og den slags. Men det er jo en forskel i den politik, man ønsker at føre. Og det får vi jo en vurdering af her inden så længe, hvad borgerne i Aarhus synes er det rigtige. Gert Bjerregaard: Det er jo nogle forskelligheder, der er ved partierne og forskellige indgange. Odense har set lyset. Socialdemokratisk ledet borgmester Anker Bøje. Horsens har set lyset. Brede aftaler med erhvervslivet, hvor man tror på, at man faktisk kan få flere i arbejde på det her grundlag. Jeg har hørt, Randers er på vej også. Socialdemokratisk ledet by. Så der er andre, der sammen med erhvervslivet tror på de her løsninger. Men har nu på et hug sat den ned til 4 promille i Odense og er på vej nedad. Og det fortæller da, at det er et konkurrenceparameter. Det, vi anerkender, er, at det ikke er det eneste der afgør, om man har en stærk erhvervspolitik. Derfor har vi også sagt, at vi skal have byggesagsomkostningerne i nul. Hvorfor reklamere med, at vi ligger rigtig fint med en tredjedel. Lad os da få dem ned på nul. Det må da være en ambition for en by. Derfor synes jeg, at borgmesteren kommer nemt om ved det. Men som borgmesteren er inde på, så bliver det selvfølgelig afgjort, om skatter og afgifter skal stige her til valget. Og der ser vi jo frem til, hvad borgerne vælger at gøre. Borgmesteren: Med mindre Venstre går til valg på at hæve skatter og afgifter, så har jeg ikke hørt nogen ud over SF og Enhedslisten her i byen. Men det kan jo også være, at de står med et flertal efter valget. 16

17 Tak for modtagelsen af erhvervsplanen. Vi drøfter den videre i Økonomiudvalget, og så ser vi den tilbage i byrådet, når den har været behandlet der. 17

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 6. juni 2012 Herredsvej og Paludan -Müllers Vej, anlægsbevilling Punkt nr: 2 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Rabih Azad-Ahmad:

Læs mere

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab 2013 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Så er det sag nummer 1, halvårsregnskab og forventet regnskab 2013. Lotte Cederskjold:

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. SAG 7. Innovation og modernisering af kommunens drift Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag nr. 7, innovation og modernisering af kommunens drift fra

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 3: Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Og vi kan gå videre til sag nummer 3 på dagsordenen, som er energirenovering

Læs mere

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag:

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Så er det sager fra Teknik og Miljø. Sag nummer 6, Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, og det er forslag til Kommuneplantillæg. Bemærkninger

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 21. oktober Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi

Aarhus byråd onsdag den 21. oktober Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi Første sag det er sag nummer 1, høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi, den såkaldte VUS. Bemærkninger til den? Camilla

Læs mere

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget.

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Lige før sommerferien kunne vi læse, at det amerikanske Trendmagasin Monocle igen havde kåret København til verdens bedste. Intet år

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. juni Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk

Aarhus byråd onsdag den 7. juni Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk Så går vi videre til sag nummer 23, påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk. Bemærkninger til den? Kan den klares med de

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag nummer 5, forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus. Er

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur DI Den 8. august 016 ANCH Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur Mere end hver tredje virksomhed mener, at infrastruktur og transport er et område, som kommunerne skal prioritere. Det er især

Læs mere

Aarhus Byråd Onsdag den 15. november 2017

Aarhus Byråd Onsdag den 15. november 2017 Sag 11: Skt. Clemens Bro. Salg af ny trappe ved Skt. Clemens Bro Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften. Sag nummer 11, Skt. Clemens Bro, Salg af ny trappe ved Skt. Clemens

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Vi går videre til sag nummer 12 og 13, henholdsvis styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Borgmesteren: Så er det sag nummer 14, lokalplan 950, Nedrivning af Komponentværkstedet endelig vedtagelse.

Borgmesteren: Så er det sag nummer 14, lokalplan 950, Nedrivning af Komponentværkstedet endelig vedtagelse. Sag 14: Lokalplan 950, Nedrivning Komponentværkstedet - endelig Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så er det sag nummer 14, lokalplan 950, Nedrivning

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring Det første vi tager fat på nu er sag nummer 8, forslag til planstrategi 2015, offentligt høring. Som jeg tidligere tilkendegav, så er der et ønske

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder)

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder) Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august 2017 (Det talte ord gælder) Kære kollegaer, kære københavnere, kære medarbejdere - så skal vi igen i gang med budgetforhandlingerne

Læs mere

Vækst er forudsætning for velfærd - Et erhvervsvenligt Albertslund

Vækst er forudsætning for velfærd - Et erhvervsvenligt Albertslund Vækst er forudsætning for velfærd - Et erhvervsvenligt Albertslund - Liberal Alliance Albertslund En forudsætning for, at vi har råd til velfærd er et aktivt erhvervsliv der kan tjene penge og skabe beskæftigelse.

Læs mere

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til sag nummer 5, som er etablering af Fjordsgades Forenings-

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGET

1. BEHANDLING AF BUDGET 1. BEHANDLING AF BUDGET 2018-2021 Benedikte Kiær, Borgmester i Helsingør Kommune Kære Alle, Jeg har set frem til i dag. For i dag tager vi for alvor fat på dette års budgetforhandlinger og det er altid

Læs mere

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan Side 1 af 6 ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan (/forfatter.aspx? id=4665) Hjalte Kragesteen (/forfatter.aspx?id=4665) 19. juli 2015 kl. 8:00 0 kommentarer (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=altinget)

Læs mere

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder:

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Idekatalog Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Jesper Hjortshøj (Marel A/S), Rune Engell-Hansen (Lallemand), Niels Osterland

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2016 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Sag 5: Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål. Sag 6: Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by Én strategi.

Sag 5: Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål. Sag 6: Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by Én strategi. Sag 5: Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål. Sag 6: Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by Én strategi. Så vender vi tilbage til de sager, som kræver lidt længere tid, og er kommet til sagerne 5 og 6, hvor

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 2. december Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer

Aarhus byråd onsdag den 2. december Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer Og vi går videre til sag nummer 10, som er Togfonden DK, svar i forbindelse med idéfase-høring. Bemærkninger? Steen B. Andersen, Socialdemokraterne først. Steen

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012 September 2012 Storkommunerne forbedrer erhvervsklimaet gradvist Af konsulent Nikolaj Pilgaard, NIPI@DI.DK Fem ud af syv danske storbyer har forbedret erhvervsklimaet fra 2011 til 2012. Esbjerg indtager

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 27. juni 2012 Indhold i VVM for vindmøller ved Solbjerg og Hørslev Punkt nr: 22 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Jacob Bundsgaard:

Læs mere

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter i Aarhus.

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter i Aarhus. Sag 2: Forslag fra SF om deltagerbudgetter i Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2012 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017

Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017 Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017 Sag nummer 12, Aarhus Havns årsregnskab fra 2014, budget 2015 samt overslag for 2016 og 2017. Er der bemærkninger til det? Er

Læs mere

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Den næste sag på dagsordenen er sag nummer 9, aftale med

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed Sag 10: Charter for mangfoldighed Så er vi nået til sag nummer 10, som er charter for mangfoldighed. Jeg vil egentligt foreslå, hvis byrådet er med på det, at vi behandler den sammen med sag nummer 8,

Læs mere

Kunsten at formulere udfordringer

Kunsten at formulere udfordringer Kunsten at formulere udfordringer Sådan formulerer du udfordringer, så de motiverer og frister til nytænkning! Af Lise Damkjær og Lene Bornemann Innovationsstrategi Her får du vores bud på Danmarks nye

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag nummer 17, rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde. Bemærkninger til den? Er det kort? Ja. Det er kort. Hele vejen rundt. Hüseyin

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2014-2017 V/ Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er i en rivende udvikling og det er vores ansvar

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Borgmesteren: Og vi går videre til sag nummer 2, som er resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus.

Borgmesteren: Og vi går videre til sag nummer 2, som er resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus. Sag 2: Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Og vi går videre til sag nummer 2, som er resultatrevision 2012

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Lokalt Erhvervsklima» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2011 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder

Læs mere

Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014

Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014 Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014 Vi skal nu formelt i gang med 2. behandlingen af budgettet for 2015-2018. Inden jeg åbner op for ordførerrunden, vil jeg gerne give

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere