Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen"

Transkript

1 Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007

2 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure ved sygefravær i Vesthimmerlands Kommune side 5 Lederens ansvar side 7 Sådan vurderes et højt sygefravær side 9 Den forebyggende omsorgssamtale side 11 Formelle regler side 15 Rundbordsamtalen side 19 Den formelle samtale om sygefravær side 19 Afskedigelse side 19 2 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

3 Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj Dette værktøj henvender sig til og er en inspiration for alle chefer og ledere i Vesthimmerlands Kommune. Formålet er: At belyse hvordan der aktivt kan arbejdes med at nedbringe sygefraværet til et passende niveau i din afdeling. At belyse hvordan der aktivt kan arbejdes med at fastholde medarbejdere med et højt sygefravær i din afdeling. Værktøjet er udarbejdet i forlængelse af Vesthimmerlands Kommunes procedure ved sygefravær. Værktøjet har fokus er på omsorgsamtalen og indeholder informationer om håndteringen af et højt sygefravær, herunder: Gode råd om den svære samtale omsorgsamtalen Gode råd om hvordan et højt sygefravær vurderes Gennemgang af lederens rolle Oversigt over formelle regler Til værktøjet er der udarbejdet et samtaleskema for omsorgssamtalen. Forhåbningen er, at dette værktøj aktivt bliver brugt som et led i din indsats for at arbejde med sygefravær, trivsel og arbejdsmiljø. Held og lykke med arbejdet HR Afdelingen 3 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

4 Fokus på sygefravær Vesthimmerlands Kommune har som et mål at reducere sygefraværet, da fravær altid er forbundet med omkostninger, både menneskelige og økonomiske. Rækken af omkostninger og ulemper er lang: For Vesthimmerlands Kommune gælder det f.eks.: Udgifter til løn under sygdom Driftsforstyrrelser Øget arbejdspres på kollegaer Tab af viden Udgifter til rekruttering og oplæring af nye medarbejdere For den enkelte medarbejder gælder det f.eks.: Smerter og andre oplevede konsekvenser (bl.a. psykiske lidelser) Social isolation - både arbejdsmæssigt og privat Risiko for at miste sit job eller ikke holde sig ajour Risiko for at glide ud af arbejdsmarkedet Løntab i dagpengeperioden (timelønnede) Løntab efter evt. afskedigelse (på dagpenge eller førtidspension) Fravær i forbindelse med sygdom kan ikke undgås, men med en forebyggende indsats kan det ofte reduceres til et acceptabelt niveau. Sygefraværet skal i fokus, da det betaler sig at gøre en indsats. 4 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

5 Procedure ved sygefravær i Vesthimmerlands Kommune Det er vigtigt, at der er åbenhed om sygefravær, og det er naturligt og legalt at involvere sig i en leders eller en medarbejders sygefravær. Derfor er det nødvendigt med en synlig procedure for kontakten mellem den sygemeldte og arbejdspladsen. Proceduren indebærer, at forebyggende omsorgssamtaler holdes, når det er relevant. Omsorgssamtaler afholdes med udgangspunkt i en individuel vurdering af sygefraværets omfang og mønster. Denne vurdering foretages af nærmeste leder. Følgende kriterier er vejledende for leders vurdering af, hvornår der bør afholdes omsorgssamtale: 3 sygeperioder inden for 6 måneder og/eller 10 sygedage inden for 6 måneder. I samtalerne afklares, om der skal tages initiativer i forhold til arbejdsrelaterede eller personlige problemstillinger. Omsorgssamtalen har til formål: At få afdækket evt. arbejdsrelaterede eller personlige problemstillinger så tidligt som muligt, så fraværet kan nedbringes At fastholde leder og medarbejder på arbejdspladsen At sikre leder og medarbejders trivsel og kvaliteten i kommunens opgaveløsning At ledere og medarbejdere til enhver tid kan få en dialog med nærmeste leder om evt. arbejdsrelaterede eller personlige problemstillinger. Udover Vesthimmerlands Kommunens procedure ved sygefravær skal der aftales lokale procedurer, herunder: Hvornår og til hvem skal man sygemelde sig? Hvornår skal man raskmelde sig? Skal man aflevere dokumentation for sygdom (lægeerklæring eller varighedserklæring)? Derudover kan der aftales lokale procedurer, herunder: Hvem kontakter hvem i løbet af sygeforløbet? Lederkontakt, kollegakontakt, personlig eller telefonisk? Blomsterhilsen eller lignende? 5 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

6 Det er vigtigt at fremhæve omsorgssamtalernes forebyggende perspektiv og dermed afgrænse den i forhold til den formelle samtale. Den forebyggende samtale ligger altid tidsmæssig før en formel samtale. Viser det sig, at omsorgssamtaler ikke har den tilsigtede virkning, kan det være nødvendigt at afholde en formel samtale. Det skal altid være klart, både for leder og medarbejder, hvilken type samtale det drejer sig om. Lederens ansvar Sygefravær er et ledelsesansvar. Det er din opgave at følge sygefraværet og sætte ind med en hurtig og aktiv indsats, hvis det er stigende eller generelt for højt hos en enkelt medarbejder eller i afdelingen. Du er med til at skabe din afdelings fraværskultur med dine handlinger eller mangel på samme. Ved at tage hånd om sygefraværet, undgår du at det smitter. Et vist omfang fraværsdage kan uformelt blive legalt. Det er dit ansvar at tage initiativ til at arbejde med sygefravær. Du skal ikke gøre det alene, men i samarbejde med dine medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten (den dynamiske trio jf. MED aftalen). Sygefravær er et fælles anliggende, fordi det berører hele arbejdspladsen. Et højt sygefravær forstyrrer driften og belaster de øvrige kollegaer, da de skal løbe hurtigere. Presset på disse kollegaer øges, hvilket kan medføre, at fraværet her stiger en negativ spiral er sat i gang. Du har et ansvar dels overfor den sygemeldte medarbejder, der forventer interesse, hjælp og kontakt og dels overfor de raske medarbejdere, der forventer handling, konsekvens og synlighed. Sæt sygefraværet på dagsordenen At vedtage en lokal procedure ved sygefravær i jeres afdelingen er en god start til at få sat sygefraværet på dagsordenen. En lokal procedure kan for eksempel indeholde: Hvornår og til hvem man skal sygemelde sig. Hvornår man skal raskmelde sig. Aflevering af dokumentation for sygdom (lægeerklæring eller varighedserklæring). Hvem der kontakter hvem i løbet af sygeforløbet. Kollegakontakt, personlig eller telefonisk. Eller: Lederkontakt, personlig eller telefonisk. Blomsterhilsen. 6 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

7 Derudover kan I diskutere, om der er sygedage, der kan undgås, ved at I har en synlig procedure på afdelingen. Er dette tilfældet noteres det i jeres lokale procedure. Eksempler på sygedage der kan undgås: Kan man ved f.eks. hovedpine eller migræne få lov at møde et par timer senere i stedet for at sygemelde sig? Kan man varetage nogle andre (og mindre krævende) funktioner/opgaver en dag, hvor man er utilpas (igen som alternativ til sygemelding)? Er det acceptabelt at blive hjemme på grund af f.eks. forkølelse? Sæt fokus på årsagerne til fraværet Sygefravær påvirkes af mange faktorer. Nogle faktorer er personens eget helbred og forhold i de nære omgivelser. Sygefravær hænger nøje sammen med arbejdsmiljø, og undersøgelser viser en tydelig sammenhæng mellem et godt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær. Et godt arbejdsmiljø motiverer til at gå på arbejde trods utilpashed eller lettere sygdom. Omvendt medfører et dårligt arbejdsmiljø, at man er mere tilbøjelig til at blive hjemme. Eksempler på årsager til sygefravær: For rutineprægede arbejdsopgaver Ledelsesproblemer Manglende forståelse for ændringer/omstruktureringer Manglende anerkendelse fra ledelsen af medarbejdernes indsats Uhensigtsmæssig gruppekultur Nedslidning Fysiske smerter Mobning eller chikane For at skabe et varigt fald i sygefraværet er det vigtigt, at du iværksætter en proces, hvor der sættes fokus på årsagerne til fraværet. I processen skal medarbejderne inddrages, og løsningerne skal ligeledes findes i fællesskab. Har du spørgsmål til arbejdsmiljøet kan du kontakte enten din lokale arbejdsmiljøgruppe, din arbejdsmiljøkonsulent i din forvaltning eller HR Afdelingen for råd og vejledning. 7 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

8 Sådan vurderes et højt sygefravær Som leder skal du aktivt tage stilling til, hvornår sygefraværet ikke er acceptabelt hos en medarbejder eller i din afdeling. Det er din opgave at foretage en konkret vurdering af den enkelte medarbejders sygefravær ud fra nedenstående indikatorer. En individuel vurdering indebærer, at et sygefravær på et begrænset antal dage om året kan vurderes at være for højt for en medarbejder, mens det ikke vurderes som kritisk hos en anden. Indikatorer kan være: Hvor mange fraværsdage? Hvor mange fraværsperioder? Hvor lange perioder? Fraværsmønstre (Er der særligt belastede perioder eller specielt belastede ugedage)? Eksempler på individuel vurdering af sygefravær hos en medarbejder: Eksempel 1: En analyse af Josephines sygefravær over en årrække viser, at hun har 5 til 9 sygedage om året. I sig selv er det ikke alarmerende. Analysen viser imidlertid også, at hun hvert år er sygemeldt i uge 7. I dette tilfælde vurderer Josephines leder, at sygefraværet er uacceptabelt. Lederen tager en samtale med Josephine med henblik på at få afklaret problemet og nedbragt sygefraværet. Eksempel 2: En analyse af Sørens sygefravær viser, at han har et sygefravær over en årrække på 12 dage i gennemsnit. Han har en del enkeltsygedag i vinterhalvåret. Søren har kronisk bronkitis, som i særdeleshed plager ham på dage med fugtigt og tåget vejr. Dette ved man i afdelingen. På baggrund af analysen vurderer Sørens leder hans sygefravær som uproblematisk, og man forsætter rutinemæssigt med at sørge for, at han ikke udsættes for at arbejde i områder, der belaster hans luftveje. Lederen afholder en årlig omsorgssamtale med Søren for at høre, om der er ændringer i Sørens helbredsmæssige tilstand, som gør at der eventuelt skal ske ændringer i forhold til arbejdstilrettelæggelsen. 8 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

9 Eksempel 3: Anne Katrine har været ansat i X Afdeling i 2 år. Lederen konstaterer, at hun de sidste 4 måneder har været sygemeldt 3 gange af i alt 8 dages varighed. Lederen indkalder Anne Katrine til en omsorgssamtale. Der tales meget grundigt om Anne Katrines arbejde og hendes trivsel. Tilsyneladende har Anne Katrine det godt i afdelingen, og hun har ingen forklaring på sit store sygefravær. Hverken grundet forhold på arbejdspladsen eller personlige forhold. Lederen og Anne Katrine enes om, at hendes sygefravær er for højt. Det aftales, at man holder et nyt møde om 3 måneder for at se, hvordan det har udviklet sig. Eksempel 4: Sofie bliver 1. august ansat på overenskomstvilkår i X Afdeling. Der er fastlagt en prøvetid på 3 måneder. I de første 6 uger har hun 3 sygeperioder af i alt 7 dages varighed. Efter Sofies anden sygeperiode har lederen en samtale med Sofie. Sofie forklarer her, at den første sygemelding skyldtes ondt i halsen, og den anden skyldtes forkølelse. Lederen gør Sofie opmærksom på, at et fortsat højt sygefravær ikke kan forenes med arbejdet af hensyn til arbejdstidsplanlægningen og belastningen for de øvrige kollegaer. Efter den tredje sygeperiode indkalder lederen Sofie til en formel samtale, hvor også tillidsrepræsentanten er til stede. Sofie forklarer, at hun endnu engang har haft ondt i halsen. På baggrund af sygefraværet i prøvetiden og samtalerne med Sofie, vurderer lederen at Sofies fravær er uforeneligt med arbejdspladsens tarv og indstiller til personalekonsulentteamet i HR Afdelingen, at hun afskediges med 14 dages varsel. Fraværsoplysninger Ofte har mange medarbejdere og ledere en fornemmelse af fraværets størrelse og mønster, der ikke stemmer overens med virkeligheden. Det er meget almindeligt, at medarbejdere ikke selv ved, om de inden for det sidste år har haft 3, 4 eller flere sygeperioder. Derfor er eksakt statistisk viden et vigtigt redskab i omsorgsamtalen og en nødvendighed i den formelle samtale om sygefravær. Ud fra de kriterier der er fastsat i proceduren ved sygefravær, vil KMD Lønservice én gang ugentligt sende advislister til lederne over medarbejdere, hvis sygefravær falder ind under kriterierne. Listerne kan suppleres med yderligere oplysninger om den enkelte medarbejders sygefravær ved henvendelse til KMD Lønservice eller i de månedlige rapporter fra Essentia. 9 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

10 Statistiske oplysninger om sygefravær kan bruges til: Oplysninger om fraværets størrelse i afdelingen eller hos én medarbejder. Oplysninger om hvornår en medarbejder har overskredet antal sygedage, og skal indbydes til omsorgssamtale eller indkaldes til formel samtal. Opfølgning på om omsorgssamtalen/den formelle samtale reelt også har haft en positiv effekt. Opfølgning på fraværet overfor den enkelte medarbejder. Synliggørelse af fraværet for medarbejderne som helhed. Den forebyggende omsorgssamtale I overensstemmelse med gældende politik og som en del af Vesthimmerlands Kommunes procedure ved håndteringen af et for højt sygefravær, holdes forbyggende omsorgsamtaler når det er relevant. Omsorgssamtaler holdes med udgangspunkt i en individuel vurdering af sygefraværets omfang og mønster, som du foretager. Følgende kriterier er vejledende for din vurdering af, hvornår der bør afholdes omsorgssamtale 3 sygeperioder inden for 6 måneder og/eller 10 sygedage inden for 6 måneder. Formålet med omsorgsamtalen er: At få afdækket evt. arbejdsrelaterede eller personlige problemstillinger så tidligt som muligt, så fraværet kan nedbringes At en medarbejder på arbejdspladsen At sikre leder og medarbejders trivsel og kvaliteten i kommunens opgaveløsning At ledere og medarbejdere til enhver tid kan få en dialog med nærmeste leder om evt. arbejdsrelaterede eller personlige problemstillinger. 10 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

11 Kender du årsagen til sygefraværet, og er der eksempelvis tale om en medarbejder, der har brækket sit ben, kan du stadig holde omsorgssamtalen. Her er formålet at afklare, om der er opgaver medarbejderen kan klare, eventuelt på nedsat tid, på trods af sin sygdom. Målet er at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen. Omsorgssamtalens faser Indbydelse til samtale Det er dig der tager initiativ til omsorgsamtalen. Selvom du har haft personlig eller telefonisk kontakt med den sygemeldte, kan der i nogle situationer være behov for at sende en skriftlig indbydelse. Et eksempel på en skriftlig indbydelse kan ses på Vesthimmerlands Kommunes intranet. Du skal være opmærksom på hvilken dag på ugen, du indbyder til samtale. Undgå at indbyde til en samtale om fredagen, således den sygemeldte har hele weekenden til at gruble over indbydelsen. Det er vigtigt, at medarbejderen bliver gjort opmærksom på, at omsorgs-samtalen ikke er en formel samtale. Samtalens karakter skal være tydelig og kendt. Deltagerne Udgangspunktet er at det er lederen og medarbejderen der deltager i samtalen. På medarbejderens initiativ kan en tillidsrepræsentant eller en anden bisidder deltage i samtalen. Det kan være en god kollega eller et familiemedlem. Omgivelserne Som udgangspunkt vælger du tid, dato og sted for afholdelse af omsorgs-samtalen. Vær opmærksom på om medarbejderen har andre ønsker. Det centrale er, at samtalen finder sted i omgivelser, hvor I kan tale uforstyrret sammen, hvor medarbejderen befinder sig godt, og at der afsat god tid. Som udgangspunkt skal samtalen holdes på arbejdspladsen. Hvis medarbejderen har svært ved at møde op på arbejdspladsen, skal samtalen holdes på neutral grund. Dette kunne eventuel være et mødelokale i en af administrations-bygningerne. Det frarådes at samtalerne holdes i den sygemeldtes eget hjem. Forberedelse 11 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

12 Forud for samtalen er det vigtigt, at du gør dig klart, hvad du vil med mødet. Samtalen skal være sagligt og fagligt begrundet. Det skal stå klart for dig hvad der er formål, mål og perspektiv med samtalen. Hvad er begrundelsen for og anledningen til samtalen? Hvilket fremtidsperspektiv har samtalen? Indledning Som leder er du vært ved samtalen og står for præsentation, indledning og styring af mødet. Du skal gøre det klart overfor medarbejderen, hvilke tanker og overvejelser du har gjort dig på forhånd. Begrundelsen for og hensigten med samtalen skal præsenteres, direkte og uden omsvøb på en hensynsfuld måde. Omsorg Omsorgssamtalen opfattes ofte som en svær samtale for medarbejderen. Husk på at det godt kan være ubehageligt for medarbejderen at tale om sit helbred. Derfor må du være forberedt på, at medarbejdere reagerer vidt forskelligt fra vrede og aggressivitet til lettelse over at få mulighed for at tale om eventuelle problemer. Samtalens form Omsorgssamtalen er en fortrolig samtale mellem dig og medarbejderen. Samtalen foregår i en god og behagelig tone. Dialogen er i fokus, og I hjælpes ad med at få mere indsigt i situationen. Undervejs i samtalen er det vigtigt, at du ikke springer over i en formel samtale. I en omsorgsamtale kan der for eksempel ikke gives påtale. Hovedsagen Som i øvrige samtaler er det medarbejderen, der er hovedpersonen. Arbejdet og arbejdspladsen er hovedsagen. Private forhold bliver kun inddraget, hvis medarbejderen er indforstået med det, og kun hvis det er relevant for samtalernes formål og mål. Hovedsagen i samtalen er medarbejderens beskrivelse af hans eller hendes situation i forbindelse med fravær fra arbejdspladsen. Til støtte for beskrivelsen kan man se på sammenhænge mellem: fraværet og arbejdsopgaverne, måden, der arbejdes på og den mening, arbejdet giver for medarbejderen 12 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

13 Du bidrager med at fortælle om dine iagttagelser og opfattelser af situationen: Jeg har lagt mærke til at Det bekymrer mig at har det noget på sig? Afslutning Omsorgssamtalen bør munde ud i tilbud, som er tilpasset årsagen til det aktuelle fravær. Eksempler på tilbud: Tilbud om tilbagevenden på nedsat tid, mindre belastende opgaver m.v., som beskrives så udførligt som muligt, så forventninger mellem arbejdsplads, kolleger og medarbejder stemmer overens. Tilbud om særlige hjælpemidler, som kan fremme tilbagevenden. Tilbud om sundhedsfremmende foranstaltninger. Tiltag omkring arbejdsmiljø generelt, hvis fraværet er arbejdsplads-relateret. Du samler op på, hvad der er blevet talt om og hvilke konklusioner eller løsninger, der er kommet frem i samtalen. I aftaler det videre forløb. Det aftales, hvem der er ansvarlig for hvilke handlinger og hvilke tidsfrister, der gælder. Desuden skal du og medarbejderen blive enige om, hvad der eventuelt skal meldes ud på arbejdspladsen. Der holdes eventuelt en opfølgningssamtale, for at konstatere om aftalerne er blevet indfriet. Samtaleskema til omsorgsamtalen Det påhviler dig at tage skriftligt referat af omsorgssamtalen. Til brug herfor er der udarbejdet et samtaleskema. Skemaet kan ses på Vesthimmerlands Kommunes intranet. Samtaleskemaet kan udfyldes i samarbejde under samtalen eller umiddelbart efter samtalen. Skemaet er tænkt som en konklusion på de aftaler, der indgås under samtalen, og kan anvendes i en gensidig fastholdelse. Samtaleskemaet arkiveres i LPA portalen. 13 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

14 Formelle regler Formålet med dette afsnit er at give dig et generelt overblik over de formelle regler omkring sygefravær der eksisterer i overenskomster, aftaler samt praksis i Vesthimmerlands Kommune. Du har ansvaret for at kende de eksakte regler, der gælder på din arbejdsplads. Sygdom er lovligt forfald, og de fleste medarbejdere i Vesthimmerlands Kommune har som hovedregel ret til løn under sygdom. Retten til løn under sygdom reguleres af gældende aftaler/overenskomster, og der henvises hertil. Når en medarbejder er syg, skal sygemelding ske til arbejdspladsen hurtigst muligt og senest ved arbejdstids begyndelse. Fraværet skal som hovedregel meldes til den daglige leder med mindre andet er aftalt. Manglende sygemelding betragtes som misligholdelse af ansættelsesforholdet. Raskmelding skal gives så tidligt som muligt af hensyn til planlægning m.v. Det er vigtigt, at du sørger for, at fravær og raskmeldinger registreres elektronisk. Dette er en forudsætning for, at listerne med sygeperioder og sygedage genereres korrekt. Endvidere er det grundlaget for, at der søges dagpengerefusion, når dette er relevant. Eksempler på sygdom: Egen sygdom Tilskadekomst i /udenfor tjenesten Graviditetskomplikationer Eksempler på hvad sygdom ikke er: Almindelige læge- og tandlægebesøg Løbende behandlingen hos fysioterapeut, kiropraktor mv. Behandling hos alternative behandlere Barns 1. sygedag En medarbejder kan, efter din konkrete vurdering, få hel eller delvis fri med løn til pasning af et sygt barn på barnets 1. sygedag, når følgende forhold er opfyldt: 1. barnet er under 18 år, 2. barnet er hjemmeboende, 3. hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, 4. hvis forholdene på tjenestestedet tillader det. 14 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

15 Der er ingen regler for hvor mange barns 1. sygedag en medarbejder kan have. Det beror på din konkrete vurdering. Antal dage og fraværsmønstret i forbindelse med barns 1. sygedag kan indgå ved en vurdering af medarbejderens samlede sygdomsforløb. Tjenestefrihed ved akut opstået sygdom Du kan, under hensyntagen til arbejdets tarv, give en medarbejder fri med løn til: Nødvendige læge- og tandlægebesøg Nødvendig ledsagelse af børn til lægebehandling. Medarbejdere har ret til tjenestefrihed med løn af kortere varighed, når tvingende årsager som sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at medarbejderen er til stede øjeblikkelig. Nedsat tid efter længerevarende sygdom En medarbejder der har været længevarende syg, har du mulighed for at bevilge nedsat tid med fuld løn i en periode. Dette bevilges på baggrund af indhentet lægeattest, hvor det skal fremgå, hvor meget arbejdstiden nedsættes og for hvilken periode. Sanktioner Af hensyn til både medarbejderens trivsel og afdelingens funktion kan det efter en konkret vurdering af medarbejderens sygefravær være nødvendigt at holde en formel samtale eller indlede afsked på grund af et for højt sygefravær Formel samtale: Hvis du vurderer, at sygefraværet er længerevarende og uacceptabelt for afdelingen, skal lederen tage initiativ til at holde en formel samtale med den pågældende medarbejder. Medarbejderen skal have mulighed for at medtage en bisidder efter eget valg. Du kan i forbindelse med afholdelse af sygesamtalen kontakte en personalekonsulent i HR Afdelingen. Advarsel: Sygdom er lovligt forfald, og derfor kan der ikke gives skriftlig advarsel for et for højt sygefravær. Afskedigelse: : Vurderer du, at sygefraværet er uacceptabelt af hensyn til opgavevaretagelsen i afdelingen, kan det være nødvendigt at indstille medarbejderen til afsked. Du skal i forbindelse med indstilling til uansøgt afsked kontakte en personalekonsulent i HR Afdelingen. 15 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

16 Refusioner Medarbejderens sygdom: Ved sygefravær over 22 dage i en sammenhængende periode modtager Vesthimmerlands Kommune dagpengerefusion for dagene udover de 22 dage. Nyansatte: Ved sygefravær indenfor de første 8 uger af ansættelsen, modtager Vesthimmerlands Kommune dagpengerefusion fra bopælskommunen, hvis de opfylder beskæftigelseskravene. 56 aftale: Hvis medarbejderen på grund af en langvarig eller kronisk lidelse skønnes at have et sygefravær på mindst 10 fraværsdage på et år, kan der indgås en 56 aftale mellem medarbejderens bopælskommune og Vesthimmerlands Kommune. Aftalen medfører, at Vesthimmerlands Kommune får dagpengerefusion fra bopælskommunen fra første sygedag. Delvis genoptagelse af arbejdet: Hvis medarbejderen på grund af sygdom ikke er fuld arbejdsdygtigt, kan Vesthimmerlands Kommune få dagpengerefusion for de timer Sygdom vedkommende i familien er fraværende. Sygdom i familien Medarbejdere som er forældre til alvorligt syge børn under 18 år, har ret til tjenestefrihed med løn, hvis dagpengelovens betingelser er opfyldt. Dette vurderes af medarbejderens bopælskommune. Vesthimmerlands Kommune får dagpengerefusion fra bopælskommunen. Medarbejdere, der passer nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, har ret til tjenestefrihed med løn, hvis betingelserne i Lov om social Service er opfyldt. Dette vurderes af medarbejderes bopælskommune. Vesthimmerlands Kommune får dagpengerefusion fra bopælskommunen. 16 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

17 Dokumentation Du kan forlange forskellige former for dokumentation for sygefravær. Når du forlanger dokumentation for sygefraværet skal arbejdspladsen afholde udgiften. Varighedserklæring kan forlanges efter 14 dages sygefravær. Hvis sygefraværet fortsætter ud over den af lægen angivne periode, kan der forlanges en ny varighedserklæring. Ledelsen kan ikke kræve oplysning om sygdommens art. Lægeerklæring kan forlanges udstedt efter personlig konsultation hos læge. Lægeerklæringen kan tidligst forlanges udstedt på 4. sygedag. I ganske særlige tilfælde kan lægeerklæring forlanges fra den 1. sygedag, f.eks. hvis en medarbejder har mange sygefraværs-perioder. Indberetninger Ved mere en 3 ugers samlet sygefravær indrapporterer KMD Lønservice den syge medarbejder til bopælskommunen. Tilskadekomst i tjenesten skal anmeldes til arbejdsmiljøorganisationen. Anmeldelsen skal ske via medarbejderens nærmeste leder eller den lokale arbejdsmiljørepræsentant. Rundbordssamtalen Ifølge dagpengeloven skal arbejdspladsen forholde sig til, hvilke muligheder der er for at fastholde langtidssyge i arbejdet. I sager, der ikke kan løses af dig og den sygemeldte internt i afdelingen, dvs. hvor der er brug for en involvering af øvrige aktører, er rundbordssamtalen velegnet til en hurtig og målrettet indsats. Formålet med rundbordssamtalen er at koordinere de forskellige systemer og instanser, som omgiver den syge. I samtalen deltager, udover den syge og dig som nærmeste leder, typisk tillidsrepræsentanten, og en socialrådgiver fra kommunen. Der kan også deltage familiemedlemmer, speciallæger, fagforeningsrepræsentanter eller en arbejdsmiljørådgiver. Er du i øvrigt i tvivl om afholdelse af rundbordsamtalen kan du kontakte en personalekonsulent i HR Afdelingen for råd og vejledning. 17 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

18 Den formelle samtale om sygefravær Hvis det efterfølgende viser sig, at aftalerne under omsorgssamtalen ikke har den ønskede effekt (tilbagevenden, mindre fravær m.v.) kan en formel samtale blive aktuel. Den formelle samtale tager udgangspunkt i fakta; fraværsperioder, antal dage, gennemsnitligt fravær m.v. Formålet er, at indgå en bindende aftale med medarbejderen om nedbringelse af sit sygefravær. Modsat omsorgssamtalen bør en tillidsrepræsentant eller anden bisidder deltage i samtalen. Ved samtalen bør medarbejderen orienteres om af fraværet kan få ansættelsesretlige konsekvenser. Er du i øvrigt i tvivl om afholdelse af den formelle samtale kan du kontakte en personalekonsulent i HR Afdelingen for råd og vejledning. Afskedigelse Hvis der efter den formelle samtale stadig ikke er en forbedring af sygefraværet kan en afskedigelse blive nødvendig. Når beslutningen om en afskedigelse træffes, bør du bestræbe, at den syge medarbejder oplever, at det sker på en ordentlig og værdig måde. Ved afskedigelse af en medarbejder kontaktes en personalekonsulent i HR Afdelingen. 18 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

Bilag 2. Sygdomspolitik i Koncernservice

Bilag 2. Sygdomspolitik i Koncernservice Bilag 2 UDKAST Sygdomspolitik i Koncernservice Indledning Nedenstående politik indgår i det løbende arbejde med at udvikle Koncernservice som attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og hvor sygefraværet

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INDHOLD 1. SYGEMELDING... 3 Varighedserklæring og mulighedserklæring... 3 2.

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af fravær

Retningslinjer for håndtering af fravær Retningslinjer for håndtering af fravær Juni 2009 2 Forord 3 Samtaler, handlingsplaner og opfølgning 4 Syge og raskmelding 5 Lægeerklæringer 5 Refusioner 7 Omsorg 7 Roller og ansvar for fraværshåndtering

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag

Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag Personalepolitiske retningslinjer Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag Indledning Det er i alles interesse, at der gøres en målrettet og vedvarende indsats for at begrænse sygefravær,

Læs mere

Retningslinjer ved sygdom og fravær

Retningslinjer ved sygdom og fravær Retningslinjer ved sygdom og fravær (Politisk godkendt april 2016) Retningslinjer ved sygdom og fravær... 1 Formål... 2 Definition af sygdom/sygefravær... 3 Definition af fravær... 3 Strategisk arbejde

Læs mere

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær Allerød Kommune Personale Formål Allerød kommune har den holdning at sygdom ikke kun er en privat sag. Sygdom har ikke alene konsekvenser for

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Mere nærvær mindre fravær Personalepolitisk vejledning

Mere nærvær mindre fravær Personalepolitisk vejledning Mere nærvær mindre fravær Personalepolitisk vejledning Side 1 Forord En arbejdsplads med nærvær er en arbejdsplads, hvor vi kan lide at gå på arbejde. Hvor vi har lyst til at møde op hver dag og yde vores

Læs mere

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED Politik. Retten i Næstved værdsætter og har brug for alle sine medarbejdere og tilstræber derfor, at antallet af sygedage blandt medarbejderne er så lavt som muligt.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Skovvangen Visioner for nedbringelse af sygefravær - at minimere sygefraværet i alle afdelinger - at yde omsorg for hinanden i hverdagen - at vise interesse og

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Dato: 27-10-2006 Sagsnr.: 312014 Dok.nr.: 1918126 Socialforvaltningens sygefraværspolitik Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsplads. Vi

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

Sygefravær og trivsel 2015

Sygefravær og trivsel 2015 Personaleinformation Sygefravær og trivsel 2015 - hvad taler lederen med den sygemeldte om? (1-5 - 15) Velkommen til Sygehus Lillebælt HR-afdelingen Sygefravær & Trivsel 2015 Sygefravær & trivsel 2015

Læs mere

Retningslinier for håndtering af sygdom

Retningslinier for håndtering af sygdom 2011 Retningslinier for håndtering af sygdom Lene Anitta Kærgaard Banedanmark 24 08 2011 INDHOLD Forord...3 Hv orfor arbejde med fravær?...4 Hå ndtering af sygemeldte medarbejdere...4 Me darbejderens 1.

Læs mere

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde.

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Omsorgspolitik Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Politikken er vedtaget i Økonomiudvalget den 16. maj 2007

Læs mere

Sygefraværspolitik. For Psykiatri og Social. Region Midtjylland. Region Midtjylland. Psykiatri & Social

Sygefraværspolitik. For Psykiatri og Social. Region Midtjylland. Region Midtjylland. Psykiatri & Social Sygefraværspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social Sygefraværspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning I Psykiatri og Social stræber

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-modul 1A Side 2 Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at

Læs mere

Sygefravær er et problem for den syge medarbejder, men det er også et problem for kollegerne og arbejdsstedet.

Sygefravær er et problem for den syge medarbejder, men det er også et problem for kollegerne og arbejdsstedet. GLADSAXE KOMMUNE Strategi, Kommunikation og HR Sygefravær - Vejledning NOTAT Dato: 23. november 2016 Af: Jens Finn Christensen og Lisa Pedersen Det fremgår af Gladsaxe Kommunes personalepolitik, at det

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Vejledning. ved. sygefravær.

Vejledning. ved. sygefravær. Vejledning ved sygefravær. Fjordkredsens rådgivning og bistand til medlemmer i forbindelse med sygedagpengeopfølgning, revalidering, beskæftigelse på særlige vilkår, offentlig social pension m.v. samt

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Omsorgs- og sygefraværspolitik

Omsorgs- og sygefraværspolitik Omsorgs- og sygefraværspolitik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indholdsfortegnelse Omsorgs- og sygefraværspolitik... 1 1. Indledning... 3 2. Gældende regler... 3 3. Fravær... 3 3.1 Målsætning...

Læs mere

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær Notat Afdeling/enhed: Personaleadministrationen, Odense Oprettelsesdato: 24-aug-2009 Udarbejdet af: THS Journalnummer: - Dokumentnavn: 125196.Vejledning til Sygefraværspolitik-marts 2010.docx Fra fravær

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Notat om løsningsmuligheder i forbindelse med livstruende syges længerevarende sygefravær

Notat om løsningsmuligheder i forbindelse med livstruende syges længerevarende sygefravær Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. november 2014 Sagsbehandler Anne Diers Bannerholt Telefon direkte 76 16 14 87 E-mail anba@esbjergkommune.dk Notat om løsningsmuligheder i forbindelse med livstruende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Sygemeldt hvad nu...?

Sygemeldt hvad nu...? Guide til den svære samtale Sygemeldt hvad nu...? Gode råd til sygefraværspolitik Spil en aktiv rolle ved langtidssygemeldinger Forslag til hvordan en samtale ved sygemeldinger forberedes og gennemføres

Læs mere

Socialforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK

Socialforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK Socialforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK 1 Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsp lads. V i ønsker medarbejdere, som trives i deres job.

Læs mere

BEHANDLING AF SYGEFRAVÆR ER EN SUND FORRETNING MERE NÆRVÆR - MINDRE FRAVÆR

BEHANDLING AF SYGEFRAVÆR ER EN SUND FORRETNING MERE NÆRVÆR - MINDRE FRAVÆR WWW.SUND-VIRKSOMHED.DK BEHANDLING AF SYGEFRAVÆR ER EN SUND FORRETNING MERE NÆRVÆR - MINDRE FRAVÆR SYGEFRAVÆR BERØRER HELE VIRKSOMHEDEN 3 ET ÆBLE OM DAGEN ER IKKE NOK I Danmark er 2/3 af arbejdsstyrken

Læs mere

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær arbejdsmiljøkøbenhavn Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger,

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere