Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen"

Transkript

1 Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007

2 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure ved sygefravær i Vesthimmerlands Kommune side 5 Lederens ansvar side 7 Sådan vurderes et højt sygefravær side 9 Den forebyggende omsorgssamtale side 11 Formelle regler side 15 Rundbordsamtalen side 19 Den formelle samtale om sygefravær side 19 Afskedigelse side 19 2 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

3 Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj Dette værktøj henvender sig til og er en inspiration for alle chefer og ledere i Vesthimmerlands Kommune. Formålet er: At belyse hvordan der aktivt kan arbejdes med at nedbringe sygefraværet til et passende niveau i din afdeling. At belyse hvordan der aktivt kan arbejdes med at fastholde medarbejdere med et højt sygefravær i din afdeling. Værktøjet er udarbejdet i forlængelse af Vesthimmerlands Kommunes procedure ved sygefravær. Værktøjet har fokus er på omsorgsamtalen og indeholder informationer om håndteringen af et højt sygefravær, herunder: Gode råd om den svære samtale omsorgsamtalen Gode råd om hvordan et højt sygefravær vurderes Gennemgang af lederens rolle Oversigt over formelle regler Til værktøjet er der udarbejdet et samtaleskema for omsorgssamtalen. Forhåbningen er, at dette værktøj aktivt bliver brugt som et led i din indsats for at arbejde med sygefravær, trivsel og arbejdsmiljø. Held og lykke med arbejdet HR Afdelingen 3 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

4 Fokus på sygefravær Vesthimmerlands Kommune har som et mål at reducere sygefraværet, da fravær altid er forbundet med omkostninger, både menneskelige og økonomiske. Rækken af omkostninger og ulemper er lang: For Vesthimmerlands Kommune gælder det f.eks.: Udgifter til løn under sygdom Driftsforstyrrelser Øget arbejdspres på kollegaer Tab af viden Udgifter til rekruttering og oplæring af nye medarbejdere For den enkelte medarbejder gælder det f.eks.: Smerter og andre oplevede konsekvenser (bl.a. psykiske lidelser) Social isolation - både arbejdsmæssigt og privat Risiko for at miste sit job eller ikke holde sig ajour Risiko for at glide ud af arbejdsmarkedet Løntab i dagpengeperioden (timelønnede) Løntab efter evt. afskedigelse (på dagpenge eller førtidspension) Fravær i forbindelse med sygdom kan ikke undgås, men med en forebyggende indsats kan det ofte reduceres til et acceptabelt niveau. Sygefraværet skal i fokus, da det betaler sig at gøre en indsats. 4 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

5 Procedure ved sygefravær i Vesthimmerlands Kommune Det er vigtigt, at der er åbenhed om sygefravær, og det er naturligt og legalt at involvere sig i en leders eller en medarbejders sygefravær. Derfor er det nødvendigt med en synlig procedure for kontakten mellem den sygemeldte og arbejdspladsen. Proceduren indebærer, at forebyggende omsorgssamtaler holdes, når det er relevant. Omsorgssamtaler afholdes med udgangspunkt i en individuel vurdering af sygefraværets omfang og mønster. Denne vurdering foretages af nærmeste leder. Følgende kriterier er vejledende for leders vurdering af, hvornår der bør afholdes omsorgssamtale: 3 sygeperioder inden for 6 måneder og/eller 10 sygedage inden for 6 måneder. I samtalerne afklares, om der skal tages initiativer i forhold til arbejdsrelaterede eller personlige problemstillinger. Omsorgssamtalen har til formål: At få afdækket evt. arbejdsrelaterede eller personlige problemstillinger så tidligt som muligt, så fraværet kan nedbringes At fastholde leder og medarbejder på arbejdspladsen At sikre leder og medarbejders trivsel og kvaliteten i kommunens opgaveløsning At ledere og medarbejdere til enhver tid kan få en dialog med nærmeste leder om evt. arbejdsrelaterede eller personlige problemstillinger. Udover Vesthimmerlands Kommunens procedure ved sygefravær skal der aftales lokale procedurer, herunder: Hvornår og til hvem skal man sygemelde sig? Hvornår skal man raskmelde sig? Skal man aflevere dokumentation for sygdom (lægeerklæring eller varighedserklæring)? Derudover kan der aftales lokale procedurer, herunder: Hvem kontakter hvem i løbet af sygeforløbet? Lederkontakt, kollegakontakt, personlig eller telefonisk? Blomsterhilsen eller lignende? 5 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

6 Det er vigtigt at fremhæve omsorgssamtalernes forebyggende perspektiv og dermed afgrænse den i forhold til den formelle samtale. Den forebyggende samtale ligger altid tidsmæssig før en formel samtale. Viser det sig, at omsorgssamtaler ikke har den tilsigtede virkning, kan det være nødvendigt at afholde en formel samtale. Det skal altid være klart, både for leder og medarbejder, hvilken type samtale det drejer sig om. Lederens ansvar Sygefravær er et ledelsesansvar. Det er din opgave at følge sygefraværet og sætte ind med en hurtig og aktiv indsats, hvis det er stigende eller generelt for højt hos en enkelt medarbejder eller i afdelingen. Du er med til at skabe din afdelings fraværskultur med dine handlinger eller mangel på samme. Ved at tage hånd om sygefraværet, undgår du at det smitter. Et vist omfang fraværsdage kan uformelt blive legalt. Det er dit ansvar at tage initiativ til at arbejde med sygefravær. Du skal ikke gøre det alene, men i samarbejde med dine medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten (den dynamiske trio jf. MED aftalen). Sygefravær er et fælles anliggende, fordi det berører hele arbejdspladsen. Et højt sygefravær forstyrrer driften og belaster de øvrige kollegaer, da de skal løbe hurtigere. Presset på disse kollegaer øges, hvilket kan medføre, at fraværet her stiger en negativ spiral er sat i gang. Du har et ansvar dels overfor den sygemeldte medarbejder, der forventer interesse, hjælp og kontakt og dels overfor de raske medarbejdere, der forventer handling, konsekvens og synlighed. Sæt sygefraværet på dagsordenen At vedtage en lokal procedure ved sygefravær i jeres afdelingen er en god start til at få sat sygefraværet på dagsordenen. En lokal procedure kan for eksempel indeholde: Hvornår og til hvem man skal sygemelde sig. Hvornår man skal raskmelde sig. Aflevering af dokumentation for sygdom (lægeerklæring eller varighedserklæring). Hvem der kontakter hvem i løbet af sygeforløbet. Kollegakontakt, personlig eller telefonisk. Eller: Lederkontakt, personlig eller telefonisk. Blomsterhilsen. 6 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

7 Derudover kan I diskutere, om der er sygedage, der kan undgås, ved at I har en synlig procedure på afdelingen. Er dette tilfældet noteres det i jeres lokale procedure. Eksempler på sygedage der kan undgås: Kan man ved f.eks. hovedpine eller migræne få lov at møde et par timer senere i stedet for at sygemelde sig? Kan man varetage nogle andre (og mindre krævende) funktioner/opgaver en dag, hvor man er utilpas (igen som alternativ til sygemelding)? Er det acceptabelt at blive hjemme på grund af f.eks. forkølelse? Sæt fokus på årsagerne til fraværet Sygefravær påvirkes af mange faktorer. Nogle faktorer er personens eget helbred og forhold i de nære omgivelser. Sygefravær hænger nøje sammen med arbejdsmiljø, og undersøgelser viser en tydelig sammenhæng mellem et godt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær. Et godt arbejdsmiljø motiverer til at gå på arbejde trods utilpashed eller lettere sygdom. Omvendt medfører et dårligt arbejdsmiljø, at man er mere tilbøjelig til at blive hjemme. Eksempler på årsager til sygefravær: For rutineprægede arbejdsopgaver Ledelsesproblemer Manglende forståelse for ændringer/omstruktureringer Manglende anerkendelse fra ledelsen af medarbejdernes indsats Uhensigtsmæssig gruppekultur Nedslidning Fysiske smerter Mobning eller chikane For at skabe et varigt fald i sygefraværet er det vigtigt, at du iværksætter en proces, hvor der sættes fokus på årsagerne til fraværet. I processen skal medarbejderne inddrages, og løsningerne skal ligeledes findes i fællesskab. Har du spørgsmål til arbejdsmiljøet kan du kontakte enten din lokale arbejdsmiljøgruppe, din arbejdsmiljøkonsulent i din forvaltning eller HR Afdelingen for råd og vejledning. 7 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

8 Sådan vurderes et højt sygefravær Som leder skal du aktivt tage stilling til, hvornår sygefraværet ikke er acceptabelt hos en medarbejder eller i din afdeling. Det er din opgave at foretage en konkret vurdering af den enkelte medarbejders sygefravær ud fra nedenstående indikatorer. En individuel vurdering indebærer, at et sygefravær på et begrænset antal dage om året kan vurderes at være for højt for en medarbejder, mens det ikke vurderes som kritisk hos en anden. Indikatorer kan være: Hvor mange fraværsdage? Hvor mange fraværsperioder? Hvor lange perioder? Fraværsmønstre (Er der særligt belastede perioder eller specielt belastede ugedage)? Eksempler på individuel vurdering af sygefravær hos en medarbejder: Eksempel 1: En analyse af Josephines sygefravær over en årrække viser, at hun har 5 til 9 sygedage om året. I sig selv er det ikke alarmerende. Analysen viser imidlertid også, at hun hvert år er sygemeldt i uge 7. I dette tilfælde vurderer Josephines leder, at sygefraværet er uacceptabelt. Lederen tager en samtale med Josephine med henblik på at få afklaret problemet og nedbragt sygefraværet. Eksempel 2: En analyse af Sørens sygefravær viser, at han har et sygefravær over en årrække på 12 dage i gennemsnit. Han har en del enkeltsygedag i vinterhalvåret. Søren har kronisk bronkitis, som i særdeleshed plager ham på dage med fugtigt og tåget vejr. Dette ved man i afdelingen. På baggrund af analysen vurderer Sørens leder hans sygefravær som uproblematisk, og man forsætter rutinemæssigt med at sørge for, at han ikke udsættes for at arbejde i områder, der belaster hans luftveje. Lederen afholder en årlig omsorgssamtale med Søren for at høre, om der er ændringer i Sørens helbredsmæssige tilstand, som gør at der eventuelt skal ske ændringer i forhold til arbejdstilrettelæggelsen. 8 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

9 Eksempel 3: Anne Katrine har været ansat i X Afdeling i 2 år. Lederen konstaterer, at hun de sidste 4 måneder har været sygemeldt 3 gange af i alt 8 dages varighed. Lederen indkalder Anne Katrine til en omsorgssamtale. Der tales meget grundigt om Anne Katrines arbejde og hendes trivsel. Tilsyneladende har Anne Katrine det godt i afdelingen, og hun har ingen forklaring på sit store sygefravær. Hverken grundet forhold på arbejdspladsen eller personlige forhold. Lederen og Anne Katrine enes om, at hendes sygefravær er for højt. Det aftales, at man holder et nyt møde om 3 måneder for at se, hvordan det har udviklet sig. Eksempel 4: Sofie bliver 1. august ansat på overenskomstvilkår i X Afdeling. Der er fastlagt en prøvetid på 3 måneder. I de første 6 uger har hun 3 sygeperioder af i alt 7 dages varighed. Efter Sofies anden sygeperiode har lederen en samtale med Sofie. Sofie forklarer her, at den første sygemelding skyldtes ondt i halsen, og den anden skyldtes forkølelse. Lederen gør Sofie opmærksom på, at et fortsat højt sygefravær ikke kan forenes med arbejdet af hensyn til arbejdstidsplanlægningen og belastningen for de øvrige kollegaer. Efter den tredje sygeperiode indkalder lederen Sofie til en formel samtale, hvor også tillidsrepræsentanten er til stede. Sofie forklarer, at hun endnu engang har haft ondt i halsen. På baggrund af sygefraværet i prøvetiden og samtalerne med Sofie, vurderer lederen at Sofies fravær er uforeneligt med arbejdspladsens tarv og indstiller til personalekonsulentteamet i HR Afdelingen, at hun afskediges med 14 dages varsel. Fraværsoplysninger Ofte har mange medarbejdere og ledere en fornemmelse af fraværets størrelse og mønster, der ikke stemmer overens med virkeligheden. Det er meget almindeligt, at medarbejdere ikke selv ved, om de inden for det sidste år har haft 3, 4 eller flere sygeperioder. Derfor er eksakt statistisk viden et vigtigt redskab i omsorgsamtalen og en nødvendighed i den formelle samtale om sygefravær. Ud fra de kriterier der er fastsat i proceduren ved sygefravær, vil KMD Lønservice én gang ugentligt sende advislister til lederne over medarbejdere, hvis sygefravær falder ind under kriterierne. Listerne kan suppleres med yderligere oplysninger om den enkelte medarbejders sygefravær ved henvendelse til KMD Lønservice eller i de månedlige rapporter fra Essentia. 9 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

10 Statistiske oplysninger om sygefravær kan bruges til: Oplysninger om fraværets størrelse i afdelingen eller hos én medarbejder. Oplysninger om hvornår en medarbejder har overskredet antal sygedage, og skal indbydes til omsorgssamtale eller indkaldes til formel samtal. Opfølgning på om omsorgssamtalen/den formelle samtale reelt også har haft en positiv effekt. Opfølgning på fraværet overfor den enkelte medarbejder. Synliggørelse af fraværet for medarbejderne som helhed. Den forebyggende omsorgssamtale I overensstemmelse med gældende politik og som en del af Vesthimmerlands Kommunes procedure ved håndteringen af et for højt sygefravær, holdes forbyggende omsorgsamtaler når det er relevant. Omsorgssamtaler holdes med udgangspunkt i en individuel vurdering af sygefraværets omfang og mønster, som du foretager. Følgende kriterier er vejledende for din vurdering af, hvornår der bør afholdes omsorgssamtale 3 sygeperioder inden for 6 måneder og/eller 10 sygedage inden for 6 måneder. Formålet med omsorgsamtalen er: At få afdækket evt. arbejdsrelaterede eller personlige problemstillinger så tidligt som muligt, så fraværet kan nedbringes At en medarbejder på arbejdspladsen At sikre leder og medarbejders trivsel og kvaliteten i kommunens opgaveløsning At ledere og medarbejdere til enhver tid kan få en dialog med nærmeste leder om evt. arbejdsrelaterede eller personlige problemstillinger. 10 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

11 Kender du årsagen til sygefraværet, og er der eksempelvis tale om en medarbejder, der har brækket sit ben, kan du stadig holde omsorgssamtalen. Her er formålet at afklare, om der er opgaver medarbejderen kan klare, eventuelt på nedsat tid, på trods af sin sygdom. Målet er at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen. Omsorgssamtalens faser Indbydelse til samtale Det er dig der tager initiativ til omsorgsamtalen. Selvom du har haft personlig eller telefonisk kontakt med den sygemeldte, kan der i nogle situationer være behov for at sende en skriftlig indbydelse. Et eksempel på en skriftlig indbydelse kan ses på Vesthimmerlands Kommunes intranet. Du skal være opmærksom på hvilken dag på ugen, du indbyder til samtale. Undgå at indbyde til en samtale om fredagen, således den sygemeldte har hele weekenden til at gruble over indbydelsen. Det er vigtigt, at medarbejderen bliver gjort opmærksom på, at omsorgs-samtalen ikke er en formel samtale. Samtalens karakter skal være tydelig og kendt. Deltagerne Udgangspunktet er at det er lederen og medarbejderen der deltager i samtalen. På medarbejderens initiativ kan en tillidsrepræsentant eller en anden bisidder deltage i samtalen. Det kan være en god kollega eller et familiemedlem. Omgivelserne Som udgangspunkt vælger du tid, dato og sted for afholdelse af omsorgs-samtalen. Vær opmærksom på om medarbejderen har andre ønsker. Det centrale er, at samtalen finder sted i omgivelser, hvor I kan tale uforstyrret sammen, hvor medarbejderen befinder sig godt, og at der afsat god tid. Som udgangspunkt skal samtalen holdes på arbejdspladsen. Hvis medarbejderen har svært ved at møde op på arbejdspladsen, skal samtalen holdes på neutral grund. Dette kunne eventuel være et mødelokale i en af administrations-bygningerne. Det frarådes at samtalerne holdes i den sygemeldtes eget hjem. Forberedelse 11 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

12 Forud for samtalen er det vigtigt, at du gør dig klart, hvad du vil med mødet. Samtalen skal være sagligt og fagligt begrundet. Det skal stå klart for dig hvad der er formål, mål og perspektiv med samtalen. Hvad er begrundelsen for og anledningen til samtalen? Hvilket fremtidsperspektiv har samtalen? Indledning Som leder er du vært ved samtalen og står for præsentation, indledning og styring af mødet. Du skal gøre det klart overfor medarbejderen, hvilke tanker og overvejelser du har gjort dig på forhånd. Begrundelsen for og hensigten med samtalen skal præsenteres, direkte og uden omsvøb på en hensynsfuld måde. Omsorg Omsorgssamtalen opfattes ofte som en svær samtale for medarbejderen. Husk på at det godt kan være ubehageligt for medarbejderen at tale om sit helbred. Derfor må du være forberedt på, at medarbejdere reagerer vidt forskelligt fra vrede og aggressivitet til lettelse over at få mulighed for at tale om eventuelle problemer. Samtalens form Omsorgssamtalen er en fortrolig samtale mellem dig og medarbejderen. Samtalen foregår i en god og behagelig tone. Dialogen er i fokus, og I hjælpes ad med at få mere indsigt i situationen. Undervejs i samtalen er det vigtigt, at du ikke springer over i en formel samtale. I en omsorgsamtale kan der for eksempel ikke gives påtale. Hovedsagen Som i øvrige samtaler er det medarbejderen, der er hovedpersonen. Arbejdet og arbejdspladsen er hovedsagen. Private forhold bliver kun inddraget, hvis medarbejderen er indforstået med det, og kun hvis det er relevant for samtalernes formål og mål. Hovedsagen i samtalen er medarbejderens beskrivelse af hans eller hendes situation i forbindelse med fravær fra arbejdspladsen. Til støtte for beskrivelsen kan man se på sammenhænge mellem: fraværet og arbejdsopgaverne, måden, der arbejdes på og den mening, arbejdet giver for medarbejderen 12 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

13 Du bidrager med at fortælle om dine iagttagelser og opfattelser af situationen: Jeg har lagt mærke til at Det bekymrer mig at har det noget på sig? Afslutning Omsorgssamtalen bør munde ud i tilbud, som er tilpasset årsagen til det aktuelle fravær. Eksempler på tilbud: Tilbud om tilbagevenden på nedsat tid, mindre belastende opgaver m.v., som beskrives så udførligt som muligt, så forventninger mellem arbejdsplads, kolleger og medarbejder stemmer overens. Tilbud om særlige hjælpemidler, som kan fremme tilbagevenden. Tilbud om sundhedsfremmende foranstaltninger. Tiltag omkring arbejdsmiljø generelt, hvis fraværet er arbejdsplads-relateret. Du samler op på, hvad der er blevet talt om og hvilke konklusioner eller løsninger, der er kommet frem i samtalen. I aftaler det videre forløb. Det aftales, hvem der er ansvarlig for hvilke handlinger og hvilke tidsfrister, der gælder. Desuden skal du og medarbejderen blive enige om, hvad der eventuelt skal meldes ud på arbejdspladsen. Der holdes eventuelt en opfølgningssamtale, for at konstatere om aftalerne er blevet indfriet. Samtaleskema til omsorgsamtalen Det påhviler dig at tage skriftligt referat af omsorgssamtalen. Til brug herfor er der udarbejdet et samtaleskema. Skemaet kan ses på Vesthimmerlands Kommunes intranet. Samtaleskemaet kan udfyldes i samarbejde under samtalen eller umiddelbart efter samtalen. Skemaet er tænkt som en konklusion på de aftaler, der indgås under samtalen, og kan anvendes i en gensidig fastholdelse. Samtaleskemaet arkiveres i LPA portalen. 13 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

14 Formelle regler Formålet med dette afsnit er at give dig et generelt overblik over de formelle regler omkring sygefravær der eksisterer i overenskomster, aftaler samt praksis i Vesthimmerlands Kommune. Du har ansvaret for at kende de eksakte regler, der gælder på din arbejdsplads. Sygdom er lovligt forfald, og de fleste medarbejdere i Vesthimmerlands Kommune har som hovedregel ret til løn under sygdom. Retten til løn under sygdom reguleres af gældende aftaler/overenskomster, og der henvises hertil. Når en medarbejder er syg, skal sygemelding ske til arbejdspladsen hurtigst muligt og senest ved arbejdstids begyndelse. Fraværet skal som hovedregel meldes til den daglige leder med mindre andet er aftalt. Manglende sygemelding betragtes som misligholdelse af ansættelsesforholdet. Raskmelding skal gives så tidligt som muligt af hensyn til planlægning m.v. Det er vigtigt, at du sørger for, at fravær og raskmeldinger registreres elektronisk. Dette er en forudsætning for, at listerne med sygeperioder og sygedage genereres korrekt. Endvidere er det grundlaget for, at der søges dagpengerefusion, når dette er relevant. Eksempler på sygdom: Egen sygdom Tilskadekomst i /udenfor tjenesten Graviditetskomplikationer Eksempler på hvad sygdom ikke er: Almindelige læge- og tandlægebesøg Løbende behandlingen hos fysioterapeut, kiropraktor mv. Behandling hos alternative behandlere Barns 1. sygedag En medarbejder kan, efter din konkrete vurdering, få hel eller delvis fri med løn til pasning af et sygt barn på barnets 1. sygedag, når følgende forhold er opfyldt: 1. barnet er under 18 år, 2. barnet er hjemmeboende, 3. hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, 4. hvis forholdene på tjenestestedet tillader det. 14 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

15 Der er ingen regler for hvor mange barns 1. sygedag en medarbejder kan have. Det beror på din konkrete vurdering. Antal dage og fraværsmønstret i forbindelse med barns 1. sygedag kan indgå ved en vurdering af medarbejderens samlede sygdomsforløb. Tjenestefrihed ved akut opstået sygdom Du kan, under hensyntagen til arbejdets tarv, give en medarbejder fri med løn til: Nødvendige læge- og tandlægebesøg Nødvendig ledsagelse af børn til lægebehandling. Medarbejdere har ret til tjenestefrihed med løn af kortere varighed, når tvingende årsager som sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at medarbejderen er til stede øjeblikkelig. Nedsat tid efter længerevarende sygdom En medarbejder der har været længevarende syg, har du mulighed for at bevilge nedsat tid med fuld løn i en periode. Dette bevilges på baggrund af indhentet lægeattest, hvor det skal fremgå, hvor meget arbejdstiden nedsættes og for hvilken periode. Sanktioner Af hensyn til både medarbejderens trivsel og afdelingens funktion kan det efter en konkret vurdering af medarbejderens sygefravær være nødvendigt at holde en formel samtale eller indlede afsked på grund af et for højt sygefravær Formel samtale: Hvis du vurderer, at sygefraværet er længerevarende og uacceptabelt for afdelingen, skal lederen tage initiativ til at holde en formel samtale med den pågældende medarbejder. Medarbejderen skal have mulighed for at medtage en bisidder efter eget valg. Du kan i forbindelse med afholdelse af sygesamtalen kontakte en personalekonsulent i HR Afdelingen. Advarsel: Sygdom er lovligt forfald, og derfor kan der ikke gives skriftlig advarsel for et for højt sygefravær. Afskedigelse: : Vurderer du, at sygefraværet er uacceptabelt af hensyn til opgavevaretagelsen i afdelingen, kan det være nødvendigt at indstille medarbejderen til afsked. Du skal i forbindelse med indstilling til uansøgt afsked kontakte en personalekonsulent i HR Afdelingen. 15 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

16 Refusioner Medarbejderens sygdom: Ved sygefravær over 22 dage i en sammenhængende periode modtager Vesthimmerlands Kommune dagpengerefusion for dagene udover de 22 dage. Nyansatte: Ved sygefravær indenfor de første 8 uger af ansættelsen, modtager Vesthimmerlands Kommune dagpengerefusion fra bopælskommunen, hvis de opfylder beskæftigelseskravene. 56 aftale: Hvis medarbejderen på grund af en langvarig eller kronisk lidelse skønnes at have et sygefravær på mindst 10 fraværsdage på et år, kan der indgås en 56 aftale mellem medarbejderens bopælskommune og Vesthimmerlands Kommune. Aftalen medfører, at Vesthimmerlands Kommune får dagpengerefusion fra bopælskommunen fra første sygedag. Delvis genoptagelse af arbejdet: Hvis medarbejderen på grund af sygdom ikke er fuld arbejdsdygtigt, kan Vesthimmerlands Kommune få dagpengerefusion for de timer Sygdom vedkommende i familien er fraværende. Sygdom i familien Medarbejdere som er forældre til alvorligt syge børn under 18 år, har ret til tjenestefrihed med løn, hvis dagpengelovens betingelser er opfyldt. Dette vurderes af medarbejderens bopælskommune. Vesthimmerlands Kommune får dagpengerefusion fra bopælskommunen. Medarbejdere, der passer nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, har ret til tjenestefrihed med løn, hvis betingelserne i Lov om social Service er opfyldt. Dette vurderes af medarbejderes bopælskommune. Vesthimmerlands Kommune får dagpengerefusion fra bopælskommunen. 16 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

17 Dokumentation Du kan forlange forskellige former for dokumentation for sygefravær. Når du forlanger dokumentation for sygefraværet skal arbejdspladsen afholde udgiften. Varighedserklæring kan forlanges efter 14 dages sygefravær. Hvis sygefraværet fortsætter ud over den af lægen angivne periode, kan der forlanges en ny varighedserklæring. Ledelsen kan ikke kræve oplysning om sygdommens art. Lægeerklæring kan forlanges udstedt efter personlig konsultation hos læge. Lægeerklæringen kan tidligst forlanges udstedt på 4. sygedag. I ganske særlige tilfælde kan lægeerklæring forlanges fra den 1. sygedag, f.eks. hvis en medarbejder har mange sygefraværs-perioder. Indberetninger Ved mere en 3 ugers samlet sygefravær indrapporterer KMD Lønservice den syge medarbejder til bopælskommunen. Tilskadekomst i tjenesten skal anmeldes til arbejdsmiljøorganisationen. Anmeldelsen skal ske via medarbejderens nærmeste leder eller den lokale arbejdsmiljørepræsentant. Rundbordssamtalen Ifølge dagpengeloven skal arbejdspladsen forholde sig til, hvilke muligheder der er for at fastholde langtidssyge i arbejdet. I sager, der ikke kan løses af dig og den sygemeldte internt i afdelingen, dvs. hvor der er brug for en involvering af øvrige aktører, er rundbordssamtalen velegnet til en hurtig og målrettet indsats. Formålet med rundbordssamtalen er at koordinere de forskellige systemer og instanser, som omgiver den syge. I samtalen deltager, udover den syge og dig som nærmeste leder, typisk tillidsrepræsentanten, og en socialrådgiver fra kommunen. Der kan også deltage familiemedlemmer, speciallæger, fagforeningsrepræsentanter eller en arbejdsmiljørådgiver. Er du i øvrigt i tvivl om afholdelse af rundbordsamtalen kan du kontakte en personalekonsulent i HR Afdelingen for råd og vejledning. 17 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

18 Den formelle samtale om sygefravær Hvis det efterfølgende viser sig, at aftalerne under omsorgssamtalen ikke har den ønskede effekt (tilbagevenden, mindre fravær m.v.) kan en formel samtale blive aktuel. Den formelle samtale tager udgangspunkt i fakta; fraværsperioder, antal dage, gennemsnitligt fravær m.v. Formålet er, at indgå en bindende aftale med medarbejderen om nedbringelse af sit sygefravær. Modsat omsorgssamtalen bør en tillidsrepræsentant eller anden bisidder deltage i samtalen. Ved samtalen bør medarbejderen orienteres om af fraværet kan få ansættelsesretlige konsekvenser. Er du i øvrigt i tvivl om afholdelse af den formelle samtale kan du kontakte en personalekonsulent i HR Afdelingen for råd og vejledning. Afskedigelse Hvis der efter den formelle samtale stadig ikke er en forbedring af sygefraværet kan en afskedigelse blive nødvendig. Når beslutningen om en afskedigelse træffes, bør du bestræbe, at den syge medarbejder oplever, at det sker på en ordentlig og værdig måde. Ved afskedigelse af en medarbejder kontaktes en personalekonsulent i HR Afdelingen. 18 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Sygefravær og trivsel 2015

Sygefravær og trivsel 2015 Personaleinformation Sygefravær og trivsel 2015 - hvad taler lederen med den sygemeldte om? (1-5 - 15) Velkommen til Sygehus Lillebælt HR-afdelingen Sygefravær & Trivsel 2015 Sygefravær & trivsel 2015

Læs mere

Syge og fraværspolitik på Østerled.

Syge og fraværspolitik på Østerled. Syge og fraværspolitik på Østerled. Definition: Fravær bliver nødt til at blive set meget bredt. Der kan være tale om en egentlig langvarig sygemelding, hyppige kortvarige sygeperioder eller blot signaler

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Sygdomspolitik. Det er Helsingør Kommunes målsætning at:

Sygdomspolitik. Det er Helsingør Kommunes målsætning at: Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Sygefravær Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Sygefravær 2006 Gode Råd om Sygefravær Det betaler sig at stille skarpt på medarbejderens sygefravær.

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Sygefravær Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Sygefravær Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Sygefravær Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København V Telefon:

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk Risikostyringskonference 2013 1 Tidlig trivselsindsats kan ses på bundlinjen Daglig arbejdsmiljøleder Britt Harpøth Trivsels- og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Pagter 2 Lidt om Struer Kommune 22.000 indbyggere,

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Nogle medarbejdere er mere syge end andre - Hvordan hjælper vi bedst de mest syge? Camilla Høholt Smith

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Sygdom i malerfaget 2 Sygdom i malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. www.cabiweb.dk. 14.10.2013 Side 1

Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. www.cabiweb.dk. 14.10.2013 Side 1 Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale Netværksansvarlig Center for Aktiv og Seniorkonsulent Beskæftigelsesindsats Camilla Høholt Åboulevarden Smith, mobil

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato

Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato HD i Organisation & Ledelse Proceskonsulent ISS Facility Services Handelshøjskolen i Århus Birgitte

Læs mere

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær.

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær. Vejledning til indberetning af delvis syg. For at delvis sygdom kan afføde korrekte dagpengeskemaer til ydelse af refusion fra medarbejderens bopælskommune, skal dette indberettes på en særlig måde. Denne

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik Sygefravær Sygefraværssamtaler og statistik 21 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Nicolaj Krogh Jensen, RLTN Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe Jeppesen, FOA Susanne Gerner Nielsen, BUPL

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere Træder delvist i kraft den 1. juli 2014 NY SYGEDAGPENGEMODEL NYE REGLER Resterende ændringer træder i kraft den 5. januar CK FAST-TR A T ER IS R F S ID NYE T ARINGSJOBAFKL LØB FOR NÅR EN BORGER BLIVER

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. www.cabiweb.dk. 18.04.2013 Side 1

Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. www.cabiweb.dk. 18.04.2013 Side 1 Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale Netværksansvarlig Center for Aktiv og Seniorkonsulent Beskæftigelsesindsats Camilla Høholt Åboulevarden Smith, mobil

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Sygefravær. En undersøgelse af hvordan ledere håndterer sygefravær på arbejdspladsen

Sygefravær. En undersøgelse af hvordan ledere håndterer sygefravær på arbejdspladsen Sygefravær En undersøgelse af hvordan ledere håndterer sygefravær på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Oktober 2002 Indhold Indhold...2 Indledning...2 Sammenfatning...3 Holdning til medarbejdernes

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier 5. Arbejdsmiljø 6.

Læs mere

Rapport om dbio s arbejdsmiljøundersøgelse 2013. Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere

Rapport om dbio s arbejdsmiljøundersøgelse 2013. Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere 1 Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere er udarbejdet af Næstformand Camilla Bjerre Arbejdsmiljøkonsulent Hedvig Hasselbalch Arbejdsskadekonsulent

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

At arbejde systematisk med fravær - Fra fravær til nærvær

At arbejde systematisk med fravær - Fra fravær til nærvær EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere