Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen"

Transkript

1 Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007

2 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure ved sygefravær i Vesthimmerlands Kommune side 5 Lederens ansvar side 7 Sådan vurderes et højt sygefravær side 9 Den forebyggende omsorgssamtale side 11 Formelle regler side 15 Rundbordsamtalen side 19 Den formelle samtale om sygefravær side 19 Afskedigelse side 19 2 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

3 Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj Dette værktøj henvender sig til og er en inspiration for alle chefer og ledere i Vesthimmerlands Kommune. Formålet er: At belyse hvordan der aktivt kan arbejdes med at nedbringe sygefraværet til et passende niveau i din afdeling. At belyse hvordan der aktivt kan arbejdes med at fastholde medarbejdere med et højt sygefravær i din afdeling. Værktøjet er udarbejdet i forlængelse af Vesthimmerlands Kommunes procedure ved sygefravær. Værktøjet har fokus er på omsorgsamtalen og indeholder informationer om håndteringen af et højt sygefravær, herunder: Gode råd om den svære samtale omsorgsamtalen Gode råd om hvordan et højt sygefravær vurderes Gennemgang af lederens rolle Oversigt over formelle regler Til værktøjet er der udarbejdet et samtaleskema for omsorgssamtalen. Forhåbningen er, at dette værktøj aktivt bliver brugt som et led i din indsats for at arbejde med sygefravær, trivsel og arbejdsmiljø. Held og lykke med arbejdet HR Afdelingen 3 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

4 Fokus på sygefravær Vesthimmerlands Kommune har som et mål at reducere sygefraværet, da fravær altid er forbundet med omkostninger, både menneskelige og økonomiske. Rækken af omkostninger og ulemper er lang: For Vesthimmerlands Kommune gælder det f.eks.: Udgifter til løn under sygdom Driftsforstyrrelser Øget arbejdspres på kollegaer Tab af viden Udgifter til rekruttering og oplæring af nye medarbejdere For den enkelte medarbejder gælder det f.eks.: Smerter og andre oplevede konsekvenser (bl.a. psykiske lidelser) Social isolation - både arbejdsmæssigt og privat Risiko for at miste sit job eller ikke holde sig ajour Risiko for at glide ud af arbejdsmarkedet Løntab i dagpengeperioden (timelønnede) Løntab efter evt. afskedigelse (på dagpenge eller førtidspension) Fravær i forbindelse med sygdom kan ikke undgås, men med en forebyggende indsats kan det ofte reduceres til et acceptabelt niveau. Sygefraværet skal i fokus, da det betaler sig at gøre en indsats. 4 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

5 Procedure ved sygefravær i Vesthimmerlands Kommune Det er vigtigt, at der er åbenhed om sygefravær, og det er naturligt og legalt at involvere sig i en leders eller en medarbejders sygefravær. Derfor er det nødvendigt med en synlig procedure for kontakten mellem den sygemeldte og arbejdspladsen. Proceduren indebærer, at forebyggende omsorgssamtaler holdes, når det er relevant. Omsorgssamtaler afholdes med udgangspunkt i en individuel vurdering af sygefraværets omfang og mønster. Denne vurdering foretages af nærmeste leder. Følgende kriterier er vejledende for leders vurdering af, hvornår der bør afholdes omsorgssamtale: 3 sygeperioder inden for 6 måneder og/eller 10 sygedage inden for 6 måneder. I samtalerne afklares, om der skal tages initiativer i forhold til arbejdsrelaterede eller personlige problemstillinger. Omsorgssamtalen har til formål: At få afdækket evt. arbejdsrelaterede eller personlige problemstillinger så tidligt som muligt, så fraværet kan nedbringes At fastholde leder og medarbejder på arbejdspladsen At sikre leder og medarbejders trivsel og kvaliteten i kommunens opgaveløsning At ledere og medarbejdere til enhver tid kan få en dialog med nærmeste leder om evt. arbejdsrelaterede eller personlige problemstillinger. Udover Vesthimmerlands Kommunens procedure ved sygefravær skal der aftales lokale procedurer, herunder: Hvornår og til hvem skal man sygemelde sig? Hvornår skal man raskmelde sig? Skal man aflevere dokumentation for sygdom (lægeerklæring eller varighedserklæring)? Derudover kan der aftales lokale procedurer, herunder: Hvem kontakter hvem i løbet af sygeforløbet? Lederkontakt, kollegakontakt, personlig eller telefonisk? Blomsterhilsen eller lignende? 5 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

6 Det er vigtigt at fremhæve omsorgssamtalernes forebyggende perspektiv og dermed afgrænse den i forhold til den formelle samtale. Den forebyggende samtale ligger altid tidsmæssig før en formel samtale. Viser det sig, at omsorgssamtaler ikke har den tilsigtede virkning, kan det være nødvendigt at afholde en formel samtale. Det skal altid være klart, både for leder og medarbejder, hvilken type samtale det drejer sig om. Lederens ansvar Sygefravær er et ledelsesansvar. Det er din opgave at følge sygefraværet og sætte ind med en hurtig og aktiv indsats, hvis det er stigende eller generelt for højt hos en enkelt medarbejder eller i afdelingen. Du er med til at skabe din afdelings fraværskultur med dine handlinger eller mangel på samme. Ved at tage hånd om sygefraværet, undgår du at det smitter. Et vist omfang fraværsdage kan uformelt blive legalt. Det er dit ansvar at tage initiativ til at arbejde med sygefravær. Du skal ikke gøre det alene, men i samarbejde med dine medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten (den dynamiske trio jf. MED aftalen). Sygefravær er et fælles anliggende, fordi det berører hele arbejdspladsen. Et højt sygefravær forstyrrer driften og belaster de øvrige kollegaer, da de skal løbe hurtigere. Presset på disse kollegaer øges, hvilket kan medføre, at fraværet her stiger en negativ spiral er sat i gang. Du har et ansvar dels overfor den sygemeldte medarbejder, der forventer interesse, hjælp og kontakt og dels overfor de raske medarbejdere, der forventer handling, konsekvens og synlighed. Sæt sygefraværet på dagsordenen At vedtage en lokal procedure ved sygefravær i jeres afdelingen er en god start til at få sat sygefraværet på dagsordenen. En lokal procedure kan for eksempel indeholde: Hvornår og til hvem man skal sygemelde sig. Hvornår man skal raskmelde sig. Aflevering af dokumentation for sygdom (lægeerklæring eller varighedserklæring). Hvem der kontakter hvem i løbet af sygeforløbet. Kollegakontakt, personlig eller telefonisk. Eller: Lederkontakt, personlig eller telefonisk. Blomsterhilsen. 6 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

7 Derudover kan I diskutere, om der er sygedage, der kan undgås, ved at I har en synlig procedure på afdelingen. Er dette tilfældet noteres det i jeres lokale procedure. Eksempler på sygedage der kan undgås: Kan man ved f.eks. hovedpine eller migræne få lov at møde et par timer senere i stedet for at sygemelde sig? Kan man varetage nogle andre (og mindre krævende) funktioner/opgaver en dag, hvor man er utilpas (igen som alternativ til sygemelding)? Er det acceptabelt at blive hjemme på grund af f.eks. forkølelse? Sæt fokus på årsagerne til fraværet Sygefravær påvirkes af mange faktorer. Nogle faktorer er personens eget helbred og forhold i de nære omgivelser. Sygefravær hænger nøje sammen med arbejdsmiljø, og undersøgelser viser en tydelig sammenhæng mellem et godt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær. Et godt arbejdsmiljø motiverer til at gå på arbejde trods utilpashed eller lettere sygdom. Omvendt medfører et dårligt arbejdsmiljø, at man er mere tilbøjelig til at blive hjemme. Eksempler på årsager til sygefravær: For rutineprægede arbejdsopgaver Ledelsesproblemer Manglende forståelse for ændringer/omstruktureringer Manglende anerkendelse fra ledelsen af medarbejdernes indsats Uhensigtsmæssig gruppekultur Nedslidning Fysiske smerter Mobning eller chikane For at skabe et varigt fald i sygefraværet er det vigtigt, at du iværksætter en proces, hvor der sættes fokus på årsagerne til fraværet. I processen skal medarbejderne inddrages, og løsningerne skal ligeledes findes i fællesskab. Har du spørgsmål til arbejdsmiljøet kan du kontakte enten din lokale arbejdsmiljøgruppe, din arbejdsmiljøkonsulent i din forvaltning eller HR Afdelingen for råd og vejledning. 7 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

8 Sådan vurderes et højt sygefravær Som leder skal du aktivt tage stilling til, hvornår sygefraværet ikke er acceptabelt hos en medarbejder eller i din afdeling. Det er din opgave at foretage en konkret vurdering af den enkelte medarbejders sygefravær ud fra nedenstående indikatorer. En individuel vurdering indebærer, at et sygefravær på et begrænset antal dage om året kan vurderes at være for højt for en medarbejder, mens det ikke vurderes som kritisk hos en anden. Indikatorer kan være: Hvor mange fraværsdage? Hvor mange fraværsperioder? Hvor lange perioder? Fraværsmønstre (Er der særligt belastede perioder eller specielt belastede ugedage)? Eksempler på individuel vurdering af sygefravær hos en medarbejder: Eksempel 1: En analyse af Josephines sygefravær over en årrække viser, at hun har 5 til 9 sygedage om året. I sig selv er det ikke alarmerende. Analysen viser imidlertid også, at hun hvert år er sygemeldt i uge 7. I dette tilfælde vurderer Josephines leder, at sygefraværet er uacceptabelt. Lederen tager en samtale med Josephine med henblik på at få afklaret problemet og nedbragt sygefraværet. Eksempel 2: En analyse af Sørens sygefravær viser, at han har et sygefravær over en årrække på 12 dage i gennemsnit. Han har en del enkeltsygedag i vinterhalvåret. Søren har kronisk bronkitis, som i særdeleshed plager ham på dage med fugtigt og tåget vejr. Dette ved man i afdelingen. På baggrund af analysen vurderer Sørens leder hans sygefravær som uproblematisk, og man forsætter rutinemæssigt med at sørge for, at han ikke udsættes for at arbejde i områder, der belaster hans luftveje. Lederen afholder en årlig omsorgssamtale med Søren for at høre, om der er ændringer i Sørens helbredsmæssige tilstand, som gør at der eventuelt skal ske ændringer i forhold til arbejdstilrettelæggelsen. 8 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

9 Eksempel 3: Anne Katrine har været ansat i X Afdeling i 2 år. Lederen konstaterer, at hun de sidste 4 måneder har været sygemeldt 3 gange af i alt 8 dages varighed. Lederen indkalder Anne Katrine til en omsorgssamtale. Der tales meget grundigt om Anne Katrines arbejde og hendes trivsel. Tilsyneladende har Anne Katrine det godt i afdelingen, og hun har ingen forklaring på sit store sygefravær. Hverken grundet forhold på arbejdspladsen eller personlige forhold. Lederen og Anne Katrine enes om, at hendes sygefravær er for højt. Det aftales, at man holder et nyt møde om 3 måneder for at se, hvordan det har udviklet sig. Eksempel 4: Sofie bliver 1. august ansat på overenskomstvilkår i X Afdeling. Der er fastlagt en prøvetid på 3 måneder. I de første 6 uger har hun 3 sygeperioder af i alt 7 dages varighed. Efter Sofies anden sygeperiode har lederen en samtale med Sofie. Sofie forklarer her, at den første sygemelding skyldtes ondt i halsen, og den anden skyldtes forkølelse. Lederen gør Sofie opmærksom på, at et fortsat højt sygefravær ikke kan forenes med arbejdet af hensyn til arbejdstidsplanlægningen og belastningen for de øvrige kollegaer. Efter den tredje sygeperiode indkalder lederen Sofie til en formel samtale, hvor også tillidsrepræsentanten er til stede. Sofie forklarer, at hun endnu engang har haft ondt i halsen. På baggrund af sygefraværet i prøvetiden og samtalerne med Sofie, vurderer lederen at Sofies fravær er uforeneligt med arbejdspladsens tarv og indstiller til personalekonsulentteamet i HR Afdelingen, at hun afskediges med 14 dages varsel. Fraværsoplysninger Ofte har mange medarbejdere og ledere en fornemmelse af fraværets størrelse og mønster, der ikke stemmer overens med virkeligheden. Det er meget almindeligt, at medarbejdere ikke selv ved, om de inden for det sidste år har haft 3, 4 eller flere sygeperioder. Derfor er eksakt statistisk viden et vigtigt redskab i omsorgsamtalen og en nødvendighed i den formelle samtale om sygefravær. Ud fra de kriterier der er fastsat i proceduren ved sygefravær, vil KMD Lønservice én gang ugentligt sende advislister til lederne over medarbejdere, hvis sygefravær falder ind under kriterierne. Listerne kan suppleres med yderligere oplysninger om den enkelte medarbejders sygefravær ved henvendelse til KMD Lønservice eller i de månedlige rapporter fra Essentia. 9 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

10 Statistiske oplysninger om sygefravær kan bruges til: Oplysninger om fraværets størrelse i afdelingen eller hos én medarbejder. Oplysninger om hvornår en medarbejder har overskredet antal sygedage, og skal indbydes til omsorgssamtale eller indkaldes til formel samtal. Opfølgning på om omsorgssamtalen/den formelle samtale reelt også har haft en positiv effekt. Opfølgning på fraværet overfor den enkelte medarbejder. Synliggørelse af fraværet for medarbejderne som helhed. Den forebyggende omsorgssamtale I overensstemmelse med gældende politik og som en del af Vesthimmerlands Kommunes procedure ved håndteringen af et for højt sygefravær, holdes forbyggende omsorgsamtaler når det er relevant. Omsorgssamtaler holdes med udgangspunkt i en individuel vurdering af sygefraværets omfang og mønster, som du foretager. Følgende kriterier er vejledende for din vurdering af, hvornår der bør afholdes omsorgssamtale 3 sygeperioder inden for 6 måneder og/eller 10 sygedage inden for 6 måneder. Formålet med omsorgsamtalen er: At få afdækket evt. arbejdsrelaterede eller personlige problemstillinger så tidligt som muligt, så fraværet kan nedbringes At en medarbejder på arbejdspladsen At sikre leder og medarbejders trivsel og kvaliteten i kommunens opgaveløsning At ledere og medarbejdere til enhver tid kan få en dialog med nærmeste leder om evt. arbejdsrelaterede eller personlige problemstillinger. 10 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

11 Kender du årsagen til sygefraværet, og er der eksempelvis tale om en medarbejder, der har brækket sit ben, kan du stadig holde omsorgssamtalen. Her er formålet at afklare, om der er opgaver medarbejderen kan klare, eventuelt på nedsat tid, på trods af sin sygdom. Målet er at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen. Omsorgssamtalens faser Indbydelse til samtale Det er dig der tager initiativ til omsorgsamtalen. Selvom du har haft personlig eller telefonisk kontakt med den sygemeldte, kan der i nogle situationer være behov for at sende en skriftlig indbydelse. Et eksempel på en skriftlig indbydelse kan ses på Vesthimmerlands Kommunes intranet. Du skal være opmærksom på hvilken dag på ugen, du indbyder til samtale. Undgå at indbyde til en samtale om fredagen, således den sygemeldte har hele weekenden til at gruble over indbydelsen. Det er vigtigt, at medarbejderen bliver gjort opmærksom på, at omsorgs-samtalen ikke er en formel samtale. Samtalens karakter skal være tydelig og kendt. Deltagerne Udgangspunktet er at det er lederen og medarbejderen der deltager i samtalen. På medarbejderens initiativ kan en tillidsrepræsentant eller en anden bisidder deltage i samtalen. Det kan være en god kollega eller et familiemedlem. Omgivelserne Som udgangspunkt vælger du tid, dato og sted for afholdelse af omsorgs-samtalen. Vær opmærksom på om medarbejderen har andre ønsker. Det centrale er, at samtalen finder sted i omgivelser, hvor I kan tale uforstyrret sammen, hvor medarbejderen befinder sig godt, og at der afsat god tid. Som udgangspunkt skal samtalen holdes på arbejdspladsen. Hvis medarbejderen har svært ved at møde op på arbejdspladsen, skal samtalen holdes på neutral grund. Dette kunne eventuel være et mødelokale i en af administrations-bygningerne. Det frarådes at samtalerne holdes i den sygemeldtes eget hjem. Forberedelse 11 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

12 Forud for samtalen er det vigtigt, at du gør dig klart, hvad du vil med mødet. Samtalen skal være sagligt og fagligt begrundet. Det skal stå klart for dig hvad der er formål, mål og perspektiv med samtalen. Hvad er begrundelsen for og anledningen til samtalen? Hvilket fremtidsperspektiv har samtalen? Indledning Som leder er du vært ved samtalen og står for præsentation, indledning og styring af mødet. Du skal gøre det klart overfor medarbejderen, hvilke tanker og overvejelser du har gjort dig på forhånd. Begrundelsen for og hensigten med samtalen skal præsenteres, direkte og uden omsvøb på en hensynsfuld måde. Omsorg Omsorgssamtalen opfattes ofte som en svær samtale for medarbejderen. Husk på at det godt kan være ubehageligt for medarbejderen at tale om sit helbred. Derfor må du være forberedt på, at medarbejdere reagerer vidt forskelligt fra vrede og aggressivitet til lettelse over at få mulighed for at tale om eventuelle problemer. Samtalens form Omsorgssamtalen er en fortrolig samtale mellem dig og medarbejderen. Samtalen foregår i en god og behagelig tone. Dialogen er i fokus, og I hjælpes ad med at få mere indsigt i situationen. Undervejs i samtalen er det vigtigt, at du ikke springer over i en formel samtale. I en omsorgsamtale kan der for eksempel ikke gives påtale. Hovedsagen Som i øvrige samtaler er det medarbejderen, der er hovedpersonen. Arbejdet og arbejdspladsen er hovedsagen. Private forhold bliver kun inddraget, hvis medarbejderen er indforstået med det, og kun hvis det er relevant for samtalernes formål og mål. Hovedsagen i samtalen er medarbejderens beskrivelse af hans eller hendes situation i forbindelse med fravær fra arbejdspladsen. Til støtte for beskrivelsen kan man se på sammenhænge mellem: fraværet og arbejdsopgaverne, måden, der arbejdes på og den mening, arbejdet giver for medarbejderen 12 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

13 Du bidrager med at fortælle om dine iagttagelser og opfattelser af situationen: Jeg har lagt mærke til at Det bekymrer mig at har det noget på sig? Afslutning Omsorgssamtalen bør munde ud i tilbud, som er tilpasset årsagen til det aktuelle fravær. Eksempler på tilbud: Tilbud om tilbagevenden på nedsat tid, mindre belastende opgaver m.v., som beskrives så udførligt som muligt, så forventninger mellem arbejdsplads, kolleger og medarbejder stemmer overens. Tilbud om særlige hjælpemidler, som kan fremme tilbagevenden. Tilbud om sundhedsfremmende foranstaltninger. Tiltag omkring arbejdsmiljø generelt, hvis fraværet er arbejdsplads-relateret. Du samler op på, hvad der er blevet talt om og hvilke konklusioner eller løsninger, der er kommet frem i samtalen. I aftaler det videre forløb. Det aftales, hvem der er ansvarlig for hvilke handlinger og hvilke tidsfrister, der gælder. Desuden skal du og medarbejderen blive enige om, hvad der eventuelt skal meldes ud på arbejdspladsen. Der holdes eventuelt en opfølgningssamtale, for at konstatere om aftalerne er blevet indfriet. Samtaleskema til omsorgsamtalen Det påhviler dig at tage skriftligt referat af omsorgssamtalen. Til brug herfor er der udarbejdet et samtaleskema. Skemaet kan ses på Vesthimmerlands Kommunes intranet. Samtaleskemaet kan udfyldes i samarbejde under samtalen eller umiddelbart efter samtalen. Skemaet er tænkt som en konklusion på de aftaler, der indgås under samtalen, og kan anvendes i en gensidig fastholdelse. Samtaleskemaet arkiveres i LPA portalen. 13 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

14 Formelle regler Formålet med dette afsnit er at give dig et generelt overblik over de formelle regler omkring sygefravær der eksisterer i overenskomster, aftaler samt praksis i Vesthimmerlands Kommune. Du har ansvaret for at kende de eksakte regler, der gælder på din arbejdsplads. Sygdom er lovligt forfald, og de fleste medarbejdere i Vesthimmerlands Kommune har som hovedregel ret til løn under sygdom. Retten til løn under sygdom reguleres af gældende aftaler/overenskomster, og der henvises hertil. Når en medarbejder er syg, skal sygemelding ske til arbejdspladsen hurtigst muligt og senest ved arbejdstids begyndelse. Fraværet skal som hovedregel meldes til den daglige leder med mindre andet er aftalt. Manglende sygemelding betragtes som misligholdelse af ansættelsesforholdet. Raskmelding skal gives så tidligt som muligt af hensyn til planlægning m.v. Det er vigtigt, at du sørger for, at fravær og raskmeldinger registreres elektronisk. Dette er en forudsætning for, at listerne med sygeperioder og sygedage genereres korrekt. Endvidere er det grundlaget for, at der søges dagpengerefusion, når dette er relevant. Eksempler på sygdom: Egen sygdom Tilskadekomst i /udenfor tjenesten Graviditetskomplikationer Eksempler på hvad sygdom ikke er: Almindelige læge- og tandlægebesøg Løbende behandlingen hos fysioterapeut, kiropraktor mv. Behandling hos alternative behandlere Barns 1. sygedag En medarbejder kan, efter din konkrete vurdering, få hel eller delvis fri med løn til pasning af et sygt barn på barnets 1. sygedag, når følgende forhold er opfyldt: 1. barnet er under 18 år, 2. barnet er hjemmeboende, 3. hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, 4. hvis forholdene på tjenestestedet tillader det. 14 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

15 Der er ingen regler for hvor mange barns 1. sygedag en medarbejder kan have. Det beror på din konkrete vurdering. Antal dage og fraværsmønstret i forbindelse med barns 1. sygedag kan indgå ved en vurdering af medarbejderens samlede sygdomsforløb. Tjenestefrihed ved akut opstået sygdom Du kan, under hensyntagen til arbejdets tarv, give en medarbejder fri med løn til: Nødvendige læge- og tandlægebesøg Nødvendig ledsagelse af børn til lægebehandling. Medarbejdere har ret til tjenestefrihed med løn af kortere varighed, når tvingende årsager som sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at medarbejderen er til stede øjeblikkelig. Nedsat tid efter længerevarende sygdom En medarbejder der har været længevarende syg, har du mulighed for at bevilge nedsat tid med fuld løn i en periode. Dette bevilges på baggrund af indhentet lægeattest, hvor det skal fremgå, hvor meget arbejdstiden nedsættes og for hvilken periode. Sanktioner Af hensyn til både medarbejderens trivsel og afdelingens funktion kan det efter en konkret vurdering af medarbejderens sygefravær være nødvendigt at holde en formel samtale eller indlede afsked på grund af et for højt sygefravær Formel samtale: Hvis du vurderer, at sygefraværet er længerevarende og uacceptabelt for afdelingen, skal lederen tage initiativ til at holde en formel samtale med den pågældende medarbejder. Medarbejderen skal have mulighed for at medtage en bisidder efter eget valg. Du kan i forbindelse med afholdelse af sygesamtalen kontakte en personalekonsulent i HR Afdelingen. Advarsel: Sygdom er lovligt forfald, og derfor kan der ikke gives skriftlig advarsel for et for højt sygefravær. Afskedigelse: : Vurderer du, at sygefraværet er uacceptabelt af hensyn til opgavevaretagelsen i afdelingen, kan det være nødvendigt at indstille medarbejderen til afsked. Du skal i forbindelse med indstilling til uansøgt afsked kontakte en personalekonsulent i HR Afdelingen. 15 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

16 Refusioner Medarbejderens sygdom: Ved sygefravær over 22 dage i en sammenhængende periode modtager Vesthimmerlands Kommune dagpengerefusion for dagene udover de 22 dage. Nyansatte: Ved sygefravær indenfor de første 8 uger af ansættelsen, modtager Vesthimmerlands Kommune dagpengerefusion fra bopælskommunen, hvis de opfylder beskæftigelseskravene. 56 aftale: Hvis medarbejderen på grund af en langvarig eller kronisk lidelse skønnes at have et sygefravær på mindst 10 fraværsdage på et år, kan der indgås en 56 aftale mellem medarbejderens bopælskommune og Vesthimmerlands Kommune. Aftalen medfører, at Vesthimmerlands Kommune får dagpengerefusion fra bopælskommunen fra første sygedag. Delvis genoptagelse af arbejdet: Hvis medarbejderen på grund af sygdom ikke er fuld arbejdsdygtigt, kan Vesthimmerlands Kommune få dagpengerefusion for de timer Sygdom vedkommende i familien er fraværende. Sygdom i familien Medarbejdere som er forældre til alvorligt syge børn under 18 år, har ret til tjenestefrihed med løn, hvis dagpengelovens betingelser er opfyldt. Dette vurderes af medarbejderens bopælskommune. Vesthimmerlands Kommune får dagpengerefusion fra bopælskommunen. Medarbejdere, der passer nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, har ret til tjenestefrihed med løn, hvis betingelserne i Lov om social Service er opfyldt. Dette vurderes af medarbejderes bopælskommune. Vesthimmerlands Kommune får dagpengerefusion fra bopælskommunen. 16 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

17 Dokumentation Du kan forlange forskellige former for dokumentation for sygefravær. Når du forlanger dokumentation for sygefraværet skal arbejdspladsen afholde udgiften. Varighedserklæring kan forlanges efter 14 dages sygefravær. Hvis sygefraværet fortsætter ud over den af lægen angivne periode, kan der forlanges en ny varighedserklæring. Ledelsen kan ikke kræve oplysning om sygdommens art. Lægeerklæring kan forlanges udstedt efter personlig konsultation hos læge. Lægeerklæringen kan tidligst forlanges udstedt på 4. sygedag. I ganske særlige tilfælde kan lægeerklæring forlanges fra den 1. sygedag, f.eks. hvis en medarbejder har mange sygefraværs-perioder. Indberetninger Ved mere en 3 ugers samlet sygefravær indrapporterer KMD Lønservice den syge medarbejder til bopælskommunen. Tilskadekomst i tjenesten skal anmeldes til arbejdsmiljøorganisationen. Anmeldelsen skal ske via medarbejderens nærmeste leder eller den lokale arbejdsmiljørepræsentant. Rundbordssamtalen Ifølge dagpengeloven skal arbejdspladsen forholde sig til, hvilke muligheder der er for at fastholde langtidssyge i arbejdet. I sager, der ikke kan løses af dig og den sygemeldte internt i afdelingen, dvs. hvor der er brug for en involvering af øvrige aktører, er rundbordssamtalen velegnet til en hurtig og målrettet indsats. Formålet med rundbordssamtalen er at koordinere de forskellige systemer og instanser, som omgiver den syge. I samtalen deltager, udover den syge og dig som nærmeste leder, typisk tillidsrepræsentanten, og en socialrådgiver fra kommunen. Der kan også deltage familiemedlemmer, speciallæger, fagforeningsrepræsentanter eller en arbejdsmiljørådgiver. Er du i øvrigt i tvivl om afholdelse af rundbordsamtalen kan du kontakte en personalekonsulent i HR Afdelingen for råd og vejledning. 17 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

18 Den formelle samtale om sygefravær Hvis det efterfølgende viser sig, at aftalerne under omsorgssamtalen ikke har den ønskede effekt (tilbagevenden, mindre fravær m.v.) kan en formel samtale blive aktuel. Den formelle samtale tager udgangspunkt i fakta; fraværsperioder, antal dage, gennemsnitligt fravær m.v. Formålet er, at indgå en bindende aftale med medarbejderen om nedbringelse af sit sygefravær. Modsat omsorgssamtalen bør en tillidsrepræsentant eller anden bisidder deltage i samtalen. Ved samtalen bør medarbejderen orienteres om af fraværet kan få ansættelsesretlige konsekvenser. Er du i øvrigt i tvivl om afholdelse af den formelle samtale kan du kontakte en personalekonsulent i HR Afdelingen for råd og vejledning. Afskedigelse Hvis der efter den formelle samtale stadig ikke er en forbedring af sygefraværet kan en afskedigelse blive nødvendig. Når beslutningen om en afskedigelse træffes, bør du bestræbe, at den syge medarbejder oplever, at det sker på en ordentlig og værdig måde. Ved afskedigelse af en medarbejder kontaktes en personalekonsulent i HR Afdelingen. 18 Fokus på sygefravær vejledning til lederen

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere