HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET"

Transkript

1 HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET Juni - August årgang 3

2 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 29. juni. Adresse: Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4, 7730 Hanstholm / Redaktionen Bodil Hausgaard, Irene Paulsen & Finn Feilan, Hansted Tegninger: Chr. U. Schmidt SOGNEPRÆST FINN FEILAN, HELSHAGEVEJ 28, 7730 HANSTHOLM TLF , Fridag: Mandag. Afløsende sognepræster: Lone Olsen, Øsløs-Vesløs Arup Tlf.: Asger Hørving, Hunstrup-Østerild-Hjardemål Tlf.: ORGANIST IrENE SøNdErGAArd CHRISTENSEN TLF SEKRETÆR / KASSERER LISE FISKEr, TLF , FAX KIRKESANGER, HANSTHOLM LINdA KNUdSEN, TLF Telefonnumre GRAVER, HANSTHOLM ALLAN STEFFENSEN, TLF , GRAVER, KLITMØLLER GErT JENSEN, TLF , PrIVAT KIRKESANGER MArIANNE STOrM TLF STåENdE udvalg i menighedsrådene: Se hjemmesiden. HJEMMESIdE: eller 2

3 TAK FOR 8 GODE ÅR Som man har kunnet læse i Thisted Dagblad sidste søndag i april, så forlader min kone og jeg Ræhr/Vigsø Hansted/Klitmøller i slutningen af maj. Vi må flytte til Aalborg, da jeg er blevet ansat som stiftsbibliotekar og meget andet ved Aalborg stift pr. 1 juni. Det blev så til 8 gode år her, i et forbilledligt samarbejde med Finn Feilan i Hansted-Klitmøller, og i det hele taget, med mange gode folk her omkring. Vi kom i sin tid direkte fra 8 år i Hongkong, og årene her har været en hjemkomst til Danmark, som vi altid vil huske. Børnene, som jo nu er flyttet hjemmefra, betragter Ræhr præstegård som deres barndomshjem, og jeg selv føler mig efterhånden mere hjemme her, end i min barndoms Sydsjælland. Nu er Aalborg ikke så langt væk, som de fleste tror, og jeg håber da også at komme tilbage hertil ind imellem, både i arbejde og som mig selv. Men her skal først og fremmest lyde en stor tak fra hele familien og navnlig fra mig selv: tak til Finn Feilan, som gelejdede mig ind i sognepræstearbejdet, og til Lise Fisker på kirkekontoret, som også har været hotline i alle årene. Og så ellers til alle i menighedsråd og i sognene, som jeg og min familie har været i kontakt med gennem årene, ingen nævnt ingen glemt. Thy har været et godt sted at være. Lars Brinth 3

4 MELLEM TO PRÆSTER Efter otte år med et vældig godt samarbejde må både pastoratet og jeg sige tak for de gode år, vi har haft sammen og tillykke til Sognepræst Lars Brinth, som har fået en central stilling i Aalborg Stift fra den 1. juni i år. Lars Brinth har været en loyal og flittig samarbejdspartner og på trods af den særlige struktur med to tredjedele i det ene pastorat og en tredjedel i det andet har samarbejdet altid givet anledning til glæde. Mange opgaver har vi blot delt ligeligt imellem os, fordi det har fungeret bedst. At besætte et præsteembede tager sin tid; der vil sikkert gå et halvt års tid, inden en efterfølger begynder sit arbejde i Ræhr-Vigsø og Hansted-Klitmøller pastorater. I mellem tiden skal jeg gøre mit bedste for at få tingene til at fungere. Henvendelser om såvel attester og navneændringer som kirkelige handlinger skal rettes til mig. Nogle ting vil jeg tage mig af selv andre vil jeg uddelegere til kolleger i nærheden. Særligt sognepræsterne Lone Olsen, Øsløs-Vesløs-Arup, og Asger Hørving, Hunstrup-Østerild-Hjardemål vil træde hjælpende til, når der er brug for det. I gudstjenestelisten på bagsiden af Kirkebladet kan man se, at der er længere mellem gudstjenesterne, end vi er vant til. Det betyder bl.a. at man er velkommen til at ringe og bestille kirkebilen til en anden kirke, hvis der ikke er gudstjeneste i ens egen kirke. Vi håber på god opbakning til at gå til gudstjeneste tværs over sognegrænserne og overbærenhed med den nedsatte bemanding. Finn Feilan 4

5 DIAKONI ER KIRKENS KROP Til daglig tænker mange på gudstjenesten, når det drejer sig om kirken. Gudstjenesten er kirkens hoved. Men kirken har også krop; diakonien er kirkens krop. Ordet diakoni klinger måske lidt fremmed; det er fordi, det er græsk. Vi finder det i Apostlenes Gerninger i kapitel 6. Ordet betyder i grunden tjener og de diakoner, der blev udnævnt dér, havde til opgave at sørge for hjælpen til enkerne i menigheden. Helt tilbage til den første generation af kristne i Apostlenes Gerninger i Bibelen kan vi altså læse, at kirken udvalgte diakoner til at stå for kirkens sociale arbejde. De blev indviet under bøn og 5

6 håndspålæggelse, som diakoner bliver det den dag i dag. Kirken har et særligt ansvar for at hjælpe mennesker i nød. Det kan vi f.eks. se af lignelsen om den barmhjertige samaritan i Lukasevangeliet 10, Gå du hen og gør ligeså, siger Jesus til den lovkyndige hjælp de mennesker, der er i nød. I Danmark har vi ikke diakoner ansat i kirken i så stort omfang som hverken Tyskland eller de øvrige nordiske lande; men alligevel står kirken og de kirkelige organisationer for en del diakonalt socialt arbejde. Kirkens Korshær, KFUMs Sociale arbejde, Sømandshjemmene, Menighedsbørnehaverne, Menighedsplejerne - selvom det ikke er en folkekirkelig organisation hører Frelsens Hær også med i denne sammenhæng. Nogle af de mennesker, som arbejder i disse organisationer, er uddannede og indviede diakoner; men andre relevante uddannelser er selvfølgelig også repræsenterede. De mange sognemedhjælpere, der er ansat i de senere år, løser også diakonale opgaver nogle af undervisningsmæssig karakter andre af social. Igen er nogle uddannede diakoner og andre har vidt forskellige uddannelser men deres arbejde er i sin karakter diakonalt en praktisk medmenneskelig tjeneste med Gud i horisonten. Det er typisk for diakonien, at det enkelte menneske og hele mennesket er i fokus, fordi Jesus siger, at vi skal elske vores medmennesker. Samtalen om det eksistentielle og det kristne står åben i diakonien; men den foregår altid på medmenneskets præmisser. Det vil sige, at sjælesorgen ligger som en mulighed; men den er ikke en betingelse for tjenesten. Selvom Hanstholm er en lille by, har vi mange institutioner med diakonalt præg. I dette temanummer om diakoni har vi fået dem til at præsentere sig selv. Den ældste af dem er Sømandshjemmet, Nørbygård kommer hurtigt efter. Værestedet er en kommunal institution, men arbejder menneskeligt set på et grundlag, der ligner diakoniens og som det sidste skud på stammen kan man mandag formiddag få gratis morgenmad i Kirkecenteret. Finn Feilan 6

7 SØMANDSHJEM OG DIAKONI Hvad er diakoni? Diakoni er et græsk ord og betyder "tjeneste" og er et kristent udtryk for næstekærlighed. Diakoni er formidling af Guds omsorg for mennesket, sådan som den er blevet kirken betroet af dens Herre, Jesus Kristus. Diakoni handler om at efterfølge Jesu gerning og elske sin næste som sig selv. Diakoniens faglighed beskriver 'den måde' vi møder hinanden på, og på en arbejdsplads handler diakoni om at fastholde menneskets værdighed på en professionel måde. 7

8 Hvem er Hanstholm Sømandshjem? Hanstholm Sømandshjem og Hotel er et prisvenligt hotel med et navn, som gemmer historie, tradition og atmosfære. Her i Hanstholm, har vi Danmarks nok friskeste luft og altid masser af godt vejr lige udenfor vores dør. I et levende havnemiljø på kanten mellem land og hav tager vi lige vel mod turister, folk på job og alle andre, der har behov for søvn, hvile, en god kop kaffe, et godt måltid mad eller en uforpligtende snak. Vi siger du til dig, for hjertelighed har i over 40 år gået før høflighed på sømandshjemmet. Vi er grundlagt af kirkefolk og er stadig et kristent hjem. Vi holder daglige andagter og derudover møder, oplysende foredrag, og lignende på folkekirkens grund og i tilknytning til Indenlandsk Sømandsmission. Vi har lokaler til møder og fester, uden ret til udskænkning af stærke drikke. Hvad vil vi? Vi har et helhedssyn på mennesket, hvilket betyder at den enkelte mødes med stor respekt for sine værdier, valg og handlinger. Vores mål er at støtte den enkelte, til at leve et liv, hvorved man er bevidst om sin skaber og frelsen i Jesus Kristus. Vi tager gerne tid til en snak, hvor der er behov. Vi ønsker, på en omsorgsfuld og livsbekræftende måde, at møde det enkelte menneske uanset, hvor i livet det befinder sig. Vi kan definere det som "en livgivende samtale", eller som sjælesorg. Sorg knytter sig ofte til et tab, og sorg er vores naturlige reaktion, når vi har mistet noget værdifuldt. At blive fortrolig med sin sorg, giver os tryghed og mod til at gå videre med livet, sådan som forholdene nu engang er. Hvad gør vi? Sømandshjemmets arbejde er på det mellemmenneskelige møde, hvor vi arbejder ud fra kristendommens værdigrundlag, som betyder, at alle mennesker, uanset livssituation er unikke og værdifulde, og skal mødes med respekt og værdighed. 8

9 Vi har ikke særlige fagligheder indenfor diakoni og sjælesorg, men vores tavshedspligt byder os ikke at offentliggøre vore samtaler. Vi ønsker at række den kærlighed Gud har vist os, til de mennesker vi måtte møde i vort arbejde. Ud fra sømandshjemmet aflægger vi skibsbesøg og hospitalsbesøg, ligesom vi indimellem arrangerer udflugter og underholdning for søfolk og fiskere, i den udstrækning vi magter og der er et behov. Birthe & Arne Silkjær NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted. Nørbygård er et center med en bred vifte af specialiserede tilbud målrettet til mennesker, der er afhængige af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer, samt botilbud til mennesker med særlige sociale problemer, herunder misbrug af rusmidler, psykiske problemer, manglende trivsel og som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. 9

10 Nørbygård er opdelt i 3 mindre institutioner, dels en alkoholbehandlingsenhed, dels et bosted og dels et efterbehandlingsbotilbud. Vi har et børne-familieperspektiv, da alkoholmisbrug påvirker alle i familien. Derfor har Nørbygård også tilbud til pårørende og børn, som vokser op i familie med alkoholmisbrug. Nørbygård er beliggende på Nørbyvej 4 i Hanstholm og har 24 døgnpladser fordelt på 3 interne boafdelinger og en ekstern boafdeling på Molevej 28, samt et efterbehandlingsbotilbud på Molevej 32. Alle bor på enkeltværelser og er tilknyttet en boafdeling på 4 8 beboere. Hertil kommer en ekstern afdeling for værkstedsaktiviteter og socialtræning, Molevej 17. Disse tilbud er en del af den vifte af tilbud, som Nørbygårdcentret tilbyder. Nørbygård blev etableret i 1980 og er en selvejende institution tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde i Danmark. Se webside: Nørbygård har driftsoverenskomst med Thisted kommune og er landsdækkende. I Nørbygårds værdigrundlag tager vi udgangspunkt i det kristne menneskesyn. Det betyder at hver eneste menneske er unikt og har ret til et værdigt liv og har krav på en værdig behandling. Det betyder at vi som medarbejdere møder det enkelte menneske på en respektfuld og anerkendende måde. Vi tror, at alle, der kommer til Nørbygård, har ønsker og drømme om et anderledes og bedre liv. Nørbygårdforeningen Nørbygårdforeningen er et netværk af ædru alkoholikere og deres familier. Af væsentlige aktiviteter skal nævnes selvhjælpsgrupper/ lokal grupper, weekendture og familielejre. Nørbygårdforeningen har i samarbejde med Røde kors, Hanstholm afdelingen, Genbrugsbutikken Molevej 28, som økonomiske støtter Nørbygårdforeningens aktiviteter. Nørbygårdforeningens mål er at bidrage til at fastholde et ædru liv, at øge livskvaliteten, at skabe fællesskab og opbygge social netværk 10

11 og at forebygge nye institutionsophold. Nørbygårdforeningen har lokalgrupper i Thisted, Nykøbing, Skive, Viborg, Holstebro og Ikast. Her mødes tidligere beboere og deres pårørende 1 til 2 gange månedligt i et rusfrit fællesskab og for at opbygge et socialt netværk. Nørbygårdforeningen kan til efteråret fejre sit 20 års jubilæum. Nørbygårds medarbejderteam Nørbygårds væsentligste ressource er et engageret og kompetent tværfagligt medarbejderteam på i alt 20 medarbejdere. Alle medarbejdere med behandlingsansvar har en specifik misbrugsfaglig specialviden om behandling af personer med afhængighed af alkohol. Teamet består af behandlere og terapeuter, socialrådgivere, pædagoger, lægekonsulent og værkstedsmedarbejdere, som er opkvalificeret med flere relevante faglige efteruddannelser. Medarbejderteamet har mange års erfaring i misbrugsbehandling og har som mål, at støtte beboerne til et ædru og rusfrit liv. Klik ind på Nørbygård webside for yderligere information: her vil du kunne finde oplysninger om Nørbygårds tilbud, værdigrundlag, brochure m.v. Erik Jeppesen, centerleder 11

12 VÆRESTEDET Værestedet i Hanstholm er et værested for mennesker med psykisk lidelse og eller som er socialt ensomme. Vi begyndte i 2006 med en ansat Tove på 30 timer da behovet skønnedes til 6 10 personer. Det viste sig allerede fra dag ét, at behovet var langt større. Her har hele tiden været ca. 50 brugere. Heldigvis var der en lille håndfuld frivillige, som bare kom og tilbød deres hjælp. Stedet er et kommunalt tilbud, hvor kommunen betaler for husleje strøm og varme. Der er et mindre beløb til aktiviteter, men det kan lige dække kopipapir, opvaskemiddel og lign. Kommunen betaler også Toves løn som kort efter åbningen af værestedet blev til en 37 timers stilling. I August 2008 blev Pia ansat på 30 timer og er ansat hele år Hver dag kommer her en frivillig og hjælper til med at lave mad eller gøre rent, spiller forskellige spil eller hvad brugerne nu ønsker. Det varme måltid til middag er meget nødvendigt. Hver dag begynder vi med formiddagskaffe og slutter dagen med eftermiddagskaffe. Værestedet kan køre, da vi en gang i kvartalet holder loppemarked. Mange private kommer ofte med noget af deres indbo og får en kop kaffe og vi kan så renovere til genbrug, så vi kan tjene penge til vores andre aktiviteter. Fabrikker, forretninger og private sponserer gerne, hver gang vi be r om noget. Ofte står der en kasse eller sæk på vores trappe til Værestedet med et eller andet. Brugerne har førsteret; så mangler de et par glas en skål eller andet, så bliver det ca. 5 kr. Vi får hver uge 5 kg. fisk fra Mondomar i Hanstholm og det har vi fået lige siden værestedet åbnede. Af og til kommer der en rar kone, der lige har bagt, så får vi noget af hendes hjemmebag. 12

13 De frivillige yder en uundværlig indsats på stedet her. De holder øje med alt muligt og står til rådighed når der er brug for det; de er aldrig bage for at give en ekstra hånd. Til både loppemarked og ved caféaftner træder de til. Støtteforeningen er opmærksom på, hvad der sker i byen og lokalsamfundet og hvor vi kan være med. Igennem Støtteforeningen søger vi fonde og hjælp fra virksomheder. Sådan fik vi i et samarbejde mellem Y s Mens Klubben og Service-Ringen et stort gaskomfur til vores nye lokaler. Et mindre men også både lokalt og betydningesfuldt bidrag har i de sidste to år været høstofferet fra Klitmøller kirke. Værestedet 13

14 MILLE OG ESTERS MANDAGS MORGENMAD Hvad i alverden er nu det? Ja, det er noget der foregår i dit kirkecenter hver mandag formiddag. For en del år siden etableredes der en SKP-ordning (Støtte-kontaktperson) for sindslidende, og for ret få år siden kørte socialministeriet så en 4-årig forsøgsperiode med SKP`er for gruppen af socialt udsatte, misbrugere, hjemløse. Da det var en succes, besluttede man, at sådan en ordning skulle findes i alle kommuner. Pengene kommer fra Socialministeriet (regnet nøje ud efter indbyggerantallet) til kommunens kasse. Thisted kommune har så valgt KFUM s soc. arb. til at udføre denne opgave. Og her er Mille og Ester ansat som SKP`er med udgangspunkt i den sociale cafe Fristedet i Hurup og med arbejdsområde i hele Thisted kommune. Her er vi opsøgende på 14

15 gadeplan, rundt i folks hjem og når vi får et praj om, at nogen har brug for hjælp. På et tidspunkt søgte vi alle menighedsråd i kommunen, om de ville bidrage økonomisk til lidt ekstra til vores brugere. Det kunne være hjælp til lidt mad, en udflugt, nye sokker, en vinterjakke eller. Og Hansted Kirkes menighedsråd svarede, at de gerne ville give kr til det formål. Vi havde en ide om en gratis morgencafe med fra en studietur til Ålborg, og efter et møde med et meget imødekommende menighedsråd, som gerne ville låne Kirkecentret ud til formålet og endda lovede, at der altid ville stå te og kaffe på hylden, så var det projekt skudt i gang. Mandag den 18. august åbnede mandags morgenmaden og så har den stort set kørt hver eneste mandag siden. Der serveres gratis morgenkaffe, te, kakao, juice, hjemmebagt brød med marmelade, ost, pølse og skinke. Så har du lyst til hygge, snak, samvær, så er du velkommen hver mandag mellem kl. 9 og kl. 11. Måske er du eller har været misbruger, måske er du alene, ensom eller du har bare masser af tid og lyst, ja, så ses vi! Det er forskelligt hvor mange vi er, fra 3-4 stykker og helt op til 16 på de 2 timer, der er åbent. Der er rig mulighed for at snakke, også for at få hjælp til en opringning, et brev man ikke helt forstår, eller aftale et møde. Der er mulighed for at spille forskellige spil og vi kan også give NADA, som er en slags øre-akupunktur, der gerne skulle dulme drikketrang, stoftrang, abstinenser og skabe lidt ro og jordforbindelse. Ester & Mille 15

16 DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham:»mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?«han sagde til ham:»hvad står der i loven? Hvad læser du dér?«manden svarede:»du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.«jesus sagde:»du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.«men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus:»Hvem er så min næste?«jesus svarede og sagde:»en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det 16

17 samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?«den lovkyndige svarede:»han, som viste ham barmhjertighed.«og Jesus sagde:»gå du hen og gør ligeså!«lukasevangeliet 10,

18 Uddannede diakoner er diakonale spydspidser Af Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen i Århus Folkekirken har fire hovedopgaver: Forkyndelse, undervisning, mission og diakoni. De tre første opgaver ved vi almindeligvis godt hvad dækker over, men hvad er diakoni mon for noget? Ordet diakoni betyder tjeneste og betegner at et menneske er taget i tjeneste af Gud til brug i fx forkyndelse og undervisning. I en dansk kontekst forstås diakonien oftest som den tjeneste, der udvises, når et medmenneske i nød får hjælp. Og den hjemlige kirkelige diakoni forstår det da også som sin opgave at afhjælpe menneskelig nød og fastholde kirken på, at der skal være sam menhæng mellem ord og handling. Diakoniens fokus er således medmennesket, og ud gangspunktet er, at ethvert menneske er skabt i den samme Guds billede, og alle har samme værd. Vi er alle diakoner for Vor Herre Diakonien findes udtrykt i lokale menighedssam menhænge med fx besøgstjeneste og julehjælp. Og diakonien findes også i de diakonale organisationers arbejdet på væresteder, herberg og caféer. På Diakonhøjskolen i Århus uddanner vi diakoner til at arbejde med samfundets udsatte gruppe børn og unge, handicappede, misbrugere og hjemløse. Man kan sige, at vi alle er diakoner for Vor Herre, men den uddannede diakon har i kraft af sin uddan nelse i pædagogiske, psykologiske, sundhedsmæs sige og teologiske fag sin egen faglighed, der ikke alene anerkendes af det officielle Danmark, men også giver kompetence til at arbejde inden for det sundhedsfaglige og socialpædagogiske område. På denne måde er diakonerne spydspidser i det diakonale arbejde og sådan nogen har vi brug for! Uddannede diakoner går foran Vi mister afgørende dimensioner i arbejdet med andre mennesker, hvis ikke der i den sundhedsfaglige eller socialpædagogiske debat igen og igen med afsæt i et kristent menneskesyn lyder en insisteren på også at tale om ethvert menneskes ubetingede værd, om det hele menneske og om omsorgens etik. Om Diakonhøjskolen Diakonhøjskolen i Århus har i øjeblikket tre uddannelser: Pædagoguddannelsen er en SUberettiget 4-årig uddannelse med tre lønnede praktikker undervejs. Uddannelsen giver adgang til enh ver form for diakonalt og pædagogisk arbejde. Årskurset er en 1-årig videreuddannelse for voksne. Den internationale linje er en 3- måneders uddannelse for udenlandske studerende. Diakonhøjskolen er den eneste af sin slags i hele Danmark. Cirka halvdelen af eleverne bor på skolens kollegium, hvilket giver meget aktivt og nærværende studiemiljø. Skolen optager nye elever til februar og august. 18

19 Hvis ikke vi vil læse endnu flere avisoverskrifter om dårlig og uværdig behandling af udsatte grupper, er der behov for at diakonerne som faggruppe til stadighed insisterer på at tale om det kristne men neskesyn. Og de har dette menneskesyn som ud gangspunkt for deres arbejde og går foran og viser vej i det diakonale arbejde. Nødvendigt med diakonalt engagement. Diakonien har sin egen dag i Danmark Diakoniens dag for herved at synliggøre sig selv, understøtte eksisterende arbejde, overveje nye initiativer og fastholde de lokaler menigheder på nødvendigheden af et diakonalt engagement. KONFIRMANDINDSKRIVNING Tirsdag den 15. september indbydes alle årets konfirmander og konfirmandforældre til fælles gudstjeneste i Ræhr kirke med efterfølgende kaffe og indskrivning i Hanstholm Kirkecenter. Konfirmandernes dåbsattester bedes medbragt, evt. i kopi. Da Sognepræst Lars Brinth har fået en stilling ved stiftet i Aalborg, vil sognepræsterne Lone Olsen og Asger Hørving deltage i konfirmandforberedelsen sammen med mig, indtil jeg får en ny kollega. På grund af restaureringen af Hansted kirke kan vi ikke holde konfirmation i den i Klokkeslæt og datoer er som hidtil planlagt på men konfirmationerne flyttes til Ræhr og Klitmøller kirker, som det ses af nedenstående. Der er som hidtil i begrænset omfang mulighed for at skifte hold. Bededag, den 30. april: Hanstholm Friskoles konfirmation: Klitmøller kl. 9 FF Klitmøller-konfirmanderne: Klitmøller kirke kl. 11 FF Ræhr-konfirmander: Ræhr kirke kl. 11: Ny Præst Ræhr-konfirmander kan dog også vælge Søndag. Søndag, den 2. maj: Hanstholm Skoles A-klasse: Ræhr kirke kl. 9 FF Hanstholm Skoles B-klasse: Ræhr kirke kl. 11 Ny Præst Finn Feilan 19

20 Ugedag Dato Navn Hansted Klitmøller Ræhr Vigsø Mandag 1/6 Anden Pinsedag Frilufts-Gudstjeneste Ved Nors Sø, kl Søndag 7/6 Trinitatis Søndag FF* 9.00 FF Søndag 14/6 2. s.e. Trinitatis 9.00 FF FF Søndag 21/6 2. s.e. Trinitatis MC 9.00 LO Lørdag 27/6 Gudstjeneste FF Søndag 28/6 3. s.e. Trinitatis FF 9.00 FF Søndag 5/7 4. s.e. Trinitatis FF 9.00 FF Tirsdag 7/7 Aftengudstjeneste PS Søndag 12/7 5. s.e. Trinitatis FF* 9.00 FF Søndag 19/7 6. s.e. Trinitatis FF 9.00 FF Tirsdag 21/7 Aftengudstjeneste MA Søndag 26/7 7. s.e. Trinitatis 9.00 FF FF Søndag 2/8 8. s.e. Trinitatis 9:00 FF FF* Tirsdag 4/8 Aftengudstjeneste PK Søndag 9/8 9. s.e. Trinitatis 9.00 LO Søndag 16/8 10. s.e. Trinitatis JT Tirsdag 18/8 Aftengudstjeneste LO Søndag 23/8 11. s.e. Trinitatis AH Søndag 30/8 12. s.e. Trinitatis 9:00 FF 10:30 FF Tirsdag 1/9 Aftengudstjeneste AH Søndag 6/9 13. s.e. Trinitatis 19:00 FF 10:30 FF* 9:00 FF Søndag 13/9 14. s.e. Trinitatis 10:30 FF 19:30 FF Tirsdag 15/9 konfirmandintro 19:30 LO, * Kirkekaffe AH & FF LO: Lone Olsen. AH: Asger Hørving. MC: Marianne Christiansen. JT: Johan Tastum. PS: Pia Søgaard. MA: Mariann Amby. PK : Peder Kristensen. FF: Finn Feilan Finn Feilan har ferie: 15./ /6. og 3./ /8. I disse perioder kan man henvende sig til Lone Olsen, tlf.: , som enten selv tager sig af det fornødne eller henviser til andre. KIRKEBIL: Ring og bestil den dagen før. Ældre og gangbesværede er velkomne til at bruge kirkebilen, den kører alligevel. I Hansted sogn: Kurt s Taxi I Klitmøller sogn: Falke Taxi Gudstjenester på Højtoftecenteret, hvor beboerne fra Klitrosen er indkvarteret, mens der bygges i Klitmøller, kl & Fyrglimt, kl. 15 hver anden onsdag: 3/6; 24/6; 8/7; 22/7; 26/8. Tryk: Trykkeriet Friheden

Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden?

Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden? Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden? 13. søndag efter trinitatis 2013 Salmer: 754,753,500,697,724 Teksten som der

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Prædiken til 13. søndag efter trinitatis, Luk 10,23-27. 1. tekstrække

Prædiken til 13. søndag efter trinitatis, Luk 10,23-27. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. august 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 13. søndag efter trinitatis, Luk 10,23-27. 1. tekstrække Salmer DDS 369: Du, som gir os liv og gør os glade Dåb: DDS

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke)

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Indholdsfortegnelse 1. Hvad betyder ordet diakoni? 2. Hvad er diakoni?

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. September - Oktober - November 2012

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. September - Oktober - November 2012 HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET September - Oktober - November 2012 28. årgang 4 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 23. oktober i Hanstholm Kirkecenter, Center vej 4, postboks

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted Nørbygård

Læs mere

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Bliv diakon. - en socialpædagogisk uddannelse

Bliv diakon. - en socialpædagogisk uddannelse >>Lykken findes ikke altid der hvor alting lykkes

Læs mere

Kirkens Korshær i Aarhus

Kirkens Korshær i Aarhus Billederne stammer fra fem kunstplakater, der kan købes hos Kirkens Korshær i Aarhus. Alt overskud fra salget går til Kirkens Korshærs arbejde i Aarhus. Fotos: Mette Thorsen. Layout: Pia Darfelt Tryk:

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner)

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) Lektion 1 (Den barmhjertige samaritaner) MÅL Børnene skal vide, hvad et venskab er, hvordan det dobbelte kærlighedsbud lyder, og hvem der er deres næste. TIL LEDEREN Dette efterår starter vi med 4 lektioner

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2014, 25. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Kirkens Korshærs sociale arbejde

Kirkens Korshærs sociale arbejde Kirkens Korshærs sociale arbejde Brochuren: Udgives af Kirkens Korshær, Nikolaj Plads 15, 1067 København K. www.kirkenskorshaer.dk Kontakt: kk@kirkenskorshaer.dk Citater: Er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk extra JUNI 2015 52. ÅRGANG DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND DIAKONI I SOGNE EN VÆRKTØJSKASSE 2014-2015 DIA IAKONbl bladet DIAKONbladet Juni 2015 extra Af Birthe Fredsgaard, bestyrelsesformand i Diakonhøjskolens

Læs mere

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Udvikling og Forandring Nørbygård Beboerstatistik for alkoholbehandling 2008 alkoholbehandlingscenter og bosted Dokumentation af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Nørbygård bosted

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Kirkens Korshær i Aarhus NÆRVÆR VARME OMSORG

Kirkens Korshær i Aarhus NÆRVÆR VARME OMSORG TRE EGE, Kirkens Korshær, er et midlertidigt botilbud for hjemløse. Tre Ege har en række pladser på Forsorg og Natherberg i Brabrand samt pladser på forskellige adresser i byen. De er alle et tilbud til

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. December 2008 - Februar 2009

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. December 2008 - Februar 2009 HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET December 2008 - Februar 2009 25. årgang 1 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 27. januar. Adresse: Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4, 7730

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-24. årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-24. årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-24. årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Orø Kirkeblad. Nr. 3 Maj/juni 2011 20. årg.

Orø Kirkeblad. Nr. 3 Maj/juni 2011 20. årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Maj/juni 2011 20. årg. Redaktionelt: Tilgivelse Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt Deadline for næste nummer af Orø Kirkeblad juli/august 2011 er d. 1. juni 2011. Foto: Kristian

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere