HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET"

Transkript

1 HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET Juni - August årgang 3

2 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 29. juni. Adresse: Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4, 7730 Hanstholm / Redaktionen Bodil Hausgaard, Irene Paulsen & Finn Feilan, Hansted Tegninger: Chr. U. Schmidt SOGNEPRÆST FINN FEILAN, HELSHAGEVEJ 28, 7730 HANSTHOLM TLF , Fridag: Mandag. Afløsende sognepræster: Lone Olsen, Øsløs-Vesløs Arup Tlf.: Asger Hørving, Hunstrup-Østerild-Hjardemål Tlf.: ORGANIST IrENE SøNdErGAArd CHRISTENSEN TLF SEKRETÆR / KASSERER LISE FISKEr, TLF , FAX KIRKESANGER, HANSTHOLM LINdA KNUdSEN, TLF Telefonnumre GRAVER, HANSTHOLM ALLAN STEFFENSEN, TLF , GRAVER, KLITMØLLER GErT JENSEN, TLF , PrIVAT KIRKESANGER MArIANNE STOrM TLF STåENdE udvalg i menighedsrådene: Se hjemmesiden. HJEMMESIdE: eller 2

3 TAK FOR 8 GODE ÅR Som man har kunnet læse i Thisted Dagblad sidste søndag i april, så forlader min kone og jeg Ræhr/Vigsø Hansted/Klitmøller i slutningen af maj. Vi må flytte til Aalborg, da jeg er blevet ansat som stiftsbibliotekar og meget andet ved Aalborg stift pr. 1 juni. Det blev så til 8 gode år her, i et forbilledligt samarbejde med Finn Feilan i Hansted-Klitmøller, og i det hele taget, med mange gode folk her omkring. Vi kom i sin tid direkte fra 8 år i Hongkong, og årene her har været en hjemkomst til Danmark, som vi altid vil huske. Børnene, som jo nu er flyttet hjemmefra, betragter Ræhr præstegård som deres barndomshjem, og jeg selv føler mig efterhånden mere hjemme her, end i min barndoms Sydsjælland. Nu er Aalborg ikke så langt væk, som de fleste tror, og jeg håber da også at komme tilbage hertil ind imellem, både i arbejde og som mig selv. Men her skal først og fremmest lyde en stor tak fra hele familien og navnlig fra mig selv: tak til Finn Feilan, som gelejdede mig ind i sognepræstearbejdet, og til Lise Fisker på kirkekontoret, som også har været hotline i alle årene. Og så ellers til alle i menighedsråd og i sognene, som jeg og min familie har været i kontakt med gennem årene, ingen nævnt ingen glemt. Thy har været et godt sted at være. Lars Brinth 3

4 MELLEM TO PRÆSTER Efter otte år med et vældig godt samarbejde må både pastoratet og jeg sige tak for de gode år, vi har haft sammen og tillykke til Sognepræst Lars Brinth, som har fået en central stilling i Aalborg Stift fra den 1. juni i år. Lars Brinth har været en loyal og flittig samarbejdspartner og på trods af den særlige struktur med to tredjedele i det ene pastorat og en tredjedel i det andet har samarbejdet altid givet anledning til glæde. Mange opgaver har vi blot delt ligeligt imellem os, fordi det har fungeret bedst. At besætte et præsteembede tager sin tid; der vil sikkert gå et halvt års tid, inden en efterfølger begynder sit arbejde i Ræhr-Vigsø og Hansted-Klitmøller pastorater. I mellem tiden skal jeg gøre mit bedste for at få tingene til at fungere. Henvendelser om såvel attester og navneændringer som kirkelige handlinger skal rettes til mig. Nogle ting vil jeg tage mig af selv andre vil jeg uddelegere til kolleger i nærheden. Særligt sognepræsterne Lone Olsen, Øsløs-Vesløs-Arup, og Asger Hørving, Hunstrup-Østerild-Hjardemål vil træde hjælpende til, når der er brug for det. I gudstjenestelisten på bagsiden af Kirkebladet kan man se, at der er længere mellem gudstjenesterne, end vi er vant til. Det betyder bl.a. at man er velkommen til at ringe og bestille kirkebilen til en anden kirke, hvis der ikke er gudstjeneste i ens egen kirke. Vi håber på god opbakning til at gå til gudstjeneste tværs over sognegrænserne og overbærenhed med den nedsatte bemanding. Finn Feilan 4

5 DIAKONI ER KIRKENS KROP Til daglig tænker mange på gudstjenesten, når det drejer sig om kirken. Gudstjenesten er kirkens hoved. Men kirken har også krop; diakonien er kirkens krop. Ordet diakoni klinger måske lidt fremmed; det er fordi, det er græsk. Vi finder det i Apostlenes Gerninger i kapitel 6. Ordet betyder i grunden tjener og de diakoner, der blev udnævnt dér, havde til opgave at sørge for hjælpen til enkerne i menigheden. Helt tilbage til den første generation af kristne i Apostlenes Gerninger i Bibelen kan vi altså læse, at kirken udvalgte diakoner til at stå for kirkens sociale arbejde. De blev indviet under bøn og 5

6 håndspålæggelse, som diakoner bliver det den dag i dag. Kirken har et særligt ansvar for at hjælpe mennesker i nød. Det kan vi f.eks. se af lignelsen om den barmhjertige samaritan i Lukasevangeliet 10, Gå du hen og gør ligeså, siger Jesus til den lovkyndige hjælp de mennesker, der er i nød. I Danmark har vi ikke diakoner ansat i kirken i så stort omfang som hverken Tyskland eller de øvrige nordiske lande; men alligevel står kirken og de kirkelige organisationer for en del diakonalt socialt arbejde. Kirkens Korshær, KFUMs Sociale arbejde, Sømandshjemmene, Menighedsbørnehaverne, Menighedsplejerne - selvom det ikke er en folkekirkelig organisation hører Frelsens Hær også med i denne sammenhæng. Nogle af de mennesker, som arbejder i disse organisationer, er uddannede og indviede diakoner; men andre relevante uddannelser er selvfølgelig også repræsenterede. De mange sognemedhjælpere, der er ansat i de senere år, løser også diakonale opgaver nogle af undervisningsmæssig karakter andre af social. Igen er nogle uddannede diakoner og andre har vidt forskellige uddannelser men deres arbejde er i sin karakter diakonalt en praktisk medmenneskelig tjeneste med Gud i horisonten. Det er typisk for diakonien, at det enkelte menneske og hele mennesket er i fokus, fordi Jesus siger, at vi skal elske vores medmennesker. Samtalen om det eksistentielle og det kristne står åben i diakonien; men den foregår altid på medmenneskets præmisser. Det vil sige, at sjælesorgen ligger som en mulighed; men den er ikke en betingelse for tjenesten. Selvom Hanstholm er en lille by, har vi mange institutioner med diakonalt præg. I dette temanummer om diakoni har vi fået dem til at præsentere sig selv. Den ældste af dem er Sømandshjemmet, Nørbygård kommer hurtigt efter. Værestedet er en kommunal institution, men arbejder menneskeligt set på et grundlag, der ligner diakoniens og som det sidste skud på stammen kan man mandag formiddag få gratis morgenmad i Kirkecenteret. Finn Feilan 6

7 SØMANDSHJEM OG DIAKONI Hvad er diakoni? Diakoni er et græsk ord og betyder "tjeneste" og er et kristent udtryk for næstekærlighed. Diakoni er formidling af Guds omsorg for mennesket, sådan som den er blevet kirken betroet af dens Herre, Jesus Kristus. Diakoni handler om at efterfølge Jesu gerning og elske sin næste som sig selv. Diakoniens faglighed beskriver 'den måde' vi møder hinanden på, og på en arbejdsplads handler diakoni om at fastholde menneskets værdighed på en professionel måde. 7

8 Hvem er Hanstholm Sømandshjem? Hanstholm Sømandshjem og Hotel er et prisvenligt hotel med et navn, som gemmer historie, tradition og atmosfære. Her i Hanstholm, har vi Danmarks nok friskeste luft og altid masser af godt vejr lige udenfor vores dør. I et levende havnemiljø på kanten mellem land og hav tager vi lige vel mod turister, folk på job og alle andre, der har behov for søvn, hvile, en god kop kaffe, et godt måltid mad eller en uforpligtende snak. Vi siger du til dig, for hjertelighed har i over 40 år gået før høflighed på sømandshjemmet. Vi er grundlagt af kirkefolk og er stadig et kristent hjem. Vi holder daglige andagter og derudover møder, oplysende foredrag, og lignende på folkekirkens grund og i tilknytning til Indenlandsk Sømandsmission. Vi har lokaler til møder og fester, uden ret til udskænkning af stærke drikke. Hvad vil vi? Vi har et helhedssyn på mennesket, hvilket betyder at den enkelte mødes med stor respekt for sine værdier, valg og handlinger. Vores mål er at støtte den enkelte, til at leve et liv, hvorved man er bevidst om sin skaber og frelsen i Jesus Kristus. Vi tager gerne tid til en snak, hvor der er behov. Vi ønsker, på en omsorgsfuld og livsbekræftende måde, at møde det enkelte menneske uanset, hvor i livet det befinder sig. Vi kan definere det som "en livgivende samtale", eller som sjælesorg. Sorg knytter sig ofte til et tab, og sorg er vores naturlige reaktion, når vi har mistet noget værdifuldt. At blive fortrolig med sin sorg, giver os tryghed og mod til at gå videre med livet, sådan som forholdene nu engang er. Hvad gør vi? Sømandshjemmets arbejde er på det mellemmenneskelige møde, hvor vi arbejder ud fra kristendommens værdigrundlag, som betyder, at alle mennesker, uanset livssituation er unikke og værdifulde, og skal mødes med respekt og værdighed. 8

9 Vi har ikke særlige fagligheder indenfor diakoni og sjælesorg, men vores tavshedspligt byder os ikke at offentliggøre vore samtaler. Vi ønsker at række den kærlighed Gud har vist os, til de mennesker vi måtte møde i vort arbejde. Ud fra sømandshjemmet aflægger vi skibsbesøg og hospitalsbesøg, ligesom vi indimellem arrangerer udflugter og underholdning for søfolk og fiskere, i den udstrækning vi magter og der er et behov. Birthe & Arne Silkjær NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted. Nørbygård er et center med en bred vifte af specialiserede tilbud målrettet til mennesker, der er afhængige af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer, samt botilbud til mennesker med særlige sociale problemer, herunder misbrug af rusmidler, psykiske problemer, manglende trivsel og som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. 9

10 Nørbygård er opdelt i 3 mindre institutioner, dels en alkoholbehandlingsenhed, dels et bosted og dels et efterbehandlingsbotilbud. Vi har et børne-familieperspektiv, da alkoholmisbrug påvirker alle i familien. Derfor har Nørbygård også tilbud til pårørende og børn, som vokser op i familie med alkoholmisbrug. Nørbygård er beliggende på Nørbyvej 4 i Hanstholm og har 24 døgnpladser fordelt på 3 interne boafdelinger og en ekstern boafdeling på Molevej 28, samt et efterbehandlingsbotilbud på Molevej 32. Alle bor på enkeltværelser og er tilknyttet en boafdeling på 4 8 beboere. Hertil kommer en ekstern afdeling for værkstedsaktiviteter og socialtræning, Molevej 17. Disse tilbud er en del af den vifte af tilbud, som Nørbygårdcentret tilbyder. Nørbygård blev etableret i 1980 og er en selvejende institution tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde i Danmark. Se webside: Nørbygård har driftsoverenskomst med Thisted kommune og er landsdækkende. I Nørbygårds værdigrundlag tager vi udgangspunkt i det kristne menneskesyn. Det betyder at hver eneste menneske er unikt og har ret til et værdigt liv og har krav på en værdig behandling. Det betyder at vi som medarbejdere møder det enkelte menneske på en respektfuld og anerkendende måde. Vi tror, at alle, der kommer til Nørbygård, har ønsker og drømme om et anderledes og bedre liv. Nørbygårdforeningen Nørbygårdforeningen er et netværk af ædru alkoholikere og deres familier. Af væsentlige aktiviteter skal nævnes selvhjælpsgrupper/ lokal grupper, weekendture og familielejre. Nørbygårdforeningen har i samarbejde med Røde kors, Hanstholm afdelingen, Genbrugsbutikken Molevej 28, som økonomiske støtter Nørbygårdforeningens aktiviteter. Nørbygårdforeningens mål er at bidrage til at fastholde et ædru liv, at øge livskvaliteten, at skabe fællesskab og opbygge social netværk 10

11 og at forebygge nye institutionsophold. Nørbygårdforeningen har lokalgrupper i Thisted, Nykøbing, Skive, Viborg, Holstebro og Ikast. Her mødes tidligere beboere og deres pårørende 1 til 2 gange månedligt i et rusfrit fællesskab og for at opbygge et socialt netværk. Nørbygårdforeningen kan til efteråret fejre sit 20 års jubilæum. Nørbygårds medarbejderteam Nørbygårds væsentligste ressource er et engageret og kompetent tværfagligt medarbejderteam på i alt 20 medarbejdere. Alle medarbejdere med behandlingsansvar har en specifik misbrugsfaglig specialviden om behandling af personer med afhængighed af alkohol. Teamet består af behandlere og terapeuter, socialrådgivere, pædagoger, lægekonsulent og værkstedsmedarbejdere, som er opkvalificeret med flere relevante faglige efteruddannelser. Medarbejderteamet har mange års erfaring i misbrugsbehandling og har som mål, at støtte beboerne til et ædru og rusfrit liv. Klik ind på Nørbygård webside for yderligere information: her vil du kunne finde oplysninger om Nørbygårds tilbud, værdigrundlag, brochure m.v. Erik Jeppesen, centerleder 11

12 VÆRESTEDET Værestedet i Hanstholm er et værested for mennesker med psykisk lidelse og eller som er socialt ensomme. Vi begyndte i 2006 med en ansat Tove på 30 timer da behovet skønnedes til 6 10 personer. Det viste sig allerede fra dag ét, at behovet var langt større. Her har hele tiden været ca. 50 brugere. Heldigvis var der en lille håndfuld frivillige, som bare kom og tilbød deres hjælp. Stedet er et kommunalt tilbud, hvor kommunen betaler for husleje strøm og varme. Der er et mindre beløb til aktiviteter, men det kan lige dække kopipapir, opvaskemiddel og lign. Kommunen betaler også Toves løn som kort efter åbningen af værestedet blev til en 37 timers stilling. I August 2008 blev Pia ansat på 30 timer og er ansat hele år Hver dag kommer her en frivillig og hjælper til med at lave mad eller gøre rent, spiller forskellige spil eller hvad brugerne nu ønsker. Det varme måltid til middag er meget nødvendigt. Hver dag begynder vi med formiddagskaffe og slutter dagen med eftermiddagskaffe. Værestedet kan køre, da vi en gang i kvartalet holder loppemarked. Mange private kommer ofte med noget af deres indbo og får en kop kaffe og vi kan så renovere til genbrug, så vi kan tjene penge til vores andre aktiviteter. Fabrikker, forretninger og private sponserer gerne, hver gang vi be r om noget. Ofte står der en kasse eller sæk på vores trappe til Værestedet med et eller andet. Brugerne har førsteret; så mangler de et par glas en skål eller andet, så bliver det ca. 5 kr. Vi får hver uge 5 kg. fisk fra Mondomar i Hanstholm og det har vi fået lige siden værestedet åbnede. Af og til kommer der en rar kone, der lige har bagt, så får vi noget af hendes hjemmebag. 12

13 De frivillige yder en uundværlig indsats på stedet her. De holder øje med alt muligt og står til rådighed når der er brug for det; de er aldrig bage for at give en ekstra hånd. Til både loppemarked og ved caféaftner træder de til. Støtteforeningen er opmærksom på, hvad der sker i byen og lokalsamfundet og hvor vi kan være med. Igennem Støtteforeningen søger vi fonde og hjælp fra virksomheder. Sådan fik vi i et samarbejde mellem Y s Mens Klubben og Service-Ringen et stort gaskomfur til vores nye lokaler. Et mindre men også både lokalt og betydningesfuldt bidrag har i de sidste to år været høstofferet fra Klitmøller kirke. Værestedet 13

14 MILLE OG ESTERS MANDAGS MORGENMAD Hvad i alverden er nu det? Ja, det er noget der foregår i dit kirkecenter hver mandag formiddag. For en del år siden etableredes der en SKP-ordning (Støtte-kontaktperson) for sindslidende, og for ret få år siden kørte socialministeriet så en 4-årig forsøgsperiode med SKP`er for gruppen af socialt udsatte, misbrugere, hjemløse. Da det var en succes, besluttede man, at sådan en ordning skulle findes i alle kommuner. Pengene kommer fra Socialministeriet (regnet nøje ud efter indbyggerantallet) til kommunens kasse. Thisted kommune har så valgt KFUM s soc. arb. til at udføre denne opgave. Og her er Mille og Ester ansat som SKP`er med udgangspunkt i den sociale cafe Fristedet i Hurup og med arbejdsområde i hele Thisted kommune. Her er vi opsøgende på 14

15 gadeplan, rundt i folks hjem og når vi får et praj om, at nogen har brug for hjælp. På et tidspunkt søgte vi alle menighedsråd i kommunen, om de ville bidrage økonomisk til lidt ekstra til vores brugere. Det kunne være hjælp til lidt mad, en udflugt, nye sokker, en vinterjakke eller. Og Hansted Kirkes menighedsråd svarede, at de gerne ville give kr til det formål. Vi havde en ide om en gratis morgencafe med fra en studietur til Ålborg, og efter et møde med et meget imødekommende menighedsråd, som gerne ville låne Kirkecentret ud til formålet og endda lovede, at der altid ville stå te og kaffe på hylden, så var det projekt skudt i gang. Mandag den 18. august åbnede mandags morgenmaden og så har den stort set kørt hver eneste mandag siden. Der serveres gratis morgenkaffe, te, kakao, juice, hjemmebagt brød med marmelade, ost, pølse og skinke. Så har du lyst til hygge, snak, samvær, så er du velkommen hver mandag mellem kl. 9 og kl. 11. Måske er du eller har været misbruger, måske er du alene, ensom eller du har bare masser af tid og lyst, ja, så ses vi! Det er forskelligt hvor mange vi er, fra 3-4 stykker og helt op til 16 på de 2 timer, der er åbent. Der er rig mulighed for at snakke, også for at få hjælp til en opringning, et brev man ikke helt forstår, eller aftale et møde. Der er mulighed for at spille forskellige spil og vi kan også give NADA, som er en slags øre-akupunktur, der gerne skulle dulme drikketrang, stoftrang, abstinenser og skabe lidt ro og jordforbindelse. Ester & Mille 15

16 DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham:»mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?«han sagde til ham:»hvad står der i loven? Hvad læser du dér?«manden svarede:»du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.«jesus sagde:»du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.«men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus:»Hvem er så min næste?«jesus svarede og sagde:»en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det 16

17 samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?«den lovkyndige svarede:»han, som viste ham barmhjertighed.«og Jesus sagde:»gå du hen og gør ligeså!«lukasevangeliet 10,

18 Uddannede diakoner er diakonale spydspidser Af Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen i Århus Folkekirken har fire hovedopgaver: Forkyndelse, undervisning, mission og diakoni. De tre første opgaver ved vi almindeligvis godt hvad dækker over, men hvad er diakoni mon for noget? Ordet diakoni betyder tjeneste og betegner at et menneske er taget i tjeneste af Gud til brug i fx forkyndelse og undervisning. I en dansk kontekst forstås diakonien oftest som den tjeneste, der udvises, når et medmenneske i nød får hjælp. Og den hjemlige kirkelige diakoni forstår det da også som sin opgave at afhjælpe menneskelig nød og fastholde kirken på, at der skal være sam menhæng mellem ord og handling. Diakoniens fokus er således medmennesket, og ud gangspunktet er, at ethvert menneske er skabt i den samme Guds billede, og alle har samme værd. Vi er alle diakoner for Vor Herre Diakonien findes udtrykt i lokale menighedssam menhænge med fx besøgstjeneste og julehjælp. Og diakonien findes også i de diakonale organisationers arbejdet på væresteder, herberg og caféer. På Diakonhøjskolen i Århus uddanner vi diakoner til at arbejde med samfundets udsatte gruppe børn og unge, handicappede, misbrugere og hjemløse. Man kan sige, at vi alle er diakoner for Vor Herre, men den uddannede diakon har i kraft af sin uddan nelse i pædagogiske, psykologiske, sundhedsmæs sige og teologiske fag sin egen faglighed, der ikke alene anerkendes af det officielle Danmark, men også giver kompetence til at arbejde inden for det sundhedsfaglige og socialpædagogiske område. På denne måde er diakonerne spydspidser i det diakonale arbejde og sådan nogen har vi brug for! Uddannede diakoner går foran Vi mister afgørende dimensioner i arbejdet med andre mennesker, hvis ikke der i den sundhedsfaglige eller socialpædagogiske debat igen og igen med afsæt i et kristent menneskesyn lyder en insisteren på også at tale om ethvert menneskes ubetingede værd, om det hele menneske og om omsorgens etik. Om Diakonhøjskolen Diakonhøjskolen i Århus har i øjeblikket tre uddannelser: Pædagoguddannelsen er en SUberettiget 4-årig uddannelse med tre lønnede praktikker undervejs. Uddannelsen giver adgang til enh ver form for diakonalt og pædagogisk arbejde. Årskurset er en 1-årig videreuddannelse for voksne. Den internationale linje er en 3- måneders uddannelse for udenlandske studerende. Diakonhøjskolen er den eneste af sin slags i hele Danmark. Cirka halvdelen af eleverne bor på skolens kollegium, hvilket giver meget aktivt og nærværende studiemiljø. Skolen optager nye elever til februar og august. 18

19 Hvis ikke vi vil læse endnu flere avisoverskrifter om dårlig og uværdig behandling af udsatte grupper, er der behov for at diakonerne som faggruppe til stadighed insisterer på at tale om det kristne men neskesyn. Og de har dette menneskesyn som ud gangspunkt for deres arbejde og går foran og viser vej i det diakonale arbejde. Nødvendigt med diakonalt engagement. Diakonien har sin egen dag i Danmark Diakoniens dag for herved at synliggøre sig selv, understøtte eksisterende arbejde, overveje nye initiativer og fastholde de lokaler menigheder på nødvendigheden af et diakonalt engagement. KONFIRMANDINDSKRIVNING Tirsdag den 15. september indbydes alle årets konfirmander og konfirmandforældre til fælles gudstjeneste i Ræhr kirke med efterfølgende kaffe og indskrivning i Hanstholm Kirkecenter. Konfirmandernes dåbsattester bedes medbragt, evt. i kopi. Da Sognepræst Lars Brinth har fået en stilling ved stiftet i Aalborg, vil sognepræsterne Lone Olsen og Asger Hørving deltage i konfirmandforberedelsen sammen med mig, indtil jeg får en ny kollega. På grund af restaureringen af Hansted kirke kan vi ikke holde konfirmation i den i Klokkeslæt og datoer er som hidtil planlagt på men konfirmationerne flyttes til Ræhr og Klitmøller kirker, som det ses af nedenstående. Der er som hidtil i begrænset omfang mulighed for at skifte hold. Bededag, den 30. april: Hanstholm Friskoles konfirmation: Klitmøller kl. 9 FF Klitmøller-konfirmanderne: Klitmøller kirke kl. 11 FF Ræhr-konfirmander: Ræhr kirke kl. 11: Ny Præst Ræhr-konfirmander kan dog også vælge Søndag. Søndag, den 2. maj: Hanstholm Skoles A-klasse: Ræhr kirke kl. 9 FF Hanstholm Skoles B-klasse: Ræhr kirke kl. 11 Ny Præst Finn Feilan 19

20 Ugedag Dato Navn Hansted Klitmøller Ræhr Vigsø Mandag 1/6 Anden Pinsedag Frilufts-Gudstjeneste Ved Nors Sø, kl Søndag 7/6 Trinitatis Søndag FF* 9.00 FF Søndag 14/6 2. s.e. Trinitatis 9.00 FF FF Søndag 21/6 2. s.e. Trinitatis MC 9.00 LO Lørdag 27/6 Gudstjeneste FF Søndag 28/6 3. s.e. Trinitatis FF 9.00 FF Søndag 5/7 4. s.e. Trinitatis FF 9.00 FF Tirsdag 7/7 Aftengudstjeneste PS Søndag 12/7 5. s.e. Trinitatis FF* 9.00 FF Søndag 19/7 6. s.e. Trinitatis FF 9.00 FF Tirsdag 21/7 Aftengudstjeneste MA Søndag 26/7 7. s.e. Trinitatis 9.00 FF FF Søndag 2/8 8. s.e. Trinitatis 9:00 FF FF* Tirsdag 4/8 Aftengudstjeneste PK Søndag 9/8 9. s.e. Trinitatis 9.00 LO Søndag 16/8 10. s.e. Trinitatis JT Tirsdag 18/8 Aftengudstjeneste LO Søndag 23/8 11. s.e. Trinitatis AH Søndag 30/8 12. s.e. Trinitatis 9:00 FF 10:30 FF Tirsdag 1/9 Aftengudstjeneste AH Søndag 6/9 13. s.e. Trinitatis 19:00 FF 10:30 FF* 9:00 FF Søndag 13/9 14. s.e. Trinitatis 10:30 FF 19:30 FF Tirsdag 15/9 konfirmandintro 19:30 LO, * Kirkekaffe AH & FF LO: Lone Olsen. AH: Asger Hørving. MC: Marianne Christiansen. JT: Johan Tastum. PS: Pia Søgaard. MA: Mariann Amby. PK : Peder Kristensen. FF: Finn Feilan Finn Feilan har ferie: 15./ /6. og 3./ /8. I disse perioder kan man henvende sig til Lone Olsen, tlf.: , som enten selv tager sig af det fornødne eller henviser til andre. KIRKEBIL: Ring og bestil den dagen før. Ældre og gangbesværede er velkomne til at bruge kirkebilen, den kører alligevel. I Hansted sogn: Kurt s Taxi I Klitmøller sogn: Falke Taxi Gudstjenester på Højtoftecenteret, hvor beboerne fra Klitrosen er indkvarteret, mens der bygges i Klitmøller, kl & Fyrglimt, kl. 15 hver anden onsdag: 3/6; 24/6; 8/7; 22/7; 26/8. Tryk: Trykkeriet Friheden

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET Juni August 2008 24. årgang 3 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 28. juli. Adresse: Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4, 7730 Hanstholm. Redaktionen

Læs mere

13 s e Trin. 30.aug.2015. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

13 s e Trin. 30.aug.2015. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 13 s e Trin. 30.aug.2015. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: 164-373- (510)/ 27- (475)- 728 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Så vendte han sig til disciplene og sagde

Læs mere

Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden?

Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden? Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden? 13. søndag efter trinitatis 2013 Salmer: 754,753,500,697,724 Teksten som der

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

2 (mini)konfirmandforløb, hvor der arbejdes med bøn, billeder og bibeltekst.

2 (mini)konfirmandforløb, hvor der arbejdes med bøn, billeder og bibeltekst. 2 (mini)konfirmandforløb, hvor der arbejdes med bøn, billeder og bibeltekst. Forløb 1, den barmhjertige samaritaner. Udgangspunktet for timerne (2x45 min) var lignelsen om den barmhjertige samaritaner

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 25. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 20.- 22. januar 2012 TEMA: Diakoni med hjerte, mund og hænder Velkommen til det 25. Landsstævne for voksne

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter!

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter! Vil I være med til at arbejde for samfundets udsatte og dermed understrege, at folkekirken er en handlende kirke i forhold til aktuelle, sociale problemer? Folkekirken tager medansvar og drager omsorg

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Prædiken til 13. søndag efter trinitatis, Luk 10,23-27. 1. tekstrække

Prædiken til 13. søndag efter trinitatis, Luk 10,23-27. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. august 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 13. søndag efter trinitatis, Luk 10,23-27. 1. tekstrække Salmer DDS 369: Du, som gir os liv og gør os glade Dåb: DDS

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Diakoni aktivisme eller følgagtighed?

Diakoni aktivisme eller følgagtighed? Diakoni aktivisme eller følgagtighed? Indlæg ved indvielsen af Videncenter for Diakoni og Pædagogik den 13. februar 2008 ved diakon, cand.scient.soc. Finn Pilgaard Beyer. En mand gik ned fra Jerusalem

Læs mere

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. September - oktober - november 2013

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. September - oktober - november 2013 HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET September - oktober - november 2013 29. årgang 4 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 28. OKTOBER i Hanstholm Kirkecenter, Center vej 4, 7730

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus Kirkens Liv & Vækst Diakoni i sognet Lørdag den 7. marts 2009 på Diakonhøjskolen i Århus et stiftsarrangement til inspiration for menighedsråd, præster, ansatte og frivillige i Århus Stift første lejlighed

Læs mere

Diakoni som kultur. Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk

Diakoni som kultur. Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk Diakoni som kultur Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk Mine to vigtigste budskaber Diakoni er mere end aktiviteter det er også værdier og kultur i hele

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen.

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen. Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 Godmorgen. I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, vi sidder ned,

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis

7. søndag efter Trinitatis 7. søndag efter Trinitatis Salmevalg 492: Guds igenfødte, ny-levende sjæle 305: Kom, Gud Helligånd, kom brat 487: Nu fryde sig hver kristenmand 367: Vi rækker vore hænder frem 471: O glædelig dag Dette

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

hjulpet dem. Men Jesus tvister fortællingen, og tvinger den lovkyndige til at pege på samaritaneren som en, der skal elskes.

hjulpet dem. Men Jesus tvister fortællingen, og tvinger den lovkyndige til at pege på samaritaneren som en, der skal elskes. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 10. sept. 2017 HØST Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: 3 Mos 19,1-2+9-18; Gal 2,16-21; Luk 10,23-37 Salmer: SK: Nu går vi glad * 447 * 730 * 729 * 728 LL: Nu

Læs mere

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE Oplæg til samtale v. Samvirkende Menighedsplejers Årsmøde På Hotel Nyborg Strand Lørdag, den 10. april 2010 Mogens S. Mogensen Intercultural.dk MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE 1 Kirken

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Svære alkoholskader er ingen hindring for et bedre liv Vores mål er at hjælpe mennesker, der er svært alkoholskadede,

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

TFL 25/ EMNE: DIAKONI OG VELFÆRDSSTAT

TFL 25/ EMNE: DIAKONI OG VELFÆRDSSTAT TFL 25/9 2016 EMNE: DIAKONI OG VELFÆRDSSTAT Disposition Del I: Fra kateder til Kirkens Korshær et personligt afsæt Del II: Kirkens Korshær historiske nedslag Del III: Diakoni og Velfærdsstat forskellige

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Lukas Fællesskabet. en unik landsby i storbyen

Lukas Fællesskabet. en unik landsby i storbyen Lukas Fællesskabet en unik landsby i storbyen Vi vil skabe en form for landsby i storbyen, hvor vi tør bevæge os lidt langsommere, fordi vi tror på værdien i at tænke i et vi frem for et jeg. Vi vil skabe

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Ikke vores, men Guds frugt!

Ikke vores, men Guds frugt! Ikke vores, men Guds frugt! Luk 14,1-11 Salmer: 16-448-13-54-439/476-731 Kollekt: Seidelin, s. 107 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, Herren

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Udklit Katekismus. Udarbejdet af konfirmanderne i Rødding, Løvel og Pederstrup

Udklit Katekismus. Udarbejdet af konfirmanderne i Rødding, Løvel og Pederstrup Udklit Katekismus Udklit Katekismus Udarbejdet af konfirmanderne i Rødding, Løvel og Pederstrup 2016 KONFIRMANDERNES TI BUD 1. Du skal elske dine medmennesker. 2. Du skal passe på dyrene og alt det andet,

Læs mere

For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti

For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti Aftenens program Kl.19 Velkomst og sang ved provsten Kl.19.15 Kom godt i gang - 1 Kl.20 Kaffe Kl.20.30 Kom godt i gang - 2 Kl.21.15 Afslutning og sang

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Forstander: Jeanette Perri Larsen Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET Juni - August 2010 26. årgang 3 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 20. juli. Adresse: Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4, 7730 Hanstholm

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os leve i din kærlighed Lad kærligheden leve blandt mennesker. Amen

Bøn: Vor Gud og far Lad os leve i din kærlighed Lad kærligheden leve blandt mennesker. Amen 13. trin. I 17. september 2017 Sundkirken 10 Konfirmation af Emil Salmer: 749 I østen 478 Vi kommer 889 Du skal elske 68 Se, hvilket menneske 752 v. 4-5 Gå da frit 696 Kærlighed er lysets kilde Dette hellige

Læs mere

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken 5. søn. e. påske 5 maj 2013 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke)

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Indholdsfortegnelse 1. Hvad betyder ordet diakoni? 2. Hvad er diakoni?

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37 1 13. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 25. august 2013 kl. 10.00. Salmer: 674/639/492,v.6/164//365/439/367/298 Uddelingssalme: se ovenfor: 367 Åbningshilsen Denne søndag er medmenneskets dag.

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere