HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET"

Transkript

1 HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET Juni - August årgang 3

2 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 29. juni. Adresse: Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4, 7730 Hanstholm / Redaktionen Bodil Hausgaard, Irene Paulsen & Finn Feilan, Hansted Tegninger: Chr. U. Schmidt SOGNEPRÆST FINN FEILAN, HELSHAGEVEJ 28, 7730 HANSTHOLM TLF , Fridag: Mandag. Afløsende sognepræster: Lone Olsen, Øsløs-Vesløs Arup Tlf.: Asger Hørving, Hunstrup-Østerild-Hjardemål Tlf.: ORGANIST IrENE SøNdErGAArd CHRISTENSEN TLF SEKRETÆR / KASSERER LISE FISKEr, TLF , FAX KIRKESANGER, HANSTHOLM LINdA KNUdSEN, TLF Telefonnumre GRAVER, HANSTHOLM ALLAN STEFFENSEN, TLF , GRAVER, KLITMØLLER GErT JENSEN, TLF , PrIVAT KIRKESANGER MArIANNE STOrM TLF STåENdE udvalg i menighedsrådene: Se hjemmesiden. HJEMMESIdE: eller 2

3 TAK FOR 8 GODE ÅR Som man har kunnet læse i Thisted Dagblad sidste søndag i april, så forlader min kone og jeg Ræhr/Vigsø Hansted/Klitmøller i slutningen af maj. Vi må flytte til Aalborg, da jeg er blevet ansat som stiftsbibliotekar og meget andet ved Aalborg stift pr. 1 juni. Det blev så til 8 gode år her, i et forbilledligt samarbejde med Finn Feilan i Hansted-Klitmøller, og i det hele taget, med mange gode folk her omkring. Vi kom i sin tid direkte fra 8 år i Hongkong, og årene her har været en hjemkomst til Danmark, som vi altid vil huske. Børnene, som jo nu er flyttet hjemmefra, betragter Ræhr præstegård som deres barndomshjem, og jeg selv føler mig efterhånden mere hjemme her, end i min barndoms Sydsjælland. Nu er Aalborg ikke så langt væk, som de fleste tror, og jeg håber da også at komme tilbage hertil ind imellem, både i arbejde og som mig selv. Men her skal først og fremmest lyde en stor tak fra hele familien og navnlig fra mig selv: tak til Finn Feilan, som gelejdede mig ind i sognepræstearbejdet, og til Lise Fisker på kirkekontoret, som også har været hotline i alle årene. Og så ellers til alle i menighedsråd og i sognene, som jeg og min familie har været i kontakt med gennem årene, ingen nævnt ingen glemt. Thy har været et godt sted at være. Lars Brinth 3

4 MELLEM TO PRÆSTER Efter otte år med et vældig godt samarbejde må både pastoratet og jeg sige tak for de gode år, vi har haft sammen og tillykke til Sognepræst Lars Brinth, som har fået en central stilling i Aalborg Stift fra den 1. juni i år. Lars Brinth har været en loyal og flittig samarbejdspartner og på trods af den særlige struktur med to tredjedele i det ene pastorat og en tredjedel i det andet har samarbejdet altid givet anledning til glæde. Mange opgaver har vi blot delt ligeligt imellem os, fordi det har fungeret bedst. At besætte et præsteembede tager sin tid; der vil sikkert gå et halvt års tid, inden en efterfølger begynder sit arbejde i Ræhr-Vigsø og Hansted-Klitmøller pastorater. I mellem tiden skal jeg gøre mit bedste for at få tingene til at fungere. Henvendelser om såvel attester og navneændringer som kirkelige handlinger skal rettes til mig. Nogle ting vil jeg tage mig af selv andre vil jeg uddelegere til kolleger i nærheden. Særligt sognepræsterne Lone Olsen, Øsløs-Vesløs-Arup, og Asger Hørving, Hunstrup-Østerild-Hjardemål vil træde hjælpende til, når der er brug for det. I gudstjenestelisten på bagsiden af Kirkebladet kan man se, at der er længere mellem gudstjenesterne, end vi er vant til. Det betyder bl.a. at man er velkommen til at ringe og bestille kirkebilen til en anden kirke, hvis der ikke er gudstjeneste i ens egen kirke. Vi håber på god opbakning til at gå til gudstjeneste tværs over sognegrænserne og overbærenhed med den nedsatte bemanding. Finn Feilan 4

5 DIAKONI ER KIRKENS KROP Til daglig tænker mange på gudstjenesten, når det drejer sig om kirken. Gudstjenesten er kirkens hoved. Men kirken har også krop; diakonien er kirkens krop. Ordet diakoni klinger måske lidt fremmed; det er fordi, det er græsk. Vi finder det i Apostlenes Gerninger i kapitel 6. Ordet betyder i grunden tjener og de diakoner, der blev udnævnt dér, havde til opgave at sørge for hjælpen til enkerne i menigheden. Helt tilbage til den første generation af kristne i Apostlenes Gerninger i Bibelen kan vi altså læse, at kirken udvalgte diakoner til at stå for kirkens sociale arbejde. De blev indviet under bøn og 5

6 håndspålæggelse, som diakoner bliver det den dag i dag. Kirken har et særligt ansvar for at hjælpe mennesker i nød. Det kan vi f.eks. se af lignelsen om den barmhjertige samaritan i Lukasevangeliet 10, Gå du hen og gør ligeså, siger Jesus til den lovkyndige hjælp de mennesker, der er i nød. I Danmark har vi ikke diakoner ansat i kirken i så stort omfang som hverken Tyskland eller de øvrige nordiske lande; men alligevel står kirken og de kirkelige organisationer for en del diakonalt socialt arbejde. Kirkens Korshær, KFUMs Sociale arbejde, Sømandshjemmene, Menighedsbørnehaverne, Menighedsplejerne - selvom det ikke er en folkekirkelig organisation hører Frelsens Hær også med i denne sammenhæng. Nogle af de mennesker, som arbejder i disse organisationer, er uddannede og indviede diakoner; men andre relevante uddannelser er selvfølgelig også repræsenterede. De mange sognemedhjælpere, der er ansat i de senere år, løser også diakonale opgaver nogle af undervisningsmæssig karakter andre af social. Igen er nogle uddannede diakoner og andre har vidt forskellige uddannelser men deres arbejde er i sin karakter diakonalt en praktisk medmenneskelig tjeneste med Gud i horisonten. Det er typisk for diakonien, at det enkelte menneske og hele mennesket er i fokus, fordi Jesus siger, at vi skal elske vores medmennesker. Samtalen om det eksistentielle og det kristne står åben i diakonien; men den foregår altid på medmenneskets præmisser. Det vil sige, at sjælesorgen ligger som en mulighed; men den er ikke en betingelse for tjenesten. Selvom Hanstholm er en lille by, har vi mange institutioner med diakonalt præg. I dette temanummer om diakoni har vi fået dem til at præsentere sig selv. Den ældste af dem er Sømandshjemmet, Nørbygård kommer hurtigt efter. Værestedet er en kommunal institution, men arbejder menneskeligt set på et grundlag, der ligner diakoniens og som det sidste skud på stammen kan man mandag formiddag få gratis morgenmad i Kirkecenteret. Finn Feilan 6

7 SØMANDSHJEM OG DIAKONI Hvad er diakoni? Diakoni er et græsk ord og betyder "tjeneste" og er et kristent udtryk for næstekærlighed. Diakoni er formidling af Guds omsorg for mennesket, sådan som den er blevet kirken betroet af dens Herre, Jesus Kristus. Diakoni handler om at efterfølge Jesu gerning og elske sin næste som sig selv. Diakoniens faglighed beskriver 'den måde' vi møder hinanden på, og på en arbejdsplads handler diakoni om at fastholde menneskets værdighed på en professionel måde. 7

8 Hvem er Hanstholm Sømandshjem? Hanstholm Sømandshjem og Hotel er et prisvenligt hotel med et navn, som gemmer historie, tradition og atmosfære. Her i Hanstholm, har vi Danmarks nok friskeste luft og altid masser af godt vejr lige udenfor vores dør. I et levende havnemiljø på kanten mellem land og hav tager vi lige vel mod turister, folk på job og alle andre, der har behov for søvn, hvile, en god kop kaffe, et godt måltid mad eller en uforpligtende snak. Vi siger du til dig, for hjertelighed har i over 40 år gået før høflighed på sømandshjemmet. Vi er grundlagt af kirkefolk og er stadig et kristent hjem. Vi holder daglige andagter og derudover møder, oplysende foredrag, og lignende på folkekirkens grund og i tilknytning til Indenlandsk Sømandsmission. Vi har lokaler til møder og fester, uden ret til udskænkning af stærke drikke. Hvad vil vi? Vi har et helhedssyn på mennesket, hvilket betyder at den enkelte mødes med stor respekt for sine værdier, valg og handlinger. Vores mål er at støtte den enkelte, til at leve et liv, hvorved man er bevidst om sin skaber og frelsen i Jesus Kristus. Vi tager gerne tid til en snak, hvor der er behov. Vi ønsker, på en omsorgsfuld og livsbekræftende måde, at møde det enkelte menneske uanset, hvor i livet det befinder sig. Vi kan definere det som "en livgivende samtale", eller som sjælesorg. Sorg knytter sig ofte til et tab, og sorg er vores naturlige reaktion, når vi har mistet noget værdifuldt. At blive fortrolig med sin sorg, giver os tryghed og mod til at gå videre med livet, sådan som forholdene nu engang er. Hvad gør vi? Sømandshjemmets arbejde er på det mellemmenneskelige møde, hvor vi arbejder ud fra kristendommens værdigrundlag, som betyder, at alle mennesker, uanset livssituation er unikke og værdifulde, og skal mødes med respekt og værdighed. 8

9 Vi har ikke særlige fagligheder indenfor diakoni og sjælesorg, men vores tavshedspligt byder os ikke at offentliggøre vore samtaler. Vi ønsker at række den kærlighed Gud har vist os, til de mennesker vi måtte møde i vort arbejde. Ud fra sømandshjemmet aflægger vi skibsbesøg og hospitalsbesøg, ligesom vi indimellem arrangerer udflugter og underholdning for søfolk og fiskere, i den udstrækning vi magter og der er et behov. Birthe & Arne Silkjær NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted. Nørbygård er et center med en bred vifte af specialiserede tilbud målrettet til mennesker, der er afhængige af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer, samt botilbud til mennesker med særlige sociale problemer, herunder misbrug af rusmidler, psykiske problemer, manglende trivsel og som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. 9

10 Nørbygård er opdelt i 3 mindre institutioner, dels en alkoholbehandlingsenhed, dels et bosted og dels et efterbehandlingsbotilbud. Vi har et børne-familieperspektiv, da alkoholmisbrug påvirker alle i familien. Derfor har Nørbygård også tilbud til pårørende og børn, som vokser op i familie med alkoholmisbrug. Nørbygård er beliggende på Nørbyvej 4 i Hanstholm og har 24 døgnpladser fordelt på 3 interne boafdelinger og en ekstern boafdeling på Molevej 28, samt et efterbehandlingsbotilbud på Molevej 32. Alle bor på enkeltværelser og er tilknyttet en boafdeling på 4 8 beboere. Hertil kommer en ekstern afdeling for værkstedsaktiviteter og socialtræning, Molevej 17. Disse tilbud er en del af den vifte af tilbud, som Nørbygårdcentret tilbyder. Nørbygård blev etableret i 1980 og er en selvejende institution tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde i Danmark. Se webside: Nørbygård har driftsoverenskomst med Thisted kommune og er landsdækkende. I Nørbygårds værdigrundlag tager vi udgangspunkt i det kristne menneskesyn. Det betyder at hver eneste menneske er unikt og har ret til et værdigt liv og har krav på en værdig behandling. Det betyder at vi som medarbejdere møder det enkelte menneske på en respektfuld og anerkendende måde. Vi tror, at alle, der kommer til Nørbygård, har ønsker og drømme om et anderledes og bedre liv. Nørbygårdforeningen Nørbygårdforeningen er et netværk af ædru alkoholikere og deres familier. Af væsentlige aktiviteter skal nævnes selvhjælpsgrupper/ lokal grupper, weekendture og familielejre. Nørbygårdforeningen har i samarbejde med Røde kors, Hanstholm afdelingen, Genbrugsbutikken Molevej 28, som økonomiske støtter Nørbygårdforeningens aktiviteter. Nørbygårdforeningens mål er at bidrage til at fastholde et ædru liv, at øge livskvaliteten, at skabe fællesskab og opbygge social netværk 10

11 og at forebygge nye institutionsophold. Nørbygårdforeningen har lokalgrupper i Thisted, Nykøbing, Skive, Viborg, Holstebro og Ikast. Her mødes tidligere beboere og deres pårørende 1 til 2 gange månedligt i et rusfrit fællesskab og for at opbygge et socialt netværk. Nørbygårdforeningen kan til efteråret fejre sit 20 års jubilæum. Nørbygårds medarbejderteam Nørbygårds væsentligste ressource er et engageret og kompetent tværfagligt medarbejderteam på i alt 20 medarbejdere. Alle medarbejdere med behandlingsansvar har en specifik misbrugsfaglig specialviden om behandling af personer med afhængighed af alkohol. Teamet består af behandlere og terapeuter, socialrådgivere, pædagoger, lægekonsulent og værkstedsmedarbejdere, som er opkvalificeret med flere relevante faglige efteruddannelser. Medarbejderteamet har mange års erfaring i misbrugsbehandling og har som mål, at støtte beboerne til et ædru og rusfrit liv. Klik ind på Nørbygård webside for yderligere information: her vil du kunne finde oplysninger om Nørbygårds tilbud, værdigrundlag, brochure m.v. Erik Jeppesen, centerleder 11

12 VÆRESTEDET Værestedet i Hanstholm er et værested for mennesker med psykisk lidelse og eller som er socialt ensomme. Vi begyndte i 2006 med en ansat Tove på 30 timer da behovet skønnedes til 6 10 personer. Det viste sig allerede fra dag ét, at behovet var langt større. Her har hele tiden været ca. 50 brugere. Heldigvis var der en lille håndfuld frivillige, som bare kom og tilbød deres hjælp. Stedet er et kommunalt tilbud, hvor kommunen betaler for husleje strøm og varme. Der er et mindre beløb til aktiviteter, men det kan lige dække kopipapir, opvaskemiddel og lign. Kommunen betaler også Toves løn som kort efter åbningen af værestedet blev til en 37 timers stilling. I August 2008 blev Pia ansat på 30 timer og er ansat hele år Hver dag kommer her en frivillig og hjælper til med at lave mad eller gøre rent, spiller forskellige spil eller hvad brugerne nu ønsker. Det varme måltid til middag er meget nødvendigt. Hver dag begynder vi med formiddagskaffe og slutter dagen med eftermiddagskaffe. Værestedet kan køre, da vi en gang i kvartalet holder loppemarked. Mange private kommer ofte med noget af deres indbo og får en kop kaffe og vi kan så renovere til genbrug, så vi kan tjene penge til vores andre aktiviteter. Fabrikker, forretninger og private sponserer gerne, hver gang vi be r om noget. Ofte står der en kasse eller sæk på vores trappe til Værestedet med et eller andet. Brugerne har førsteret; så mangler de et par glas en skål eller andet, så bliver det ca. 5 kr. Vi får hver uge 5 kg. fisk fra Mondomar i Hanstholm og det har vi fået lige siden værestedet åbnede. Af og til kommer der en rar kone, der lige har bagt, så får vi noget af hendes hjemmebag. 12

13 De frivillige yder en uundværlig indsats på stedet her. De holder øje med alt muligt og står til rådighed når der er brug for det; de er aldrig bage for at give en ekstra hånd. Til både loppemarked og ved caféaftner træder de til. Støtteforeningen er opmærksom på, hvad der sker i byen og lokalsamfundet og hvor vi kan være med. Igennem Støtteforeningen søger vi fonde og hjælp fra virksomheder. Sådan fik vi i et samarbejde mellem Y s Mens Klubben og Service-Ringen et stort gaskomfur til vores nye lokaler. Et mindre men også både lokalt og betydningesfuldt bidrag har i de sidste to år været høstofferet fra Klitmøller kirke. Værestedet 13

14 MILLE OG ESTERS MANDAGS MORGENMAD Hvad i alverden er nu det? Ja, det er noget der foregår i dit kirkecenter hver mandag formiddag. For en del år siden etableredes der en SKP-ordning (Støtte-kontaktperson) for sindslidende, og for ret få år siden kørte socialministeriet så en 4-årig forsøgsperiode med SKP`er for gruppen af socialt udsatte, misbrugere, hjemløse. Da det var en succes, besluttede man, at sådan en ordning skulle findes i alle kommuner. Pengene kommer fra Socialministeriet (regnet nøje ud efter indbyggerantallet) til kommunens kasse. Thisted kommune har så valgt KFUM s soc. arb. til at udføre denne opgave. Og her er Mille og Ester ansat som SKP`er med udgangspunkt i den sociale cafe Fristedet i Hurup og med arbejdsområde i hele Thisted kommune. Her er vi opsøgende på 14

15 gadeplan, rundt i folks hjem og når vi får et praj om, at nogen har brug for hjælp. På et tidspunkt søgte vi alle menighedsråd i kommunen, om de ville bidrage økonomisk til lidt ekstra til vores brugere. Det kunne være hjælp til lidt mad, en udflugt, nye sokker, en vinterjakke eller. Og Hansted Kirkes menighedsråd svarede, at de gerne ville give kr til det formål. Vi havde en ide om en gratis morgencafe med fra en studietur til Ålborg, og efter et møde med et meget imødekommende menighedsråd, som gerne ville låne Kirkecentret ud til formålet og endda lovede, at der altid ville stå te og kaffe på hylden, så var det projekt skudt i gang. Mandag den 18. august åbnede mandags morgenmaden og så har den stort set kørt hver eneste mandag siden. Der serveres gratis morgenkaffe, te, kakao, juice, hjemmebagt brød med marmelade, ost, pølse og skinke. Så har du lyst til hygge, snak, samvær, så er du velkommen hver mandag mellem kl. 9 og kl. 11. Måske er du eller har været misbruger, måske er du alene, ensom eller du har bare masser af tid og lyst, ja, så ses vi! Det er forskelligt hvor mange vi er, fra 3-4 stykker og helt op til 16 på de 2 timer, der er åbent. Der er rig mulighed for at snakke, også for at få hjælp til en opringning, et brev man ikke helt forstår, eller aftale et møde. Der er mulighed for at spille forskellige spil og vi kan også give NADA, som er en slags øre-akupunktur, der gerne skulle dulme drikketrang, stoftrang, abstinenser og skabe lidt ro og jordforbindelse. Ester & Mille 15

16 DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham:»mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?«han sagde til ham:»hvad står der i loven? Hvad læser du dér?«manden svarede:»du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.«jesus sagde:»du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.«men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus:»Hvem er så min næste?«jesus svarede og sagde:»en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det 16

17 samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?«den lovkyndige svarede:»han, som viste ham barmhjertighed.«og Jesus sagde:»gå du hen og gør ligeså!«lukasevangeliet 10,

18 Uddannede diakoner er diakonale spydspidser Af Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen i Århus Folkekirken har fire hovedopgaver: Forkyndelse, undervisning, mission og diakoni. De tre første opgaver ved vi almindeligvis godt hvad dækker over, men hvad er diakoni mon for noget? Ordet diakoni betyder tjeneste og betegner at et menneske er taget i tjeneste af Gud til brug i fx forkyndelse og undervisning. I en dansk kontekst forstås diakonien oftest som den tjeneste, der udvises, når et medmenneske i nød får hjælp. Og den hjemlige kirkelige diakoni forstår det da også som sin opgave at afhjælpe menneskelig nød og fastholde kirken på, at der skal være sam menhæng mellem ord og handling. Diakoniens fokus er således medmennesket, og ud gangspunktet er, at ethvert menneske er skabt i den samme Guds billede, og alle har samme værd. Vi er alle diakoner for Vor Herre Diakonien findes udtrykt i lokale menighedssam menhænge med fx besøgstjeneste og julehjælp. Og diakonien findes også i de diakonale organisationers arbejdet på væresteder, herberg og caféer. På Diakonhøjskolen i Århus uddanner vi diakoner til at arbejde med samfundets udsatte gruppe børn og unge, handicappede, misbrugere og hjemløse. Man kan sige, at vi alle er diakoner for Vor Herre, men den uddannede diakon har i kraft af sin uddan nelse i pædagogiske, psykologiske, sundhedsmæs sige og teologiske fag sin egen faglighed, der ikke alene anerkendes af det officielle Danmark, men også giver kompetence til at arbejde inden for det sundhedsfaglige og socialpædagogiske område. På denne måde er diakonerne spydspidser i det diakonale arbejde og sådan nogen har vi brug for! Uddannede diakoner går foran Vi mister afgørende dimensioner i arbejdet med andre mennesker, hvis ikke der i den sundhedsfaglige eller socialpædagogiske debat igen og igen med afsæt i et kristent menneskesyn lyder en insisteren på også at tale om ethvert menneskes ubetingede værd, om det hele menneske og om omsorgens etik. Om Diakonhøjskolen Diakonhøjskolen i Århus har i øjeblikket tre uddannelser: Pædagoguddannelsen er en SUberettiget 4-årig uddannelse med tre lønnede praktikker undervejs. Uddannelsen giver adgang til enh ver form for diakonalt og pædagogisk arbejde. Årskurset er en 1-årig videreuddannelse for voksne. Den internationale linje er en 3- måneders uddannelse for udenlandske studerende. Diakonhøjskolen er den eneste af sin slags i hele Danmark. Cirka halvdelen af eleverne bor på skolens kollegium, hvilket giver meget aktivt og nærværende studiemiljø. Skolen optager nye elever til februar og august. 18

19 Hvis ikke vi vil læse endnu flere avisoverskrifter om dårlig og uværdig behandling af udsatte grupper, er der behov for at diakonerne som faggruppe til stadighed insisterer på at tale om det kristne men neskesyn. Og de har dette menneskesyn som ud gangspunkt for deres arbejde og går foran og viser vej i det diakonale arbejde. Nødvendigt med diakonalt engagement. Diakonien har sin egen dag i Danmark Diakoniens dag for herved at synliggøre sig selv, understøtte eksisterende arbejde, overveje nye initiativer og fastholde de lokaler menigheder på nødvendigheden af et diakonalt engagement. KONFIRMANDINDSKRIVNING Tirsdag den 15. september indbydes alle årets konfirmander og konfirmandforældre til fælles gudstjeneste i Ræhr kirke med efterfølgende kaffe og indskrivning i Hanstholm Kirkecenter. Konfirmandernes dåbsattester bedes medbragt, evt. i kopi. Da Sognepræst Lars Brinth har fået en stilling ved stiftet i Aalborg, vil sognepræsterne Lone Olsen og Asger Hørving deltage i konfirmandforberedelsen sammen med mig, indtil jeg får en ny kollega. På grund af restaureringen af Hansted kirke kan vi ikke holde konfirmation i den i Klokkeslæt og datoer er som hidtil planlagt på men konfirmationerne flyttes til Ræhr og Klitmøller kirker, som det ses af nedenstående. Der er som hidtil i begrænset omfang mulighed for at skifte hold. Bededag, den 30. april: Hanstholm Friskoles konfirmation: Klitmøller kl. 9 FF Klitmøller-konfirmanderne: Klitmøller kirke kl. 11 FF Ræhr-konfirmander: Ræhr kirke kl. 11: Ny Præst Ræhr-konfirmander kan dog også vælge Søndag. Søndag, den 2. maj: Hanstholm Skoles A-klasse: Ræhr kirke kl. 9 FF Hanstholm Skoles B-klasse: Ræhr kirke kl. 11 Ny Præst Finn Feilan 19

20 Ugedag Dato Navn Hansted Klitmøller Ræhr Vigsø Mandag 1/6 Anden Pinsedag Frilufts-Gudstjeneste Ved Nors Sø, kl Søndag 7/6 Trinitatis Søndag FF* 9.00 FF Søndag 14/6 2. s.e. Trinitatis 9.00 FF FF Søndag 21/6 2. s.e. Trinitatis MC 9.00 LO Lørdag 27/6 Gudstjeneste FF Søndag 28/6 3. s.e. Trinitatis FF 9.00 FF Søndag 5/7 4. s.e. Trinitatis FF 9.00 FF Tirsdag 7/7 Aftengudstjeneste PS Søndag 12/7 5. s.e. Trinitatis FF* 9.00 FF Søndag 19/7 6. s.e. Trinitatis FF 9.00 FF Tirsdag 21/7 Aftengudstjeneste MA Søndag 26/7 7. s.e. Trinitatis 9.00 FF FF Søndag 2/8 8. s.e. Trinitatis 9:00 FF FF* Tirsdag 4/8 Aftengudstjeneste PK Søndag 9/8 9. s.e. Trinitatis 9.00 LO Søndag 16/8 10. s.e. Trinitatis JT Tirsdag 18/8 Aftengudstjeneste LO Søndag 23/8 11. s.e. Trinitatis AH Søndag 30/8 12. s.e. Trinitatis 9:00 FF 10:30 FF Tirsdag 1/9 Aftengudstjeneste AH Søndag 6/9 13. s.e. Trinitatis 19:00 FF 10:30 FF* 9:00 FF Søndag 13/9 14. s.e. Trinitatis 10:30 FF 19:30 FF Tirsdag 15/9 konfirmandintro 19:30 LO, * Kirkekaffe AH & FF LO: Lone Olsen. AH: Asger Hørving. MC: Marianne Christiansen. JT: Johan Tastum. PS: Pia Søgaard. MA: Mariann Amby. PK : Peder Kristensen. FF: Finn Feilan Finn Feilan har ferie: 15./ /6. og 3./ /8. I disse perioder kan man henvende sig til Lone Olsen, tlf.: , som enten selv tager sig af det fornødne eller henviser til andre. KIRKEBIL: Ring og bestil den dagen før. Ældre og gangbesværede er velkomne til at bruge kirkebilen, den kører alligevel. I Hansted sogn: Kurt s Taxi I Klitmøller sogn: Falke Taxi Gudstjenester på Højtoftecenteret, hvor beboerne fra Klitrosen er indkvarteret, mens der bygges i Klitmøller, kl & Fyrglimt, kl. 15 hver anden onsdag: 3/6; 24/6; 8/7; 22/7; 26/8. Tryk: Trykkeriet Friheden

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. September - Oktober - November 2012

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. September - Oktober - November 2012 HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET September - Oktober - November 2012 28. årgang 4 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 23. oktober i Hanstholm Kirkecenter, Center vej 4, postboks

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2014, 25. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Analyse af kirkers sociale ansvar

Analyse af kirkers sociale ansvar Analyse af kirkers sociale ansvar Oktober 2013 Indhold Indledning... 1 Analysedesign... 1 Definition... 2 Analyse... 3 1) Hvilke sociale indsatser har kirkerne for ikke-faste kirkegængere, der samtidig

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2005, 16. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2005, 16. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 3, 2005, 16. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job SEPTEMBER 2013 DIAKONbl bladet adet TEMA 1234 50. ÅRGANG Lang vej til job 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer På folkekirkens grundlag... - hvad betyder det? Menighedspleje på landet - ni sogne i flok og

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET I 2013 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

VEJE Folkekirken på Fyn 2012

VEJE Folkekirken på Fyn 2012 VEJE Folkekirken på Fyn 2012 5 forord Af Kirsten Jørgensen 6 Kirken mere end bygning og gudstjeneste Af Lone Wellner Jensen og Kirsten Jørgensen 12 Man kan mærke vinen helt op i Hjernen Af Christina Mertz

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden?

Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden? Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden? 13. søndag efter trinitatis 2013 Salmer: 754,753,500,697,724 Teksten som der

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 1 baptist.dk Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Masser af succes Lones Logbog Afrikanere i Nakskov! Igennem 2012 vil vi følge generalsekretær Lone Møller-Hansen på besøg rundt

Læs mere

Juni 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2014. Indsats for udenlandske kvinder

Juni 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2014. Indsats for udenlandske kvinder Juni 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2014 10 år med Svanegrupperne Akutboliger for unge Indsats for udenlandske kvinder Formandens beretning 2014-2015 Af Lisbeth Trinskær, formand for

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Hjemløs i egen bolig - hverdagslivet for tidligere hjemløse En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Forord Denne rapport sætter fokus på tidligere hjemløse, der lever i egen bolig og har

Læs mere