DANSK CENTER FOR ORGANDONATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK CENTER FOR ORGANDONATION"

Transkript

1

2 Formålet med donordetektion er: At optimere udnyttelsen af det foreliggende donorpotentiale

3 Konstant fokus fra Afdelingsledelse støtte afdelingens undervisning og procedurer

4 NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION 23 initiativer til at styrke transplantationsområdet at sikre stadig opmærksomhed påmuligheden for organdonation og transplantation i sundhedsvæsenet. 5. Sundhedsstyrelsen indskriver nøglepersonsordningen i specialevejledningen for anæstesiologi ved specialegennemgangen i 2014 sammen med minimumskrav til intensivafdelingernes beredskab for at gennemføre organdonation. 7. De relevante vejledninger fra Dansk Neurokirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Dansk Neurologisk Selskab skal medvirke til at skabe en praksis, såophør af behandling af døende patienter med omfattende skader i hjernen ikke sker, før muligheden for organdonation er undersøgt.

5 Konstant fokus fra Afdelingsledelse støtte afdelingens undervisning og procedurer Nøglepersoner sikre struktur og undervisning

6 Som donationsansvarlig nøgleperson er det din opgave at: Sikre, at afdelingens personale undervises i donordetektion Sikre, at afdelingens personale undervisesi hvordan Tx kontaktes ved en potentiel donor Sikre, atopmærksomhed påidentifikationaf potentielle donorer er en del af det daglige arbejde på afdelingen Sikre, at der løbende følges op på, om potentielle donorer bliver identificeret Sikre,at samtlige forløb, uanset om patienten bliver donor eller ej, bliver registreret i journalen Læge-nøglepersonen: Sikre, at kolleger der vurderer CT scanninger eller får telefoniske henvendelser fra andre intensivafdelinger, er opmærksomme på potentielle donorer

7 Konstant fokus fra på Afdelingsledelse støtte afdelingens undervisning og procedurer Nøglepersoner sikre struktur og undervisning Læger bed site fokus Plejepersonale bed site fokus alle bevidstløse patienter med neuro-skade

8

9 Donordetektion er både: Hjernedødsdetektion Vil hjernedøden indtræde? Hvornår vil den formodes at indtræde? Er den indtrådt? Donationsdetektion Er organerne egnet til at donere? Ønsker patienten at være donor? Ønsker de pårørende at patienten skal være donor

10 Hvornår rykker hjernedøden nærmere. Progression af coma og aftagende reaktioner trods fuldt behandlingsniveau. Hjernestamme reflekserne forsvinder. Pupilrefleks og størrelse Cilie- og corneareflekser Hosterefleks Smertereaktion Respirator trigning forsvinder. Være opmærksom på respiratorens følsomhedsindstilling Sederingsbehov aftager.

11 Den normale kurve: Den første stigningen i kurven repræsenterer udluftning af død-rum. Den efterfølgende hurtige stigningen viser den alveolære CO2 udluftningen. Plateauet viser den end-ekspiratoriske CO2 og analysen måles på højeste punkt, oftest lige før kurven starter en hurtig nedstigning ved inspiration. Kurven skal gå til nul. Kardiogene oscillationer Ved meget langsom ventilering som ved slutfasen af narkose. Disse kardiogene oscillationer er hjertet som under systolen giver et volumenfald, og i diastolen giver volumenøgning i thorax. Dette medfører en "miniånding".

12 Hvornår overvejer vi om hjernedøden er indtrådt. Sedering er ophørt og patienten er normoventileret. Ingen reversible farmakologiske, medicinske eller termiske årsager til coma Alle hjernestamme reaktioner er ophørt. Pupiller dilateret og lysstive Ingen reaktioner ved sugning eller stimulation Eventuelt hæmodynamisk blodtryksprofil Eventuelt diabetes incipidus

13 Arterielt blodtrykskurve i forbindelse med inkarceration

14 Hvad gør vi derefter: Kontakter donorregisteret, via transplantationscentret, som ogsåvurderer den umiddelbare donoregnethed. Bringer emnet op hos de pårørende. Hvem er pårørende?

15 En 68 årig mand behandles for følgerne af et hjertestop, og det vurderes at hjernedøden vil indtræde som følge af den anoksiske hjerneskade. Der er ingen pårørende til stede påhospitalet. Eneste pårørende er en fætter, som i telefonen oplyser, at de ikke har haft kontakt med hinanden i de sidste 20 år. Han vil overveje, om han ønsker at komme til stede på hospitalet. Kan organdonation i givet fald gennemføres med samtykke fra denne fætter? A. Ja B. Nej 0% 0% Ja Nej

16 Nej, organdonation kan ikke gennemføres med samtykke fra denne fætter Hvis afdøde ikke har efterladt sig ægtefælle, samlever eller børn, vil alene slægtninge, som afdøde var nært knyttet til, kunne anses som afdødes nærmeste pårørende. Da der ingen kontakt har været igennem 20 år mellem de to, kan man ikke antage, at de har været nært knyttet til hinanden. Da der ingen nærmeste pårørende er, kan der ikke opnås samtykke til organdonation. Organdonation kan derfor ikke gennemføres, medmindre afdøde selv har givet skriftlig tilladelse.

17 En 71 årig kvinde behandles for følgerne af et hjertestop, og det vurderes, at hjernedøden vil indtræde som følge af den anoksiske hjerneskade. Kvinden har ingen familie. I forbindelse med tidligere indlæggelse påhospitalet har hun anført sin nabo og gode ven gennem mange år, som nærmeste pårørende. Denne nabo er til stede påhospitalet. Kan organdonation i givet fald gennemføres med samtykke fra naboen? A. Ja B. Nej 0% 0% Ja Nej

18 Nej, naboen kan ikke give samtykke Når der er tale om samtykke til organdonation, skal der være en familiemæssig tilknytning til afdøde. Nære venner eller omsorgspersoner kan således ikke give samtykke til organdonation. Da der i denne situation ingen nærmeste pårørende er, kan der ikke opnås samtykke til organdonation. Organdonation kan derfor ikke gennemføres, medmindre afdøde selv har givet skriftlig tilladelse.

19 Hvad gør vi derefter: Kontakter donorregisteret, via transplantationscentret, som ogsåvurderer den umiddelbare donoregnethed. Bringer emnet op hos de pårørende. Kontakter transplantationscentret. Laver hjernedødsundersøgelserne

20 Donations profilen i 2014

21 Hvor mange procent af donorerne komme fra de ikke-neuro intensive afdelinger i 2014: A. 17% B. 23% C. 31% D. 44% 0% 0% 0% 0% 17% 23% 31% 44%

22 Fordeling af antal donorer påneurointensive og øvrige intensive afdelinger og regioner i perioden Antal donorer i alt Danmark i alt (4) Neurointensiv (39) Øvrig intensiv Region Nordjylland og Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden og Region Sjælland (2) Neurointensiv (15) Øvrig intensiv (1) Neurointensiv (8) Øvrig intensiv (1) Neurointensiv (16) Øvrig intensiv Datakilde: Transplantationscentrene, Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet

23 Hvor mange procent af donorerne var over 70 år i 2014: A. 8% B. 17% C. 31% D. 42% 0% 0% 0% 0% 8% 17% 31% 42%

24 Aldersfordeling organdonorer* 2014 Antal donorer Note: Opgjort for actual donors donorer hvorfra mindst ét organ er udtaget til transplantation Yngste donor var 7 år og ældste var 83 år Datakilde: Transplantationscentrene, Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet

25 Hvor mange procent af donorerne havde en anoxisk hjerneskade i 2014: A. 5% B. 11% C. 16% D. 25% 0% 0% 0% 0% 5% 11% 16% 25%

26 Datakilde: Transplantationscentrene, Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet

27 Fordeling af diagnoser blandt de patienter, som formodes at være hjernedøde, men som ikke blev realiseret som donorer, efter lægelig afgørelse uden kontakt til transplantationscentret 10 - Sepsis/MOF 3 -Malign sygdom 10 -Ukendt(flere over 90 år) 2 - Etnisk oprindelse 1 - Donor tidligere selv LungeTx

28 Usædvanlige diagnoser der BLEV brugt 63-årig kvinde med stor SAH. Kronisk og akut pyelonefritis. Leverenanvendt. (Pådaværende tidspunkt var kriterierne for lungedonation skrappere end nu) 32-årig mand, tidligere rask, cranietraume. Mangeårigt alkoholmisbrug. Hjerte, lunger, nyrer anvendt. 44-årig kvinde, stor SAH. 4 år forinden carcinom in situ, keglesnit x 2, senere hysterektomi, mikroskopisk intet malignt. Lever, lunger, nyrer anvendt. 43-årig mand, stor intracraniel blødning, kendt hypertension (selozokbehandlet), epilepsi (tegretolbehandlet). 14 år forinden opereret for testescancer, intet recidiv. Alle organer anvendt.

29 Usædvanlige diagnoser der BLEV brugt 55-årig mand med meningitis efter operation. Frysemik meningeom. Hjerte, lever, nyrer anvendt. 30-årig kvinde, intracerebral skade efter anafylaktisk shock, påvirket nyrefunktion. Hjerte, lever og nyrer anvendt. 52-årig mand, hovedtraume. Højfebril, pneumoni, gærsvampei 1 af 3 kolber. Hjerte, nyreranvendt. Lunger ikke anvendt pga pneumoni, leveren ikke anvendt pga massivt alkoholforbrug. 59-årig mand med stor SAH. Kendt hypertension, svær claudicatio, storryger. Lever, lunger og nyrer anvendt.

30 Usædvanlige diagnoser der BLEV brugt 42-årig kvinde opereret for galdesten pancreatitis. Efterfølgende sepsis. 167cm/90kg. Hjertet anvendt til Urgent-patient i Sverige. 34-årig kvinde med hjerneødem pga hjertestop i forbindelse med lungeemboli. Nyrer anvendt. 70-årig kvinde med stor SAH. Kendt hypertension(2-stofsbehandling), kendt diabetes type II, et plus for protein i urinstix. Nyrer anvendt.

31 Undervisningsmateriale finder I påhjemmesiden

32 Gruppearbejde Inspiration til afdelingens arbejde med donordetektion (ca. 20 min.) To cases om donordetektion (ca. 40 min.)

33 Gruppe 1 -Region Midt og Nord / tovholder Jens Jacob Plenum lokalet Gruppe 2 -Region Syd / tovholdere Christina og Preben Lokale: Storebælt Gruppe 3 - Region Sjælland og Hovedstaden / tovholder Niels Lokale: Husholm og Helleholm (er slået sammen)

34

35

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation Arbejdsgruppens anbefalinger til Handlingsplan for Organdonation Udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jf. kommissorie: dok. nr. 1140795 af 23. januar 2013 I

Læs mere

60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2. Organdonation. Manual til nøglepersoner

60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2. Organdonation. Manual til nøglepersoner 60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2 Organdonation Manual til nøglepersoner 2003 60673 Faneblade 16/12/02 17:07 Side 1 Forord Introduktion Del 1 Nøglepersonernes opgaver Hvordan udføres opgaven?

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet - En rapport baseret på resultaterne fra casebaseret audit CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N En beskrivelse

Læs mere

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Til - donationsansvarlige nøglepersoner, donationsansvarlige ledelser og afdelings- og afsnitsledelser Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Organdonationsdatabasen blev etableret som en national

Læs mere

Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og 10.-klasser.

Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og 10.-klasser. ETISK FORUM FOR UNGE Organdonation - LIVET OG DØDEN Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og.-klasser. ETISK FORUM FOR UNGE Etisk Forum for Unge 2011 Organdonation - livet og døden ISBN: 978-87-91112-93-5

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

årsberetning 2010 PAtientKOntOret

årsberetning 2010 PAtientKOntOret årsberetning 2010 PATIENTKONTORET Indholdsfortegnelse Region Sjællands Patientkontor... 2 Patientkontorets arbejdsopgaver... 2 Året der gik kort fortalt.... 3 Henvendelser til Patientkontoret... 3 Henvisning

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Behandling af døende. De svære beslutninger

Behandling af døende. De svære beslutninger Behandling af døende De svære beslutninger DET ETISKE RÅD 2002 Behandling af døende - de svære beslutninger DET ETISKE RÅD 2002 Behandling af døende -de svære beslutninger ISBN: 87-91112-19-2 Udgivet af:

Læs mere

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU)

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Komplet træningsmanual Revideret: oktober 2010 Dette er en træningsmanual for læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, der ønsker at bruge

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

Et spil om liv og død Om spillet

Et spil om liv og død Om spillet Et spil om liv og død Om spillet Indhold Et spil om liv og død Copyright 1995 by Experimentarium & Det Etiske Råd Experimentarium Tuborg Havnevej 7 2900 Hellerup Tlf. 39 27 33 33 Det Etiske Råd Ravnsborggade

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF 1998-2014 Patientombuddet, sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, december

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra:

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER UNIVERSITY OF WASHINGTON SCHOOL OF MEDICINE SEATTLE CHILDREN S Forsøgets navn: Nonmyeloablativ

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Helbredsforsikring PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra august 2010 vilkår INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem er dækket af

Læs mere

Helbredsforsikring. personforsikringer vilkår nr. 67-08A

Helbredsforsikring. personforsikringer vilkår nr. 67-08A Helbredsforsikring personforsikringer vilkår nr. 67-08A Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2008 Helbredsforsikring 2008 1 Helbredsforsikring vilkår

Læs mere