Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård"

Transkript

1 Dok.nr.: /12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Elin Klitgaard (Hadsund provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Gert Nørgaard Frederiksen (Hjørring søndre provsti), Thomas Vagner Borrisholt (Hjørring Nordre provsti), Mads Frost Jensen (Thisted provsti), Aksel Boel (Morsø provsti), Ingrid Jørgensen (Sydthy provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), sognepræst Jens Christian Meldgaard, provst Jens Fahnøe Munksgaard, domprovst Niels Christian Kobbelgaard, stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen, chefkonsulent Helle Hindsholm, bogholder Lene Marie Sørensen, afdelingsleder Susanna Koch (referent). Afbud: Provst Mette Moesgaard (Morsø provsti), sognepræst Kirsten Staghøj Sinding, Stiftsfuldmægtig Marie Johansen, biskop Henning Toft Bro. Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 346 Oktoberdagens skiften i Højskolesangbogen. Der var opstillet følgende dagsorden til mødet: Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Eventulle bemærkninger til referat fra 12. møde i Stiftsrådet 3. Stiftsmidlernes likviditet 4. Valg af formand, næstformand og repræsentant til budgetfølgegruppen for 2012 jævnfør Stiftsrådets vedtægt 5. Fastlæggelse af detailbudget for Det bindende Stiftsbidrag for Status for Det bindende Stiftsbidrag 7. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag 8. Invitation til møde mellem Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Stiftsråd og udvalg d februar Orienteringspunkter: 9. Formandens orientering 10. Biskoppens orientering 11. Orientering fra Stiftsadministrationen 12. Den fælles Kapitalforvaltning v/jørgen Nielsen 13. Spørgsmål fra stiftsrådets medlemmer 14. Næste møde i Stiftsrådet 15. Eventuelt

2 2 Under dagsordenens punkt 1 blev det besluttet at behandle punkt 6 før punkt 5 dette blev godkendt. Forslag til et nyt punkt på dagsordenen Orientering fra kontaktpersonerne til Stiftsudvalgene. Dette blev vedtaget. Derefter blev dagsordenen godkendt. Under dagsordenens punkt 2 fremkom der ingen bemærkninger til referatet fra det 12. ordinære møde. Under dagsordenens punkt 3 gennemgik bogholder Lene Marie Sørensen status for Stiftsmidlerne for perioden 1. maj 30. september Under dagsordenens punkt 4 var der valg til henholdsvis formand og næstformand i Stiftsrådet, samt valg af repræsentant til budgetfølgegruppen. Formand Ejnar Haugaard Thomsen blev genvalgt. Næstformand Anne Steenberg blev genvalgt. Ingrid Jørgensen blev valgt til repræsentant til budgetfølgegruppen. Under dagsordenens punkt 5 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen detailbudgettet for Det bindende Stiftsbidrag for Detailbudgettet blev drøftet. Der var et forslag om, at der blev tilføjet en linie, hvor det bliver forklaret, at der forventes et overskud fra 2012, der vil blive overført til 2013 til dækning af det budgetterede underskud, hvorefter budgettet blev vedtaget. Detailbudgettet bliver fremsendt sammen med referat fra mødet. Under dagsordenens punkt 6 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen status for Det bindende Stiftsbidrag. Opgørelsen blev taget til efterretning. Under dagsordenens punkt 7 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen de indkomne ansøgninger: Ansøgning til opførelse af J.S. Bachs påskeoratorium i Aalborg Domkirke. Der ansøges om kr. Der var en drøftelse af den fremsendte ansøgning. Ansøgningen imødekommes ikke. Ansøgning til Kirke på festival 2013 (Nibe-festival). Der ansøges om ,00 kr. Aalborg Stiftsråds 13. ordinære møde Side 2

3 3 Der var en drøftelse af den fremsendte ansøgning. Ansøgningen imødekommes med kr.i budget Ansøgning fra Danmarks Kirkelige Mediecenter om støtte til projektet Fokus på børn, familier og kirke gennem fortælling og forskning. Der ansøges om ,00 kr. Der var en drøftelse af den fremsendte ansøgning. Ansøgningen imødekommes med , kr. Ansøgning fra Den Danske Skueplads til opsætning af Kaj Munks skuespil Før Cannae. Budgettet for projektet er kr. Der var en drøftelse af den fremsendte ansøgning. Ansøgningen imødekommes ikke. Ansøgning til Teologiens Døgn 2013 i Århus. Der var en drøftelse af den fremsendte ansøgning. Ansøgningen imødekommes med kr. i budget Ansøgning til dækning af udgifter i forbindelse med studieorlov. Der ansøges om kr. Der var en drøftelse af den fremsendte ansøgning. Ansøgningen imødekommes med kr. Ansøgning om støtte til efteruddannelse. Der ansøges om kr. Der var en drøftelse af den fremsendte ansøgning. Der blev ikke taget stilling til ansøgningen, men stiftsrådet vil på grundlag af forretningsudvalgets oplæg på møde i januar 2013 drøfte bevillinger til ansøgninger fra præster om efteruddannelse. Provst Jens Fahnøe Munksgaard fremlagde en ansøgning om tilblivelse af en bog om Kirkeskibe i Aalborg stift, der ansøges om et beløb til udbetaling i Der var en drøftelse af ansøgningen. Der var afstemning og der var 4 imod at støtte ansøgningen og 11 for at støtte ansøgningen med kr ,00. Ansøgningen imødekommes med ,00 kr. Under punktet blev det ligeledes drøftet at der ved stiftsrådets næste møde i januar er en drøftelse af præsters efteruddannelse. Under dagsordenens punkt 8 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om, at Stiftsrådet har modtaget en invitation fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd om et fællesmøde mellem rådet, stiftsråd og udvalg d februar Det blev oplyst, at 2 kunne deltage i mødet. Anne Steenberg ville gerne deltage. Aalborg Stiftsråds 13. ordinære møde Side 3

4 4 Under dagsordenens punkt 9 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om, at der er ansat en ungdomspræst i Aalborg Stift, som er finansieret af stiftsrådet. Formand Ejnar Haugaard Thomsen orienterede om at det igangværende arbejde med evaluering af de permanente stiftsråd. I den forbindelse har der været afholdt en videokonference og der har været et interview af biskoppen. Ligeledes er der fremsendt et skema til brug ved evalueringen. Ministeriet for Ligestilling og Kirke har foretaget en høring af stiftsrådene vedrørende forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi. Stiftsrådet havde ingen bemærkninger til høringsforslaget. Formand Ejnar Haugaard Thomsen orienterede om at årsskrift 2012 fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd kan bestilles. Formand Ejnar Haugaard Thomsen orienterede om renteafkast for den Fælles Kapitalforvaltning. Ligeledes orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om det igangværende arbejde med at sikre en samlet struktur på kommunikationen i Aalborg Stift. Stiftsrådet tilkendegav at det var i orden at arbejdsgruppen gik videre med arbejdet. Ingrid Jørgensen orienterede om arbejdet i budgetfølgegruppen for Fællesfonden. Villy Møller orienterede om stiftsrådenes fællesmøde den 22. september 2012 i Odense. Formanden Ejnar Haugaard Thomsen orienterede kort om hvilke emner der er forslået til drøftelse på de kommende møder: kirkeråd kirkelukning økonomi i sognene gudstjenestefornyelse foredrag om Luther v/provst Ole Dybro Det blevet besluttet at forlænge et møde en gang om året, således der kunne blive plads til et foredrag/tema/diskussion. Sognepræst Jens Christian Meldgaard gik kl Villy Steen Møller gik kl Under dagsordenens punkt 10 udgår biskoppen har meldt afbud. Under dagsordenens punkt 11 orienterede stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen om menighedsrådsvalg 2012 og oplyste, at der i Aalborg stift er 10 sogne hvor der skal være afstemningsvalg, 7 sogne hvor der skal være nyvalg, og 10 sogne hvor der skal være suppleringsvalg. Stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen orienterede kort om status for KAS (kapitaladministrationssystemet) og GIAS (gravstedsaftaleindberetnings- og administrationssystem). Aalborg Stiftsråds 13. ordinære møde Side 4

5 5 Under dagsordenens punkt 12 orienterede Jørgen Nielsen om arbejdet i Den fælles Kapitalforvaltning jf. bilag 9. Under dagsordenens punkt 13 var der ikke indkommet spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer. Provst Jens Fahnøe Munksgaard sidder i et udvalg for LOGO til Folkekirken og dette LOGO frigives den 1. søndag i advent. Under dagsordenens punkt 14 blev det oplyst at kommende møder i stiftsrådet finder sted den 24. januar 2013, den 26. februar 2013, den 27. maj 2013, den 26. august 2013 samt den 24. oktober Alle møder starter kl Under dagsordenens punkt 15 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om at stiftskonsulent Jørgen Kjærgaard har fremsendt en årsrapport for hans arbejde som konsulent. Formand Ejnar Haugaard Thomsen takkede for et godt møde, der sluttede kl Aalborg Stiftsråds 13. ordinære møde Side 5

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift 5. marts 2015 Dok.nr.: 26500/15 BNO/HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet onsdag den 25. februar 2015 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Mødedeltagere: Erik Vind, Mikael Krarup, Bente Kaysen, Erik Buch, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen, Birte Jacobsen, Paul Verner Skærved,

Læs mere

Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing

Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing Til medlemmerne af stiftsrådet 12. maj 2015 i Lolland-Falsters Stift Dok.nr. 51613-15 HNN/tabs Beretning fra stiftsrådsmøde i Lolland-Falsters Stift torsdag d. 7. maj 2015 kl. 16.00 18.00 i Bispegårdens

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat føl gende dagsorden: 1. Godkendelse af

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr. 98 25 74 41 mail: hvedhaven@hotmail.

Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr. 98 25 74 41 mail: hvedhaven@hotmail. Referat af menighedsrådsmøde tirsdag, den 11. marts 2014, kl. 19.00 i Sognegården - menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Peder M. Jacobsen, Asger Mørch Gæst: Jessie Jørgensen

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Kresten Drejergaard, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen,

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14. Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Klaus Kerrn-Jespersen, Verner

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Torsdag den 19. september 2013 kl. 19.00 i Skt. Lukas Kirkes Sognehus Sal 1 Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen, Lona Meisnow,

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. november 2014. Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører, webmaster,

Læs mere

Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg

Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg Afbud fra Christian Bach Iversen Indledning

Læs mere

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 KURSUS-KATALOG for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 Haderslev i december 2008 Til nye og gamle menighedsrådsmedlemmer Ved begyndelsen af en ny menighedsrådsperiode kan der for nye medlemmer

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00.

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Knap 60 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Sognecentret. Formanden bød velkommen og bad Hanne Vittrup

Læs mere

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15. Dok.id. 115503 Helsingør stiftsudvalg Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.00 Mødet afholdes i stiftsadministrationens lokaler, Hestemøllestræde 3 A i Helsingør. Mødedeltagere:

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 239 Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Simon Buchwald Jensen, Jette Rasmussen og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen

Læs mere

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Lissy Larsen, Christian B. Steen 1. Godkendelse

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere