VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution Hou Lystbådehavn. Advokatfirma

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution Hou Lystbådehavn. Advokatfirma"

Transkript

1 VEDTÆGTER for Den selvejende institution Hou Lystbådehavn

2 1. Navn og hjemsted 1.1 Institutionens navn er Den selvejende institution Hou Lystbådehavn 1.2 Institutionens hjemsted er Hou i Aalborg Kommune. 2. Formål 2.1 Institutionens formål er at eje og drive Hou Lystbådehavn med tilhørende arealer mv. 3. Ledelse 3.1 Institutionens højeste myndighed er bestyrelsen. 3.2 Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. 3.3 Bestyrelsen sammensættes af 2 medlemmer fra Hou Borgerforening, 3 medlemmer fra Hou Bådelaug Nord, 1 medlem fra Hou Jollelaug og 1 medlem fra Hou Kajakklub. Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne, skal have bopæl i Hou By, og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal være fartøjsejere, med fast liggeplads i Hou Havn. 3.4 Bestyrelsen vælges for tre år ad gangen, men kan genvælges. En valgperiode påbegyndes 1. januar.. Der er henholdsvis to, to og tre medlemmer, der skal genvælges hvert år. År 1 er der 1 medlem fra Hou Borgerforening og 1 medlem fra Hou Bådelaug Nord på valg, år 2 er medlemmet fra Hou Jollelaug og 1 medlem fra Hou Bådelaug Nord på valg, og år 3 er 1 medlem fra Hou Borgerforening, medlemmet fra Hou Kajakklub, og 1 medlem fra Hou Bådelaug Nord på valg. Den/de person(er), som en af ovennævnte organisationer indstiller til valg til bestyrelsen, skal være medlem af den pågældende organisation. Aalborg Byråd skal være orienteret om, hvem der sidder i bestyrelsen. Hvert år, inden den 1. december, skal de respektive ovennævnte organisationer, hvorfra der er bestyrelsesmedlemmer på valg i det kommende år, meddele bestyrelsen, om organisationen vil indstille et nyt medlem til valg til bestyrelsen. Indstillingen skal ske skriftligt til bestyrelsens formand. Indstiller en organisation ikke rettidigt et nyt medlem til valg til bestyrelsen, fortsætter det hidtidige medlem der er på valg fra den pågældende organisation i en ny valgperiode på 3 år. Side 2 af 5

3 Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder bestyrelsen midt i en valgperiode, er organisationen, der har indstillet det pågældende medlem, berettiget og forpligtet til, snarest muligt at indstille et nyt medlem til valg til bestyrelsen. 3.5 Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer. De øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer er menige medlemmer af bestyrelsen. 3.6 Bestyrelsesformanden har ansvar for, at bestyrelsens lovligt trufne beslutninger gennemføres. Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøder, når han finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom, dog minimum 2 gange årligt. Bestyrelsesformanden har ansvar for, at opbevare samtlige institutionens dokumenter og lignende. 3.7 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en af bestyrelsen autoriseret forhandlingsprotokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer. 3.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 af samtlige medlemmer er repræsenteret. Ved stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme afgørende. 4. Ledelsens beslutningsmyndighed 4.1 Bestyrelsen træffer alle sine beslutninger ved simpelt flertal. 5. Ledelsens opgaver 5.1 Bestyrelsen forvalter Hou Havn med tilhørende arealer mv. Bestyrelsen ansætter en havnefoged til at varetage den daglige drift af Hou Havn. 5.2 Bestyrelsen fastsætter taksterne for benyttelse af Hou Havns fartøjspladser, arealer, redskaber mv. 6. Tegningsregel 6.1 Institutionen tegnes i alle forhold af bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelsen i forening. 6.2 Køb, overdragelse og pantsætning af fast ejendom, kræver dog tillige godkendelse fra Aalborg Byråd. Side 3 af 5

4 7. Regnskab og revision 7.1 Selskabets regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. 7.2 Institutionens kasserer har ansvaret for institutionens bogholderi og regnskab. 7.3 Bestyrelsen påser, at institutionens likvide midler, heri den del af kassebeholdningen, der ikke er nødvendig til betaling af løbende udgifter, er anbragt i pengeinstitut eller på anden betryggende måde. 7.4 Hvert år inden den 1. marts udarbejder bestyrelsens kasserer et regnskab og status for det forløbne regnskabsår. Institutionens regnskab opgøres på overskuelig måde under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, således at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat. 7.5 Bestyrelsen godkender og underskriver det reviderede regnskab hvert år inden den 1. maj. 7.6 Revision af institutionens regnskab foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor, som er antaget af bestyrelsen og godkendt af Aalborg Byråd. 7.7 Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab sendes til Aalborg byråd. 7.8 Årligt driftsoverskud i institutionen overføres til næste regnskabsår. Bestyrelsen kan dog træffe beslutning om, at en del af overskuddet henlægges til særlige formål. Overskud kan ikke udbetales. 8. Bådepladser 8.1 Lystbådehavnens bådepladser kan ikke sælges. 9. Vedtægts- og formålsændringer samt opløsning 9.1 Institutionens opløsning, formålsændring og vedtægtsændringer, skal godkendes af Aalborg Byråd. Ved institutionens opløsning tilfalder alle midler Aalborg kommune. 10. Værneting 10.1 Institutionens værneting er Retten i Aalborg. Side 4 af 5

5 Således vedtaget af bestyrelsen den I bestyrelsen: * * * * Tiltrådt af Aalborg Byråd, den Side 5 af 5

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond).

Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond). Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond). Navn og hjemsted: 1. Institutionens navn er Hald Ege Hallen (fond), med hjemsted i Hald Ege, 8800 Viborg, Viborg Kommune. Formål: 2. Institutionen har til formål at

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for den almennyttige selvejende institution Rodbjerggaard (CVR-Nr. 33680864)

Vedtægter for den almennyttige selvejende institution Rodbjerggaard (CVR-Nr. 33680864) Vedtægter for den almennyttige selvejende institution Rodbjerggaard (CVR-Nr. 33680864) 1 Rodbjerggaard er en selvejende institution med hjemsted i Vejle Kommune, omfattende ejendommen Rodbjerggaard, Vorkvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Vedtægter for Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Navn og hjemsted 1 Institutionens navn er Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune, og er

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere