Bogholderen blev formand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogholderen blev formand"

Transkript

1 Juni årgang 3 Bogholderen blev formand Læs mere side Læs desuden inde i bladet: 8 Kommunalkursus 9 LEAN med på klipperen 17 Nyt entreprenørselskab Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Indholdsfortegnelse: Side 3 Leder Side 4 Referat fra bestyrelsesmøde Side 8 Program for kommunalkursus Side 9 LEAN med på klipperen Side 10 De grønne overtager blåt område Side 14 Bogholderen der blev grøn formand Side 17 Nyt entreprenørselskab Side 21 Nyt fra Hovedkontoret Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 1. august Næste nummer udkommer den 26. august Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Rosendahls Mediaservice Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Conny Rita Pallesen Tlf Fax Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 1. august Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. 2

3 Leder Nu går det den rigtige vej igen Nu går det den rigtige vej igen med beskæftigelsen inden for vores branche. Vi kan dog konstatere, at der stadig er mange firmaer og kommuner, der omorganiserer, men beskæftigelsen har stabiliseret sig. Der har netop været en ny razzia på de danske byggepladser. Det var igen beskæmmende for vores område. AT oplyser, at der sidste år skete 2854 ulykker på de danske byggepladser. I fire tilfælde endte ulykkerne med dødsfald. Dansk Formands Forening har netop holdt seminar for afdelingsformændene. Seminaret blev afviklet i Korsør. Seminaret var en succes, og alle var med til at gøre seminaret givende for Dansk Formands Forening. Overenskomsten med KL er ved at blive renskrevet, så den kan komme på hjemmesiden. Vi opfordrer medlemmerne til at følge med på siden. Overenskomsten kan også rekvireres ved henvendelse til kontoret. Dansk Formands Forening har igen købt en stand på Have & Landskabsmessen i Slagelse. Messen kører over tre dage, den 24, 25, og 26. august. Der er flot opbakning af afdelingerne og vi har stor forventning til, at mange vil besøge vores stand. Vi har nu fået programmet til det kommunale kursus sat op, og jeg vil bede interesserede medlemmer se annoncen inde i bladet. Kurset er meget aktuelt, da vi har mange kolleger i den offentlige sektor, der spørger om Lederskab. Kurset er opbygget således, at vi får et indblik i den svære samtale, er dit lederskab inspirerende eller irriterende? Vi bevæger os ligeledes ind på nye spændende områder omkring sanserne. Bemærk, at vi har fastholdt uge 41, men kursusstart er flyttet til tirsdag den 11. oktober. Husk at tilmelding til kurset, er efter først til mølle princippet på eller Vi følger nøje den politiske situation, og vi vil på opfordring af mange medlemmer, gennemføre nogle fyraftensmøder omkring den nye efterlønsordning, rundt i regionerne. Planlægningen og annoncering vil fremkomme, så snart vi kender den endelige efterlønsordning. Til slut vil jeg ønske alle en god sommer og i øvrigt gøre opmærksom på, at kontoret i København holder ferielukket i uge 29 og 30. Kim Bøje Madsen Landsformand Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 3

4 Beslutningsreferat Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Fredag den 29. april 2011 på Hovedkontoret Prags Boulevard 45, 2300 København S. 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. Organisatoriske forhold 04. Regioner 05. FR 06. A-kassen 07. Bladet 08. Hjemmesiden 09. Landsrådsmøde den 8. oktober 2011 på Pejsegården 10. Næste møder 11. Eventuelt Alle var tilstede DAGSORDEN Dagsorden blev godkendt. Forhandlingsprotokollen Der var ingen ændringer til referatet fra bestyrelsesmødet den 21. januar 2011, hvorefter Landsformanden underskrev protokollen. Ad 01 Der har ikke været så mange nye sager. Det har betydet, at landsformanden er ved at komme til bunds i sagsmapperne, som har bugnet hen over vinteren. En sag vedr. et af vores medlemmer havde problemer med borgerkontakt, som arbejdsgiveren ikke var tilfreds med. Han var derfor indkaldt til en tjenstlig samtale og ville gerne have en bisidder med. Der er blevet aftalt møder med vores medlem sammen med en coach. Vi afventer, hvad der sker i sagen. En sag vedr. et af vores medlemmer, hvor firmaet har ansat vores medlem på TL s overenskomst. Firmaet vil ikke betale vores medlem for forskudt arbejdstid. Vi har endnu ikke hørt fra firmaet og har derfor overladt sagen til Dansk Byggeri. Davidsen Partnere u/konkurs kører stadig i LG. Alle vores medlemmer har hørt fra LG. Vi har også en del andre medlemmer, hvor firmaet er gået konkurs. Der er desværre nogen af vores medlemmer, der kommer i klemme økonomisk, fordi de ikke har sørget for, at deres kontrakt er i orden. Det betyder meget, om man er ansat som funktionær, når firmaet går konkurs. Ad 2 DFF har indledt forhandlinger med PFA Pension vedr. overenskomstmæssige pensioner. Lars og Kim har sammen med FOA været ved KL for at forhandle overenskomsten. Der er forhandlet frem til en generel lønforhøjelse til alle på 950 kr. i 2000 niv. Det er omregnet ca. kr. 100 om måneden. Det er selvfølgelig ikke meget, men der var kun 0,3 pct. af lønsummen til forhandling, minus det der skal bruges til at hæve ATP til F sats samt til arbejdstidsaftalen. Ligeledes fik vi forhandlet et nyt grundlønstrin, så vi nu kan begynde på 28 og 37 plus 2950 kr. Bestyrelsen mente ikke, aftalen kunne blive bedre, set i lyset af krisen. Aftalen er indgået for to år. Seniordagene forbliver som tidligere. Driftslederoverenskomsten er også forhandlet. Vi har hævet pensionen til 18 pct. og har samtidig indgået en frivilligheds ordning på pensionen begyndende fra 15,79 pct. Kim har været til møde i Asfaltindustrien. De er i gang med at tilrettelægge et kursusforløb for alle ansatte under deres overenskomst. Der er blevet lavet en undersøgelse, som viser at mange ansatte har behov for yderligere uddannelse. Det skal der gøres noget ved. De vil også have formændene med, da mange af dem også er omfattet. Vi vil høre nærmere. Der var en snak om formændene, der er ansat i kommuner og firmaer i København Afdeling. Dansk Formands Forening har ligeledes indgået en overenskomst med et mindre firma i Nordjylland. Der er kommet et referat fra overenskomstforhandlingerne. KTO har meddelt at overenskomsterne med KL og Danske Regioner er vedtaget. FOA har meldt sig ud af både det regionale og kommunale forhandlingskartel og vil forhandle på egen hånd. KTO har aftalt to lønstigninger i 2012 Den første på 1,81 pct., som vi får den 1. januar 2012, samt en stigning på 0,84 pct. den 1. oktober Der er ligeledes blevet aftalt en forlængelse af seniordagene fra de fyldte 60 år. Det er et yderst behersket forlig, som heldigvis kun er to- årigt. Til sammenligning kan oplyses, at OAO, de statslige, får en lønstigning på 1,7 pct. den 1. april OAO har ligeledes meddelt, at overenskomsten med staten er vedtaget. KTO skal opfordre til, at kommunerne gøres bekendt med indholdet i Beskæftigelsesministeriets notat vedr. dommen, der omfatter 2a i funktio- 4

5 Beslutningsreferat nærloven, og at kommunerne vejledes i overensstemmelse hermed, både i forhold til allerede afgjorte sager og i forhold til fremadrettede sager. Vi afventer stadig, at der kommer en civil afgørelse. Ad 3 Lønstatistikken er kommet retur. Det var meget skuffende, kun 311 medlemmer har sendt lønstatistikken retur. Det var 60 færre end sidste år. De kommunale har en nedgang på næsten 10 pct. og de private en fremgang på 3,7 pct. Vi har nu afsluttet årsmøderne, og der var stor forskel på fremmødet i de respektive afdelinger. Rander, Århus og Midt-Vest afdelinger havde slået sig sammen. Desværre kom den sidste annonce ikke med i det sidste blad, men de medlemmer, der har opgivet mail adresse til DFF, fik sendt indkaldelsen på mail. Det var meget få medlemmer, der var mødt op. I Midt-Vest var ikke engang hele bestyrelsen mødt. I Vejle- Kolding var der 16 medlemmer til årsmøde med efterfølgende fest. Sønderjyllands Afdeling var godt besøgt, og der var en god dialog på årsmødet. Vicelandsformanden har deltaget i to årsmøder, som han gav et referat fra. På Fyn var der også meget få medlemmer, der mødte op. Peer Nørgaard fra Nordjyllands Afdeling var ligeledes meget skuffet over fremmødet. Generelt en meget tam omgang årsmøder. Der blev talt en del om de forskellige afdelingsbestyrelser, idet afdelingsformanden er på valg næste år. Der er flere afdelingsformænd der har bebudet, at de stopper næste år. Landsformanden blev bedt om at gennemgå dagsorden med afdelingsformændene på vores seminar den 7. maj, så afdelingerne bliver bedre til at overholde dagsorden som beskrevet i vedtægterne. Breve til medlemmerne vedrørende tjenestemændenes forsikring er nu sendt ud til alle vores medlemmer. Vi bliver løbende underrettet om forløbet. Der er kommet en ansøgning om tilskud til deres årlige udflugt fra æresmedlem Per Ysbæk-Nielsen. Bestyrelsen blev enig om et tilskud på 3000 kr., som vil blive udbetalt, efter vi har modtaget dokumentation for udgifterne. Ad 4 Der har været lidt misforståelser imellem afdelingerne i Region Midt. Dette, sammenholdt med dårlig tilmelding, har medført, at afdelingerne har måttet aflyse deres arrangement i Mariager. Generelt er samarbejdet ikke det bedste i regionerne. Svend Erik fra Sønderjylland gav udtryk for, at det er svært at samle folk. 5

6 Beslutningsreferat Ad 5 Kim og Lars har været til møde i FR. Per fra MMF kom med en redegørelse omkring de forskellige ting både med A-kasse og med hensyn til deres netværk for ledige m.m. Lars og Kim var til møde hos MMF, hvor det drejede sig om administrativt samarbejde mellem DFF og MMF. Vi afventer lidt mere præcise tal, før end vi kan gå videre med forhandlingerne. Ad 6 Der har ikke været nogen sager med IAK. Vores arbejdsløshed er steget fra 15 til 26 medlemmer, som giver en ledighed på ca. 2,3 pct. Tirsdag den 7. juni 2011 deltager landsformanden i repræsentantskabsmøde i IAK. Ad 7 Vi har fået et par nye annoncører siden sidst. Det er stadig meget op ad bakke med annoncører. Der er ikke let, men vi tager nu afsæt i Have & Landskab 2011 med et tema som vi finder sammen med Niels Henriksen og Rosendahls. Bestyrelsen kom med nogle forlag til Kim. Ad 8 Der er stadig en god dialog med Jes Jepsen som administrerer vores hjemmeside, sammen med Lars. Kim opfordrede bestyrelsen til at kontrollere, så vi eliminerer flest mulige fejl på hjemmesiden. Vi har nu fået vores profil brochure. Den kan bruges mange år frem i tiden. Vi vil udlevere den til alle nye, samt til messer m.m. Brochuren kan rekvireres ved henvendelse på kontoret i København. Ad 9 Landsformanden har talt med en tidligere kollega, og han vil gerne hjælpe med at arrangere udstillere til messen. Kim tager et møde med ham. Ad 10 Kim deltager med hjælp fra flere afdelinger på Have og Landskabs messe den august i Slagelse. Kommunalt kursus i uge 41. Bestyrelsesmøder den 24. juni 2011 den 9. september den 25. november Landsrådsmøde den 8. oktober Ad 11 Ingen kommentar. 6

7 DU kan godt komme ind... Vi samarbejder med 50 organisationer, og din er en af dem! Netop fordi vi er et lukket forsikringsselskab, kan vi tilbyde dig forsikringer med gode dækninger og uden selvrisiko på flere af dem. Scan koden og bestil et tilbud allerede i dag. Eller find din forsikringstillidsmand på tjm-forsikring.dk Scan koden med din mobiltelefon. Du skal bruge en applikation, som kan læse QR-koder.

8 Kommunalt kursus 8

9 LEAN sidder med på klipperen LEAN Tavlen i mødelokalet på materielgården i Kerteminde spiller en central rolle i LEANprojektet. Her ses formand Jimmy Pedersen, der hver uge holder møde med grupperne. Lastbilerne og alt det andet materiel har fået deres faste pladser. I et tæt og konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere har det grønne hold på materielgården i Kerteminde inviteret LEAN med ombord på klipperen. De 25 medarbejdere er delt op i fem mere eller mindre selvstyrende grupper, hvor alle har fokus på at optimere både arbejdet og arbejdsgangene. Ugentlige LEAN-gruppe møder skal bringe nye forslag til forbedringer på bordet og sikre, at allerede vedtagne beslutninger også føres ud i livet. - Med hjælp fra det lokale AMUcenter har vi fået implementeret LEAN i afdelingen. Hver gruppe af medarbejdere har selv valgt en såkaldt LEANagent, der er gruppens talsmand over ledelsen, som også godkender medarbejdernes valg, forklarer formand på materielgården gennem 11 år, Jimmy Pedersen. Han er selv udlært gartner og har arbejdet i både Odense og Ejby, før han kom til Kerteminde ved årtusindskiftet. Optimeret arbejdsgange - Tanken om at inddrage erfaringerne med LEAN sneg sig ind allerede kort efter kommunesammenlægningen i Vi kiggede meget på, hvordan de havde gjort på Bornholm, før vi etablerede vores egen måde at gøre tingene på. Ved at registrere alle de store og tunge områder har vi allerede effektiviseret og optimeret mange arbejdsgange. Vi har f. eks. et hold, der passer parkerne, og så har vi et hold, der passer legepladser. Mange af legepladserne ligger i parkerne, og derfor kunne vi hurtigt konstatere, at det ikke var hensigtsmæssigt, at det ene hold først ankom for at passe legepladsen, hvorefter det næste hold kom for at passe parken. Ét hold kan jo lige så godt passe både park og legeplads, gør Jimmy Pedersen opmærksom på. - Flere medarbejdere påpegede også det uhensigtsmæssige i, at bilerne ikke i tilstrækkelig grad var forsynet med det nødvendige værktøj. Mange gange skulle medarbejderne køre hjem på materielgården efter værktøjet, så nu er bilerne forsynet med en stor værktøjskasse med relevant værktøj. Det sparer os for mange køreture, mange kilometer og kostbar tid, siger Jimmy Pedersen, der hver uge holder møder med LEAN-grupperne hver i sær. To gange om året mødes alle medarbejdere. Central tavle - På vores ugentlige møder spiller en tavle en central rolle. Det er her, at alle gode idéer bliver registreret. Det er her, at vi skriver hvilke opgaver, der skal planlægges, sættes i værk og følges op. Vi noterer successer og opgaver, der ikke gik så godt. Vores erfaring er, at når man arbejder med LEAN, så er det nødvendigt, at alle parter er grundigt informeret om praktisk talt alle forhold, ikke mindst de økonomiske konsekvenser af vores beslutninger. Vi skal turde sige tingene lige ud til hinanden, og det gælder både fra ledelse til medarbejdere og fra medarbejdere til ledelse. Derfor har vi også gennemgået et kursus i konflikthåndtering. - En lille sag, der kan illustrere det. Når folkene kom hjem fra dagens opgaver blev biler, maskiner, værktøj og trailere efterladt mere eller mindre tilfældigt på materielgården. Det så forfærdeligt ud. I stedet blev vi enige om, at alle maskiner, bil og trailere skal have hver deres faste plads. Det har de fået. Nu ser det pænt ud, og vi kan hurtigt finde, hvad vi skal bruge, noterer Jimmy Pedersen. Medarbejderne i Park & Vej har en lang række faste opgaver, men afdelingen er samtidig en selvkørende enhed, der også skal tjene penge på at løse andre kommunale opgaver. Derfor passer Jimmy Pedersen og hans medarbejdere også kommunes udlejningsboliger, forsyningens områder, institutioner samt boldbaner. Projekter der tilsammen løber op i ca. tre mio. kr. på årsbasis. 9

10 LEAN De grønne overtager blåt område Kerteminde Havn har 700 fastliggere og anløbes årligt af fl ere tusinde lystsejlere. Havnearealerne i er i dag et idyllisk udfl ugtsmål med caféer og hyggeligt miljø tæt på bymidten. Efter 11 år som formand i Park & Vejafdelingen i Kerteminde Kommune skal formand Jimmy Pedersen til at have ny kasket på. I hvert fald for en tid bytter han den grønne kasket ud med en blå, når han sætter sig i stolen som havnefoged på Kerteminde Havn. Han beholder dog også den grønne kasket han skifter bare lidt mellem dem. - Efter at havnefogeden er gået på pension, bliver det nu vores opgave også at styre havnen i det daglige. Kerteminde Havn har syv ansatte på havnen, heraf tre havneassistenter, som naturligvis løser en lang række praktisk opgaver i det daglige. Men reelt er det 10 os, der overtager ledelsen af havnekontoret, fortæller Jimmy Pedersen, der forventer at flytte sit kontor fra materielgården på Kohaven til det idylliske havneområde. Erhvervshavn Oprindelig var Kerteminde Havn en driftig havn med fiskeri, fiskeeksportører, værft, trælast og masser af gods, især korn, over kajen. Havnen har stadig status som erhvervshavn, men på nær fiskeriet, beddingen og en enkelt fiskeeksportør, er alle aktiviteter inden for en periode af 15 år forsvundet, og andet, ikke havnerelateret, siver ind på havnens landområder, ligesom lystfartøjerne gør det på vandet. - I dag er Kerteminde Havn primært en havn for lystsejlere. Vi har 700 fastliggere samt anløb af mange tusinde fremmede lystsejlere på årsbasis. Desuden har vi stadig nogle få fiskefartøjer, som er hjemmehørende i Kerteminde, men det er så få, at fiskeauktionen nu også er lukket, siger Jimmy Pedersen.

11 Skadeservice Med afdelinger i hele landet er A Skadeservice hurtigt på pletten. Bygningernes ambulancefolk A Skadeservice A/S har etableret sig som landsdækkende selskab. Det betyder, at selskabet, der har hovedkontor i Bjæverskov, kan tilbyde et landsdækkende 24 timers beredskab for skadebehandling af bygninger med udgangspunkt i 13 centre fordelt over hele landet. A Skadeservice dækker bredt inden for afdækning af bygninger ved stormvand- eller brandskader. Desuden tilbyder selskabet løsninger inden for affugtning, behandling mod skimmelsvamp, lugtbehandling og opbevaring af løsøre. - Vi er populært sagt bygningernes ambulancefolk. Er skaden sket, kommer vi med det samme og begrænser skadens omfang, ligesom vi hjælper med at få bygningen retableret igen så billigt og effektivt som muligt. Siden vi stiftede A Skadeservice for syv år siden, har vi oplevet en massiv vækst og et stigende antal kunder, som især kommer fra forsikringsbranchen, rådgivende ingeniørfirmaer og fra Slots- og ejendomsstyrelsen. Med vores nye landsækkende service ser vi positivt på selskabets fortsatte vækst og indtjening i de kommende år, siger adm. direktør Niels V. Rasmussen, ejer og stifter af A Skadeservice A/S. Intelligent skadeservice A Skadeservice lægger vægt på intelligent skadeservice, der betyder, at enhver indsats begynder med at begrænse skadens omfang på en bygning mest muligt. Det giver en bedre økonomi i den videre behandlingsproces, og gør den juridiske del af en forsikringsopgørelse markant enklere i forhold til den gængse praksis i branchen. Firmaets 120 skadeservicemedarbejdere har alle fået en specialrettet faguddannelse til at håndtere alle former for skadebehandling. Hvert center har mellem otte og 30 sanitører og skadeservice-medarbejdere, der er klar til udrykning, når skaden er sket. Kunder efterspørger dokumentation Det er afgørende for A Skadeservices kunder, at den indsats, selskabet yder, kan dokumenteres i form af antal forbrugte timer og brug af materialer. Det sikrer troværdigheden, og A Skadeservice oplever, at stadig flere kunder efterspørger detaljerede opgørelser over en skadeservice-indsats. A Skadeservice har i de seneste to år udviklet nye løsninger til for affugtning og lugtbehandling. Især selskabets koncept for luftbehandling, som sikrer ren luft i lokaler, bliver i stigende grad efterspurgt af fødevare- og medicinalindustrien. 11

12 Som en del af det nye dobbeltspor mellem København H og Ny Ellebjerg Station som Banedanmark lige nu etablerer, er MT Højgaard godt i gang med at støbe en ny viadukt vest for Dybbølsbro Station. Dobbeltsporet vil give mulighed for at køre to persontog eller ét godstog ekstra i timen ind og ud af København. Til at løse betonopgaven med har MT Højgaard i samarbejde med PERI valgt en løsning med VARIOKIT tunnelsystem understøttet af Multiproptårne. De fleksible og stærke elementer i Variokit systemet sikrer, at lasten fra betondækket føres til understøtningen ved brug af meget få komponenter. Understøtningen er endvidere opbygget således, at denne kan rulles videre til næste støbetakt i sektioner. Hele projektet med dobbeltsporet afsluttes i slutningen af DK PERI/11.140

13 PERI VARIOKIT Konstruktionsmoduler af standard udlejningskomponenter Stålrigel SRU Klatreskinne RCS Trykspindel SLS Kun tre hovedkomponenter til en bred vifte af anvendelsesmuligheder. Fleksibel: Alsidige hovedkomponenter med boltet standard fastgørelser. Last-optimerede: Økonomisk anvendelse af materiellet grundet den statiske udnyttelse af komponenterne som kan tilpasses det enkelte projekt. Udlejning: Økonomiske løsninger med anvendelse af standardkomponenter fra PERIs produktsortiment. Hovedkomponenter Systemkomponenter Specialkomponenter Forskalling Stillads Understøtning

14 Elisabeth Bonde er oprindeligt uddannet bogholder men har skiftet kontorstolen ud med et aktivt udeliv som grøn formand i Assens Kommune. Bogholderen der blev grøn formand 14 For 42-årige Elisabeth Bonde har livet slået en markant koldbøtte. For det første flyttede hun i 1987 fra den hårde stenbro i København til det milde Fyn. For det andet har hun skiftet en uddannelse som bogholder ud med et job som tillært gartner og grøn formand hos den ny Assens Kommune. Ingen af delene ser hun ud til at fortryde. Elisabeth Bonde var en rigtig københavnerpige på 17 år, da forældrene valgte at skifte hovedstaden ud med Carl Nielsens fødeø. Et job som bogholder var det ikke til at få, så teenageren søgte og fik mange forskellige jobs, bl.a. hos daværende FDB, hvor hun endda tog en lederuddannelse, før hun fandt ud af, at Brugsen måske alligevel ikke helt var noget for hende. Hun blev sælger og vendte bøtten fuldstændigt på hovedet, da hun søgte og fik et job som gartner på Vissenbjerg Kirkegård, hvor hendes mand også arbejdede. I 2004 begyndte hun som almindelig timelønnet medarbejder hos Glamsbjerg Kommune. Blev formand - Da Glambjerg kom til at indgå i den ny Assens Kommune ved kommunesammenlægningen i 2007 søgte man en formand, og da jeg efterhånden syntes, at det er dejligt at være ude både sommer og vinter, så lagde jeg billet ind på stillingen. Og fik den, smiler Elisabeth Bonde med en let fynsk accent, der for en ikke-fynbo lyder, som om hun har boet på øen altid. Dermed blev den københavnske bogholder en del af et team på tre formænd - to gartner og en vejformand - der organisatorisk hører hjemme under Vej & Trafik. 25 medarbejdere - Jeg blev oprindeligt ansat som formand indenfor miljøområdet med ansvar for bl.a. gravhøje, vandløb og skove, men blev ret hurtigt flyttet over som decideret gartnerformand med ansvar for den nordlige del af kommunen samt rengøringsteams og gadefejere, forklarer Elisabeth Bonde, der er daglig leder for ca. 25 medarbejdere. I alt beskæftiger afdelingen med materialegårde i Aarup, Assens og Tommerup ca. 80 medarbejdere. - I en stor kommune kan det være svært at være synlig ude hos medarbejderne. Derfor har vi indrettet os sådan, at vi formænd er til stede på materielgårdene én måned adgangen. På den måde er vi altid tæt på medarbejderne. Desuden mødes jeg med medarbejderne hver morgen, lige som vi holder team-møder én gang om måneden. Jeg har tilknyttet to sjakbejser, og medarbejderne er delt op i mere eller mindre selvkørende teams med høj grad af frihed under ansvar, siger Elisabeth Bonde, der gerne tager hånd om medarbejderne i mange forskellige sammenhænge.

15 Bogholderen blev grøn formand Assens Kommune råder over tre materielgårde, hvor formændene holder til en måned ad gangen. Her er Elisabeth Bonde fotograferet på materielgården i Aarup. Formanden med de københavnske rødder har et godt forhold til medarbejderne. Godt forhold - Mange af de medarbejdere, som jeg i dag er leder for, har jeg været kollega med de første år i Glamsbjerg Kommune, men jeg synes, at jeg har et rigtigt godt forhold til de tidligere kolleger. Vi arbejder rigtigt godt sammen og nyder et gensidigt tillidsforhold, hvor alle er godt orienteret, om hvad der skal ske på arbejdspladsen, understreger formanden, der har været med til at søsætte Projekt Arbejdsglæde, hvor ledelse og medarbejdere har mødtes til et fire timer langt arrangement, som skal følges op senere. Afdelingen har et socialt ansvar og er forpligtet til at tage op til seks ledige i arbejdsprøvning ad gangen. Desuden har afdelingen to gartnerelever. - Egentlig var det også meningen, at jeg skulle tage svendeprøve som gartner, men efter at jeg blev formand, har der aldrig været tid, så eleverne er tilknyttet medarbejdere, der er udlært gartnere, siger Elisabeth Bonde, der privat bor i et ældre hus i Assens sammen med mand og børn. Meget af fritiden går med at sætte det gamle hus i stand, og når der bliver tid, tager hun gerne en tur på motorcyklen eller en tur sydpå med familien. Holbæk Viborg 15

16 Nyt selskab Nyt selskab på ruinerne af Davidsen Partnere Johnny Agersnap er entrepriseleder og medejer af Din Entreprenør Partner i Fredericia. Den 23. december er en dag, hvor de fleste glæder sig og hygger sig sammen med familien. Juleferien står for døren med fred og fordragelighed og dejlige fridage på tærsklen til det nye år. Sådan var det bare ikke for medarbejderne i byggevirksomheden Davidsen Partnere i Fredericia. Den 23. december blev medarbejderne kaldt sammen med beskeden om, at virksomheden var gået konkurs. - Vi havde arbejde inde for godt 500 mio. kr., men det kneb gevaldigt med at få penge i kassen, fortæller daværende formand Johnny Agersnap, der var en af de omkring 90 medarbejdere i Lokalsektionen under Davidsen Partnere en serviceafdeling med murer, beton, jord og kloak samt grønne områder. Afdelingen var meget selvkørende med Ole Møller som sektionsleder, og modsat byggevirksomheden Davidsen Partnere, så præsterede Lokalsektionen altid overskud. Vi var lamslået - Meddelelsen den 23. december kom fuldstændigt bag på os. Vi var lamslået. Vi vidste selvfølgelig godt, at virksomheden skrantede, og alle medarbejdere havde i september indvilget i at låne firmaet en halv månedsløn for at vise vores opbakning. Set i bakspejlet, så har vi måske en mistanke om, at ledelsen godt vidste, at situationen var meget værre end som så, og bankerne valgte da også, at forlange at få Lars Bonderup Bjørn indsat som direktør. Han er kendt for at være ekstremt dygtig til at rydde op, men han var ikke i stand til at redde Davidsen Partnere, fortsætter Johnny Agersnap, der sammen med en god håndfuld kolleger havde været så forudseende at investere i en ejendom på Egumvej i Fredericia allerede i august sidste år. Fortsætte selv - Vi havde en klar intention om at fortsætte som et nyt, selvstændigt firma, hvis det ikke skulle lykkes at redde Davidsen Partnere, og selv om vi troede på, at redningsaktionen ville lykkes, så brugte vi alligevel vores fritid til at totalrenovere bygningerne, så vi kunne være klar i givet fald. Historien var på vej til at gentage sig, så at sige. Da direktør Ole Davidsen i 1987 etablerede sit firma, brød han ud fra Hoffmann & Sønner, og sammen med ledende kolleger, formænd og ingeniører, stablede han hen over en weekend Davidsen Partnere på benene, hvor han tog mange store kunder med. - Et interesseret firma var alligevel ikke interesseret i at overtage Davidsen Partnere, og forhandlinger med et mindre firma om overtagelse af dele af virksomheden blev også resultatløse, hvorefter Lokalsektionen kom ind i forhandlingerne. Sektionsleder Ole Møller meddelte kurator, at vi var interesseret i at begynde for os selv. Der blev ført mange parallelle forhandlinger, også med kunder. Det viste sig, at Per Aarsleff A/S var interesseret i at overtage opgaverne på raffinaderiet på Fredericia Havn sammen med Lokalsektionen, men det endte desværre med, at det lykkedes for Aarsleff at få opgaven alene, siger Johnny Agersnap, der begyndte for sig selv sammen med ledende kolleger og med Ole Møller 16

17 Nyt selskab som administrerende direktør i Din Entreprenør Partner (DEP). Aktieselskabet kom lynhurtigt op at stå, og den 10. januar var firmaet i gang med opgaver for en række af de største kunder under Davidsen Partnere, eksempelvis Carlsberg, Fredericia Havn og ABB. Forrygende - Vi har fået en forrygende begyndelse på det ny firma. Vi har knoklet i døgndrift med at etablere firmaet og få bygningerne indrettet. Vi er nu 35 medarbejdere, og vi har fået masser af nye kunder. Vi havde budgetteret med en omsætning på 15 mio. kr. det første år, men forventningerne er allerede opjusteret til 25 mio. kr. - Inventar og kontormaskiner er købt i Lokalsektionen, mens vi har købt værktøj og maskiner på de auktioner, som har været holdt over Davidsen Partnere. Vi kender jo materiellet og ved, hvad det står for, påpeger Johnny Agersnap, der er blevet entrepriseleder i det ny firma. Sammentømret - I Din Entreprenør Partner er de ledende medarbejdere en godt sammentømret gruppe, der også kender hinanden privat. Vi har arbejdet utroligt hårdt på at få firmaet og vores fysiske rammer op at stå. Når arbejdsdagen var slut, fortsatte vi med at bringe lokalerne helt i top, så det har slidt hårdt på hjemmefronten, erkender Johnny Agersnap, der til gengæld glæder sig over pæn succes fra første dag. - Vi påtager os gerne både store og små opgaver indenfor jord, kloak, beton, murer, tømrer, diamantskæring og viceværtfunktioner. Vi har overtaget et strandet cykelstiprojekt til otte mio. kr., lige som vi har fået renoveringen af Fredericia Svømmehal. Vi benytter os meget af netværk i forskellige sammenhænge, bl.a. støtter vi gerne idrætten i byen, hvor vi ofte møder andre håndværkere. Vi satser målrettet på at blive byens og lokalområdets største entreprenørvirksomhed med medarbejdere, fastslår Johnny Agersnap. DEP er rykket ind i de totalt renoverede lokaler på Egumvej i Fredericia. DS/EN ISO 9001:2008 DS/EN ISO 14001:2004 DS/OHSAS 18001:2008 Giv virksomheden V O V faktor Viden om Værnemidler sikrer et godt arbejdsmiljø og klæder Jer på til at undgå ulykker! Vælg mellem flere kurser, der alle tilfører Jeres virksomhed kompetence og viden samt motiverer til at sikre sig selv og kollegerne i dagligdagen. Kurserne afsluttes med test og certifikat. bliv klædt på til at undgå ulykker! Sikkert på arbejde og sikkert hjem! Besøg www. procurator.dk for kommende uddannelsesdage og se videointerview med tidligere deltagere. beskyttelse gennem viden STØJ HØJDE- REDNING VIDEN OM VÆRNEMIDLER procurator.dk 17

18 Velkommen til HAVE & LANDSKAB 2011 i Slagelse den 24. til 26. august Selandia-CEU - Jernbjeggården, C.A. Olesensvej Danmarks største udstilling for fagfolk inden for have, park og landskab Kik ind på find alle informationer om udstillingen, åbningstider og adgangskort. Arrangører: Danske Anlægsgartnere Maskinleverandørerne (Park, Vej & Anlæg) Skov & Landskab Danske Planteskoler

19 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 08:01:22 MEZ 1 2 g af beton a cutter rnelse af beton uden 3 Pålidelig vandtætning af DW26 Vi bakker op om Dansk Formands Forening forankringer forankringer Doka Danmark på armeringsjern Doka Danmark København og Sjælland Egegaardsvej Gadstrup Tel Fax eside Jylland Høgemosevænget Trige Tel Fax Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf sfalt og gummimembraner tøbeskæl rn og beton op til 1000 mm a Cutter = Hydrodemolition blev vandtætnet med brug af PERI SK anker systemet. 1 Indstøbt ankerstav 2 SK ankerkonus 3 SK betonkonus Forskalling og Stillads Holbæk Viborg 19

20 Meddelelser RAFFINADERIET.DK Døde maj 2011 Laufey Henneberg Heimdalsgade 24, 9000 Ålborg Nordjylland Kaj Hansen Diemesvej 218, Sønderballe, 6100 Haderslev Vejle-Kolding Niels G. H. Nielsen Lundgårdsvej 6 Glattrup, 7130 Juelsminde Vestjylland Ove Egon Simonsen Larsens Plads 4, 8781 Stenderup. Vejle/Kolding Jan Gerts Nielsen Transbjergholt 56, 9560 Hadsund Nordjylland Nyoptaget maj 2011 Gert Henrik Christensen Kuhlausvej 6, 9900 Frederikshavn Nordjylland Thomas Buur Ladegårdsvej 8, 9210 Aalborg SØ Nordjylland Torben Sejr Vårkjærvej 17, 8260 Viby J. Aarhus. Jørgen Sørensen Ågade 71, 7000 Fredericia. Vejle/Kolding Michael Holm Vang Byagervej 152, 8330 Beder Aarhus Benny Gylmar Mikkelsen Kollelevbakken 11, 2830 Virum København Københavns afdeling Program 2011 Dansk Formands Forening Pensionist & Efterlønsklub Torsdag den 25. august skal vi i Naven Hulen i Helsingør. Herefter kører vi til Teknisk Museum. Vi mødes ved p-pladsen ved Kronborg kl Torsdag den 22. september skal vi til Anneberg - Samlingerne museet. Vi mødes på p-pladsen kl Fredag den 25. november 2011 er der generalforsamling og julefrokost i Haveforeningen Vedbæks klubhus kl Der kan meget nemt komme fl ere ture, og I skal nok blive orienteret hen ad vejen. Tilmelding til turene skal ske til: Preben Andersen på tlf Erik Rasmussen på tlf Per Ysbæk-Nielsen på tlf Tak til Danmarks mest tilfredse forsikringskunder For andet år i træk viser en uvildig undersøgelse, at Tjenestemændenes Forsikring har Danmarks mest tilfredse kunder. Både når det gælder produkter, pris, sagsbehandling og skadekompensation. Det vil vi gerne sige en stor tak for. Det er dejligt at vide, at vores bestræbelser på hele tiden at være blandt de bedste også bærer frugt og kan mærkes af alle vores kunder. Formandsbladet det rette værktøj til opgaven. Få din annonce med i bladet Ring i dag på telefon Se om du også kan blive en af vores tilfredse kunder på tjm-forsikring.dk Undersøgelse foretaget blandt Userneeds brugerpanel, hvor forsikringskunder har deltaget. 20

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Viborg. Viborg d.17/10-2014. Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren

Viborg. Viborg d.17/10-2014. Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren Viborg FOA Viborg d.17/10-2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde mandag d. 27/10 kl. 16.30 Grønnegade 13, lokale 7, 1.sal Tilstede: Michael, John, Verner,

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE. Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Tid: Kl. 18.15 21.00 Sted: Havnekontoret Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian. Der bydes på en let anretning inden mødet som

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

Vinterman seminar Boltinggaard, 6. maj 2015. Freddy Knudsen

Vinterman seminar Boltinggaard, 6. maj 2015. Freddy Knudsen Vinterman seminar Boltinggaard, 6. maj 2015 Freddy Knudsen Vi er flyttet til Fyn Deltagere 35 kommuner To private entreprenører Fire leverandører Vintervagten i Aalborg I alt ca. 85 personer Udstilling

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 10. september 2015 kl. 1630-1900 Sted : HAB s administration Udsendt : 4. september 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. april 2011, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. april 2011, kl. 16.30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. april 2011, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny Rasmussen, Nils Vinther,

Læs mere

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2 Afsnit 2 1. Vigtige telefonnumre og adresser a. 3F er b. Opmålerforeninger c. Opmålere Region Hovedstaden, Kampmannsgade 4, 2, 1790, København V, Tlf: 70 300 980 3F Bornholm 70 300 800 3F Bygge-, Jord-

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 21 januar 2016 ved 3F Servicekontor 3F Tønder

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 21 januar 2016 ved 3F Servicekontor 3F Tønder Referat fra regionsudvalgsmøde d. 21 januar 2016 ved 3F Servicekontor 3F Tønder Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen afbud Tønder Steen Hansen 3F Aabenraa Tønder Haderslev Hans Gehlert Kolding

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud-

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud- Velkommen til Hav Branchens egen udstilling Den grønne fagudstilling Have & Landskab '09 holdes næste gang 26. - 28. august 2009. Det foregår ligesom i 2007 på fagskolen Selandia-CEU i. Besøgende 10.000

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det.

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det. Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 20. april 2016 Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Klaus Gøtzsche-Larsen (), Freddy Dahl Thomasen (FDT), Harly Bruun Jørgensen (HBJ)

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant!

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant! Kære tillidsrepræsentant! Så er det tid til endnu et TR-nyhedsbrev fra mig, sektionsbestyrelsen og sekretariatet. Kursusåret er forbi, før vi ser os om, og med det er vi kommet igennem det første år med

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016 Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016 Til stede: Hans B. Johnsen, Hans-Erik Nielsen, Per L. Jensen, Ivan Skovsted, John Knudsen og Svend Erik Pedersen Fraværende: Nikolaj F. Jensen Sekretær:

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud.

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 3. december 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken BLÆREKRÆFTFORENINGEN LOKALFORENING JYLLAND. Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken Hele bestyrelsen var tilstede. Dagsordenen blev gennemført således: 1.

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007)

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Page 1 of 5 Indhold: Denne liste er dannet af Mix A Mix B Mix C Mix D Mix E Mix M Mix A

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 9. juli 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 08-2009 24. juni 2009 Idrættens Hus kl. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 07-2009 3. Bestyrelsens siden sidst Beslutninger

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

DFF samlet til landsrådsmøde

DFF samlet til landsrådsmøde Oktober 2011 104. årgang 5 DFF samlet til landsrådsmøde Læs mere side 6 Læs desuden inde i bladet: 14 Fusioner på vej 15 Teamledere vælger DFF 16 Formænd på messe 22 Seniorer på ture Fagorganisation for

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE

TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE Brande den 02. dec.2014 TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE tlf. nr. licens nr. licens nr. Pulje 1 525 Vissenbjerg 1 20326022 116341 Tommy Hansen 6,07 115448 Mogens Christensen 7,95 220 524 Sydfyn

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere