Kommunal service er på et nulpunkt Læs side 6 FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal service er på et nulpunkt Læs side 6 FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme"

Transkript

1 Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme FOKUS PÅ AUTISME Alle taler om inklusion, men få gør noget ved det!... 2 Kontingentet stiger... 4 Tid til autisme?... 5 Medlemstilbud Sommerhus på Nord-Langeland Auktion på Lauritz.com Sommerhøjskole Se, hvad der sker i din kredsforening Kontakt Landsforeningen Autisme Kommunal service er på et nulpunkt Læs side 6

2 Kolofon Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme. Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, Redaktionsudvalg: Elisabeth Sandell, Morten Carlsson, Vibeke Jensen og Annette Lund Dreyer Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Indlæg, kommentarer, bidrag mv. bedes sendt til Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer. Kommende udgivelser Nr udkommer i uge 8 tirsdag den 18. januar Nr udkommer i uge 12 tirsdag den 22. februar Nr udkommer i uge 18 tirsdag den 22. marts Nr udkommer i uge 22 tirsdag den 3. maj Nr udkommer i uge 26 tirsdag den 31. maj Nr udkommer i uge 37 tirsdag den 9. august Nr udkommer i uge 43 tirsdag den 13. september Nr Særudgave SIKON programmet for 2012 udkommer i uge 48 Nr udkommer i uge 50 tirsdag den 25. oktober Annoncering Organisationer, selvejende institutioner, fonde og andre, som arbejder på autisme området, har mulighed for at annoncere i Landsforeningens blad i det omfang, der er plads. Annoncerne skal være vedkommende og rette sig mod Landsforeningens medlemmer og deres børn, unge og voksne med ASF. Stærkt kommercielle annoncer for salg af uvedkommende ydelser vil blive afvist af redaktionen. Pris for ½-sides annoncer leveret i færdigt layout kr. pr. nummer 170 x 112,5 mm + 3 mm til beskæring Pris for 1-sides annoncer leveret i færdigt layout kr. pr. nummer 170 x 225 mm + 3 mm til beskæring Rabat Ved samtidig bestilling af mindst 3 annoncer i samme kalenderår gives 10% rabat på ovenstående priser. Bearbejdning, opsætning og layout kan leveres efter regning. Åbent brev til Kommunernes Landsforening Alle taler om inklusion, men få gør noget ved det! Morten Carlsson, formand LA Et enkelt ord er blevet politikeres og mange andre kloge hoveders universalløsning på stort set alle samfundets problemer. Som i den neonelektriske og overgearede reklame for Cillit Bang håber nogen på den evige frelse for økonomiske udfordringer og komplicerede løsninger for børn og unge med indlæringsvanskeligheder. Hvis bare alle disse»besværlige«børn bliver inkluderet, så forsvinder kommunernes økonomiske problemer, og børnene får det alle meget bedre ja i virkeligheden får de deres rettigheder tilbage igen. Disse forsimplede løsningsforslag fremføres ofte af meningsdannere, der burde vide bedre. Kommunernes Landsforenings fantasi rækker ikke længere. Derfor hamres budskabet ud i alle kanaler og antyder samtidig, at forældre bevidst forsøger at påføre deres børn diverse diagnoser for at få snabelen i den offentlige kasse. Ikke alle børn kan inkluderes i den almene folkeskole Lad mig slå fast med syvtommersøm, at ikke alle børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) kan inkluderes. Der er mange, hvis vanskeligheder er af så sammensat og kompliceret karakter, at det ikke giver mening at påtvinge dem almindelig undervisning blandt 24 støjende kammerater, som kaster sig rundt i projektopgaver, klassefremlæggelse og socialt samvær på et højt intuitivt niveau. Vi har børn, som mangler sprog, er udviklingshæmmede i alvorlig grad og/eller har en række følgehandicap. Selv børn, som er normalt til højt begavede, kan være så hæmmede af deres autisme, at det vil være et overgreb at inkludere dem i normalskolens nuværende rammer på grund af deres meget fintfølende sanseapparat. For at kunne indlære og udvikle sig skal de skærmes og have et pædagogisk og massivt tværfagligt tilbud. Disse tilbud fungerer glimrende på målrettede specialskoler og i specialklasser med en lav klassekvotient. Det viser ALLE erfaringer, og det ville også kunne dokumenteres, at denne indsats ikke kun er til gavn for det enkelte barn, men også rationelt på længere sigt. Fokus på det væsentlige Til gengæld er der nogle af vores børn med ASF som kan have gavn af inklusion hvis en række forudsætninger opfyldes på forhånd. Det er her, kommunerne glemmer at høre efter og alt for ofte kaster børn og unge ud i det ene nederlag efter det andet. Folkeskolen skal for det første ville denne inklusion. Skoleledere, lærere og andet fagpersonale skal programmeres til at gentænke indsatsen over for børn med indlæringsvanskeligheder. I denne proces skal forældrene inddrages, og der skal tegnes et fælles»inklusionskort«over verdenen, altså opsættes fælles mål i langsigtede og holdbare planer. Det hjælper ikke at tænke indsatsen for et halvt eller helt år ad gangen og så fjerne støttemulighederne, når det begynder at gå godt. Man kan altså ikke gå på vandet Lærere, der skal undervise børn med særlige vanskeligheder, skal naturligvis også have en særlig uddannelse, vel og mærke før de står med udfordringerne. Lærernes mulighed for specialisering i grunduddannelsen og ikke mindst massiv efteruddannelse er tvingende nødvendig, hvis den store plan skal lykkes. Hvordan kan nogen politikere tro, at folkeskolen kan løfte nye byrder, når Danmark i forvejen er det land i Norden, der investerer mindst i efteruddannelse af lærerne? Rent fysisk skal der stilles krav til skolernes indretning og muligheder for holddeling, relevant og moderne IT teknologi m.v. Skolerne skal have udvidet sin faglige stab til at omfatte ergoterapeuter, talepædagoger, psykologer m.fl. på samme måde som specialskolerne. De kommunale PPR enheder (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) skal i højere grad inddrages i folkeskolens arbejde og de enkelte børns handleplaner. Kommunerne skal fokusere på hele familiens situation og hermed kunne sætte ind med anden relevant indsats. Inddragelse af leverandørerne, altså os som forældre, undlades i alt for høj grad. Her har vi alle et ansvar, og der bør forhandles om en kodeks for dette forpligtende samarbejde. Undervisningsministeren mener ikke, der skal være loft over antallet af børn i hver klasse. Det er naturligvis det rene gift under inklusionsplaner. I stedet bør der fokuseres på specialklassernes muligheder for i perioder at være base for inkluderede elever. Netop her er de mindre klassekvotienter afgørende for indlæringen. Rigtig mange børn med ASF forstår ikke kollektive beskeder eller er på overarbejde, når der er mange samtidige signaler og indtryk. Hvis de tvinges ind i store klasser, vil vi opleve endnu flere elever, som slet ikke kommer i skole. fortsættes på næste side 2 Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 3

3 Vi er klar Sverige og Finland bliver ofte fremhævet som lande, hvor børn med indlæringsvanskeligheder i langt højere grad er inkluderet i den almene folkeskole. Det er utvivlsomt rigtigt, men dels er der en række geografiske og historiske forskelle, og dels har man i disse lande udvist rettidig omhu for lang tid siden og investeret, gennemtænkt og samarbejdet sig frem til gode løsninger. Holdninger, uddannelse, inddragelse af forældre, antimobbepolitik og målrettet indsats er nogen af nøgleordene, som har givet resultater. Landsforeningen har længe, i alle mulige og umulige sammenhænge, tilbudt at gå ind i det vigtige arbejde, det er at få inkluderet de børn med ASF, som vil have gavn af dette. Ingen vil for alvor høre efter eller inddrage os i arbejdet. Vi har foreslået forskellige forsøg, dokumentation af indsatsens virkninger og drøftelser om uddannelsesmuligheder, handleplaner o.s.v. Det er en skandale, at de mange ressourcer ikke bruges rigtigt. Børn og unge får ikke en optimal uddannelse, og de kommer ikke videre i ungdomsuddannelsessystemet. Det er en skam, hvis endnu flere af vores børn skal lide nederlag, før politikere og ledende embedsmænd vågner op. Tid til autisme? Bliv frivillig i Landsforeningen Autisme Har du tid og kræfter til at give en hånd så har vi opgaven klar! Har du lyst til at: Hjælpe Landsforeningen Autisme med at hjælpe andre? Gøre en stor forskel i et par timer om ugen? Få et indblik i autisme og udbrede kendskabet til handicappet? Lave andre ting som du har talent for og lyst til? Arbejde sammen med Landsforeningens andre frivillige? Vi har brug for hjælp til at sende informations materiale ud til dem, der bestiller i løbet af ugen. Opgaven er let at gå til og vil være til stor hjælp for sekretariatet og vores medlemmer. Har du andre ting, du brænder for at lave, kan du også få mulighed for det. Din profil er underordnet for os, men vi ser helst, at du har lyst til at blive hos os et stykke tid. Vi er et lille team af engagerede medarbejdere i et godt arbejdsmiljø, som du kan blive en del af. Vi giver frokost, når du er her og betaler dine transportomkostninger, hvis du får nogen. Hvis det lyder som noget, du kunne tænke dig, så ring til os på telefon eller send os en mail på Kontingentet stiger Lars Grønlund, næstformand På Landsforeningens repræsentantskabsmøde i oktober 2010 blev det besluttet, at kontingentet til Landsforeningen Autisme fremover er på 300,- kr. pr. år gældende fra den 1. januar Ligeledes har Landsforeningen ansat en projektleder, som bl.a. skal varetage erfaringsudveksling og vidensdeling mellem vores kredsforeninger til gavn for det lokale arbejde. Baggrunden for stigningen på 60,- kr. er en kontinuerlig udbygning af vores medlemstilbud, herunder medlemsbladet, socialrådgivningen, hjemmesiden samt vores SIKONkurser. 4 Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 5

4 Kommunal service er på et nulpunkt Forældre kæmper for at få deres ret i mange kommuner.»systemerne er tunge og servicefjendske og præget af, at forvaltningerne vil holde på magten«, siger Morten Carlsson. Af Eva Isager, journalist Sagsbehandlingen varer i månedsvis. Sagsbehandlerne tager aldrig telefonen. Aflastningsophold bliver skåret ned til et minimum, og børn, der er døgnanbragt i andre kommuner, hentes hjem til ringere tilbud. Det står rigtig skidt til med hjælpen til børn med autisme og deres forældre i kommuner over hele landet. Ovenstående eksempler er nogle få ud af utallige, som Landsforeningen Autisme kender til. Hvis forældrene klager over den svigtende hjælp, kan der gå måneder, før klagen bliver behandlet.»fire år efter kommunalreformen burde kommunerne yde en gnidningsfri service, men systemerne er tværtimod tunge og servicefjendske og præget af, at forvaltningerne vil holde på magten«.»fire år efter kommunalreformen burde kommunerne yde en gnidningsfri service, men systemerne er tværtimod tunge og servicefjendske og præget af, at forvaltningerne vil holde på magten. Kommunikationen til familierne er dårlig, og forældrene skal selv være tovholdere for deres sager på trods af, at forvaltningerne generelt har fået flere ansatte«, siger Landsforeningens formand Morten Carlsson. Morten Carlsson peger på, at mange forvaltninger åbenlyst bryder loven og borgernes retssikkerhed ved eksempelvis at undlade at oplyse om klageadgange og overskride tidsfrister for svar på henvendelser. Landsforeningen Autismes blad har set nærmere på forholdene i tre danske kommuner: Bornholm, København og Aalborg. Bornholm: Mindre aflastning Formanden for kredsforeningen Bornholm under Landsforeningen Autisme, Karin Jaqué, kender familier, som er flyttet fra øen for at få bedre hjælp til deres børn med autisme.»på Bornholm bliver der gennemført mange forringelser, som i alle tilfælde rammer de familier hårdest, hvis børn og unge har de sværeste diagnoser. Mange aflastningsophold er nu beskåret til en weekend om måneden, hvilket er lovens minimum. Både barnet selv og dets forældre og søskende har hårdt brug for disse pusterum fra hinanden, og desuden kan barnet få nogle gode oplevelser, som familien måske ellers ikke har overskud til at give det. Skoletilbuddene til vores børn på øen er heller ikke særlig gode, jeg kender selv til tre børn med autisme, som slet ikke går i skole«. Ifølge Karin Jaqué har kommunen flyttet børn fra velfungerende specialtilbud uden for øen hjem til Bornholm, fordi de lokale tilbud er billigere. For børnene er det en uhyre barsk oplevelse at blive rykket op med rode.»bornholms Regionskommune skal spare rigtig mange penge, også i 2011, men det er ikke alle problemer på vores område, som skyldes besparelser. Vi forældre har en dårlig kommunikation med kommunen og bliver ofte informeret om forringelser gennem den fortsættes på næste side 6 Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 7

5 lokale presse. Det koster ikke noget at tage kredsforeningen med på råd, inden der gennemføres besparelser på autismeområdet. Det er os, der står med den hårde hverdag og ved, hvor skoen trykker«. Bornholms Regionskommune er i gang med en omorganisering på børne- og ungeområdet, fordi budgetterne er overskredet med 30 millioner kroner, oplyser formanden for Børne- og Skoleudvalget på Bornholm, Erik A. Larsen (V). Han bekræfter, at kommunen hjemtager børn med autisme på specialinstitutioner uden for Bornholm og begrænser mange aflastningsophold til en weekend pr. måned. I en række tilfælde får forældre beskåret dækning af tabt arbejdsfortjeneste.»vi har gjort nogle drastiske tiltag for at få økonomien til at hænge sammen igen, men vi overholder i alle tilfælde loven. Vores problemer skyldes, at BørneCenter Bornholm (som administrerer børne- og ungeområdet på Bornholm, red.) har grebet for sent ind over for budgetoverskridelser, og jeg vil ikke være med til, at det er politikernes skyld, når der er tale om, at børnecentret får 170 millioner kroner, men bruger 200«. Udgifterne på autismeområdet er vel blandt andet vokset, fordi flere børn får en autismediagnose?»ja, og måske giver man for hurtigt børnene en diagnose og skiller dem ud; det er voldsomt, som antallet af børn med en autismediagnose er taget til. Mange af dem går på vores Heldagsskole, og vi er bekendt med, at nogle forældre ikke synes, det er et ordentligt tilbud, men det har vi selvfølgelig en dialog med skolen om, og generelt skal der tungtvejende grunde til at lade vores børn gå i skole på Sjælland langt fra familien«, siger Erik A. Larsen. København: Enorm sagspukkel Nogle af de mest grelle eksempler i Landsforeningens samling kommer fra Handicapcenter København. Ligesom på Bornholm er centret midt i en omfattende omorganisering. Baggrunden er, at Socialministeriet og kommunens revision har rettet hård kritik af sagsbehandlingen inden for 41 og 42 i serviceloven, der handler om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Revisionen har fundet fejl i omkring 70 procent af sagerne, hvilket blandt andet har ført til udbetaling af for høje ydelser og krav om tilbagebetaling af statsrefusion. I september 2010 havde centret ubehandlede sager. Problemerne skyldes en voldsom arbejdsmængde, og at behandlingen af ydelser efter 41 og 42 er blevet omorganiseret med organisatoriske og kulturelle vanskeligheder i det daglige arbejde til følge, påpeger revisionen.»månedlange sagsbehandlingstider er oprørende og uforståelige, og de fører menneskelige tragedier med sig. Personen med autisme kan udvikle alvorlige følgetilstande, når vedkommende ikke får den rette hjælp, og forældrene er på gyngende grund, når for eksempel deres orlov udløber, uden at de ved, om de fortsat kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste«, siger Tine Heerup, der er formand for kredsforeningen København/ Frederiksberg.»Det kan også tage mange måneder at få svar på en klage. Personligt har jeg foreløbig ventet på svar i knap fire måneder«, siger kredsformanden. Mange forældre har tilfældigt opdaget, at de ikke længere har en fast sagsbehandler. Nu skal de forklare sig forfra ved hver kontakt, hvilket de oplever ubehageligt og tidsrøvende. Systemet blev afskaffet, uden at Handicap centret informerede forældrene. Udvalgsformanden afviser, at forældre til børn og unge med autisme ikke bliver hørt:»vi hører dem rutinemæssigt, men det kan da godt være, at de ikke får medhold. Desuden hører eller orienterer vi Dansk Handicapforbund, som Landsforeningen Autisme er en del af«.»folk skal naturligvis kunne stole på myndighedernes afgørelser, så lige nu (18. november 2010, red.) er vi ved at gennemgå alle sager for 2008 og 2009 vi er ved at rydde op«, skriver Jimmy Streit. Centret behandler blandt andet sager om børn, unge og voksne med autisme. Landsforeningen har talrige udsagn fra pårørende, som har løbet panden mod en mur, når de søgte om hjælp, særligt efter 41 og 42. Siden foråret 2010 har det stort set været umuligt at trænge igennem til en sagsbehandler pr. telefon. Ansøgninger om hjælp er forblevet ubesvarede, alt imens personen med autisme og de pårørende lider under følgerne. Myndighedschef Jimmy Streit, Handicapcenter København, har sendt Landsforeningens blad en længere skriftlig redegørelse om situationen i centret. Jimmy Streit lover mange forbedringer, herunder generelt af kommunikationen til borgerne, men situationen i centret bliver formentlig først normal omkring maj 2011.»Folk skal naturligvis kunne stole på myndighedernes afgørelser, så lige nu (18. november 2010, red.) er vi ved at gennemgå alle sager for 2008 og 2009 vi er ved at rydde op«, skriver Jimmy Streit og forklarer, at sager og afgørelser med tiden er blevet mere komplekse. Derfor er et antal kontoruddannede sagsbehandlere blevet erstattet af jurister. For at klare den akutte sagspukkel er personalet også blevet udvidet. Når borgerne ikke fortsættes på næste side 8 Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 9

6 længere har en fast sagsbehandler, skyldes det centrets ønske om at give en mere smidig betjening, så ens sag ikke ligger stille, hvis sagsbehandleren ikke er på arbejde. Ifølge Jimmy Streit har genopretningen udelukkende et kvalitativt og ikke et økonomisk sigte.»vi vil undgå fornyet kritik fra ministerium og revision, således at vi kan sagsbehandle området på lovmedholdelig vis«. Hele myndighedschefens redegørelse kan læses på vælg kredsforeningen København-Frederiksberg,»Seneste nyt fra kredsen«. Handicapcenter København informerer om den aktuelle situation på Nordjylland: Kritik af kørsel I Aalborg Kommune vækker en ny, ufleksibel kørselsordning vrede hos mange forældre til børn og unge med autisme. Efter en udbudsrunde blev personkørslen fra sommerferien 2010 overdraget fra en enkelt til flere forskellige vognmænd, og fra da af blev det langt sværere at afvige fra det på forhånd fastlagte daglige program for kørslen, forklarer Jørn Poulsen, formand for kredsforeningen Nordjylland.»Da et forældrepar blev skilt, kunne barnet kun blive hentet hos moderen, hvor det havde adresse. Ikke når det var hos faderen, selv om chaufføren kørte lige forbi ham. Der er også problemer med uafhentede børn, som vi har oplevet bliver glemt på deres skoler, fordi chaufførerne skifter og ikke kender børnene. De faste chauffører, vi havde før, gav børnene store fordele«. Jørn Poulsen fortæller også, at hvis et barn, i dag bliver syg i skolen, må forældrene som regel køre fra deres arbejde for at få barnet hentet. Tidligere kunne den faste chauffør som regel klare opgaven. Rådmand Tina French Nielsen (V), Aalborg Kommune, forklarer ændringerne i kørselsordningen med besparelser:»for at undgå at spare på kerneydelserne til børn med autisme, har vi været nødt til at spare på kørselsordningen selv om den ligger tæt op ad en kerneydelse. Vi er kede af besparelsen, for ordningen er blevet lidt mindre hensigtsmæssig for det enkelte barn. Men selvfølgelig har vi defineret, hvordan kvaliteten skal være i kørselsordningen, og grelle eksempler som det, du nævner med et barn, som ikke kan blive hentet hos sin far tæt på moderen, må vi se nærmere på; det må kunne løses«.»kørselsordningen er stadig meget ny og skal have en chance. Der er nye ruter, nye chauffører, flere børn i bilerne og et nyt centralt kørselskontor, men når vi er kommet lidt længere, vil det være relevant at undersøge, om der er grund til generelle ændringer«. Udlejning af sommerhus på Nord-Langeland Som medlem af Landsforeningen Autisme har du mulighed for at leje dette dejlige sommerhus på Nord-Langeland. Et rummeligt sommerhus, hvor der er plads til hele familien og med dejlige udendørs arealer. Sommerhuset 111 m 2 beboelse, 6 m 2 forgang, 14 m 2 overdækket terrasse, helårsisoleret, el-radiatorer, ca. 400 m fra børnevenlig badestrand. Dejlig ugenert grund på 1500 m 2 med gyngestativ. Indretning Stor opholdsstue, farve-tv, radio, brændeovn, tlf. (kun indgående samtaler), veludstyret køkken med el-komfur, emhætte og køle-/ fryseskab. 10 sengepladser fordelt på 3 rum, 2 badeværelser med el-vandvarmer, vaskemaskine og tørretumbler. Det er ikke tilladt at medbringe husdyr! Sådan lejer du Gå ind på hvor du kan foretage reservation af huset og finde kontaktoplysninger. Indbetaling af depositum betales straks og lejen senest 14 dage før lejeperioden. Det kører efter gældende princip:»først til mølle, først malet«. Ved leje/ reservation i de populære uger skoleferien foretages lodtrækning frist er 15. marts Alle får besked. Du kan også se sommerhuset ved at gå ind på Fyns hjemmeside Udnyt klagemulighed Morten Carlsson understreger, at alle børn, unge og voksne uanset deres vanskeligheder har ret til en ligeværdig tilværelse:»kommunerne har mange og lange forklaringer på, hvorfor de skal spare. Det er uforståeligt, at de vil bombe handicapområdet langt tilbage og fravige grundprincipperne i dansk social- og handicappolitik om, at samfundet er solidarisk med handicappede mennesker og kompenserer dem for deres handicap«, siger Morten Carlsson og opfordrer alle til at udnytte deres klagemuligheder. Vejledning om klagemuligheder fås hos Landsforeningens socialrådgivning eller DUKH, De Uvildige Konsulenter for Handicappede. Prisliste for 2011: Pr. uge i sommerperioden (juni, juli og august) ,- kr. Andre uger ,- kr. Weekend (fredag kl søndag kl ) ,- kr. Enkelte dage (mandag fredag) ,- kr. Dertil kommer et depositum på 850 kr. for 1 uges udlejning og 450 kr. for en weekend. Depositummet dækker betaling af el og vand. En uge starter lørdag kl og slutter lørdag kl Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 11

7 Annonce Auktion på Lauritz.com Det er lykkedes Landsforeningen Autisme at få en aftale med Lauritz.com. Derfor holder vi auktion i perioden den 22. marts til 5. april Lauritz.com stiller sig til rådighed og frasiger sig sælger- og købersalær, som vi får oven i salgsprisen for de ting, vi sætter på auktion. Det er et godt tilbud, der kommer Landsforeningen Autisme til gode, ikke blot ved midlerne, vi får ind gennem auktionen, men også ved at øge synligheden for Landsforeningen. Derfor er dette en opfordring til alle om at hjælpe med at få samlet donationer ind til auktionen. Hvis I kender nogen, der har mulighed for at donere alt fra gavekort til designermøbler; til en aften i selskab med Niels Hausgaard eller lignende så skal de hjælpes af med tingene nu! Hvis vi på denne måde kan få virksomheder og organisationer i hele landet til at støtte os, kan vi få mest muligt ud af samarbejdet med Lauritz.com. Ved fælles hjælp er jeg sikker på, at vi kan løfte opgaven og samle en masse gode donationer ind. Gode idéer til mulige donationer er også velkomne. Vi skal op på ca. 100 donationer inden 1. marts, hvor Lauritz.com skal have en liste over de ting, der skal med på auktion. Har du spørgsmål, en donation eller en idé så send den til Til alle handicaporganisationer Udlejning af Margrethe- Sommerhuset Igen i år erindrer vi Deres medlemmer om udlånet af vort dejlige handicap -sommerhus i Gershøj ved Roskilde Fjord. Huset udlånes fra 26. marts til og med uge 42, én uge ad gangen. De af Deres medlemmer, der måtte være interesserede i at låne huset, bedes venligst indsende ansøgning senest den 16. februar Ansøgningen skal indeholde oplysninger om i hvilken uge huset ønskes ansøgerens navn og adresse samt ansøgerens telefonnummer Ansøgningen må gerne indeholde ønske om alternative uger i prioritetsrækkefølge. Forældre med børn får fortrinsret i skolernes sommer- og efterårsferie. Ansøgning fra private skal indeholde oplysninger om handicappets art samt boligforhold. Ansøgningen skal være vedlagt frankeret svarkuvert. Samtlige ansøgere vil senest den 11. marts 2011 modtage besked om, enten hvilken uge der er bevilget, eller at vi desværre har måttet afslå ansøgningen. Ansøgning bedes fremsendt til: Maj-Britt Jensen Sæbyparken 13, Sæby 4070 Kirke Hyllinge Med venlig hilsen f. Odd Fellow Ordenen Søsterloge nr. 5, Dr. Margrethe Maj-Britt Jensen 12 Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 13

8 Af Rebecca Rant, kursuskonsulent Sommerhøjskole En uge med faglige oplæg, undervisning samt læring og øvelser i socialt samvær for hele familien Lørdag den 25. juni lørdag den 2. juli Vigsø Feriecenter, Vigsøvej 300, 7730 Hanstholm Målgruppe Familier med barn/børn med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF). Sommerhøjskolen er tilrettelagt, så den henvender sig både til familier, der er med for første gang, og til familier, der har deltaget tidligere. Sommerhøjskolen er kun for medlemmer af Landsforeningen Autisme. Formål At give hele familien nye redskaber, teoretiske såvel som praktiske og pædagogiske, så familien kan blive bedre til at håndtere hverdagen At give familien en god fælles oplevelse i rammer med ligestillede, og hvor alle får erfaringer, som man kan bygge videre på, når man kommer hjem At møde andre ligestillede familier og danne netværk og venskaber Program Ugen er bygget op med et kursusmodul hver formiddag (onsdag dog undtaget), hvor forældre og børn har hvert sit program. Om eftermiddagen er der mulighed for at deltage i forskellige fællesaktiviteter, hvis man har lyst. Forældrene deltager i forskellige workshops, som de har valgt på forhånd. Der vil være workshops for både forældre til nydiagnosticerede børn/unge og for forældre, hvis barn har haft diagnosen i årevis. Der vil være workshops, der henvender sig både til forældre med højtfungerende børn/unge og til forældre med børn/unge på et tidligt udviklingstrin. Enkelte workshops vil have et generelt indhold, som henvender sig til alle forældre. Af allerede planlagte emner kan nævnes: Søskende, seksualitet, lovgivningen, komorbiditet med mere. Børnene er opdelt i grupper med børn med ASF og grupper med søskende. Grupper er desuden dannet efter alder og for ASF-børnene også efter funktionsniveau. Aktiviteterne for børnene rækker fra forskellige værksteder til udnyttelse af områdets faciliteter. De unge omfatter både søskende og de højtfungerende med ASF i alderen år. De unge deltager i ungdomslejren, som har sit eget aktivitetsprogram. For de unge, der har behov for mere støtte end den i ungdomslejren, tilbydes en anden gruppe med større personalenormering. Personale Oplægsholderne, der underviser og står for workshops, er enten fagfolk eller forældre med særlige kompetencer inden for det område, de beskæftiger sig med. Pædagogisk personale i både børne- og ungdomsgrupperne har alle erfaring med autismeområdet, og de fleste har deltaget i Sommerhøjskolen flere gange. Pris ,- kr. for en familie på op til 4 personer. For familier med mere end 4 personer tillægges 1.800,- kr. pr. ekstra person. Prisen dækker ophold i eget hus, undervisning, undervisningsmateriale samt aktiviteter for børnene, mens forældrene er til undervisning. I prisen indgår ikke forplejning og heller ikke udgifter i forbindelse med udflugter. For deltagelse i ungdomslejren tillægges 700,- kr. pr. person. Tilskud Der er mulighed for at søge dækning af Sommerhøjskolen ifølge Lov om Social Service, 41. Kontakt jeres sagsbehandler i kommunen og søg om at få dækket udgifterne til Sommerhøjskolen. På hjemmesiden kan man læse og printe en udvidet beskrivelse af Sommerhøjskolen, herunder de konkrete workshops og aktiviteter i ugens løb. Disse kan vedlægges ansøgningen til kommunen som dokumentation. Tilmeldingsprocedure Der er åbent for tilmelding til Sommerhøjskolen i 2011 i én uge. Herefter foretages en vurdering blandt alle tilmeldte. Vurderingen foretages ud fra børnene og deres alder, diagnose og funktionsniveau samt fordelingen af unge til ungdomslejren. Kort efter får alle tilmeldte besked om, hvorvidt de er kommet med på årets sommerhøjskole. Vigtige datoer i 2011 Mandag den 24. januar åbnes for tilmeldinger på hjemmesiden kl Mandag den 31. januar lukkes for tilmeldinger kl Fredag den 11. februar Alle tilmeldte får besked om, hvorvidt de er optaget eller ej. Tilmelding Tilmelding sker via hjemmesiden Kontakt For yderligere oplysninger eller spørgsmål om Sommerhøjskolen kan man kontakte kursuskonsulent Rebecca Rant på eller på tlf Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 15

9 Bornholm Frederiksborg Rundt om kredsforeningerne i Danmark! Se, hvad der sker i din kredsforening... bornholm> frederiksborg> fyn> autismufelagið> københavn-frederiksberg> midtvest nord jylland> ribe> roskilde> storkøbenhavn> storstrøm> vejle> vestsjælland> viborg> østjylland Tirsdag den 22. februar, kl afholdes der ordinær generalforsamling på Bryghuset i Svaneke. byder på kaffe/te og småkager ved ankomsten og under selve generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er kredsforeningen vært ved spisning samt 1 øl eller 1 vand pr. deltager. Drikkevarer derudover er for egen regning. Tilmelding af hensyn til traktementet senest onsdag den 19. januar til sekretær Tirsdag den 8. marts, kl på Specialundervisningscentret Egedammen Skovledet 14, 3400 Hillerød. Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab 4. Behandling af indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter Bestyrelsesmedlemmer: Anne Lorenzen på valg Charlotte Jacobsen på valg i 2012 Kathe Nygaard Jørgensen på valg Mette Wärme på valg i 2012 Tine Lauritsen på valg i 2012 Allan Jensen på valg Elisabeth Hayes, kasserer Suppleanter: Trine Thorhauge Kim Lorenzen 6. Valg af revisor 7. Eventuelt Se yderligere på vores hjemmeside: Efter generalforsamlingen vil der være et spændende indlæg af ca. en times varighed. Tema vil blive annonceret senere kik på hjemmesiden. Tilmelding til generalforsamling og efterfølgende arrangement kan ske til Anne Lorenzen på mail Hvordan påvirker sanserne vores børn og unge med autisme? Onsdag den 26. januar, kl på CSU Egedammen, Skovledet 14, 3400 Hillerød. Kirsten Bundgaard kommer og fortæller om, hvordan sanser og perception kan have stor indflydelse på menneskers adfærd. Når et menneske er uroligt, aggressivt, klodset eller har svært ved at koncentrere sig, skyldes det måske, at han/hun har svært ved at håndtere de mange indtryk, der kommer gennem sanserne. Mennesker med autisme reagerer ofte kraftigt på sansepåvirkning, hvilket kan medføre et indre og ydre kaos. Kirsten Bundgaard vil give sit bud på, hvordan en bevidsthed omkring sansernes påvirkning og en målrettet indsats kan hjælpe mange mennesker til et bedre liv. Kirsten Bundgaard er uddannet fysioterapeut og er partner i Neuro-Team i Aarhus. Hun har gennem de sidste 18 år arbejdet med børn, unge og voksne med ASF. Vi håber på at se mange af vores medlemmer til dette meget spændende arrangement. Der vil blive serveret lidt brød, frugt og drikkelse. Rundt om kredsforeningerne i Danmark! Tilmelding kan ske til Anne Lorenzen på mail Se i øvrigt på kredsforeningens hjemmeside MidtVest Vi har følgende arrangementer på plakaten i første halvdel af 2011: Temadag»Politikermøde«Lørdag den 26. februar Tirsdag den 1. marts Markering af FN s Internationale Autismedag Lørdag den 2. april Autisme grundkursus Lørdag den 28. maj Læs mere om de enkelte arrangementer på vores hjemmeside eller i de invitationer, der udsendes pr. mail. HUSK at sende os en mailadresse, hvis du vil modtage post fra din kredsforening også hvis du skifter mailadresse. Skriv til Vi omtaler så vidt muligt alle vores arrangementer her i bladet og udsender kun almindelig post til vores medlemmer, hvis man udtrykkeligt ønsker det. Ring til Lise Ebbensgaard på tlf for nærmere information. 16 Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 17

10 Rundt om kredsforeningerne i Danmark! Nordjylland Tirsdag den 1. marts, kl en vil blive indkaldt pr. nyhedsbrev og vil blive offentliggjort på vores hjemmeside Dagsorden ifølge vedtægterne. I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive afholdt et arrangement. Storkøbenhavn Tirsdag den 8. marts, kl Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18-20, 2730 Herlev Dagsorden iflg. vedtægterne. Som optakt til kredsforeningens generalforsamling indbyder vi til et oplæg af skolechef Frank Thomsen og skoleleder Allan Simonsen fra Skolen Sputnik. Skolen har en afdeling for årige elever med Aspergers syndrom eller andre særlige behov inden for autismespektret og udbyder også den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) for samme målgruppe. Allan og Frank vil også fortælle om Sputnik- Kollegiet, der har til formål at gøre det muligt for unge voksne med en diagnose inden for ASF at bo og leve et udviklende ungdomsliv i de rammer, et kollegie tilbyder. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 22. februar Motiverede forslag indsendes skriftligt til Hold øje med kredsforeningens hjemmeside, som efter den 22. februar vil annoncere den endelige dagsorden og regnskabet.»grøn aften«for pårørende til nydiagnosticerede børn & unge med ASF samt nydiagnosticerede voksne Mandag den 7. februar, kl (bemærk ny dato ift. tidligere udmeldt) Sofieskolen, Granvej 3, 2880 Bagsværd Aftenen indledes med en rundvisning på skolen af viceforstander Bente Laustsen. Formanden for Landsforeningen Autisme, Morten Carlsson, vil fortælle om Landsforeningen, og psykolog Demetrious Haracopos fra Center for Autisme vil orientere om, hvad centeret kan bruges til. Endelig vil repræsentanter fra kredsforeningens bestyrelse fortælle om fremtidige arrangementer i kredsforeningen. Aftenen slutter med dannelse af netværksgrupper, hvis der er ønsker om det. Der vil blive serveret et let traktement i løbet af aftenen! Tilmelding ikke nødvendig! Storstrøm UU-vejleder Susse Gerdøe, UU-vejlederens rolle og STU Onsdag den 23. februar, kl Lokale: Konferencen, Færgegårdsvej 15, Vordingborg UU-vejleder Susse Gerdøe, Ungdommens uddannelsesvejledning Sjælland Syd, specialvejleder for STU for unge med autisme spektrum forstyrrelser & vejledning på Rynkebjergskolen vil fortælle om UU-vejlederens rolle og den særligt tilrettelagte uddannelse STU. Tilmelding til Henrik Larsen senest en uge før på telefon eller mail Husk at skrive navn, adresse, telefonnummer og evt. i tilfælde af aflysning ved sygdom, sneproblemer eller lignende. Der er lige i øjeblikket problemer omkring leje af lokaler. Der kan derfor komme ændringer. Ved mødet vil der blive serveret sandwich. Prisen vil være 20,- kr. for medlemmer og 50,- kr. for ikke-medlemmer. Sønderjylland Onsdag den 9. marts 2011, kl på Fjordskolen, Skolevænget 33, Aabenraa Dagsorden fremsendes til medlemmerne i henhold til vedtægterne. Forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen komme med et kort oplæg. Derefter er der åbent for debat indtil kl Emnerne er: Hvad forventer du af din kredsforening? Hvilke problemer har vi i Sønderjylland, og hvad kan vi gøre? Vi håber på et stort fremmøde! Tilmelding på eller tlf (ml ). Også gerne pr. sms senest mandag den 7. marts. Flere kræfter og gode idéer søges! Har du interesse i bestyrelsesarbejde, administrativt eller benarbejde? Har du spørgsmål eller gode idéer? Vi hører meget gerne fra dig. s formand Hanne Schøn træffes på tlf Bedst ml. kl Du kan også sende en mail til Autisme-Messen 2011 Den 2. april afholder Kredsforening Sønderjylland en messe i Toftlund. Formålet med messen er: At udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder, Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) medfører. At øge tilgængeligheden til information og viden. At støtte og vejlede mennesker med ASF, forældre, søskende og andre pårørende At støtte de, for mennesker med ASF, nødvendige tilbud, fx vedr. børnehave, skole, støtte, beskæftigelse, fritid og bolig At sikre kvalitet og tilbud, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov fortsættes på næste side 18 Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 19

11 Rundt om kredsforeningerne i Danmark! Sønderjylland At opnå politisk opmærksomhed At skabe overblik over de tilbud, der findes i Tønder, Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Kolding, Vejen og Ribe kommune Målgruppen er: Mennesker med ASF Forældre til børn, unge og voksne med ASF Pårørende til mennesker med ASF Fagfolk Politikere Andre interesserede Har I noget væsentligt at bidrage med og ønsker en stand på Autisme-messen? Tilmeld jer til messen og beskriv jeres bidrag senest den 15. februar på tlf eller Viborg Onsdag den 9. marts, kl på Uddannelses Center Hilltop, Arvikavej 4 i Skive Dagsorden i henhold til vedtægterne. Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar på Der vil ud over generalforsamling være et foredrag; nærmere info herom kommer på mail. Hjemmesiden Vi har nu fået vores hjemmeside op at køre igen efter en lang ufrivillig pause. Har du fået ny , så vil vi gerne have besked. Send oplysningerne til Kursusforløb i KRAP PsykologCentret, Viborg, udbyder i samarbejde med kredsforeningen Viborg et kursus for forældre og plejeforældre til børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser. Det er vigtigt at have både viden om og forståelse for autisme spektrum forstyrrelser og have brugbare metoder til at håndtere de daglige situationer med disse børn og unge. Hensigten med kurset er at få viden, forståelse og redskaber, så man som forældre kan håndtere dagligdagen og være til støtte og opmuntring for sit barn. Et vigtigt element i kurset er desuden at sætte et positivt og anerkendende fokus på menneskers ressourcer og samtidig erkende, at der også kan være tale om særlige udfordringer og behov i de menneskelige grundvilkår. Et andet vigtigt element er det kognitive afsæt altså at tænkningen er central, og at forandringer ofte involverer både forældrenes måde at tænke om en situation på samt tænkningen hos det pågældende barn eller unge menneske. KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressource-fokuserede menneske og behandlingssyn. Du kan læse mere om KRAP på vores hjemmeside Uddannelsen består af 6 kursusgange: 1. Mandag den 21. februar Gennemgribende udviklingsforstyrrelser (forkortet GUF) 2. Torsdag den 10. marts Introduktion til KRAP 3. Onsdag den 6. april Anerkendelse og ressourcefokusering 4. Mandag den 2. maj Mestring & mestringsstrategier 5. Tirsdag den 31. maj Social udvikling og optræning af færdigheder. 6. (dato kommer senere) Familien og fremtiden Kurset foregår på Uddannelses Center Hilltop, Arvikavej 4, 7800 Skive. Undervisningstiden er generelt kl Der serveres kaffe/the og lidt let at spise. Pris 4.900,- kr. + moms. Undervisere Psykologerne, Lene Metner og Helle Skipper, PsykologCentret Viborg. Evt. oplæg af andre gæsteoplægsholdere. (Se evt. Psykologcentrets hjemmesider og Du kan få hele programmet tilsendt ved henvendelse til Tilmelding er også på Østjylland Mandag den 28. februar Da vi gerne vil undgå at stå uden deltagere til vores generalforsamling, melder vi allerede nu datoen ud, så alle kan få den noteret i kalenderen. Mød op og bak os op, det er medlemmernes chance for at komme og påvirke det, der skal ske i kredsforeningen. Temaaften i Skanderborg: Børn, der er anderledes v/hjerneforsker Ann E. Knudsen Tirsdag den 25. januar, kl i Skanderborg Kirkecenter, Kirkebakken 4, 8660 Skanderborg Børn, der er anderledes om børn med diagnoser eller i grænselandet til en diagnose. Pris Medlemmer 50,- kr. Ikke-medlemmer 75,- kr. Betaling ved indgangen. Tilmelding til senest den 19. januar. 20 Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 21

12 Tag børnene med for 1,- kr. Kontakt Landsforeningen Autisme for yderligere oplysninger Rejs billigt til Mellieha Holiday Centre på Malta Tag til Malta i uge 7, 8 eller ,- kr.pr. voksen og 1.999,- kr. pr. barn* (prisen er den samme om man er 2 eller 6 i feriehuset) Eller rejs den 30. april 2011 Børn 1,- kr. ved min. 2 fuldtbetalende voksne. Max. 2 børn til 1,- kr.* Pris pr. voksen ved 3 personer i huset 4.799,- kr. Pris pr. voksen ved 4 personer i huset 4.599,- kr. Pris pr. voksen ved 5 personer i huset 4.499,- kr. Pris pr. voksen ved 6 personer i huset 4.399,- kr. *Børn 2 17 år Alt skal bookes hos Call Centeret på Oplys at du er medlem af Landsforeningen Autisme. Kontakt Landsforeningen Autisme Landsforeningen Autismes sekretariat Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Tlf Fax Åbningstider Mandag, torsdag og fredag kl samt tirsdag kl Onsdag lukket. Formand Morten Carlsson: Tlf (kun tirsdag kl ) Arbejdsområder: ledelse, policy, redaktør medlemsblad, næstformand i DH Bogholder/kursussekretær Gurli Koluda: Tlf Arbejdsområder: budget/regnskab, økonomistyring, personaleadministration, kursussekretær Projektleder Lise Schmidt-Nielsen: Tlf Arbejdsområder: projektleder, koordinering i forhold til kredsforeningerne, forretnings udvikling og fundraising Sekretariatsmedarbejder Jette Bennetzen: Tlf Arbejdsområder: medlemshåndtering Socialrådgiver Ulla Kjer: Tlf Arbejdsområder: rådgivning, vejledning, artikler og foredrag Pædagogisk rådgivning Tlf Tirsdage kl Kursuskonsulent Rebecca Rant: Tlf Arbejdsområder: fagligt indhold på SIKON s kurser og konference Informations-/forlagsmedarbejder Peter K. Nielsen: Tlf Arbejdsområder: informations materiale, bøger, spil, hjælpemidler Ejendomsfonden Lars Grønlund: Formand for Ejendomsfonden, næstformand i Landsforeningen Autisme Tlf Arbejdsområder: webmaster, IT, administration Hovedbestyrelsen Morten Carlsson...Tlf Næstformand: Lars Grønlund...Tlf Medlemmer: Aage Sinkbæk...Tlf Allan Jensen...Tlf Bernd Weibeck...Tlf Else Worm Jørgensen...Tlf Heidi Pernille Thamestrup...Tlf Kari Overhalden...Tlf Kim Hansen...Tlf Søren Dalgaard...Tlf Tine Heerup...Tlf Kredsforeningerne Bornholm Karin Jaque...Tlf AS-repr.: Zita Thorsen...Tlf Frederiksborg Allan Jensen...Tlf AS-repr.: Charlotte Sloth Jensen...Tlf Fyn Else Worm Jørgensen...Tlf Autismufelagið Færøerne Jørmund Foldbo...Tlf København/Frederiksberg Formand og AS-repræsentant: Tine Heerup...Tlf MidtVest Søren Dalgaard...Tlf Nordjylland Jørn Poulsen...Tlf Ribe Kontaktperson: Hanne Schroll Kristensen...Tlf Roskilde Uffe Mohrsen...Tlf AS-repr.: Kirsten Riel...Tlf Storkøbenhavn Karen Hornshøj-Møller...Tlf Storstrøm Birthe Friis...Tlf Sønderjylland Hanne Schøn Christensen...Tlf AS-repr.: Bettina Østergaard...Tlf Vejle Inge Frisgård...Tlf Vestsjælland Morten de Voss...Tlf Viborg Peter K. Nielsen...Tlf AS-repr.: Birgit Flæng Jørgensen...Tlf Østjylland Marianne Banner...Tlf AS-repr.: Elsebeth Pii Svane...Tlf Aspergerforeningen Aage Sinkbæk...Tlf (AS-repr. = Aspergerrepræsentant i kredsforeningen) 22 Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 23

13 Magasinpost UMM ID nr Denne måneds bagside-skribent er Birgitte Bjørn. Hun er bibliotekar og mor til 2 drenge med ASF og ADHD. Bagsidetanker Mødrene trækker et stort læs... Regeringen har fremsat et lovforslag om et maks. niveau på ,- kr. før skat om måneden til forældre, som passer et handicappet barn/børn eller et kronisk sygt barn i hjemmet. Et mærkværdigt forslag, fordi niveauet ligger meget under det beløb, som plejefamilier modtager. Et mærkværdigt forslag, fordi det mest vil ramme mødre. Det er ofte mødrene, som passer barnet hjemme, og som hermed påtager sig et stort ansvar og er villige til at opgive studier, arbejde og karriere for både at få barnet, eller børnene, og familien til at fungere rimeligt. Mon politikere reflekterer over, hvor psykisk og fysisk hårdt det er at leve med et handicappet og/eller kronisk sygt barn? Mon de tænker på, at forældrene hele tiden er på arbejde, både rent praktisk og mentalt? Forældrene må konstant påtage sig omsorg og pleje og andre ansvarsområder i forbindelse med barnets udvikling og trivsel, og det er blevet mere end svært at få den rette hjælp. Og forældrenes indsats rækker langt ud over barnets 18. år. Nogle forældre modtager delvis tabt arbejdsfortjeneste og er i stand til at have et deltidsjob men alle forældre har mere end ét arbejde, fordi de på hjemmefronten må udfylde de fleste af nedenstående roller: Støttepædagog Hjemmeplejer Hjemmehjælper Hjemmepasser Ledsager Sagskoordinator og advokat for barnet Forælder og herudover skal der også findes tid og energi til at være en god ægtefælle Skilsmisseprocenten er da også høj ca. 80% for familier med ét eller flere børn med handicap, og det er ofte mødrene, som havner som hovedforsørgere. Som tak for det opslidende arbejde og den store ansvarsfølelse kan mødrene se frem til at få færre penge, blive tidligt udslidte og tillige få en pensionisttilværelse med lav pension. Hvor stort et læs kan politikerne byde mødrene at trække? Som forslaget er fremsat, kan der faktisk komme flere anbringelser udenfor hjemmet som konsekvens af indholdet, og det er tvivlsomt, om den ønskede besparelse på 200 millioner kr. kan opnås. 24 Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service LANDSFORENINGEN AUTISME Støttemuligheder efter lov om social service Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse af, at ikke

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme August 2009 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme April 2008 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser LANDSFORENINGEN AUTISME Forældrekurser Bl.a. Grønne aftener Etablering af netværksgrupper Søskendekurser Bedsteforældre- og pårørendekursus Kend serviceloven Teenage-ramte forældre Botilbud hvor flytter

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Maj 2007

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Maj 2007 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Temadag om inklusion i folkeskolen side 3 Referat fra generalforsamlingen side 4+5 Regnskab side

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Workshop ved KL-konference: Børn og unge med handicap 2015 9. september v. projektleder Carsten Kirk Alstrup 1 Center for Familiepleje Centerchef

Læs mere

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise.

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise. Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn I år afholdt vi den lokale generalforsamling i Odense midtby på Kulturmaskinen ved Brandts. Vi synes at Kulturmaskinen er et dejligt sted, gode lokaler, god stemning

Læs mere

Årsberetning for året 2013.

Årsberetning for året 2013. Årsberetning for året 2013. Indledning. Vores landsforening har fået nyt medlemssystem og det har betydet at man har fået ryddet lidt op i medlemslisterne, så i år har vi her i Østjylland 1138 medlemmer

Læs mere

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Kurset har til formål at gøre PALS (Pals er en person, der har ALS) deres pårørende og hjælpere

Læs mere

Referat fra generalforsamling onsdag den 18. marts 2015 i Landsforeningen for autisme - Kreds København/Frederiksberg

Referat fra generalforsamling onsdag den 18. marts 2015 i Landsforeningen for autisme - Kreds København/Frederiksberg Referat fra generalforsamling onsdag den 18. marts 2015 i Landsforeningen for autisme - Kreds København/Frederiksberg Forinden generalforsamlingen fik kredsen besøg af landsformand for Landsforeningen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen Videnscenter for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer:

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer: Årsberetning 2012 Netværk og arrangementer: Vi har nu 12 netværk fordelt over vores kreds, så det netop afsluttede Netværksprojekt som vi fik midler fra Socialministeriet til at lave, har båret frugt.

Læs mere

Autisme et spektrum med mange nuancer v/jannik Beyer, Leder af specialfunktionen, autisme/adhd, Servicestyrelsen

Autisme et spektrum med mange nuancer v/jannik Beyer, Leder af specialfunktionen, autisme/adhd, Servicestyrelsen Søndag, 1/7 Fælles oplæg Autisme et spektrum med mange nuancer v/jannik Beyer, Leder af specialfunktionen, autisme/adhd, Servicestyrelsen Hvis man på Google skriver ordet autism får man 15 millioner hits.

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab Invitation til stiftende generalforsamling i Ernærings Pædagogisk Selskab Vi inviterer hermed til stiftende generalforsamling i en ny forening der fremover skal arbejde for udbredelse af viden om ernæringens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Dato: 12. marts 2008 kl.19:00-22:00 på Langvadbjerg v. Herning 1. Valg af dirigent. Peder Vanghøj fra Lyne blev valgt som

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Midtfyns Gymnasium tilbyder unge med autisme/aspergers Syndrom et særligt tilrettelagt forløb, som fører til studentereksamen. Der er for tilflyttere

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

DYKKEHISTORISK SELSKAB

DYKKEHISTORISK SELSKAB DYKKEHISTORISK SELSKAB Oplæg til strukturering af selskabet Selskabet har nu eksisteret i 14 år. Opgaver der løses af selskabet i relation til selskabets formål er primært: Afdækning af den danske dykkehistorie.

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Aftenens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål og grundlag Målgruppe Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring børneområdet - Nogle eksempler Sagt om faglighed og økonomi Socialministeren på samråd i april 2010: Men jeg er ikke enig i præmissen om, at jo flere penge vi bruger på området,

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

v/lene Metner PsykologCentret ApS

v/lene Metner PsykologCentret ApS v/lene Metner PsykologCentret PsykologCentret ApS www.pcaps.dk 1 PsykologCentret Viborg Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 14 kollegaer Med som underlag : Supervision Kurser,

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015 4. februar 2015 Skolelederen Skolelederen Kære alle. I december skrev jeg, at sneen nok ville komme mellem jul og nytår, og der kom faktisk et lille drys de fleste steder, men nu er det for alvor blevet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 4 April 2011. Indstik Relationspædagogik i det specialpædagogiske. af Demetrious Haracopos

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 4 April 2011. Indstik Relationspædagogik i det specialpædagogiske. af Demetrious Haracopos MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 4 April 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Ny næstformand... 2 n Autismedagen faldt på en god dag... 4 n Socialrådgiveren: Endnu en sag vundet

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde.

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde. DVL Aarhus afdeling Referat fra bestyrelsesmøde den 27. august 2014 TID: den 27. august 2014 kl. 19 22 STED: Carl Blochs Gade 28, Aarhus C TIL STEDE: Niels Bo Rasmussen, Tommy Pedersen, Lisbet Hallum,

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Livet som forældre. Interview med Markus moder Specialundervisning på Italiensk - No. 4

Livet som forældre. Interview med Markus moder Specialundervisning på Italiensk - No. 4 Lasse Rydberg / Foto Lasse Rydberg. København Livet som forældre. Interview med Markus moder Specialundervisning på Italiensk - No. 4 Det smukke er at se livet i et andet perspektiv Det er lykkedes at

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Specialisternes fokus på IT-opgaver har vist sig at være populær, og senest har besøget fra Landsforeningens

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Specialisternes fokus på IT-opgaver har vist sig at være populær, og senest har besøget fra Landsforeningens ISSN 2245-0777 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 9 December 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Fokus på beskæftigelse... 2 n Socialrådgiveren: Bomuligheder for voksne... 4 n

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen.

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen. Danske Handicaporganisationer Kolding v/ formand Ida Merethe Jørgensen Mobil: 61867915 E-mail: idjo50@hotmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/kolding Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010 Vision: Ud fra en overordnet målsætning om at styrke inklusion af børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD og lettere autisme tilstande, går Ishøj og Vallensbæk Kommune sammen om at etablere et

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Kursuskatalog Grundkursus i autisme Unge med ASF Konfliktforståelse Pædagogiske metoder SIKON Konferencen Søskendekurser Sommerhøjskole

Kursuskatalog Grundkursus i autisme Unge med ASF Konfliktforståelse Pædagogiske metoder SIKON Konferencen Søskendekurser Sommerhøjskole Kursuskatalog 2012 Grundkursus i autisme Unge med ASF Konfliktforståelse Pædagogiske metoder SIKON Konferencen Søskendekurser Sommerhøjskole Kursuskataloget 2012 v/lars Grønlund & Rebecca Rant, Kursussekretariatet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. tirsdag den 14. april 2015 kl. 18.00

Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. tirsdag den 14. april 2015 kl. 18.00 Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd Mødested: Kontoret Kallemosen 16, Aabenraa. tirsdag den 14. april 2015 kl. 18.00 Deltagere: Leif Poulsen LP, Monika Löck ML, Svend Jensen SJ, Bent Christensen

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 27. september 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 27. september 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 27. september 2007 Penge Budgettet på folkeskoleområdet er ved at lande i de politiske budgetforhandlinger i kommunen. Det første oplæg, der kom til høring i skolebestyrelserne

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere