magisterbladet Jeg kommer ingen vegne med mit budskab, hvis ikke det er pakket lækkert ind. side dm faktor 4 Giftige ledere har frit spil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "magisterbladet Jeg kommer ingen vegne med mit budskab, hvis ikke det er pakket lækkert ind. side 38-40 dm faktor 4 Giftige ledere har frit spil"

Transkript

1 magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR SEPTEMBER 2013 Jeg kommer ingen vegne med mit budskab, hvis ikke det er pakket lækkert ind. side Giftige ledere har frit spil Bragende succes Vi reklamerer, altså er vi her dm faktor 4

2 FORSKNINGS- BASERET FORSKNINGS- BASERET FORSKNINGS- BASERET FORSKNINGS- BASERET ET PUST AF FORNYELSE TIL DIN HVERDAG OG KARRIERE FORSKNINGSBASEREDE MASTERUDDANNELSER FRA AALBORG UNIVERSITET MASTER I PÆDAGOGISK LEDELSE MASTER I LEDELSES- OG ORGANISATIONSPSYKOLOGI MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING MASTER I LÆREPROCESSER UDDANNELSE I FORNYELSE MASTER I PÆDAGOGISK LEDELSE MASTER I LEDELSES- OG ORGANISATIONS- PSYKOLOGI MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING MASTER I LÆREPROCESSER Til dig, der er leder eller arbejder med ledelse af en folkeskole, ungdomsuddannelsesinstitution, dagtilbud m.v. Omdrejningspunktet er team- og medarbejderledelse, institutionsudvikling, pædagogisk udvikling og ledelse i forhold til børn/ elever, forældre og myndigheder. Seminarerne finder sted i Aalborg og København. Til dig, der som leder eller konsulent arbejder med ledelses-, medarbejder- og organisationsudvikling. Du opnår en bred indføring i de dele af læringsteorien og psykologien, som har særlig relevans for ledelse og organisationsudvikling. Seminarerne finder sted i Aalborg. ww.evu.aau.dk/master/loop Til dig, der arbejder med HR, procesledelse og forandringsledelse. Omdrejningspunktet er coaching som samtalebaseret læreproces. Du opnår redskaber til at udvikle læringskulturer og til at igangsætte og fuldføre organisatoriske forandringsprocesser. Seminarerne finder sted i Aalborg og København. ww.evu.aau.dk/master/moc Til dig med erfaring inden for undervisning, medarbejderudvikling mv. Du vil styrke og forny dine pædagogiske kompetencer, og du vil fordybe dig i viden om læring og forandring. - Flere specialiseringsmuligheder. - Mulighed for enkeltfag. Seminarerne finder sted i Aalborg. ANSØGNINGS- FRIST 1/11 STUDIESTART 1/ (kl )

3 LEDER af Ingrid Stage, formand, DM 3 Gigantisk løftebrud Hovedbestyrelsen for Dansk Magisterforening Ingrid Stage, formand Gennem det sidste halve år har en stor gruppe mennesker fra en lang række ngo er og arbejdsmarkedets parter sammen med embedsmænd fra flere ministerier kulegravet og sammenlignet regler og rettigheder på barselsområdet i Danmark med forholdene i landene omkring os. Selv har jeg været med som repræsentant for Akademikerne, en af de tre hovedorganisationer på lønmodtagersiden. Vi har arbejdet efter et kommissorium fastlagt af Beskæftigelsesministeriet, hvor hovedformålet var at samle så megen tilgængelig viden på området, at regeringen her i efteråret kunne fremsætte den mest hensigtsmæssige lov om op til 12 ugers øremærket barsel for fædre. En lov, som regeringen bebudede i sit regeringsgrundlag fra Da barselskommissionen blev nedsat, var vi i DM og i Akademikerne som helhed lidt skeptiske. Var det ikke bare en syltekrukke? Og havde vi egentlig brug for mere viden? Der forelå jo meget håndfaste beviser på, at øremærket barsel til fædre virker. Vi har set i de andre nordiske lande, at det er den øremærkede barsel, der har fået fædrene der til at tage væsentlig længere barselsorlov, end danske fædre gør. Og vi ved, at det er de lange barselsperioder, som mødrene tager, der cementerer og udbygger løngabet mellem mænd og kvinder. Mens den kvindelige medarbejder er på barsel, kommer hun bag i køen til de opgaver, der Det ville have været et visionært og konsekvent tiltag, som kunne have skabt respekt om en til tider noget forpjusket regering. Men modet og viljen er åbenbart ikke til stede. er karrierefremmende, og hun risikerer rent faktisk, at karrieren kommer på standby. Det betyder ringere mulighed for at opnå de lokalt aftalte tillæg, som efterhånden udgør en meget stor del af den samlede løn. En bedre fordeling af barselsperioderne mellem de to forældre vil således være det bedste redskab til at reducere forskellen mellem mænds og kvinders løn. Men selv om vi nok mente, at der allerede forelå tilstrækkelig viden for regeringen til at realisere løftet fra regeringsgrundlaget, var vi ikke i tvivl om, at vi ville deltage i udredningsarbejdet og bidrage til, at regeringen kunne få det bedst mulige beslutningsgrundlag. Og der er i sandhed blevet arbejdet grundigt i udvalget. Fra Akademikerne har vi blandt andet bidraget med en afdækning af de mange, mange forskellige aftaler og regler, vores medlemmer på det private arbejdsmarked arbejder under. Her er der særdeles ringe barselsrettigheder i nogle virksomheder, mens der på andre private arbejdspladser er opnået gode rettigheder gennem overenskomstforhandlingerne. Ved arbejdets afslutning og udformningen af den endelige rapport fra udvalget var vi nået til den opfattelse, at arbejdet bestemt ikke havde været spild af tid, men faktisk havde givet os alle mere viden og vores regering et godt grundlag for at handle. Rapporten viser nemlig, at det virker med øremærket barsel til mænd, og at der vil følge samfundsmæssige gevinster med. Men ak, lige før rapporten skulle offentliggøres, besluttede regeringen at droppe løftet om mere øremærket barsel. Det er utroligt skuffende, at regeringen slet ikke tager hensyn til det meget grundige udredningsarbejde. Hvorfor ikke offentliggøre rapporten og tage en åben debat i offentligheden, så vi på den baggrund kan nå frem til den mest hensigtsmæssige model til løsning af den ligestillingsproblematik, der er forbundet med barselsog forældreorlov? Den noget bizarre bonusmodel, regeringen har bebudet, kan vi ikke forvente vil rykke noget som helst. Regeringen har tabt en unik chance for at gå foran med lovgivning og normsætte mere fædrebarsel. Det ville have været et visionært og konsekvent tiltag, som kunne have skabt respekt om en til tider noget forpjusket regering. Men modet og viljen er åbenbart ikke til stede. Dette seneste løftebrud sår alvorlig tvivl om, hvorvidt regeringen overhovedet mener noget som helst med sin ligestillingspolitik. Det er trist og slapt. Peter Grods Hansen, DM Offentlig Line He-Gjerløff, DM Offentlig Anders Chr. Rasmussen, DM Offentlig Frederik Dehlholm, DM Privat Camilla Gregersen, DM Privat Bjarke Friborg, DM Privat Leif Søndergaard, DM Forskning & Videregående Uddannelse Olav Wedege Bertelsen, DM Forskning & Videregående Uddannelse Helle Waagner, DM Forskning & Videregående Uddannelse Hans Beksgaard, DM Forskning & Videregående Uddannelse Erik Alstrup, DM Forskning & Formidling Inger Staahl Jensen, DM Honorar- og timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende Hanne Götzshe, DM Pensionist Charlotte Palludan, Fagforeningslisten Mette Thygesen, DM Studerende Hans Chr. Gørup Nilsen, DM Studerende Artiklen Lovgivning vil normalisere barsel til fædre på side 36 var gået i trykken før regeringen besluttede, at løbe fra løftet om øremærket barsel til fædre.

4 4 af Mogens Tanggaard, redaktør Dark management Et af de mest efterspurgte numre af Magisterbladet udkom i På side i nr. 18 kan man læse artiklen Når chefen er psykopat. Op mod 10 % af alle chefer har psykopatiske træk, lød vurderingen dengang fra eksperter i Danmark og Sverige. Psykopaterne terroriserer deres ansatte, og får man sådan en som chef, er der kun et at gøre flygte, lød rådet i Diagnosen er i dag den samme. Budskabet til de ansatte også. Men noget er der sket desværre til det værre for de ansatte med en psykopatisk chef. Giftige ledere, kalder vi dem i artiklen på siderne Chefer med psykopatiske træk bliver i dag hjulpet af, at deres sande adfærd bliver usynlig, fordi viden går tabt i et miljø, der er præget af konstant forandring, siger Sanne Udsen, ph.d. i erhvervsøkonomi og bogaktuel med Parasitter i habitter. De medarbejdere, der kan huske en sag eller et forløb, har for længst trillet deres rulleskuffer et andet sted hen, siger hun i artiklen. Dark managemet har optimale vilkår i flydende strukturer, hvor forandring er hyppig, og hukommelsen kort. Værre endnu er det, at akademikere, der typisk har nøgleposter i en virksomhed eller organisation, er mere udsatte end andre, når djævelen er løs. Derfor gælder det om at spotte uvæsenet så hurtigt som muligt som regel giver det sig udtryk i et rigtig dårligt psykisk arbejdsmiljø. Da erfaringen viser, at det er uhyre svært at komme af med en uduelig chef, er der faktisk kun én mulighed tilbage, nemlig at søge andre steder hen. I fodbold skifter man manageren ud og ikke spillerne, hvis holdet klarer sig dårligt. Kunne denne fremgangsmåde overføres til arbejdslivet, hvor det måtte være på sin plads? Noget helt andet: Vær opmærksom på debatmødet mandag den 7. oktober i DM. Anette Borchorst, ligestillingsforsker på Aalborg Universitet, og Hans Bonde, professor på Københavns Universitet, debatterer ligestilling på baggrund af Bondes bog Fordi du fortjener det Fra feminisme til favorisme. Læs Bondes kronik på side Tilmeld dig via dm.dk under fyraftensmøder. FASTE RUBRIKKER 3 LEDER Gigantisk løftebrud 6 SIDEN SIDST 20 NYE BØGER 32 SIDEN SIDST 42 NYE BØGER 42 DEBAT 44 KRONIKKEN Fra feminisme til favorisme 56 DET MIT JOB PR- og trivselsansvarlig i tømrervirksomheden Egon Olsen & Søn 58 NYE BØGER 59 NYT OM NAVNE 60 DM AKTUELT 62 JOBSEKTIONEN Ledige stillinger 65 MEDDELELSER Magisterbladet: Peter Bangs Vej Frederiksberg Telefon (kl ) Telefax Internet: Al henvendelse vedr. abonnement og adresse ændring: og bed om medlems afdelingen. Abonnement på Magisterbladet koster 213,75 kr. per kvartal. Redaktion: Mogens Tanggaard (ansvars havende) Lisbeth Ammitzbøll Liv Kretzschmer Thomas Bøttcher Pernille Siegumfeldt Sidse Rølle Jakobsen, sekretær Direkte telefon: Annoncer: DG Media a s St. Kongensgade København K Tlf Fax Design og produktion: Datagraf Communications

5 INDHOLD 5 Der blev meldt fuldt hus til DM og MA s fælles medlemsfest. ARTIKLER (MÅSKE) HEN I VEJRET? 6 Akademikerkampagnen er i fare 10 DM s reaktion på finansloven 12 Giftige ledere har frit spil 16 Studerende kvier sig ved at række hånden op 18 Rod gør dig (måske) kreativ 22 Bragende succes 28 Vi reklamerer, altså er vi her 32 Ingen hjælp fra regeringen 36 Lovgivning vil normalisere barsel til fædre 38 Bekendelser og sminke 47 faktor 4 Forsidefoto: Privatfoto Produktionsplan: Vignetter: Bob Katzenelson Oplag: eksemplarer ISSN Nr Udkommer: Deadline debat Deadline annoncer: Deadline kalender: 27. september 16. september 18. september 18. september Nr Udkommer: Deadline debat: Deadline annoncer: Deadline kalender: 18. oktober 7. oktober 9. oktober 9. oktober Nr Udkommer: Deadline debat: Deadline annoncer: Deadline kalender: 8. november 28. oktober 30. oktober 30. oktober Kontrolleret af NORDISK MILJØMÆRKNING TRYKSAG Kontrolleret oplag: i perioden

6 6 SIDEN SIDST af Mogens Tanggaard foto: Colourbox INGENIØRER OG LANDINSPEKTØRER IGEN MED I AC Efter i nogle år at have været ude af AC-samarbejdet vender ingeniører og landinspektører igen tilbage til Akademikerne (AC). Både AC s formand, Ingrid Stage, og Ingeniørforeningens formand, Frida Frost, er glade for beslutningen. De er enige om, at det vil styrke AC s indflydelse på den offentlige debat og på de for akademikere væsentlige politiske beslutninger. Kvinder til tops HØJTUDDANNEDES FORMIDLING NØGLE TIL SUCCES Mens kvinder har svært ved at trænge helt til tops i private virksomheder, går det bedre i landets humanitære organisationer, patientforeninger og andre interesseorganisationer. Her er hver tredje leder en kvinde, viser Mandag Morgens kortlægning af landets 100 største interesseorganisationer. Til sammenligning er der ikke én kvinde blandt C20-selskabernes direktører og bestyrelsesformænd. Højtuddannedes evne til at formidle og omsætte svært tilgængeligt fagligt stof til noget, der kan anvendes i dagligdagen, har stor betydning for virksomhedernes succes, viser en ph.d.-afhandling af Lene Ekholm fra geografi på RUC. De højtuddannedes formidlende rolle spiller således en lige så vigtig rolle for virksomhederne som deres faglige viden. DDO SOM APP Tag Den Danske Ordbog med i lommen! Ordbogen fås nemlig nu som app til både iphone og Android. Appen giver dig nem og hurtig adgang til alle opslagsordene i DDO i en visning, der er specielt tilpasset skærmen på din mobiltelefon. Ordbogen udgives af Det Danske Sprogog Litteraturselskab, som har redigeret ordbøger i mere end 100 år. Lene Lange, formand for Aalborg Universitets ligestillingsudvalg, i UGLEN/AAU-NYT

7 Den fleksible masteruddannelse i offentlig ledelse Styrk dit personlige lederskab med en forskningsbaseret lederuddannelse MPG er kendetegnet ved at være fleksibel, modulbaseret og kan gennemføres som en hel masteruddannelse på 2-6 år Ansøgningsfrist 1. november 2013 og 1. maj 2014 Informationsmøde 24. september telefon mpg er et samarbejde mellem copenhagen business school og københavns universitet uddannelsen udbydes også af aalborg universitet. læs mere på

8 8 BESKÆFTIGELSE af Pernille Siegumfeldt AKADEMIKERKAMPAGNEN På kun halvandet år har Akademikerkampagnen parret ledige akademikere med små og mellemstore virksomheder. Men trods gode resultater, initiativer til at skabe nye job og en stadig voksende dimittendledighed er tilskuddet til kampagnen pillet ud af regeringens finanslovsforslag. Det er forfriskende at komme ud til nogle andre tidshorisonter, en masse praktiske og konkrete opgaver, og så tilmed på en del af arbejdsmarkedet, jeg ikke selv ville have tænkt på at opsøge. Når jeg skal søge job i fremtiden, vil jeg kigge meget bredere. Susanne Andersen, cand.mag. i kinesisk Anders Rasmussen, ejer af Jysk Gas & Teknik i Solbjerg uden for Aarhus, er en af virksomhedsejere, der via Akademikerkampagnen for ni måneder siden valgte at ansætte en akademiker på prøve. Det tilskud, som fulgte med det første år, var udslagsgivende for hans beslutning om at gøre forsøget, og det lægger han ikke skjul på. Havde jeg haft 50 mand under mig, havde den økonomiske side af sagen måske ikke betydet alverden. Men for mig var tilskuddet vigtigt. Ellers havde jeg nok i stedet brugt mine aftener på selv at bakse lidt med markedsføring, hjemmeside og bogholderi, forklarer Anders Rasmussen. I stedet fik han Susanne Andersen, der i 2011 blev cand.mag. i kinesisk fra Aarhus Universitet, og som har suppleret sin kandidatgrad med sidefag i erhvervsøkonomi. Inden Susanne blev ansat, var akademikere for mig bare nogle, der var lidt fjerne fra virkeligheden. I dag må jeg erkende, at hun bidrager med så meget ekstra til min virksomhed, at jeg godt kunne finde på at beholde hende, også når året med tilskud er omme og hvis hun altså vil, understreger Anders Rasmussen. Han er selv oprindeligt uddannet i restaurationsbranchen, men overtog i 2006 sine forældres virksomhed. Jysk Gas & Teknik bringer bl.a. gas ud til storkøkkener og byggepladser. I foråret udvidede han med en afdeling i Svendborg, der beskæftiger yderligere tre mand. Vil søge bredere Godt nok får hun ikke brugt sit kinesiske endnu. Men Susanne Andersen oplever, at hun får skærpet en række andre akademiske kompetencer i jobbet hos Jysk Gas & Teknik: Jeg står selvfølgelig for en del af bogholderiet, lageropdatering og ordrer. Men jeg bruger også tid på fx at opdatere hjemmesiden og prøve at forbedre kommunikationen med både leverandører og kunder. Jeg bruger også en del energi på at tænke i markedsføring af virksomheden, og hvordan vi kan målrette den mere præcist imod potentielle kunder. Jeg er nødt til at sætte mig ind i en del kompliceret teknisk stof for at kunne besvare henvendelser, og jeg prøver desuden at lave noget statistik på både nye og gamle kunder, som kan gøre os klogere. Hvad køber de, hvorfor, hvorfor henvender nogle sig kun et par gange osv.?, forklarer Susanne Andersen. Arbejdserfaringen fra Jysk Gas & Teknik betyder mere end bare et hak på cv et for sinologen fra Aarhus. Når man er vant til at have et halvt år til at nørkle med nogle ting, så er det forfriskende at komme ud til nogle andre tidshorisonter, en masse praktiske og konkrete opgaver og så tilmed på en del af arbejdsmarkedet, jeg ikke selv ville have tænkt på at opsøge. Når

9 9 Inden Susanne blev ansat, var akademikere for mig bare nogle, der var lidt fjerne fra virkeligheden. I dag må jeg erkende, at hun bidrager med så meget ekstra til min virksomhed. Anders Rasmussen, ejer af Jysk Gas & Teknik i Solbjerg uden for Aarhus ER I FARE jeg skal søge job i fremtiden, vil jeg kigge meget bredere, vurderer Susanne Andersen. Effektiv jobordning En opgørelse viser, at Akademikerkampagnen på halvandet år er lykkedes med at matche ledige akademikere med små og mellemstore virksomheder, der ikke automatisk ville være gået efter at ansætte en kandidat fra de videregående uddannelser. Akademikerne (AC), der står bag kampagnen, kalder det for en særdeles billig og effektiv jobordning, der samtidig kan skubbe til væksten og ambitionerne i mindre erhvervsvirksomheder. Derfor forstår AC-formand Ingrid Stage heller ikke, at ordningen må lukke ned, netop som dimittendledigheden blandt akademikere når nye højder, og dansk økonomi råber på flere vækstvirksomheder. Det er en god forretning for samfundet at investere i at få højtuddannede ud i hjørner af dansk erhvervsliv, som ikke før har anvendt akademiske kompetencer, mener Ingrid Stage. Akademikerne opfordrer derfor regeringen til at finde de fem millioner, det vil koste at føre ordningen videre. En af de ting, som man ifølge chefkonsulent i Akademikerne Rasmus Conradsen vil fokusere på, hvis det lykkes, er de mange generationsskifter, som er på vej i danske virksomheder. Helt op imod , vurderer chefkonsulenten. 40 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke lagt en plan for det forestående generationsskifte. Hvis processen går i gang for sent, kan det blive en dyr affære for virksomhederne. Hvis generationsskiftet lykkes, er overlevelsesraten langt højere for den generationsskiftede virksomhed, end den er for en nystartet. Vores medlemmer har værktøjerne og den viden, der skal til, for at være med til at facilitere det gode generationsskifte, fx ved at klargøre værdierne i virksomhederne eller gøre dem salgbare eller lignende. Det er ikke mindst her, vi vil sætte ind i 2014, hvis Akademikerkampagnen altså får lov til at fortsætte, siger Rasmus Conradsen. Anders Rasmussen fra Jysk Gas & Teknik i Solbjerg mener, at flere virksomheder som hans kan have gavn af at blive kigget på med nye øjne. Hos mig er alle mand ude at køre. Det er det, vi kan, og det, vi skal koncentrere os om. Susanne er god til noget andet, og jeg tror på, at hun kan være med til at skaffe virksomheden nye kunder. Det er selvfølgelig ikke målbart, om de kommer på grund af hendes indsats, eller fordi vi har et godt produkt. Men det er under alle omstændigheder sundt at få sin virksomhed kigget på af nogle, der ikke tænker på samme måde, som man selv gør. AKADEMIKERKAMPAGNEN Akademikerkampagnen arbejder på at skabe kontakter mellem ledige akademikere og små og mellemstore virksomheder, de såkaldte SMV er. Det er ikke mindst de unge nyuddannede, som Akademikerkampagnen forsøger at matche med virksomheder. P.t. står dimittender uden job med frisk viden og kompetencer fra universitetet. 40 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke lagt en plan for det forestående generationsskifte. ( ) Vores medlemmer har værktøjerne og den viden, der skal til for at være med til at facilitere det gode generationsskifte. Rasmus Conradsen, chefkonsulent, AC

10 10 NYHEDER FRA af Gitte Grønnemose Butler DM s reaktion på finansloven Regeringen har fremlagt sit bud på en kommende finanslov. DM hæfter sig især ved de manglende ambitioner på beskæftigelsesområdet og på budgettet for uddannelse og forskning. Regeringen budgetterer med en stigning på 0,4 procent i de offentlige budgetter, hvilket skulle skabe omkring offentlige arbejdspladser. I betragtning af at der ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er sket et fald i offentlige stillinger på , så er stillinger en dråbe i havet. Der er behov for en langt mere ambitiøs indsats for at skabe vækst og beskæftigelse. Jeg savner, at der sættes målrettet ind for at skabe job til de mange ledige dimittender. Det er god samfundsøkonomi at ansætte dimittender, blandt andet i de små og mellemstore virksomheder. Det sker fx gennem Akademikerkampagnen, der matcher ledige akademikere med virksomhedernes behov, siger Peter Grods Hansen, næstformand i DM. Regeringen ønsker at investere i grøn vækst og grøn omstilling. Næstformanden mener, at det er vigtigt at bringe dimittenders kompetencer i spil. De sidder inde med ny viden og kan således både bidrage til væksten og regeringens ambitioner på området, siger han. Regeringen ønsker med finansloven at investere i bedre uddannelser og en ambitiøs forskningsindsats. Den foreslåede investering på 2,3 mia. ekstra til SU og taxametertilskud dækker det øgede optag af studerende på de videregående uddannelser. Peter Grods Hansen kvitterer for, at det øgede optag finansieres, men udtaler samtidig: Det ændrer ikke ved, at den fortsatte beskæring på to procent af taxametrene gør ondt både på professionshøjskolerne og universiteterne, særligt i en tid med voksende studentertal. Flere år med rekordstore studenteroptag udfordrer kvaliteten i uddannelserne. Det er afgørende, at de øgede midler til uddannelse bruges på ansættelse af flere videnskabelige medarbejdere på universiteterne, så de studerende kan sikres en uddannelse med høj faglig kvalitet, og sammenhængen mellem forskning og uddannelse bliver prioriteret. Og det bekymrer mig, at der samlet set vil være færre penge til forskningen, siger DM s næstformand, Peter Grods Hansen. På professionshøjskolerne og erhvervsakademierne er det tiltrængt med en langsigtet økonomi og midler til sikring af den fortsatte forskning og udvikling. Jeg savner, at der sættes målrettet ind for at skabe job til de mange ledige dimittender. Den største anerkendelse, en forsker kan modtage, er kollegernes Indstil din kollega til en af DM s to forskningspriser. Frist for indsendelse er 8. oktober Læs mere på Professor Carsten Thomassen Prismodtager 2012 Naturvidenskab Professor Jesper Ryberg Prismodtager 2012 Humaniora DM S FORSKNINGSPRISER KRONER TIL HVER PRISMODTAGER

11

12 12 LEDELSE af Lisbeth Ammitzbøll Giftige ledere frit har spil Psykopater, narcissister og magtbegærlige ledere trives fint i moderne virksomheder. Dark Management har optimale vilkår i flydende strukturer, hvor forandring er hyppig, og hukommelsen er kort. Hvornår blev din afdeling sidst splittet op eller lagt sammen eller omstruktureret eller fik andre opgaver eller nye chefer? Og kan du egentlig huske, hvem der traf de beslutninger, som i dag definerer dit arbejdsområde på godt og ondt? Sandsynligvis fortaber en del af svaret sig i en mild tåge af fortid. Sandsynligvis er en eller flere af de ledere og mellemledere, der var med til at gennemføre omstruktureringen, for længst flyttet til andre poster eller til helt andre virksomheder. Sandsynligvis har din nye leder frit spil, hvis han eller hun vil omskrive historien og tage æren for successer eller fraskrive sig ansvaret for fiaskoer. Det vil de fleste af os gøre i mild grad bevidst eller ubevidst. Nogle få gør det i udpræget grad og helt uden dårlig samvittighed. Disse få lyver ikke bare lidt. De lyver lodret og hele tiden og er fløjtende ligeglade med den skade, de gør på andre mennesker. De kan ødelægge dit arbejdsliv og mere til. I dag har både private og offentlige virksomheder en vis grad af kaos over sig. Den typiske moderne organisation er præget af fleksibilitet, omstilling og udskiftning, og den er som skabt til personer med psykopatiske træk, siger Sanne Udsen, ph.d. i erhvervsøkonomi, konsulent og bogaktuel med Parasitter i habitter om personer, der forgifter arbejdspladsen. De kan udfolde al deres charme og karisma og bliver samtidig hjulpet af, at deres sande adfærd bliver usynlig, fordi viden går tabt i et miljø, der er præget af konstant forandring. De nøglemedarbejdere, der kan huske en sag eller et forløb, har for længst trillet deres rulleskuffer et andet sted hen. Snylter på tillid Tillid er udbredt på danske arbejdspladser. Vi stoler i det store og hele på hinanden. Vi fortæller helst sandheden, vi taler nogenlunde pænt til og om vore kolleger, vi får ikke pludselige raserianfald, vi forsøger at hol-

13 13 Den typiske moderne organisation er præget af fleksibilitet, omstilling og udskiftning, og den er som skabt til personer med psykopatiske træk. Sanne Udsen, ph.d. i erhvervsøkonomi de, hvad vi lover. Helt anderledes fungerer Sanne Udsens parasitter i habitter m/k. Parasitterne udnytter andres arbejdsindsats og gode idéer. De misbruger andres penge og fortrolighed, og de lyver. De tænker typisk kortsigtet og først og fremmest på sig selv. Selvfølgelig er der også kontrol og supervision i de fleste virksomheder, men fordi den grundlæggende gensidige tillid er normen, kan en arbejdsplads blive blind eller i hvert fald nærsynet over for en leder, der bryder tilliden radikalt, fremhæver hun. Siden Sanne Udsen i 2006 skrev bogen Psykopater i jakkesæt, er det strømmet ind med fortællinger fra mennesker, der har haft en psykopat på lidt for tæt hold. ARBEJDSPLADS MED SPILLEREGLER Tillid er udbredt i danske virksomheder. Derfor kan en giftig leder bryde arbejdspladsens spilleregler i lang tid, inden det bliver opdaget. Sanne Udsen opregner i bogen Parasitter i habitter almindelige normer for adfærd. Sæt minus foran dem og se, hvordan en giftig leder opfører sig. Spillereglerne: Vi fortæller (stort set) altid sandheden. Vi pynter os ikke (ret meget) med lånte fjer. Vi fusker (så godt som) ikke med rejsebilagene. Vi betragter privat gæld (ligesom spillegæld i gamle dage) som æresgæld. Vi holder (i videst muligt omfang) det, vi lover. Vi indgår ikke (vildt urealistiske) deadlines. Vi tager ikke (mere end en smule af) æren for andres arbejde. Vi taler (nogenlunde) pænt til vore kolleger. Vi bagtaler ikke vore kolleger (ret meget). Vi er (nogenlunde) forudsigelige (og ikke løse kanoner). Vi går ikke i seng med (ret mange af) vores kolleger.

14 14 LEDELSE fortsat Foto: Torben Pedersen Akademikere er ofte meget ambitiøse, fremhæver Sanne Udsen. Det kommer dem til skade, hvis de får en leder med psykopatiske træk. Som enkeltperson kan man ikke få fyret en psykopatisk leder, uanset hvor uretfærdigt man synes, det er, siger Minna Melgaard, arbejdsmiljøkonsulent i DM. Mødet med en psykopatisk chef er ekstremt forvirrende, og akademikerens reaktion er ofte at anstrenge sig endnu mere og være endnu dygtigere. Sanne Udsen, ph.d. i erhvervsøkonomi Akademikere bliver ofte meget vrede over uretfærdig behandling, og samtidig er mange af dem for stolte til at bede om hjælp eller til at indse, at flugt er den eneste mulighed. Sanne Udsen, ph.d. i erhvervsøkonomi I antal mener hun, at psykopaterne er få, omkring en enkelt procent, men deres effekt på det psykiske arbejdsmiljø er stor. De sænker arbejdsmoral, jobtilfredshed og produktivitet. For den enkelte medarbejder nedbryder de selvtillid, arbejdsglæde og forholdet til kollegerne. Og det hjælper ikke at føle sig klog, dygtig og selvstændig. Snarere tværtimod. Akademikere i farezonen En psykopatisk chef er svær at blive klog på og endnu sværere at bekæmpe. Mødet med en psykopatisk chef er ekstremt forvirrende, og akademikerens reaktion er ofte at anstrenge sig endnu mere og være endnu dygtigere. Akademikere er ofte meget ambitiøse og mener, at de bør kunne håndtere situationen. Måske bliver de også fordi de typisk får nøgleposter genstand for så meget positiv opmærksomhed i begyndelsen, at de er lang tid om at forstå, hvad der sker. De får at vide, at deres forgænger var håbløs til jobbet, og at de selv er ekstremt dygtige, kreative og indsigtsfulde. I næste øjeblik bliver de hængt ud, bagtalt, kritiseret og ofte også overfuset uden varsel. Det forløb går igen blandt de personer, jeg har talt med. Det ene øjeblik er man årets medarbejder, det næste øjeblik gør man alting forkert og har ødelagt det hele. Akademikere bliver ofte meget vrede over uretfærdig behandling, og samtidig er mange af dem for stolte til at bede om hjælp eller til at indse, at flugt er den eneste mulighed. Deres selvopfattelse kan blokere for en fornuftig reaktion, siger Sanne Udsen. Kun få psykopater I DM er arbejdsmiljøkonsulent Minna Melgaard meget mod sin vilje enig i Sanne Udsens kur. Flugt er næsten altid den eneste udvej, hvis man som medarbejder har fået en leder med psykopatiske træk, og det er fuldstændig urimeligt, at det skal være sådan, siger DM-konsulenten. Hun understreger samtidig, at psykopatiske ledere er sjældne. Dårligt psykisk arbejdsmiljø handler for det meste om ganske almindelig dårlig ledelse og ganske almindelige mellemmenneskelige uoverensstemmelser, der igen handler om, at lederen bruger sin ledelsesret til at forfølge en bestemt dagsorden. Og det kan være slemt nok, fortæller Minna Melgaard. Som medarbejder kan det være svært at acceptere, at medarbejdertrivsel ikke står særlig højt på listen over parametre, som lederen bliver bedømt på af sin topledelse. Hvis en leder bliver ansat til for eksempel at rydde op økonomisk, og lederen præsterer resultater, så vil tårnhøjt fravær og dårlig trivsel og stor personaleomsætning typisk ikke være nok til at vælte ham eller hende af pinden. Alligevel er der grund til at være på vagt, hvis trivslen styrtdykker, sygefraværet stiger, og dygtige medarbejdere bliver fyret eller selv går i stort antal.

15 15 Et dårligt psykisk arbejdsmiljø betyder kun i sjældne tilfælde, at der er en psykopatisk chef. Men hvis der er en psykopatisk chef, er det psykiske arbejdsmiljø med garanti dårligt, påpeger Minna Melgaard. Kæmp ikke alene Tilbage til psykopaterne. Psykopater tiltrækkes af penge, prestige, magt og kontrol. En psykopatisk leder skaffer ledelsen de resultater, som ledelsen efterspørger. Det er en psykopatisk leders spidskompetence at lyve sig til succes, at tage æren for andres arbejde og at skyde skylden for en fiasko over på andre, forklarer Sanne Udsen. Derfor går der ofte et stykke tid, før en topledelse forstår, hvad der foregår, og da er de medarbejdere, der sidder inde med viden og dokumentation, ude af døren igen eller flyttet over i en anden afdeling. Jeg mener selvfølgelig ikke, at vi skal genindføre stive, hierarkiske virksomheder, hvor skrivebordene var boltet fast, og de fleste medarbejdere fik et guldur for lang og tro tjeneste. Jeg peger blot på, at de gammeldags organisationsformer på dette ene punkt havde en fordel. Psykopater kunne ikke gemme sig så let og så længe som i dag. Alligevel er der også i moderne virksomheder eksempler på, at det er lykkedes at komme af med en giftig leder. Men vejen er lang, og kravet om fællesskab er uomgængeligt. DM s Minna Melgaard: Hvis man bruger for eksempel den lovpligtige arbejdspladsvurdering til at dokumentere det dårlige arbejdsmiljø, kan man godt som medarbejdergruppe lægge pres på topledelsen. Men det kræver samarbejde mellem alle faggrupper på arbejdspladsen, så man ikke bliver spillet ud mod hinanden, og det kræver fagforeningernes hjælp til at tvinge topledelsen til handling. Som enkeltperson kan man ikke få fyret en psykopatisk leder, uanset hvor uretfærdigt man synes, det er. Man vil selv være røget ud længe inden, sandsynligvis med skader på sjælen, advarer arbejdsmiljøkonsulenten. Flugt er næsten altid den eneste udvej, hvis man som medarbejder har fået en leder med psykopatiske træk. Minna Melgaard, arbejdsmiljøkonsulent i DM DM hjælper Psykopater er hykleriske, upålidelige, samvittighedsløse, utålmodige, snyltende, uetiske og kyniske. Men de fremstår ofte som dynamiske, handlekraftige, visionære og modige. En arbejdspladsvurdering (APV) kan i nogle tilfælde afsløre følgerne af en giftig leder eller mellemleder. På DM s hjemmeside finder du en vejledning om APV. I første omgang har I måske mere brug for at få hul på emnet psykisk arbejdsmiljø. Du kan bestille DM til at komme ud på din arbejdsplads til fyraftensmøde eller klubmøde. Et oplæg fra en DM-konsulent kan være med til at sætte gang i en debat eller en proces, som kan opklare årsag og virkning. Måske har I ingen psykopatiske ledere. Måske arbejder I bare for meget. Måske er arbejdet skævt fordelt. Oplægget kan for eksempel handle om: I kan også vælge at holde mødet i DM s lokaler. Se mere om DM s tilbud om hjælp på dm.dk.

16 16 UDDANNELSE af Liv Alfast Kretzschmer Studerende kvier sig ved at række hånden op Mange studerende har svært ved at deltage aktivt i undervisningen. Manglende tryghed er en af forklaringerne, viser en stor undersøgelse af kulturen på universiteterne. Rækker du hånden op i undervisningen? Ja, siger kun halvdelen af de universitetsstuderende. For angsten for at stille dumme spørgsmål kan være en bremse i undervisningslokalerne, og med ofte ganske få undervisningstimer ugentligt er det svært at nå at blive tryg ved holdet og underviseren. Det viser en undersøgelse blandt medlemmer af DM Studerende. Formand for de studerende Mette Thygesen er ikke overrasket over, at kun halvdelen gerne rækker hånden op. De få undervisningstimer betyder, at mange studerende vil suge så meget som muligt ud af undervisningen og helst ikke vil have afbrydelser. Derfor får man nemt følelsen af, at et spørgsmål skal være virkelig godt, hvis man skal forstyrre undervisningen. Samtidig lægger store hold, forelæsningssale og forelæsningsformen på mange studier ikke op til dialog, og det kan være grænseoverskridende at snakke over for så mange mennesker og utrygt, at man sidder med ryggen til størstedelen af dem, siger Mette Thygesen. Ansigtstab En del af de studerende beskriver da også i undersøgelsen, hvordan det ikke er engagementet, der mangler i undervisningen, men at de simpelthen er bange for at falde igennem fagligt. En studerende savner, at det er okay at stille dumme spørgsmål i løbet af undervisningen, også når vi har hold på over 100 personer. Og frygten for at være dum går igen i de studerendes kommentarer: Jeg føler mig dum i mange situationer, fordi jeg ikke føler, det er trygt, og Selv om undervisere prædiker, at der ikke er nogen dumme spørgsmål, så fornemmer man klart det modsatte, hvis man stiller et spørgsmål, som de ikke synes om. Og: Det handler om min egen selvtillid. Jeg er bange for at være dummere end de andre. Det er ikke kun i undervisningen, at mange studerende har svært ved at give deres mening til kende. Tolv procent af de studerende er sjældent eller aldrig trygge ved at give deres mening til kende på studiet, og hver fjerde er det kun nogle gange. Angsten for det faglige ansigtstab beskriver en studerende i undersøgelsen og efterlyser en mindre akademisk jargon mellem medstuderende. Man bliver hurtigt set ned på, hvis ikke man bruger lange, svære ord. At mange har svært ved at give deres mening til kende, bekymrer Mette Thygesen. Det er vigtigt, at man føler sig tryg på studiet, så man kan være sig selv både fagligt og socialt. Både for at man har det godt, og for at man kan blive dygtig fagligt. Det er helt grundlæggende, at man tør være og vise den, man er, tør være usikker og tør udstille sig selv lidt og sætte sig selv på spil, hvis man skal kunne udvikle sig og modtage ny viden, siger Mette Thygesen. 11% 1% 6% 24% 24% Jeg er tryg ved at give min mening til kende på studiet 40% Altid Som regel Nogle gange Sjældent Aldrig 43% Jeg rækker hånden op i undervisningen 51% Ja Sjældent Aldrig

17 # 41 kr. 42,00 gange!«layout: ANDREAS PERETTI FOTO: SCANPIX FAKTISK FOTO: BRIAN BERG/SCANPIX # BØGER gnosen er stillet. lund Slot ot, hvor en g forsøger at hjælpe hinanden videre. vrede amerikanere rette) er dødtrætte fortegn. V begynde at tale Tag f.eks. Jim med deres høre er imod digheder, der rale program og lægebesøg er, fordi vi bli uden Medicare. pension.«foto: SCIENC SAMFUND landet.«ideer Side 11 mløs. Side 9 SEN/SCANPIX aler Side 8-9 Dagblads Forlag. Lars Henriksen & Erik Holm: Manddomsprøven. Powerkvinderne kommer. 215 sider, 249 kr. Kristeligt n række danske parterapeuter drog sidste år den konklusion, at halvdelen af alle par, der går i terapi, har det problem, at kvinderne er blevet for dominerende og mændene med lange arme. Det er Mændene kan hverken sætte grænser eller Og balancen tipper mere og mærke egne behov, de er afbøjende og kon- mere. For Danmark er, med én af de to forfatteres opbud af upræciserede De er kort sagt under pres, og skal man tro påstande, et af de mest ligestillede samfund Manddomsprøven. Powerkvinderne kommer i verden (på trods af løngabet på tyve procent forfattet af journalisterne Lars Henriksen (f. og kvindernes dobbeltarbejde ude og hjemme, 1975) og Erik Holm (f. 1972), er det ikke må jeg gå ud fra). kun i parterapilokalerne, at magtbalancen er Det gælder bare om at lede efter kvindernes tippet, så kvinderne stormer frem, og mæn- voksende magt i laget lige under den absolutte for passive. fliktsky. LAYOUT: ANDREAS PERETTI FORSÆTTES SIDE 2 FOTOS: JONATHAN WILKINSON Fås også som e-bog Side 12 dene står tilbage overalt. Side 14 viser. spørgsmål om tid, før vi også er dér. Side 7 kærk dspark til kø j grad præcis LAYOUT: ANETTE RIEMANN Det lærer du læringskurve. er Rambøl FOTO: NASA det FOTO: SCANPIX FOTO: STREETHEART.DK MAGISTERBLADET 11 SEPTEMBER haandgemaeng Få Weekendavisen i 10 uger for KUN 27,- om ugen SPAR 40 % Weekendavisen udkommer hver fredag i fem sektioner med Danmarks grundig ste dæk ning af samfunds spørgs mål, kultur, litteratur og forsk ning. Prøv 10 uger for kun 27 kr./uge og få alt dette leveret lige til døren hver fredag: Kinesisk. I skole med Lai You-cheng. Han skal lære skrifttegn, og så kommer det svære. L Af MARTIN KRASNIK 2 Fru Z. Brøggers hårdtslående budskaber var kommet bedre frem, hvis hun havde brugt sin egen stemme. OUISVILLE, Kentucky Lydmanden bag scenen storsveder. Der gik allerede én højttaler, da et a cappella-kor sang Star Spangled Banner, og forstærkeren truer nu med at brænde sammen. Først forsøgte en fed, sort prædikant at blæse systemet ud med en dyb afro-bas. Dernæst prøvede en lille, hvid kvinde at sprænge anlægget med en højskinger, blond diskant. Og nu får den lokale, konservative radiovært det til at lyde, som om vi bliver angrebet af en Apache-helikopter i lav højde. Lydmanden tager sig til hovedet og signalerer, at endnu en højttaler lige er gået. Jeg ved ikke, hvorfor de råber så højt denne dejlige søndag eftermiddag i Louisville, men det skyldes muligvis, at mange tilhørere hører meget dårligt. Hvis man går rundt blandt dem, kan man nemt konstatere, at næsten halvdelen bruger en eller anden form for høreapparat. Måske er det også derfor, de tager den øresønderrivende larm så roligt. De fleste sidder bare i deres smarte, medbragte klapstole og hygger sig. Mødet hedder 10/10/10/Remember November og skal hjælpe de kandidater, Tea Party-bevægelsen støtter i Kentucky; fra det lokale skoleråd i Louisville til Senatet i Washington. Budskaberne fra scenen er en tour de force i bevægelsens slagord: De håbløse føderale hjælpeprogrammer er gået for vidt, myndighedernes regulativer og bureaukrati kvæler folks frihed, skatter og gigantisk gæld genindfører slaveriet og stavnsbinder Amerika. Og så lidt oveni for de særligt hørehæmmede:»det er Gud, der tager sig af de fattige! Ikke staten!«dundrer den sorte prædikant, der hedder Jerry Stephenson.»Obama forbryder sig mod forfatningens guddommelige principper.«en yngre, muskuløs mand ved navn Dan Blanchard taler om gælden på millioner, milliarder, trillioner, et beløb, der»i tidollarsedler kan dække alle Amerikas motor- og landeveje to Radioværten, Les Naiman, en pæreformet mand med stort overskæg og blomstret skjorte, siger det, så alle er med:»radikale kræfter har overtaget dette land. Vi har ikke længere kontrollen. Obama er ond. En OND tyran. Det er sandheden, og sandheden er sandheden. Det er en kommunistisk regering. En fascistisk regering, der med vilje smadrer økonomien for at ødelægge Amerika. God Bless America.«Og forsamlingen klapper, som havde plejehjemmets turleder netop erklæret, at der er et ekstra stykke kage til kaffen. Det ville være sjovt, hvis det ikke var så virkeligt: Tre meter 5 FOTO: SCIENCE PHOTO LIBRARY Kræft. Diagnosen er stillet. Reportage fra Dallund Slot, hvor en gruppe unge forsøger at hjælpe hinanden videre. fra scenen står demonstrationens største stand. Her kan man få materiale om Rand Paul, senatskandidat og Tea Party-bevægelsens»filosofi-prins«, som en af hans folk kalder ham. Vinder han valget og bliver senator, bliver han frontkæmper for en mindre hær af Tea Party-politikere, der vil få Obamas første to år ved magten til at ligne en hyggelig aften omkring bålet. Selv kommentatoren Thomas Friedman skrev forleden i New York Times, at en revolution er på vej i Amerika. Intellektuelt sammenbrud Jeg er taget til Kentucky for at forstå, hvad alt dette handler om. Her i The Bluegrass State på grænsen mellem syd og nord, Midtvesten og de østlige stater, flyder tre strømme nemlig perfekt sammen: Staten er ramt heftigt af den økonomiske krise, Tea Party-bevægelsen slog hurtigt rødder, og Obama er ekstremt upopulær. Sammen er disse strømme ved at bære øjenlægen Rand Paul ind i Senatet. Der har været flere ganske positive artikler i amerikansk presse, som har besk DZOO BØNNER BØNNEBORDE: FRA 990,- TIL 4600,- K 4 STØRRELSER, 4 TRÆSORTER, 90 FARVER DESIGNER ZOO VESTERBROGADE 137 TLF Weekendavisen 6 ydelser skal skæres h De fortæller også, oktober årgang FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD/SCANPIX Dansker. Og muslim. Hvornår tillader medierne hende at træde frem som person og borger? 4»Alle dem, der ikke har fortjent det,«siger Jessie. Eller tag Frank Simon, formanden for Louisville Tea Party, der udleverer detaljerede lister over de kandidater, Tea Partyfolk bør stemme på. Han har kæmpet mod socialisme i 30 år, siger han:»obama hader Amerika og er ude på at ødelægge Frank vil først og fremmest af med»de socialistiske prosmadrer frihed og vækst.«er han mon selv på,«svarer han og smiler lidt. Jeg giver ham et»vi er ikke perfekte.«usa. Obama er både muslim og en ond, tyrannisk kommunist-fascist, der vil ødelægge Amerika. Engang var det den sædvanlige håndfuld galninge, der mente den slags. I dag bæres de frem af internettet og Fox News og vil føre Republikanerne tilbage til magten. Det er ikke, fordi han er sort 1. SEKTION Begavede analyser af ugens begivenheder Præsidentkandidaterne Al Gore og John Kerry blev ramt af samme raseri og mistro. De blev kaldt socialister og kommunister. Kerry blev beskyldt for at være født i Frankrig og desertør fra hæren. Historikeren Richard Hofstadte»den paranoide stil i amerikansk politik«. FOTO: KEVIN LAMARQUE/REUTERS/SCANPIX Kultur af at have mødt ham. Men for et år siden Farligt kys. Som 16-årig blev Masha Kødets lyst. De danser i forretningen stjerne i Putins ungdomsorganisation. anført af en psykiatrisk patient. Mød en Hun fi k bil, lejlighed og eget tv-show. Men landsbyslagter med succes og Dantes så mødte hun nogle kritiske journalister. Guddommelige Komedie under disken. Ny dansk dokumentarfi lm. Side 3 Højdespringer. Statsministeren praler var rapperen Kidd hjemløs. Side 9 KULTUR A Bigger Picture med landskabsbilleder af David Hockney. Udstillingen er en overdådig demonstration af kærligheden til det rligt greb om motivet natur. Den største fornøjelse David Hockney: Nichols Canyon Akryl på lærred. FOTO: NIELS AHLMANN OLESEN/SCANPIX Tendenser i kunst, design, arkitektur med mere L Af SYNNE RIFBJERG Weekendavisen # januar 2012 Kirkegården. Tine Eiby fortæller om, hvordan hun er kommet til at holde af stedet. I al slags vejr gennem skiftende årstider. Side 8 Bøger Brandwashed. Danskerne tror ikke Opbrud. Fremragende romaner om på Gud. De tror på mærkevarer. at føle sig fremmed hjemme og ude. Af LEONORA CHRISTINA SKOV være, når man ser på den i al slags lys og penselstrøgenes rytme, som skaber himmelrum og marker af mærker og lysende levelse, og skal den skildres, må den ney sige Grand Canyon er en totalop- i al slags vejr. ONDON Woosh! farver. Hockney tegner som en drøm, stykkes sammen af flere billeder. På den Sådan føles det at træde HOCKNEY vil måske blive bebrejdet det kan man se på malerierne, men i anden side af den store væg, hvor Grand ind i Royal Academys sin kærlighed til det banale, men udstillingen viser faktisk, at det hele handler neys rent ud sagt mesterlige tegninger scinerende fotocollage af samme Grand særklasse på det fine udvalg af Hock- Canyon-maleriet hænger, er der en fa- sale og møde David Hockneys farvestærke om noget andet og mere. Selvfølgelig er sort-hvide og klassisk vidnesbyrd om, Canyon, lavet af Hockney, der tilbragte billeder på udstillingen der den aldrende kunstners optagethed hvordan studier, at se intenst på tingene, en uge on site med at se og se igen og A Bigger Picture med gamle og især af årets gang, men det virker vigtigere, altid går forud for ethvert billede hos fotografere, før han kastede sig ud i at nye landskabsmalerier af mesteren at det, man kunne kalde det banale, så den engelske maler. male og forsøgsvis fremstille det, øjet ser, fra Bradford, Yorkshire. Man kan tydeligt står i en højere sags tjeneste, igen fordi det i modsætning til kameraet se ham allerede på banneret ude på nemlig synets. Hockney kan virkelig SÅDAN har det ikke altid været. bevæger sig og panorerer hen over det gaden, hvor han står og maler med se og sætte det, han ser og forstår, over Udstillingen fokuserer på landskabet næsten uoverskuelige landskab. hængerøv og stribet Picassotrøje... komposition og motivisk hittepåsomhed. Det viste sig allerede i Hockneys et enkelt retrospektivt rum, hvor man af Hockneys nære venner syg, og det hos Hockney, og det har givet plads til I slutningen af halvfemserne blev en Det er Hockney i storform i alle meget enkle iphone- og ipad-tegninger, i spring på næsten et tiår ad gangen var hyppige besøg hos ham i Yorkshire, da de begyndte at dukke op for nogle år kan se 1950ernes traditionalist blive til foruden de årlige til moderen i Bridlington, der bragte Hockney tilbage til siden. Det er jo ikke, fordi manden er 1960ernes popkunst-inspirerede Hockney. I de år lader han snarere ideen om barndommens landskaber. Efter en halv særskilt interesseret i blomsterbuketter landskabet gå forud for det registrerende menneskealder i det solbeskinnede Los blik. Det ændrer sig med en stigende interesse for fotografiet og for fotografiets af den variation af lys og skygge, der Angeles blev Hockney intenst optaget særlige måde at repræsentere verden på følger med det umiddelbart mindre med sit ene øje, linsen som Hockney indbydende engelske klima. Fra det har tordnet imod i mange af sine udsagn retrospektive afsnit springer man direkte og billeder. Vi har jo to øjne at se med! ind i skov og mark; billeder, der er skabt Der er tre berømte fotocollager med fra inden for de sidste ti år, hvor Hockney de år, collager som dels skildrer, hvordan generobrer barndommens landskab, fotografiet kommer til kort ved at bestå ligesom han generobrer en klassisk af mange optagelser, der bliver stykket genre, friluftsmaleriet. Med kasket og sammen til ét billede, dels viser, hvordan stok og hele udstyret bevæger han sig det menneskelige øje bevæger sig i forhold til verden: Verden er i bevægelse, og anden herremand, der beser jorderne. rundt i Bridlingtons omegn som en derfor kan netop maleriet matche det, Det vil i Hockneys tilfælde bare sige: for at male er en proces. ser. Bevæbnet med skitseblok, staffeli, tjørnehække og afbarkede stammer, som De tidlige collager løber sammen i et lærred og palet, tager han landskabet ligger og lyser ved hulvejen, der fører af det retrospektive afsnits hovedværker ind i billede efter billede, med billede mod forsvindingspunktet, med og uden Louisianas Grand Canyon-billede, efter billede. Skoven, der strutter af løv sne, blade, grene årstidernes skiften. svælges i farve, men der svælges ikke i som altså i disse måneder befinder sig og farver, træerne, der smider bladene og Hockney som naturromantiker eller maling, for farven er lagt på med tegningens klarhed. Man mærker arven fra van kan hverken ses eller fotograferes i ét i London. Landskabet Grand Canyon tegner en anden verden på det samme måske snarere Hockney som manden, der kan afbilde verden, som den kan Gogh i dennes højintense omgang med billede eller males i ét hug, vil Hock- LAYOUT: BENTE BRUUN KORREKTUR: LISBETH RINDHOLT E BØGER Totalitarisme. Storartet værk om Fra Kingo til rap. Danskernes mordet på Trotskij. festsange gennem flere århundreder. Debatbog. Oh skræk og ve, skal man tro to journalister, der har skrevet en ambivalent bog om at være mand på nye måder. Powerkvinderne kommer! Det er hylende skægt. Man læser og læser og ønsker, at bogen aldrig ville høre op. Nils Gunder Hansen, Kristeligt Dagblad Det er således ikke for ingenting, at den hyppigst fo formulering i bogen er tallet er støt stigend skarpt efterfulgt af velkendte gummiformuleringer som de k værdier, de traditionelle og m maskuline dele af ma ten, og en lang række undersøg UANSET hvad jeg ellers måtte mene om Henriksens og Holms konklus EkstraBladet Jydske Vestkysten # september 2011 "MortenSabroe er stortset ud skriveen dårlig sætning. Der er ild i s Weekendavisen Klaus Wivel, Weekendavisen FOTO: SCIENCE PHOTO LIBRARY Rusmiddelhistorie. Fra medicin til Hold på magten! Dyd, ikke moral, Stjernetåge. Et langt kig ud i det Fingerspitzengefühl. Mennesker og masse forbrug. Side 11 siger Machiavelli. Side 8-9 fjerne verdensrum. Side 13 robotter lærer med kroppen. Side 2-3 kærkomment, at to mænd kommer med deres indspark til kønsdebatten og giver deres bud på, hvordan man kan være mand på nye Underholdende vurderinger af de vigtigste nye bøger FOTO: BRIDGEMAN ART LIBRARY Ideer Fido. Mens store pattedyr som mammut og elefant forlængst er uddøde i Danmark, har hunden klaret næsten år sammen med mennesket. Ny forskning i den danske fauna. En rigtig overlever sidste års gl IDEER Bliv bedre til atføreprofessio vor kan skabe udvikling og afk kolleger. Med Attractors højeste niveau og får ny teori, ma Book din plads på # februar 2011 FOTO: SCIENCE PHOTO LIBRARY Weekendavisen # april 2011 Faktisk Gæt en ørn. Den har et vingefang på op til 2,65 m - men den tager ikke børn. Side 8 Museumsdirektør på sit eget værelse e Formidabel f o r m i d l i n g af de nyeste forsknings ideer Gadekunst. Nogle gange bruger de bare et klistermærke. Side 2-3 Vi skal spiii-se! Kylling med pasta og persillepesto. Side 12 Videnskabet. Hvorfor har fi sk skæl? Side 8 FOTO: JESPER KRISTENSEN/SCANPIX FAKTISK Viden og sjov for piger og drenge LAYOUT: LENA THURMANN KORREKTUR: LISBETH RINDHOLT VIGNETTER: GITTE SKOV BESTIL NU: weekendavisen.dk/tiuger eller tlf STUDERENDE? Bestil i stedet på eekendavisen.dk/studie og få 13 uger for U 20, /uge. par 0

18 18 KREATIVITET af Lisbeth Ammitzbøll Rod gør Lidt rod på skrivebordet og i rummet omkring dig gør dig mere kreativ, viser nyt forsøg fra to amerikanske forskere. Virksomheder kan skræddersy omgivelserne til den adfærd, som de ønsker at fremme hos medarbejderne, fortæller den ene. dig kreativ (måske) Rod på skrivebordet gør dig mere kreativ, viser nye eksperimenter. Konklusionen passer godt til rodehovedet Einstein.

19 19 Rod skaber kreativitet. Orden skaber konformitet. Rod får mennesker til at tænke ud af boksen. Orden får dem til at rette ind og følge reglerne. Hvis man bestyrer en bank og ønsker, at de medarbejdere, der står for udlån, skal være meget forsigtige og følge reglerne, specielt her efter den nylige finanskrise, så skal man sørge for, at deres omgivelser er meget ryddelige og meget velorganiserede. På den måde vil man fremme en adfærd, der følger reglerne tæt, siger Joseph Redden, ph.d. og adjunkt på University of Minnesota og en af forskerne bag forsøget. På den anden side: Hvis man har et reklamebureau, skal man sørge for, at det roder lidt, og at rummet er stort og frit. På den måde vil man fremme en fri tankevirksomhed. Gennem indretning kan man aktivere enten det normfølgende, moralske, adlydende selv eller det ukonventionelle, normbrydende, kreative selv, der tænker ud af boksen og er villig til at løbe en risiko. Æble eller chokoladebar Sammen med professor Kathleen Vohs indrettede Joseph Redden et rum, der var rent og ryddeligt, og et rum, hvor forskellige ting lå spredt i tilfældig uorden. Alle forsøgspersoner modtog inden forsøget nogle penge for at medvirke og udfyldte et spørgeskema, som de troede var formålet med deres medvirken. Derefter blev de spurgt, om de havde lyst til at donere nogle penge til et velgørende formål, og de fik tilbudt enten et æble eller en chokoladebar. I begge tilfælde er der klare normer for den rigtige handling. Vi bør være gavmilde. Vi bør spise sundt, fortæller Joseph Redden. Forskerne forventede, at personerne i det ordentlige rum ville være mest konforme, og sådan gik det også. De donerede flere penge og var mere tilbøjelige til at vælge æblet frem for chokoladen. Rummene blev også brugt i et andet forsøg, hvor forsøgspersoner blev bedt om at finde på forskellige anvendelser for en bordtennisbold. Det rodede rum skulle hjælpe forsøgspersonerne med at bryde den konventionelle tankegang, bryde med, hvad alle andre gør og tænker, og komme op med noget nyt. Vores tese holdt. Personerne i det rodede rum kom op med flere idéer, og de kom samtidig op med mere kreative ideer. Rum påvirker os Koblingen mellem rod og kreativitet er kendt. I 2007 udkom bogen A Perfect Mess med undertitlen The Hidden Benefits of Disorder. Bogens forfattere, Eric Abrahamson og David H. Freedman, lancerer her en rodeteori, hvor rod er roden til næsten alt godt: Større fortjenester i erhvervslivet, højere grad af effektivitet i den offentlige sektor og øget trivsel blandt medarbejderne, hvis arbejdsglæde og kreativitet ellers bliver kvalt i krav om regler, kontrol og sanktion. Kun der, hvor man ikke ønsker selvstændige tanker eller nye tanker, er orden på sin plads, viser de to rodeteoretikeres research. Også hjemlige forskere er optaget af at aflure hjernen dens kreative evner. Forsøget med bordtennisboldene følger en anerkendt forsøgsopstilling. Vi mennesker er i virkeligheden ret dårlige til at tænke frit. Man har udført en del eksperimenter efterhånden med alternative uses, hvor forsøgspersoner skal bruge deres fantasi til at finde nye måder at bruge en kendt genstand Morten Friis-Olivarius, neurobiolog på, fortæller Morten Friis-Olivarius, der skriver ph.d. om neurobiologien bag kreativitet. Rum påvirker os. Man ved for eksempel, at blå rum fremmer kreativitet frem for røde rum, fordi farven rød er en advarselsfarve, og vi er generelt mindre kreative, når vi er bange. Svært at tænke frit Morten Friis-Olivarius er dog ikke sikker på, at rod og ægte originalitet er forbundne. Man ved fra hjerneforskning, at synsindtryk og kreativitet er forbundne. Mens du ser på en kop, har du rent neurologisk nemmere adgang til associationer, der er forbundet med en kop. Derfor er det ikke overraskende, at mange genstande i et rum afføder flere associationer, end hvis der er få genstande i rummet. Mange associationer åbner altså for mange kombinationer og dermed også for flere nye kombinationer, som vil fremstå som kreative. Men spørgsmålet er, om de er originale. Vi mennesker er i virkeligheden ret dårlige til at tænke frit. Hvis man beder en person om at skrive ti tilfældige ord på en seddel, vil det bagefter vise sig, at de fleste ord betegner genstande, der findes i rummet i forvejen, fortæller Morten Friis-Olivarius. Bohrs bord og Einsteins Fra naturvidenskabens verden minder videnskabshistoriker Helge Kragh om, at skrivebordets grad af uorden i dag er en dårlig indikator på forskerens kreativitet. Mange af dem ejer jo ikke en bog, og der ligger ikke et eneste stykke papir på deres skrivebord. Så de har ikke så meget at rode med. Man skal nok ind i deres computere for at få et retvisende indtryk, mener Helge Kragh. Og selv da kan det knibe med sikker viden. Blandt fortidens fysikere, dengang rod på skrivebordet stadig var synligt for enhver, findes stor kreativitet hos både ordensmennesker og rodehoveder. Tag bare to kendte Nobelprismodtagere. Niels Bohrs skrivebord var ret ryddeligt, mens Einsteins var ekstremt rodet. Einstein var i det hele taget så uorganiseret, at han gjorde den samme opdagelse med ti års mellemrum. Han havde glemt den i mellemtiden. Einsteins og Bohrs måder at arbejde på var meget forskellige, men de var begge utroligt kreative tænkere, Bohr bag sit velorganiserede skrivebord og Einstein midt i kaos, fortæller Helge Kragh.

20 20 NYE BØGER Medens nationen på de fleste måder skrumpede, steg den historiske bevidsthed om tidligere velmagtsdage. K U N S T Længsel Lundbye og Kierkegaard Hans Edvard Nørregård-Nielsen, Bente Bramming og Ettere Rocca Aarhus Universitetsforlag, 2013, 268 sider, 299,95 kr. I de sidste ti år af sit liv forvandlede den danske guldaldermaler Johan Thomas Lundbye sig fra at være ungdommelig håbefuld i forhold til livet og lykken til at blive et individ, der grublende søgte at træffe et eksistentielt valg: kvinden, kunsten eller evigheden? Filosoffen Søren Kierkegaard var Lundbyes samtidige, og gennem læsning af hans skrifter erfarede Lundbye, at han ikke stod alene med sine bestræbelser på at afklare tilværelsens mening og hensigt. I løbet af tiåret kæmpede Lundbye med et væld af længsler, som viste sig produktive i forhold til hans rige arbejde som kunstner, men voldte ham store vanskeligheder som menneske. S P R O G Filologiske studier i kongesagahåndskriftet Morkinskinna Alex Speed Kjeldsen Museum Tusculanums Forlag, 2013, 507 sider, 575 kr. I bogen foretages en kodikologisk, palæografisk, ortografisk og morfologisk analyse af de to skriverhænder i det islandske kongesagahåndskrift Morkinskinna (GKS 1009 fol; MskMS). Såvel den eksterne variation skriverne imellem som den interne variation hos den enkelte skriver forsøges afdækket. De to skrivere sammenlignes på forskellige niveauer, og det diskuteres bl.a., hvad variationen kan bidrage med i relation til mere generelle diskussioner af skriveridentificering, dateringskriterier og forholdet mellem skrivernorm, forlæg og afskrift. PÆDAGOGIK Historie Jens Aage Poulsen Klim, 2013, 174 sider, 289 kr. Historie i serien Mål og midler handler om læreplaner og læremidler og deres brug i skolefaget historie. I bogen diskuteres blandt andet, hvorfor læreplaner til faget flere gange er ændret markant i de sidste årtier, samt hvordan eller hvorvidt disse ændringer har udmøntet sig i læremidler og undervisning. Bogen indeholder nyttige redskaber til at analysere og vurdere læremidler. Redskaberne anvendes eksemplarisk i en sammenlignende analyse af, hvordan to nyere læremidler til 5. klasse behandler kanonpunktet Reformationen. L E D E L S E Narrativ ledelse Forandring gennem spørgsmål og fortællinger Mette Trangbæk Hammer, Stig Geer Pedersen, Henriette Moos Hans Reitzels Forlag, 2013, 256 sider, 300 kr. Hvordan kan man hele tiden lede i de små situationer i hverdagen i bestræbelsen på at udvikle, anerkende, skabe samarbejde og innovation samt undgå, at potentielle konflikter vokser og bliver vanskelige at løse? Forfatterne fokuserer på ledelse af mennesker, hvilket indebærer en konstant forholden sig til både irrationelle og rationelle handlinger. Lederens forståelse af de mange små hverdagshændelsers betydning gør det muligt at udøve mere meningsfuld ledelse. H I S T O R I E Fra skrot til skønhed om restaurering af S/S BJØRN og folkene bag Dansk Veteranskibsklub S/S BJØRN Marstal Søfartsmuseum, 2013, 140 sider, 250 kr. + fragt, kan bestilles på Bogen præsenterer et kollektivt portræt af folkene bag S/S BJØRN. Portrættet fortæller om, hvad disse mænd er rundet af, og om restaureringen som levende industri- og håndværkshistorie. Bogen fører os ind i dampskibenes epoke, tiden mellem sejlskibene og motorskibene, og fortæller om S/S BJØRNs anden jomfrurejse til Randers i 2012 efter mere end 30 års restaureringsarbejde, og dermed varsles en ny begyndelse for det mere end 100 år gamle dampskib. S A M F U N D Developing Democracies Democracy, Democratization, and Development Michael Böss, Jørgen Møller og Svend-Erik Skaaning (red.) Aarhus Universitetsforlag, 2013, 222 sider, 299,95 kr. Denne samling af essays fokuserer på en række teoretiske spørgsmål vedrørende demokrati og demokratisering. Bogen består af tre dele. Den første del analyserer, hvordan man kan forstå, forklare og måle demokrati. Den anden del handler om demokratisering i skrøbelige stater og i stater og regioner i udvikling. Den tredje del ser på det repræsentative demokrati i gamle demokratier og dets muligheder for fornyelse. Flere bøger på side 42

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget.

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. DIMISSIONSTALE 2017 Kære studenter I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. Og I kender alle sammen manden, der er indbegrebet af denne tankegang. Manden, der søgte at

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER?

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? Få 3 tips til at overvinde de dumme vaner Martine Eskildsen Denne e-bog er lavet til dig, der gang på gang har forsøgt at ændre på dine vaner. Du siger ofte til

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

DER ER EN CHANCE. Flyttemænd bliver slidt i kroppen.

DER ER EN CHANCE. Flyttemænd bliver slidt i kroppen. DER ER EN CHANCE FOR AT OVERLEVE Der er garanti for masser af afmagt, når man arbejder inden for det pædagogiske felt. Derfor bliver pædagoger slidte. Men man kan arbejde med sin selvbeskyttelse og sin

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Arbejdspapir. Grib dagen livet venter ikke Navn...

Arbejdspapir. Grib dagen livet venter ikke Navn... Arbejdspapir Grib dagen livet venter ikke 2017 Navn... Din bedst mulige fremtid Livet er det, der sker, mens du har travlt med at lægge andre planer - John Lennon Tiden er nu, og det er tid til at sætte

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND T A L E N T B E S K R I V E L S E HVORDAN OPFØRER TALENTET SIG? 1. Strategisk Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Udsætter du dig for udsættelse?

Udsætter du dig for udsættelse? Udsætter du dig for udsættelse? STUDENTERRÅDGIVNINGEN Udsætter du dig for udsættelse? Fakta om udsættelse Op til 90% af studerende, undervisere og forskere ved videregående uddannelser er plagede af en

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Professor: Derfor taber drengene i skolen

Professor: Derfor taber drengene i skolen 1 1 0 1 Professor: Derfor taber drengene i skolen. aug. 0 0.1 Indland Hverdagen i klasseværelserne, hvor skoleeleverne skal sidde musestille og lytte omhyggeligt efter, passer ganske enkelt bedre til piger

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

10-En ting du ikke kan skjule.

10-En ting du ikke kan skjule. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 10-En ting du ikke kan skjule. Du vil sikkert give mig ret i at vi

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Nyhedsbrev for juli 2009

Nyhedsbrev for juli 2009 Nyhedsbrev for juli 2009 Indhold i denne udgave En rationel verden 1 Fem erkendelser 1 Er du chef eller leder? 2 At sejle op mod vinden 2 Ildsjæle og vandbærere 3 Direktøren har fundet på noget nyt! 4

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Trivsel Faglighed Bevægelse

Trivsel Faglighed Bevægelse Temaugen uge 41 fra d.6 til d.9. oktober 2014 1 Med Hjertet i Skolen Trivsel Faglighed Bevægelse Temaugen uge 41 Man. 6. oktober 2 HJERTERUMMET Hjerterummet - en hjertevarm pause Hjerterummet er et sted,

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010 Danseskolen Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole endelig gennemskrivning, august 2010 SC 1. INT. Foyer - Dag (25) og (24)står og venter i foyeren. Louise har langt lyst hår. Hun har stramme bukser,

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere