DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET KØBENHAVN BYS KIBKER NAVNEREGISTER TIL BIND VED ALBERT FABRITIUS TILLÆG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET KØBENHAVN BYS KIBKER NAVNEREGISTER TIL 1. 2. BIND VED ALBERT FABRITIUS TILLÆG"

Transkript

1 DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET KØBENHAVN BYS KIBKER NAVNEREGISTER TIL BIND VED ALBERT FABRITIUS TILLÆG G. E. C. GADS FORLAG. KØBENHAVN 1966

2 UDGIVET MED STØTTE FRA KIRKEMINISTERIET, CARLSBERGFONDET OG NY CARLSBERGFONDET LANGKJÆRS BOGTRYKKERI

3 NAVNEREGISTER Kursivering af et navn angiver, at et billede af den pågældende er omtalt. Stjerne * betyder, at billedet er gengivet. Eksponenttal efter et sidetal betegner det antal gange, den pågældende er nævnt på siden. Parentes om et sidetal angiver, at den pågældende person (våben) kun forekommer indirekte. Den alfabetiske orden er ikke strengt overholdt; af hensyn til ældre tiders varierende stavemåder er der i det store og hele ikke skelnet mellem i, j og y (Dreier, Drejer, Dreyer), t og th, t og d (Pedersen, Petersen) osv. Kun hvor en stavemåde af et navn ligger aldeles fast, vil den i givet fald være at søge udenfor den lydlige ordning. A.I.D. (15..), Holmens k., II 88. A.I.A. (St. Petri), 1775, 415. A.I.L. (St. Petri), 1775, 415. A.M.L. (St. Petri), 1775, 415. A.M.H.M. (St. Petri), 1740, 415. AWS (1743), Kastelskirke, II 439. Abbestee, Catharina Elisabeth, g. m. A. Ross (s.d.). Abbestée, Elisabeth Maria, g. m. H. Fabritius (s.d.). Abbestée, Herman ( ), generalguvernør, II 184. Abbestée, Johan Ludvig ( ), II 178, g. m. Anna Birgitte Hansen ( ) II 173, 178. Abbestée, Matthias (d. 1710), købmand, g. m. Judithe von Marie ( ), II 202. Abbestee, Michael (d. 1698), handelsmand, II 171. Abbestée, Peder (d. 1737), vinhandler, g. m. Catharina Maria von Achen (d. 1728), II 178. Abbestée, Peter ( ), handelsmand, II 173. Abbestée, Peter Herman ( ), II 179. Abel, Peter Michael, urmager, II 317. Abrahams, Charles ( ), arkitekt, II 245. Absalon (d. 1201), ærkebiskop, 3, 12. Absalon (1209), dekan, 3. Achen, Catharina Maria von, g. m. P. Abbestée (s.d.). Ackerman, Giert, g. m. Agnete (d. 1730), 611. Actscilling, Peter, g. m. Bodil Lauritsdatter (1659), 560. Adeler, Charlotte Amalie, g. m. L. Benzon (s.d.). Adeler, Cort ( ), generaladmiral, 74, 108 f.; II 200 f. Adeler, Frederikke Ferdinandine, f. Benzon ( ), II 104. Adler, Henrik (1687), sekretær, 588. Adler, Johan Gunder ( ), kabinetssekretær, 210. Adolfsen, Nicolaj (d. 1684), 595. Adolph, Frantz Thestrup ( ), grosserer, II 596. Adolph, Johan D. S. ( ), grosserer, II 596. Adolph, Johan Valdemar ( ), II 596. Adolph, Margrethe Elisabeth, g. m. J. Perck (s.d.). Adriansen, Henrik (d. før 1715), g. m. Karen Andersdatter (d. 1729), 600. Adsersen, Adser (s. 1777), stadskaptajn, 383. Adtzlew, familien, 347. Adtzlew, Edvard ( ), 437. Adtzlew, Elisabeth ( ), 337, 437. Adtzlew, Herman ( ), 338, 438. Adtzlew, Jens ( ), deputeret, 337, 439, g. m. Anna Margrethe Lengercken (d. 1735), 337 f., 438. Afflek, Thomas (d. 1656), 597. Agger, Knud Christensen (1676), købmand, g. m. Ingeborg Ludewigs, II 203. Agger, Marie, g. m. G. T. Klauman (s.d.). Ahl, Jørgen, instrumentmager, II 261.

4 6 AHLEFELDT ANDERSEN Ahlefeldt, våben, II, 335. Ahlefeldt, Catharina Hedevig von, g. m. D. v. Pudewels (s.d.). Ahlefeldt, Frederik ( ), generalmajor, II 403. Ahlefeldt-Laurvig, slægten, 370. Ahnemüller, Caspar (1668), murmester, 380. Ahnemüller, Hans (1633), tømrer, II 39, 106, 258, 267. Alan, Hans Jensen ( ), professor, 40, g. m. Elline Mortensdatter ( ), 86. Albertsen, Hans (d. 1569), biskop, g. m. Cathrine, 82, 87*. Aldewelt, Johan (d. 1625), 610. Aldewelt, Jørgen (d. 1669), 605, g. m. Anne Søffrensdatter, 595. Alpinas, Christian Macchabæus, se Macchabæus. Alpinas, Johannes Machabæus (d. 1557), professor, g. m. Agnete Matthewson (d. 1589), 58. Alrøe, Anna Johanne, g. m. A. Schyth (s.d.). Als, Peder ( ), maler, II 572. Alstein, Johan, g. m. Ermbke (d. 1676), 606. Alversen, Henrik (1668), billedskærer, 256, 269. Amberg, H. C. ( ), arkitekt, 6, 519. Ambjørnsen, Joen (1681), tømrer, 276, II 485. Ambrosius (1569), snedkersvend, 33. Ameln, Reinholdt (1798), II 367. Ancher, Peder Kofod, se Kofod Ancher. Anchersen, Dorothea, g. m. J. P. Dorschæus (s.d.). Anchersen, Hans Peter ( ), justitsråd, g. m. Catharina Wiel (d. 1762), 587. Anders (1584), kedelsmed, 51. Anders (1488), organist, 45. Anders (1578), snedker, 43. Anders Jensen Lunge (1424), ridder, 35. Anders Skulte (1448), rådmand, 460. Anders Syundessen (d. 1390), væbner, 35. Andersdatter, Bente, g. m. J. P. Schneider (s.d.). Andersdatter, Bodil, g. m. V. Dop (s.d.). Andersdatter, Cathrine, g. m. S. Lodevig (s.d.). Andersdatter, Inger Sophie (d. 1706), 604. Andersdatter, Karen (d. 1673), 562, 579. Andersdatter, Karen, g. m. H. Adriansen (s.d.). Andersdatter, Karen, g. m. P. M. Keitum (s.d.). Andersdatter, Kirstine, g. m. S. Andersen (s.d.). Andersdatter, Marecke (d. 1672), 606. Andersdatter, Mette, g. m. J. Thorstensen (s.d.). Andersen, Anders, biskop, se Ringkjøbing. Andersen, Anders, brygger, g. m. Gundel Jensdatter (1696), 596. Andersen, Bent (d. 1669), g. m. Helle (d. 1669), Malmø, 611. Andersen, Christen (1622), g. m. Maren Lauritsdatter, 47, 60. Andersen, Christen (d. 1740), fyrbøder, g. m. Elisabeth Marie Berns (d. 1730), II 196. Andersen, Didrik, remsnider, 225. Andersen, Elias (d. 1677), 600. Andersen, Erich (d. 1716), g. m. Maren Poulsdatter Ehm, II 197. Andersen, Frantz (d. 1655), 596. Andersen, H. C. ( ), digter, 200. Andersen, Halvor (1677), kaptajn, 603. Andersen, Hans Jørgen (d. 1747), hustru (d. 1756), 599. Andersen, Jacob (d. 1668), rådmand, g. 2. m. Maren Pedersdatter (d. 1669), 714. Andersen, Jacob (1705), skriver på Holmen, II 78. Andersen, Jens (d. 1642), boldmester, g. m. Karen (d. 1667), 604. Andersen, Jens (16..), murmester, 47. Andersen, Jens (d. 1696), murmester, 100. Andersen, Jens (d. 1642), sølvpop, 571. Andersen, Jep, hans enke Karen (1662) i Malmø, II 84. Andersen, Jochum (d. 1691), 588. Andersen, Johan (1691), skrædder, 588. Andersen, Laurits (d. 1717), rådmand, hustru (d. 1722), 586. Andersen, Mads ( ), direktionsbud, g. m. Henrikke Knub ( ), II 616. Andersen, Michel (1668), tøjmester, II 92. Andersen, Morten (1723), fattigforstander, 693. Andersen, Niels (1668), tøjhusskriver, II 91.

5 ANDERSEN AUGUSTINUS 7 Andersen, Oluf (1560), tømmermand, 44. Andersen, Peder (1521), præst, 530. Andersen, Peder (d. 1705), brygger, 592. Andersen, Peter (d. 1685), møller, 604. Andersen, Poul, kapellan, se Holm. Andersen, Poul-Gerhard, orgelbygger, II 586. Andersen, Rasmus (d. 1684), kgl. postmester, g. m. Margrethe (d. før 1676), 592. Andersen, Simon, hustru (d. 1639), 602. Andersen, Søren (d. 1612), bødker, g. m. Kirstine Andersdatter, 557. Andersen, Søren (1594), kirkeværge, 718. Andersen, Thomas (d. 1653), renteskriver, 588. Andersen, Thor (d. 1688), brygger, 101. Andersen, Valborg, g. Petersen (s.d.). Andresen, Johan (d. 1711), borgerkaptajn, 360, g. m. Anna Pedersdatter (d. 1710), 360. Andressen, Andreas Johann ( ), rådmand, 428, g. m. Anna Elisabeth Ehmken (d. 1779), 429. Anker, Carsten ( ), konferensråd, 582. Anker, Peter Thor (d. 1789), 582. Anker Heegaard, jernstøberi, 188, II 318, 599. Anna Nielsdatter, g. m. S. Pedersen (s.d.). Anna Sophie ( ), Frederik IV s dronning, II 167. Anthon, G. D. ( ), arkitekt, 308. Aphelen, Hans von ( ), professor, g. m. Helene Dorothea Schiønning ( ), II 347. Appelberg, Henriette ( ), 415. Appelberg, Ida Marie ( ), 415. Appelberg, Peter, g. m. Ida Maria Elisabeth von Gebler ( ), 415. Arck, Jan Jansen v. d. (d. 1676), g. m. Katrine (d. 1688), 605. Arendrup, Bolette Louise, g.m. A.C.Palle (s.d.). Arenfeldt, Carl Ludvig ( ), major, g. m. Mechtele Dorothea Carl ( ), II 207. Arenstorff, Augusta Elisabeth, g. m. B. baron Schack (s.d.). Arenstorff, Carl von ( ), general, 394. Arenstorff, Frederik von ( ), generalløjtnant, g. m. Christence Lykke ( ), 575. Arentsdatter, Gertrud, g. m. H. von Ham (s.d.). Arentsdatter, Karen (d. 1696), 601. Arentsdatter, Karen, g. m. A. Berntsen (s.d.). Arentsdatter, Maren, g. m. A. Feiga (s.d.). Arentzen Anna Ingeborg, g. m. A. C. Palle (s.d.). Arff, Charlotte Amalie, g. Løwe (s.d.). Arff, Johan Gerhard ( ), kontreadmiral, g. m. Bolette Høyer, II 180. Arff, Nicolay Dominicus ( ), kommandør, g. 1. m. Georgia Elisabeth Schløsser ( ), II 172, 2. m. Maria Lemvig ( ), II 175, 206. Arff, Nicolaj Jansen (d. 1678), 586. Arff, Nicolay Jansen (1695), kommerceråd, g. m. Juditta Raitard, II 175. Arff, Maria Jansen, g. m. V. Meinesen (s.d.). Arkelimester, Rudolf, se Rudolf. Arnsberg, Nicolaj, guldsmed, g. m. Barbara Mortensdatter Sixes (d. 1672), 604. Arreboe, Catharine, g. m. C. Hauser (s.d.). Arvedsdatter, Ingeborg (d. 1702), 597. Arvesen (d. 1763), kommerceråd, hustru (d. 1752), 599. Arvesen (d. 1725), magister, 606. Arvedsen, Jon (d. 1702), brygger, 597. Arvesen, Peder (1725), 606. Aslaksen, Cort ( ), professor, 39, g. m. Barbara Olufsdatter, 60, 87. Asmunds, Kirsten (d. 1670), jordemoder, 597. Assens, Claus Iversen, se Iversen. Asser Thygesen (1499), 529. Asserens, Martin Schitznicht (1649) (navn forskrevet?), 270. Astrup, Peder Clausen (d. 1731), 613. Asverus, Betike (d. 1636), 610. Auchesen, Niels (1652), kirkeværge, 532, 534, 538, 551, 610, 682, g. m. Dorrete (1676), 605. Augustinus, Anne Elisabeth ( ), II 370. Augustinus, Carl Christian ( 1798 ), II 370. Augustinus, Christian ( ), tobaksfabrikant, g. 1. m. Lovine Winther ( ), II 370. Augustinus, Frederikke Sophie ( 1799 ), II 370.

6 8 AUGUSTSDATTER BARTHOLIN Augustsdatter, Maren, g. m. N. Holtz (s.d.). Aumand, Johan (1673), II 471. Aalborg, Christen Poulsen (d. 1692), grovsmed, 99. Aarhus, Jacob Madsen, se Madsen. BMD (1743), Kastelskirke, II 439. B.R.A.D., se L. L. Voldsgaard. Back, Johannes (d. 1696), g. m. Maren (d. 1729), 591. Bache, Johannes (1680), købmand, 610. Bache, Otto ( ), maler, II 592. Backer, Cathrine Sophie (d. 1724), 591. Backer, Maria Catrina (d. 1751), 591. Baden, Christen Hansen (1592), 104. Baden, Oluf Mortensen, se Oluf. Badstuber, Poul (d. 1762), kobbersmed, 322, 448. Bager, Anthonius (d. 1659), 92. Bagge, Christine Maria Rasmusdatter, g. m. Wedsteen (s.d.). Bagge, Niels Nielsen (d. 1673), g. m. Ane Matthiasdatter, II 120, 194. Bagge, Poul Jensen ( ), materialforvalter, II 163. Bagge, Hinze, se Hinze. Bagger, frk. (d. 1773), 612. Bagger, Hans ( ), biskop, 40, 74, 266, g. 2. m. Søster Svane ( ), 612. Baje, Niels (d. 1678), handelsmand, II 195. Balbier, Henrik Thomasøn (1616), 557. Balche, Henrich (1641), snedker, II 101. Balchenburg, Sille, g. m. J. R. Brochmand (s.d.). Baldersleben, Antonius (1557), 54. Balk, Dirick (d. 1615), 610. Balle, renteskriver, hustru (d. 1736), 606. Balle, Nicolai Edinger ( ), biskop, 192. Balling, Søren, brygger og prokurator, g. n. Sara Dorothea (d. 1773), 573, 588, 589. Bals, Jacob, snedker, 125. Baltzersdatter, Ursula, g. m. J. Willumsen (s.d.). Baltzersen, Johan, hustru (d. 1640), 605. Bang, Carl Emilius (d. 1772), student, 604. Bang, Christine, g. m. J. Eilersen (s.d.). Bang, Claus (1619), tømrer, II 28. Bang, Friderica Lovise (d. 1781), 604. Bang, Hans Jørgen ( ), hofpræst, g. m. Abelone Dorothea Schiwe ( ), 604. Bang, Iver, g. m. Barbara Klou (d. 1769), 594. Bang, Jacob (d. 1826), kontorchef, II 209, g. 1. m. Catharina Maria Grove ( ), II 184, 2. m. Martha Sophia Baad ( ), II 185, 3. m. Gunild Magdalene Lytzen ( ), II 187. Bang, Karen Kirstine Jørgensdatter (d. 1749), 604. Bang, Laurits Christensen (d. 1680), 600, hustru (d. 1665), 600. Bang, Margrethe, g. m. E. Monrad (s.d.). Bang, Oluf (Ole) ( ), klokker, II 4. Bang, Thomas Jensen ( ), professor, 93, 108, II 273, g. m. Else Didriksdatter Bartskier, 67 f. Banke, Mathias (1750), politifuldmægtig, II 537. Banner, Peder (d. 1735), hustru (d. 1733), 604. Banner Mathiesen, se Mathiesen. Baptista, Johan, g. m. Sara Lauridsdatter (d. 1673), 592. Bapst, Ulrich (d. 1629), kaptajn, 411. Barchman, Niels, snedker, 140, 143. Barckholt, Niels (d. 1711), kontrollør, 588. Barcki, Mads (1560), murer, 44. Barclay, M., glarmester, 700. Barfod, Lars (1650), proviantkommissær, g. m. Christine Løwe, 414. Barfod, Niels ( ), admiral, g. 1. m. Jannick Bæhr, 414; 2. m. Magdalena de Witt, 414. Barnekow, Frederik (d. 1570), 57, 58, 84. Barnekow, Morten (d. 1577), 57, 58, 84. Barner, Johan Hugo (d. 1677), kaptajn, II 161. Barsebæk, Godske, se Godske. Barstorph, Joachim Philip (d. 1677), til Lystager, 47, g. 2. m. Bente Urne, 144. Bartel, Christopher, g. m. Margrete Werner (d. 1726), 607. Bartholin, våben, 147*, 148. Bartholin, Albert ( ), rektor, 93, 108. Bartholin, Albert ( ), viceborgmester, 584. Bartholin, Caspar ( ), professor, 88, g. m. Anna Fincke ( ), 62.

7 BARTHOLIN BENDTZEN 9 Bartholin, Caspar ( ), til Kornerupgård, dr. jur., 580. Bartholin, Caspar ( ), professor, generalprokurør, II 227. Bartholin, Caspar Christopher ( ), konferensråd, 148. Bartholin, Dorthe, g. m. C. Longomontanus (s.d.). Bartholin, Elisa Magdalene, g. 1. m. Ole Rømer (s.d.); 2. m. T. Bartholin (s.d.). Bartholin, Else, g. m. S. de Junge Bartholin, Johanne Catrina (d. 1751), 584. Bartholin, Rasmus (d. 1698), professor, 69, 101. Bartholin, Thomas ( ), professor, 67, 412, 560, 566, g. m. Else Christoffersdatter, 97. Bartholin, Thomas (d. 1737), g. m. Elisa Magdalene Bartholin ( ), 147*, 148. Bartholin Brorson, frue (fejl for: Charlotte Marie Vogetz, g. m. N. Brorson, s. d.). Bartskær, Albert (d. 1642), 602. Bartskær, Didrik Johansen (d. 1642), rådmand, 571, 602, g. m. Lene (d. 1662), 591. Bartskær, Else Didriksdatter, g. m. T. J. Bang (s.d.). Bartskær, Johan (1635), 602. Basse, Erik ( ), 569, 573. Basse, Jens (d. 1652), 610. Basse, Joachim Frederik ( ), 571, 573, 577. Basse, Peder ( ), g. m. Sophie Parsberg ( ), 566, 573, 574, 577. Bassen, Bartholomæus van (1649), arkitekt, II 503. Bassewitz, Volradt von (d. 1615), g. m. Ebba von Bülow ( ), 575. Bastiansen, Jacob (1673), 394. Bauches, Isak (d. 1699), skipper, g. m. Karen (d. 1713), 606. Baumbach, Claes (f. 1890), billedhugger, 408. Bechel, Hans Henrik (1690), isenkræmmer, 692. Bechsted, Ditlev (d. 1791), organist, g. 1. m. Else Margretha Ramshardt (d.1781), 591; 2. m. Susanne Henriette Pauline Podevint (d. 1787), 591. Beck, Anders Lauridsen (d. 1734), rådmand, 591. Beck, Ane Helene (d. 1788), II 376. Bech, Christen Jensen (1651), kirkeværge, 647. Bech, Franz Jacob (d. 1628), oberst, 420. Beck, Jan (d. 1610), hustru (d. 1623), 610. Bech, Louise, g. m. M. C. G. Lehmann (s.d.). Beck, Louise Henriette, g. m. P. Hersieb (s.d.). Bech, Peter (d. 1768), postinspektør, 594, hustru (d. 1766), 595. Becker, våben, 340. Becker, slægten, Becker, majorinde (d. 1742), 384. Becker, Anders Gregersen (d. 1745), g. m. Maren Poulsdatter Ehm, II 197. Becker, Gottfried ( ), apoteker, 338. Becker, Henrik Wilhelm (d. 1755), hofskræder, 382. Becker, Johan Gottfried ( ), 338. Becker, Johan Gottfried ( ), hofapoteker, 338, 340, g. 1. m. Sophia Lercke (d. 1689), 338; 2. m. Helena Margretha Munck (d. 1725), 338. Beckman, Anna Catharina, g. m. J. Lange (s.d.). Bechman, Christine Casparsdatter, se Buckmand, Kirsten Jespersdatter. Beckman, Dietrich Barthold (d. 1751), rådmand, 304, 323, 346. Bechman, Henrik (1697), urtekræmmer, 586. Beeker, Johan Michael, skorstensfejer, g. m. Maria (d. 1751), 405. Behrens, Carl Johan ( ), II 192, g. m. Astrid Poulsen ( ), II 192. Bendixen, Jacob (d. 1659), kapellan, g. m. Anna von Meulengracht (d. 1653), 584. Bendixen, Jens ( ), kvartermand, g. m. Dorothea Maria Christine Nielsdatter, II 196. Bendixen, Margrethe, g. Saltou (s.d.). Bendtzen, madm. (d. 1757), 596. Bentzen, Anneke, g. m. C. F. Ibsen (s.d.). Bentzen, Bent, g. m. Inger (d. 1711), 587. Bentzen, Bjørn (d. 1652), g. m. Helene (d. 1683), 92. Bendtzen, Hans Henrik, bogholder, kasse

8 10 BENTSEN BERNS rer, g. m. Birgitte Pedersdatter Hegelund ( ), II 159, 177. Bentsen, Jens (d. 1727), brygger, stadskaptajn, g. m. Bente (d. 1696), 101. Bentsen, Maria, g. m. P. Wartberg Benick, Maria Christine, g. m. O. Heinig (s.d.). Bennick, Anna Catharina, g. m. P. C. Böttker Bentfeldt, Andreas Frederik ( ), 404. Bentfeldt, Anna Margretha ( ), 404. Bentfeldt, Frederikke Sophie ( ), 404. Bentfeldt, Peter Georg ( ), hofblikkenslager, 404. Bentfeldt, Peter Mathias ( ), hofblikkenslager, 404. Bentheim-Steinfurt, Ludwig Casimir Wilhelm Clemens, prins af (d. 1876), 389. Benthin, Wilhelm (f. 1720), bager, g. m. Helene Jacobs Sleug (f. 1733), 415. Benzon, urtekræmmer, g. m. Elisabeth Sophia Torning (d. 1788), 597. Benzon, Anna Elisabeth von, g. m. G. C. Jacobi Benzon, Christian ( ), oberstløjtnant kammerherre, II 358. Benzon, Frederikke Ferdinandine, g. Adeler Benzon, Jacob ( ), statholder, II 148, 193. Benzon, Lars ( ), konferensråd, II 148, g. m. Charlotte Amalie Adeler ( ), II 193. Benzon, Niels ( ), II 193. Benzon, Niels ( ), generalprokurør, g. 1. m. Else Scavenius ( ), II 148, 193 2, 2. m. Anna Meulengracht ( ), 347 f., II 148. Benzon, Niels ( ), justitsråd, II 193. Benzon, Peder ( ), II 148. Benzon, Peder ( ), konferensråd, g. m. Anne Sophie Wissing ( ), II 193. Benzon, Sophia Elisabeth, g. m. Suhm (s.d.); 2. m. M. C. L. F. Tønder (s.d.). Berch, Poul (d. 1735), fuldmægtig, 606. Berent, Hindrich (d. 1621), 579. Berentsdatter, Nille, g. m. J. v. Hambs (s.d.). Berentsen, Michel, hustru (d. før 1656), 592. Berentz, Baltzer (d. 1605), g. m. Nille (d. 1633), 579, 593. Berentz, Baltzer (1629), 605. Berentz, Johannes (d. 1714), 612. Berentz, Thomas (d. 1704), rådmand i St. Thomas, 612. Berentzdatter, Cathrine (d. 1641), 603. Berg, Andreas (d. 1764), stadsmusikant, 589, 590. Berg, Andreas (d. 1769), kancellist, 590. Berg, Christian ( ), vægterinspektør, 502. Berg, H. C., billedskærer, 689 Berg, Jens Justesen ( ), sognepræst, II 229, 237, 322, 376. Berg, Maria, g. m. G. Treschow Berg, Søren ( ), møller, g. m. Bendte Christensen ( ), II 616. Bergendahl, Søren Lauritsen (d. 1680), kapellan ved Vor Frue, 97. Berger, Paul (d. 1685), glarmester, 600. Berger, Poul Christoffersen, g. m. Christentze (d. 1702), 600. Berggreen, A. P. ( ), organist, komponist, II 312. Bering, Jytte, g. m. B. Luxdorph Bering, Vitus ( ), historiograf, 95, 99, 564. Berling, Christiane Hendriette Marie, g. m. J. M. Møller Berling, Ernst Henrik (d. 1750), bogtrykker, 404. Berndrop, Anna, g. m. D. Danck Berndrop, Christian Petersen (d. 1677), 603. Berndrop, Hans Petersen (d. 1680), kræmmer, 603. Berndrop, Peter (d. 1717), 606. Berner, Alexander (d. 1785), konferensråd, 600. Berner, Henrik (d. 1632), kirkeværge, 551, hustru (d. 1612), 590. Bernhard, David (1696), organist, II 582. Bernhorst, Elisabeth Kristina, se Petersen. Bernini, Giovanni Lorenzo ( ), arkitekt, II 510. Berns, Albert Baltsar ( ), storkøbmand, 494.

9 BERNS BILEFELD 11 Berns, Elisabeth Marie, g. m. C. Andersen (s.d.). Bernstorff, Andreas Peter greve ( ), statsminister, 234 f. Bernstorff, Johan Hartvig Ernst greve ( ), statsminister, 234 f. Bernt Schmachthagen (1458), organist, 246. Berntsen, Arent ( ), rådmand, 576, 607, g. 1. m. Karen Arentsdatter (d. 1652), 601, 2. m. Mette Lauridsdatter (d. 1696), 601. Berregaard, Elisabeth, g. m. C. v. Brandt (s.d.). Bersøe, Anna Marie, g. 1. m. G. Gierløv (s.d.), 2. m. C. C. Borup (s.d.). Bertel (16..), tømmermand, II 293. Bertelsen, Eske, hustru (d. 1647), 612. Bertelsen, Hans (1690), slagter, 692. Bertelsen, Ludvig (169.), islandsk købmand, 46. Bertelsen, Niels, brændevinsbrænder, hans enke (1752), 144. Berthelsen, Niels (d. 1687), øltapper, 99. Bertelsen, Peder (d. 1670), 603. Bertelsen, Peder (1684), maler, II 489. Bertram (1517), livlæge, klosterforstander, 568. Bertram Larsen ( ), urmager, 188, II 449, 598. Bestentz, David (1685), II 476, Bestle, Georg ( ), etatsråd, 693, g. m. Caroline Sophie Hassert ( ), 700. Beulwitz, Christian Henrich Emilius von ( ), amtmand, kammerherre, g. m. Sophia Magdalene von Brandt ( ), 440. Beulwitz, Friderica Christiane ( ), g. Lowzow, 440. Beverlin, Christian (d. 1692), brygger, g. m. Maren Jacobsdatter (d. 1673), 95. Beverlin, Johan (1705), orgelbygger, II 446. Beyer, Andres (d. 1663), hustru (d. 1653), 602. Beyer, Inger Marie Danielsdatter, g. m. B. Jegind Bickers, Cornelia, g. m. J. Irgens (s.d.). Biehl, Charlotte Dorothea ( ), forfatterinde, 324, 373. Bielke, våben, II 71, 76, 171, 338, 339. Bielke, Carl (d. 1738), landsdommer, II 171. Bielke, Charlotte Amalie ( 1666 ), II 339. Bielke, Christian ( 1669 ), II 339. Bielke, Christian ( 1673 ), II 340. Bielke, Christian ( ), admiral, g. m. Marie Sophie Bielke ( ), II71. Bielke, Dorothea Christine ( ), II 201. Bielke, Henrik ( ), rigsadmiral, 592, II 76, 104, g. m. Edele Ulfeldt ( ), II 72, 201. Bielke, Jens ( ), til Østråt, kansler, g. m. Sophie Brockenhuus ( ), II 338. Bielke, Jens Tillufsen (d. 1559) til Østråt, 557, 592. Bielke, Jørgen ( ), statholder, gehejmeråd, 592; II 338, g. m. Magdalene Sibylle Gersdorff ( ), II 338, 339, 340. Bielke, Margrethe, g. m. J. F. Marschalck (s.d.). Bielke, Marie Sophie, g.m. C.Bielke (s.d.). Bielke, Øllegaard Sophia ( ), II 339. Bienaimé, sen., billedhugger, 214, 216, 228. Bienaimé, jr. billedhugger, 214, 216, 228. Bienaimé, Pietro, billedhugger, 218, 228. Bierman von Ehrenschild, Anna Catharina von, g. m. C. Brandt (s.d.). Bierman von Ehrenschild, Conrad (d. 1698), gehejmeråd, 256, 266, 282, 354, 596, g. m. Anna Knoff (d. 1669), 256, 342. Bierman von Ehrenschild, Frederik (d. 1745), landråd, g. m. Frederikke Louise Schøller (d. 1752), 343. Bierman von Ehrenschild, Martin Conrad (d. 1715), amtmand, 342, g. m. Anna Margrethe von Støcken (d. 1732), 343. Bierrebye, Anna Christine (d. 1761), II 198. Bierrebye, Karen (1761), II 198. Bild, Evert (d. 1567) til Ravnholt, g. m. Vibeke Podebusk (d. 1596), 55. Bildsted, kancelliråd, g. 2. m. Christine Schiermbeck (d. 1780), 595. Bildsøe, Sophie Amalie, g. m. P. Kofod Ancher Bilefeld, Johan Clausen, brygger, hans hustru (d. 1675), 96.

10 12 BILEFELDT BLOM Bilefeldt, Jørgen (1564), kleinsmed, 42. Bille, våben, 683. Bille, slægten, II 104. Bille, Ermegaard, g.m. J.Podebusk (s.d.). Bille, Eske (d. 1552), rigshofmester, 683, 710, 715. Bille, Frederik ( ), 717. Bille, Margrethe, g. m. L. Brock Bille, Niels (d. 1590), 715. Bille, Sidsel Andersdatter, g. m. N. Parsberg Billeskou, Lovise (d. 1844), II 166. Billeskou, Petrine, g. Branner Billeskou, Vilhelm (d. 1823), II 166. Bindesbøll, M. G. ( ), arkitekt, 172, 693. Bindslev, Svea Linnea, g. Hempel (s.d.). Bing, Jens ( ), etatsråd, dr. med., 147. Bing, Peter (d. 1647), renteskriver, 605. Bircherod, Jens Jensen ( ), professor, 274, II 227, 230, 322, g. 1. m. Else Nielsdatter Munk ( ), 72. Bircholdt, Ingeborg Charlotte ( ), II 616. Birck, Christen Nielsen (d. 1710), 596. Birck, Christopher Nielsen (d. 1710), 596. Birch, Erik (d. 1788), justitsråd, 585. Birck, Hans (d. 1707), købmand, 583. Birck, Niels Christensen (d. 1750), købmand, hustru (d. 1738), 544, 596. Birck, Poul (d. 1774), 596. Birck, Poul Christensen (d. 1704), 596. Bischel (1773), maler, II 522. Bischoff, Jacob ( ), slotsforvalter, 373, g. m. Charlotte Amalie Müller ( ), 374. Bissen, H. W. ( ), billedhugger, 192, 212, 220, II 209, 372. Bissen, V. ( ), billedhugger, 686, II 373. Bjeske, Knud (d. 1612), professor, 59, 86. Bjørn (d. 1759), assessor, 578. Bjørn, Johanne Bertelsdatter, g. m. N. Lunde Biørn, Niels ( ), søkrigsprokurør, II 197, g. m. Birgitte Bragaard ( ), II 198. Biørn, Niels Jensen (d. 1653), renteskriver, II 194. Bjørnsen, våben, II 76, 133. Bjørnsen, Bertel (d. 1722), 1. hustru (d. 1698); 2. hustru (d. 1740), 578. Bjørnsen, Jørgen ( ), viceadmiral, II 11, 76, g. m. Anna V alentins datter ( ), II 133. Bjørnsen, Marie Lisbeth, g. m. N. H. Wittmach Black, Anna Karina ( ), II 208. Black, Christen Schaarup ( ), grosserer, II 181, g. m. Johanne Vadum, II 181. Black, Johanne Christiane ( ), II 181. Bladt, Hans Pedersen (d. 1677), 566, 576, borgmester, g. m. Marte (d. 1683), 588. Bladt, Henrik (d. 1704), assessor, 588. Bladt, Peter (1679), 588. Bladt, Peder (1711), 591. Blanckenheim, Wilhelm (1697), barber og kirurg, 397. Blanckeris, Elisabeth, g. m. A. v. Schepselen (s.d.). Blanckfort, Boldewyn (d. 1634), 579. Blansius, Peder (d. 1730), parykmager, hustru (d. 1724), 587. Blasius, Leonhard (d. 1644), bygmester, II 32, 44, 106, 253, 267, 481. Bleier, Christian, hustru (d. 1739), 602. Blicher, Elisabeth Christine Margrethe, g. m. N. F. S. Grundtvig Blichfeldt, Samuel ( ), murermester, overbrandmester, g. m. Regina Friderica Derman (f. 1751), 416. Blixen, Sophia Hedevig von ( ), 418. Bloch, Else Thomasdatter ( ), II 370. Bloch, Eskil Thomsen, møller, g. m. Mette Jensdatter Hamrum ( ), II 370. Bloch, Julie Sophie Angelica Cathinca ( ), II 189. Bloch, Mads Thomsen ( ), møller, II 370. Bloch, Sara Maria (d. 1768), g. Brøsechen, 605. Bloch, Søren (d. 1770), kræmmer, 605. Bloch, Søren, kræmmer, hustru (d. 1732), 603. Bloch-Suhr, Johannes ( ), kapellan 693, II 553, 578. Blom, murermester, 227.

11 BLOM BORNEMANN 13 Blom, Frederik (1684), stenhugger, II 489. Blome, våben, II 335. Blome, Anna, g. m. H. Schack Blome, Wulf (d. 1826), 406. Bluhme, Johannes Bartholomæus ( ), hofprædikant, 399. Blum, Henrich (d. 1628), 420. Blücher-Altona, Gustav Carl Christian Frederik greve af ( ), II 188. Blöcker, Anna Margrethe, g. m. C. Legan (s.d.). Blöcker, Christina (d. 1711), 362. Bobert, Jørgen (d. 1607), kirkeværge, 532, 558, 681, g. 1. m. NN (d. 1598), 592, 2. m. NN (d. 1617), 592. Bock, Anders Larsen, hustru (1710), 611. Bock, Gustav Ferdinand ( ), etatsråd, II 191, g. m. Christine Marie Antoinette Terkelsen ( ), II 192. Bock, Johan Carl ( ), tobaksfabrikant, g. 1. m. Frederikke Louise Braad ( ), II 369; 2. m. Sophie Elisabeth Vinther (d. 1802), II 369. Bockenheusser, Philip (1696), bogtrykker, II 502. Bockenhoffer, Elisabeth Magdalene, g. m. H. Chretschmer Bodeck, Cathrine von, g. m. V. Suhm (s.d.). Bodenhoff, Andreas ( ), agent, g. 2. m. Mathilda Catharina Rohde ( ), 586. Bodenhoff, Mathilde Cathrine Andrea (d. 1792), 586. Bodenhoff, Rasmus ( ), 586. Bodness, Anna Marie, g. m. J. Plump Bodtzen, Johan Petersen (1686), orgelbygger, 143, 223, 543, II 296, 482, Bodtzen, Peter Petersen (1686), orgelbygger, 223, 543, II 296, Boecius (d. 1354), dekan, 35. Boeg, kammerråd, 432. Boesen, Helene, g. m. H. Hjort Boesen, Poul (d. 1678), rådmand i Svendborg, g. m. Bodil Madsdatter Friis ( ), II 149, 170. Bogbinder, Hans Mesenheim (d. ca. 1515), borgmester, 530, g. m. Birgitte (d. efter 1520), 530. Bojanowski, Anna Sophia, g. m. G. W. rigsgreve Sponneck Bojesen, Gerhard (d. 1635), 418. Boiesen, Jens (1643), 595. Bojesen, Johannes (d. 1657), renteskriver, 418. Bojesen, Titus (16..), 418. Bolch, Gotfred, guldsmed, II 568. Bolten, Friederica baronesse von (d.1784), 394. Bolten, Henrik baron ( ), købmand, 394, g. 1. m. Sophie Elisabeth Schmidt ( ), 432; 2. m. Anna Norregaard ( ), 430; 3. m. Friderica Sophie Heinrich ( ), 432. Bolten, Johan Henrich baron ( ), kornet, 394, 433. Bondo, Friederich ( ), II 198. Bonnix, Bodil, g. m. O. Leth Bonsach, Henrik, guvernør, II 572. Borbye, Bendix, brygger, hustru (d.1738), 587. Borch, våben, 53. Borch, Christen, arkitekt, 174. Borch, Herman Henrik, vinhandler, g. m. Dorte Charlotte Podal ( ), II 199. Borch, Martin ( ), arkitekt, 174. Borch, Mathias Johannes ( ), lærer, klokker, II 165. Borch, Ole ( ), professor, 74, 109. Borchard gelgeter, klokkestøber, 51, 551, 548, 700. Borchardsen, Jacob ( ), sognepræst i Alsted, 604. Borchardsen, Jens Hansen ( ), sognepræst i Tranebjerg, magister, 560. Bordeslohe, Herman von (d. 1613), guldsmed, 696. Bording, Georg (d. 1734), oberst, g. m. Kirstine Svane, II 348. Bording, Jacob (d. 1560), livlæge, 54. Bording, Peter Janus ( ), kommandørkaptajn, g. m. Kirstine Leth ( ), II 348. Borgesen, Talvor (d. 1700), 597. Borkvard von Hamelen (1473), borgmester, 461. Bornemann, våben, 78. Bornemann, Cosmus (d. 1820), major, 394. Bornemann, Henrik (d. 1710), biskop, 77*,

12 14 BORNEMANN BRANDT 78, 103, II 502; g. 1. m. Susanne Worm (d. 1674), 78, 2. m. Anna Würger (d. 1698), 78. Bornemann, Johannes Adolph ( ), sognepræst ved Vor Frue, 40, 101. Bornemann, Philip Julius (d. 1652), kancellisekretær, g. m. Hedevig Zoëga, 64. Borquartsen, Rolluf (1624), kgl. stykkestøber, 39, 48, 566, 590. Borregaard, Thomas Christensen (d. 1683), 589. Borresen, Johan Christian (d. 1790), lærredshandler, g. 3. m. Anne Frantzdatter, II 164. Borris, Andreas (1743), 383. Borris, Jacob (1718), 383. Borris, Jacob (d. 1739), guldsmed, 138,314, 317, II 558. Borromini, arkitekt, II 532, 540. Borthus, Birgitte, g. m. P. Kraft Borup, Christen Christensen (1748), urtekræmmer, g. m. Anna Marie Bersøe ( ), II 203. Borup, Gotthilf (d. 1879), billedhugger, 218. Borvin, Lavrens (1517), præst ved St. Nikolai, 461. Boson, Poul ( ), højesteretsassessor, II 208, g. m. Anna Magdalene Buckholdt ( ), II 202. Bostrup, Thomas (d. 1637), hustru (d. 1630), 596. Bothsack, Barthold ( ), professor, præst ved St. Petri, 263, 398. Bothsack, Rosina Elisabeth, g. m. R. Wagner Botsack, Sidonia Emerentze, g. m. Holtzmann Boumand (1702), smed, II 587. Boye, Margrethe Elisabeth von, g. m. I. Hoppe Boye, Nicolaus (d. 1690), overkirurg, 275. Boysen, Andreas Paulin ( ), styrmand, II 614. Bradt, slægten, 380. Bradt, F. L. ( ), kobberstikker, arkitekt, 703. Bradttisch, Maren Hansdatter, g. m. P. Frølund Bragaard, Birgitte, g. m. N. Biørn Braem, Gødert ( ), storkøbmand, 266, 270, 412, 421. Braem, Johan ( ), storkøbmand, 266, 269, 411, 421, g. 1. m. Maria Hegerfeldt (d. 1625), 597, 2. m. Cæcilia Bruun, 412. Braem, Thale Magdalena, g. m. D. Seckman Brahe, Jørgen (d. 1565) til Tostrup, g. m. Inger Oxe (d. 1592), 58. Brahe, Manderup ( ), g. m. Birgitte Trolle ( ), II 374. Brahe, Otte Pedersen ( ), til Torbenfeld, g. m. Mette Rosenkrantz ( ), II 374. Brahe, Otto Akselsen (d. 1611), 711. Brahe, Tyge ( ), astronom, II 226, 261. Bramstedt, Johan (1695), 369. Brandanus, Oluf (1518), præst, 529. Brandenburger, Ernst (d. 1713), bygningsinspektør, 394, II 50. Brandrop, Morten (d. 1690), 606. Brandt, Anna Augusta, g. m. N. Henriksen Brandt, Anna Catharina ( ), 353, 435. Brandt, C. J. ( ), præst ved Vartov, 197. Brandt, Carl ( ), kabinetssekretær, konferensråd, 354, g. 1. m. Anna Catharina Bierman von Ehrenschild ( ), 353; 2. m. Else Berregaard ( ), 354, 440. Brandt, Charlotte Amalie ( ), 436. Brandt, Christian (d. 1709), major, 353. Brandt, Christian von ( ), 443, g. m. Regitze Kirstine Charlotte Scheel ( ), 443. Brandt, Conrad (1706), 467. Brandt, Enevold greve ( ), 390. Brandt, Heinrich von ( ), schoutbynacht, g. m. Eleonore Margrethe Knuth ( ), 438. Brandt, Peter ( ), rentemester, 423, g. m. Abigael Maria von Stöcken (d. 1714), 353 f., 435 f., 438. Brandt, Johann Heinrich ( ), grosserer, II 614, 616. Brandt, Johannes (1785), klokker, II 589. Brandt, Sophia Magdalene von, g. m. C. H. E. von Beulwitz Brandt, Wilhelm (d. 1699), 436.

13 BRANNER BROCKENHUUS 15 Branner, Petrine, f. Billeskou (d. 1840), II 166. Brasch, g. m. Agnete (d. 1646), 611. Brasch, Anne Elisabeth, g. m. N. P. Hval Brasck, Anna Katharine, g. m. O. C. Ehlers Brasch, Gert (d. 1674), g. m. Martha Ehm (d. 1691), 563, 611. Brasch, Henrik (d. 1703), 611. Brask, Lyder (d. 1629), hustru (d. 1649), 607. Brasch, Martin, brygger, g. m. Anna Elisabeth (1699), 346. Brasch, Mattis, hustru (d. 1635), 611. Brasch, Mathias (d. 1746), kaptajn, hustru (d. 1738), 611. Brasenhauer, Ditlev, guldsmed, 530, 680, II 291. Braun, Simon Godfred ( ), livmedikus, 441. Breckling, Herman, assessor, g. m. Margrethe (d. 1689), 604. Bredal, Erik Andersen (d. 1672), sognepræst, senere biskop i Trondhjem, II 465 (her fejlagtig: Niels), 478. Bredal, Helene, g. m. N. Brock Brehmer, Henrik (d. 1658), generalmajor, II 20. Breitendich, Fr. Chr. ( ), organist, 144 f., 550. Breitendich, H. (1704), urmager, II 449. Bremer, Catharina, g. m. M. Møllmann Bremer, Johan ( ), tysk hofpræst, 256, 258, 262 f. Bremer, Thomas ( ), krigskommissær, 263. Brendstrup, Frederikke Caroline, g. m. H. J. Steinbach Brenniche, Jens (1723), 693. Brenno, Carlo Enrico (d. 1745), stukkatør, 678. Bressart, Juliane Louise de, g. m. C. C. Dauw Breusegem, Abraham (d ), billedhugger, II 511, 516. Brieghel, Johan Friedrich (d. 1802), livkirurg, 386. Brinck, Christine, g. m. A. v. Steenwinckel Brinck, Iver ( ), Holmens provst, 594, II 79, hustru (d. 1725) (?), 577. Brinck-Seidelin, Hans Diderick ( ), konferensråd, 577. Broberg, jfr. (d. 1738), 589. Broberg, Jens Rasmussen (d. 1652), 91 f. Brochmand, Bodil, g. m. M. Foss Brockman, Christen Christensen (d. 1677), 593. Brochmand, Drude Rasmusdatter ( ), II 351. Brochmand, Grethe, g. m. H. Schach Brochmand, Hans (d. 1606), mag., g. 1. m. Johanne Vordervecken (d. 1604), 569; 2. m. Katrine Busch (d. 1610), 569. Brochmand, Hans Rasmussen ( ), professor, 90, 105, 565, g. m. Drude Fincke ( ), 62. Brochmand, Jesper (d. 1562), kancellisekretær, 81, 83*. Brochmand, Jesper Rasmussen (d. 1652), biskop, g. m. Sille Balchenburg (d. 1661), 63, 91. Brochmand, Niels Pedersen, g. m. Maren (d. 1719), 608. Brochmand, Peter, g. m. Marie (1618), 569. Brochmand, Rasmus Enevoldsen (d. 1662), professor, II 351. Brochmand, Rasmus Hansen (d. 1664), professor, 65; II 351; g. m. Else Pedersdatter, II 351. Brochmand, Søster Hansdatter, g. m. M. H. Tistorph Brock, NN. Sørensen (d. 16.8), II 161. Brock, Andres Nielsen (d. 1704), 583. Brock, Hans (d. 1617), stenhugger, hustru (d. 1610), 608. Brock, Lauge (d. 1566), 715, g. m. Margrethe Bille, 711. Brock, Niels ( ), legatstifter, II 588, g. m. Helene Bredal ( ), II 609. Brockam, Henrik, stenhugger, II 494, 498, 501, 546. Brockdorff, Dorothea, g. m. B. Rantzau Brockdorff, Juliane Marie baronesse, g. m. A. C. baron Knuth Brockenhuus, våben, II 158, 339. Brockenhuus (d. 1701), 602. Brockenhuus, Johan Ludvig ( ),

14 16 BROCKENHUUS BUCK overhofmester, g. m. Anna Ernestine comtesse Schack ( ), 433. Brockenhuus, Jørgen Otto Gottlieb (d. 1792), 386. Brockenhuus, Oluf ( ), landsdommer, g. m. Karen Ulfeldt ( ), 573, 574. Brockenhuus, Sophie, g.m. J. Bielke (s.d.). Brockenhuus, Vibeke Magdalene, g. m. A W. Hauch Brockenhuus-Schack, Frands greve ( ), 370. Brod, Maren Jørgensdatter, g. m. H. J. Mule Broderup, Knud Olsen ( ), grovsmedemester, g. m. Anna Dorothea ( ), II 162. Broglio, 353. Brorson, Nicolaj ( ), sognepræst, g. 2. m. Barbara Agnete Hansen ( ), 578, 3. m. Charlotte Marie Vogetz ( ), 578 (her anført som fru Bartholin Brorson), 4. m. Anna Fogh (d. 1764), 585. Brorson, Søster Ane Christiane, g. m. P. E. Sporon Bruguier, Elisabeth Marianne, g. m. G. J. Fabritius Brummer, Carl ( ), arkitekt, II 160. Brunning, Christen, g. m. Gundel (d. 1705), 596. Brunsmand, Johan ( ), præst, magister, g. m. Magdalene Klauman (d. 1700), 592. Brunsmann, Margretha (d. 1732), 589. Brun, Adde Hans (1757), købmand, 426. Bruun, Anders ( ), sognepræst, magister, II 591, g. m. Anne Catharine Byssing ( ), II 594. Bruun, Anna Catharina ( (86)), 415. Bruun, Christian, g. m. Magdalene (1671), II 476. Brun, Constantin ( ), gehejmekonferensråd, 190, 329, 389, g. m. Friederike Münter (se F. Brun). Bruun, Cæcilia, g. m. J. Braem Brun, Friederike, født Münter ( ), forfatterinde, 235, 330, 400* 402. Bruun, Georg (1767), livkirurg, 380. Bruun, Henrik, maler, 224. Brun, Henrik (1718), slotsforvalter, 381. Bruun, Iver Nielsen, g. m. Karen Eilersdatter ( ), II 124. Bruun, Jacob ( ), II 346. Bruun, Johanne Christiansdatter (1713), 681. Bruun, Malthe Christian (d. 1766), amtsforvalter, g. m. Else Cathrine Olufsdatter (d. 1800), 590. Bruun, Malthe Junghans (d. 1770), 590. Bruun, Matthias, g. m. Anna Margrethe Smith ( ), II 198. Bruun, Peter (d. 1644), 593. Brun, Peter (d. 1693), søkaptajn, g. m. Ellen Catrina Jørgensdatter Hammer, 595. Brun, Peter (d. 1713), g. m. Marie (d. 1728), 597. Bruun, Urban ( ), deputeret, etatsråd, II 346. Bruyn, Anna Sophie, g. m. J. Schlyter Brückner, Christoph ( ), tømrermester, 276, 360, II 494, 496 f. Bryde, J. P. T. (1889), kirkeværge, II 596. Brügman, Maria Dorothea, g. m. H. P. Top Brügman, Terkel ( ), etatsråd, II 203, g. m. Anna Sophie Klauman ( ), II 173. Brünniche, Andreas Pedersen ( ), maler, II 317. Brøer, Hans (1729), præsident, 142, II 158. Brøndsted, P. O. ( ), arkæolog, 194, 202. Brøns, Jens Pedersen (1669), 608. Brønstorff, Elisabeth (d. 1777), 606. Brønstorff, Ingeborg Johanne, g. 1. Sohl; 2. m. D. Thurah Brønstorff, Søren Rasmus (d. 1734), 606. Brønstrup, Johanne Dorothea, g. m. A. Momsen Brøsechen, Didrik Wilhelm (d. 1773), 605. Brøsechen, Philip (d. 1795), 605. Brøsechen, Severin Philip (d. 1793), 605. Braad, Frederikke Louise, g. m. J. C. Bock Braad, Jørgen (d. 1633), rådmand, g. m. Karen Christensdatter Vibe (d. 1637), 716. Buch (1743), skrædder, II 6. Buck, Anders Lauridtzen (d. 1703), pro-

15 BUCH BØCHMAND 17 kurator, 1. hustru (d. 1685), 592; 2. hustru (d. 1723), 592. Buch, Andreas Andersen ( ), brygger, g. m. Pauline Luno ( ), 698, 707. Buck, Frantz (1739), 360. Buck, Hieronymus (d. 1673), præst ved St. Petri, 261. Buck, Kirstine Andersdatter (d. 1710), 592. Buckholdt, Anna Magdalene, g. m. P. Boson Buckmand, Kirsten Jespersdatter, g. m. S. P. Kallundborg Buchwald, oberst, hustru (d. 1729), 582. Buchwald, Anna Magdalena von, g. m. H. C. Lautrup Buchwaldt, Fridrich Christian von ( ), landråd, kammerherre, g. m. Louise Charlotte comtesse Haxthausen ( ), II 185. Buchwald, Johan von (d. 1738), livkirurg, 346. Budde, Agnete Sophie (d. 1678), II 161. Bugge, Mathias ( ), astronom, II 228, 279. Bugge, Mathias (d. 1786), forvalter, 593. Bugge, Peter (d. 1773), kammerråd, g. m. Olivia (d. 1785), 592 f. Buhr, Morten (1694), glarmester, II 498. Bulle, Jacob (1681), glarmester, 383. Bulpontan, Peder (d. 1723), klokker, 604, hustru (d. 1743), 605. Burchard, Jens Hansen, se Borchardsen. Burlach, Dines Clausen (d. 1711), stolemager, hustru (d. 1711), 593. Burley, John (1782), silkevæver, 587, g. m. Valborg Schmidt (d. 1782), 587. Burmeister, familien, 340. Burmeister, Carl Christian ( ), maskinfabrikant, II 596. Burmeister, Johanne Margrethe, g. m. G. C. Jacobi Burmeister, Nicolay (1684), guldsmed, 364. Burneus, Benedikt (16..), proviantforvalter, II 415. Busch & Søn, orgelbygger, II 584. Busch, Cort (Conrad) von (d. 1625), slotsskriver, 559, g. m. Margrete (d. 1667), 581. Busch, Katrine, g. m. H. Brochmand Busch, Matthias (1723), fattigforstander, 692. Busky, Carl Friederich ( ), preussisk konsul, g. m. Anna Christine Gad, 372. Bussert, Anna Mortensdatter (1544), 568 f. Bussert, Morten (d. 1553), bygmester, stenhugger, 569, g. m. Bodil Hansdatter, 569. Bussiegel, Christopher, staldskriver, g. m. Anna Magdalena Thaabel (f. 1760), II 162. Byberg, Niels Andersen (1686), hører, 98. Büchler, slægten, 383. Büchler, Johan Georg ( ), kirkeforstander, 304. Bülche, Peter ( ), læge, præsident, 413; II 103, 113. Büllner, se Mansfeld Büllner. Bülow, Christian (f. 1685), kaptajn, 580. Bülow, Ebba von, g. 1. m. V. v. Bassewitz (s. d.), 2. m. A. H. Pentz Bülow, Hans Heinrich von ( ), staldmester, g. m. Marie Henriette Lasson ( ), 433. Bülow, Hans Løwenhielm von ( ), kammerherre, 580. Bülow, Ida Frederikke, g. m. J. G. v. Holstein Bülow, Juliane Marie (d. 1776), 580. Bynting, Samuel, g. m. Maria (d. 1677), 603. Byssing, Anne Catharine, g. m. A. Bruun Bysing, Claus Matthisen (d. 1734), hustru (d. 1742), 597. Byssing, Rasmus ( ), sognepræst, II 591. Byssing, Rasmus, økonom, hustru (d. 1698), 101. Bähr, Anna (d. 1735), 380. Bähr, Jacob (1727), 380. Bæhr, Jannick, g. m. N. Barfod Bærentzen, E. D. ( ), maler, II 116. Bærentzen, True (f. 1708), kaptajnløjtnant, g. m. Zidsel Wernersdatter ( ), II 198. Bøckmann, Anna Sophie, g. m. A. Mørck Bøchmand, Henrik, g. m. Johanne Nielsdatter (f. 1610), II

16 18 BÖCKMANN CASSUBEN Böckmann, Jens ( ), købmand, g. m. Maria Petersen Hald ( ), 362. Bøchman, Jochum (d. 1700), forvalter, g. m. Helene Maria (d. 1711), 597. Bøchman, Svend (1703), 597. Bødiker, Adam (d. 1607), g. m. Wendele von Delden, 686, 698. Bødicker, Jacob, kapellan (d. 1644), g. m. Karen (d. 1645), 603(?), 607. Bødicher, Søren (d. 1612), hustru (d. 1617), 607. Bødker, Catharina, g. m. H. Karsen Bødker, Hans Peter ( ), g. m. Maria Elisabeth Rasmussen ( ), II 616. Bødtcher, Ludvig ( ), digter, 197. Bøfke, Ditmar ( ), 647, 705, 714, g. 1. m. Cicilie Clausdatter, 718; 2. m. Anne Multerpass, 718; 3. m. Maren Nansen ( ), 718. Bøffke, Johan (d. 1665), 594. Bøfke, Johan (d. 1681), g. m. Karen (d. 1681), 607. Bøfke, Jørgen (d. 1654), 607. Bøfke, Jørgen (d. 1699), rådmand, 596. Bøfke, Mikkel ( ), 718. Bøfke, Sofie ( ), 717. Bøgvad, Nicolay (d. 1719), justitsråd, g. m. Anna Marie Søbøtker (d. 1718), 340. Böhling, Peter Friderich ( ), 418. Bøhm, Charlotte Louise ( ), 406. Bøhm, Christian Michael ( ), 406. Boem, Hans (d. 1644), 610. Böhm, Johan Justus ( ), g. 1. m. Magdalena Sibylla Herfort, 436, 2. m. Gørvel Cathrine Portuan (d. 1740), 341, 436, 438. Bøhme, Johan Christian (d ), murmester, 302. Böhme, Just (1660), g. m. Anna Klein, 436. Børresen, Hans Peter (d. 1901), missionær, II 593. Bøssestøber, Gert, se Gert. Bøssestøber, se Laurits Madsen. Bøtker, Jacob, se Bødicher. Böttker, Peter Christian ( ), købmand, kirkeældste, 382, 421, g. m. Anna Catharina Bennick ( ), 434, 444. Baad, Martha Sophie, g. m. J. Bang Baag, Johanne, g. m. H. C. S. Hilmand Baar, Christopher (d. før 1683), overskipper, g. m. Sara Henningsdatter, II 195. C, jfr. K. C. B. H. M. (1740), St. Petri k, 415. C. C. W. (1697), Vor Frelsers k., II 558, 563. C. H. D., Holmens k., II 195. C. H. S. S. (1718), Vor Frelsers k., II 615. C. I., guldsmed, II 82. CJS (1679), 266. C. J. S. (1668), Holmens k., II 200. Caldoni, Vittorio, model, 215. Calinburg, se Kallundborg. Callisen, slægten, 380. Callneyn, Hinrich Ernst von ( ), stiftamtmand, II 336. Callneyn, Louise von, g. m. C. E. baron Schack Campen, Jacob van, arkitekt, II 529. Capeteyn, Peder (d. 1557), professor, dr., læge, 39, 54, 80. Cappel, Joachim Diedrich (1780), apoteker, 383. Carius, Johan Daniel (d. 1714), 610. Carl, Christian Thomesen ( ), kommandør, II 207. Carl, Mechtele Dorothea, g. m. C. L. Arenfeldt Carlesi, billedhugger, 214, 215, 216, 227. Carlsen, Andreas (d. 1784), urtekræmmer, 597. Carlsen, Peder, rådmand, 559, hustru (d. 1619), 602. Carolus, Joris (1619), navigatør, II 24, 28. Carstens, Friderich ( ), konferensråd, 429. Carstensen, Ingvold (16..), II 482, 596. Carstensen, Jørgen (d. 1676), renteskriver, g. 1. m. Lisabeth Steensdatter (d. 1644), 594; 2. m. Anne (d. 1685), 594. Carstensen, Peter, se Holsteiner. Castensen, Peder (d. 1709), køkkeninspektør, g. m. Sidse Jensdatter (d. 1696), 97. Carstensen, Peter, orgelbygger, 267. Caspar (1582), bogbinder, 38. Caspersen, Gert, klejnsmed, 114. Caspersen, Iver, borgmester, II 480. Cassuben, Anna Margrethe (d. 1657), 392.

17 CASSUBEN CHRISTIAN V 19 Cassuben, Christian (d. 1693), boghandler, 260, 392, 463. Cassuben, Laurentius Christian (d. 1659), 392. Castensen, Floris ( ), schoutbynacht, II 201. Castiglioneus, Fredericus ( ), sekretær, II 200. Caston, Jacob (d. 1711), skriver, g. m. Maria Høne (d. 1711), 613. Cath, Anthon (d. 1660), 412. Cavaillé-Coll, orgelbygger, II 111. Cecilie Jonsdatter Litle (1283), 34. Charisius, våben, II 137*, 138. Charisius, Charlotte Amalie, g. m. A. Skeel Charisius, Constantin ( ), konferensråd, g. m. Kirstine baronesse Güldencrone ( ), II 208. Charisius, Frederikke Amalie, g. m. U. C. Kaas Charisius, Sophia Elisabeth, g. m. F. C. Kaas Charlotte Amalie, kong Christian V.s dronning, II 335. Charlotte Amalie ( ), prinsesse af Danmark, 313. Chastesen, Engelbrecht, se Melsted. Chlyver, Wulfbrandt Charlotte (d. 1794), 580. Chretschmer, 368. Chretschmer, Elisabeth (d. 1766), 351. Chretschmer, Heinrich (d. 1724), g. m. Elisabeth Magdalene Bockenhoffer ( ), 428. Christen (1576), bogbinder, 45. Christen, Adolph Hans Heinrich ( ), kammerskriver, II 199. Christensdatter, Anna, g. m. H. C. A. P. Hetting Christensdatter, Inger Marie (d. 1719), 583. Christensdatter, Maren, g. m. J. Hesselberg Christensdatter, Sophie, g. m. E. Ehlers Christensen (1816), kurator, 421. Christensen, Andreas ( ), renteskriver, II 198. Christensen, Asmund (d. 1640), g. m. Kirstine Nielsdatter (d. 1670), 562. Christensen, Bendte, g. m. S. Berg Christensen, Carl (d. 1734), hustru (d. 1737), 602. Christensen, Cathrine Marie, g. m. P. Thomsen Christensen, Christen (d. 1717), købmand, 601. Christensen, Fr. Chr., guldsmed, II 302. Christensen, Jens (1673), Ålborg, g. m. Hedevig Kløcker, 424. Christensen, Jens (16..), borgmester i Næstved, II 200. Christensen, Jens, guldsmed, 317, 681. Christensen, Jens (d. 1696), økonom, g. m. Karen (d. 1696), 100. Christensen, Knud ( ), forvalter, g. 1. m. Sophie Catherine Wichmand ( ), 559; 2. m. Elisabeth Johansdatter ( ), 559, 585. Christensen, Mads (17..), II 293. Christensen, Mathias ( ), II 616. Christensen, Michel (1668), mestersejlmager, II 91. Christensen, Osmund, skipper, g. m. Kirsten Nielsdatter (1663), II 483, 591. Christensen, Peder (d. 1709), ekvipagemester, 600. Christensen, Poul, brygger, g. m. Cathrine Sophie Hald (d. 1758), 592. Christensen, Poul (1655), tømrer, II 297. Christensen, Sveder (d. 1735), tøjmester, g. m. Kirstine Jensdatter Winter (d. 1730), 583. Christensen, Søren, guldsmed, II 84. Christensen, V. guldsmed, II 86. Christensen, Velas (d. 1653), g. 1. m. Kirsten Henriksdatter, II 194, 2. m. Else Iversdatter, II 194. Christensen, Villads (d. 1668), købmand, 588. Christian I, konge af Danmark , 627, 640 f. Christian II, konge Danmark , 714. Christian III, konge af Danmark , II 8. Christian IV, konge af Danmark , 28, 39, 45, 50, 145, 232, 250 f., 289, II 3, 10, 23, 31 f., 81, 111, 114, 121, 226 f., 238, 253, 255 f., 261, 264, 406, 465 f., 469, 472 f., 476 f., 479, 599. Christian V, konge af Danmark ,

18 20 CHRISTIAN VI CONINCK 189, 584, 586, II 229, 409, 488, 490 f., 498, 504, 524, 526, 561, 576. Christian VI, konge af Danmark , 5, 114, 120, 124, 140, 142 f., 145 f., 298, 323, 677, II 110, 524. Christian VII, konge af Danmark , 550. Christian VIII, konge af Danmark , 194, 196, 198, 205 f., 210, 212. Christian IX, konge af Danmark , 700. Christian ( ), udvalgt prins, 254. Christian af Anhalt-Bernburg ( ), 232, 260 f. Christiansdatter, Catharina, g. 1. m. M. Michelsen (s. d.); 2. m. J. Sørensen Glud Christiern Torkildsen (1498), prior, 627. Christoffer (1543), snedker, 26. Christoffersdatter, Else, g. m. T. Bartholin Christoffersen, Anders (16..), borgmester i Trondhjem, 579. Christophersen, Hans (d. 1674), kunstdrejer, II 195. Christoffersen, Hendrik (d. 1583), 56. Christophersen, Niels, stempelpapirsforvalter, g. m. Christine Jensdatter (d. 1677), II 375. Chudius, Christopher Dieterich, ærkedegn i Saltzwedel, g. m. Anna Elisabeth Lütkens, 397. Claesen, Christian Nicolaj (d. 1772), 612. Clare, Johann Ludvig (d. 1735), assessor, 270, 295 f., 323. Classen, Just Frederik ( 1766 ), II 206. Classen, Peder Hersieb ( ), legatstifter, II 187, g. m. Marie Justine Fabritius ( ), II 164, 186, 206. Claus (1578), guldsmed, 37. Claus (1557), kleinsmed, 42. Claus (1583), urmagersvend, 48. Claus Lübbertsen (1436), kantor ved Vor Frue, 460, 461. Clausberg, Christlieb von ( ), g. m. Anna Margaretha Heymann, 424, 425. Clausberg, Diederich Christlieb von ( 1742 ), 424. Clausberg, Elisabeth Margarethe von ( 1743 ), 425. Clausdatter, Cicilie, g. m. D. Bøfke Clausdatter, Drude Margrethe, g. m. H. Seidelin Clausdatter, Margrethe, g. m. P. Pedersen Clausen, familien, II 565. Clausen, Abel Maria, g. m. P. Hansen Clausen, Gorm (1930), modelskibsbygger, II 448. Clausen, H. G. ( ), stiftsprovst, 157. Clausen, H. N. ( ), professor, 212. Clausen, Iver (d. 1696), 594. Clausen, Mathias, guldsmed, II 80. Clausen, Metta, g. m. H. Schleth Clausen, Mikkel (d. 1682), byskriver, 97. Clausen, Morten (1668), mønsterskriver, II 92. Clausen, Willum (d. 1695), 594. Cleasby, Richard (d. 1847), filolog, 394 f., 435. Clemensdatter, Barbara, g. m. H. Zoëga (s.d.). Clemensdatter, Kirsten, g. m. C. P. Utterslev Clemensen, Erik (1625), kannik i Lund, g. m. Anna Resen, 70. Clemmensen, Erik (d. 1602), g. m. Ane (d. 1603), 598. Cohen, Alma, II 193. Cohen, Jenny, II 193. Colbiørnsen, Anne Edvardine Johanne ( ), II 182. Colbiørnsen, Christian ( ), gehejmekonferensråd, II 449, g. 1. m. Johanne Piper ( ), II 181, 2. m. Engelke Margrethe Falbe ( ), II 182. Colbiørnsen, Peder, arkelimester, g. m. Anna Kirstine, II 199. Colding, Tham Pedersen (1761), fattigforstander, II 314. Collin, Jonas ( ), konferensråd, finansdeputeret, 196. Collstrup, Jochum Schou ( ), II 182. Condevin, Baltzer (d. 1653), 589; 1. hustru (d. 1635), 605. Condevin, Claus (d. 1619), 589. Coninck, Jean de ( ), agent g.m. Cathrine Christiane Reiersen ( ), II 183.

19 CONING DELDEN 21 Coning, Jacob (d. 1724), maler, 263. Conradi, Georg Johann ( ), hofpræst, 360. Conradi, Johan Christian ( ), arkitekt, II 607. Corbianus, Lorentz, snedker, 263. Cordes, maler, 543, 699. Cordes, Henrik Isaksen (1656), rådmand, 594. Cordes, Isak (d. 1625), kandestøber, hustru (d. 1610), 594. Cormaillon, Charles Damas de (d. 1712), kommandant, II 446. Cortsdatter, Kirstine, g. m. C. Plum Cracovitz, Joachim (1731), kirkeværge, 541, 606. Crause, Anna Rosina, g. m. A. Prætorius Cramer, Peter (1748), gartner, 472. Cramohn, Dorothea Sophia, g. m. H. A. v. d. Lühe Crone, Mogens, brygger, g. m. Maren Jacobsdatter (d. 1673), 95. Croneberg, Simon (1654), skomager, 382. Cruse, C. H. vinhandler, g. m. Sara Jensen ( ), 709. Crüger, Anna Helena, g. m. B. E. Hempel Crüger, Ferdinand Anthon ( ), læge, justitsråd, 425. Crüger, Simon (d. 1760), kirurg, 425, g. m. Margaretha Schmidt ( ), 427. Cuekelaere, Emmanuel (1699), billedhugger, II 511, 516. Dahl, Anna Dorothea (1861), generalkrigskommissærinde, 693. Dahl, Maria, g. m. J. v. Holten Dahldorf, Mette Kirstine, f. Dinesen, se H. P. Top. Dahlhoff & Lehmann, gørtlerfirma, II 596. Dajon, Frederik (1749), smed, II 537, 538. Dajon, Nicolai ( ), billedhugger, II 156. Dalgas, Christine Marguerite Salome, se Stampe. Dalhoff, J. B. ( ), gørtler, 188, 330 f., 685, II 120. Dalhoff, K. P., gørtler, 186, 187. Dalhuus, Eskild Lauridsen (d. 1688), lector theol. i Roskilde, 609. Dalhuus, Helena Eskildsdatter (d. 1699), 609. Dalmand, Michel (1640), bartskær, II 483, 599. Dam, Claus van, klokkestøber, 50, 224, 269 f., 551, 700, II 297, 479, 483, 599, 601. Dam, Niels ( ), arkitekt, 512. Danck, Didrik, g. m. Anna Berndrop (d. 1705), 603. Danckel, Christopher (d. 1711), sognepræst, g. m. Johanne Kruse (d. 1741), II 605. Danckel, Poul (1716), klokker, II 591. Danell, David ( ), assessor, II 106, 123, g. m. Marie Pedersdatter, II 193. Daniel (1626), buntmager, 47. Danielsdatter, Thalla, g. m. N. O. Onsvalle Dankort Lange, kirkeværge, 461. Danner, Louise lensgrevinde ( ), II 86. Danneskiold-Laurvig, Friderikke Louise comtesse ( ), 111. Danneskiold-Samsøe, slægten, 370. Danneskiold-Samsøe, Christian greve ( ), 112, g. m. Conradine Christiane comtesse Friis ( ), 112. Danneskiold-Samsøe, Frederik greve ( ), statsminister, 112. Danxt, Cort (d. 1726), hustru (d. 1711), 597. Danxt, Villum (d. 1717), 597. Danzer, stenhugger, 375. Dauw, Amalia Juliane ( ), 429. Dauw, Conrad Christian ( ), amtmand, 429, g. m. Juliana Louise de Bressart ( ), 426. Davidsdatter, Sophia, g. m. C. Iversen Davidsen, købmand, g. m. Kirstine Marie Millan (d. 1785), 581. Davidsen, David (1639), murmester, II 474. Davidsen, David (1669), tapetvæver, 611. Davidsen, Frederik (d. 1654), 611. Davidsen, Mads, g. m. Anne Nielsdatter Malmø (d. 1656), 610. Dehn, Henrik (1668), 384. Deichmann, Bolette, f. Gyldendal ( ), II 317. Delden, Anna Catharina von, g. m. H. v. Støcken (trykfejl for Felden).

20 22 DELDEN DREYER Delden, Harman von (d. 1619), 608. Delden, Wendele von, g. 1. m. A. Bødiker (s. d.); 2. m. M. Hansen Delers, Euage, g. m. E. Kock Delft, Henrik (1810), brandmajor, 387. Dellfeld, Cathrine Johansdatter, g. m. J. Gram Demant, orgelbygger, II 311, 584. Dengel, Claus (1690), organist, 543. Derman, Regina Friderica, g. m. S. Blichfeldt Dewall, Claus (1625), 500. Dichhoff, Jørgen (1704), maler, II 443, 445. Dichmand, Engel Willumsdatter, g. m. C. Reimer Dichmand, Maren, g. m. H. Numsen Dichmann, W. R. ( ), præst i Store Magleby, II 445. Didrich, Ernst, kobbersmed, 699. Didriksdatter, Inger, g. m. B. Jensen Didrichsdatter, Maren (d. 1576), 56. Dideriksdatter, Margrethe, g. m. C. Hansen Didriksdatter, Margrete, g. 1. m. H. Tonboe (s. d.); 2. m. Dreyer Didrichsen, Arild (d. 1578), 56. Diderichsen, Johan ( ), legationssekretær, II 378. Dideriksen, Marie Elisabeth, g. m. J. E. Taagerup Diem, Johan von (1657), 384. Dievel, Jochim (1668), 383. Dinesen, Mette Kirstine, g. m. H. P. Top Dingklage, Henrich von (1637), Emden, II 248. Ditmar, Henrik (d. 1677), maler, II 133. Dobbelsten, Gert (d. 1659), 604. Dobbelsten, Johan, 566, g. 1. m. Maria Dreyer (d. 1633), 558, 604, 2. m. NN (d. 1642), 604. Dobbelsten, Johanne Marie, g. m. Lorensen Dobbelsten, Karen (d. 1685), 604. Dobbelsteen, Margretha, g. m. P. Wielandt Dobel, Johanne Juliane Henriette, født Otto, g. m. J. C. Günther Dolmer, Jens (d. 1670), magister, 94. Dop, Vilhelm (d. 1628), musikant, 592, g. 1. m. Medea Jensdatter (d. 1617), 558; 2. m. Bodel Andersdatter, 558, 570. Dorph, A. ( ), maler, II 116 2, 317. Dorschæus, Johannes Pedersen (d. 1706), sognepræst ved Vor Frue, g. m. Dorothea Anchersen, 78, 102. Dorschæus, Maria, g. m. G. Treschow Dort, Elisabeth von, g. 1. m. N. Olufsen (s. d.), 2. m. L. Lorentz Dose, Kaj (d. 1768), arkitekt, 300 f. Dragsted, Alfred, guldsmed, II 82, 86. Dram, Catrine Margrete Simonsdatter (d. 1709), 595. Dram, Simon Christoffersen (1709), 595. Dreschel, Henriette Sophie Charlotte ( ), hofdame, 429. Dresing, Didrik (d. 1733), kirkeældste, 318. Drevitz, Christian ( ), bager, 697, g. m. Birgitte Suhr ( ), 693 f., 717. Drewsen, familien, 368. Drewsen, Christian ( ), papirfabrikant, g. m. Anna Wedseltoft (d. 1791), 585. Drewsen, H. ( ), arkitekt, II 244. Drewsen, Jacob (d. 1790), kurator, g. m. Magdalena Friederike Zumpe (d. 1804), 387. Drewsen, Jørgen Christopher (d. 1801), højesteretsassessor, g. m. Magdalena Friederike Zumpe (d. 1804), 387. Dreyer (d. 1749), justitsråd, g. m. Margrete Didriksdatter (d. 1717), 610. Dreyer, Anna Maria Hansdatter (d. 1713), 584. Dreyer, Augustus (d. 1676), 587, hustru (d. 1672), 585. Dreyer, Charlotte Lovise (d. 1775), 608. Dreyer, Dirich (d. 1659), 587, g. m. Margrethe (d. 1699), 605. Dreyer, Didrik (1683), 605. Dreyer, Hans (d. 1677), 605. Dreyer, Hans (d. 1711), kgl. rejsekasserer, g. 1. m. Elisabeth Hansdatter (d. 1685), 572, 584, 2. m. Johanne Marie Poulsen (d. 1747), 567, 584. Dreyer, Hans (d. 1729), hustru (d. 1711), 585. Dreyer, Henrik (d. 1647), hustru (d. 1637), 587. Dreyer, Henrik (d. 1650), 587. Dreyer, Henrik (d. 1686), 608.

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Ketting Kirkebog 1735-1894 Alfabetisk fortegnelse, rettet og tilført borgelige vielser af Ditlev Duus Guderup Efternavn Fornavne Bopæl Fødsel

Ketting Kirkebog 1735-1894 Alfabetisk fortegnelse, rettet og tilført borgelige vielser af Ditlev Duus Guderup Efternavn Fornavne Bopæl Fødsel Ketting Kirkebog 1735-1894 Alfabetisk fortegnelse, rettet og tilført borgelige vielser af Ditlev Duus Guderup Efternavn Fornavne Bopæl Fødsel Konfirmation Borgerlig Viet Død - Anna Maria Juliana Aabenraa

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Veflinge kirkebog 1723-1780, register

Veflinge kirkebog 1723-1780, register kirkebog 1723-1780, register Anna Knudsdatter 1724 1 pt Kirsten uægte døbt Maren Jenses 1725 7.3 yngste datter + Anna Henningsdatter 1725 5 p H3fol d Apelone uægte døbt F: Anders Christensen, Hans Jørgensen,

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 Nr. 1 Side 1. 1843. 30. Nov. Jens Sigfred Due, kvaseskipper, Nexø. Nr. 2. Side 1b. 1843. 1. Dec. Andreas Anthon Andersen, søn,

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

NAVNEREGISTER. Udarbejdet af Albert Fabritius

NAVNEREGISTER. Udarbejdet af Albert Fabritius NAVNEREGISTER Udarbejdet af Albert Fabritius Kursivering af et Navn angiver, at et Billede af den paagældende er omtalt. Stjerne * betyder, at Billedet er gengivet. Eksponenttal efter et Sidetal betegner

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Sydkystens Slægtsforskerforening Fynsgruppen pr. 21. november 2011

Sydkystens Slægtsforskerforening Fynsgruppen pr. 21. november 2011 Sydkystens Slægtsforskerforening Fynsgruppen pr. 21. november 2011 Fyn Hvem forsker hvad? I skemaet medtages kun direkte aner (ikke børn m.fl.). Skemaet er fremstillet i Tabel og hvis man selv indskriver

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833 Kirkebogen 1813-1833 Kirkeåret 1822 Drenge Født Døbt Navne 29/12 6/1 Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen, boelsmand i Ertebjerg og hustru Marie Magdalene Carstens Nr.1 Faddere: Andres Poulsen, boelsmand

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Anders Andersen, tj.karl, 29 1/2 år oo Maren Jacobsdatter, 26 1/4 år, Jakob Bager Christoffersens, 05.12.1828 Hans Andersen *24.12.

Anders Andersen, tj.karl, 29 1/2 år oo Maren Jacobsdatter, 26 1/4 år, Jakob Bager Christoffersens, 05.12.1828 Hans Andersen *24.12. Vester Skerninge kirkebog 1682-1873 Abraham oo Anne Hansdatter, se Hans Jochum 1744 Anne Marie Abrahamsdatter *23.06.1744 Abrahams barn, +17.09.1747 Abraham Nielsen oo Kirsten Olufsdatter, 18.10.1756 Ole

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgaden, 21, FT-1834 Peter Jensen 42 Gift Pensionist Petrea Marie Libe 45 Gift Hans kone

Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgaden, 21, FT-1834 Peter Jensen 42 Gift Pensionist Petrea Marie Libe 45 Gift Hans kone Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgade, 1, FT-1834 Peder Thomsen 32 Gift Avlsbruger Karen Jørgensen 32 Gift Hans kone Ida Thomsen 5 Ugift Deres børn Niels Thomsen 1 Ugift Deres

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1890. Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1890. Hejnsvig sogn. Fiskerhuse, Søgård, Tejlgård, Refshøj, Fiskerhuse. 6. Frederik Lauridsen, M, 73, G, Ansager, Aftægtsmand Marie Lauridsen, K, 67, G, Hemmet, Aftægtskone Mette Elisabeth Nielsen, K, 29, U, Hejnsvig G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur Fødte i 1848-59 NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Andersen Født:23.jun 1856

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Vester Skerninge kirkebog 1682-1873 - Register

Vester Skerninge kirkebog 1682-1873 - Register Vester Skerninge kirkebog 1682-1873 - Register Abraham ~ Anne Hansdatter, se Hans Jochum 1744 Anne Marie Abrahamsdatter *23.06.1744 Abrahams barn, 17.09.1747 Abraham Nielsen ~ Kirsten Olufsdatter, 18.10.1756

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Maren Kirstine Andersen 19.01.1870 20.03.1870 Gårdmand Christian Andersen, Villumstrup Kirken Ane Marie Sørensdatter Hansine Frederikke

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Aner til Ludvig Peter Clausen

Aner til Ludvig Peter Clausen Aner til Ludvig Peter Clausen Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Ludvig...... Peter..... Clausen................................................................... 1... 1... generation.................................................................................

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 På gensyn igen næste år Resultatlisten er manuelt indtastet og der tages derfor forbehold for indtastningsfejl. Hvis du finder en fejl

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Anno 1739. 23.01 Jörgen Frerksen af Guderup og Karen Christens af Helved 23.01 Jes Christensen Smed af Egen og An Sophie Chrestensdatter af Guderup

Anno 1739. 23.01 Jörgen Frerksen af Guderup og Karen Christens af Helved 23.01 Jes Christensen Smed af Egen og An Sophie Chrestensdatter af Guderup Fortegnelse på dem som er copulerede (Viede) i Egen kirke fra 1734 til 1813 Renskrevet af Astrid Thorsen, Guderup i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup (dec 2014) Anno 1734. trolovede viede viede 29.01.

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere