DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET KØBENHAVN BYS KIBKER NAVNEREGISTER TIL BIND VED ALBERT FABRITIUS TILLÆG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET KØBENHAVN BYS KIBKER NAVNEREGISTER TIL 1. 2. BIND VED ALBERT FABRITIUS TILLÆG"

Transkript

1 DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET KØBENHAVN BYS KIBKER NAVNEREGISTER TIL BIND VED ALBERT FABRITIUS TILLÆG G. E. C. GADS FORLAG. KØBENHAVN 1966

2 UDGIVET MED STØTTE FRA KIRKEMINISTERIET, CARLSBERGFONDET OG NY CARLSBERGFONDET LANGKJÆRS BOGTRYKKERI

3 NAVNEREGISTER Kursivering af et navn angiver, at et billede af den pågældende er omtalt. Stjerne * betyder, at billedet er gengivet. Eksponenttal efter et sidetal betegner det antal gange, den pågældende er nævnt på siden. Parentes om et sidetal angiver, at den pågældende person (våben) kun forekommer indirekte. Den alfabetiske orden er ikke strengt overholdt; af hensyn til ældre tiders varierende stavemåder er der i det store og hele ikke skelnet mellem i, j og y (Dreier, Drejer, Dreyer), t og th, t og d (Pedersen, Petersen) osv. Kun hvor en stavemåde af et navn ligger aldeles fast, vil den i givet fald være at søge udenfor den lydlige ordning. A.I.D. (15..), Holmens k., II 88. A.I.A. (St. Petri), 1775, 415. A.I.L. (St. Petri), 1775, 415. A.M.L. (St. Petri), 1775, 415. A.M.H.M. (St. Petri), 1740, 415. AWS (1743), Kastelskirke, II 439. Abbestee, Catharina Elisabeth, g. m. A. Ross (s.d.). Abbestée, Elisabeth Maria, g. m. H. Fabritius (s.d.). Abbestée, Herman ( ), generalguvernør, II 184. Abbestée, Johan Ludvig ( ), II 178, g. m. Anna Birgitte Hansen ( ) II 173, 178. Abbestée, Matthias (d. 1710), købmand, g. m. Judithe von Marie ( ), II 202. Abbestee, Michael (d. 1698), handelsmand, II 171. Abbestée, Peder (d. 1737), vinhandler, g. m. Catharina Maria von Achen (d. 1728), II 178. Abbestée, Peter ( ), handelsmand, II 173. Abbestée, Peter Herman ( ), II 179. Abel, Peter Michael, urmager, II 317. Abrahams, Charles ( ), arkitekt, II 245. Absalon (d. 1201), ærkebiskop, 3, 12. Absalon (1209), dekan, 3. Achen, Catharina Maria von, g. m. P. Abbestée (s.d.). Ackerman, Giert, g. m. Agnete (d. 1730), 611. Actscilling, Peter, g. m. Bodil Lauritsdatter (1659), 560. Adeler, Charlotte Amalie, g. m. L. Benzon (s.d.). Adeler, Cort ( ), generaladmiral, 74, 108 f.; II 200 f. Adeler, Frederikke Ferdinandine, f. Benzon ( ), II 104. Adler, Henrik (1687), sekretær, 588. Adler, Johan Gunder ( ), kabinetssekretær, 210. Adolfsen, Nicolaj (d. 1684), 595. Adolph, Frantz Thestrup ( ), grosserer, II 596. Adolph, Johan D. S. ( ), grosserer, II 596. Adolph, Johan Valdemar ( ), II 596. Adolph, Margrethe Elisabeth, g. m. J. Perck (s.d.). Adriansen, Henrik (d. før 1715), g. m. Karen Andersdatter (d. 1729), 600. Adsersen, Adser (s. 1777), stadskaptajn, 383. Adtzlew, familien, 347. Adtzlew, Edvard ( ), 437. Adtzlew, Elisabeth ( ), 337, 437. Adtzlew, Herman ( ), 338, 438. Adtzlew, Jens ( ), deputeret, 337, 439, g. m. Anna Margrethe Lengercken (d. 1735), 337 f., 438. Afflek, Thomas (d. 1656), 597. Agger, Knud Christensen (1676), købmand, g. m. Ingeborg Ludewigs, II 203. Agger, Marie, g. m. G. T. Klauman (s.d.). Ahl, Jørgen, instrumentmager, II 261.

4 6 AHLEFELDT ANDERSEN Ahlefeldt, våben, II, 335. Ahlefeldt, Catharina Hedevig von, g. m. D. v. Pudewels (s.d.). Ahlefeldt, Frederik ( ), generalmajor, II 403. Ahlefeldt-Laurvig, slægten, 370. Ahnemüller, Caspar (1668), murmester, 380. Ahnemüller, Hans (1633), tømrer, II 39, 106, 258, 267. Alan, Hans Jensen ( ), professor, 40, g. m. Elline Mortensdatter ( ), 86. Albertsen, Hans (d. 1569), biskop, g. m. Cathrine, 82, 87*. Aldewelt, Johan (d. 1625), 610. Aldewelt, Jørgen (d. 1669), 605, g. m. Anne Søffrensdatter, 595. Alpinas, Christian Macchabæus, se Macchabæus. Alpinas, Johannes Machabæus (d. 1557), professor, g. m. Agnete Matthewson (d. 1589), 58. Alrøe, Anna Johanne, g. m. A. Schyth (s.d.). Als, Peder ( ), maler, II 572. Alstein, Johan, g. m. Ermbke (d. 1676), 606. Alversen, Henrik (1668), billedskærer, 256, 269. Amberg, H. C. ( ), arkitekt, 6, 519. Ambjørnsen, Joen (1681), tømrer, 276, II 485. Ambrosius (1569), snedkersvend, 33. Ameln, Reinholdt (1798), II 367. Ancher, Peder Kofod, se Kofod Ancher. Anchersen, Dorothea, g. m. J. P. Dorschæus (s.d.). Anchersen, Hans Peter ( ), justitsråd, g. m. Catharina Wiel (d. 1762), 587. Anders (1584), kedelsmed, 51. Anders (1488), organist, 45. Anders (1578), snedker, 43. Anders Jensen Lunge (1424), ridder, 35. Anders Skulte (1448), rådmand, 460. Anders Syundessen (d. 1390), væbner, 35. Andersdatter, Bente, g. m. J. P. Schneider (s.d.). Andersdatter, Bodil, g. m. V. Dop (s.d.). Andersdatter, Cathrine, g. m. S. Lodevig (s.d.). Andersdatter, Inger Sophie (d. 1706), 604. Andersdatter, Karen (d. 1673), 562, 579. Andersdatter, Karen, g. m. H. Adriansen (s.d.). Andersdatter, Karen, g. m. P. M. Keitum (s.d.). Andersdatter, Kirstine, g. m. S. Andersen (s.d.). Andersdatter, Marecke (d. 1672), 606. Andersdatter, Mette, g. m. J. Thorstensen (s.d.). Andersen, Anders, biskop, se Ringkjøbing. Andersen, Anders, brygger, g. m. Gundel Jensdatter (1696), 596. Andersen, Bent (d. 1669), g. m. Helle (d. 1669), Malmø, 611. Andersen, Christen (1622), g. m. Maren Lauritsdatter, 47, 60. Andersen, Christen (d. 1740), fyrbøder, g. m. Elisabeth Marie Berns (d. 1730), II 196. Andersen, Didrik, remsnider, 225. Andersen, Elias (d. 1677), 600. Andersen, Erich (d. 1716), g. m. Maren Poulsdatter Ehm, II 197. Andersen, Frantz (d. 1655), 596. Andersen, H. C. ( ), digter, 200. Andersen, Halvor (1677), kaptajn, 603. Andersen, Hans Jørgen (d. 1747), hustru (d. 1756), 599. Andersen, Jacob (d. 1668), rådmand, g. 2. m. Maren Pedersdatter (d. 1669), 714. Andersen, Jacob (1705), skriver på Holmen, II 78. Andersen, Jens (d. 1642), boldmester, g. m. Karen (d. 1667), 604. Andersen, Jens (16..), murmester, 47. Andersen, Jens (d. 1696), murmester, 100. Andersen, Jens (d. 1642), sølvpop, 571. Andersen, Jep, hans enke Karen (1662) i Malmø, II 84. Andersen, Jochum (d. 1691), 588. Andersen, Johan (1691), skrædder, 588. Andersen, Laurits (d. 1717), rådmand, hustru (d. 1722), 586. Andersen, Mads ( ), direktionsbud, g. m. Henrikke Knub ( ), II 616. Andersen, Michel (1668), tøjmester, II 92. Andersen, Morten (1723), fattigforstander, 693. Andersen, Niels (1668), tøjhusskriver, II 91.

5 ANDERSEN AUGUSTINUS 7 Andersen, Oluf (1560), tømmermand, 44. Andersen, Peder (1521), præst, 530. Andersen, Peder (d. 1705), brygger, 592. Andersen, Peter (d. 1685), møller, 604. Andersen, Poul, kapellan, se Holm. Andersen, Poul-Gerhard, orgelbygger, II 586. Andersen, Rasmus (d. 1684), kgl. postmester, g. m. Margrethe (d. før 1676), 592. Andersen, Simon, hustru (d. 1639), 602. Andersen, Søren (d. 1612), bødker, g. m. Kirstine Andersdatter, 557. Andersen, Søren (1594), kirkeværge, 718. Andersen, Thomas (d. 1653), renteskriver, 588. Andersen, Thor (d. 1688), brygger, 101. Andersen, Valborg, g. Petersen (s.d.). Andresen, Johan (d. 1711), borgerkaptajn, 360, g. m. Anna Pedersdatter (d. 1710), 360. Andressen, Andreas Johann ( ), rådmand, 428, g. m. Anna Elisabeth Ehmken (d. 1779), 429. Anker, Carsten ( ), konferensråd, 582. Anker, Peter Thor (d. 1789), 582. Anker Heegaard, jernstøberi, 188, II 318, 599. Anna Nielsdatter, g. m. S. Pedersen (s.d.). Anna Sophie ( ), Frederik IV s dronning, II 167. Anthon, G. D. ( ), arkitekt, 308. Aphelen, Hans von ( ), professor, g. m. Helene Dorothea Schiønning ( ), II 347. Appelberg, Henriette ( ), 415. Appelberg, Ida Marie ( ), 415. Appelberg, Peter, g. m. Ida Maria Elisabeth von Gebler ( ), 415. Arck, Jan Jansen v. d. (d. 1676), g. m. Katrine (d. 1688), 605. Arendrup, Bolette Louise, g.m. A.C.Palle (s.d.). Arenfeldt, Carl Ludvig ( ), major, g. m. Mechtele Dorothea Carl ( ), II 207. Arenstorff, Augusta Elisabeth, g. m. B. baron Schack (s.d.). Arenstorff, Carl von ( ), general, 394. Arenstorff, Frederik von ( ), generalløjtnant, g. m. Christence Lykke ( ), 575. Arentsdatter, Gertrud, g. m. H. von Ham (s.d.). Arentsdatter, Karen (d. 1696), 601. Arentsdatter, Karen, g. m. A. Berntsen (s.d.). Arentsdatter, Maren, g. m. A. Feiga (s.d.). Arentzen Anna Ingeborg, g. m. A. C. Palle (s.d.). Arff, Charlotte Amalie, g. Løwe (s.d.). Arff, Johan Gerhard ( ), kontreadmiral, g. m. Bolette Høyer, II 180. Arff, Nicolay Dominicus ( ), kommandør, g. 1. m. Georgia Elisabeth Schløsser ( ), II 172, 2. m. Maria Lemvig ( ), II 175, 206. Arff, Nicolaj Jansen (d. 1678), 586. Arff, Nicolay Jansen (1695), kommerceråd, g. m. Juditta Raitard, II 175. Arff, Maria Jansen, g. m. V. Meinesen (s.d.). Arkelimester, Rudolf, se Rudolf. Arnsberg, Nicolaj, guldsmed, g. m. Barbara Mortensdatter Sixes (d. 1672), 604. Arreboe, Catharine, g. m. C. Hauser (s.d.). Arvedsdatter, Ingeborg (d. 1702), 597. Arvesen (d. 1763), kommerceråd, hustru (d. 1752), 599. Arvesen (d. 1725), magister, 606. Arvedsen, Jon (d. 1702), brygger, 597. Arvesen, Peder (1725), 606. Aslaksen, Cort ( ), professor, 39, g. m. Barbara Olufsdatter, 60, 87. Asmunds, Kirsten (d. 1670), jordemoder, 597. Assens, Claus Iversen, se Iversen. Asser Thygesen (1499), 529. Asserens, Martin Schitznicht (1649) (navn forskrevet?), 270. Astrup, Peder Clausen (d. 1731), 613. Asverus, Betike (d. 1636), 610. Auchesen, Niels (1652), kirkeværge, 532, 534, 538, 551, 610, 682, g. m. Dorrete (1676), 605. Augustinus, Anne Elisabeth ( ), II 370. Augustinus, Carl Christian ( 1798 ), II 370. Augustinus, Christian ( ), tobaksfabrikant, g. 1. m. Lovine Winther ( ), II 370. Augustinus, Frederikke Sophie ( 1799 ), II 370.

6 8 AUGUSTSDATTER BARTHOLIN Augustsdatter, Maren, g. m. N. Holtz (s.d.). Aumand, Johan (1673), II 471. Aalborg, Christen Poulsen (d. 1692), grovsmed, 99. Aarhus, Jacob Madsen, se Madsen. BMD (1743), Kastelskirke, II 439. B.R.A.D., se L. L. Voldsgaard. Back, Johannes (d. 1696), g. m. Maren (d. 1729), 591. Bache, Johannes (1680), købmand, 610. Bache, Otto ( ), maler, II 592. Backer, Cathrine Sophie (d. 1724), 591. Backer, Maria Catrina (d. 1751), 591. Baden, Christen Hansen (1592), 104. Baden, Oluf Mortensen, se Oluf. Badstuber, Poul (d. 1762), kobbersmed, 322, 448. Bager, Anthonius (d. 1659), 92. Bagge, Christine Maria Rasmusdatter, g. m. Wedsteen (s.d.). Bagge, Niels Nielsen (d. 1673), g. m. Ane Matthiasdatter, II 120, 194. Bagge, Poul Jensen ( ), materialforvalter, II 163. Bagge, Hinze, se Hinze. Bagger, frk. (d. 1773), 612. Bagger, Hans ( ), biskop, 40, 74, 266, g. 2. m. Søster Svane ( ), 612. Baje, Niels (d. 1678), handelsmand, II 195. Balbier, Henrik Thomasøn (1616), 557. Balche, Henrich (1641), snedker, II 101. Balchenburg, Sille, g. m. J. R. Brochmand (s.d.). Baldersleben, Antonius (1557), 54. Balk, Dirick (d. 1615), 610. Balle, renteskriver, hustru (d. 1736), 606. Balle, Nicolai Edinger ( ), biskop, 192. Balling, Søren, brygger og prokurator, g. n. Sara Dorothea (d. 1773), 573, 588, 589. Bals, Jacob, snedker, 125. Baltzersdatter, Ursula, g. m. J. Willumsen (s.d.). Baltzersen, Johan, hustru (d. 1640), 605. Bang, Carl Emilius (d. 1772), student, 604. Bang, Christine, g. m. J. Eilersen (s.d.). Bang, Claus (1619), tømrer, II 28. Bang, Friderica Lovise (d. 1781), 604. Bang, Hans Jørgen ( ), hofpræst, g. m. Abelone Dorothea Schiwe ( ), 604. Bang, Iver, g. m. Barbara Klou (d. 1769), 594. Bang, Jacob (d. 1826), kontorchef, II 209, g. 1. m. Catharina Maria Grove ( ), II 184, 2. m. Martha Sophia Baad ( ), II 185, 3. m. Gunild Magdalene Lytzen ( ), II 187. Bang, Karen Kirstine Jørgensdatter (d. 1749), 604. Bang, Laurits Christensen (d. 1680), 600, hustru (d. 1665), 600. Bang, Margrethe, g. m. E. Monrad (s.d.). Bang, Oluf (Ole) ( ), klokker, II 4. Bang, Thomas Jensen ( ), professor, 93, 108, II 273, g. m. Else Didriksdatter Bartskier, 67 f. Banke, Mathias (1750), politifuldmægtig, II 537. Banner, Peder (d. 1735), hustru (d. 1733), 604. Banner Mathiesen, se Mathiesen. Baptista, Johan, g. m. Sara Lauridsdatter (d. 1673), 592. Bapst, Ulrich (d. 1629), kaptajn, 411. Barchman, Niels, snedker, 140, 143. Barckholt, Niels (d. 1711), kontrollør, 588. Barcki, Mads (1560), murer, 44. Barclay, M., glarmester, 700. Barfod, Lars (1650), proviantkommissær, g. m. Christine Løwe, 414. Barfod, Niels ( ), admiral, g. 1. m. Jannick Bæhr, 414; 2. m. Magdalena de Witt, 414. Barnekow, Frederik (d. 1570), 57, 58, 84. Barnekow, Morten (d. 1577), 57, 58, 84. Barner, Johan Hugo (d. 1677), kaptajn, II 161. Barsebæk, Godske, se Godske. Barstorph, Joachim Philip (d. 1677), til Lystager, 47, g. 2. m. Bente Urne, 144. Bartel, Christopher, g. m. Margrete Werner (d. 1726), 607. Bartholin, våben, 147*, 148. Bartholin, Albert ( ), rektor, 93, 108. Bartholin, Albert ( ), viceborgmester, 584. Bartholin, Caspar ( ), professor, 88, g. m. Anna Fincke ( ), 62.

7 BARTHOLIN BENDTZEN 9 Bartholin, Caspar ( ), til Kornerupgård, dr. jur., 580. Bartholin, Caspar ( ), professor, generalprokurør, II 227. Bartholin, Caspar Christopher ( ), konferensråd, 148. Bartholin, Dorthe, g. m. C. Longomontanus (s.d.). Bartholin, Elisa Magdalene, g. 1. m. Ole Rømer (s.d.); 2. m. T. Bartholin (s.d.). Bartholin, Else, g. m. S. de Junge Bartholin, Johanne Catrina (d. 1751), 584. Bartholin, Rasmus (d. 1698), professor, 69, 101. Bartholin, Thomas ( ), professor, 67, 412, 560, 566, g. m. Else Christoffersdatter, 97. Bartholin, Thomas (d. 1737), g. m. Elisa Magdalene Bartholin ( ), 147*, 148. Bartholin Brorson, frue (fejl for: Charlotte Marie Vogetz, g. m. N. Brorson, s. d.). Bartskær, Albert (d. 1642), 602. Bartskær, Didrik Johansen (d. 1642), rådmand, 571, 602, g. m. Lene (d. 1662), 591. Bartskær, Else Didriksdatter, g. m. T. J. Bang (s.d.). Bartskær, Johan (1635), 602. Basse, Erik ( ), 569, 573. Basse, Jens (d. 1652), 610. Basse, Joachim Frederik ( ), 571, 573, 577. Basse, Peder ( ), g. m. Sophie Parsberg ( ), 566, 573, 574, 577. Bassen, Bartholomæus van (1649), arkitekt, II 503. Bassewitz, Volradt von (d. 1615), g. m. Ebba von Bülow ( ), 575. Bastiansen, Jacob (1673), 394. Bauches, Isak (d. 1699), skipper, g. m. Karen (d. 1713), 606. Baumbach, Claes (f. 1890), billedhugger, 408. Bechel, Hans Henrik (1690), isenkræmmer, 692. Bechsted, Ditlev (d. 1791), organist, g. 1. m. Else Margretha Ramshardt (d.1781), 591; 2. m. Susanne Henriette Pauline Podevint (d. 1787), 591. Beck, Anders Lauridsen (d. 1734), rådmand, 591. Beck, Ane Helene (d. 1788), II 376. Bech, Christen Jensen (1651), kirkeværge, 647. Bech, Franz Jacob (d. 1628), oberst, 420. Beck, Jan (d. 1610), hustru (d. 1623), 610. Bech, Louise, g. m. M. C. G. Lehmann (s.d.). Beck, Louise Henriette, g. m. P. Hersieb (s.d.). Bech, Peter (d. 1768), postinspektør, 594, hustru (d. 1766), 595. Becker, våben, 340. Becker, slægten, Becker, majorinde (d. 1742), 384. Becker, Anders Gregersen (d. 1745), g. m. Maren Poulsdatter Ehm, II 197. Becker, Gottfried ( ), apoteker, 338. Becker, Henrik Wilhelm (d. 1755), hofskræder, 382. Becker, Johan Gottfried ( ), 338. Becker, Johan Gottfried ( ), hofapoteker, 338, 340, g. 1. m. Sophia Lercke (d. 1689), 338; 2. m. Helena Margretha Munck (d. 1725), 338. Beckman, Anna Catharina, g. m. J. Lange (s.d.). Bechman, Christine Casparsdatter, se Buckmand, Kirsten Jespersdatter. Beckman, Dietrich Barthold (d. 1751), rådmand, 304, 323, 346. Bechman, Henrik (1697), urtekræmmer, 586. Beeker, Johan Michael, skorstensfejer, g. m. Maria (d. 1751), 405. Behrens, Carl Johan ( ), II 192, g. m. Astrid Poulsen ( ), II 192. Bendixen, Jacob (d. 1659), kapellan, g. m. Anna von Meulengracht (d. 1653), 584. Bendixen, Jens ( ), kvartermand, g. m. Dorothea Maria Christine Nielsdatter, II 196. Bendixen, Margrethe, g. Saltou (s.d.). Bendtzen, madm. (d. 1757), 596. Bentzen, Anneke, g. m. C. F. Ibsen (s.d.). Bentzen, Bent, g. m. Inger (d. 1711), 587. Bentzen, Bjørn (d. 1652), g. m. Helene (d. 1683), 92. Bendtzen, Hans Henrik, bogholder, kasse

8 10 BENTSEN BERNS rer, g. m. Birgitte Pedersdatter Hegelund ( ), II 159, 177. Bentsen, Jens (d. 1727), brygger, stadskaptajn, g. m. Bente (d. 1696), 101. Bentsen, Maria, g. m. P. Wartberg Benick, Maria Christine, g. m. O. Heinig (s.d.). Bennick, Anna Catharina, g. m. P. C. Böttker Bentfeldt, Andreas Frederik ( ), 404. Bentfeldt, Anna Margretha ( ), 404. Bentfeldt, Frederikke Sophie ( ), 404. Bentfeldt, Peter Georg ( ), hofblikkenslager, 404. Bentfeldt, Peter Mathias ( ), hofblikkenslager, 404. Bentheim-Steinfurt, Ludwig Casimir Wilhelm Clemens, prins af (d. 1876), 389. Benthin, Wilhelm (f. 1720), bager, g. m. Helene Jacobs Sleug (f. 1733), 415. Benzon, urtekræmmer, g. m. Elisabeth Sophia Torning (d. 1788), 597. Benzon, Anna Elisabeth von, g. m. G. C. Jacobi Benzon, Christian ( ), oberstløjtnant kammerherre, II 358. Benzon, Frederikke Ferdinandine, g. Adeler Benzon, Jacob ( ), statholder, II 148, 193. Benzon, Lars ( ), konferensråd, II 148, g. m. Charlotte Amalie Adeler ( ), II 193. Benzon, Niels ( ), II 193. Benzon, Niels ( ), generalprokurør, g. 1. m. Else Scavenius ( ), II 148, 193 2, 2. m. Anna Meulengracht ( ), 347 f., II 148. Benzon, Niels ( ), justitsråd, II 193. Benzon, Peder ( ), II 148. Benzon, Peder ( ), konferensråd, g. m. Anne Sophie Wissing ( ), II 193. Benzon, Sophia Elisabeth, g. m. Suhm (s.d.); 2. m. M. C. L. F. Tønder (s.d.). Berch, Poul (d. 1735), fuldmægtig, 606. Berent, Hindrich (d. 1621), 579. Berentsdatter, Nille, g. m. J. v. Hambs (s.d.). Berentsen, Michel, hustru (d. før 1656), 592. Berentz, Baltzer (d. 1605), g. m. Nille (d. 1633), 579, 593. Berentz, Baltzer (1629), 605. Berentz, Johannes (d. 1714), 612. Berentz, Thomas (d. 1704), rådmand i St. Thomas, 612. Berentzdatter, Cathrine (d. 1641), 603. Berg, Andreas (d. 1764), stadsmusikant, 589, 590. Berg, Andreas (d. 1769), kancellist, 590. Berg, Christian ( ), vægterinspektør, 502. Berg, H. C., billedskærer, 689 Berg, Jens Justesen ( ), sognepræst, II 229, 237, 322, 376. Berg, Maria, g. m. G. Treschow Berg, Søren ( ), møller, g. m. Bendte Christensen ( ), II 616. Bergendahl, Søren Lauritsen (d. 1680), kapellan ved Vor Frue, 97. Berger, Paul (d. 1685), glarmester, 600. Berger, Poul Christoffersen, g. m. Christentze (d. 1702), 600. Berggreen, A. P. ( ), organist, komponist, II 312. Bering, Jytte, g. m. B. Luxdorph Bering, Vitus ( ), historiograf, 95, 99, 564. Berling, Christiane Hendriette Marie, g. m. J. M. Møller Berling, Ernst Henrik (d. 1750), bogtrykker, 404. Berndrop, Anna, g. m. D. Danck Berndrop, Christian Petersen (d. 1677), 603. Berndrop, Hans Petersen (d. 1680), kræmmer, 603. Berndrop, Peter (d. 1717), 606. Berner, Alexander (d. 1785), konferensråd, 600. Berner, Henrik (d. 1632), kirkeværge, 551, hustru (d. 1612), 590. Bernhard, David (1696), organist, II 582. Bernhorst, Elisabeth Kristina, se Petersen. Bernini, Giovanni Lorenzo ( ), arkitekt, II 510. Berns, Albert Baltsar ( ), storkøbmand, 494.

9 BERNS BILEFELD 11 Berns, Elisabeth Marie, g. m. C. Andersen (s.d.). Bernstorff, Andreas Peter greve ( ), statsminister, 234 f. Bernstorff, Johan Hartvig Ernst greve ( ), statsminister, 234 f. Bernt Schmachthagen (1458), organist, 246. Berntsen, Arent ( ), rådmand, 576, 607, g. 1. m. Karen Arentsdatter (d. 1652), 601, 2. m. Mette Lauridsdatter (d. 1696), 601. Berregaard, Elisabeth, g. m. C. v. Brandt (s.d.). Bersøe, Anna Marie, g. 1. m. G. Gierløv (s.d.), 2. m. C. C. Borup (s.d.). Bertel (16..), tømmermand, II 293. Bertelsen, Eske, hustru (d. 1647), 612. Bertelsen, Hans (1690), slagter, 692. Bertelsen, Ludvig (169.), islandsk købmand, 46. Bertelsen, Niels, brændevinsbrænder, hans enke (1752), 144. Berthelsen, Niels (d. 1687), øltapper, 99. Bertelsen, Peder (d. 1670), 603. Bertelsen, Peder (1684), maler, II 489. Bertram (1517), livlæge, klosterforstander, 568. Bertram Larsen ( ), urmager, 188, II 449, 598. Bestentz, David (1685), II 476, Bestle, Georg ( ), etatsråd, 693, g. m. Caroline Sophie Hassert ( ), 700. Beulwitz, Christian Henrich Emilius von ( ), amtmand, kammerherre, g. m. Sophia Magdalene von Brandt ( ), 440. Beulwitz, Friderica Christiane ( ), g. Lowzow, 440. Beverlin, Christian (d. 1692), brygger, g. m. Maren Jacobsdatter (d. 1673), 95. Beverlin, Johan (1705), orgelbygger, II 446. Beyer, Andres (d. 1663), hustru (d. 1653), 602. Beyer, Inger Marie Danielsdatter, g. m. B. Jegind Bickers, Cornelia, g. m. J. Irgens (s.d.). Biehl, Charlotte Dorothea ( ), forfatterinde, 324, 373. Bielke, våben, II 71, 76, 171, 338, 339. Bielke, Carl (d. 1738), landsdommer, II 171. Bielke, Charlotte Amalie ( 1666 ), II 339. Bielke, Christian ( 1669 ), II 339. Bielke, Christian ( 1673 ), II 340. Bielke, Christian ( ), admiral, g. m. Marie Sophie Bielke ( ), II71. Bielke, Dorothea Christine ( ), II 201. Bielke, Henrik ( ), rigsadmiral, 592, II 76, 104, g. m. Edele Ulfeldt ( ), II 72, 201. Bielke, Jens ( ), til Østråt, kansler, g. m. Sophie Brockenhuus ( ), II 338. Bielke, Jens Tillufsen (d. 1559) til Østråt, 557, 592. Bielke, Jørgen ( ), statholder, gehejmeråd, 592; II 338, g. m. Magdalene Sibylle Gersdorff ( ), II 338, 339, 340. Bielke, Margrethe, g. m. J. F. Marschalck (s.d.). Bielke, Marie Sophie, g.m. C.Bielke (s.d.). Bielke, Øllegaard Sophia ( ), II 339. Bienaimé, sen., billedhugger, 214, 216, 228. Bienaimé, jr. billedhugger, 214, 216, 228. Bienaimé, Pietro, billedhugger, 218, 228. Bierman von Ehrenschild, Anna Catharina von, g. m. C. Brandt (s.d.). Bierman von Ehrenschild, Conrad (d. 1698), gehejmeråd, 256, 266, 282, 354, 596, g. m. Anna Knoff (d. 1669), 256, 342. Bierman von Ehrenschild, Frederik (d. 1745), landråd, g. m. Frederikke Louise Schøller (d. 1752), 343. Bierman von Ehrenschild, Martin Conrad (d. 1715), amtmand, 342, g. m. Anna Margrethe von Støcken (d. 1732), 343. Bierrebye, Anna Christine (d. 1761), II 198. Bierrebye, Karen (1761), II 198. Bild, Evert (d. 1567) til Ravnholt, g. m. Vibeke Podebusk (d. 1596), 55. Bildsted, kancelliråd, g. 2. m. Christine Schiermbeck (d. 1780), 595. Bildsøe, Sophie Amalie, g. m. P. Kofod Ancher Bilefeld, Johan Clausen, brygger, hans hustru (d. 1675), 96.

10 12 BILEFELDT BLOM Bilefeldt, Jørgen (1564), kleinsmed, 42. Bille, våben, 683. Bille, slægten, II 104. Bille, Ermegaard, g.m. J.Podebusk (s.d.). Bille, Eske (d. 1552), rigshofmester, 683, 710, 715. Bille, Frederik ( ), 717. Bille, Margrethe, g. m. L. Brock Bille, Niels (d. 1590), 715. Bille, Sidsel Andersdatter, g. m. N. Parsberg Billeskou, Lovise (d. 1844), II 166. Billeskou, Petrine, g. Branner Billeskou, Vilhelm (d. 1823), II 166. Bindesbøll, M. G. ( ), arkitekt, 172, 693. Bindslev, Svea Linnea, g. Hempel (s.d.). Bing, Jens ( ), etatsråd, dr. med., 147. Bing, Peter (d. 1647), renteskriver, 605. Bircherod, Jens Jensen ( ), professor, 274, II 227, 230, 322, g. 1. m. Else Nielsdatter Munk ( ), 72. Bircholdt, Ingeborg Charlotte ( ), II 616. Birck, Christen Nielsen (d. 1710), 596. Birck, Christopher Nielsen (d. 1710), 596. Birch, Erik (d. 1788), justitsråd, 585. Birck, Hans (d. 1707), købmand, 583. Birck, Niels Christensen (d. 1750), købmand, hustru (d. 1738), 544, 596. Birck, Poul (d. 1774), 596. Birck, Poul Christensen (d. 1704), 596. Bischel (1773), maler, II 522. Bischoff, Jacob ( ), slotsforvalter, 373, g. m. Charlotte Amalie Müller ( ), 374. Bissen, H. W. ( ), billedhugger, 192, 212, 220, II 209, 372. Bissen, V. ( ), billedhugger, 686, II 373. Bjeske, Knud (d. 1612), professor, 59, 86. Bjørn (d. 1759), assessor, 578. Bjørn, Johanne Bertelsdatter, g. m. N. Lunde Biørn, Niels ( ), søkrigsprokurør, II 197, g. m. Birgitte Bragaard ( ), II 198. Biørn, Niels Jensen (d. 1653), renteskriver, II 194. Bjørnsen, våben, II 76, 133. Bjørnsen, Bertel (d. 1722), 1. hustru (d. 1698); 2. hustru (d. 1740), 578. Bjørnsen, Jørgen ( ), viceadmiral, II 11, 76, g. m. Anna V alentins datter ( ), II 133. Bjørnsen, Marie Lisbeth, g. m. N. H. Wittmach Black, Anna Karina ( ), II 208. Black, Christen Schaarup ( ), grosserer, II 181, g. m. Johanne Vadum, II 181. Black, Johanne Christiane ( ), II 181. Bladt, Hans Pedersen (d. 1677), 566, 576, borgmester, g. m. Marte (d. 1683), 588. Bladt, Henrik (d. 1704), assessor, 588. Bladt, Peter (1679), 588. Bladt, Peder (1711), 591. Blanckenheim, Wilhelm (1697), barber og kirurg, 397. Blanckeris, Elisabeth, g. m. A. v. Schepselen (s.d.). Blanckfort, Boldewyn (d. 1634), 579. Blansius, Peder (d. 1730), parykmager, hustru (d. 1724), 587. Blasius, Leonhard (d. 1644), bygmester, II 32, 44, 106, 253, 267, 481. Bleier, Christian, hustru (d. 1739), 602. Blicher, Elisabeth Christine Margrethe, g. m. N. F. S. Grundtvig Blichfeldt, Samuel ( ), murermester, overbrandmester, g. m. Regina Friderica Derman (f. 1751), 416. Blixen, Sophia Hedevig von ( ), 418. Bloch, Else Thomasdatter ( ), II 370. Bloch, Eskil Thomsen, møller, g. m. Mette Jensdatter Hamrum ( ), II 370. Bloch, Julie Sophie Angelica Cathinca ( ), II 189. Bloch, Mads Thomsen ( ), møller, II 370. Bloch, Sara Maria (d. 1768), g. Brøsechen, 605. Bloch, Søren (d. 1770), kræmmer, 605. Bloch, Søren, kræmmer, hustru (d. 1732), 603. Bloch-Suhr, Johannes ( ), kapellan 693, II 553, 578. Blom, murermester, 227.

11 BLOM BORNEMANN 13 Blom, Frederik (1684), stenhugger, II 489. Blome, våben, II 335. Blome, Anna, g. m. H. Schack Blome, Wulf (d. 1826), 406. Bluhme, Johannes Bartholomæus ( ), hofprædikant, 399. Blum, Henrich (d. 1628), 420. Blücher-Altona, Gustav Carl Christian Frederik greve af ( ), II 188. Blöcker, Anna Margrethe, g. m. C. Legan (s.d.). Blöcker, Christina (d. 1711), 362. Bobert, Jørgen (d. 1607), kirkeværge, 532, 558, 681, g. 1. m. NN (d. 1598), 592, 2. m. NN (d. 1617), 592. Bock, Anders Larsen, hustru (1710), 611. Bock, Gustav Ferdinand ( ), etatsråd, II 191, g. m. Christine Marie Antoinette Terkelsen ( ), II 192. Bock, Johan Carl ( ), tobaksfabrikant, g. 1. m. Frederikke Louise Braad ( ), II 369; 2. m. Sophie Elisabeth Vinther (d. 1802), II 369. Bockenheusser, Philip (1696), bogtrykker, II 502. Bockenhoffer, Elisabeth Magdalene, g. m. H. Chretschmer Bodeck, Cathrine von, g. m. V. Suhm (s.d.). Bodenhoff, Andreas ( ), agent, g. 2. m. Mathilda Catharina Rohde ( ), 586. Bodenhoff, Mathilde Cathrine Andrea (d. 1792), 586. Bodenhoff, Rasmus ( ), 586. Bodness, Anna Marie, g. m. J. Plump Bodtzen, Johan Petersen (1686), orgelbygger, 143, 223, 543, II 296, 482, Bodtzen, Peter Petersen (1686), orgelbygger, 223, 543, II 296, Boecius (d. 1354), dekan, 35. Boeg, kammerråd, 432. Boesen, Helene, g. m. H. Hjort Boesen, Poul (d. 1678), rådmand i Svendborg, g. m. Bodil Madsdatter Friis ( ), II 149, 170. Bogbinder, Hans Mesenheim (d. ca. 1515), borgmester, 530, g. m. Birgitte (d. efter 1520), 530. Bojanowski, Anna Sophia, g. m. G. W. rigsgreve Sponneck Bojesen, Gerhard (d. 1635), 418. Boiesen, Jens (1643), 595. Bojesen, Johannes (d. 1657), renteskriver, 418. Bojesen, Titus (16..), 418. Bolch, Gotfred, guldsmed, II 568. Bolten, Friederica baronesse von (d.1784), 394. Bolten, Henrik baron ( ), købmand, 394, g. 1. m. Sophie Elisabeth Schmidt ( ), 432; 2. m. Anna Norregaard ( ), 430; 3. m. Friderica Sophie Heinrich ( ), 432. Bolten, Johan Henrich baron ( ), kornet, 394, 433. Bondo, Friederich ( ), II 198. Bonnix, Bodil, g. m. O. Leth Bonsach, Henrik, guvernør, II 572. Borbye, Bendix, brygger, hustru (d.1738), 587. Borch, våben, 53. Borch, Christen, arkitekt, 174. Borch, Herman Henrik, vinhandler, g. m. Dorte Charlotte Podal ( ), II 199. Borch, Martin ( ), arkitekt, 174. Borch, Mathias Johannes ( ), lærer, klokker, II 165. Borch, Ole ( ), professor, 74, 109. Borchard gelgeter, klokkestøber, 51, 551, 548, 700. Borchardsen, Jacob ( ), sognepræst i Alsted, 604. Borchardsen, Jens Hansen ( ), sognepræst i Tranebjerg, magister, 560. Bordeslohe, Herman von (d. 1613), guldsmed, 696. Bording, Georg (d. 1734), oberst, g. m. Kirstine Svane, II 348. Bording, Jacob (d. 1560), livlæge, 54. Bording, Peter Janus ( ), kommandørkaptajn, g. m. Kirstine Leth ( ), II 348. Borgesen, Talvor (d. 1700), 597. Borkvard von Hamelen (1473), borgmester, 461. Bornemann, våben, 78. Bornemann, Cosmus (d. 1820), major, 394. Bornemann, Henrik (d. 1710), biskop, 77*,

12 14 BORNEMANN BRANDT 78, 103, II 502; g. 1. m. Susanne Worm (d. 1674), 78, 2. m. Anna Würger (d. 1698), 78. Bornemann, Johannes Adolph ( ), sognepræst ved Vor Frue, 40, 101. Bornemann, Philip Julius (d. 1652), kancellisekretær, g. m. Hedevig Zoëga, 64. Borquartsen, Rolluf (1624), kgl. stykkestøber, 39, 48, 566, 590. Borregaard, Thomas Christensen (d. 1683), 589. Borresen, Johan Christian (d. 1790), lærredshandler, g. 3. m. Anne Frantzdatter, II 164. Borris, Andreas (1743), 383. Borris, Jacob (1718), 383. Borris, Jacob (d. 1739), guldsmed, 138,314, 317, II 558. Borromini, arkitekt, II 532, 540. Borthus, Birgitte, g. m. P. Kraft Borup, Christen Christensen (1748), urtekræmmer, g. m. Anna Marie Bersøe ( ), II 203. Borup, Gotthilf (d. 1879), billedhugger, 218. Borvin, Lavrens (1517), præst ved St. Nikolai, 461. Boson, Poul ( ), højesteretsassessor, II 208, g. m. Anna Magdalene Buckholdt ( ), II 202. Bostrup, Thomas (d. 1637), hustru (d. 1630), 596. Bothsack, Barthold ( ), professor, præst ved St. Petri, 263, 398. Bothsack, Rosina Elisabeth, g. m. R. Wagner Botsack, Sidonia Emerentze, g. m. Holtzmann Boumand (1702), smed, II 587. Boye, Margrethe Elisabeth von, g. m. I. Hoppe Boye, Nicolaus (d. 1690), overkirurg, 275. Boysen, Andreas Paulin ( ), styrmand, II 614. Bradt, slægten, 380. Bradt, F. L. ( ), kobberstikker, arkitekt, 703. Bradttisch, Maren Hansdatter, g. m. P. Frølund Bragaard, Birgitte, g. m. N. Biørn Braem, Gødert ( ), storkøbmand, 266, 270, 412, 421. Braem, Johan ( ), storkøbmand, 266, 269, 411, 421, g. 1. m. Maria Hegerfeldt (d. 1625), 597, 2. m. Cæcilia Bruun, 412. Braem, Thale Magdalena, g. m. D. Seckman Brahe, Jørgen (d. 1565) til Tostrup, g. m. Inger Oxe (d. 1592), 58. Brahe, Manderup ( ), g. m. Birgitte Trolle ( ), II 374. Brahe, Otte Pedersen ( ), til Torbenfeld, g. m. Mette Rosenkrantz ( ), II 374. Brahe, Otto Akselsen (d. 1611), 711. Brahe, Tyge ( ), astronom, II 226, 261. Bramstedt, Johan (1695), 369. Brandanus, Oluf (1518), præst, 529. Brandenburger, Ernst (d. 1713), bygningsinspektør, 394, II 50. Brandrop, Morten (d. 1690), 606. Brandt, Anna Augusta, g. m. N. Henriksen Brandt, Anna Catharina ( ), 353, 435. Brandt, C. J. ( ), præst ved Vartov, 197. Brandt, Carl ( ), kabinetssekretær, konferensråd, 354, g. 1. m. Anna Catharina Bierman von Ehrenschild ( ), 353; 2. m. Else Berregaard ( ), 354, 440. Brandt, Charlotte Amalie ( ), 436. Brandt, Christian (d. 1709), major, 353. Brandt, Christian von ( ), 443, g. m. Regitze Kirstine Charlotte Scheel ( ), 443. Brandt, Conrad (1706), 467. Brandt, Enevold greve ( ), 390. Brandt, Heinrich von ( ), schoutbynacht, g. m. Eleonore Margrethe Knuth ( ), 438. Brandt, Peter ( ), rentemester, 423, g. m. Abigael Maria von Stöcken (d. 1714), 353 f., 435 f., 438. Brandt, Johann Heinrich ( ), grosserer, II 614, 616. Brandt, Johannes (1785), klokker, II 589. Brandt, Sophia Magdalene von, g. m. C. H. E. von Beulwitz Brandt, Wilhelm (d. 1699), 436.

13 BRANNER BROCKENHUUS 15 Branner, Petrine, f. Billeskou (d. 1840), II 166. Brasch, g. m. Agnete (d. 1646), 611. Brasch, Anne Elisabeth, g. m. N. P. Hval Brasck, Anna Katharine, g. m. O. C. Ehlers Brasch, Gert (d. 1674), g. m. Martha Ehm (d. 1691), 563, 611. Brasch, Henrik (d. 1703), 611. Brask, Lyder (d. 1629), hustru (d. 1649), 607. Brasch, Martin, brygger, g. m. Anna Elisabeth (1699), 346. Brasch, Mattis, hustru (d. 1635), 611. Brasch, Mathias (d. 1746), kaptajn, hustru (d. 1738), 611. Brasenhauer, Ditlev, guldsmed, 530, 680, II 291. Braun, Simon Godfred ( ), livmedikus, 441. Breckling, Herman, assessor, g. m. Margrethe (d. 1689), 604. Bredal, Erik Andersen (d. 1672), sognepræst, senere biskop i Trondhjem, II 465 (her fejlagtig: Niels), 478. Bredal, Helene, g. m. N. Brock Brehmer, Henrik (d. 1658), generalmajor, II 20. Breitendich, Fr. Chr. ( ), organist, 144 f., 550. Breitendich, H. (1704), urmager, II 449. Bremer, Catharina, g. m. M. Møllmann Bremer, Johan ( ), tysk hofpræst, 256, 258, 262 f. Bremer, Thomas ( ), krigskommissær, 263. Brendstrup, Frederikke Caroline, g. m. H. J. Steinbach Brenniche, Jens (1723), 693. Brenno, Carlo Enrico (d. 1745), stukkatør, 678. Bressart, Juliane Louise de, g. m. C. C. Dauw Breusegem, Abraham (d ), billedhugger, II 511, 516. Brieghel, Johan Friedrich (d. 1802), livkirurg, 386. Brinck, Christine, g. m. A. v. Steenwinckel Brinck, Iver ( ), Holmens provst, 594, II 79, hustru (d. 1725) (?), 577. Brinck-Seidelin, Hans Diderick ( ), konferensråd, 577. Broberg, jfr. (d. 1738), 589. Broberg, Jens Rasmussen (d. 1652), 91 f. Brochmand, Bodil, g. m. M. Foss Brockman, Christen Christensen (d. 1677), 593. Brochmand, Drude Rasmusdatter ( ), II 351. Brochmand, Grethe, g. m. H. Schach Brochmand, Hans (d. 1606), mag., g. 1. m. Johanne Vordervecken (d. 1604), 569; 2. m. Katrine Busch (d. 1610), 569. Brochmand, Hans Rasmussen ( ), professor, 90, 105, 565, g. m. Drude Fincke ( ), 62. Brochmand, Jesper (d. 1562), kancellisekretær, 81, 83*. Brochmand, Jesper Rasmussen (d. 1652), biskop, g. m. Sille Balchenburg (d. 1661), 63, 91. Brochmand, Niels Pedersen, g. m. Maren (d. 1719), 608. Brochmand, Peter, g. m. Marie (1618), 569. Brochmand, Rasmus Enevoldsen (d. 1662), professor, II 351. Brochmand, Rasmus Hansen (d. 1664), professor, 65; II 351; g. m. Else Pedersdatter, II 351. Brochmand, Søster Hansdatter, g. m. M. H. Tistorph Brock, NN. Sørensen (d. 16.8), II 161. Brock, Andres Nielsen (d. 1704), 583. Brock, Hans (d. 1617), stenhugger, hustru (d. 1610), 608. Brock, Lauge (d. 1566), 715, g. m. Margrethe Bille, 711. Brock, Niels ( ), legatstifter, II 588, g. m. Helene Bredal ( ), II 609. Brockam, Henrik, stenhugger, II 494, 498, 501, 546. Brockdorff, Dorothea, g. m. B. Rantzau Brockdorff, Juliane Marie baronesse, g. m. A. C. baron Knuth Brockenhuus, våben, II 158, 339. Brockenhuus (d. 1701), 602. Brockenhuus, Johan Ludvig ( ),

14 16 BROCKENHUUS BUCK overhofmester, g. m. Anna Ernestine comtesse Schack ( ), 433. Brockenhuus, Jørgen Otto Gottlieb (d. 1792), 386. Brockenhuus, Oluf ( ), landsdommer, g. m. Karen Ulfeldt ( ), 573, 574. Brockenhuus, Sophie, g.m. J. Bielke (s.d.). Brockenhuus, Vibeke Magdalene, g. m. A W. Hauch Brockenhuus-Schack, Frands greve ( ), 370. Brod, Maren Jørgensdatter, g. m. H. J. Mule Broderup, Knud Olsen ( ), grovsmedemester, g. m. Anna Dorothea ( ), II 162. Broglio, 353. Brorson, Nicolaj ( ), sognepræst, g. 2. m. Barbara Agnete Hansen ( ), 578, 3. m. Charlotte Marie Vogetz ( ), 578 (her anført som fru Bartholin Brorson), 4. m. Anna Fogh (d. 1764), 585. Brorson, Søster Ane Christiane, g. m. P. E. Sporon Bruguier, Elisabeth Marianne, g. m. G. J. Fabritius Brummer, Carl ( ), arkitekt, II 160. Brunning, Christen, g. m. Gundel (d. 1705), 596. Brunsmand, Johan ( ), præst, magister, g. m. Magdalene Klauman (d. 1700), 592. Brunsmann, Margretha (d. 1732), 589. Brun, Adde Hans (1757), købmand, 426. Bruun, Anders ( ), sognepræst, magister, II 591, g. m. Anne Catharine Byssing ( ), II 594. Bruun, Anna Catharina ( (86)), 415. Bruun, Christian, g. m. Magdalene (1671), II 476. Brun, Constantin ( ), gehejmekonferensråd, 190, 329, 389, g. m. Friederike Münter (se F. Brun). Bruun, Cæcilia, g. m. J. Braem Brun, Friederike, født Münter ( ), forfatterinde, 235, 330, 400* 402. Bruun, Georg (1767), livkirurg, 380. Bruun, Henrik, maler, 224. Brun, Henrik (1718), slotsforvalter, 381. Bruun, Iver Nielsen, g. m. Karen Eilersdatter ( ), II 124. Bruun, Jacob ( ), II 346. Bruun, Johanne Christiansdatter (1713), 681. Bruun, Malthe Christian (d. 1766), amtsforvalter, g. m. Else Cathrine Olufsdatter (d. 1800), 590. Bruun, Malthe Junghans (d. 1770), 590. Bruun, Matthias, g. m. Anna Margrethe Smith ( ), II 198. Bruun, Peter (d. 1644), 593. Brun, Peter (d. 1693), søkaptajn, g. m. Ellen Catrina Jørgensdatter Hammer, 595. Brun, Peter (d. 1713), g. m. Marie (d. 1728), 597. Bruun, Urban ( ), deputeret, etatsråd, II 346. Bruyn, Anna Sophie, g. m. J. Schlyter Brückner, Christoph ( ), tømrermester, 276, 360, II 494, 496 f. Bryde, J. P. T. (1889), kirkeværge, II 596. Brügman, Maria Dorothea, g. m. H. P. Top Brügman, Terkel ( ), etatsråd, II 203, g. m. Anna Sophie Klauman ( ), II 173. Brünniche, Andreas Pedersen ( ), maler, II 317. Brøer, Hans (1729), præsident, 142, II 158. Brøndsted, P. O. ( ), arkæolog, 194, 202. Brøns, Jens Pedersen (1669), 608. Brønstorff, Elisabeth (d. 1777), 606. Brønstorff, Ingeborg Johanne, g. 1. Sohl; 2. m. D. Thurah Brønstorff, Søren Rasmus (d. 1734), 606. Brønstrup, Johanne Dorothea, g. m. A. Momsen Brøsechen, Didrik Wilhelm (d. 1773), 605. Brøsechen, Philip (d. 1795), 605. Brøsechen, Severin Philip (d. 1793), 605. Braad, Frederikke Louise, g. m. J. C. Bock Braad, Jørgen (d. 1633), rådmand, g. m. Karen Christensdatter Vibe (d. 1637), 716. Buch (1743), skrædder, II 6. Buck, Anders Lauridtzen (d. 1703), pro-

15 BUCH BØCHMAND 17 kurator, 1. hustru (d. 1685), 592; 2. hustru (d. 1723), 592. Buch, Andreas Andersen ( ), brygger, g. m. Pauline Luno ( ), 698, 707. Buck, Frantz (1739), 360. Buck, Hieronymus (d. 1673), præst ved St. Petri, 261. Buck, Kirstine Andersdatter (d. 1710), 592. Buckholdt, Anna Magdalene, g. m. P. Boson Buckmand, Kirsten Jespersdatter, g. m. S. P. Kallundborg Buchwald, oberst, hustru (d. 1729), 582. Buchwald, Anna Magdalena von, g. m. H. C. Lautrup Buchwaldt, Fridrich Christian von ( ), landråd, kammerherre, g. m. Louise Charlotte comtesse Haxthausen ( ), II 185. Buchwald, Johan von (d. 1738), livkirurg, 346. Budde, Agnete Sophie (d. 1678), II 161. Bugge, Mathias ( ), astronom, II 228, 279. Bugge, Mathias (d. 1786), forvalter, 593. Bugge, Peter (d. 1773), kammerråd, g. m. Olivia (d. 1785), 592 f. Buhr, Morten (1694), glarmester, II 498. Bulle, Jacob (1681), glarmester, 383. Bulpontan, Peder (d. 1723), klokker, 604, hustru (d. 1743), 605. Burchard, Jens Hansen, se Borchardsen. Burlach, Dines Clausen (d. 1711), stolemager, hustru (d. 1711), 593. Burley, John (1782), silkevæver, 587, g. m. Valborg Schmidt (d. 1782), 587. Burmeister, familien, 340. Burmeister, Carl Christian ( ), maskinfabrikant, II 596. Burmeister, Johanne Margrethe, g. m. G. C. Jacobi Burmeister, Nicolay (1684), guldsmed, 364. Burneus, Benedikt (16..), proviantforvalter, II 415. Busch & Søn, orgelbygger, II 584. Busch, Cort (Conrad) von (d. 1625), slotsskriver, 559, g. m. Margrete (d. 1667), 581. Busch, Katrine, g. m. H. Brochmand Busch, Matthias (1723), fattigforstander, 692. Busky, Carl Friederich ( ), preussisk konsul, g. m. Anna Christine Gad, 372. Bussert, Anna Mortensdatter (1544), 568 f. Bussert, Morten (d. 1553), bygmester, stenhugger, 569, g. m. Bodil Hansdatter, 569. Bussiegel, Christopher, staldskriver, g. m. Anna Magdalena Thaabel (f. 1760), II 162. Byberg, Niels Andersen (1686), hører, 98. Büchler, slægten, 383. Büchler, Johan Georg ( ), kirkeforstander, 304. Bülche, Peter ( ), læge, præsident, 413; II 103, 113. Büllner, se Mansfeld Büllner. Bülow, Christian (f. 1685), kaptajn, 580. Bülow, Ebba von, g. 1. m. V. v. Bassewitz (s. d.), 2. m. A. H. Pentz Bülow, Hans Heinrich von ( ), staldmester, g. m. Marie Henriette Lasson ( ), 433. Bülow, Hans Løwenhielm von ( ), kammerherre, 580. Bülow, Ida Frederikke, g. m. J. G. v. Holstein Bülow, Juliane Marie (d. 1776), 580. Bynting, Samuel, g. m. Maria (d. 1677), 603. Byssing, Anne Catharine, g. m. A. Bruun Bysing, Claus Matthisen (d. 1734), hustru (d. 1742), 597. Byssing, Rasmus ( ), sognepræst, II 591. Byssing, Rasmus, økonom, hustru (d. 1698), 101. Bähr, Anna (d. 1735), 380. Bähr, Jacob (1727), 380. Bæhr, Jannick, g. m. N. Barfod Bærentzen, E. D. ( ), maler, II 116. Bærentzen, True (f. 1708), kaptajnløjtnant, g. m. Zidsel Wernersdatter ( ), II 198. Bøckmann, Anna Sophie, g. m. A. Mørck Bøchmand, Henrik, g. m. Johanne Nielsdatter (f. 1610), II

16 18 BÖCKMANN CASSUBEN Böckmann, Jens ( ), købmand, g. m. Maria Petersen Hald ( ), 362. Bøchman, Jochum (d. 1700), forvalter, g. m. Helene Maria (d. 1711), 597. Bøchman, Svend (1703), 597. Bødiker, Adam (d. 1607), g. m. Wendele von Delden, 686, 698. Bødicker, Jacob, kapellan (d. 1644), g. m. Karen (d. 1645), 603(?), 607. Bødicher, Søren (d. 1612), hustru (d. 1617), 607. Bødker, Catharina, g. m. H. Karsen Bødker, Hans Peter ( ), g. m. Maria Elisabeth Rasmussen ( ), II 616. Bødtcher, Ludvig ( ), digter, 197. Bøfke, Ditmar ( ), 647, 705, 714, g. 1. m. Cicilie Clausdatter, 718; 2. m. Anne Multerpass, 718; 3. m. Maren Nansen ( ), 718. Bøffke, Johan (d. 1665), 594. Bøfke, Johan (d. 1681), g. m. Karen (d. 1681), 607. Bøfke, Jørgen (d. 1654), 607. Bøfke, Jørgen (d. 1699), rådmand, 596. Bøfke, Mikkel ( ), 718. Bøfke, Sofie ( ), 717. Bøgvad, Nicolay (d. 1719), justitsråd, g. m. Anna Marie Søbøtker (d. 1718), 340. Böhling, Peter Friderich ( ), 418. Bøhm, Charlotte Louise ( ), 406. Bøhm, Christian Michael ( ), 406. Boem, Hans (d. 1644), 610. Böhm, Johan Justus ( ), g. 1. m. Magdalena Sibylla Herfort, 436, 2. m. Gørvel Cathrine Portuan (d. 1740), 341, 436, 438. Bøhme, Johan Christian (d ), murmester, 302. Böhme, Just (1660), g. m. Anna Klein, 436. Børresen, Hans Peter (d. 1901), missionær, II 593. Bøssestøber, Gert, se Gert. Bøssestøber, se Laurits Madsen. Bøtker, Jacob, se Bødicher. Böttker, Peter Christian ( ), købmand, kirkeældste, 382, 421, g. m. Anna Catharina Bennick ( ), 434, 444. Baad, Martha Sophie, g. m. J. Bang Baag, Johanne, g. m. H. C. S. Hilmand Baar, Christopher (d. før 1683), overskipper, g. m. Sara Henningsdatter, II 195. C, jfr. K. C. B. H. M. (1740), St. Petri k, 415. C. C. W. (1697), Vor Frelsers k., II 558, 563. C. H. D., Holmens k., II 195. C. H. S. S. (1718), Vor Frelsers k., II 615. C. I., guldsmed, II 82. CJS (1679), 266. C. J. S. (1668), Holmens k., II 200. Caldoni, Vittorio, model, 215. Calinburg, se Kallundborg. Callisen, slægten, 380. Callneyn, Hinrich Ernst von ( ), stiftamtmand, II 336. Callneyn, Louise von, g. m. C. E. baron Schack Campen, Jacob van, arkitekt, II 529. Capeteyn, Peder (d. 1557), professor, dr., læge, 39, 54, 80. Cappel, Joachim Diedrich (1780), apoteker, 383. Carius, Johan Daniel (d. 1714), 610. Carl, Christian Thomesen ( ), kommandør, II 207. Carl, Mechtele Dorothea, g. m. C. L. Arenfeldt Carlesi, billedhugger, 214, 215, 216, 227. Carlsen, Andreas (d. 1784), urtekræmmer, 597. Carlsen, Peder, rådmand, 559, hustru (d. 1619), 602. Carolus, Joris (1619), navigatør, II 24, 28. Carstens, Friderich ( ), konferensråd, 429. Carstensen, Ingvold (16..), II 482, 596. Carstensen, Jørgen (d. 1676), renteskriver, g. 1. m. Lisabeth Steensdatter (d. 1644), 594; 2. m. Anne (d. 1685), 594. Carstensen, Peter, se Holsteiner. Castensen, Peder (d. 1709), køkkeninspektør, g. m. Sidse Jensdatter (d. 1696), 97. Carstensen, Peter, orgelbygger, 267. Caspar (1582), bogbinder, 38. Caspersen, Gert, klejnsmed, 114. Caspersen, Iver, borgmester, II 480. Cassuben, Anna Margrethe (d. 1657), 392.

17 CASSUBEN CHRISTIAN V 19 Cassuben, Christian (d. 1693), boghandler, 260, 392, 463. Cassuben, Laurentius Christian (d. 1659), 392. Castensen, Floris ( ), schoutbynacht, II 201. Castiglioneus, Fredericus ( ), sekretær, II 200. Caston, Jacob (d. 1711), skriver, g. m. Maria Høne (d. 1711), 613. Cath, Anthon (d. 1660), 412. Cavaillé-Coll, orgelbygger, II 111. Cecilie Jonsdatter Litle (1283), 34. Charisius, våben, II 137*, 138. Charisius, Charlotte Amalie, g. m. A. Skeel Charisius, Constantin ( ), konferensråd, g. m. Kirstine baronesse Güldencrone ( ), II 208. Charisius, Frederikke Amalie, g. m. U. C. Kaas Charisius, Sophia Elisabeth, g. m. F. C. Kaas Charlotte Amalie, kong Christian V.s dronning, II 335. Charlotte Amalie ( ), prinsesse af Danmark, 313. Chastesen, Engelbrecht, se Melsted. Chlyver, Wulfbrandt Charlotte (d. 1794), 580. Chretschmer, 368. Chretschmer, Elisabeth (d. 1766), 351. Chretschmer, Heinrich (d. 1724), g. m. Elisabeth Magdalene Bockenhoffer ( ), 428. Christen (1576), bogbinder, 45. Christen, Adolph Hans Heinrich ( ), kammerskriver, II 199. Christensdatter, Anna, g. m. H. C. A. P. Hetting Christensdatter, Inger Marie (d. 1719), 583. Christensdatter, Maren, g. m. J. Hesselberg Christensdatter, Sophie, g. m. E. Ehlers Christensen (1816), kurator, 421. Christensen, Andreas ( ), renteskriver, II 198. Christensen, Asmund (d. 1640), g. m. Kirstine Nielsdatter (d. 1670), 562. Christensen, Bendte, g. m. S. Berg Christensen, Carl (d. 1734), hustru (d. 1737), 602. Christensen, Cathrine Marie, g. m. P. Thomsen Christensen, Christen (d. 1717), købmand, 601. Christensen, Fr. Chr., guldsmed, II 302. Christensen, Jens (1673), Ålborg, g. m. Hedevig Kløcker, 424. Christensen, Jens (16..), borgmester i Næstved, II 200. Christensen, Jens, guldsmed, 317, 681. Christensen, Jens (d. 1696), økonom, g. m. Karen (d. 1696), 100. Christensen, Knud ( ), forvalter, g. 1. m. Sophie Catherine Wichmand ( ), 559; 2. m. Elisabeth Johansdatter ( ), 559, 585. Christensen, Mads (17..), II 293. Christensen, Mathias ( ), II 616. Christensen, Michel (1668), mestersejlmager, II 91. Christensen, Osmund, skipper, g. m. Kirsten Nielsdatter (1663), II 483, 591. Christensen, Peder (d. 1709), ekvipagemester, 600. Christensen, Poul, brygger, g. m. Cathrine Sophie Hald (d. 1758), 592. Christensen, Poul (1655), tømrer, II 297. Christensen, Sveder (d. 1735), tøjmester, g. m. Kirstine Jensdatter Winter (d. 1730), 583. Christensen, Søren, guldsmed, II 84. Christensen, V. guldsmed, II 86. Christensen, Velas (d. 1653), g. 1. m. Kirsten Henriksdatter, II 194, 2. m. Else Iversdatter, II 194. Christensen, Villads (d. 1668), købmand, 588. Christian I, konge af Danmark , 627, 640 f. Christian II, konge Danmark , 714. Christian III, konge af Danmark , II 8. Christian IV, konge af Danmark , 28, 39, 45, 50, 145, 232, 250 f., 289, II 3, 10, 23, 31 f., 81, 111, 114, 121, 226 f., 238, 253, 255 f., 261, 264, 406, 465 f., 469, 472 f., 476 f., 479, 599. Christian V, konge af Danmark ,

18 20 CHRISTIAN VI CONINCK 189, 584, 586, II 229, 409, 488, 490 f., 498, 504, 524, 526, 561, 576. Christian VI, konge af Danmark , 5, 114, 120, 124, 140, 142 f., 145 f., 298, 323, 677, II 110, 524. Christian VII, konge af Danmark , 550. Christian VIII, konge af Danmark , 194, 196, 198, 205 f., 210, 212. Christian IX, konge af Danmark , 700. Christian ( ), udvalgt prins, 254. Christian af Anhalt-Bernburg ( ), 232, 260 f. Christiansdatter, Catharina, g. 1. m. M. Michelsen (s. d.); 2. m. J. Sørensen Glud Christiern Torkildsen (1498), prior, 627. Christoffer (1543), snedker, 26. Christoffersdatter, Else, g. m. T. Bartholin Christoffersen, Anders (16..), borgmester i Trondhjem, 579. Christophersen, Hans (d. 1674), kunstdrejer, II 195. Christoffersen, Hendrik (d. 1583), 56. Christophersen, Niels, stempelpapirsforvalter, g. m. Christine Jensdatter (d. 1677), II 375. Chudius, Christopher Dieterich, ærkedegn i Saltzwedel, g. m. Anna Elisabeth Lütkens, 397. Claesen, Christian Nicolaj (d. 1772), 612. Clare, Johann Ludvig (d. 1735), assessor, 270, 295 f., 323. Classen, Just Frederik ( 1766 ), II 206. Classen, Peder Hersieb ( ), legatstifter, II 187, g. m. Marie Justine Fabritius ( ), II 164, 186, 206. Claus (1578), guldsmed, 37. Claus (1557), kleinsmed, 42. Claus (1583), urmagersvend, 48. Claus Lübbertsen (1436), kantor ved Vor Frue, 460, 461. Clausberg, Christlieb von ( ), g. m. Anna Margaretha Heymann, 424, 425. Clausberg, Diederich Christlieb von ( 1742 ), 424. Clausberg, Elisabeth Margarethe von ( 1743 ), 425. Clausdatter, Cicilie, g. m. D. Bøfke Clausdatter, Drude Margrethe, g. m. H. Seidelin Clausdatter, Margrethe, g. m. P. Pedersen Clausen, familien, II 565. Clausen, Abel Maria, g. m. P. Hansen Clausen, Gorm (1930), modelskibsbygger, II 448. Clausen, H. G. ( ), stiftsprovst, 157. Clausen, H. N. ( ), professor, 212. Clausen, Iver (d. 1696), 594. Clausen, Mathias, guldsmed, II 80. Clausen, Metta, g. m. H. Schleth Clausen, Mikkel (d. 1682), byskriver, 97. Clausen, Morten (1668), mønsterskriver, II 92. Clausen, Willum (d. 1695), 594. Cleasby, Richard (d. 1847), filolog, 394 f., 435. Clemensdatter, Barbara, g. m. H. Zoëga (s.d.). Clemensdatter, Kirsten, g. m. C. P. Utterslev Clemensen, Erik (1625), kannik i Lund, g. m. Anna Resen, 70. Clemmensen, Erik (d. 1602), g. m. Ane (d. 1603), 598. Cohen, Alma, II 193. Cohen, Jenny, II 193. Colbiørnsen, Anne Edvardine Johanne ( ), II 182. Colbiørnsen, Christian ( ), gehejmekonferensråd, II 449, g. 1. m. Johanne Piper ( ), II 181, 2. m. Engelke Margrethe Falbe ( ), II 182. Colbiørnsen, Peder, arkelimester, g. m. Anna Kirstine, II 199. Colding, Tham Pedersen (1761), fattigforstander, II 314. Collin, Jonas ( ), konferensråd, finansdeputeret, 196. Collstrup, Jochum Schou ( ), II 182. Condevin, Baltzer (d. 1653), 589; 1. hustru (d. 1635), 605. Condevin, Claus (d. 1619), 589. Coninck, Jean de ( ), agent g.m. Cathrine Christiane Reiersen ( ), II 183.

19 CONING DELDEN 21 Coning, Jacob (d. 1724), maler, 263. Conradi, Georg Johann ( ), hofpræst, 360. Conradi, Johan Christian ( ), arkitekt, II 607. Corbianus, Lorentz, snedker, 263. Cordes, maler, 543, 699. Cordes, Henrik Isaksen (1656), rådmand, 594. Cordes, Isak (d. 1625), kandestøber, hustru (d. 1610), 594. Cormaillon, Charles Damas de (d. 1712), kommandant, II 446. Cortsdatter, Kirstine, g. m. C. Plum Cracovitz, Joachim (1731), kirkeværge, 541, 606. Crause, Anna Rosina, g. m. A. Prætorius Cramer, Peter (1748), gartner, 472. Cramohn, Dorothea Sophia, g. m. H. A. v. d. Lühe Crone, Mogens, brygger, g. m. Maren Jacobsdatter (d. 1673), 95. Croneberg, Simon (1654), skomager, 382. Cruse, C. H. vinhandler, g. m. Sara Jensen ( ), 709. Crüger, Anna Helena, g. m. B. E. Hempel Crüger, Ferdinand Anthon ( ), læge, justitsråd, 425. Crüger, Simon (d. 1760), kirurg, 425, g. m. Margaretha Schmidt ( ), 427. Cuekelaere, Emmanuel (1699), billedhugger, II 511, 516. Dahl, Anna Dorothea (1861), generalkrigskommissærinde, 693. Dahl, Maria, g. m. J. v. Holten Dahldorf, Mette Kirstine, f. Dinesen, se H. P. Top. Dahlhoff & Lehmann, gørtlerfirma, II 596. Dajon, Frederik (1749), smed, II 537, 538. Dajon, Nicolai ( ), billedhugger, II 156. Dalgas, Christine Marguerite Salome, se Stampe. Dalhoff, J. B. ( ), gørtler, 188, 330 f., 685, II 120. Dalhoff, K. P., gørtler, 186, 187. Dalhuus, Eskild Lauridsen (d. 1688), lector theol. i Roskilde, 609. Dalhuus, Helena Eskildsdatter (d. 1699), 609. Dalmand, Michel (1640), bartskær, II 483, 599. Dam, Claus van, klokkestøber, 50, 224, 269 f., 551, 700, II 297, 479, 483, 599, 601. Dam, Niels ( ), arkitekt, 512. Danck, Didrik, g. m. Anna Berndrop (d. 1705), 603. Danckel, Christopher (d. 1711), sognepræst, g. m. Johanne Kruse (d. 1741), II 605. Danckel, Poul (1716), klokker, II 591. Danell, David ( ), assessor, II 106, 123, g. m. Marie Pedersdatter, II 193. Daniel (1626), buntmager, 47. Danielsdatter, Thalla, g. m. N. O. Onsvalle Dankort Lange, kirkeværge, 461. Danner, Louise lensgrevinde ( ), II 86. Danneskiold-Laurvig, Friderikke Louise comtesse ( ), 111. Danneskiold-Samsøe, slægten, 370. Danneskiold-Samsøe, Christian greve ( ), 112, g. m. Conradine Christiane comtesse Friis ( ), 112. Danneskiold-Samsøe, Frederik greve ( ), statsminister, 112. Danxt, Cort (d. 1726), hustru (d. 1711), 597. Danxt, Villum (d. 1717), 597. Danzer, stenhugger, 375. Dauw, Amalia Juliane ( ), 429. Dauw, Conrad Christian ( ), amtmand, 429, g. m. Juliana Louise de Bressart ( ), 426. Davidsdatter, Sophia, g. m. C. Iversen Davidsen, købmand, g. m. Kirstine Marie Millan (d. 1785), 581. Davidsen, David (1639), murmester, II 474. Davidsen, David (1669), tapetvæver, 611. Davidsen, Frederik (d. 1654), 611. Davidsen, Mads, g. m. Anne Nielsdatter Malmø (d. 1656), 610. Dehn, Henrik (1668), 384. Deichmann, Bolette, f. Gyldendal ( ), II 317. Delden, Anna Catharina von, g. m. H. v. Støcken (trykfejl for Felden).

20 22 DELDEN DREYER Delden, Harman von (d. 1619), 608. Delden, Wendele von, g. 1. m. A. Bødiker (s. d.); 2. m. M. Hansen Delers, Euage, g. m. E. Kock Delft, Henrik (1810), brandmajor, 387. Dellfeld, Cathrine Johansdatter, g. m. J. Gram Demant, orgelbygger, II 311, 584. Dengel, Claus (1690), organist, 543. Derman, Regina Friderica, g. m. S. Blichfeldt Dewall, Claus (1625), 500. Dichhoff, Jørgen (1704), maler, II 443, 445. Dichmand, Engel Willumsdatter, g. m. C. Reimer Dichmand, Maren, g. m. H. Numsen Dichmann, W. R. ( ), præst i Store Magleby, II 445. Didrich, Ernst, kobbersmed, 699. Didriksdatter, Inger, g. m. B. Jensen Didrichsdatter, Maren (d. 1576), 56. Dideriksdatter, Margrethe, g. m. C. Hansen Didriksdatter, Margrete, g. 1. m. H. Tonboe (s. d.); 2. m. Dreyer Didrichsen, Arild (d. 1578), 56. Diderichsen, Johan ( ), legationssekretær, II 378. Dideriksen, Marie Elisabeth, g. m. J. E. Taagerup Diem, Johan von (1657), 384. Dievel, Jochim (1668), 383. Dinesen, Mette Kirstine, g. m. H. P. Top Dingklage, Henrich von (1637), Emden, II 248. Ditmar, Henrik (d. 1677), maler, II 133. Dobbelsten, Gert (d. 1659), 604. Dobbelsten, Johan, 566, g. 1. m. Maria Dreyer (d. 1633), 558, 604, 2. m. NN (d. 1642), 604. Dobbelsten, Johanne Marie, g. m. Lorensen Dobbelsten, Karen (d. 1685), 604. Dobbelsteen, Margretha, g. m. P. Wielandt Dobel, Johanne Juliane Henriette, født Otto, g. m. J. C. Günther Dolmer, Jens (d. 1670), magister, 94. Dop, Vilhelm (d. 1628), musikant, 592, g. 1. m. Medea Jensdatter (d. 1617), 558; 2. m. Bodel Andersdatter, 558, 570. Dorph, A. ( ), maler, II 116 2, 317. Dorschæus, Johannes Pedersen (d. 1706), sognepræst ved Vor Frue, g. m. Dorothea Anchersen, 78, 102. Dorschæus, Maria, g. m. G. Treschow Dort, Elisabeth von, g. 1. m. N. Olufsen (s. d.), 2. m. L. Lorentz Dose, Kaj (d. 1768), arkitekt, 300 f. Dragsted, Alfred, guldsmed, II 82, 86. Dram, Catrine Margrete Simonsdatter (d. 1709), 595. Dram, Simon Christoffersen (1709), 595. Dreschel, Henriette Sophie Charlotte ( ), hofdame, 429. Dresing, Didrik (d. 1733), kirkeældste, 318. Drevitz, Christian ( ), bager, 697, g. m. Birgitte Suhr ( ), 693 f., 717. Drewsen, familien, 368. Drewsen, Christian ( ), papirfabrikant, g. m. Anna Wedseltoft (d. 1791), 585. Drewsen, H. ( ), arkitekt, II 244. Drewsen, Jacob (d. 1790), kurator, g. m. Magdalena Friederike Zumpe (d. 1804), 387. Drewsen, Jørgen Christopher (d. 1801), højesteretsassessor, g. m. Magdalena Friederike Zumpe (d. 1804), 387. Dreyer (d. 1749), justitsråd, g. m. Margrete Didriksdatter (d. 1717), 610. Dreyer, Anna Maria Hansdatter (d. 1713), 584. Dreyer, Augustus (d. 1676), 587, hustru (d. 1672), 585. Dreyer, Charlotte Lovise (d. 1775), 608. Dreyer, Dirich (d. 1659), 587, g. m. Margrethe (d. 1699), 605. Dreyer, Didrik (1683), 605. Dreyer, Hans (d. 1677), 605. Dreyer, Hans (d. 1711), kgl. rejsekasserer, g. 1. m. Elisabeth Hansdatter (d. 1685), 572, 584, 2. m. Johanne Marie Poulsen (d. 1747), 567, 584. Dreyer, Hans (d. 1729), hustru (d. 1711), 585. Dreyer, Henrik (d. 1647), hustru (d. 1637), 587. Dreyer, Henrik (d. 1650), 587. Dreyer, Henrik (d. 1686), 608.

NAVNEREGISTER TIL 3.-6. BIND

NAVNEREGISTER TIL 3.-6. BIND NAVNEREGISTER TIL 3.-6. BIND Navneregistret er i alt væsentligt udarbejdet efter de principper, der blev lagt til grund for registret til 1.-2. bind, jfr. Kbh. By, 2, tillæg s. 5. Samtlige personnavne

Læs mere

NAVNEREGISTER. A M G L D se Larsdatter, Ane Margrethe A N R se under Snedkere og billedskærere i Kunstner-

NAVNEREGISTER. A M G L D se Larsdatter, Ane Margrethe A N R se under Snedkere og billedskærere i Kunstner- NAVNEREGISTER Registret omfatter to dele: Et Navneregister med samtlige personnavne, nævnt i tekst og noter, herunder uidentificerede initialer, og et Kunstner- og (s. 3683). Dog er følgende ikke medtaget:

Læs mere

Register til ROMU 1980-2000 af Karen Kjølhede

Register til ROMU 1980-2000 af Karen Kjølhede Register til ROMU 1980-2000 af Karen Kjølhede Registret omfatter personnavne, stednavne, emner og begreber. Hvor det har været muligt, er der ved personnavne tilføjet stillingsbeskrivelse. Hvis denne ikke

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

Frederikke, f. "Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans).

Frederikke, f. Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans). 233 Daae, Dorothea Margrethe, f. Funcke. & e. Provst J. D., 11.2.00, 70 Aar (Svigersøn, J. T. Michelet). B 34 Jonas, cand. theol., 16.1.1792 i Bergen. B 14 Dachnetz, Søren, kgl. Fuldmægtig, 22.12.1791,

Læs mere

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks 1989 Register over 15.229 personer, der er biograferet i Kraks Blå Bog 1910-1988. NYTORV 1 7, 1450 KØBENHAVN K. TELEFON 33 12 03 08 Register til KRAKS BLÅ BOG 1910-1988

Læs mere

Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07

Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07 I dette dokument findes indholdsfortegnelse og navneregister til Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07 Indekserne er scannet og bearbejdet i nov. 2006 af Kenneth Konrad Knudsen. E-mail:

Læs mere

FOR GENEALOGI, PERSONALHISTORIE, BIOGRAFI OG LITERÆRHISTORIE [NORSK PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT] VDGIVET VED BIND I CHRISTIANIA

FOR GENEALOGI, PERSONALHISTORIE, BIOGRAFI OG LITERÆRHISTORIE [NORSK PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT] VDGIVET VED BIND I CHRISTIANIA NORSK TIDSSKRIFT FOR GENEALOGI, PERSONALHISTORIE, BIOGRAFI OG LITERÆRHISTORIE [NORSK PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT] VDGIVET VED E. A. TROMLE S. R. FINNE GRØNN BIND I CHRISTIANIA FORLAGT AF CAMMERMEYERS

Læs mere

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Hans Nielsen Juul, i Peder Pedersen Bondegaards hus, Fåborg 12.12.1733, 2 + 7.12.1732 ~ afdøde Maria Hansdatter Deres børn: Niels Hansen Juul, murermestersvend

Læs mere

Tilgængeligt Status: Ukendt

Tilgængeligt Status: Ukendt Reg. nr: 06107 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Petersen, Anders, skolelærer" *1827 1827 Yderdatering: 1856-1913 Omfang: 1 Bemærkninger: Tilgængeligt Status: Ukendt 01 Korrespondance 1 1856-1913

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. række - 20. bind Register til bind 1-19 UDARBEJDET AF HANS MICHELSEN 1990 RØNNE 1992 BURGUNDIA TRYK Indhold Forord...

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

Cai Rantzau #4000 Johan Rantzau #3 Christine Rantzau #2 Cai(Gotschalk) Rantzau #4

Cai Rantzau #4000 Johan Rantzau #3 Christine Rantzau #2 Cai(Gotschalk) Rantzau #4 1 jul 2004 Cai Rantzau #4000 født før 1270 død 1350 gift før 1290 Johan Rantzau #3 født eft 1290 død eft 1351 Christine Rantzau #2 født før 1270 død. gift før 1290 Cai(Gotschalk) Rantzau #4 født 1320?

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Anno 1739. 23.01 Jörgen Frerksen af Guderup og Karen Christens af Helved 23.01 Jes Christensen Smed af Egen og An Sophie Chrestensdatter af Guderup

Anno 1739. 23.01 Jörgen Frerksen af Guderup og Karen Christens af Helved 23.01 Jes Christensen Smed af Egen og An Sophie Chrestensdatter af Guderup Fortegnelse på dem som er copulerede (Viede) i Egen kirke fra 1734 til 1813 Renskrevet af Astrid Thorsen, Guderup i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup (dec 2014) Anno 1734. trolovede viede viede 29.01.

Læs mere

Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73

Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73 Døde T 1 1 1 f C- Liste over e, hvis biograti sidste gang tindes i årgang 1973 af KRAKS BLÅ BOG Ahlefeldt-Laurvig Kai F S greve, kammerherre, hofjægermester (Eriksholm) Allen Johannes forfatter Andersen

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013)

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) En søn af præsten ved Aalborg Budolfi kirke blev omkring 1673 gift med en datter af præsten ved

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere

Familieregister: 1900-1949

Familieregister: 1900-1949 Familieregister: 1900-1949 Familieregisteret indeholder, om muligt, oplysninger om mandens navn, hans stilling, fødsel, død, vielse, hans hustrus navn, hustruens fødsel og død, ægteparrets forældre samt

Læs mere

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) Kildeskriftselskabet tilbyder en lang række udsolgte eller vanskeligt tilgængelige bibliografier, arkivregistraturer og kildepublikationer

Læs mere

Anefortegnelse. Værket omfatter:

Anefortegnelse. Værket omfatter: Anefortegnelse Denne anefortegnelse er kommet til af flere omgange. Den første del er en undersøgelse lavet af førstelærer Møllegaard i Bredsted omkring 1960. Resten er undersøgelser, jeg selv med udgangspunkt

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

Ejendomsregister Hundstrup til 1997. Udarbejdet sammen med Hanne K. Jensen

Ejendomsregister Hundstrup til 1997. Udarbejdet sammen med Hanne K. Jensen Ejendomsregister Hundstrup til 1997 Udarbejdet sammen med Hanne K. Jensen Ejerlavskoder Eskebjerg 33 Vester Skerninge 21 Flintholm hovedgård 34 Ulbølle 32 Galteløkkerne 35 Skjoldemose Hovedg. 44 Gundestrup

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Anderstrupvej

Læs mere

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer 1-93 Matrikelnumrene 1-93 ligger uden for Nyborg bykerne. Nr. 1 og 2 ligger nordøst for bykernen og uden for registreringsområdet. Nr. 3-93 er medtages i registrant V: Forstaden uden for Strandporten 94

Læs mere

Vielser 1812-1943. Corpulerede 1812-1824 No: Dato: Brudgommens navn, Alder, Brudens navn, Alder,

Vielser 1812-1943. Corpulerede 1812-1824 No: Dato: Brudgommens navn, Alder, Brudens navn, Alder, Vielser 1812-1943 Corpulerede 1812-1824 No: Dato: Brudgommens navn, Alder, Brudens navn, Alder, Håndtering, Opholdsted Håndtering, Opholdsted Kirkeaaret 1812-1813 1. 28. feb. Jeppe Mikkelsen, 45 år, inds.

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere