Vejgaard Boldspilklub BLÅ/HVIDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejgaard Boldspilklub BLÅ/HVIDBOG"

Transkript

1 BLÅ/HVIDBOG Side 1 af 30

2 Indledning Hvidbogen har til formål at beskrive funktioner og tilhørende opgaver samt de principper og retningslinjer, der udarbejdes i VB. Hvidbogen er tilgængelig for alle via VBs hjemmeside. Den vil blive løbende justeret i takt med ændringer i de forholde hvidbogen beskriver. Ved spørgsmål til Hvidbogen kan Pernille Skyum (FU) kontaktes Side 2 af 30

3 Indhold Indledning... 2 Indhold... 3 AFDELINGS(HERRE/DAME) FORMAND... 4 AFDELINGSKOORDINATOR (micro/børn/ungdom)... 6 AFDELINGSTRÆNER... 7 CAFEEN... 8 Cafeudvalg... 8 Arbejdsbeskrivelse for café-udvalget... 8 EKSTERNE AKTIVITETER - RETNINGSLINIER FODBOLDUDVALGET FORRETNINGSUDVALG HOLDKOORDINATOR GODTGØRELSE HØVDINGEFEST INSPEKTØR KONTINGENT KUNSTGRÆS RETNINGSLINJER MATERIALEKØB FORRETNINGSGANG OPVISNINGSBANEN PLANLÆGGER STÆVNER TRÆNERPAKKER UNGDOMSFORMAND UNGDOMSKONSULENT UNGDOMSUDVALG ØKONOMIUDVALG Side 3 af 30

4 AFDELINGS(HERRE/DAME) FORMAND Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Herre/dame Forretningsudvalget Senior Hhv Herresenior og damesenior Er ansvarlige for afdelingen Deltager i Fodboldudvalget Forhandler med FU om ressourcetildeling og forbrug af dette. Fastlægger målsætning (sportslig og økonomisk) for henholdvis forårs- og efterårssæson (december/juni) i samarbejde med FU. Ansvarlig for afdelingens økonomi/budget herunder prioritering af ressourcer i samarbejde med afdelingens trænere. Prioritering af ressourcer ifm. leje af kunstbaner, dommere, udebanetransport etc. i henhold til eget budget. Udarbejde retningslinjer og principper ift. eks. adgang til kunstgræsbaner, stævner, aflønning af trænere, udebanetransport etc. i samarbejde med FU og trænere/ledere i afdelingen. Forhandler kontrakt med trænere (jf. Retningslinjer om dette). Herunder børneattester. Målsætning for træneruddannelse i samarbejde med FU Sikre relevant uddannelse af trænere Indgår aftale om sportslig målsætning med trænere (herunder sikring af relevant økonomisk grundlag for dette) Samarbejde med afdelingskoordinatorer eks. i ungdomsudvalget Budget Mål for funktionen Aftales med FU i marts At sikre sammenhæng og kvalitet i afdelingen. Sikre sammenhæng mellem den sportslige målsætning og ressourcer for afdelingen både for den samlede afdeling og det enkelte hold. Skabe gennemsigtighed for dette gennem deltagelse i udarbejdelse af retningslinjer. Side 4 af 30

5 Målsætning 2015: Herresenior oprykning fra Jyllandsserie til Danmarksserien. Oprykning fra serie 3 til serie 2. Damesenior Oprykning fra Års manual Januar - Afholdelse af træner/ledermøde samt individuel målsætning for hold i samarbejde med ungdomsformand Marts forhandling om budget for kommende år med FU Maj - målsætning for det efterårssæson i samarbejde med FU, samt opfølgning på budget August - Afholdelse af træner/ledermøde samt individuel målsætning for hold Oktober - kontraktfornyelse med afdelingens trænere Oktober (Uge 42-43)- Planlægning af vintertræning i samarbejde med afdelingens trænere November målsætning for forårssæson i samarbejde med FU samt opfølgning på budget Diverse Side 5 af 30

6 AFDELINGSKOORDINATOR (micro/børn/ungdom) Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Afdelingskoordinator (micro/børn/ungdom) Ungdomsformand Ungdomsafdelingen Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Budget Mål for funktionen Års manual Diverse Henholdsvis ungdom/børne/micro afdelingen Formidling af informationer fra VB eks. fælles afdelingsafslutning, julekalendere Sikre at nye trænere får tøj, skab, nøgle og materialer Være tovholder mellem holdkoordinatorerne i afdelingen Være medarrangør af afslutningsfest Sikre at alle medlemmer i afdelingen er indmeldt og udmeldt. (Medlemslister udsendes hver 2 måned fra medlemsregistreringen) i samarbejde med holdkoordinatorerne Vedligehold af lister over trænere, ledere og holdkoordinatorer for egen afdeling (micro, børn, ungdom) Assistere afdelingstræneren i at finde holdkoordinatorer og formidle funktionsbeskrivelse til disse Afholde Erfaringsmøde med holdkoordinatorer i klubben. Formidle muligheder for varetagelse af eksterne aktiviteter eks. Skovrock til hold koordinatorer Formidle opgaver i forbindelse med VB cup til holdkoordinatorer Formidle invitation til Høvdingefest til trænere/ledere Deltage i ungdomsudvalget Budget for afdelingen udleveres fra ungdomsformanden i januar og i august At sikre at informationerne kommer ud til de enkelte hold (gerne via holdkoordinatorerne). At sikre aktiviteter indenfor afdelingen. At sikre overblik over afdelingens tilknyttede personer og medlemmer. Februar / Marts - afholde møde med holdkoordinatorer samt ungdomsformand Maj formidle invitation til Høvdingefest Juni Planlægge afslutnings komsammen for afdelingen Oktober - Formidling af julekalendere til holdkoordinatorer Side 6 af 30

7 AFDELINGSTRÆNER Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Afdelingstræner Ungdomsformand Ungdomsafdelingen Årgang Funktionsbeskrivelse Samarbejde med ungdomsformand herunder fastlæggelse af målsætning for holdene på årgangen Samarbejde med afdelingskoordinatorer I samarbejde med koordinatoren, skal der sikres at der bliver udarbejdet årsplan for alle hold i afdelingen Træning min 2 gang om ugen Hovedansvarlig for 1. holdets træning o Trænings- / Turnerings kampe o Indendørs Sikre at der er et ordentligt samarbejde i afdelingen Skrive indlæg til facebook og hjemmeside Ansvarlig for materialer i afdelingen Ansvarlig for at principperne i den blå tråd overholdes Overholde klubbens forretningsgange Budget Budget for afdelingen udleveres fra ungdomsformanden i begyndelsen af februar. Mål for funktionen At tilbyde kvalificeret træning justeret til gruppen af spillere Års manual Diverse I begyndelsen af Jan. udsendes brev til alle spillere i afdelingen med oplysning om standerhejsning. Dato for standerhejsning / Sæsonåbning formidles af ungdomsformanden Jan / Feb udsendes årsplan for afdelingen til alle spillere Ultimo maj gøre status om der er hold der skal trækkes til efteråret eller der skal meldes flere til Primo Juni, optælling af materialer. Mangler indmeldes til ungdomskonsulent. Medio august tilmeldes hold til indendørs. Niveau aftales med ungdomsformand Ultimo september afholdes evalueringsmøde med koordinator, ungdomsformand. På mødet besluttes også hvilke hold der skal tilmeldes næste sæson. Både træningsturneringen og hovedturneringen. Medio oktober, status på materialer. Så det ligger klar til næste sæson. Side 7 af 30

8 CAFEEN Cafeudvalg Arbejdsbeskrivelse for café-udvalget Ansvar: Bemanding Indkøb Lokalereservationer Hovedrengøring Kompetence: Foranledige ændringer og forbedringer af rutiner, som er nødvendige for at leve op til ovennævnte ansvarsområde Ugentlige opgaver: Foretage indkøb af varer til videresalg fra caféen Regelmæssige opgaver: Sørge for bemanding til visse specialarrangementer Forestå madlavning til visse specialarrangementer Ajourføre café-manual Administrere lokalereservationer for klubhuset Fastsætte priserne i caféen Standerhejsning Sct. Hans Primær Generalforsamling Caféudvalget sørger ikke for bemanding til øvrige specialarrangementer denne opgave påhviler arranggør eller det pågældende udvalg! Ved lokalereservation sørger den ansvarlige for at give besked til alle involverede personer (indkøb, madlavning o.l.) via mail, udprint o.l. Lokalereservationerne påføres endvidere kalenderen på døren. Side 8 af 30

9 Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Caféudvalg (Anne og Andreas Sloth) FU Fritid/Forretning Cafeen i VB Principper for bemanding fastlæggelse i samarbejde mellem FU og caféudvalget Hvem bemander caféen? Fordeling af opgaver via holdkoordinatorer Budget Mål for funktionen At forberede og udvikle et café tilbud i VB Års manual Diverse Side 9 af 30

10 EKSTERNE AKTIVITETER - RETNINGSLINIER Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Aktivitetsudvalg (Består af PEP og Andreas Berthelsen) Forretningsudvalget Fritid/Forretning, PEP Eksterne aktiviteter som varetages af personer i relation til deres forbindelse med VB Udarbejde principper for deltagelse i aktiviteter Aktivitetsudvalget beskriver hver konkrete opgaves indhold og omfang, samt hvilken ressourcetilførsel der er forbundet med opgaven (der redegøres eks også for hvad der er grundlaget for dette beløb). Aktivitetetsudvalget beskriver fordelingen af ressourcetilførslen for den konkrete opgave. I udgangspunktet vil dette være 66,66% til VB og 33,33 % til det hold, der udfører den konkrete opgave. Budget Mål for funktionen Der er intet budget til denne opgave At skabe tydelighed, gennemsigtighed og troværdighed omkring eksterne aktiviteter Års manual Diverse Side 10 af 30

11 FODBOLDUDVALGET Funktionsnavn FODBOLDUDVALGET Består af: Planlægger (Jesper W. Larsen),FU medlem (CKA), økonomiudvalgsrepr. (MBO), Herreseniorformand, Dameseniorformand, Ungdomsformand, repr. for ungdomsudvalget, kampfordeler, materialeansvarlig, inspektør. Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Forretningsudvalget Fodbold Koordinering af opgaver i Fodbold Rekuttering af trænere/udarbejdelse af strategi for dette Banefordeling ved kampe og træningskampe Træningstider og baner til træning Fastlæggelse af principper for trænerpakker Planlægning og afholdelse af træner/ledermøde min. To gange årligt Planlægning af standerhejsning Planlægning af aktiviteter på tværs af afdelinger (Herre, dame, ungdom) eks. trænerudd. Budget Mål for funktionen Års manual Årsplan Januar: lønramme drøftelse, planlægning af træner/ledermøde, planlægning af standerhejsning, træningstider forår, banefordeling ved kampe og træningskampe forår, planlægning af aktiviteter på tværs af afdelinger (Herre, dame, ungdom) eks. trænerudd. forår Juni: Planlægning træner/ledermøde i august, træningstider efterår, banefordeling ved kampe og træningskampe efterår, planlægning af aktiviteter på tværs af afdelinger (Herre, dame, ungdom) eks. trænerudd. efterår Oktober: Planlægning af vintertræning, status trænersituation Side 11 af 30

12 Diverse Side 12 af 30

13 FORRETNINGSUDVALG Funktionsnavn Forretningsudvalget Består af: Tre til fem personer valgt på VBs general forsamling. Aktuelt er der fire medlemmer: Carsten Kaastrup (CKA), Mikael Borup (MBO), Pernille Skyum (PSK), Poul Erik Pedersen (PEP) Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder General forsamling VB Øverst ansvarlig for at VB består som klub samt overholdelse af de intentioner, der er beskrevet i VBs vedtægter. Øverst ansvarlig for sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Ansvarlig for kontakt til kommune, fodboldforbund, sponsorer etc. Har som opgave at uddelegere opgaver således at klubbens daglige drift fungerer, og at der er et relevant tilbud om fodboldtræning til børn og voksne i alle aldre. Funktionsbeskrivelse Budget Mål for funktionen At skabe tydelighed, gennemsigtighed og troværdighed omkring VB Års manual Diverse Side 13 af 30

14 HOLDKOORDINATOR Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Budget Mål for funktionen Års manual Diverse Holdkoordinator Afdelingstræneren/afdelingskoordinator Ungdomsafdelingen Årgang Budgetansvarlig for ture og arrangementer i afdelingen I samarbejde med Afdelingstræneren, sikrer at der bliver udarbejdet årsplan for alle hold i afdelingen Være behjælpelig med udarbejdelse af diverse lister til forældre o Årsplan, breve/sedler osv. Indkaldelse til forældremøde i de små årgange. Ungdomsformand og Ungdomskonsulent deltager efter behov Arrangere afslutnings kom sammen ifm. Sommerferie Være medarrangør af afslutningsfest i samarbejde med afdelingskoordinator Sikre at alle medlemmer i afdelingen er indmeldt og udmeldt. (Medlemslister udsendes hver 2 måned fra medlemsregistreringen) Tovholder på fordeling af opgaver i forbindelse med VB cup Tovholder på fordeling af cafevagter Tovholder på opgaver ved varetagelse af eksterne aktiviteter for klubben Intet budget tildelt eksternt Sikre holdet tilknytning til VBs aktiviteter. Sikre sammenhæng i forældregruppen omkring holdet Februar / Marts - afholde møde med afdelingskoordinator Juni varetage koordination af praktiske opgave ifm. micro/børn/ungdom afslutning Juni - udsende brev om hvor vi går på sommerferie og hvornår vi starter igen efter sommerferien September fordele opgaver ifm VB cup Side 14 af 30

15 GODTGØRELSE De der modtager godtgørelse ifølge deres kontrakt med VB skal udfylde godtgørelsesskema pr. halvår. Dette skema sendes i udfyldt stand til senest henholdsvis 1. Juli med udbetaling 1. august og 1. december med udbetaling 1. januar. Side 15 af 30

16 HØVDINGEFEST Festudvalget planlægger Høvdingefest for alle trænere/ledere i VB. Festen afholdes lørdag i uge 43 eller deromkring. Side 16 af 30

17 INSPEKTØR Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Inspektør FU Klubben Vedligeholdelse af klubhus Vedligeholdelse af udendørs arealer på Sofievej og Øster Sundby Vej Indkøb og vedligeholdelse af diverse træningsmaterialer Foranledige ændringer og forbedringer af rutiner, som er nødvendige for at leve op til ovennævnte ansvarsområde Funktionsbeskrivelse Rep. + påsætning og aftagning af net Baneopmåling + banerne skal flyttes mindst 4 gange om året Klipning af græskanter Vanding af baner Rengøring af bander Feje ude omkring hele klubhuset + snerydning Indvendig rengøring i klubhuset Bestilling af maling til kridtmaskiner Rengøring af kridtmaskiner hver gang efter brug Smøring af kridtmaskiner ca. 2 gange årligt + udskiftning af kuglelejre Smøring og vedligeholdelse af traktor Rep. ind- og udvendig af klubhuset Rensning af tage Vedligeholdelse af klubhuset ind- og udvendig bl. a. malearbejde Indkøb af forskellige materialer f.eks. til vaske og opvaskemaskiner Bestilling til serviceeftersyn til forskellige maskiner Bestilling af håndværkere Vedligeholdelse af bolde Ventil olie ved hver pumpning Side 17 af 30

18 Ved sæsonafslutning ventilolie i alle bolde Opholder de forskellige myndigheders krav ( brandvæsen m.v.) Tøj: Tryk på spilletøj Udlevering af spilletøj Sortering af afleveret spilletøj Hovedrengøring af omklædnings- og baderum Møder: Fodboldudvalg Aalborg Kommunes parkforvaltning Trænere/ledere Cafe: Rensning og vedligeholdelse af friture Rensning og vedligeholdelse af saft og sluchicemaskiner skal rengøres mindst 1 gang om ugen Opvask Opfyldning af øl og vand Tom emballage til depotrum Budget Mål for funktionen Års manual Diverse 1. Kontakt til Team Vejgaard for afklaring af sponsorkontrakter 2. Der skal som udgangspunkt være følgende klub-spilletøj på lager: Skiftetrøjer i forskellige størrelser og forskellige farver Ekstratrøjer (hvide) i forskellige størrelser Side 18 af 30

19 KONTINGENT Fra sommeren 2015 er der ikke længere kontingentfrihed. Denne ordning erstattes med tildeling af gavekort. Disse gavekort uddeles af formændene. Side 19 af 30

20 KUNSTGRÆS RETNINGSLINJER Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Retningslinier for brug af kunstbaner Fodboldudvalget Fodbold Retningslinier for brug af kunstbane Der udarbejdes oversigt over brug af kunstgræsbaner i Fodboldudvalget. Brug af kunstgræsbaner er afhængig af holdets niveau og alder. Budget Mål for funktionen At skabe gennemsigtighed omkring forbrug af kunstbaner Års manual Diverse Side 20 af 30

21 MATERIALEKØB FORRETNINGSGANG Den forretningsgang er til anvendelse, når et hold ønsker nye materialer. Grundet noget er blevet væk, eller gået i stykker osv. 1. Udfyld rekvisitionsskema a. Husk at udfylde afdeling, hold og bestiller navn, samt dato og underskrift b. Alt tøj køb skal godkendes af de sportslige formænd(ungdomsformand eller seniorformand) 2. Når rekvisitionsskema er udfyldt afleveres det i inspektørens skuffe i dueslaget 3. Inspektøren foretager nu bestilling hvis varen ikke er på lager a. Bestilling foretages 1 gang ugentlig b. Inspektøren sørger for opfølgning, orientering om forsinkelse osv. på varer c. Ved forsinkelse lægges en seddel i holdet skuffe i dueslag, med angivelse af leveringstidspunkt 4. Når varen ankommer a. Inspektøren henter tøj varer 1 gang ugentlig b. Inspektøren udfylder bestillingsseddel om at varen er ankommet c. Inspektøren laver kopi af bestillingsseddel og aflevere denne sammen med pågældende varer i holdets skab 5. Opfølgning a. Der laves opfølgning på månedsbasis b. Er der hold som har overforbrug, kontaktes de respektive afdelingsansvarlige. i. Den afdelingsansvarlige tager en alvorlig snak med det pågældende hold omkring deres overforbrug Side 21 af 30

22 OPVISNINGSBANEN Fodboldudvalget træffer beslutning om, hvilke kampe der afholdes på opvisningsbanen samt planlægningen af disse. I forbindelse med kamp på opvisningsbanen er det kun tilladt opvarmning af målmænd på opvisningsbanen. Anden opvarmning henvises til de omkringliggende frie arealer. Side 22 af 30

23 PLANLÆGGER Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Planlægger Forretningsudvalget Fodbold Fodboldudvalget Mødeleder og ordstyrer i Fodboldudvalget Indkalder til møde og udarbejder dagsorden jf. Årsplan for Fodboldudvalget Skriver referat, der formidles til kampfordeler til brug på hjemmesiden samt deltagere og FU. Er ansvarlig for at de opgaver der er placeret i Fodboldudvalget drøftes relevant. Indgiver information om aktiviteter til Aktivitetsplan via kampfordeler Budget Mål for funktionen Års manual At sikre koordination af aktiviteter i Fodbold Udarbejdes af Planlægger i samarbejde med fodboldudvalg Diverse Side 23 af 30

24 STÆVNER Principper for antal af stævner finasieret af VB fastlægges i ungdomsudvalget. Ansvarlig: Ungdomsformand Side 24 af 30

25 TRÆNERPAKKER Fastlæggelse af principper for trænerpakke fastlægges i samarbejde mellem FU, og herre/dame/ungdomsformand i Fodboldudvalget Side 25 af 30

26 UNGDOMSFORMAND Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Ungdomsformand FU Ungdom Ansvarlig for ungdom Er ansvarlige for afdelingen Deltager i Fodboldudvalget Forhandler med FU om ressourcetildeling og forbrug af dette. Fastlægger målsætning (sportslig og økonomisk) for henholdsvis forårs- og efterårssæson (november/maj) i samarbejde med FU. Ansvarlig for afdelingens økonomi/budget herunder prioritering af ressourcer i samarbejde med FU Prioritering af ressourcer ifm. leje af kunstbaner, dommere etc. i henhold til eget budget. Samarbejde med afdelingskoordinatorer eks. i ungdomsudvalget Budget Mål for funktionen Aftales med FU i marts At sikre sammenhæng og kvalitet i afdelingen. Sikre sammenhæng mellem den sportslige målsætning og ressourcer for afdelingen både for den samlede afdeling og det enkelte hold. Skabe gennemsigtighed for dette gennem deltagelse i udarbejdelse af retningslinjer. Målsætning 2015: At etablere et fungerende ungdomsudvalg med koordinatoerer og ungdomskonsulent. Års manual Januar - Afholdelse af træner/ledermøde samt individuel målsætning for hold i samarbejde med ungdomsformand Marts Forhandling om budget for kommende år med FU Maj - Målsætning for det efterårssæson i samarbejde med FU, samt opfølgning på budget August - Afholdelse af træner/ledermøde samt individuel Side 26 af 30

27 målsætning for hold Oktober (Uge 42-43)- Planlægning af vintertræning i samarbejde med afdelingens trænere November målsætning for forårssæson i samarbejde med FU samt opfølgning på budget Diverse Side 27 af 30

28 UNGDOMSKONSULENT Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Ungdomskonsulent Ungdomsformand Ungdom Trænere i ungdomsafdelingen Udarbejde retningslinjer og principper ift. eks. adgang til kunstgræsbaner, stævner, aflønning af trænere, udebanetransport etc. i samarbejde med FU og trænere/ledere i afdelingen. Forhandler kontrakt med trænere (jf. Retningslinjer om dette). Herunder børneattester. Målsætning for træneruddannelse i samarbejde med FU Sikre relevant uddannelse af trænere Indgår aftale om sportslig målsætning med trænere (herunder sikring af relevant økonomisk grundlag for dette) Samarbejde med afdelingskoordinatorer eks. i ungdomsudvalget Budget Mål for funktionen Års manual Aftales med FU og ungdomsformand At sikre løbende rekuttering og opkvalificering af trænere Helårlig/halvårlig maj/juni Oktober/November Kontraktfornyelse Diverse Side 28 af 30

29 UNGDOMSUDVALG Funktionsnavn Ungdomsudvalg Består af: Ungdomsformand, afdelingskoordinator (micro/børn/ungdom), holdkoordinatorer Nærmeste reference Afdeling Forretningsudvalget/fodboldudvalget Fodbold - Ungdom Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Koordinering af de opgaver der er hos træner/ledere i ungdom, planlægning af trænerudd., planlægning af fællesaktiviteter på tværs af micro/børn/ungdom. Budget Mål for funktionen 2015 Oprettelse af ungdomsudvalg, justering af funktionsbeskrivelse, etablering af samarbejde mellem micro/børn/ungdom via afdelingskoordinatorer og holdkoordinatorer Års manual Diverse Side 29 af 30

30 ØKONOMIUDVALG Funktionsnavn Økonomiudvalg Består af: FU repr. (MBO), bogholder (Charlotte), Thomas Østergaard Nærmeste reference Forretningsudvalg Afdeling Ansvarsområder Ind- og udbetalinger, kontooverblik, opgørelse af regnskab og klargøring af budget Funktionsbeskrivelse Budget Mål for funktionen Års manual Diverse Side 30 af 30

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold

Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold K H I F F O D B O L D Bestyrelseshåndbog for KHIF-Fodbold w w w. k h i f - f o d b o l d. d k S i d e 2 a f 1 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Målsætning... 3 Organisation... 4 Formand...

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

HORSENS BASKETBALL CLUB - HBC KLUBHÅNDBOG

HORSENS BASKETBALL CLUB - HBC KLUBHÅNDBOG HORSENS BASKETBALL CLUB - HBC KLUBHÅNDBOG Journal: HBC_Klubhaandbog_1.1.doc Dato: Revision: 1.4 Sider: 36 Initialer: jfr jfr/1.4 1/36 I N D H O L D Side 1. FORORD... 4 2. HURTIG KLUBINFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Fodbold September 2008 Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja, Fodbold Denne lederhåndbog er udarbejdet med det formål at være en daglig hjælp og vejledning

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Årsregnskab Lyngby Volley

Årsregnskab Lyngby Volley Årsregnskab Lyngby Volley Konto Tekst Budget 2009 Resultat 2009 Budget 2010 1000 Indtægter 1010 Kont o.25 115.000,00 107.640,00 125.000,00 1012 Kont u.25 85.000,00 90.000,00 85.000,00 1020 Ekstra kont.

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010 RØDBOG Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening Overblik over arbejdsopgaver Senest redigeret: 12. august 2010 Indhold alfabetisk Ansøgninger Bestilling af lokaler/faciliteter BIFs Venner

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere