Vejgaard Boldspilklub BLÅ/HVIDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejgaard Boldspilklub BLÅ/HVIDBOG"

Transkript

1 BLÅ/HVIDBOG Side 1 af 30

2 Indledning Hvidbogen har til formål at beskrive funktioner og tilhørende opgaver samt de principper og retningslinjer, der udarbejdes i VB. Hvidbogen er tilgængelig for alle via VBs hjemmeside. Den vil blive løbende justeret i takt med ændringer i de forholde hvidbogen beskriver. Ved spørgsmål til Hvidbogen kan Pernille Skyum (FU) kontaktes Side 2 af 30

3 Indhold Indledning... 2 Indhold... 3 AFDELINGS(HERRE/DAME) FORMAND... 4 AFDELINGSKOORDINATOR (micro/børn/ungdom)... 6 AFDELINGSTRÆNER... 7 CAFEEN... 8 Cafeudvalg... 8 Arbejdsbeskrivelse for café-udvalget... 8 EKSTERNE AKTIVITETER - RETNINGSLINIER FODBOLDUDVALGET FORRETNINGSUDVALG HOLDKOORDINATOR GODTGØRELSE HØVDINGEFEST INSPEKTØR KONTINGENT KUNSTGRÆS RETNINGSLINJER MATERIALEKØB FORRETNINGSGANG OPVISNINGSBANEN PLANLÆGGER STÆVNER TRÆNERPAKKER UNGDOMSFORMAND UNGDOMSKONSULENT UNGDOMSUDVALG ØKONOMIUDVALG Side 3 af 30

4 AFDELINGS(HERRE/DAME) FORMAND Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Herre/dame Forretningsudvalget Senior Hhv Herresenior og damesenior Er ansvarlige for afdelingen Deltager i Fodboldudvalget Forhandler med FU om ressourcetildeling og forbrug af dette. Fastlægger målsætning (sportslig og økonomisk) for henholdvis forårs- og efterårssæson (december/juni) i samarbejde med FU. Ansvarlig for afdelingens økonomi/budget herunder prioritering af ressourcer i samarbejde med afdelingens trænere. Prioritering af ressourcer ifm. leje af kunstbaner, dommere, udebanetransport etc. i henhold til eget budget. Udarbejde retningslinjer og principper ift. eks. adgang til kunstgræsbaner, stævner, aflønning af trænere, udebanetransport etc. i samarbejde med FU og trænere/ledere i afdelingen. Forhandler kontrakt med trænere (jf. Retningslinjer om dette). Herunder børneattester. Målsætning for træneruddannelse i samarbejde med FU Sikre relevant uddannelse af trænere Indgår aftale om sportslig målsætning med trænere (herunder sikring af relevant økonomisk grundlag for dette) Samarbejde med afdelingskoordinatorer eks. i ungdomsudvalget Budget Mål for funktionen Aftales med FU i marts At sikre sammenhæng og kvalitet i afdelingen. Sikre sammenhæng mellem den sportslige målsætning og ressourcer for afdelingen både for den samlede afdeling og det enkelte hold. Skabe gennemsigtighed for dette gennem deltagelse i udarbejdelse af retningslinjer. Side 4 af 30

5 Målsætning 2015: Herresenior oprykning fra Jyllandsserie til Danmarksserien. Oprykning fra serie 3 til serie 2. Damesenior Oprykning fra Års manual Januar - Afholdelse af træner/ledermøde samt individuel målsætning for hold i samarbejde med ungdomsformand Marts forhandling om budget for kommende år med FU Maj - målsætning for det efterårssæson i samarbejde med FU, samt opfølgning på budget August - Afholdelse af træner/ledermøde samt individuel målsætning for hold Oktober - kontraktfornyelse med afdelingens trænere Oktober (Uge 42-43)- Planlægning af vintertræning i samarbejde med afdelingens trænere November målsætning for forårssæson i samarbejde med FU samt opfølgning på budget Diverse Side 5 af 30

6 AFDELINGSKOORDINATOR (micro/børn/ungdom) Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Afdelingskoordinator (micro/børn/ungdom) Ungdomsformand Ungdomsafdelingen Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Budget Mål for funktionen Års manual Diverse Henholdsvis ungdom/børne/micro afdelingen Formidling af informationer fra VB eks. fælles afdelingsafslutning, julekalendere Sikre at nye trænere får tøj, skab, nøgle og materialer Være tovholder mellem holdkoordinatorerne i afdelingen Være medarrangør af afslutningsfest Sikre at alle medlemmer i afdelingen er indmeldt og udmeldt. (Medlemslister udsendes hver 2 måned fra medlemsregistreringen) i samarbejde med holdkoordinatorerne Vedligehold af lister over trænere, ledere og holdkoordinatorer for egen afdeling (micro, børn, ungdom) Assistere afdelingstræneren i at finde holdkoordinatorer og formidle funktionsbeskrivelse til disse Afholde Erfaringsmøde med holdkoordinatorer i klubben. Formidle muligheder for varetagelse af eksterne aktiviteter eks. Skovrock til hold koordinatorer Formidle opgaver i forbindelse med VB cup til holdkoordinatorer Formidle invitation til Høvdingefest til trænere/ledere Deltage i ungdomsudvalget Budget for afdelingen udleveres fra ungdomsformanden i januar og i august At sikre at informationerne kommer ud til de enkelte hold (gerne via holdkoordinatorerne). At sikre aktiviteter indenfor afdelingen. At sikre overblik over afdelingens tilknyttede personer og medlemmer. Februar / Marts - afholde møde med holdkoordinatorer samt ungdomsformand Maj formidle invitation til Høvdingefest Juni Planlægge afslutnings komsammen for afdelingen Oktober - Formidling af julekalendere til holdkoordinatorer Side 6 af 30

7 AFDELINGSTRÆNER Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Afdelingstræner Ungdomsformand Ungdomsafdelingen Årgang Funktionsbeskrivelse Samarbejde med ungdomsformand herunder fastlæggelse af målsætning for holdene på årgangen Samarbejde med afdelingskoordinatorer I samarbejde med koordinatoren, skal der sikres at der bliver udarbejdet årsplan for alle hold i afdelingen Træning min 2 gang om ugen Hovedansvarlig for 1. holdets træning o Trænings- / Turnerings kampe o Indendørs Sikre at der er et ordentligt samarbejde i afdelingen Skrive indlæg til facebook og hjemmeside Ansvarlig for materialer i afdelingen Ansvarlig for at principperne i den blå tråd overholdes Overholde klubbens forretningsgange Budget Budget for afdelingen udleveres fra ungdomsformanden i begyndelsen af februar. Mål for funktionen At tilbyde kvalificeret træning justeret til gruppen af spillere Års manual Diverse I begyndelsen af Jan. udsendes brev til alle spillere i afdelingen med oplysning om standerhejsning. Dato for standerhejsning / Sæsonåbning formidles af ungdomsformanden Jan / Feb udsendes årsplan for afdelingen til alle spillere Ultimo maj gøre status om der er hold der skal trækkes til efteråret eller der skal meldes flere til Primo Juni, optælling af materialer. Mangler indmeldes til ungdomskonsulent. Medio august tilmeldes hold til indendørs. Niveau aftales med ungdomsformand Ultimo september afholdes evalueringsmøde med koordinator, ungdomsformand. På mødet besluttes også hvilke hold der skal tilmeldes næste sæson. Både træningsturneringen og hovedturneringen. Medio oktober, status på materialer. Så det ligger klar til næste sæson. Side 7 af 30

8 CAFEEN Cafeudvalg Arbejdsbeskrivelse for café-udvalget Ansvar: Bemanding Indkøb Lokalereservationer Hovedrengøring Kompetence: Foranledige ændringer og forbedringer af rutiner, som er nødvendige for at leve op til ovennævnte ansvarsområde Ugentlige opgaver: Foretage indkøb af varer til videresalg fra caféen Regelmæssige opgaver: Sørge for bemanding til visse specialarrangementer Forestå madlavning til visse specialarrangementer Ajourføre café-manual Administrere lokalereservationer for klubhuset Fastsætte priserne i caféen Standerhejsning Sct. Hans Primær Generalforsamling Caféudvalget sørger ikke for bemanding til øvrige specialarrangementer denne opgave påhviler arranggør eller det pågældende udvalg! Ved lokalereservation sørger den ansvarlige for at give besked til alle involverede personer (indkøb, madlavning o.l.) via mail, udprint o.l. Lokalereservationerne påføres endvidere kalenderen på døren. Side 8 af 30

9 Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Caféudvalg (Anne og Andreas Sloth) FU Fritid/Forretning Cafeen i VB Principper for bemanding fastlæggelse i samarbejde mellem FU og caféudvalget Hvem bemander caféen? Fordeling af opgaver via holdkoordinatorer Budget Mål for funktionen At forberede og udvikle et café tilbud i VB Års manual Diverse Side 9 af 30

10 EKSTERNE AKTIVITETER - RETNINGSLINIER Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Aktivitetsudvalg (Består af PEP og Andreas Berthelsen) Forretningsudvalget Fritid/Forretning, PEP Eksterne aktiviteter som varetages af personer i relation til deres forbindelse med VB Udarbejde principper for deltagelse i aktiviteter Aktivitetsudvalget beskriver hver konkrete opgaves indhold og omfang, samt hvilken ressourcetilførsel der er forbundet med opgaven (der redegøres eks også for hvad der er grundlaget for dette beløb). Aktivitetetsudvalget beskriver fordelingen af ressourcetilførslen for den konkrete opgave. I udgangspunktet vil dette være 66,66% til VB og 33,33 % til det hold, der udfører den konkrete opgave. Budget Mål for funktionen Der er intet budget til denne opgave At skabe tydelighed, gennemsigtighed og troværdighed omkring eksterne aktiviteter Års manual Diverse Side 10 af 30

11 FODBOLDUDVALGET Funktionsnavn FODBOLDUDVALGET Består af: Planlægger (Jesper W. Larsen),FU medlem (CKA), økonomiudvalgsrepr. (MBO), Herreseniorformand, Dameseniorformand, Ungdomsformand, repr. for ungdomsudvalget, kampfordeler, materialeansvarlig, inspektør. Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Forretningsudvalget Fodbold Koordinering af opgaver i Fodbold Rekuttering af trænere/udarbejdelse af strategi for dette Banefordeling ved kampe og træningskampe Træningstider og baner til træning Fastlæggelse af principper for trænerpakker Planlægning og afholdelse af træner/ledermøde min. To gange årligt Planlægning af standerhejsning Planlægning af aktiviteter på tværs af afdelinger (Herre, dame, ungdom) eks. trænerudd. Budget Mål for funktionen Års manual Årsplan Januar: lønramme drøftelse, planlægning af træner/ledermøde, planlægning af standerhejsning, træningstider forår, banefordeling ved kampe og træningskampe forår, planlægning af aktiviteter på tværs af afdelinger (Herre, dame, ungdom) eks. trænerudd. forår Juni: Planlægning træner/ledermøde i august, træningstider efterår, banefordeling ved kampe og træningskampe efterår, planlægning af aktiviteter på tværs af afdelinger (Herre, dame, ungdom) eks. trænerudd. efterår Oktober: Planlægning af vintertræning, status trænersituation Side 11 af 30

12 Diverse Side 12 af 30

13 FORRETNINGSUDVALG Funktionsnavn Forretningsudvalget Består af: Tre til fem personer valgt på VBs general forsamling. Aktuelt er der fire medlemmer: Carsten Kaastrup (CKA), Mikael Borup (MBO), Pernille Skyum (PSK), Poul Erik Pedersen (PEP) Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder General forsamling VB Øverst ansvarlig for at VB består som klub samt overholdelse af de intentioner, der er beskrevet i VBs vedtægter. Øverst ansvarlig for sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Ansvarlig for kontakt til kommune, fodboldforbund, sponsorer etc. Har som opgave at uddelegere opgaver således at klubbens daglige drift fungerer, og at der er et relevant tilbud om fodboldtræning til børn og voksne i alle aldre. Funktionsbeskrivelse Budget Mål for funktionen At skabe tydelighed, gennemsigtighed og troværdighed omkring VB Års manual Diverse Side 13 af 30

14 HOLDKOORDINATOR Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Budget Mål for funktionen Års manual Diverse Holdkoordinator Afdelingstræneren/afdelingskoordinator Ungdomsafdelingen Årgang Budgetansvarlig for ture og arrangementer i afdelingen I samarbejde med Afdelingstræneren, sikrer at der bliver udarbejdet årsplan for alle hold i afdelingen Være behjælpelig med udarbejdelse af diverse lister til forældre o Årsplan, breve/sedler osv. Indkaldelse til forældremøde i de små årgange. Ungdomsformand og Ungdomskonsulent deltager efter behov Arrangere afslutnings kom sammen ifm. Sommerferie Være medarrangør af afslutningsfest i samarbejde med afdelingskoordinator Sikre at alle medlemmer i afdelingen er indmeldt og udmeldt. (Medlemslister udsendes hver 2 måned fra medlemsregistreringen) Tovholder på fordeling af opgaver i forbindelse med VB cup Tovholder på fordeling af cafevagter Tovholder på opgaver ved varetagelse af eksterne aktiviteter for klubben Intet budget tildelt eksternt Sikre holdet tilknytning til VBs aktiviteter. Sikre sammenhæng i forældregruppen omkring holdet Februar / Marts - afholde møde med afdelingskoordinator Juni varetage koordination af praktiske opgave ifm. micro/børn/ungdom afslutning Juni - udsende brev om hvor vi går på sommerferie og hvornår vi starter igen efter sommerferien September fordele opgaver ifm VB cup Side 14 af 30

15 GODTGØRELSE De der modtager godtgørelse ifølge deres kontrakt med VB skal udfylde godtgørelsesskema pr. halvår. Dette skema sendes i udfyldt stand til senest henholdsvis 1. Juli med udbetaling 1. august og 1. december med udbetaling 1. januar. Side 15 af 30

16 HØVDINGEFEST Festudvalget planlægger Høvdingefest for alle trænere/ledere i VB. Festen afholdes lørdag i uge 43 eller deromkring. Side 16 af 30

17 INSPEKTØR Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Inspektør FU Klubben Vedligeholdelse af klubhus Vedligeholdelse af udendørs arealer på Sofievej og Øster Sundby Vej Indkøb og vedligeholdelse af diverse træningsmaterialer Foranledige ændringer og forbedringer af rutiner, som er nødvendige for at leve op til ovennævnte ansvarsområde Funktionsbeskrivelse Rep. + påsætning og aftagning af net Baneopmåling + banerne skal flyttes mindst 4 gange om året Klipning af græskanter Vanding af baner Rengøring af bander Feje ude omkring hele klubhuset + snerydning Indvendig rengøring i klubhuset Bestilling af maling til kridtmaskiner Rengøring af kridtmaskiner hver gang efter brug Smøring af kridtmaskiner ca. 2 gange årligt + udskiftning af kuglelejre Smøring og vedligeholdelse af traktor Rep. ind- og udvendig af klubhuset Rensning af tage Vedligeholdelse af klubhuset ind- og udvendig bl. a. malearbejde Indkøb af forskellige materialer f.eks. til vaske og opvaskemaskiner Bestilling til serviceeftersyn til forskellige maskiner Bestilling af håndværkere Vedligeholdelse af bolde Ventil olie ved hver pumpning Side 17 af 30

18 Ved sæsonafslutning ventilolie i alle bolde Opholder de forskellige myndigheders krav ( brandvæsen m.v.) Tøj: Tryk på spilletøj Udlevering af spilletøj Sortering af afleveret spilletøj Hovedrengøring af omklædnings- og baderum Møder: Fodboldudvalg Aalborg Kommunes parkforvaltning Trænere/ledere Cafe: Rensning og vedligeholdelse af friture Rensning og vedligeholdelse af saft og sluchicemaskiner skal rengøres mindst 1 gang om ugen Opvask Opfyldning af øl og vand Tom emballage til depotrum Budget Mål for funktionen Års manual Diverse 1. Kontakt til Team Vejgaard for afklaring af sponsorkontrakter 2. Der skal som udgangspunkt være følgende klub-spilletøj på lager: Skiftetrøjer i forskellige størrelser og forskellige farver Ekstratrøjer (hvide) i forskellige størrelser Side 18 af 30

19 KONTINGENT Fra sommeren 2015 er der ikke længere kontingentfrihed. Denne ordning erstattes med tildeling af gavekort. Disse gavekort uddeles af formændene. Side 19 af 30

20 KUNSTGRÆS RETNINGSLINJER Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Retningslinier for brug af kunstbaner Fodboldudvalget Fodbold Retningslinier for brug af kunstbane Der udarbejdes oversigt over brug af kunstgræsbaner i Fodboldudvalget. Brug af kunstgræsbaner er afhængig af holdets niveau og alder. Budget Mål for funktionen At skabe gennemsigtighed omkring forbrug af kunstbaner Års manual Diverse Side 20 af 30

21 MATERIALEKØB FORRETNINGSGANG Den forretningsgang er til anvendelse, når et hold ønsker nye materialer. Grundet noget er blevet væk, eller gået i stykker osv. 1. Udfyld rekvisitionsskema a. Husk at udfylde afdeling, hold og bestiller navn, samt dato og underskrift b. Alt tøj køb skal godkendes af de sportslige formænd(ungdomsformand eller seniorformand) 2. Når rekvisitionsskema er udfyldt afleveres det i inspektørens skuffe i dueslaget 3. Inspektøren foretager nu bestilling hvis varen ikke er på lager a. Bestilling foretages 1 gang ugentlig b. Inspektøren sørger for opfølgning, orientering om forsinkelse osv. på varer c. Ved forsinkelse lægges en seddel i holdet skuffe i dueslag, med angivelse af leveringstidspunkt 4. Når varen ankommer a. Inspektøren henter tøj varer 1 gang ugentlig b. Inspektøren udfylder bestillingsseddel om at varen er ankommet c. Inspektøren laver kopi af bestillingsseddel og aflevere denne sammen med pågældende varer i holdets skab 5. Opfølgning a. Der laves opfølgning på månedsbasis b. Er der hold som har overforbrug, kontaktes de respektive afdelingsansvarlige. i. Den afdelingsansvarlige tager en alvorlig snak med det pågældende hold omkring deres overforbrug Side 21 af 30

22 OPVISNINGSBANEN Fodboldudvalget træffer beslutning om, hvilke kampe der afholdes på opvisningsbanen samt planlægningen af disse. I forbindelse med kamp på opvisningsbanen er det kun tilladt opvarmning af målmænd på opvisningsbanen. Anden opvarmning henvises til de omkringliggende frie arealer. Side 22 af 30

23 PLANLÆGGER Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Planlægger Forretningsudvalget Fodbold Fodboldudvalget Mødeleder og ordstyrer i Fodboldudvalget Indkalder til møde og udarbejder dagsorden jf. Årsplan for Fodboldudvalget Skriver referat, der formidles til kampfordeler til brug på hjemmesiden samt deltagere og FU. Er ansvarlig for at de opgaver der er placeret i Fodboldudvalget drøftes relevant. Indgiver information om aktiviteter til Aktivitetsplan via kampfordeler Budget Mål for funktionen Års manual At sikre koordination af aktiviteter i Fodbold Udarbejdes af Planlægger i samarbejde med fodboldudvalg Diverse Side 23 af 30

24 STÆVNER Principper for antal af stævner finasieret af VB fastlægges i ungdomsudvalget. Ansvarlig: Ungdomsformand Side 24 af 30

25 TRÆNERPAKKER Fastlæggelse af principper for trænerpakke fastlægges i samarbejde mellem FU, og herre/dame/ungdomsformand i Fodboldudvalget Side 25 af 30

26 UNGDOMSFORMAND Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Ungdomsformand FU Ungdom Ansvarlig for ungdom Er ansvarlige for afdelingen Deltager i Fodboldudvalget Forhandler med FU om ressourcetildeling og forbrug af dette. Fastlægger målsætning (sportslig og økonomisk) for henholdsvis forårs- og efterårssæson (november/maj) i samarbejde med FU. Ansvarlig for afdelingens økonomi/budget herunder prioritering af ressourcer i samarbejde med FU Prioritering af ressourcer ifm. leje af kunstbaner, dommere etc. i henhold til eget budget. Samarbejde med afdelingskoordinatorer eks. i ungdomsudvalget Budget Mål for funktionen Aftales med FU i marts At sikre sammenhæng og kvalitet i afdelingen. Sikre sammenhæng mellem den sportslige målsætning og ressourcer for afdelingen både for den samlede afdeling og det enkelte hold. Skabe gennemsigtighed for dette gennem deltagelse i udarbejdelse af retningslinjer. Målsætning 2015: At etablere et fungerende ungdomsudvalg med koordinatoerer og ungdomskonsulent. Års manual Januar - Afholdelse af træner/ledermøde samt individuel målsætning for hold i samarbejde med ungdomsformand Marts Forhandling om budget for kommende år med FU Maj - Målsætning for det efterårssæson i samarbejde med FU, samt opfølgning på budget August - Afholdelse af træner/ledermøde samt individuel Side 26 af 30

27 målsætning for hold Oktober (Uge 42-43)- Planlægning af vintertræning i samarbejde med afdelingens trænere November målsætning for forårssæson i samarbejde med FU samt opfølgning på budget Diverse Side 27 af 30

28 UNGDOMSKONSULENT Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Ungdomskonsulent Ungdomsformand Ungdom Trænere i ungdomsafdelingen Udarbejde retningslinjer og principper ift. eks. adgang til kunstgræsbaner, stævner, aflønning af trænere, udebanetransport etc. i samarbejde med FU og trænere/ledere i afdelingen. Forhandler kontrakt med trænere (jf. Retningslinjer om dette). Herunder børneattester. Målsætning for træneruddannelse i samarbejde med FU Sikre relevant uddannelse af trænere Indgår aftale om sportslig målsætning med trænere (herunder sikring af relevant økonomisk grundlag for dette) Samarbejde med afdelingskoordinatorer eks. i ungdomsudvalget Budget Mål for funktionen Års manual Aftales med FU og ungdomsformand At sikre løbende rekuttering og opkvalificering af trænere Helårlig/halvårlig maj/juni Oktober/November Kontraktfornyelse Diverse Side 28 af 30

29 UNGDOMSUDVALG Funktionsnavn Ungdomsudvalg Består af: Ungdomsformand, afdelingskoordinator (micro/børn/ungdom), holdkoordinatorer Nærmeste reference Afdeling Forretningsudvalget/fodboldudvalget Fodbold - Ungdom Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Koordinering af de opgaver der er hos træner/ledere i ungdom, planlægning af trænerudd., planlægning af fællesaktiviteter på tværs af micro/børn/ungdom. Budget Mål for funktionen 2015 Oprettelse af ungdomsudvalg, justering af funktionsbeskrivelse, etablering af samarbejde mellem micro/børn/ungdom via afdelingskoordinatorer og holdkoordinatorer Års manual Diverse Side 29 af 30

30 ØKONOMIUDVALG Funktionsnavn Økonomiudvalg Består af: FU repr. (MBO), bogholder (Charlotte), Thomas Østergaard Nærmeste reference Forretningsudvalg Afdeling Ansvarsområder Ind- og udbetalinger, kontooverblik, opgørelse af regnskab og klargøring af budget Funktionsbeskrivelse Budget Mål for funktionen Års manual Diverse Side 30 af 30

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

Klargøring af mål og net

Klargøring af mål og net Klargøring af mål og net Anlægsudvalg 2 Formål: Klargøring, vedligeholdelse og rengøring af Hammel Stadion Udarbejdet af : 4 4 Tjek af mål og net - evt. udskiftning af net Sættes ud på baner forår Sættes

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2011/2012 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til F/S.......... 3 Hovedsponsor............ 4

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold

Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold K H I F F O D B O L D Bestyrelseshåndbog for KHIF-Fodbold w w w. k h i f - f o d b o l d. d k S i d e 2 a f 1 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Målsætning... 3 Organisation... 4 Formand...

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub

Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub Generalforsamling den 17. marts 2011 Ådalen, Odense 07-03-2011 1 Odense Boldklub Medlemmer (1053) 109 Micro (drenge) 109 Børn (drenge)

Læs mere

Information til ledere i Orient Fodbold

Information til ledere i Orient Fodbold Information til ledere i Orient Fodbold Som leder i Orient Fodbold har du sikkert en lang række spørgsmål vedrørende alt det praktiske, der er forbundet med at virke som træner eller holdleder i en fodboldklub

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd:

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: 1. Hvorfor holdsamarbejde 2. Hvilke hold er tilmeldt 3. Hvordan bliver man udtaget 4. Trænersammensætning 5. Træningsstart,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. 1. Generalforsamling: Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00 Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster

Læs mere

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30 HUI Generalforsamling 2012 onsdag, den 22. februar kl. 19.30 Dagsorden 1. Formanden (Bestyrelsen) aflægger beretning. 2. a. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. b. Kassereren fremlægger

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011

Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1466 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley. Tirsdag den 6. marts hos Poul Kastbjerg, Grønhøj 16.

Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley. Tirsdag den 6. marts hos Poul Kastbjerg, Grønhøj 16. Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley Tirsdag den 6. marts hos Poul Kastbjerg, Grønhøj 16. Indkaldte: Tove Mogensen, Anja Kjærsgaard, Lisa Gramkow Østergaard, Erik Kreuzfeldt, Poul Kastbjerg, Jørgen Donslund.

Læs mere

Spillerfolder 2. Udg. 2011

Spillerfolder 2. Udg. 2011 Spillerfolder 2. Udg. 2011 Indhold: 1. Fodboldafdelingens idégrundlag 2. Indmeldelse i fodboldafdelingen 3. Kontingent 4. Forældremøde 5. U13-15 turen 6. KUV Samarbejde 7. Afslutningsarrangement for ungdomsspillerne

Læs mere

BE møde Agenda /Opgaveliste /Referat

BE møde Agenda /Opgaveliste /Referat Dato: Torsdag d. 10. november kl. 19.30 - hos Yates, Præstehaven 60 Deltagere: Gæster: BE Afbud: Bladt Agenda Nr. Punkt Ansvarlige Kommentar 1 Referat fra sidste møde kommentarer Godkendt 2 Kort status

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets tredje Nyhedsbrev, med de sædvanlige nyheder fra de forskellige afdelinger, både ungdom og senior samt generelle informationer

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley. Tirsdag den 11-03-2014 kl. 19.00 hos Anja Kjærsgaard

Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley. Tirsdag den 11-03-2014 kl. 19.00 hos Anja Kjærsgaard Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley Tirsdag den 11-03-2014 kl. 19.00 hos Anja Kjærsgaard Indkaldte: Johannes Elbæk, Anja Kjærsgaard, Lisa Gramkow Østergaard (referent), Erik Kreuzfeldt, Poul Kastbjerg, Tony

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Kalenderåret 2014 var igen noget af en rutsjebane for alle i VFF, både den professionelle afdeling og hos os. Superliga holdet måtte efter kun en enkelt sæson en tur ned i 1

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? 1) Nyt fra bestyrelsen særlig menu på hjemmesiden 2) Nyheder på hjemmesiden 3) Indstik i Lokalavisen 4) Mød bestyrelsen en gang i kvartalet

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Sportsudvalget

Læs mere

Træner/leder-informationer 2015/2016

Træner/leder-informationer 2015/2016 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt.

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Alfred Larsen (AL), Erik Thuesen (ET), Knud Mogensen (KM), Jesper Duelund ( JDJ), Lars Appel (LA) og Anders Farsø (AF) Lars Daugaard (LD)

Alfred Larsen (AL), Erik Thuesen (ET), Knud Mogensen (KM), Jesper Duelund ( JDJ), Lars Appel (LA) og Anders Farsø (AF) Lars Daugaard (LD) Referat af bestyrelsesmøde Dato: 25.02.2014 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Klubhuset Alfred Larsen (AL), Erik Thuesen (ET), Knud Mogensen (KM), Jesper Duelund ( JDJ), Lars Appel (LA) og Anders Farsø

Læs mere

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020 TEAM Haderslev KFUM har et levende klubmiljø og er en klub, hvor der tages vare om det sportslige og det sociale. Klubben formår at tiltrække nye og fastholde eksisterende spillere, trænere og ledere.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Brande Badminton Club August 2007 - Nummer 1-25. årgang Indhold Sæsonstart 2007/2008 Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Side 3: - BBC Ungdom Side 4 - BBC Ungdom Side

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 7 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

Introduktion til IFK s bestyrelse

Introduktion til IFK s bestyrelse Introduktion til IFK s bestyrelse Denne pjece er til IFK s bestyrelsesmedlemmer og giver en kort indføring i: Hvilket ansvar og opgaver har bestyrelsen? Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

GENERELT... 2 KONTINGENTSATSER... 2 SENIORUDVALG... 2

GENERELT... 2 KONTINGENTSATSER... 2 SENIORUDVALG... 2 Sæson 2014/2015 Sæson 2014-2015 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra kontingentsatser

Læs mere

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Håndbog / Forretningsorden ev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Generelt om LUI LUI organiserer den største del af idrætten i Lynge-Uggeløse. Det er foreningens formål at tilbyde et bredt udvalg

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Opgaver og ansvarlige. Nyborg Svømmeklub, K- udvalget

Opgaver og ansvarlige. Nyborg Svømmeklub, K- udvalget r og ansvarlige Nyborg Svømmeklub, K- udvalget Udarbejdelse af stævnekalender Ansvarlig: Martin Madsen ( madsen.nsk@gmail.com ) r Udarbejdelse af stævnekalender, alle hold Koordinering af trænere til stævner

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Grand pris U21 v. EK Vi har Ikast Cup U21 grand prix.

Grand pris U21 v. EK Vi har Ikast Cup U21 grand prix. Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley Tirsdag den 10-06-2014 hos Johannes, Peter Bonnensvej 20, Ikast Indkaldte: Johannes Elbæk, Anja Kjærsgaard, Lisa Gramkow Østergaard (referent), Erik Kreuzfeldt, Poul Kastbjerg,

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

3. Trænere næste sæson Se sidste referat samt oplæg fra Mats ifm. trænermøde hos Peder

3. Trænere næste sæson Se sidste referat samt oplæg fra Mats ifm. trænermøde hos Peder Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley Onsdag 9. maj kl. 19.00 hos Anja (i stedet for Tove) Indkaldte: Tove Mogensen, Anja Kjærsgaard, Lisa Gramkow Østergaard, Erik Kreuzfeldt, Poul Kastbjerg, Jørgen Donslund.

Læs mere

Info fra trænerdag 11. April

Info fra trænerdag 11. April Udskriv Luk Info fra trænerdag 11. April Fra: Lene Laungaard (lenelaungaard@hotmail.com) Sendt: 28. april 2015 14:32:38 Til: neg@stofanet.dk (neg@stofanet.dk); ft@direction marketing.com (ft@directionmarketing.com);

Læs mere

Aars Tennis Klub af 1913

Aars Tennis Klub af 1913 Aars Tennis Klub af 1913 BESTYRELSESREFERAT 20-11-2010 Til stede: Poul Erik Pedersen(PEP), Jørgen Jensen(JJ), Finn Lund Pedersen(FLP), Gert Rasmussen(GR), René Bloksgaard(RB), Bolette Kristensen(BK), Anette

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt.

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Velkommen Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Gennemgang af bestyrelsen Fortiden: Historien Nutiden: Konsekvenserne og udfordringerne

Læs mere

Små ben, store drømme

Små ben, store drømme Små ben, store drømme Aakanden GF Sponsorer Heibergs Dessertcirkus Creme De La Creme Reel Byg Nestlé Skovshoved Hotel Parving Forord - velkommen Kære forældre, Vi er glade for, at I har valgt at lade jeres

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere