Vejgaard Boldspilklub BLÅ/HVIDBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejgaard Boldspilklub BLÅ/HVIDBOG"

Transkript

1 BLÅ/HVIDBOG Side 1 af 30

2 Indledning Hvidbogen har til formål at beskrive funktioner og tilhørende opgaver samt de principper og retningslinjer, der udarbejdes i VB. Hvidbogen er tilgængelig for alle via VBs hjemmeside. Den vil blive løbende justeret i takt med ændringer i de forholde hvidbogen beskriver. Ved spørgsmål til Hvidbogen kan Pernille Skyum (FU) kontaktes Side 2 af 30

3 Indhold Indledning... 2 Indhold... 3 AFDELINGS(HERRE/DAME) FORMAND... 4 AFDELINGSKOORDINATOR (micro/børn/ungdom)... 6 AFDELINGSTRÆNER... 7 CAFEEN... 8 Cafeudvalg... 8 Arbejdsbeskrivelse for café-udvalget... 8 EKSTERNE AKTIVITETER - RETNINGSLINIER FODBOLDUDVALGET FORRETNINGSUDVALG HOLDKOORDINATOR GODTGØRELSE HØVDINGEFEST INSPEKTØR KONTINGENT KUNSTGRÆS RETNINGSLINJER MATERIALEKØB FORRETNINGSGANG OPVISNINGSBANEN PLANLÆGGER STÆVNER TRÆNERPAKKER UNGDOMSFORMAND UNGDOMSKONSULENT UNGDOMSUDVALG ØKONOMIUDVALG Side 3 af 30

4 AFDELINGS(HERRE/DAME) FORMAND Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Herre/dame Forretningsudvalget Senior Hhv Herresenior og damesenior Er ansvarlige for afdelingen Deltager i Fodboldudvalget Forhandler med FU om ressourcetildeling og forbrug af dette. Fastlægger målsætning (sportslig og økonomisk) for henholdvis forårs- og efterårssæson (december/juni) i samarbejde med FU. Ansvarlig for afdelingens økonomi/budget herunder prioritering af ressourcer i samarbejde med afdelingens trænere. Prioritering af ressourcer ifm. leje af kunstbaner, dommere, udebanetransport etc. i henhold til eget budget. Udarbejde retningslinjer og principper ift. eks. adgang til kunstgræsbaner, stævner, aflønning af trænere, udebanetransport etc. i samarbejde med FU og trænere/ledere i afdelingen. Forhandler kontrakt med trænere (jf. Retningslinjer om dette). Herunder børneattester. Målsætning for træneruddannelse i samarbejde med FU Sikre relevant uddannelse af trænere Indgår aftale om sportslig målsætning med trænere (herunder sikring af relevant økonomisk grundlag for dette) Samarbejde med afdelingskoordinatorer eks. i ungdomsudvalget Budget Mål for funktionen Aftales med FU i marts At sikre sammenhæng og kvalitet i afdelingen. Sikre sammenhæng mellem den sportslige målsætning og ressourcer for afdelingen både for den samlede afdeling og det enkelte hold. Skabe gennemsigtighed for dette gennem deltagelse i udarbejdelse af retningslinjer. Side 4 af 30

5 Målsætning 2015: Herresenior oprykning fra Jyllandsserie til Danmarksserien. Oprykning fra serie 3 til serie 2. Damesenior Oprykning fra Års manual Januar - Afholdelse af træner/ledermøde samt individuel målsætning for hold i samarbejde med ungdomsformand Marts forhandling om budget for kommende år med FU Maj - målsætning for det efterårssæson i samarbejde med FU, samt opfølgning på budget August - Afholdelse af træner/ledermøde samt individuel målsætning for hold Oktober - kontraktfornyelse med afdelingens trænere Oktober (Uge 42-43)- Planlægning af vintertræning i samarbejde med afdelingens trænere November målsætning for forårssæson i samarbejde med FU samt opfølgning på budget Diverse Side 5 af 30

6 AFDELINGSKOORDINATOR (micro/børn/ungdom) Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Afdelingskoordinator (micro/børn/ungdom) Ungdomsformand Ungdomsafdelingen Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Budget Mål for funktionen Års manual Diverse Henholdsvis ungdom/børne/micro afdelingen Formidling af informationer fra VB eks. fælles afdelingsafslutning, julekalendere Sikre at nye trænere får tøj, skab, nøgle og materialer Være tovholder mellem holdkoordinatorerne i afdelingen Være medarrangør af afslutningsfest Sikre at alle medlemmer i afdelingen er indmeldt og udmeldt. (Medlemslister udsendes hver 2 måned fra medlemsregistreringen) i samarbejde med holdkoordinatorerne Vedligehold af lister over trænere, ledere og holdkoordinatorer for egen afdeling (micro, børn, ungdom) Assistere afdelingstræneren i at finde holdkoordinatorer og formidle funktionsbeskrivelse til disse Afholde Erfaringsmøde med holdkoordinatorer i klubben. Formidle muligheder for varetagelse af eksterne aktiviteter eks. Skovrock til hold koordinatorer Formidle opgaver i forbindelse med VB cup til holdkoordinatorer Formidle invitation til Høvdingefest til trænere/ledere Deltage i ungdomsudvalget Budget for afdelingen udleveres fra ungdomsformanden i januar og i august At sikre at informationerne kommer ud til de enkelte hold (gerne via holdkoordinatorerne). At sikre aktiviteter indenfor afdelingen. At sikre overblik over afdelingens tilknyttede personer og medlemmer. Februar / Marts - afholde møde med holdkoordinatorer samt ungdomsformand Maj formidle invitation til Høvdingefest Juni Planlægge afslutnings komsammen for afdelingen Oktober - Formidling af julekalendere til holdkoordinatorer Side 6 af 30

7 AFDELINGSTRÆNER Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Afdelingstræner Ungdomsformand Ungdomsafdelingen Årgang Funktionsbeskrivelse Samarbejde med ungdomsformand herunder fastlæggelse af målsætning for holdene på årgangen Samarbejde med afdelingskoordinatorer I samarbejde med koordinatoren, skal der sikres at der bliver udarbejdet årsplan for alle hold i afdelingen Træning min 2 gang om ugen Hovedansvarlig for 1. holdets træning o Trænings- / Turnerings kampe o Indendørs Sikre at der er et ordentligt samarbejde i afdelingen Skrive indlæg til facebook og hjemmeside Ansvarlig for materialer i afdelingen Ansvarlig for at principperne i den blå tråd overholdes Overholde klubbens forretningsgange Budget Budget for afdelingen udleveres fra ungdomsformanden i begyndelsen af februar. Mål for funktionen At tilbyde kvalificeret træning justeret til gruppen af spillere Års manual Diverse I begyndelsen af Jan. udsendes brev til alle spillere i afdelingen med oplysning om standerhejsning. Dato for standerhejsning / Sæsonåbning formidles af ungdomsformanden Jan / Feb udsendes årsplan for afdelingen til alle spillere Ultimo maj gøre status om der er hold der skal trækkes til efteråret eller der skal meldes flere til Primo Juni, optælling af materialer. Mangler indmeldes til ungdomskonsulent. Medio august tilmeldes hold til indendørs. Niveau aftales med ungdomsformand Ultimo september afholdes evalueringsmøde med koordinator, ungdomsformand. På mødet besluttes også hvilke hold der skal tilmeldes næste sæson. Både træningsturneringen og hovedturneringen. Medio oktober, status på materialer. Så det ligger klar til næste sæson. Side 7 af 30

8 CAFEEN Cafeudvalg Arbejdsbeskrivelse for café-udvalget Ansvar: Bemanding Indkøb Lokalereservationer Hovedrengøring Kompetence: Foranledige ændringer og forbedringer af rutiner, som er nødvendige for at leve op til ovennævnte ansvarsområde Ugentlige opgaver: Foretage indkøb af varer til videresalg fra caféen Regelmæssige opgaver: Sørge for bemanding til visse specialarrangementer Forestå madlavning til visse specialarrangementer Ajourføre café-manual Administrere lokalereservationer for klubhuset Fastsætte priserne i caféen Standerhejsning Sct. Hans Primær Generalforsamling Caféudvalget sørger ikke for bemanding til øvrige specialarrangementer denne opgave påhviler arranggør eller det pågældende udvalg! Ved lokalereservation sørger den ansvarlige for at give besked til alle involverede personer (indkøb, madlavning o.l.) via mail, udprint o.l. Lokalereservationerne påføres endvidere kalenderen på døren. Side 8 af 30

9 Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Caféudvalg (Anne og Andreas Sloth) FU Fritid/Forretning Cafeen i VB Principper for bemanding fastlæggelse i samarbejde mellem FU og caféudvalget Hvem bemander caféen? Fordeling af opgaver via holdkoordinatorer Budget Mål for funktionen At forberede og udvikle et café tilbud i VB Års manual Diverse Side 9 af 30

10 EKSTERNE AKTIVITETER - RETNINGSLINIER Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Aktivitetsudvalg (Består af PEP og Andreas Berthelsen) Forretningsudvalget Fritid/Forretning, PEP Eksterne aktiviteter som varetages af personer i relation til deres forbindelse med VB Udarbejde principper for deltagelse i aktiviteter Aktivitetsudvalget beskriver hver konkrete opgaves indhold og omfang, samt hvilken ressourcetilførsel der er forbundet med opgaven (der redegøres eks også for hvad der er grundlaget for dette beløb). Aktivitetetsudvalget beskriver fordelingen af ressourcetilførslen for den konkrete opgave. I udgangspunktet vil dette være 66,66% til VB og 33,33 % til det hold, der udfører den konkrete opgave. Budget Mål for funktionen Der er intet budget til denne opgave At skabe tydelighed, gennemsigtighed og troværdighed omkring eksterne aktiviteter Års manual Diverse Side 10 af 30

11 FODBOLDUDVALGET Funktionsnavn FODBOLDUDVALGET Består af: Planlægger (Jesper W. Larsen),FU medlem (CKA), økonomiudvalgsrepr. (MBO), Herreseniorformand, Dameseniorformand, Ungdomsformand, repr. for ungdomsudvalget, kampfordeler, materialeansvarlig, inspektør. Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Forretningsudvalget Fodbold Koordinering af opgaver i Fodbold Rekuttering af trænere/udarbejdelse af strategi for dette Banefordeling ved kampe og træningskampe Træningstider og baner til træning Fastlæggelse af principper for trænerpakker Planlægning og afholdelse af træner/ledermøde min. To gange årligt Planlægning af standerhejsning Planlægning af aktiviteter på tværs af afdelinger (Herre, dame, ungdom) eks. trænerudd. Budget Mål for funktionen Års manual Årsplan Januar: lønramme drøftelse, planlægning af træner/ledermøde, planlægning af standerhejsning, træningstider forår, banefordeling ved kampe og træningskampe forår, planlægning af aktiviteter på tværs af afdelinger (Herre, dame, ungdom) eks. trænerudd. forår Juni: Planlægning træner/ledermøde i august, træningstider efterår, banefordeling ved kampe og træningskampe efterår, planlægning af aktiviteter på tværs af afdelinger (Herre, dame, ungdom) eks. trænerudd. efterår Oktober: Planlægning af vintertræning, status trænersituation Side 11 af 30

12 Diverse Side 12 af 30

13 FORRETNINGSUDVALG Funktionsnavn Forretningsudvalget Består af: Tre til fem personer valgt på VBs general forsamling. Aktuelt er der fire medlemmer: Carsten Kaastrup (CKA), Mikael Borup (MBO), Pernille Skyum (PSK), Poul Erik Pedersen (PEP) Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder General forsamling VB Øverst ansvarlig for at VB består som klub samt overholdelse af de intentioner, der er beskrevet i VBs vedtægter. Øverst ansvarlig for sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Ansvarlig for kontakt til kommune, fodboldforbund, sponsorer etc. Har som opgave at uddelegere opgaver således at klubbens daglige drift fungerer, og at der er et relevant tilbud om fodboldtræning til børn og voksne i alle aldre. Funktionsbeskrivelse Budget Mål for funktionen At skabe tydelighed, gennemsigtighed og troværdighed omkring VB Års manual Diverse Side 13 af 30

14 HOLDKOORDINATOR Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Budget Mål for funktionen Års manual Diverse Holdkoordinator Afdelingstræneren/afdelingskoordinator Ungdomsafdelingen Årgang Budgetansvarlig for ture og arrangementer i afdelingen I samarbejde med Afdelingstræneren, sikrer at der bliver udarbejdet årsplan for alle hold i afdelingen Være behjælpelig med udarbejdelse af diverse lister til forældre o Årsplan, breve/sedler osv. Indkaldelse til forældremøde i de små årgange. Ungdomsformand og Ungdomskonsulent deltager efter behov Arrangere afslutnings kom sammen ifm. Sommerferie Være medarrangør af afslutningsfest i samarbejde med afdelingskoordinator Sikre at alle medlemmer i afdelingen er indmeldt og udmeldt. (Medlemslister udsendes hver 2 måned fra medlemsregistreringen) Tovholder på fordeling af opgaver i forbindelse med VB cup Tovholder på fordeling af cafevagter Tovholder på opgaver ved varetagelse af eksterne aktiviteter for klubben Intet budget tildelt eksternt Sikre holdet tilknytning til VBs aktiviteter. Sikre sammenhæng i forældregruppen omkring holdet Februar / Marts - afholde møde med afdelingskoordinator Juni varetage koordination af praktiske opgave ifm. micro/børn/ungdom afslutning Juni - udsende brev om hvor vi går på sommerferie og hvornår vi starter igen efter sommerferien September fordele opgaver ifm VB cup Side 14 af 30

15 GODTGØRELSE De der modtager godtgørelse ifølge deres kontrakt med VB skal udfylde godtgørelsesskema pr. halvår. Dette skema sendes i udfyldt stand til senest henholdsvis 1. Juli med udbetaling 1. august og 1. december med udbetaling 1. januar. Side 15 af 30

16 HØVDINGEFEST Festudvalget planlægger Høvdingefest for alle trænere/ledere i VB. Festen afholdes lørdag i uge 43 eller deromkring. Side 16 af 30

17 INSPEKTØR Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Inspektør FU Klubben Vedligeholdelse af klubhus Vedligeholdelse af udendørs arealer på Sofievej og Øster Sundby Vej Indkøb og vedligeholdelse af diverse træningsmaterialer Foranledige ændringer og forbedringer af rutiner, som er nødvendige for at leve op til ovennævnte ansvarsområde Funktionsbeskrivelse Rep. + påsætning og aftagning af net Baneopmåling + banerne skal flyttes mindst 4 gange om året Klipning af græskanter Vanding af baner Rengøring af bander Feje ude omkring hele klubhuset + snerydning Indvendig rengøring i klubhuset Bestilling af maling til kridtmaskiner Rengøring af kridtmaskiner hver gang efter brug Smøring af kridtmaskiner ca. 2 gange årligt + udskiftning af kuglelejre Smøring og vedligeholdelse af traktor Rep. ind- og udvendig af klubhuset Rensning af tage Vedligeholdelse af klubhuset ind- og udvendig bl. a. malearbejde Indkøb af forskellige materialer f.eks. til vaske og opvaskemaskiner Bestilling til serviceeftersyn til forskellige maskiner Bestilling af håndværkere Vedligeholdelse af bolde Ventil olie ved hver pumpning Side 17 af 30

18 Ved sæsonafslutning ventilolie i alle bolde Opholder de forskellige myndigheders krav ( brandvæsen m.v.) Tøj: Tryk på spilletøj Udlevering af spilletøj Sortering af afleveret spilletøj Hovedrengøring af omklædnings- og baderum Møder: Fodboldudvalg Aalborg Kommunes parkforvaltning Trænere/ledere Cafe: Rensning og vedligeholdelse af friture Rensning og vedligeholdelse af saft og sluchicemaskiner skal rengøres mindst 1 gang om ugen Opvask Opfyldning af øl og vand Tom emballage til depotrum Budget Mål for funktionen Års manual Diverse 1. Kontakt til Team Vejgaard for afklaring af sponsorkontrakter 2. Der skal som udgangspunkt være følgende klub-spilletøj på lager: Skiftetrøjer i forskellige størrelser og forskellige farver Ekstratrøjer (hvide) i forskellige størrelser Side 18 af 30

19 KONTINGENT Fra sommeren 2015 er der ikke længere kontingentfrihed. Denne ordning erstattes med tildeling af gavekort. Disse gavekort uddeles af formændene. Side 19 af 30

20 KUNSTGRÆS RETNINGSLINJER Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Retningslinier for brug af kunstbaner Fodboldudvalget Fodbold Retningslinier for brug af kunstbane Der udarbejdes oversigt over brug af kunstgræsbaner i Fodboldudvalget. Brug af kunstgræsbaner er afhængig af holdets niveau og alder. Budget Mål for funktionen At skabe gennemsigtighed omkring forbrug af kunstbaner Års manual Diverse Side 20 af 30

21 MATERIALEKØB FORRETNINGSGANG Den forretningsgang er til anvendelse, når et hold ønsker nye materialer. Grundet noget er blevet væk, eller gået i stykker osv. 1. Udfyld rekvisitionsskema a. Husk at udfylde afdeling, hold og bestiller navn, samt dato og underskrift b. Alt tøj køb skal godkendes af de sportslige formænd(ungdomsformand eller seniorformand) 2. Når rekvisitionsskema er udfyldt afleveres det i inspektørens skuffe i dueslaget 3. Inspektøren foretager nu bestilling hvis varen ikke er på lager a. Bestilling foretages 1 gang ugentlig b. Inspektøren sørger for opfølgning, orientering om forsinkelse osv. på varer c. Ved forsinkelse lægges en seddel i holdet skuffe i dueslag, med angivelse af leveringstidspunkt 4. Når varen ankommer a. Inspektøren henter tøj varer 1 gang ugentlig b. Inspektøren udfylder bestillingsseddel om at varen er ankommet c. Inspektøren laver kopi af bestillingsseddel og aflevere denne sammen med pågældende varer i holdets skab 5. Opfølgning a. Der laves opfølgning på månedsbasis b. Er der hold som har overforbrug, kontaktes de respektive afdelingsansvarlige. i. Den afdelingsansvarlige tager en alvorlig snak med det pågældende hold omkring deres overforbrug Side 21 af 30

22 OPVISNINGSBANEN Fodboldudvalget træffer beslutning om, hvilke kampe der afholdes på opvisningsbanen samt planlægningen af disse. I forbindelse med kamp på opvisningsbanen er det kun tilladt opvarmning af målmænd på opvisningsbanen. Anden opvarmning henvises til de omkringliggende frie arealer. Side 22 af 30

23 PLANLÆGGER Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Planlægger Forretningsudvalget Fodbold Fodboldudvalget Mødeleder og ordstyrer i Fodboldudvalget Indkalder til møde og udarbejder dagsorden jf. Årsplan for Fodboldudvalget Skriver referat, der formidles til kampfordeler til brug på hjemmesiden samt deltagere og FU. Er ansvarlig for at de opgaver der er placeret i Fodboldudvalget drøftes relevant. Indgiver information om aktiviteter til Aktivitetsplan via kampfordeler Budget Mål for funktionen Års manual At sikre koordination af aktiviteter i Fodbold Udarbejdes af Planlægger i samarbejde med fodboldudvalg Diverse Side 23 af 30

24 STÆVNER Principper for antal af stævner finasieret af VB fastlægges i ungdomsudvalget. Ansvarlig: Ungdomsformand Side 24 af 30

25 TRÆNERPAKKER Fastlæggelse af principper for trænerpakke fastlægges i samarbejde mellem FU, og herre/dame/ungdomsformand i Fodboldudvalget Side 25 af 30

26 UNGDOMSFORMAND Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Ungdomsformand FU Ungdom Ansvarlig for ungdom Er ansvarlige for afdelingen Deltager i Fodboldudvalget Forhandler med FU om ressourcetildeling og forbrug af dette. Fastlægger målsætning (sportslig og økonomisk) for henholdsvis forårs- og efterårssæson (november/maj) i samarbejde med FU. Ansvarlig for afdelingens økonomi/budget herunder prioritering af ressourcer i samarbejde med FU Prioritering af ressourcer ifm. leje af kunstbaner, dommere etc. i henhold til eget budget. Samarbejde med afdelingskoordinatorer eks. i ungdomsudvalget Budget Mål for funktionen Aftales med FU i marts At sikre sammenhæng og kvalitet i afdelingen. Sikre sammenhæng mellem den sportslige målsætning og ressourcer for afdelingen både for den samlede afdeling og det enkelte hold. Skabe gennemsigtighed for dette gennem deltagelse i udarbejdelse af retningslinjer. Målsætning 2015: At etablere et fungerende ungdomsudvalg med koordinatoerer og ungdomskonsulent. Års manual Januar - Afholdelse af træner/ledermøde samt individuel målsætning for hold i samarbejde med ungdomsformand Marts Forhandling om budget for kommende år med FU Maj - Målsætning for det efterårssæson i samarbejde med FU, samt opfølgning på budget August - Afholdelse af træner/ledermøde samt individuel Side 26 af 30

27 målsætning for hold Oktober (Uge 42-43)- Planlægning af vintertræning i samarbejde med afdelingens trænere November målsætning for forårssæson i samarbejde med FU samt opfølgning på budget Diverse Side 27 af 30

28 UNGDOMSKONSULENT Funktionsnavn Nærmeste reference Afdeling Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Ungdomskonsulent Ungdomsformand Ungdom Trænere i ungdomsafdelingen Udarbejde retningslinjer og principper ift. eks. adgang til kunstgræsbaner, stævner, aflønning af trænere, udebanetransport etc. i samarbejde med FU og trænere/ledere i afdelingen. Forhandler kontrakt med trænere (jf. Retningslinjer om dette). Herunder børneattester. Målsætning for træneruddannelse i samarbejde med FU Sikre relevant uddannelse af trænere Indgår aftale om sportslig målsætning med trænere (herunder sikring af relevant økonomisk grundlag for dette) Samarbejde med afdelingskoordinatorer eks. i ungdomsudvalget Budget Mål for funktionen Års manual Aftales med FU og ungdomsformand At sikre løbende rekuttering og opkvalificering af trænere Helårlig/halvårlig maj/juni Oktober/November Kontraktfornyelse Diverse Side 28 af 30

29 UNGDOMSUDVALG Funktionsnavn Ungdomsudvalg Består af: Ungdomsformand, afdelingskoordinator (micro/børn/ungdom), holdkoordinatorer Nærmeste reference Afdeling Forretningsudvalget/fodboldudvalget Fodbold - Ungdom Ansvarsområder Funktionsbeskrivelse Koordinering af de opgaver der er hos træner/ledere i ungdom, planlægning af trænerudd., planlægning af fællesaktiviteter på tværs af micro/børn/ungdom. Budget Mål for funktionen 2015 Oprettelse af ungdomsudvalg, justering af funktionsbeskrivelse, etablering af samarbejde mellem micro/børn/ungdom via afdelingskoordinatorer og holdkoordinatorer Års manual Diverse Side 29 af 30

30 ØKONOMIUDVALG Funktionsnavn Økonomiudvalg Består af: FU repr. (MBO), bogholder (Charlotte), Thomas Østergaard Nærmeste reference Forretningsudvalg Afdeling Ansvarsområder Ind- og udbetalinger, kontooverblik, opgørelse af regnskab og klargøring af budget Funktionsbeskrivelse Budget Mål for funktionen Års manual Diverse Side 30 af 30

Vejgaard Boldspilklub

Vejgaard Boldspilklub Dokument Foreløbig dagsorden Mødegruppe Fodboldvalg Dato Onsdag d 09.09-2015 kl. 19:30-21:00 1. Brug af græsbaner i november 2. Restancer v. MBO 3. Kontingentsatser for Damesenior v. PSK 4. Intro til forældrefolder

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Vejgaard Boldspilklub

Vejgaard Boldspilklub Dokument Dagsorden Mødegruppe Fodboldvalg Dato 13.05-2015 kl. 20:00-21:30 1. Principper for prioriterede kampe v. JL 2. Bolddrenge v. JL - 3. Indendørs v. CKA - 4. Udeblivelse fra kamp v. CKA - 5. DGI

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Vejgaard Boldspilklub

Vejgaard Boldspilklub Dokument Dagsorden Mødegruppe Fodboldvalg Dato 08.04-2015 kl. 20:00-21:30 1. Flytning af kampe v. JD 2. Flytning af træningstider v. TS 3. Restancer v. PSK 4. Nyt fra pigemødet v. PSK 5. Nyt fra inspektøren

Læs mere

Vejgaard Boldspilklub

Vejgaard Boldspilklub Dokument Dagsorden Mødegruppe Fodboldvalg Dato 12.01.2016 kl. 19:30-21:00 1. Træningstider Sahara 2. Træningstider Aab kunstgræs 3. Træner-/ledermøde 4. Standerhejsning 5. Målmandstræner 6. Materialer

Læs mere

Vejgaard Boldklubs Årshjul

Vejgaard Boldklubs Årshjul Vejgaard Boldklubs Årshjul Formål: At hvert hold/årgang fremover løfter deres andel til glæde for alle Mål: At vores medlemmer er bekendte med klubbens liv og traditioner således vi alle får endnu mere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser Indholdsfortegnelse Organisationsdiagram for MorsØ FC Fodbold... 2 Årskalender MorsØ FC... 3 Arbejdsbeskrivelser MorsØ FC - Fodbold... 4 Fodboldudvalgsformand arbejdsopgaver... 4 Seniorudvalgsformands

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Klargøring af mål og net

Klargøring af mål og net Klargøring af mål og net Anlægsudvalg 2 Formål: Klargøring, vedligeholdelse og rengøring af Hammel Stadion Udarbejdet af : 4 4 Tjek af mål og net - evt. udskiftning af net Sættes ud på baner forår Sættes

Læs mere

Hvidbog Opdateret 2. Januar 2013

Hvidbog Opdateret 2. Januar 2013 Hvidbog Opdateret 2. Januar 2013 Måned Opgaver Ansvarlig Noter JANUAR 2013 2. januar Pokalfestival 19.- 20.januar Primo januar skal alle tjekke deres holdlister vedr. kontingent Der skal ultimo januar

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Udvalg og opgaver beskrivelser:

Udvalg og opgaver beskrivelser: Udvalg og opgaver beskrivelser: Generalforsamling: Er foreningens øverste myndighed her fastsættes kontingentsatser og der er hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg Lige årstal: formand og kasserer Ulige

Læs mere

HGF FODBOLD: TRÆNER-NYT

HGF FODBOLD: TRÆNER-NYT Vintertræning Efterårssæsonen er ved at være færdig for mange af ungdomsholdene. For de årgange der forsætte udetræningen efter efterårsferien, skal man være opmærksom på de udmeldinger der vil kommen

Læs mere

Regelsættet revideres løbende, af den siddende hovedbestyrelse.

Regelsættet revideres løbende, af den siddende hovedbestyrelse. Regelsæt Regelsættet revideres løbende, af den siddende hovedbestyrelse. Adfærdspolitik I forhold til vedtægternes 4, hvor bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som ved ukammeratlig optræden søger at skade

Læs mere

Dato Aktivitet Hvem Hvor Ansvar Uge Afspadsering og ferie. Man 5. B-møde kl. 18:30 Bestyrelsen Klubhuset Gitte

Dato Aktivitet Hvem Hvor Ansvar Uge Afspadsering og ferie. Man 5. B-møde kl. 18:30 Bestyrelsen Klubhuset Gitte JANUAR Dato Aktivitet Hvem Hvor Ansvar Uge Afspadsering og ferie Susanne? 1,2,3,4,5 Klubhus lukket Man 5. B-møde kl. 18:30 Bestyrelsen Klubhuset Man 12. Ungdom - møde kl. 18:30 Ungdomsudvalget Klubhuset

Læs mere

Vejgaard Boldklubs Årshjul

Vejgaard Boldklubs Årshjul Vejgaard Boldklubs Årshjul Formål: At hvert hold/årgang fremover løfter deres andel til glæde for alle Mål: At vores medlemmer er bekendte med klubbens liv og traditioner således vi alle får endnu mere

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13.

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13. Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde mandag den 20. januar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst Fremtidig regnskabsfører Lene Laursen

Læs mere

Håndboldudvalg. Ungdom Kari og Mathias. Senior Hanne Ø +?

Håndboldudvalg. Ungdom Kari og Mathias. Senior Hanne Ø +? Håndboldudvalg FanClub Sekretær Hanne Søe Turneringskoordinator John Indkøb Ungdom Kari og Mathias Senior Hanne Ø +? Hjemmestævnekoordinator Kari Aktiviteter Kalle Palm Tøj-tjek Kirsten /AnneGrethe Nors

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub ungdomsfodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Ungdomskoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for ungdomskoordinator...

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog En attraktiv klub i en attraktiv by FU-håndbog 2016-17 Visioner Fodbold-ungdomsafdelingens visioner er følgende: At skabe gode og trygge rammer for børn, hvor breddeidrætten tilgodeser børnene i form af

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold Klubhåndbog Indhold Vision:... 2 Mission:... 3 Værdigrundlag:... 4 Funktionsbeskrivelser:... 5 Formand... 5 Bane & Rekvisit udvalg... 6 Holdleder... 7 Klubhus udvalg... 8 Kvinde/Ungdoms formand... 9 Kvinde/Ungdomsudvalg...

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

VIBORG FODSPORTS-FORENING Kirkebækvej Viborg Postbox Tlf PROJEKTBESKRIVELSE

VIBORG FODSPORTS-FORENING Kirkebækvej Viborg Postbox Tlf PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE Projektnavn: Koncept: Hovedansvarlig: Formanden Træner & Lederansættelser Vejledning ved ansættelse af trænere og ledere i VFF Arbejdsgruppen: Seniorformanden Ungdomsformanden Talentchefen

Læs mere

Tranum GF. Ny struktur 2010

Tranum GF. Ny struktur 2010 Tranum GF Ny struktur 2010 Nøgleord Forpligtende fællesskab f for alle uanset sportsgren, alder og kønk Ansvar og koordinering skal ligge hos fåf personer Udførelse af opgaven skal foretages af mange personer

Læs mere

Indsatsområde: Planlægning Opfølgning Information

Indsatsområde: Planlægning Opfølgning Information Planlægning Opfølgning Information Finn Skytte Visionen: Verninge I.F. vil styrke det sociale samvær i lokalområdet ---------- understøttes af planlægning / opfølgning i indsatsområderne, så aktiviteter

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Punkter der skal træffes beslutninger omkring skal være indsendt og påført dagsordenen.

Punkter der skal træffes beslutninger omkring skal være indsendt og påført dagsordenen. Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde torsdag den 20. juni kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat 3.

Læs mere

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer B52/AFC Nyhedsbrev 8. juni 2011 I dette nummer 1 U21 EM i Aalborg 1 Bella Italia Cup 2 Målmandstræning 2 Foreningsel 2 Træner søges 3 Fodboldcamp du kan nå det endnu 3 Ungdomsbestyrelsen søger 3 LKB-cup

Læs mere

Nytårskur 2014. Årets Ungdomsklub DBU Jylland 2015. Nytårskur 2016

Nytårskur 2014. Årets Ungdomsklub DBU Jylland 2015. Nytårskur 2016 Nytårskur 2014 Årets Ungdomsklub DBU Jylland 2015 Program for dagen: Afslutning: ca. kl. 12 Dagsorden: 1. Velkomst og kaffe 2. Organisationsplan og struktur i klubben (materiale udleveret) 3. Retningslinjer

Læs mere

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Januar 2011 Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling indhold Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling 3 Organisationsdiagram for Frederiksberg

Læs mere

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd:

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: 1. Hvorfor holdsamarbejde 2. Hvilke hold er tilmeldt 3. Hvordan bliver man udtaget 4. Trænersammensætning 5. Træningsstart,

Læs mere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Badminton Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Skal IKKE deltage i alle arrangementer, blot koordinere disse.

Skal IKKE deltage i alle arrangementer, blot koordinere disse. Jobs i HIF Aktivitetskoordinator Overordnet koordinator for alle aktivitetstilbuddene fra HIF, dvs kursustilbuddene, sommerturene, Velkommen i klubben, fodboldskole, afslutningsfester, julekalendersalg

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. Ishøj d. 9.1.2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. 1: Godkendelse af sidste referat 2: Nyt fra formanden 3: Nyt fra kassereren, regnskab 4: Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6 Foreningshåndbog Side 1 indholdsfortegnelse forord side 3 sammensætning af bestyrelse og udvalg: hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side

Læs mere

Hvad hvis jeg bliver syg, skal jeg så aflyse træningen?

Hvad hvis jeg bliver syg, skal jeg så aflyse træningen? Velkommen til FB s trænerhåndbog FAQ Håndbogen er inddelt i følgende afsnit: Træning Kamp/stævner Materialer/udstyr Sociale aktiviteter/møder Praktiske oplysninger Opstart. Ind -og udmeldelse Trænerrollen

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2011

Nyhedsbrev Juli 2011 Nyhedsbrev Juli 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1487 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER

FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER I Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Indledning... 3 2 Funktioner... 3 3 Funktionsbeskrivelse... 3 3.1

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2011/2012 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til F/S.......... 3 Hovedsponsor............ 4

Læs mere

Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse

Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen jf. vedtægterne. Deltagere i bestyrelsesmøder Bestyrelsesmedlemmer og sekretær.

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Formanden/siden sidst:

Formanden/siden sidst: MØDEREFERAT Mødedeltagere Fraværende Kopi Sted Mona Jepsen Morten Bjerregaard Christina Pedersen Kirsten Hansesgaard Steen Mogensen Mathias Normark Deltagerne Klubhuset Mødedato Torsdag den 5. april kl.

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold

Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold K H I F F O D B O L D Bestyrelseshåndbog for KHIF-Fodbold w w w. k h i f - f o d b o l d. d k S i d e 2 a f 1 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Målsætning... 3 Organisation... 4 Formand...

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsesmøde Hadsten Tennisklub

Bestyrelsesmøde Hadsten Tennisklub Bestyrelses Hadsten Tennisklub Mødeindkaldelse og referat : 8. februar 2012 Sted: Elverhøjen 62, Hadsten (Pia) Deltagere: Pia Vedel (PV), Allan Falch (AF), Michael Pilgaard (MP), Hanne Skov (HS), Torben

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Den lille trænerhjælper

Den lille trænerhjælper KIMBRERKIDS en del af Aars IK Aars IK Lyngsøvej 2b 9600 Aars Telefon: 9862 2197 Mail: info@kimbrerkids.dk www.kimbrerkids.dk Den lille trænerhjælper Velkommen som træner i Aars IK For at give dig en lettere

Læs mere

V I P P E R Ø D B O L D K L U B

V I P P E R Ø D B O L D K L U B FORENINGSPLAN VIPPERØD BOLDKLUB Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Målsætning... 4 1. Generalforsamling... 4 2. Bestyrelse... 5 2.1 Formand... 5 2.2. Næstformand... 5 2.3. Kasserer... 5 2.3.3.

Læs mere

Bestyrelsesmøde BGIF Fodbold

Bestyrelsesmøde BGIF Fodbold Bestyrelsesmøde BGIF Fodbold Tid: 22. Marts 2014 kl. 17:00 20:30 Sted: Hos Jette Deltagere: Jette Degn (JD) Michael Mikkelsen (MM) Thomas Majgaard-Byrsing () Vibeke Krigslund (VK) Thomas Sørensen (TS)

Læs mere

Afhængig af belægningen på banen, så kan der opstå behov for, at der kan låses og til omklædningsrum.

Afhængig af belægningen på banen, så kan der opstå behov for, at der kan låses og til omklædningsrum. Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 10. juni 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6 Foreningshåndbog Side 1 indholdsfortegnelse forord side 3 sammensætning af bestyrelse og udvalg: hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 3. september 2015 kl. 16.30 Tilstedeværende: Lau,, Stig, Kirsten, og Henrik Afbud fra Peshko Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline:

Læs mere

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge 13 2011 En stor dag for alle i klubben Når mikroafdelingen i morgen d. 1. april starter deres udendørssæson op, er alle klubbens medlemmer i gang med det nye fodboldår,

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Dato og tidspunkt: 14. September kl. 18.00 Tilstedeværende: Lau, Stig, Peskho,, og Fraværende: Frank Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: 1. Godkendelse

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april Mandag den 25. april 2016 kl Mødet afholdes i HEI Hallen

Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april Mandag den 25. april 2016 kl Mødet afholdes i HEI Hallen Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april 2016 Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde: Mandag den 25. april 2016 kl. 19.30 Mødet afholdes i HEI Hallen Dagsorden: 1. Velkomst 2. Medlemmernes kvarter 3.

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD TRÆNER MAPPE LRV-SKALS HÅNDBOLD Kære Træner Først skal du have en stor tak for, at du vil afse tid og kræfter til at være træner i LRV-Skals Håndbold i den kommende sæson. Vi har i denne mappe samlet de

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER

FUNKTIONSBESKRIVELSER Indledning Velkommen til under. Udvalget består af ialt 15 medlemmer, hvoraf Formand, Elite/Licens ansvarlig og sekretæren udgør den daglige ledelse. Hver årgang er repræsenteret med en kontaktperson samt

Læs mere

Tranum GF. Struktur 2012

Tranum GF. Struktur 2012 Tranum GF Struktur 2012 Foreningens formål Foreningens formål er at skabe muligheder for at dyrke idræt for børn og voksne i alle aldre. Dette opnås ved at have engagerede og velkvalificerede trænere og

Læs mere

indholdsfortegnelse forord side 2 hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side 5

indholdsfortegnelse forord side 2 hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side 5 Foreningshåndbog Side 1 indholdsfortegnelse forord side 2 sammensætning af bestyrelse og udvalg: hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i LUI Fodbold Onsdag den 30 marts 2016 kl

Referat af Bestyrelsesmøde i LUI Fodbold Onsdag den 30 marts 2016 kl Referat af Bestyrelsesmøde i LUI Fodbold Onsdag den 30 marts 2016 kl. 19.00 Tilstede: Anne, Margit, Nina, Henrik, Lisbeth, Morten, June, Mette H., Mette S., Michael & Lars Fraværende: Brian & Søren. 1)

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub børnefodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Børnekoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for børnekoordinator...

Læs mere

Ungdom: Limegrøn-sportslig udvikling for målgruppen uarbejdet Sportslig Senior: Social bonusaftale for herre og kvinder

Ungdom: Limegrøn-sportslig udvikling for målgruppen uarbejdet Sportslig Senior: Social bonusaftale for herre og kvinder Taastrup FCs Årsplan 2015 Måned Dag Afsnit Opgave Juli DBU Event Fodboldskole DBU Event Fodbolddommerskole Senior: Rekruttering af U19 (herre) træner 15 Administration Check for faktura på og fra one.com

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

HG Fodbold Træner/ledermanual 1.1

HG Fodbold Træner/ledermanual 1.1 HG Fodbold Træner/ledermanual 1.1 19-08-2013 Herlufsholm GF Fodbold Bestyrelsen Forord Denne manual er tænkt, som et opslagsværk til ledere i HG Fodbold. Her vil stå, hvordan man skal forholde sig til

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen!

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen! Praktiske informationer Velkommen! TAK fordi DU i den kommende periode er ungdomstræner i Brabrand IF s fodboldafdeling. Vi er helt sikre på, at du får en af de bedste perioder i dit liv, og vi er ligeledes

Læs mere

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. 1. Generalforsamling: Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00 Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere