REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI. Den 14. marts 2016 KL: LEGO, Kornmarken 33, Billund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI. Den 14. marts 2016 KL: 10.00-14.00 LEGO, Kornmarken 33, Billund"

Transkript

1 REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI Den 14. marts 2016 KL: LEGO, Kornmarken 33, Billund Til stede: Henry Andersen (3F) (Formand) Birgitte Høst Madsen (DI) Bennedikte Maul Andersen (3F) Rasmus Grusgaard (DI) Niels-Erik Stahl (IU) referent Ann Christina Oliveira-Borg (IU) - referent Afbud: Britta Munk Overgaard (DI) (Næstformand) Morten Dalby (3F) Casper Burlin (IU) Gæster Rikke Vium Madsen (IU) Til udvalgsmødet forelå følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse og opfølgning på referat 3. Meddelelser 4. Udvalgs statistik 5. Den nye svendeprøve (udvikling af opgaver) 6. Analyse af udviklingstendenser i plastindustrien 7. Skills 2017 til drøftelse 8. Uddannelse inden for PUR-området 9. Udvikling af nye AMU-kurser/revision mv. 10. Udvikling af nye undervisningsmaterialer 11. Evt. Bilagsoversigt Bilagsnummer Dagsordenspunkt Titel Referat fra udvalgsmødet den 8. december Vælg til med AMU og Klar Besked (v. Rikke Vium) 3 4 Statistik plastmager 4 6 Analyse af udviklingstendenser (projektbeskrivelse) 5 9 Nye AMU-mål/revision 6 10 Bekendtgørelse for erhvervsuddannelsen til plastmager SIDE 1

2 Oplæg Noter 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden Godkendes 2. Godkendelse og opfølgning på referat Godkendelse af referat Referatet er tidligere udsendt til udvalget. Sekretariatet har ikke modtaget kommentarer til refe- modtages senest 14 dage efter udsendelse. Niels minder om, at rettelser til referatet skal ratet fra sidste møde. Som et nyt tiltage forsøger vi at tilpasse dagsorden ved at følge op på tidligere referat. Punktet Referatet er vedlagt som bilag 2.1 godkendelse af referat udvides til også at omfatte opfølgning på referat. 2.1 Opfølgning på udvikling af IU s portaler På sidste møde blev punktet grundet en omfattende dagsorden udskudt til dette udvalgsmøde. På mødet vil Rikke Vium Madsen som er projektleder præsentere portalerne. Vi vil vise en række nye muligheder på og den nye portal erhvervsuddannelse.dk. På mødet omdeles materiale der omtaler de nye muligheder. Generelt henvises til Bilag (genfremsendes) 2.1 Opfølgning på udvikling af IU s portaler Rikke Vium Madsen fremlagde de to kampagner: - Amukurs.dk - Erhvervsuddannelse.dk Amukurs.dk: Vælg til med AMU er et to-årigt TUP-projekt under Undervisningsministeriet. Projektet har haft fokus på to overordnede temaer: 1. år: Udvikling af to nye værktøjer 2. år: Besøg på jobcentre m.m. Udvalget betonede vigtigheden af at få information om de nye portaler ud i branchen, evt. via en artikel i Plast panorama, hvor f.eks. en virksomhed interviewes om sin brug af portalerne. Som delvis opfølgning på dette punkt kan vi oplyse at Thea Wanning, IU s kommunikationsteam og Hands-on sekretariat har afholdt mødes med Asbjørn Lindsø, kommunikationsansvarlig i Plastindustrien, samt Rasmus Bach Hansen og, til et hilse-på-møde, hvor følgende blev vendt: 1.Hvad gør vi hver især for at vende udviklingen og skabe mere interesse for de relevante uddannelser? Rikke gennemgik de forskellige funktioner og muligheder: Min profil Under Min profil kan man enten logge på med NemID eller mailadresse. Alle muligheder optræder ikke ved login med mailadresse. Man kan logge på som - Privatperson - Virksomhed Herunder er der mulighed for at tillade, at brugerens oplysninger kan deles med hans/hendes arbejdsplads. SIDE 2

3 2.Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at understøtte vores fælles dagsorden? Efter gennemgang af punkt 1, blev det aftalt: - At Plastindustrien, når det er relevant, hjælper med at finde besøgsvirksomheder til de arrangementer for UU-vejledere, som IU planlægger i regi af Hands-on. - At IU og Plastindustrien udveksler gode historier. Således kan IU bidrage til Plastindustriens nyhedskanaler med uddannelseshistorier, og Plastindustrien kan bidrage med branchespecifikke nyheder til IU og Handson. Nyheder kan både være til de etablerede nyhedsmails, men i lige så høj grad til sociale medier. Sekretariatet følger op på denne handlingsplan. Som privatperson får man (ved login med NemID) overblik over: Min uddannelse Foreslået uddannelse (fra systemet) Favoritter Oversigt over gennemførte AMU-kurser og erhvervsuddannelser går tilbage til Systemet kan selv tælle sammen til en evt. pakke fx de 4 kurser, der udgør et LEAN-kørekort, herunder findes printmulighed, så bevis kan printes ud. Foreslåede kurser: Der er indlagt mulige veje og pakker ind, så systemet kan foreslå nye og relevante kurser, der bygger videre på de kurser/uddannelser man allerede har. Det vil også fremgå hvilke kurser, man allerede har gennemført inden for de områder man har valgt. Det er muligt at hente et hæfte, som genereres af systemet. Dette hæfte kan man tage med til sin arbejdsgiver. Hæftet dannes automatisk med standard forside. Det indeholder en oversigt over kurser, beskrivelse, tilmelding, kalenderoversigt og til slut praktisk info, herunder tilmelding. Hæftet bruges i flere sammenhænge, fx har skolerne også et log-in til systemet, så de kan danne hæfterne som reklame til de kursister, der har været på kursus. Hvert kursus har et billede, der stammer fra projektet omkring brug af instagram. Standardmerit: Systemet giver oplysninger herom, også om forkortning i forhold til kurser, men henviser samtidig til RKV, da der kan være andet, der kan give anledning til afkortning. SIDE 3

4 Gem i favoritkurser Brugeren har mulighed for at lægge kurser i Favoritkurser, en personlig liste der er knyttet op til brugerens mailadresse. Her modtager man opdateringer osv. vedr. de valgte kurser. Man har selv mulighed for at vælge infomails til og fra. Funktionen kan også bruges til at tippe skolerne om efterspørgsel og tendenser. Muligheder for virksomheden: Når du logger ind som virksomhed får du følgende muligheder: Medarbejder-fane: Oversigt over medarbejder, der har givet dem tilladelse til at se data. Som virksomhed har man mulighed for at kategorisere sine teams, der giver et hurtigere overblik. Lav et kursusforløb: Virksomheden tilføjer relevante kurser til pakke Planlæg: Matche pakker med medarbejder-teams. Download excelark giver overblik over, hvilke medarbejdere der mangler kurset, og hvilke har allerede gennemført. Systemet tilbyder også mulighed for eksport til excel. Kommentarer fra Udvalget Birgitte: Efterlyser mulighed for at se fremtidige kurser, da det kan være svært at undvære 4 medarbejdere på én gang. Rasmus: Spørger til muligheden for, at virksomheden med det samme kan melde medarbejderne til. Som det fungerer i dag skal de ind og melde sig til via efteruddannelse.dk SIDE 4

5 Find mere info: Amukurs.dk se under materialer Erhvervsuddannelse.dk Websitet har til formål, at fortælle brugeren Hvor og hvornår kan jeg komme i gang med en EUD? Ved at klikke af i de 4 kategorier, viser systemet de forskellige skoler, datoer og muligheder for EUD inden for de valgte områder: Vælg uddannelse Vælg region Vælg skole Startdatoer Meritafklaringsværktøj opbyg uddannelse På siden findes også et meritafklaringsværktøj. Ved at logge ind med NemID har systemet allerede informationer om tidligere gennemførte kurser Man kan også gennemføre mertiafklaring uden log-in, og blot oplyse om undervejs. Under fanen Klar besked finder man en oversigt over kampagner og kampagnemateriale. Kommentarer fra Udvalget Henry: Det er vigtigt, at det er vejledende, da det er skolerne, der træffer afgørelserne i forhold til Realkompetencevurderinger. Birgitte: I forhold til muligheder for at se EUD: Her er en særlig udfordring, da AMU-syd kun tilbyder EUD som AMU til de voksne. Det fremgår SIDE 5

6 ikke af systemet, som det ser ud i dag. Rikke bærer pointen videre i systemet. Meritafklaring afhænger også af, hvilket trin/hvor lang uddannelse de vil tage fx om de vil tage plastspecialist-uddannelsen. Rasmus: Hvordan står det til med tidligere kampagner på de sociale medier? Rikke oplyser, at det foreløbig videreføres til amukurs.dk. 2.2 Opfølgning Kvalitetssikring af den nuværende svendeprøve. Der var en kort drøftelse af kvalitetssikringen af den nuværende svendeprøve. Emnet har tidligere været drøftet, men der var usikkerhed om hvad der er blevet aftalt. Beslutning Fortsat status: Britta Overgaard påtog sig at finde frem til hvad der tidligere er blevet aftalt, så der kan følges op på dette. 2.2 Opfølgning kvalitetssikring af den nuværende svendeprøve Grundet Britta s fravær følger sekretariatet op, og sender information med ud til næste møde. 2.3 Ændringer i bekendtgørelsen for plastmageruddannelsen De ændringer der skal ske i uddannelsesbekendtgørelsen for plastmager med virkning fra august 2016, skal indsendes til ministeriet i starten af marts Ændringer i bekendtgørelsen for plastmageruddannelsen Alle ændringer er indsendt. Nyeste bekendtgørelse er fra d. 14. marts 2016, og kan ses her: Censor konference 2016 Den Jyske Håndværker skole har givet tilsagn om at afholde konference 2016 i juni måned. Endelig dato udmeldes senere. Sekretariatet og Den Jyske Håndværkerskole udarbejder program og drøfter dette med formandskabet. 2.4 Censor-konference: Formandsskabet deltager og Birgitte meddeler, at hun også deltager, da hun er tidligere censor. Udvalget er meget velkomne til deltage. Beslutning: Det besluttes, at konferencen afholdes mandag den 27. juni. Sekretariatet meddeleler datoen til SIDE 6

7 Allan fra Den Jyske Håndværkerskole, der også vil være vært ved konferencen. 3. Meddelelser Formandskabet Udvalgets medlemmer 3. Meddelelser Formandsskabet: Udvalgets medlemmer: Industriens Fællesudvalg (sekretariatet) Sekretariatet har valgt, at vi ved dette møde præsenterer udvalgets sekretærer som i modsætning til tidligere kommer til at bestå af to konsulenter mod tidligere en konsulent. Ann kommer fra en stilling som daglig leder af Studievejledningen på DTU. Tidligere har Ann været ansat som karriere- og projektkonsulent, Bibliotekarforbundet, Frederiksberg, hvor hun har haft fokus på koblingen mellem uddannelser, kompetencer og arbejdsmarkedets behov. Ann er uddannet Cand.scient.soc. i pædagogik og uddannelsesstudier og socialvidenskab, (2007) ved Roskilde Universitetscenter (RUC). Casper har været ansat i Industriens Uddannelser siden 1. november 2015, hvor han ligeledes har ansvaret for udvalgsbetjening af Arbejders organisering. Casper har tidligere arbejdet om Seniorkonsulent, Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv hvor han bl.a. har arbejdet med konsulentopgaver og projekter inden for arbejdsmiljø, organisations- og leder/medarbejderudvikling for offentlige og private kunder. Casper har også været ansat som underviser på Niels Brock, hvor han har undervist AMU målgruppen. Casper har en MBA Management Consultancy fra University of Wales samt en Master (MSc) i Human Resource Management, University of East London (UEL). Endelig kan Casper også skrive BSc Business Administration og Markedsøkonom på sit CV. Industriens Fællesudvalg (sekretariatet) SIDE 7

8 I forhold til betjening af Plastudvalget vil Ann & Casper have et tæt makkerskab for, at sikre kvalitet i opgaveløsningen. Det betyder, at vi tilstræber at være to konsulenter, der deltager på udvalgsmøderne med mindre andre pligter forhindrer det. Vi vil i fællesskab betjene udvalget, udarbejde dagsordner, referater mv. Ann vil være den primære kontaktperson for udvalget, men der skal ikke kunne opleves forskel i om udvalget eller eksterne kontakter Ann eller Casper. Til orientering 4. Udvalgsstatistik Til orientering: In God We Trust: All Others Bring Data BILAG 4.1 er et overbliks papir der indeholder: - Nye specialer for plastmageruddannelsen - Godkendte virksomheder - Uddannelsesaftaler i dag - Indgåede uddannelsesaftaler ultimo perioden - AMU-aktivitet - Bilag 1: Oversigt over godkendte virksomheder - Bilag 2: Ny godkendte virksomheder i 2015/2016 Til orientering 4. Udvalgsstatistik Niels gav en kort intro til materialet. Målet er, at statistikken skal give Udvalget et godt overblik, over hvad der forandrer sig henover året. Kommentarer fra udvalget Birgitte: LEGO mander op på lærlinge-området, og vil sikre sig, at statistikken afspejler både plastmagere og plastspecialister. Sekretariatet sørger for, at opdatere alt materialet, så det afspejler alle relevante uddannelsesaftaler. Henry: Flot og overskueligt. Bemærker, at det er positivt at Novo Nordisk figurerer under nygodkendte virksomheder. 5. Den nye svendeprøve Til beslutning I forbindelse med udviklingen af den nye Svendprøve model har der vist sig behov for at få udviklet en række svendeprøveopgaver. Rasmus: Gerne sortere bilag 1 i alfabetisk orden. Gerne både nygodkendte virksomheder, og virksomheder, der evt. har mistet godkendelse. 5. Den nye svendeprøve Niels beretter, at det desværre ikke er muligt at søge penge til dette. Men det er muligt at søge, og se, om der skulle komme andre midler. Formanden bakker om ansøgning. SIDE 8

9 Til udvikling af disse foreslås at udvalget ansøger Industriens Fællesudvalg om kr , til løsning af dette. Udviklingen vil blive forestået af Den Jyske håndværkerskole. Til beslutning 6. Analyse af udviklingstendenser i plastindustrien Der ønskes en drøftelse og en indstilling til opgaven. Resumé: Projektet har til formål at sikre, at målene under FKB 2756 Fremstilling af produkter i plast dækker behovet for både horisontale og vertikale kompetenceløft for AMU-målgruppen affødt af nye udviklingstendenser inden for materialer og produktionsteknologier i plastindustrien. Spørgsmål til projektets mål: - Skal produktet i sidste ende skabe vækst på AMU-området? - Føre til revision og evt. forkastelse af nuværende AMU-mål? - Skal produktet evt. kunne give et overblik over uudnyttede områder, fx i forhold til beslægtede industrier og uddannelsesområder, herunder udviklingstendenser og dermed nye udviklingsbehov, der kan omsættes til nye AMU-mål? Spørgsmål til projektdesign Fase 1 - Kunne der være et ønske om, at der også indgår repræsentanter fra Plastindustrien / herunder repræsentanter fra B siden i denne del af projektet? Fase 2 - Skal der afholdes 4 separate workshops, hvor fagområder er adskilte? Eller vil det give synergi at blande de enkelte fagområder? Skal workshops være spredt ud over landet? Eller skal man afholde en enkelt workshop, hvor fagområderne er adskilte til På næste møde vil der være et punkt om den nye bekendtgørelse, hvor svendeprøvebeviser og specialer drøftes. 6. Analyse af udviklingstendenser i plastindustrien Formål med projektet/analysen Udvalget drøftede formål med projektet, herunder hvilke interessenter, der bør involveres for at opnå det bedst mulige resultat. Projektet skal gerne give overblik over uudnyttede potentialer og tilgodese sovende tendenser i den emergerende industri, jf. fx additiv fremstilling, PUR-området og rotationsstøbning. Etablering af styregruppe og ressourcepersoner Det besluttes, at der etableres en styregruppe bestående af medlemmer fra udvalget. Udvalget udpeger Henry Andersen (formand) fra B-siden og Rasmus Grusgaard fra A-siden til repræsentanter i styregruppen. Udvalget melder endvidere tilbage til Ann med eventuelle andre repræsentanter, der kan indgå som ressourcepersoner i fase 1 af analysen. Hvor mange workshops skal der afholdes? Projektbeskrivelsen lægger op til 4 separate workshops, og udvalget diskuterede kort fordele og ulemper. Udvalget blev enige om, at en evt. konsulentbureau skal have spillerum i forhold til setup, og lægger sig derfor ikke fast på antal workshops. Forud for mødet havde Ann undersøgt et muligt konsulentbureau, der kan varetage opgaven om- SIDE 9

10 at starte med, og derefter evt. samles til en fælles diskussion. - Hvad med repræsentanter fra skolerne? - Elever, der er i praktik kunne også have interessante perspektiver i forhold til den indsigt de allerede har qua deres ophold på virksomheden. - Hvis tendenserne er beskrevet i fase 1, bør workshopdeltagerne så ikke forholde sig til perspektiverne heri, og derfra tage stilling til evt. nye AMU-mål. - Hvilke tanker gør udvalget sig omkring vertikal og horisontal kompetenceudvikling? kring workshops. Det besluttes, at formandsskabet og uddannelseskonsulenterne mødes med bureauet InnovationLab. Skolerepræsentanter i workshops? Under spørgsmålet fremføres argumenter for og imod deltagelse af skolerne. Ved at afholde workshops uden skolerne, bliver diskussionerne mindre politiske og ikke så afhængige af økonomi og lærerkræfter. Ulemper er, at det i sidste ende er skolerne, der skal tilbyde de nyudviklede AMUmål. Det besluttes, at skolerne deltager i workshops Fra udvalgsmedlem har sekretariatet modtaget indspil til mulig extern samarbejdspartner. (InnovationLab) Sekretariatet har gennemgået projektbeskrivelsen vedr. analyse af udviklingstendenser i plastindustrien og har sammenholdt dette med InnovationLab s meritter. InnovationLab lægger vægt på innovation og digitalisering, og forsøger så vidt muligt at binde de to sammen. De har arbejdet med en af del større virksomheder i Danmark, og er især gode til projekter, workshops og foredrag. Deres primære arbejdsredskab er facilitering, hvor der lægges vægt på at bringe flere forskellige ideer frem ved hjælp af grupper og forskellige ide-genererende processer. Horisontal og vertikal kompetenceudvikling AMU udvikler generelt horisontale kompetencer, med fokus på bredde. På AMU SYD arbejdes der både med den horisontale og vertikale kompetenceudvikling, når de uddanner de voksne plastmagere. Tankegangen omkring den vertikale vs. den horisontale kompetenceudvikling kan fungere som inspiration til både nytænkning og udvikling af AMU-mål. Udvalget finder, at perspektivet kan være brugbart, især fordi plastudvalget dækker både den almindelige EUD for de unge, og AMU- Syds model for de voksne. Når vi læser Projektbeskrivelsen tænker vi at, de vil være mest oplagte som faciliterings-partner i fase 2. der handler om afholdelse af 4 analyseworkshops, i form af én workshop omhandlende SIDE 10

11 udviklingstendenser og kompetencebehov inden for inden for hvert af de fire hoved fagområder i plastindustrien: hærdeplast, sprøjtestøbning, termoformning og ekstrudering. Når det kommer til fase 1 og selve analysen foreslås at vi bringer andre eksterne konsulenter i spil. BILAG 6.1 er selve ansøgningen som udvalget kan orientere sig i. Til debat 7. Skills - Skills 2017 til drøftelse. Plastmager som demonstrationsfag eller? - Hvordan har plastmageruddannelsen og jyske Haandværkerskole været præsenteret på Skills? - Hvad er det demonstrationsfag og hvad er et konkurrencefag? - Økonomi? Hvad koster en stand. - Herudover at det er vigtigt at skolerne er villige til at lægge timer og udstyr til rådighed i hele planlægning. Beslutning om, hvorvidt der kan bevilliges midler til deltagelse af plastmageruddannelsen på Skills 2017 ligger i regi af IF. Derfor indstilles det, at udvalget drøfter i hvilken form plastmageruddannelsen kan indgå på Skills, herunder form og indhold. Da IF-udvalget netop drøfter IF s uddannelsernes deltagelse på Skills på næste kommende IF-udvalgsmøde d. 17. marts kan udvalget input indgå i dette oplæg. Som støtte til diskussionen følger her lidt info om ressourceforbrug for procesoperatøruddannelsens ved deltagelse i Skills Det er både ift. det budget, der var opsat og anvendt, og den arbejdskraft som skolen (EUC Lillebælt), sponsorer og Industriens Uddannelser har bidraget med. 7. Skills Skills 2017 til drøftelse Da der allerede var planlagt IF Udvalgsmøde torsdag d. 17. marts, indgav jeg følgende indstilling til udvalget, som gengives herunder. Indstillingen skulle gerne afspejle Udvalgets drøftelse af emnet fra mødet d. 14. marts. På baggrund af Plast-udvalgsmødet d. 14. marts ønsker udvalget at indstille til deltagelse i DM i Skills Udvalget ønsker, at deltage som demonstrationsfag med stand og setup, der svarer til det Procesindustrien deltog med ved DM i Skills Der lægges op til en stand, der skal markedsføre selve plastmageruddannelsen. Den Jyske Håndværkerskole deltog også i DM i skills i 2016, men i 2017 ønsker udvalget en mere målrettet og specifik promovering af plastmageruddannelsen. ARBURG er villige til at stille maskine til rådighed, ligesom resten af udvalget vil bidrage med ressourcer og tilskynde skolerne til det samme. Udvalget ønsker, at standen skal være et samarbejde mellem skoler, Plastindustrien og Industriens Fællesudvalg. Plastudvalget har fået følgende briefing om Procesoperatørens deltagelse ved DM i Skills i 2016 og ønsker i overvejende grad at følge en lignende model: SIDE 11

12 Procesoperatøruddannelsen var demonstrationsfag. Det vil være et helt andet budget og ressourceforbrug, hvis det er konkurrencefag og/eller man skal have særlige maskiner/udstyr som ikke enten en skole eller virksomhed kunne stille til rådighed. Budget Der var et udgangsbudgetter på kr , som ikke holdt helt. Heraf er kr gået til medlemskab af SkillsDM inkl. stand (25kvm). Ca. kr blev brugt på udstyr til standen (strøm, bord, stole mv.). Forplejning ca. kr og tøj (trøjer og t-shirts) kr Øvrige ressourcer og bemanding Skolen (EUC Lillebælt) stillede arbejdskraft til rådighed ved opsætning og nedtagning af stand. De stillede med uddannelseschefen, tre EUX procesoperatørelever, der deltog alle tre dage, og en medarbejder der deltog den ene dag. De medtog desuden popcorn-maskinen (inkl. korn), og ekstra borde og stole. Der var en række sponsorer/samarbejdsvirksomheder: Rockwool, Chr. Hansen, BASF, Aalborg Portland, Cheminova, Palsgaard og CP Kelco. Der var fire uddannede procesoperatører fra tre af sponsorvirksomhederne, som deltog på forskellige dage. Fem virksomheder sponsorerede et virksomhedsbesøg for en skoleklasse, og Rockwool sponsorerede en ipad, som var hovedpræmien. IU/IF stillede med en konsulent i hele perioden. Dertil kommer en delmængde af de fællesudgifter, som andre funktioner i IU har brugt på deltagelsen, herunder kommunikationsafdelingen, Hands-On, Skills-arbejdsgruppen og MI (ikke udspecificeret hvad det bekoster sig til). Som det ses af ovennævnte, var der kun et mindre budget, som var dækket af IF. Dette beløb Budget og ressourcer Til orientering var budgettet for Proces-standen på ca kr. med lidt overskridelse: kr. til medlemskab af SkillsDM inkl. stand (25kvm) kr. er afsat til udstyr til standen (strøm, bord, stole mv.) kr. til forplejning 3000 kr. til tøj (trøjer og t-shirts). Dertil kommer ressourcer fra skoler og sponsorer: Skolen (EUC Lillebælt) stillede arbejdskraft til rådighed ved opsætning og nedtagning af stand. De stillede med uddannelseschefen, tre EUX procesoperatørelever, der deltog alle tre dage, og en medarbejder der deltog den ene dag. De medtog desuden popcorn-maskinen (inkl. korn), og ekstra borde og stole. Der var en række sponsorer/samarbejdsvirksomheder: Rockwool, Chr. Hansen, BASF, Aalborg Portland, Cheminova, Palsgaard og CP Kelco. Der var fire uddannede procesoperatører fra tre af sponsorvirksomhederne, som deltog på forskellige dage. Fem virksomheder sponsorerede et virksomhedsbesøg for en skoleklasse, og Rockwool sponsorerede en ipad, som var hovedpræmien. IU/IF stillede med en konsulent i hele perioden. Dertil kommer en delmængde af de fællesudgifter, som andre funktioner i IU har brugt på deltagelsen, herunder kommunikationsafdelingen, Hands-On, Skills-arbejdsgruppen og MI (ikke udspecificeret hvad det bekoster sig til). Som det ses af ovennævnte, var der kun et mindre budget, som var dækket af IF. Dette beløb gik til medlemskab af Skills inkl. en (mindre) stand, forplejning og tøj. SIDE 12

13 gik til medlemskab af Skills inkl. en (mindre) stand, forplejning og tøj. Øvrige ressourcer, som også repræsenter en (monetær)værdi, er i overvejende grad givet som arbejdsbidrag af især EUC-Lillebælt med elever, øvrige sponsorer og Industriens Uddannelser. På mødet vil Casper Burlin, IF faciliteres dialogen omkring Skills. Til beslutning 8. Uddannelse inden for PUR-området På udvalgsmødet den 4. juni 2015 drøftede udvalget med baggrund henvendelse fra PUR om muligheden for et øget samarbejde om hærdeplastspecialet. Det blev dengang oplyst at der er et 2 ugers PUR-fag på hærdeplastspecialet. Herudover blev det oplyst at AMU-SYD fastholder et mindre PUR anlæg, som kan understøtte undervisning i kombination med virksomhedsforlagt undervisning. Den tidligere regering ville styrke erhvervsuddannelserne ved at afsætte 150 mio. kr. til teknologisk avanceret udstyr på landets erhvervsskoler. Et beslutningsforslag, som blev annonceret i maj 2015, indebar en ekstraordinær økonomisk ramme i 2015 på 150 millioner kroner. Forslaget blev aldrig optaget til folketingsbeslutning. Midlerne er ikke indarbejdet i FFL16, dermed kan man konkludere at de dengang afsatte beløb ikke er en del af regeringsgrundlaget og dermed ikke kan inddrages i diskussionen omkring PUR. Sekretariatet ønsker efter aftale med formandskabet at tage situationen omkring PUR op til en fornyet drøftelse i udvalget set i lyset af at det ikke er helt klart hvad og hvordan vi udmønter de tidligere beslutninger og at vi måske kan se nye muligheder. Til drøftelse og beslutning: Øvrige ressourcer, som også repræsenter en (monetær)værdi, er i overvejende grad givet som arbejdsbidrag af især EUC-Lillebælt med elever, øvrige sponsorer og Industriens Uddannelser. Uddannelse inden for PUR-området Niels kom med et oplæg omkring vilkårene for PUR-området. En gennemgang af tidligere materiale, har vist, at der er mulighed for at fastholde uddannelse inden for PUR-området, da der stadig er en stor del af virksomhederne inden for Plast (ca. 50 virksomheder), der er afhængige af viden på området. Niels fremlagde to muligheder for at holde gang i uddannelsesområdet. Udfordringen er, at maskinerne er omkostningsfulde og kræver en konstant produktion. At investere i nyt udstyr på skolerne er en uoverstigelig økonomisk opgave, og derfor redegjorde Niels for to alternative modeller: Lufthavnsmodellen: Stammer fra SAS, der råder over maskine til afisning af flyvinger. Maskinen er dels kæmpestor, dels meget dyr. Normalt må der ikke foregå produktion ved gennemførelse af AMUmål, men med lufthavnsmodellen er der mulighed for at lægge kursusaktivitet i forbindelse med produktion. VFU: Ved virksomhedsforlagt undervisning i skolepraktik eller kommende AMUmål gennemfører en virksomhed i en periode undervisning på skolens vegne og på skolens ansvar. Eleven må ikke del- SIDE 13

14 I dag er polyurethaner en meget omfattende materialegruppe. Branchen består af ca virksomheder, hvoraf de 10 største alene anvender 75 % af Danmarks totale forbrug af PUR-råvarer. Branchen kan opdeles i producenter af: Stift PUR, massive og integralskum Polyrethanisolering Fleksibelt polyurethan Lim, bindere, fugeskum mv. AMU syd har tidligere udbudt AMU-kurser inden for PUR, men på grund af den manglende aktivitet på kurserne har skolen solgt deres PUR-udstyr. Men har dog beholdt en mindre del af udstyret så skolen kan afholde teoridelen i forventning om at den praktiske del kan afholdes virksomhed forlagt. Denne virksomhedsforlagte del er ikke implementeret og synlig. PUR-sektionen under Plastindustrien har drøftet deres uddannelsesbehov og mener, at de muligvis har et uddannelses behov inden for AMU området fremadrettet. Heller ikke her er der taget initiativ. Med omskrivningen af plastmageruddannelsen i forbindelse med reformen nævnes PUR ikke længere som en af de materialer/fremstillingsformer der arbejdes med i plastmageruddannelsen. Er dette hensigtsmæssigt? Endvidere bør det drøftes om de godkendte praktikvirksomheder, som kun arbejder med PUR, ikke længere skal være godkendt til at uddanne elever. Her foreligger ingen beslutning. Indstilling Udvalget bedes drøfte hvad er skal kan iværksættes af yderligere initiativer i forhold til uddannelse inden for PUR området. Problemstillinger: PUR sektionen har givet indspil til at man fremadrettet kunne have brug for AMU uddannelse. Løsningsforslag: tage i virksomhedens produktion, jf. lovens 66 f, stk. 1. Det betyder efter fast praksis, at eleven skal være overtallig for eksempel således, at eleven udfører et givent stykke arbejde på vegne af en medarbejder i virksomheden, som samtidig instruerer og overvåger eleven samt kvalitetssikrer dennes arbejde. Virksomhedsforlagt undervisning kan blandt andet anvendes i tilfælde, hvor skolen mangler bestemte faciliteter eller maskiner, der er nødvendige for at opfylde målene for praktikuddannelsen, eller ikke har ansatte, der kan varetage specifikke undervisningsopgaver. Birgitte understregede, at maskinen helst skal holdes i gang, så det er bedst at have undervisningen lagt i en virksomhed. Konklusion: Der var generel opbakning til, at arbejde for genoplivning af PUR-området. Sekretariatet undersøger de to opstillede modeller, og foreligger disse for udvalget til næste møde. SIDE 14

15 Lufthavnsmodellen (ved dyrt udstyr) Virksomhedsforlagt Ovenstående er nogle muligheder som sekretariatet vil redegøre for på mødet. Anvendelse af disse modeller kræver en række særlige tiltag og hensyn. På EUD siden foreslås at der arbejdes med at tydeliggøre PUR området. Dette kan ske i 2017 i forbindelse med udarbejdelsen af EUD redegørelsen for Vi kan udvikle en række fag der kan indgå i bl.a. praktikmål og som kan dække PUR områderne. Herudover foreslås at der udarbejdes et ny specialfags afsnit til bekendtgørelsen med afsæt i AMU udviklingsaktiviteter Til beslutning 9. Udvikling af nye AMU-kurser/revision mv. a) 3-års eftersyn af FKB en På sidste møde besluttede udvalget Det blev besluttet at FKB 2756 Fremstilling af produkter i plast skal revideres. Der skulle tages udgangspunkt i at PUR ikke længere skal indgå i FKB en. Denne revision er ikke sat ordenligt i værk dels grundet mangelende kapacitet på skolerne og en noget uklar opgave i forhold til hvad udvalget gør på PUR området. Sekretariatet forventer i umiddelbar forlængelse af udvalgsmødet at kunne igangsætte revisionen med de beslutninger der måtte følge af dagens møde. Til orientering b) Nye kurser og udgåede kurser Bilag 9.1.b er en oversigt over nye mål og hvilke mål disse erstatter Til orientering c) Sekretariatet indstiller til beslutning, at vi udvikler to nye mål til Vindmølleindustrien. INTRODUKTION TIL MODERNE KOMPO- SITTER OG PRODUKTIONS TEKNIKKER 9. Udvikling af nye AMU-kurser/revision a) PUR-området skal reddes b) Tages til efterretning, c) Branchen anbefaler, at man arbejder efter at udbyde brede, introducerende mål d) Taget til efterretning SIDE 15

16 Du lærer at anvende forskellige tidsvarende teknikker i hærdeplastproduktion, hvori der indgår moderne kompositmaterialer. MODERNE KOMPOSITTER, PRODUKTIONS OG KONTROL TEKNIKKER Du lærer at anvende forskellige tidsvarende produktions og kontrol teknikker i hærdeplastproduktion, hvori der indgår moderne kompositmaterialer. Til beslutning d) Analyse af behov for revision af certifikatkurser i plast-svejsning bevilliget beløb kr ,00 Projektet har til formål at kortlægge behovet for at revidere opdelingen af IF s kurser inden for FKB 2757 Plastsvejsning. I dag dækker certifikatkurserne en bred pallette af plastsvejseprocesser og rørdimensioner, hvilket giver den uddannede plastsvejser en faglig bredde og mobilitet. Certificeringsudvalget for plastsvejsning har på foranledning af VVS-branchen og naturgasselskaber indledningsvist drøftet muligheder og behov for at omlægge de pågældende certifikatkurser med henblik på at indsnævre certifikaternes gyldighedsområder for så vidt angår processer og dimensioner, så de certifikatgivende kurser bedre matcher disse målgruppers behov. Til orientering 10. Udvikling af nye undervisningsmaterialer Til orientering: Plastteknologibog/iBog status. Rasmus Grusgaard vil orientere om status på dette område. Sekretariatet orienterer om evt. tilskud fra UVM. Til orientering 10. Udvikling af nye undervisningsmaterialer Rasmus Grusgaard orienterer: Der har været visse udfordringer med at skabe opbakning i forfattergruppen i forhold til økonomi. Thomas Skytte fra Praxis har givet tilbud på rettighederne til materialet på kr. og derved kan vi selv forhandle med de nuværende ejere af forfatterrettighederne. Derfra skal det udvikles til en e- bog. SIDE 16

17 11. Evt. og næste møde 6. juni september december 2016 Plastindustrien vil gerne drifte siden/bogen. Ved hjælp af særlige fagredaktionerne skal sitet holdes opdateret. Fagredaktionerne skal bestå af forskellige repræsentanter blandt andet også fra skolerne. Rasmus vil forsøge at få de sidste aftaler på plads med de resterende forfattere. Udvalget støtter op om den videre proces. Sekretariatet oplyser, at vi kan bidrage med 6 x undervisningsmateriale a kr. fra Puljen It og læring. Evt. og næste møde 6. juni: Møde på den jyske håndværkerskole 6. september: Møde på AMU Syd 5. december: Møde på 3F, efterfulgt af julefrokost på Husmanns vinstue SIDE 17

INDKALDELSE og DAGSORDEN TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI. Den 14. marts 2016 KL: hos LEGO, Kornmarken 33, Billund

INDKALDELSE og DAGSORDEN TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI. Den 14. marts 2016 KL: hos LEGO, Kornmarken 33, Billund INDKALDELSE og DAGSORDEN TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI Den 14. marts 2016 KL: 10.00-14.00 - hos LEGO, Kornmarken 33, Billund Deltagere: Medlem Benedikte Maul Andersen 3F Medlem Birgitte

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI Den 8. december 2015 KL: 10.00-13.00 3F, Kampmannsgade 4. 1790 København V, 4 sal, mødelokale Klokketårnet. Til stede: Britta Munk Overgaard (DI) (Formand)

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 27. januar 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN. Mandag den 6. juni 2016 kl Hos AMU Syd, C F Tietgensvej 6, 6000 Kolding

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN. Mandag den 6. juni 2016 kl Hos AMU Syd, C F Tietgensvej 6, 6000 Kolding DI-repræsentanter: Britta Munk Overgaard (næstformand) Birgitte Høst-Madsen Rasmus Grusgaard 3F-repræsentanter: Henry Andersen (formand) Morten Dalby Bodholt Benedikte Maul Andersen Sekretariatet: Casper

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Claus Eskesen. OPLÆG TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 18. januar 2012 kl. 9.30 15.00

Claus Eskesen. OPLÆG TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 18. januar 2012 kl. 9.30 15.00 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Skrædderlauget-repræsentanter: Johnny Wichmann Tilforordnede: Jette Rosendal Sørensen, TEKO Kim von Bülow, CPH West Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Øget leveringssikkerhed i AMU

Øget leveringssikkerhed i AMU Øget leveringssikkerhed i AMU 28. januar 2013 MOM/NES Formål med dette notat IF ønskes at sætte gang i initiativer, som reducerer antallet af aflyste kurser, øger aktiviteten og dermed styrker leveringssikkerheden

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 127 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Børne- og Undervisningsudvalget Lukket samråd

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning: Samråd i SOU om forsinkede

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse Onsdag den 16.december 2015 kl. 16.00 18.00

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse Onsdag den 16.december 2015 kl. 16.00 18.00 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse Onsdag den 16.december 2015 kl. 16.00 18.00 8.december 2015 1. Godkendelse af dagsorden Indstilling: Til godkendelse 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN. Mandag den 6. juni 2016 kl. 10.00 14.00 Hos AMU Syd, C F Tietgensvej 6, 6000 Kolding

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN. Mandag den 6. juni 2016 kl. 10.00 14.00 Hos AMU Syd, C F Tietgensvej 6, 6000 Kolding DI-repræsentanter: Britta Munk Overgaard (næstformand) Birgitte Høst-Madsen Rasmus Grusgaard 3F-repræsentanter: Henry Andersen (formand) Morten Dalby Bodholt Benedikte Maul Andersen Sekretariatet: Casper

Læs mere

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole?

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole? Ofte stillede spørgsmål Organisering Spørgsmål: Det fremgår af udmeldingen, at brobygningsforløbet skal være fysisk placeret på en erhvervsskole, men kan brobygningsforløbet godt være placeret på forskellige

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

Ændring af arbejdsmiljøarbejdet

Ændring af arbejdsmiljøarbejdet Ændring af arbejdsmiljøarbejdet Den 1. oktober 2010 er der trådt en ændring af arbejdsmiljøloven i kraft. Det er reglerne omkring sikkerhedsorganisationen der ændres. Det har betydning for den måde arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune

Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune I henhold til lov og bekendtgørelse m.v. om ansvar for og styringen af den aktive beskæftigelses-indsats fastsættes følgende

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN DI-repræsentanter: Britta Munk Overgaard (næstformand) Birgitte Høst-Madsen Rasmus Grusgaard 3F-repræsentanter: Henry Andersen (formand) Morten Dalby Bodholt Benedikte Maul Andersen Sekretariatet: Casper

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 9 Vejledning til det elektroniske ansøgningsskema Alle felterne skal udfyldes, før det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter ikke

Læs mere

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd?

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd? Oplæg til debat Hvem mangler i jeres menighedsråd? Menighedsrådsvalg 2016 Indledning Til efteråret skal der vælges nye kandidater til menighedsrådene i hele landet. Mange steder betyder det, at der skal

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse om et punkt mere under orientering

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse om et punkt mere under orientering Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse om et punkt mere under orientering 2. Godkendelse af referat fra mødet den 3. marts 2014 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Information om afløsning i eget hjem

Information om afløsning i eget hjem Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et

Læs mere

Projektets titel. Skolen tager bureaukratiet

Projektets titel. Skolen tager bureaukratiet Projektets titel Skolen tager bureaukratiet Formål En lang række af de mindre bornholmske virksomheder, som har været interviewet i forbindelse med praktikpladsudfordringerne, har peget på at årsagen til

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne AMU. En introduktion for nye medlemmer

De lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne AMU. En introduktion for nye medlemmer De lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne AMU En introduktion for nye medlemmer 2 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien.

Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien. Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien. Vær med til at tage ansvar og åbn dørene til din virksomhed. Drejebog til virksomheder i samarbejde med Tresu Group, FKSSlamson

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Jobcenter Esbjergs virksomhedsrettede indsats

Kommunikationsstrategi for Jobcenter Esbjergs virksomhedsrettede indsats Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. oktober 2012 Sagsbehandler Kenneth L. Nordestgaard Telefon direkte 76 16 74 60 E-mail keno@esbjergkommune.dk Kommunikationsstrategi

Læs mere

Skoletjenesten version 2.0

Skoletjenesten version 2.0 Punkt 12. Skoletjenesten version 2.0 2015-064601 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at Skoletjenestens tilbud fremadrettet i endnu højere grad vil have fokus på energi, miljø, økologi,

Læs mere

Kompetencer i centrum

Kompetencer i centrum Kompetencer i centrum Virksomheds- 0g kompetencecenteret HK Hovedstaden tilbyder professionel hjælp, når du skal styrke dine kompetencer og komme videre i dit arbejdsliv. / / / Er du på jagt efter et nyt

Læs mere

PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL

PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL 114659_Manual_250x250 17/10/03 13:38 Side 1 Kunde & Co. Frederiksholms Kanal 6 1220 København K Tlf: 33 92 40 49 perst@perst.dk www.perst.dk Løngangstræde 25, 4. 1468 København K Tlf: 38 17 81 00 cfu@cfu-net.dk

Læs mere

Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010

Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010 Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Måske kan jeg hjælpe dig En mentor er én, du kan snakke med om alt muligt. Jeg er ansat i Pleje og Omsorg

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

Ishøj Kommune Strandgårdskolen

Ishøj Kommune Strandgårdskolen Ishøj Kommune Strandgårdskolen Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj Telf. nr. 4373 5861 Fax. nr. 4373 1269 Kontortid kl. 8.00-15.30 fredag 8.00-15.00 Skolebestyrelsesmøde Ishøj. Den. 21. august 2015 Dato: Torsdag

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml Ministerens tale ved samråd vedrørende mangel

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016

Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016 Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016 Intro Udfordring: Kommunerne i Region Midtjylland oplever en mangel på aflastningsplejefamilier Baggrund: Notat

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren Trafikudvalget 2010-11 L 173 Bilag 11 Offentligt Samrådstale til et kommende lukket samråd om forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning

Læs mere

Stil krav til din udvikling. - og få mere ud af samtalen med din leder. Anbefalinger og inspiration til faglige repræsentanter

Stil krav til din udvikling. - og få mere ud af samtalen med din leder. Anbefalinger og inspiration til faglige repræsentanter Stil krav til din udvikling - og få mere ud af samtalen med din leder Anbefalinger og inspiration til faglige repræsentanter Sæt udviklingssamtalen og udviklingsplanen på dagsordenen Når medarbejderen

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Beskrivelse 0.5 2016-03-04 ASHD, BDK Første udkast på baggrund

Læs mere

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport Kvalitetsrapporter Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter 40 a. Kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS 2020-MÅL

OPERATION DAGSVÆRKS 2020-MÅL OPERATION DAGSVÆRKS 2020-MÅL Operation Dagsværk har siden starten af 2010'erne ikke gennemgået den udvikling, man kunne have håbet, tværtimod. Indsamlingsresultatet har været faldende og det samme har

Læs mere

Ledige dagpengemodtagere har altid skullet søge arbejde og bliver løbende rådighedsvurderet

Ledige dagpengemodtagere har altid skullet søge arbejde og bliver løbende rådighedsvurderet P r o j e k t b e s k r i v e l s e Jobrettet samtale 14. november 2014 J.nr. IMPL Baggrund Et gennemgående træk ved reformerne på beskæftigelsesområdet er fokus på job og uddannelse samt et ønske om,

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 4. maj 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Kompetencestrategi Social og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge kompetencestrategien

Læs mere

UDBUDS- GUIDEN VEJLEDNING TIL OFFENTLIGE INDKØBERE VED INDKØB AF KOMMUNIKATIONSYDELSER. udbud2.indd 1 16-12-2008 15:16:10

UDBUDS- GUIDEN VEJLEDNING TIL OFFENTLIGE INDKØBERE VED INDKØB AF KOMMUNIKATIONSYDELSER. udbud2.indd 1 16-12-2008 15:16:10 UDBUDS- GUIDEN VEJLEDNING TIL OFFENTLIGE INDKØBERE VED INDKØB AF KOMMUNIKATIONSYDELSER udbud2.indd 1 16-12-2008 15:16:10 INDLEDNING OG BAGGRUND FOR VEJLEDNINGEN Som offentlig indkøber er det en svær og

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 3. MAJ 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 3. MAJ 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 3. MAJ 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 50 Grundtilskud til Vesthimmerlands Daghøjskole

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

Høringssvar ved. mediestrategi for folkeskolerne 2013-2018

Høringssvar ved. mediestrategi for folkeskolerne 2013-2018 Høringssvar ved. mediestrategi for folkeskolerne 2013-2018 Vallerødskolens skolebestyrelse Høringssvar, mediestrategi Vallerødskolens bestyrelse har med interesse læst forslaget til en ny mediestrategi

Læs mere

Ergoterapeutforeningens selskab for ledere

Ergoterapeutforeningens selskab for ledere Vedtægter for Ergoterapeutforeningens selskab for ledere 1 Navn Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere 2 Formål Selskabets formål er: at være netværk og styrke det kollegiale sammenhold blandt ergoterapeuter

Læs mere

Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013. Natur og Udvikling

Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013. Natur og Udvikling Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013 Natur og Udvikling Kanalstrategi Hvert år håndterer Halsnæs Kommune rigtig mange henvendelser til og fra borgere

Læs mere

Til Uddannelsesforbundets tillidsrepræsentanter på EUD og AMU ANBEFALINGER OG KOMMENTARER TIL IMPLEMENTERINGEN AF PD I ERHVERVSPÆDAGOGIK

Til Uddannelsesforbundets tillidsrepræsentanter på EUD og AMU ANBEFALINGER OG KOMMENTARER TIL IMPLEMENTERINGEN AF PD I ERHVERVSPÆDAGOGIK Til Uddannelsesforbundets tillidsrepræsentanter på EUD og AMU ANBEFALINGER OG KOMMENTARER TIL IMPLEMENTERINGEN AF PD I ERHVERVSPÆDAGOGIK Fra d. 15. januar 2010 er ansættelseskravene til lærere på AMU og

Læs mere

Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform

Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform Indhold Formål:...2 Organisatorisk forankring:...2 Projektstyring:...2 Økonomi...2 Særlige afsatte puljemidler...2 Eksterne aktiviteter:...3

Læs mere

Vejledning til AT-eksamen 2016

Vejledning til AT-eksamen 2016 Sorø Akademis Skole Vejledning til AT-eksamen 2016 Undervisningsministeriets læreplan og vejledning i Almen Studieforberedelse kan findes her: http://www.uvm.dk/uddannelser/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/fagpaa-stx/almen-studieforberedelse-stx

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Guide til måling af social kapital 2016

Guide til måling af social kapital 2016 Guide til måling af social kapital 2016 Indhold Introduktion til måling af Social Kapital i Høje-Taastrup Kommune 3 Proces for måling af Social Kapital 2016 4 Før måling leders rolle 5 Tjekliste før målingen

Læs mere

Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale

Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale Så er vi kommet til dagens højdepunkt, som jeg ved, alle har glædet sig til. Ja, jeg joker, og faktisk også lidt med urette. For jeg ser de vedtægtsændringer, som

Læs mere

Vedtægter for Ribe Katedralskoles Elevråd

Vedtægter for Ribe Katedralskoles Elevråd Vedtægter for Ribe Katedralskoles Elevråd 1: Elevrådets navn Rådets navn er Ribe Katedralskoles Elevråd, forkortet RKE. 2: Elevrådets formål Elevrådets formål er at varetage elevernes interesser, fagligt

Læs mere

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige Beskæftigelsesministeren AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige AF har ikke givet andre aktører et tilstrækkeligt stærkt incitament til at få

Læs mere

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00 Kommunaludvalget 2011-12 L 160, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Side 1 af 5 Samrådssvar 15. maj 2012 Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl.

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

Strategi for it og digitalisering i Skole- og Kulturforvaltningen 2012-2015

Strategi for it og digitalisering i Skole- og Kulturforvaltningen 2012-2015 Strategi for it og digitalisering i Skole- og Kulturforvaltningen 2012-2015 IT-afsnittet SK Godthåbsgade 8 9931 4040 9400 Nørresundby Servicedesk-sk@aalborg.dk Indledning It og digitalisering er i dag

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 Uge 29: Nørd Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 HIPPY HippHopp uge_29_guidevejl_nørd.indd 1 06/07/10 10.42 Denne vejledning er et supplement

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 22. oktober 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Velkomst 1b. Evaluering af HBM 24.-25. september 2014 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan: Afrapportering 2014 + Pejlemærker 2016 2.2 Hovedbestyrelseskonference 2015 2.3 Konfliktunderstøttelse

Læs mere

Møde 3. december 2007 kl. 14:00 i Jobcenter Struer

Møde 3. december 2007 kl. 14:00 i Jobcenter Struer Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR referat Møde 3. december 2007 kl. 14:00 i Jobcenter Struer Afbud fra: Grethe Riksted, Iben Kollemorten, Martin Munkebo og Bo Hansen Pkt. Tekst Side 95 Meddelelser 1 96

Læs mere

Strategi for Natur- og Kulturhistorisk formidling i Jammerbugt Kommune Indhold

Strategi for Natur- og Kulturhistorisk formidling i Jammerbugt Kommune Indhold Strategi for Natur- og Kulturhistorisk formidling i Jammerbugt Kommune Indhold 1. Baggrund... 2 2. Vision... 3 3. Det handler om:... 3 At løfte i flok... 3 At gå nye veje... 4 At skabe synergi... 4 4.

Læs mere

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk Netværksguide sådan bruger du dit netværk Danmarks måske stærkeste netværk Step 1 Formålet med guiden Hvor kan netværk hjælpe? Netværk er blevet et centralt middel, når det gælder om at udvikle sig fagligt

Læs mere

Materiale til behandling af brev fra 12 private børnepassere

Materiale til behandling af brev fra 12 private børnepassere Materiale til behandling af brev fra 12 private børnepassere Info om: Kommunal dagpleje - der er d.d. 57 kommunale dagplejere. Godkendes og ansættes af Tønder Kommune til pasning af 4 børn med mulighed

Læs mere

Nyvurdering af administrativ organisation

Nyvurdering af administrativ organisation Nyvurdering af administrativ organisation Fra kommissoriet Målet har været at sikre en administration, der fremstår maksimalt trimmet, og som på den ene side kan levere effektiv betjening af borgerne

Læs mere

Projektets titel Skolen tager bureaukratiet

Projektets titel Skolen tager bureaukratiet Projektets titel Skolen tager bureaukratiet Formål En lang række af de mindre bornholmske virksomheder, som har været interviewet i forbindelse med praktikpladsudfordringerne, har peget på at årsagen til

Læs mere

principper for TILLID i Socialforvaltningen

principper for TILLID i Socialforvaltningen 5 principper for TILLID i Socialforvaltningen De fem principper for tillid i Socialforvaltningen I slutningen af 2012 skød vi gang i tillidsreformen i Socialforvaltningen. Det har affødt rigtig mange konstruktive

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

- Opgave vedr. efter- og videreuddannelse (jf. oplæg ved Margrethe Børsting til det fælles uddannelsesudvalgsmøde). Se bilag.

- Opgave vedr. efter- og videreuddannelse (jf. oplæg ved Margrethe Børsting til det fælles uddannelsesudvalgsmøde). Se bilag. Mødedato 16.04.2016 Mødested Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro Lokale s12 Mødedeltagere Birthe Spangsmose Annette Viberg Tina Kusk Tina Schack Boldt Lotte Møller Larsen Thomas

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne

Realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne www.eva.dk Realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne FOU-Konference (eud) mandag den 23. februar 2015 ved Specialkonsulent Michael Andersen www.eva.dk RKV praksis på erhvervsskolerne - belyst gennem

Læs mere

Udkast til Samarbejdsaftale

Udkast til Samarbejdsaftale Udkast til Samarbejdsaftale mellem INNOVATIONSFONDEN, ERHVERVSSTYRELSEN og REGION MIDTJYLLAND Innovationsfonden Østergade 26a 1100 København K og Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø og

Læs mere

Delpolitik Introduktion af nye medarbejdere

Delpolitik Introduktion af nye medarbejdere Delpolitik Introduktion af nye medarbejdere 1. Formål Gentofte Kommunes ønsker, at nye ledere og medarbejdere hurtigst muligt får et godt indtryk af og kendskab til deres nye arbejdsplads, herunder stedets

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Erhvervspolitisk evaluering 2015

Erhvervspolitisk evaluering 2015 Erhvervspolitisk evaluering 2015 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 7), som udgjorde afsættet

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Gert B. Pedersen Elise Andsager (tilforordnet) Claus Eskesen, 3F. Afbud Søren Elsberg Flemming Lassen REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG

Gert B. Pedersen Elise Andsager (tilforordnet) Claus Eskesen, 3F. Afbud Søren Elsberg Flemming Lassen REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG 7. april 2016 TAB/KLA/CSH Referat DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (formand) Rasmus Grusgaard Finn Brøndum Niels Henning Jørgensen Michael Risager Nørgaard Rikke Washington Munksgaard 3F-repræsentanter

Læs mere

Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, KL s Børnetopmøde

Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, KL s Børnetopmøde Tale af Jane Findahl Ref. Sae/jbs Side 1/11 Anledning Børnetopmøde 2012 Dato 2. februar 2012 Sted Aalborg Kl. 10.08 10.20 Titel Taletid 8-9 minutter Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg,

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Juni 2016

Kommissorium for Revisionsudvalget. Juni 2016 Kommissorium for Revisionsudvalget Juni 2016 Indhold 1. KONSTITUERING OG FORMÅL... 3 2. MEDLEMSKAB... 3 3. MØDESTRUKTUR- OG FREKVENS... 4 4. BEMYNDIGELSE OG RESSOURCER... 4 5. OPGAVER OG FORPLIGTELSER...

Læs mere

Frivillighedspolitik for Assens Kommune

Frivillighedspolitik for Assens Kommune Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Definition på frivilligt socialt arbejde... 3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde... 4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...

Læs mere

Beretning for Vindrosen De Frivilliges Hus 2011

Beretning for Vindrosen De Frivilliges Hus 2011 Beretning for Vindrosen De Frivilliges Hus 2011 Indledning Vindrosen De Frivilliges Hus har til formål at udvikle, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Esbjerg Kommune. Dette gøres

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING FRIVILLIG I KRÆFTENS BEKÆMPELSE

DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING FRIVILLIG I KRÆFTENS BEKÆMPELSE DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING 1 DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING ER UDGIVET AF 2013 GENOPTRYKT 2016 TAK TIL DE MANGE FRIVILLIGE, DER HAR GIVET INPUT OG KOMMENTARER

Læs mere

AFTAGERPANELER Aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner hvorfor og hvordan?

AFTAGERPANELER Aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner hvorfor og hvordan? AFTAGERPANELER Aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner hvorfor og hvordan? F O T O : C O L O U R B O X. C O M A F T A G E R P A N E L E R A F T A G E R

Læs mere

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 udarbejdet af Søren Kveiborg 25. januar 2016 Indledning Nærværende rapport samler resultaterne fra undersøgelser

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere