Referat af generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling"

Transkript

1 Aalborg Bridgehus, Revlingebakken 33 B, st. tv. Dagsorden 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab 5. Meddelelser fra DBF v/ Per Egelund 6. Meddelelser fra Kreds 4 v/ Michael Ankersen 7. Indkomne forslag fra klubber (ingen forslag) 8. Forslag fra Distriktsbestyrelsen - Juniorer der deltager i distriktsfinaler og semifinaler betaler kun 50 % af den samlede deltagerpris. Dette gælder både par- og hold-turneringer. (Jacob Jensen) 9. Fastsættelse af kontingent til distriktet og fremlæggelse af budget 10. Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen 11. Valg af revisor og revisorsuppleant 12. Eventuelt 1

2 1. Følgende deltog i generalforsamling: Aalborg (8 stemmer), Aars (3), BK 1973, Hjørring (5), BK Nord (8), Brovst (4), Brønderslev (6), Hadsund (4), Hals (4), Hirtshals (5), Hjallerup (4), Hobro (4), Løgstør (3), Pandrup (4), Romdrup-Klarup (3), Sæby (6), Terndrup (2), Vestbjerg (2) & Vodskov (4). Det medførte, at der var 79 stemmer til stede ud af 107 mulige. 2. Lars Grinsted, Løgstør Bridgeklub, blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i en mail, som var udsendt 30. marts. (Der bemærkes, at den også er indvarslet i Bridgealmanakken i septembernummeret af Dansk Bridge ). Der er udsendt en mail 28. april med en dagsorden, som skulle være udsendt 25. april. Dirigenten var af den opfattelse, at ingen af de tilstedeværende klubber kunne have nogle indvendinger, så man konstaterede, at den var beslutningsdygtig. 3. Bestyrelsens beretning Foreningsåret startede med planlægning af den kommende sæsons aktiviteter. Forarbejdet var gjort inden generalforsamlingen med indkaldelse af ønsker om egne åbne turneringer fra klubberne samt ønsker om at arrangere en af distriktets turneringer. Bestyrelsens første opgave blev så at opfylde alle disse ønsker bedst muligt. Det var lidt af et kunststykke at få klubturneringer og 8 distriktsturneringer lagt ind i kalenderen under hensyntagen til ferier, helligdage, divisionsweekender og pokalturneringen. Det lykkedes dog endnu engang, dog med en enkelt svipser i Mixed Par. Næste opgave var de 3 regionsmøder, der i 2009 blev afholdt i Brønderslev, Aalborg og Hobro; alle steder med et acceptabelt fremmøde. Disse møder er vigtige for vores kommunikation med klubberne. Her kan vi mere uformelt diskutere diverse ting. Det er også her, klubberne kan fremsætte specifikke ønsker til distriktet om aktiviteter og tiltag. Som noget nyt blev punktet diverse forlænget således, at distriktet efter kaffen forlod 2

3 mødet, så klubberne kunne snakke indbyrdes. Det vil vi fortsætte med det er en god mulighed for klubberne for at planlægge fælles ting, koordinere aktiviteter eller diskutere ting, hvor man ikke nødvendigvis behøver / ønsker distriktsbestyrelsens tilstedeværelse. Med udgangspunkt i ønsker fra disse møder blev der efterfølgende afholdt kurser i Bridgemate og turneringsledelse (Mini-TUR-leder-kursus) samt undervisning for klubspillere i Hjørring. En undervisningsdag i Hadsund måtte aflyses af praktiske årsager. Medlemstal Vi har desværre måttet sige farvel til vore 2 mindste klubber Skørping BK og BK Himmerland. De kunne ikke længere opretholde det minimale medlemstal. Det samlede medlemstal er igen faldet en smule, hvilket bl.a. har medført, at Nordjylland nu kun har én repræsentant i Repræsentantskabet. Turneringer Selve turneringsstrukturen var en gentagelse af sidste år kvalifikationspuljer spredt ud over distriktet i Veteran, Dame og Mixed Par med efterfølgende semifinaler og / eller finaler. Den nye turnering fra sidste år, Nordjyske Parmesterskab, havde samme struktur. I Åben Par var der for 2. gang direkte tilmelding til finalen. Dame Par det evige problembarn, antalsmæssigt set - lever stadig og i år med en lille fremgang, således at finalen kunne besættes fuldt ud med 20 par. Veteran Par har været i tilbagegang i nogle år. Sidste år forudsagde vi, at vi kunne risikere at nå samme deltagerantal som i Dame Par. Om det var dén udtalelse, der hjalp, vides ikke, men deltagerantallet er i år steget med 85 % til i alt 70 par. Mixed Par blev til gengæld årets skuffelse med en tilbagegang på næsten 40 %. Det kan der være 2 forklaringer på. Dels lå kvalifikationspuljerne i januar og begyndelsen af februar, og vinteren var jo som bekendt noget snefyldt. Det har givetvist holdt nogle hjemme, specielt hvor puljerne har været holdt om aftenen. Vores gennemsnitsalder taget i betragtning er det vel heller ikke urimeligt. Dertil kommer, at distriktet ved en fejl havde fået placeret weekenden med semifinaler og finale i slutningen af vinterferien. Nordjyske Parmesterskab debuterede sidste år ikke prangende, men vi kom da i gang. I år steg deltagerantallet fra 39 til 52 par i kvalifikationen med en efterfølgende finale på 22 par. Der er i år uddelt 2 gavekort til hver klub, så medlemmerne kunne deltage til nedsat pris i kvalifikationen. 3

4 Åben Par havde for 2. gang direkte tilmelding til finalen, og deltagerantallet var præcist det samme, 22 par det maksimale antal, hvis der kun skal spilles én dag. Vi så dog gerne, at der kom ca. 10 par mere. Distriktets heat i DM for Begyndere og Klubspillere blev afholdt i Frederikshavn. Der var dog kun tale om DM for Begyndere, idet der kun var tilmeldt ét par i Klubspiller-rækken. Dette hænger utvivlsomt sammen med de nye regler for deltagelse. Holdturneringer. I serie 1 blev det business as usual, idet vi før sæsonen var sikre på, at i år fik vi flere deltagere end sidste år. Herefter gik der som sædvanlig oprykning i tingene, og så endte vi med de sædvanlige 4 hold (dog stadig det næststørste antal i Kreds 4). Klubhold var som vanligt en lidt vanskelig nød at knække, men vi fik den dog op at stå. Næste gang (august) forventer vi, at det går lidt nemmere, idet der er 2 DM-pladser at spille om. Vinterhold blev i år afholdt ét sted med 6 hold Sæby. Hjemmeside og nyhedsbrev Hjemmesiden har igen været redigeret af Kurt Christensen, og det er forløbet tilfredsstillende efter vores egen mening. Nyhedsbrevet er udkommet lidt flere gange i år, og forhåbentlig kommer der flere næste år. Som nævnt sidste år er det en af de ting, der nedprioriteres, når vi ikke føler vi har tid og energi nok. Kreds 4 Efter at have præget arbejdet i kredsen i flere år har vi nu sænket aktivitetsniveauet til det mere normale. Tingene er blevet sat på skinner nu skal de andre vise, at de også kan udføre arbejdet. Dette har muliggjort, at Michael Ankersen har kunnet kaste sig over Divisionsturneringen som turneringsansvarlig. Han er i fuld gang med at støve af. DBF Efter sidste års repræsentantskabsmøde skrev vi et nyhedsbrev med vores eget referat set fra Nordjylland. Vupti så var igen landskendt. Nyhedsbrevet blev kendt via Netbridge.dk som piratreferatet ikke mindst fordi forbundet selv var særdeles længe om at få det officielle referat på gaden. I nyhedsbrevet var vi igen ude med riven, da vi måtte konstatere, at forholdene omkring de ikke-foreningsbaserede klubber og centre reelt var blevet syltet. Om det var derfor, der pludselig kom skred i tingene, vides ikke, 4

5 men i løbet af efteråret skete der store fremskridt, og her i foråret skulle de sidste knaster være løst, således at alle klubber nu har forholdene i orden. Så skal der bare følges op på tingene. Umiddelbart efter sommerferien fik de nordjyske klubber sig et mindre chok med posten. Prisen på undervisningsmateriale fra DBF var uden varsel steget med 500 kr., svarende til 500 %. Forklaring: Der var udviklet et nyt system Nordisk Standard. Det har kostet penge, og de skal ind i kassen igen. Med en sådan stigning har det enten været alt for dyrt at udvikle, eller forbundet har tænkt sig at tjene penge på salget. Det fik et par klubformænd til at skrive et brev til DBF, hvor man udtrykte bekymring for undervisningens beståen. Skrivelsen blev rundsendt til de øvrige klubber i distriktet, og 21 af 26 klubber bakkede op. Ingen udtalte sig direkte imod. Svaret fra DBF var kort og klart: Sådan var prisen, og sådan ville den blive ved at være! Klubberne henvendte sig så til distriktet og spurgte, om vi kunne gøre noget. Vi sendte efterfølgende skrivelsen til de øvrige distrikter og tog emnet op på midtvejsmødet i januar. Her affødte det en længere debat, der afsluttedes med enighed om, at emnet skulle tages op på distrikternes generalforsamling (skal der tjenes på undervisningsmateriale, skal det løbe rundt, ellers må det gerne koste penge). På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i marts kunne DBF så meddele, at prisen var sat ned til det halve med tilbagevirkende kraft. Afskaffelse af dobbeltkontingentet til DBF var på dagsordenen på repræsentantskabsmødet sidste år, men blev sendt retur. Dels var forslaget ikke fremsat tids nok i henhold til vedtægterne, dels var der ingen beskrivelse af, hvordan det skulle fungere i praksis. Her tænkes på selve opkrævelsesproceduren. Man fik besked på at fremsætte en konkret beskrivelse på midtvejsmødet, hvilket også skete. Her blev det besluttet, at det var egnet til at fremsætte på det kommende repræsentantskabsmøde, hvor den endelige beslutning tages. har på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde været med til at tage beslutning om at afhænde Asminderød Kro, så vidt det overhovedet er muligt. Det vil ikke blive nogen god forretning, men det vil blive værre at beholde den. Æresnål Distriktets æresnål med tilhørende diplom er tildelt Leif Molbech for hans virke som turneringsleder for både distriktet og klubberne samt hans deltagelse i undervisning inden for turneringsledelse i Nordjylland. Bridgemæssige resultater Dame Par: Birthe Jespersgaard Elly Berthelsen, Hirtshals / Pandrup 5

6 Veteran Par: Erik Hermansen Leif Rasmussen, BK Nord Mixed Par: Melanie Tylvad Kristian Tylvad, BK Nord Åben Par: Flemming Clausen Morten Heby, BK Nord Nordjyske Parmesterskab: Yvonne Løwschall Ejgil Vittrup, Aars DM: Generelt ingen topplaceringer, men samtlige deltagende par i Åben Par (- 1) spillede en plads hjem til distriktet, så vi i år har 14 pladser. Klubhold: Nordjysk mester: BK Nord Serie 1: Henning Langbak Leif Andersen Britt Boholt Svend H. Andersen Kval Nord: Oprykning til: Erik Hermansen Leif Rasmussen Anette Bjørn Jensen Jesper Kragh Mellemrækken: Jens Thomsen Albert Mylius Nielsen Peter Frigaard Zhou Liu 1. div.: Team Pharmaservice (H.C. Graversen, Dennis Bilde, Jørgen Cilleborg, Morten Bilde, Niels Krøjgaard, Henrik Caspersen) nåede slutspillet, hvor holdet tabte semifinalen til Peter Schaltz Pokalturneringen (2009): Poul Clemmensen (Poul Clemmensen, HC Graversen, Niels Krøjgaard, Henrik Caspersen) nåede finalen hvor man tabte til Team Blaksets Bridgecenter. DM for Klubhold: Vinder af DM-finalen: BK Nord (Poul Clemmensen H. C. Graversen Jes Bank Morten Jepsen) 4. Ordet blev givet til kasserer Jens Abildgaard Jensen, som aflagde årsregnskab for perioden 1. april 2009 til 31. marts Nedgangen i indtægter på sølvkuponer skyldes, at distriktet ikke længere har en beholdning af sølvkuponer, så afregningen kommer senere fra Danmark Bridgeforbund (DBf). Der kom et spørgsmål fra Albert M. Nielsen, om det var muligt at få en større renteindtægt. Kasserer var af den opfattelse, at forhandlinger med 6

7 pengeinstitutterne i den nuværende situation nok ikke kunne bibringe en større renteindtægt. Årets resultat blev på ca. kr Egenkapitalen er på ca. kr (efter betaling af indskud til Vingsted). 5. Fra DBf kom formand Per Egelund (PE), som havde følgende at berette: Ændringer i sekretariatet Kroen Regnskabet 2009 Medlemstallet Undervisningssystem Nordiske standard. Vingsted Der var kommet ny redaktør af Dansk Bridge. Henrik Kruse Petersen overtog efter Ib Lundby, og der er kommet et nyt layout på bladet. Kommunikationsmedarbejder Lars Schmidt blev opsagt, da det skønnes, at han var den medarbejder, man nemmest kunne undvære. Bogholder Steen Olsen blev bortvist, og der blev ansat en ny økonomimedarbejder, som hedder Peter Barrington. Ellen Nielsen gik på efterløn, men tog en måned ekstra for at hjælpe DBf, da man i januar både manglende en generalsekretær og en bogholder. Den tidligere generalsekretær Henning Jensen og hovedbestyrelsen blev enige om at ophæve samarbejdet. Der er ansat en ny generalsekretær, Flemming Bøgh-Sørensen, der kom fra IT-styrelsen, hvor han var specialekonsulent. Det vil være en lykkelig situation, hvis formanden i dag kunne fortælle her på generalforsamlingen, at kroen var solgt, men det kunne han desværre ikke. Han kunne dog fortælle, at Levnedsmiddelkontrollen havde været på kontrolbesøg, hvor alle bordplader i køkkenet skulle være i stål, så det kostede DBf kr På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev det besluttet at afhænde kroen på bedst mulige vis. Formanden oplyste, at der skyldes ca. kr. 1,7 millioner i kroen. Formanden havde ikke et færdigt regnskab for 2009 med i mappen; dog forventes et meget dårligt resultat, hvilket skyldes IT-ændringer og et meget dårligere resultat af driften i bridgeforlaget. Ligeledes skulle alle omkostninger være aktiverede. 7

8 Der har været en stigning på 9 medlemmer af DBf, men de eksisterende klubber taber medlemmer, da medlemsstigningen skyldes nye klubber, som er blevet medlem af forbundet. Det var formandens håb, at forslaget til ny kontingentstruktur vil kunne tiltrække nye medlemmer, altså bridgegolfklubber og ældresagsklubber. På lidt længere sigt var der et håb om nye medlemmer via undervisning. I forbindelse med det nye undervisningssystem Nordisk Bridgestandard er både Norge og Sverige gået fra økonomiaftalen, så hovedbestyrelsen finder sig ikke bundet af aftalen. Derfor vil DBf gøre bøger og CD billigere end først aftalt mellem de skandinaviske lande. Det er hovedbestyrelsens opfattelse, at et medlem, der skal bruge Nordisk Bridgestandard, skal betale kr K-medlemskab. Det var formands opfattelse, at Vingsted havde fundet sin endelige form, så eneste sideaktivitet vil blive vinsmagning. Det betyder, at pokeren på grund af den nye spillelov vil blive sløjfet i Vingsted. Spørgsmål til formanden Albert M. Nielsen: Hvad betales i husleje på Asminderød Kro? Det kunne formanden ikke svare på, men det var hans opfattelse, at risiciene ved, at DBf er kroejer, er så store, at det er nødvendigt at sælge kroen, specielt også set i lyset af kommende vedligeholdelsesudgifter. Ligeledes går der megen tid i sekretariatet med arbejdsopgaver i den forbindelse. Mathias Bruun: Hvorfor skulle der afskrives yderligere kr på kortgivningsmaskinen, når man afskriver kr per stk. som man solgte? Formanden fortalte, at kortgivningsmaskinen er en god kommerciel forretning, og man afskriver lineært, så derfor skulle der afsættes yderligere kr. til afskrivninger. Per Gaunø Jensen havde et indlæg omkring medlemstallet. Det var hans opfattelse, at hvis man de næste 10 år kan holde medlemstallet status quo, vil det være en sejr. Formanden fortalte, at han kunne se to muligheder for nye medlemmer: Via undervisning Ved flere dobbeltmedlemmer Nordmændene skulle være færdige omkring 1. september med et program, så dem der går til undervisning, kan spille med andre kursister fra Sverige og Norge. Det skulle være muligt for at finde kursister på ens eget niveau på BBO. Med forslaget fra hovedbestyrelsen omkring afskaffelse af dobbeltmedlemskabet hos DBf var det formandens håb, at flere ældresagsklubber vil melde sig ind i forbundet. 8

9 Derigennem kunne man få flere klubber med og få de medlemmer, som ikke på nuværende tidspunkt var organiseret i DBf, med. Grete Laursen: Det burde være muligt at flytte sekretariatet og forlaget til Jylland. Formanden var af den opfattelse, at det vil skabe det problem, at medarbejdere ikke vil flytte med, så man skulle ud at skaffe nye. Endvidere oplyste formanden, at der arbejdes på en beskyttelse af BridgeCentralen, så ikke andre kan få gavn af udviklingsomkostninger betalt af DBfs medlemmer. Dirigenten gav hermed ordet til Per Frederiksen (PF), der havde følgende punkter, som fortjente en bemærkning i forhold til DBf: Ulovlige medlemsklubber Kroen Kortgivningsmaskinen Kortmapper Bridgespinner (bridgeturnering med en kortgivningsmaskine på hvert bord). Honorar til formanden for arbejde i sekretariatet Det er PFs opfattelse, at der stadigvæk er ulovlige medlemsklubber med i Bridgeforbundet, altså private erhvervsdrivende, som ikke er foreningsbaserede. (I vedtægten for Bridgeforbundet står i 3, stk. 1b. følgende: En klub skal være organiseret og udøve sin virksomhed på sædvanlig foreningsmæssig måde). Det var i PFs verden ufatteligt, at DBf nu er kommet i en situation, hvor kroen kun kan indbringe under 5 millioner kroner, efter at Knud-Aage Boesgaard for fire-fem år siden udtalte, at den mindste kunne indbringe 18 millioner kroner, og for to-tre år siden havde man et bud på 12 millioner kroner. Det var ligeledes utroligt, at forbundet nu har lagt sig i selen for at kunne tilbyde kortgivningsmaskiner, hvor salget er yderst begrænset og risikoen ved garantistillelse er meget stor. De maskiner, der var solgt i Norge, måtte bridgeforbundet tage tilbage for at udskifte software i. Det var ligeledes fantastisk, at en tidligere medarbejder kunne bestille kortmapper i Fjernøsten, hvor verdenshjørnerne var vendt forkert, så leverancen som blev eksporteret ud af landet, kom tilbage igen. Det var PFs opfattelse, at DBf ikke skulle deltage aktivt i Copenhagen Bridge Invitational, hvor der skal spilles med Bridge4Peoples revolutionerende nyudvikling inden for turneringsbridge, BridgeSpinner systemet. PF frygter, at DBf bevæger sig ud i et nyt kommercielt eventyr. 9

10 Det faldt PF for brystet, at formanden har fremsendt regninger til DBf på arbejde udført i sekretariatet, hvor der var påført momsbeløb, uden at formanden var momsregistreret. Der var tre punkter i indlægget fra PF, som PE ønskede at kommentere; det første var, at han selv spiller i Østsjælland bridgecenter i Køge og her skulle forholdene være bragt i orden i henhold til DBfs vedtægter. Vedtægtsforholdene for bridgecenterne skulle i orden til sæsonstart. Vedrørende fremsendelse af regning for moms var det PEs opfattelse, at hvis blot regningen er under kr , skal man ikke være momsregistreret. Bridgespinner projektet har DBf ingen økonomiske midler bundet i, og det var PEs opfattelse, at når 32 af verdens bedste bridgespillere kom til København, er det naturligt, at bridgeforbundet er repræsenteret. Diskussion i øvrigt Kurt Als var interesseret i at vide lidt om forsamlingens opfattelse omkring finansiering af undervisningsmaterialer fra DBf: skal det være udgiftsneutralt, eller må der godt betales lidt via det almindelige kontingent. Der var en opfattelse af, at der godt må være lidt finansiering via kontingentmidler. Gertrude Kristiansen havde den opfattelse, at man burde forsætte med at kunne købe Bridgevejen. Ligeledes fandt hun det betænkeligt, at klubbernes undervisere ikke havde modtaget det nye bogsystem Nordisk Standard, så man havde en mulighed for at sætte sig ind i ændringer i forhold til Bridgevejen. Henning Langbak havde meget stor ros til det nye undervisningssystem og fandt det bedre og mere lærenemt end det tidligere. Dog savnede han, at kursisterne kunne spille på BBO med ligesindede. 6. Ordet blev givet til Michael Ankersen, som er den nordjyske repræsentant i kreds 4s bestyrelse. Desværre har DBfs turneringskomite lagt en pokalrunde i sæsonen 2010/11 i weekenden januar 2011, hvor der ligeledes er divisionsturnering. Normalt er det således, at kreds 4 afvikler holdweekender i forbindelse med divisionsturneringen. Der var opbakning i forsamlingen til, at fastholder at spille i forbindelse med divisionsturneringen. Der blev ligeledes henvist til kreds 4s hjemmeside, specielt menupunktet Nyheder, hvor man kan holde sig orienteret. 10

11 7. Der var ingen indkomne forslag fra klubberne. 8. Der var indkommet et forslag fra distriktsbestyrelsen. Juniorer der deltager i distriktsfinaler og semifinaler, betaler kun 50 % af den samlede deltagerpris. Dette gælder både par- og hold-turneringer. Forslaget er fremsendt af Jacob Jensen, men da enkeltpersoner ikke kan fremsende forslag, tog distriktsbestyrelsen forslaget til sig og fremsatte det. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Det skal med, at der vist nok kun er en håndfuld juniorer i. 9. Uændret enstemmigt vedtaget. 10. Nyvalg til Rikke Christiansen fra Aalborg Bridgeklub. Genvalg til Keld Jensen, Jens Abildgaard Jensen, Kim Nielsen, Kurt Christensen & Michael Ankersen. Bestyrelsen må supplere sig med et medlem. 11. Genvalg til revisor Jens Munch Thomsen og revisorsuppleant Per Frederiksen. 12. Mathias Bruun (MB): Hvad får den almindelige klubspiller for et medlemskab af Distrikt Nordjylland? Der blev henvist til vedtægten, hvor der står, hvad distriktet skal lave. Derudover vil distriktet naturligvis gerne lave noget for den almindelige klubspiller, og MB er meget velkommen til at komme med forsalg til bestyrelsen omkring kurser, der kunne være målrettet mod disse klubspillere. Der kunne laves et kursus i Stayman & Jacoby eller i modspil, herunder kald/afvisning. 11

12 Gertrude Kristiansen: Når der afvikles klubpuljer, så skal den frie adgang afskaffes, da den blev ophævet faldt deltagerantallet markant fra Brønderslev Bridgeklubs egne spillere. Mathias Bruun: skulle arbejde for, at der var flere turneringer, som eksempelvis Hjallerups Bridgeklubs nytårsturnering, hvor der er så mange rækker, at der spiller på alle niveauer, så der er en række, som har et styrkeniveau, der næsten harmonerer med hver spillers niveau. Generalforsamlingen hævet kl Lars Grinsted Dirigent Michael Ankersen Referent 12

13 4

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009. 1. Konstatering af stemmetal

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Distriktet holder ordinær generalforsamling fredag den 21.april 2016 kl. 19:00 i bridgehuset, Revlingebakken 33, 9000 Aalborg.

Distriktet holder ordinær generalforsamling fredag den 21.april 2016 kl. 19:00 i bridgehuset, Revlingebakken 33, 9000 Aalborg. Referat af: Distriktet holder ordinær generalforsamling fredag den 21.april 2016 kl. 19:00 i bridgehuset, Revlingebakken 33, 9000 Aalborg. Der startes med spisning kl. 18.00 tilmelding påkrævet (nederst)

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning 2010-11 Distrikt Nordjylland Umiddelbart efter sidste generalforsamling gik bestyrelsen i gang med at fordele opgaverne og planlægge den kommende sæson. Den blev afholdt regionsmøder

Læs mere

Generalforsamling i DBf Distrikt Nordjylland

Generalforsamling i DBf Distrikt Nordjylland Generalforsamling i DBf Distrikt Nordjylland Onsdag d. 14. maj 2013 kl. 19.00 REFERAT 1. Konstatering af stemmetal Formanden konstaterede hvilke klubber, der er til stede og oplæste stemmetal 2. Valg af

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2015-2016

Bestyrelsens beretning 2015-2016 En ny bestyrelse på andet år Bestyrelsens beretning - DBf Distrikt Nordjylland Selv år efter vil jeg karakterisere generalforsamlingen i som lettere kaos. Der var ingen regnskab, bestyrelsen ville ikke

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008-09

Bestyrelsens beretning 2008-09 Bestyrelsens beretning 2008-09 Distrikt Nordjylland Sidste års aflæggelse af beretning sluttede med et tillæg, hvor bestyrelsen redegjorde for vores version af de såkaldte sager, vi havde haft kørende

Læs mere

og Pokalturnering 1. division DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 1. Team PharmaService 6. John Møller Jepsen 1. Jens M.

og Pokalturnering 1. division DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 1. Team PharmaService 6. John Møller Jepsen 1. Jens M. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2011 12 1. division 1. Team PharmaService H.C. Graversen, Dennis Bilde, Freddi Brøndum (Morten Bilde, Jørgen Cilleborg Hansen, Jacob Røn) Semifinale: Team PharmaService

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold 1. division Pokalturnering 2. division Seniorhold Team PharmaService 3. Team PharmaService

og Pokalturnering DM for Klubhold 1. division Pokalturnering 2. division Seniorhold Team PharmaService 3. Team PharmaService Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2014-15 1. division 2. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen, (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: Team PharmaService

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010 Afholdt i spillelokalet i Vodskovhallen, onsdag den 15. september 2010.

Referat af generalforsamling 2010 Afholdt i spillelokalet i Vodskovhallen, onsdag den 15. september 2010. Referat af generalforsamling 2010 Afholdt i spillelokalet i Vodskovhallen, onsdag den 15. september 2010. 1. Valg af dirigent og referent. Ole Svendsen blev valgt til dirigent Henrik Mortensen blev valgt

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 12. maj 2011 kl

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 12. maj 2011 kl REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 12. maj 2011 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen og også til Per Egelund fra DBF. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Distrikt Nordjylland Kreds 4

Distrikt Nordjylland Kreds 4 Distrikt Nordjylland Kreds 4 2013-14 1. Freddi Brøndum Freddi Brøndum, Stig Allan Jensen, Morten Klug, Kurt Als 2. Bente Pedersen Christian Uldal, Bente Pedersen, Elly Berthelsen, Niels Peter Engelund

Læs mere

Distrikt Nordjylland Kreds 4

Distrikt Nordjylland Kreds 4 Distrikt Nordjylland Kreds 4 2011 12 1. Helle Skov Helle Skov, Palle Pedersen, Birthe Jespersgaard og Peter Buchardt 2. Henning Langbak Henning Langbak, Svend H. Andersen, Britt Boholt og Leif Andersen

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

REFERAT Distrikt Fyn bestyrelsesmøde torsdag, den 27. maj 2010 hos JGL.

REFERAT Distrikt Fyn bestyrelsesmøde torsdag, den 27. maj 2010 hos JGL. REFERAT Distrikt Fyn bestyrelsesmøde torsdag, den 27. maj 2010 hos JGL. Deltagere: Preben Mohr (), Leise Hemberg (), Claus Lund (), Niels Lønborg () og Jørn Gissemann Larsen (JGL). Fraværende: Kurt Lynnerup.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Beretning. for. sæsonen 2005-2006

Beretning. for. sæsonen 2005-2006 Beretning for sæsonen 2005-2006 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsens overordnede/generelle arbejde i 2005-2006... 2 1.1 Sammensætning og konstituering i sæsonen... 2 1.2 Samarbejdet med Aalborg Bridgeklub...

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Nordjysk Volleyball Kreds

Nordjysk Volleyball Kreds Vaarst 14-04-2008 NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 24. april 2008 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger: a. formanden b. turneringsudvalget

Læs mere

Distrikt Nordjylland Kreds 4

Distrikt Nordjylland Kreds 4 Distrikt Nordjylland Kreds 4 2014-15 1. Jens Abildgaard Jensen Jens Abildgaard Jensen, Bjarne Weber Mikkelsen, Else Lentz, Anny Lang, Preben Knudsen 2. Kurt Christensen Kurt Christensen, Niels Peter Engelund,

Læs mere

2014-15 2013-14 2012-13. (pladsgivende placeringer) Annette Bjørn Jensen Michael Ankersen

2014-15 2013-14 2012-13. (pladsgivende placeringer) Annette Bjørn Jensen Michael Ankersen Distrikt Forbund (pladsgivende placeringer) 0-0- 0- Bente Pedersen Christian Uldal Pandrup BK Helle Skov Jesper Kragh Hirtshals BK / Lena Nielsen Benny Hansen Hadsund BK / Hobro BK Helle Skov Jesper Kragh

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 29. APRIL 2013, KL REFERAT. 2. Formandens beretning. (Se tillæg 1) Godkendt.

GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 29. APRIL 2013, KL REFERAT. 2. Formandens beretning. (Se tillæg 1) Godkendt. GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 29. APRIL 2013, KL. 18.00 REFERAT 1. Valg af dirigent. Flemming Larsen blev valgt som dirigent. Per Quist Nielsen og Kirsten Klæbel blev valgt som stemmetællere.

Læs mere

Kritisk revisionsprotokollat 2014

Kritisk revisionsprotokollat 2014 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Kritisk revisionsprotokollat 2014 1. Indledning Klarup/Grenaa 6. april 2015 Revisionsprotokollatet er udarbejdet

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Beretning. for. sæsonen 2003-2004

Beretning. for. sæsonen 2003-2004 Beretning for sæsonen 2003-2004 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsens overordnede/generelle arbejde i 2003-2004... 2 1.1 Sammensætning og konstituering i sæsonen... 2 1.2 Kick-off møde... 2 1.3 Samarbejdet

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Der blev orienteret om de afholdte arrangementer, og der var tilfredshed med deltagerantallet til Drop In.

Der blev orienteret om de afholdte arrangementer, og der var tilfredshed med deltagerantallet til Drop In. Side 1 af 5 Beslutning referat for bestyrelsesmøde i AABC torsdag den 19. juni 2008 kl. 18 i klubben: Punkt 1: Valg af referent: Bolette Deltagere: Bestyrelsen mødt fuldtallig. Punkt 2: Afholdte arrangementer:

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

(pladsgivende placeringer) A 11

(pladsgivende placeringer) A 11 Distrikt Forbund (pladsgivende placeringer) 0-0- 0- Helle Skov Jesper Kragh / Annette Bjørn Jensen Michael Ankersen Lene Størup Svend Haugaard Andersen Annette Bjørn Jensen Michael Ankersen Else Lentz

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole Asminderød, den 9. juni 2005 Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole Deltagerliste: København: Nordsjælland: Østsjælland: Vestsjælland:

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra klubledermøde Distrikt Østsjælland den 9. oktober 2016

Referat fra klubledermøde Distrikt Østsjælland den 9. oktober 2016 Referat fra klubledermøde Distrikt Østsjælland den 9. oktober 2016 Tilstede: 23 personer fra klubber og distriksbestyrelse Dagsorden: 1. Velkomst ved PE 2. Nyt fra DBF, ved BUM 3. Nyt fra Distriktet, ved

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15

DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15 DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15 På bestyrelsens vegne skal jeg herved aflægge beretning for 2014/15 Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder. På mødet den 23.5 konstituerede bestyrelsen sig med mig som

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af Midtvejsmøde i Svendborg den 3. december 2016

Referat af Midtvejsmøde i Svendborg den 3. december 2016 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Referat af Midtvejsmøde i Svendborg den 3. december 2016 Deltagere Hovedbestyrelsen København Nordsjælland

Læs mere

Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2

Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2 Danmarks Bridgeforbund Asminderødgade 53 DK 3480 Fredensborg Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2 Form Herlev, 26. marts 2015 På

Læs mere

Deltagere: Jørn Jeppesen Claus Christensen Tove Christensen Rethe Dahlstrup Ole Nielsen Svend Rasmussen Axel Petersen Niels Dahl Eva Johansen

Deltagere: Jørn Jeppesen Claus Christensen Tove Christensen Rethe Dahlstrup Ole Nielsen Svend Rasmussen Axel Petersen Niels Dahl Eva Johansen Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmødet i AABC onsdag den 15.12.10 kl. 18.00 Deltagere: Jørn Jeppesen Claus Christensen Tove Christensen Rethe Dahlstrup Ole Nielsen Svend Rasmussen Axel Petersen Niels

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Vi føler derfor, at vores opgave er at gøre rammerne for vore medlemmer så gode som mulige.

Vi føler derfor, at vores opgave er at gøre rammerne for vore medlemmer så gode som mulige. Beretning 2008 I bestyrelsen er vi af den opfattelse, at Vodskov Bridgeklub primært skal være en klub for bridgespillere, som spiller bridge for at hygge sig og være sammen med andre. Vi skal selvfølgelig

Læs mere

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub.

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub. Dansk Skak Unions 4. hovedkreds Formanden Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev Haderslev, den 15.2.2015 Til FU og alle klubformænd Årets hovedkredsgeneralforsamling finder sted den 21. februar kl.

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 25. februar 2016. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 29 deltagere,

Læs mere

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Rønne, d. 20. august 2013 Kære klubledere Sikke en sommer. Varmen var jo næsten tropisk, så det har længe været forbundet med stort besvær bare at tænke på at skulle sætte sig til Pc en for at sende et

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende.

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Kirke Såby d. 1. maj 2013. Referat År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Dagsorden i henhold til indkaldelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Deltagere: Jørn Jeppesen Jes S. Brabrand Tove Christensen Rethe Dahlstrup Ole Nielsen Svend Rasmussen Axel Petersen Niels Dahl Eva Johansen

Deltagere: Jørn Jeppesen Jes S. Brabrand Tove Christensen Rethe Dahlstrup Ole Nielsen Svend Rasmussen Axel Petersen Niels Dahl Eva Johansen Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmødet i AABC onsdag den 16.12.15 kl. 17.30: Deltagere: Jørn Jeppesen Jes S. Brabrand Tove Christensen Rethe Dahlstrup Ole Nielsen Svend Rasmussen Axel Petersen Niels

Læs mere