Referat af generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling"

Transkript

1 Aalborg Bridgehus, Revlingebakken 33 B, st. tv. Dagsorden 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab 5. Meddelelser fra DBF v/ Per Egelund 6. Meddelelser fra Kreds 4 v/ Michael Ankersen 7. Indkomne forslag fra klubber (ingen forslag) 8. Forslag fra Distriktsbestyrelsen - Juniorer der deltager i distriktsfinaler og semifinaler betaler kun 50 % af den samlede deltagerpris. Dette gælder både par- og hold-turneringer. (Jacob Jensen) 9. Fastsættelse af kontingent til distriktet og fremlæggelse af budget 10. Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen 11. Valg af revisor og revisorsuppleant 12. Eventuelt 1

2 1. Følgende deltog i generalforsamling: Aalborg (8 stemmer), Aars (3), BK 1973, Hjørring (5), BK Nord (8), Brovst (4), Brønderslev (6), Hadsund (4), Hals (4), Hirtshals (5), Hjallerup (4), Hobro (4), Løgstør (3), Pandrup (4), Romdrup-Klarup (3), Sæby (6), Terndrup (2), Vestbjerg (2) & Vodskov (4). Det medførte, at der var 79 stemmer til stede ud af 107 mulige. 2. Lars Grinsted, Løgstør Bridgeklub, blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i en mail, som var udsendt 30. marts. (Der bemærkes, at den også er indvarslet i Bridgealmanakken i septembernummeret af Dansk Bridge ). Der er udsendt en mail 28. april med en dagsorden, som skulle være udsendt 25. april. Dirigenten var af den opfattelse, at ingen af de tilstedeværende klubber kunne have nogle indvendinger, så man konstaterede, at den var beslutningsdygtig. 3. Bestyrelsens beretning Foreningsåret startede med planlægning af den kommende sæsons aktiviteter. Forarbejdet var gjort inden generalforsamlingen med indkaldelse af ønsker om egne åbne turneringer fra klubberne samt ønsker om at arrangere en af distriktets turneringer. Bestyrelsens første opgave blev så at opfylde alle disse ønsker bedst muligt. Det var lidt af et kunststykke at få klubturneringer og 8 distriktsturneringer lagt ind i kalenderen under hensyntagen til ferier, helligdage, divisionsweekender og pokalturneringen. Det lykkedes dog endnu engang, dog med en enkelt svipser i Mixed Par. Næste opgave var de 3 regionsmøder, der i 2009 blev afholdt i Brønderslev, Aalborg og Hobro; alle steder med et acceptabelt fremmøde. Disse møder er vigtige for vores kommunikation med klubberne. Her kan vi mere uformelt diskutere diverse ting. Det er også her, klubberne kan fremsætte specifikke ønsker til distriktet om aktiviteter og tiltag. Som noget nyt blev punktet diverse forlænget således, at distriktet efter kaffen forlod 2

3 mødet, så klubberne kunne snakke indbyrdes. Det vil vi fortsætte med det er en god mulighed for klubberne for at planlægge fælles ting, koordinere aktiviteter eller diskutere ting, hvor man ikke nødvendigvis behøver / ønsker distriktsbestyrelsens tilstedeværelse. Med udgangspunkt i ønsker fra disse møder blev der efterfølgende afholdt kurser i Bridgemate og turneringsledelse (Mini-TUR-leder-kursus) samt undervisning for klubspillere i Hjørring. En undervisningsdag i Hadsund måtte aflyses af praktiske årsager. Medlemstal Vi har desværre måttet sige farvel til vore 2 mindste klubber Skørping BK og BK Himmerland. De kunne ikke længere opretholde det minimale medlemstal. Det samlede medlemstal er igen faldet en smule, hvilket bl.a. har medført, at Nordjylland nu kun har én repræsentant i Repræsentantskabet. Turneringer Selve turneringsstrukturen var en gentagelse af sidste år kvalifikationspuljer spredt ud over distriktet i Veteran, Dame og Mixed Par med efterfølgende semifinaler og / eller finaler. Den nye turnering fra sidste år, Nordjyske Parmesterskab, havde samme struktur. I Åben Par var der for 2. gang direkte tilmelding til finalen. Dame Par det evige problembarn, antalsmæssigt set - lever stadig og i år med en lille fremgang, således at finalen kunne besættes fuldt ud med 20 par. Veteran Par har været i tilbagegang i nogle år. Sidste år forudsagde vi, at vi kunne risikere at nå samme deltagerantal som i Dame Par. Om det var dén udtalelse, der hjalp, vides ikke, men deltagerantallet er i år steget med 85 % til i alt 70 par. Mixed Par blev til gengæld årets skuffelse med en tilbagegang på næsten 40 %. Det kan der være 2 forklaringer på. Dels lå kvalifikationspuljerne i januar og begyndelsen af februar, og vinteren var jo som bekendt noget snefyldt. Det har givetvist holdt nogle hjemme, specielt hvor puljerne har været holdt om aftenen. Vores gennemsnitsalder taget i betragtning er det vel heller ikke urimeligt. Dertil kommer, at distriktet ved en fejl havde fået placeret weekenden med semifinaler og finale i slutningen af vinterferien. Nordjyske Parmesterskab debuterede sidste år ikke prangende, men vi kom da i gang. I år steg deltagerantallet fra 39 til 52 par i kvalifikationen med en efterfølgende finale på 22 par. Der er i år uddelt 2 gavekort til hver klub, så medlemmerne kunne deltage til nedsat pris i kvalifikationen. 3

4 Åben Par havde for 2. gang direkte tilmelding til finalen, og deltagerantallet var præcist det samme, 22 par det maksimale antal, hvis der kun skal spilles én dag. Vi så dog gerne, at der kom ca. 10 par mere. Distriktets heat i DM for Begyndere og Klubspillere blev afholdt i Frederikshavn. Der var dog kun tale om DM for Begyndere, idet der kun var tilmeldt ét par i Klubspiller-rækken. Dette hænger utvivlsomt sammen med de nye regler for deltagelse. Holdturneringer. I serie 1 blev det business as usual, idet vi før sæsonen var sikre på, at i år fik vi flere deltagere end sidste år. Herefter gik der som sædvanlig oprykning i tingene, og så endte vi med de sædvanlige 4 hold (dog stadig det næststørste antal i Kreds 4). Klubhold var som vanligt en lidt vanskelig nød at knække, men vi fik den dog op at stå. Næste gang (august) forventer vi, at det går lidt nemmere, idet der er 2 DM-pladser at spille om. Vinterhold blev i år afholdt ét sted med 6 hold Sæby. Hjemmeside og nyhedsbrev Hjemmesiden har igen været redigeret af Kurt Christensen, og det er forløbet tilfredsstillende efter vores egen mening. Nyhedsbrevet er udkommet lidt flere gange i år, og forhåbentlig kommer der flere næste år. Som nævnt sidste år er det en af de ting, der nedprioriteres, når vi ikke føler vi har tid og energi nok. Kreds 4 Efter at have præget arbejdet i kredsen i flere år har vi nu sænket aktivitetsniveauet til det mere normale. Tingene er blevet sat på skinner nu skal de andre vise, at de også kan udføre arbejdet. Dette har muliggjort, at Michael Ankersen har kunnet kaste sig over Divisionsturneringen som turneringsansvarlig. Han er i fuld gang med at støve af. DBF Efter sidste års repræsentantskabsmøde skrev vi et nyhedsbrev med vores eget referat set fra Nordjylland. Vupti så var igen landskendt. Nyhedsbrevet blev kendt via Netbridge.dk som piratreferatet ikke mindst fordi forbundet selv var særdeles længe om at få det officielle referat på gaden. I nyhedsbrevet var vi igen ude med riven, da vi måtte konstatere, at forholdene omkring de ikke-foreningsbaserede klubber og centre reelt var blevet syltet. Om det var derfor, der pludselig kom skred i tingene, vides ikke, 4

5 men i løbet af efteråret skete der store fremskridt, og her i foråret skulle de sidste knaster være løst, således at alle klubber nu har forholdene i orden. Så skal der bare følges op på tingene. Umiddelbart efter sommerferien fik de nordjyske klubber sig et mindre chok med posten. Prisen på undervisningsmateriale fra DBF var uden varsel steget med 500 kr., svarende til 500 %. Forklaring: Der var udviklet et nyt system Nordisk Standard. Det har kostet penge, og de skal ind i kassen igen. Med en sådan stigning har det enten været alt for dyrt at udvikle, eller forbundet har tænkt sig at tjene penge på salget. Det fik et par klubformænd til at skrive et brev til DBF, hvor man udtrykte bekymring for undervisningens beståen. Skrivelsen blev rundsendt til de øvrige klubber i distriktet, og 21 af 26 klubber bakkede op. Ingen udtalte sig direkte imod. Svaret fra DBF var kort og klart: Sådan var prisen, og sådan ville den blive ved at være! Klubberne henvendte sig så til distriktet og spurgte, om vi kunne gøre noget. Vi sendte efterfølgende skrivelsen til de øvrige distrikter og tog emnet op på midtvejsmødet i januar. Her affødte det en længere debat, der afsluttedes med enighed om, at emnet skulle tages op på distrikternes generalforsamling (skal der tjenes på undervisningsmateriale, skal det løbe rundt, ellers må det gerne koste penge). På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i marts kunne DBF så meddele, at prisen var sat ned til det halve med tilbagevirkende kraft. Afskaffelse af dobbeltkontingentet til DBF var på dagsordenen på repræsentantskabsmødet sidste år, men blev sendt retur. Dels var forslaget ikke fremsat tids nok i henhold til vedtægterne, dels var der ingen beskrivelse af, hvordan det skulle fungere i praksis. Her tænkes på selve opkrævelsesproceduren. Man fik besked på at fremsætte en konkret beskrivelse på midtvejsmødet, hvilket også skete. Her blev det besluttet, at det var egnet til at fremsætte på det kommende repræsentantskabsmøde, hvor den endelige beslutning tages. har på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde været med til at tage beslutning om at afhænde Asminderød Kro, så vidt det overhovedet er muligt. Det vil ikke blive nogen god forretning, men det vil blive værre at beholde den. Æresnål Distriktets æresnål med tilhørende diplom er tildelt Leif Molbech for hans virke som turneringsleder for både distriktet og klubberne samt hans deltagelse i undervisning inden for turneringsledelse i Nordjylland. Bridgemæssige resultater Dame Par: Birthe Jespersgaard Elly Berthelsen, Hirtshals / Pandrup 5

6 Veteran Par: Erik Hermansen Leif Rasmussen, BK Nord Mixed Par: Melanie Tylvad Kristian Tylvad, BK Nord Åben Par: Flemming Clausen Morten Heby, BK Nord Nordjyske Parmesterskab: Yvonne Løwschall Ejgil Vittrup, Aars DM: Generelt ingen topplaceringer, men samtlige deltagende par i Åben Par (- 1) spillede en plads hjem til distriktet, så vi i år har 14 pladser. Klubhold: Nordjysk mester: BK Nord Serie 1: Henning Langbak Leif Andersen Britt Boholt Svend H. Andersen Kval Nord: Oprykning til: Erik Hermansen Leif Rasmussen Anette Bjørn Jensen Jesper Kragh Mellemrækken: Jens Thomsen Albert Mylius Nielsen Peter Frigaard Zhou Liu 1. div.: Team Pharmaservice (H.C. Graversen, Dennis Bilde, Jørgen Cilleborg, Morten Bilde, Niels Krøjgaard, Henrik Caspersen) nåede slutspillet, hvor holdet tabte semifinalen til Peter Schaltz Pokalturneringen (2009): Poul Clemmensen (Poul Clemmensen, HC Graversen, Niels Krøjgaard, Henrik Caspersen) nåede finalen hvor man tabte til Team Blaksets Bridgecenter. DM for Klubhold: Vinder af DM-finalen: BK Nord (Poul Clemmensen H. C. Graversen Jes Bank Morten Jepsen) 4. Ordet blev givet til kasserer Jens Abildgaard Jensen, som aflagde årsregnskab for perioden 1. april 2009 til 31. marts Nedgangen i indtægter på sølvkuponer skyldes, at distriktet ikke længere har en beholdning af sølvkuponer, så afregningen kommer senere fra Danmark Bridgeforbund (DBf). Der kom et spørgsmål fra Albert M. Nielsen, om det var muligt at få en større renteindtægt. Kasserer var af den opfattelse, at forhandlinger med 6

7 pengeinstitutterne i den nuværende situation nok ikke kunne bibringe en større renteindtægt. Årets resultat blev på ca. kr Egenkapitalen er på ca. kr (efter betaling af indskud til Vingsted). 5. Fra DBf kom formand Per Egelund (PE), som havde følgende at berette: Ændringer i sekretariatet Kroen Regnskabet 2009 Medlemstallet Undervisningssystem Nordiske standard. Vingsted Der var kommet ny redaktør af Dansk Bridge. Henrik Kruse Petersen overtog efter Ib Lundby, og der er kommet et nyt layout på bladet. Kommunikationsmedarbejder Lars Schmidt blev opsagt, da det skønnes, at han var den medarbejder, man nemmest kunne undvære. Bogholder Steen Olsen blev bortvist, og der blev ansat en ny økonomimedarbejder, som hedder Peter Barrington. Ellen Nielsen gik på efterløn, men tog en måned ekstra for at hjælpe DBf, da man i januar både manglende en generalsekretær og en bogholder. Den tidligere generalsekretær Henning Jensen og hovedbestyrelsen blev enige om at ophæve samarbejdet. Der er ansat en ny generalsekretær, Flemming Bøgh-Sørensen, der kom fra IT-styrelsen, hvor han var specialekonsulent. Det vil være en lykkelig situation, hvis formanden i dag kunne fortælle her på generalforsamlingen, at kroen var solgt, men det kunne han desværre ikke. Han kunne dog fortælle, at Levnedsmiddelkontrollen havde været på kontrolbesøg, hvor alle bordplader i køkkenet skulle være i stål, så det kostede DBf kr På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev det besluttet at afhænde kroen på bedst mulige vis. Formanden oplyste, at der skyldes ca. kr. 1,7 millioner i kroen. Formanden havde ikke et færdigt regnskab for 2009 med i mappen; dog forventes et meget dårligt resultat, hvilket skyldes IT-ændringer og et meget dårligere resultat af driften i bridgeforlaget. Ligeledes skulle alle omkostninger være aktiverede. 7

8 Der har været en stigning på 9 medlemmer af DBf, men de eksisterende klubber taber medlemmer, da medlemsstigningen skyldes nye klubber, som er blevet medlem af forbundet. Det var formandens håb, at forslaget til ny kontingentstruktur vil kunne tiltrække nye medlemmer, altså bridgegolfklubber og ældresagsklubber. På lidt længere sigt var der et håb om nye medlemmer via undervisning. I forbindelse med det nye undervisningssystem Nordisk Bridgestandard er både Norge og Sverige gået fra økonomiaftalen, så hovedbestyrelsen finder sig ikke bundet af aftalen. Derfor vil DBf gøre bøger og CD billigere end først aftalt mellem de skandinaviske lande. Det er hovedbestyrelsens opfattelse, at et medlem, der skal bruge Nordisk Bridgestandard, skal betale kr K-medlemskab. Det var formands opfattelse, at Vingsted havde fundet sin endelige form, så eneste sideaktivitet vil blive vinsmagning. Det betyder, at pokeren på grund af den nye spillelov vil blive sløjfet i Vingsted. Spørgsmål til formanden Albert M. Nielsen: Hvad betales i husleje på Asminderød Kro? Det kunne formanden ikke svare på, men det var hans opfattelse, at risiciene ved, at DBf er kroejer, er så store, at det er nødvendigt at sælge kroen, specielt også set i lyset af kommende vedligeholdelsesudgifter. Ligeledes går der megen tid i sekretariatet med arbejdsopgaver i den forbindelse. Mathias Bruun: Hvorfor skulle der afskrives yderligere kr på kortgivningsmaskinen, når man afskriver kr per stk. som man solgte? Formanden fortalte, at kortgivningsmaskinen er en god kommerciel forretning, og man afskriver lineært, så derfor skulle der afsættes yderligere kr. til afskrivninger. Per Gaunø Jensen havde et indlæg omkring medlemstallet. Det var hans opfattelse, at hvis man de næste 10 år kan holde medlemstallet status quo, vil det være en sejr. Formanden fortalte, at han kunne se to muligheder for nye medlemmer: Via undervisning Ved flere dobbeltmedlemmer Nordmændene skulle være færdige omkring 1. september med et program, så dem der går til undervisning, kan spille med andre kursister fra Sverige og Norge. Det skulle være muligt for at finde kursister på ens eget niveau på BBO. Med forslaget fra hovedbestyrelsen omkring afskaffelse af dobbeltmedlemskabet hos DBf var det formandens håb, at flere ældresagsklubber vil melde sig ind i forbundet. 8

9 Derigennem kunne man få flere klubber med og få de medlemmer, som ikke på nuværende tidspunkt var organiseret i DBf, med. Grete Laursen: Det burde være muligt at flytte sekretariatet og forlaget til Jylland. Formanden var af den opfattelse, at det vil skabe det problem, at medarbejdere ikke vil flytte med, så man skulle ud at skaffe nye. Endvidere oplyste formanden, at der arbejdes på en beskyttelse af BridgeCentralen, så ikke andre kan få gavn af udviklingsomkostninger betalt af DBfs medlemmer. Dirigenten gav hermed ordet til Per Frederiksen (PF), der havde følgende punkter, som fortjente en bemærkning i forhold til DBf: Ulovlige medlemsklubber Kroen Kortgivningsmaskinen Kortmapper Bridgespinner (bridgeturnering med en kortgivningsmaskine på hvert bord). Honorar til formanden for arbejde i sekretariatet Det er PFs opfattelse, at der stadigvæk er ulovlige medlemsklubber med i Bridgeforbundet, altså private erhvervsdrivende, som ikke er foreningsbaserede. (I vedtægten for Bridgeforbundet står i 3, stk. 1b. følgende: En klub skal være organiseret og udøve sin virksomhed på sædvanlig foreningsmæssig måde). Det var i PFs verden ufatteligt, at DBf nu er kommet i en situation, hvor kroen kun kan indbringe under 5 millioner kroner, efter at Knud-Aage Boesgaard for fire-fem år siden udtalte, at den mindste kunne indbringe 18 millioner kroner, og for to-tre år siden havde man et bud på 12 millioner kroner. Det var ligeledes utroligt, at forbundet nu har lagt sig i selen for at kunne tilbyde kortgivningsmaskiner, hvor salget er yderst begrænset og risikoen ved garantistillelse er meget stor. De maskiner, der var solgt i Norge, måtte bridgeforbundet tage tilbage for at udskifte software i. Det var ligeledes fantastisk, at en tidligere medarbejder kunne bestille kortmapper i Fjernøsten, hvor verdenshjørnerne var vendt forkert, så leverancen som blev eksporteret ud af landet, kom tilbage igen. Det var PFs opfattelse, at DBf ikke skulle deltage aktivt i Copenhagen Bridge Invitational, hvor der skal spilles med Bridge4Peoples revolutionerende nyudvikling inden for turneringsbridge, BridgeSpinner systemet. PF frygter, at DBf bevæger sig ud i et nyt kommercielt eventyr. 9

10 Det faldt PF for brystet, at formanden har fremsendt regninger til DBf på arbejde udført i sekretariatet, hvor der var påført momsbeløb, uden at formanden var momsregistreret. Der var tre punkter i indlægget fra PF, som PE ønskede at kommentere; det første var, at han selv spiller i Østsjælland bridgecenter i Køge og her skulle forholdene være bragt i orden i henhold til DBfs vedtægter. Vedtægtsforholdene for bridgecenterne skulle i orden til sæsonstart. Vedrørende fremsendelse af regning for moms var det PEs opfattelse, at hvis blot regningen er under kr , skal man ikke være momsregistreret. Bridgespinner projektet har DBf ingen økonomiske midler bundet i, og det var PEs opfattelse, at når 32 af verdens bedste bridgespillere kom til København, er det naturligt, at bridgeforbundet er repræsenteret. Diskussion i øvrigt Kurt Als var interesseret i at vide lidt om forsamlingens opfattelse omkring finansiering af undervisningsmaterialer fra DBf: skal det være udgiftsneutralt, eller må der godt betales lidt via det almindelige kontingent. Der var en opfattelse af, at der godt må være lidt finansiering via kontingentmidler. Gertrude Kristiansen havde den opfattelse, at man burde forsætte med at kunne købe Bridgevejen. Ligeledes fandt hun det betænkeligt, at klubbernes undervisere ikke havde modtaget det nye bogsystem Nordisk Standard, så man havde en mulighed for at sætte sig ind i ændringer i forhold til Bridgevejen. Henning Langbak havde meget stor ros til det nye undervisningssystem og fandt det bedre og mere lærenemt end det tidligere. Dog savnede han, at kursisterne kunne spille på BBO med ligesindede. 6. Ordet blev givet til Michael Ankersen, som er den nordjyske repræsentant i kreds 4s bestyrelse. Desværre har DBfs turneringskomite lagt en pokalrunde i sæsonen 2010/11 i weekenden januar 2011, hvor der ligeledes er divisionsturnering. Normalt er det således, at kreds 4 afvikler holdweekender i forbindelse med divisionsturneringen. Der var opbakning i forsamlingen til, at fastholder at spille i forbindelse med divisionsturneringen. Der blev ligeledes henvist til kreds 4s hjemmeside, specielt menupunktet Nyheder, hvor man kan holde sig orienteret. 10

11 7. Der var ingen indkomne forslag fra klubberne. 8. Der var indkommet et forslag fra distriktsbestyrelsen. Juniorer der deltager i distriktsfinaler og semifinaler, betaler kun 50 % af den samlede deltagerpris. Dette gælder både par- og hold-turneringer. Forslaget er fremsendt af Jacob Jensen, men da enkeltpersoner ikke kan fremsende forslag, tog distriktsbestyrelsen forslaget til sig og fremsatte det. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Det skal med, at der vist nok kun er en håndfuld juniorer i. 9. Uændret enstemmigt vedtaget. 10. Nyvalg til Rikke Christiansen fra Aalborg Bridgeklub. Genvalg til Keld Jensen, Jens Abildgaard Jensen, Kim Nielsen, Kurt Christensen & Michael Ankersen. Bestyrelsen må supplere sig med et medlem. 11. Genvalg til revisor Jens Munch Thomsen og revisorsuppleant Per Frederiksen. 12. Mathias Bruun (MB): Hvad får den almindelige klubspiller for et medlemskab af Distrikt Nordjylland? Der blev henvist til vedtægten, hvor der står, hvad distriktet skal lave. Derudover vil distriktet naturligvis gerne lave noget for den almindelige klubspiller, og MB er meget velkommen til at komme med forsalg til bestyrelsen omkring kurser, der kunne være målrettet mod disse klubspillere. Der kunne laves et kursus i Stayman & Jacoby eller i modspil, herunder kald/afvisning. 11

12 Gertrude Kristiansen: Når der afvikles klubpuljer, så skal den frie adgang afskaffes, da den blev ophævet faldt deltagerantallet markant fra Brønderslev Bridgeklubs egne spillere. Mathias Bruun: skulle arbejde for, at der var flere turneringer, som eksempelvis Hjallerups Bridgeklubs nytårsturnering, hvor der er så mange rækker, at der spiller på alle niveauer, så der er en række, som har et styrkeniveau, der næsten harmonerer med hver spillers niveau. Generalforsamlingen hævet kl Lars Grinsted Dirigent Michael Ankersen Referent 12

13 4

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole Asminderød, den 9. juni 2005 Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole Deltagerliste: København: Nordsjælland: Østsjælland: Vestsjælland:

Læs mere

Kritisk revisionsprotokollat 2014

Kritisk revisionsprotokollat 2014 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Kritisk revisionsprotokollat 2014 1. Indledning Klarup/Grenaa 6. april 2015 Revisionsprotokollatet er udarbejdet

Læs mere

Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2

Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2 Danmarks Bridgeforbund Asminderødgade 53 DK 3480 Fredensborg Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2 Form Herlev, 26. marts 2015 På

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

Referat Fra Ordinær generalforsamling i Roskilde Bridgeunion. Onsdag den 21. oktober 2009 kl. 17.00 I lokale: Roskilde Gymnastikforening, Kildegården

Referat Fra Ordinær generalforsamling i Roskilde Bridgeunion. Onsdag den 21. oktober 2009 kl. 17.00 I lokale: Roskilde Gymnastikforening, Kildegården Referat Fra Ordinær generalforsamling i Roskilde Bridgeunion Onsdag den 21. oktober 2009 kl. 17.00 I lokale: Roskilde Gymnastikforening, Kildegården Dagsorden iflg. vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Konstatering

Læs mere

Nordjysk Volleyball Kreds

Nordjysk Volleyball Kreds Vaarst 14-04-2008 NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 24. april 2008 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger: a. formanden b. turneringsudvalget

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 4. maj 2009

Referat fra generalforsamlingen den 4. maj 2009 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 9 Referat fra generalforsamlingen den 4. maj 2009 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent. Dette blev vedtaget uden afstemning.

Læs mere

DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15

DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15 DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15 På bestyrelsens vegne skal jeg herved aflægge beretning for 2014/15 Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder. På mødet den 23.5 konstituerede bestyrelsen sig med mig som

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Beretning. for. sæsonen 2011-2012

Beretning. for. sæsonen 2011-2012 Beretning for sæsonen 2011-2012 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsens overordnede/generelle arbejde i 2011-2012... 2 1.1 Sammensætning og konstituering i sæsonen... 2 1.2 Medlemsundersøgelse... 2 1.3 Nye

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent, og dette blev vedtaget uden afstemning.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Klubnyt. Til alle DBf-klubber og deres medlemmer. Ideen bag Klubnyt Kære klubformænd,

Klubnyt. Til alle DBf-klubber og deres medlemmer. Ideen bag Klubnyt Kære klubformænd, Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer Ideen bag klubnyt Bridgelæreruddannelse del II Efterlysning af undervisere til turneringslederkurser Velkomstpakker til K-medlemmer sendt afsted DBf s klubforsikring

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN Vaarst 18-02-2010 Der indkaldes hermed til NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 22. april 2010 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Velkommen til Islev Bridgeklub

Velkommen til Islev Bridgeklub Velkommen til Islev Bridgeklub Kære bridge-spiller! Velkommen til Islev Bridge Klub. Vi er en aktiv bridgeklub, hvor klublivet bridge, hygge og venskaber er i højsædet, og hvor medlemmerne selv driver

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2013/2014. Vand/øl

GENERALFORSAMLING 2013/2014. Vand/øl GENERALFORSAMLING 2013/2014 Vand/øl 1. Valg af dirigent. Erik J. Larsen er foreslået. 2. Konstatering af stemmetal. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Aflæggelse af årsregnskab. 5. Indkomne forslag. 6. Behandling

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Referat af HB-mødet den 19. marts 2005 på Næsbylund Kro, Odense

Referat af HB-mødet den 19. marts 2005 på Næsbylund Kro, Odense Referat af HB-mødet den 19. marts 2005 på Næsbylund Kro, Odense Hovedbestyrelsen: Knud-Aage Boesgaard (KAAB), Søren Fischer (SF), Peter Westrup (PW), Else Tams (ET), Anne Mette Schaltz (AMS), Ole Vinberg

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Deltagere: Niels Steen Larsen (NSL) (mødeleder) Bjarne Haar (BH) Leif Jensen (LJ) Jens Lundberg (JL) Morten

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

ÅRHUS BRIDGEKLUB 2009-2010

ÅRHUS BRIDGEKLUB 2009-2010 ÅRHUS BRIDGEKLUB 2009-2010 Indhold: Bestyrelse og ugeplan Mandagsklubben Undervisning Onsdagsklubben Tilmelding og betaling Andre klubber Anden information Spillested: Vanggaardcentret Paludan Müllersvej

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Beretning. for. sæsonen 2010-2011

Beretning. for. sæsonen 2010-2011 Beretning for sæsonen 2010-2011 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsens overordnede/generelle arbejde i 2010-2011... 2 1.1 Sammensætning og konstituering i sæsonen... 2 1.2 Snydesag i BK Nord... 2 1.3 Medlemsundersøgelsen

Læs mere

Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark

Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Succes i Svendborg den nye Bridgeby Substitutter Landstræner

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 Repræsentantskabsmøde side 1 Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 14. januar 2014 18:50 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere