Referat af generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling"

Transkript

1 Aalborg Bridgehus, Revlingebakken 33 B, st. tv. Dagsorden 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab 5. Meddelelser fra DBF v/ Per Egelund 6. Meddelelser fra Kreds 4 v/ Michael Ankersen 7. Indkomne forslag fra klubber (ingen forslag) 8. Forslag fra Distriktsbestyrelsen - Juniorer der deltager i distriktsfinaler og semifinaler betaler kun 50 % af den samlede deltagerpris. Dette gælder både par- og hold-turneringer. (Jacob Jensen) 9. Fastsættelse af kontingent til distriktet og fremlæggelse af budget 10. Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen 11. Valg af revisor og revisorsuppleant 12. Eventuelt 1

2 1. Følgende deltog i generalforsamling: Aalborg (8 stemmer), Aars (3), BK 1973, Hjørring (5), BK Nord (8), Brovst (4), Brønderslev (6), Hadsund (4), Hals (4), Hirtshals (5), Hjallerup (4), Hobro (4), Løgstør (3), Pandrup (4), Romdrup-Klarup (3), Sæby (6), Terndrup (2), Vestbjerg (2) & Vodskov (4). Det medførte, at der var 79 stemmer til stede ud af 107 mulige. 2. Lars Grinsted, Løgstør Bridgeklub, blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i en mail, som var udsendt 30. marts. (Der bemærkes, at den også er indvarslet i Bridgealmanakken i septembernummeret af Dansk Bridge ). Der er udsendt en mail 28. april med en dagsorden, som skulle være udsendt 25. april. Dirigenten var af den opfattelse, at ingen af de tilstedeværende klubber kunne have nogle indvendinger, så man konstaterede, at den var beslutningsdygtig. 3. Bestyrelsens beretning Foreningsåret startede med planlægning af den kommende sæsons aktiviteter. Forarbejdet var gjort inden generalforsamlingen med indkaldelse af ønsker om egne åbne turneringer fra klubberne samt ønsker om at arrangere en af distriktets turneringer. Bestyrelsens første opgave blev så at opfylde alle disse ønsker bedst muligt. Det var lidt af et kunststykke at få klubturneringer og 8 distriktsturneringer lagt ind i kalenderen under hensyntagen til ferier, helligdage, divisionsweekender og pokalturneringen. Det lykkedes dog endnu engang, dog med en enkelt svipser i Mixed Par. Næste opgave var de 3 regionsmøder, der i 2009 blev afholdt i Brønderslev, Aalborg og Hobro; alle steder med et acceptabelt fremmøde. Disse møder er vigtige for vores kommunikation med klubberne. Her kan vi mere uformelt diskutere diverse ting. Det er også her, klubberne kan fremsætte specifikke ønsker til distriktet om aktiviteter og tiltag. Som noget nyt blev punktet diverse forlænget således, at distriktet efter kaffen forlod 2

3 mødet, så klubberne kunne snakke indbyrdes. Det vil vi fortsætte med det er en god mulighed for klubberne for at planlægge fælles ting, koordinere aktiviteter eller diskutere ting, hvor man ikke nødvendigvis behøver / ønsker distriktsbestyrelsens tilstedeværelse. Med udgangspunkt i ønsker fra disse møder blev der efterfølgende afholdt kurser i Bridgemate og turneringsledelse (Mini-TUR-leder-kursus) samt undervisning for klubspillere i Hjørring. En undervisningsdag i Hadsund måtte aflyses af praktiske årsager. Medlemstal Vi har desværre måttet sige farvel til vore 2 mindste klubber Skørping BK og BK Himmerland. De kunne ikke længere opretholde det minimale medlemstal. Det samlede medlemstal er igen faldet en smule, hvilket bl.a. har medført, at Nordjylland nu kun har én repræsentant i Repræsentantskabet. Turneringer Selve turneringsstrukturen var en gentagelse af sidste år kvalifikationspuljer spredt ud over distriktet i Veteran, Dame og Mixed Par med efterfølgende semifinaler og / eller finaler. Den nye turnering fra sidste år, Nordjyske Parmesterskab, havde samme struktur. I Åben Par var der for 2. gang direkte tilmelding til finalen. Dame Par det evige problembarn, antalsmæssigt set - lever stadig og i år med en lille fremgang, således at finalen kunne besættes fuldt ud med 20 par. Veteran Par har været i tilbagegang i nogle år. Sidste år forudsagde vi, at vi kunne risikere at nå samme deltagerantal som i Dame Par. Om det var dén udtalelse, der hjalp, vides ikke, men deltagerantallet er i år steget med 85 % til i alt 70 par. Mixed Par blev til gengæld årets skuffelse med en tilbagegang på næsten 40 %. Det kan der være 2 forklaringer på. Dels lå kvalifikationspuljerne i januar og begyndelsen af februar, og vinteren var jo som bekendt noget snefyldt. Det har givetvist holdt nogle hjemme, specielt hvor puljerne har været holdt om aftenen. Vores gennemsnitsalder taget i betragtning er det vel heller ikke urimeligt. Dertil kommer, at distriktet ved en fejl havde fået placeret weekenden med semifinaler og finale i slutningen af vinterferien. Nordjyske Parmesterskab debuterede sidste år ikke prangende, men vi kom da i gang. I år steg deltagerantallet fra 39 til 52 par i kvalifikationen med en efterfølgende finale på 22 par. Der er i år uddelt 2 gavekort til hver klub, så medlemmerne kunne deltage til nedsat pris i kvalifikationen. 3

4 Åben Par havde for 2. gang direkte tilmelding til finalen, og deltagerantallet var præcist det samme, 22 par det maksimale antal, hvis der kun skal spilles én dag. Vi så dog gerne, at der kom ca. 10 par mere. Distriktets heat i DM for Begyndere og Klubspillere blev afholdt i Frederikshavn. Der var dog kun tale om DM for Begyndere, idet der kun var tilmeldt ét par i Klubspiller-rækken. Dette hænger utvivlsomt sammen med de nye regler for deltagelse. Holdturneringer. I serie 1 blev det business as usual, idet vi før sæsonen var sikre på, at i år fik vi flere deltagere end sidste år. Herefter gik der som sædvanlig oprykning i tingene, og så endte vi med de sædvanlige 4 hold (dog stadig det næststørste antal i Kreds 4). Klubhold var som vanligt en lidt vanskelig nød at knække, men vi fik den dog op at stå. Næste gang (august) forventer vi, at det går lidt nemmere, idet der er 2 DM-pladser at spille om. Vinterhold blev i år afholdt ét sted med 6 hold Sæby. Hjemmeside og nyhedsbrev Hjemmesiden har igen været redigeret af Kurt Christensen, og det er forløbet tilfredsstillende efter vores egen mening. Nyhedsbrevet er udkommet lidt flere gange i år, og forhåbentlig kommer der flere næste år. Som nævnt sidste år er det en af de ting, der nedprioriteres, når vi ikke føler vi har tid og energi nok. Kreds 4 Efter at have præget arbejdet i kredsen i flere år har vi nu sænket aktivitetsniveauet til det mere normale. Tingene er blevet sat på skinner nu skal de andre vise, at de også kan udføre arbejdet. Dette har muliggjort, at Michael Ankersen har kunnet kaste sig over Divisionsturneringen som turneringsansvarlig. Han er i fuld gang med at støve af. DBF Efter sidste års repræsentantskabsmøde skrev vi et nyhedsbrev med vores eget referat set fra Nordjylland. Vupti så var igen landskendt. Nyhedsbrevet blev kendt via Netbridge.dk som piratreferatet ikke mindst fordi forbundet selv var særdeles længe om at få det officielle referat på gaden. I nyhedsbrevet var vi igen ude med riven, da vi måtte konstatere, at forholdene omkring de ikke-foreningsbaserede klubber og centre reelt var blevet syltet. Om det var derfor, der pludselig kom skred i tingene, vides ikke, 4

5 men i løbet af efteråret skete der store fremskridt, og her i foråret skulle de sidste knaster være løst, således at alle klubber nu har forholdene i orden. Så skal der bare følges op på tingene. Umiddelbart efter sommerferien fik de nordjyske klubber sig et mindre chok med posten. Prisen på undervisningsmateriale fra DBF var uden varsel steget med 500 kr., svarende til 500 %. Forklaring: Der var udviklet et nyt system Nordisk Standard. Det har kostet penge, og de skal ind i kassen igen. Med en sådan stigning har det enten været alt for dyrt at udvikle, eller forbundet har tænkt sig at tjene penge på salget. Det fik et par klubformænd til at skrive et brev til DBF, hvor man udtrykte bekymring for undervisningens beståen. Skrivelsen blev rundsendt til de øvrige klubber i distriktet, og 21 af 26 klubber bakkede op. Ingen udtalte sig direkte imod. Svaret fra DBF var kort og klart: Sådan var prisen, og sådan ville den blive ved at være! Klubberne henvendte sig så til distriktet og spurgte, om vi kunne gøre noget. Vi sendte efterfølgende skrivelsen til de øvrige distrikter og tog emnet op på midtvejsmødet i januar. Her affødte det en længere debat, der afsluttedes med enighed om, at emnet skulle tages op på distrikternes generalforsamling (skal der tjenes på undervisningsmateriale, skal det løbe rundt, ellers må det gerne koste penge). På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i marts kunne DBF så meddele, at prisen var sat ned til det halve med tilbagevirkende kraft. Afskaffelse af dobbeltkontingentet til DBF var på dagsordenen på repræsentantskabsmødet sidste år, men blev sendt retur. Dels var forslaget ikke fremsat tids nok i henhold til vedtægterne, dels var der ingen beskrivelse af, hvordan det skulle fungere i praksis. Her tænkes på selve opkrævelsesproceduren. Man fik besked på at fremsætte en konkret beskrivelse på midtvejsmødet, hvilket også skete. Her blev det besluttet, at det var egnet til at fremsætte på det kommende repræsentantskabsmøde, hvor den endelige beslutning tages. har på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde været med til at tage beslutning om at afhænde Asminderød Kro, så vidt det overhovedet er muligt. Det vil ikke blive nogen god forretning, men det vil blive værre at beholde den. Æresnål Distriktets æresnål med tilhørende diplom er tildelt Leif Molbech for hans virke som turneringsleder for både distriktet og klubberne samt hans deltagelse i undervisning inden for turneringsledelse i Nordjylland. Bridgemæssige resultater Dame Par: Birthe Jespersgaard Elly Berthelsen, Hirtshals / Pandrup 5

6 Veteran Par: Erik Hermansen Leif Rasmussen, BK Nord Mixed Par: Melanie Tylvad Kristian Tylvad, BK Nord Åben Par: Flemming Clausen Morten Heby, BK Nord Nordjyske Parmesterskab: Yvonne Løwschall Ejgil Vittrup, Aars DM: Generelt ingen topplaceringer, men samtlige deltagende par i Åben Par (- 1) spillede en plads hjem til distriktet, så vi i år har 14 pladser. Klubhold: Nordjysk mester: BK Nord Serie 1: Henning Langbak Leif Andersen Britt Boholt Svend H. Andersen Kval Nord: Oprykning til: Erik Hermansen Leif Rasmussen Anette Bjørn Jensen Jesper Kragh Mellemrækken: Jens Thomsen Albert Mylius Nielsen Peter Frigaard Zhou Liu 1. div.: Team Pharmaservice (H.C. Graversen, Dennis Bilde, Jørgen Cilleborg, Morten Bilde, Niels Krøjgaard, Henrik Caspersen) nåede slutspillet, hvor holdet tabte semifinalen til Peter Schaltz Pokalturneringen (2009): Poul Clemmensen (Poul Clemmensen, HC Graversen, Niels Krøjgaard, Henrik Caspersen) nåede finalen hvor man tabte til Team Blaksets Bridgecenter. DM for Klubhold: Vinder af DM-finalen: BK Nord (Poul Clemmensen H. C. Graversen Jes Bank Morten Jepsen) 4. Ordet blev givet til kasserer Jens Abildgaard Jensen, som aflagde årsregnskab for perioden 1. april 2009 til 31. marts Nedgangen i indtægter på sølvkuponer skyldes, at distriktet ikke længere har en beholdning af sølvkuponer, så afregningen kommer senere fra Danmark Bridgeforbund (DBf). Der kom et spørgsmål fra Albert M. Nielsen, om det var muligt at få en større renteindtægt. Kasserer var af den opfattelse, at forhandlinger med 6

7 pengeinstitutterne i den nuværende situation nok ikke kunne bibringe en større renteindtægt. Årets resultat blev på ca. kr Egenkapitalen er på ca. kr (efter betaling af indskud til Vingsted). 5. Fra DBf kom formand Per Egelund (PE), som havde følgende at berette: Ændringer i sekretariatet Kroen Regnskabet 2009 Medlemstallet Undervisningssystem Nordiske standard. Vingsted Der var kommet ny redaktør af Dansk Bridge. Henrik Kruse Petersen overtog efter Ib Lundby, og der er kommet et nyt layout på bladet. Kommunikationsmedarbejder Lars Schmidt blev opsagt, da det skønnes, at han var den medarbejder, man nemmest kunne undvære. Bogholder Steen Olsen blev bortvist, og der blev ansat en ny økonomimedarbejder, som hedder Peter Barrington. Ellen Nielsen gik på efterløn, men tog en måned ekstra for at hjælpe DBf, da man i januar både manglende en generalsekretær og en bogholder. Den tidligere generalsekretær Henning Jensen og hovedbestyrelsen blev enige om at ophæve samarbejdet. Der er ansat en ny generalsekretær, Flemming Bøgh-Sørensen, der kom fra IT-styrelsen, hvor han var specialekonsulent. Det vil være en lykkelig situation, hvis formanden i dag kunne fortælle her på generalforsamlingen, at kroen var solgt, men det kunne han desværre ikke. Han kunne dog fortælle, at Levnedsmiddelkontrollen havde været på kontrolbesøg, hvor alle bordplader i køkkenet skulle være i stål, så det kostede DBf kr På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev det besluttet at afhænde kroen på bedst mulige vis. Formanden oplyste, at der skyldes ca. kr. 1,7 millioner i kroen. Formanden havde ikke et færdigt regnskab for 2009 med i mappen; dog forventes et meget dårligt resultat, hvilket skyldes IT-ændringer og et meget dårligere resultat af driften i bridgeforlaget. Ligeledes skulle alle omkostninger være aktiverede. 7

8 Der har været en stigning på 9 medlemmer af DBf, men de eksisterende klubber taber medlemmer, da medlemsstigningen skyldes nye klubber, som er blevet medlem af forbundet. Det var formandens håb, at forslaget til ny kontingentstruktur vil kunne tiltrække nye medlemmer, altså bridgegolfklubber og ældresagsklubber. På lidt længere sigt var der et håb om nye medlemmer via undervisning. I forbindelse med det nye undervisningssystem Nordisk Bridgestandard er både Norge og Sverige gået fra økonomiaftalen, så hovedbestyrelsen finder sig ikke bundet af aftalen. Derfor vil DBf gøre bøger og CD billigere end først aftalt mellem de skandinaviske lande. Det er hovedbestyrelsens opfattelse, at et medlem, der skal bruge Nordisk Bridgestandard, skal betale kr K-medlemskab. Det var formands opfattelse, at Vingsted havde fundet sin endelige form, så eneste sideaktivitet vil blive vinsmagning. Det betyder, at pokeren på grund af den nye spillelov vil blive sløjfet i Vingsted. Spørgsmål til formanden Albert M. Nielsen: Hvad betales i husleje på Asminderød Kro? Det kunne formanden ikke svare på, men det var hans opfattelse, at risiciene ved, at DBf er kroejer, er så store, at det er nødvendigt at sælge kroen, specielt også set i lyset af kommende vedligeholdelsesudgifter. Ligeledes går der megen tid i sekretariatet med arbejdsopgaver i den forbindelse. Mathias Bruun: Hvorfor skulle der afskrives yderligere kr på kortgivningsmaskinen, når man afskriver kr per stk. som man solgte? Formanden fortalte, at kortgivningsmaskinen er en god kommerciel forretning, og man afskriver lineært, så derfor skulle der afsættes yderligere kr. til afskrivninger. Per Gaunø Jensen havde et indlæg omkring medlemstallet. Det var hans opfattelse, at hvis man de næste 10 år kan holde medlemstallet status quo, vil det være en sejr. Formanden fortalte, at han kunne se to muligheder for nye medlemmer: Via undervisning Ved flere dobbeltmedlemmer Nordmændene skulle være færdige omkring 1. september med et program, så dem der går til undervisning, kan spille med andre kursister fra Sverige og Norge. Det skulle være muligt for at finde kursister på ens eget niveau på BBO. Med forslaget fra hovedbestyrelsen omkring afskaffelse af dobbeltmedlemskabet hos DBf var det formandens håb, at flere ældresagsklubber vil melde sig ind i forbundet. 8

9 Derigennem kunne man få flere klubber med og få de medlemmer, som ikke på nuværende tidspunkt var organiseret i DBf, med. Grete Laursen: Det burde være muligt at flytte sekretariatet og forlaget til Jylland. Formanden var af den opfattelse, at det vil skabe det problem, at medarbejdere ikke vil flytte med, så man skulle ud at skaffe nye. Endvidere oplyste formanden, at der arbejdes på en beskyttelse af BridgeCentralen, så ikke andre kan få gavn af udviklingsomkostninger betalt af DBfs medlemmer. Dirigenten gav hermed ordet til Per Frederiksen (PF), der havde følgende punkter, som fortjente en bemærkning i forhold til DBf: Ulovlige medlemsklubber Kroen Kortgivningsmaskinen Kortmapper Bridgespinner (bridgeturnering med en kortgivningsmaskine på hvert bord). Honorar til formanden for arbejde i sekretariatet Det er PFs opfattelse, at der stadigvæk er ulovlige medlemsklubber med i Bridgeforbundet, altså private erhvervsdrivende, som ikke er foreningsbaserede. (I vedtægten for Bridgeforbundet står i 3, stk. 1b. følgende: En klub skal være organiseret og udøve sin virksomhed på sædvanlig foreningsmæssig måde). Det var i PFs verden ufatteligt, at DBf nu er kommet i en situation, hvor kroen kun kan indbringe under 5 millioner kroner, efter at Knud-Aage Boesgaard for fire-fem år siden udtalte, at den mindste kunne indbringe 18 millioner kroner, og for to-tre år siden havde man et bud på 12 millioner kroner. Det var ligeledes utroligt, at forbundet nu har lagt sig i selen for at kunne tilbyde kortgivningsmaskiner, hvor salget er yderst begrænset og risikoen ved garantistillelse er meget stor. De maskiner, der var solgt i Norge, måtte bridgeforbundet tage tilbage for at udskifte software i. Det var ligeledes fantastisk, at en tidligere medarbejder kunne bestille kortmapper i Fjernøsten, hvor verdenshjørnerne var vendt forkert, så leverancen som blev eksporteret ud af landet, kom tilbage igen. Det var PFs opfattelse, at DBf ikke skulle deltage aktivt i Copenhagen Bridge Invitational, hvor der skal spilles med Bridge4Peoples revolutionerende nyudvikling inden for turneringsbridge, BridgeSpinner systemet. PF frygter, at DBf bevæger sig ud i et nyt kommercielt eventyr. 9

10 Det faldt PF for brystet, at formanden har fremsendt regninger til DBf på arbejde udført i sekretariatet, hvor der var påført momsbeløb, uden at formanden var momsregistreret. Der var tre punkter i indlægget fra PF, som PE ønskede at kommentere; det første var, at han selv spiller i Østsjælland bridgecenter i Køge og her skulle forholdene være bragt i orden i henhold til DBfs vedtægter. Vedtægtsforholdene for bridgecenterne skulle i orden til sæsonstart. Vedrørende fremsendelse af regning for moms var det PEs opfattelse, at hvis blot regningen er under kr , skal man ikke være momsregistreret. Bridgespinner projektet har DBf ingen økonomiske midler bundet i, og det var PEs opfattelse, at når 32 af verdens bedste bridgespillere kom til København, er det naturligt, at bridgeforbundet er repræsenteret. Diskussion i øvrigt Kurt Als var interesseret i at vide lidt om forsamlingens opfattelse omkring finansiering af undervisningsmaterialer fra DBf: skal det være udgiftsneutralt, eller må der godt betales lidt via det almindelige kontingent. Der var en opfattelse af, at der godt må være lidt finansiering via kontingentmidler. Gertrude Kristiansen havde den opfattelse, at man burde forsætte med at kunne købe Bridgevejen. Ligeledes fandt hun det betænkeligt, at klubbernes undervisere ikke havde modtaget det nye bogsystem Nordisk Standard, så man havde en mulighed for at sætte sig ind i ændringer i forhold til Bridgevejen. Henning Langbak havde meget stor ros til det nye undervisningssystem og fandt det bedre og mere lærenemt end det tidligere. Dog savnede han, at kursisterne kunne spille på BBO med ligesindede. 6. Ordet blev givet til Michael Ankersen, som er den nordjyske repræsentant i kreds 4s bestyrelse. Desværre har DBfs turneringskomite lagt en pokalrunde i sæsonen 2010/11 i weekenden januar 2011, hvor der ligeledes er divisionsturnering. Normalt er det således, at kreds 4 afvikler holdweekender i forbindelse med divisionsturneringen. Der var opbakning i forsamlingen til, at fastholder at spille i forbindelse med divisionsturneringen. Der blev ligeledes henvist til kreds 4s hjemmeside, specielt menupunktet Nyheder, hvor man kan holde sig orienteret. 10

11 7. Der var ingen indkomne forslag fra klubberne. 8. Der var indkommet et forslag fra distriktsbestyrelsen. Juniorer der deltager i distriktsfinaler og semifinaler, betaler kun 50 % af den samlede deltagerpris. Dette gælder både par- og hold-turneringer. Forslaget er fremsendt af Jacob Jensen, men da enkeltpersoner ikke kan fremsende forslag, tog distriktsbestyrelsen forslaget til sig og fremsatte det. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Det skal med, at der vist nok kun er en håndfuld juniorer i. 9. Uændret enstemmigt vedtaget. 10. Nyvalg til Rikke Christiansen fra Aalborg Bridgeklub. Genvalg til Keld Jensen, Jens Abildgaard Jensen, Kim Nielsen, Kurt Christensen & Michael Ankersen. Bestyrelsen må supplere sig med et medlem. 11. Genvalg til revisor Jens Munch Thomsen og revisorsuppleant Per Frederiksen. 12. Mathias Bruun (MB): Hvad får den almindelige klubspiller for et medlemskab af Distrikt Nordjylland? Der blev henvist til vedtægten, hvor der står, hvad distriktet skal lave. Derudover vil distriktet naturligvis gerne lave noget for den almindelige klubspiller, og MB er meget velkommen til at komme med forsalg til bestyrelsen omkring kurser, der kunne være målrettet mod disse klubspillere. Der kunne laves et kursus i Stayman & Jacoby eller i modspil, herunder kald/afvisning. 11

12 Gertrude Kristiansen: Når der afvikles klubpuljer, så skal den frie adgang afskaffes, da den blev ophævet faldt deltagerantallet markant fra Brønderslev Bridgeklubs egne spillere. Mathias Bruun: skulle arbejde for, at der var flere turneringer, som eksempelvis Hjallerups Bridgeklubs nytårsturnering, hvor der er så mange rækker, at der spiller på alle niveauer, så der er en række, som har et styrkeniveau, der næsten harmonerer med hver spillers niveau. Generalforsamlingen hævet kl Lars Grinsted Dirigent Michael Ankersen Referent 12

13 4

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole Asminderød, den 9. juni 2005 Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole Deltagerliste: København: Nordsjælland: Østsjælland: Vestsjælland:

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 14. juni 2003 i Middelfart Kursuscenter

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 14. juni 2003 i Middelfart Kursuscenter Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 14. juni 2003 i Middelfart Kursuscenter Deltagerliste: Repræsentantskabet: København: Kasper Jacobsen, Ulrik Zeeberg, Preben Thaarup

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Nyt BRIDGE. DISTRIKT Sydjylland. Nyt fra Distriktet. Superbrugere - BridgeMate & Bridgecentral

Nyt BRIDGE. DISTRIKT Sydjylland. Nyt fra Distriktet. Superbrugere - BridgeMate & Bridgecentral BRIDGE V Nyt Ø DISTRIKT Sydjylland Nyt fra Distriktet Vi kører nu for anden sæson i træk med at vore parturneringer er placeret i blokke, hvor finalerne er forskudte hen over hele sæsonen. Veteranpar er

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

BRIDGEHUSET I AALBORG Et kraftcenter for bridgen i Nordjylland

BRIDGEHUSET I AALBORG Et kraftcenter for bridgen i Nordjylland BRIDGEHUSET I AALBORG Et kraftcenter for bridgen i Nordjylland Denne betegnelse er den daglige og populære på (bridge) spillelokalerne i Aalborg. Adressen er Revlingebakken 33 B 9000 Aalborg. Højhuset

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere