Netværksmøde 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværksmøde 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009"

Transkript

1 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November

2 Dagsorden Dagens program Velkommen ved Tommy Petersen Hvad betyder OCD s nye struktur for jer ved Peter Blach, Tommy Petersen Hvad indebærer det at OCD går internationalt ved Peter Blach Aalborg Universitet om energi ved John Pedersen Hvad giver et Netværk i en krisetid ved Martin Riber Andersen, Copsø Business snak mellem medlemmer og gæster Evt. 2

3 Formål & vision Formål for Offshore Center Danmark Offshore Center Danmark er en medlemsdrevet organisation, hvis formål er at forstærke og understøtte den danske offshore industris bestræbelser på til stadighed at være konkurrencedygtig. Herunder at virksomhederne i branchen bliver opfattet som kompetente partnere indenfor den internationale offshore industri. 3

4 Formål & vision Ydelser fra Offshore Center Danmark For at nå det overordnede formål med Offshore Center Danmark leveres bl.a. følgende ydelser: Netværksarrangementer blandt medlemmer og blandt medlemmer/uddannelsesmiljøerne Generering af og deltagelse i udviklingsprojekter blandt medlemmerne Viden samling og vidensformidling Fokus på synliggørelse af offshore branchen 4

5 Formål & vision Baggrund Etableret Fra 2008 det officielle danske videncenter for offshore, vi er 8 ansatte. Medlemsbaseret organisation nu over 200 medlemsvirksomheder og viden institutioner Privat og offentlig finansiering ca. 60/40 Centerets indtægter hviler på medlemskontingenter, statslige og regionale tilskud til projekter samt indtægter fra egne forretningsmæssige aktiviteter 5

6 Formål & vision Aktiviteter Networking Netværksgrupper, gåhjemmøder, road-shows Viden Kurser, viden databaser, internet, seminarer, konferencer, magasiner Projekter Innovative udviklingsprojekter mellem alle aktører Rådgivning Medlemsrådgivning, Viden om viden, mellemstore opgaver Internationalisering Internationale konferencer & netværk 6

7 Formål & vision Offshore Center Danmarks historie OCD historie & ydelser OCD konceptueres 2003 Vækstmiljø Netværk & Viden Teknologicenter + udviklingsprojekter + Årsmøde Synliggørelse+ (=markedsføring af branchen) Årsmøde Internationalisering November 2008 blev Offshore Center Danmark udpeget af Videnskabsministeriet til at være det officielle danske videncenter for offshore: Innovationsnetværket Offshore Center Danmark 7

8 Formål & vision Offshore områder Oil og Gas Offshore vind Maritim offshore Bølgeenergi 8

9 Organisation Offshore Center Danmarks organisation 9

10 Netværks Aktiviteter Netværks-grupper International Underleverandører Offshore Vind HSSE Plast 4 møder 15 deltagere Formand Thomas Jeppesen Status: Aktiv OCD: Mahmoud Redda 4 møder 20 deltagere Formand Timm Lauridsen Status. Aktiv OCD: Tommy Petersen 2 møder 16 deltagere Tovholder: Morten Holmager Status: Aktiv 4 møder 12 deltagere Formand: Henrik Gliese Status: Aktiv OCD: Tommy Petersen 1 møde 11 deltagere Tovholder: Morten Holmager Status: Nystartet 10

11 Formål & vision Offshore Center Danmarks rolle Offshore virksomheder (entreprenører, leverandører, service virksomheder, konsulenter, etc.) Uddannelsessteder (Universiteter, erhvervsskoler, træning centrer, etc.) Myndigheder (Nationale, regionale og lokale)

12 Udviklingsprojekter Kort om udviklingsprojekter Offshore Center Danmark har koordineret ca. 35 udviklingsprojekter indenfor olie & gas samt offshore vind. Projekt kendetegn Generel fokus på teknologisk udvikling indenfor industrien Ofte deltagelse fra forskelligartede komplementære virksomheder og viden institutioner (operatør/developer, service underleverandør, produktions virksomhed, konsulent, universitet, osv.) Finansieres enten 50/50 af private partnere og offentlige midler eller 100% privat 12

13 Udviklingsprojekter Anvendelse af plastkompositter på offshore installation Mål: At anvende plastkompositter til offshore installationer Projektdeltagere: - Mærsk Olie og Gas - Fiberline Composites - Plast Center Danmark - Aalborg Universitet Esbjerg - COWI - Promecon - FORCE Technology - Offshore Center Danmark Projektperiode: Status: Projekt netop afsluttet. Adgangsmodul i plast installeret på platform. Projektgruppen fortsætter samarbejdet i netværksgruppe. 13

14 Udviklingsprojekter POWER Cluster Pushing Offshore Wind Energy Regions Mål: At styrke offshore vindmølleindustrien i Nordsø området gennem tværnationalt samarbejde Projektdeltagere: - Danmark - Tyskland - England - Holland - Norge - Sverige I alt 18 organisationer Fra DK: - South Denmark European Office: - Aalborg Universitet - Offshore Center Danmark Projektperiode:

15 Udviklingsprojekter POWER Cluster 3 arbejdsområder: Business - Tværnationale netværksaktiviteter (one2one meetings) - Kortlægning af offshore vind branchen i Nordsøen - Analyse af branchen, herunder mulige synergier fra olie/gas branchen Skills - Strategier til at takle manglen på arbejdskraft - Fælles uddannelsesstandarder - BSc/MSc moduler Social Acceptance - Information - Vandreudstilling på skib 15

16 Udviklingsprojekter Offshore Access Systems Mål: Vidensdeling gennem konkrete udviklingsprojekter Fokus: Sikker adgang til offshore vindmøller Projektdeltagere: - DONG Energy - Siemens Wind Power - Vattenfall - Falck Nuetc - E.ON Energie (Germany) - REpower (Germany) - Acciona (Spain) - Statoil Hydro ASA (Norway) - Offshore Center Danmark (Coordinator) Projektperiode: 2008 Benchmarking af acces løsninger. Screening af love omkring acces. 16

17 Udviklingsprojekter Track Mål: At være i stand til at positionere personer på offshore installationer. Projektdeltagere: - En operatør - Et rederi - Polycom - Laybourn Trading & Technology - ABB Esbjerg - Offshore Center Danmark Projektperiode: Demo hos Polycom er gennemført og der er lavet test på et skib og på en Rig En beta version er i drift på et skib Projektet er afsluttet: resultatet er et system der fungerer perfekt 17

18 Udviklingsprojekter Monotower Mål: At se om det er muligt at etablere en ubemandet platform på en pæl på 45 m vanddybde, som er økonomisk rentabel. Projektperiode:

19 Udviklingsprojekter Energi effektivisering Projektet var oprindeligt: Reducering af flaring Reduceret olie/gas i produceret spildevand Øvrig energieffektivisering Projektets konkrete indhold (gen)overvejes: Alternativer som solceller og vindmøller forkastet. Elementer i Energistyrelsens handlingsplan for energieffektiv indvinding danner et muligt udgangspunkt. Projektet starter op i 4. kvartal 2009 Først som en markedsundersøgelse af hvad er miljørigtigt muligt. 19

20 Udviklingsprojekter Oil Clean Mål: Undersøgelse af markedet for bekæmpelse af olie spild. Projektdeltagere: - RoClean-Desmi - Esvagt - SOK - Esbjerg Institute of Technology - Antilope IT - Offshore Center Danmark Projektperiode: Status: Projektet blev afsluttet med en konference hos Offshore Center Danmark d. 25. februar Rapport kan rekvireres hos Offshore Center Danmark. 20

21 Udviklingsprojekter CMS 3 Crisis Management Training System Mål: At videreudvikle en internet baseret træner til oliespildsberedskab. EU Leonardo da Vinci Projekt: Projektdeltagere: - SOK + et antal danske interessenter - Antilope IT - Stavanger Offshore Tekniske Skole - Estonia Maritime Academy - Offshore Center Danmark (leder) Projektperiode:

22 Udviklingsprojekter CMS 3 Crisis Management Training System Et olie spild trænings system er blevet skabt Systemet præsenteret på OILCLEAN konference Offshore Center Danmark/ februar 2009 samt Interspill 2009 Marseille/ maj

23 Udviklingsprojekter Decommissionering og reparation af borerigge VVM og Miljøgodkendelse for anlæg til Decommissionering og reparation af borerigge på Esbjerg Havn er udarbejdet af Offshore Center Danmark og venter på ibrugtagning af interesserede entreprenører Reparation af borerigge VVM og Miljøgodkendelse af Reparation af Borerigge er købt af Semco Maritime og under bearbejdning Decommissionering Decommissionering Interessegruppe af rådgivere, entreprenører og genbrugsvirksomheder kan etableres, når fjernelse af en dansk platform sættes i udbud Markedet UK: fjernelser inden 2020: for mia. kr. Norge: store fjernelser pågår, herunder Ekkofisk tanken DK: oprydninger i mindre omfang pågår til stadighed, mens fjernelse af danske offshore platforme ikke er aktuelt i øjeblikket 23

24 Udviklingsprojekter Miljørigtig ophugning og fjernelse af offshore platforme Decommissionering omfatter: Ingeniørarbejde, planlægning, kontrol (30% af omkostningerne) Rensning, frigørelse, løft (50% af omkostningerne) Neddeling (10% af omkostningerne) Genbrug (indtægter) Skærebrænding (10% af omkostningerne) 24

25 Udviklingsprojekter Fokus på dansk offshore - udvikling af menneskelige ressourcer Projektperiode: August 2008 juni 2010 Partnere/styregruppe: Rambøll Olie og Gas JobInvest EucVest Samt deltagelse af over 50 virksomheder 25

26 Udviklingsprojekter 2 delprojekter: Delprojekt I: Formål: At udvikle virksomhedernes HR kompetencer for at fastholde virksomhedernes medarbejdere især udefra følgende udfordringer: Aktiviteter: Unge og nyuddannede Forebygge nedslidning Det grå guld Interviewrunde Offshore Rapport HR konference Uddannelsesdage, pilotprojekter & netværk HR håndbog Konference 26

27 Udviklingsprojekter Delprojekt II: Formål: Kortlægning af misforholdet mellem tilbuddet af offshore uddannelser og offshore branchens uddannelsesbehov. Aktiviteter: Anvender interviewrundens / Offshore Rapportens output Kortlægning af efteruddannelsesmuligheder Udgivelse på Gab-analyse-værktøj Udgivelse på Udvikling af efteruddannelse Afslutningskonference 27

28 Udviklingsprojekter Energi på Havet Projektperiode: Formål: Vækst i Offshore Sektoren Vækstmål: i 2020 Samlet projekt-budget 35 mio. 28

29 Udviklingsprojekter Energi på Havet vækst i offshore industrien Overordnet projektleder: OCD Delprojekter: Offshoresupply: Udvikling af støtteværktøjer til offshore certificering Delprojektleder: Udviklingscentret for Erhverv & Turisme, Vejen Rekruttering & Profilering til offshore branchen Delprojektleder: Esbjerg Institute of Technology Substitution af materialer offshore Delprojektleder: Plastcenter Danmark Koordinering og udvikling af offshore energiuddannelser Delprojektleder: AMU-Vest Offshore Vindsektoren forskning Delprojektleder: SDU 29

30 Netværksgruppe Offshore Vind - Netværksgruppe Mål: Vidensdeling Deltagere er medlemmer af Offshore Center Danmark To møder afholdt: - Workshop - Udbud og ansøgning om offshore vindmølle parker 30

31 Netværksgrupper Netværksgruppen HSSE HSSE Er kommet godt i gang, har f.eks. fået etableret en gruppe der underviser i Basis arbejdsmiljøuddannelsen offshore, også kaldet 16. Ser også på at få en sikkerhedskonference/messe til at køre i Esbjerg. De vil lave en indstiksfolder der skal komme hver eller hver anden gang i ON/OFF NEWS. 31

32 Netværksgrupper Netværksgruppen Underleverandører UNDERLEVERANDØRER Er også kommet godt i gang, her har vi fået et debatforum, hvor der kan diskuteres forskellige emner. Det næste projekt er samarbejde partnerne imellem om projekter, én virksomhed ikke kan magte alene eller låne ressourcer af hinanden. Den nuværende situation fordre en anden indsigt end da gruppe startede op. 32

33 Netværksgrupper Netværksgruppen Internationalisering Formål At skabe danske netværksaktiviteter for, at styrke den danske offshore sektors internationale fokusområder indenfor olie og gas. Aktiviteter En række aktiviteter og møder med fokus på networking, udfordringer samt konkrete lande som Qatar, Irak, Angola, Nigeria, og flere andre lande. 33

34 Kurser Introduction to Offshore Oil and Gas Hele branchen præsenteres på et letforståeligt niveau. Emner omfatter: Geologi Efterforskning Boringer Offshore installationer Processing Downstream Dekommissionering Reserver Licensforhold HSEQ Etc. Målgruppe Både nye og erfarne medarbejdere; teknikere såvel som ikke-teknikere! 20 afholdte kurser med kursister fra følgende afdelinger: Ingeniør, Offshore, Sekretariat, Forsikring, Human Resources, Geologi, Bogholderi, Økonomi, Salg 34

35 Kurser Introduction to Offshore Wind Hele branchen præsenteres på et letforståeligt niveau. Emner omfatter: Turbine-teori, markedsoverblik, fundamenter, net tilslutning, service &vedligehold og HSEQ Næste kursus: Primo 2010 Målgruppe Både nye og erfarne medarbejdere; teknikere såvel som ikke-teknikere! 35

36 Kurser Processing Aktiviteter og udstyr på proces-platforme præsenteres på et letforståeligt niveau. Emner omfatter: Wellhead, separator, metering, hjælpesystemer, m.m. Næste kursus: 24. november 2009 Målgruppe Både nye og erfarne medarbejdere med behov for overblik over procesemnet 36

37 Kurser Andre kurser Trykbærende udstyr, rør og armaturer Hovedemner: PED, ASME B31.3, DS/EN ATEX- direktiverne Hovedemner: ATEX 100a og ATEX 137 Virksomhedstilpassede kurser Alle kurser kan tilpasses virksomheders specifikke behov ved større grupper. 37

Årsmøde 2008 Offshore Center Danmark Musikhuset Esbjerg, den 12. september 2008

Årsmøde 2008 Offshore Center Danmark Musikhuset Esbjerg, den 12. september 2008 Årsmøde 2008 Offshore Center Danmark Musikhuset Esbjerg, den 12. september 2008 1 Årsmøde Dagsorden Dagens program 1. Årsmøde - Beretning fra bestyrelsen - Aktiviteter og projekter - Forslag til nye aktiviteter

Læs mere

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Årsmøde 13. september 2012

Årsmøde 13. september 2012 Årsmøde 13. september 2012 Program del 1 Kl. 09.30-10.00 Indregistrering, kaffe/te og rundstykker Kl. 10.00 10.30 Generalforsamling og beretning fra bestyrelsen v/niels Aage Giversen, Offshore Center Danmark

Læs mere

Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark

Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark Offshore Center Danmark Status på Udviklingsprojekter Energi på Havet Projektperiode: 2010 2013 Formål: Vækst i Offshore Sektoren Vækstmål:

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

fremtidens offshore vækst og muligheder Dette tillæg er udgivet af Offshoreenergy.dk skal få mere olie op af i medvind horisonten

fremtidens offshore vækst og muligheder Dette tillæg er udgivet af Offshoreenergy.dk skal få mere olie op af i medvind horisonten fremtidens offshore Dette tillæg er udgivet af Offshoreenergy.dk vækst og muligheder [+] [04] Den danske [06] Mangel på [18] Nyt forskningscenter [29] Ny kæmpemølle offshoresektor arbejdskraft skal få

Læs mere

Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder. Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore

Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder. Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore Kolofon Hæftets formål er at give læserne et overordnet og kortfattet

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2012 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2012 et år med udfordringer og fremgang 5 Sammen sætter vi kursen 6 EMUC s bestyrelse 7 EMUC

Læs mere

FOR FREMTIDIG VÆKST HELE DETTE TILLÆG ER EN ANNONCE FRA OFFSHORE CENTER DANMARK

FOR FREMTIDIG VÆKST HELE DETTE TILLÆG ER EN ANNONCE FRA OFFSHORE CENTER DANMARK HELE DETTE TILLÆG ER EN ANNONCE FRA OFFSHORE CENTER DANMARK FOR FREMTIDIG VÆKST REJSER TRE DAGE OM UGEN Jobbet i Rambøll Olie og Gas, bringer Neel Strøbæk til tre forskellige destinationer om ugen. SIDE

Læs mere

Klynger og innovationsnetværk

Klynger og innovationsnetværk Klynger og innovationsnetværk I forbindelse med den kommende klynge- og netværksstrategi har Styrelsen for Forskning og Innovation sammen med Netmatch påbegyndt en kortlægning af de danske klynger og innovationsnetværk.

Læs mere

ØKOSYSTEMET I OFFSHORE KLYNGEN I REGION SYDDANMARK

ØKOSYSTEMET I OFFSHORE KLYNGEN I REGION SYDDANMARK ØKOSYSTEMET I OFFSHORE KLYNGEN I REGION SYDDANMARK Lotte Langkilde, Louise Fenger Kornum, Mads Bruun Ingstrup og Sofie Rasmussen REG X, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark

OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark OFFSHORE OLIE OG GAS ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Her udvider offshoresektoren Både i Danmark og udlandet investeres i udbygning af olieproduktionen Side 6 < Vend avisen for at læse om offshore

Læs mere

Vedvarende energi og energieffektivitet

Vedvarende energi og energieffektivitet Contact Persons: URS Udviklingssekretariat, Aabenraa Leo Petersen Tlf.: +45 73 33 13 71 lp@soenderjylland.dk Industrie- und Handelskammer Flensburg Gorm Casper Tel.: +49 461 806-460 Fax: +49 461 806-9460

Læs mere

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog HVORDAN? Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDA Håndbog 2 Offshore - hvordan? Håndbog Offshore - hvordan?

Læs mere

Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk

Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk Klyngekataloget giver et overblik over de væsentlige danske klyngeorganisationer og innovationsnetværk. De danske klynger og netværk har selv bidraget

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området

MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området Masterplanen er produceret af Kjeld Kückelhahn Forskerparken Syd AS I samarbejde med Bindslev AS og masterplanens arbejdsgruppe.

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Masterplan for Maritime Potentialer

Masterplan for Maritime Potentialer Masterplan for Maritime Potentialer - et maritimt innovations- og videnscenter med lokal forankring og globalt sigte. Sydfyn og Øerne Dette udkast til Masterplan for Maritime Potentialer er udarbejdet

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2013 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2013 igen et år med udfordringer og fremdrift 5 Den Danske Maritime Klyngeorganisation 6 EMUC

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby UDKAST Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI)

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 }

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 } ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 } Side 1 Årsberetning 2009-2010 INDHOLD Året der gik - side 4 Det politiske arbejde i DS Håndværk & Industri - side 8 Nye overenskomster - side 10 Industri og smede

Læs mere