Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann."

Transkript

1 2015 Mikael Aamann Markedsføringsøkonom 4.semester 2015 Hovedopgave Aalborg Sportshøjskole Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann Underskrift:, Supervisor: Jacob Kronbo Andersen og Charlotte Bruun Afleverings dato: 22. maj 2015 Antal anslag i opgaven: 67914

2 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Værdikæde Virksomhedens støtteaktiviteter Primære aktiviteter Produktudvikling Markedsførring de 7 p er Produkt (Ydelse) Price Place Promotion Personale Processer Physical evidence Delkonklusion Identificering af konkurrenter Konkurrencesituationen Den snævre konkurrent Brancheanalyse Konkurrencemæssige positioner Del-konklusion Markedsanalyse Analyse af spørgeskema Side 1 af 56

3 8.2 Analyse af spørgeskema Pest-analyse Del-konklusion SWOT-analyse Konklusion /Strategi for fremtiden Litteraturliste Bilag Figurer Kildeliste Side 2 af 56

4 2.0 Indledning Nærværende opgave tager udgangspunkt i en analyse af Aalborg Sportshøjskole, der er placeret på Annebergvej 55 i 9000 Aalborg og grundlagt i Højskolen er opdelt i to akademier, Sportsakademiet og Trænerakademiet. På Sportsakademiet kan man vælge et ophold på 8, 14, 19, 32 eller 43 uger. Man vælger her et speciale A-fag og et B-fag, som eksempelvis kunne være politi (A) og styrketræning (B) 1. På Trænerakademiet er der fokus på eliteidrætten, hvor man vælger en sport eller træningsform, som man ønsker at specialisere sig i. Her kan du eksempelvis blive fitnesstræner eller håndboldtræner. Mennesket, sundhed og sport er tre nøgleord for højskolen, der går efter at styrke det enkelte individ både på det faglige men også det sociale niveau. Aalborg Sportshøjskole og Danmarks Idrætsforbund samarbejder om en fælles vision om at tilbyde landets bedste træneruddannelse i en række idrætsgrene 2 Der er ca. 19 ansatte hos Aalborg Sportshøjskole. En forstander, otte fastanasatte, og herudover ansættes der løbende vikar og lærer efter travlhed. Lærerne har ansvaret for eleverne, når de er startet på skolen. Aalborg Sportshøjskole har tre ansatte på kontor, som står for den daglige drift. De står henholdsvis for økonomi, bogholderi og markedsføring. I køkkenet er der en køkkenleder, to kokke en køkkenassistent, to opvaskere samt tre pedeller. Forstanderen står for rekruttering af personale, og det foregår ofte ved hjælp af internt netværk, hvor man eksempelvis vælger tidligere elever som lærere. Man anvender jobopslag, men størstedelen af rekruttering foregår via intern kommunikation. De ansatte har mulighed for at uddanne sig frit indenfor relevant fagområde, som virksomheden betaler. Aalborg Sportshøjskole er bygget op omkring en hierarkisk organisationsstruktur, hvilket bliver belyst nærmere i en værdikæde senere i opgaven. Aalborg Sportshøjskole havde i årselever, og siden dengang er der sket en positiv udvikling, og elevtallet befinder sig nu på 120 elever (2014). Skolen kan have omkring 100 elever, og der er ingen mulighed er for udvidelse af skolen. Derfor er skolens primære fokus at bibeholde deres position på markedet samt at få endnu flere på venteliste, så efterspørgselen enten forbliver den samme eller eventuelt øges. Højskoler er desuden afhængig af tilskud, og derfor er der også et politisk aspekt i dette emne Side 3 af 56

5 Hovedelementet i denne opgave kommer til at omhandle brandanalyse. Derfor vil det blive belyst, om potentielle kunder opfatter skolen, som skolen gerne vil samt hvorfor nogle af dem, som overvejer en start på højskolen i sidste ende fravælger dette. Opgaven tager sit afsæt i følgende problemformulering: 3.0 Problemformulering Hvordan bibeholder Aalborg Sportshøjskole tilstrømningen af elever i forhold til udviklingen af samfundet og målgruppen? 4.0 Afgrænsning Aalborg Sportshøjskoles distribution bliver ikke analyseret i denne rapport, da Aalborg Sportshøjskole er en servicevirksomhed, som afsætter ydelser. De juridiske og miljømæssige elementer er fravalgt, da der er større fokus på kunderne/eleverne. 5.0 Metode Denne opgave tager udgangspunkt i Aalborg Sportshøjskole og omhandler deres brand, samt hvordan de i fremtiden kan ramme den specifikke målgruppe mere præcist. Opgaven bliver udarbejdet med inspiration fra The marketing proces (Bilag 1 s. 39). Værdikædeanalyse er det første, der bliver udarbejdet for at give et overblik over Aalborg Sportshøjskoles interne situation, samt hvad skolen gør for at skabe værdi for eleverne. Det næste trin i analysen er en konkurrentanalyse, hvor konkurrenterne ligeledes identificeres. Her belyses også, om det er andre højskoler, der er de største konkurrenter, eller om det i virkeligheden er unges alternativer i sabbatåret, eksempelvis rejser og sprogskole. Efter konkurrentanalysen følger en mindre markedsanalyse, hvor der er blevet udarbejdet spørgeskema til den primære målgruppe men også til tilfældige om deres tanker om skolen. Her bliver der især undersøgt, om skolen opfattes udadtil, som de selv tror. Næste punkt er en PEST-analyse, hvor resultaterne fra spørgeskemaerne inddrages, og omverdenes faktorer vil blive undersøgt for at få belyst, hvilken retning det danske samfund bevæger sig i. En SWOT-analyse udarbejdes efter denne analyse for at give et hurtigt overblik over, hvilke faktorer virksomheden bør være opmærksom på i fremtiden. Til sidst i denne opgave laves en konklusion med en strategi for at implementere de mulige ændringer, der kunne være relevant at inddrage i fremtiden. I konklusionen bliver der set på fremtidige muligheder for Aalborg Sportshøjskole. Til den mundtlige fremlæggelse vil positionering og differentiering blive udarbejdet. Side 4 af 56

6 6.0.0 Værdikæde I værdikædeanalysen er der taget udgangspunkt i Serviceværdikæden fra bogen International markedsføring (Andersen et. al. 2011). Figur 1 Value Shop modellen I denne værdikæde er modellen Value shop anvendt, da Sportshøjskolen er en servicevirksomhed. Denne model anvendes for at få et overblik over virksomheden som helhed, og hvad skolen gør for, i sidste ende, at skabe mest mulig værdi for kunden. Herudover skal analysen være grundstenen i opgaven. Den tager udgangspunkt i fem faser: 1. Fase problemidentifikation 2. Fase Problemløsning 3. Valg 4. Udførelse 5. Kontrol og evaluering Først belyses skolens Problemidentifikationen, hvor man hurtigt kan få et overblik over, hvad formålet er med denne analyse. Denne identifikation går i sammenspil med virksomhedens støtteaktiviteter den røde afmærkning i modellen øverst. Problemløsningsfasen udgør, hvordan virksomheden forsøger at imødekomme problemidentifikationen. Dette belyses og analyseres, når Side 5 af 56

7 der ses på virksomhedens primære aktiviteter. Disse aktiviteter vil herefter blive beskrevet kort og herefter analyseret og vurderet i hvert afsnit. Problemidentifikationen ser ud, som følger: Aalborg Sportshøjskole er et attraktivt sted at være og har for tiden et fyldt antal af årselever. Skolen ønsker at bibeholde den store elevstrømning samt bevare en høj efterspørgsel til Aalborg Sportshøjskole. Skolen gør sig meget i markedsførring blandt andet ved hjælp af sociale medier, brochurere og online markedsførring samt events/messer. Udfordringen for skolen er at følge op på markedsførringen for at se hvilken effekt det har haft og om kunderne forstår budskabet. De sidste tre faser udarbejdes først efter alle analyser er foretaget. På den måde er der mere belæg for at træffe valg og først der kan man udføre, kontrollere og evalurere. Værdikædeafsnittet afrundes med en konklusion for at sammenfatte de synspunkter, de enkelte områder har givet Virksomhedens støtteaktiviteter Infrastrukturen hos Aalborg Sportshøjskole bliver uddybet i afsnittet personale længere nede i opgaven. Overordnet set er problemstillingen i første ombæring er det de kontoransattes ansvarsområde. Personalet på kontoret har hver deres ansvarsområde for på den måde i sidste ende at imødekomme problemstillingen 4. Set udefra virker virksomheden til at anvende det, der hedder en hierarkisk organisationsstruktur 5. Dette kaldes også en pyramideform, hvor magten er øverst og så ellers går nedad i diverse led. Magten er placeret hos forstanderen, hvorefter de næste tre led, som er på samme niveau er markedsføring og salg, økonomi og bogholderi. Disse tre led er fordelt ud på virksomhedens kontoransatte, da det er dem, der former virksomheden. Sidste led er underviserne, som naturligvis også er med i en stor del af procceserne, men deres ansvar er i høj grad ansvaret for eleverne samt at tilrettelægge undervisningen, så det giver det rette udbytte. De menneskelige ressourcer vil blive beskrevet i et afsnit, som hedder personale senere i rapporten. De teknologiske forhold i virksomheden er generelt fine, dog kan det til tider være trængt med pladsen i lokalerne, og man skal altid et stykke væk for at finde aktivitetsmuligheder, men det virker til at være meget normalt på højskoler. Man forsøger at komme problemet til livs, eksempelvis planlægger man en udvidelse, som vil blive beskrevet i afsnittet produktudvikling. I indkøb fastlægges der budgetter blandt andet et marketingsbudget, som bliver vist senere i opgaven https://startvaekst.virk.dk/ Side 6 af 56

8 Man samarbejder med virksomheder, der kan optimere Facebook-side og hjemmeside samt Googleoptimering også kaldet SEO og SEM. Herudover køber man sig indimellem til viden hos diverse analysevirksomheder for bedre at kunne målrette sin markedsføring. Dette giver Aalborg Sportshøjskole en stor vidensbank og kan sikre en stor fordel når kampagner og lignende skal udformes Primære aktiviteter Efter analysen er udarbejdet af virksomhedens støtteaktiviteter, analyseres de primære aktiviteter i følgende afsnit Produktudvikling I dette afsnit bliver der skrevet om Aalborg Sportshøjskoles fremtidige projekt. Skolen har en god placering, da den er placeret i et område med mange indbyggere, og ligger i en forholdsvis stor by. Dette giver en bedre mulighed for at højne kendskabbet, da mange vil køre forbi området. Aalborg Sportshøjskole råder over et begrænset areal, hvilket giver en række udfordringer i fremtiden. Gårdarealet er en anelse tomt, og hvis man gerne vil styrketræne, skal man et stykke væk fra skolen. Desuden mangler der flere aktivitetsmuligheder på skolen, og da arealet ikke er så stort, er det begrænset, hvilke muligheder skolen har. Dette har skolen et klart mål om at løse, og det skal ske ved at bygge en multihal ved siden af skolen. I hallen er der mulighed for cross træning, styrketræning, klatrevæg samt mulighed for basket og fodbold på taget. Aalborg Sportshøjskole ønsker at sikre fremtiden ved at lave dette tiltag, da man frygter, at de fremtidige højskoleelever vil fravælge skolen på denne bekostning. I næste afsnit ses der på Aalborg Sportshøjskoles parametermix. Dette skal give et overblik over, hvad teamet gør for at styre og udvikle Aalborg Sportshøjskole. Side 7 af 56

9 6.0.4 Markedsførring de 7 p er Virksomheders parametermix tager som regel udgangspunkt i de fire p er 6. Da Sportshøjskolen er en servicevirksomhed anvendes de syv p er 7. Personale, Processer og Physical Evidence er de tre ekstra punkter i modellen. Det udvidede parametermix anvendes, da serviceprodukter er mindre håndgribelige end de fysiske produkter. Her spiller følelser og personlig integration en stor rolle. Punkterne salg og produktion af service samt implementering er inkluderet. Figur2 parametermix Side 8 af 56

10 6.0.5 Produkt (Ydelse) Aalborg Sportshøjskole afsætter ydelser og ikke fysiske produkter, derfor står der ydelse i overskriften. Personalepunktet vil delvist blive afdækket her, da de har stor indvirkning på Aalborg Sportshøjskoles ydelser. Følgende punkter bliver afdækket i dette afsnit: Produktegenskaber Kvalitet Sikkerhed Service og support Aalborg Sportshøjskole lever af de elever, som er på skolen, da det er dem, der tjenes penge på. Ydelserne, der forsøges at afsætte, er Sportsakademiet og Trænerakademiet. Enten kan man vælge Sportsakademiet, hvor dem, som brænder for at dyrke deres sport, er at finde. Herudover kan man vælge uddannelse indenfor trænerfaget og gøre karriere den vej. Elever med ambitioner om at arbejde med eliten findes her. Der er henholdsvis ni og seks linjer, man kan vælge at gå på som elev 8. Det er en fremtidig plan for Aalborg Sportshøjskole at finde flere statistikker på eksempelvis, hvad dem, som har gennemført trænerakademiet i håndbold har valgt at anvende uddannelsen til. Såfremt der er gode resultater at spore, kan dette styrke Aalborg Sportshøjskoles markedsførring. Samtidig kan det lempe overvejelserne for de elever, der er i tvivl om, hvad de får ud af uddannelsen og dermed øge sikkerheden for valget. Aalborg Sportshøjskole tilbyder i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund Danmarks næsthøjeste træner uddannelse på 43 uger, hvilket betyder, at man kan arbejde med eliten, når man er færdig og søge om at blive optaget på den højeste som hedder Idrættens Træner Akademi 9. Eleverne har dermed fornuftige fremtidsmuligheder for enten karriere eller et studiejob inden for deres hobby. Service og support området afdækkes af studievejledere, undervisere samt kontorstaben Side 9 af 56

11 Den potentielle elev har eksempelvis mulighed for at sparre med den dobbelte OL-guldvinder Karen Brødsgaard, som også er ansvarlig for håndboldlinjen på uddannelsen 10. Underviserne kan herudover kontaktes, og her er Kim Jensen (tidligere assisterende Landstræner for Damelandsholdet) blot en af flere kendte navne for sportsentusiasten. Kim har Europas højeste træneruddannelse EHF-mastercoach 11. Tidligere assisterende landstræner for Badminton Danmark og tidligere træner for det australske landshold Claus Poulsen er endnu et prominent navn, som er en del af staben 12. Navnene her indikerer, at Aalborg Sportshøjskole vægter profesionalisme højt, når der skal ansættes undervisere. De nævnte navne er blot et udsnit, af en stab med høj erfarring inden for deres felt. De kontoransatte varetager den daglige drift og står for alt det administrative. De sidder herudover klar til at hjælpe folk, som overvejer at starte og kan fx rådgive om, hvad det koster, og hvad udbyttet er for den enkelte elev Price Efter Aalborg Sportshøjskoles ydelse er blevet belyst kommer her et afsnit om pris, hvor følgende punkter indgår i teksten: Salgspriser Pris i forhold til konkurrenter Pris strategi (penetration, skimmin mv.) Rabatter og tilbud Finansiering Betalingsbetingelser Aalborg Sportshøjskole vælger bevidst at sætte en fast pris for deres ugepriser, som ikke kan røres ved. Eleverne skal ikke opleve, at de kan få en billigere pris ved at melde sig ind før eller lignende. Aalborg Sportshøjskole forsøger at placere sig i midten i forhold til de andre højskoler i Danmark i forhold til pris. Aalborg Sportshøjskole ønsker ikke at signalere, at man er et discount produkt og derfor vælges denne strategi. Hos Aalborg Sportshøjskole tror man på den ydelse man sælger og kalder det unikt og vil gerne bevare denne status, hvilket hænger sammen med den valgte prisstrategi Side 10 af 56

12 Prisen pr. uge på Aalborg Sportshøjskole er 1475 kroner. Sammenligner man med den nærmeste højskolekonkurrent geografisk er Nordjyllands Idrætshøjskole billigere med en ugepris på 1400 og efter et halvt år Det er relativt dyrt at tage på højskole, og mange unge har andre prioriteringer. Dette vil blive uddybbet og belyst nærmere i en konkurrenceanalyse. Som elev på skolen er der mulighed for at søge om økonomisk støtte eksempelvis har kontanthjælpsmodtagere mulighed for særlig støtte 14. Højskoler i høj grad finansieret af statslig støtte, som tidligere beskrevet. Betalingsbetingelserne på Aalborg Sportshøjskole er som følger. Hvis man som kunde på skolen skal afmeldes i utide koster det 5900 kr. Der er indmeldingsgebyr på 1600 kr, og der skal betales til en fagkonto afhængig af længden på opholdet. Der er herudover obligatoriske studieturer, der skal betales til Place Følgende punkter vil blive gennemgået i dette afsnit: Distributionskanaler Tilgængelighed (dag og nat alle dage? Kun i hverdage? Kun i weekender? Lokationer Logistik og distributionshåndtering Aalborg Sportshøjskole opererer på B2C markedet og forsøger at nå ud til kunderne/eleverne ved hjælp af brochurer, som kan bestilles online, samt messer og åbent hus arrangementer. Derudover har man en hjemmmeside og en facebook-side, til at hjælpe med markedsføringen. Aalborg Sportshøjskole samarbejder med to virksomheder, som står for adwords og facebook-siden. Hvis man søger på sportshøjskole på Google, får man på side et stort set en fyldt side om Aalborg Sportshøjskole 16. Hvis man søger på fitnessinstruktør på Google, er man at finde på side et 17. Dette er med til at hjælpe med kendskabsgraden og gør Aalborg Sportshøjskole til en attraktiv og populær skole/uddannelse at være en del af. Kontortiderne er mandag-torsdag 8-16 og fredag Herudover er der mulighed for at skrive direkte til en underviser eller studievejleder. Aalborg Sportshøjskole er placeret i Aalborg vestby tæt på AaBs stadion https://www.google.dk/ 17 https://www.google.dk/ Side 11 af 56

13 6.0.8 Promotion Informationerne i dette afsnit kommer på baggrund af løbende samtaler med Aalborg Sportshøjskoles markedsføringsmedarbejder. Her ses punkterne som bliver gennemgået i følgende afsnit: Reklamer Reklamestrategi Branding Markedsføringsbudget Medier Budskaber Aalborg Sportshøjskole anvender reklamer i form af sociale medier, afholder events, brochurer, annoncer, åbent hus arrangementer samt messer. Der anvendes herudover SEO og SEM (søgemaskine og google optimering). Messer omfatter uddannelseskaravanen, hvor man besøger forskellige uddannelsesinstitutioner i hele Danmark. Herudover har man et par messer i Norge i Kristianssand og Lillestrøm grundet geografisk destination og adgang til Danmark. Annoncering omfatter ungdomsmagasiner og festivalsguider, som fx Gaffa, Nextstop og TJECK. Hver enkelt linje markedsføres, og der er her stor forskel på anvendelse af online og offline kanaler. Aalborg Sportshøjskole arbejder derfor tæt sammen med lærerne. Adwords og Facebook Adsens anvendes også til annoncering. Adwords omfatter annoncering gennem Google 18 Der foreligger en strategi for hvert enkelt element, men overordnet set handler det om for Aalborg Sportshøjskole at få overbevist unge om at vælge højskole frem for alt andet. Man forsøger at sende et budskab ud til kunderne/eleverne om kvalitet, og at man styrker det enkelte individ fagligt og socialt. Derudover er målet på trænerakademiet at uddanne til elite og breddeidræt, hvilket er en stor del af Aalborg Sportshøjskoles brand. Investeringer omfatter analyser og foto. Aalborg Sportshøjskole betaler indimellem for at få udleveret analyser om eksempelvis hvilke sociale medier unge bruger mest osv. 18 https://www.google.dk/ Side 12 af 56

14 Markedsføringsbudgettet er som følger: Messe kr Hjemmeside kr Alm. Annoncering mm kr Brochure kr Event kr Investeringer kr Repræsentationskonto kr Det fremgår tydeligt at Aalborg Sportshøjskole tror på at den bedste måde at skaffe elever er at være synlig på relevante messer. Det betyder at man ikke henvender sig online, som det første men mere forsøger at være til stede når de unge kommer forbi på diverse messer Personale Under dette punkt vil der bliver belyst, hvordan Aalborg Sportshøjskole fungerer på personalefronten. Støtteaktiviteten menneskellige ressourcer inkluderes i dette punkt: Medarbejdere Rekruttering Uddannelse Kunder Alle lærere samt kontoransatte vejleder indimellem kunder. Det er meget forskelligt, om nye kunder kontakter kontor eller undervisere, men der er mulighed for begge dele. Kontoret kan fortælle kunderne om mulighederne for at leje en lejlighed efter man er færdig på studiet og står herudover for tilmeldinger til eksempelvis fitness og mange andre administrative faktorer. Underviserne har ansvaret for undervisningen og hjælper kunderne på den måde. Side 13 af 56

15 6.1.0 Processer I denne analyse vil disse punker blive gennemgået: Mulighederne for individuel tilpasning af produkt/service? Hurtig og nem indmeldelse Graden af kundeinvolvering Hvordan foregår processen med at levere ydelsen? Hvis en potentiel elev ringer og er usikker er der mulighed for en personlig samtale samt rundvisning med en fra kontoret for at komme nærmere ind på, hvad kunden gerne vil. Kontoret er størstedelen af denne proces. De er sælgerne, som skal overbevise og rådgive om mulighederne. Som tidligere beskrevet går skolen meget op i kvalitet, hvilket hænger sammen med deres priser. Derfor bestræber man sig på at få tilpasset produktet, så det passer unikt på den enkelte. På trods af den høje pris er det at gå på højskole ofte noget, man hører godt om fra venner og bekendte. Derfor er der også mange, som ringer og egentlig bare skal meldes ind. Dog skal de måske lige bekfræftes i deres valg. Det er let at melde sig til, dette foregår på hjemmesiden sportshojskolen.dk. Her kan man melde sig ind, så modtager man et brev med et autosvar inden for få dage Physical evidence Her ses punkterne, som bliver inkluderet i dette afsnit: Kontoret design og indretning Renlighed Kvalitet Medarbejdernes påklædning og fremtoning Hjemmeside Brochure Kontoret er indrettet med en skranke, når man kommer ind af døren, og ellers ligner det et helt almindeligt kontor med computere og hæve sænke borde. Der bliver ofte gjort rent af en rengøringsmedarbejder, så skolen er altid ren. Side 14 af 56

16 Aalborg Sportshøjskole sender et udpræget budskab om kvalitet til kunderne, eksempelvis på at de ikke ændrer prisen (tidligere beksrevet i prisafsnittet) og med de mange tidligere proffesionelle undervisere, som er en del er skolens setup. Hvis multihallen bliver bygget, vil de nye facilliteter signalere mere kvalitet til kunden, da det også ville være en del af skolen. Medarbejderne går helt almindeligt klædt, hvilket spiller fint sammen med, at det er en sportshøjskole. De forsøger altid at bestræbe sig på at hjælpe den enkelte på bedst mulige evne, og eleverne har gode muligheder for at komme i kontakt med dem. På hjemmesiden forsøger man at signalere til kunderne/eleverne, at hvis man er høj på sport, så er Aalborg Sportshøjskole stedet at være. I de bestilte brochurer kan man læse om, hvordan man kombinerer sine fag, og hvilke uddannelser der er mulighed for Delkonklusion I dette afnsit kommer der en udarbejdelse af hvordan alt det interne hos Aalborg Sportshøjskole vurderes, samt mulige ændringer. På baggrund af analysen vurderes det, at støtteaktiviteterne understøtter Aalborg Sportshøjskoles målsætninger, og de støtter fint op om de primære aktiviteter. Produktudviklingen kan betyde meget for skolens fremtid. Hvis man kommer til skolen som privatperson vil man få et bedre helhedsbillede af skolen og kunne se nogle af facilliteterne, når man ankommer. De potentielle kunder vil få et bedre indtryk og vil ikke fravælge skolen på grund af manglende træningsfacilliteter. Derudover giver nye tiltag som bygninger et bedre fundament for at differentiere sig i sin markedsføring, eftersom folk ofte forbinder udvidelse som et tegn på vækst. Aalborg Sportshøjskole råder over en masse muligheder at tilbyde unge mennesker, og det ligner den korteste og mest idéele vej hvis man ønsker at arbejde med eliten. Uddannelsen på trænerakademiet vil tage mange år, hvis man ikke gik på højskolen. Interessen for Aalborg Sportshøjskoles ydelse er stigende, hvilket indikerer, at det er et attraktiv sted at være. Dette ses i lyset af ovenstående tekst, hvor det er tydeligt, at funktionaliteten er høj i form af uddannelse og et fælles mål om at gøre de unge klar til fremtidige udfordringer. Imagemæssigt forsøger man at signalere til pottentielle kunder/elever, at man er blandt Danmarks bedste idrætshøjskoler og det promoveres ved hjælp af budskabet: Vi står klar med Danmarks bedste trænere til at undervise dig. Side 15 af 56

17 Det er tydeligt, at Aalborg Sportshøjskole tror på egne evner fremfor at lade sig presse af alternative muligheder for de unge. Det ser ud til at Aalborg sportshøjskole kan tillade det, da det virker til at være et attraktivt sted for kunderne at være(se bilag 2 s. 40). Signalværdien i en konstant pris sender også et budskab om kvalitet, da man vil være tvunget ud i prisændring, hvis Aalborg Sportshøjskole klarede sig dårligt. Man er dog ekstremt afhængige af at bibeholde skolens gode ry og efterspørgsel, da det ellers kan blive svært i fremtiden, da det er en dyr ydelse, man køber. Aalborg Sportshøjskoles lokation er noget, man bevidst forsøger at markedsføre sig på, at man ligger i Aalborg midtby. Dette kan være en fordel for unge, som kommer langvejs fra. På den måde kan de opbygge et netværk, inden de starter på studie eller lignende. Reklamestrategien bærer præg af et mindre markedsføringsbudget (hvis man sammenligner med større virksomheder). Aalborg Sportshøjskole virker velovervejet i hele deres måde at markedsføre sig på. Skolen bruger virksomheder til at forbedre deres markedsføring, hvilket gør, at Aalborg Sportshøjskole er bedre etableret. Det fremstår positivt, at de ansatte har mulighed for at uddanne sig i samspil med deres arbejde. Aalborg Sportshøjskole har klare linjer for, hvem der er ansvarlig for hvad, hvilket er med til at give et bedre overblik for personalet, men det er også et godt signal at sende til den kommende elev. Denne analyse skulle gerne have givet et overblik over Aalborg Sportshøjskoles interne situation, og hvordan skolen fungerer. Som beskrevet tidligere kommer de sidste tre faser senere i rapporten, da analyserne ikke er foretaget endnu. Det bliver interessant at følge udviklingen, når der er blevet analyseret mere på andre parametrer løbende i opgaven. Side 16 af 56

18 7.0 Identificering af konkurrenter Aalborg Sportshøjkskole ønsker at få flere unge overbevist om at et højskoleophold er det rigtige at bruge deres sabbatår på. Langt det største antal af unge ønsker dog at bruge deres sabbatår på enten arbejde eller rejser(se bilag 3. s. 41). Når man typsik analyserer konkurrenter kigger man på virksomheder med samme ydelse. Dette gør sig dog ikke gældende for Aalborg Sportshøjskole. Her handler det først og fremmest om at få unge til at vælge et højskoleophold da dette ofte er det sværeste da det er relativt dyrt. Så hvilke konkurrenter står Aalborg Sportshøjskole egentlig over for? Det skal det følgende afsnit gerne kunne besvare. Følgende afsnit ser på de konkurrenter, som tilbyder nogenlunde samme ydelse som Aalborg Sportshøjskole. Først ses der på hvad Aalborg Sportshøjskole har at tilbyde. Aalborg Sportshøjskole Aalborg Sportshøjskole ugepris: 1475,- De har ikke patent på trænerakademi og derfor oplever mange en forvirring om hvorvidt der er niveauforskel på de forskellige højskoler. Eksempel: GIV (Viborg Højskole) tilbyder 43 ugers trænerakademi uddannelse. Denne uddannelse kan man erhverve sig hvis bare man tager sportsakademiet i et halvt år på Aalborg sportshøjskole. Mange højskoler tilbyder kortere perioder af kurser osv, hvilket gør det billigere. Valget bør derfor afhænge meget af hvad man vil efter højskole. Har man en plan om at blive træner, eller arbejde med sit fag på et højere niveau, så er det svært at komme udenom Aalborg Sportshøjskole. Side 17 af 56

19 7.1 Konkurrencesituationen Denne analyse skal give Aalborg Sportshøjskole et overblik over hvem deres konkurrenter er samt hvordan de opererer på markedet. Der analyseres i fire faser: Konkurrencebegrebet Brancheanalyse Konkurrencemæssige positioner Konkurrentanalyse Herudover skal det hjælpe Aalborg Sportshøjskole til at se hvordan de kan optimere deres strategi og markedsføring. Figur 3 snæver og bred konkurrence 7.2 Den snævre konkurrent I dette afsnit ses der på konkurrenter der operer inden for samme felt, samt hvad de tilbyder på deres linjer. Modellen hedder er anvendt efter bogen International markedsføring (Andersen et. al. 2011). I afnsittet vil der blive skrevet primær målgruppe dette er alderen år og dem som er i gang med en gymnasiel uddannelse. Den sekundære målgruppe er år og er folk som har været i arbejde. Målgruppen er fastlagt fra Aalborg Sportshøjskoles ledelse. Side 18 af 56

20 Nordjyllands idrætshøjskole: Det meste af personalet er veluddannet inden for deres fagområde hvilket er positivt. De har dog ikke tidligere eliteudøvere ansat hvilket Aalborg Sportshøjskole kan drage fordel af. Facillitetterne på skolen er udemærket og aktiviteterne er placeret tæt omkring 19. Hvis man skal træne er der ikke langt ud til banerne samt er der mange muligheder om aftenen for aktiviteter om aftenen. Alt efter hvad man vil med sit ophold så kan man tage 17 uger og dette passer med at du kan komme ind på en uddannelse om sommeren. Perioden er fra marts. På Aalborg sportshøjskole kan man også tage et kortere ophold men perioderne gør at der ingen mulighed er for at springe ud i videruddannelse efterfølgende. Perioden er typisk til December. Ugeprisen på NIH er 1400,- efter et halvår 1000,- Århus idrætshøjskole: Alt info er fundet på højskolens hjemmeside: Personaet ved man ikke meget om ud fra skolens hjemmeside 20. Der står hvad lærerne underviser i men intet om tidligere erfaringer. Dette trækker meget ned, da man som elev giver rigtig mange penge for at gå på idrætshøjskole og som så meget andet vil man gerne vide hvad man betaler for. Deres uddannelser ligner mest noget der minder om et kursus hvorefter man kan arbejde som instruktør. De anvender meget ironi i deres markedsføring hvilket altid opfattes forskelligt hos den enkelte. De bruger blandt andet denne sætning: Da vi har 20-25% internationale elever på hvert hold, kan man tage på jordomrejse og besøge IHAA venner efter opholdet - lyder det ikke rigtig kedeligt? På IHAA taler vi både dansk og engelsk Side 19 af 56

Lavet af Lene, Nanna og Emma

Lavet af Lene, Nanna og Emma Møller Lavet af Lene, Nanna og Emma 1 Indhold Indledning... 3 Projektorginisation... 3 Målgruppe:... 4 Bruger interview/ bruger innovation:... 5 Parameter mix... 5 Brain storm på cafe møller... 8 Konklusion...

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Foranalyse Cupcakes MulB 2.Semester 2014 Gruppe Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Brancheanalyse: Michael Porter har udviklet 5 Forces modellen til at belyse 5 elementer,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

#GIVlivet. Social Media & Online Communication

#GIVlivet. Social Media & Online Communication #GIVlivet Social Media & Online Communication Drømmer du om at blive en haj til at kommunikere og lave budskaber, der fanger via de Sociale Medier? Et godt sted at starte Bliv en haj til online kommunikation

Læs mere

SommerCamp 2016. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2016. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2016 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

#GIVlivet. Social Media & Online Communication

#GIVlivet. Social Media & Online Communication #GIVlivet Social Media & Online Communication Drømmer du om at blive en haj til at kommunikere og lave budskaber, der fanger via de Sociale Medier? Et godt sted at starte Bliv en haj til online kommunikation

Læs mere

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research.

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research. Markedsundersøgelse Metode Der skal foretages desk research såvel som field research. o Hovedvægten vil blive lagt på desk research til at skaffe alle nødvendige oplysninger. o Det vil blive suppleret

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Nyhedsbreve, der sælger

Nyhedsbreve, der sælger Nyhedsbreve, der sælger - Anja Nielsen Nyhedsbreve, der sælger E-mail marketing er en fantastisk salgskanal. Her får du en god opskrift på nyhedsbreve, der sælger. Du får konkrete tips til, hvordan du

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Worldcareers Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Agenda - Generelt om kampagnen - Strategi - Materiale - Medievalg - Aktiviteter Kort om mig Martin Fyrst Jakobsen Historik: 1999 2002 HTX i Århus

Læs mere

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole isi.dk Lev drømmen ISI.DK ISI Idrætsefterskole Velkommen til en oplevelse for livet På ISI elsker vi idræt. Her har du chancen for at udvikle dig - som person og inden for den idræt, du brænder for. Rammerne

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013

DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013 TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013 Instruktører: Mads Hjortshøj, Niels Christian Pedersen, Martin Hjortshøj & Nicolej

Læs mere

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold Projekt beskrivelse Indledning Vi vil gerne lave en kampagne hvor vi har RTG som kunde. Målet med kampagnen er at få flere elever på RTG og finde ud af hvilke fordomme der er omkring RTG iblandt vores

Læs mere

#GIVlivet. Politiforberedende kursus. Bliv forberedt fysisk, fagligt og mentalt

#GIVlivet. Politiforberedende kursus. Bliv forberedt fysisk, fagligt og mentalt #GIVlivet Politiforberedende kursus Bliv forberedt fysisk, fagligt og mentalt Drømmer du om en karriere hos politiet? På det politiforberedende kursus bliver du forberedt til optagelsesprøverne... Politiforberedende

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb UndervisningsPLAN Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August december 2008, 1. semester af 1. Institution CEU Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG

KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG Spies Rejser skræddersyer kataloger med fokus på netop de destinationer, kunderne foretrækker. Salgsmodellering

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE Side 2 I Politi Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles politilinje kan hjælpe dig med at få drømmen om politiskolen til at gå i opfyldelse. En fremtid ved politiet? Vejle Idrætshøjskoles

Læs mere

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15 Kommunikation Kommunikationskanaler 2 Hjemmesider 3 Re-design af sanistaal.com 4 Oms 3,9b Reklamer 8 Sociale medier 14 Pressemeddelelser 15 Personalebladet 17 Intranet 18 Årsberetning og CSR 19 1 Kommunikationskanaler

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

5 gode råd om storytelling & branding. wort.dk / Lasse Juhl Nielsen

5 gode råd om storytelling & branding. wort.dk / Lasse Juhl Nielsen 5 gode råd om storytelling & branding wort.dk / Lasse Juhl Nielsen wort.dk / Lasse Juhl Nielsen 5 gode råd om storytelling & branding Jeg er humanist cand. mag. i litteraturhistorie, og på mange måder

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kap. 10 Konkurrencesituationen

Kap. 10 Konkurrencesituationen Kap. 10 Konkurrencesituationen Case fra sidst: Falck Schmidt Brainstorming twitter konkurrenceforhold Forløb og sammenhæng i analyse af konkurrencesituationen Brancheanalyse nov 21 10:13 1 Centralt spørgsmål:

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Politiforberedende kursus. #GIVlivet

Politiforberedende kursus. #GIVlivet Politiforberedende kursus #GIVlivet Drømmer du om en karriere hos politiet? På det politiforberedende kursus bliver du forberedt til optagelsesprøverne... POLITIFORBEREDENDE KURSUS På Gymnastik- og Idrætshøjskolen

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

#GIVlivet. Politiforberedende kursus Bliv forberedt fysisk, fagligt og mentalt

#GIVlivet. Politiforberedende kursus Bliv forberedt fysisk, fagligt og mentalt #GIVlivet Politiforberedende kursus Bliv forberedt fysisk, fagligt og mentalt Drømmer du om en karriere hos politiet? På det politiforberedende kursus bliver du forberedt til optagelsesprøverne... Politiforberedende

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Lektionsoversigt for 2. semester

Lektionsoversigt for 2. semester Lektionsoversigt for 2. semester Nr. 1 Introduktion til 2. semester Introduktion til handlingsparametre Produkt. Skal ses i sammenhæng med produkt under SMS Læsestof 93 98 r i dette semester kan baseres

Læs mere

Brugerkontekstuelle analyser

Brugerkontekstuelle analyser Brugerkontekstuelle analyser SMP Analyse og Model Da vi skal udvikle en app, forudsætter det at vi fastlægger vores konsumentenheder til at skulle have en Smartphone. Derudover er appen rettet mod en bestemt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus Ansøgningsskema 1 Projektets titel Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse 2 Højskolen Navn: Idrætshøjskolen Århus 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Idrætshøjskolen

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 18. Marts 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach Jensen /

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere