Dansk geologisk Forening.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk geologisk Forening."

Transkript

1 Dansk geologisk Forening. December Bestyrelse: V. Madsen, Formand. K. J. V. Steenstrup; Næstformand. V. E. Hintze, Redaktør. A. Jessen, Kasserer. O. B. Bøggild, Sekretær. Æresmedlemmer: Thoroddsen, Th. dr. phil. Professor, Rathsachsvej 1. Nathorst, A.,G. dr. phil.. Professor, Stockholm; ' lliedlemmer: Aagaard, a. E. cand. polyt. Gothersgade 143. Kbhvn...Andersen, A. R. cand. mag. Kong Georgsvej 1. Andersen,' E. W.cand. poiyt. Tordenskjoldsgade 21. Andersen, L. Fabrikant. Kystvejen 45. Baagø, O. cand. theol., Højskolelærer. Testrup pr. Maarslet. Barfoed, G. F. cand. polyt. Christianssted. St. Croix. Bartholin, O. T. cand. mag. Uraniavej 19. Kbhvn.. Berghell, H. dr. phil., Statsgeolog. ' Helsingfors. Bergsøe, P. cand. polyt. Forhaabningsholms Alle 25. Biilmann, E. mag. sc. Polyteknisk Læreanstalt. Bjørlykke, K. Docent. Aas.. Norge.

2 VIII Bonnema, J. H. Dr. phil., Gym"nasiallehrer. Borch,. S. Kæmnerfuldmægtig. Leeuwarden, Nederland. Kolding. Brandorff, Kæmner. Brandt, J. C. Ingeniør. Dorotheasminde pr. Uldum. Bruun, Dan. Kaptejn. Hellerup. Bøggild, O. B. cand. mag., Museumsassistent. Mineralogisk Museum. Børgesen, F. C. mag. sc. Rosenvængets Hovedvej 19. Bøving, A. G. mag. sc. Zoologisk Museum. Bøving Petersen, mag. sc... Gammeltoftsgade 10. Christensen, C. cand. polyt.. Amicivej 3. Christensen, C. C. cand. mag., Overlærer. Christian,sen, F. C. V. Margarineinspektør. Roskilde. Clausen, R. V. cand. mag. Maglekildevej 15. Claussen, N. H. Laboratorieforstander, cand. polyt. Ny Carlsberg. Clement, A. Direktør, cand. polyt. Vestre Boulevard 45. Degn, Knud. cand.. polyt. 'Nørrevoldgade 32. Deichmann, Ii. Læge. Julianehaab. Grønland. Dinesen, H. F. H. stud. polyt. Østerbrogad,e 116. Ditlevsen, H. mag. sc. Slagelsegade 8.-':-, Dons, E. Kammerjunker, kgl. Fuldmægtig. St. Pederstræde 30. Elberling, C. mag. sc.; Bibliothekar. Slotsgade 14. Ellinger, A. Frk. Lykkesholms AJle Il. Falckenthal, A. Overretssagfører. Skindergade 26. Filtenborg, Grosserer. Froberg, E. Assistent. Valbygaardsvej 76. De Geer, G. dr. phil.,' Professor, Friherre. Stockholms Hogskola. Gottsche, C. Professor, dr. phil. Grønwall, K.' A. dr. phii. Danmarks geologiske Stockholm. Naturhist. Museum.. Hamburg. Guldberg, O. Realskolebestyrer, cand. phil. Kbhvn... Skelskør. Hagemann, G. A. Direktør for polyteknisk Læreanstalt. Bredgade 51. Hammer, C. cand. phil., Viceinspektør. Hostrups Alle 8. Hansen, G. Premierlieutenant Marinen. Vestre.. Boulevard 25.

3 IX Eansen, M. B. Købmand. Hansen, Th. cand. polyt. Kort, Adelersgade 5. Harboe, E. G.' OberstlieutenanL,Biilowsvej 38. Harder, P.. cand.. polyt. Aaboulevard,18. Hartz, N. E, K. mag: sc., Assistent. Danmarks geologiske Hendriksen, H. cand. polyt. Stormgade 12. Hertz, A. cand. polyt., Direktør. Jagtvej 211. Hintze, H. Frue. Langgade 7. IIintze, V" Museumsinspektør. Langgade 7. Hjorth, H. cand. polyt., Driftsbestyrer. Maglemølle, Næstved. Hotfgaard, Frk., Lærerinde.Platangade. Kolding. Holm, J. fhv. Boghandler. Nørrevoldgade 23. Holmquist, A. Amanuensis. Geolog. Institut. Lund. Holst, N. O. dr. phil., Statsgeolog. Geologiska byrån. Stockholm. Hutzen-Pedersen, R. cand. mag. Larslejstræde ' 9. Hvass, H. H. cand. jur. Hørring, R. mag. sc. Rømersgade 7. Ipsen; H. cand. mag., HoUændervej 4. Irminger, O. Kommandør. Herluf Trollesgade 2. Jansen, O. E. Ingeniør. Livjægergade 17. Jensen, Ad. cand. mag. Zoologisk Museum. Jensen, Oarl. Fiolstræde 9. Jensen, Ohr. Fabrikant. Fiolstræde 9. Jensen, E. H. V. cand. poiyt. Langgade 30. Jensen, cand. phil. Murergade 13. Jespersen, E. Ingeniør. Strandboulevard :;&0. Jessen, A. H. cand. polyt., Statsgeolog. Danmarks geologiske Johansen, A. O. mag. sc. -Lundingsgade 4. Jungersen, H. dr. phil., Professor. Nørregade 10. Kjær, Agnes Frk. Thunøgade l. E. Bjær, H. Museumsassistent, cand. mag. Amaliegade 33. Koefoed, mag. sc. Amaliegade 3. Krabbe, H. Th. cand. polyt., ' Ingeniør. Collinsgade 4: Krarup, E. P. B. cand. mag. ' Købmagergade 64. Kruuse, O. mag. sc. Hobrovej. Krøldrup, Læge. HolIændervej 20., Larsen, Distriktslæge... Herning. Randers. Kallundborg.

4 x Larsen,H. C. Viceinspektør. Svanholmsvej 10. Kbhvn.. Levinsen, O.Fiskedkonsulent, mag. sc. Heleilevej 7. Lynge, H. Boghandler. Rathsacksvej 32. Madsen, A. Havebrugskandidat. Schønbergsgade20. Madsen, Carl cand. polyt., Konsulent. Forhaabningsholms Alle 24. Madsen, E. Assistent. Bianco Lunos Alle 10. Madsen, Ingeborg Frue. Kastanievej 10. Madsen, Victor dr. phil., Statsgeolog. Kastanievej 10. L. le Maire Generalmajor. Valdemarsgade 29. Malling, Læge. Fiolstræde 14. Mentz,A. mag. sc. Rosenvængets Alle 22. Milthers, V. cand. polyt., Assistent. Danmarks geologiske Moberg, 1. C. dr. phil., Professor. Muchitsch, Bundtmager. Muller, P. E. dr. phil., Overførster, Kammerherre. Vestervoldgade Lund. Møller, M.. cand. mag., Adjunkt. Museumsgade 10. ' Neergaard,,O. Museumsinspektør. Nørrehrogade 11. Nielsen, Chr. Arkitekt. Horsens. Nordmann, V. mag. sc., Assistent. Danmarks geologiske Nørregaard, E. stud. mag. Holmens Kanal 22. Olesen, A. Sagfører. Nørre Sundby. Olsen, A. F. cand. polyt. Bjerregaards' Sidevej 3. Ostenfeldt, C. mag. sc., Museumsinspektør. Nordre Frihavnsvej 83. Ottesen, C. cand. polyt., Fabrikinspektør. Horsens. Paulsen, O. mag. sc. Østerbrogade 108. Petersen, dr.- phil., Apoteker. Gammeltorv. Petersen, L. cand. polyt., Civilingeniør. Købmagergade )9. Petri, C. P. mag. sc., Laboratorieforstander. Lundsgade 5.. Pieper, G. R. Seminar-Oberlehrer. Tarbenbeckstr Pindborg, S. Lærer. Stubberup. Pingel, V.: dr. phil. Blegdamsvej 136. Pjetursson, H. cand. mag. Hamburg. Faxe. Reykjavik.

5 XI Porsild,M. mag. sc.' Botanisk' Museum. '. ' Poulsen, Bankdirektør. Raunkjær, C. mag. sc. Botanisk Have. Ravn, F. Kolpin dr. phil. Landbohøjskolen. Ravn, J. P. J. cand. mag., Museumsassistent. Mineralogisk Museum. Reirrtann,. Valdo VekselIerer. østergade 13. Reusch, H. dr. phil., Chef for. Norges geologiske Esbjerg;. Kristiania. Rosenkjær, R. N. Kommunelærer. Aaboulevard 34 A. Rosenkjær, J. stud. polyt. Aaboulevard 34 A. Rosenvinge, L. Kolderup dr. phil., Docent. Krystal-' gade 16. Rørdam, K. dr. phil., Professor. Landbohøjskolen. f?arauw, G. F. L. Forstkandidat, Museumsassistent. Frederiksbergalle 48. Schibbye, W.Rentier, dr. Vester Boulevard 15. Schmidt, A. cand. polyt.. Mynstersvej12.' Schmidt, E. Bogholder. Østerbrogade. 5. Schmidt, V. dr. phil., Professor.. Ny Kongensgade 14. Schwåntke, Æ dr. phil.. Mineralogisk Institut. Sebelien,J. Docent. Landbrugsskolen..Aas. Segerberg, K. O. dr. phii. SeideUn, J.' Frk.' Rosenvængets Alle 22. Sell, H. Assistent. Turesensgade ll. Simonsen,K. cand. mag. Grenaagade 2. Stage, Alf. stud. polyt. Rømersgade 7. Steensby, H. P. cand. mag. Frederiksborggade 22. Steenstrup, K. J. V. dr. phil. Forchhammersvej 15. Stein,. V. dr. med. Østerbrogade 10. Steincke, E. Overretssagfører. Stelling, E. Fabrikejer. Bjerregaards Sidevej 3. Marburg. Norge. Lund. Rudkjøbing. Lund. Aalborg. Strandmark, L Amanuensis. Geolog. Institut. Struer, R. Laboratorieforstander. Johannevej 10. Strøyberg, Grosserer.. Swerinzew, dr. phil., Statsgeolog. St. Petersborg.. Sørensen; J. P. Sagfører. Ankerhus. Aarhus.. Sørensen, S. P. L. dr. phil., Laboratorieforstander. Carlsberglaboratoi:iet.

6 XII Theilgaard, A. cand.' polyt. : Mariendalsvej. 47. Thomsen, Th. Museumassistent. Vinkelvej21. Tillisch, H. cand. pol y t., Classehsgade 34.. Topsøe, H. dr. phil., Fabriksdirektør. Vesterbrogade 140. Tretow-Loo{, Kaptejn.. Tryde, E. Overlærer. Ulrik, F. fhv Fysikus;. Havnegade. 7.. Hobro. Rønne. Ussing, N. V. dr. phil.,professor. MineralogiskMuseum. Vahl, M. cand. mag. Lykkesholms A11e 35. Velschou, F.A. Direktør. Godthaabsvej ~3. Voltelen, Fabriksbestyrer. Maribo. Wandel, C. F. Kontreadmiral. Stockholmsgade 25.. Warming, E. dr: phil., Professor. Botanisk Have. Wegge, H.. C. Læge. Gasværksvej 10. Wesche, A.. cand; polyt. Vinkelvej 13. Wesenberg Lund, dr. phil. Fortunvej. Lyngby. Wilkens, V. Læge. Balling pr. Skive. Wille, T. A. S. stud. polyt. Frederiksberg. Alle 02. Winge, H. Viceinspektør.. Zoologisk Museum. Winther, H. C, mag~ sc., Assistent. Vendersgade 3. Wulf{, Jul. Sekretær. Vestre Boulevard 18. østrup, E. cand. polyt..virginiavej 10.

Dansk geologisk Forening.

Dansk geologisk Forening. Dansk geologisk Forening. December 1931. Bestyrelse: J. P. J. Ravn, Formand. V. Nordmann, Næstformand og Redaktør. Sigurd Hansen, Kasserer. A. Rosenkrantz, Sekretær. Keld Milthers. Æresmedlemmer: Brøgger,

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening December 1955 Bestyrelse (valgt 31. januar 1955) J. Troelsen, formand. Eigil Nielsen, næstformand. Sigurd Hansen, kasserer. Chr. Halkier, sekretær. K. Ellilsgaard-Rasmassen, redaktør.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Dansk Geologisk Forening.

Dansk Geologisk Forening. Dansk Geologisk Forening. December 1951. Bestyrelse (valgt 29. januar 1951). Helge Gry formand. Knud Eriksen næstformand. Sigurd Hansen kasserer. Chr. Halkier sekretær. J. Troelsen redaktør. Æresmedlernmer

Læs mere

DANSK GEOLOGISK FORENING

DANSK GEOLOGISK FORENING DANSK GEOLOGISK FORENING 1. JANUAR 1968 BESTYRELSE (valgt 3 januar 1967) Henning Sørensen, formand Bent Søndergaard, næstformand Mona Hansen, bibliotekar Erik Heller, kasserer Ole Larsen, sekretær Gunnar

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening 1. januar 1966 Bestyrelse (valgt 25. januar og 8. februar 1965) Ole Berthelsen, formand. Bent Søndergaard, næstformand. Mona Hansen, bibliotekar. Erik Heller, kasserer. Stig Bak

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

DANSK GEOLOGISK FORENING

DANSK GEOLOGISK FORENING DANSK GEOLOGISK FORENING 1. JANUAR 1967 BESTYRELSE (valgt 24. januar 1966) Ole Berthelsen, formand. Bent Søndergaard, næstformand. Mona Hansen, bibliotekar. Erik Heller, kasserer. Stig Bak Jensen, sekretær.

Læs mere

Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73

Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73 Døde T 1 1 1 f C- Liste over e, hvis biograti sidste gang tindes i årgang 1973 af KRAKS BLÅ BOG Ahlefeldt-Laurvig Kai F S greve, kammerherre, hofjægermester (Eriksholm) Allen Johannes forfatter Andersen

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening December -1 958 Bestyrelse (valgt 27. januar 1958) Elliisgaard-Rasmussen, formand. Eigil Nielsen, nzestformand. Sigurd Hansen, kasserer. Chr. Halkier, sekretær. Ole Berthelsen,

Læs mere

Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr. 1853 paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul

Læs mere

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG 733. FORAARS UDSTILLINGEN 1898 KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den i Aar indførte nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider En Protokol med Angivelse

Læs mere

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin;

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin; Nør 336 O OBEL F C Etatsraad, Fabrikant, R. : f. 26. Dec. 1832 i Aalborg; Søn af Tobaksfabrikant C W Obel og Hustru Barbara f. Herskind: gift m. Charlotte Vilhelmine Emilie f. Schertiger f. 20. Dec. 1837

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant 355 Rab O QUAADE C F C P Kammerherre, K. p.p.; f. 25. Dec. 1852 i Kbhvn.; Søn af Gehejme-Konferensraad, Kammerherre G J Quaade (død 1889) og Hustru f. Baronesse Selby (død 1862); gift m. Regine. Laura

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 736. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider Protokoller med Angivelse af

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

Tilgængeligt Status: Ukendt

Tilgængeligt Status: Ukendt Reg. nr: 06107 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Petersen, Anders, skolelærer" *1827 1827 Yderdatering: 1856-1913 Omfang: 1 Bemærkninger: Tilgængeligt Status: Ukendt 01 Korrespondance 1 1856-1913

Læs mere

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst.

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

Gader og sogne 1890 Numrene i parentes er Landsarkivet for Sjællands sognenumre

Gader og sogne 1890 Numrene i parentes er Landsarkivet for Sjællands sognenumre Gader og sogne 1890 Numrene i parentes er Landsarkivet for Sjællands sognenumre Gade Sogn Abel Cathrinesgade... Sankt Matthæus (58) Abildgårdsgade... Sankt Jakobs (23) Absalonsgade... Sankt Matthæus (58)

Læs mere

Elm 106. Medlem af Bestyrelsen

Elm 106. Medlem af Bestyrelsen Dyb 102 billede); Korvinduet over Alteret i Helligaandskirken; Korvinduerne og Vin- Huet bag Orgelet i Viborg Domkirke m. fl.; Vinduet over Hovedindgangen til Raadhuset i Adresse : Ved Stranden 2, DYBDAL

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere