BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT"

Transkript

1 BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl ca Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller, Janne Christensen, Karin Niemann Christensen Fraværende/Afbud : Jakob Vedel Sekretær : Ulrik Linvald Referent : Anne Scheffel DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Status og eventuel beslutning vedr. bladprojekt 4. Repræsentantskabsmøde 1 5. Status og event. beslutninger vedr. hhv. offentlig OK- og PAR-OKforhandlinger 6. Orientering og event. beslutninger vedr. indkaldelse til uddannelsesudvalgsmøde i AA 7. Eventuelt

2 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Dagsordenen godkendtes med den ændring, at det blev besluttet at behandle pkt. 5 som 1. pkt. på dagsordenen. 2. MEDDELELSER 2.1. MEDDELELSER FRA FORMAND Mette Carstad orienterede om, at hun havde deltaget i reception hos Civiløkonomerne, som har konstitueret Erik Lund som formand indtil næste valg. Endvidere havde Mette Carstad deltaget i bestyrelsesmøde i Pensionskassen, hvor det var blevet oplyst, at moderniseringsprojektet var blevet gennemført med 95% ja-svar. Senest afholdte AC-FHO og AC-FU møder i 2004 er der blevet orienteret om pr. mail. Derudover havde Mette Carstad deltaget i møde Personalepolitisk forum som ACrepræsentant. Resultatet af OK-05 afventes for at se, om forummet kan fortsætte. D.d. havde der været møde i AC vedr. Kulturministeriets uddannelser. Pensionskassen har inviteret til møde vedr. tættere kontakt og udvidet samarbejde. Mandag den 10. januar afholdes møde med IDA vedr. Aalborg universitet, grænsedragning og freelance samarbejde. Fredag den 7. januar afholdes reception i Bibliotekarforbundet i f.m., at Pernille Drost tiltræder som ny formand. PAR har pr. 1. januar foretaget navneskifte til Danske Arkitektvirksomheder, som forkortes til Danske Ark. 2

3 2.2. MEDDELELSER FRA ØVRIGE I LEDELSEN 2.1. orientering om efteruddannelsen ved Århus Arkitektskole (HCK): Hans Chr. Kirketerp-Møller orienterede om, at det var under overvejelse at skrive et brev til Beskæftigelsesministeren vedr. fastholdelse af efteruddannelsestilbudene på AAA; men at brevet afventer en afklaring/tilbagemelding fra AF Århus ultimo januar Endvidere oplyste Karin, at hun havde talt med Anna Pålsson vedr. dimittendmøder, som havde foreslået, at én fra bestyrelsen deltog på mødet i Århus i uge MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET Ulrik Linvald orienterede om, at Sofie Marie Kjærsgaard Hansen, som i de seneste 3 måneder har arbejdet i forbundet som vikar, havde fået den ledige stilling som informationsmedarbejder/webredaktør. Efter en række af indbrud vil der nu blive truffet nogle foranstaltninger til tyverisikring af huset. Husets lejere afholder møde herom en 20. ds. Herefter oplyste Ulrik Linvald, at sekretariatet opgavemæssigt nu var ved at være over dets kapacitetsgrænse og at det derfor ikke ville være muligt at tage yderligere nye opgaver ind i de næste 3-4 mdr. Det har i f.m. overgang til eget bogholderi og implementering af nyt bogholderisystem vist sig hensigtsmæssigt om muligt allerede at ansætte ny regnskabschef pr. 1. marts d.å. Bestyrelsen godkendte dette. Forbundet er blevet kontaktet af 2 initiativtagere til et tværfagligt AC-netværk i Nordvestjylland. Netværket ønsker en kontaktperson i forbundet samt, at der udsendes information om netværket til forbundets medlemmer i området. Bestyrelsen drøftede dette og besluttede, at brevet udsendes til medlemmerne i Nordvestjylland samt, at Anne Mette Ehlers eller Sofie Hansen fungerer som kontaktperson for netværket. AAK har fremsendt brev vedr., at Beskæftigelsesministeren har opfordret A-kasserne til at udfærdige en slags varedeklaration, så borgerne kan sammenligne A-kassernes service. AAK har på den baggrund opstillet 3 modeller samt et oplysningsskema, som de ønsker en tilbagemelding på fra organisationerne. Bestyrelsen besluttede, at Anna Pålsson besvarede henvendelse og at Hans Chr. Kirketerp-Møller skulle godkende dette inden afsendelse. 3

4 3. STATUS OG EVENTUELLE BESLUTNINGER VEDR. BLADPROJEKT. Op til jul er foregået intensive forhandlinger med Forlag m.fl. vedrørende fremtidig bladdrift. Forhandlingerne vil med advokat som bisidder blive videreført umiddelbart efter nytår og en nærmere orientering herom vil finde sted på mødet, ligesom eventuelle beslutningsoplæg vil blive søgt færdiggjort hertil. Til bestyrelsens drøftelse og eventuelle beslutning.. Ulrik Linvald orienterede om status på forhandlingerne vedr. nyt blad. Bestyrelsen blev herefter forelagt kontraktudkastet, som netop var blevet færdigudarbejdet, dog ville der efterfølgende fremkomme bilag til aftalen. Bestyrelsen drøftede kontrakten nærmere. Der blev påpeget en enkelt fejl i 6, som skulle rettes. På baggrund af beslutningen på sidste Repræsentantskabsmøde godkendte Bestyrelsen herefter med den angivne rettelse kontrakten til underskrift. Ulrik Linvald orienterede herefter om, at Arne Kvorning havde leveret et oplæg til bladets grafiske koncept. Der blev dog stadig forhandlet om prisen, som efter Ulrik Linvald s mening var for høj. Forlaget har ved brev af 4. januar d.å. oplyst, at de på baggrund af en række politiske forhandlinger i efteråret ikke længere kan yde forbundet kvantumsrabatter på salg af Arkitekten. Forbundet vil derfor nu rejse et spørgsmål ved Konkurrencestyrelsen. 4. REPRÆSENTANTSKABSMØDE 1 PLANLÆGNING OG INDSTILLINGER. Repræsentantskabsmøde 1 er planlagt til mandag den 24. januar med efterfølgende middag. Mødetidspunktet er fastsat til kl Afhængig af dagsordenspunkterne kan starttidspunktet eventuelt justeres. Til dagsordenen foreligger foreløbig flg. punkter: - Politisk orientering - Bladprojektet, herunder eventuel nedsættelse af inspirationsgruppe - Status for offentlig og privat OK Fastsættelse af Repræsentantskabets mødeplan for 2005 Til bestyrelsens drøftelse og beslutning samt fastsættelse af eventuelle indstillinger. 4

5 Bestyrelsen besluttede, at Kim Dirckinck-Holmfeld skulle inviteres til at deltage i f.m. orientering om bladprojektet samt, at den ville indstille Axel Bendtsen som formand for inspirationsgruppen. Ulrik Linvald udarbejder til illustration en over-head vedr. bladprojektet. Brev fra nogle af de ansatte arkitekter i Københavns kommune udsendes med følgebrev fra formanden til Repræsentantskabets orientering. Brevet rummer adskillige misforståelser og fejlagtige oplysninger. Bestyrelsen besluttede endvidere, at mødet skulle starte kl og slutte kl Fra kl arrangeres rundvisning på udstillingen i Gl. Dok. Den efterfølgende middag fastsattes til kl STATUS OG EVENTUELLE BESLUTNINGER VEDR. OK 2005 PÅ HENHOLDSVIS DET OFFENTLIGE OMRÅDE OG PAR-OMRÅDET. På mødet vil der blive en kort orientering om status på OK-arbejdet v. henholdsvis Janne Christensen og formanden samt Jakob Vedel, ligesom eventuelle beslutningsoplæg og indstillinger vil blive forelagt. Til bestyrelsens drøftelse og eventuelle beslutning. Ib Sander-Hansen orienterede om igangværende aktiviteter og overvejelser i f.m. med PAR- OK. Bestyrelsen drøftede herefter det forelagte udkast til forhandlingsaftale/forhandlingsprincipper mellem ARKITETFORBUNDET, TL og KF. Bestyrelsen anbefalede - med en enkelt rettelse at ARKITEKTFORBUNDET kunne indgå aftale om fælles forhandlinger med TL og KF. Endvidere udpegede Bestyrelsen Ole Bjørn Petersen som forhandlingsleder. 5

6 6. ORIENTERING VEDR. INDKALDELSE TIL UDDANNELSESUDVALGSMØDE I AA SAMT EVENT. BESLUTNINGER I FORBINDELSE HERMED. Næstformanden har modtaget indkaldelse til uddannelsesudvalgsmøde fra AA og vil på mødet orientere nærmere herom med henblik på videre drøftelse og eventuelle beslutninger i bestyrelsen. Til bestyrelsens drøftelse og eventuelle beslutninger. Hans Chr. Kirketerp-Møller orienterede om, at han var blevet kontaktet af Anette Blegvad fra AA vedr. deltagelse i et møde i det nye fællesuddannelsesudvalg primo februar. Hans Chr. Kirketerp-Møller oplyste, at han ville deltage i mødet og se, hvordan udvalgets arbejde vil kunne indgå i forbundets fremtidige strategi på uddannelsesområdet. Der var enighed om, at fastlæggelsen af et fælles kommissorium og samarbejdslinie vil nødvendiggøre, at forbundet skærper sit fokus vedr. vores medlemmers og de studerendes uddannelsesmæssige interesser/behov i fremtiden. På mødet vil der også deltage repræsentanter fra skolerne. 7. EVENTUELT. Mette Carstad nævnte, at der i f.m. Landsmødet i år skulle findes oplægsholdere, ligesom der også skulle fastsættes en dagsorden. Hun ville derfor udarbejde et beslutningsoplæg til næstkommende Bestyrelsesmøde. Endvidere skal der findes et tidspunkt for Nordisk Styrelsesmøde, som i år skal afholdes af os. Anne Scheffel udsender kalender for maj/juni med henblik på fastsættelse af tidspunkt. Anne Scheffel / Mette Carstad 6

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, studenterrepræsentant fra tandlægeskolen i København og studenterrepræsentant

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Torsdag d. 24. januar 2013 Kl. 10.45 16.00 Hotel Australia, Dæmningen 6, 7100 Vejle Afbud: Ingen DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning:

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30 Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30 hos Karen Hjerl (KH). Tilstede var derudover Pia Sindbjerg (PS), Freddy Vainer (FV), Mette Linnert (ML), og

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. januar 2010 1-13-20-09 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg 14. december 2009, kl. 10.00 13.00 Sted Søren

Læs mere

REFERAT. Deltog. Afbud. 1) Valg af ordstyrer. Bestyrelsen valgte ES til ordstyrer. 2) Valg af referent. Bestyrelsen valgte LAH til referent.

REFERAT. Deltog. Afbud. 1) Valg af ordstyrer. Bestyrelsen valgte ES til ordstyrer. 2) Valg af referent. Bestyrelsen valgte LAH til referent. REFERAT Bestyrelsesmøde: 14.06.2015 Sted: Frivilligcenter Odense (Kunstværkstedet i Seniorhuset), Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C Tidspunkt: 10.00-17.30 Deltog Edna Stage (ES) Birgitte Viereck (BV) Jens

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Schweisskoordinatormøde 1-13 Tid: mandag den 25. februar kl. 13.00 17.00 (internt møde kl.10.30 12.00)

Referat fra Schweisskoordinatormøde 1-13 Tid: mandag den 25. februar kl. 13.00 17.00 (internt møde kl.10.30 12.00) Referat fra Schweisskoordinatormøde 1-13 Tid: mandag den 25. februar kl. 13.00 17.00 (internt møde kl.10.30 12.00) Sted: Danmarks Jægerforbund, Kalø. Molsvej 34, 8410 Rønde Deltagere: Alex Henriksen Område

Læs mere

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk.

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk. REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 2014 REFERAT Den 17. juni 2014 Tidspunkt : 17. juni Kl. 11-16.30. Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Afbud meldes

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere